Page 1

24

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

12. – 18. 6. 2012 / 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Cesta 121, Perspektivy a TV program

IV

4–5

PERSPEKTIVY: VÁLEČNÝ VETERÁN

TÉMA: ŽIJEME FOTBALEM? Sport a víra nemusí být dva oddělené světy, jak se na první pohled zdá. Bude to vidět i na probíhajícím fotbalovém Euru?

 „Neuhnout kvůli lépe namaza-  nému krajíci,“ dělí se o své životní zásady i zážitky z války podplukovník Jiří Pavel.

9

8 FILM NEDOTKNUTELNÍ Francouzská komedie o ochrnutém boháči a svérázném ošetřovateli promlouvá k divákům skrze smích o závažných věcech.12

KOMUNITNÍ CENTRUM V agilní středočeské farnosti Český Brod otvírají právě o tomto víkendu nové komunitní centrum.KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ KT tradičně přináší tablo novokněží, tedy těch, kteří v nejbližších dnech přijmou kněžské svěcení.Průvod s monstrancí nezastavil ani déšť Přestože tradice procesí s eucharistií během svátku Těla a Krve Páně už na území ČR pomalu vymizela, stále se najdou místa, kde je živá. Po mnoha letech ji letos obnovili například v západočeské Sušici, kde zástup s monstrancí chráněnou baldachýnem obcházel poutní kapli sv. Andělů strážných, která se vypíná nad městem. Zřejmě nejdelší průvod pak vyrazil z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Za řinčení zvonků a po okvětních lístcích, které před baldachýnem s Nejsvětější svátostí sypaly družičky, vyšel v sobotu 9. června z kostela v Bystřici pod Hostýnem průvod Božího Těla k poutní bazilice na Svatém Hostýně. Procesí se na cestu, kterou provázel zpěv a modlitby, vydalo navzdory zamračenému počasí a během putování také několikrát zmoklo. „Od roku 1990, kdy jsme tradici božítělových průvodů obnovili, se jen jedenkrát stalo, že jsme kvůli lijáku nemohli vůbec jít, a jednou jsme na Hostýn jeli raději autobusy,“ vypočítává bystřický farář P. Stanislav Jordán. S vodou za krkem a pod nohama je smířena také více než stovka účastníků procesí. „I takovou oběť je třeba kvůli pouti přinést,“ zní ze zástupu. Stejného názoru je strahovský opat Michael Josef Pojezdný, který už tradičně absolvoval cestu na Svatý Hostýn s monstrancí v rukou

Především ale kráčíme s Pánem a odnášíme si jeho požehnání,“ říká opat Pojezdný.

Na průvod Božího Těla do svatohostýnské baziliky se P. Michael Pojezdný těší celý rok. Snímek gra jako hlavní celebrant. „Člověk má dělat pokání a účast na svatohostýnské pouti, kdy se s Nejsvětější svátostí putuje krásnou přírodou, je mimoto vždy nezapomenutelná,“ říká.

Význam dvouapůlhodinové cesty spatřuje strahovský opat především ve zklidnění. „Když člověk jde těch sedm kilometrů a celou dobu se modlí, dokonale se mu pročistí hlava.

STO LET ADORACE V brněnském kostele sv. Maří Magdaleny je eucharistie naopak vystavena trvale – a to dokonce už sto let! Oslavě jubilea předsedal v den Slavnosti Těla a Krve Páně biskup Vojtěch Cikrle. „Stále zde někdo v blízkosti eucharistického Krista čerpá sílu nést břemena svého života. Díky Bohu za tuto úžasnou tradici,“ zdůraznil biskup Cikrle během slavnostní bohoslužby a s úsměvem připomněl i zvyk studentů chodit sem před zkouškou prosit o dary Ducha Svatého. „Tomuto kostelu jsme vždycky říkali U eucharistiánů, i když Kongregace bratří Nejsvětější svátosti už dávno odešla,“ vzpomíná brněnská pamětnice Vlasta Doleželová. „Já se tady pravidelně zastavuji pozdravit Pána Ježíše už osmou desítku let. Nikdy nejsem sama, stále se sem přichází modlit hodně věřících. A bylo tomu tak i za komunistické nesvobody. Nejvíc adorujících však pamatuji v době německé okupace – především za heydrichiády býval během dne kostel plný lidí prosících za skončení těch hrůz. Vzpomínám, jak oči upřené na monstranci byly často plné slz. A na kolenou tam trávil svůj čas nejeden brněnský Němec,“ uzavírá Vlasta Doleželová. (gra, vaš)

Biskup Hlouch: pastýř, který se modlil a trpěl

www.katyd.cz

Laskavý a obětavý pastýř. Tak na českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, od jehož úmrtí uplynulo v těchto dnech 40 let, dodnes vzpomínají pamětníci nejen v jižních Čechách. Osobnost teologa, básníka, ale i mučedníka komunismu si v těchto dnech připomněli v Českých Budějovicích. Pamětní desku věnovanou Josefu Hlouchovi přímo na budově biskupství v sobotu 9. června

cí ozvěnu na mnoha místech při různých příležitostech a u mnoha lidí. Měli ho rádi.“ Osobnost devátého českobudějovického biskupa, jehož komunistický režim násilím izoloval od věřících, připomněla i přednáška církevního historika Martina Weise, podle něhož význam Josefa Hloucha spočívá především v jeho hlubokém duchovním životě. „Jako pastýř pro svůj lid, pro svou diecézi především trpěl a modlil se za ni,“ uvedl Martin Weis.

Poslanci se při snídani scházejí k modlitbám Hádky, urážky a vzájemné osočování často doprovázejí jednání našich zákonodárců. Přesto existují v českém parlamentu poslanci, kteří se dokážou povznést nad politické soupeření a najdou si čas i na společnou modlitbu. Jedno z takovýchto pravidelných setkání se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnilo minulý čtvrtek. „Setkáváme se vždy první čtvrtek plenárního zasedání při snídani. Je to taková milá tradice, která sahá až do devadesátých let,“ vysvětluje místopředsedkyně Rozpočtového výboru PSP ČR Helena Langšádlová (TOP 09), která poslední modlitební snídani organizovala. Kromě ní patří mezi současnými

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

odhalil a požehnal současný českobudějovický biskup Jiří Paďour. Ten vedl i následnou bohoslužbu v kostele Obětování Panny Marie. „Pana biskupa Hloucha jsem potkal v roce 1971 při jeho návštěvě litoměřického semináře. Doprovázel ho tehdy jeho sekretář P. Miloslav Vlk, pozdější kardinál,“ vzpomíná na svého předchůdce biskup Jiří Paďour a dodává: „Ještě po třiceti letech, když jsem nastoupil do prostředí, které kdysi spoluvytvářel, jsem pociťoval vrou-

poslanci k pravidelným účastníkům modlitebních čtvrtků třeba její stranický kolega Petr Gazdík či Marek Benda z ODS. Barvy opoziční sociální demokracie zase hájí například Stanislav Křeček. „Víme o poslancích, kteří se těchto modlitebních setkání chtějí účastnit, a vždy je pozveme. Jsou mezi nimi zástupci všech demokratických stran. U komunistů nepředpokládáme, že by na takovou akci chtěli přijít,“ dodává poslankyně Langšádlová, podle níž se kromě poslanců účastní těchto modliteb různí zaměstnanci parlamentu a občas přijde i některý ze senátorů. Ke společným modlitbám se tak schází 15 až 20 zájemců. Modlitební čtvrtky v Poslanecké sněmovně mají ekumenický charakter. V jejich vede-

ní se střídají katoličtí kněží s protestantskými pastory a kromě modliteb bývá na programu duchovní zamyšlení, které by mělo zákonodárcům připomenout důležitost jejich poslání. O něm by však zbožní zákonodárci nejraději rozjímali v poslanecké kapli, o jejíž zbudování usilují. „Zatím je to ve stadiu úvah. V tuto chvíli se zkoumá, zda v prostorách Poslanecké sněmovny už byla v minulosti kaple. Kdyby ano, mohlo by se zvážit její obnovení,“ říká Helena Langšádlová. Tradici modlitebních čtvrtků zavedl v Poslanecké sněmovně někdejší lidovecký šéf Josef Lux. Inspiraci nalezl v USA, kde kongresmani pořádají pravidelně ve Washingtonu tzv. Národní modlitební snídani. JIŘÍ PRINZ

Součástí vzpomínkových oslav na Josefa Hloucha je výstava v budově českobudějovického archivu. „Jsou zde k vidění četné fotografie, originály psaných i tištěných archiválií, biskupská berla, kterou používal, jeho klerika, portrét z galerie biskupů, kalichy a ciboria,“ jmenuje exponáty Martin Weis. Zájemci si na výstavě, která potrvá do 29. června, mohou prohlédnout i řadu biskupových osobních věcí, jako například jeho studentský průkaz. (pri)

Čtenářská soutěž CESTA DO IZRAELE Poděkování všem našim čtenářům. Chcete zdarma do Izraele? Odpovídejte na soutěžní otázky a vyhrajte Duchovní cestu do Svaté země! Ještě třikrát se na titulní straně objeví kupon se soutěžní otázkou. Kupony se správnými odpověďmi nalepte na závěr soutěže (poslední kupon vyjde v KT č. 26) na korespondenční lístek, pohled nebo dopis a zašlete na adresu redakce (Katolický týdeník, Londýnská 44, 120 00 Praha 2). Ze správně zodpovězených odpovědí vylosujeme dva čtenáře, kteří pojedou zdarma na Duchovní cestu do Svaté země s Katolickým týdeníkem, kterou pořádá CK Křížek. První výherce vyrazí s P. Prokopem Siostrzonkem (3. – 12. 11.) a druhý s P. Václavem Venturou (10. – 19. 11.). (red)K uzdravení Petrovy tchyně došlo dle Matoušova evangelia v obci ležící na břehu Mrtvého moře na břehu řeky Jordánu na břehu Galilejského jezera.

24-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you