Page 1

25 ROZHOVOR S DAVIDEM VÁVROU 12

Ročník XX / Cena 11 Kč

16. – 22. června 2009 / 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

L I S T Č E S K Ý C H A M O R AV S K Ý C H D I E C É Z Í

TV program Perspektivy:

Legendární Příchovice oslavily třicetiny Stovky a tisíce mladých lidí nacházejí už třicet let cestu do malé obce Příchovice v Jizerských horách. Během celého roku tu zažívají setkání se svými vrstevníky a mohou se znovu rozhodnout pro Krista. Výročí vzniku dnešního Interdiecézního centra života mládeže Křižovatka si příchovičtí připomněli právě minulý víkend. Páteční program poněkud zkomplikovaly dešťové přeháňky, v sobotu a v neděli ovšem i na horách svítilo slunce a program mohl proběhnout bez komplikací. Členka týmu příchovické Křižovatky Veronika Lehrlová si užila zejména sobotní svědectví účastníků setkání. Košický bohoslovec Janko Kocúrko se těšil hlavně na litoměřického biskupa Jana Baxanta. „Otec biskup se mi zdá být radostný a otevřený – a tohle místo je právě takové,“ říká budoucí kněz. Biskup Baxant pak ve svém sobotním kázání ocenil začátky práce s mládeží v Příchovicích a vyzvedl činnost tehdejšího kněze P. Miroslava Šimáčka. Jan Baxant vyzval přítomné k modlitbě o dary Ducha Svatého, aby se ukázalo, jak pracovat dál. Vždyť Křižovatka ani po třech desítkách let nestagnuje, ale stále se vyvíjí. NACHÁZEJÍ DRUHÝ DOMOV Po dlouhých letech prošel Příchovicemi průvod Božího Těla – šlo v něm více než 150 věřících a také pro lidi z vesnice to byl zážitek. „Odhadujeme, že na příchovické ,narozeniny‘ přijely celkem čtyři stovky účastníků; guláš pro 500 lidí se snědl všechen,“ usmívá se příchovický kněz P. Vladimír Novák. Mládež původně začala do Příchovic jezdit za

Příchovice v Jizerských horách jsou tradičním místem setkávání mladých lidí. Už zde vyrůstá další „příchovická“ generace. Snímek autor

I.

Stal se jedním z nejsledovanějších témat u nás. Klade mnoho otázek, ale málo jasných odpovědí.

3

P. Miroslavem Šimáčkem, který sem byl přeložen právě před třiceti lety. „StB mě do Příchovic poslala za trest, abych ,nekazil‘ mladé. Našli pro mě to nejzapadlejší místo. A vidíte, ještě za komunismu se z Příchovic stalo největší křesťanské centrum mládeže v Československu,“ vzpomíná

P. Šimáček. O tom, že by byl „zakladatelem“ příchovického fenoménu, nechce ovšem ani slyšet – vše podle jeho slov vzniklo Božím působením. Právě proto tady mnozí mladí křesťané našli – a dodnes nacházejí – svůj druhý domov. ALEŠ PALÁN

Stará Boleslav – město (budoucích) papežů Klement VIII. a Jan XXIII. jsou zatím jediní dva papežové, kteří v minulosti navštívili Starou Boleslav. Přesto zůstane letošní návštěva Benedikta XVI. ve všech směrech jedinečná: oba jeho předchůdci totiž navštívili Starou Boleslav ještě před svým pontifikátem. Psal se rok 1588, když do Brandýsa nad Labem přicestoval kardinál Hippolito Aldobrandini – pozdější Klement VIII. – aby na zdejším zámku navštívil císaře Rudolfa II. „Z této návštěvy se nám zachoval záznam člena kardinálova doprovodu Itala Martinelliho, který si o královském

www.katyd.cz

Přípravy v Brně i Praze

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O mši svatou, kterou bude v září na brněnském letišti sloužit papež Benedikt XVI., má už nyní zájem přes 50 000 věřících. Věřící se přihlásili při sčítání v kostelích. „Nejvíc, 30 000, se zatím vypravuje z brněnské diecéze. V součtu nejsou zatím uvedeni poutníci ze zahraničí, kteří se již hlásí z Ukrajiny, Rakouska a Polska,“ řekla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Areál pro konání mše už má podle mluvčí navrženou podobu. „Na louce před letištěm je vymezený obdélník s úhlopříčným rastrem komunikací z letadla připomínající koberec,“ řekl architekt Marek Štěpán, který podobu prostranství navrhl. Na návštěvu Benedikta XVI. se intenzivně připravuje také Praha. „Veřejnost bude mít jistě možnost přivítat Svatého otce na letišti. Bude-li příležitost i k setkání během jeho cesty z letiště, není zatím známo, “ říká jeden z organizátorů papežské návštěvy Štěpán Filipec. Podle něj je však jen málo pravděpodobné, že se veřejnost bude moci s papežem setkat během nešpor ve svatovítské katedrále. „V tuto chvíli to spíše vypadá tak, že se Svatý otec setká přednostně s kněžími a řeholními osobami,“ míní Filipec. (pri)

Pravicový extremismus

městě Brandýs poznamenal: Jest městem císaře Rudolfa skvěle vystaveným,“ říká Milan Novák z městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Aldobrandiniho návštěva císaře byla jedním z nejdůležitějších okamžiků jeho diplomatické kariéry, neboť mu o čtyři roky později (1592) dopomohla až k papežskému stolci. Účelem jeho návštěvy bylo totiž usmířit Polsko a Habsburky v boji o krakovský trůn. Ačkoli stál kardinál na protihabsburské straně, podařilo se mu v císaři vzbudit dojem, že je mu příznivě nakloněn. Dosáhl tak svého záměru: císaře oslabit a Římu zajistit absolutní věrnost Poláků.

V pamětní knize poutníků, kteří přijeli do Staré Boleslavi uctít památku sv. Václava, je také Angelo Giuseppe Roncalli, pozdější papež Jan XXIII. „Starou Boleslav navštívil Roncalli v doprovodu arcibiskupa Kordače při příležitosti slavností milénia roku 1929, přesně 15. srpna, v den svátku Nanebevzetí Panny Marie,“ upřesňuje Milan Novák. Patriarcha benátský Angelo Giuseppe Roncalli byl později v roce 1958 nečekaně zvolen papežem a zvolil si jméno Jan XXIII., kterého bylo už použito v 15. století jedním ze vzdoropapežů. Do dějin se Jan XXIII. zapsal jako svolavatel II. vatikánského koncilu. JIŘÍ PRINZ

Dvouměstí se chystá na papežskou mši Ačkoli se o mnohých bodech programu zářijové návštěvy Svatého otce stále ještě jedná, několik důležitých rozhodnutí již padlo. Mezi nejzásadnější patří výběr místa, kde bude papež ve Staré Boleslavi – Brandýse nad Labem sloužit mši svatou. Odhady hovoří o tom, že na svátek sv. Václava navštíví Starou Boleslav 30 až 50 tisíc poutníků. Pořadatelé proto nakonec vybrali pro setkání s papežem rozlehlé prostranství nedaleko historického jádra města. „Náměstí ve Staré Boleslavi může bezpečně pojmout jen přibližně deset tisíc lidí, a proto jsme hledali jinou vhodnou lokalitu, kam je možné z centra a z parkovišť snadno dojít pěšky. Mše bude na nádherném místě nedaleko rekreačního střediska u Proboštských jezer, v pozadí se staroboleslavskými chrámy,“ říká Milan Novák z městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a dodává: „Auditorium slavnosti bude kvůli dobré orientaci rozčleněno na sektory, kde bude dostatek místa i pro nejrůznější příruční sedačky, které si poutníci mohou s sebou přinést. Vše bude dobře zajištěno, včetně hlídaných parkovacích ploch, hygienických zařízení či zdravotní služby,“ dodává Milan Novák.

Vlastní program návštěvy ve Staré Boleslavi zahájí Svatý otec ve svatováclavské bazilice, kde se na místě mučednické smrti knížete Václava pokloní jeho ostatkům. Právě návštěva svatováclavské baziliky je důvodem zvýšených přípravných prací v jejím okolí. Ačkoli zde už několik let pořádá pravidelné brigády pražská farnost Matky Boží před Týnem, návštěva papeže vyžaduje zintenzivnění této činnosti. „Je třeba zajistit, aby toto posvátné místo bylo v takovém stavu, že by ho mohl Svatý otec navštívit, a proto připravujeme ve Staré Boleslavi celonárodní pracovní brigádu, která se uskuteční v sobotu 27. června od 9.30 hodin,“ říká Štěpán Filipec z organizačního týmu staroboleslavské kapituly. Pokud jde o vlastní mši svatou, měl by ji spolu s papežem sloužit státní sekretář Svatého stolce kardinál Bertone a pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Liturgické barvy ve Staré Boleslavi budou červená a bílá. „Mše svatá bude pro všechny. Nepůjde tedy o zvláštní setkání papeže s mládeží, i když její účast při této Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi bude významná. Svatý otec se k mládeži, budoucnosti národa svatého Václava, ve své promluvě obrátí,“ vysvětluje Milan Novák. JIŘÍ PRINZ

Lidé na smetišti

Žijí na smetišti na okraji stopadesátitisícového rumunského města. Jejich děti ještě nikdy nechodily v botách, neznají pitnou vodu ani elektřinu. Štěstí zde vypadá jinak.

4–5

Téma:

K D Y Ž Z V O N Í Z V O N Y. . . Ve chvílích největšího ohrožení volaly na pomoc lidi stejně jako Boha. Byly to svědkové i oběti tragických události. Jak je to se zvony dnes?

8

Kam za hudbou? Letní měsíce nabízejí už tradičně řadu zajímavých festivalů spojených nejen s hudbou.

9

KT na návštěvě Tentokrát v Lysé nad Labem. O zdejší farnosti by se dalo mluvit jako o multietnické. Po odsunu ruských vojsk z tohoto prostoru se do volných bytů nastěhovali lidé z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska a odjinud.

25-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you