Page 1

03

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

17. – 23. 1. 2012 / 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Doma a TV program

3

A–B DOMA: SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Jak a kdy sdělovat dětem první informace o sexu? A jakou formou? Na čem závisí dobrá sexuální výchova v rodině?KONEC IMPÉRIA? Pošle Skotsko v blížícím se referendu Velkou Británii do kolen? A jak to dnes ve Skotsku vypadá s křesťanskou vírou?4–5 TÉMA: MAJETKOVÉ NAROVNÁNÍ Návrat církevního majetku je téma, jež stát řeší s přestávkami už od pádu komunismu. Jak je ale na tento stav připravena církev?8 GUY GILBERT Exkluzivní rozhovor se známým francouzským knězem, vychovatelem delikventní mládeže, jehož knihy vycházejí i u nás.12 BISKUP JOSEF HRDLIČKA

 O své cestě ke kněžství, překlá-

dání poezie i psaní textů k mešním písním vypráví na prahu svých sedmdesátin biskup Hrdlička.

Vláda schválila majetkové vyrovnání s církvemi Historická dohoda mezi státem a církvemi je na světě. Kabinet Petra Nečase minulou středu jednomyslně podpořil návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, kterým by měla být odstartována nová éra ve financování církví.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE V BODECH  Naturální majetek, který

církvím podle vládou schváleného návrhu zákona náleží, je tvořen 151 814 ha lesní půdy, 48 249 ha zemědělské půdy (včetně vodních a ostatních ploch) a 161 ha zastavěné plochy.

„Česká biskupská konference si velmi váží toho, že koalice dodržela slovo dané 17 církvím a náboženským společnostem,“ okomentovali ústy své mluvčí Moniky Vývodové rozhodnutí vlády čeští a moravští biskupové. ČBK zároveň vyjádřila naději, že zákon bude schválen i oběma komorami Parlamentu České republiky. Právě to je totiž spolu s podpisem prezidenta republiky zapotřebí k tomu, aby zákon mohl začít platit.

www.katyd.cz

VE SNĚMOVNĚ UŽ V ÚNORU O navržené normě by přitom parlament mohl začít jednat již počátkem února. Problémy lze očekávat především na půdě Senátu, kde má většinu opoziční sociální demokracie, která už také deklarovala, že s vládou navrženým zákonem nesouhlasí. Ani to by však nemělo v případě jednoty vládní koalice prosazení zákona zabránit: případné veto Senátu může totiž Poslanecká sněmovna, v níž má vládní ODS, TOP 09 a Věci veřejné většinu, přehlasovat. Mezi stranami vládní koalice se však dohoda o návrhu zákona nerodila snadno. Problémy s podpořením normy měly do poslední chvíle Věci veřejné, které chtěly s majet-

vodního římskokatolického majetku patřily Arcibiskupství olomoucké, Arcibiskupství pražské, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Kanonie premonstrátů na Strahově.

 Částka finanční náhrady by-

Přestřižením pásky zahájil arcibiskup Dominik Duka spolu se zástupci Jihomoravského kraje dvojici veletrhů cestovního ruchu Regiontour a GO. Důležitým tématem obou veletrhů, které se konaly v závěru minulého týdne v Brně, totiž byla církevní turistika.

la určena tak, že od hodnoty původního církevního majetku byla odečtena hodnota majetku blokovaného Lesy ČR a Pozemkovým fondem ČR. (pri)

Osud historické dohody státu s církvemi je nyní v rukou Parlamentu ČR. Ilustrační snímek ČTK kovým vyrovnáním s církvemi počkat až na dobu ekonomického růstu. Nakonec se spokojily s garancemi předsedy vlády Petra Nečase. „Díky Věcem veřejným se premiér zavázal, že převod majetku

bude transparentní, dále, že koalice nalezne úspory ve státním rozpočtu, a konečně, že k vyrovnání nedojde na úkor ostatních cílů této vlády,“ uvedlo v oficiálním prohlášení tiskové oddělení Věcí veřejných.

Svatý Hostýn láká více než Compostela

Kromě mnoha stánků a prezentací organizací, které se církevní turistice věnují, mohli lidé navštívit i pracovní seminář o tomto specifickém druhu cestování. Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který se semináře zúčastnil, naše vlast památkami duchovního charakteru doslova oplývá. „Jen při svých pravidelných cestách mezi Olomoucí a Kroměříží jsem spočítal, že na každý kilometr připadne

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 Mezi největší vlastníky pů-

v průměru jedna vzácná sakrální stavba dotvářející krajinu,“ uvedl arcibiskup Graubner. Současně vyzvedl aktivity Zlínského kraje, který se v propagaci církevní turistiky úspěšně angažuje už několik let a nyní se intenzivně připravuje na blížící se oslavy 1 150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Boom zažívá církevní turistika ale už nyní. Jen na východě Moravy navštívilo loni církevní památky 95 tisíc lidí – jak místních, tak zahraničních návštěvníků. „Naši specialisté na cestovní ruch oslovují v zahraničí zejména Němce, Italy a Rakušany. Ale také pro Poláky už jsme zajímavou destinací,“ říká náměstek zlínského hejtmana Jindřich Ondruš. A kromě ekonomického přínosu připomíná i 140 pracovních

příležitostí, které zlínský program s názvem Otevřené brány dosud přinesl. POUTNÍMI CESTAMI JDOU STATISÍCE LIDÍ Zlínský kraj se v loňském roce zapojil do organizace I Cammini d‘Europa sdružující představitele celoevropské sítě poutních stezek. Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu východní Moravy to hodnotí jako velký zisk pro celou Českou republiku. „Naše poutní cesty tím dostaly punc evropského produktu. Ať už se jedná o vznikající Svatojakubskou cestu, která má na našem území už stovky kilometrů, nebo například o stezku ze Svatého Hostýna na Velehrad,“ říká Zdeněk Urbanovský. (Pokračování na str. 2)

Podle návrhu zákona má stát církvím od roku 2013 po dobu třiceti let vyplatit 59 miliard korun. V úvahu přitom bude brána inflace. Církve rovněž mají dostat nazpět 56 procent majetku, o který je po

únoru 1948 připravil komunistický režim. Jeho hodnota se odhaduje na 75 miliard korun. (Tématu majetkového vyrovnání je věnována dvoustrana 4 a 5.) JIŘÍ PRINZ

Biskup Hrdlička oslaví 70 let Biskup Josef Hrdlička bude v neděli 22. ledna od 10 hodin tradičně předsedat poutní mši svaté za jednotu křesťanů ve velehradské bazilice. Letošní setkání se však ponese v duchu jeho životního jubilea – olomoucký světící biskup se totiž dožívá 70 let. Pouť za jednotu křesťanů se na Velehradě koná vždy v týdnu, kdy se za stejný úmysl sjednocení křesťanů modlí věřící po celém světě. A právě tuto pouť chce biskup Hrdlička využít i k setkání s věřícími u příležitosti svých sedmdesátých narozenin, které připadají na 19. ledna. „Mým úkolem není prezentovat sebe, ale vést lidi ke Kristu,“ říká biskup. Podle představeného místní komunity jezuitů P. Petra Přádky má každoroční pouť zdůraznit význam

jednoty mezi západní a východní křesťanskou tradicí – zvláště s odkazem na slova papeže Jana Pavla II. o tom, že církev má dýchat oběma plícemi. „V modlitbách ale nezapomínáme ani na protestantské a reformované církve,“ vysvětluje P. Přádka. Jak připomíná biskup Hrdlička, modlitba za jednotu má na Velehradě tisíciletou tradici. „Toto místo je spojeno s působením sv. Cyrila a Metoděje, kteří dosáhli zrovnoprávnění řeckého obřadu i slovanského jazyka s latinskou liturgií,“ vysvětluje biskup a dodává: „Velehrad je také spjat s dílem arcibiskupa Stojana, který podporoval snahy o sjednocení Slovanů ve víře a pořádal zde unionistické kongresy.“ (Rozhovor s biskupem Josefem Hrdličkou naleznete na str. 12.) JIŘÍ GRAČKA

03-prvni