Page 1

19 ROZHOVOR SE SOCHAŘEM PETREM VÁŇOU 12

Ročník XX / Cena 11 Kč

5. – 11. května 2009 / 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

L I S T Č E S K Ý C H A M O R AV S K Ý C H D I E C É Z Í

Pamětní medaile – Benedikt XVI.

Benedikt XVI. z jedné strany a sv. Václav z druhé Podrobnosti týkající se plánované papežovy návštěvy v Česku zůstávají stále pod informačním embargem ze strany Vatikánu. Vyčkává se, až podrobné plány odsouhlasí Svatý otec. Přípravy jsou však v plném proudu. A už se objevují i viditelné výsledky. Jedním z nich je pamětní medaile, která vzniká pod záštitou ČBK. Pamětní medaile bude sloužit i jako oficiální dar. „Ražba se bude provádět ve zlatě a stříbře. Stříbrných medailí je neomezený náklad. Zlatých menších bude 333 a uncových jen šedesát,“ prozrazuje vydavatelka medailí Alena Šimková. Ražba jasně ukazuje, že se vztahuje k této výjimečné události. „Na medaili jsou uvedena jména míst, na nichž se jednotlivá setkání s papežem uskuteční,“ vysvětluje profesor Petr Piťha, který s její výrobou pomáhal. Na medailích jsou dva portréty – Svatého otce a pak fiktivní podoba sv. Václava. „Tím se poukazuje na to, jak dlouho už křesťanská tradice v České republice trvá. Ale i na to, že se hlava církve ,setká‘ s ochráncem a dědicem této země,“ vysvětluje Petr Piťha. Autorkou návrhu je akademická sochařka Daniela Kartáková. „Je to mladá a renomovaná autorka. Z její dílny pochází například medailový portrét Jana Pavla II., o němž se domnívám, že je vůbec nejlepší raženou podobou předchozího papeže,“ prozrazuje profesor Piťha. „Vytvořit portrét Benedikta XVI. nebylo jedno-

Návštěva Svatého otce v České republice

Zlatá i stříbrná medaile je vydávána pod záštitou České biskupské konference jako oficiální pamětní medaile u příležitosti návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice. PROVEDENÍ MEDAILÍ Ryzí stříbro Ag 999/1000, průměr 34 mm, váha 16 g, cena 1490 Kč Ryzí zlato Au 999/1000, průměr 28 mm, váha 15,5 g, cena 18 900 Kč Ryzí zlato Au 999/1000, průměr 37 mm, váha 31,1 g, cena 38 900 Kč

Daniela Kartáková při práci ve svém ateliéru. Snímek Klára Folvarská

duché. Z hlediska výtvarníka je jeho tvář dost obtížně zachytitelná,“ vysvětluje autorka medaile Daniela Kartáková a dodává: „Těžko lze určit, co je pro něj výrazné a typické z hlediska čistě vnější podoby. Tvář Benedikta XVI. se jeví až jako proměnlivá, skoro jako by se při různých příležitostech jednalo o různé osoby. Možná se tak na povrchu projevuje to, že se i uvnitř jedná o osobnost s mimořádnou hloubkou vhledu, že je to člověk s velkou schopností empatie. V jeho tváři se odráží i váhání toho, kdo ví, jak je těžké najít jediné správ-

Objednávky přijímáme Na www.medaile-benediktxvi.cz Telefonicky: 776 020 304 Písemně: na adrese – Alena Šimková, Za tratí 686, 196 00 Praha 9. Objednáním medaile souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 201/2000 Sb. v platném znění ve vaší databá zi a použity k marketingovým účelům, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.

TV program:

né řešení tam, kde tato jednoznačnost neexistuje,“ popisuje svou práci na portrétu papeže umělkyně. Jak prozrazuje, za předlohy jí sloužily dostupné fotografie a sledovala i videozáznamy akcí, jichž byl papež aktérem. Při práci se nejprve hledá podoba v kresebné skice, potom se vytváří už podrobnější kreslený návrh a nakonec se provádí zvětšený sádrový model. Úplným závěrem je však až ražba. Ta se chystá v jablonecké mincovně. Výroba začne nejpozději v červnu. JIŘÍ MACHÁNĚ

1

Logo návštěvy papeže odkazuje ke sv. Václavovi Česká biskupská konference minulý týden představila i oficiální logo návštěvy. Jeho mottem je slogan „Láska Kristova je naší silou“.

www.katyd.cz

Motto má podle profesora Petra Piťhy, který se na přípravě návštěvy podílí, zdůraznit, že „křesťanství nejde o mocenské prosazení, neusiluje o moc a vládu nad kýmkoliv, ctí a hájí svobodu každého člověka. Je však silné, pevné a vítězí láskou nad každým zlem.“ V logu se podle jeho autorky Kláry Folvarské snoubí snaha o co nejpřesnější a zřetelnou symboliku s pokusem o grafickou jednoduchost a čitelnost. Vzniklo velmi rychle – od zadání do jeho vydání uplynul necelý měsíc. „Snažila jsem se, aby z mnoha požadavků, které biskupové měli, vzniklo něco jednoduchého a graficky povede-

ného. Silou grafiky je jednoduchost,“ popisuje své dílo autorka. „Práce mě bavila, ale zároveň jsem byla pod velkým časovým tlakem, protože každou změnu museli biskupové schválit a vždy chvíli trvalo, než se sešli a poslali mi připomínky.

Farář vykázal z církevního pozemku rudé praporečníky Oslavy 64. výročí osvobození města Brna byly letos v závěru dubna provázeny protesty. Stalo se to u pomníku padlých rudoarmějců v Králově Poli, kde se na opraveném jehlanu znovu objevily – nedávno odstraněné – symboly srpu a kladiva. Instalaci reliktů totalitního režimu odmítá řada Brňanů. Jen internetovou výzvu www.poctapadlym.cz podepsalo už více než 1 200 občanů včetně řady umělců a vědců. Někteří z nich se zúčastnili pietního aktu, organizovaného magistrátem města. Po jeho ukončení v tichosti rozvinuli u blízkého farního kostela Nejsvětější Trojice své odmítavé transparenty. Na akci však přišlo také několik mladých lidí s provokativními rudými vlajkami vyzdobenými právě symboly srpu a kladiva. Problém nastal ve chvíli, kdy se komunistická mládež přesunula

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oficiální verze loga papežské návštěvy Zdroj ČBK

Na samotnou práci pak nezbývalo tolik času,“ dodává grafička. Do finále se dostaly dvě verze. Kromě té, která se nakonec stala oficiální, vznikla ještě jedna, trochu abstraktnější s letící orlicí a bez žerdi. „Konečná verze je sice trochu složitější, ale zato je velmi názorná a srozumitelná,“ popisuje výsledek Folvarská. Ústředním motivem loga je korouhev, která vyjadřuje, že český národ je nositelem tradice přemyslovského knížete sv. Václava, ochránce a dědice české země. „Na kopí vlají barvy České republiky a Vatikánu, neboť půjde o státní návštěvu týkající se celé naší společnosti, na níž hostíme jednu z nejvlivnějších osobností současného světa, hlavu katolické církve,“ komentuje použití barev profesor Petr Piťha. TOMÁŠ KUTIL

před kostel a svými standardami začala zakrývat protestní transparenty. Došlo až ke strkanici a prvním verbálním střetům. V té chvíli zasáhl místní farář P. Josef Jahoda. Slušně, ale rozhodně mladé komunisty z prostranství vykázal: „Srp a kladivo mě urážejí. Toto je pozemek farnosti a vy nemáte povolení tady demonstrovat.“ Naopak ty, kteří proti srpu a kladivu protestovali, tu stát nechal. Královopolský farář během svého zákroku omimo jiné uvedl, že si váží památky všech, kteří padli za naši svobodu, ale neváží si srpu a kladiva, symbolů totality, kterou ve vězení trpce pocítily tisíce lidí včetně příslušníků jeho rodiny. Mladí komunisté nejdříve odmítali odejít, přesvědčila je až pohrůžka přizvání policie a předložené doklady o církevním vlastnictví pozemku. O dva dny později, krátce po večerní mši svaté, si část farníků na témže místě vyměňovala

názory na uvedenou událost. Všichni se shodli, že se jejich kněz zachoval správně. „Nebyla jsem první, kdo dnes otci Josefovi vyjádřil obdiv. Jeho jednání bylo kompetentní a velmi pohotové,“ říká středoškolská učitelka Eva Trtková. A její syn Tomáš dodává: „Líbilo se mi, jak dokázal rázně sjednat pořádek a při tom nikoho neurazit.“ O své zkušenosti hovoří i další farník Jiří Brauner: „Ještě dlouho po skončení akce jsem s mladými komunisty u pomníku diskutoval a mnoho jejich názorů mě šokovalo. Například obdiv k událostem 50. let. Vůbec nevíš, o čem hovoříš – řekl jsem jednomu z nich. Vždyť to byly časy hrůzy, krutostí a smrti! A on mi odpověděl, že by se 50. léta měla naopak brzy vrátit, aby byl u nás opět nastolen pořádek. Odcházel jsem domů se smutným vědomím, že nebezpečí recidivy komunismu ještě stále hrozí,“ uzavírá Jiří Brauner. VÁCLAV ŠTAUD

Papež ve Svaté zemi Celý průběh apoštolské cesty Benedikta XVI. do Svaté země můžete sledovat tento týden na televizních obrazovkách v přímém přenosu prostřednictvím Tv Noe.

Perspektivy:

I.

Proč jsou tu komunisté Proč jsou u nás komunisté pořád problémem? Kde se tu vzali a proč se kdysi tak hladce dostali k moci? Nad tím se zamýšlí Petr Příhoda.

4–5

Téma:

ŽENA JAKO MATKA Tuto neděli si připomínáme Svátek matek, který se dříve komunisté snažili vymazat z kalendáře svým MDŽ. Ženám-matkám je věnováno také dnešní téma.

19-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you