Page 1

31

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

31. 7. – 6. 8. 2012 / 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Perspektivy a TV program

4–5

II–III PERSPEKTIVY: JOSEF TOUFAR

TÉMA: ABBÉ PIERRE

Přinášíme ukázky z připravované životopisné knihy o P. Josefu Toufarovi, mučedníkovi komunismu, která vyjde letos na podzim.

V těchto dnech uplyne 100 let od narození Henriho Grouèse, františkánského kněze, jehož celý svět zná jako abbého Pierra.9

8KRZYSZTOF ZANUSSI

KARDINÁL TOMÁŠEK

LETNICE 20. STOLETÍ

Světoznámý režisér Zanussi v exkluzivním rozhovoru přemítá o vztahu víry a filmu či o tom, jak na plátně zachytit zázrak.

Před dvaceti lety zemřel František kardinál Tomášek. Jeho osobnost přibližují vzpomínky dvou významných pamětníků.

 Pod tímto názvem vyšla nedáv-Trapistky mají nový chrám

Kardinál Miloslav Vlk, biskup Jan Vokál a bratr Placid (vpravo) při svěcení nového trapistického kostela v Poličanech. Snímek autor Za „výjimečnou a velmi emotivní chvíli“ označil minulou sobotu kardinál Miloslav Vlk vysvěcení nedávno dokončeného kostela, který je hlavní stavbou kláštera sester trapistek ve středočeských Poličanech. Byl to právě kardinál Vlk, kdo před pár lety trapistky ze slunné Itálie do Čech pozval a v roce 2008 jim požehnal základní kámen vznikajícího kláštera. Vysvěcení klášterního kostela, které se v Čechách děje velmi zřídka, si nenechaly ujít stovky lidí. Jen díky dobrovolníkům se podařilo příjezd všech poutníků dobře zvládnout,

přestože do Poličan vede jen velmi úzká silnička. Louka vedle malé vesničky, kterou obývá pouze pár desítek lidí, se proměnila v rozlehlé parkoviště, protože záplavu aut, která přijela, by ani rozlehlý areál nového kláštera nedokázal pojmout. Ostatně ani právě svěcený kostel svou kapacitou nestačil, tudíž většina poutníků sledovala událost venku na velkoplošných obrazovkách. I tak ale se sestrami vše intenzivně prožívali. „Cítila jsem tu Boží blízkost a sílu víry všech, kdo přijeli,“ popsala atmosféru sr. Anna, františkánka z Brna. V areálu kláštera je podle ní především cítit klid, po kte-

www.katyd.cz

Světlo, kámen a dřevo Poličanský klášter i kostel jsou postaveny v architektonickém stylu, který moderním způsobem interpretuje románský sloh cisterciáků – snaží se znovu vytvořit jednoduchost forem a atmosféru románského slohu, ale doslova ho nekopíruje. „K tomu dochází skrze studium světla a jednoduchou přirozenost materiálů, jimiž jsou kámen a dřevo,“ vysvětluje architekt Marek Annoni. Hlavní budovou celého komplexu je kostel ve tvaru kříže. Kolem křížové chodby jsou rozmístěny jednotlivé části kláštera – scriptorium, kde komunita čte a studuje, kapitulní síň a refektář. V prvním patře jsou pak cely sester a v další části se nacházejí dílny. Nedílnou součástí kláštera je dům pro přijímání hostů. (apha, tok)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

rém dnes mnoho lidí prahne, a celý komplex je z jejího pohledu velmi dobře začleněn do okolní krajiny. Vlastní liturgii svěcení trapistického kostela pro sestry připravili bratři trapisté z kláštera Nový dvůr a Sept-Fons ve Francii. „Už jsme měli zkušenost ze svěcení v Novém Dvoře a znovusvěcení kostela v Sept-Fons, přesto jsme museli velmi bedlivě sledovat, co má kdy přijít, a vše předem pečlivě připravit,“ vysvětlil br. Placid z Nového Dvora, který byl během liturgie jedním z hlavních asistentů celebrantů. A na práci toho měl nejen on opravdu hodně. Během zhruba tříhodinové liturgie se celý kostel kropil svěcenou vodou, stěny chrámu i oltář byly důkladně pomazány křižmem, do oltáře byly vloženy ostatky svatých a poté na něm na několika místech hořelo kadidlo. Každý úkon provázely příslušné modlitby a zpěv sester. Vše bylo navíc podle trapistického způsobu prováděno velmi zvolna a důkladně. Například při pomazání stěn kostela křižmem museli kardinál Vlk a biskup Jan Vokál vylézt na několika místech na připravené žebříky a stěny pomazat ve výšce zhruba čtyř metrů. „Dnešní událost je pro mě především velkou radostí. Zároveň ukazuje, že příchod sester trapistek byl opravdu Božím plánem – že ho sestry správně pochopily a Bůh jej pak dovedl až do konce,“ uvedl pro KT kardinál Vlk. Úkolem komunity trapistek v Poličanech podle něj především je, aby svým životem a modlitbou posvěcovaly celou Českou republiku. „Sestry se každý den modlí modlitbu zasvěcení a zahrnují do ní všechny obyvatele naší země,“ doplnil kardinál Vlk. Kromě něj se sobotní slavnosti zúčastnili biskupové Jan Vokál a František Radkovský, nechyběli ani generální opat cisterciáckého řádu přísné observance Dom Eamon Fitzgerald a několik dalších opatů i abatyší z trapistických komunit. TOMÁŠ KUTIL

Majordomus se omluvil papeži Omluvný dopis papeži Benediktu XVI. napsal v uplynulých dnech jeho bývalý majordomus Paolo Gabriele. Bývalý papežův spolupracovník, který je obviněn z odcizení důvěrných dokumentů, v dopise Svatému otci kromě vyjádřené lítosti nad svým činem znovu zopakoval své stanovisko, podle něhož mu v jeho činnosti nikdo nepomáhal.

Benedikt XVI. minulý týden přijal rovněž členy kardinálské komise pověřené vyšetřováním úniku interních dokumentů. Kardinálové informovali Svatého otce o závěrech svého šetření a o průběhu trestního řízení v kauze odcizení důvěrných spisů. Podle vatikánského mluvčího P. Federica Lombardiho zpracovávají vatikánské úřady podklady pro

12

rozhodnutí soudu, které pro Paola Gabriela bude znamenat buď osvobození, nebo trest. Jak P. Lombardi dále uvedl, vatikánský soud zveřejní výsledky své práce pravděpodobně v druhém srpnovém týdnu. Obviněný Paolo Gabriele se zatím nachází v domácím vězení, kam byl po skončení vyšetřování propuštěn z vazby. (pri, ravat)no kniha o Druhém vatikánském koncilu, jejímž spoluautorem je politolog Stanislav Balík.

Orli jedou na kolech až do Říma Třicet odvážných cyklopoutníků právě vyráží z Velehradu do Říma. Snímek Anna Ferbie

Poslední červencovou sobotu vyrazila autobusem stovka poutníků z Velehradu do Padovy, odkud budou už na kolech pokračovat do více než 700 km vzdáleného Říma. V Padově se k nim přidá ještě třicítka cyklistů, kteří už před týdnem vyrazili na kolech přímo z Velehradu. Smyslem poutě je projet cestu, kterou roku 867 podnikli sv. Cyril a Metoděj, když šli žádat od papeže Hadriána II. povolení sloužit liturgii ve staroslověnštině. Vrcholem cyklopoutě by měl být 8. srpen, kdy se poutníci budou účastnit mše sv. v bazilice sv. Klimenta, kde se nachází hrob sv. Cyrila. Naplánované je i setkání s papežem Benediktem XVI. na generální audienci. Právě pro papeže si poutníci přibalili na cestu jeden dar – kovaný velehradský kříž, který vyrobil umělecký kovář Ondřej Vlachynský z Kunovic. Nejde ale o přesnou kopii. „Je to takové moderní pojetí,“ upozornil jednadvacetiletý kovář. Na kříž nanesl dvě vrstvy černé kovářské barvy a poté i měděnou patinu. „Je to kříž na obětní stůl. Nechtěli jsme, aby skončil někde

v muzeu, ale aby sloužil při liturgii,“ řekl o zhruba padesáticentimetrovém kříži hlavní organizátor pouti Petr Gabriel. Ten je zároveň sekretářem Orla v Uherském Brodě, který tyto cyklopoutě už osm let organizuje. Letošní trasa podle Gabriela vznikla z myšlenky podpořit oslavu výročí 1 150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Trať cyklopoutě vybrali organizátoři především podle možností noclehu a atraktivnosti měst. Kromě zmíněné Padovy tak navštíví poutníci i Assisi či Loreto. (Pokračování na str. 2)

31-prvni  
31-prvni  
Advertisement