Page 1

48

Ročník XXII / Cena 11 Kč

22. – 28. 11. 2011 / 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvnitř listu: přílohy Adventní a Perspektivy

4–5

III

C–D ADVENTNÍ PŘÍLOHAMarie Svatošová připravila pro čtenáře KT cyklus krátkých meditací, které se mohou stát svěžím průvodcem adventní dobou.

PERSPEKTIVY: IVAN M. JIROUS„Vědomě si nezvolil snadnou životní cestu – vždy proti srsti doby a bez zákrytu,“ píše o zesnulém básníkovi Miloš Doležal.

8 TÉMA: TICHOJak najít v dnešní uspěchané době ticho a prostor pro usebrání a modlitbu. Zvláště v nadcházející době adventní přímo klíčové téma.

12 VÍTĚZNÁ KNIHA ČTENÁŘŮ

HANÁK Z ORLOJE

 KT předal nakladatelství Cesta  ocenění za vítězství v anketě Kniha čtenářů. Přinášíme i rozhovor s autorem úspěšného titulu.

Boleslav Vaca je velkým milovníkem folkloru, zasloužil se o vznik Hanáckého skanzenu a je také zobrazen na olomouckém orloji.

Arcibiskup Duka navštívil pacienty psychiatrické léčebny

Arcibiskup Dominik Duka s personálem bohnické psychiatrické léčebny. Snímek autor „Mohl byste mi udělit rozhřešení?“ požádal arcibiskupa Dominika Duku jeden z pacientů psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích, kterou v neděli český primas navštívil. „Samozřejmě,“ odpověděl arcibiskup a dal se s nemocným do řeči.

www.katyd.cz

V neděli se v areálu našeho nejznámějšího psychiatrického zaříze-

Pařížská inspirace pro pražskou katedrálu Do Prahy dorazil vzácný host – pařížský arcibiskup kardinál André Vingt-Trois. Zúčastnil se konference o pražské katedrále, kterou uspořádal český primas Dominik Duka v pondělí 21. listopadu na pražském arcibiskupství. Ve svém vystoupení se podělil o zkušenosti ze své „domovské“ katedrály Notre Dame, známé bohatým kulturním i liturgickým děním. „Katedrála není prostorem pro elitu, s vyhrazenými místy,“ zdůraznil kardinál Vingt-Trois. Na konferenci, kterou zahájilo hudební vystoupení z děl francouzských tvůrců, vznesl kardinál myšlenku katedrály jako jádra celospolečenského duchovního, kulturního i veřejného života a jako prostoru otevřeného všem. Zároveň upozornil, že i proto se v pařížském dómu nevybírá žádné vstupné, a dokonce

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ní pražský arcibiskup zajímal o vše, co s činností léčebny souvisí. Využil tak pozvání jejího ředitele Martina Holého, který mu zprostředkoval setkání jak s pacienty, tak i se zaměstnanci léčebny. Zvláštní zájem přitom Dominik Duka projevil o činnost zdejší duchovní služby, kterou pražské arcibiskupství spolufinancuje. „Za posledního dva a půl roku se duchovní

i turisté s fotoaparáty a kamerami jsou zde pokládáni spíše za „příchozí“ či „poutníky“. V otevřeném ekumenickém duchu se v pařížské katedrále z velké části odbývá i liturgický život – například v postním období se na obřadech podílejí zástupci pravoslavné církve, pravidelně se zde konají též modlitby za jednotu křesťanů. Historii pražské katedrály a podíl Francie na jejím zbudování přiblížili na konferenci kunsthistorici Jiří Kuthan a Jan Royt, kteří též představili svou nedávno vydanou knihu o této „svatyni českých králů“. Četné francouzsko-české vazby připomněl pak velvyslanec Francie v Česku Pierre Lévy a arcibiskup Dominik Duka zase upozornil na význam katedrál a církve pro kulturní podstatu nejen obou zemí, ale celé Evropy. (Pokračování na str. 2)

péče rozšířila nejen na pacienty všech oddělení, ale také na jejich blízké osoby a personál, který o ně pečuje. Spirituální péče je tak poskytovaná též lidem, kteří se nehlásí k náboženství a nepatří k žádné z církví, ale mají duchovní a existenciální potřeby,“ vysvětlil nemocniční kaplan Jaromír Odrobiňák, podle něhož se rozšířená nabídka spirituální péče promítá i do programu v ústavním kostele sv. Václava. Právě v něm pak arcibiskup Dominik Duka odsloužil pro pacienty i zaměstnance ústavu mši svatou. V jejím závěru posvětil nově zřízenou kapli sv. Ducha, kterou opatřil vitráží výtvarník, scenárista a spolupracovník KT Oldřich Selucký. Kaple sv. Ducha má být prostorem pro meditaci a modlitbu psychicky nemocných pacientů – a tomuto určení odpovídá i koncepce vitráže, o jejíž základní myšlence Oldřich Selucký řekl: „Bůh může kdykoliv prolomit hradby mého malého, uzavřeného vesmíru, změnit zoufalou, zdánlivě bezvýchodnou situaci a zavést mě na nové cesty, na kterých naleznu své pravé já – svou celistvost, své zdraví. I když to může být dramatický, obtížný zápas, nebude nad mé síly, protože Bůh sešle v pravý čas své dary, svého Ducha.“ JIŘÍ PRINZ

Stateční pamětníci obou totalit Cenu Paměti národa převzaly minulý čtvrtek čtyři osobnosti, které „ve svém životě prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova“. Mezi nimi byla řádová sestra Anna Magdalena Schwarzová, kterou letos ocenil nejvyšším státním vyznamenáním i prezident Václav Klaus. Tentokrát dostala ocenění, jež uděluje občanské sdružení Post Bellum lidem, kteří se zachovali statečně v době obou totalitních režimů 20. století. Vedle ní byli oceněni válečný veterán Imrich Gablech a dva bývalí političtí vězni: Luboš Jednorožec, žijící nyní v USA, a Miluška Havlůjová, bývalá starostka Rudné. Více o nich najdete na www. pametnaroda.cz. (red)

V liturgickém kalendáři začíná období přípravy na vánoční svátky – advent. V tomto čísle KT se mu věnuje jak tematická dvoustrana, tak příloha, která je umístěna uvnitř listu. Ilustrační snímek ČTK

Mše za Jirouse: kdo jde přímo, naráží Tisícovka lidí – přátel z disentu, sousedů z Vysočiny i vrcholných politiků – doprovodila minulou sobotu v Kostelním Vydří na poslední cestě zesnulého básníka Ivana Martina Jirouse zvaného Magor. Vůdčí osobnost českého undergroundu pohřbíval jeho přítel salesián P. Ladislav Heryán. P. Heryán také koncelebroval zádušní mši za Jirouse minulý čtvrtek u sv. Ignáce v Praze. Mši ve zcela zaplněném kostele sloužil biskup Václav Malý. „Kdo jde přímo, naráží, dělá chyby, padá, klopýtá, ale důležitější je zůstat věrný svému přesvědčení,“ řekl na Jirousovu adresu biskup Malý. V kázání potom připomněl, že dnes žijeme v době nepsané ideologie úspěchu, růstu a zbožšťování jedinců. „To jsou šidítka, která člověka mohou vést na scestí. A Ivan

se tomu nechtěl klanět,“ dodal pražský světící biskup. Podle Václava Malého Jirous svým řevem zastíral vnitřní něhu. Muži se prý dnes často stydí za city a podléhají pokušení ukazovat ramena. „Takoví lidé ale většinou nejsou ti, kteří jsou otevřeni Božímu království – to nelze vlastnit, lze ho jen přijmout,“ řekl biskup Malý s tím, že Jirous svou vnitřní pokoru a něhu nezapíral. Pražský světící biskup také přečetl krátký list Václava Havla, který do kostela nemohl dorazit ze zdravotních důvodů. „Mnoho lidí si bohužel až teď uvědomuje, že Magor byl významný muž moderní české historie,“ napsal bývalý prezident. (pal) Osobnosti Ivana Martina Jirouse se věnuje i strana III přílohy Perspektivy.

48-prvni  
48-prvni  
Advertisement