Page 1

13

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

27. 3. – 2. 4. 2012 / KVĚTNÁ NEDĚLE

Uvnitř listu: přílohy 5. celostátní setkání mládeže, Doma a TV program

4–5

3

A–B

O DUŠI MEXIKA

DOMA: PŘEDÁVÁNÍ VÍRYKdyž rodiče svou víru žijí, žije ji s nimi i dítě, protože ji nasává jako vzduch. Co není opravdové, u toho dítě naopak nevydrží.V mediálním stínu papežovy návštěvy komunistické Kuby zůstala jeho předchozí zastávka v Mexiku. Neprávem. I tam jde o hodně.

8

TÉMA: JAN AMOS KOMENSKÝZatímco pro evangelíky se učitel národů stal prakticky největším Čechem vůbec, katolíci si k němu dlouho hledali cestu.

12 HABEMUS PAPAMDo českých kin míří o Velikonocích italský film „Máme papeže!“, který nabízí vlídný pohled na jedno lidské drama.

Poutník naděje oslnil Mexiko

www.katyd.cz

Biskup Malý zaslal dopis Castrovi

„Pane prezidente, zasaďte se o propuštění všech vězňů svědomí ve Vaší zemi a přispějte svou autoritou k tomu, aby nebyli na svobodě šikanováni obhájci lidských práv, s nimiž vyjadřuji svou solidaritu,“ píše biskup Malý. Podle biskupových slov zásahy kubánských policejních orgánů proti disidentům znevěrohodňují upřímnost zamýšleného dialogu s papežem o budoucnosti církve a společnosti na Kubě, který kubánský režim předem deklaroval. Biskup Malý svým dopisem reagoval na události, k nimž došlo jen několik dní před papežovou návštěvou „ostrova svobody“, kdy kubánská komunistická policie zatkla zhruba osmdesát odpůrců Castrova režimu. Většinou se jednalo o členky hnutí Dámy v bílém, které bojuje za propuštění politických vězňů. Kubánské úřady proti nim údajně zasáhly razantněji právě v souvislosti s papežovou návštěvou. (pri)

Kristovo království nespočívá podle Benedikta XVI. „v moci jeho vojsk, aby si silou nebo násilím podrobil ostatní“, ale „na lásce Boží, kterou přinesl na svět svou obětí a pravdou“. Odkazují na to prý i malé sošky andělů po obou bocích Kristovy 22metrové sochy, z nichž jeden drží v ruce korunu královskou a druhý trnovou. To mělo svůj konkrétní obsah v roce 1920, kdy památník nechal zbudovat místní arcibiskup. V Mexiku totiž právě sílila státní proticírkevní politika a zvolání „Ať žije Kristus Král!“ se tehdy stalo hlavním vyznáním těžce zkoušených katolíků. „Proto je správné, aby tato svatyně byla místem poutí, vroucích modliteb, obrácení, smíření, hledání pravdy a přijímání milosti. Prosme Krista, aby kraloval v našich srdcích,“ zdůraznila statisícům posluchačů hlava katolické církve. Zvláštností této svatyně je, že se k ní konají poutě na koních – děje se tak každoročně na Tři krále.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O africké zkušenosti, horolezectví a otevřených debatách o víře se spirituálem Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích.

Svobodu pro politické vězně na Kubě požaduje pražský světící biskup Václav Malý v otevřeném dopise tamějšímu vůdci Raúlu Castrovi, který mu zaslal v předvečer návštěvy papeže Benedikta XVI. v této zemi.

Jako starozákonní Jozue, který vstoupil do země zaslíbené, kam se jeho předchůdce Mojžíš nedostal, si mohl připadat papež Benedikt XVI. v Mexiku, když na úpatí hory Cubilete s její monumentální sochou Krista Krále slavil mši. Neboť jeho předchůdce Jan Pavel II., „i když si to vroucně přál, nemohl toto příznačné místo víry mexického lidu navštívit“, jak se svěřil současný papež ve své homilii před půlmilionem posluchačů.

ŘÁDĚNÍ PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ Benediktu XVI. se dostalo v Mexiku triumfálního přijetí prakticky všude, kde se pohyboval. Ulice, kudy projížděl, byly přeplněny jásajími lidmi s mexickými i vatikánskými vlaječkami. A to dokonce i celá šedesátikilometrová trasa z Leónu, kde nocoval, do Guanajuata, kterou zdolal zčásti autem a zčásti papamobilem. V Guanajuatu se v guvernérském paláci setkal s mexickým prezidentem Felipem Calderónem a na náměstí Plaza de la Paz s tisíci dětmi. Toto setkání se i díky vystoupení malých hudebníků proměnilo v happening. Papež hned po příletu do Mexika uvedl, že přijíždí jako „poutník naděje“. A vskutku se snažil Kristovo evangelium tlumočit v souvislosti s palčivými problémy, které tuto zemi sužují – např. s řáděním drogových kartelů, očividnou bídou milionů lidí žijících ve slumech, ztíženým přístupem dětí ke vzdělání a jejich nedostatečnou ochranou nebo i s ničivým suchem. A jakkoli zasáhlo těsně před papežskou ná-

P. JOSEF PROKEŠVatikán vyšetřuje únik informací Řekům Řek, Židům Žid a Mexičanům Mexičan. Papež se sombrérem přijíždí ke slavení mše sv. v leónském parku Bicenterio na úpatí hory Cubilete. Snímek ČTK vštěvou Mexiko zemětřesení o síle 7,4 Richterovy stupnice, což je řadí k těm nejsilnějším v mexické historii, o život nikdo nepřišel a pa-

pežovu návštěvu to nijak neohrozilo. Naopak – nástupce sv. Petra, jehož jméno znamená skála, své spoluvyznavače utvrzoval ve víře.

Svědčí o tom zájem statisíců, který vysoce předčil původní prognózy. MARTIN T. ZIKMUND

Z MEXIKA NA KUBU Latinskoamerická cesta papeže pokračuje v první polovině tohoto týdne na Kubě. Papež v pondělí zamířil do východokubánského Santiaga, kde slavil bohoslužbu. V úterý se Benedikt XVI. přemístí do hlavního města – Havany, odkud by se měl ve středu vrátit do Evropy. Benedikt XVI. je kritikem kubánského režimu, přesto projevil ochotu setkat se s bývalým vůdcem země Fidelem Castrem. Místní lidé si od papežovy návštěvy slibují například propuštění řady politických vězňů nebo

zveřejnění reformy imigrační politiky. Spekulace se šíří i ohledně možného setkání papeže s venezuelským prezidentem Hugem Chávezem, který na Kubu přicestoval k ozařování po nedávné operaci rakovinového nádoru. K návštěvě papeže se upíná i velká část místních katolíků. V živé paměti mají totiž návštěvu jeho předchůdce Jana Pavla II., která se konala před 14 lety a mimo jiné přinesla první svobodné slavení eucharistie na Revolučním náměstí v Havaně. „Lidé tehdy poprvé hovořili otevřeně

o Kristu a vyjadřovali svou víru s radostí a veselím, které je tolik typické pro náš národ,“ vzpomíná sekretář kubánských biskupů Mons. José Félix Pérez Riera. Očekává se proto, že návštěva nástupce polského papeže může být pro Kubu dalším impulzem a posunout ji blíže k náboženské svobodě. (tok) Vzhledem k pondělní uzávěrce KT se budeme kubánské části papežovy cesty ještě podrobněji věnovat v příštím čísle.

Do interního vyšetřování úniku tajných dokumentů se před pár dny pustil Vatikán. Potvrdil to místopředseda vatikánské vlády arcibiskup Giovanni Angelo Becciu. Italský tisk totiž získal přísně tajné dokumenty – například dopisy adresované papeži a státnímu sekretáři kardinálu Bertonemu zaslané nunciem v USA, který si v nich stěžuje na korupci, na nepořádek ve vatikánských financích a na očerňovací kampaň vedenou proti jeho osobě. Podle italského tisku unikly údajně i dokumenty, v nichž se mluví o korupci a dalších vnitřních problémech a napětí v katolické církvi. Právní orgány Vatikánu podniknou podle arcibiskupa Beccia všechny nezbytné kroky k tomu, aby byli potrestáni všichni „neloajální činitelé“, kteří interní dokumenty pustili na veřejnost. Už kvůli tomu vznikla i speciální vyšetřovací komise. (vin, čtk, tok)

13-prvni  
13-prvni  
Advertisement