Page 1

21

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

2 2 . – 2 8 . 5 . 2 0 1 2 / SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Uvnitř listu: přílohy Doma a TV program

4–5

A–B

TÉMA: BIŘMOVÁNÍ

DOMA: TĚHOTENSTVÍ

Jaký je ideální věk pro biřmování? Co je to křesťanská dospělost? A jak to bylo s touto svátostí v průběhu věků?

 Má být těhotenství obdobím in-  tenzivní přípravy na porod a rodičovství, nebo se máme jen spolehnout na přirozený chod věcí?

8

7

12 SVĚT KNIHY

P. PATRICK COLLINS

Kardinálové Miloslav Vlk a Dominik Duka navštívili letošní knižní veletrh v Praze, aby zde představili své vlastní tituly.

„V srdcích Evropanů je veliká nostalgie po smyslu života a po naději,“ zamýšlí se nad Evropou v rozhovoru známý irský kazatel.

REFORMY I SOLIDARITA

 Čeští a moravští biskupové uve- 

řejnili pastýřský list, v němž se zamýšlí nad nelehkou situací rodin v dnešní společnosti.

Den rodin ve znamení Bible i baroka Minulý týden patřil rodinám. Hned v několika českých a moravských diecézích se totiž centra pro rodinu či katechetická centra rozhodla důkladně oslavit Den rodin a uspořádat řadu aktivit pro děti i rodiče. V Hradci Králové či Mníšku pod Brdy se akce nesla ve znamení baroka, v brněnské diecézi pak 1 200 dětí společně prožilo Jeden den na Petrově, včetně mše sv. s biskupem Vojtěchem Cikrlem. Při hrách kolem katedrály, na petrovských hradbách a věžích, v kapucínských zahradách i v tajemných dvorcích kanovnických domů potkávali minulý čtvrtek malí návštěvníci biblické postavy ze Starého i Nového zákona. Poznali Mojžíše, Abraháma, Izáka i Jana Křtitele; Panna Maria se s nimi rozdělila o chléb, který napekla pro Ježíška a sv. Josefa. „Na programu pro takové množství dětí se podílelo více než 150 dospělých,“ uvádí vedoucí Diecézního katechetického centra Marie Špačková. „Zapojili se dobrovolníci z řad kněží, řeholníků a brněnských vysokoškoláků, pomohli také žáci dvou tříd Církevní střední pedagogické školy. Především ale děkuji za nevšední obětavost všem pracovníkům biskupství. Kolik firem si dnes platí drahé akce k utužení kolektivu? My jsme tady spojili příjemné s užitečným a celý den jsme se, převlečeni do kostýmů, spolu s dětmi moc dobře bavili,“ září spokojeností Marie Špačková. Nejvíce dětí, zhruba devadesátičlenné skupiny, přivezli katecheté z Měřína, Boskovic a Velkého Meziříčí. „Moc se mi všechno líbilo, takové hry jsme v Kanadě neměli,“ pochvaloval si lámanou češtinou i MacKenzie Podstatzky-Lichtenstein, který se na Vysočinu s rodiči přistěhoval teprve nedávno a nejvíc nových kamarádů našel právě v hodinách náboženství.

www.katyd.cz

BAROKO HNED DVAKRÁT Jen o dva dny později, minulou sobotu, se podobné setkání dětí uskutečnilo také

„Jan Nepomucký je pro mě přítelem už od dob mého dětství. Má dobrá matka mi radila, abych k němu vzhlížel, a učil se tak naslouchat Kristu,“ uvedl během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Joachim Meisner. Podle jeho slov by se dnešní lidé mohli od sv. Jana Nepomuckého, který podle tradice odmítl i přes kruté mučení vyzradit zpovědní tajemství, učit umění méně mluvit a více naslouchat. „Měli bychom ho následovat v ml-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Osmdesátiny kardinála Vlka Kardinál Miloslav Vlk oslavil na konci minulého týdne významné životní jubileum. Přímo v den svých 80. narozenin zavítal 17. května na veletrh Svět knihy v pražských Holešovicích, aby zde podepisoval své vzpomínky a zamyšlení vydané právě na 2CD ve vydavatelství Popron Music (více k tomu na str. 8). Druhý den navečer proběhla oslava jeho životního jubilea v pražské svatovítské katedrále. Mše svaté se kromě kardinála Dominika Duky zúčastnili papežský nuncius Mons. Giuseppe Leanza, biskupové i zástupci jiných církví. Další děkovné bohoslužby byly slouženy na místech, která jsou spjata s životní poutí oslavence. Například českobudějovické biskupství uspořádalo v sobotu mši svatou v místním klášterním kostele Obětování Panny Marie, neboť kardinál Vlk pracoval v Českých Budějovicích jako dělník v továrně Motor Union, později jako ředitel archivu a nakonec jako českobudějovický biskup. Svůj dárek ke kardinálovým osmdesátinám přinese i pražská Katolická teologická fakulta UK. Za jeho osobní účasti proběhne v prostorách fakulty 26. května od 14 hodin teologické sympozium o životě a pastorační službě jubilanta. Více o programu sympozia lze najít na www.ktf.cuni.cz. (red)

Na petrovských hradbách o svém setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem dětem vyprávěla Marie Magdalská. Snímek autor v Hradci Králové. Tam bylo letos tématem „Vandrování barokem“ s důrazem na umění a prožívání víry. Jednotlivé skupiny dětí se účastnily interaktivních dílčích programů v Novém Adalbertinu a na Základní škole Jana Pavla II., prohlédly si také ochozy a kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde naslouchaly barokní hudbě. Setkání vyvrcholilo mší svatou, kterou s dětmi a jejich průvodci slavil biskup Jan Vokál. Hradecká tematicky zaměřená diecézní setkání se konají podobně jako v Brně jednou za dva roky a jejich účastníky jsou děti od 5 do 14 let.

Baroko provázelo i rodiny z pražské arcidiecéze, které se v tutéž sobotu vypravily do barokního areálu Skalka, vypínajícího se nad Mníškem pod Brdy. Část z nich tam vyrazila na kole – pražská zlíchovská farnost totiž v rámci pouti uspořádala svou první cyklojízdu. „V zahradě mníšeckého zámku pak mohli rodiče i děti besedovat s kardinálem Dominikem Dukou. Debatu moderoval herec Jan Potměšil,“ doplňuje Jiří Musil z pražského Centra pro rodinu. VÁCLAV ŠTAUD

Kardinál Meisner navštívil svatojánské slavnosti Planoucí pochodně na hladině Vltavy či závod regat dračích lodí finišujících přímo pod Karlovým mostem. Takový obrázek se minulý týden naskytl návštěvníkům vodních slavností Navalis, jimiž si Pražané už počtvrté připomněli sv. Jana Nepomuckého. Oslav svátku ve světě nejznámějšího českého světce se letos zúčastnil i kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner.čení. Vaše slova budiž: ano, ano – ne, ne. Vše ostatní pochází od zlého, jak praví Písmo a jak učil Jan Nepomucký,“ prohlásil kolínský arcibiskup, jehož slova odměnila zaplněná katedrála potleskem. Po bohoslužbě se svatojánské procesí vydalo Nerudovou ulicí na Karlův most. Z přilehlých krámků i oken domů si zvědavci se zájmem prohlíželi kočár tažený šesti vraníky, jehož posádku tvořili kardinálové Dominik Duka s Joachimem Meisnerem a apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. Usmívající se turisté jim na cestu mávali palmovými ratolestmi. „Oslovili nás organizátoři, abychom v průvodu pomohli nést prapory a rozdali lidem ratolesti,“ vysvětlil nezvyklý doplněk v rukou turistů skaut Petr Wolf. Na Karlově mostě se průvod zastavil. Kardinál Duka tu požehnal sochu sv. Jana Nepomuckého určenou pro školu v africké Ugandě

a kardinál Meisner odstartoval závod regat dračích lodí. Návštěvníky vodních slavností pak čekal večer s bohatým kulturním programem, který vyvrcholil tradičním ohňostrojem. SVĚTCE PŘIPOMÍNÁ SKLENĚNÁ SOCHA Svátek sv. Jana Nepomuckého si minulý týden připomněli také lidé na dalších místech České republiky. V sobotu se světcovým rodištěm v západočeském Nepomuku poprvé rozlehl zvuk nových zvonů, které byly pro zdejší kostel sv. Jana Nepomuckého zhotoveny v bavorském Pasově. Na mostě v šumavských Čepicích zase odhalili světcovu unikátní sochu ze skla – vznikla z podnětu známého kytaristy Lubomíra Brabce a jde o vůbec největší skleněnou plastiku sv. Jana Nepomuckého na světě. JIŘÍ PRINZ

U příležitosti oslavy svých osmdesátin jsem přijal velké množství blahopřání, ujištění o modlitbách a mnoho různých dárků z domova i ze zahraničí. Nelze všem poděkovat osobně, vyslovuji proto touto cestou své poděkování za všechny projevy blízkosti a přízně, které mě potěšily. kardinál MILOSLAV VLK

Návrat mariánského sloupu? Jako utopie se ještě nedávno jevila myšlenka, že by se na pražské Staroměstské náměstí mohl vrátit barokní mariánský sloup. Nyní svitla naděje, že by do konce roku mohl být dán souhlas k jeho opětnému vztyčení. „Situace je po všech stranách lepší, než byla ještě v nedávné době. Zdá se, že na pražském magistrátu dochází k důležitým změnám,“ říká mluvčí Společnosti pro obnovu mariánského sloupu Karel Kavička. Podle něj ale nelze počítat s tím, že by se v tomto roce mohl na Staroměstském náměstí sloup objevit, jak o tom informovala některá média. „Odhadujeme, že od okamžiku, kdy by dal magistrát potřebný souhlas ke vztyčení, bude zapotřebí ještě tak jednoho až dvou let, než by bylo možné sloup na náměstí instalovat,“ upozorňuje mluvčí. Na pražském magistrátu vidí věc podobně. „V současné době je realizace obnovy mariánského sloupu ve stadiu příprav a ověřovacích studií. Zabývá se tím pracovní skupina primátora pro revitalizaci Staroměstského náměstí. Předpokládáme postavení sloupu v průběhu příštího roku, pokud se nestane něco neočekávaného,“ tvrdí tisková mluvčí magistrátu Tereza Krásenská. Sloup z dílny akademického sochaře Petra Váni je přitom podle slov Karla Kavičky již z 95 % hotový. Doba minimálně jednoho roku je tak podle něj zapotřebí hlavně kvůli vyřízení nejrůznějších povolení. (pri)

21-prvni  
21-prvni