Page 1


Fáilte Welcome Don chéad uair riamh, beidh Doire ina óstach d’Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach. Leoga, is í seo an chéad uair dá dtáinig an Fhéile trasna na teorann go Tuaisceart na hÉireann. Tá lúcháir orainn an deis a fháil fearadh na fáilte a chur romhaibh uilig chuig cathair álainn s’againn agus tá súil againn go mbainfidh sibh sult as an chlár imeachtaí atá beartaithe againn.

2014 will be the first year that Derry will have the privilege to host the International Pan Celtic Festival. Indeed this will the first time in the festivals history that it will cross the border into the North of Ireland. We are delighted to get the opportunity to welcome you all to our beautiful city and hope that you will enjoy the programme of events that we have planned.

Príomh Imeachtaí na Féile Festival at a Glance Dé Máirt 22ú Aibreán

Dé Céadaoin 23ú Aibreán

Tuesday 22nd April

Wednesday 23rd April

Déardaoin 24ú Aibreán

7.30pm: Oscailt Oifigúil na Féile

Taispeántais ceol agus rince faoin aer ó na Tíortha Ceilteacha Open air music and dance from the Celtic Nations 7.30pm: Comórtas Amhránaíochta Traidisiúnta Traditional Singing Competition. Solo and Folk Groups featuring award winning artists from the Celtic Nations Ionad Venue: Halla na Cathrach Guildhall

Taispeántais ceol agus rince faoin aer ó na Tíortha Ceilteacha Open air music and dance from the Celtic Nations

Official Opening of the Pan Celtic Festival followed by a short presentation from each of the participating Celtic Nations. Ionad Venue: Halla na Cathrach Guildhall 9pm: Soláisti, Céilí Mór agus Ceolchoirm Refreshments, Céilí Mór and Concert Ionad Venue: Halla na Cathrach Guildhall

9pm: Club na Féile le Muintir na hÉireann Celtic Festival Club hosted by Ireland Ionad Venue: Halla na Cathrach Guildhall

Thursday 24th April

7.30pm: Comórtas Amhrán Pan Cheilteach Pan Celtic International Song Contest. Featuring Celtic Rock, Folk, Traditional and Pop. Ionad Venue: Halla na Cathrach / Guildhall 9.30pm: Club Féile le Muintir Kernow, Breizh & Mannin Celtic Festival Club Hosted by Cornwall, Brittangy & the Isle of Man. Ionad Venue: Halla na Cathrach/Guildhall


Dé hAoine 25ú Aibreán Friday 25th April

Taispeántais ceol agus rince faoin aer ó na Tíortha Ceilteacha Open air music and dance from the Celtic Nations

Eolas Faoin bhFéile Festival Information

Donncha Mac Niallais

Comórtas Gailf Pan Ceilteach Pan Celtic Golf Tournament

Féile Pan Cheilteach Dhoire Cultúrlann Uí Chanáin 37 Mórshráid Shéamais

7.30pm: Ceolchoirm na gCór Choral Concert A Gala Evening of choral singing featuring choirs from all participating Celtic Nations. Ionad Venue: Halla na Cathrach / Guildhall

Teil/Tel: +44 2871 264132 E-mail: pancelticdoire@ gmail.com www.panceltic.ie

9.30pm: Club na Féile le Muintir Cymru Celtic Festival Club hosted by Wales Ionad Venue: Halla na Cathrach/Guildhall

Foirmeacha Iontrála & Ticéid

Dé Sathairn 26ú Aibreán Saturday 26th April

Lá na gComórta Competitions Day Comórtas Camógaíochta Pan Ceilteach Pan Celtic Camogie Blitz at various venues

Entry Forms & Tickets

Déan teaghmháil le ceannáas do choiste nó d’ionadaí fein. Contact your own committee headquarters or representative

Comórtas Idir Cheilteacha Inter-Celtic Competitions Cruit Harp Fidil Fiddle Piobaireacht Piping Rince Dancing Cór Sinsir—Sóisir Choral—Senior & Junior 9pm: Club na Féile le Muintir na hAlban Celtic Festival Club hosted by Scotland Ionad Venue: Halla na Cathrach / Guildhall

Dé Domhnaigh 27ú Aibreán Sunday 27th April

Craobhchluichí Camógaíochta Pan Cheilteach Pan Celtic Camogie Finals 11am: Aifreann na Féile Ionad Venue: St Eugene’s Cathedral

Séanadh / Disclaimer

Is bróisiúr réamheaolais é seo a d’fhéadfaí a athrú. Déanfar aon athruithe is gá ar bhróisiúr oifigiúil Fhéile Pan-Cheilteach 2014 agus ar suíomh gréasáin oifigiúil na féile, www.panceltic.ie. The preliminary brochure is subject to correction and change. Any changes will be reflected in the Official Pan Celtic Festival programme 2014 and also on the Pan Celtic Website, www.panceltic.ie


Teagmhálaithe ar na Coistí Náisiúnta National Committee Contacts Féile Pan Cheilteach Festival Office 2014 Féile Pan Cheilteach, Cultúrlann Uí Chanáin 37 Mórshráid Shéamais T: +44 2871 264132 E: pancelticdoire@gmail.com www.panceltic.ie

Kernow Cornwall Anne Kennedy Truscott 7 Trevecca Cottages, Liskeard, Cornwall, PL14 6RH T: +44 (0) 1579 343447 E: kennedytruscott@ btinternet.com

Cymru Wales

Mannin Isle Of Man

Tegwyn And Magraid Williams, Uachtaráin Presidents

Fiona McArdle Cooil Beg, Douglas Road Kirk Michael, Isle of Man IM6 1AR T: +44 (0) 7624471543

Tegwyn Williams has been involved with Pan Celtic for 40 years. He has been actively involved in folk clubs and culture in Wales. He has recently been made a Bard of the Welsh National Eisteddfod. Tegwyn and Magraid have just recently been elected joint Presidents of the Welsh Pan Celtic committee.

E: tegwynwilliams @hotmail.com Northern Organisers Arwell and Awen Roberts, Fachwen, Ffordd Rhyl, Rhuddlan LL18 2TP T: +44 (0) 745 590869

E: fmcardle@manx.net

Éire Ireland Máirín Nic Dhonnchadha, Rúnaí Oinigh, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 T: +353 (0) 1 4753857 E: mairin@antoireachtas. ie

Alba Scotland

Breizh Brittany

E:arwellroberts@tiscali.co.uk

Ailean MacColla 5 Farrow Drive Corpach Fort William Alba

Bretagne Irlande et Pays celtes M. Yann Yvon Dodeur, 3 impasse Théodore, Botrel, 56 620 CLEGUER, Brittany, France,

Southern Organiser

T: +44 (0)1397 772530

Emyr Wyn Thomas, T: +44 (0) 1269 843037

E: maccolls@btinternet.com

Mobile Phone: T: +44 (0) 781 3550998

E: emyr2esgairllyn@ yahoo.com

T: 00033 (0)2 97 32 51 87 E: yy_dodeur@yahoo.fr

Competitions Catrin Thomas, Esgair Llyn, T: +44 (0) 1269 843037

Ailean MacColla has been involved with Pan Celtic for 22 years. He is a prominent member of Scottish Gaeldum and a composer of Gaelic songs. With his family he is involved in piping and Scottish traditional music.

International Pan Celtic Festival 2014