Page 1

21

Ročník XXII / Cena 11 Kč

17. – 23. 5. 2011 / 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvnitř listu: příloha Perspektivy, TV program a Salesiánské dílo Havířov

I.

4–5

3 ÚTOKY NA KŘESŤANY

PERSPEKTIVY: ĎÁBEL DNES

 V době, která klade velký důraz  na psychickou pohodu a vyrovnanost, je téma existence Zlého a možnost zavržení dost nepříjemné.

V Egyptě opět proběhly smrtící útoky na křesťany. Výsledek: dvanáct mrtvých, dvě stovky zraněných, dva vypálené kostely.

TÉMA: OTEVŘENÉ KOSTELY

Kostel jako místo modlitby a duchovního ztišení by měl být otevřen po co nejdelší dobu. Jak u nás tuto teorii uvést do praxe?12

7 ROZHOVOR S NOVÝM BISKUPEM

Nový královéhradecký biskup Jan Vokál hovoří o svých plánech, dělí se o své pocity a prozrazuje, čím se baví a udržuje fit.KARDINÁL VLK

„Život mi dal velké školení. Měl jsem mnoho příležitostí učit se ztrácet,“ říká kardinál Vlk, který před rokem odešel do penze.Biskup Jan Vokál se ujal své diecéze „Je mezi námi živý“ – to jsou slova, která opakují křesťané rok co rok o Velikonocích. V Hradci Králové však minulou sobotu neplatila pro Krista, ale pro dlouho očekávaného nového diecézního biskupa. Jan Vokál se z Říma, kde žil dlouhých třicet let, vrátil do své diecéze jen týden poté, co byl v blízkosti hrobu sv. Petra připojen ke sboru biskupů.

www.katyd.cz

Vyzvánění katedrálních zvonů doprovázené mohutným duněním toho největšího z Bílé věže, sv. Augustina, vítá spolu s tisíci věřícími a hosty Jana Vokála před jeho katedrálou Svatého Ducha. Na královéhradeckém náměstí Jana Pavla II., v portálu hlavního chrámu diecéze, jej zdraví biskup Josef Kajnek. V rukou drží kříž, jehož původ připisuje tradice rukám samotného Arnošta z Pardubic. Jan Vokál ho uctívá políbením a za zvuku fanfár vstupuje do katedrály zaplněné do posledního místa. Všichni napjatě očekávají symbolický okamžik: předání berly. To učiní Dominik Duka po přečtení papežské buly, v níž Benedikt XVI. oznamuje celé diecézi, že ustanovuje Jana Vokála 25. biskupem královéhradeckým. Nejen pod klenbami chrámu, ale i mezi věřícími shromážděnými u velkoplošné obrazovky na Velkém náměstí, se rozeznívá potlesk. Jan Vokál usedá na katedru, odkud bude jako biskup své diecéze napříště předsedat bohoslužbám, odkud bude vstávat k žehnání věřícím, k jáhenským i kněžským svěcením. Královéhradecká diecéze tak opět vstupuje do plnosti života církve v Česku. „Předal jsem svému nástupci pastýřskou hůl. Možná se domníváte, že ta hůl je k obraně proti útokům protivníků. Ale není to tak. Má ji především k tomu, aby pomohl ovečkám, když se dostanou do úzkých. Proto je na konci zakroucená,“ zdůrazňuje svému nástupci i věřícím arcibiskup Dominik Duka. Ve své homilii připomíná, že současná společnost nečeká a nepotřebuje moralizování, ale pochopení

a lásku. Novému biskupovi popřál tuto lásku v nové službě pastýře královéhradecké diecéze, která čítá jeden a čtvrt milionu obyvatel žijících na území tří krajů a ve 265 farnostech. ZDRAVICE LAIKŮ I KLÉRU Z kůru při obětním průvodu pak zaznívá v premiéře latinsky píseň „Pod ochranu tvou“ inspirovaná biskupským heslem nového správce diecéze. Přímo pro tuto příležitost ji zkomponoval skladatel Zdeněk Pololáník. Závěr bohoslužby patří pozdravům a díkům. Nejprve před Jana Vokála předstupuje

Jan Pavel II. má svou cyklostezku Od soboty spojuje obec Tupesy na Uherskohradišťsku s nedalekým Velehradem poutní stezka Jana Pavla II. Nově vybudovanou tříkilometrovou komunikaci, která bude sloužit cyklistům i poutníkům, požehnal 14. května olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. „Poutníci i cyklisté museli dosud překonávat tříkilometrovou vzdálenost mezi naší obcí a Velehradem jen po frekventované silnici a občas zde docházelo i k nehodám,“ vysvětluje důvody vzniku nové stezky starosta Tupes Oldřich Vávra, podle něhož je zasvěcení nové cesty nedávno blahoslavenému papeži připomínkou návštěvy Jana Pavla II. na Velehradě v roce 1990. „Přistál tehdy vrtulníkem na hřišti v Tupesích a papamobilem se přesunul na Velehrad.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Kříž připisovaný Arnoštu z Pardubic se v portálu královéhradecké katedrály chystá uctít políbením nový diecézní biskup Jan Vokál. Snímek autor

Stezka tuto trasu kopíruje,“ dodal starosta Vávra. Na papežskou návštěvu zavzpomínal při slavnostním žehnání i olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. „Papež tu zdůraznil, že církev by měla dýchat dvěma plícemi – tradicí východu i západu,“ řekl. Stavbu cyklostezky, která se připravovala od roku 2008, umožnila především dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 12 milionů korun. Zbylých zhruba pět milionů pak dodaly obce Velehrad a Tupesy. „Velký dík patří téměř čtyřiceti vlastníkům pozemků, kteří vybudování cesty umožnili tím, že pro ni odprodali své díly,“ zdůrazňuje Oldřich Vávra. Novou stezku podle něj budou využívat nejen poutníci a cyklisté, kteří sem příležitostně zavítají, ale i obyvatelé obou obcí. JIŘÍ GRAČKA

rodina Boumova. „Vítáme vás srdečně v diecézi. Celý rok jsme se za nového biskupa modlili, proto děkujeme, že jste tuto službu přijal, a přejeme vám, abyste měl oporu v lidech kolem sebe, tedy v nás všech – abyste mezi námi brzy zakořenil,“ přeje Janu Vokálovi otec rodiny, Ondřej Bouma, následován pozdravy zástupců jáhnů a diecézního kléru, kteří svému biskupovi předávají koš plný osobních pozdravů. Papeže na slavnosti zastupuje nuncius Diego Causero: „Vám, kněží a věřící královéhradecké diecéze, jménem prvního otce a pastýře, papeže Benedikta, svěřuji biskupa Jana.

Přijměte jej a podporujte modlitbou, oddaností a synovskou láskou,“ zdůrazňuje arcibiskup Causero a pokračuje: „Tobě, spolubratře Jene, připomínám slova a příklad našeho Pána, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Stal ses biskupem nikoliv proto, abys přijímal pocty, ale abys sloužil a miloval.“ Poslední slovo patří samotnému Janu Vokálovi. Zdraví nejen přítomné zástupce státu, samosprávy i hosty ze zahraničí v jejich mateřském jazyce, ale zejména se obrací k lidu své diecéze: „Před lety jsem z této země utíkal tak, aby to nikdo nevěděl. Dnes mě slavnostně přijímáte jako svého biskupa. Chci vám z celého srdce poděkovat a slíbit, že se budu snažit tuto vaši velkorysost a štědrost oplácet svou službou,“ zavazuje se nový biskup a přibližuje i své priority: „Chci se v této službě zaměřit zejména na pastoraci, na hluboký dialog s kněžími a na práci s rodinami. Potřebuji vaši spolupráci, trpělivost a pomoc. O tu vás především prosím. Myslete na mě ve svých modlitbách a mějte prosím trpělivost s mými nedokonalostmi,“ žádá Jan Vokál. Slavnostní průvod z hlavního chrámu diecéze na biskupství lemují davy lidí, kterým nový biskup žehná. Úsměvem odměňuje i transparent „Sub tuum praesidium – Tvoje Hlinsko“, jímž se v narážce na biskupské heslo připomínají jeho rodáci. Pozdravy a děkování však zdaleka neberou konce. Patří jim pódium u katedrály, kde své zdravice novému biskupovi přednášejí zástupci města i tří krajů diecéze: královéhradeckého, pardubického a Vysočiny. Společně se shromážděnými lidmi na Velkém náměstí si poté Jan Vokál připíjí vínem, které vyrostlo v jeho nové diecézi. Po veřejném programu se nakonec setkali královéhradečtí biskupové tří generací: nový biskup spolu s arcibiskupem Dominikem Dukou navštívili arcibiskupa Karla Otčenáška. JIŘÍ MACHÁNĚ Rozhovor s biskupem Janem Vokálem přinášíme na straně 7.

S přihlášením na charizmatickou konferenci neradno otálet Ačkoli do zahájení 22. ročníku Katolické charizmatické konference v areálu brněnského výstaviště zbývají ještě bezmála dva měsíce, nejvhodnější doba pro podání přihlášek je podle pořadatelů právě nyní. „Zájemci by se měli přihlásit co nejdříve. Do 9. června mají totiž možnost tak učinit za snížený poplatek,“ vysvětluje Lukáš Mikula z pořadatelského hnutí Charizmatické obnovy. Největším lákadlem letošní konference, kterou 6. července zahájí v katedrále na Petrově brněnský biskup Vojtěch Cikrle, bude papežský teolog a známý autor duchovní literatury P. Raniero Cantalamessa. Kromě něj budou v pavilonech F a G1, kde konference proběhne, přednášet například P. Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová a další osobnosti zabývající se křesťanskou spiritualitou.

Mottem letošního ročníku, na němž se odhaduje účast až 6 tisíc lidí z České republiky i Slovenska, jsou slova Matky Páně: Udělejte všechno, co vám řekne. „Zváni jsou nejen katolíci, ale i členové jiných křesťanských církví, a samozřejmě také lidé duchovně hledající,“ dodává Lukáš Mikula. Vedle přednášek, které každoročně tvoří hlavní náplň konference, budou návštěvníci moci navštívit i divadelní představení či výukový kurz biblických tanců. Speciální program je připraven též pro děti, které se zúčastní své vlastní, „dětské“ konference. A kromě sportovních her a krátkého duchovního programu přiměřeného jejich věku pro ně organizátoři připravili samostatnou mši svatou. Podrobnější informace o programu konference a elektronickou přihlášku najdete na adrese http://konference.cho.cz nebo na internetových stránkách charizmatické obnovy. (pri)

21-prvni