Page 1

43

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

23. – 29. října 2012 / 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Kniha čtenářů, Perspektivy a TV program

A–C

I PERSPEKTIVY: DOPADY KONCILU

KNIHA ČTENÁŘŮ Hlasujte pro tři knihy a vyberte Knihu čtenářů 2012! Podmínky 4. ročníku této čtenářské ankety najdete v příloze tohoto čísla.8–9

4

matickou teologii přesto proměnil – jak upozorňuje C. V. Pospíšil.

JAK SE „LÉPE“ MODLIT?

P. HUGO PITEL

Možná si také někdy kladete tuto otázku. Co ale udělat, aby naše modlitba byla lepší? A nakolik zde máme věřit svým pocitům?

V 50. letech měl podvracet republiku tím, že vstoupil k premonstrátům. V rozhovoru se ohlíží za svou dlouhou cestou ke kněžství.

KNĚŽSKÉ PORTRÉTY

 I když Druhý vatikánský koncil  nevyhlásil žádné nové dogma, dog-

Přes oceán jsme hovořili s Janou Ašenbrennerovou, oceněnou v prestižní soutěži Czech Press Photo za její portréty kněží.

12

Ze života katedrály Netradiční nahlédnutí do života svatovítské katedrály nabízí návštěvníkům do 18. listopadu výstava fotografií, která byla otevřena v Mladotově domě na Pražském hradě. Snímky Romana Albrechta a Ireny Grimové přibližují tento architektonický skvost, kouzlo hry se světlem v chrámových prostorách, ale také to, jak je katedrála naplňována životem, jak ostatně slibuje už název výstavy Katedrála a živá setkání. „Chtěli jsme zachytit, že víra je živá věc, že věřící nejsou jen

babičky či fanatici, ale normální lidé, že víra patří k našemu dědictví, k naší kultuře,“ svěřuje se Roman Albrecht. Jeho slova ostatně potvrzuje i kardinál Dominik Duka: „Na výstavě bych vyzdvihl dvě věci. Líbí se mi, jak jsou na fotkách zachyceny klenby katedrály, ta jejich organická uspořádanost je ukázána takříkajíc v novém světle. A druhá věc je život, který z fotek dýchá. Mám na mysli například obrázky z bohoslužby při příležitosti rozdávání maturitního vysvědčení

Arcibiskupského gymnázia,“ sděluje svůj bezprostřední dojem z výstavy český primas. Expozice je součástí většího projektu obou fotografů, který nese název Člověk a víra. „Rádi bychom v tom pokračovali, a nejen v katedrále. Pokud nás tedy někdo pozve na pěknou akci, na které bychom mohli do projektu Člověk a víra nafotit něco zajímavého, ať se nám ozve na clovekavira@gmail.com, a můžeme se domluvit,“ vyzývá fotograf. (pau)

Islám tématem synodu Otázka, zda muslimové v Evropě během dvou generací přečíslí křesťany, vzbudila na biskupském synodu v Římě značnou pozornost.

www.katyd.cz

O vzrušení mezi biskupskými delegáty se postaral ghanský kardinál Peter Turkson, předseda Papežské rady Iustitia et Pax, který nechal v aule Pavla VI. pustit anglicky mluvený sedmiminutový videoklip z You Tube nazvaný Muslimská demografie (Muslim Demographics). Toto tři roky staré video, které zhlédlo už přes tři miliony lidí, bylo natočeno anonymně s výzvou, aby se křesťané vzpamatovali. „Za pouhých 39 roků se Francie stane islámskou republikou“ a „muslimové přečíslí křesťany, pokud ti nevezmou váž-

Životní drama P. Toufara Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara předkládá pětisestránková publikace, jež právě vychází s názvem Jako bychom dnes zemřít měli. Její autor MILOŠ DOLEŽAL tématu knihy věnoval dvacet let svého života.  Pamatuješ si, kdy

ses poprvé setkal se jménem Josef Toufar? Vyrůstal jsem na Vysočině, v obci ležící v blízkosti Zahrádky, městečka, které bylo v 70. letech zatopeno přehradou. Josef Toufar v Zahrádce jako kaplan a farář působil od

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ně demografickou realitu, nezačnou mít znovu děti a nebudou sdílet evangelium s muslimy“ – hlásá vidoklip. Alarmující předpovědi se týkají Velké Británie, Nizozemí, Ruska, Spojených států amerických a dalších zemí. Zatímco ve Španělsku je podle tohoto snímku porodnost 1,1 na manželský pár, pro dlouhodobější udržení kultury a náboženství je třeba porodnost aspoň 2,1, což se daří muslimům, nikoli křesťanům. „Tuto realitu musíme vzít na vědomí. Podobně jako v Ústeckém kraji u nás,

kde právě zvítězili v krajských volbách komunisté. Nevytvářejme si obraz nepřítele a spolupracujme, kde to jde,“ shrnul pro KT svůj příspěvek do živé debaty synodálů český delegát a litoměřický biskup Jan Baxant. Podle něj s apelem tohoto videa souzněli spíše afričtí biskupové, kteří mají s islámem problém, kdežto např. francouzští biskupové se nechali slyšet, že pro ně to problém číslo 1 není a že se s muslimy ve své zemi snaží co nejlépe vycházet. Hlavní připomínky ke zmíněnému videu se týkaly toho, že jeho autor nepracoval s přesnými údaji. Například se zde uvádí, že průměrná muslimka ve Francii má 8,1 dětí, kdežto ostatní zdejší ženy jen 1,8. (Pokračování na str. 3)

roku 1940 necelých osm let. Už v jinošství jsem od svých prarodičů slýchával o Toufarovi vyprávět – byli to jeho farníci a dobří přátelé. Pasecká babička mi jednou při přebírání brambor na dvoře rodového statku povídala, jak k nim P. Toufar chodíval na návštěvy a dědu varoval: „Pepíčku, teď máš jeden kabát, až přijdou bolševici, všechno ti vezmou a nezůstane ti ani ten kabát.“ A pak jsem kdesi v šufleti našel

schované zažloutlé noviny – Lidovou demokracii z roku 1968, na jejíž stránkách publikoval Jiří Brabenec sérii skvěle napsaných reportáží o číhošťské kauze, v nichž Josefa Toufara očistil od lživých komunistických pomluv. Popsal i jeho umírání a demaskoval spoluviníka Toufarovy smrti Ladislava Máchu. Jak se zrodilo tvé rozhodnutí pátrat po Toufarově životě? S úsměvem říkám, že si mě, nehodného, P. Toufar vybral. Iniciační pro mě byla cesta v létě roku 1988, kdy jsem jako student ledečského gymnázia se svým spolužákem poprvé vyrazil do nedaleké Číhoště. Tehdy jsem se tam setkal se strachem a nedůvěrou.(Pokračování na str. 5)

Roman Albrecht & Irena Grimová: Stropní kříž.

43-prvni