Page 1

12 17. – 23. 3. 2009 / 4. NEDĚLE POSTNÍ

Ročník XX / Cena 11 Kč

Podvýživa dětí se stává hrozbou

Středošvýcarský kanton Luzern zrušil minulý týden téměř 600 let starý zákaz tance o některých církevních svátcích. V převážně katolickém kantonu ovšem zrušení prošlo v zákonodárném sboru jen nejtěsnější většinou 51 ku 50 hlasům. Zákaz vyhlášený v roce 1428 prosadila církev a týkal se především svátků, jako Popeleční středa, Velký pátek, velikonoční neděle, svatodušní neděle, celostátní půsty a Vánoce. Podle obhájkyně zrušení zákazu Kathariny Meileové stát nemá právo rozhodovat ve sváteční dny o aktivitách občanů. Stát a církev jsou již dlouhou dobu odloučeny a tanec o svátcích je prý nanejvýš věcí církve. Podle Meileová je paradoxní, že zákon nezakazuje o dotyčných svátcích vyhrávat hudbu k tanci, pouze občanům zakazuje tancovat. Proti zrušení zákazu hlasovali poslanci křesťanskodemokratické strany (CVP) a Švýcarské lidové strany (SVP/UDC). Podle jednoho z nich, Moritze Bachmanna (SVP/UDC), je nepřípustné, aby bylo v zavedených šesti svátcích dovoleno nerespektovat klid. O přípustnosti, či nepřípustnosti zákazu tance v těchto obdobích se v Lucernu debatuje již několik staletí. (christnet)

Strašák finanční krize obchází celým světem. Ale pouze v některých rozvojových zemích může mít její dopad přímo katastrofální následky. Experti odhadují, že kvůli krizi může během šesti let zemřít na světě o 200 – 400 tisíc dětí víc. Humanitární organizace i církve bijí na poplach a hledají způsoby, jak zmírnit dopady krize na tuto nejohroženější vrstvu obyvatel. „Pravidelná výživa je nesmírně důležitá od okamžiku početí až alespoň do pěti let dítěte, neboť i krátkodobé trhliny v této péči mohou zapříčinit dlouhodobá postižení,“ tvrdí Ronald U. Mendoza z humanitární organizace Unicef. Podle něj proto nemá podvýživa dětí, na níž se má hospodářská krize podepsat, vliv jen na zvýšenou úmrtnost a horší zdravotní předpoklady, ale také na oslabenou schopnost dětí se učit a získávat znalosti. Týká se to celých oblastí světa od jihovýchodní Asie přes Latinskou Ameriku až po subsaPŮST JAKO ŠANCE Kardinál Rosales z filipínské Manily vyzval katolíky ve své zemi, aby to, co si na stravě či při abstinenci odřeknou během postního období (i kdyby šlo jen o minimální částku), věnovali na charitní projekt určený pro podvyživené děti. Tato postní charitativní iniciativa byla vyhlášena již potřetí a dosud se podařilo ze získaných prostředků zaopatřit na 24 tisíce dětí. Letošním plánem je poskytnout výživu 12 tisícům dětí žijících na ulicích a ve slumech filipínského hlavního města.

Dopady ekonomické krize mají ze všech kontinentů ohrozit nejvíce Afriku a mezi obyvateli Afriky zejména děti. Snímek ČTK harskou Afriku – ta je ohrožena vůbec nejvíc. VENKOV JE UŽ NA DNĚ „V jihovýchodní Africe se závislost na světovém kapitálu projeví především růstem nezaměstnanosti ve městech. Ty nejchudší venkovské zemědělské oblasti ale na tom už sotva mohou být hůře než dnes,“ vyjádřil se pro KT Pavel Baldínský z humanitární or-

ganizace Misijní banka ubožáků. Soukromí zemědělci, kterých je v Africe pořád zdaleka nejvíc, už dnes těžko hájí své živobytí. Chudoba a nevzdělanost se zde promítá též do řady infekčních i dědičných nemocí – lidé tu umírají až o 30 let dříve než v Evropě. Obrovským problémem, dopadajícím zvláště na dětskou populaci, zůstává alkoholismus a AIDS – počet sirotků se kvůli tomu v těchto oblastech dramaticky zvýšil. MARTIN T. ZIKMUND

Papež usiluje o sjednocení biskupů

www.katyd.cz

Zatímco italská vláda oznámila minulý týden v Římě plán na stavbu největšího visutého mostu světa, který má propojit Itálii se Sicílií, se v téže době jako stavitel mostů projevil i římský biskup Benedikt XVI. Napsal otevřený list všem biskupům katolické církve, v němž vysvětlil motivy a podmínky svého vstřícného postoje vůči tradicionalistům. Dosavadní reakce z různých stran jsou jen kladné. „List Svatého otce biskupům je skutečným apoštolským listem, který připomíná listy Pavlovy,“ vyjádřil se pro KT arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference. Podle něj je tento list vyjádřením papežovy lásky i zodpovědnosti, psaný v pokoře i s autoritou, který otevřeně vysvětluje nedorozumění, jasně formuluje papežův postoj a vyvrací všechna možná obviňování. Podle předsedy ČBK se ale papež v tomto listu snaží každého integrovat do společenství lásky, a tím dává skvělý příklad i světské společnosti. „Je to dar, za který je

Sedm dní modliteb zakončí v každé diecézi setkání mladých s biskupem. S nápadem přišla Sekce pro mládež ČBK a biskupové tuto iniciativu přivítali. Modlitební akce má název Mladí pro církev – Církev pro mladé. „Chceme s její pomocí docílit dvou věcí. Měla by vést všechny vě-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

třeba vyjádřit vděčnost,“ uzavřel arcibiskup Graubner. „Nikdy jsem nečetl žádný papežský dokument tak osobní a otevřený. Je znamením

komunikace, dokladem toho, že papež chce vstoupit do dialogu s biskupy a vysvětlit celému sboru biskupů, jaké byly jeho důvody a jak on sám celou situaci vnímal,“ vyjádřil se arcibiskup Robert Zöllitsch, předseda německé biskupské konference, který minulý týden také papeže osobně navštívil. „Přijali jsme tento list Svatého otce s hlubokým dojetím i díky pokornému a bratrskému tónu, jímž se vyznačuje. Můžeme si jen přát, aby tento styl vešel do běžné církevní správy,“ nechal se slyšet švýcarský biskup Pier Giacomo Grampa. Podle mluvčího Svatého stolce P. Federica Lombardiho je tento dopis hodný „maximální pozornosti“. Ostatně už sám jeho styl prý prozrazuje, že je jeho autorem od prvního do posledního slova sám Benedikt XVI. Papežův list přivítal dokonce i biskup Fellay z Kněžského bratrstva sv. Pia X., a to zejména proto, že papež v něm vyjádřil záměr přesunout dialog s tradicionalisty do dogmatické roviny. (mtz, Ravat; znění papežova listu je otištěno na str. 9)

(Nejen) mladí se budou modlit za mladé Modlit se ještě víc za sebe a své kamarády. A celých sedm dní. To mohou mladí lidé zkusit už od neděle 22. března. A nejen oni. Připojit se k nim mohou všichni věřící. Pomocníkem jim bude brožurka, kterou připravili na Sekci pro mládež ČBK. Týden modliteb za mladé začíná ve třech diecézích už tuto neděli, v pěti ostatních pak o týden později.

Tanec v Luzernu již bez omezení

řící k tomu, aby předkládali mládež v modlitbě Bohu. Mladí by si zase díky ní měli připomenout svou spoluzodpovědnost za církev,“ prozradil šéf Sekce pro mládež P. Vít Zatloukal. „Byli bychom rádi, kdyby si mladí uvědomovali, že jsou neoddělitelnou součástí svých farností,“ dodal. Modlitební brožurka je k dispozici na jednotlivých biskupstvích nebo na internetových stránkách www.cirkev.cz a www.signaly.cz. Pro každý den připravili její tvůrci konkrétní téma k modlitbě. Brožurka má tři části. První je určena mladým s rozjímáním textů od několika papežů. Druhá je pro všechny a k rozjímání jsou připraveny texty z duchovní literatury. Poslední část je přizpůsobena modlitbě ve

společenství. „Snažíme se doprovázet mladé lidi na jejich cestě životem a modlitba je tou správnou duchovní úrovní prožitku s nimi,“ pochválil iniciativu biskup Jiří Paďour, biskup delegát ČBK pro mládež. S myšlenkou modliteb za mladé přišli před třemi lety na Slovensku. V Česku uspořádali poprvé tuto akci loni v královéhradecké diecézi. Cílem celého týdne však není jen modlitba. Téměř každý den nabízí tvůrci brožurky praktické aktivity. Mladí například mohou pozvat své kamarády na výlet a mluvit s nimi o Bohu, uspořádat čajovnu nebo se jen tak projít svým městem a modlit se přitom za každého, kdo v něm žije. TOMÁŠ KUTIL, mach

Podezřelý ze zpronevěry církevních peněz dopaden Pražští policisté minulý pátek zadrželi sedmatřicetiletého bývalého zaměstnance Českobratrské církve evangelické, kterého podezírají ze zpronevěry církevních peněz. Informovala o tom policejní mluvčí Iva Knolová. Vladimír Prokop, jenž v církvi pracoval jako vedoucí ekonom, podle policistů neoprávněně převedl z účtu organizace deset milionů korun na jiná tři konta. Kriminalisté už muže obvinili ze zpronevěry, v případě odsouzení mu hrozí až 12 let vězení. Prokop měl u sebe šest milionů korun, které policie zajistila. Zbytek peněz podle ní utratil. Muž pracoval v hlavním centru církve v Jungmannově ulici od srpna loňského roku. Peníze začal podle policie zpronevěřovat v polovině prosince a pokračoval v tom zhruba měsíc. V pátek 23. ledna ze zaměstnání bez vysvětlení odešel a od té doby po něm kriminalisté pátrali. Církevní zaměstnanec byl podle dřívějších informací policistů za podobnou trestnou činnost již patnáctkrát stíhán, devětkrát dokonce skončil ve vězení. Policisté ho hledali rovněž proto, že nenastoupil k poslednímu výkonu trestu, k němuž byl odsouzen za podvod. (čtk, red)

„VÝROČNÍ“ PINGPONGOVÝ TURNAJ Křesťanská sportovní organizace Orel a Katolický týdeník letos společně oslaví své „narozeniny“. Orlové slaví století existence, KT „jen“ šedesátiny. Obě organizace se rozhodly připravit pro farnosti, své členy, čtenáře a příznivce pingpongový turnaj, který vyvrcholí letos o cyrilometodějské pouti. Soutěž bude organizována jako týmová, přičemž každý tým bude mít tři hráče. „Věk ani pohlaví nejsou rozhodující. Herní systém bude vyhlášen v závislosti na počtu přihlášených družstev. Buď bude zvolen tzv. pavouk, nebo systém turnajových skupin,“ vysvětluje Petr Ducháček, mluvčí Orla, jenž pomáhá soutěž organizovat. Hra se bude řídit klasickými pravidly stolního tenisu. Nejlepší družstva postoupí do finále, které se bude konat v rámci Dnů lidí dobré vůle 4. července na Velehradě. Vítězové získají hodnotné ceny, mezi nimiž nebudou chybět např. mobilní telefony od společnosti T-Mobile. Přihlášky týmů posílejte do 20. dubna 2009 na tyto adresy: Orel ústředí, Pellicova 2c, 602 00 Brno, e-mail: pinec@orel.cz. Přihláška musí obsahovat: trefný název týmu, farnost či orelskou jednotku, k níž náleží většina hráčů z týmu (případně jiné centrum, např. salesiáni), jméno vedoucího týmu (včetně kontaktu – telefon a email, přičemž vedoucí nemusí být hráč), jména a rok narození hráčů (celkem 3 hráči v jednom týmu), jména a rok narození náhradníků (maximálně 2 náhradníci). (red)

12-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you