Page 1

21 18. – 24. 5. 2010 / SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Ročník XXI / Cena 11 Kč

O BOŽÍCH VNUKNUTÍCH S P. VOJTĚCHEM KODETEM 5

L I S T Č E S K Ý C H A M O R AV S K Ý C H D I E C É Z Í

Příloha:

Praha ožila barokním festivalem O uplynulém víkendu se centrum Prahy vrátilo do doby kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Konal se tam totiž druhý ročník obnovené tradice Svatojánských Navalis – barokního festivalu k poctě tohoto českého světce, patrona toků a řek, jehož původní forma vytrvala až do 19. století. K oslavám se letos výrazně připojila i církev, takže kromě benátských gondol či ohňostroje se návštěvníci slavností mohli zúčastnit také mše v katedrále i následného průvodu k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Mše svatá ve svatovítské katedrále, kterou celebroval arcibiskup Dominik Duka, začala v sobotu úderem šesté hodiny večerní. Ti, kdo do chrámu zavítali, dostali v jejím průběhu palmové ratolesti různých velikostí – od malých až po dvoumetrové. Po skončení bohoslužby se lidé začali před katedrálou pomalu řadit a zhruba v půl osmé vyrazil majestátní průvod Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí na Karlův most. Čelo průvodu tvořilo několik nosítek, na nichž byly neseny odznaky světcova mučednictví a jeho socha. Nechyběli ani církevní představitelé, mezi nimi zmíněný arcibiskup Duka či řeckokatolický biskup Ladislav Hučko. Přidali se i italští gondoliéři, kteří nesli dlouhá vesla, jimiž později poháněli po Vltavě repliky barokních gondol. Dlouhý průvod uzavíralo několik stovek lidí, z nichž mnozí měli v rukou zmíněné palmové ratolesti. Mohutný průvod vyvolával velkou pozornost – podél celé trasy se tísnily hloučky zvědavců, z restaurací vybíhali číšníci i barmanky, otevírala se okna domů. Na Malostranském náměstí musela dokonce policie zhruba na půl hodiny uzavřít dopravu. „Už tu jsme, tady to znám,“ vykřikl zhruba pětiletý kluk, když část průvodu, v níž se s maminkou pohyboval, došla na Karlův most. U sochy světce se pak průvod zastavil a zazněl zde text od Jana z Jenštejna „O umučení a smrti Jana z Pomuku“. To už byl průvod jen pár metrů od cíle. Závěrečnou prosbu o přímluvu sv. Jana Nepomuckého pronesl totiž arcibiskup Duka na Křížovnickém náměstí před vchodem do kostela sv. Františka z Assisi. Slavnosti tím ale rozhodně neskončily.

A–D

TV příloha Perspektivy:

I.

www.katyd.cz

„Nápad, s nímž přišli naši aktivní farníci, jsem s radostí přijal, protože může přinést mnoho dobrého,“ uvedl židenický farář P. Petr Beneš, který také na úvod akce přečetl úryvek z Matoušova evangelia. Během nadcházejících 24 hodin ho následovalo dalších 196 lektorů. „Přihlásit se mohl kdokoli, často byly zastoupeny celé rodiny,“ pro-

V čele průvodu nesli mladí muži v námořnických uniformách na nosítkách znaky mučednictví sv. Jana Nepomuckého. Snímek Aleš Masner V devět hodin večer začalo pod Karlovým mostem vodní představení – barokní světelná iluminace doprovázená orchestrem, který hrál z plovoucího pódia přímo na hladině řeky. Průvodcem celého představení byla pak moderátorská dvojice zná-

má ze Dnů lidí dobré vůle na Velehradě – převor benediktinů Prokop Siostrzonek a Lucie Výborná. Pár minut po desáté pak taktéž z vltavské vodní hladiny vylétl k obloze velkolepý ohňostroj. TOMÁŠ KUTIL

„Rodina je základem nejen společnosti, ale i církve – a aby byla dobrým základem, na němž se dá budovat, musí v ní být Kristova jednota. Problémem dnešní doby je přílišný individualismus, hledání práv a pomíjení povinností. Člověk se sám stává měrou všeho. V rodině je tomu jinak,“ zdůraznil během kázání olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který mši svaté předsedal. Kostel byl plný dětí a rodičů, kteří se do slavení

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zradila koordinátorka akce Marie Pokorná, podle níž Žideničtí pozvali k četbě také hosty z jiných farností. Pozvání tak přijali i dva duchovní ze sousední evangelické farnosti, přijela i zástupkyně Uherského Brodu. „Nejednalo se nám o žádné rekordy, úspěch se tu neměří počty, ale intenzitou dotyku srdcí s Boží moudrostí a láskou,“ vysvětlila Marie Pokorná. Ani s příchodem noci nepřestalo být v kostele živo. Slovům Písma naslouchaly vždy nejméně čtyři desítky lidí, především zástupců mladé generace. Do Židenic dorazili i poutníci zdaleka

– například Petr Vítek přijel až z východočeského Letohradu. „Nabídl jsem, že mohu také číst, ale měli už dávno obsazeno. Jenže pak někdo onemocněl, takže jsem se za ambon přece jen postavil,“ uvedl Petr Vítek. V neděli ráno se na čtení Písma podílel i generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek, který poté sloužil děkovnou mši svatou. Členové početného týmu organizátorů mu slíbili, že rádi pomohou i jiné farnosti, která by chtěla podobné čtení uspořádat. VÁCLAV ŠTAUD

Rodiny vyrazily na pouť na Svatý Kopeček Slavnou mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce začala minulou sobotu pouť rodin. Tradiční akci tu u příležitosti Dne rodin (nikoliv blížících se voleb) pořádají spolu s Centrem pro rodinný život i místní lidovci.

Kněží v politice

Jaké je místo a role duchovních ve veřejném životě? Jak tomu bylo dříve a jak je tomu dnes? Nakolik by měla být církev veřejně angažovaná?

V Židenicích četli Bibli celých 24 hodin K celodennímu maratonu čtení Bible přistoupili farníci z Brna-Židenic. Nápad uskutečnili o uplynulém víkendu při příležitosti 75. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Broumovsko

Objevte spolu s námi pozapomenutou krásu a benediktinskou tradici Broumovského výběžku.

bohoslužby aktivně zapojili – děti přinesly k oltáři obětní dary a rozžaté svíčky, mládež doprovodila mši svatou hudbou a zpěvem. V závěru bohoslužby náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák všechny pozval do ambitů baziliky na zábavný program a občerstvení, odpoledne pak na další hry a soutěže do olomouckých Smetanových sadů. Zároveň připomněl, že tradici této pouti založil před lety poslanec Tomáš Kvapil. A ten, ač se zotavuje po těžké mozkové příhodě, byl slavnosti též přítomen. Oslavit Den rodin přijela i místopředsedkyně lidovců Michaela Šojdrová. „Nejsem tu poprvé a tuto tradici podporuji od samého začátku, protože nápad Tomáše Kvapila si to určitě zaslouží. Teď je podpory třeba o to víc, neboť nastává klíčové období, v němž se ukáže, jaké

postavení bude mít rodina v naší společnosti v budoucnu,“ upozornila Michaela Šojdrová. I světské veselí k pouti rodin patří. Před kostelem na všechny čekaly koláčky a cukroví od paní Skřepské z Bukovan, v ambitech pak občerstvení a hudba Hanácké dechovky. Děti soutěžily ve hře s názvem „Z pohádky do pohádky“ ve zdobení perníčků, lepení obrázků, malování, zatloukání hřebíků, ve slalomu s hrnkem plným mléka v ruce a dalších zábavných disciplínách. „Tradice této pouti se ujala. Je vidět, že rodiny mají své sebevědomí a chtějí společně slavit. Rok od roku se tu schází víc a víc lidí, což je myslím nejlepší vysvědčení. Letos navíc rodiny neodradilo ani špatné počasí,“ pochválil poutníky Pavel Horák. (jej, red)

3

Papež ve Fatimě Papež Benedikt XVI. sloužil v portugalské Fatimě mši pro půl milionu poutníků. Statisíce lidí čekaly na papeže i v Lisabonu a Portu.

4–5

Téma:

LETNICE Jak slavit seslání Ducha Svatého? Co jsou to charizmata? Jak rozpoznat, co je a co není Boží vnuknutí? O tom pojednává tematická dvoustrana.

9

Zdrávas Maria Andělské pozdravení očima dvou lidí – fotografa a kněze. Mariánský měsíc zde připomíná i text Guy Gilberta, novodobého Dona Boska.

21-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you