Page 1

37

Ročník XXIII XXII / Cena 13 Kč

11. – 17. září 2012 / 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Hospicová péče, Perspektivy a TV program

I, IV

4

3 ZÁPAS O KATOLÍKY

PERSPEKTIVY: SILVESTR BRAITO

K získání přízně katolických voličů v USA nestačí být jen katolíkem. O tom se přesvědčují oba kandidáti na amerického prezidenta.

 Svým kázáním prý dokázal roz-  plakat i hrobníka. Před 50 lety zemřela jedna z nejvýraznějších postav českého katolicismu 20. století.

8–9

12 TÉMA: SVĚT LITURGIE

PŘÍBĚH DVOU BRATRŮ

O živém a důstojném slavení liturgie i o úpravách liturgických prostor u nás po posledním koncilu pojednává tematická dvoustrana.

 Mikrobiolog Juraj Strauss pro-

SESTRY V BÍLÉ VODĚ

 Internaci řeholních sester v Bí-  lé Vodě u Javorníka v době komunismu připomíná zdejší nové muzeum, které bylo právě otevřeno.

žil velmi pohnutý život, stejně jako jeho bratr, slovenský katolický básník Pavol Strauss.

Nové kostely v čase recese Přestože ekonomika nyní prožívá období recese, najdou se farnosti, kterým se i tak daří sehnat prostředky na stavbu nových kostelů. Po deseti letech se ke svému dokončení začíná blížit stavba kostela Svatého Ducha ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Farnost za ni dosud utratila téměř 50 milionů korun a dalších zhruba 20 milionů potřebuje k tomu, aby bylo možné v kostele slavit bohoslužby. „Rádi bychom toho dosáhli během příštího roku, proto si farnost musí vzít úvěr,“ říká staroměstský farář P. Miroslav Suchomel. O peníze se však kněz nebojí, jen z dobrovolných darů místních obyvatel získá farnost každý rok více než 800 tisíc korun a v řádu milionů se pohybují každoroční příspěvky od vedení města. „Dokončený kostel podle návrhu slovinského architekta Iva Goropevšeka bude tvořit duchovní centrum Starého Města a sloužit bude nejen věřícím: v jeho věžích vznikne například rozhledna a v suterénu sál pro společenské

a kulturní akce,“ říká starosta Josef Bazala. Prostředky na stavbu kostela získával také Velkomoravský koncert, jehož druhý ročník se u rozestavěného chrámu uskutečnil minulou neděli. Vedle domácích uskupení – Hradišťanu a dětského folklorního souboru Dolinečka – na něm letos vystoupila Marta Kubišová a večerem diváky provázel břevnovský převor P. Prokop Siostrzonek. „Atmosféra koncertu byla vskutku jedinečná. Dostavilo se okolo dvou tisíc diváků,“ uvedl P. Suchomel.

POD OCHRANOU SV. ZDISLAVY Nový chrám vzniká i v Brně-Lesné. A místní farnost dokonce získala minulý týden pro náročnou

www.katyd.cz

Hospodou proti zapomnění

Během léta vycházely v Katolickém týdeníku na pokračování úryvky ze vzpomínek hospodského a hospodáře z Vysočiny Františka Douchy. Nyní celé tyto jeho vzpomínky vycházejí knižně, jak je zaznamenal a edičně připravil k vydání jeho

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vnuk, redaktor KT Jan Paulas. Zároveň jsou doprovázeny množstvím dobových fotografií. „Pracoval jsem tehdy na vzpomínkové knize kardinála Špidlíka a při tom mě napadlo, jak rychle a nenávratně některé světy mizí. Někdy přímo drasticky, jako tomu bylo v případě židovské kultury či likvidace klášterů, ale někdy pomalu, nenápadně, zato stejně nenávratně,“ vzpomíná na počátky knihy Jan Paulas. „A pak jsem si najednou uvědomil, že i svět mého dědy odchází do zapomnění, že žije už jenom v jeho vzpomínkách a že s jeho odchodem jednoho dne vyhasne. Ta knížka je vlastně jakousi vzpourou proti pomíjivosti. Chtěl jsem ten dědův svět uchránit před zapomněním, aspoň na chvíli, třeba pro své děti, i když některým slovům jako ‚úvratě‘, ‚povříslo‘ nebo ‚družstevní Jednota‘ nebudou asi rozumět. A tak jsem vzal diktafon, dědu posadil na druhou stranu stolu a spustil nahrávání.“ (Pokračování na str. 5)

Marta Kubišová s dětským souborem Dolinečka zpívají na podporu vznikajícího kostela v Uherském Hradišti. Snímek František Ingr stavbu velkou přímluvkyni: 7. září jí P. Jan Rajlich přivezl a slavnostně předal ostatek sv. Zdislavy. „Radostí i budoucností naší farnosti je velké množství rodin a dětí. Proto farní společenství navrhlo, aby v oltáři budoucího kostela byly umístěny právě ostatky sv. Zdislavy, patronky rodin,“ říká správce mladé farnosti

v Lesné P. Pavel Hověz. Jeho žádost se v litoměřické diecézi setkala s pozitivní odpovědí a pravost příslušného ostatku potvrdil biskup Jan Baxant. Rovněž vlastní přípravy stavby kostela úspěšně pokračují. Své návrhy poslalo 22 architektů, z nichž mezinárodní odborná komise vybra-

Náklady na žáky...

Majetkové narovnání odloženo

Nový školní rok není pro řadu rodin jen radostnou událostí, kdy jejich ratolesti začnou objevovat úplně nové obzory a naplno se vrhnou do získávání vědomostí. Stinnou stránkou nástupu do školy je fakt, že náklady na jednoho prvňáčka se pohybují v řádu tisíců korun a neustále rostou. Situaci negativně ovlivnilo i zrušení tzv. pastelkovného v polovině letošního srpna. „Ještě loni činilo osm set korun na žáka. Za tyto prostředky jsme kupovali například barevné papíry, výkresy nebo lepidla. Pastelkovné však bylo zrušeno, takže co bude letos chybět, budeme muset zčásti pořídit ve spolupráci s rodiči,“ vysvětluje Ludmila Vaněčková, zástupkyně ředitele základní školy na Tererově náměstí v Olomouci. „Školní potřeby a různé poplatky v posledních letech opravdu značně podražily, a u prvňáčka mohou dokonce překročit dříve nevídanou hranici pěti tisíc korun,“ potvrzuje katechetka z farnosti Brno-Řečkovice Karolína Kolářová. (Pokračování na str. 2)

Schválení zákona o majetkovém narovnání státu a církví Sněmovna minulý týden opět odložila. Daňový balíček, který přínáší kromě jiného zvýšení DPH, se minulý týden stal důvodem k dalšímu odkladu schválení zákona o narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Přestože se minulou středu očekávalo přehlasování senátního veta, nejmenší koaliční strana LIDEM si nakonec na svých vládních partnerech vymohla, že schválení tohoto zákona Sněmovna odloží do té doby, než projde zmíněný balíček. Ten je pro Nečasovu vládu zásadní, protože bez něj hrozí zvýšení schodku státního rozpočtu pro rok 2013 o 25 miliard, a tudíž nesplnění závazku EU. Daňový balíček minulý týden opravdu neprošel, ale vláda ho znovu předloží na příští schůzi Sněmovny, která začne zřejmě už 18. září, a spojí s ním i svou existenci. Pokud neprojde, vládní kabinet končí. Jenže aby daňový balíček prošel, musí absolvovat standardní legislativní

la v červenci čtyři nejlepší. Ještě během září bude uzavřeno druhé kolo soutěže. „Farnost už se připravuje na stavební řízení, na něž, dá-li Bůh, naváže snad už za rok stavba našeho kostela,“ těší se farář P. Pavel Hověz. (gra, vaš) Liturgii a liturgickým prostorám se věnují strany 8 a 9 tohoto KT.

proces – tedy tři čtení ve Sněmovně, přehlasování očekávaného veta Senátu a možná i veta prezidenta. Pro zákon o církevním narovnání to tedy znamená zdržení v řádu minimálně týdnů, spíše však měsíců. „Čas, který nyní vznikl, se pokusíme využít opět k tomu, abychom vysvětlili, že navrhované řešení je spravedlivé a pro stát je v dlouhodobé perspektivě výrazně levnější variantou – v porovnání se současným stavem, kdy je činnost církví hrazena ze státního rozpočtu,“ okomentoval odložení schválení zákona Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK. Tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus považuje odklad jednání za nešťastný. „Přitom se už zdálo, že se rýsuje konsenzus. Celá záležitost se dostala do soukolí reálné politiky, aniž se řešila podstata věci,“ uzavřel Tomáš Kraus. (čtk, tok) Tématu se věnuje komentář na str. 2.

37-prvni  
37-prvni