Page 1

09

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

28. 2. – 5. 3. 2012 / 2. NEDĚLE POSTNÍ

Uvnitř listu: přílohy Dobrá kniha 2011, Doma a TV program

8

PŘÍLOHA: DOBRÁ KNIHA

TÉMA: EXORCISMUS

Přinášíme výsledky letošní literární ankety Dobrá kniha 2011. Jejím vítězem je knižní rozhovor s P. Armbrusterem Tokijské květy.

O tomto tématu se raději nemluví anebo naprosto mylně za účelem senzace. KT se snaží exorcismus nahlédnout bez emocí.

DOMA: KAREL MAY Jeho knihy patří ke klasickým dílům dobrodružné literatury. Co však víme o životě tohoto autora, od jehož smrti uplyne 100 let.4–5

A–D

A–B

12 GLOSY DOMINIKA DUKY

DANIELA IWASHITA

U příležitosti jmenování Dominika Duky kardinálem vycházejí knižně jeho rozhlasové glosy, které loni odvysílal Radiožurnál.

 Organizovala osm ročníků zná-Dominik Duka sloužil „kardinálskou primici“ Poprvé jako kardinál se minulou sobotu vydal Dominik Duka do svatovítské katedrály v Praze. Doprovodili ho čeští a moravští biskupové, kardinál Miloslav Vlk a dlouhý zástup kněží. Katedrálu pak zaplnili věřící, z nichž značnou část tvořili poutníci z Dukovy „domovské“ královéhradecké diecéze.

www.katyd.cz

„Jsme vděčni Svatému otci, že naši malou zemi v srdci Evropy takto vyznamenává,“ vrátil se na počátku bohoslužby kardinál Vlk ještě ke jmenování Dominika Duky kardinálem. „Přeji ti, aby tento projev přízně Svatého otce vůči tobě a vůči našemu národu přispěl k tomu, aby hodnoty, které víra našich předků vtiskovala do kultury života naší vlasti, přispívaly také dnes k obnově společenských poměrů v našem národě i v mezilidských vztazích.“ V kázání pak nový kardinál Duka řekl, že chce vést jemu svěřenou diecézi tak, aby v ní „církev plnila svůj úkol dovnitř i navenek“, a zmínil i svou otevřenost vůči nové evangelizaci. Neopomenul ani výročí „Vítězného února“, které vyšlo přesně na den jeho „kardinálské primice“. „Vzali uskutečnění království spravedlnosti do svých rukou a do pár let zničili kde co. Byl konec se svobodou myšlení, s otevřeným hovorem, lidé si nedůvěřovali a báli se jeden druhého,“ netajil se český primas s ostrou kritikou komunismu. DARY Z CELÉHO SVĚTA Výjimečným momentem celé slavnostní liturgie bylo přinášení darů – doprovázely je totiž děti v netradičních oděvech. „P. Jiří Šlégr vyzval Misijní klubka Papežských misijních děl, aby se této mše zúčastnila. Přitom nás napadlo, že by bylo pěkné, aby obětní průvod doprovodily děti, a vymysleli jsme jim symboliku jednotlivých kontinentů,“ prozradila KT ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Děti tak novému kardinálovi předaly kukuřici (symbol Ameriky), bubínek (Afriky) nebo vlnu (Asie). „Holčička, která předávala bubínek, se mi pak nadšeně svěřila, že se jí pan kardinál zeptal, zda na něj umí zahrát, a když přisvědčila, vyzval ji, aby

Redakce KT uspořádala tuto anketu již počtrnácté. Třem knihám, které pokládají v daném roce za nejpřínosnější, dalo tentokrát svůj hlas 76 respondentů z celkem 105 oslovených. Mezi osobnostmi, které v anketě odpovídají, jsou literáti, umělci, kněží a další osoby s kulturním rozhledem. Knihy Aleše Palána zvítězily v anketě o Dobrou knihu již potřetí – redaktor KT v minulých

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Zástupci mládeže nabídli své síly církvi Více než osm desítek zástupců všech českých a moravských diecézí se o uplynulém víkendu sjelo do Žďáru nad Sázavou na čtvrté celostátní fórum mládeže. Zástupci různých společenství, řeholí, komunit a hnutí diskutovali se svými biskupy a jako hlavnímu tématu se věnovali svátosti biřmování. Akce byla přípravou na setkání, na němž se tisíce mladých lidí ve Žďáru nad Sázavou sejdou letos v srpnu.

Na českém primasovi byly téměř celou bohoslužbu vidět radost a dobrá nálada. mu to předvedla, a tak mu prý malinko zabubnovala. Myslím, že to pro ni byl nezapomenutelný zážitek,“ dodala Halbrštátová. Dlouhý potlesk sklidilo v závěru bohoslužby i vystoupení předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové, která připomněla odkaz předchůdců Dominika Duky – kardinálů Josefa Berana, Štěpána Trochty a Františka Tomáška. „Uvědomujeme si, jakou duchovní oporu poskytovali národu za minulého režimu. I nyní ale potřebujeme, aby ve veřejném prostoru zněl hlas moudrý, rozvážný, který k moudrému a rozvážnému jednání inspiruje,“ dodala Němcová. DVĚ STĚ HUDEBNÍKŮ Sobotní mše nebyla jen kardinálskou premiérou Dominika Duky u nás, ale vůbec poprvé zde také při mši zazněla Missa solemnis

Snímek autor

Zdeňka Pololáníka. „Dosud byla provedena jen koncertně, při bohoslužbě to byla premiéra,“ prozradil dirigent sobotního hudebního doprovodu liturgie Josef Zadina, který působí jako regenschori královéhradecké katedrály Svatého Ducha. O uvedení mše se v sobotu postaralo dvousetčlenné hudební těleso složené ze 150 sboristů a 50 hudebníků, které speciálně pro tuto příležitost vzniklo z několika sborů a ze členů královéhradecké filharmonie. Samotnému vystoupení předcházelo měsíc a půl intenzivních příprav. Jednotlivé sbory nejprve zkoušely vlastní mši a skladby dalších autorů samostatně, ke generálce se sešly až v pátek večer v Hradci Králové. Ve svatovítské katedrále absolvovali hudebníci v sobotu ráno už jen krátkou akustickou zkoušku. TOMÁŠ KUTIL (K tématu též anketa na str. 9)

Armbrusterovy Tokijské květy zvítězily v anketě KT Dobrou knihou roku 2011 se stal rozhovor redaktora KT Aleše Palána s filozofem P. Ludvíkem Armbrusterem s názvem Tokijské květy. V tradiční anketě KT pro něj hlasovalo jedenáct respondentů. Na druhém místě s osmi hlasy skončil druhý díl práce Benedikta XVI. Ježíš Nazaretský.

mé ankety Lidových novin o Knihu roku. Zajímalo nás, co je smyslem podobných literárních anket.

letech zaujal svými rozhovory s Bohumilem Vítem Tajovským (vedl je spolu s Janem Paulasem) a s bratry Reynkovými. „Letošní úspěch mě obzvlášť těší. Svědčí mimo jiné o tom, že česká společnost je přece jen ochotna naslouchat lidem, kteří přicházejí zvenku a dívají se na věci trochu odlišně. Čímž pochopitelně nemyslím sebe,“ směje se Aleš Palán. Jeho respondent P. Ludvík Armbruster prožil totiž půl století jako misionář v Japonsku a do ČR se vrátil až poměrně nedávno. Anketě o Dobrou knihu KT však nadále bezkonkurenčně vévodí Mons. Tomáš Halík, který v ní zvítězil už pětkrát – letos se nový knižní rozhovor s ním umístil v závěru první desítky. Historicky nejvíc titulů, které se v anketě KT objevovaly, pochází z produkce Karmeli-

tánského nakladatelství. Na první příčky však jejich knihy většinou nedosahovaly. Pomineme-li předloňskou Jeruzalémskou Bibli, kde se ovšem redakční práce odehrávala zejména v okruhu nakladatelství Krystal OP, získali karmelitáni letos první místo vůbec poprvé. Hned dvě knihy v první osmičce ovšem mají malá nakladatelství Triáda a Cesta. Anketě o Dobrou knihu roku se obsáhle věnuje stejnojmenná příloha uvnitř tohoto vydání KT. Čtenáři zde najdou celkové pořadí a odpovědi jednotlivých respondentů. Rozhovor s P. Ludvíkem Armbrusterem otiskujeme na straně 8 a na straně 12 pak dialog s Danielou Iwashitou, která několik let vedla „konkurenční“ literární anketu Kniha roku v Lidových novinách. (rc)

Závěrečnou mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka, který se kromě povzbuzení mladých lidí ve víře věnoval dobrému prožívání postní doby a zvlášť ocenil služby charity a Kolpingova díla. Arcibiskup Jan Graubner pak ve svém vystoupení položil důraz na zakládání harmonických a početných rodin – na život orientovaný ne na sebe, ale na druhé. Mezi delegáty byla kupříkladu Marie Štěpánová z Červeného Kostelce. „To, co se tu odehrálo, jistě ovlivní program letního setkání, na které se už dnes těším,“ řekla Marie Štěpánová. Mezi delegáty zazněla také slovenština. Ivana Turoňová pocházející z banskobystrické diecéze zde zastupovala Diecézní centrum života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách. „Na žďárském fóru si cením upřímnost názorů a zjišťuji, že ve všech diecézích Slovenska, Moravy i Čech, kde jsem se zapojila do animátorské práce, prožívají mladí lidé podobné radosti i problémy,“ uvedla Ivana Turoňová. Podnětům mládeže tentokrát naslouchali také biskupové Jiří Paďour, František Radkovský, František Lobkowicz, Karel Herbst a Pavel Posád. Předcházející ročníky fóra se konaly roku 1999 na Svaté Hoře, 2002 ve Žďáře nad Sázavou a 2007 v Táboře. Na základě jejich podnětů vznikl například časopis IN! pro mladé dívky, proměnil se portál signaly.cz do současné podoby sociálního webu a rozšířila se i nabídka kurzů partnerství. VÁCLAV ŠTAUD

PŘEJEME SI OTEVŘENOST Závěry fóra zpracovali delegáti jako písemný dokument, v němž nabídli své síly církvi – např. v oblasti nových komunikačních technologií při prezentaci církve ve společnosti. Dále se v dokumentu zajímají o kvalitní přípravu na biřmování, pro niž by měly být vypracovány rámcové materiály, nebo žádají biskupy o podporu vzniku gynekologických ordinací pracujících v souladu s učením katolické církve. Mladí lidé si dále přejí, aby se v církvi otevřeněji hovořilo o aktuálních problémech a aby se představitelé církve ve společnosti jasně vyjadřovali, a to i ke kontroverzním otázkám. V neposlední řadě žádají, aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křesťanská témata do společnosti a médií. Celý text závěrů celostátního fóra mládeže je ke zhlédnutí na adrese https://zdar2012.signaly.cz/.

09-prvni  
09-prvni  
Advertisement