Page 1

34 17. – 23. 8. 2010 / 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

PORTRÉT MATKY TEREZY 4

Ročník XXI / Cena 11 Kč

L I S T Č E S K Ý C H A M O R AV S K Ý C H D I E C É Z Í

Perspektivy:

Stará Boleslav oslavila největší mariánský svátek Průvod poutníků městem, varhanní koncert k poctě Palladia či bohoslužba celebrovaná pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Takovou podobu měly oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi – letos výjimečné předáním čestného občanství kardinálu Miloslavu Vlkovi. Dobrovolníci v historických kostýmech nervózně přešlapují před bazilikou svatého Václava, organizátoři srovnávají poslední poutníky do řady, z oken přilehlých domů vše pozoruje několik místních zvědavců. Takový obraz skýtalo v nedělním odpoledni centrum Staré Boleslavi. Podle programu mají již zanedlouho v chrámu Nanebevzetí Panny Marie vyvrcholit letošní mariánské slavnosti poutní mší svatou. Nejprve je však třeba přenést do mariánského chrámu staroboleslavské Palladium. Za zpěvu mariánských písní se dává průvod konečně do pohybu. „Stará Boleslav se svým Palladiem spojuje cyrilometodějskou Moravu se svatováclavskými Čechami,“ říká ve svém kázání hlavní celebrant poutní mše svaté, pražský arcibiskup Dominik Duka, a v souvislosti se svátkem Nanebevzetí Panny Marie připomíná význam křesťanské víry v nepomíjejícnost lidského života. OSLAVY TRVALY DVA DNY Program mariánských oslav ve Staré Boleslavi trval celé dva dny. Už na nedělní dopoledne zorganizovala nedávno založená Matice staroboleslavská mši svatou, během níž udělili představitelé města kardinálu Miloslavu Vlkovi čestné občanství. „Je to čistě symbolické ocenění. Panu kardinálovi neumožňuje ani volit v komunálních volbách,“ říká s úsměvem Milan Novák z místního městského úřadu. O den dříve zase proběhla mše svatá z Vigilie

I.

Dosavadní jasné obrysy religiozity se vytrácejí, vlastní zkušenost má ústřední význam.

4–5 Ve Staré Boleslavi si o víkendu připomněli 360. výročí návratu Palladia do města. Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a varhanní koncert k poctě Palladia země české. „Koncert byl pěkný, jen mě zklamalo, že ho navštívilo tak málo

Snímek autor

lidí,“ hodnotí jeden z návštěvníků Dalibor Žižka, podle něhož se jinak slavnosti vydařily a jejich návštěvnost v příštích letech poroste. JIŘÍ PRINZ

KARDINÁL VLK OBDRŽEL ČESTNÉ OBČANSTVÍ STARÉ BOLESLAVI Za zásluhy o rozvoj města obdržel z rukou starosty Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi čestné občanství tohoto města kardinál Miloslav Vlk. Podle Milana Nováka z místního městského úřadu se tak stalo především za kardinálovu mnohaletou podporu svatováclavským slavnos-

tem. „Vrcholem jeho působení byla návštěva Svatého otce Benedikta XVI., čímž upoutal ke Staré Boleslavi pozornost celého světa,“ uvedl Milan Novák. „Pocta mě potěšila, protože je vyjádřením mého vztahu ke Staré Boleslavi, který trvá již od dávného data,“ prohlásil kardinál Miloslav Vlk.

Úbytky katolíků v Německu a Rakousku Naši západní a jižní německy mluvící sousedé se potýkají s krizí důvěry v církevní instituci a tato krize dosahuje rekordních čísel. Zatímco v Rakousku se to týká výstupů z církve, v Německu nezájmu o kněžské povolání.

www.katyd.cz

Jestliže v roce 2008 vystoupilo v Rakousku z církve přes 20 tisíc lidí, o rok později to bylo již více než 50 tisíc a podle letošních odhadů by to mělo být 80–100 tisíc lidí. „Žijeme sice v zemi, kde se těšíme svobodě vyznání, ale žel u mnohých víra vystydla,“ doznal minulý týden vídeňský kardinál Schönborn. Uvádí se, že za rekordním úbytkem jsou hlavně skandály kolem sexuálního zneužívání dětí, které rakouskou církev provázejí již od 70. let 20. století. Mnozí jsou však zklamáni i odmíta-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vým postojem církve k rozvedeným. Reformní hnutí zase volají po kněžské službě žen či po zrušení celibátu. „Oceňuji rakouské biskupy, že neobviňují druhou stranu z rozpoutávání proticírkevních výpadů a snaží se postavit ke žhavým problémům čelem a hledat východisko z krize. Je to vidět třeba i na tom, že nyní organizují pouť s mládeží do Mariazell,“ míní historik a znalec německého i rakouského církevního prostředí Jaroslav Šebek. S věřícími ztrácí církev také peníze. V Rakousku se totiž platí povinný církevní příspěvek, který se odvozuje od příjmu dané osoby. Katolická církev tak ročně získá kolem 350 milionů eur (cca 8,67 miliardy Kč). Podle průběžných propočtů by letos mohla ztratit zhruba sedm milionů eur

(173,42 milionu Kč). I přes četné výstupy se v této osmimilionové zemi ke katolické církvi hlásí pořád přes 5 milionů Rakušanů. OZVĚNA SKANDÁLŮ V Německu zaznamenali zase historicky nejnižší zájem o kněžské povolání. Zatímco ještě v roce 2006 se rozhodlo pro duchovní stav 211 mužů, letos je to pouze 150 – z celého Německa. Podle předsedy Německé biskupské konference a freiburského arcibiskupa Roberta Zöllitsche je i zde na vině vlna skandálů, které otřásaly tamní katolickou církví od začátku roku, kdy se zveřejnily první případy sexuálního zneužívání dětí v církevních zařízeních v minulých desetiletích. (Pokračování na str. 3)

Dominikánky usilují o nový klášter Do stavby nového kláštera v Praze by se co nejdříve rády pustily sestry dominikánky z pražských Lysolají. O tom, zda se jejich přání vyplní, rozhodne do konce roku pražský magistrát. „Máme už připravenou urbanistickou studii nového kláštera, vybraný pozemek, na němž by klášter stál, i předběžnou domluvu s majitelem pozemku o jeho odkoupení. Zbývá už jen souhlas magistrátu,“ říká převorka kláštera mnišek Kazatelského řádu v Praze-Lysolajích sestra Kateřina, podle níž komunita dominikánek nový klášter pro své fungování nutně potřebuje. „Do domku v Lysolajích jsme přišly hned po revoluci a od počátku bylo jasné, že jde o provizorium. Pro naši komunitu je zde příliš malý prostor. Jsme totiž kontemplativní řád, za prací nevycházíme ven, nýbrž pracujeme doma, jenže když nás žije sedm v tak stísněných prostorách a nemůžeme vyjít ani

Víra, anebo spiritualita?

na zahradu, protože téměř žádnou nemáme, je to opravdu velmi náročné,“ vysvětluje převorka. Malé prostory domku v Lysolajích však sestrám neztěžují jen vlastní řádový život, ale brání jim i ve službě, kterou chtějí poskytovat veřejnosti. „Tak jako jiné kontemplativní komunity přitahuje i ta naše řadu lidí, kteří by chtěli čerpat z naší duchovní zkušenosti. Proto dalším důvodem, proč chceme stavět, je to, že k nám stále častěji přicházejí lidé s prosbou, aby u nás mohli strávit dny duchovní obnovy,“ doplňuje převorka. NOVÝ KLÁŠTER VYJDE LEVNĚJI Proč se ale sestry nenastěhují do některého staršího kláštera a proč chtějí hned stavět nový? „Starší objekt by vyžadoval velké investice do oprav, přestavby a také provoz takové historické budovy by byl nákladný. Znalci v této oblasti nám spočítali, že nás novostavba vyjde levněji,“

říká podpřevorka sestra Marie, podle níž se i tak budou výdaje za nový klášter pohybovat v řádu desítek milionů korun. „Naštěstí nám jedna nadace v USA přislíbila po této stránce pomoc, ale přesto bude zapotřebí shánět finanční prostředky i jinde,“ dodává sestra Marie. Pro nový klášter si nakonec dominkánky vybraly místo nedaleko svého nynějšího působiště. „Jde o pozemek v Lysolajích, v sousedství přírodní památky Housle. Podle architektů by zde klášter tvořil pěknou dominantu okolí. Máme proto i plnou podporu místního zastupitelstva, takže věřím, že se magistrát nakonec rozhodne stavbu povolit,“ uzavírá převorka sestra Kateřina. JIŘÍ PRINZ Název účtu: Klášter mnišek Kazatelského řádu Číslo účtu: 5001022431/5500

Téma: MATKA TEREZA

Koncem srpna uplyne 100 let od narození blahoslavené Terezy z Kalkaty. Vedle jejího životního příběhu přinášíme i zamyšlení nad jejími skrytými vnitřními zápasy. A také vzpomínku na její návštěvu Československa.

8

Kajínek

Nový český film Kajínek trhá rekordy v návštěvnosti kin. O čem to vypovídá? Stojí opravdu za to film vidět?

9

KT v Broumově

Fenoménem Broumova je bezpochyby zdejší klášter, ale nahlédneme i do života místní farní komunity.

12

Sekty a hnutí Žijeme v nábožensky svobodné zemi, kde se o naši pozornost uchází velké množství duchovních směrů. Na co si dávat pozor? Rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem.

34-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you