Page 1

26 23. – 29. 6. 2009 / 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ročník XX / Cena 11 Kč

Katolický týdeník oslavil šedesátiny Minulé úterý v podvečer bylo před břevnovským klášterem v Praze velmi rušno. Hosté ze všech českých a moravských diecézí mířili do baziliky sv. Markéty, kde je u vchodu vítali redaktoři Katolického týdeníku. Bylo pár minut před šestou a za několik okamžiků začínala slavnostní bohoslužba, jeden z vrcholů oslav šedesátého výročí těchto novin. „Bohoslužba je především velkým poděkováním Bohu, církvi a všem, kdo v týdeníku pracovali nebo pracují. V neposlední řadě i všem čtenářům, bez kterých by žádné noviny nemohly existovat,“ vysvětlil šéfredaktor KT Antonín Randa. Bohoslužby se zúčastnilo mnoho vzácných hostů, nejrůznějších spolupracovníků a bývalých redaktorů KT. Slavnostní liturgie, trubači a řada kněží, kteří přijali pozvání ke slavení eucharistie. To vše působilo na přítomné a dodávalo to bohoslužbě slavnostní ráz. Hlavním celebrantem se kvůli zdravotní indispozici kardinála Vlka stal biskup Václav Malý. V roli hostitele vystoupil hned na začátku P. Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera a zároveň jednatel KT, koncelebroval i litoměřický biskup Jan Baxant. „Ne vždy byla úroveň těchto novin dobrá a církvi prospěšná, ale buďme vděčni za celou jejich historii,“ zmínil v homilii biskup Malý v narážce na stinná období novin za dob minulého režimu. Biskup se v homilii dotkl i současné a velmi unikátní pozice těchto novin, kdy stojí na pomezí mezi rychlou mediální sférou a mnohem hlubší duchovní dimenzí života. Homilii ocenil jako ke Katolickému týdeníku nadmíru vstřícnou jeho jednatel P. Prokop Siostrzonek. „Pan

Antonín Randa v závěru mše svaté děkuje všem přítomným a zve je na malé občerstvení. Snímek Aleš Masner

www.katyd.cz

Přirozenou dominantou areálu se stane pódium pro papeže zastřešené pevnou tkaninou bílé barvy. „Pódium má vzhled velmi prostého bílého baldachýnu,“ popsal svoje plány architekt Marek Štěpán. „Jeho stanová konstrukce je velkou technickou zvláštností. Do areálu jsou symbolicky zapojena i stará tuřanská Boží muka, jejichž stavitelé jistě netušili, že u nich jednou bude probíhat taková událost,“ dodal architekt Štěpán.

biskup nám přál skoro až moc, promluva byla pro KT opravdovým dárkem,“ prohlásil převor Siostrzonek. Závěrem bohoslužby pak krátce promluvil šéfredaktor Antonín Randa. „Myslel jsem, že až budu slavit šedesátiny, budu v trochu horší fyzické kondici, ale zatím si nestěžuji,“ řekl s úsměvem Randa a poté všechny přítomné pozval na malé občerstvení před bazilikou. Část hostů se poté odebrala do útrob kláštera, kde bylo připraveno další pohoštění.

Úterkem ovšem celé oslavy šedesáti let KT neskončily. Budou pokračovat ještě na počátku července na Velehradě při Dnech lidí dobré vůle. Čtenáři tam budou mít možnost setkat se s redaktory KT. Část z nich tam bude mít autogramiádu svých knižních titulů. Ve stanu KT budou k dostání různé upomínkové předměty a drobné občerstvení. TOMÁŠ KUTIL Fotogalerii z oslav najdete na straně 9.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Papežská návštěva se uskuteční na území brněnské čtvrti Tuřany. „Pro naši farnost je to velká pocta,“ říká místní farář P. Luboš Pavlů. „Snažíme se co nejlépe připravit po vnější i duchovní stránce. K účasti se zatím přihlásilo téměř pět set našich věřících a myslím, že to ještě není konečné číslo. A byli bychom šťastni, kdyby Svatého otce spolu s námi mohla v areálu letiště přivítat i milostná socha naší Panny Marie Tuřanské. Je jednou z nejvzácnějších památek raně středověkého umění a už téměř osm století ji v našem kostele uctívají tisícové zástupy poutníků,“ zdůraznil P. Pavlů. DARY PRO PAPEŽE Město Brno připravuje pro papeže dar v podobě pozlaceného liturgického náčiní – kalicha a pateny – zhotoveného výtvarníkem Jaromírem Gargulákem. Jak dále informovala

mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová, možnost věnovat Benediktu XVI. vlastní dar má každý občan. „Dárky opatřené průvodním listem s uvedením jména a adresy dárce lze předávat v Brně na Petrově v termínu od 1. do 20. září. Nedoporučují se věci, které rychle podléhají znehodnocení, jako květiny nebo potraviny. Dary pak budou Svatému otci předány prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze,“ uvedla Martina Jandlová. Kvůli přehlednějším informacím o moravské části papežovy návštěvy zřídilo Biskupství brněnské speciální internetové stránky. Na adrese www.biskupstvi.cz/papezvbrne se lidé dozvědí řadu podrobností a informace zde budou pravidelně aktualizovány. Dotazy je možné posílat na elektronickou adresu: infopapez@biskupstvi.cz. VÁCLAV ŠTAUD

Věřící se modlí za papežskou návštěvu V mnoha farnostech po celé republice se na zářijovou návštěvu Svatého otce připravují i po duchovní stránce. Pravidelné společné modlitby jsou někde již v plném proudu, jinde s nimi právě začínají. Kartička s portrétem Benedikta XVI. a modlitbou za zdar jeho návštěvy či šedesátistránková brožura obsahující modlitby a zamyšlení vztahující se k této návštěvě. To jsou základní pomůcky, které slouží už několik týdnů věřícím při duchovních přípravách na tuto významnou událost. Jednotlivé farnosti se připravují různě, podle svých zvyklostí i možností. Po každé mši svaté, tedy dvakrát ve všední den a třikrát v neděli, se věřící modlí za papeže a jeho návštěvu v Česku v kroměřížské farnosti Panny Marie. „Ráno bývá na mši zhruba osmdesát lidí, večer kolem třiceti, za Benedikta XVI. se modlíme od okamžiku vyhlášení těchto modliteb. A v srpnu se za návštěvu Svatého Ot-

Městský úřad v Ho Či Minově městě ve Vietnamu zkonfiskoval kostel, klášter, zdravotní ambulanci, školku a farmu, které patřily sestrám z Kongregace Cross Lovers. Sestry zde pracovaly již bezmála 170 let. Původně se zde usadily na sto akrech bahenního terénu, který se jim podařilo zkultivovat a obhospodařit. V roce 1975 jim komunisté skoro všechno zabrali a nechali jim jen 3, 5 akru půdy, na níž sestry rozvinuly svou dynamickou pastorační, osvětovou a charitativní činnost. Jejich školu navštěvovalo 400 dětí. Nyní se z nich staly bezdomovkyně. Loni v prosinci rovněž v hlavním městě Vietnamu postihl podobný osud i sestry sv. Pavla z Chartres. (RaVat)

Papež má nového lékaře

V Brně vzniká areál pro papežskou návštěvu Přípravy papežské návštěvy Benedikta XVI. dostávají i v Brně reálnou podobu. Architektonické řešení areálu pro konání bohoslužby na brněnském letišti vzniká v ateliéru architekta Marka Štěpána, který se zabývá i tvorbou moderních sakrálních staveb. Patří k nim například kostel Ducha Svatého v jihomoravské Šumné.

Konfiskují církevní majetek

ce bude modlit ještě naše osmdesátičlenná skupina Živého růžence,“ vysvětluje farář P. Marek Adamčuk. Pastorační asistentka farnosti Linda Zikmundová dodává, že duchovní přípravu farníků doplňuje každý týden povídání o papežově návštěvě, které na pokračování vychází ve farním zpravodaji. A co znamená návštěva papeže pro věřící? „Bude to pro nás veliké plus, mimo jiné proto, že Svatý otec je původem Němec. Je pro mě cenné, že přináší poselství míru. Myslím si, že kráčí ve šlépějích Jana Pavla II. a že by jeho návštěva mohla posílit naši víru,“ říká Marie Doleželová, která do kostela Panny Marie v Kroměříži dochází ze sousední svatomořické farnosti. Papežovu návštěvu si nechce nechat ujít: „Hodila jsem v kostele lísteček s přihláškou na zájezd za Svatým otcem,“ říká. V řadě farností se společnými modlitbami za papežskou návštěvu teprve začínají. S pravidelnými modlitbami hodlají od tohoto čtvrtka

začít v kostele Povýšení svatého kříže v Praze-Vinoři. „Chceme postupovat podle bružurky, která byla pro tuto příležitost vydána,“ říká farář P. Pavel Jančík a dodává, že modlitby budou součástí bohoslužby. „Někteří věřící byli nad touto brožurkou poněkud bezradní, a tak očekávám, že při společných modlitbách se vše vyjasní. Jsou tam některá opravdu hezká místa k zamyšlení,“ říká P. Pavel Jančík. Od července hodlají se společnými modlitbami začít také v Kutné Hoře. Dosud se zde věřící modlí individuálně. „Po pravdě řečeno, nebyl mezi našimi věřícími o brožurky příliš velký zájem. Proto ani nechceme tyto modlitby pořádat každodenně, abychom někoho neodradili, ale budeme se jim věnovat dvakrát v týdnu, vždy v pátek a neděli,“ říká kutnohorský farář P. Jan Uhlíř, podle něhož je jinak o papežskou návštěvu mezi věřícími značný zájem. Na papežskou mši do Staré Boleslavi by jeho farnost měla vypravit dva autobusy poutníků. (jej, pri)

Doktor Patrizio Polisca se stal novým papežovým lékařem. Benedikt XVI. ho minulý týden jmenoval zástupcem ředitele zdravotnického odboru a hygieny ve Vatikánu. Nový 55letý lékař Papežského domu je specializací kardiolog a anesteziolog. Už několik let je přitom asistentem doktora Renata Buzzonettiho, který během svého více než 30letého působení ve Vatikánu sloužil posledním čtyřem papežům. Buzzonetti odešel ve svých 85 letech do důchodu. Tiskové prohlášení Svatého stolce dnes vysvětluje, že ve Vatikánu již několik desetiletí neexistuje funkce osobního papežského lékaře. Tuto službu plní specialista, který je zaměstnán ve zdravotnickém odboru. (RaVat)

Košer verze Googlu „Košer verzi“ svého oblíbeného internetového prohlížeče vyvinul Google v Izraeli pro tamní ortodoxní Židy. Ti by totiž při prohledávání internetu mohli narazit na materiály se sexuálním obsahem, které jim jejich víra zapovídá. Tuto situaci řeší právě nový „košer“ vyhledávač v hebrejštině, jehož autor Yossi Altman jej zkonstruoval tak, aby přeskakoval všechny stránky, které jsou problematické z hlediska židovské morálky. Jeho používání schválili i ortodoxní rabíni. Vyhledávač nalezené výsledky filtruje tak, aby vyloučil položky, jež jsou pokládány za nepatřičné. „Je to košer alternativa pro ultraortodoxní Židy k bezpečnému surfování po internetu,“ prohlásil Altman. S prohlížečem také nelze pracovat v sobotu. Pokud chtějí uživatelé Kooglu v tento sváteční den hledat informace či poslat e-mail, prohlížeč se zhroutí a nedovolí jim to. (čtk)

Svěcení tradicionalistických kněží je nelegitimní Za nelegitimní označil Vatikán vysvěcení kněží, které plánují na konec června členové tradicionalistického bratrstva svatého Pia X. Vatikán připomněl dopis papeže Benedikta XVI. všem biskupům, jenž byl zveřejněn letos 10. března. „Bratrstvo nemá v církvi legitimní pozici, a proto služba jeho kněží v církvi rovněž není legitimní,“ uvedl tehdy papež. „I svěcení tedy musí být považováno za nelegitimní,“ dodává tiskové středisko Vatikánu. Bratrstvo se chystá vysvětit osm nových kněží a deset jáhnů 29. června ve švýcarském městě Ecône, jak to u příležitosti svátku sv. Petra a Pavla činí každoročně. Rovněž chce vysvětit dva kněze v Německu a třináct v USA. (čtk)

Cyrilometodějské dvojčíslo Připomínáme duchovním správcům, že vzhledem k většímu zájmu o cyrilometodějské dvojčíslo mohou zvýšit objednávku u Karmelitánského nakladatelství – tel. 220 181 715, fax 224 316 16, e-mail: kn.praha@kna.cz. Nejpozději do 25. června do 11 hodin. (red)

26-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you