Page 1

AUKCE

UMĚNÍ PRO RADOST

30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR


AU KČN Í A I N FO R MAČ N Í S ERVI S Milan Miku š tel. 0 0 42 0728 374 378 m i l a nm i ku s@o rly sa r tauc tio n s.co m I n g . Ro m a n M ej s t ří k tel . 0 0 4 2 0 6 0 3 418 94 0 ro manmejs trik@o rl ysar tauc tions.com


DRAŽBA 30. září 2012 od 14.00 hod. Galerie Maldoror Přemyslova 9, Praha 2 – Vyšehrad

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA 24.–29. září 2012 Galerie Maldoror Přemyslova 9, Praha 2 – Vyšehrad 13.00–19.00 hod.

Orlys Art Auctions Přemyslova 9, 128 00, Praha 2–Vyšehrad www.orlysartauctions.com


SEZNAM AUTORŮ 128

Lam Wilfredo

102

081, 082, 083, 085, 086, 090, 092,

Lhoták Kamil

036, 042, 043, 044, 045, 048,

Anderle Jiří Anonym Ateliér BaR

049, 050, 051, 052, 053, 054, 055

080, 084, 087

056, 057, 058, 059, 061, 062, 063

Bartovský Václav (přisáno)

021

Bauernfreund Jakub

098

Nápravník Milan

Beneš Vincenc

019

Nečesaná Zdenka

Beneš Vlastimil

070, 073, 074

Boubín Antonín

088

Boudník Vladimír

075, 076

Brabenec Vladimír

127

Braunerová Zdenka Brož Josef Gabriel Michal

004, 005 022 111, 123

Nemes Endre Neprakta Jiří Winter Nepraš Karel Neznámý autor Nolč Vojta Novák Ladislav Novak Willi

115 116 018, 103 122 112 001, 002 099 078, 079 015

Olexa Josef

012

Padrtová Ludmila

101

077

Paur Jaroslav

095

Heger Filip a Franz

003

Reynek Bohuslav

016

Hejna Jiří

020

Róna Jaroslav

110

Hejna Václav

097

Ronek Jaroslav

024

Galanda Mikuláš

011, 027

Gross František

034, 037, 038, 039, 040, 041, 060

Hájek Miloslav

Hoffmeister Adolf

071, 072

Seydl Zdenek

069

Hofman Vlastislav

017

Schoř, Čumpelík, Čermáková

094

Höhmová Zdeňka

120

Síkora Miloš

Horejc Jaroslav

009

Sklenář Zdeněk

026

Sopko Jiří

114

Istler Josef

067, 068

109, 113

Janeček Ota

100

Souček Karel

Kafka Jaroslav

023

Sýkora Zdeněk

064, 066 119 025

Kardaus František

086, 091

Švec Otakar

Klápště Jaroslav

029, 124

Tichý František

Kleprlík Slavomír

032

Urban Bohumil Stanislav

Kolář Jiří

065

Vaca Karel

096

Konečný Bohumil

126

Valter Karel

033

Vašíček Vladimír

121

Kotík Jan Kotík Pravoslav Kremlička Rudolf Kubíček Jan Kudra

035, 046, 047 008, 014, 030, 031 006, 007 104, 105, 106 093

Vojkůvka Libor

010, 028 013

125

Vokolek Václav

107, 108

Vožniak Jaroslav

117, 118


001. NEZNÁMÝ AUTOR Myslivecké zátiší, 18.stol., olej, plátno, rentolováno, 31,5 x 43,5 cm, nesignováno 12 000,- Kč

002. NEZNÁMÝ AUTOR Trojice, 18.stol., olej, plátno, 24 x 21 cm, nesignováno 8 000,- Kč


003. FILIP HEGER (1734 – 1804) FRANZ HEGER (1766 – 1831) Pražská veduta, 1792, ručně kolorovaný lept, papír, 49 x 64 cm, nesignováno 2 000,- Kč

004. ZDENKA BRAUNEROVÁ (1858 – 1934) Statek ve Francii, nedatováno, lept, papír, 12 x 14,7 cm, nesignováno 1 500,- Kč

005. ZDENKA BRAUNEROVÁ (1858 – 1934) Motiv z Francie,nedatováno, lept, papír, 14,3 x 20,8 cm, nesignováno 1 500,- Kč


006. RUDOLF KREMLIČKA (1886 – 1932) Toaleta, nedatováno, litografie, papír, 14,6 x 13 cm, nesignováno 2 000,- Kč

007. RUDOLF KREMLIČKA (1886 – 1932) Toaleta, nedatováno, litografie, papír, 16 x 13 cm, nesignováno 2 000,- Kč

008. PRAVOSLAV KOTÍK (1889 – 1970) Cestou domů,1921, dřevory t, papír, 20 x 28 cm, signováno vpravo dole P.Kotík 1921 1 800,- Kč


010. FRANTIŠEK TICHÝ (1896 – 1961) Madona, 1942, suchá jehla, papír, 15,8 x 10 cm, signováno Tichý 42 4 000,- Kč

009. JAROSLAV HOREJC (1886 – 1983) Tma, 1920, bronz, odlitek z 90. let 20. stol. 48,5 cm, signováno Horejc 28 000,- Kč

011. MIKULÁŠ GALANDA (1895 – 1938) Torzo, nedatováno, litografie, papír, 20 x 15 cm, signováno v kameni G 2 000,- Kč


012. JOSEF OLEXA (1901 – 1983) Krajina, 1. pol. 20. st., olej, plátno, 85 x 97 cm, signováno vlevo dole Olexa 22 000,- Kč

013. BOHUMIL S. URBAN (1903–1997) Přístav, 30. léta, olej, karton, 22,5 x 25,3 cm, signováno vpravo dole B.S.Urban 2 000,- Kč


014. PRAVOSLAV KOTÍK (1889 – 1970) Zátiší, 1918, olej, karton, 28 x 24,5 cm, signováno vpravo dole P.Kotík 1918 18 000,- Kč

015. WILLI NOVAK (1886 – 1977) Kytice,nedatováno, tempera, karton, 36,5 x 26 cm, signováno vlevo dole W.Novak 8 500,- Kč


016. BOHUSLAV REYNEK (1892 – 1971) Krajina u Grenoblu, kolem r. 1930, uhel, papír, 24 x 31 cm, signováno vpravo dole Reynek

36 000,- Kč


018. ENDRE NEMES (1909 – 1985) 017. VLASTISLAV HOFMAN (1884 – 1964) Maska, 1920, linoryt, papír, 19 x 12,5 cm signováno vpravo dole Vlastislav Hofman

3 500,- Kč

019. VINCENC BENEŠ (1883 – 1979) Postava, 1913, suchá jehla, papír, 12,5 x 11,8 cm, nesignováno 10 000,- Kč

Žena u piana, 1935, linoryt, papír, 16 x 22 cm, nesignováno 3 000,- Kč


021. VÁCLAV BARTOVSKÝ (1903 – 1961) (PŘISÁNO) Portrét Kamila Lhotáka, 40. léta, olej, plátno, 40 x 28 cm, nesignováno Z pozůstalosti malíře Josefa Brože 18 000,- Kč

020. VÁCLAV HEJNA (1914 – 1985) Muž schýlený, 1937, tuš, papír, 31 x 22 cm, signováno vpravo nahoře Hejna 1937 1 800,- Kč

022. JOSEF BROŽ (1904 – 1980) Krajina, 40. léta, olej, tužka, karton, 34,6 x 44,7 cm, nesignováno 25 000,- Kč


023. JAROSLAV KAFKA (1896 – 1973) Zátiší s dýmkou, 1951 tempera, papír, 27,5 x 34,3 cm, signováno vpravo dole Kafka 51 2 000,- Kč

024. JAROSLAV RONEK (1892 – 1962) Lokomotivy, 50. léta, olej, karton, 50 x 70 cm, signováno vpravo dole Ronek 19 500,- Kč

025. OTAKAR ŠVEC (1892 – 1955) Dvojportrét – Voskovec a Werich 30. léta, bronz, odlitek z 90.let, 26,3 cm, signováno O Švec 40 000,- Kč


026. ZDENĚK SKLENÁŘ (1910 – 1986) Milenci, 1943 kombinovaná technika, karton, 26,5 x 21 cm, signováno vpravo dole Z.Sklenář 43 Vystaveno: 1946 Topičův salón, Praha – viz. razítko na rubu 30 000,- Kč


027. MIKULÁŠ GALANDA (1895 – 1938) Žena, nedatováno, litografie, papír, 21 x 17 cm, signováno v kameni G 3 500,- Kč

028. FRANTIŠEK TICHÝ (1896 – 1961) Paganini, 1945, suchá jehla, papír, 28 x 19,9 cm, signováno vlevo dole Tichý 45 22 000,- Kč

029. JAROSLAV KLÁPŠTĚ (1923 – 1999) Houslista, 1984, suchá jehla, papír, 19,8 x 19,3 cm, signováno vpravo dole Klápště 84, výtisk č.8/20 1 500,- Kč


031. PRAVOSLAV KOTÍK (1889 – 1970) 030. PRAVOSLAV KOTÍK (1889 – 1970)

Květinářka, 1927, akvarel, tužka, papír, 31,1 x 20,7 cm, signováno vlevo nahoře P.Kotík 27 Vystaveno: 1928 Krasoumná jednota Mladá Boleslav, č.k.51 9 500,- Kč

Ženy v interiéru, 1941, kvaš, papír, 30 x 21,8 cm, signováno vpravo dole P.Kotík 41 22 000,- Kč

032. SLAVOMÍR KLEPRLÍK (*1930) Železniční viadukt v Kyjích, 1949, tempera, papír, 35 x 50 cm, signováno vpravo dole Kleprlík 5 000,- Kč

033. KAREL VALTER (1909 – 2006) Žně, 1946, tempera, karton, 45 x 62 cm, signováno vpravo dole Valter 46 18 000,- Kč


034. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) Kompozice, 1. pol. 30. let, tužka, papír, 21 x 17 cm, nesignováno 6 000,- Kč

035. JAN KOTÍK (1916 – 2002) Bez názvu, 2. pol. 40. let, uhel, papír, 58 x 45,5 cm, signováno vlevo dole JK Reprodukováno: Jan Kotík, Národní galerie v Praze, str.303, č.k.260 22 000,- Kč

036. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Bar, 1941, tuš, papír, 30 x 22 cm, signováno vpravo dole KL 41

12 000,- Kč


037. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) Figura,2. pol. 30. let, tužka, papír, 21 x 14,8 cm, nesignováno 5 500,- Kč

039. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) V ateliéru,1. pol. 40. let , tužka, papír, 15,7 x 18,6 cm, nesignováno 5 500,- Kč

038. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) Přízrak, 1. pol. 40. let, monotyp, papír, 20,8 x 15 cm, nesignováno 5 500,- Kč


040. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) Strojek, 1941, tužka, papír, 16,2 x 21,6 cm, nesignováno 5 500,- Kč

041. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) Na pláži, 2. pol. 30. let, tuš, akvarel, papír, 12 x 18 cm, nesignováno 6 000,- Kč

042. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Na závodišti, 1950, tuš, papír, 15 x 20 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 50 12 000,- Kč


043. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina s letadlem, 1983, tuš, papír, 14 x 20 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 83 4 800,- Kč

044. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Loď na moři, 1982, tuš, akvarel, papír, 12 x 15,6 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 82 14 000,- Kč

045. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina ABCDE, 1971, litografie, papír, 38 x 27 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1971, autorský tisk 18 000,- Kč


046. JAN KOTÍK (1916 – 2002) Bez názvu, 1956, uhel, papír, 52,5 x 42 cm, signováno vpravo dole J.K.56/II Reprodukováno: Jan Kotík, Národní galerie v Praze, str.321, č.k.505 20 000,- Kč

047. JAN KOTÍK (1916 – 2002) Bez názvu, 1959, akvarel, papír, 43,6 x 20,8 cm, signováno uprostřed dole J.Kotík 59 Reprodukováno: Jan Kotík, Národní galerie v Praze, str.333, č.k.661 28 000,- Kč


048. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Scéna z ulice – 4. října 1950, tuš, papír, 15,7 x 20 cm, signováno vlevo dole Kamil Lhoták 50 6 500,- Kč

049. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina se strojkem, 1972, litografie, papír, 28 x 54 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1972 14 000,- Kč

050. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Záhadný únos v Nuselském údolí, 1970, tuš, akvarel, papír, 15 x 25,3 cm, signováno dole Kamil Lhoták 1970 12 000,- Kč


051. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Nejhezčí motorka světa, 1970, tuš, akvarel, papír, 16 x 25 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1970 20 000,- Kč

052. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina s lahví, 1982, tuš, akvarel, papír, 24 x 15,2 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 82 12 000,- Kč

053. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Únos Proserpíny, 1970, tuš, akvarel, papír, 14,5 x 23,5 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1970 10 000,- Kč


054. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Ponorka, nedatováno, akvarel, tužka, papír, 25,1 x 17,5 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 15 000,- Kč


055. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Balón Victor Hugo, 1984, litografie, papír, 35,5 x 24,5 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 84, výtisk č.147/200 12 000,- Kč

056. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina se stanem, 1978, litografie, papír, 17,5 x 11,1 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 78 4 500,- Kč

057. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina s automobilem, 1984, tužka, papír, 15 x 23 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 84 4 500,- Kč


058. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) 1912, 1982, litografie, papír, 38 x 28 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 82 6 500,- Kč

059. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Alcyon, 1973, litografie, papír, 23 x 15,2 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1973, výtisk č.136/180 9 500,- Kč

060. FRANTIŠEK GROSS (1909 – 1985) Figury, 1983, litografie, papír, 37,5 x 53,5 cm, signováno vpravo dole F.Gross 83, výtisk č.55/60 4 500,- Kč


061. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Kámen vzpomínek, 1987, litografie, papír, 57 x 72 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1987, autorský tisk 12 000,- Kč

062. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Ponorka a sopka, 1980, litografie, papír, 43 x 54 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 80 Výtisk č.29/65 12 000,- Kč

063. KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990) Krajina s letadlem,1978, tuš, papír, 28 x 41 cm, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 78 18 000,- Kč


064. KAREL SOUČEK (1915 – 1982) V ulici, 1964, kvaš, papír, 59 x 41 cm, signováno vpravo dole K.Souček 64 9 000,- Kč

065. JIŘÍ KOLÁŘ (1914 – 2002) Partitura, 1994 , muchláž, 22,2 x 16,4 cm, signováno vpravo dole JK 94 9 000,- Kč

066. KAREL SOUČEK (1915 – 1982) Večer v Paříži, 1963, kvaš, pastel, papír, 52 x 34,5 cm, signováno vlevo dole K.Souček 63 8 000,- Kč


067. JOSEF ISTLER (1919 – 2000) Kompozice,1944, lept, papír, 10,7 x 12,1 cm, signováno vlevo dole Istler 4 500,- Kč

068. JOSEF ISTLER (1919 – 2000) Bez názvu, 1948, lept, papír, 16 x 11 cm, signováno vpravo dole Istler 2 000,- Kč

069. ZDENEK SEYDL (1916 – 1978) Portrét Jana Kotíka, 1945, suchá jehla, papír, 15,7 x 12,5 cm, signováno dole uprostřed Seydl 1 500,- Kč


070. VLASTIMIL BENEŠ (1919 – 1981) Dvě loďky, 1965, olej, plátno, 26 x 16 cm, signováno vlevo dole Beneš 20 000,- Kč

071. ADOLF HOFFMEISTER (1902 – 1973) Silnice napříč Saharou, 1956, koláž, tuš, papír, 33 x 44 cm, signováno vpravo dole AH 56 Reprodukováno: Miroslav Lamač, Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera, č.124 Vystaveno: 1964 – Grosvenor Gallery, Londýn 22 000,- Kč

072. ADOLF HOFFMEISTER (1902 – 1973) Hostina, 1962, koláž, papír, 29,5 x 49 cm, nesignováno Vystaveno: 1964 – Faces and Collages - Arthur Jeffress Gallery, Londýn 19 000,- Kč


073. VLASTIMIL BENEŠ (1919 – 1981) Tenisový kurt, 1950, akvarel, papír, 21 x 29,5 cm, signováno nahoře B.50.

16 000,- Kč

074. VLASTIMIL BENEŠ (1919 – 1981) Železniční násep, 1963, olej, sololit, 25,5 x 38,4 cm, signováno vlevo dole Beneš 36 000,- Kč


075. VLADIMÍR BOUDNÍK (1924 – 1968) Bez názvu,1966, kombinovaná technika, papír, 37 x 55 cm, signováno dole uprostřed Vladimír Boudník 2.1.1966 22 000,- Kč

076. VLADIMÍR BOUDNÍK (1924 – 1968) Bez názvu, 1959, kombinovaná technika, papír, 16 x 22,3 cm, signováno dole uprostřed V.Boudník 1959 I 18 000,- Kč


077. MILOSLAV HÁJEK (*1927) Torzo, 1960, bronz, 77,8 cm, signováno M.Hájek 60 Odlitek č.2/6

62 000,- Kč


078. LADISLAV NOVÁK (1925 – 1999) Zenová báseň, 1963, klovatina, tuš, papír, 62,5 x 22,5 cm, signováno vpravo dole 12 000,- Kč

079. LADISLAV NOVÁK (1925 – 1999) Erroll Garner, 1969, alchymáž, 60 x 42 cm, signováno dole uprostřed 22 000,- Kč


080. ATELIÉR BAR Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 86 x 59 cm, nesignováno

3 000,- Kč

081. ANONYM Radio Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 84 x 59 cm, nesignováno

3 000,- Kč

082. ANONYM Radio Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 84,5 x 59 cm, nesignováno

3 000,- Kč


083. ANONYM Křižík,1. pol. 50. let, ofset, papír, 84,5 x 59 cm, nesignováno 3 000,- Kč

084. ATELIER BAR Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 79,5 x 53,5 cm, signováno Atelier BaR

085. ANONYM Radio Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 84 x 59 cm, nesignováno 3 000,- Kč

3 000,- Kč


086. ANONYM Radio Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 84,5 x 59 cm, nesignováno 3 000,- Kč

087. ATELIÉR BAR Tesla, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 86 x 59 cm, signováno vpravo dole BaR 3 500,- Kč


088. ANTONÍN BOUBÍN (1903 – 1971) Škoda 706R, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 84,5 x 60 cm, signováno Boubín 3 000,- Kč

089. FRANTIŠEK KARDAUS (1908 – 1986) Škoda 1200, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 86 x 60,5 cm, signováno vlevo dole FKARDAUS 3 000,- Kč


090. ANONYM

091. F. KARDAUS (1908 – 1986) Škoda 76RO,1. pol. 50. let, ofset, papír, 58,5 x 82 cm, nesignováno

092. ANONYM Škoda 1200 – Station Wagon, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 84 x 59,5 cm, nesignováno 3 000,- Kč

3 000,- Kč

Škoda 440, 1. pol. 50. let, ofset, papír, 82 x 57, signováno vlevo Kar. 3 000,- Kč

093. KUDRA

094. SCHOŘ, ČUMPELÍK, ČERMÁKOVÁ

Z 126 Trener, 1954, ofset, papír, 83,5 x 57 cm, signováno dole Kudra 54 3 000,- Kč

První celostátní spartakiáda, 1955, ofset, papír, 83 x 58 cm, signováno vlevo dole 3 000,- Kč


095. JAROSLAV PAUR (1918 – 1987) Město v noci, 1963, olej, karton, 23 x 31 cm, signováno vpravo dole J.Paur 63 10 000,- Kč

096. KAREL VACA (1919 – 1989) Polykač ohně, 1986, olej, sololit, 25,3 x 19,8 cm, signováno vpravo dole Vaca 86 20 000,- Kč


097. JIŘÍ HEJNA (1921 – 2011) Kosmogonická kompozice, 1964, olej, plátno, 15 x 22 cm, signováno vlevo dole Jiří Hejna 64 45 000,- Kč

098. JAKUB BAUERNFREUND (1904 – 1976) Tři stromy, 1962, olej, sololit, 25 x 35,5 cm, signováno vpravo dole J. Bornfriend

95 000,- Kč


099. VOJTA NOLČ (1912 – 1989) Nedělní odpoledne, 2. pol. 50. let, olej, karton, 48,5 x 66 cm, signováno vpravo dole Vojta Nolč 35 000,- Kč

100. OTA JANEČEK (1919 – 1996) Hlava, 1971, olej, papír, 50 x 34 cm, signováno vpravo dole O.Janeček 1971 12 000,- Kč


101. LUDMILA PADRTOVÁ (*1931) Přístav v Janově, 1955, olej, plátno, 80 x 60 cm, signováno na rubu Padrtová

60 000,- Kč


102. WILFREDO LAM (1902 – 1982) Bez názvu, 1969, lept, papír, 26,8 x 34,2 cm, signováno vpravo dole Wilfredo Lam Výtisk č.8/50 11 000,- Kč

103. ENDRE NEMES (1909 – 1985) Údiv, 1963, email, ocelový plech, 35 x 40 cm, signováno na rubu Endre Nemes

65 000,- Kč


104. JAN KUBÍČEK (*1927) Dělící princip I, 1968/1980, serigrafie, papír, 57,9 x 41,7 cm, signováno vpravo dole Jan Kubíček 8 000,- Kč

105. JAN KUBÍČEK (*1927) Dělící princip II, 1968/1980, serigrafie, papír, 57,9 x 41,7 cm, signováno vpravo dole Jan Kubíček 8 000,- Kč

106. JAN KUBÍČEK (*1927) Dělící princip III, 1968/1980, serigrafie, papír, 57,9 x 41,7 cm, signováno vpravo dole Jan Kubíček 8 000,- Kč


107. VÁCLAV VOKOLEK (*1947) Dům Federica Garcia Lorcy, 2011, olej, plátno, 60 x 95 cm, signováno vpravo dole V.Vokolek

20 000,- Kč

108. VÁCLAV VOKOLEK (*1947) Obrovský prostor křídel, 2008, kombinovaná technika, papír, 70 x 100 cm, signováno dole uprostřed V.Vokolek 08 10 000,- Kč


109. MILOŠ SÍKORA (*1945) Maják, 2009, olej, plátno, 35 x 35 cm, signováno vlevo dole Síkora 5 000,- Kč

110. JAROSLAV RÓNA (*1957) Bílá stopa, 1991, olej, asambláž, dřevo, 44,5 x 34,5 cm, signováno vpravo dole Róna 91 20 000,- Kč

111. MICHAL GABRIEL (*1960) Běžec, 2012, bronz, 19,7 cm, signováno Gabriel 2012 Odlitek č.1/5 16 200,- Kč


112. KAREL NEPRAŠ (1932 – 2002) Pramen, 1977, tuš, papír, 21 x 30 cm, signováno vpravo dole Karel Nepraš 1977 11 000,- Kč

113. MILOŠ SÍKORA (*1945) Indická noc, 2008, pigmenty, plátno, 65 x 65 cm, signováno na rubu Síkora 9 000,- Kč

114. JIŘÍ SOPKO (*1942) Portrét, 2006, akryl, plátno, 60 x 40 cm, signováno na rubu Sopko 06

50 000,- Kč


115. MILAN NÁPRAVNÍK (*1931) Bez názvu, 80. léta, originální fotografie, 60 x 49 cm, signováno dole uprostřed Nápravník Reprodukováno: Dech noci noc duchů, duch noci noc dechů, fotografické básně, Artfoto 1995 6 600,- Kč

116. ZDENKA NEČESANÁ (*1978) Levitace, 2006, akryl, plátno, 100 x 81 cm, signováno na rubu Nečesaná Z. 8 000,- Kč


117. JAROSLAV VOŽNIAK (1933 – 2005) Pocta Polockovi, 1993, lité laky, sololit, 50,2 x 60,1 cm, signováno na rubu Jaroslav Vožniak 8 000,- Kč

118. JAROSLAV VOŽNIAK (1933 – 2005) Pocta Polockovi, 1993, lité laky, sololit, 50,2 x 60,1 cm, signováno na rubu Jaroslav Vožniak 1993

8 000,- Kč


119. ZDENĚK SÝKORA (1920 – 2011) Černobílá struktura, 1972, serigrafie, papír, 58,9 x 42,1 cm, vpravo dole Sýkora 72

15 000,- Kč


120. ZDEŇKA HÖHMOVÁ (*1955) Krajina, 70. léta, olej, plátno, 86 x 41 cm, signováno vpravo dole ZH

8 500,- Kč

121. VLADIMÍR VAŠÍČEK (1919 – 2003) Zamyšlená, 1958, olej, plátno, 65 x 56 cm, signováno vlevo dole Vašíček 58 25 000,- Kč

122. JIŘÍ WINTER NEPRAKTA (1924 – 2011) Muž na schodišti, nedatováno, tuš, papír, 29 x 35 cm, signováno dole uprostřed Neprakta 4 500,- Kč


123. MICHAL GABRIEL (*1960) Žralok, 2011, bronz, unikát, 49,7 x 13 x 20,5 cm, signováno Gabriel 2011 38 000,- Kč


124. JAROSLAV KLÁPŠTĚ (1923 – 1999) Starý Grad, 1975, tempera, papír, 16,7 x 24,1 cm, signováno vpravo dole Klápště 3 500,- Kč

125. LIBOR VOJKŮVKA (*1947) Vánoční motiv, 1997, olej, sololit, 25 x 51 cm, signováno vpravo dole Vojkůvka 97

126. BOHUMIL KONEČNÝ (1918 – 1990) Cesta ze svatby, 70. léta, tuš, tempera, papír, 31 x 42 cm, signováno vpravo dole B.Konečný Reprodukováno: Svět motorů 2 000,- Kč

20 000,- Kč


127. VLADIMÍR BRABENEC (*1968) Thomayer, 2012, akvarel, papír, 35,3 x 30,4 cm, signováno vpravo dole Brabenec 2012 2 500,- Kč

128. ANDERLE, BORN, ISTLER, ... Miroslav Horníček 70 49 grafických listů a 1 plastika (Anderle, Born, Istler, Komárek, Liesler, Matal, Preclík, Ronovský, Vaca, Zoubek a další), 1988, různé techniky, 30 x 21 cm, všechny grafické listy signovány 8 000,- Kč


Dražební vyhláška o konání společné veřejné dobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění 1. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova 97/9, PSČ 128 00, IČ: 248 30 992, DIČ: CZ 248 30 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178365 (dále jen „dražebník“), oznamuje, že dne 30. září 2012, od 14.00 hod. provede na žádost vlastníků dražebních předmětů dobrovolnou veřejnou společnou dražbu v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad . 2. Předměty v dražbě jsou označeny a popsány, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena), v dražebním (aukčním) katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky. Předměty v dražbě budou draženy v pořadí uvedeném v tomto katalogu. Předměty dražby jsou draženy a nabízeny ve stavu odpovídajícím době jejich vzniku. Údaje o předmětech dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Prohlídka předmětů dražby se uskuteční ve dnech 24.- 29. září 2012, denně vždy od 13.00 hod. do 19.00 hod. v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětů dražby jejich pořadovým číslem, stručným popisem a uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby mohou zájemci (dále také jen „dražitelé“) činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhoz se považuje a) 100,-Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000,- Kč b) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč c) 1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,- Kč, ale méně než 20.000,- Kč d) 2.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč e) 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč f) 10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč g) 50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,- Kč, ale méně než 1.000.000,- Kč h) 100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,- Kč, ale méně než 10.000.000,- Kč i) 200.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000,- a více. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (licitátor). Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z dražby vyřadit, o čemž bude neprodleně informovat navrhovatele.


4. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky vzniklé z dražby v nejbližší platební přestávce. Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby přiklepnut (cena dosažená vydražením), odměna dražebníka za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 20%, která obsahuje daň z přidané hodnoty. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat). Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě do 200.000,- Kč včetně aukční provize, povinen uhradit dražebníkovi o nejbližší platební přestávce, nejpozději však po skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě od 200.000,- Kč do 500.000,- Kč včetně aukční provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 14 dnů. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě vyšší než 500.000,- Kč včetně aukční provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 30 dnů. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. Cenu dosaženou vydražením a aukční provizi lze uhradit bezhotovostním převodem na účet dražitele nebo hotově, vyjma případů, kdy zákon hotovostní platbu vylučuje. 5. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby na základě písemného limitu: - vyplní-li vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení k dražbě, - určí-li předměty dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka dražit, - určí-li limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět vydražit. 6. Hodlá-li dražitel dražit předmět dražby po telefonu, aniž by byl osobně přítomen na dražbě, musí splnit následující podmínky: - vyplnit vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení na dražbě, - určit předměty, které hodlá prostřednictvím dražebníka po telefonu dražit. 7. Vydražené předměty dražby budou vydražitelům odevzdány po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a aukční provize v místě konání dražby, nebo ode dne následujícího po konání dražby v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, a to v prvním týdnu následujícím po dni dražby v út – čt od 13.00 do 18.00 hod.; v následujících týdnech v út – st od 13.00 do 18.00 hod. Individuální termín je možné dohodnout s dražebníkem (viz. kontakty Dražební a informační servis). Platební podmínky jsou vždy uvedeny na daňovém dokladu vydaném dražebníkem. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby a vypořádal své závazky vůči dražebníkovi, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Vydražitel podepíše a převezme protokol o předání předmětu dražby


Společná ustanovení - důležitá upozornění: Registrace dražitelů je možná kdykoliv ve dnech konání prohlídky předmětů dražby a v den dražby v místě jejich konání, tj. Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, nejpozději však před ukončením dražby. Dražební (aukční) katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty dražby, které mohou obohatit nabídku dražby. Tento dodatek bude zájemcům k dispozici během výstavy předmětů dražby. Údaje v dražebním (aukčním) katalogu nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů dražby běžným časovým opotřebením se v dražebním (aukčním) katalogu neuvádí. Dražebník neodpovídá za skryté vady adjustovaných děl. Ve věci reklamací postupuje dražebník v souladu se zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění a zák. 40/1964 S. občanský zákoník, v platném znění. Reklamace na zboží vydražené v místě konání dražby se nepřijímají, dražební předměty vydražené na základě plné moci udělené dražebníkovi lze reklamovat nejpozději při převzetí. Osoby, účastnící se dražby se svojí přítomností podřizují podmínkám obsaženým v dražební vyhlášce, která je v tomto katalogu uvedena v plném znění. Licitátor může kdykoli v průběhu dražby, nejpozději však do 30 min. po licitaci poslední položky, nabídnout do dražby kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou. Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být doručeny dražebníkovi do okamžiku zahájení dražby. Za každou vydraženou věc je účtována k tíži kupujícího (vydražitele) odměna dražebníka za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 20%, z ceny dosažené vydražením včetně DPH. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50,- Kč nahoru. Kvitance o zaplacení aukční provize je součástí dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením. Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha – Lidická, Praha 5, Lidická 43, č.ú. 243564054 / 0300, IBAN: CZ50 0300 0000 0002 4356 4054, BIC: CEKOCZPP V záležitostech souvisejících s konáním dražby, které nejsou výslovně upraveny touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů. V Praze dne 28. srpna 2012

Ing. Roman Mejstřík, jednatel ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o.,


Klasická moderna a surrealismus Augustine Hotel Prague 11. listopadu 2012

VÁCLAV TIKAL (1905 – 1964) Stopa věku, 1946, olej, plátno, 100 x 110 cm

W W W.ORLYSARTAUCTION S .COM

2 200 000,- Kč


Z12-000xx-katalog-OAA-srpen-2012-web  
Z12-000xx-katalog-OAA-srpen-2012-web  
Advertisement