Page 1

24

Ročník XXII / Cena 11 Kč

7 . – 1 3 . 6 . 2 0 1 1 / SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Uvnitř listu: příloha Doma

A–B DOMA: KAM NA PRÁZDNINYUž jsou tu zas prázdniny! Pro děti dva měsíce vytouženého volna, pro rodiče i hromada starostí, jak své potomky zabavit.

4–5

2 ROZLOUČENÍ S ARCIBISKUPEMPoslední rozloučení se zesnulým arcibiskupem Karlem Otčenáškem proběhlo v královéhradecké katedrále Svatého Ducha.

12

8 TÉMA: DUCH SVATÝBez ohně Ducha by církev vychladla a znehybněla. Dokládá to nejen historie, ale i nástup nových duchovních hnutí v církvi.

LIDICEDo kin dorazil dlouho očekávaný filmový počin o vyhlazení Lidic. Zatímco někteří film opěvují, znějí i kritické hlasy.

VÍT VLNASRozhovor s historikem umění Vítem Vlnasem o barokním sochaři Karlu Škrétovi a „barokním“ světci Janu Nepomuckém.

„Neustupujte!“ vyzval papež katolíky v Chorvatsku Zatímco ve sportovním světě před pár lety upozornili na své kvality chorvatští fotbalisté, tuto neděli byla pozornost světových médií upřena na záhřebský hipodrom. Ne však kvůli dostihům, ale kvůli eucharistické bohoslužbě, kterou zde minulou neděli sloužil Benedikt XVI. pro 400 tisíc účastníků Národního setkání katolických rodin, jehož mottem bylo „Společně v Kristu“. „Drahé rodiny, buďte odvážné! Neustupujte před sekularizovanou mentalitou!“ nabádal v homilii k odporu vůči nezodpovědné rodinné a sexuální výchově Benedikt XVI. Mladí lidé se podle něj nemají zříkat přípravy na manželství. Rodiče se zase nemají bát dětem v rodinném prostředí číst Písmo svaté: „Buďte malým večeřadlem podobným tomu, které tvořili Maria a učedníci, kde se žije jednotou, společenstvím a modlitbou!“ Křesťanská rodina je podle papeže zvláštním znamením Kristovy přítomnosti a lásky, a proto je právě ona volána k evangelizaci. Mši spolu s papežem koncelebrovalo na šedesát biskupů z Chorvatska a sousedních zemí a okolo tisíce kněží. NEZLOMNÉ POSTOJE Dvoudenní cestu Benedikta XVI. do Chorvatska završilo setkání s biskupy, kněžími a řeholníky v záhřebské

„Drazí rodiče, neustále se snažte učit své děti modlit se a modlete se spolu s nimi; přiveďte je ke svátostem, zvláště k eucharistii,“ uvedl Benedikt XVI. v Záhřebu. Snímek ČTK katedrále Panny Marie Nanebevzaté a sv. Štěpána Uherského (ta stojí na místě původního biskupského kostela, který zde koncem 11. století nechal postavit maďarský král Ladislav). Za hlavním oltářem katedrály je uloženo

www.katyd.cz

Dočká se Brno papežského institutu?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

„Jižní Morava má zájem o zřízení pobočky Institutu Jana Pavla II., soukromé vysoké školy, která je součástí Papežské Lateránské univerzity,“ informoval KT člen Rady Jihomoravského kraje David Macek, který sám před časem absolvoval zmíněný institut přímo v Římě. Škola, založená papežem Janem Pavlem II. v roce 1981 výhradně pro studium manželství a rodiny, má na různých kontinentech zatím deset poboček. Ta česká by mohla začít zkušebně vyučovat velmi brzy – už v roce 2013 u příležitosti 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Nyní se přípravný tým odborníků zabývá problematikou umístění, financování a personálního zabezpečení školy. O možném vzniku školy jednal letos v březnu v Brně sám prezident Institutu Jana Pavla II. Livio

Melina. Mimo jiné nabídl jednomu českému studentu stipendium pro nastávající i další školní roky, aby tak mohli postupně vyrůstat adepti do pedagogického sboru nové školy. Vzniku pobočky mohou pomoci i další okolnosti, jako například přímá letecká linka Brno – Řím nebo úzká spolupráce washingtonské pobočky institutu s prestižní lékařskou klinikou Mayo, která postupně rozšiřuje spolupráci s českými vědci právě v Brně. „Delegace Jihomoravského kraje jednala o tomto záměru během své návštěvy Říma před dvěma týdny. Rodinnou politiku stejně jako podporu školství považujeme za velmi důležité součásti své práce. I proto se domnívám, že vznik papežského institutu v Brně je nejen smysluplný, ale i reálný,“ dodává David Macek. VÁCLAV ŠTAUD

tělo záhřebského arcibiskupa Aloise Stepinace (1898–1960), jehož život označil papež za heroický a inspirující i pro naši dobu – a to především jako vzor nezlomného postoje, který ho přivedl až k mučednictví: „Právě

díky svému pevnému křesťanskému vědomí dovedl odolat každému totalitarismu, když se v době nacistické diktatury stal obhájcem Židů, pravoslavných a všech pronásledovaných a v době komunismu ‚advokátem‘

DO OČÍ BIJÍCÍ ROZDÍL Všechny chorvatské deníky věnovaly papežské návštěvě obsáhlý prostor. A došlo i na kritiku chorvatských biskupů. Levicově liberální Novi list z Rijeky jim vyčetl, že na sobotní setkání s Benediktem XVI. v Národním divadle nepozvali bývalého prezidenta Stipa Mesiće, „protože se jim politicky nezamlouvá“, zatímco nacionalističtí zpěváci, fotbaloví funkcionáři, či dokonce otevření nepřátelé vstupu Chorvatska do EU pozvání obdrželi. „Biskupové pozvali lidi, kteří propagují izolaci země,“ konstatovaly noviny. Jutarnji list na svém internetovém portálu zase chválí papeže za to, že si za své místo pobytu zvolil vatikánskou nunciaturu v Záhřebu, která je „mnohem prostší než nový palác záhřebského arcibiskupa“. Na nápadný rozdíl těchto dvou rezidencí upozornila i další média. (kathnet, mtz)

věřících, zejména mnoha perzekuovaných a zabitých kněží.“ Nakonec papež vyzval chorvatskou církev, aby „pokorně a odvážně přijala úkol být mravním svědomím společnosti“. (mtz, RaVat) Více na str. 3

Církve zkoumají vládní návrh majetkového vyrovnání Odpovědně připravený, přesto výhodný hlavně pro stát – s takovým hodnocením vládního návrhu na vyrovnání státu s církvemi vystoupili minulý týden zástupci církví poté, co se s návrhem na první společné schůzce blíže seznámili. „Je to odpovědně připravený návrh, který však musíme teprve detailně prozkoumat, abychom zjistili, jaký dopad by na jednotlivé církve mohl mít,“ říká hlavní ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha, který práci církevní expertní komise koordinuje. Podle něho jsou církve ochotny přistoupit na kompromis, ale zároveň musí myslet na to, aby byly schopny po ekonomické stránce fungovat. S tím souhlasí i další člen komise Pavel Stolař z Českobratrské církve evangelické. „Návrh vlády je jedním z možných východisek pro další jednání církví se státem. Pod-

le našeho názoru se jedná o řešení, které je výhodné pro stát. Při jednání církví se státem i církví mezi sebou je nutné objasnit řadu otázek a parametrů, jež návrh zatím neřeší. Teprve jejich objasnění vytvoří podklad pro odpovědné posouzení návrhu jako celku,“ tvrdí Pavel Stolař. Návrh vyrovnání státu s církvemi, který připravila speciálně vytvořená vládní komise, počítá s tím, že by stát církvím vydal 56 % majetku v naturáliích, zbytek by uhradil ve finančních splátkách. Naturálně by přitom měla být vydána především zemědělská půda, lesy a vodní plochy v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Pokud jde o finanční splátky, návrh počítá s tím, že by se církvím vyplatilo 59 miliard korun, přičemž splátky by byly rozloženy do doby 15, 20 nebo 30 let. „Je to návrh, který usiluje o to, aby závazky ze strany státu byly pro státní pokladnu co

nejméně bolestivé,“ komentuje návrh Karel Štícha. MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ: SERIÁL NA POKRAČOVÁNÍ O majetkové vyrovnání státu s církvemi usilovalo již mnoho vlád. Poslední návrh majetkového vypořádání předložila v roce 2008 Topolánkova vláda. V tomto návrhu byla hodnota původního majetku církví a náboženských společností stanovena na 134 mld. Kč. Předpokládalo se naturální vydání 51 mld. Kč, zbylý majetek – 83 mld. Kč měl být finančně kompenzován. Finanční náhrada měla být vyplácena po dobu 60 let s pevným úrokem 4,85 %. Návrh přestal být definitivně aktuální ve chvíli, kdy bylo předčasně ukončeno funkční období sněmovny. I osud současného návrhu je závislý mj. na stávajícím rozložení sil v parlamentu. JIŘÍ PRINZ

24-prvni