Page 1

29 KARDINÁL TOMÁŠEK OČIMA BISKUPŮ 5

Ročník XX / Cena 11 Kč

14. – 20. července 2009 / 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

L I S T Č E S K Ý C H A M O R AV S K Ý C H D I E C É Z Í

TV program Doma

Velehrad si připomněl slovanské věrozvěsty Slavnostní bohoslužbou pod širým nebem vyvrcholily 5. července na Velehradě letošní oslavy svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Přibližně 19 tisíc diváků se už o den dříve sešlo před velehradskou bazilikou na tradičním dobročinném Koncertu lidí dobré vůle. Mnohatisícový dav zaplavil první červencovou neděli ulice Velehradu. Kdo chtěl slavnostní bohoslužbu dobře vidět, musel si pospíšit, aby sehnal dobré místo; v opačném případě byl odkázán na velkoplošnou obrazovku. Národní poutě k uctění památky svatých Cyrila a Metoděje se letos zúčastnilo na 25 tisíc poutníků a nechyběly mezi nimi ani významné osobnosti veřejného života v čele s první dámou Lívií Klausovou. Mši svaté předsedal emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Jozef Tomko, který ve své homilii mimo jiné připomněl roli, jakou sehrály cyrilometodějské slavnosti v době komunistické totality, kdy se na Velehrad například v roce 1985 sjelo neuvěřitelných 200 tisíc lidí. „Když se v roce 1985 na tomto místě konala za přítomnosti papežského legáta, kardinála Casaroliho, oslava 1100. výročí smrti svatého Metoděje, kterou komunistická vláda chtěla zmanipulovat na oslavu míru, tak právě tady se ozval smělý protest věřících poutníků, který byl předzvěstí pádu totalitního režimu,“ prohlásil kardinál, jehož celou homilii lze najít na webových stránkách http:// tisk.cirkev.cz. Bohatý program letošních oslav probíhal již od soboty. Vrcholem sportovní části sobotního programu byl turnaj ve stolním tenise, který se uskutečnil při příležitosti 60. výročí Katolického

2

Dům pro hosty Trapisté v Novém Dvoře otevřeli dům pro své návštěvníky. Mniši díky štědrosti dárců dokončili desetileté zakládání kláštera rekonstrukcí a dostavbou Domu pro hosty. KT byl u toho.

Oslavy svátku slovanských věrozvěstů přilákaly i letos na Velehrad poutníky z celé republiky. Nechyběli ani věřící v tradičních krojích. Snímek Tomáš Kutil týdeníku a 100 let Orla. Kulturním vrcholem sobotního programu pak byl dobročinný koncert, který se letos na Velehradě uskutečnil už po desáté. Ani letos nebyla nouze o zajímavé hosty. Vedle známé skupiny Hradišťan či dětského souboru Kantiléna vystoupil letos na Velehradě například

i polský soubor NEWLIFE´m. Na závěr koncertu mohli jeho moderátoři P. Prokop Siostrzonek s Lucií Výbornou oznámit, že letos bylo na charitativní účely vybráno 1 300 000 korun. (Více o velehradské pouti i na str. 12.) JIŘÍ PRINZ

3

Obama u papeže Papež Benedikt XVI. se setkal s novým americkým prezidentem Barackem Obamou a získal od něj darem štolu prvního amerického světce a českého rodáka.

Papež navštíví i Pražské Jezulátko Za osobní přání Benedikta XVI. označili čeští a moravští biskupové návštěvu Pražského Jezulátka. Biskupové v uplynulých dnech také zveřejnili detailní program papežovy zářijové návštěvy.

www.katyd.cz

Nejen katedrála svatého Víta, ale i pražský kostel Panny Marie Vítězné bude místem, které v září navštíví Benedikt XVI. Podle biskupů byl tento bod vložen do programu papežské návštěvy na přání Svatého otce. „Vyslovným papežovým přáním je návštěva Pražského Jezulátka. Možná tím papež reflektuje skutečnost, že kult Pražského Jezulátka je v některých, zejména španělsky mluvících zemích obrovský,“ domnívá se pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Podle biskupa Václava Malého se Svatý otec během pražské části své ná-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vštěvy setká také s představiteli akademické obce a zástupci ostatních křesťanských církví. „Nejsme tady jako křesťané sami, a proto dojde také k tomuto setkání,“ říká biskup Václav Malý. Ten dále připomíná, že mottem celé návštěvy jsou slova: Láska Kristova je naší silou. „To je v podstatě identita nás křesťanů, kteří se odvoláváme na konkrétní osobu Ježíše. Motto je spojeno s hlavními tématy, jimiž by se měl papež zabývat: vírou, nadějí a láskou,“ prozrazuje o duchovním zaměření papežské návštěvy biskup Malý. V Praze se Svatý otec setká ještě s prezidentem republiky Václavem Klausem, se zástupci státu a navštíví také chrám svatého Víta, kde promluví ke kněžím, řeholním osobám a bohoslovcům. Největší setkání s veřejností se uskuteční v Brně na letišti v Tuřanech, kde se na mši očekává

účast 100 až 150 tisíc věřících. „Do areálu bude vstup už od čtyř hodin ráno. Od půl sedmé pak bude probíhat předprogram, který bude v devět hodin ukončen. V závěru bohoslužby pak budou požehnány základní kameny novostaveb kostelů a kaplí,“ nastiňuje program brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Na svátek svatého Václava navštíví papež i Starou Boleslav. „Počítáme s tím, že tam zavítá především mládež, protože Svatý otec tam mladým lidem předá své poselství. To ale samozřejmě neznamená, že tam mají být pouze mladí lidé,“ říká kardinál Vlk, podle něhož se papež ještě před začátkem mše setká v kostele svatého Václava s kněžími, kteří tráví závěr svého života ve staroboleslavském kněžském domově. JIŘÍ PRINZ

4–5

Téma:

KARDINÁL TOMÁŠEK Komunisté si o něm mysleli, že bude poslušnou figurkou na jejich šachovnici, ale místo toho se stal morálním symbolem odporu vůči totalitní moci. Od narození kardinála Františka Tomáška uplynulo 110 let.

Charismatická konference už podvacáté „Přijeli jsme si odpočinout a načerpat nové duchovní povzbuzení.“ – To byla nejčastější slova, jimiž účastnící jubilejní 20. Katolické charismatické konference vysvětlovali svou přítomnost na brněnském výstavišti. Mottem setkání byl verš z Matoušova evangelia: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se“ (Mt 14, 27). Konference byla výjimečná i počtem účastníků. Do Brna jich přijelo rekordních 5 600. Z toho bylo zhruba 500 dětí, pro které organizátoři uspořádali paralelní dětskou konferenci, kde měly děti svůj vlastní program, dokonce i speciální bohoslužbu slova a mši svatou. Skladba účastníků byla velmi pestrá – dorazili lidé všech věkových kategorií z téměř všech koutů České republiky. „Vzala jsem s sebou matku a sestru, protože jsou po záplavách a stále uklízí, tak aby si aspoň tři dny odpočaly a načerpaly nové síly,“ svěřila se KT Anežka Bednářová, Školská sestra de Notre Dame. Mnoho lidí bylo na konferenci poprvé – například Martin z Mrákotína. „Chtěl jsem vědět, jak to tady vypadá, a jsem pří-

Charles Whitehead při přednášce. Snímek autor jemně překvapen. Zaujala mě přednáška P. Vojtěcha Kodeta a atmosféra, která tu je,“ prohlásil. Službu dobrovolníků oceňovali zejména rodiče,

kteří díky ní mohli nerušeně prožít alespoň část toho, co pro ně organizátoři připravili. Programu konference tradičně dominovaly mše svaté a přednášky. Těch se ujali P. Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Jiří Černý, Veronika Barátová, P. Aleš Opatrný a zahraniční host Charles Whitehead. Tento Brit patří mezi nejznámější osobnosti Katolické charismatické obnovy ve světě. „Je to naprosto přirozený a pokorný člověk – velmi mě tím oslovil. Například jak hezky se věnoval lidem při autogramiádě a na nic si nehrál,“ dělí se o svou zkušenost jeden z účastníků akce, Karel Mýl. Jeho bratra Tomáše zase oslovily Whiteheadovy životní zkušenosti. „Vykládal třeba text z Písma a dával konkrétní příklady ze svého života a okolí. Připomněl mi, že Bůh je živý a pořád přítomný. To, co se píše v Bibli, můžeme zažívat každý den, právě tady a teď. Řekl dále, že to nezáleží na naší svatosti, ale že je to Boží milost. To bylo super připomenutí,“ dodává Tomáš Mýl. Konferenci podpořil i brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který pro účastníky sloužil ve středu večer mši svatou. TOMÁŠ KUTIL

9

KT v Příchovicích Příchovice v severních Čechách jsou místem, kde se lidé setkávají nejen s Bohem, ale i sami se sebou.

12

Fotohlédnutí Ohlédnutí za atmosférou letošní velehradské pouti nabízí mimořádně zařazená fotoreportáž.

29-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you