Page 1

17

Ročník XXI / Cena 11 Kč

20. – 26. dubna 2010 / 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Česká církev se modlila za polské oběti Celá řada zádušních mší za oběti tragické havárie polského letounu ve Smolensku se konala v průběhu minulého týdne po celé České republice. Redaktoři KT byli přítomni na bohoslužbě ve svatovítské katedrále v Praze, kterou za účasti prezidenta a premiéra České republiky sloužil arcibiskup Dominik Duka, a také ekumenické bohoslužby v Českém Těšíně, na níž se za oběti společně pomodlili zástupci nejméně deseti církví. V pražské katedrále začala zádušní mše úderem desáté hodiny dopolední minulý pátek. Zahájil ji čtením jmen všech 96 obětí katastrofy polský kněz P. Krzysztof Dedek, který působí v Diecézním centru mládeže v Plzni. Prostor před oltářem zdobily české a polské státní vlajky a portrét polského prezidentského páru obklopený zapálenými svícemi. Mše se účastnilo více než tisíc věřících, Čechů i Poláků a dalších cizinců, někteří měli polské vlaječky. Bohoslužbu, na níž zazněly hned tři jazyky, přenášela živě i Česká televize. „Nebudu vám nabízet náboženskou útěchu jako opium proti bolesti, víra není opium,“ řekl ve své homilii český primas Dominik Duka a zdůraznil, že tragédii, byť je bolestná, je třeba brát jako výzvu. „Dejme na minulost, ale i na současnost a budoucnost dopadnout světlo pravdy, přestaňme mlžit a vykrucovat se, je to smrtelně nebezpečné. A poznanou pravdu, ať je jakkoli těžká, zvedněme jako svůj kříž,“

Ve svatopetrské bazilice v Římě proběhl v úterý smuteční obřad za zemřelého kardinála Tomáše Špidlíka. Mši svatou celebroval kardinál Angelo Sodano a v závěru eucharistické bohoslužby k přítomným promluvil i Svatý otec Benedikt XVI. Benedikt XVI. už krátce po skonu kardinála Špidlíka ocenil jeho odbornost v oblasti východní spirituality a pronesl: „Zbožný skon pana kardinála Tomáše Špidlíka, znamenitého jezuity a horlivého služebníka evangelia, vyvolal v mém nitru silné dojetí. Vroucně prosím Pána, aby na přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce z Loyoly daroval zesnulému kardinálovi věčnou odměnu připravenou jeho věrným služebníkům.“ S kardinálem Špidlíkem je možné se rozloučit i v Česku. Od středy 21. dubna je rakev s ostatky zemřelého kardinála vystavena v olomoucké arcibiskupské kryptě, kde setrvá až do kardinálova pohřbu na Velehradě, jehož datum nebylo do uzávěrky známo. (čbk, pri) Osobnosti kardinála Tomáše Špidlíka se věnují také strany 4, 5, 7 a 9 tohoto čísla KT. Zádušní mši svatou za polský prezidentský pár a jejich doprovod celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka. Snímek ČTK vyzval Dominik Duka. „Nepodat si nyní ruku ke smíru a spolupráci znamená odsunout smrt Lecha Kaczyńského mezi nesmyslné náhody,“ uzavřel pak své kázání.

V závěru bohoslužby promluvil nezvykle zjihlým hlasem i prezident republiky Václav Klaus. Připomněl, že považoval Kaczyńského (Pokračování na str. 2)

Kardinál Vlk odcestoval do Svaté země Na dvouměsíční pouť po Izraeli odcestoval v polovině minulého týdne kardinál Miloslav Vlk. Podle jeho vlastních slov půjde o první větší dovolenou po bezmála dvaceti letech v úřadu pražského arcibiskupa. Volný čas chce kardinál prožít maximálně aktivně. Na prvním místě chce přitom navštívit památná místa spojená s Kristovým pozemským životem. „Modlit se a meditovat na svatých místech a zpřítomňovat si s Písmem v ruce ty okamžiky a dotknout se těch míst, o kterých jsme slyšeli a o nichž nadálku meditovali, vydat se zkrátka po stopách Ježíšových, to pro mě představuje duchovní přiblížení se kořenům naší víry,“ vysvětluje kardinál Vlk a dodává, že na cesty bude vyrážet sám, ne-

www.katyd.cz

Karel Otčenášek ostavil 90 let života Služebně druhým nejstarším biskupem na světě je emeritní arcibiskup Karel Otčenášek, který 13. dubna oslavil devadesáté narozeniny. Výročí si v Hradci Králové připomněli v den jeho narozenin mší svatou v biskupské kapli sv. Karla Boromejského, kde oslavenec před 60 lety přijal tajně biskupské svěcení. Hlavní oslavy jsou ale naplánovány na 1. května. Za účasti prezidenta republiky Václava Klause, církevních a společenských představitelů z domova i zahraničí a věřících proběhne od 12 hodin v katedrále Svatého Ducha děkovná pontifikální mše svatá. Ve 14 hodin pak následuje na Velkém náměstí kulturní program se zdravicemi, svědectvími, požehnáním a koncertem, na němž vystoupí zpěvačka Lucie Bílá a chlapecký sbor Boni pueri. Rozhovor s jubilantem přinášíme na straně 12. (čbk, tok)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem

závisle na nějaké skupině, aby měl více klidu na meditaci. Po celou dobu svého pobytu bude ubytován v Jeruzalémě, v École biblique francaise, odkud se vydá nejen do Betléma, Galileje, k řece Jordánu či Genezaretskému jezeru, ale i na místa spjatá s naší zemí. „Chci navštívit dům vatikánského zastupitelského úřadu, který sídlí v domě patřícím vlastně brněnské diecézi, a také rakouský poutnický dům, který býval společným domem národů v RakouskuUhersku, a tak do jisté míry patří také tak trochu nám,“ upřesňuje kardinál. Během svých cest kardinál Vlk rovněž navštíví řadu svých přátel a čas si chce najít i na studium. „Chci využít příležitosti, že budu bydlet u dominikánů v biblické škole, a poslechnout si některé přednášky, např. o topografii,

některých biblických tématech atd.,“ říká dále kardinál a dodává, že si na cestu nezapomněl přibalit ani svou oblíbenou detektivku. „Bohužel všechny detektivky, stejně jako celá má knihovna, jsou zabaleny v krabicích a já jsem je nemohl vybalit, protože jsou nějaké potíže s dokončením úpravy mého bytu. Ale přece jen jsem si vzal jednu, anglickou, která zůstala nezabalena, abych se zároveň cvičil v angličtině.“ Kardinál Vlk podle vlastních slov nějakou dobu zvažoval, zda svou dovolenou stráví ve Svaté zemi, nebo dá raději přednost Římu. „Rozhodování mezi oběma místy mi usnadnila okolnost, že jsem od svých přátel z Německa dostal nabídku s grantem – do Jeruzaléma a Svaté země,“ uzavírá kardinál. JIŘÍ PRINZ

O Akci K uslyší i ve Vatikánu Slavnostní koncert v papežské bazilice Santa Maria Maggiore v Římě připomene v samotném srdci Říma 28. dubna jednu ze smutných kapitol českých dějin – Akci K, při které komunisté přepadli v dubnu roku 1950 mužské kláštery a jejich obyvatele odvlekli. Na koncertě zazní duchovní hudba Antonína Dvořáka v podání chlapeckého pěveckého sboru Boni pueri a pěvce Františka Balúna. Českou republiku bude zastupovat ministr zahraničí Jan Kohout. Český chlapecký sbor Boni pueri, který působí na české hudební scéně již 28 let, je pravidelně zván, aby svým zpěvem doprovodil významné kulturní a společenské akce. V loňském roce tak mimo jiné vystoupil při příležitosti výročí 1 400 let od vysvěcení slavného římského Pantheonu. „Nebývá zvykem, aby na takto významné koncerty byli po roce zváni stejní umělci. Bereme tedy jako velkou poctu, že nás velvyslanec Pavel Vošalík v takto krátkém čase pozval do Vatikánu znovu,“ uvádí sbormistr Jakub Martinec. „Na tento koncert se připravujeme již několik měsíců. Do Říma totiž na přání velvyslanectví přivezeme pro nás zcela nový program, který je

sestaven pouze z Dvořákových skladeb. Ty navíc vzhledem k místu konání koncertu musí být výhradně duchovního charakteru,“ dodává Martinec s tím, že letošní koncert se koná v hlavní římské bazilice Santa Maria Maggiore, která patří k nejkrásnějším kostelům ve „věčném městě“. „Osobně se na koncert velmi těším. Během dvou měsíců, kdy se již na toto vystoupení intenzivně připravujeme, doslova pronikáme do Dvořáka a objevujeme skladby, které v podání chlapeckého sboru ještě nikdy nezazněly. Pro úvod koncertu jsme také nastudovali vatikánskou hymnu, kterou složil jako Papežský pochod v roce 1896 Charles Gounod,“ doplňuje sbormistr Jakub Martinec. Slavnostní koncert bude završením návštěvy ministra zahraničí ČR Jana Kohouta u Svatého stolce. Před svou cestou se ještě ministr setkal s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a hovořili spolu o 60. výročí Akce K. „Věnovali se i smlouvě mezi Českou republikou a Svatým stolcem a dotkli se rovněž možné koordinace vzájemných aktivit státu a církve v zahraničí,“ uvedl mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora. TOMÁŠ KUTIL

Papež vyzval k pokání „Díky světu, který mluví o našich hříších, vidíme, že pokání je veliká milost,“ řekl papež Benedikt XVI. minulý čtvrtek při bohoslužbě v Paulinské kapli Apoštolského paláce ve Vatikánu. „Musím říci, že my křesťané jsme se v poslední době často vyhýbali slovu pokání, které nám připadá příliš tvrdé,“ pokračoval papež. Pokání s sebou podle Svatého otce nese i hodně bolesti, ale jen skrze tuto bolest může dojít k očištění a obnově tam, kde je to potřeba. Papežova slova jsou podle zahraničních zpravodajských agentur první, jimiž se vyslovil k pedofilním skandálům kněží, od 12. března, kdy ho německý tisk obvinil, že ještě jako mnichovský arcibiskup kryl pedofilní kněze. Později přišla americká média s podobným obviněním vztahujícím se k době, kdy byl v čele vatikánské Kongregace pro nauku víry. (ravat, afp, tok)

Usmíření s Beatles Když člen legendární skupiny Beatles před více než čtyřiceti lety prohlásil, že Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus, vyvolala jeho slova vlnu kritiky, a křesťané v USA dokonce veřejně pálili alba „Brouků“. Dnes už je tato Lennonova prostořekost zapomenuta a Vatikán se nadobro se slavnou britskou kapelou usmířil. Vatikánský deník označil Lennonova slova za pouhé „chvástání mladého muže potýkajícího se s náhlou slávou“, zatímco hudba Beatles žije dál. U příležitosti 40 let od rozpadu skupiny (1970) věnovala víkendová příloha deníku L‘Osservatore Romano slavné čtveřici dva články a titulní kresbu reprodukující známý obal alba Abbey Road, kde „Brouci“ kráčejí po přechodu. Nebylo to ale poprvé, co Vatikán liverpoolské rodáky ocenil. Před dvěma lety pochválil jejich Bílé album a jejich hudební kreativitu. „Jsou inspirací pro více než jednu generaci muzikantů,“ napsal vatikánský list. (čtk, ap)

Knihy Tomáše Špidlíka v síti knihkupectví Karmelitánského nakladatelství Všechny dostupné tituly zesnulého kardinála Špidlíka najdete na adrese www.ikarmel.cz/autor/spidlik-tomas KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ Kostelní Vydří 58 380 01 Dačice tel.: 384 420 295 e-mail: zasilky@kna.cz www.kna.cz

17-prvni