Page 1

Die

http://www.hnp.org.za/afrikaner

Tel: (012) 335-8523

23 - 29 November 2012

Jaargang 43

PRYS R6-00

Nr. 2045

Politieke mag wankel Nuwe vuur vir HNP in

“Die regstelsel is gepolitiseer en verswak, korupsie het buite beheer geraak,…” Hierdie is maar enkele van die aanklagte van opposisiepartye om ‘n wantrouedebat oor Jacob Zuma te probeer afdwing. ‘n Riel word intussen deur die ANC en sy alliansie vennote gedans om ‘n rookskerm te werp op die party en sy leiers se doen en late. Die hoofdoelwitte daarvan is om die aandag af te lei én om tyd op te maak terwyl die verwoesting al bykans op ‘n Richter-skaal gemeet kan word. Die ANC en sy vennote probeer om die paal te haal tot by Bloemfontein in Desember wanneer sy verkiesingskonferensie gehou word. Zuma is ‘n pion in die hele ANC-alliansie se magspel as meerderheidsparty. Die politieke spel van die ANC en veral Cosatu speel die afgelope tyd op die WesKaapse verhoog af. Een taktiek is skewerig geskoei op: “betaal jou in eie munt terug” met ‘n eis dat die ANC en opposisiepartye ‘n mosie van wantroue in die WesKaapse premier, Helen Zille moet stel omdat sy glo geweet het dat daar onrus onder die plaaswerkers aan die broei was, maar niks daaromtrent gedoen het nie. Boonop het die ANC ‘n klag van aanhitsing teen Zille gelê oor wat sy sou kwytgeraak het op sosiale medianetwerke. Met die ter perse gaan van Die Afrikaner was die ANC nog besig met voetwerk om die wantrouedebat na volgende jaar uit te stel – ná Bloemfontein, natuurlik. Daar is teruggekrabbel dat dié debat gehou moet word nadat die ANC se hoofsweep, Mathole Motshekga, dit vir twee weke gefnuik het, maar allerlei redes word opgedis om dit eers in Februarie aanstaande jaar te hou. Die opposisiepartye wil egter nie bes gee nie en wil die yster smee terwyl dit nog warm is. Volgens hulle is Motshekga besig om die parlement te manipuleer om die gewenste doel te bereik, naamlik om Zuma ten alle koste teen ‘n noukeurige parlementêre ondersoek te beskerm. Die skaal hang egter topswaar teen die ANC as party, sy president Jacob Zuma, en Kie met die volgende aspekte in gedagte (om maar net ‘n paar uit te lig sodat die skaal nie nóú finaal breek nie): *Die DA se aandrang op ‘n geregtelike hersiening van die besluit om die meer as 700 korrupsie aanklagte teen Jacob Zuma te laat vaar. *Die Nkandla-paleisopgraderings, waar bewerings dat R240 miljoen vir sogenaamde sekuriteitsopgraderings ter sprake is, en

heeltemal in die skadu gestel word deur ou name wat weer opduik uit ‘n skadu-agtige verlede. Een daarvan is dié van Schabir Shaik wat eens op ‘n tyd Zuma se finansiële adviseur was, ‘n tydjie lank in die tronk spandeer het, is en toe weens ‘gesondheidsredes’ vrygelaat is (wie is daardie polisiehoof nou weer wat ook so ongesond is?). Die finansiering van die ‘opgraderings’ deur ‘n bank, al dan nie, is maar ‘n komponent van ‘n baie ingewikkelde verhaal wat herinner aan die wapentransaksie, óf beter bekend as die wapenskandaal. *Gepraat van die wapenskandaal en ou name wat opduik. Dit bring weer die nare herinnering na vore oor die e-tolstelsel wat die ANC besig is om deur te stormram. *Dit bring ons by die wetsontwerp oor die bekendmaking, al dan nie, van inligting. Hieroor word baie rondgespring omdat dit uiteindelik al die sondes sal moet bedek, én dit saam met die media deeglik onder die mat sal moet vee. Sake lyk maar ook beroerd in die ANC se binnekringe (weens ‘n gebrek aan spasie word net ‘n paar hoofaspekte genoem wat tans in die nuus is): *Drie ANC-hoofleiers van die NoordKaap is op die oomblik in die hof weens korrupsie. Ja sowaar, selfs die berugte John Block is ná jare in die hof! *Die ANC in die Vrystaat wil Grondwetlike hof toe gaan om Junie se verkiesingsproses ongedaan te maak. Hulle kla oor geweld, intimidasie en bedrog. Die Wes-Kaap se ANC is intussen besig om die vloere te probeer vee met Zille en gebruik die werkers en die vernietiging van eiendom om met geweld die provinsie onregeerbaar te maak. Indien die opposisie uiteindelik ‘n wantrouedebat teen Zuma sal kan afdwing, sal dit beteken dat hulle iets kon regkry waarmee tot dusver nog nie in geslaag is ten opsigte van die geregtelike aspek nie, naamlik dat hy deur ‘n ‘normale’ regsproses in die hof verantwoording doen vir byvoorbeeld meer as 700 aanklagte van korrupsie! Wel, die wantrouedebat gaan mos nou juis onder meer daaroor dat die regstelsel tydens sy bewind gepolitiseer en verswak is. Menige analis en joernalis merk egter tereg oor die toedrag van sake in die land op: die ANC mag miskien dalk die politieke mag hê, maar beskik oor geen regeermag óf -vermoë nie.

Waterberg

Die HNP-strydraad van Waterberg het op 20 November geherorganiseer. Mense het van heinde en verre van oor die uitgestrekte ou Waterberg-kiesafdeling opgedaag om die vergadering in Nylstroom by te woon. Selfs die bejaarde mnr. Louis van Dyk (op foto saam met mnr. Andries Breytenbach, leier van die HNP) wat reeds in sy vroeë negentigs is, het die geleentheid benut om saam met medeHNP's en ander enersdenkende volksgenote te vergader. Mnr Pieter Prinsloo het die vergadering op ‘n baie bekwame wyse gelei en die mense het dit geniet om as volksgenote so saam te wees. In sy toespraak het die leier van die HNP daarop gewys dat die jongste sensussyfers aantoon dat die Witman tot minder as nege persent van die totale bevolking in

Suid-Afrika gedaal het. Hierdie daling is 'n voortgaande tendens en is te wyte aan die grootskeepse emigrasie van blankes, maar veral ook vanweë die aanwaskoers onder Blankes wat tot 1,6 persent gedaal het, terwyl die minimumkoers wat vereis word om 'n volk se getalle te handhaaf, 2,1 persent is. Dit kom neer op nasionale selfmoord. Die benaming Herstigte Nasionale Party het in die vorige bedeling besondere betekenis gehad. Vandag is die HNP nie meer 'n politieke party soos dit altyd verstaan is nie, want dit is ná 1994 nie as 'n politieke party geregistreer nie en daar word nie meer aan die staat se verkie-

Vervolg op bl. 12

Kom ondersteun Volksraad met deelname aan Optogte vir Vryheid Vrydag, 30 November 9:30 vir 10:00

ambassade (Deelnemers met vanne van Nederlandse afkoms): Koningin Wilhelmina Rylaan 210 (h/v Koningin Wilhelminarylaan en Muckleneukstraat), Nieuw Muckleneuk, Pretoria Duitse ambassade (Deelnemers met vanne van Duitse afkoms): Blackwoodstraat 180, Arcadia, Pretoria (net oos van die Uniegebougronde) Franse ambassade (Deelnemers met vanne van Franse afkoms): Melkstraat 250 (h/v Middel- en Melkstraat), Nieuw Muckleneuk, Pretoria Amerikaanse ambassade (Deelnemers met vanne van ander afkoms): Pretoriusstraat 877 (h/v Pretorius- en Eastwoodstraat), Arcadia, Pretoria

Nederlandse

Vervolg op bl 12


2 DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012 Die

Posbus 1888,

PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/

“Gemak” kan duur word

Terwyl mense gereed maak om die Kersseisoen en vakansie te betree, sit die ANC-bewind nie stil nie. Ten spyte van al sy eie voorbereidings wat hy moet doen vir sy sogenaamde Mangaung-konferensie, maak hy hom reg om die landsburgers weer te slaan waar dit seermaak, in ‘n tyd dat almal begin afskaal en konsentrasie verloor oor dit wat regtig aangaan. Dit begin by die omstrede e-tolstelsel. Daar word hard gewerk aan voorbereidings dat dié stelsel so gou moontlik in werking gestel moet word. As die administratiewe prosedures gevolg sou word soos dit veronderstel is, sal dit nie in werking kan kom voor eers in die nuwe jaar nie. Maar omdat motoriste graag met vakansie gaan en dan die gemaklikste opsies kies, sou dit vir die regering baie geld in die sak kan bring om nog voor die vakansie die stelsel in werking te stel. Al sou dit beteken dat van die administratiewe vereistes maar ‘n bietjie gerek en gemanipuleer moet word. Die enigste klein haakplekkie is die Hooggeregshof hersieningsaansoek wat gedurende die laaste week van die maand daaroor moet plaasvind. Die regering is reeds baie seker van sy saak, in die sin dat hy weer eens met ‘n uitgebreide advertensieveldtog begin het om mense aan te moedig om die eskyfies aan te skaf. Allerhande bemarkingsfoefies word aangebied om mense te oortuig om dié “maklike” en “goedkoop” opsie te oorweeg. Tydens die vorige poging om die stelsel in werking te stel, het mense ook ter wille van gewaande “gemak” die skyfies gaan uitneem. Ook natuurlik met die “belofte” van goedkoper tolheffings per kilometer. Uiteindelik blyk dit toe dat baie van die mense wat die skyfie bekom het, en hulle bankbesonderhede gegee het, en boonop ‘n volmag gegee het dat die tolagentskap te eniger tyd aftrekkings kan maak, toe juis ingeloop word. Nog voordat die stelsel in werking getree het, is van sommige mense tot so veel as R2 000 van hulle rekenings afgetrek. Uiteindelik was goedkoop maar net weer duur koop! Dieselfde staan weer te gebeur. Regslui wat die saak ondersoek het, reken dat die stelsel nie kan werk nie aangesien dit gebaseer is op die ewe omstrede Aartostelsel. Aarto is as ‘n proef ingestel in Pretoria en Johannesburg se metropolitaanse gebiede, en die een gebrek na die ander kom nou te voorskyn. Talle boetes is al teruggetrek en Aarto is besig om totaal te misluk. Daar is geen personeel om Aarto te bedryf nie. In sentra waar daar tot 400 amptenare nodig is vir kontrole doeleindes, is daar net 3. Laai nou daarop nog die las van die toladministrasie af, dan is die ramp volkome. Intussen is in die parlement bevestig dat geen boete wat nie per hand oorhandig is, of per geregistreerde pos gestuur en ontvang is, enigsins geldig is nie. Dieselfde beginsel gaan waarskynlik op die tol van toepassing wees: as ter wille van gemak die skyfie aangeskaf is, kan hulle die tol eenvoudig vanuit die bankrekening van die skyfiehouer onttrek. Om so ‘n skyfie te bekom, is die sluiting van ‘n kontrak waartoe die partye toestem. Mense wat nie daardie kontrak aangaan nie, is daarom vry daarvan. Dan moet Aarto die tolgeldrekenings uitstuur, per geregistreerde pos, en dit met ‘n tekort aan personeel. ‘n Geregistreerde posstuk kos al meer as R20, wat beteken dat dit vir die tolagentskap nie lonend gaan wees nie. Bowendien sal die oorlading van die stelsel dit in duie laat stort. Daarom moet mense nie die e-tol skyfie aanskaf nie. Ons betaal genoeg belasting, en die swart keiser van die land vat reeds meer as wat hom toekom, dus hoef ons nie nog vrywliig meer geld in sy korrupte sakke te druk nie. Dieselfde geld die plaaswerkers. Nou, in hierdie laat tydstip van die jaar, word kennis gegee dat die sektorale vasstelling vir plaaswerkers geskrap gaan word. Intussen is die arbeidsminister besig om die minimum lone vir plaaswerkers te verhoog. Sodra dié proses vir plaaswerkers slaag, sal huis- en tuinwerkers noodwendig volg. Dalk is die beste kersgeskenk wat ons onsself kan gee, die besparing aan volksvreemde arbeid deur hulle vroegtydig te rasionaliseer. Dan sal ons terselfdertyd ook nog meer ekonomies vry wees, want volledige vryheid sal nie kan kom met ekonomiese verknegting en afhanklikheid van volksvreemde arbeid nie!

Die Voortrekkers se strewe na vryheid In die aanloop na Geloftedag 2012, dink ons weer aan die gebeure van die Groot Trek. Die Voortrekkerboere was nie mense wat allerhande gesofistikeerde teorieë oor ’n politieke toekoms gehad het nie. Hulle was praktiese mense wat met groot uitdagings te doen gekry het. ’n Mens wil amper ons hedendaagse boeremense ook so sien. Elkeen het belange wat bedreig word. Om ekonomies kop bo water te hou het moeilik geword en boonop is ons mense se lewens elke dag in gevaar. In sulke omstandighede dink Afrikaners nie graag aan mooi staatkundige oplossings of politieke filosofieë nie. Hulle soek daadwerklike oplossings vir dringende behoeftes. Ons moet dit miskien beter verstaan wanneer ons in politieke gesprekke betrokke raak. Tog was die trekkers nie onduidelik oor wat hulle verlang het nie. Hulle het geweet dat hulle oor hulself wil regeer, dat hulle besluite oor hul toekoms wil neem sonder die inmenging van die Britse owerhede; en dat hulle hulself moes beveilig. Dit was miskien nie bewuste politiek nie, maar praktiese insig en ’n brandende hartsbegeerte. Daarom was die trekkers daders, eerder as denkers. Maar tog moet ’n mens hulle nie onderskat nie. Piet Retief se traktaat verwoord reeds ’n baie gevordere siening van vryheid, juis dit wat uiteindelik die Afrikanervolk se republikeinse strewe sou word. In ’n bundel oor die betekenis van Republiekwording in 1961, het prof FA van Jaarsveld die volgende geskryf: “Die Voortrekkers is nie soos deur liberale tydgenootlike kritici beweer is, as ’n klomp avonturiers uit die Kolonie weg met die oog op die ontneming van die inboorling van sy grond en sy vee, dws om bloot materiële redes nie. Die daad van landverlating was vir hulle ’n swaar afskeid van gevestigde belange, die afskeid van ’n moederland. In hulle herinneringe het hulle altyd gewag gemaak van die pyn van ‘Moederland Verlaten’

en die ingaan van die onbekende wildernis. Dit was vir hulle ’n geloofsdaad. Hulle het God voor oë gestel en op Sy alwyse leiding vertrou. Ook was dit vir hulle die binnegaan van ’n onbekende toekoms. Dit was die begin van ‘hulle eie’ geskiedenis. In latere werke is die Groot Trek altyd as vertrekpunt van die Republikeinse geskiedenis geneem. Die Groot Trek was finaal gerig; van terugkeer na die kolonie was daar geen sprake nie…” Van Jaarsveld gaan voort om dit

PERSPEKTIEF deur Meinhard Peters

Verbonde aan die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis ’n vreedsame opstand teen die Britse owerheid te noem, en ’n afskeuring van die kolonie. Sou Afrikaners vandag weer so daadwerklik en finaal kon besluit oor hul toekoms? Dit is die vraag wat onwillekeurig by ’n mens opkom. Het ons ook die vermoë om ons af te skeur van die vreemde owerheid wat ons uitlewer aan moordbendes, stakende vakbonde, misdadigers en korrupte regeerders? Met hierdie vraag dink ’n mens nie in die eerste plek aan ’n reaksie soos die trek (landsverlating) nie; maar aan ’n meer bewuste strewe om werklik los te breek uit die onderdrukkende sisteem waarbinne daar geen vryheid of toekoms vir die Afrikanervolk is nie. Namate ons omstandighede mense begin oortuig van die onhoudbaarheid van die huidige grondwetlike bedeling, sal die verlange na die een of ander vorm van “trek” al sterker word – die trek na ons vryheid, na ons eie vaderland; al kan ons net soos die trekkers nog nie sien waar so ’n vaderland gevestig sal word of presies hoe dit gestalte sal kry nie. Die fisiese omstandighede van

ons dag is in baie opsigte anders – daar is nie meer oop en onbewoonde ruimtes waarin ons in vrede na ’n nuwe vaderland kan trek nie. Trek na die buiteland beteken ook geen toekoms vir ons as ’n volk, met ’n eie taal en eie kultuur nie. Hou ons die Gelofte van 1838 in gedagte, kan ons insien dat die trekgedagte vir ons eestens ’n geestelike wegbreek uit die kommunistiese sisteem beteken. Ons volkslewe is op iets anders gebou as die gelykheidsideologie se kosmopolitiese kultuur. Ons mag nie opgaan in die vermengde SuidAfrika wat vir ons voorgehou word as “die wonderwerk” van ons tyd nie. Want ons weet die bedeling is geen wonderwerk nie, maar die beplande dood in die pot vir die Afrikaners. Sal ons daardie groot stap kan neem om in groeiende getalle te verklaar dat ons nie langer ons toekoms gaan soek in hierdie verwerplike en skandalige bedeling nie – maar dat ons wil werk aan ons eie Republikeinse vryheid? Net soos vir die Voortrekkers, beteken dit ook praktiese denke en praktiese optrede. Dit beteken onder andere die oprig van eie skole, die uitbou van eie finansiële instellings, die oprig van eie universiteite en die besetting van gebiede wat ons mettertyd volledig kan domineer en waar ons onsself wil regeer. Natuurlik klink so’n oproep idealisties. Maar watter keuses het ons werklik? Waarom sal ons nie doen wat ons voorgeslagte gedoen het, en wat ons die heel beste kan doen nie? Dit is om te veg vir ons eie vryheid. Daarmee kon selfs die Britse Ryk ons nie troef nie, nie eens met sy wapengeweld en sy moordkampe nie. Ons kragte is beperk, maar as ons gees sterk is, en as ons die wil het, kan ons nuwe vorme van vryheid skep – te midde van al ons moeilikhede. So ’n besluit oor ons toekoms maak baie sin vir daardie Afrikaners wat nie bereid is om die volgende geslag uit te lewer aan die magte wat nou oor ons regeer nie.


DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012 3

Plaasvakbonde dreig met massa-optrede in Wes-Kaap

Uitsprake deur Cosatu en ‘n bondgenoot dat boere agter die geweld en verdeeldheid in die Wes-Kaap sou wees, maak deel uit van dié organisasies se beoogde massa-optrede. Volgens Cosatu en Passop (People Against Suffering, Oppression and Poverty) probeer plaaseienaars in die Wes-Kaap om werkers te verdeel en moedig glo xenofobie in die provinsie aan. Volgens die twee groepe het hulle bewyse dat die boere self die geweld en anargie veroorsaak het. Hulle het eger nie meer inligting oor die beweerde bewyse verskaf nie. “Dié tipe uitsprake toon dat vakbonde geen benul het van wat in die praktyk aan die gang is nie. Boere en hul werkers is enorm op mekaar aangewese, en hulle weet dit ook., het die assistent hoofbestuurder kommunikasie en ledesake van TLU SA, mnr. Henk van De Graaf, gesê. “Dit is belaglike bewerings om te maak, waarom sou die boere dit wou doen? Waarom lê hulle dan nie aanklagte van intimidasie (teen die boere) nie? Die uitsprake word gemaak om verhoudings verder te vertroebel. “Die brande in die Noord-Kaap het ‘n voorbeeld gelewer van die verhoudinge wat op die grond heers. Die boer, mnr. Johan de Bruyn, van Witvlei in die Noord-Kaap is deur twee van sy

werkers gered van ‘n gewisse dood toe hulle hom uit die vlamme gedra het. Hy is as ‘n goeie mens deur hulle beskryf, en hulle het hulle eie lewens op die spel geplaas om hom te red,” het hy gesê. ‘n Sogenaamde sambreel-vakbond, waartoe minstens sewe plaaswerkervakbonde behoort, beoog om as deel van hul massa-optrede optogte na die parlementsgebou in Kaapstad en die kantore van Agri Wes-Kaap in die Paarl te hou. Dié vakbond, Awetuc, eis ‘n minimum loon van R150 per dag vir plaaswerkers. Die onderhandelingsproses word glo nog kans gegee, maar die vakbonde is na berig word intussen besig om massaoptrede te begin mobiliseer wat volgens ‘n dreigement “moeilik sal wees om te beheer”. TLU SA het vroeër in ‘n mediaverklaring gesê dat sy standpunt is dat die onluste in die Wes-Kaap nie soseer om ‘n minimum salaris (gaan) nie, as dat dit wel gaan om politieke redes. Die president van dié landbou-organisasie, mnr. Louis Meintjes, het in skrywes aan die sekretaris–generaal van die ANC, die minister van landbou en die president van die ANCregime gesê: “’Ons het getuienis dat mense van buite met busse aangery is waar hulle dan amok gemaak het. Ons

glo dit is ter wille van politieke motiewe, want aangesien die ANC nie in beheer in dié provinsie is nie, is dit hulle doel om die provinsie onregeerbaar te maak.’” TLU SA het onder meer dissiplinêre optrede teen die ANC se leier in die Wes-Kaap, Marius Fransman geëis. Hy het in ongure taal gesê dat die boere van die De Doorns-omgewing gaan ... “Dit word in ’n ernstige lig en as haatspraak gesien,” is gesê Van die eise wat TLU SA aan die minister van landbou in die skrywe aan hom gestel het, is: “’Ons eis vergoeding vir die skade aan boere en plaaswerkers se eiendom wat veroorsaak is deur die polities gemotiveerde staking. Die regering moet hiervoor betaal en kan die skade verhaal van die ANC en vakbonde wat by die staking betrokke was. “‘Ons eis dat die regering boere, plaaswerkers en hulle eiendom sal beskerm teen gewelddadige protesoptredes. “’Ons eis dat die regering voldoende maatreëls sal instel om boere en plaaswerkers te beskerm teen plaasmoorde en aanvalle op plase. “’Ons eis dat alle boere vrygestel moet word van tolgelde op paaie. “’Ons eis dat die regering maatreëls in plek sal stel sodat waterbesoedeling gestop sal word, sodat ons veilige voed-

16 Desember 2012

7:30 Vlaghysing Biduur: dr. Kobus Bezuidenhout Kranslegging

Navrae: Sam de Klerk 051 446 1899

Kom kampeer vanaf die Saterdag saam met mede-Afrikaners. Kampeergeriewe is beskikbaar.

08:00 Kranslegging

09:30 Geloftediens

Ds. Rossouw van die Hervormde Kerk

Gelofterede:

Mnr. Meinhard Peters

Navrae: Mnr. Frans Pieterse

Tel: 072 335 0555

DOORNKRAAL Pietersburg

9:00 Vlaghysing 10:00 Feesrede: Mnr. Willie Spies

11:00 Geloftediens:

Ds. Retief Gouws (Gereformeerde Kerk)

9:00 Verwelkoming en vertelling uit geskiedenis mnr. Barend Uys

16 Desember 2012

Bron van herinnering/ Dam van trane (agter Bybelhuis)

Geloftesaal Skougronde, Clocolan

Navrae: Mnr. Johan Willemse Tel. 072 197 3134

*’n Verskroeide aarde beleid word ondertussen in onder meer die Noord-Kaap gevolg. Veldbrande in die Kimberley-omgewing het reeds duisende hektaar verwoes. Brande het na wildplase by Kuruman en beesplase by Vryburg uitgebrei. Die brande was aanvanklik tussen Koopmansfontein en Reivilo.

Rooihuiskraalterrein*

Vrouemonument

9 - 15 Desember 2012

CLOCOLAN

sel kan produseer ten einde voedselsekerheid te ondersteun. “’Ons eis die verlaging van ESKOM se elektrisiteitstariewe. “‘Ons eis paaie sonder slaggate. “’Ons eis die einde aan Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB). “‘Ons eis beter pryse vir al ons produkte.’”

Geloftefeeste 2012

Dankbaar Geloftefees 18: 30 Voorafbidure

Die ANC-organiseerder, William Kamfer, word by Ceres deur die polisie “verwyder” op aanklagte van oortreding en die intimidasie van nie-stakers.

Vrouemonument

Geloftefeesdiens en aflê van Gelofte Dr. Déwyk Ungerer (Ned. Geref. Kerk Raslouw)

9:00 Samesang 9:15 Geloftediens ds. Connie Bester Herbevestiging van die Gelofte Feesrede: SJ de Klerk Kranslegging met gebed Loslaat van duiwe

Navrae: Skakel (012) 654 2079 of (012) 658 5552 of 083 448 2134

*(in Rooihuiskraalweg, suid van Theuns van Niekerkstraat vanaf 9:00 tot 11:00)

KLOOF GELOFTEFEES Sondag 16 Desember 2012

GROBLERSDAL

9:00 Geloftediens

(plaas van mnr Paul Kruger) Groblersdal

Die Willie Marais Afrikanersentrum Eloffsdal, Pretoria Prof. Hennie Theron (APK)

11:00 Gelofterede Mnr. Andries Breytenbach (Leier van die HNP en Voorsitter van die Afrikaner Volksraad) Kom lê opnuut die Gelofte af saam met Afrikaners wat steeds die vryheidsideaal van die Afrikanervolk hulle erns maak.

LICHTENBURG Feesterrein van die CVO-skool

08:00 Geloftediens Ds. LH Stavast

Gelofterede:

Ds. LH Stavast

Navrae: Mnr. Hansie Theart Tel. 082 922 5755

Kameeldoring

10:00 Geloftediens

Ds Phillip Olivier (APK)

12:00 Gelofterede: Mnr Wouter Rust

Navrae: Mnr Paul Kruger

Tel. 082 772 6011

PAARDEKRAAL

Verrigtinge begin om 06:00

09:00 Vlaghysing

Aflê van die 1880 GelofteFeesboodskap: Ds. JPJ Fourie (NH Kerk)

11:00 Geloftediens

Ds. HA Retief (NH Kerk)

Navrae: Mnr. At von Well Tel. 082 348 3828

HELDERBERG-KOM (Strand, Somerset-Wes, Gordonsbaai) Samesang

9:00 Erediens Ds. Steve Botes (APK)

(Nederduitsch Hervormde Kerk, h/v Boschendal en Elimstr) Lees van Gelofte

Navrae: Japie Botha 083 231 6321 Willem Reyneke 083 375 7701

VANRHYNSDORP

Lankverwacht Gastehuis Sa.15 Desember Bring en braai So. 16 Des. 9:00 Geloftediens Oudl L. Burger

9:45 Gelofterede - Dr. S van der Merwe Navrae: Louis Burger 074 193 2978


4 DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012

‘Heropvoeding’ as deel van ’n sielkundige oorlogsvoering (slot)

In Der Südafrika-Deutsche van 9 Oktober 2012 het ‘n artikel getiteld, “Umerziehung der Deutschen als Teil der Psychologischen Kriegführung” deur Hans-Joachim von Leesen verskyn. Vanweë die toepaslikheid van die taktiek in die “heropvoeding van die Duitsers as deel van ‘n sielkundige oorlogsvoering” op die Afrikanervolk word ‘n vertaling (deur Anita Morkel) van die artikel gepubliseer.

Die Duitse karakter word skoongewas Nuwe tydskrifte wat aan Duitsers behoort, is begin waarin ‘n “ander Duitsland” verkondig is. Daarbenewens is akademici ook ingespan om die vooroordele waarvolgens die Duitsers getipeer word, sogenaamd te ontdek en te ondergrawe, met ander woorde om op ‘n wetenskaplike wyse die volk herop te voed. Sodoende is mense gesoek in wie die tipiese Duitse karaktertrekke soos onder meer fluksheid, daadwerklikheid, netheid en ‘n gesonde lewenswyse ens. ontbreek, diegene wat hierdie eienskappe wou verberg as “dieperliggen-de swakheid van die eie ek”. Mense word ondervra oor hulle verhouding met hulle vader en moeder. Voorkeur is gegee aan mans wat ‘n gebroke verhouding met hul ouers gehad het. Die nuwe tydskrifuitgewers en hoofredakteurs is aan toetse onderwerp en wanneer hulle karaktergebreke gehad het, het hulle in aanmerking gekom vir die bepaalde ‘poste’’. Verder het hulle boonop ook nog ‘n lisensie vir ‘n koerant of ‘n tydskrif bekom, en moes sorg dat daar by die reëls gehou word anders is die lisensie teruggetrek. Deur middel van hierdie media wat aan die Geallieerde militêre regerings behoort het, is die kollektiewe skuld van die Duitsers aan hulle voorgehou en in dieselfde uitgawe is die

Soos onlangs weer met die afgryslik pastoriemoord nie ver van waar ek tans werk, kom die vraag na vergifnis van die wrede moordenaars weer na vore. Die emosies van die slagoffers en hulle gesinne is nog diep rou of daar word – gewoonlik deur die een of ander “geestelike” al geëis dat ons as Christene moet vergewe, “onvoorwaardelik”” vergewe, want God maak ook so: Hy vergewe “onvoorwaardelik”. Onlangs het daar in die maandblad van die kerklike gemeenskap waarin ek werksaam is, ‘n reeks artikels verskyn wat aan die onderwerp, “Vergifnis” gewy is. Vanselfsprekend kom daarin telkens die gruwel van plaasmoorde, verkragtings, verminkings en ander duiwelswerke, waaraan ons ongelukkig al so gewoond geraak het in hierdie geroofde land, ook ter sprake. En, in lyn met die “kollektiewe skuld”-gevoel wat aan ons volk opgedring word, is die een woord wat redding en verligting moet bring: “vergifnis”. Dit is wel moeilik, erken die skrywers, maar dit is ons Godgegewe opdrag. So vertel een van die dominees: “In die proses van vergifnis is dit noodsaaklik om te weet dat vergifnis nie iets is wat jy

Geallieerdes se oorlogsoortredings soos hul lugoorlog teen die siviele bevolking geregverdig en onder die mat ingevee. Een van die hoofmaatreëls van sielkundige oorlogsvoering is ook gevolg: ‘n vyandige volk moet van sy leierskap vervreem word. Dit was reeds die doel van die Geallieerdes in die Eerste Wêreldoorlog toe die keiser as ‘n bloeddorstige monster voorgestel is. Vir alle tydskrifte en die televisie het die grondbeginsel gegeld dat elke joernalis ‘n heropvoeder moes wees. Word dit nie gedoen nie, was daar die gevaar dat jy jou werk kon verloor. Dit verklaar dan ook die grondige lojaliteit van uitgewers en redakteurs. Toe die Bondsrepubliek van Duitsland in 1949 tot stand gekom het, het die lisensiëring van die pers deur die militêre regering ten einde gekom. Maar in die jare 1945 tot 1949 is die perswese deeglik deur militêre regering se skoling as heropvoeders gevorm. Sodoende is die joernaliste van die Bondsrepubliek tans nie eens vry nie omdat hulle hul steeds ten opsigte van grondbeginsels steeds gebonde (moet) voel oor die Duitse kollektiewe skuld en die Duitsers se ‘alleen’skuld vir die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog. Die heropvoeding het ook in skole en universiteite plaasgevind. Alle skoolboeke is verbied. Om boeke te publiseer, moes mens ‘n lisensie van die militêre regering bekom. Daar het ‘n aansienlike aanvraag vir nuwe publikasies ontstaan nadat die Geallieerde beheerraad sowat 34 645 boeke verbied het, waaronder boeke oor die Olimpiese Spele van 1936, en die Eerste Wêreldoorlog. Teen 1946 sou die gety begin draai toe die Amerikaners begin besef het dat die bondgenootskap tussen die Sowjetunie en die Westerse magte net gaan hou solank hulle ‘n gemeenskaplike vyand, naamlik Duitsland

het. Amerika het begin vrees dat die vakuum wat sou ontstaan weens die onderwerping van Duitsland deur die Sowjetunie in die gestalte van kommunisme binnegedring sal word – met al die gevolge daarvan vir die Westerse wêreld. Die magstryd om Duitsland het dermate al hoe duideliker geword. Die Ooste en Weste wou soveel as moontlik van die Duitse potensiaal vir hul self inpalm deur die gedeelte van Duitsland wat in elkeen se hande beland het in sy magsbestek in te trek. En daarmee het die Koue-oorlog begin. Die geheime peetouers van die Bondsrepubliek Die sielkundige oorlog het nou baie kompleks geword aangesien Amerika terwyl hy Duitsland wou onderdruk ook terselfdertyd Duitsland weer ‘n gewisse mag wou maak indien so ‘n Duitse mag teen die Sowjetunie benodig sou word. Tans gaan dit nie veel anders nie. Desnieteenstaande benodig mens net die Duitse potensiaal en nie ‘n selfstandige wil nie. Die Duitsers moes opgeneem word in ‘n Amerikaanse magsblok in die Weste en ‘n Sowjet magsblok in die Ooste. Die psigologiese oorlogsvoering het ‘n tweede front geopen: die oorlog teen die kommunisme. In ‘n dokumentêre film, Germany made in USA, het destydse spesialiste van die heropvoedingsintellings persoonlik aan die woord gekom. Hulle was, soos dit in die film heet, “die geheime peetouers van die Bondsrepubliek van Duitsland” aangesien Duitsland se hulp teen die kommunisme benodig is. Die linkse kragte in Duitsland moes dan ook daarvan weerhou word om in die kommunisme ingesuig te word. Vir hierdie doel het die CIA die Kongres vir die Vryheid van Kultuur daargestel en sy tydskrif, Der Monat, grootliks uitge-

brei, Geld het ‘n aansienlike rol gespeel om linkse intellektueles oor te koop. Terwyl die heropvoeding in die eerste tydvak na die oorlog daarmee besig was om Duitse strukture te versteur, was dit nou daarop ingestel om instellings weer op te bou wat vir die Amerikaanse saak nuttig is. Enorme bedrae is deur die Amerikaners in die Duitse vakbondwese gestort en bestee om belangrike linkse politici soos Willy Brandt, Ernst Reuter en Carlo Schmid vir hulle politieke werk oor te wen. Amerikaanse ‘huise’ is gevestig, waarvan die Britse eweknie in dié land se besette deel het as “Die Brücke” bekend gestaan; in die Franse deel “Maisons français” en in die Sowjet-gedeelte, die DuitsSowjet Vriendskap. Hier is skoolklasse vir indokrinasie gevestig. Die rol van die Geallieerdes blyk ook duidelik in die omkoop van politici in 1952 toe die strewe op hervereniging van Duitsland gefnuik is, en daar ook ‘n greep gekry is op die steenkool en staal in Europa. In voorvermelde film word dit gestel dat die Pruissiese/Duitse oorblyfsels in die Duitse denke verrot (doelbewys op wetenskaplike wyse heropgevoed) is sodat die Duitsers tans ‘n kultuurnasie volgens die Amerikaanse voorbeeld geword het. Karl Steinbuch skryf die oorwinnaars het ons ‘n kulturele heersersisteem toegewys wat ons bestaan, ons identiteit en ons tradisie vyandiggesind is: die ideologie teen ons eie bestaan. Elisabeth Noelle-Neumann skryf dat die resultaat van heropvoeding ‘n ekstreme selfvernedering is. “Mens kan dit in een sin saamvat: die oorwinnaars het selfhaat in ons geplant.” (beide in Mosberg se Re-education aangehaal). (Aanstaande week: “Die sielkundige aanslag teen die Afrikanervolk”)

Woord en Wêreld

Sou ek nie haat nie? (2)

Ds. LH Stavast

gee wanneer die persoon jou daarvoor kom vra nie”. Daarom kan hy ook net vantevore skryf: “Ons moet alle mense vergewe, aangesien daar nie enige beperking is op die manier waarop God vergewe nie. Daarom geld hierdie opdrag ook vir die aanvaller(-s) wat my of my gesin soveel leed aangedoen het”. (Die Kerkblad, Okt. 2012, bl. 19). Die verhaal kom op die ou end daarop neer dat ons ook nie meer hoef te bid: “Vergeef ons ons skulde” nie. Want dit is mos die manier waarop God vergifnis skenk: “Hy vergewe voordat ons daarvoor vra!” Dergelike dwaashede kom in verskeie van die artikels voor. Die gevolg is dat ons gedwing word om ook as gewonde volk met steeds meer van

daardie “Jungiaanse” massa-skuldlas moet rondkruip in ons eie land. (CG Jung was ‘n – tans nog in linkse kringe – ‘n populêre Duitssprekende Switserse sielkundige wat met sy redenasies oor “kollektiewe skuld” die Duitse volk van na 1945 kop onderstebo en die beursie wyd oop vir die Sioniste laat rondloop). Deur die gewone konkelary van Tutu se “versoeningskommissie”en deur die valse vergryp aan ons geskiedenis groei daar vandag nog steeds ‘n Afrikanerjeug op wat skaam is oor die gewaande sondes van hulle voorvaders. En die sout in wonde is nou nog die skynbare moeite wat ons het om hierdie goddelose barbare “onvoorwaardelik” te vergewe! Ons kinders groei op met ‘n dubbele skuld. Weet u wat hierdie, wat my betref, onbybelse versinsels gaan bewerk? Dat ons ‘n kruiperige, slaafagtige klomp mense word wat sonder krag en sonder roeping maar so vinnig as wat ons kan “integreer” en van ons volks se Godgebonde verlede ons losskeur! God vergewe nie “onvoorwaardelik” nie. Daar is voorwaardes aan vergifnis verbonde. Ons moet bid: “Vergeef ons ons skulde”! Die woord wat vir “skuld” ge-

bruik word, het oorspronklik ‘n finansiële betekenis: “geldbetaling”. En so ‘n skuld moet betaal word! Die Kategismus sê in Sondag 5: “God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons óf deur onsself óf deur ‘n ander ten volle betaal.” Die “wet van Transvaal” geld hier ook ten volle. Betaal! Met wat? “Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word – dit is die ewige straf van liggaam en siel.” (Sondag 4). Die Woord van God gaan maar nie oppervlakkig om met die skuldbegrip en die skuldbesef van sy lesers en hoorders nie. “Want wie dit hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.” (Jak. 2: 10). Wel, as daar dan Een is wat ons koponderstebo laat loop, dan is dit God Self! “....Niemand wat voor U bestaan, kan pleit- of regsgrond ooit verskaf nie dat hy U vonnis kan ontgaan.” (Ps. 143: 2 ber.). Voordat ons nou by daardie vinnige vergifnis-gee kom wat ons mislei en verslaaf moet ons dodelike erns maak met ons sonde en skuld teenoor God. (Vervolg).


DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012 5

Geluk Eskom, dink nou aan die boere

Eskom behoort gelukgewens te word met die feit dat hy in die laaste ses maande tot September vanjaar dit kon regkry om ten spyte van minder aanvraag in elektrisiteit (nogal deur die wintermaande) dit kon regkry om ’n wins van R12,6 miljard te toon, meen TLU SA. “Eskom het skynbaar voorsiening gemaak vir ’n daling van die aanvraag na elektrisiteit en daardie daling was inderdaad meer as wat verwag is. Nietemin maak Eskom voorsiening vir ’n toekomstige styging na die vraag van elektrisiteit en voer dit as rede aan vir die aangevraagde tarief-

s ree v e b On lank B

styging oor die volgende vyf jaar, sê die landbou-organisasie in ‘n persverklaring. “Dit wil dus voorkom of verbruikers inderdaad gehoor gee aan Eskom se versoek om elektrisiteit te bespaar. Bowendien is die stygings van die laaste paar jaar genoeg rede vir enige verbruiker om verdere besparings in werking te stel. “Gevolglik kan aanvaar word dat Eskom se voorsiening vir die volgende vyf jaar nie realisties is nie wat beteken dat geen verdere verhoging nodig is nie. “In die lig van sy winsgewendheid en moontlik verkeerde aannames en bereke-

Die enigste Afrikaanse weekblad wat skryf oor Blanke- en Afrikanerbelange. Die koerant met die suiwer boodskap van Afrikaner-nasionalisme!

Weeklikse rubrieke oor ekonomiese en kulturele sake.

Teken NOU in en wees ingelig ! Intekengeld:

R285 vir 12 maande R142,50 vir 6 maande Elektroniese koerant, R180 vir 12 maande

Stuur u intekengeld met onderstaande voltooide vorm aan: Die Afrikaner, Posbus 1888, Pretoria, 0001

Bewys van inbetalings moet gefaks word na (012) 335 8518

Naam:

Adres:

________________________________________ _______________ Poskode: _______________

Telefoon: __________________ Selfoon: ________________ e-pos:

Bloemfontein. Hilde se wengedigte is “Keramiekbeeld”, “Brokkies Liefde” en :Dirigent”, en Mariëtte se wengedigte is “Druppel-dou Druppeltjie nou…” en “Waar ons die lente ontmoet”. In die Hoërskole-kategorie het Afrikaanse privaatskole die botoon gevoer: Karlien Stolper van die Gereformeerde Skool Dirk Postma, Pretoria was naaswenner met haar gedigte, “Die hart se kloppende gesang”, “Lewende Seisoene” en “Groei” terwyl Delene van Wyk, CVO Vivo as algehele wenner aangewys is met haar gedigte “Briefie vir Oupa”, “Egskeiding” en “Klavier”. Kleine Kara Ranwell, van laerskool Jan Cilliers, Johannesburg was die naaswenner in die Laerskole-kategorie met haar gedig, “Vyf moderne ‘Haikoes’ vir ‘n Stadskind.” Die algehele wenner van die Laerskole-kategorie is die graad 5 dogter van CVO Potgietersrus, Liezel van Schalkwyk met haar gedig, “Die uitkoms”. Die beoordelaars was beïndruk met die gehalte van die gedigte wat vir vanjaar se kompetisie ingeskryf is. Dr. Dirk Hermann is beskermheer van die GHA se jaarlikse gedigtekompetisie. ‘n Keur van die gedigte wat vir vanjaar se gedigtekompetisie ingeskryf is, is geplaas in Stemme uit die Suiderland V11. Prof. Danie Goosen, voorsitter van die FAK, het die voorwoord vir die digbundel geskryf.

Unieke gordels

________________________________________

________________________________________

Die vraag na Eskom-krag was volgens die uitvoerende hoof van die elektrisiteitsverskaffer 14,7% minder.

GHA-Gedigtekompetisie hou glansaand

Die GHA Glansaand wat op Saterdag 10 November 2012 in Pretoria plaasgevind het, het vir vele verrassings gesorg. Dit is die spoggeleentheid, waar die beste gedigte vir die jaarlikse gedigtekompetisie van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) ingeskryf is, bekroon word. In die Ope-kategorie is mnr. GHJ Vorster van Richardsbaai bekroon as die algehele wenner met sy gedigte, “Simon Petrus”, “Swartvoël” en “Maanblom”. Dit is die eerste keer wat mnr Vorster aan ‘n gedigtekompetisie deelgeneem het. Die naaswenner van die Ope-kategorie is mev. Marie Senekal van Cullinan met haar gedigte “‘n Sagte pen”, “Ons huweliksdans” en “‘n Enkel Blomblaar”. Mev Senekal wat jare lank reeds deelneem aan die kompetisie was aangenaam verras deur die toekenning. In die splintenuwe kategorie, die Studentekategorie, het Hilde Pretorius, ‘n deeltydse student aan Unisa en onderwyser van Hoërskool Wonderboom die eerste plek gedeel met Mariëtte Malherbe van die Universiteit

Te koop

Tjeks word uitgemaak aan Die Afrikaner, maar internet-betalings of bankinbetalings kan gedoen word by Absa, Rekeningnommer 020 800 801

ninge, doen TLU SA ’n beroep op Eskom en op Nersa om nie enige verdere tariefverhogings in werking te stel nie en dat ’n moratorium op enige verhogings geplaas sal word vir die volgende drie jaar. Boere gaan reeds ernstig gebuk onder hoë insetkoste en lae produkpryse, en verligting op die elektrisiteitsrekenings kan net hulle druk help verminder en bydra tot volgehoue voedselsekerheid.” Na wat berig word, het Eskom in die ses maande tot einde September R12,6 miljard gemaak. Dit is blybaar effens minder as in die ooreenstemmende tyd verlede jaar.

info@louisnaude.co.za 082 Web: www.louisnaude.co.za

___________________ Faks: _________________

HNP-DAGBOEK

HNP-OPENBARE VERGADERING RUSTENBURG Dinsdag 27 NOVEMBER 2012

Spreker: Mnr. Andries Breytenbach, Leier van die HNP 19:00 NG Moedergemeente saal

Skakel Johannes van den Berg (012) 335 8523; J Nel 014 537 2347

396 6244

HNP

GHA-hoofkantoor in Pretoria tel. 012 335 3321 Webblad: www.afrikaans.org.za

Hoofkantoor

Adresveranderings

• Die HNP-hoofkantoor is met ‘n landwye werwingsaksie besig.

Skakel ons asseblief om u posadres, telefoon- en selnommer, en e-pos adres te kontroleer.

• Die belangstelling in die werksaamhede van die HNP neem toe. • Reël asseblief vir ons ‘n openbare- of inligtingsvergadering.

012-335 8523


6 DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012

Toesprake van vorige Eerste Ministers vandag steeds van toepassing

In hierdie deel van die Toespraak gaan dit kortliks oor die onafhanklikheid van state; oor die moontlike vereniging van die Europese state wat dr Verwoerd nie glo sal gebeur nie; dan skryf hy oor die maatskaplike terrein waar die gevaar van die liberalisme skuil naamlik op die universiteite en op die sport en vermaak terrein (waar hy dan spesifiek ingaan op die vraagstuk van Maori’s in ’n All Blackspan wat in Suid-Afrika kom toer); oor die kontak van leiers van ander gekleurde state; en dan gedagtes oor die volkome toepassing van apartheid. ONAFHANKLIKHEID VAN STATE ‘n Mens weet dat die gedagte om die vryheid in die eie staat te gee, met wat die konsekwensies ook mag wees (soms erg soos in die Kongo) nog nie te verdoem is nie wanneer dit gegee word aan die Nieblanke in sy eie land. Die verlening van vryheid en onafhanklikheid van sy eie land, al kan hy dit nog nie baie goed bestuur nie, is ‘n begryplike daad en ‘n begryplike moontliker manier om reg te doen. Maar wanneer jy kom by ‘n unieke land soos hier in SuidAfrika en jy wil daar dieselfde beleid toepas, maar nou wil jy iets doen wat selfs die Swart lande van Afrika nie wil hê nie, naamlik om Swart en Wit as een te beskou, een en eensoortig, as jy dit doen, dan skep jy ‘n onreg juis vir diegene wat die orde en die vrede en die voortbestaan ook van die Swartman was, en dan is jy besig om ‘n onding te probeer teweeg te bring, terwyl die ander Swart nasies in hulle eie state nie noodwendig ‘n onding is nie. En nou begryp die ander state van die wêreld die Suid-Afrikaanse toestand op die oomblik nie, omdat hulle nie genoegsame kennis het van ons toestande nie, of omdat hulle onder die druk van allerhande Afrika-eise verkeer, en omdat hulle in die V.V.O. hulle eie selfsugtige belange wil behartig deur soveel stemme as moontlik om hulle te skaar, en daarom hou hulle nou aan om teenoor hierdie unieke land, Suid-Afrika, die eis te stel wat eintlik in botsing is met wat elders gebeur. AFRIKA EN ASIË Wat in Afrika en in Asië gebeur, is dat elke keer ‘n Nasionale staat, ‘n staat met ‘n

eenheidsnasie tot stand kom, terwyl in Suid-Afrika eintlik ‘n veelrassige staat tot stand gebring wil word, wat gelyk is aan die Empires, die ryke van die verlede wat almal vernietig geraak het omdat wat verskillend is, uitmekaar moet val. Dit is duidelik dat dit alleen ons Nasionaliste van Suid-Afrika is wat nog die konsekwente lyn volg van hulle eie denke met betrekking tot die ander nasies, naamlik om nasionale state te skep waar ons die verskillende volkere het - selfs nie eers net een Swart volk en ‘n Wit volk nie, maar meer as een verskillende Swart volk, net soos daar in Europa nie nie net een Wit volk is nie wat in aparte state die beste inpas. So is ons alleen eintlik besig om daardie logiese begrip van die pad van die nasies te volg. SKEPPING VAN NASIES Die pad van die skepping van nasies in ou Europa en later in Suid-Afrika en in Asië en in Afrika vandag, is die Nasionale beleid wat streng genome in ooreenstemming is met daardie denke van ‘n nasie sy vryheid en sy eie staat te gee. Daarom is dit dat ek sê dat ek glo dat die Blanke van SuidAfrika hom in die internasionale politiek sal kan handhaaf, al kry hy ook hoe swaar vandag in hierdie tye van verwarring en onhelderheid en selfsugtige motiewe deur die agitasie wat daar is, want die waarheid het ‘n neiging om uit te kom. FEITE TEL Op die ou end is dit die feite, die ding wat werklik is, wat na bo kom, en ek sien dIt nou al dat sommige van die volkere wat hul ten skerpste teen ons uitgelaat het, en soms is dit nog nie by die regerings nie, maar net nog by die volkere,

DIE LOSKOPDAM-TOESPRAAK (2) Nasionale Jeugbondkongres, 4 September 1965 begin die begrip helder word, en die begrip word helder gemaak nie deur wat ons sê nie, maar deur wat gebeur in die state waar verkeerde prosesse aan die gang gesit is, begin dit vir die volkere helder word dat die Suid-Afrika van vandag met sy bewind nie so verkeerd is nie om aan te dring om aparte nasieskap ook hier en die aparte reg van voortbestaan van die Blankes ook ten bate van die Bantoestate en nasies wat nog sal ontstaan namate hulle ryp daarvoor word. En dit is die interessante verskynsel waarop ek my geloof bou, dat meer en meer sal Suid-Afrika nie net begryp word nie, maar miskien op die ou end ook geloof word vir die standvastigheid wat hy vandag het om te bly by die sentrale begrippe van die skepping van volkere. (Applous). VERENIGING VAN EUROPA

een se nasionalisme, kan elkeen dit ook gun aan sy buurman om sy nasionalisme uit te lewe, en dan alleen kan hulle op ekonomiese gebied wel saamwerk en die paaie deursoek waar daar moeilikhede is. Selfs op ekonomiese gebied vind ons vandag is samewerking tussen nasies moeilik, en as samewerking moeilik is tussen die nasies op ekonomiese gebied alleen, waar elkeen sy eie belange probeer versoen met die ander een s’n, net soos mededingende maatskappye wat in konsortiums oplos, probeer om met mekaar se belange rekening te hou om op die ou end gesamentlik ‘n groter prestasie te bereik, as die nasies dit reeds moeilik vind wat prakties moontlik is, hoeveel onmoontliker is dan nie ‘n totale politieke eenwording nie?

U weet dat daar in Europa ‘n beweging is om Europa te verenig, een Europa met ‘n Europese parlement te maak. Ek wil prontuit sê ek glo nie dat dit tot stand gaan kom nie. Ek sien nie dat die heel verskillende nasiegroepe van Europa, Engeland en Duitsland, Holland en Spanje, Frankryk, Portugal en Italië en Griekeland almal hulle gaan versoen om onder een sentrale regering te kom wat die regering van Europa sal heet nie. Ek sien hulle nie een leier of President of Koning of Eerste Minister of wat ook al aanvaar nie.

EEN HEERS

KOMPROMIS OOR BEGINSELS

Dit bring ons by die volgende terrein waar ‘n mens jou toets wil stel, en dit is, kan die Blanke hom handhaaf op die maatskaplike terrein. Wanneer ons hieroor dink, dan is daar ‘n paar voorbeelde wat ons meer konkreet kan stel. Die een voorbeeld is die inrigtings van jou land. Jou kerk, jou skool, kan ek neem as ‘n paar van die voor die handliggende inrigtings. Kan die Blanke homself handhaaf in sy kerk? Kan hy dit ‘n Blanke kerk hou? Kan hy homself handhaaf in sy universiteite, in sy skole? Kan hy dit Blankeskole en Kleurlingskole en Indiërskole en Bantoeskole hou?

Dit sal ‘n skepping wees wat gebou moet word op kompromisse, en jy kan geen kompromis tussen volke maak nie, en jy kan geen kompromis oor beginsels maak nie, want dit vernietig homself altyd. En daarom glo ek vas daar sal nooit in Europa ‘n vrede verkry word deur ‘n sogenoemde Vereniging van Europa nie. Die ware vrede van Europa lê in die aparte nasiewees van die mense en state wat daardie wesenlike nasionale verskille het. Met ander woorde, alleen wanneer voldoen word ten volle aan elk-

Want op die ou end in ‘n politieke eenwording heers êrens iemand, en al die ander wat anders is as hy, sal in hom sien die verpersoonliking van daardie nasie en dink dat daardie nasie bevoorreg word bo die ander. Die menslike natuur gaan dit nie toelaat nie, en daarom sê ek dat wanneer ‘n mens jouself dit as toets stel: kan die Blanke hom handhaaf op internasionale politieke gebied, die Blanke van SuidAfrika, dan glo ek dit wel. MAATSKAPLIKE TERREIN

GEVAAR VAN LIBERALISME

Nou wil ek dadelik sê hier is die terrein van gevaar vir die Blanke se handhawing, want die liberalisme is ‘n sluwe vyand. Ek bedoel wat ek nou die dag by die kongres genoem het die neo-liberalisme, nie ‘n ware liberalisme nie, vol van linksgesindheid en vol van gelykmaking van alle mense wat eintlik dood teoreties is, maar tegelykertyd ook uiters onverdraagsaam. En nou is dit ‘n feit, en ons kan dit nie wegpraat nie, dat in baie kerke, ook baie kerke in ons land, ook in ons eie kerk, as Afrikaners, daar openbaring van dié tendens is wat die behoud van die oue, die behoud van die natuurlike, eie Blanke kerk, begin verdoem en begin beveg as onchristelik, as ‘n verloëning van die gees van Christus, en sonder dat ek hier dieper ingaan, wil ek dus net dit konstateer dat die handhawing van die Blanke op die terrein van so ‘n instelling in die volkslewe soos die kerk van groot belang is, want gee jy daar prys, dan is dit die begin van die dwaling op ander terreine. Die handhawing van skeiding op die gebied van die maatskaplike lewe is uiters belangrik. LIBERALE EN KONSERWATIEWE AAN UNIVERSITEITE

Ons vind die verskynsel ook in ander inrigtings soos ten opsigte van die onderwys. Hoeveel mense is daar nie wat al gereed is om kompromisse te maak met die skeidingsbeleid op die terrein van die onderwys nie? In die universiteite het dit die verste gegaan totdat ons die draai laat maak het, ‘n proses wat reeds moeilik en langsaam plaasvind omdat integrasie in sekere universiteite reeds so ver gegaan het dat jy jou draai nie meer skielik kan maak nie. Maar hier is nou ‘n proses van disintegrasie aan die gang, deur hierdie Regering geskep. Maar daarteen word groot weerstand gebied, weerstand nie alleen by die sogenaamde

Vervolg op bl 7


Vervolg van bl 6 liberale universiteite nie, maar weerstand by sommige dosente en sommige studente ook by ander universiteite. Soos daar ook konserwatiewe mense, studente en dosente is by die sogenaamde liberale universiteite. KONTAK TUSSEN BLANKES EN NIEBLANKE STUDENTERADE

Dus, in al ons universiteite vind ons die twee stromings, die stromings ten gunste van universitêre integrasie en universitêre segregasie, en jy vind dat dié verskynsel soveel verwarring al veroorsaak het dat liggame wat segregasie of skeiding aanvaar as ‘n gesonde beginsel, eintlik integrasionistiese neigings openbaar sonder om dit te weet, byvoorbeeld, studenteliggame, studenterade van Blanke universiteite dink dat dit hulle funksie is om kontak te hê met studente of studenterade van Bantoe-universiteite. Waarvoor is dit nodig? Die Bantoe-universiteite is geskep as die plek waar die Bantoe-nasionalisme sy leiers, sy diensknegte, sal vind, en dit is nie nodig vir die Blanke student om nou te reken daar is iets gemeenskapliks aan studente en net oor die woord, net oor die feit dat altwee studeer, moet hulle nou op daardie terrein wel bymekaar kom nie. Die Bantoestudent wil hom nie daar hê nie. Wanneer hy hom nooi of oor hom praat, wil hy hom nie daar hê as ‘n helper, as ‘n voog om hom te help om ook sy organisasie reg te skep nie. Hy wil hom daar hê om die gelykheid van hom as student te beklemtoon, en as die gelykheid en die eenheid van studente inburger, waarom sal dan daardie eenheid weer verbrokkel word wanneer die studente aan albei kante volwasse word? Dan sal hulle in hul professionele lewe, soos daar al baie is wat wil hê dat dit in hulle wetenskaplike verenigings moet wees, ook gesoek word na ‘n eenwording, in ‘n samesmelting en samevoeging, in integrasie. BEDREIGING Dus, die punt wat ek wil maak, is dat op hierdie terrein, in ons inrigtings, in ons maatskaplike lewe, is daar wesentlike gevare van onhelderheid, selfs by diegene wat in segregasie glo ten opsigte van die gedrag

wat paslik is in daardie deel van die maatskaplike lewe. En hier is ‘n wesentlike bedreiging vir die handhawing van die Blankes. SPORT EN VERMAAK Maar laat ek op die maatskaplike terrein ‘n ander voorbeeld noem, die een van die vermaaklikheid en die sportlewe. Ook daar vind ‘n mens dat mense daarvan praat as iets anders - dit het nou niks te doen met die politiek nie, dit is maar die gewone kultuurlewe, en op daardie terrein moet dit nie so nou geneem word nie; daar moet jy meer vermenging toelaat, daar moet jy meer gun en op die ou end moet jy dit nie alleen gun op die verhoë van die vermaaklikheidslewe nie, maar in die sale van die vermaaklikheidslewe van die Blanke man se Suid-Afrika. En wanneer hulle dus ook binne in hierdie land miskien geen ondersteunende partye sal hê wat sê integrasie is nodig nie, wanneer daardie stryd verdwyn, dan is jy besig om ‘n onreg te doen aan mense, want kulture moet dan deurmekaar wees. Dié soort van argumentasie ken u almal. MAORI’S IN ALL BLACKSPAN: ONDUBBELSINNIGE STANDPUNT

Ons het op die oomblik die argumentasie op die terrein wat ek nie graag oor sou wou praat nie, naamlik in verband met ons voetbalspan in NieuSeeland, maar ek word gedwing om daaroor te praat omdat daar soveel in die jongste tyd openlik oor geskryf en gesê is in opposisiekoerante wat vir my verplig om baie duidelik en ondubbelsinnig my en die Regering se standpunt te stel. Daar het ons die geval dat ‘n span van SuidAfrika, wat volgens ons gebruik ‘n Blanke span is, gaan na ‘n ander land, ‘n ander land waarin daar ook Nieblankes is, nie Nieblankes waarop ons neersien nie, Nieblankes van heeltemal ‘n hoë peil, Nieblankes vir wie se tradisies ons ook eerbied kan hê, maar in elk geval, hier gaan ons na ‘n ander land waarin daar beide Blankes en ‘n aansienlike minderheidsgroep van sekere Nieblankes is, die Maori. BASIESE BEGINSEL In daardie land, weens daardie omstandigheid, het daar ‘n vorm van integrasie ontwikkel. Ek wil dit nie beoordeel

nie, en ek wil dit ook nie kritiseer nie. Dit is daardie land se sake, dit is daardie land se gebruike, en hy het die volste reg daarop. Dit is sy besigheid en nie ons s’n nie, en ooreenkomstig ons basiese beginselhouding, sê ons dat wanneer jy na ‘n ander land gaan en jy is die gas van daardie land, dan gedra jy jou volgens daardie land se omstandighede en volgens sy verwagtings. En dus gaan ons span daarheen en ons sal speel teen Blanke Nieu-Seelanders, of Blankes en Maori’s of Maori’s, net soos Nieu-Seeland dit reël. Dit is hulle saak, want die feit dat ons die uitnodiging aangeneem het om na daardie land te gaan, beteken dat ons gewillig moet wees om ons aan te pas by daardie land se gewoontes. GROOT GRONDBEGINSEL VAN ONS VOORTBESTAAN

En dit is ook reg, want dit is in ooreenstemming met ons groot grondbeginsel waarop ons hele geveg van ons voortbestaan berus, naamlik van nie in te meng in ‘n ander staat se sake nie, waarby dan die ander sy ook is, naamlik dat ons geen ander land toelaat om in te meng met ons sake nie. (Applous) En dus is ons standpunt dat soos ons ons onderwerp aan die ander land se gebruike en gewoontes sonder enige weifeling, sonder enige kritiek, met blydskap, verwag ons dat wanneer ander lande na ons land kom of verteenwoordigers stuur, hulle hul net so sal gedra, naamlik nie inmeng in wat ons sake is nie en ooreenkomstig die gebruike van ons land hulle sal gedra en hulle daarby sal aanpas. (Applous) En nou blyk dit dat terwyl ons nog gaste is daar anderkant, word deur joernaliste daar gedurig aan mense soos dr Craven en mnr Louw, bestuurder van die span, vrae gestel in verband met wat sal gebeur as Nieu-Seeland se span hierheen sou kom. Ek weet nie presies wat hulle antwoorde is nie, maar wat ek wel weet, is dat wat die opposisiekoerante hier daaruit aflei, en openlik stel, is dat ons gemengde spanne hier sal ontvang, en dan lei hulle daaruit af dat as ons dan eers hier spanne met Maori-lede ontvang het, dan sal daaruit ook moet voortvloei... (Applous) en ek wil daarby voeg, . . . “en almal weet wat dit is”.

DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012 7

KONTAK MET LEIERS VAN ANDER STATE

Dan is daar nog ‘n feit in verband met hierdie gevaarpunt, naamlik dat op maatskaplike terrein daar oral kompromisse sal gemaak word, of dat daar gegly sal word, en is daar ‘n paar feite wat ‘n mens in die gesig moet sien. Die een is dat daar sekere omstandighede is wat, as jy dit nie helder begryp nie, vir jou kan verwar omdat jy konklusies trek wat nie logies volg nie. Een daarvan is dit, dat ons leef in ‘n wêreld van baie sta-te, waarvan goed twee-derdes Nieblanke state is, en daardie mense het net soveel reg, elkeen van hulle, op hulle staat as wat ons op ons staat het. En in hierdie groot wê-reld van baie state behoort en moet die state op ekonomiese sowel as ander terreine met mekaar klaarkom, en onder dié omstandighede is dit dus ook nodig vir ons om met die leiers van die ander state te kan onderhandel, en aangesien hulle op hulle terreine in hulle state (dit geld nie net vir politieke leiers nie, dit geld vir ekonomiese en ander leiers ook) ewe veel reg het op aansien en erkenning as ons, beteken dit dat in hierdie saamkom en hierdie saam onderhandel, doen jy dit op ‘n gelyke basis. Die leiers van Pakistan, die leiers van Ghana as dit daarop neerkom, die leiers van Rooi Sjina en van Nasionalistiese Sjina, en die leiers van Amerika en van Italië en van ons land, is almal die leiers van hulle lande. KONTAK MET ANDER STATE NIE PRYSGEWING OP MAATSKAPLIKE GEBIED

En wanneer dit nodig sou word, dan sal ons met hulle op gelyke voet omgaan, en daardie feit, of dit gebeur binne ons land of in ander lande, mag mense nie in verwarring bring nie en nie laat dink dat in ons land ons kan prysgee op maatskaplike gebied, dat hulle dink dat iedereen moet nou gelykop omgaan met die ander groepe in ons eie land nie. Want dit is ons basiese probleem dat ons in ons land skeiding moet beoefen tussen die bevolkingsgroepe hier woonagtig om aan ons probleme te kan ontsnap. En daarom sê ek nou heeltemal duidelik, dat terwyl ons moet sorg dat ons, as die Blanke homself wil handhaaf in die toekoms, skeiding moet handhaaf in ons eie land, moet ons begrypend

staan daarteenoor dat wanneer ons met ander lande te doen het, met ander nasies te doen het - die leiers daarvan op elke terrein - ‘n mens dit sal moet doen op die gewone basis van jy het jou regte en ek het myne.

Dit is nie ‘n moeilike ding om te begryp nie, want laat dit daarby gevoeg word, dat as ons geslaag het, in watter verre toekoms dit ook mag wees, dat die Bantoe hulle eie nasionale state het en geen aanspraak hoegenaamd maak binne ons eie land op ‘n deel van die gehoor, sodat Blanke en Bantoe albei die wedstryd kan sien, of die toneelstuk kan sien, of die Opera kan hoor nie, maar duidelik geskei as aparte groepe (Hier kom blykbaar ‘n aankondiging oor die luidspreker en kan niks van dr Verwoerd se toespraak gehoor word nie). ...in die posisie is soos ‘n vreemdeling in enige ander staat, want in daardie stadium sal tussen die leiers van ons staat en die leiers van sulke Bantoestate op dieselfde wyse kan gehandel word as tussen die leiers van ons staat vandag en die leiers van die ander nasies, Wit of Swart. VOLKOME TOEPASSING VAN APARTHEID Dit is ‘n voorwaarde en een van die voordele van die volkome toepassing van apartheid, dat jy dan kan kom tot ‘n posisie waar die Blanke staat en die Bantoestate duidelik so geskei is dat die gevaar wat ons dwing tot die vorme van skeiding binne ons land vandag, nie meer daar is nie, omdat die bronne nie meer daar is nie, naamlik daardie bevolkingsgroepe in die verhoudings en met die aansprake wat ons vandag ervaar. Dit is wanneer ek so praat oor die dinge wat ervaar word dat jy besef dat dit mense nie sou verwar nie as hulle net kon deurdink hoe dit betrekking het op ‘n bepaalde situasie wat anders is as die ander een waarteen ons onsself moet verdedig. Nou, ek sou nog voort kon gaan om te bewys hoedat eintlik op die oomblik ons grootste probleem is in die beantwoording van die vraag of die Blanke homself kan handhaaf, lê op die terrein van die maatskaplike lewe. Maar ek wil dit nie verder voer nie.

Vervolg aanstaande week.


8 DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012

Terreur teen die Afrikaner

Vernietigde onderwyskolleges lei tot krimpende ekonomie

Pieter Oosthuizen Suid-Afrika se onderwyskolleges is in totaliteit sedert 1996 deur Kader Asmal vernietig. En sonder goeie onderwysers kan jy nie prestasies by skoolleerlinge verwag nie. Voeg daarby die endemiese onbetrokkenheid van swart vaders by hulle vele kinders by vele vrouens, is die gebrekkige prestasies by swart matrikulante heeltemal te wagte. Waarom daar ‘n gefladder in onderwyskringe is elke jaar nadat die matriekuitslae uit is, weet nugter. Na Asmal se vernietiging van onderwyskolleges het voornemende studente uit alle bevolkingsgroepe aangedui dat hulle nie hoegenaamd in die onderwysberoep belangstel nie, want hulle stel nie belang in ‘n beroep of loopbaan waar staatsinmenging die betrokke loopbaan een van onsekerheid maak nie. Die vernietiging van onderwyskolleges het n tekort aan gekwalifiseerde onderwysers veroorsaak, wat weer tot ‘n tekort aan skoliere se prestasies in vakke soos wiskunde en wetenskap gelei het. En tekorte aan studente in die wiskundige wetenskappe, lei weer tot tekorte in die ingenieursberoepe, wat die onderbou van ‘n gesonde ekonomie vorm. Dit is ingenieursberoepe wat nuwe produkte ontwikkel in die ekonomie, waarmee die ekonomiese basis van ‘n land verbreed word, en daarmee saam die welvaart van alle inwoners in ‘n land. Netso in die mediese beroep se tekort aan studente, het studente laat blyk dat hulle ook nie in ‘n rigting wil studeer, waar prestasie nie beloon word nie, maar eerder jou betrokkenheid by die regerende party. Dis ook om hierdie selfde rede dat afstuderende blanke dokers eerder hulle hospitaaljaar in lande

soos Kanada voltooi, en dan daar kwalifiseer, juis as gevolg van staatsinmenging wat blanke vroulike dokters gedwing het om in afgeleë en eensame swart landelike gebiede te gaan werk, sonder enige waarborg van hul veiligheid. Tans het net sowat 30 % van verpleegpersoneel in staatshospitale enige kwalifikasie. As gevolg van hierdie staatsinmenging in die mediese beroep, bevind ons openbare mediese sorg hom tans terug in die steentydperk. Natuurlik skep dit ‘n geweldige risiko vir werklose Afrikaners, wat as gevolg van staatsdiskriminasie in die werkplek, tans werkloos is. Solzhenitsyn meen dat kommunistiese regerings hul onderdane beheer, deur alle geloofs- en nasionale gevoelens en nasionale identiteite te vernietig. Die kommunistiese ANC/SAKP regering is in die verband nie ‘n uitsondering nie. In die voortsetting van die vernietiging van Afrikaners se taal, word die opvoeding van Afrikaners ook geteiken.Intellektuele is die vyande van die leuens wat die Marxiste daagliks opdis. In alle volksmoorde, was die intellektuele en leierskapelemente baie gou vankant gemaak, omdat hulle die burger in ‘n opstand kan organiseer. ‘n Oningeligte en onopgevoede burger, is ‘n maklik beheerbare burger, wat nie die staatsgesag uitdaag nie. En Afrikaners besit juis ongeveer 50 % van alle nagraadse kwalifikasies in Suid Afrika, ten spyte van die feit dat hulle maar net 10% van die bevolking uitmaak. En daarom is hulle voortgesette opvoeding ‘n bedreiging vir die ideologie van die kulturele Marxiste, en moes dit vernietig of verwoes word. Die tekort aan opgeleide Afrikaanstalige onderwysers is nie toevallig nie.Die onderwyskolleges is landswyd almal deur Kader Asmal gesluit. Die sluiting van die onderwyskolleges het die sluiting van Afrikaanse universiteite en Afrikaanse skole voorafgegaan. Daarmee het Asmal seker gemaak dat die onderwysers wat vir die Afrikaanse kinders in hul moedertaal onderrig kan bied in die toekoms, effektief beëindig word. Dele van bevolkings wat onopgevoed en onopgelei is, is misleibaar, en dus ook meer regeerbaar. Onopgevoede bevolkings kritiseer hul regerings minder. Daarom dan ook word die intelligentsia eerste in revolusies uitgesonder vir uitskakeling. Die Pretoria News van 20 De-

sember 2000, berig dat Kader Asmal aangekondig het dat hy 25 onderwyskolleges landwyd gaan sluit en by die universiteite integreer. Die bates is na die universiteite oorgedra. Later sou al die kolleges vir onderwysers gesluit word. Die Business Day van 7 Julie 2000 haal Asmal ook aan, maar dui ook op die onsamehangende gedagtes van die kommunis. Die vier oorblywende onderwyskolleges in die Oos Kaap sal in universiteite opgeneem word. Asmal sê dat oor die afgelope vyf jaar die situasie in die kolleges agteruitgegaan het. In die Oos Kaap het inskrywings van 14 500 in 1995 afgeneem tot 4 600 in 1999. – Maar dit is nadat Kader Asmal en sy onderwysdepartement reeds in 1996 in die onderwysopleiding begin inmeng en kolleges gesluit het ! In voorgenoemde artikel blameer Asmal die dalende inskrywings vir die sluitings van die kolleges. Die waarheid is egter dat hy en sy departemente reeds toe in die kolleges begin inmeng het en dat dit die rede is hoekom daar al minder studente ingeskryf het. Die Business Day van 9 April 2002 sê dat ‘n rasionaliseringsprogram reeds in 1996 in werking gestel is wat die kolleges onmiddelik gehalveer het, en dat die oorblywende kolleges by universiteite en kolleges ingeskakel was. Dit het geweldige stres en trauma by al die kolleges se personeel veroorsaak, en dìt was die direkte oorsaak hoekom al minder matrikulante die onderwysberoep betree het. Die Mail & Guardian van 8 November 2001 sê dat die werklike redes vir die afname van 85% in kwalifiserende onderwysers deur Asmal en die onderwysdepartement verswyg word. Die Mail & Guardian sê dat regeringsbeleid ‘n totaal van 105 kolleges van onderwysopleiding gesluit het. Die plan was dat dit onderafdelings van universiteite en technikons sou word, maar dat dit nie gebeur het nie. Asmal en sy departement het geen pogings aangewend om die situasie reg te stel nie. Die studentegetalle het gevolglik gedaal van 70 000 tot 13 000. Volgens die Mail & Guardian is Suid Afrika die enigste ontwikkelende land ter wêreld wat sy kollege sektor geëlimineer het, en ons betaal nou vir daardie onverklaarbare besluit. In die Daily News van 6 Maart 2001 raak Kader Asmal die volgende leuens kwyt. Hy sê daar ‘n geweldige afname is in die inskry-

wings van onderwysersopleidingsprogramme, maar dat dit te wyte is aan veranderings in indiensnemingspatrone vanweë tegnologiese vooruitgang. Asmal het ook gesê dat hy ‘n nuwe 5 jaar plan het om onderwysers op te lei. Tipies aan alle kommunistiese regerings se mislukkings het hul altyd nuwe 5 jaar planne vir die toekoms waarin hulle alles gaan regstel, en as dit weer eens nie werk nie, het hulle mos nog weer ‘n nuwe 5 jaar plan in die toekoms. In die verband is Asmal niks anders as die mislukkings van amptenare wat Rusland vir 80 jaar lank nêrens gebring het nie. Volgens die Frontnuus van 31 Augustus 2002, het Asmal ook ander tegnieke gebruik om van voornemende onderwysers ontslae te raak. Die opleidingsplekke vir pre-primêre en primêreskool opleidingsfasiliteite is gesluit. Daar was ‘n verlies aan ongeveer 3 000 opleidingsplekke. Die verwagte verdere verlies is nog ‘n verdere 1 000 onderwysopleidingsinstansies; en toe integrasie met universiteite nie werk nie, is dit nie reggestel nie. Die klas-, losies-, en verwante studiegelde is met ongeveer 300% verhoog; beurse is aan studente bykans ‘n jaar later as wat verwag is, uitbetaal. Die getal Afrikaanse studente wat wou onderwys studeer was toe ongeveer 2 000; terwyl ongeveer 8 000 nodig was vir die komende jare; daar was geen planne geïmplementeer om dit reg te stel nie. Die VIGS-pandemie sou daartoe lei dat ongeveer 95 000 onderwysers in die komende jare nie meer sal kan werk nie; vir die tekort weens VIGS is geen voorsiening gemaak nie. Die regering meng op provinsiale en nasionale vlak in die onderwys in. Die grondwet beskerm nie meer die regte van die individu nie, en dit sluit in die grondwetlike reg op onderrig in eie taal in enkeltalige skole in; die staat meng voortdurend op provinsiale sowel as nasionale vlak in die Afrikaner, en Afrikaanse onderwys in. Volgens die Citizen van 13 Februarie 2002, is moraal op die kolleges wat gesluit is, laag omdat personeel nie weet watter werke hulle gaan doen, en waar hulle ontplooi gaan word nie. Verdere taktiek wat Asmal en sy departement gevolg het om van opvoedkundige personeel ontslae te raak, is om nie personeel se salarisse te betaal nie. Volgens die Daily Dispatch van 16 Februarie 2002, is personeel se

salarisse in die Alice-kampus van die Lovedale Public Further Education and Training Kollege; nie betaal nie en is die salarisse gevries. Sodra werkers geherregistreer het, is hulle pensioene gekanselleer. Volgens The Teacher van 28 Februarie 2001, was daar hewige kritiek teen die Raad van Hoër Opvoeding se voorstelle vir regruk van die onderwys. Kritiek is uitgespreek deur vise-kanselliers regdeur die land. Onderwysopleiding se toekoms is egter bleek, en statistiek wys ‘n bestendige afname in studentegetalle die afgelope aantal jare. Suid Afrika is die enigste ontwikkelende land ter wêreld wat sy onderwyskolleges vernietig het. In die oë van die wêreld was dit selfmoord, want daarmee saam het die staat ‘n ongeletterde volk geskep. Die enigste voordeel van ‘n ongeletterde volk is die feit dat hulle maklik deur vals staatspropaganda beheer kan word. Ons as Afrikaners se taak is om as vaders by ons kinders betrokke te wees en rustig die waarde van probleemoplossing in die lewe te leer. Dit bevorder die kinders se wetenskap en wiskunde vaardighede volgens kindersielkundiges. En as moeders moet ons met ons kinders praat en kommunikeer, want dit gee jou kind weer ‘n voorsprong met sy taalvaardighede later op skool. Daarna moet ons seker maak dat ons kinders sy skoolloopbaan voltooi met wiskunde en wetenskap as vakke sover moontlik want dit gee hom toegang tot naskoolse studierigtings wat sy loopbaansukses in sy volwasse lewe verseker. Pieter Oosthuizen is 'n strateeg en nagraads opgelei aan die destydse Randse Afrikaanse Universiteit onder generaal H de V du Toit. Sy boek: Die Huidige Volksmoord van Afrikaners verklaar in detail, die onderliggende ideologieë wat aanleiding gee tot die volksmoord van Afrikaners. Die boek is beskikbaar op die web by: www.neo-genocide.com of kan bestel word by: pieter@neo-genocide.com


DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012 9

EKONOMIE EN TEGNOLOGIE

Telkom-privaataandeelhouers eis optrede van ANC-regime

Een van Telkom se aandeelhouers, OBK, wat optree as ‘n belegger van die staatspensioenfonds het ‘n 10% aandeel in Telkom. OKB se uitvoerende hoof, Elias Masilela, het in ‘n toespraak by die Kaapse Persklub gesê dat hulle nie meer onbetrokke kan toekyk hoedat Telkom agteruit gaan nie. Hy het gesê dat daar verskeie belanghebbendes is wat aangedui het dat daar groot kommer oor Telkom bestaan. Volgens Masilela wil hulle nie met ‘n openbare aanval op Telkom betrokke wees nie, maar die saak agter geslote deure met die regering bespreek. Telkom het ‘n paar maande gelede ver gevorder met onderhandelings met KT Corp van Korea, wat ‘n belang in Telkom van 20% sou koop en daarmee saam ‘n stewi-

ge kontantinspuiting sou maak om Telkom se infrastruktuur op te knap. Die ANC-regime het die voornemende transaksie afgekeur en as rede aangevoer dat die verhandelingsprys van R36 per aandeel ‘n weggee prys sou wees. Intussen daal Telkom se aandeleprys steeds, terwyl daar nie voldoende rigting aangedui word vir die pad vorentoe nie. Verskeie direkteure het bedank en die aanstelling van nuwe bekwame persone word belemmer deurdat die ANCregime slegs persone wil toelaat wat inpas by hulle beheer.

ABRIE SPIES

EIENDOMSAGENTSKAP

SHELLY BEACH, ST. MICHAELS, UVONGO, MANABA, MARGATE

Konsultante vir: Kontak ons • Vakansieverblyf (Reg van toegang voorbehou) vir gratis • Eiendomsverkope (Danny - 082 8084221) kleur• Kompleksbestuur brosjure • Boudienste/Boutekenaars • Tuindienste/Plaagbeheer Posbus 385, Shelly Beach, 4265 Tel: (03931) 51345/55 Faks: (03931) 51356

Markstatistiek*

Primakoers: 8,5%

Repokoers: 5,0% (5,0)

Spanje voel die EU-druk

Die Spaanse regering het die afgelope tyd weer eens met woedende betogers te doen gehad wat niks meer wil weet van die streng besparingsmaatreëls wat hulle regering op hulle afdwing nie. Die betogers glo dat hulle daaronder ly terwyl die banke, wat eintlike oorsaak vir die ellende is, daarmee wegkom. Spanje het reeds hulle hande vol met die Baske wat wil wegbreek uit Spanje met hulle sterker ekonomie as dié van die land se gemiddeld. Nou dreig Katalonië om dit ook te wil

doen. Katalonië is die sterkste streek van Spanje se 17 outonome streke, terwyl die Baske, wat maar 4% van die bevolking uitmaak ‘n ekonomiese bydrae tot die land lewer wat meer as dubbeld in verhouding tot hulle getalsterkte is. Spanje is die vierde grootste ekonomie in die Europese Unie. Die Spaanse regering wil nie graag hulp van die EU vra nie, want dan moet hulle aan die streng ekonomiese hervormingsprogram voldoen wat die EU as voorwaarde stel. Die regering probeer om eie

finansiering te bekom met staatseffekte. Die probleem is egter dat hulle dit slegs teen buitewone hoë rentekoerse van ongeveer 7% kan bekom. Dit is onrealisties hoog binne die EU omgewing en die hoë rente maak dit onmoontlik om dit te kan terug betaal. Griekeland en Ierland het dieselfde strategie probeer volg, maar moes uiteindelik EU-lenings aangaan omdat die rentekoerse waarteen hulle regerings geld op die markte kon leen veels te hoog was. Intussen word daar nou

Volgens Standard & Poor kan lae ekonomiese groei, hoë werkloosheid en hoë skuldvlakke van huishoudings swak winsvooruitsigte vir die groot

handelsbanke in Suid-Afrika meebring. Die wesenlike bedrae wat aan die banke verskuldig is op onversekerde lenings lewer by-

komende negatiewe vooruitsigte. Werkloosheid veroorsaak dat lenings nie terugbetaal kan word nie, terwyl hoë inflasie die betaalvermoë van persone

wat nog werk het verlaag. Alhoewel die banke se balansstate nog redelik stewig is, kan die swak winsvooruitsigte etlike jare neem om te verbeter.

kas-personeel laat reeds tydens ‘n telefoonoproep klante voel dat hulle by volksgenote tuis gekom het. Hierdie tuiskoms vind verder neerslag in die volksekonomiese klub, waarvan klante gratis en outomaties lid word wanneer hulle Oranjekas as hulle bank kies.

gloed, Pretoria besoek af te lê. ‘n Besoek aan Oranjekas se webblad by: www.oranjekas.co.za sorg dat die bankdiens gerieflik op u eie voorstoep gelewer word. Skakels op dié gebruikersvriendelike webblad sluit onder meer in: produkte, agtergrond, nuusbrokkies, navrae, elektroniese bankdienste en kontakbesonderhede. Die hartlike uitnodiging om self by Oranjekas besoek af te lê, geld egter natuurlik steeds!

Oranjekas bied aan klante: *Mededingende spaarrekeninge en beleggings *’n Bekostigbare MasterCarddebietkaart *Voordelige korttermynmakelaarsdienste *Die geleentheid om ‘n aandeelhouer te word van ‘n eie volwaardige koöperatiewe bank in wording

Moeilike tye wag op S.A.-banke

Positiewe terugvoer op ‘n advertensie van Oranjekas in Die Afrikaner toon dat talle mense regoor die land die koerant lees én adverteerders ondersteun. Afrikaners steun Oranjekas Lesers van Die Afrikaner se ekonomieblad, waar Oranjekas se advertensie verskyn, het die afgelope tyd van Humansdorp, Vanrhynsdorp, Vredenburg, Vryburg, GrootMarico, Hopetown, Danabaai en die Suidkus vir Oranjekas geskakel, en van hulle het reeds hulle gewig by dié koöperatiewe bank ingegooi. Vriendelike Afrikaanse Oranje-

Volksgenote kies Oranjekas vir welkom-tuis-bankdiens PROMOSIE

Gebruikersvriendelike bankdienste Benewens die gerief van elektroniese bankkommunikasie word klante ook deur die besturende direkteur, mnr. Dolf Buitendach, genooi om persoonlik by Oranjekas se netjiese wit en oranje geverfde kantoorgeboue op die hoek van Collinsen Laseandralaan in Môre-

VPI 5,9% (Julie) PPI 4,2% (Julie 5,2%)

Kommoditeite: Brent ru-olie $109,04 ($109,43)

Goud

$1712,96 ($1731,08)

Wisselkoers vir die Suid-Afrikaanse rand: $/R8,92 (R8,71), £/R14,16 (R13,86)), €/R11,40 (R11,08)

Aandele-indekse: Suid-Afrika: Top40 3 195,63 (3 122,46), Alle aandele 36 818,76 (37 344,40) Wêreld:

DOW Jones Nywerheids 12 579,48 (12 831,52) FTSE100 5 605,59 (5 769,68), CAC40 3 341,52 (3 423,57)) Nikkei225 9 024,16 (8 757,60)

*week geëindig geëindig 16 November 2012 (Vorige week 9 November)

weekliks groot betogings in Griekeland, Italië, Spanje en Portugal ondervind van inwoners wat teen hulle regerings se besnoeiïngsmaatreëls in verset kom.

Oranjekas Spaar- en Kredietkoöperasie

Reg. 2009/06/25

Oranjekas bied top Bankdiens aan elke aandeelhouer. Sluit nou aan of gouer!

Tel 086 010 4297, 079 205 1155; Faks 086 536 9953 e-pos kontak@oranjekas.co.za, www.oranjekas.co.za

Kasfin (Edms) Bpk

(Geregistreerde finansiële diensverskaffer FSP43599)

Plaas u korttermynversekering by Kasfin, ‘n volle filiaal van Oranjekas, wat al die toonaangewende versekeringmaatskappye se dienste aanbied en u behoeftes verstaan in u eie taal. Ons sal u graag adviseer oor verskeie korttermynversekeringsprodukte.

Tel 012 333 0304, Faks 086 246 5696, e-pos korttermyn@kasfin.co.za, www.kasfin.co.za

Oranjekas neem voortou Professionele dienslewering aan klante het gesorg dat Oranjekas in ‘n kort tydsbestek tot een van die twee grootste koöperatiewe banke in Suid-Afrika gegroei het. Dié kragdadige uitbreiding is gegrond op die visie van Oranjekas: “Oranjekas neem die voortou in die vestiging van ’n volksekonomie deur professionele volkseie bankdienste aan sy lede te verskaf.” (Lees meer daaroor op Oranjekas se webblad by nuusbrokkies).

Danksy die wisselwerking tussen Oranjekas se welkomtuis-bankdiens en klante se gevolglike lojale steun, pryk die trofee vir die vinnigste groeiende koöperatiewe bank in die land sedert verlede jaar in die André Strydomraadsaal. Oranjekas is dan ook onderworpe aan die geldende koöperatiewe bankbeheerregulasies.

(Besoek Oranjekas-webblad óf skakel onderstaande kontaknommers vir meer besonderhede).

Hoe lyk die toekoms? Gegewe die mylpale wat tot dusver deur Oranjekas en sy klante ten opsigte van volksekonomiese strewes behaal is, sal Oranjekas uitgebou word tot die voorste markleier in koöperatiewe bankwese in terme van: *bankdiens, en *’n wêreldgehalte bedryfstelsel Met elke klant wat Oranjekas kies, is dit moontlik om verder uit te styg tot die topposisie as die grootste koöperatiewe bank in die land. Verskeie toonaangewende kundiges op hul vakgebiede ontwikkel tans ‘n unieke nommerpas bankbedryfstelsel wat Oranjekas op hierdie terrein in ‘n wêreldklas sal laat meeding. Indien u deel wil word van Oranjekas - kontak: 086 010 4297; 079 205 1155

e-pos: kontak@oranjekas.co.za en webblad: www.oranjekas.co.za. Skakel Die Afrikaner by tel (012) 335 8523 indien u ‘n advertensie wil plaas.


10 DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012

AFRIKANER VROUEFORUM

Bydraes vir hierdie rubriek is baie welkom. Ook briewe wat handel oor enige onderwerp wat die vrou na aan die hart lê. U kan skryf aan: afrikaner@hnp.org.za; Vroueforum, Posbus 1888, Pretoria, 0001

Antibiotika verloor geneeskrag onder redaksie van Anita Morkel

Waarskuwings dat antibiotika se effektiwiteit aan die afneem is, het die afgelope tyd weer in die nuus opgeduik. In Suid-Afrika moet die onrusbarende toename van onder meer (behandelings-)weerstandige tuberkulose (TB) saam met Vigs en HIV in aanmerking geneem word. Weens ‘gedwonge’ kontaksituasies in openbare plekke, kantore, werksplekke en selfs ‘vrywillige’ kontak in ander gevalle maak dat daarvan kennis geneem moet word, aangesien tuberkulose ‘n hoogs aansteeklike siekte is.

Dertig jaar gelede is antibiotika as ‘n wondermiddel beskou waarmee ernstige siektes behandel en beheer kon word. Ons het al hoe meer daarop gesteun en dit is juis een van die redes waarom dit vinnig besig is om effektiwiteit in te boet. In plaas daarvan dat verkoues, ‘n seer keel en hoesbuie met oor die toonbank medisyne behandel word om die simptome aan te spreek, laat mense antibiotika voorskryf. Maar hoe meer antibiotika ons gebruik hoe meer weerstantig het bakterieë daarteen geword. Tog is verbruikers net ‘n deel van die groter probleem.Die ontwikkeling van “supergoggas” in hospitale, nalatigheid ten opsigte van behandeling, die gebruik van antibiotika in landbou, internasionale reise en baie min nuwe medisyne-ontwikkeling het daartoe bygedra dat bakterieë se weerstandigheid teen ‘n onrusbarende tempo toeneem. Die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) het ‘n jaar gelede gewaarsku dat die wêreld op die drumpel staan om hierdie wondergeneesmiddel te verloor, en die probleem is net besig om al hoe erger te raak. Die WGO skat dat tot soveel as 150 000 mense jaarliks sterf weens tuberkulose wat weerstandig is teen ‘n hele reeks medisynes. Dit het beduidende implikasies vir Suid-Afrika wat die vierde grootste TB-geïnfekteerde bevolking in die wêreld het. Suid-Afrika het ook ‘n besonder hoë infeksiesiektes, insluitende die seksueel oordraagbare siekte, gonorree, wat dreig om heeltemal buite beheer te raak. In Durban het die weerstand teen die mees algemene behandeling vir gonorree in die bestek van ‘n jaar bykans verdubbel. Shigella bakterieë wat die verteringskanaal infekteer, wat wissel van simptome soos diarree en braking tot ernstiger komplikasies en siektes, veral jong kin-

ders het deurlopend weerstand teen ouer antibiotika’s getoon – tot soveel as 80% teen sommige medisyne. Urienweginfeksie, candida, sepsis, longontsteking, diarree, meningitis en selfs minder ernstige velinfeksies het moeiliker geword om te behandel. So, die waarskynlikheid dat ‘n borsinfeksie fataal kan wees, is nie so vergesog nie.

Hospitale se rol

Die gevaarlikste plekke om weerstandige organismes op te tel is hospitale, veral indien ‘n pasiënt vir ‘n lang tyd gehospitaliseer word, en diegene wat chroniese kwale het. Die oormatige gebruik van antibiotika en swak infeksiebeheer weens onder meer swak hiëgene is van die oorsake. ‘n Studie wat in die Suid-Afrikaanse mediese joernaal gepubliseer is, is antibiotika weerstandigheid hoog in beide privaat en openbare hospitale, veral ten opsigte van bakterieë wat longontsteking, urienweginfeksie, bloedstroomontstekings en meningitis veroorsaak. Hier speel die medisyne, colistin, wat al ‘n paar jaar gelede ‘afgetree’ het ‘n rol aangesien dit tans die enigste beskikbare behandeling is teen sekere infeksies wat waarstandig is teen ‘n wye reeks geneesmiddels. Wanneer colistin nie effektief is nie, kan ‘n pasiënt selfs sterf, word gewaarsku.

Antibiotika in diere

Veeproduksie steun swaar op antibiotika om siektes te verkom en as groeistimulante, veral in die geval van intensiewe boerdery met pluimvee en varke, beeste en melkkoeie. Tylosin, een van die vier groeistimulante wat in Europa verbied is, is een van die antibiotika wat die meeste in Suid-Afrika verkoop word, merk die Suid-Afrikaanse mediese joernaal op.

Internasionale reise

Die groei in internasionale handel en reise laat weerstandige bakterieë baie vinnig na lande en kontente versprei. Hierdie bakterieë is in ‘n aantal lande, gewoonlik by gehospitaliseerde pasiënte, geïdentifiseer.

Geen nuwe medisyne nie

Namate weerstandigheid vererger het, het die ontwikkeling van nuwe medisynes afgeneem. Volgens ‘n verteenwoordiger van die internasionale farmaseutiese maatskappy, Glaxo Smith Kline, is die navor-

singsvooruitsigte vir antibiotika bykans nul. Volgens ‘n Amerikaanse kenner was daar die afgelope 15-20 jaar ‘n aansienlike afname in navorsing oor antibiotika en is slegs twee klasse antibiotika die afgelope 30 jaar ontwikkel en bekend gestel. Die antibiotika wat maklik was om te ontdek, is ontdek en elke nuwe generasie neem langer en is finansieel riskanter vir medisyne maatskappye. Antibiotika bied minder opbrengs op beleggings as medisyne vir langtermyn chroniese toestande. Daar is dus ‘n gebrek aan winsgewendheid om nuwe antimikrobes te ontwikkel.

Een van die aanbevelings is dat maatskappye aangemoedig moet word om nuwe antibiotika te ontwikkel en terselfdertyd beloon moet word omdat hulle nie te veel daarvan verkoop nie. Dit het nie gehelp dat die regulerende maatreëls vir die toetsing en goedkeuring van nuwe medisyne moeiliker gemaak is nie.

Die toekoms

Die enigste manier om die oorlog teen antibiotika weerstandigheid te wen, is dat alle rolspelers, regerings, gesondheidsorganisasies, farmaseutiese maatskappye, doktors, aptekers en individue, verantwoordelikheid vir hulle aandeel moet aanvaar. Verbruikers moet begryp dat infeksies nie almal deur bakteriële organismes veroorsaak word nie en dat antibiotika geen uitwerking op virusontstekings het nie. Inligting oor die verspreiding en voorkoming van siektes soos TB, seksueel oordraagbare siektes, lugweginfeksie, diarree en malaria moet versprei word en geredelik beskikbaar wees. Trouens, die publiek moet sorg dat hulle op hoogte van sake om-

trent hierdie siektes is. Pasiënte moenie hul dokter forseer om antibiotika vir nie-bakteriële siektes voor te skryf nie Indien ons nie nou optree nie, staar ons ‘n terugkeer na die tydperk voor antibiotika in die gesig, waarsku die WGO. Infeksiesiektes sal dan buite beheer raak, meer mense sal sterf en gesondheidsorg sal die hoogte inskiet. Die sukses van die moderne medisyne word op risiko geplaas, en die prestasie van behandelings soos orgaanoorplantings, kankerchemoterapie en groot chirurgie word gekompromiteer.

Wat kan jy doen? Moenie

verwag dat antibiotika onmiddellik aan jou gegee word vir minder ernstige ontstekings nie, veral indien jy andersins heel gesond is nie. Probeer

om jou koors met normale metodes te bestry. Vind

by jou dokter uit of antibiotika regtig nodig is en of jy nie ten minste 48 uur kan wag totdat die siekte homself uitgewoed het nie. Vra

ook wat die newe-effekte van die antibiotika is omdat dit nogal ingrypend kan wees en weeg die voordele saam met jou dokter op. Dra

sorg dat hiëgene gehandhaaf word indien jy gehospitaliseer word Leer jou kinders om gereeld hulle hande te was. Kry

doen.

inspuitings en laat inentings

(Met erkenning aan Toni Younghusband se “The drugs aren’t working” in Discovery-tydskrif lente/ somer 2012).


DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012 11

Tradisionele howe het eie regstelsel

Die Geklassifiseerde advertensies

VAKANSIE & AKKOMMODASIE

BLOEMFONTEIN Oornagwoonstel. Ruim, luukse oornagwoonstel met eg Suid-Afrikaanse gasvryheid. Veilige parkering. Kleur TV. Skoon en netjies. Stil en rustige atmosfeer Tel 051 522 6035 Sel 082 726 9959

Maandag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:00 Andantino (H) opgestel en aangebied deur Faan Rabie 00:45 Musiek 01:00 Nuus (H) 01:15 Dis My Musiek (H) aangebied deur Henk Joubert 02:00 ‘n Lans vir Afrikaans (H) aangebied deur Friedel Hansen 02:30 Boekvoorlesing (H) 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied deur Alet Erasmus 04:00 Skoffelklanke (H) aangebied deur Nico van Rensburg 04:30 Musiek Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 04:57 Voëlgeluide 05:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:45 Landboukorrels aangebied deur Zahn Visser Oggendskof: 06:00 – 09:00 06:00 Nuusopsomming / Woordgedagte / Klankkoerant 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 06:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur WillemSmit (Dinamika Makelaars) 06:45 Klankkoerant / Verkeersverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigersweerverslag / Nuuskommentaar 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 07:30 Nuus 07:45 Sportnuus / Verkeersverslag 08:00 Nuusopsomming 08:05 Inbelprogram 08:35 Musiek / Promosiegesprekke / Inbelprogramme Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 09:00 Joernaaltyd aangebied deur Marianne Roos Tussen Skof: 10:00 – 13:00 09:55 Loof die Here 10:00 Oggendoordenking 10:15 Gelukwense / Versoeke 11:00 Nuus 11:15 Boekvoorlesing (h) 11:30 Nuut op die rak 12:00 Kontreidagboek sluit cd kompetisie in 12:30 Volkshulp 2000 aangebied deur Piet de Jager 12:45 Dieredinge Middag Skof: 13:00 – 16:00 13:00 Nuus / Reisigersweerverslag Nuuskommentaar 13:10 Volksmikrofoon 14:00 Nuusopsomming 14:05 Musiek 15:00 Nuus 15:10 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 16:00 Nuusopsomming 16:05 Musiek / Verkeersverslae / Promosiegesprekke 17:00 Nuus / Volledige weer 17:10 Venster op die Wêreld 18:30 Musiek 19:00 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 19:15 ‘n Lans vir Afrikaans 19:45 Dit Is Radio Pretoria aangebied deur Willie Spies Aand Skof: 20:00 – 24:00 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 20:15 Uit die Hoed aangebied deur Marianne Roos 21:30 Die Stem en die Melodie opgestel deur Carel Nagel 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Hiervan Hou Ek aangebied

Posbus 1888, Pretoria. 0001 Tel. (012) 335-8523 Faks. (012) 335-8518

TARIEWE: • Geklassifiseerd: R2,45 per woord • Vertoon (Nuusbladsye): Kontak asb. kantoor • Boedelkennisgewings: R95,00 per plasing. BTW ingesluit by genoemde tariewe.

Kopiëring van DVD

8mm films, Beta/VHS-bande & fotoskyfies na DVD, asook plate & musiek-kasette na CD. Skakel 011 447 2186

BOEKE

Dawie du Plessis Boekhandelaar

Ek koop en verkoop versamelstukke pryslys en soeklys op aanvraag beskikbaar. Posbus 129, Orania, 8752

Adverteer in Die Afrikaner en ondersteun u eie mense. Skakel Liza by: (012) 335 8523 of e-pos: advstr@hnp.org.za

082 495 7378 Posbus 14935 Sinoville 0129

deur Henk Joubert 23:00 Musiek opgestel deur Henk Joubert 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere

Dinsdag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:00 Ons Was Ook Daar (H) aangebied deur Friedel Hansen 00:30 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied deur James Kemp 02:00 Klassieke Keur (H) 02:30 Boekvoorlesing (H) 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied deur Marianne Roos 04:00 Regslui vir Afrikaans (H) aangebied deur Matthys Krogh 04:30 Musiek Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 04:57 Voëlgeluide 05:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:45 Landboukorrels aangebied deur Zahn Visser Oggendskof: 06:00 – 09:00 06:00 Nuusopsomming / Woordgedagte / Klankkoerant 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 06:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:45 Klankkoerant / Verkeersverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigersweerverslag / Nuuskommentaar 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 07:30 Nuus 07:45 Verkeersverslag 08:00 Nuusopsomming 08:05 Inbelprogram 08:30 Musiek / Promosiegesprekke / Inbelprogramme Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 09:00 Joernaaltyd aangebied deur Marianne Roos Tussen Skof: 10:00 – 13:00 09:55 Loof die Here 10:00 Oggendoordenking 10:15 Gelukwense / Versoeke 11:00 Nuus 11:15 Boekvoorlesing 11:30 Kontreidagboek 12:00 Hiervan en Daarvan aangebied deur Pierre de Wet 12:30 Musiek Middag Skof: 13:00 – 16:00 13:00 Nuus / Reisigersweerverslag Nuuskommentaar 13:10 Volksmikrofoon 14:00 Nuusopsomming 14:05 Musiek 15:00 Nuus 15:10 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 16:00 Nuusopsomming 16:05 Musiek / Verkeersverslae / Promosiegesprekke 16:30 Kuiersaam aangebied deur Nikao Studios 17:00 Nuus / Volledige weer 17:10 Venster op die Wêreld 18:30 Musiek 19:00 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 19:15 Padlangs deur Afrika aangebied deur Alex Smith 19:45 Beskerm Jou Eie aangebied deur T.L.U.

Tans word daar gewerk aan ‘n wetsontwerp wat aan die tradisionele etniese (swart) volke ‘n beter regstelsel wil gee wat dan verskil van die regstelsel wat in die gewone landdroshowe geld. Pres. Zuma het daaroor gepraat by ‘n byeenkoms van die tradisionele leiers en gesê dat die doel daarvan is dat “African problems” moet op ‘n “African way” opgelos word en nie op die witman se manier nie. Hy sê dat dat die swartes moet nie deur ander kulture beinvloed word nie en dat die natuur en waardesisteem van die tradisionele howe wat die sosiale saambin-

Tel: (012) 543 0120 Faks: (012) 567 7394 www.radiopretoria.co.za

17:00 Nuus / Volledige weer 17:10 Venster op die Wêreld 18:30 Musiek 19:00 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 19:15 Ek Wil Weet aangebied deur Faan Rabie Aand Skof: 20:00 – 24:00 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 20:15 Bel en Bestel o.l.v. JDM Collective Media 21:00 In die ou Waenhuis 21:30 Op Soek Na 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Dis My Musiek aangebied deur Henk Joubert 23:00 Musiek 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere

Woensdag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:00 Dis Countrytyd (H) opgestel deur Karien Marnewick

Donderdag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:0 Nuut op die Rak (H) aangebied deur Karen Zeelie 00:30 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied deur James kemp 02:00 Eggo (H) aangebied deur Hors Prinsloo 02:30 Boekvoorlesing 03:00 Joernaal (H) aangebied deur Marianne Roos 04:00 Personeelkeuse (H) 04:30 Musiek Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 04:57 Voëlgeluide 05:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:45 Landboukorrels aangebied deur Zahn Visser Oggendskof: 06:00 – 09:00 06:00 Nuusopsomming / Woordgedagte / Klankkoerant 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 06:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:45 Klankkoerant / Verkeersverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigersweerverslag / Nuuskommentaar 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 07:30 Nuus 07:45 Verkeersverslag / Damverslag 08:00 Nuusopsomming 08:05 Inbelprogram 08:30 Musiek / Promosiepraatjies Inbelprogramme Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 09:00 Net Medies aangebied deur Marianne Roos Tussen Skof: 10:00 – 13:00 09:55 Loof die Here 10:00 Oggendoordenking 10:15 Gelukwense / Versoeke 11:00 Nuus 11:15 Boekvoorlesing 11:30 Kontreidagboek 12:00 Solo Sewe Parade aangebied deur Heinrich Marnitz 12:30 Woord vir die dag aangebied deur Karen Zeelie en Eunice van der Merwe Middag Skof: 13:00 – 16:00 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / Reisigersweerverslag 13:10 Volksmikrofoon 14:00 Nuusopsomming 14:05 Musiek 15:00 Nuus 15:05 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 16:00 Nuusopsomming 16:05 Musiek / Verkeersverslae /

Aand Skof: 20:00 – 24:00 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 20:15 Net Medies (h) aangebied deur Marianne Roos 21:15 Musiek 21:30 Hengel Parade aangebied deur dr. Kriek van der Merwe 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Personeelkeuse aangebied deur Henk Joubert 23:00 Musiek 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere

00:30 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:15 Volksmikrofoon (H) aangebied deur James Kemp 02:00 In die ou Waenhuis (H) 02:30 Boekvoorlesing (H) 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied deur Marianne Roos 04:00 Fokus op / Kultuvaria (H) aangebied deur Flip Buys / Theuns de Wet 04:30 Musiek Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 04:57 Voëlgeluide 05:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:45 Landboukorrels aangebied deur Zahn Visser Oggendskof: 06:00 – 09:00 06:00 Nuusopsomming / Woordgedagte / Klankkoerant 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 06:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:45 Klankkoerant / Verkeersverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigersweerverslag / Nuuskommentaar 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 07:30 Nuus 07:45 Verkeersverslag 08:00 Nuusopsomming 08:05 Inbelprogram 08:35 Musiek / Promosiegesprekke / Inbelprogramme Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 09:00 Joernaaltyd aangebied deur Marianne Roos Tussen Skof: 10:00 – 13:00 09:55 Loof die Here 10:00 Oggendoordenking 10:15 Gelukwense / Versoeke 11:00 Nuus 11:15 Boekvoorlesing 11:30 Kontreidagboek 12:00 Musiek / Promosiegesprek (Crisis on Call) 12:30 Volkshulp 2000 aangebied deur Marie Groenewald 12:45 Musiek Middag Skof: 13:00 – 16:00 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / Reisigersweerverslag 13:10 Volksmikrofoon 14:00 Nuusopsomming 14:05 Musiek 15:00 Nuus 15:05 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 16:00 Nuusopsomming 16:05 Musiek / Verkeersverslae / Promosiegesprekke

ding en versoening bevorder moet deur die voorgestelde wet erken en versterk word. Onder andere sal die wetsontwerp plaas-like opperhoofde bemagtig om op te tree as regter, aanklaer en bemiddelaar en daar sal geen regsverteenwoordiging of appélle toegelaat word nie. Daar is glo sowat 19 miljoen men-se wat in stamgebiede on-der die gesag van opperhoofde bly en dus deur hierdie tradisionele howe bedien sal word. Hierdie mense het gewoonlik nie skoolopleiding nie en hof-verrigtinge sal slegs in plaaslike dialekte plaas-vind.

Promosiegesprekke 16:30 Dis My Plek Die aangebied deur JDM Collective Media 17:00 Nuus / Volledige weer 17:10 Venster op die Wêreld aangebied deur Friedel Hansen 18:30 Musiek 19:00 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 19:15 Regslui vir Afrikaans aangebied deur Friedel Hansen en Mathys Krogh Aand Skof: 20:00 – 24:00 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 20:15 Musiek 20:30 Musiek en Liriek aangebied deur JDM Collective Media 21:00 Fokus op / Kultuvaria aangebied deur Flip Buys / Theuns de Wet 21:30 Klassieke keur opgestel deur Karen Zeelie 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Top Tien aangebied deur Henk Joubert 23:00 Musiek 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere Vrydag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:00 Onthou U Nog? (H) aangebied deur Cyrus Smith 00:30 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied deur James Kemp 02:00 Beskerm Jou Eie (h) aangebied deur T.L.U. 02:15 Musiek 02:30 Boekvoorlesing (H) 03:00 Motorrubriek (H) aangebied deur Henry Dearlove 03:30 Musiek 04:00 Dieredinge (H) aangebied deur Karen Zeelie 04:30 Musiek Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 04:57 Voëlgeluide 05:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:45 Landboukorrels aangebied deur Zahn Visser Oggendskof: 06:00 – 09:00 06:00 Nuusopsomming / Woordgedagte / Klankkoerant 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 06:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:45 Klankkoerant / Verkeersverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigersweerverslag / Nuuskommentaar 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 07:30 Nuus 07:45 Sportnuus / Verkeersverslag 08:00 Nuusopsomming 08:05 Inbelprogram 08:35 Musiek / Promosiepraatjies Inbelprogramme Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 09:00 Joernaaltyd aangebied deur Marianne Roos en Alet Erasmus Tussen Skof: 10:00 – 13:00 09:55 Loof die Here 10:00 Oggendoordenking 10:15 Gelukwense / Versoeke 11:00 Nuus 11:15 Boekvoorlesing 11:30 Kontreidagboek 12:00 Onthou U Nog aangebied deur Cyrus Smith 12:30 Volkshulp 2000 aangebied deur Marie Groenewald 12:45 Musiek Middag Skof: 13:00 – 16:00

13:00 Nuus / Nuuskommentaar / Reisigersweerverslag 13:10 Volksmikrofoon 14:00 Nuusopsomming 14:05 Musiek 15:00 Nuus 15:05 Winkels Toe aangebied deur JDM Collective Media 15:20 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 16:00 Nuusopsomming 16:05 Musiek / Verkeersverslae / Promosiegesprekke 17:00 Nuus / Volledige weer 17:10 Venster op die Wêreld 18:30 Na Buite aangebied deur James Kemp 19:00 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 19:15 Ons Was Ook Daar aangebied deur Friedel Hansen Aand Skof: 20:00 – 24:00 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 20:10 Wees Paraat aangebied deur dr. Kriek van der Merwe 20:15 Skoffelklanke aangebied deur Nico van Rensburg 20:45 Radioleesklub / Boekerubriek 21:30 Dis Country Tyd opgestel deur Karien Marnewick 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Musiek / Program deur Martin Jansen 23:00 Musiek 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere Saterdag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:00 Padlangs deur Afrika (H) aangebied deur Alex Smith 00:30 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied deur James Kemp 02:00 Stem en Melodie (H) aangebied deur Carel Nagel 02:30 Hiervan en Daarvan (H) aangebied deur Pierre de Wet 03:00 Top Tien (H) aangebied deur Henk Joubert 03:45 Hengelrubriek (H) aangebied deur Kriek van der Merwe 04:15 Uit die Hoed (H) aangebied deur Marianne Roos 05:30 Uit Ons Boeremusiek Skatkis (H) Oggendskof : 06:00 – 12:00 05:57 Voëlgeluide 06:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 06:05 Wakkerwordwysies 06:45 Skaterdag se dinge aangebied deur Omroeper 07:45 Weervoorspelling / Musiek 08:00 Nuus 08:15 Rooikaart aangebied deur Heinrich Marnitz 08:45 In en om die huis aangebied deur Heinrich Marnitz 09:15 Musiek 09:30 Musiek / Crisis on Call 10:00 Oggendoordenking 10:15 Musiek 11:00 Nuus en Weervoorspelling 11:15 Musiek / Bel en Bestel Middag Skof : 12:00 – 18:00 12:00 Musiek opgestel deur Omroeper 12:30 Musiek opgestel deur Liana van Zyl 13:00 Nuus / Reenvalverslag 13:15 Motorrubriek aangebied deur Henry Dearlove 13:45 Musiek 14:00 Musiek 15:00 Saterdagsport / Musiek 17:00 Saterdagsport / Musiek Aand Skof : 18:00 – 24:00 18:00 Saterdagsport / Musiek 19:00 Huisgodsdiens 19:10 Musiek opgestel deur Omroeper

(Gegewens van DitsemBlits verkry). ‘n Mens kan jou nie indink in die feit dat byna 40% van Suid-Afrika se bevolking sulke spesiale wette moet hê en dat hulle nog onder gebruike ressorteer wat eeue gelede opgestel is. Mense wat nie met die voorgestelde wetsontwerp saamstem nie sê dat dit mense terugneem na die Middeleeue. Maar miskien sal dit daar beter kan gaan en sal die opperhoofde beter gesag kan uitoefen oor hierdie mense wat gewoond is om hardhandig gehanteer te word.

19:30 Solo Sewe Parade (Herhaling) aangebied deur Heinrich Marnitz 20:00 Nuus 20:05 Uit ons boeremusiek skatkis aangebied deur Louwrens Aucamp en Danie Labuschagne 20:35 Musiek 21:00 Eggo aangebied deur Hors Prinsloo 21:30 Musiek 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:10 Liefdesliedjies 23:00 Musiek opgestel deur Omroeper 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere Sondag: Deurnagskof: 00:00 – 05:00 00:00 Wat U Wil Hoor (H) aangebied deur Tienie Mans 01:00 Nuus & Weer (H) 01:10 Sabbatstonde (H) 01:30 Maak My U Weë Bekend (H) 02:00 Serenade (h) aangebied deur Tienie Mans 02:30 Goue Gunstelinge (H) opgestel deur Karen Zeelie 03:15 Uit My Platerak (H) aange bied deur Heinrich Marnitz 04:00 Tot Sy Eer (H) 04:30 Musiek 04:45 Tienie se musiek (H) aange bied deur Tienie Mans 05:30 Rondom Die Orrel En Sy Meesters (H) aangebied deur Jan Zielman Oggendskof: 06:00 – 12:00 05:57 Voëlgeluide 06:00 Dagopening Vroegoggend uit die Woord 06:05 Musiek 06:30 Weervoorspelling 07:00 Sabbatstonde 07:30 Musiek 08:00 Nuus 08:05 Kerknuus 08:15 Sondagkeur opgestel deur Hors Prinsloo 09:00 Oggenderediens 09:45 Tot Sy Eer opgestel deur Omroeper 10:15 Omroeperskeuse opgestel deur Omroeper 11:00 Nuus 11:15 Andantino aangebied deur Faan Rabie Middag Skof: 12:00 – 17:00 12:00 Goue Gunstelinge opgestel deur Karen Zeelie 12:45 Musiek 13:00 Nuus 13:05 Musiek 13:15 Andre se Keuse aangebied deur Andre Liebenberg 14:45 Wat Sê Die Musiek aangebied deur Bets Botha Steenekamp 15:15 Kuiertyd opgestel deur Faan Rabie 16:15 Uit My Platerak aangebied deur Heinrich Marnitz Aand Skof : 17:00 – 24:00 17:00 Musiek 17:30 Wat U Wil Hoor aangebied deur Tienie Mans 18:30 Musikale Tussenspel 18:40 Sing Nuwe Lof 19:00 Aanderediens 19:30 Maak My U Weë Bekend aangebied deur Prof. Schalk Botha 20:00 Nuus Om Agt 20:05 Verkorte Weervoorspelling 20:10 Serenade aangebied deur Tienie Mans 20:35 Ek Wil Weet (Herhaling) aangebied deur Faan Rabie 21:15 Omroeperskeuse / Tienie Se Musiek 22:00 Rondom Die Orrel En Sy Meesters aangebied deur Jan Zielman 22:30 Die Volmaakte Instrument aangebied deur Lucille Ackerman 23:00 Ons Eie Keuse aangebied deur Francois en Lucille 23:50 Laataand uit die Woord 23:55 Volksliedere


12 DIE AFRIKANER, 23 - 29 November 2012

Moenie Aarto-boetes betaal

Ek doen dit al my lewe lank om ‘n boete wat ek in my posbus (of dit nou by my huis of by die possetel is) kry op te skeur en in die snippermandjie te gooi. En nou hoor ek dat ek al die jare reg was want op ‘n vraag in die parlement aan die minister van vervoer gestel deur adv. Anton Alberts (Vryheidsfrontplus) het die minister bevestig dat enige verkeersoortredingboete moet of per aangetekende pos of deur ‘n balju op jou beteken word.

Die gevolgtrekking wat gemaak word is verder dat indien jy sulke boetes wat per gewone pos by jou uitgekom het betaal het, jy die reg het om dit terug te eis. Verkeersowerhede mag ook nie by padblokkades jou agterstallige verkeersboetes van jou eis nie. Hulle mag ook nie weier om jou lisensieskyfie vir jou te gee as jy nie eers agterstallige boetes betaal het nie. Indien die regime dus nie sy eie wette nakom nie

BENNIE’S Ons pand / koop / verkoop

• Meubels • Elektriese en -handgereedskap • Tuingereedskap • Groot en klein toebehore • Kamptoerusting • “Home theatre”-toerusting • DVD-spelers • Klanktoerusting vir motors

• • • • • • • •

GHA-glansaand gehou

hoef ons nie boetes te betaal wat op ‘n onwettige wyse op ons bedien is nie. Terloops moet ook nie registreer vir of aansoek doen vir ‘n e-tol skyfie nie want daardie tol wat op jou gehef mag word moet ook soos hierbo aangetoon is, op jou beteken word. Gaan dus tolvry en kommervry deur die land en sorg in elk geval dat julle veilig en volgens die padverkeersreëls julle voertuie bestuur.

Pandwinkel Edwardslaan 127, Tel: (011) 753 2280 Westonaria Fax: (011) 753 2290 e-pos:

benniespand@absamail.co.za

Plasma / LCD & LED TV’s Goue juwele Kantoormeubels Matte Skilderye Disco toerusting Visvangtoerusting Speelgoed

Besoek ons vir beste pryse en laagste rente.

In die Ope-kategorie was mnr GHJ Vorster van Richardsbaai bekroon as die Algehele wenner met sy gedigte “Simon Petrus”, “Swartvoël” en “Maanblom”. Die naaswenner van die Ope-kategorie is mev Marie Senekal van Cullinan met haar gedigte “‘n Sagte pen”, “Ons huweliksdans” en “‘n Enkel Blomblaar”. Die persone op die foto is vlnr: mnre Meinhard Peters, André Alkema, mev Marie Senekal, mnr Gert Vorster en dr Dirk Hermann. (lees ook berig op bl. 5)

Steun Volksraad met jou deelname

Vervolg vanaf bl 1

Na die afloop van die verrigtinge van die optogte by die ambassades, beweeg alle deelnemers saam na die: VN-kantore 11:00 vir 11:30

Schoemanstraat 351 (h/v Schoeman- en Prinsloostrate), Pretoria middestad Elke optog word gelei deur ‘n Volksraadslid. Die boodskap is: Ons eis Vryheid! Meer inligting by http://volksraad.co.za/beplandeaksies Navrae: Volksraadkantoor 084 870 8805 of kantoor@volksraad.co.za

Baie geluk HNP!

Die HNP het op 20 Oktober sy 43ste verjaardag gevier. Die Party staan steeds vas op die beginsels van Afrikaner-nasionalisme en voer die politieke stryd om die vryheid van die Afrikanervolk te herstel. Baie ondersteuners kon nie die verjaardagfees bywoon nie. Daarom bied ons hier in die kolomme van Die Afrikaner ’n geleentheid vir elkeen wat waardering het dat die HNP nog weekliks ’n koerant soos Die Afrikaner uitgee en in die volkstryd volhard, om sy of haar verjaardaggeskenk aan die HNP te stuur.

HNP Verjaardagfonds

Hiermee my verjaardaggeskenk aan die HNP op sy 43ste verjaardag. 43 jaar X R ______________ Naam:

Adres:

=

R ________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Inbetalings kan gemaak word aan die HNP, by Absa, Rekeningnommer 020 001 348. Stuur bogenoemde vormpie aan Die HNP, Posbus 1888, Pretoria, 0001 of faks dit aan (012) 335-8518 om ons in staat te stel om die nodige administrasie te doen en aan u ’n kwitansie te kan stuur.

Neem Kennis Die Afrikaner vereenselwig hom nie noodwendig met die menings wat gasskrywers uitspreek in artikels en rubrieke wat in die koerant verskyn nie.

HNP:

Nuwe vuur vir HNP Vervolg vanaf bl 1

sings deelgeneem nie onder andere omdat dit op erkenning van hierdie onwettige ANC-regime sou neerkom. In die huidige bedeling is die HNP inderdaad 'n vryheidsbeweging wat in sy Program van Beginsels die daarstelling van 'n eie republiek vir ons volk as ideaal stel. Die bereiking van dié ideaal is 'n saak van dringendheid, sodat daar weer vir ons mense hoop en 'n toekomsvooruitsig kan wees, en 'n milieu geskep kan word waarbinne ons volk se jongmense begerig sal wees en aangemoedig sal word om groter gesinne te hê. Tydens vrae- en besprekingstyd het die aanwesiges lewendig deelgeneem. Vrae is oor die Volksraad en die VVK gevra en daar is beklemtoon dat ieder en elke volksgenoot wat die vryheidsideaal ondersteun, as kieser by die VVK kan registreer, ongeag so 'n persoon se huidige party- of organisasieverband. Volksgenote word opgeroep om by die Strydraad be-trokke te raak, en kan die Voorsitter, mnr. Pieter Prinsloo by telefoonnommer 076 395 5253 skakel.

Afrikaanse webtuistes www.hnp.org.za TLU SA: www.tlu.co.za

Volksraad Verkiesing Kommissie: www.vvk.co.za Afrikanervolksraad: www.volksraad.co.za

Die Afrikaner: 23 -29 November 2012  

“Die regstelsel is gepolitiseer en verswak, korupsie het buite beheer geraak,…” Hierdie is maar enkele van die aanklagte van opposisiepartye...

Die Afrikaner: 23 -29 November 2012  

“Die regstelsel is gepolitiseer en verswak, korupsie het buite beheer geraak,…” Hierdie is maar enkele van die aanklagte van opposisiepartye...

Advertisement