Page 1

19

Ročník XXI / Cena 11 Kč

4. – 10. 5. 2010 / 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Devadesát let přátelství s lidmi a Bohem Stovky věřících se minulou sobotu vypravily do Hradce Králové na oslavy 90. narozenin emeritního arcibiskupa Karla Otčenáška. Za vyzvánění zvonů vyšel v pravé poledne z biskupství liturgický průvod. Cestu na mši svatou do katedrály absolvoval oslavenec na kolečkovém křesle. Jubilant cestou s úsměvem žehnal špalíru věřících, kteří ho zdravili bouřlivým potleskem. Katedrála byla zaplněná do posledního místa, další stovky lidí sledovaly průběh bohoslužby na velkoplošné obrazovce na Velkém náměstí. Děkovné bohoslužby se spolu s představiteli státní správy, veřejného života a politických stran zúčastnil také prezident republiky Václav Klaus. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Dominik Duka. „Neumíme si představit našeho oslavence bez jeho slov, správněji celoživotního úsilí, o svatodušní spřátelování. Statečnost, odvaha, láska jsou podstatou darů Ducha Svatého. Otec arcibiskup se jim však neučil v katedrále, ale ve večeřadle v komunistických žalářích. Tam, kde se slovo přítel proměňuje na výsostné oslovení mukl. V prostředí, kde každý projev nasazení pro či za druhého byl krutě trestán, se rodí arcibiskupovo svatodušní přátelství. Duchovní, nesobecké, opravdové – ježíšovské,“ zdůraznil v promluvě arcibiskup Duka. OSLAVA NA NÁMĚSTÍ Po skončení bohoslužby se přítomní přesunuli před katedrálu, kde začal ve čtrnáct hodin kulturní program se zdravicemi zakončený společným přípitkem. „Setkání s ním bylo pro mne vždy inspirativní a přínosné. Nepochybuji, že totéž řekne každý, kdo měl příležitost Karla Otčenáška poznat, a proto přeji jemu i nám stále hodně sil pokračovat v poslání, kterému zasvětil celý život,“ popřál jubilantovi Václav Klaus.

www.katyd.cz

Kontroverzní Legionáři Papež Benedikt XVI. převezme kontrolu nad řádem Legionářů Kristových, jejichž zesnulý zakladatel P. Marcial Maciel Degollado byl obviněn ze sexuálního zneužívání a diktátorských praktik, jak uvádí tisková zpráva Svatého stolce z minulého týdne. Maciel, který v roce 2008 zemřel, vládl řádu pevnou rukou více než padását let. Jeho „objektivně nemorální chování potvrzené nezpochybnitelnými svědectvími“ dokazuje, že se dopouštěl i skutečných zločinů a „vedl život bez skrupulí a pravověrného náboženského cítění“ – stojí ve zprávě. Legionáři Kristovi v současnosti působí ve 22 zemích světa, zejména v Latinské Americe, Spojených státech a ve Španělsku. Kongregace má na 800 kněží a 2 500 seminaristů. (christnet, mtz, RaVat)

Několika písněmi poděkovala Karlu Otčenáškovi zpěvačka Lucie Bílá. Vhodně vybraný repertoár podpořený souborem Boni pueri sklízel ovace. „Zpívám pro vás,“ pronesla Lucie Bílá v úvodu vystoupení k oslavenci. Ten jí při závěrečné písni předal na oplátku pugét. VOTROK PRO FANOUŠKA Netradičním dárkem pak byla basa piva Votrok, kterou předal Karlu Otčenáškovi primátor města Hradce Králové Otakar Divíšek. Název Votrok připomíná nejen původní populární značku piva, ale také přezdívku hradeckých fotbalistů. Arcibiskup Otčenášek je zná-

Snímek Luděk Bárta

mým příznivcem hradeckého klubu a i nyní se zajímá o jeho možný postup do první ligy. Proslov na náměstí měl za arcibiskupa Otčenáška pronést biskup Josef Koukl. Ovšem arcibiskup Otčenášek byl v dobré kondici a řeč pronesl sám. K biskupu Kouklovi za všeobecného veselí jen prohodil, aby ten připravený papír schoval. „Spřátelujme se se všemi a především s Bohem,“ vzkázal nakonec oslavenec. „Dovětkem“ za celým dnem bylo ve Velkém sále Nového Adalbertina předání čestného občanství města Hradce Králové arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Ten pak v žertu slíbil, že se bude snažit neudělat městu ostudu. (lba, ran)

Kostely se na noc znovu otevřou veřejnosti Několik stovek kostelů po celé zemi se 28. května na jednu noc otevře návštěvníkům z řad široké veřejnosti. V rámci Noci kostelů tak budou lidé mít možnost navštívit místa, kam se v čase bohoslužeb nevypraví, ale i prostory, které nejsou běžně přístupné. Přípravy na Noc kostelů v těchto dnech vrcholí. V některých diecézích (například v brněnské či plzeňské) už zkušenost s touto akcí mají. Jinde se zapojí poprvé. Bude tomu tak například v olomoucké arcidiecézi. V kryptě olomoucké katedrály svatého Václava budou návštěvníci moci zhlédnout výstavu o pronásledování církve v letech 1948–1968, veřejnosti budou zpřístupněny kapitulní zahrady a kulturní program bude připraven i pro děti.

V Olomouci bude mít veřejnost přístup i do dalších třinácti sakrálních staveb, z toho tří evangelických a jedné pravoslavné. „Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící k modlitbě. Ohrožení památek v poslední době si vynutilo zavírání většiny kostelů, a tak do nich přicházejí především věřící na bohoslužby nebo návštěvníci koncertů a organizované turistické skupiny. Noc kostelů vidím jako milé pozvání pro všechny lidi dobré vůle,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. PADESÁT OTEVŘENÝCH KOSTELNÍCH VRAT Také hlavní město se k této akci připojí poprvé – a hned padesátkou chrámů. Největší (Pokračování na str. 2)

Neměli jsme se na papeže mračit U příležitosti dvacátého výročí obnovených diplomatických vztahů České republiky se Svatým stolcem uspořádalo velvyslanectví obou zemí ve Vatikánu slavnostní koncert. Ten se konal 25. dubna pod záštitou Papežské rady pro kulturu a Českou republiku na něm zastupoval pěvecký sbor Boni pueri. „Na vystoupení jsme se připravovali několik měsíců. Do Říma jsme na přání velvyslanectví přivezli zcela nový program, který je sestaven pouze z Dvořákových skladeb. Ty navíc vzhledem k místu koncertu musí být výhradě duchovního charakteru,“ sdělil ještě před vystoupením sbormistr Jakub Martinec. Na koncertě, který proběhl v hlavní římské bazili-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arcibiskup Karel Otčenášek přijímá gratulace od svých příznivců.

ce Santa Maria Maggiore, tak zazněly Dvořákovy Biblické písně a jiné duchovní skladby. Ještě před tímto večerním koncertem vystoupil sbor Boni pueri na Svatopetrském náměstí během nedělní papežské generální audience. „Byli jsme asi dvacet kroků od papeže,“ sděluje své dojmy po návratu z Říma dvanáctiletý Vojtěch Říha, člen sboru Boni pueri. „Zatímco různí cestovatelé a jiní lidé zůstali po celou dobu za takovou ohradou, my jsme se dostali mezi VIP hosty, kteří mohli usednout na židle přímo před papeže.“ Spolu s mladými pěvci tam seděl i ministr zahraničí ČR Jan Kohout, který pak na závěr audience předal papeži dar za Českou republiku právě u příležitosti výročí obnovených česko-va-

tikánských vztahů. A Boni pueri při tom zazpívali českou hymnu, kterou díky nazvučení slyšelo celé Svatopetrské náměstí. „Za námi byly tisíce lidí, takže jsme měli celkem trému – mnohem větší než později při večerním koncertu v bazilice,“ přiznává Vojtěch Říha. Zajímalo nás, v čem se z pohledu mladého pěvce liší koncert ve Vatikánu od jiných vystoupení. „Určitě jsme se na něj museli mnohem víc připravit. Museli jsme nejen hodně dobře zpívat, ale i vypadat. Vedle stejného oblečení jsme museli mít i dobrý výraz,“ prozrazuje Vojtěch. Na otázku, co je „dobrý výraz“, odpovídá dvanáctiletý pěvec bez vytáček: „Neměli jsme se na papeže mračit. Měli jsme se usmívat.“ (pau)

Italská média vzpomínala na kardinála Špidlíka Smrt kardinála Tomáše Špidlíka vyvolala zvýšený zájem o tuto osobnost také v Itálii, kde prožil velkou část svého života. Deník L´Osservatore Romano připomněl Špidlíkovu lidskost, ochotu vždy pomoci a jeho pověstný humor. „Niť humoru nikdy neuškodí,“ zdůraznil kardinál Špidlík v rozhovoru, který tomuto listu poskytl u příležitosti svých devadesátých narozenin a z něhož noviny nyní citovaly některé pasáže: „Abychom se dozvěděli, co se mnou Prozřetelnost zamýšlí, bylo by dobré vést rozhovor právě s ní! V mém životě se udály věci, které jsem si nedokázal ani představit. Až když se staly, uvědomil jsem si, že jsem v ně ve svém srdci podvědomě doufal,“ svěřil se tehdy kardinál Špidlík. V L´Osservatore Romano pak hovořil o tzv. metodě Špidlík P. Milan Zust, který byl kardinálovi na blízku až do posledních okamžiků. „Metoda Špidlík je založena na schopnosti zabývat se různými tématy jak z pohledu historického, kulturního a náboženského, tak především ve vztahu s konkrétním životem; dát osoby Svaté Trojice a osobu stvořenou k Božímu obrazu do středu všeho. Byl otcem, který učil svým vlastním životem,“ uvedl P. Milan Zust. (ren) O pohřbu kardinála Špidlíka čtěte na čtvrté straně KT.

Žaloba kvůli eurodotacím Žalobu na Regionální radu regionu soudržnosti Jihozápad podalo kvůli nedořešenému přidělování evropských dotací minulý týden českobudějovické biskupství. Předsedkyně rady a hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová zatím nepodepsala smlouvu s úspěšnými žadateli, protože způsob rozdělování dotací vyšetřuje policie. Podle biskupství má však vybraný předkladatel projektu právo na dotaci bez ohledu na to, zda byla smlouva podepsána, či nikoli. „Z právního hlediska není pochyb o tom, že vybraní mají právo dotaci dostat,“ míní generální vikář českobudějovické diecéze Adolf Pintíř. Smlouva podle něj jen stanovuje pravidla, jimiž se řídí příjemce i poskytovatel dotace. Rada se podle Pintíře oddalováním rozhodnutí neřídí danými předpisy. „Podáváme proto žalobu na její nečinnost.“ (čtk)

Mexická církev burcuje před organizovaným zločinem Bezpečnostní situace v Mexiku je dlouhodobě špatná, kriminalita zde neustále vzrůstá. Situace došla až tak daleko, že se tímto problémem začíná zabývat i místní církev. Ve svém pastýřském listě slíbil kardinál Francisco Robles Berlanga, arcibiskup monterrejský, státu „konkrétní pomoc od církve“ při boji s organizovaným zločinem. Podle kardinála Berlanga není možné, aby státní orgány bojovaly proti organizovanému zločinu osamoceně. „Společnost a církev nemohou odmítat svůj díl odpovědnosti za odpor proti násilí,“ zdůraznil kardinál v pastoračním dokumentu s názvem „V Kristu, původci míru, má Mexiko naději na slušný život“. Dále v něm povzbudil církev ve své diecézi, aby proti organizovanému zločinu aktivně vystupovala. Kardinál zároveň vyzval mexickou biskupskou konferenci, aby přednesla státu konkrétní návrhy, jimiž může pomoci snížit kriminalitu. „Máme k tomu jedinečnou příležitost během našeho plenárního zasedání,“ připomněl kardinál Berlanga. Státní autority se podle něj snaží dělat svou práci, ale potřebují v tom podporu. „Naším úkolem je zvýšit (Pokračování na str. 3)

19-prvni