Page 1

14

Ročník XXI / Cena 11 Kč

30. 3. – 5. 4 2010 / ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Mládež slavila Květnou neděli Oba uplynulé víkendy, ten okolo Květné neděle i ten předchozí, patřily v českých a moravských diecézích setkáním mládeže. Před Velikonocemi se mladí křesťané setkávají ve svých diecézích téměř po celém světě již pětadvacet let. V České republice byli nejrychlejší v pražské a ostravsko-opavské diecézi. Tam se mladí lidé setkali se svými biskupy už v sobotu 20. března. V ostatních diecézích se mladí sešli o týden později – v sobotu před Květnou nedělí. Pražské diecézní setkání hostilo Salesiánské centrum v Kobylisích. Ostravsko-opavské proběhlo zase v Kravařích, kam za biskupem Františkem Lobkowiczem přijelo přes osm set mladých lidí. „Dopolední program vyplnila hra, při níž dvanáctičlenné skupinky na různých místech Kravař nacházely symbolické ztvárnění sedmi hlavních hříchů. Nalezený hřích pak mohli mladí přemoci citátem z Bible, který byl schován nedaleko stanoviště,“ prozradil KT mluvčí biskupství Pavel Siuda. Odpoledne pak mladé účastníky čekala katecheze o svátosti smíření i scénka připravená kaplany pro mládež. Při mši svaté, která byla vrcholem setkání, se biskup Lobkowicz v homilii zamyslel nad tématem smíření. TO NÁM VE ŠKOLE NEŘEKLI! Brněnského diecézního setkání se i letos zúčastnilo více než dva tisíce mladých lidí. „Katedrála byla při závěrečné mši zaplněná do posledního místa. Navíc jsem si všiml mnoha velmi mladých tváří, dorůstá nám další generace,“ konstatoval radostně vedoucí diecézního centra mládeže P. Roman Kubín. Po ranní společné katechezi se účastníci rozdělili do čtrnácti skupin. Jan Souček

Mladí lidé zatloukají do dřevěného kříže lístečky se svými jmény. Kříž poté přinesli při mši svaté během úkonu kajícnosti před oltář. Snímek P. Petr Kuník z Kamenice u Jihlavy byl na setkání potřetí: „Tentokrát jsem si vybral přednášku ignaciánské spirituality o tom, jak se umět správně rozhodovat. Už vím, proč a jak se má naslouchat Božímu volání. Budu o tom hodně přemýšlet,“ říká tento student střední zdravotnické školy. Gymnazistku z Brna zase za-

www.katyd.cz Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Obavy z mizejícího respektu k lidskému životu vyjádřili u příležitosti Dne úcty k počatému životu čeští a moravští biskupové. V tento den, jenž připadá na 25. března, také vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner v Napajedlích na Zlínsku průvod k hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala svůj život právě za život nenarozených dětí.

lidmi je potřeba naplňovat především respektem k právu na život každé lidské bytosti – od početí až po přirozenou smrt.“ Biskup Cikrle v této souvislosti připomněl, že církev nemůže rezignovat na svou povinnost stát na straně života, a prohlásil: „Nemůžeme proto souhlasit s tím, aby se kvalitě života připisoval větší význam než samotnému životu.“

„Zdá se, jako by ve světě terorismu, drog, válek a ekologického ohrožení ztrácel lidský život na své hodnotě,“ prohlásil jménem ČBK brněnský biskup Vojtěch Cikrle a pokračoval: „Do popředí zájmu veřejnosti se dostává spíše svoboda a rovnost. Svobodu však nelze oddělovat od odpovědnosti a princip rovnosti mezi

U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ Právě úctě k nenarozenému životu byla věnována i pouť v Napajedlích na Zlínsku, kde je pochována Anička Zelíková. Ta se ve svých čtrnácti letech nabídla Bohu jako smírná oběť za hřích zabíjení nenarozených dětí a hned druhý den nato začala chrlit krev z plic. Po třech le-

ujala přednáška politologa Stanislava Balíka o kořenech českého komunismu: „Zajímá mě historie a tady jsem se dozvěděla mnoho důležitých faktů a souvislostí. Škoda, že nám takové věci neříkají ve škole,“ povzdechla si (Pokračování na str. 2)

tech vážné nemoci podlehla. „Přijela jsem, protože moje dcera čeká v létě dítě. Ze začátku měla velké problémy, doktoři říkali, že dítě bude postižené, ale nyní to vypadá, že bude v pořádku. Tak jsem přišla Aničce poděkovat a zároveň prosit za to naše zatím nenarozené,“ uvedla jedna z účastnic pouti Marie Gajdošíková. Den úcty k počatému životu si připomnělo i Sdružení Ochrana nenarozeného života (SONŽ), od jehož založení uplyne letos dvacet let. „Den úcty k počatému životu si připomínáme soukromě, jinak se ale ve všech deseti poradnách, které v ČR působí, snažíme veřejnost seznamovat s našimi aktivitami,“ sdělila KT vedoucí zlínské poradny SONŽ Naděžda Fraisová. (pri, str)

Arcibiskupové komentovali papežův vzkaz Irům

Za celkově pochybný označil kardinál Miloslav Vlk dosavadní postoj církve v některých zemích dlouhodobě ututlávat případy zneužívání dětí kněžími a vyzval v této souvislosti k větší otevřenosti. „Chybný postoj zametání takových věcí pod koberec, snaha, aby církev vypadala navenek pěkně, je v hloubce teologicky mylný. V této chvíli musí církev zářit přiznáním, vyznáním svých vin a pokáním,“ uvedl kardinál Vlk a ocenil papežův kritický tón na adresu irského duchovenstva. „Je třeba vidět – a to je v církvi něco nového – že papež veřejně a otevřeně pranýřuje hříchy kněží,

Premiér Jan Fischer udělil minulý týden kardinálu Miloslavu Vlkovi čestnou plaketu předsedy vlády a poděkoval mu za jeho působení v čele pražské arcidiecéze. „Je to výraz ocenění vašeho působení v čele katolické církve v této zemi, ocenění kultivace vztahů mezi církví a státem a také ocenění za zvýšení všeobecné kultury v této zemi,“ řekl premiér při udělování ocenění. Kardinál přiznal, že ho dar potěšil, a poznamenal, že v závěru jeho téměř dvacetiletého působení v čele arcidiecéze je toto gesto od předsedy vlády milé. „Přijímám to z vaší ruky jako od premiéra, kterého si vážím.“ uvedl. Poté se premiér Fischer sešel s Vlkovým nástupcem Dominikem Dukou, kterému poblahopřál ke jmenování. Společně hovořili i o některých konkrétních záležitostech vztahu mezi církvemi a státem. Premiér nového pražského arcibiskupa ujistil, že vláda bude ve svém zbývajícím čase pokračovat v otevřené komunikaci s církvemi. Zároveň uznal, že některé věci už kabinet nestihne dokončit. (čtk, tok)

První zvon pro Nepomuk

Biskupové připomněli potřebu ochrany života

Všichni tři naši arcibiskupové – odstupující pražský arcibiskup Miloslav Vlk, jeho nástupce Dominik Duka i olomoucký arcibiskup Jan Graubner – reagovali v uplynulých dnech na papežův otevřený dopis irské církvi. Všichni se s papežem shodují, že církev musí proti pedofilním selháním kněží rázně zakročit.

Premiér ocenil kardinála

a dokonce i biskupů, jejich nesprávné postoje, jejich nezodpovědnost a nedbalost, nerespektování příslušných norem církve, poškození dětí a mladistvých, poškození důvěry v církev. A vše důrazně kárá,“ sdělil dále kardinál. Podle něho v této nelehké situaci církvi příliš nepomáhají ani různá lidová hnutí typu „My jsme církev“, která „církvi navrhují různá opatření a řešení, ačkoliv jí mnoho nerozumějí a vnášejí do ní ducha světa“. DOMINIK DUKA: JE TO I KAMPAŇ Jiného hlediska si v celé aféře všímá nově jmenovaný pražský arcibiskup Dominik Duka. Ten rovněž uznává potřebu proti selháním kněží rázně zakročit, ale zároveň v celé kauze vidí i snahu poškodit církev. „Jedná se o zřetelnou kampaň, která míří k vytlačení církve z jejích pozic ve výchově a vzdělávání, jež jí odedávna náležejí a ve kterých se osvědčila,“ prohlásil Dominik Duka a dodal, že součástí celé kampaně je též snaha odstavit

církev od finančních zdrojů, které její působení v oblasti školství pomáhají realizovat. „Jedním z hybatelů tohoto tlaku je militantní ateismus,“ říká arcibiskup Duka, podle něhož při posuzování celé aféry je třeba vzít v úvahu fakt, „že pedofilní a podobné kauzy mají mezi katolickým duchovenstvem statisticky prokazatelně výrazně nižší výskyt než v institucích veřejnoprávních či jinak zřizovaných nebo v samotných rodinách. Navíc ze vznesených obvinění se obvykle prokáže pouze kolem deseti procent.“ Na list Benedikta XVI. irským katolíkům reagoval i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Podle něho je papežův list výzvou pro celou církev a nabádá kněze, aby papežovu pastýřskému listu věnovali důkladnou pozornost. Zvláště pak vyzdvihuje papežova slova: „Žádám vás, abyste nabídli svůj půst, své modlitby, četbu Písma svatého i skutky milosrdenství za obdržení milosti uzdravení a obnovy pro církev.“ JIŘÍ PRINZ

Do věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku v českobudějovické diecézi přibude už brzy nový zvon. Odlili ho ve zvonárně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově 16. března před polednem a zvon nese jméno Panny Marie. Má ladění b1-2, spodní průměr 93 cm a váhu 500 kg. Zvon v ceně 300 000 Kč byl darován duchovními v rámci Roku kněží. Další zvony budou postupně odlity po ukončení sbírky v červnu tohoto roku. Do interdiecézního projektu kněžských zvonů pro Nepomuk se už zapojilo na 150 biskupů, kněží a řeholníků z ČR i okolních států. (vaš)

Pouť manželů ve farnosti Šternberk Farnost ve Šternberku je známá svou neobvyklou hromniční poutí matek, ale vytváří i jinou tradici. V sobotu po slavnosti Zvěstování Páně se zde konala už podesáté pouť manželů. Během mše svaté proběhla obnova manželských slibů a v odpoledním programu se ve farních sálech střídaly přednášky, besedy a různá svědectví. „Oproti dřívějším ročníkům, kdy převažovaly manželské páry z okolí, mne letos mile překvapilo množství místních manželů, kteří přijali pozvání. Byly jich téměř tři desítky,“ prozradila KT Pavla Švecová, která se spolu s dalšími dobrovolnicemi věnovala hlídání dětí. „Menší děti nám byly vděčné za pohádky, zatímco ty starší během sobotního odpoledne stačily udělat i mnoho užitečné práce pro farnost. Velikonoční perníčky, které s naší pomocí vyzdobily, byly totiž o Květné neděli prodány a výtěžek pomůže opravit naše vzácné barokní lavice,“ doplnila Pavla Švecová. (vaš)

Obvinění papeže Americký list The New York Times obvinil minulý týden papeže Benedikta XVI. z podílu na zamlčování případu zneužívání dětí duchovními římskokatolické církve. Papež v devadesátých letech minulého století, když byl ještě jako kardinál Ratzinger prefektem Kongregace pro nauku víry, podle deníku nereagoval na informace o případu amerického kněze, který ve škole pro neslyšící ve Wisconsinu zneužíval chlapce. Vatikán tehdejší postup papeže obhajoval a uvedl, že byl o těchto skutečnostech informován velmi pozdě. Vatikánský list L‘Osservatore Romano vzápětí napsal, že církev se tento případ nesnažila utajit. Zároveň uvedl, že v současné kampani spatřuje „jasný a opovrženíhodný záměr“ zaútočit na papeže Benedikta XVI. a za každou cenu ho očernit. (čtk)

14-prvni