Page 1

37

Ročník XXII / Cena 11 Kč

6. – 12. 9. 2011 / 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Doma, TV program a Domov svaté Rodiny

4–5

3

A–B

RAKOUSKO VE VARU

DOMA: ŠIKANA VE ŠKOLE Proč jsou některé děti v kolektivu odmítané a proč se s nimi nikdo nekamarádí? A co dělat, když vaše dítě ve třídě nezapadne?V rakouské katolické církvi to vře. Důvodem je „výzva k neposlušnosti“ vůči některým zásadním církevním předpisům.8

12

TÉMA: 11. ZÁŘÍ 2001

OČIMA OKUPANTŮ

Je to prý datum, které změnilo náš svět. Před deseti lety byl podniknut ničivý teroristický útok na newyorská „dvojčata“.

Pozoruhodná kniha novináře Josefa Pazderky nabízí pohled na srpnovou okupaci 1968 z druhého břehu: jak ji viděli sami Rusové.

ANNA ZELÍKOVÁ Před 70 lety zemřela dívka, která se rozhodla nabídnout svůj život jako smírnou oběť. Jak na ni vzpomíná její kamarádka?O církevní školy u nás roste zájem Přes 15 tisíc žáků a studentů z více než 80 škol, které u nás zřizují různé církevní instituce, vstoupilo minulý čtvrtek do nového školního roku. Zvláštní příchuť bude mít letošní školní rok pro pražské a kroměřížské Arcibiskupské gymnázium, která si v něm shodně připomenou dvacáté výročí od svého obnovení.

www.katyd.cz

„V průběhu celého roku chystáme sérii poutí, při nichž chceme za těch uplynulých dvacet let poděkovat,“ říká ředitel pražského Arcibiskupského gymnázia Richard Mašek, podle něhož připadne vrchol oslav na závěr letošního školního roku. „Zhruba v termínu okolo vydávání maturitních vysvědčení bychom chtěli uspořádat velkou slavnost, na niž bychom rádi pozvali ty opravdu nejváženější hosty,“ dodává ředitel. V Kroměříži zahájili nový školní rok mší svatou, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, a po ní se uskutečnilo setkání pracovníků školy, absolventů a dalších hostů. „Naši absolventi zavzpomínali na doby, kdy u nás studovali, a všichni si pak prohlédli výstavu fotografií, které dnešní studenti pořídili na setkání mládeže v Madridu,“ uvedl ředitel Arcibiskupského gymnázia Štěpán Bekárek. KARDINÁL, PREMIÉR I CESTOVATEL Tím ovšem školní oslavy nekončí. Na 14. září plánují učitelé a studenti kroměřížského gymnázia pěší pouť na Svatý Hostýn, ke hrobu olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka, který obnovení školy inicioval. „V ten den zároveň uplyne dvacet let od jeho úmrtí,“ doplnil Bekárek. Navíc už v únoru vydalo Arcibiskupské gymnázium

Nejprve je třeba rozdělit klíčky od skříněk a hned poté se mohou studenti AG Praha začít zabývat studiem. Snímek Aleš Masner PŘEHLED KATOLICKÝCH ŠKOL, PEDAGOGŮ A STUDENTŮ

ŠKOLY

ŠKOLY PEDAGOGOVÉ S INTERNÁTEM

STUDENTI

1.

Mateřské školy

19

0

84

1 083

2.

Základní školy

24

1

480

4 524

3.

Gymnázia

19

4

690

6 512

4.

Střední odborné školy

13

1

232

1 905

5.

Vyšší odborné školy

6

2

206

1 431

81

8

1 692

15 455

CELKEM publikaci o významných osobnostech v dějinách školy – patří mezi ně například cestovatel a spisovatel

P. Alois Musil, biskupové Josef Karel Matocha, Josef Hlouch a zmíněný František Vaňák, kardinál Štěpán

Trochta nebo zakladatel lidové strany a předseda londýnské exilové vlády P. Jan Šrámek.

Opus bonum: sekularizace i pronásledování křesťanů Do pohostinného prostředí Břevnovského kláštera v Praze zamíří koncem září příznivci laického katolického sdružení Opus bonum. Uskuteční se tam totiž sympozium s tématem „Náboženství a lidská práva: nejen o pronásledování křesťanů“. „Toto téma jsme zvolili proto, že ve společnosti podle nás čím dál víc rezonuje,“ vysvětluje jeden z organizátorů sympozia Pavel Mareš. Téma se skládá ze dvou rovin. „První rovinou je vztah křesťanů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Výročí svého vzniku slaví letos také Caritas – Vyšší odborná škola sociální v Olomouci, která byla založena před patnácti lety. Půlkulaté výročí si její studenti, pedagogové, absolventi i další hosté připomenou ve čtvrtek 15. září při celodenním programu. Zahájí ho mše svatá, po ní se setkají absolventi školy a odpoledne proběhne odborná konference na téma „Spravedlnost a služba“. Vrcholem oslav pak bude taneční představení rakouského integrovaného souboru Tanzhaus Hohenems o mezilidských vztazích s názvem „Já + Ty = My“. „Jedná se o projekt skupiny lidí, z nichž někteří žijí s mentálním postižením, jehož hlavním tématem je rozdílnost jako šance,“ vysvětlil František Jemelka z oddělení komunikace.

a zemí s křesťanskou tradicí k islámským zemím a častým projevům náboženské nesvobody v nich,“ vysvětluje Pavel Mareš. Organizátoři tím chtějí navázat na pokojnou demonstraci, která se před časem uskutečnila na Václavském náměstí v Praze a upozornila právě na problematiku pronásledování křesťanů ve světě. Druhou tematickou rovinou je vztah mezi křesťanstvím a společností a vliv sekularizace na život člověka. Podle Pavla Mareše jde tedy o témata, jež se bezprostředně dotýkají současné Evropy.

A na sympoziu vystoupí se svými příspěvky i zajímavé osobnosti. „Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal opravdu pestrý mix nejrůznějších profesí a životních osudů,“ konstatuje Pavel Mareš. Jednotlivé příspěvky se podle něj budou značně lišit i žánry – zazní například osobní svědectví biskupa Václava Malého, historický exkurz Vojtěcha Vlčka nebo zamyšlení děkana teologické fakulty JU Tomáše Machuly. V roli moderátorky bude sympoziem provázet novinářka a publicistka Petruška Šustrová.

Setkání zahájí v půl deváté mše sv. v bazilice sv. Markéty, při níž všichni přítomní zavzpomínají i na zemřelé členy sdružení Opus bonum. „Je to vždy velmi dojemná chvíle, když v přímluvách zazní prosby například za Anastáze Opaska, Pavla Tigrida či Ivana Medka – tedy za ty, kteří sdružení Opus bonum věnovali kus svého života,“ uzavírá Pavel Mareš. (tok) Program setkání a kontakty na pořadatele jsou k dispozici na straně 10.

NEDOSTIŽNÉ POLSKO Církevní školy se u nás těší stále lepší pověsti. Úspěch z loňského školního roku, kdy se hned třem církevním gymnáziím při státních maturitách podařilo umístit mezi deseti nejúspěšnějšími v celé republice, pak jejich prestiž ještě posílil. Přesto se české církevní školy nemohou co do obliby srovnávat s těmi polskými – u našich severních sousedů je totiž po církevních školách doslova hlad. Důkazem toho je skutečnost, že během posledních dvanácti let zde vzrostl počet katolických škol o více než dvě stě procent, a na církevní školy dnes dokonce existují pořadníky. Důvod takového zájmu je přitom velice jednoduchý – je jím kvalita daných škol. Jeden příklad za všechny: z deseti nejlepších gymnázií v Krakově je sedm katolických. (pri, gra) K tématu i komentář na str. 3.

POMOZTE NÁM VYLADIT NOVÝ WEB KT připravuje radikální proměnu svého webu www.katyd.cz. Kromě kompletně nového grafického designu se mohou jeho návštěvníci brzy těšit na řadu nových funkcí a možností. Do jeho tvorby se v této fázi můžete velmi jednoduše zapojit i vy. Stačí, když vyplníte krátkou anketu – odkaz na ni najdete na hlavní stránce současného webu. Zjištěné údaje z ankety poskytnou redakci cenné postřehy a pomohou optimalizovat web tak, aby co nejvíce vyhovoval právě vám, našim čtenářům. (red)

37-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you