__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Јован Хаџи-Васиљевић ЈУЖНА СТАРА СРБИЈА књига прва КУМАНОВСКА ОБЛАСТ


БИБЛИОТЕКА

ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Уредник Сунчица Денић


Јован Хаџи-Васиљевић ЈУЖНА СТАРА СРБИЈА књига прва КУМАНОВСКА ОБЛАСТ

Главни и одговорни уредник Мирослав Цера Михаиловић

Технички уредник Ненад Дејковић

Издавач Књижевна заједница „Борисав Станковић“ Врање, Оца Јустина 6, п. фах 167 e-mail: kzborisavstankovic@gmail.com www.kzborisavstankovic.org.rs тел. 017/ 422339, 400818; факс 400817

Штампа

Тираж

Јесен, 2014.

Profile for Nenad Dejković

Jovan Hadži Vasiljević - Južna Stara Srbija - Kumanovska oblast  

Fototipsko izdanje knjige Jovana Hadži Vasiljevića - Južna Stara Srbija - Kumanovska oblast u izdanju Književne zajednice "Borisav Stankovi...

Jovan Hadži Vasiljević - Južna Stara Srbija - Kumanovska oblast  

Fototipsko izdanje knjige Jovana Hadži Vasiljevića - Južna Stara Srbija - Kumanovska oblast u izdanju Književne zajednice "Borisav Stankovi...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded