Page 1

24 8. – 14. 6. 2010 / 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ROZHOVOR S DIRIGENTEM JAKUBEM HRŮŠOU 12

Ročník XXI / Cena 11 Kč

L I S T Č E S K Ý C H A M O R AV S K Ý C H D I E C É Z Í

Příloha:

Papež blahořečil „kaplana Solidarity“ Beatifikace svého syna, P. Jerzyho Popiełuszka, se dožila jeho stoletá matka, která mohla být přítomna i vlastnímu nedělnímu slavnostníku aktu, jenž se konal ve Varšavě. Spolu s ní se jej zúčastnilo čtvrt milionu lidí, 1 600 kněží, mnoho řeholníků a sto biskupů, mezi nimi i český primas, arcibiskup Dominik Duka. P. Popiełuszko, nazývaný také kaplanem Solidarity, byl v roce 1984 zavražděn tamním komunistickým režimem a pro Poláky byl a stále je velikým symbolem. „Dožadoval se svobody vyznání pro občany i duchovní,“ řekl během bohoslužby o P. Popiełuszkovi arcibiskup Angelo Amato. Komunismus, tato „zhoubná ideologie“, nesnesl podle něj světlo pravdy, které představoval P. Jerzy Popiełuszko, a to se mu stalo osudným. Beatifikaci umožnil dekret papeže Benedikta XVI., který Svatý otec podepsal již v prosinci. Jelikož byl P. Popiełuszko mučedníkem, nebylo třeba ani prokázat, že na jeho přímluvu došlo k zázraku, jak je to vyžadováno u světců-nemučedníků. P. Jerzy Popiełuszko je pro Poláky symbolem boje proti komunismu. Sloužil mše mezi stávkujícími dělníky, podporoval příbuzné pronásledovaných totalitním režimem. Od konce února 1982, již po vyhlášení výjimečného stavu v Polsku, lidi povzbuzoval svými kázáními během „mší za vlast“ v kostele svatého Stanislava Kostky ve varšavské čtvrti Żolibórz. K zástupům věřících mluvil o svobodě, solidaritě nebo o nutnosti žít v pravdě. Proto se o něm někdy mluví jako o „kaplanovi Solidarity“. Popiełuszkův pohřeb v kostele svatého Stanislava Kostky se stal jednou z největších demonstrací proti komunistickému režimu, přišly na něj stovky tisíc lidí. (čtk, tok)

Vezmi a čti Je odkaz svatého Augustina ještě dnes aktuální? O augustiniánech a jejich spiritualitě pojednává příloha KT.

Doma:

C Kněží přinášejí relikvii beatifikovaného P. Jerzyho Popiełuszka před slavnostní mší ve Varšavě. Snímek AP

DOMINIK DUKA: VYVRCHOLENÍ ROKU KNĚŽÍ Byl jsem opravdu šťasten, když jsem mohl políbit ruku matce Jerzyho Popieluszka a požádat ji o požehnání. Tak jako před desetiletími, jako kněz provinciál dominikánů jsem požádal o požehnání spisovatelku Dr. Ninu Svobodovou, ženu, která držela rekord doby věznění v letech komunistické diktatury. Tato slavnost pro mě byla vyvrcholením roku kněží, kdy vedle svatého faráře arského Jana Maria Vianneye k modelovým typům kněžské služby 20. století patří sv. Maxmilián Kolbe a včera blahosla-

vený Jerzy Popieluszko, který byl zavražděn komunistickou tajnou policií před 26 lety. V průběhu kněžského roku militantně ateistické a protikatolické kruhy využily mediální kampaně skandalizovat kněze a kněžskou službu v nebývalé míře. Přeji na závěr kněžského roku všem kněžím opravdovou radost z jejich služby a celé církvi můžeme děkovat, že vychovala takové kněze, na které může být hrdá. (red)

Boskovice na kardinála Špidlíka nezapomínají Občané Boskovic chtějí uctít památku svého nedávno zesnulého rodáka, kardinála Tomáše Špidlíka, tím, že jeho jméno ponese jedna z nových ulic města. Záměr již schválila rada a v nejbližších dnech o něm má rozhodnout zastupitelstvo města.

www.katyd.cz

V závěru června oslaví Gymnázium Boskovice 110. výročí svého vzniku. Při této příležitosti bude na škole, kterou mladý Tomáš absolvoval před více než 70 lety, odhalena kardinálova bronzová pamětní deska. „Pan kardinál si tyto pocty jistě zaslouží, vždyť

živé besedy pak v paměti místostarostky utkvěl zejména Špidlíkův důraz na stavění mostů mezi lidmi, zeměmi a národy. Boskovická místostarostka také nedávno vyzvala občany, kteří se s kardinálem Špidlíkem někdy setkali, aby zapůjčili jeho fotografie nebo jiné dokumenty. „Naše orelská jednota chce totiž vydat soubor vzpomínek, který by byl pohlazením na duši, jako ostatně celý Špidlíkův život a dílo. Těší mě, že i já mohu střežit řadu osobních vzpomínek, dopisů, obrázků, a dokonce i e-mailových zpráv od otce kardinála,“ svěřuje se Jaromíra Vítková. VÁCLAV ŠTAUD

O budoucnosti KDU-ČSL a příčinách neúspěchu strany v posledních volbách jsme hovořili s MICHAELOU ŠOJDROVOU, která se po rezignaci dosavadního předsedy Cyrila Svobody jako první místopředsedkyně ujala vedení strany a bude ji řídit až do celostátního sjezdu. Ten je plánován na září.

neměli to, co oni – mediálně zajímavého předsedu s dokonalým servisem propagačních agentur. Jak budou vypadat nejbližší kroky vedení strany? Naše role je nová, jsme jedinou parlamentní konzervativní stranou v opozici (KDU-ČSL má své zástupce ještě v Senátu – pozn. red.) a tuto roli chceme hrát důsledně. Musí nás být vidět a slyšet. Vím, že to nebude jednoduché. Naším úkolem je připravit volební sjezd, který bude symbolicky 28. září 2010 ve Žďáře nad Sázavou, v centru republiky. Předsednictvo by mělo připravit časový harmonogram přípravy na sjezd a také stranu ekonomicky stabilizovat. Předložíme analýzu výsledku voleb, otevřeme prostor pro vnitrostranickou programovou diskusi. Dále musíme zajistit co nejlepší zastoupení KDU-ČSL na kandidátkách pro komunální a senátní volby. Budeme jednat o spolupráci s nezávislými kandidáty, případně s jinými politickými stranami, k nimž máme dlouhodobě nejblíže. Měli bychom také reagovat na některé nedo-

3

statky, o kterých už dnes víme. Neradi se loučíme s našimi zaměstnanci, ale redukce je nutná. Musíme též udržet komunikaci se sdělovacími prostředky, chceme zůstat aktivní v elektronických médiích. Máte v plánu bojovat o post předsedkyně KDU--ČSL? Na předsedkyni kandidovat nebudu, cítím se za neúspěch voleb zodpovědná. Pokud má mít strana budoucnost, musí najít novou tvář a já chci, aby zde byl otevřený prostor. Proto ho nechci omezovat ani svými doporučenými favority. Předsedou musí být člověk, který bude mít plán na to, jak stranu znovu přivést do Poslanecké sněmovny, jak oslovit voliče i mimo členskou základnu. Měl by také vědět, jak dokáže finančně zajistit fungování strany, včetně volební kampaně. Kde vidíte vy osobně hlavní příčiny volebního neúspěchu lidovců? Neúspěch vidím jak ve vnějších okolnostech, tak (Pokračování na str. 2)

Papež na Kypru

Benedikt XVI. navštívil Kypr, zemi s naprostou většinou pravoslavného obyvatelstva. Byla to také historicky první cesta římského biskupa na tento ostrov.

4–5

Musíme najít novou tvář

Jak vidíte budoucnost vaší strany? Na co by se teď měla soustředit? Jsem přesvědčena o tom, že křesťansko-demokratický proud má budoucnost. KDU-ČSL má budoucnost, pokud získá do svého čela vedení, které ji přivede zpět do Poslanecké sněmovny. Strana má velké zázemí, 37 tisíc členů, zkušené lidi v okresech a krajích. Především však máme dlouhodobou vizi a program, který se nevyčerpal a který je pro Českou republiku potřebný. To vše je základ, který nemají strany, jež nám v posledních volbách vzaly voliče. My jsme zase

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zanechal mimořádný odkaz a jeho osobnost je známá v celém světě,“ říká místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková a dodává: „Jeho letošní návštěva, kterou jsme připravovali na květen, se už bohužel neuskutečnila, ale vzpomínky zůstanou. Například na jeho první ‚kardinálskou‘ cestu domů v roce 2004. Když jsem ho vítala před Zámeckým skleníkem, kam přijel na setkání s občany, byla jsem ztuhlá trémou a respektem. A navíc jsem se bála, jak se tím obrovským aplaudujícím davem protlačíme. Otec kardinál mě tehdy vzal za ruku a se svým krásným úsměvem řekl pouhá dvě slova: ‚žádné obavy‘.“ Z následné

Psaním proti lži

„Mám strach, že Osvětim může kdykoli znovu propuknout,“ říká rakouská romská spisovatelka a malířka Ceija Stojka, která nedávno navštívila Prahu.

Téma:

ZNIČENÉ KOSTELY Jak se staral stát o církevní památky v době totality? Kolik kostelů a dalších sakrálních staveb na jeho péči doplatilo? A jaká je situace dnes? O tom pojednává tematická dvoustrana KT.

8

Nejen za hudbou Přinášíme pár tipů na výlety spojených s koncerty, divadly, výstavami a jinými kulturními akcemi.

24-prvni