Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

Foto: Tomasz Małecki „Wiadomości Wrzesińskie”

ROK XXIII NR 19/264

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

LUTY 2013 r.

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Stomil zwiększa produkcję NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla • Ferie zimowe • Sześciolatki gotowe do szkoły • ...Sybiracy są wśród nas

NEKLA twitter.com/neklaeu

NEKLA facebook.com/nekla.eu

• Nowe ulice w Gminie Nekla • Czy podczas mrozu musi być zimno? • Nekla świadkiem Powstania Styczniowego


TEMAT NUMERU

FERIE ZIMOWE

Tegoroczne ferie zimowe poszły już zapewne w zapomnienie, jednak postanowiliśmy przypomnień kilka ciekawych projektów, które miały miejsce w Nekielskim Ośrodku Kultury i nie tylko. Zajęcia odbywały się przed i popołudniu, nie trzeba było się zapisywać, a co najważniejsze były one bezpłatne. Zarówno dzieci młodsze, jak i młodzież mogli znaleźć coś dla siebie. Przez cały tydzień w godzinach dopołudniowych młodzież mogła strzelać z wiatrówki. Organizatorem było Stowarzyszenia Ogończyk z Nekli. Gościliśmy uczniów z Nekli, Zasutowa, Targowej Górki, Iwna oraz z Dominowa. Na zakończenie zajęć odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów. Pierwszego dnia ferii, popołudniu, NOK zaprosił na zajęcia decoupage, które prowadziła pani Leokadia Sip. Uczestnicy poznawali tę wyjątkową sztukę zdobienia i wykonywali kolorowe wazoniki i buteleczki, które oczywiście zabierali na pamiątkę. W drugi odbyło się przedstawienie marionetkowe w konwencji teatrzyku domowego. Przedstawienie „Wedrówki Stasia” była to zabawna i pouczająca historia o dobrym i odważnym chłopcu, który dzięki magicznym podarunkom zmieniał świat na lepszy. Spektakl okazał się niezwykle pouczający dla dzieci. Podczas warsztatów, które miały miejsce po przedstawieniu, dzieci uczyły się trudnej sztuki aktorskiej w stworzonym przez siebie teatrzyku. Kolejny dzień to „Iluzja na wesoło” w wykonaniu iluzjonisty Apollina i wróżki, którzy byli gośćmi Nekielskiego Ośrodka Kultury. Było to czarodziejskie spotkanie, pełne magii, w którym dzieci i dorośli brali czynny udział. Przez ponad godzinę mogliśmy podziwiać tajniki tej trudnej sztuki i bawić magią na wesoło. W czwartek miały miejsce zaSTRONA 2

jęcia plastyczne, zorganizowane przez Przedszkole MIŚ USZATEK  w Nekli. Panie z przedszkola przygotowały różne techniki plastyczne. Piękne prace artystów można było podziwiać w Nekielskim Ośrodku Kultury. Jednocześnie odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez panią Milenę Maciejewską    ze Studia FIRE, która prowadzi zajęcia z tańca hip-hop w NOK. Piąty dzień ferii w NOK-u to spotkanie z klaunem i wróżką, którzy przybyli na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nekli. Karnawałowy balik był to czas tańca, zabawy, pięknych strojów i konkurencji. Drugi tydzień ferii upłynął pod hasłem muzyki i tańca. Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultury wraz z grupą choreograficzna, ćwiczyli podczas zimowego zgrupowania. Po raz pierwszy w tym roku Nekielski Ośrodek Kultury zaprosił na filmowe soboty do hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Nekli. „Epoka lodowcowa 4”, „Merida Waleczna”, „Madagaskar 3” oraz „Gnomeo i Julia” to propozycje filmowe z których skorzystały całe rodziny. Aleksandra Kujawa

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

Stomil zwiększa produkcję 23 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej hali produkcyjnej Stomilu przy ul. Gnieźnieńskiej w Nekli. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Andrzej Ignaszak, dyrektor ds. produkcji nekielskiej firmy oraz Josef Seidl, dyrektor zarządzający niemieckiej Grupy Aligator, która jest właścicielem Stomilu. Nowa hala ma 5 tysięcy metrów kwadratowych, w tym 250 m części socjalnej. Inwestycję wykonała wrzesińska firma Amwin. Stomil to marka znana i ceniona na rynku od wielu lat przede wszystkim za wysoką jakość produktów. Nekielska firma zatrudnia obecnie ponad 350 osób i specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji zaworów do kół dla pojazdów osobowych, ciężarowych, budowlanych, rowerów oraz do specjalnych zastosowań przemysłowych. Anna Mantorska PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE

Konkurs na stanowisko pracownika utrzymania zieleni i urządzeń komunalnych KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w NEKLI na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zmianami), OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: PRACOWNIKA UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ oraz URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nekli I. Wymagania niezbędne: 1. wykształcenie średnie, 2. umiejętność obsługi kosiarek i pił spalinowych oraz elektrycznych, 3. prawo jazdy kat. B (pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), ciągnik rolniczy (z przyczepą lekką), pojazd wolnobieżny (z przyczepą lekką), 4. umiejętność pracy w zespole, 5. podstawowa znajomość obsługi komputera, 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 8. gotowość podjęcia pracy od 18.03.2013 r. II. Wymagania pożądane: 1. wiedza i znajomość zagadnień związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych, 2. wiedza i znajomość podstawowych zagadnień z zakresu utrzymania i funkcjonowania urządzeń mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowych, 3. uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV, 4. prawo jazdy kat. B+E - (jak w punkcie I.3) + przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t., 5. uprawnienia operatora pilarek spalinowych, 6. cechy osobowości: sumienność, staranność, odpowiedzialność, umiejętność kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, komunikatywność, wysoka kultura osobista, 7. dyspozycyjność, w tym wykonywanie pracy w soboty, niedziele i święta, 8. mile widziana praktyka na podobnym stanowisku. STRONA 4

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Prowadzenie prac związanych z zagospodarowywaniem, utrzymaniem i porządkowaniem terenów zielony na terenie miasta i gminy Nekla, 2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli, 3. Prowadzenie prac związanych z wywozem nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu gminy Nekla. IV. Wymiar czasu pracy – cały etat. V. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 1. list motywacyjny, 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 3. oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony na stronie zgk.nekla.eu w zakładce druki do pobrania 4. kserokopie świadectw pracy, 5. kserokopie dokumentów potwierdzając ych wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne, 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru. VI. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie: ze wskazaniem stanowiska pracy: „Nabór na wolne stanowisko pracy” – Pracownik utrzymania zieleni miejskiej oraz urządzeń komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nekli” należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla – w terminie do dnia 22.02.2013 r. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

VII. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. VIII. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Nekla w dniu 25.02.2013 r. IX. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się: 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez : a. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, b. rozmowę kwalifikacyjną. Kierownik ZGK w Nekli /-/Arkadiusz Pawlak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

ARIMR wysyła do rolników spersonalizowane wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2013 r. Wnioski można składać przez Internet. Od 2011 roku, żeby złożyć wniosek o płatności bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe, nie trzeba wychodzić z domu. Można złożyć go przez Internet. Do 15 marca 2013 roku, kiedy ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie tegorocznych płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych, zostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz dobrze byłoby przygotować się do ich wypełnienia i złożenia. W styczniu i lutym Agencja wysyła do wszystkich rolników, którzy wcześniej korzystali z takich dopłat tzw. wnioski spersonalizowane. Są one wypełnione zgodnie z informacjami jakie Agencja posiada z lat ubiegłych i obecnie rolnik musi tylko je podpisać i wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych przez niego działkach. Rolnicy nie muszą jednak tych wniosków składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet. Taka możliwość istnieje od 2011 roku i bez wychodzenia z domu rolnik może złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich, pomocy ONW i płatności rolnośrodowiskowych. By uzyskać taką możliwość rolnik musi jedynie wystąpić wcześniej do ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu trzeba złożyć w biurze powiatowym ARiMR specjalny wniosek - jest on do pobrania ze strony internetowej Agencji. Teraz w biurach powiatowych nie ma wielu interesantów, zatem załatwienie tej sprawy i otrzymanie loginu i kodu dostępu odbędzie się sprawnie. Posiadając dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, oprócz takiego prostego starania się o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolno środowiskowych, równie łatwo można również dokonywać zmian w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich. Ponieważ login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR jest nadawany bezterminowo, z takich możliwości można korzystać także w kolejnych latach. Wypełnienie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW czy płatności rolnośrodowiskowych, przez InPRZEGLĄD

NEKIELSKI

ternet nie jest trudne. Po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego Agencji, na ekranie monitora pokaże się wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie tych płatności na rok 2013. Będą w nim zawarte informacje, które rolnik podał w ubiegłorocznym wniosku o przyznanie takich dopłat. Wraz z wnioskiem w systemie udostępnione zostaną załączniki graficzne, na których trzeba wyrysować swoje działki rolne. Niewątpliwą zaletą wypełniania wniosku przez Internet jest to, że system podpowie, gdzie mogły zostać popełnione błędy, podczas wypełniania wniosku. To z całą pewnością ułatwi przygotowanie poprawnego wniosku. Ważne jest, że wypełnianego wniosku o przyznanie płatności nie trzeba od razu zatwierdzać, co jest równoznaczne z jego przekazaniem do Agencji, można go zapisać, przejrzeć ponownie w późniejszym terminie, wprowadzić ewentualne poprawki i dopiero wtedy zatwierdzić. Pomocna w przygotowaniu wniosku będzie, z całą pewnością, bardzo przejrzyście przygotowana instrukcja jego wypełnienia. Przedstawia ona bowiem graficznie kolejne etapy wypełniania i złożenia wniosku przez Internet. Jeżeli rolnik nie chce skorzystać z tej wygodnej formy składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (wsparcie ONW) i płatności rolnośrodowiskowej, może wypełnić papierowy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie wysyła do rolników takie wnioski. Dołączone do nich zostały: • materiały graficzne z oznaczeniem działek ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku; • karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym obszarze kwalifikowanym do płatności(PEG); • instrukcje wypełniania wniosków i załączników graficznych. Dane na rok 2013, wpisane do wniosków, zostały przygotowane przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we wnioskach

składanych w 2012 roku w części dotyczącej: danych osobowych, działek ewidencyjnych oraz działek rolnych. Rolnicy, którzy w roku 2012 złożyli wniosek o przyznanie płatności przez Internet nie otrzymają w roku 2013 wniosku spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla tych rolników, wstępnie wypełniony wniosek udostępniony zostanie od razu na stronie internetowej ARiMR. W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie: • jednolitej płatności obszarowej (JPO); • uzupełniającej płatności obszarowej (UPO): o do grupy upraw podstawowych, o do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006, o do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); • płatności uzupełniającej: o dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu, o w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi; • wsparcia specjalnego: o specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; o płatności do krów i owiec; o płatności do tytoniu; • płatności cukrowej; • oddzielnej płatności z tytułu

owoców i warzyw (płatność do pomidorów); • oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Wnioski o przyznanie tych dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich w ARiMR, należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Na rolników, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku, nałożone zostaną sankcje finansowe polegające na redukcja należnych rolnikowi płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniających, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowej można składać, bez żadnych sankcji finansowych, do 31 maja 2013 roku. Złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Biuro Powiatowe ARiMR we Wrześni

UWAGA ROLNICY!!!

Zakupione paliwo do końca stycznia 2013 r. umożliwia złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla

STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 294/9 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 12, pow. 0,2439 ha, zapisana w KW PO1F/00019570/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Dla powyższego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w 1/3 części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową a w 2/3 części pod łąki i pastwiska. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 176.000,00 zł. Wadium wynosi: 20.000,00 zł. Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 22.02.2013 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch

Darmowe ogłoszenia mieszkańców na www.nekla.eu

Mieszkańcy gminy Nekla mogą umieszczać za darmo ogłoszenia na oficjalnej stronie miasta i gminy Nekla www.nekla.eu Wystarczy wejść na główną stronę i wybrać z górnego paska menu: Ogłoszenia mieszkańców lub kliknąć w ogłoszenia w dolnym oknie strony. Wystarczy raz się zarejestrować, zaakceptować regulamin i można dowoli zamieszczać swoje informacje: o sprzedaży, zakupie, oferowanych usługach, przekazaniu darmowo rzeczy itd. Ogłoszenia skierowane są wyłącznie do mieszkańców naszej gminy i/lub utworzone przez nich. Wyciąg z regulaminu: Umieszczając ogłoszenie w portalu, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub odwiedzających portal. STRONA 6

PRZETARGI 14 grudnia 2012r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na utwardzanie dróg gminnych na terenie Gminy Nekla gruzem z recyklingu w roku 2013. Termin składania ofert upłynął 3 stycznia 2013 roku. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęło 9 ofert. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzaniu dróg gminnych na terenie Gminy Nekla gruzem z recyklingu w roku 2013, których zakres obejmuje naprawę nawierzchni gruntowych dróg i ulic oraz poboczy kruszywem betonowym w ilości 12 500 m2 wraz z profilowaniem w ilości 3,2 km. Po przeprowadzeniu przez komisję przetargową oceny ofert, wezwaniu do uzupełnień brakujących dokumentów w dniu 16.01.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRZEGORCZYK-PRIM Kamil Grzegorczyk z siedzibą w Skotnikach, gm. Miłosław, która zaoferowała cenę 199 875,00 zł brutto (w tym stawka za 1 m2 wynosi 15,99 zł). W dniu 29 stycznia 2013 roku została zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

TERMINARZ WYWOZU SELEKTYWNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2012/2013 „IGMAR” Marian Grzegorzewicz ul. Ign. Prądzyńskiego 2 Targowa Górka NEKLA 08,01,2013; 22,01,2013; 05,02,2013; 19,02,2013; 05,03,2013; 19,03,2013; 02,04,2013; 16,04,2013; 30,04,2013; 14,05,2013; 28,05,2013; 11,06,2013;25,06,2013 BARCZYZNA , GIERŁATOWO, ZASUTOWO, PODSTOLICE 07,02,2013; 07,03,2013; 04,04,2013; 02,05,2013; 06,06,2013;

Targowa Górka, Mystki, Racławki, Mała Górka, Opatówko 10,01,2013; 14,02,2013; 14,03,2013; 11,04,2013; 09,05,2013; 13,06,2013; NEKIELKA, STROSZKI, STARCZANOWO 17,01,2013; 21,02,2013; 21,03,2013; 18,04,2013; 16,05,2013; 20,06,2013; KOKOSZKI, STĘPOCIN, GĄSIOROWO, CHWAŁSZYCE 24,01,2013; 28,02,2013; 28,03,2013; 25,04,2013; 23,05,2013; 27,06,2013

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Natalia Łuczak

Szanowny Panie, W związku z rozpoczynającym się procesem naboru kandydatów do zawodowej służby wojskowej informuje Pana, że n/w jednostki wojskowe organizują egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych JW. 2399 ŚWIĘTOSZÓW ul.Sztabowa 1 59-726 ŚWIĘTOSZÓW Kwalifikacje odbywają się w każdy czwartek o godz.8.00 JW. 5700 MIĘDZYRZECZ – tylko kierowca kat. C i C+E ul.Wojska Polskiego 17 66-301 MIĘDZYRZECZ Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godz. 8.00 JW. 1517 CZERWIŃSK ul.Składowa 10 66-016 CZERWIEŃSK Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godz. 8.00 JW. 1749 SZCZECIN ul.Wojska Polskiego 250 70-904 SZCZECIN Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godz. 8.30 JW. 1696 ZŁOCIENIEC ul.Czwartaków 4 78-524 ZŁOCIENIEC Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godz. 8.00 JW. 4393 LEŹNICA WIELKA 95-043 LEŹNICA WIELKA Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godz. 9.00 JW. 4408 SULECHÓW ul.Wojska Polskiego 1 66-101 SULECHÓW Kwalifikacje odbywają się w każdą środę o godz. 8.00 – począwszy od 23.01.2013 r.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej chciałyby zaprosić w pierwszej kolejności Pana, do swoich szeregów! Aby rozpocząć procedurę powołania wystarczy tylko kilka prostych kroków. Pierwszym z nich jest egzamin sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem Dowódcy Jednostki Wojskowej. Już dziś zachęcam Pana do wzięci udziału w kwalifikacjach1 dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych i do wstąpienia szeregi armii zawodowej. Więcej informacji o zawodowej służbie wojskowej otrzyma Pan w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w KONINIE ul.Hurtowa 1, tel 63 245 48 92 wew.7216 lub 7217, oraz na stronie internetowej www. konin.wku.wp.mil.pl UWAGA! Proszę o telefoniczne potwierdzenie (63 245 48 92 wew.7216 lub 7217) terminu oraz nazwy JW. Do której uda się Pan na egzamin. 1

Kandydat przystępujący do egzaminów sprawnościowych powinien posiadać: - książeczkę wojskową - dowód osobisty - CV - dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminów sprawnościowych.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Podinspektor ds. oświaty tel. +48 61 4373179 e-mail: n.luczak@gminanekla.pl Czym się zajmuję? Najogólniej mówiąc oświatą na terenie Gminy Nekla, a dokładniej zajmuję się sprawami związanymi z prowadzeniem i funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie naszej Gminy min. przygotowywaniem dokumentacji związanej z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych, prowadzeniem spraw związanych ze: sprawozdawczością oświatową, przyznawaniem Nagród Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów, powierzeniem stanowiska dyrektora oraz oceną jego pracy awansem zawodowym nauczycieli, przyznawaniem świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, a także pozyskiwaniem i rozliczniem środków w ramach programów oświatowych. Co można u mnie załatwić? - uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nekla - uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Coś o sobie? Wesoła, uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do życia, dążąca do swoich celów, lubiąca oryginalność i poznawanie nowych ludzi. Zawsze staram się, by inni odbierali mnie taką, jaką jestem i zdobywać ich sympatię moją otwartością i pogodą ducha. Moim mottem życiowym jest: ,,Mimo trudności losu trzeba patrzeć na świat z uśmiechem”. Co mi się podoba w gminie Nekla? Przede wszystkim dogodne położenie – blisko dużych miast min. Poznania i Gniezna, powodujące szybki rozwój gminy pod względem ilości przeprowadzonych inwestycji ,a także wzrost liczby mieszkańców. Nie da się ukryć iż Nekla z dnia na dzień pięknieje, a najbardziej cieszą opinie odwiedzających, że robi się coraz bardziej atrakcyjnym i zadbanym miastem.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI LUDNOŚCI Od 1 stycznia 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, m.in.: - wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; - wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika; - odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej; - zniesienie obowiązku zamel-

dowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; - likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów; - likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; - wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; - wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy. STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

Rozmowa z Katarzyną Nowaczyk, kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Oświaty oraz Robertem Andrzejczakiem, dyrektorem Zespołu szkół w Nekli Anna Mantorska: Trudna decyzja związana z posłaniem 6-latka do szkoły spędza sen z powiek wielu rodzicom. W jaki sposób można określić, czy dziecko 6-letnie jest gotowe do rozpoczęcia nauki w I klasie? Katarzyna Nowaczyk: Najważniejsze jest, by dziecko, które przychodzi do I klasy, było ciekawe świata i nie bało się szkoły. W podjęciu decyzji powinien pomóc rodzicom nauczyciel w przedszkolu. Jeśli są problemy, trzeba wybrać się z dzieckiem do poradni pedagogiczno-psychologicznej. Należy podkreślić, że programy wychowania przedszkolnego są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Przygotowując programy wychowania przedszkolnego nauczyciele mają na uwadze doskonalenie wcześniej nabytej przez dziecko wiedzy i umiejętności poprzez stawianie dziecku do rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko w ramach edukacji przedszkolnej m.in. uczy się funkcjonowania w

Sześciolatki gotowe do szkoły grupie, rozwija umiejętności mówienia (słuchania, opowiadania, odpowiadania na pytania) oraz umiejętności manualne (wycinanie, rysowanie). Jeśli więc rodzice dziecka sześcioletniego podejmą decyzję, aby dziecko nie podejmowało nauki w szkole podstawowej i dziecko pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej, będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności. A.M. A co w nowego w takim razie oferuje szkoła? K.N. Szkoła stworzy dziecku przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Szkoła zapewni opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów, w tym psychologa, logopedy. Zadba o realizację w klasie I podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w ramach następujących dziedzin: polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, języka obcego; liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas I-III; odpowiednio wyposażone sale, z częścią przeznaczoną na naukę oraz rekreację i zabawę; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przed i po zajęciach edukacyjnych, w grupie rówieśników. Anna Mantorska: Jak Pana zdaniem 6-latki radzą sobie w

Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich, w z związku uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, dzieci sześcioletnie od 1 września 2009 roku mogą rozpoczynać naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Naukę w wieku 6 lat może rozpocząć dziecko, które: • było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym naukę, • lub posiada właściwą opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Gmina Nekla jest gotowa na uruchomienie dla tych dzieci klas pierwszych. Jednak warunkiem ich powstania jest odpowiednia liczba zapisanych dzieci. W sytuacji braku wystarczającej liczby zgłoszeń powstaną klasy mieszane dla sześcio- i siedmiolatków. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci, władze gminy we współpracy z dyrektorami szkół podjęły szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju i nauki dla dzieci sześcioletnich. W ramach podjętych działań udało się przygotować sale składające się z części służącej do nauki i osobno z części służącej do zabawy dziecka. Nasza Gmina może pochwalić się również bardzo dobrze urządzonymi placami zabaw dla najmłodszych uczniów przy trzech szkołach podstawowych. Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna wraz ze specjalistami dzięki stosowaniu różnorodnych innowacyjnych metod i form pracy gwarantuje najmłodszym uczniom profesjonalną opiekę i naukę w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Wszystkie szkoły w naszej gminie uczestniczyły w programie realizowanym w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach którego nauczyciele najmłodszych klas doskonalili swoje umiejętności pracy z uczniami. Szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne pozwalające lepiej dopasować nauczanie do indywidualnych potrzeb dziecka. Ponadto, każda ze szkół uczestniczyła w rządowym programie „Radosna szkoła”, dzięki czemu udało zakupić się pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Staramy się zapewnić dzieciom optymalny poziom rozwoju psychicznego, fizycznego i poznawczego – zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla szkole?

Robert Andrzejczak: W tym roku do klas pierwszych chodzi siedmioro 6-latków. Dzieci są przygotowane dobrze, niektóre bardzo dobrze. Na początku dzieci miały problem z przyswajaniem norm społecznych, ale szybko to nadrobiły. Właściwie po miesiącu pobytu w szkole różnic pomiędzy sześcio a siedmiolatkami nie było wcale. A.M.: Czy Zespól Szkół w Nekli jest gotowy na przyjęcie 6-latków w 2013 r.? R.A.: Rok temu naukę w pierwszej klasie rozpoczęło troje 6-latków, w tym już siedmioro. Mamy więc już doświadczenie, mamy bazę (odpowiednio przygotowane i wyposażone klasy, świetlicę, dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych). LiSTRONA 8

czę, że we wrześniu 2013r. będzie można utworzyć klasę złożoną tylko z dzieci 6-letnich. Zachęcam gorąco Rodziców do tego tym bardziej że rok 2014 kiedy to do szkoły trafią dwa roczniki będzie dla nas szczególnym organizacyjnym wyzwaniem. Nie da się też wtedy uniknąć zajęć na dwie zmiany. Chciałbym równocześnie zaprosić wszystkich rodziców i ich dzieci na drzwi otwarte, które odbędą się w szkole w Nekli dnia 6 marca 2013r. o godzinie 17.30. Będziecie mieli Państwo możliwość zobaczenia szkoły, porozmawianie ze wszystkimi nauczycielami, zobaczyć na żywo zajęcia, izby lekcyjne. W marcowym wydaniu „Przeglądu Nekielskiego”, rozmowa z Beatą Kowalską, dyrektorem Przedszkola Miś Uszatek w Nekli oraz Natalią Sierszulską nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ

Rondo Jana Pawła II UCHWAŁA Nr XXII /178/ 2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy dla ronda w miejscowości Nekla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje: §1 1. Rondu bez nazwy w m. Ne-

kla, na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Wiosny Ludów, nadaje się nazwę: Rondo Jana Pawła II. 2. Usytuowanie ronda, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z prac komisji rady…

W poniedziałek 4 lutego na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Oświaty, Kultury i Porządku publicznego, aby zapoznać się i zaopiniować treści uchwał, które będą głosowane na najbliższej sesji. Wszystkie dokumenty zostały przez komisję pozytywnie zaopiniowane. Dotyczyły one zmian w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów naszej gminy, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Nekla na 2013 rok, nadania nazwy dla ronda i zmiany nazwy ulicy w Nekli, wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu, zbycia mienia komunalnego oraz wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ponadto radni pozytywnie ustosunkowali się do proponowanych zmian w tegorocznym budżecie. Przewodniczący komisji odczytał sprawozdanie z działalności komisji w roku ubiegłym, które zostało przyjęte przez członków komisji bez zastrzeżeń. Podobnie został przyjęty proponowany plan PRZEGLĄD

NEKIELSKI

działalności w roku bieżącym. Radni chcą zająć się stanem czytelnictwa na terenie gminy, bezpieczeństwem na obiektach sportowo-rekreacyjnych, potrzebami w zakresie remontów placówek oświatowo-wychowawczych, oceną stanu sanitarno-epidemiologicznego mieszkańców gminy, podejmowanych działań ze strony policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji, potrzeb w oznakowaniu dróg w pobliżu placówek oświatowych oraz zapoczątkować działania nad wypracowaniem sposobów finansowania wypoczynku w okresie ferii. W wolnych głosach i wnioskach przewodniczący rady poinformował zebranych o turnieju w piłce nożnej w Gułtowach, turnieju w tenisie stołowym i towarzyszących imprezach rekreacyjnych w Witkowie oraz olimpiadzie przedszkolaków, a także przedstawił skrótowo projekt budowy sali w Zasutowie. Burmistrz z kolei poinformował o wstępnym terminie zebrania w sprawie strategii gminy, który ma się odbyć w dniu 21 lutego. Przewodniczący komisji Roman Kuszak

Wąska w Nową UCHWAŁA Nr XXII /179/ 2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nekla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

§1 1. Zmienić nazwę ulicy Wąskiej w m. Nekla, na ulicę Nową. 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Nowe ulice w gminie Nekla Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, iż od 2010 roku na terenie naszej gminy nadano następujące nazwy ulic: - Nekielka: Wrzosowa, - Nekla: Żurawia, Boczna, Nowa

(dawniej: Wąska), Krótka, Lawendowa, Sosnowa i Jodłowa. Ponadto, rondo na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Wiosny Ludów będzie nosiło nazwę Rondo Jana Pawła II.

STRONA 9


WIADOMOŚCI GMINNE

11 stycznia br. w Hotelu Nekla odbyło się spotkanie noworoczne Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla Adama Stefaniaka i Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego. Na spotkanie przybyli posłowie: Krystyna Poślednia, Paweł Arndt, Tadeusz Tomaszewski oraz senator RP Piotr Gruszczyński, władze powiatowe reprezentował starosta wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz. Wśród zaproszonych gości byli także Radni Rady Miejskiej Gminy Nekla, Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Nekla, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy UMiG w Nekli, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Oprawę artystyczną spotkania przygotowali uczniowie z Zespołu szkół w Nekli. W tym roku spotkanie stanowiło okazję nie tylko

Spotkanie noworoczne

do podsumowań poprzedniego roku oraz złożenia życzeń noworocznych, ale również do wręczenia okolicznościowej statuetki dla Sportowca Roku 2012 – Adama Andrzejewskiego. Spotkanie prowadziła Aleksandra Kujawa, dyrektor Nekielskiego Ośrodka Kultury. Anna Mantorska

Nakręćmy się na nieustającą pomoc razem! Gmina Nekla przyłącza się do prowadzonej przez „Wiadomości Wrzesińskie” akcji zbierania nakrętek dla chorych dzieci. Każdy może zostać dobroczyńcą. Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek z wszelkich butelek i pojemników. Mogą to być nakrętki od wody, mleka, słodkich napojów, słoiczków, pojemniczków od kosmetyków, szamponów itp. Co się dzieje z nakrętkami? Nakrętki są skupowane przez firmę recyklingową San-Plast z Gutowa Małego, a pieniądze z ich sprzedaży – przekazywane na odpowiednie konta. „WW” zbieranie rozpoczęły już w listopadzie 2011 STRONA 10

roku. Dzięki akcji udało się pomóc trójce dzieci. Obecnie fundusze, pochodzące ze sprzedaży nakrętek, pomogłyby 7-letniemu Markowi Idczakowi z Przyborek, zmagającemu się z toksoplazmozą. Nakrętki można przynosić do redakcji „Wiadomości Wrzesińskich” mieszczącej się przy ul. Fromborskiej 18, do biura ogłoszeń „WW” przy ul. Jana Pawła II 14 lub do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli przy ul. Dworcowej 10 (tel. 61 437 31 85). Ci, którzy mieliby ich około 100 kg, mogą bezpośrednio skontaktować się z firmą San-Plast (tel. 509 302 638).

Serdeczne podziękowania dla przedszkolaków z Przedszkola „Miś Uszatek”, którzy jako pierw-

si przyłączyli się do naszej akcji przynosząc kilka reklamówek nakrętek. Anna Mantorska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

...Sybiracy są wśród nas

Przecież jesteście tu! I nadsłuchujecie głosów z oddali Przecież żeście wrócili! Ale inni tam zostali. Przecież żeście wrócili! Ale młodość -wasza ,tam gdzieś w stepie się błąka -wyście ocaleli! I wiecie -co to z Ojczyzną rozłąka zbyt łatwo to się rymuje P O L A C Y -S Y B I R A C Y że tu jesteście, serdecznie Wam Dziękuję! Tymi oto słowy rozpoczęto Spotkanie Noworoczne Koła Sybiraków Kostrzyn. Wcześniej spotkaliśmy się na Mszy Św. w Kostrzyńskiej Farze. Ks. proboszcz na wejście podkreślił, że modlą się z nami Sybiracy z podziękowaniem za powrót na Łono Ojczyzny i za dusze zmarłych. Po Mszy, jak co roku, udajemy się pod Pomnik Rozstrzelanych mieszkańców Kostrzyna i okolic. Delegacje Miasta i Gminy Kostrzyn i Sybiracy złożyli kwiaty oraz zaśpiewali „Rotę”. Pan K. Matysek na przypadającą 150. rocznicę Powstania Styczniowego wspomniał, że oni też byli rozstrzeliwani i pędzeni, gnani na Sybir. Następnie w Restauracji „Biesiada” prezes przywitał Sybiraków i zaproszonych gości: Sekretarz MiG. Kostrzyn Panią B. Jaskułę i Sekretarza Oddziału Sybiraków Pana J. Ziółkowskiego, Panów K. Matyska ,Z. Kruszonę, J. Osypiuka ,Honorowego Prezesa Koła i jego założyciela Pana E. Wiejaka oraz Pana W. Szalatego (93-latka) z córką Marią. Wielu z powodu choroby i niesprzyjającej pogody nie przybyło. Po wysłuchaniu „Marsza Sybiraków” PRZEGLĄD

NEKIELSKI

prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za 2012 r., a skarbnik - finansowe. Przedstawiono sprawy organizacyjne i program na rok bieżący: udział w uroczystościach państwowych i lokalnych oraz związkowych np: 23. Światowa Pielgrzymka Sybiraków do Grodźca k/Opola, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Sybiraków i dalej na Jasną Górę 12 maja oraz do Lichenia 14-15 czerwca. W 2013 r. przypada 85-lecie powstania Związku Sybiraków, gdzie Legitymację Nr 1 posiadał Marszałek J. Piłsudski oraz obchodzimy 25 -lecie reaktywowania Związku bo w czasach Ludowej jego działalność była zakazana tak i wspominanie na temat Sybiru. W pierwszych latach Oddział

Poznań skupiał 1300 członków a obecnie 588, a nasze Koło z 55 osób, dziś są obecne 34 osoby i zbliżamy się do 24-lecia.We wnioskach i uwagach uchwaliliśmy, że nasze spotkania Koła przenosimy na kwiecień, który stał się miesiącem Pamięci Narodowej (rocznica wywózki na Sybir, mord katyński oraz tragedia Smoleńska) jak i też jest wtedy lepsza aura pogodowa. Przy kawie i ciastku szybko nam te chwile upłynęły, tak jak i życie nasze. Śpiewamy kolędę ,składamy życzenia, łamiemy się opłatkiem i szykujemy się do familijnego zdjęcia, które z uprzejmości zrobił Pan J. Osypiuk. Żegnamy się i do zobaczenia jak Bozia da zdrówko, to w kwietniu za rok. 17 listopada w W-wie przy Zarządzie Głównym Sybiraków

zawiązało się „Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru”-z myślą o powstawaniu lokalnych stowarzyszeń przy Oddziałach i Kołach, które już dziś i w przyszłości będą przejmowały Pamięć Polskiego Sybiru. Jak wiemy posuwamy się w wieku i powoli wykruszamy się, a chodzi o przetrwanie tej pamięci,tak jak to dziś czynią „Stowarzyszenie Katyń” i „Rodzina Policyjna 1939 r.” Należą do nich członkowie rodzin, dzieci i wnuczęta i inne osoby, którym te słowa są bliskie sercu. Może i przy naszym Kole mogłoby powstać takie stowarzyszenie pamięci „Sybiru”. Może i w naszej Gminie znajdą się osoby, którym Sybir jest bliski sercu i pamięci i będziemy wdzięczni, że będziecie razem z mami. Dziękujemy i czekamy ! Przy okazji pragnę skierować „Sybiracką Prośbę” do Was Szanowni Rajcowie, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla oraz do Was Szanowni Burmistrzowie, do Waszych serc i Patriotyzmu, by jedną z nowo powstających ulic mianować ulicą „Sybirakow” lub „Zesłańców Sybiru”. Ufamy, że nasza prośba zostanie spełniona a miasto Nekla będzie dumne z takiej ulicy. Kończąc te moje opowieści ,pragnę tu serdecznie podziękować za tak wspaniałe przedsięwzięcie, jakim była „Odyseja Sybiracka” 12 lutego 2012 roku. Za trud i serce, które włożono, Władzom, Nekielskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu, NOK-owi i Wam Szanowni Mieszkańcy za zaszczycenie swą obecnością „Sybirackiej Odyseji” serdecznie dziękuję w imieniu Sybiraków i gorąco wszystkich pozdrawiamy z najlepszymi życzeniami. Z uszanowaniem Cz. Szalaty Prezes Koła Kostrzyn

STRONA 11


ECHA MIESZKAŃCÓW

Kronika małych neklan

Barbara Anna Hulewicz ur. 2.11.2012 r.

Magdalena Kaczmarska ur. 11.09.2012 r.

Czy podczas mrozu musi Nie! A na pewno nie było zimno w Starczanowie ostatniego dnia ferii. Pan Sławek Świdurski i Andrzej Szalaty postanowili podgrzać atmosferę zimowego popołudnia i zorganizowali dla mieszkańców kulig. Śnieg skrzypiał, gdy sanie sunęły po okolicz-

STRONA 12

nych drogach. Były upadki, mnóstwo śmiechu, zabawy na śniegu i wielki wyścig po cukierki. Na powracających z kuligu czekało ognisko z kiełbaskami, pieczonymi ziemniaczkami i gorącą herbatką. Była gorąca atmosfera jak to bywa gdy spotykają się ludzie,

być

którym na spotkaniu zależy. Ja osobiście dziękuję za to cudne popołudnie organizatorom. W poprzednim numerze „Przeglądu Nekielskiego” nie umieściłam dwóch istotnych nazwisk: panów Wacława Świdurskiego i Darka Domowicza. Bez nich, ich

zimno ? zaufania, zainteresowania i pomocy nie wydarzyłoby się wiele z tego co za nami. Podziękowania należą się także strażakom z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr1 w Poznaniu. Przepraszam za niedopatrzenie. Krystyna Czachor

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej w Targowej Górce w okresie od września 2012 do stycznia 2013r.

Zajęcia w świetlicy środowiskowej były prowadzone w każdy wtorek i czwartek od godz. 14.30 – 16.30. Głównym celem działalności świetlicy było zorganizowanie opieki wychowawczej, udzielanie pomocy uczniom w odrabianiu lekcji, wyrabianie właściwych cech charakteru, nawyków kulturalnych zachowania, rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków oraz przygotowanie do racjonalnego spędzania wolnego czasu. W czasie pobytu wszyscy uczestnicy mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i wypicia herbaty.

Ulubionym zajęciem dzieci i młodzieży było wykonywanie prac plastycznych o różnej tematyce: „Wspomnienia z wakacji’’, „Jesienny obrazek”, „Ulubione zwierzątko” i inne. Nasi wychowankowie bardzo dbają o ład i porządek w związku z tym chętnie wykonywali ozdoby zgodnie z porami roku, którymi dekorowali pomieszczenia. Bardzo ważne i lubiane były zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu: wyścigi rzędów, piłka nożna, skakanie na skakance oraz zabawy na placu zabaw. W świetlicy odbywały się rów-

nież zajęcia rozwijające intelekt i logiczne myślenie, wychowankowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy i kalambury i grali w różne gry planszowe. Przeprowadzaliśmy także pogadanki na temat przemocy w rodzinie oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestnicy brali udział w konkursie plastycznym pt: ,,Stop przemocy w rodzinie’’. Stałym punktem zajęć były ,, śpiewające czwartki’’, wychowankowie razem z p.L.Idasiak śpiewali piosenki o tematyce religijnej, patriotycznej, jesiennej i zimowej przy akompaniamencie gitary. 27 listopada dzieci i młodzież miały zorganizowany wyjazd na basen i do pizzerii Sethi we Wrześni. Pobyt na basenie był wielkim relaksem, dużo radości sprawiła zjeżdżalnia, najmłodsi pluskali się w małym basenie jak ryby. Po kąpieli głodni wychowankowie z apetytem zjedli pizzę. 30 listopada nie był również zwykłym dniem, gdyż

udaliśmy się na ,,Magiczny wieczór andrzejkowy” do NOK-u. Wieczór przebiegał w radosnej atmosferze, gdzie wszyscy bawili się przy skocznej muzyce przeplatanej wróżbami. 20 grudzień to dzień szczególny wigilia – składaliśmy sobie życzenia, dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Były również owoce i słodki poczęstunek. Od początku stycznia, pełni zapału przygotowujemy upominki na Dzień Chorych, który tradycyjnie będzie w lutym 2013r. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. Barbara Szczepańska i Aleksandra Kaźmierczak Przepisał : Piotr Zataj

OKRUCHY HISTORII

Nekla świadkiem Powstania Styczniowego 1863 r. 9 marca 1863 roku w godzinach południowych przeprowadzano z Wrześni przez Neklę do Kostrzyna Wlkp 11 Polaków schwytanych w dniu 2 marca 1863r na granicy po potyczce z Moskalami. Oddział eskortujący składał się z 20 żołnierzy piechoty, 4 huzarów i 2 żandarmów pod dowództwem jednego oficera. Ośmioro z jeńców było powiązanych parami ze sobą, trzech pozostałych jeńców miało skrępowane ręce do tyłu. Około godziny piętnastej dotarli do Kostrzyna Wlkp. Widząc idących jeńców na rynku zgromadzili się mieszkańcy Kostrzyna i kazali prowadzącym się zatrzymać. Wtedy jeden z mieszkańców przywitał jeńców tymi słowami: „WITAMY WAS BRACIA POLACY !” na to któryś z żołnierzy eskortujących odpowiedział: „POLNISCHE HUNDE SIND DAS” co spowodowało niezadowolenie wśród zgromadzonych. Eskortujący utworzyli szpaler, w PRZEGLĄD

NEKIELSKI

którym przeprowadzono jeńców do wcześniej przygotowanych kwater. Mieszkańcy, którzy chcieli widzieć z bliska swoich rodaków, zbliżając się do szpaleru zostali przez wojsko rozpychani i rozpędzani. Niektórym zadano rany. Tak kuśnierz Trąbczyński otrzymał pięć ran bagnetem, a rymarz janicki silne i niebezpieczne cięcie pałaszem w głowę. Wielu jeszcze innych poturbowano. Jeńcy po godzinnym odpoczynku zostali rozwiązani i z miejsca zakwaterowania przeprowadzeni za miasto, skąd na pięciu wozach byli odwiezieni do Poznania. Pragnę Państwu przypomnieć, że jednym z przywódzców Powstania Styczniowego był Dionizy Czachowski, który napisał „Marsz Czachowskiego” hymn powstania. 1. Już was żegnam niskie strzechy, Ojców naszych chatki. Już was żegnam bez powrotu

Ojcowie i matki. Marsz, marsz Polonio Marsz dzielny narodzie, Odpoczniemy po swej pracy W ojczystej zagrodzie. 2. Już was żegnam, bracia,siostry, Dla matki Ojczyzny Krewni,przyjaciele! Polki w ręku miecz jest ostry, Nie zginie nas wiele! 3. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami Dał nam przykład nasz Kościuszko Jak zwyciężać mamy 4. Kiedy zabrzmi trąbka nasza Pocwałują konie, Powiedzie nas Czachowski Na ojczyste błonie 5. Marsz przytomnie,śmiało, mężnie, dzielnie,

Jako przynależy. Godnym synom ojców naszych. Polaków rycerzy. 6. Uderz śmiało, mężnie,dzielnie, A najgłośniej składnie, Nie zadrżyj, choć tuż przy tobie Nawet brat twój padnie.. 7. Polak pada dla narowu, Dla matki Ojczyzny, Chętnie znosi głód i trudy, A najczęściej blizny. 8. Marsz na Lublin i Warszawę, Wypędzim Moskali! Czas okazać męstwo nasze, Dalej bracia dalej. Jako prawnuk podporucznika, weterana Powstania Styczniowego Jana Jelita Żuromskiego, byłem zobowiązany o tym zdarzeniu napisać. Stanisław Hoppe STRONA 13


WYDARZENIA STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY autostradzie A-2. Obcokrajowiec, podróżujący przez nasz kraj stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Kierujący i jego pasażer nie odnieśli żadnych obrażeń. Przemysław Szalaty

3 stycznia 2013r., krótko przed godziną 17 druhowie OSP Nekla zostali zadysponowani do wypadku drogowego do którego doszło w Nekli na skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej i Polnej. Doszło do zderzenia forda modeno i fiata scudo. W kolizji nikt nie odniósł poważnych obrażeń, strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji i odłączyli zasilanie w uszkodzonych pojazdach.

12 stycznia 2013r. krótko po godzinie 11 zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego do którego doszło na drodze powiatowej Nekla – Czerniejewo. Kierująca skodą fabio, mieszkanka spod czerniejewskiej miejscowości nie zachowała należytej ostrożności na śliskiej nawierzchni drogi i doprowadziła do wypadku. Auto znalazło się w przydrożnym rowie, a kierującą, ekipa pogotowia ratunkowego przewiozła do szpitala powiatowego we

Wrześni. 13 stycznia 2013r., Jerzy Owsiak zorganizował 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Nekli zagrano po raz 11 z miejscowymi strażakami, którzy po godzinie 20 zabezpieczali pokaz „światełka do nieba”, Strażacy przekazali na licytację maskotkę strażacką wycenioną na 200 zł. Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy!!! 23 stycznia 2013r., wieczorem, o godzinie 20, zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w kominie. Pożar miał miejsce w Nekielce na ulicy Nekielskiej. Nikt nie odniósł obrażeń. 26 stycznia 2013r., w Hotelu Nekla, Zarząd OSP Nekla zorganizował Zabawę Karnawałową, na której bawiło się ponad 120 osób: strażaków, miłośników pożarnictwa i ich znajomych. 28 stycznia 2012r., krótko po północy, druhowie OSP Nekla zostali zadysponowani do wyjazdu na Nekielkę. W budynku jednorodzinnym na ul. Błękitnej zapaliły się sadze w kominie. Druhowie ugasili palący się komin piaskiem. 29 stycznia 2012r., druhowie OSP Nekla zostali wezwani do wypadku drogowego, do którego doszło na

PODZIĘKOWANIE! ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w NEKLI SKŁADA GORĄCE PODZIĘKOWANIA: Gerardowi Smolińskiemu – za bezinteresowną pracę na rzecz OSP Nekla w pracach przy świetlicy. Alojzemu Strzyżewskiemu – za bezinteresowne usługi krawieckie na rzec OSP Nekla w sprawach mundurowych. Waldemarowi Odrobnemu - za pomoc przy opracowaniu graficznym kalendarzy OSP Nekla na 2013 rok., które druhowie OSP Nekla rozprowadzili wśród mieszkańców naszego miasta i gminy. Wszystkim darczyńcom, którzy za kalendarz przekazali dobrowolne składki pieniężne, Zarząd OSP Nekla skład gorące „Bóg zapłać”. Mariuszowi Kowalczykowi – składamy podziękowania za bezinteresowne odśnieżanie placu przed remizą OSP w Nekli, jak również za przywóz drzewa, które zostało zużyte na ogrzewanie remizy OSP Nekla. STRONA 14

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. Szarłat A. „Prezenterki” Seria portretów i rozmów z legendarnymi spikerkami, układających się w opowieść o Telewizji Polskiej od roku 1957, telewizji jakiej już nie ma. W ekskluzywnych wywiadach Edyta Wojtczak, Krystyna Loska, Bożena Walter, Bogumiła Wander i Katarzyna Dowbor opowiadają o swej pracy i życiu prywatnym. Skąd wzięły się w telewizji? Czy rzeczywiście zarabiały „kokosy” i czy polityka miała wpływ na ich pracę? Jak przygotowywały się do prowadzenia festiwali w Opolu i w Sopocie? Na czym polegały ich „wpadki”? Co obecnie robią i co myślą o dzisiejszej telewizji? Czy chciałyby do niej wrócić? Nieznane fakty, anegdoty, trochę nostalgii i celnych uwag o różnicach między dawną „harcerską” pracą a dzisiejszym, zimnym profesjonalizmem, zdominowanym przez technikę i reklamy. Aleksandra Szarłat - polonistka z wykształcenia, dziennikarka z zawodu. Pracowała m.in. w „Sztandarze Młodych” (od 1991 roku), przez siedem lat była szefem działu kultury w miesięczniku „Twój Styl”, a od 2007 roku przeprowadza wywiady z artystami w dwutygodniku „Gala”. 2. Edwardson A. „Słońce i cień” - Inspektor Erik Winter przebywa na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Ale nie na wakacjach. Pojechał tam odwiedzić ojca, który leży na oddziale intensywnej opieki w miejscowym szpitalu po ostrym ataku serca. Trudne dni w słońcu pozwalają Erikowi zastanowić się nad własną przyszłością - za trzy miesiące nadchodzi nowe millennium, jemu wkrótce stuknie czterdziestka, a narzeczona oczekuje ich wspólnego dziecka. Tymczasem w Göteborgu na zachodnim wybrzeżu Szwecji dochodzi do podwójnego morderstwa. Kiedy Winter wraca do miasta, wraz z kolegami musi rozwikłać zagadkę, której rozwiązanie wydaje się z każdym krokiem coraz okropniejsze. Od samego początku morderca dał policji coś w rodzaju „przewodnika”. Kiedy zagrożenie sięga rodziny Wintera, inspektor zdaje sobie sprawę, że to śledztwo jest o wiele bardziej złożone, niż ktokolwiek się spodziewał, i że od samego początku był częścią tej makabrycznej gry. 3. Grzegorczyk J. „Jezus z Judenfeldu” - Jest rok 1995. Ksiądz Wacław – bohater bestsellerowej trylogii „Przypadki księdza Grosera” – jedzie PRZEGLĄD

NEKIELSKI

rowerem przez Alpy do Rzymu na wezwanie Jana Pawła II. Wypadek w górach wrzuca go na parafię protestancką w miasteczku Judenfeld. Niespodziewanie odsłaniają się przed nim tajemnice, nie tylko przeszłości. Natrafia na historię człowieka, który w swoim życiu był esesmanem i odegrał rolę Jezusa… 4. Lewecka M. „Moja lista szaleństw” - Marta ma prawie trzydzieści lat, gdy razem ze swoim facetem podejmują decyzję o rozstaniu. Czy na pewno słuszną? Po kilku tygodniach nie jest już tego taka pewna. Jak poradzić sobie z tęsknotą za byłym ukochanym, z lękiem przed staropanieństwem i samotnością? Podczas babskiego wieczoru z najlepszą przyjaciółką dziewczyna wpada na genialny pomysł – postanawia zrealizować wszystkie szaleństwa, których nigdy w życiu nie popełniła, bo-była-w-związku. Tworzy więc ich listę. W jakie tarapaty wpadnie Marta? Czy u jej boku pojawi się kiedyś książę z bajki, czego od lat życzy sobie babcia, osoba zdecydowanie nietuzinkowa? 5. Freeman K. „Wzgórze dzikich kwiatów” - Od konwenansów społecznych Glasgow w czasach Wielkiego Kryzysu do zielonych pastwisk na tasmańskiej owczej farmie. Niezwykła historia tajemnic rodzinnych, zakazanej miłości i dwóch kobiet, które muszą zacząć wszystko od nowa… Beattie Blaxland ma talent i wielkie ambicje. Pragnie zostać projektantką mody. Nie przypuszcza, że tuż przed dziewiętnastymi urodzinami zajdzie w ciążę z żonatym mężczyzną. Z bardzo nieodpowiednim mężczyzną, który niedługo potem zostawi ją z małą córeczką. Aby odbić się od dna i zdobyć majątek, Beattie jest gotowa na wiele. Nawet na utratę dobrego imienia i opinii uczciwej kobiety… Emma Blaxland–Hunter jest primabaleriną w Balecie Królewskim. Ma świat u swoich stóp, gdy nagle zdarza się wypadek i traci wszystko, o czym marzyła. Załamana dziewczyna niespodziewanie otrzymuje niezwykły spadek po babce — posiadłość w dalekiej Tasmanii zwaną Wzgórzem Dzikich Kwiatów. A jest to miejsce, gdzie każdy najpierw uczy się żyć samotnie, potem zaś odkrywa, czego tak naprawdę pragnie. 6. Steel D. „Przyjaciele na zawsze” Początkująca modelka, gwiazda futbolu, obiecujący lekarz... Młodzi Amerykanie w nor-

malnym-nienormalnym labiryncie życia. Dwie dziewczynki i trzech chłopców – spotkali się w zerówce i stali się nierozłączni. Odnosili sukcesy w nauce, zdobywali sportowe laury. Porwani przez dorosłość, nie zawsze potrafili sprostać jej wyzwaniom. Przemoc, narkotyki, zawiść, głupota – czy Wielka Piątka ze szkoły z San Francisco stawi im czoło? Co się stanie z Gabbie, piękną jak mała księżniczka? Kogo pokocha Izzie? Z czym będzie się zmagać Andy? Autorka zabiera nas w podróż przez dziesięciolecia i przez Amerykę, której rytm wyznacza wyścig szczurów, a o prawdziwą miłość trzeba zawalczyć. Na szczęście u boku zawsze jest przyjaciel na zawsze!

dla młodzieży:

1. Rallison J. „Mój zwariowany świat” - fragment powieści: „Szkoda, że nie dają dyplomów za to, czego się człowiek uczy w centrum handlowym, bo pewnie dostałabym świadectwo z paskiem. Poważnie. Odkąd tu zaczęłam pracować, stałam się ekspertem we wszystkim, co związane z zakupami. Na przykład jestem w stanie od razu powiedzieć, komu w centrum handlowym nie należy ufać: 1. Chudzielcom, którzy pracują w ciastkarni. Skoro sami nie jedzą wypieków, które sprzedają, to one muszą być do niczego. 2. Sprzedawczyniom z domu towarowego ze stoiska z kosmetykami do makijażu. Co by ci nie próbowały naopowiadać, błyszczyk do ust nie wystarczy, byś przemieniła się w jedną z modelek wydymających wargi na reklamowych plakatach. 3. I najważniejsze – chłopakowi mojej najlepszej przyjaciółki, Bryantowi, którego widziałam w restauracji z tajemniczą blondynką pod ramię. Owszem, widziałam to na własne oczy. Oraz, owszem, powiedziałam o tym mojej najlepszej przyjaciółce. Pewnie myślicie, że Bryant wpadł przez to w kłopoty, ale się mylicie. Jakimś sposobem ten wredota wywrócił kota ogonem i teraz to ja jestem w tarapatach! Ale ja mu jeszcze pokażę. Nawet jeśli razem ze swoim najlepszym kumplem, Coltonem, będzie mi próbował w tym przeszkodzić”. 2. Kosmowska B. „Puszka” - Puszka dawno przestała być maminą Pusią. Czy tego żałuje? Czy żałujemy ukochanej zabawki, którą już nie wypada się bawić? Pewnie tak, bo wchodzenie w dorosłość wcale nie jest łatwe. Bohaterka Puszki o tym wie. Musi przejść przez mrok rodzinnych tajemnic, przeżyć gorycz pozornej przyjaźni, odkryć samą siebie. Musi też

odpowiedzieć na pytania, których, poza własnym sumieniem, nikt jej nie zada. To opowieść o wrażliwym poznawaniu świata, który jest już obok, ale aby go poznać, trzeba przebić mur. Nie głową. Sercem. 3. Chrostek W. „Operacja 5XD” - Jak przeżyć niesamowitą przygodę na jednym z wielkomiejskich osiedli? Okazuje się, że wystarczy na pobliskim murku umieścić dla żart graffiti. Owoc artystycznej weny Tomka i Iona zwolni spust niebanalnej historii, w którą zamieszani zostaną jeszcze mniej banalni dorośli: nieco ekscentryczny pan Wojciech, temperamentny rumuński góral, niezwykle pracowity bezrobotny oraz fryzjer z zacięciem detektywistycznym. Mimo, że akcja rozgrywa się w otoczeniu szarych blokowisk, jest to barwna powieść z oryginalną intrygą w tle. Na zbiorowy portret mieszkańców osiedla składa się cała gama nieprzeciętnych osobowości...

dla dzieci:

1. „Złota księga. Świat przyrody” - Dzięki tej pięknie ilustrowanej książce dziecko poznaje: ciekawostki z życia na wsi, zwierzęta mieszkające w gospodarstwie, ludzi pracujących na łonie natury, tajniki wyrobu m. in. miodu i chleba, dzikich mieszkańców puszczy, najpiękniejsze i najdziwniejsze zwierzęta świata, zwyczaje przedstawicieli wielu interesujących gatunków. Zapraszamy do Świata Przyrody! 2. „Mamusiu, czy będziesz mnie dalej kochać?” - Ta historia dotyka trudnego dla dzieci doświadczenia, a mianowicie konieczności podzielenia się miłością mamy z kimś innym. Mały Miś przeżywa wstrząs, kiedy dowiaduje się, że jego mama jest w ciąży. Jest bardzo smutny i obawia się, że nie starczy dla niego maminej miłości. 3. „Wspaniały zespół. Książeczka dla dzieci o pomaganiu innym” - Floky i jego przyjaciele zapomnieli o wszystkich dzielących ich różnicach i połączyli siły by razem nieść pomoc. Musieli utworzyć dużą grupę, zorganizować się i każdemu przydzielić jego obowiązki. Znaleźli się w sytuacji, w której to od ich postawy zależało czyjeś życie. Otwórz tę książkę i przyłącz się do wspaniałego zespołu, w którym dla każdego jest miejsce.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu

STRONA 15


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH

Ferie z Przedszkolem w NOK 17.01.2013r. odbyły się w NOK warsztaty plastyczne dla dzieci. Zorganizowało je Przedszkole „Miś Uszatek”, a prowadziły je nauczycielki tego przedszkola Hanna Stachowiak i Maria Jędraszak dzieci mogły korzystać z wielu przygotowanych materia-

łów i korzystać z różnych technik plastycznych. Dzieci wykonywały laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz malowały zimowe krajobrazy. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci w wieku 3 – 11 lat. Hanna Stachowiak Maria Jędraszak

III Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd dla Dzieci w WOK

Już po raz trzeci we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd dla Dzieci. W imprezie, która odbyła się 14 stycznia 2013 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, uczestniczyło blisko 60 dzieci w wieku 3-6 lat z kilku gmin – nie tylko naszego, ale także z sąsiednich powiatów. Wymyślił go Rudolf Topolski, instruktor muzyki - Na co dzień pracuję z dziećmi. Chciałem, by te, którą chcą i umieją śpiewać pokazały się szer-

szej publiczności – wyjaśnia. Nasze przedszkole reprezentowało 12 uczestników z grup „Misie”, „Żabki”, „Zające”, „Pajace” i „Sowy” . Uczestnicy przeglądu po raz pierwszy mieli okazję zaśpiewać na scenie z „żywą” orkiestrą, było to dla nich wielkie przeżycie i nowe doświadczenie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Hanna Stachowiak

Dzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka to święto, o którym każdego roku pamiętają dzieci z naszego Przedszkola. Podczas uroczystości, które odbywają się z tej właśnie okazji przedszkolaki prezentują swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne. W dniu 10 stycznia swoje Babcie i Dziadków zaprosili najmłodsi przedszkolacy – „Misie” Dzień Babci i Dziadka w naszej grupie był dniem wyjątkowym zarówno dla dzieci jak i zaproszonych gości. Po powitaniu rozpoczęły się występy, a wszyscy ze wzruszeniem

STRONA 18

słuchali piosenek i wierszy w wykonaniu wnuczków. Następnie dzieci obdarowały Babcie i Dziadków samodzielnie wykonanymi upominkami, w wykonanie których włożyły wiele serca i starań Miłym zakończeniem spotkania był wspólny słodki poczęstunek. Goście byli bardzo wzruszeni występami wnucząt i w niejednym oku zakręciła się łezka. To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Hanna Stachowiak

KONCERT „RYTMICZNE WYNALAZKI” 28.01.2013 odbył się koncert pt. „Rytmiczne wynalazki, czyli jak Państwo Ciekawscy odkrywają czym jest rytm”. W trakcie jego trwania dzieci szukały odpowiedzi na pytania czy rytm istnieje tylko w muzyce, czy też można go znaleźć także w otaczającym

świecie, a może w samym człowieku? Dowiedziały się również, że wszystko można zamienić w instrument muzyczny, nawet plastikową butelkę czy foliową reklamówkę. Hanna Stachowiak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS ZASUTOWO

ZABAWA KARNAWAŁOWA 12 stycznia 2013r., w hotelu POLONIA odbyła się długo oczekiwana zabawa karnawałowa, zorganizowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Zasutowie. Nie obyło się bez wątpliwości, ponieważ pierwszy raz Rada Rodziców zdecydowała się na zorganizowanie zabawy poza szkolnymi murami, co według nas patrząc na efekt końcowy było dobrym posunięciem. Nad organizacją czuwała przewodnicząca Rady, Milena Nijak, która postarała się również o sponsorów, którzy przekazali nagrody na loterię fantową. I tu możemy pochwalić się dość dużym zyskiem, ponieważ dzięki hojności przybyłych gości sprzedanych zostało ponad 200 losów. W tym miejscu chcielibyśmy skierować

słowa podziękowania właśnie sponsorom, którymi w tym roku byli: Gmina Nekla, Marzena Łukaszewska (ENEA), Alex-trade, hurtownia Elektromax, Iza Bandosz, oraz rodzice Małgorzata Adamska, Marzena Kiczka, Mariusz Staszak, Małgorzata i Michał Skibińscy, Grzegorz Klimczak, Milena Nijak. Główną nagrodę - komodę - ufundował Krzysztof Duszyński. Nie można również zapomnieć, iż zabawa nie byłaby tak udana, gdyby nie zespół „SEKRET”, który już pierwszymi taktami porwał wszystkich do tańca. Starsze i nowsze kawałki śpiewane wspólnie z gośćmi spowodowały, że większość z nich, już szykuje się na przyszły rok. Monika Szafraniak

Ferie zimowe w ZS w Zasutowie Oferta, którą przygotowali nauczyciele dla uczniów podczas ferii zimowych była bardzo zróżnicowana. Ferie upłynęły pod znakiem rywalizacji, ale również rekreacji, łamigłówek matematycznych i zajęć plastycznych. Już pierwszego dnia ferii rywalizację sportową zaczęli uczniowie klas I –III, którzy pod opieką U. Januchowskiej i H. Szczecińskiej –Popiela wzięli udział w IV Olimpiadzie Sportowej w Dominowie, zdobywając III miejsce. We wtorek i piątek uczniowie pod opieką p. P. Paszkowiaka uczestniczyli w zawodach w strzelaniu z wiatrówki zorganizowanych przez LOK Nekla. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół z naszej gminy oraz z Dominowa, Iwna i Giecza. Nasz drużyna zajęła II miejsce, a indywidualnie Przemek Kapela zajął również II miejsce. W środę odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym, zorganizowane przez p. L. Płończak i M. Jarząbek. Mistrzem Szkoły Podstawowej został Jakub Sawa , natomiast mistrzem Gimnazjum został Mateusz Urbaniak.W drugim tygodniu ferii odbyły się też Mistrzostwa Szkoły w Szachach i Mistrzostwa Szkoły w Warca-

bach, które przeprowadził p. R. Trzciński. Mistrzami w szachach zostali: wśród dziewcząt Joanna Giersz, a wśród chłopców Marcin Grzeszczyk, natomiast Mistrzami w warcabach zostali Helena Łopatka i Jakub Sawa. Uczniowie, którzy chcieli popracować, mogli rozwiązywać łamigłówki matematyczne, które zaproponowała im p. A. Tonder, natomiast p. K. Jagodzińska prowadziła zajęcia z programu –„Uczeń online”, A p. M. Kowalski wszystkich chętnych zaprosił do wirtualnego świata w sali komputerowej. Ferie to też czas rekreacji. I tutaj uczniowie mogli skorzystali z wyjazdu na lodowisko do Wrześni pod opieką p. J Cibail i D. Czajkowskiej. Natomiast, ci którym marzył się spacer po Poznaniu skorzystali z oferty p. K. Jagodzińskiej i swoje marzenie spełnili. Z kolei p. R. Tobera zaproponowała zajęcia z papieroplastyki związane z….wiosną i ekologią, gdyż punktem kulminacyjnym zajęć było wykonanie ekologicznej torby z papieru pakowego, którą przyozdobili wiosennymi kwiatami. Kto skorzystał z bogatej oferty zajęć, na pewno w ferie się nie nudził. U. Januchowska

Balik karnawałowy W czwartek 31 stycznia br. dla przedszkolaków oraz klas I –III odbył się balik karnawałowy. Dzieci przebrane były za najróżniejsze postaci: wróżki, tygryski, piratów, królewny, koty i wiele innych. Uczestnicy bawili się od godz. 16.00 do 18.30. W tym roku do przeprowadzenia baliku została zaproszona firma PAOLA ART STUDIO. Były to dwie panie, które przebrane były za klauna i pirata. Organizowały one konkursy i wspólne zabawy przy dźwiękach

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

muzyki, co zachęcało dzieci do uczestnictwa, a jednocześnie nie pozwoliło się nudzić czy unikać zabawy. Wybrano króla i królową baliku. Przez dwie godziny dzieci spędziły wyjątkowy czas. Serdeczne podziękowania należą się Radzie Rodziców, która w połowie sfinansowała balik oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przekazała fundusze na zakup słodyczy dla dzieci. U. Januchowska

STRONA 19


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Gratulacje dla Aleksandry Brzychcy!

Po długim oczekiwaniu, wypełnionym intensywnymi przygotowaniami, 1 lutego br. przyszedł dzień rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, do którego zakwalifikowała się Aleksandra Brzychcy, uczennica klasy IIIA. Znamy już wyniki i chcemy pogratulować Aleksandrze – naszej finalistce! Otrzymała ona 40 punktów na 50 możliwych i znalazła się w

grupie 53 osób, spośród 147 biorących udział w tym etapie, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spotkają się 9 marca br. na etapie wojewódzkim. Trzymajmy kciuki, aby Ola została laureatką! Eliminacje rejonowe odbyły się 1 lutego w Swarzędzu, natomiast wyniki poznaliśmy w poniedziałek 4 lutego. Anna Kępista

Balik karnawałowy w Szkole Podstawowej 1.02.2013 roku odbyło się w Nekielskim Ośrodku Kultury karnawałowe spotkanie dla uczniów klas I-III. Na balik przybyli królowie, królowe i księżniczki. Nie zabrakło też wróżek, piłkarzy, kowbojów i sympatycznych zwierząt. Jak przystało na wielki bal rozpoczęliśmy zabawę polonezem. Po krótkiej rozgrzewce ruszyliśmy w tany. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w rozmaitych konkursach. Rozwiązywały bajkowe zagadki ukryte w balonach. Uczestniczyły też w zabawie z kapeluszem i z krzesłami. Ogromnego sprytu wymagała konkurencja zjadania jabł-

ka zawieszonego na nitce. Wiele wysiłku wymagało dmuchanie balonów i picie soku przez słomkę. W tańcu pląsające pary zbierały kolorowe kwiatki rozłożone na parkiecie, który na czas rozgrywki zamienił się w barwną łąkę. Klasowymi pociągami wybraliśmy się w podróż odwiedzając różne kraje i wykonując tańce charakterystyczne dla danego państwa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali słodką niespodziankę. Mamy nadzieję, że w tej niezwykłej atmosferze spotkamy się znów za rok. Anna Nowaczyk, Jolanta Najtkowska, Maria Wojciechowska

„Jasełka” na radzie gminy - występ uczniów Zespołu Szkół w Nekli 11 stycznia 2013r. w Hotelu NEKLA odbyły się obrady rady gminy. Podczas części oficjalnej Zespół Szkół w Nekli przedstawił zaproszonym gościom krótką część artystyczną. Młodzież zaprezentowała Jasełka. Muzyka na żywo, świąteczne i noworoczne piosenki oraz wspólne kolędowanie wprawiły radnych w doskonały nastrój. Jasełka podzielone były na dwie części. W pierwszej prezentowane były przygotowania świąteczne Starego Marycha, w drugiej fragmenty Pisma Świętego dotyczące Zwiastowania oraz Narodzenia Pańskiego. Podczas występu uzdolniona

młodzież wraz z panią Magdaleną Mitkowską śpiewała i grała między innymi na gitarze czy skrzypcach. Po Jasełkach na młodych aktorów czekała słodka niespodzianka. Całość występu opracowały: Magdalena Mitkowska, Magdalena Filipczak oraz Agnieszka Kotowicz. Duży wkład w sukces przedsięwzięcia miał również pan Marek Wasiak. Ze swojej strony serdecznie dziękujemy za zaproszenie na obrady. Ponadto pragniemy podziękować wszystkim występującym uczniom za poświęcony czas i pracę jaką włożyli w przygotowania. Agnieszka Kotowicz

Spotkanie z Sierżantem Pyrkiem

Ferie 2013 - wyjazd do Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie Wczesnym rankiem dnia 17.01.2013 roku udaliśmy się 37 - osobową grupą do Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie na spektakl pt. „Gelsomino w Kraju Kłamczuchów”. Poznaliśmy historię chłopca, który miał tak potężny głos, którym rozbijał wszystko dookoła w pył co znajdowało się w pobliżu. Przysparzało mu to w życiu wiele kłopotów, ludzie się go bali i uważali za magika. Postanowił wyruszyć w świat i przybył do Krainy Kłamczuchów. Dotarł do przedziwnego miejsca, gdzie koty szczekały, psy miauczały, a w piekarni można było kupić atrament. STRONA 20

Rządy w tym kraju sprawował zły monarcha, który zmuszał ludzi do kłamstwa. Głos Gelsomino odwrócił sytuację w kraju - zburzył więzienie, pałac złego króla Giacomone, zwalczył tyranię i kłamstwa. Prasa podawała prawdziwe informacje, ludzie nazywali rzeczy po imieniu i wszystko wróciło do normalności. W spektaklu zachwyciła nas ciekawa scenografia i barwne kostiumy aktorów. Pełni wrażeń wracaliśmy do Nekli. Maria Wojciechowska, Małgorzata Kubiaczyk

10 stycznia uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Nekli odwiedzili wspaniali goście. Byli nimi policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Sierżantem Pyrkiem. Na początku spotkania pani policjantka rozmawiała z dziećmi o ostrożnym zachowaniu podczas nieobecności rodziców w domu, przypomniała o tym, aby nie otwierały drzwi obcym, a nawet znajomym i innym dzieciom. Wspomniała również o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, podkreśliła, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani tym bardziej wierzyć we wszystko, co o sobie mówią. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, policjanci przypomnieli o zachowaniu ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie. Mali uczestnicy spotkania wykazali się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa w domu, na drodze oraz w

Internecie. Wspaniałą niespodzianką dla dzieci było spotkanie z Sierżantem Pyrkiem (maskotką wielkopolskiej policji), który zaprosił wszystkich chętnych do swojego klubu. Uczniowie otrzymali małe upominki w postaci odblasków i kamizelek. Pod koniec spotkania odbyła się pełna radości sesja zdjęciowa z Pyrkiem. Uczestnicy spotkania podziękowali zaproszonym gościom gromkimi brawami, a uczniowie klasy Ia wręczyli samodzielnie wykonane laurki. Anna Nowaczyk, Natalia Sierszulska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Konkurs czytelniczy w języku angielskim – II i III miejsce dla drużyn z Nekli

We wtorek, 8 stycznia, uczniowie naszego gimnazjum kolejny raz wzięli udział w konkursie czytelniczym w języku angielskim organizowanym przez Zespół Szkół w Swarzędzu. W tym roku tematem konkursu było życie i twórczość Karola Dickensa. Naszą szkołę reprezentowali Maja Dopierała i Magdalena Stachowiak z IIA, Monika Michalak z IIIC, Aleksandra Borkowska z IIIA, Maciej Babraj, Bartosz Damrath i Piotr Szymczak z IIIB. Pierwszy indywidualny etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu. Były tam pytania związane z lekturami, filmem i słuchaniem. W tym konkursie wyróżniony zo-

stał Piotr Szymczak. W trakcie przerwy uczestnicy oglądali film pt. „Oliver Twist”. Drugi etap konkursu dotyczył życia i twórczości Karola Dickensa. Uczestnicy musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat życia rodzinnego słynnego pisarza oraz postaci i wątków wielu jego dzieł. Drużyna Maćka, Piotrka i Bartka zdobyła II miejsce (podobnie jak w zeszłym roku, w konkursie wiedzy o Williamie Szekspirze), drużyna Mai i Magdy zajęła trzecie miejsce, a Monika i Ola uplasowały się tuż za podium. Uczestnikom gratuluję wyników!!! Olga Babraj

JASEŁKA uczniów Szkoły Podstawowej z Nekli po raz drugi! W niedzielę – 6 stycznia 2013r., w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną też świętem Trzech Króli, w kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła w Nekli, uczniowie Szkoły Podstawowej przedstawili dla nekielskiej społeczności JASEŁKA pt.: „Bóg się rodzi”. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przybyła do kościoła dość liczna grupa mieszkańców Nekli, a wśród nich dorośli i dzieci. O godz. 15.00 przed skupioną i wyciszoną publicznością, młodzi artyści rozpoczęli prezentację przedstawienia. Na twarzach wszystkich zebranych można było zauważyć

radość wynikającą z faktu przyjścia na świat Syna Bożego Jezusa Chrystusa, a także zadumę nad życiem współczesnego człowieka w świetle sekretu Małego Księcia, godnego zapamiętania przez każdego z nas: „Dobrze widzi się tylko sercem. W życiu liczy się tylko miłość”. Dziękuję wszystkim za udział w przedstawieniu. Dziękuję aktorom - dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom naszej szkoły za okazaną pomoc i współudział w realizacji tego przedsięwzięcia: p. Marioli Ptaszyńskiej, p. Agacie Tomaszewskiej i p. Markowi Wasiakowi. Ewa Nowacka

Ferie 2013 – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Anielska Nuta” w Dominowie 27 stycznia w Dominowie odbył się finał II Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Anielska Nuta”. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury rywalizowało 50 wykonawców w czterech kategoriach wiekowych. Byli to wyłącznie soliści, niektórzy z towarzyszeniem chórku. Wyłonieni zostali na podstawie przesłanych wcześniej nagrań i eliminacji bezpośrednich, które miały miejsce 13 stycznia. Naszą szkołę reprezentował Jakub Czaiński z klasy 6a SP, któremu towarzyszył żeński chórek w składzie: Joanna Brzychcy, Martyna Gerwazik, Katarzyna Nowaczyk - uczennice klasy 5b, Marta Czyżewska z 4b oraz akompaniatorzy: Julia Tokłowicz z klasy 6a (pianino), Jakub Banasiak z 2a PRZEGLĄD

NEKIELSKI

gimnazjum (gitara) oraz Magdalena Mitkowska (skrzypce). Kategoria wiekowa Kuby obejmowała największą liczbę uczestników konkursu, bo aż 22 osoby. Młodzi wokaliści prezentowali wyrównany poziom wykonawczy, choć na scenie pojawiły się również wokalne „perełki” i to właśnie one zdobyły honorowane nagrodami miejsca na podium. Gratulacje należą się również Jakubowi, który z pierwszego swojego wokalnego konkursu powrócił z wyróżnieniem. Na uwagę zasługuje fakt, że grupa z naszej szkoły jako jedyna spośród uczestników festiwalu grała akompaniament „na żywo”, co niewątpliwie wpłynęło na ogólne wrażenie artystyczne występu dodając mu blasku. Magdalena Mitkowska

Już po raz drugi w czasie ferii odbyła się wyprawa do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. We wtorek wczesnym rankiem, czyli parę minut po godzinie 6, grupa dwudziestu sześciu śmiałków z Nekli wyruszyła w podróż. Tradycyjnie do naszej stolicy dostaliśmy się pociągiem, a do samego centrum miejskim autobusem – dla niektórych już samo to było niezłą przygodą. Urok tego wyjątkowego miejsca polega na tym, że wszyscy odwiedzający mogą samodzielnie zwiedzać, dotykać wszystkich eksponatów, trochę się poduczyć, ale przede wszystkim świetnie bawić. Centrum podzielone jest na wiele stref. Znajdują się tam ciekawostki dla tych co lubią muzykę, historię, przyrodę, komputery, a nawet matematykę. Można tam zmierzyć się z rekordzistami świata przyrody, „schować” w bańce mydlanej lub wypróbować nową fryzurę. Atrakcji

wiele, ale czasu i sił starczyło tylko do obiadu. Na szczęście posiłek dodał nam energii i udało nam się pospacerować po Warszawie. Choć pogoda nie była najlepsza i mgła zasłaniała niektóre obiekty zdołaliśmy zobaczyć Pałac Królewski, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Nieznanego Żołnierza i gdzieś w oddali Stadion Narodowy oraz Pałac Kultury i Nauki. Podziwialiśmy niezwykłe dekoracje świąteczne w kształcie prezentów, bombek i cukierków oraz wyjątkowo piękną choinkę. Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Olga Babraj, Anna Frąszczak, Małgorzata Szymczak

STRONA 21


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Ferie 2013 - „W blasku świątecznych szopek” Święta Bożego Narodzenia należą do najpiękniejszych świąt całego roku. Zwykle czekamy na nie z utęsknieniem, bo związane są z czymś, czego człowiek potrzebuje najbardziej na świecie – z miłością. I dobrze, że okres Bożego Narodzenia trwa kilka tygodni (do 2 lutego), bo dzięki temu możemy dłużej pozostać w promieniach Miłości ogrzewających i rozświetlających naszą codzienność. W sposób szczególny mogliśmy tego doświadczyć 16 stycznia 2013 roku. To właśnie tego dnia 17-osobowa grupa dziewczynek i chłopców z naszej szkoły, pod okiem opiekunek: pani Anny Nowaczyk i pani Krystyny Spochacz, udała się do Poznania, by nawiedzić żłóbki przypominające o wydarzeniu sprzed 2000 lat – narodzinach Bożego Syna. Na wycieczkę pojechaliśmy pociągiem. Na miejscu nasze kroki skierowaliśmy na Wzgórze św. Wojciecha, na którym królują dwie świątynie: kościół pod wezwaniem św. Józefa i drugi pod patronatem św. Wojciecha. Obie budowle stoją naprzeciwko siebie i bacznie przyglądają się sobie. Zaciekawiła nas ruchoma szopka w kościele biskupa Wojciecha. Wśród ponad stu przesuwających się figurek można rozpoznać wiele znanych postaci historycznych: artystów, uczonych i władców. Między innymi zobaczyliśmy: Mikołaja Kopernika, ks. Piotra Skargę, Fryderyka Chopina, kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Popiełuszkę, Jana Pawła II… W gronie zasłużonych znalazła się także Maria Konopnicka – patronka naszej szkoły. W kościele św. Józefa zaś oglą-

daliśmy szopkę, do konstrukcji której zastosowano metodę „teatru cieni”. Następnym naszym celem był kościół jezuitów przy ulicy Szewskiej. Tu spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Podwoje kościoła otworzył nam brat zakonny, jeden z trzech przebywających w klasztorze. Pomimo, że nasza wizyta nie była zapowiedziana, nasz jezuicki opiekun poświęcił nam sporo czasu; oprowadził po świątyni, przedstawił krótką historię klasztoru, a także zaśpiewał piękną kolędę pt.: „O gwiazdo betlejemska”. Zaproponował nawet poczęstunek, ale z braku czasu musieliśmy odmówić. W końcu naszym dalszym celem był McDonald’s. Skończyło się na słodyczach i obrazkach. Pełni wdzięczności i serdecznych odczuć udaliśmy się na plac Bernardyński, przy którym wznosi się kościół franciszkanów. To, co zobaczyliśmy w środku przerosło oczekiwania szczególnie tych, którzy w tym miejscu byli po raz pierwszy. Widok był imponujący. I nic w tym dziwnego, skoro szopka liczy sobie 14 m szerokości, 16,5 m wysokości i 27 m głębokości. Kubatura, czyli pojemność konstrukcji wynosi 4 600 m3, a sam stelaż waży ponad 4 tony. Obecnie w żłóbku znajduje się 250 figur o wysokości od 20 do 180 cm. Wokół szopki została ustawiona grota ze Świętą Rodziną w otoczeniu betlejemskiego pejzażu. A wszystko to pod granatowym sklepieniem nieba, na które zużyto 8 bel materiału. Św. Franciszek, który z Domu Ojca spogląda na to dzieło zapewne jest dumny ze swoich ziemskich współbraci.

Ferie 2013 – „Spotkanie ze sztuką” W Zespole Szkół w Nekli 15 stycznia 2013 roku odbyły się zajęcia artystyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia były podzielone na dwa działy tematyczne dobrane do wieku uczestników. Klasy I-VI szkoły podstawowej wykonywały plakat lub ulotkę na temat „Teraz będę prowadzić zdrowy styl życia - jestem szczęśliwy”, a klasy I-III gimnazjum zajęły się wykonywaniem prac na Rejonowy Konkurs Plastyczny – VI edycji konkursu malarskiego im. Piotra Potworowskiego Liceum Plastycznego w Poznaniu pod tytułem „…ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca, w którym mieszkam”. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją i omówieniem zagadnień przez STRONA 22

prowadzącą panią wicedyrektor Aldonę Kubacką. W zajęciach towarzyszyła jako opiekun pani Agata Tomaszewska nauczycielka plastyki w szkole podstawowej. W czasie zajęć powstały przepiękne, pełne indywidualnego artyzmu dzieła, a pracy towarzyszyła miła i koleżeńska atmosfera. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Prace Magdaleny Frontczak uczennicy klasy IIIB gimnazjum i jej siostry Beaty, uczennicy klasy IC gimnazjum zostały wysłane na konkurs do Liceum Plastycznego w Poznaniu. Praca Joanny Jóźwiak z klasy Vb szkoły podstawowej promująca zdrowy styl życia została przekazana do MGOPS w Nekli. Agata Tomaszewska

W bardzo bliskim sąsiedztwie ojców franciszkanów znajduje się kościół sióstr bernardynek. I tutaj też obejrzeliśmy żłóbek. A ponieważ miejsce było ciche, ciepłe i bardzo przytulne, nasze panie przeprowadziły minikonkurs związany z Bożym Narodzeniem. Pytania nie były trudne. Poradziliśmy sobie doskonale i w nagrodę skosztowaliśmy słodkości. Rzecz ciekawa, ale w tym właśnie momencie nasze żołądki zaczęły domagać się czegoś innego i posługując się naszymi ustami wołały: „Kiedy będzie McDonald’s?” Panie obiecały nam, że już niedługo. Udaliśmy się więc w stronę Starego Rynku, a zbliżała się godzina 12:00. W mgnieniu oka znaleźliśmy się przed Ratuszem. Tu - z zadartymi do góry głowami - odliczaliśmy tryknięcia koziołków znajdujących się na ratuszowej wieży, a dających sygnał, że minęło południe. Jednak nasze żołądkowe wektory były nieubłagane i z coraz to większą siłą kierowały nas ku wiadomemu punktowi. To spowodowało, że nasze panie musiały się trochę n at r u d z i ć , by nas nakłonić do o dw i e d z e nie jeszcze jednej świątyni znajdującej się na Wzgórzu Przemysława. Tam z ob a c z y l i -

śmy anielską szopkę, bo fruwały nad nią niebiańskie istoty - piękne, kolorowe, figlarne anioły. Jak łatwo się domyślić, nie zabawiliśmy tu zbyt długo. Po wyjściu ze świątyni wypatrywaliśmy naszego upragnionego celu. Rzeczywiście McDonald’s był już prawie w zasięgu wzroku. Najchętniej pobieglibyśmy w jego kierunku, ale nie wypadało. W końcu cel został osiągnięty i szczęśliwi zasiedliśmy do konsumowania hamburgerów, Kanapek Drwala i Szefa Kuchni, Wieśmaków, frytek, lodów, pączków, ciastek… Nasze panie chwytały się za głowy, widząc nasze konsumpcyjne możliwości. Ale przecież od czegoś trzeba urosnąć… Z pełnymi brzuszkami opuściliśmy naszą restaurację i udaliśmy się w kierunku stacji kolejowej. Zwiedziliśmy nowy dworzec i udaliśmy się na peron, na którym czekał na nas pociąg. Ten bezpiecznie zawiózł nas do Nekli. Wróciliśmy do domów, by planować dalsze dni ferii. Uczestnicy wraz z opiekunkami

„Otworzyć drzwi sztuki” 14 stycznia odbyło się podsumowanie innowacji pedagogicznej „Otworzyć drzwi sztuki”, której autorem jest pani wicedyrektor Aldona Kubacka. Podsumowano całą pracę w latach 2009-2012. Gośćmi spotkania byli inspektor oświaty Katarzyna Nowaczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Nekli Robert Andrzejczak, a także nauczyciele plastyki z szkół gminy Nekla i powiatu wrzesińskiego. Pani dyrektor na spotkaniu podsumowała realizację innowacji pedagogicznej, której jest autorem, podsumowaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, którą przygotowała pani Zofia Konecka odpowiedzialna za dokumentację fotograficzną i multimedialną ca-

łego artystycznego przedsięwzięcia. Pani dyrektor przepięknie przedstawiła osiągnięcia swoich wychowanków. Innowacja okazała się wielkim sukcesem, która ożywiła i rozbudziła zainteresowanie sztuką, a także wzbudziła chęć dalszego pogłębiania tego zagadnienia. Na koniec pani dyrektor podziękowała wszystkim tym, którzy przez ten cały czas współpracowali i wspierali ją w innowacji. Osoby te otrzymały dyplomy z podziękowaniami, a także prezentacje multimedialne z podsumowaniem całego przedsięwzięcia. Agata Tomaszewska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS TARGOWA GÓRKA

Ferie , ferie …i po feriach Zimowe ferie minęły jak zawsze…za szybko. Szkoła w Targowej Górce zadbała o to , aby nikt się nie nudził. Każdy, kto tylko chciał aktywnie spędzić dwutygodniową przerwę w nauce, mógł wybrać dla siebie odpowiednie zajęcia zaproponowane przez nauczycieli. A wybór był duży. I tak, nasi uczniowie skorzystali z propozycji wyjazdu do kina „Trójka” we Wrześni na film „Dino mama”, brali liczny udział w zabawach i zajęciach sportowych jak gra w piłkę siatkową i badmintona. Odbyły się też warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zainteresowaniem cieszył się wyjazd na strzelnicę w Nekli i na kręgielnię we Wrześni. Bardzo liczną grupę gimnazjalistów przyciągnęła „Noc filmowa”. Uczniowie obejrzeli trzy filmy, ale i samo spędzenie nocy w szkole było też dużą atrakcją. W ferie odbyła się także zbiórka zuchowa oraz zajęcia komputerowe, na których uczniowie poznawali tajniki obróbki i montażu filmów. Gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzić swoją znajomość języków obcych w „Sztafecie językowej”. Zorganizowanie aktywnego zimowego wypoczynku zawdzię-

czamy nauczycielom, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę i zabawę z uczniami. A byli to: Barbara Stawowa, Hanna Migdalska, Barbara Szczepańska, Aleksandra Kaźmierczak, Dorota Biegańska, Ewa Graczyk, Małgorzata Męch, Paulina Andrzejewska, Mirosław Wejherowski, Agnieszka Kuroś, Elżbieta Waligóra, Dariusz Nikodem, Grażyna Jaskułecka, Angelika Jałocha-Polityło, Kinga Dermiago, Anna Olejniczak Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli za przekazane fundusze, dzięki którym wszyscy uczestnicy zajęć mogli bezpłatnie korzystać z wyjazdów, a biorący udział w zabawach na terenie szkoły otrzymali każdego dnia wafelka i sok. Podczas ferii zrobiono także generalne porządki i drobne remonty. Dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, dzieci wróciły po feriach do świeżo wymalowanej sali. No cóż, czekamy teraz na kolejny czas odpoczynku , ale to dopiero na wiosnę. Irena Kierzkowska

Bal karnawałowy 30 stycznia w Zespole Szkół w Targowej Górce odbył się coroczny bal karnawałowy dla przedszkolaków i młodszych uczniów oraz dyskoteka dla tych nieco starszych. Było bajecznie kolorowo, zwłaszcza w pierwszej części imprezy. Na parkiecie pojawiły się czarownice, królewny, królowie, rycerze, Indianie,pszczółki, Myszki Miki i wiele, wiele przeróżnych postaci, że nie sposób wszystkich wymienić. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w rozmaitych kon-

kursach i zdobyć słodkie nagrody. W trakcie wesołej zabawy można było zjeść coś słodkiego, wypić sok,bo o to zatroszczyła się Rada Rodziców. Po minach widać było ogromne zadowolenie z tak spędzonego popołudnia. Również starsza społeczność naszej szkoły miło i wesoło spędziła popołudniowy czas bawiąc się na dyskotece. Oprawę muzyczną obydwu grupom zapewnił nasz były uczeń, Piotr Kwapiszewski za co serdecznie dziękujemy. Irena Kierzkowska

Szkolny Konkurs Recytatorski Corocznym zwyczajem w Zespole Szkół w Targowej Górce odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski organizowany przez p. Dorotę Biegańską. 10 stycznia 2013 roku w rywalizacji poetyckiej zmierzyli się uczniowie klas I-III , IV-VI i I - III gimnazjum. Jury w składzie : Elżbieta Kledzik, Dorota Biegańska i Irena Kierzkowska przyznało następujące miejsca: w kategorii klas I-III I miejsce – Aleksandra Frąckowiak kl.II II miejsce – Zuzanna Król kl. II III miejsce – Zbigniew Rodowski kl. II wyróżnienia Dominik Orwat kl. I Dominik Kołodziejczak kl. I Jakub Przybylak kl. I w kategorii klas IV -VI I miejsce – Magdalena Wojkiewicz kl. VI II miejsce – Magdalena DaniPRZEGLĄD

NEKIELSKI

szewka kl. IV III miejsce - Weronika Nowak kl. VI wyróżnienia Klaudia Refermat kl. IV Andrzej Staniek kl. VI Weronika Matysiak kl. VI Wśród najstarszych w naszej szkole : I miejsce zajęła Karolina Krotofil kl. III gimnazjum II miejsce uzyskała Magdalena Nowecka kl. III gimnazjum III miejsce wywalczyła Karolina Pankros kl. II gimnazjum wyróżnienia Anna Wawrzyniak kl. III gimn. Katarzyna Menes kl. III gimn. Marlena Nowak kl. I gimn. Wiktoria Waligóra kl. I gimn. Wszyscy zostali nagrodzeni książkami. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów. Irena Kierzkowska STRONA 23


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ferie z Ogończykiem organizowaniu tego Turnieju i spotkania integracyjnego. Zapraszamy sympatyków strzelectwa na Ligę Strzelecką, która

Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne „OGOŃCZYK”, LOK w Nekli przy współpracy z Nekielskim Ośrodkiem Kultury w dniach od 14. do 18. stycznia 2013 r. zorganizowało międzygminny turniej strzelecki „FERIE 2013” z broni pneumatycznej, w którym uczestniczyły Zespoły Szkół z Nekli, z Targowej Górki, Zasutowa, Iwna oraz Gimnazjum z Giecza i Szkoły Podstawowej z Dominowa. Klasyfikacja zespołowa: • Nekla 225 pkt • Zasutowo 188 pkt • Iwno 172 pkt • Giecz 169 pkt • Targowa Górka 154 pkt • Dominowo 133 pkt Indywidualnie Dziewczyny: • Monika Kowalczyk 44 pkt • Daria Kapczyńska 44 pkt • Agata Stachowiak 41 pkt

odbędzie 17.02.2013 r. od godz. 10:00 na strzelnicy przy ul. Lipowej. Stanisław Hoppe

Chłopcy: • Bartosz Eliks 48 pkt • Przemysław Kapela 46 pkt • Piotr Wróblewski 46 pkt Poza tym odbył się mecz towarzyski w tenisie stołowym pomiędzi Zepołem Szkół z Iwna i Zasutowa, w którym zwyciężyło Zasutowo 2 : 1. Podczas trwania turnieju strzeleckiego odbyły się dwa spotkania z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji, Wydziału Prewencji z Wrześni, jedno dla uczniów szkół podstawowych, a drugie dla gimnazjalistów na temat: ”Nie alkoholowi, narkotykom i innym używkom”. Organizatorzy mają nadzieję, że młodzież wyciągneła z tych spotkań daleko idące wnioski oraz, że wiedza im przekazana będzie dobrze im służyła. Poza tym pragniemy bardzo podziękować ludziom dobrej woli za pomoc w

KLUB HDK PCK Akcja poboru krwi Zarząd Klubu HDK PCH PRZY Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli informuje, że w dniu 24 lutego 2013 r., od godziny 9:00 do godziny 14:00 odbędzie się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi. Pobór krwi zostanie przeprowadzony w specjalnym autobusie stojącym przed budynkiem urzędu na ul. Dworcowej, a przeprowadzi go Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Rejestracja krwiodawców do godz. 13:00. Podczas akcji krwiodawczej, 24 lutego, będą zbierane ksiązki dla Biblioteki Publicznej w Nekli. Na pewno z wielu nas ma w swoich domach książki które już przeczytali, a teraz leżą na pólkach zajmują miejsca. Uprzątnijmy je i przekażmy dalej. STRONA 24

Pożegnanie Prezesa 11 stycznia 2013 r., w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judyty Tadeusza w Kołaczkowie o godz. 13:00 pożegnaliśmy naszego kolegę i Prezesa Klubu HDK PCK w Nekli – Krzysztofa Jagiełę. W koncelebrowanej mszy św. pogrzebowej uczestniczył ks. kanonik, kapelan wrzesińskich policjantów, Henryk Nadolny. W ostatniej drodze Krzysztofa towarzyszyli mu; rodzice, rodzeństwo, rodzina, najbliżsi, koledzy, koleżanki, krwiodawcy, policjanci i znajomi. Krzysztof zmarł 6 stycznia b.r. Miał 44 lata. Zebranie wyborcze W sobotę, 2 marca 2013r., w sali OSP Nekla przy ul. Gnieźnieńskiej odbędzie się Zebranie Wyborcze

Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla. Podczas zebrania zostanie wybrany nowy prezes Klubu. Początek o godz.

17:30. Obecność członków Klubu na zebraniu jest obowiązkowa. Przemysław Szalaty

Pożegnianie Krzysztofa Jagieły - Prezesa Klubu HDK PCK PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Zabawa karnawałowa KMSiW

W sobotę 19 stycznia, już po raz siódmy spotkaliśmy się na zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Klub Miłośników Syren i Warszaw. Tak jak w ubiegłym roku miejscem naszych tańców był „Hotel Restauracja NEKLA”. Jak co roku sala była przepięknie udekorowana, tym razem klimaty francuskie, bawiliśmy się w stylu Moulin Rouge, co było pomysłem naszej koleżanki Ani. Moulin Rouge to najsłynniejszy i najbardziej skandalizujący nocny klub Paryża przełomu wieków. Przepięknie udekorowana w kolorze bordowo - czarnym sala przybrana była w materiały na sufitach, pokrowce na krzesłach, kryształowe żyrandole oraz niesamowite imitacje nóg szansonistek odpowiednio odziane w tzw. „kabaretki” wystające wprost ze stołów. Nie mogło oczywiście zabraknąć symbolu Moulin Rouge czyli Młyna, który został skonstruowany przez naszego kolegę Darka. Dużym zainteresowaniem uczestników balu cieszyła się bordowa Warszawa 223 kolegi Romana, która znalazła się tu nie tylko za sprawą koloru,

który doskonale komponował się z wystrojem sali. Po kilku balach z Syreną w tle, doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas pochwalić się Warszawą, która jest drugą, równoprawną marką Klubu. Sala Hotelu Nekla gościła 120 uczestników fantastycznej i szalonej zabawy. Przybyli nie tylko miłośnicy i właściciele syren i warszaw, ale także ich przyjaciele i znajomi. Po raz pierwszy do tańca przygrywał mam zespół BONUS ze Środy WLKP. Najlepszym dowodem na to, że zespół bardzo przypadł do gustu uczestnikom imprezy jest fakt, że zabawa trwała aż do 4-tej rano. Jak co roku i tym razem staraliśmy się zaskoczyć gości atrakcjami i niespodziankami. A były to: mały (100 ml) prezent dla każdego uczestnika od firmy Żołądkowa Gorzka – sponsora odbudowy Syreny Sport oraz przepiękny i pyszny tort z logo naszego klubu ufundowany przez Klub Miłośników Syren i Warszaw. Furorę zrobił jednak występ dziewczyn naszego klubu, tańczących kan-

kana połączony z tańcem Wiesia na rurze. Nie obyło się bez bisowania, lecz na szczęście nasze tancerki były na to przygotowane i po raz drugi mogliśmy podziwiać dziewczyny w pięknych strojach w klimacie Moulin Rouge. Ze źródeł zbliżonych do oficjalnych wiemy, że przedstawienie poprzedziło szereg prób, które przyczyniły się do super niepowtarzalnego występu. Tego nie da się opisać, trzeba to po prostu zobaczyć. Dla wielu z nas zabawa jak co roku zakończyła się zbyt wcześnie, z żalem się rozstawaliśmy choć godzina była późna. Pamiętajmy jednak, że za rok czeka nas kolejna fantastyczna zabawa oraz nowe niespodzianki i atrakcje a warto wspomnieć, że będzie to już 10 lat działalności klubu. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za tak liczny i

aktywny udział oraz świetną atmosferę i szampańską zabawę. Dziękujemy właścicielom Hotelu NEKLA oraz całemu personelowi, a szczególnie Paniom kelnerkom (ubranym w stylu Moulin Rouge) za miłą i profesjonalną obsługę. Wielkie podziękowania należą się również wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do zorganizowania naszej zabawy a był to ponad 20-sto osobowy zespół. Kolejne przedsięwzięcie jakie będzie miało miejsce w tym roku to VII Europejski Rajd Syren i Warszaw Nekla-Praga-Bratysława 26.04-04.05.2013r. Wszystkich sympatyków zapraszamy na metę Rajdu (szczegóły na stronie i na plakatach w późniejszym terminie). KMSiW

Składamy serdeczne podziękowania za wspaniałą atmosferę i szampańską zabawę wszystkim uczestnikom balu karnawałowego Klubu Miłośników Syren i Warszaw. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną zabawę przypadającą w dziesiątą rocznicę działalności klubu. Organizatorzy

19 stycznia odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez miłośników Gierłatowa. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 25


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spotkanie Noworoczne ZERiI W grudniu 2012 roku nekielska 8 Gromada Zuchowa „Czarne Stopy” zorganizowała świąteczną zbiórkę żywności dla wrzesińskiego schroniska dla zwierząt. Udało nam się zebrać blisko 120kg pokarmu (sucha karma, ryż, makaron, kasza). Chcielibyśmy serdecznie podziękować Przedszkolu Miś Uszatek w Nekli oraz Pani Babraj za pomoc w zbiórce. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Nekli, którzy wsparli naszą akcję. W tym roku również liczymy na Państwa pomoc. Kadra 8GZ „Czarne Stopy”

Działalność UKS „Milesza” Targowa Górka 12 stycznia 2013 r. zawodnicy UKS „Milesza” uczestniczyli w Krajowym Turnieju Badmintona w Ostrowie Wlkp. W kategorii junior młodszy Jan Przybylski zajął miejsce V-VIII, w kategorii młodzik Szymon Andrzejewski zajął V-VIII m, a Szymon Wiśniewski miejsce IX-XII. W kategorii młodzik młodszy Remigiusz Janiszewski zajął miejsce XI-XV. W dniu 19 stycznia 2013 r. Szymon Andrzejewski i Szymon

Wiśniewski uczestniczyli w Krajowym Turnieju Badmintona w Łodzi. W grze pojedynczej zajęli miejsca IX-XVI. W grze podwójnej zajęli miejsce V-VIII przegrywając z zawodnikami Ząbkowic Dąbrowa Górnicza (zwycięzcami turnieju) w stosunku 18:21 i 22: 24. Wyjazdy na turnieje zostały sfinansowane ze środków własnych. Przewodniczący Klubu: Czesław Kozielski

16.01.2013r odbyło się Spotkanie Noworoczne. Na spotkaniu byli zaproszeni goście: P. Burmistrz Karol Balicki Dyr. Banku Ewa Bandosz, Dyr. Ośrodka Kultury Aleksandra Kujawa, Ośrodek Opieki Społecznej p. A. Staszak, p. dr. Danuta Paciorkowska, p. dr. Andrzej Raciorkowski. Przewodnicząca Janina Słota powitała zaproszonych gości oraz koleżanki, kolegów i złożyła życzenia noworoczne i życzenia z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Przewodnicząca odczytała sprawozdanie z działalności ZERiI z roku 2012. Nasze babcie i dziadkowie otrzymali kwiatki z bibuły wykonane przez koleżankę Słota. Chór „Wrzos” zaśpiewał kilka kolęd z dyrygentem p.Jerzym Gr ychowskim. Do śpiewu kolęd przyłączyli się wszyscy obecni na Sali. Z okazji osiemdziesiątych urodzin dwie osoby osoby

otrzymały skromne upominki. Byli to p. A. Tokłowicz i pan H. Białożny. Po części oficjalnej wystąpił zaproszony zespół „ZUMBA” pod dyrekcją p. I. Bandosz. Następnie zaczeła się świetna zabawa przy muzyce przy suto zastawionym stole ciastem i garmażerką. Do zabawy całą oprawę przygotował p. Grzegorz Babrowicz. Kol. Maria Fąferek przygotowała na tę okazję kwiatki szydełkowe i przypinała wszystkim do bluzek i marynarek. Nie obyło się bez toastu z lampką wina. Wszyscy z szampańskim humorem bawili się świetnie i zadowoleni z udanej zabawy wracali do domów. Kazimiera Fabisiak

KRONIKA SPORTOWA

Terminarz meczów II rundy Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w Targowej Górce 16 luty godz. 15.00 – Grzmoty Stępocin – Team Chwałszyce godz. 16.30 – Masters Nekla – Bolce Macieja Nekla godz. 18.00 – Milesza Team Targowa Górka – Team Chwałszyce 23 luty godz. 15.00 – Grzmoty Stępocin – Milesza Team Targowa Górka godz. 16.30 – Bolce Macieja Nekla – Team Chwałszyce godz. 18.00 – Grzmoty Stępocin – Masters Nekla godz. 19.30 – Milesza Team Targowa Górka – Bolce Macieja Nekla

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym w Zasutowie

W ferie zimowe 16 stycznia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W Szkole Podstawowej I miejsce zajął Jakub Sawa, II miejsce zdobył Krystian Stanek , a na III miejscu uplasował się Sebastian Wróbel. W Gimnazjum zwyciężył Mateusz Urbaniak, srebrny medal zdobył Bartosz

Juszczak i brązowy medal Filip Kiczka. Zawody odbyły się systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów w każdej grupie wiekowej. W zwodach uczestniczyło 12 osób, a nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały M. Jarząbek i L. Płończak. Zwycięzcy otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2 marzec godz.15.00 – Masters Nekla – Milesza Team Targowa Górka godz. 16.30 – Grzmoty Stępocin – Bolce Macieja Nekla godz. 18.00 – Team Chwałszyce – Masters Nekla Play-off: 16 marzec godz. 15.00 – zespół IV – zespół V Półfinały: godz. 16.30 – zespół II – zespół III godz. 18.00 – zespół I – zwycięzca meczu IV/V Finały: 23 marzec godz. 15.00 – mecz o 3 miejsce godz. 16.30 – finał godz. 18.00 – zakończenie – wręczenie pucharów

STRONA 26

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Nekla 2013 31 stycznia 2013 odbyły się, tradycyjnie już w Nekli , Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w szachach. Zawody rozegrano systemem kołowym. W turnieju wzięło udział dziewięć zespołów - 4 ze szkół podstawowych (Nekla, Marzenin, Otoczna, Września) oraz 5 z gimnazjów (Nekla, Września 1, Września 2, Otoczna, Marzenin). Jak co roku faworytami byli szachiści z naszej szkoły. I nie zawiedli. Zarówno drużyny SP jak i Gimnazjum wywalczyły mistrzostwo powiatu i złote medale. W klasyfikacji szkół podstawowychI miejsce zajęła Nekla (w skła-

dzie: Jakub Elegańczyk, Norbert Lewandowski, Weronika Dębska i Julia Tądrowska) II miejsce Marzenin, III miejsce Otoczna. W klasyfikacji gimnazjów I miejsce Nekla ( w składzie : Szymon Owsianny, Bartosz Damrath, Jakub Brzychcy, Kamila Kmieciak),II miejsce -Marzenin, III miejsce –Września 1. Dwie pierwsze drużyny - złoci i srebrni medaliści - awansowały do Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się dla Gimnazjum 14 lutego w Poznaniu a dla SP 12 lutego w Zbąszyniu.

III turniej „Pierwszy i drugi krok szachowy” - Marzenin W sobotę , 2 lutego , dwudziestu dwóch szachistów UKS Płomyk wzięło udział w kolejnym turnieju z cyklu kroki szachowe w Marzeninie. Oprócz licznej grupy naszych zawodników, udział wzięli szachiści z Żydowa, Wrześni, Środy Wlkp, Otocznej, Marzenina i okolic. Rozegrano 5 rund , tempem 15 minut na partię . Do punktacji generalnej liczą się wyniki z trzech najlepszych turniejów. 63 zawodników sklasyfikowano w trzech grupach wiekowych (osobno dziewczyny i chłop-

cy). Na możliwych 6 pierwszych miejsc szachiści z Nekli zajęli cztery. W grupie chłopców gimnazjum nie miał sobie równych Szymon Owsianny, w grupie dziewczyn IV-VI najlepsza była Julia Tądrowska,a w grupie I-III Paweł Wróbel i Agnieszka Wiśniewska. Kamila Kmieciak i Patrycja Olejnik zajęły II miejsca. Marta Zgoła trzecie a Daria Kapczyńska i Jagoda Stachowiak miejsca czwarte. Następny turniej odbędzie się w sobotę 16 marca.

II Hollywoodzki Turniej Szachowy o Wielką Pizzę

W sobotę, 12 stycznia 2013, w gościnnej pizzerii Hollywood w Nekli, 33 osobowa grupa miłośników szachowej gry rozegrała 7- rundowy turniej o wielką pizzę. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem . Niespodziewanie zgłosiło się do nich kilkunastu zawodników z Poznania, Konina, Środy Wlkp i Kostrzyna Wlkp. Mimo niesprzyjającej zimowej aury miłośnicy królewskiej gry zachęceni perspektywą spędzenia sobotniego przedpołudnia w nietypowej dla szachów scenerii stawili się w komplecie. Zwycięzcą rozgrywek został Tomasz Kałużny z AZS Poznań. Naj-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

lepszy wynik wśród zawodników UKS Płomyk uzyskał Szymon Owsianny zajmując szóste miejsce, Kamila Kmieciak była jedenasta a Jakub Brzychcy dwunasty. Turniej sędziowała Iwona Koralewska. Dyplomy dla wszystkich uczestników przygotowała Anna Frąszczak. Zwycięzca otrzymał ogromną pizzę od szefa lokalu Rafała Szambelana, a pozostali uczestnicy także zostali poczęstowani. Rozpiętość wieku uczestników to 7- 67 lat. Wszyscy świetnie się bawili rozgrywając partie w ciekawym miejscu i miłej atmosferze.

STRONA 27


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla tel. 61 4386575, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi Nekla tel. 694 830 942, Targowa Górka tel. 606 917 098 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 mł. asp. Robert Wróblewski 519 064 776 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Apteka ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4373468 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl STRONA 28

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 tel. 61 4373171

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174

Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187

Podinspektor ds. Oświaty p. Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179

Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com

Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192

Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182

Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ochrony Przeciwpożarowej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183

Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl

Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373176 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Księgowości Podatkowej p. Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OGŁOSZENIA Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) Zasutowo ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Przepisy do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pokój nr 6. 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół; 2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata; 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3; 5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne; 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.); 10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły; 11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela; 12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego; 14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Dodatkowe informacje: 1) Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie” w terminie do dnia 15.03.2013 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla. 2) Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. 3) O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie Komisji Konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki PRZEGLĄD

NEKIELSKI

„DOBRO TO NIEWIEDZA DOBRO TO CZYN” PODARUJ CZESŁAWOWI SWÓJ 1% PODATKU Urodziłem. się 12.05 .1978r. Od lipca 2011.r.wzmagam się z ciężką chorobą jaka jest OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA. W lutym 2012.r. poddano mnie przeszczepowi komórek macierzystych szpiku kostnego, dzięki któremu mam szansę powrotu do zdrowia. Nadal wymagam długiego okresu leczenia, co wiąże się z przestrzeganiem diety, zakupu leków, środków do dezynfekcji itp. Wymaga to dużego nakładu finansowego. Tym którzy chcieliby mnie wesprzeć dziękuję za ofiarowaną pomoc, okazane serce i zrozumienie. Dziękuję

Dane do przekazania 1 % CARITAS POZNAŃSKA KRS: 0000224658 W tabeli inf. w polu 126 wpisać Czesław Kałużny

AKCJE POBORU KRWI ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB HDK PCK w NEKLI w 2013 r. 24 luty, 12 maj, 1 wrzesień oraz 15 grudzień ZAPRASZAMY !!!! Podczas pierwszej akcji poboru krwi 24 lutego zbierane będą książki dla biblioteki publicznej w Nekli. Zapewne wielu z nas posiada na półkach, szafach książki które już dawno przeczytali a teraz leżą i zajmują miejsce, oraz zbierają kurz. Rozejrzy się i przynieś je.

Animatorzy Kultury w gminie Nekla na 2013 r. poszukiwani! Nekielski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięci udziału w programie „Animator Kultury w gminie Nekla na 2013 rok”. Zarządzenie wraz z wnioskiem do pobrania na stronie www.nok.nekla.eu SERDECZNIE ZAPRASZMY!

Oddam pieska w dobrę ręce Nekla tel. 61 67 07 177

STRONA 29


OGŁOSZENIA Rada Rodziców i Dyrekcja Zespołu Szkół w Targowej Górce składa serdeczne podziękowania n/w sponsorom loterii fantowej na Zabawie Karnawałowej: • Firma Usługowa p. Waligóry • Stomil • P.P.H.U. Stalmet • Hotel Barczyzna • Hotel Nekla • „Ocean Urody” – p. Królik • Gabinet Weterynaryjny – p. Gorzelańczyk • Hurtos Plus s.c. • Sklep wielobranżowy – p. Jaskólska • Apteka „Betula” s.c. • N.Z.O.Z. Ośrodek Fizjoterapii w Nekli • „Karlik Elektrotechnik” sp. z o.o. • Zakład Ogólnobudowlany – p. Macioszek • Tapicerstwo – p. Wachowiak • AUTO STYL 2000 • F.H.U. „ALMERS PLUS” • Amiko – p. Mikołajczak • Stolarstwo – p. Duszyński • Państwo Lipowczykowie • Warzywa-owoce – Państwo Król • Studio M.S. – p. Szczepańska • Sklep Elekrtyczno-Wielobranżowy Nekla • Zakład Stolarski – p. Raźny • Mateo • Z.P.U.H. – Państwo Staniek • Eko-Opał – p. Przybylska • Auto Naprawa – p. Kubiak • Sklep obuwniczy Nekla • P.R.S. „Kłos” Stroszki • P.H. „Relaks” – p. Klimczak • Sklep spożywczo-przemysłowy – p. Szalaty • „Sipo-Met” – p. Siudym • Sklep odzieżowy „Dajan” • Sklep wielobranżowy – p. Kierzenkowska • Pracownia Florystyczna – p. Koralewski • Materiały Budowlane – p. Kulma • P.P.H.U. Eltros – p. Górniak • Studio Fryzur „Trend” – p. Maliczak • Sklep Zielarsko Medyczny • Martin Stroszki • Stajnia Kokoszki • Pani Nowakowska • Sklep Arabeska • „Łakomy Kącik” Nekla • Gabinet Kosmetyczny „Marta” • Firma Igmar Targowa Górka • Zakład Fryzjerski Targowa Górka • P.H.U. Marko Racławki • OSK „Przemo” Targowa Górka • Państwo Myszkerowie • Państwo Wiśniewscy • Państwo Noweccy • Państwo Mielochowie • Państwo Grzegorzewicz • Hotel Kosmowski • Sklep Majchrzak • Lecznica dla zwierząt Gołębiewski-Nowakowski • Firma „Hobby” • „Cafe Balu” • Sethi • Typograf • Cukiernia „Sowa” • Sklep Ogólno-Przemysłowy – Państwo Joachimiak • Herbaciarnia Września Serdecznie dziękujemy również wszystkim anonimowym sponsorom! Wielkie podziękowanie za wspaniałą zabawę oraz jak zwykle liczne momenty zaskoczenia, dla Klubu Miłośników Syren i Warszaw z Nekli. Sprawiliście, że znów nie możemy doczekać się przyszłorocznego balu. Krzysiek z ekipą STRONA 30

Podziękowania

Dyrektor oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Nekli składają serdeczne podziękowanianastępującym sponsorom i darczyńcom loterii fantowej na Zabawie Karnawałowej, która odbyła się dnia 2 lutego 2013 r. : • Hotel Restauracja „NEKLA” • Salon fryzjerski „Verona” – Beata Dyszkant • Jubiler – Katarzyna Kostrzewska - Września • Auto naprawa - Ryszard Kubiak • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nekielka – Sabina Bandosz • Państwo Małgorzata i Przemysław Szalaty • Państwo Monika i Rafał Kowalczyk • Kosmetyka samochodowa Krzysztof Giżewski - Nekla • Zakład Robót Wielobranżowych – Marek Kubiaczyk • Pracownia florystyczna – Państwo Koralewscy • Ośrodek Szkolenia Kierowców – Damian Rytter • Serwis Klimatyzacji i Ogumienia - Maciej Bandosz • Sklep Elektryczno-Wielobranżowy - Bolesław Wsolak • Sklep Wielobranżowy “Alicja” – Alicja Jaskólska • Sklep “Arabeska” – Janina Owczarz • Firma “AWERS” – Wiesław Silski • Firma “ELCOL” – Producent odzieży damskiej – Września • Apteka „Betula” Nekla • Grzegorz Kulma • PPHU„Eltros” –Dariusz Górniak • Wytwórnia Sit „SITONO” - Krzysztof Nowakowski • Firma „Piotrowscy” • Rzeźnictwo i wędliniarstwo- Zbigniew Najtkowski • Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane – Leszek Stachowiak • Hurtownia budowlana „CEGIEŁKA” – Dorota Stachowiak • Klimatyzacja, chłodnictwo, autoklima – Danuta i Grzegorz Szewczyk –Września Osobne podziękowania kierujemy do: Anny Frąszczak, Marka Wasiaka, Anny Opas, Bożeny Przybylskiej i Magdaleny Rydlińskiej – za pomoc w organizacji zabawy.

UWAGA!

Materiały do następnego numeru będą przyjmowane

do 4 marca 2013 roku.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

Nekielskie Stowarzyszenie „Amazonki” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Nekli Nekielski Ośrodek Kultury Przychodnia „AMICOR” zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 27 lutego 2013 od godz.18.00 w NOK z cyklu „Nekielska Akademia Zdrowia” „Badania profilaktyczne u kobiet dlaczego warto robić ? ” Zajęcia poprowadzi lek. Dariusz Wołowiec specjalista ginekolog- położnik PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ROZRYWKA

Znajdź 10 różnic

Drogi Czytelniku! 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 1 marca 2013 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. kubek, koszulka, parasol, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Kto nie traci ten się bogaci”. Nagrodę wygrała: Pani Anita Chmielewska z Gierłatowa Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI PLAKAT_METANOL_A3:Layout 1 12/28/12 3:53 PM Page 1

UWAGA! METANOL ZABIJA!

Główny Inspektor Sanitarny

OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:     

w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach) w płynach do spryskiwaczy w denaturacie w odmrażaczach do szyb w rozpuszczalnikach

pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego) następnie pojawiają się:  bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty  silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca  senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

WYPICIE ALKOHOLU NIEWIADOMEGO POCHODZENIA ORAZ ÂRODKÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPO˚YCIA MO˚E SPOWODOWAå

ÂLEPOT¢ A NAWET ÂMIERå!

Pierwsza pomoc:  wezwać pogotowie ratunkowe  jeśli zatruty jest przytomny:  wywołać u niego wymioty  podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)  jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

TEL: 999, 997 lub 112

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 2/2013  
Przeglad Nekielski 2/2013  

Przeglad Nekielski 2/2013

Advertisement