Page 1

22 26. 5. – 1. 6. 2009 / SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Ročník XX / Cena 11 Kč

Kardinál Vlk: „Letos skončím.“ 17. května oslavil své 77. narozeniny kardinál Miloslav Vlk. Před dvěma lety podal, jak mu ukládá církevní právo, do rukou papeže demisi. Benedikt XVI. však po něm chtěl ještě další dva roky práce. Ty nyní uplynuly. Čeká pražského arcibiskupa ještě další prodloužení jeho služby, nebo zasloužený odpočinek po mnoha letech práce pro českou církev? Zeptali jsme se přímo jeho. Pane kardinále, před časem jste se nechal slyšet, že máte informace o tom, že letos na svatovojtěšském arcibiskupském stolci končíte. Co je na tom pravdy? Letos o Velikonocích, na Zelený čtvrtek, při setkání s kněžími jsem řekl: „Tohle jsou moje poslední Velikonoce s vámi.“ Při jednom setkání s novináři jsem to potvrdil s tím, že už to nejsou dohady. Mám spolehlivé zprávy, že se naplní, co bylo řečeno před dvěma roky po mé demisi, kterou musí každý biskup v 75 letech podat. Tedy že mě čekají ještě dva roky biskupské služby a letos skončím. Novináři to někdy chápali jako dva roky do mých květnových sedmasedmdesátých narozenin, ale takhle to myšleno nebylo. Když jsem byl v únoru ve Vatikánu, mluvil jsem s kardinálem Batistou Re, který je šéfem Kongregace pro biskupy, a získal jsem tak oficiální, i když ne veřejnou zprávu, že v tomto roce to skutečně nastane. Máte tušení, kdy přesně? V době přípravy na návštěvu Benedikta XVI. by to asi šikovné nebylo… Ano, teď má ČBK a my biskupové mnoho starostí s přípravou návštěvy. Z logiky věci se

Zemřel Václav Vaško

Kardinál Miloslav Vlk Snímek Jaroslav Hodík

nedá předpokládat, že by to bylo ještě před návštěvou papeže. Mé informace naznačují, že to proběhne v některém měsícíci po ní. V kuloárech se hovoří o tom, že jste poslal do Vatikánu návrh na světícího biskupa–koadjutora, čili biskupa s právem nástupnictví. Myslíte si, že bude Vatikán reagovat tak, že jmenuje koadjutora, nebo se rozeběhne standardní kanonický proces?

Dříve, než jsem podával demisi, jsem skutečně požádal o koadjutora, tedy ještě o jednoho pomocného biskupa, který by pak nastoupil po mně. Tehdy mi bylo odpovězeno, že tyto věci budou řešeny zároveň s mou demisí. Bylo mi naznačeno, že Vatikán nebude mou demisi a žádost o biskupa-koadjutora spojovat. Tedy že mi tohoto světícího biskupa nehodlá dát a že otázka nástupnictví se bude řešit až na základě demise. (Pokračování na str. 2)

Dvacet čtyři hodin s Biblí Ojedinělá akce pod názvem Bible24 se o uplynulém víkendu konala v Uherském Brodě. Vrata místního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie byly otevřené ve dne i v noci. Po celých čtyřiadvacet hodin tak zvaly kolemjdoucí k poslechu Božího slova, které znělo i ven z kostela a vítr ho rozfoukával po celém Masarykově náměstí.

www.katyd.cz

Čtyřiadvacetihodinové čtení Nového zákona zahájil v páteční podvečer biskup Josef Hrdlička. Po mši svaté v kostele přednesl přítomným věřícím první úryvek z Matoušova evangelia a po něm pokračovali další čtenáři. „Cílem akce je pozvat lidi, aby vzali do rukou Bibli, začali ji číst a navázali tak vztah s Bohem,“ uvádí jedna z organizátorek Andrea Hýblová.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Během 24 hodin postupně přistoupily k ambónu necelé dvě stovky věřících, kteří se dobrovolně přihlásili k četbě. „Čtou zde lidé z celé republiky, i ze Slovenska,“ prozrazuje dále Andrea Hýblová. „Jednotlivé úryvky textů dostali dopředu, aby se je naučili číst, ale také aby si je mohli promodlit,“ dodává. Četba byla rozdělena na dvouhodinové bloky, které byly prokládány hudbou. Při čtení Písma se vystřídaly různé skupiny lidí – mládež, senioři, děti, rodiny i zástupci Charity či lektoři. „Mám z toho perfektní pocit,“ říká nadšeně kaplan pro mládež uherskobrodského děkanátu P. Petr Bulvas. „Boží slovo je nadčasové a pořád má svou sílu. Dokáže nám dát spoustu odpovědí.“ Hlavním pořadatelem akce Bible24 byla uherskobrodská mládež, do příprav se však

zapojila téměř celá farnost. Od pátečního rána přinášely místní ženy na faru bábovky a koláče, které doma napekly. Farní budova byla po celou dobu konání akce otevřená a sloužila jako místo pro setkávání, občerstvení i odpočinek. Přenocovalo zde několik desítek zúčastněných. Inspirací pro uspořádání této akce byla týdenní četba celého Písma svatého „Bibbia giorno e notte“, která loni v Římě doprovázela biskupskou synodu o Božím slově. Čtení Písma v Uherském Brodě bylo přenášeno on-line na webu www.signály.cz. Po celých čtyřiadvacet hodin se tak mohl každý, kdo má připojení k internetu, zaposlouchat do Božího slova – byť třeba jen jedním uchem při svých každodenních činnostech. MICHAELA STRAKOVÁ

Tasovice oslavily výročí svatého rodáka „Vítejte u kolébky apoštola Vídně a Varšavy, u křtitelnice, kde začala jeho cesta ke svatosti,“ přivítal poutníky provinciál redemptoristů P. Stanislav Přibyl. V Tasovicích u Znojma tak minulý čtvrtek vyvrcholil jubilejní rok stého výročí kanonizace svatého Klementa Maria Hofbauera. Slavnostní bohoslužbě v tasovském farním kostele předsedal arcibiskup Jan Graubner. Promluvy se ujal litoměřický biskup Jan Baxant a hovořil v ní o osobních zápasech sv. Klementa a vyzvedl jeho heslo: „Jen odvahu, Bůh řídí všechno.“ Oslav se zúčastnily stovky věřících a zhruba sto šedesát kněží. Mnoho poutníků přijelo do Tasovic z Vídně, kde byly oslavy zahájeny již o den dříve u hrobu sv. Klementa. Na mnoha místech rakouské metropole byl připraven bohatý celodenní duchovní program. „Jsem ráda, že jsem konečně mohla poznat obec, kde se náš oblíbený světec narodil a kde nám lidé připravili milé přivítání,“ uvedla v Tasovicích jedna z rakouských

Liturgický průvod v Tasovicích. Snímek archiv tasovické farnosti účastnic mezinárodní pouti. Spolu s ní přijeli ctitelé sv. Klementa téměř z celé Evropy a také z velmi vzdálených zemí, jako je třeba Japonsko, Austrálie či Nový Zéland. Patřilo k nim i pět desítek zahraničních redemptoristů. Z Tasovic pak všichni odjeli do polského Krakova, kde vzpomínkové oslavy pokračovaly pod patronátem kardinála Stanislava Dziwisze.

V sobotu se v Tasovicích uskutečnila i tradiční pouť českých, polských a slovenských pekařů, cukrářů a vinařů. Po vzoru štědrého světce nabízeli na výstavě v přísálí kláštera své výrobky poutníkům zdarma. Při této pouti, která začala mohutným průvodem obcí od kláštera k farnímu kostelu, byl hlavním celebrantem mše svaté českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Návštěvu Tasovic a svatoklementské téma si do svého programu zařadili dokonce účastníci setkání katolických esperantistů České republiky, Slovenska a Německa, kteří právě v termínu oslav jednali a přednášeli v nedalekém Znojmě. Sobotní dopolední mše sv. ve znojemském kostele Svatého Kříže byla sloužena netradičně v esperantu. Oslavy skončily, ale jubilejní rok pokračuje. V červenci bude otevřena turisticko-naučná stezka sv. Klementa při řece Dyji mezi Znojmem a Tasovicemi. Dojde i k požehnání nové světcovy sochy, jejíž maketa v životní velikosti byla už minulý týden středem zájmu stovek tasovických poutníků. VÁCLAV ŠTAUD

Ne vším jsem byl rád – tak se jmenuje autobiografická kniha Václava Vaška, jehož životní pouť se minulý týden uzavřela. Zemřel 20. května ve věku 88 let a zanechal po sobě v české církvi výraznou stopu. To, že ne vším byl rád, pochopíme při bližším nahlédnutí do jeho životopisu. Po otci Čech, po matce Slovák zúčastnil se Slovenského národního povstání, byl zatčen a vězněn gestapem. Smrti unikl jen o vlásek. Po válce vstoupil do československých diplomatických služeb a stal se atašé v Moskvě, kde se také oženil. Když byl v roce 1949 povolán zpět do Prahy, musela manželka s dítětem zůstat v Rusku. Znovu se shledali až po dvaceti letech. Mezitím byl Vaško z ministerstva propuštěn, následně zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen za údajnou velezradu ke 13 letům vězení. Prošel Pankrácí, Jáchymovem, Leopoldovem i Mírovem. Po amnestii v roce 1960 pracoval jako zámečník, betonář, frézař či tiskárenský korektor. Jakmile se církev mohla svobodně nadechnout, stál vždy v čele jejích aktivit – ať už v roce 1968 při zrodu Díla koncilové obnovy, či po pádu komunismu (mj. založil a vedl katolické nakladatelství Zvon). Širší veřejnosti je Vaško znám především jako autor několika publikací o útlaku církve za komunismu: Neumlčená (2 díly) a Dům na skále (3 díly). (Více na str. 8) (pau, čbk)

Vojáci pálili Bible Američtí vojáci v Afghánistánu museli z obav před násilím ze strany radikálních islamistů spálit Bible, které tam poslali křesťané ze Spojených států. Bible přeložené do dvou nejrozšířenějších afghánských jazyků darí a paštó poslala na leteckou základnu Bagrám jedna americká křesťanská společnost. „Rozhodli jsme k takovému kroku „důrazné ochrany“ (vyhodit je a spálit – pozn. red), protože pokud by se tyto Bible někdy dostaly ven, do rukou Afghánců, bylo by to vnímáno jako snaha americké armády a vlády obrátit muslimy na křesťanství,“ vysvětlil televizi CNN mluvčí Pentagonu. Před několika týdny totiž arabská televize Al-Džazíra odvysílala reportáž, podle níž američtí vojáci obracejí Afghánce na křesťanskou víru. Příslušníci vojenských misí mají přitom během nasazení zakázáno šířit mezi místní obyvatelstvo svoji víru, aby neohrozili úspěch mise. (čtk)

„Hostie“ v časopise Belgický časopis Goedele vložil do každého výtisku svého posledního čísla, věnovaného tématu „nebe a peklo“, tři napodobeniny hostií. Ty jsou vsunuty do obalu s fotografií šéfredaktorky časopisu, která je oblečená do roucha řádové sestry a doprovázená nápisem „Vezměte a jezte, toto je moje tělo“. „Jde o zneužití slov Ježíše Krista, to je nepřijatelné,“ vyjádřil se Hans Geybels, mluvčí belgického primase, kardinála Godfrieda Danneelse. Představitelé katolické církve nicméně nechtějí, aby bylo aktuální vydání Goedele staženo z prodeje, ani se neplánují s časopisem soudit. Goedele, který vychází ve vlámštině, patří v Belgii mezi nejčtenější časopisy o životním stylu, celebritách a módě. Šéfredaktorka Goedele Liekensová, povoláním psychiatrička a sexuoložka a zároveň miss Belgie z roku 1986, rozhoduje o většině jeho obsahu. (čtk)

Mluvte o víře i v digitálním světě V souvislosti se 43. Světovým dnem sdělovacích prostředků vyzval papež Benedikt XVI. minulou středu mladé lidi, aby vydávali svědectví o své víře v digitálním světě. „Využívejte nové technologie k tomu, abyste zprostředkovali poznání evangelia,“ řekl papež, „aby radostná zvěst o nekonečné Boží lásce ke všem lidem zcela nově zazněla v našem stále více technickém světě.“Kompletní text papežova poselství naleznete na http://tisk.cirkev. cz. (čbk)

22-prvni  
22-prvni  
Advertisement