Page 1

01

Ročník XXII / Cena 11 Kč

2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 – 3 . 1 . 2 0 1 1 / 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Perspektivy – Caritas – TV program

4–5

III.

I. VELKÉ DĚTI Konzumní společnost nás infantilizuje. O jejích dopadech na náš každodenní život uvažuje sociolog Miloslav Petrusek.P. STANISLAV KRÁTKÝ

Téma: CÍRKEVNÍ NEMOCNICE

 Statečný chlap, který mnoho vy- 

konal a přitom neokoral – tak charakterizuje nedávného zesnulého P. Krátkého básník Miloš Doležal.

12

8

Církev v naší zemi provozuje tři nemocnice. Čím se liší od těch klasických a jak zde probíhají třeba Vánoce?

PROSTOR PRO ZÁZRAK

JANA KREJČOVÁ

Český dokument „Zachraňte Edwardse“ vypráví příběh rodičů, jejichž dcera se kvůli své diagnóze neměla ani narodit.

Výtvarnice Jana Krejčová se už mnoho let věnuje tvorbě novoročenek. Nejen o nich vypráví v rozhovoru pro KT.

Rybova mše spojila britské a české politiky „Zas to hučí, mile zvučí, pojďme tam se podívat, nechtějme dél prodlévat.“ Sto padesát zpěváků stojí na improvizované tribuně a za doprovodu varhan a orchestru zpívá Českou mši vánoční. Skladbu Jakuba Jana Ryby nacvičili představitelé britského a českého parlamentu a společně vystoupili v sobotu 18. prosince v pražské svatovítské katedrále. Kromě politiků zde zpívali žáci, učitelé a rodiče žáků ze základní umělecké školy v Praze-Hostivaři a členové pěveckých sborů. „Rybovku“ v podání senátorů a poslanců mohli návštěvníci katedrály slyšet už poněkolikáté, britští hosté se ale tohoto vánočního koncertu zúčastnili poprvé. Nápad „rozezpívat“ český parlament dostal před několika lety ředitel umělecké školy Jiří Stárek. „Jednou jsem se díval na televizi a ve tři hodiny ráno byla reportáž z Londýna o tom, jak britští poslanci nacvičili vánoční mši Jakuba Jana Ryby v češtině, což mě velmi zaujalo. Tak mě napadlo, že by bylo pěkné s touto myšlenkou přijít i za poslanci a senátory u nás,“ vysvětluje Jiří Stárek. Ve sboru se tedy sešli představitelé mnoha politických stran a zastoupeny byly obě komory parlamentu. Dnes se na pódiu objevují

Pod taktovkou Františka Šterbáka si letos zazpívalo i 45 britských lordů.

www.katyd.cz

Arcibiskup Duka se vydal ke kořenům

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Do období mezi dva významné křesťanské a židovské svátky – Chanuku (kterou letos Židé slavili od 1. do 8. prosince) a Vánoce – naplánoval český primas Dominik Duka svou návštěvu vedení pražské Židovské obce. Do Pinkasovy synagogy v Praze a na Starý židovský hřbitov se poprvé jako arcibiskup vydal v úterý 14. prosince. Když jsem nastoupil do úřadu, přál jsem si, abych se seznámil s ústředím všech křesťanských církví, ale nemohl jsem samozřejmě vynechat ani Židovskou obec,“ řekl arcibiskup Dominik Duka během návštěvy. Ale dodal, že staré Židovské město navštívil už mnohokrát, poprvé ještě za dob komunistického režimu. „Jako provinciál dominikánů jsem na toto místo po osm let pravidelně vodil se svolením rabínů také naše novice na bohoslužby. Chtěl jsem, aby poznali kořeny, z nichž jsme vyrostli,“ doplnil Dominik Duka. Český primas se setkal s vedením Židovské obce před Pinkasovou synagogou, kterou ho poté provedl ředitel Židovského muzea Leo Pavlát. Následně se celá skupina vydala na čerstvě zasněžený Starý židovský hřbitov, který spolu se Staronovou synagogou patří

k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Dnes se tam nachází téměř 12 tisíc náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných prý dosahuje až 100 tisíc. Arcibiskup Duka se spolu se svými hostiteli zastavil u hrobu velkého náboženského učence a pedagoga rabi Jehudy Liwa ben Becalela či sběratele hebrejských rukopisů a tisků Davida Oppenheima. Návštěva poté pokračovala prohlídkou Staronové synagogy, která je dnes jednou ze tří pražských synagog (spolu s Vysokou a Jeruzalémskou synagogou), v nichž se konají bohoslužby. Po prohlídce památek byl český primas pozván ke společnému obědu, během něhož hovořil s představiteli Židovské obce o vzájemné spolupráci. Obě strany konstatovaly, že existuje mnoho společných témat, jako je rodina, nepřípustnost eutanazie, ale také tradiční hodnoty a obecné etické zásady. Vztahy mezi pražským arcibiskupstvím a Židovskou obcí jsou podle rabína Karola Sidona dlouhodobě velice dobré. „Už s panem kardinálem Vlkem jsme měli velmi korektní vztahy, a na arcibiskupství navíc sedí můj kamarád – biskup Václav Malý. Před Sametovou revolucí jsme společně topili,“ uzavřel rabín Sidon. TOMÁŠ KUTIL

Snímek Aleš Masner

i političtí veteráni, kteří skladbu zpívali v uplynulých letech a jimž štěstí v posledních volbách nepřálo. Ve Velké Británii vznikl parlamentní sbor před deseti lety. Rybovu mši si prý zvolil pro její krásu a jednoduchost. Když členům parlamentu přišly objednané noty, překvapilo je, že celý text je česky. Předtím se jim dostal do rukou jen výňatek s anglickým překladem. Britové se při zpěvu museli vypořádat s obtížemi češtiny a její výslovnosti. V tomto úsilí je podporovala česká poradkyně. Rybova mše měla pak premiéru v roce 2007 a letos ji zpívalo 45 lordů. Způsob, jakým ústavní činitelé skladbu nacvičují, se v obou zemích liší. Členové českého parlamentu si domů přinesou noty, nahrávky jednotlivých hlasů a celé mše. Zkoušejí sami a teprve před vystoupením v katedrále si zazpívají dohromady. Jejich britští kolegové pořádají zkoušky pravidelně při každém zasedání. „Zkoušíme ve starobylé kapli, kterou máme pod budovou parlamentu,“ prozrazuje lord Filkin, člen britské sněmovny. „Má to jediný malý háček. Když zasedají obě komory a je potřeba hlasovat, vyběhnou při zkoušce někteří členové a cpou se do dveří,“ líčí s úsměvem lord Filkin. (Pokračování na straně 8)

Dárky z ČR poputují na Ukrajinu Celkem 250 dětí v ukrajinských dětských domovech potěší při oslavě Vánoc 6. ledna dárek z České republiky. Právě tolik balíčků shromáždila Arcidiecézní charita Olomouc během třetího ročníku projektu, v němž zájemci obdrží údaje o konkrétním dítěti a sami mu pak vyberou a zabalí dárek. Údaje o jednom z ukrajinských dětí si vyzvedla i Eliška Kargerová ze Šumperka. „Udělat radost nějakému dítěti jsme chtěli i loni, ale všechny byly už rozebrané,“ vzpomíná. Pro pětiletého Vladislava rodina Kargerových připravila balík se sladkostmi, oblečením, hračkami a pastelkami. Využili tak většinu možností, které charita navrhuje jako vhodné dárky. Cena balíčku má být okolo tisíce korun. „Děti rozbalují dárky společně, a není proto vhodné, aby některé byly dražší,“ vysvětluje koordinátor projektu P. Rostislav Strojvus. Hodnota dárku ovšem zdaleka není jen hmotná. „Mnohem větší význam než nové kalhoty má pro dítě vědomí, že někomu na něm záleží, že ho má někdo rád,“ říká šumperský farář P. Sławomir Sułowski. Osobně připravený dárek podle něj dítěti umožňuje,

aby bylo „někým“, a ne jen jedním z davu. „Anonymní sbírky jsou potřebné, ale vzbudit zodpovědnost za konkrétního člověka v nouzi je mnohem důležitější,“ upozorňuje P. Sułowski a dodává, že v tom vidí i budoucnost charitativní činnosti. KONTAKT S DÁRCI Podle ředitelky šumperské charity Marie Vychopeňové má tato akce význam též pro zlepšení spolupráce mezi charitou a farníky a také pro samotné dárce. „Velmi příjemným aspektem je pro nás kontakt s rodinami, které dárky připravují,“ říká. Rodiny se podle ní na charitu obracejí i opakovaně, aby se poradily o nejvhodnějších dárcích. Šumperská charita letos zprostředkovala balíčky pro 17 dětí, podle ředitelky byl ale zájem mezi lidmi ještě větší. „Přála bych si, aby i ti nejopuštěnější mohli o Vánocích zakusit blízkost Boží přítomnosti,“ shrnuje důvody pro účast své rodiny v charitativním projektu Eliška Kargerová a dodává: „I když ‚našeho‘ Vladislava osobně neznám, dovedu si představit, s jakou radostí bude dárek otevírat.“

JIŘÍ GRAČKA

01-prvni  
01-prvni  
Advertisement