Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXII NR 13/258

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

SIERPIEŃ 2012 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało NOK

NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla • Przetargi na gminne nieruchomości • Odnowiona siłownia czynna od września • Stypendia i zasiłki szkolne 2012/2013

NEKLA twitter.com/neklaeu

NEKLA facebook.com/nekla.eu

• Starostowie Dożynek Miejsko-Gminnych • Olęderskim szlakiem. Przeszłość dla przyszłości • Szlak rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego”


TEMAT NUMERU

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało NOK Trwa realizacja projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Rozwój infrastruktury kultury dotyczącego

realizacji zadania: „Zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w Nekielskim Ośrodku Kultury”, poczyniono już pierwsze znaczące zakupy nowego sprzętu. Całość zadania opiewa na kwotę 55.585,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi kwotę 32.000,00 zł, natomiast 23.585,00 zł to środki własne NOK-u. Warto przypomnieć, że na 479 startujących, projekt Nekielskiego Ośrodka Kultury znalazł się na 10 pozycji z liczbą punktów 78,80. W ramach powyższego projektu zakupiono ekran pneumatyczny oraz projektor do wyświetlania filmów w plenerze. Wzbogaciliśmy się również o laptop, Blu - Ray, aparat fotograficzny, stolik pod laptop i komputer oraz ekran na stojaku. Dokonano zakupu ponad 130 szt. nowych krzeseł. Przed nami pozostał zakup sprzętu muzycznego: gitara klasyczna, saksofon sopranowy, trąbki, które będą wykorzy-

stywane przez Orkiestrę Dętą Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz podczas nauki gry na instrumentach, odbywających się w NOK. Planowany jest również zestaw nagłośnieniowy, który będzie wykorzystywany podczas prób grup tanecznych. W projekcie zostały również ujęte zakupy zestawu do pracowni plastycznej, obejmujące sztalugi, podkłady plenerowe, palety do malarstwa oraz inne artykuły, niezbędne do prowadzenia zajęć plastycznych. Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości uda nam się zorganizować takie właśnie warsztaty. Zakończenie zadania planowane jest na 31 sierpnia 2012 r., do tego czasu dokonane zostaną pozostałe zakupy. Jego realizacja ma ogromny wpływ na rozwój NOK-u, zarówno pod względem technicznym, jak i podniesieniem standardów odbywających się zajęć. Aleksandra Kujawa

INAUGURACJA KINA PLENEROWEGO!

Nekielski Ośrodek Kultury rozpoczął projekcje filmów w plenerze. Pierwsze seanse odbyły się w nekielskim parku 28 lipca. Wyemitowano dwa filmy: dla najmłodszych „Alwin i Wiewiórki 3”, natomiast dla starszych sensację „Porwanie”. Oba filmy cieszyły się wśród widzów, dużym zainteresowaniem. Drugie spotkanie z kinem letnim miało miejsce 4 sierpnia przy Zespole Szkół w Zasutowie. Tam również wyświetlono najpierw film familijny „Smerfy”, drugi to komedia „Duże dzieci”. Tym razem z naszego zaproszenia skorzystali zarówno mieszkańcy Zasutowo, Podstolic i okolicznych miejscowości, ale również miesz-

STRONA 2

kańcy Nekli. Najbliższy pokaz odbędzie się 18 sierpnia o godz. 20.00 przy Zespole Szkół w Targowej Górce. Tam obejrzymy film animowany : „Auta 2” oraz komedię „Zamiana ciał”. Projekcje będą uwieńczeniem festynu sportowego „Pożegnanie wakacji”. Na zakończenie wakacji w Nekli, 1 września o godz. 20.00 po-

nownie zapraszamy do nekielskim parku, gdzie proponujemy widzom „Kung Fu Panda 2” oraz „Jestem numerem 4”. Mamy nadzieję, że jak do tej

pory, aura będzie nam sprzyjać i uda się wyświetlić wszystkie zapowiedziane filmy. Aleksandra Kujawa

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU, OD REDAKCJI

TEATR LALKOWY PONOWNIE ZAWITAŁ W NEKLI! Już po raz drugi gościliśmy wrocławską „Akademię Wyobraźni”. Tym razem zaprosiliśmy wszystkie dzieci do nekielskiego parku, gdzie mogły przenieść się w bajkowy świat wraz z ”Ignasiem, który nie lubił szkoły.” Było to opowiadanie wymyślone przez dzieci uczestniczące w warsztatach “Akademii Wyobraźni”. Pełna emocjonujących przygód opowieść o chłopcu, który uciekł ze szkoły do świata swojej wyobraźni. Wędrówka okazuje się dobrą lekcją, która prowadzi naszego bohatera do szkolnej biblioteki. Spektakl składał się z dwóch części: strasznej i obrzydliwej, na szczęście z odrobiną poczucia hu-

moru. O mały włos, a w kotle Baby Jagi skończyłby nie tylko Ignacy, ale i któreś z dzieci siedzących na widowni. Całe szczęście, że mali widzowie nie szczędzili w domu mydła i szamponu - a ten zapach skutecznie odstręczył przebrzydłą jędzę. Odbyła się również rekrutacja na wojskowych - ich zadaniem było udowodnić swój heroizm i złapać straszliwego smoka. Okazało się jednak, że - jak zwykle - strach ma wielkie oczy... Smoczysko było miłe i przyjacielskie, a na dokładkę nie znosiło owsianki oraz kąpieli. Akademia Wyobraźni doprowadziła od „Ignasia, który nie lubił szkoły” do zakończenia, opły-

wającego w stwierdzenie: „kooooocham szkooołę”! Bardzo miłym akcentem był świetny kontakt aktorów z publicznością. Mali widzowie chętnie współuczestniczyli w teatrzyku. Na koniec każdy miał okazję

przekonać się, że straszny smok czy okrutna czarownica to jedynie lalki, a do tego zupełnie sympatyczne. Ten bezpośredni udział dzieci - z pewnością - zapewnił głębię przeżyć i moc niespotykanych wrażeń. Aleksandra Kujawa

DRODZY CZYTELNICY!

BELGIJSKI FOLKLOR NA NEKIELSKIEJ SCENIE

W piątek 13 lipca do nekielskiego parku zawitał zespól folklorystyczny „Reintje Vos” z miejscowości Kemzeke w Belgii. Jest to nieformalna grupa muzyczno - taneczna, która przez prawie dwie godziny prezentowała swe umiejętności mieszkańcom Nekli. Ludowy taniec polski jest bardzo dynamiczny i energiczny, belgijski spokojny i stateczny, jednak nasi goście udowodnili widzom, że ich umiejętność tańca z flagami, na szczudłach czy z mieczami, może być równie ciekawa. Reinje Vos

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

to grupa bardzo zróżnicowaną wiekowo, w tańcu i grze na instrumentach uczestniczą całe rodziny, a zamiłowanie do tradycji ludowych przekazywane jest z ojca na syna. Zespół „Reintje Vos” przyjechał do Polski w odpowiedzi na zaproszenie zespołu Siekieracy z Kostrzyna. Obydwa zespoły są przedstawicielami miast partnerskich Kemzeke i Kostrzyn Wlkp, a w Nekli grupa występowała gościnnie. Aleksandra Kujawa

Ka l e n d ar z nieubłagalnie wskazuje koniec wakacji, a my obserwując pogodę zastanawiamy się czy to przypadkiem nie jesień. I nie chodzi tu wcale o tęsknotę za błogim leniuchowaniem na rozgrzanym piasku, kąpielami słonecznymi i wodnymi uciechami – na to z pewnością przyjdzie jeszcze czas, ale o troskę o sady, pola, warzywne ogródki i nasze bezpieczeństwo wystawiane co chwilę na próbę pogodowym anomaliom. Nawałnice z wiatrem, deszczem, piorunami i gradobiciem pokazują, że to nie my jesteśmy królami życia mającymi wyłączny wpływ na losy świata i że warto, choć czasami, z większą pokorą pokłonić się naturze. Zresztą to co w naszej codzienności coraz bardziej zastanawia, budzi niepokój i mnoży kolejne obawy, ma swoje źródło nie tylko w świecie do końca od nas niezależnym. Daleko bardziej niebezpieczne jest bowiem to, co w swym nieustannym zabieganiu, braku czasu, pogoni za niszczącym naszą duchowość i wrażliwość materializmem i pozornym ulepszaniem życia, jesteśmy w stanie ofiarować sobie nawzajem. A przecież tak niewiele trzeba. Może warto w tym celu podpatrzeć świat dzieci i dzięki odrobinie fantazji z rzeczy zwykłej, wyczarować opartą na najprost-

szych zasadach - niekoniecznie baśniową - krainę szczęścia i uśmiechu? Może warto po prostu wstać o świcie i pobiec z rodziną ku słońcu, a na dobranoc obdarzać się uśmiechem? Może warto popatrzeć wokoło i zapytać czy moje „ja” komuś nie dokucza i nie doskwiera? Może warto wziąć w ręce to wszystko i sprawić, by nie było trzeba ciągle dziękować sobie za normalność. Sierpień to również czas dożynek. Dożynki to święto rolników stanowiące ukoronowanie ich niezwykle ciężkiej pracy podczas żniw. Każdy rolnik jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również rolą Bożą, a serce rolnika – podobnie jak i tych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z rolnictwem- pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy pracowicie uprawiać. Rolnicy dziękują za plony przynosząc na msze dziękczynną wieńce i snopy zboża. I tak też będzie 26 sierpnia w Nekielskim parku. Serdecznie zapraszam na tegoroczne Dożynki i zapraszam do lektury zwłaszcza kącika zielarskiego. Redaktor Naczelny Przeglądu Nekielskiego Elżbieta Narożna-Chromińska

STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE

Budowa ulic: Słonecznej, Sikorskiego oraz części ulicy Szczepańskiego i Słowackiego w Nekli – etap IV

Trwają prace w ramach inwestycji pn. „Budowa ulic: Słonecznej, Sikorskiego oraz części ulicy Szczepańskiego i Słowackiego w Nekli – etap IV wraz z przebudową oświetlenia drogowego”. Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier

z Nekli. Przedmiotem realizacji zadania jest budowa drogi o łącznej długości 278 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia drogowego polegającą na przyłączeniu dwóch nowych lamp oświetleniowych. Planowany termin zakończenia zadania został określony do 31 października 2012 r.

Utwardzona droga w Gierłatowie Urząd Miasta i Gminy w Nekli informuje, że w dniu 20 lipca 2012 roku dokonano odbioru i przekazano do użytku inwestycję pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierłatowo od km 0+000 do km 0+413,50 (dz. nr 65/1)”. Wykonawcą zadania był Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z Kokoszek, wybrany w drodze przetargu za cenę 52.432,69 zł brutto.

Przebudowana droga gminna posiada nawierzchnię tłuczniową grubości 20 cm na długości 413,50 m i szerokości 4,0 m. Utwardzona nawierzchnia tłuczniem znacznie poprawi warunki komunikacyjne tego odcinka drogi gminnej, szczególnie w okresie wczesno wiosennym. Jan Trzciński Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego

Droga w Racławkach naprawiona W minionym tygodniu naprawiono drogę w Racławkach poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem . Roboty drogowe wyko-

nywało Przedsiębiorstwo DROMA z Lisewa. Realizacja tego zadania pochłonie 67 434 zł z budżetu gminy Nekla. E.N.-Ch.

PRZETARGI 29 czerwca 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rynek – odnowa centrum Nekli – etap II”. Otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca 2012 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu przez komisję przetargową oceny ofert, wezwaniu do uzupełnień brakujących dokumentów w dniu 3 sierpnia 2012 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały wysłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały wysłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Planowany termin podpisania umowy to 14 sierpnia 2012 r. Najkorzystniejszą ofertę oraz zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia złożył Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier z Nekli, skradając ofertę na kwotę 524 287,27 zł brutto. Przedmiotem realizacji inwestycji jest wykonanie remontu głównej ulicy Rynek wraz z przebudową przyległego do niej chodnika, przebudowa ulicy serwisowej - ciągu pieszo-jezdnego oraz przebudowa wyspy znajdującej się pomiędzy w/w ulicami, a także budowa kanalizacji deszczowej, montaż linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, prace zielarskie polegające na: nasadzeniu nowej roślinności i przesadzeniu istniejącej, montaż systemu nawadniającego, założenie trawnika oraz całoroczna pielęgnacja. Planowany termin zakończenia zadania został określony do 31 października 2012 r. *** W dniu 18 czerwca 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska stałego wraz z budową toalety publicznej i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Chopina w m. Nekla”. Otwarcie ofert nastąpiło 18 lipca 2012 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Po przeprowadzeniu przez komisję przetargową oceny ofert, wezwaniu do uzupełnień brakujących dokumentów w dniu 26 lipca 2012 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały wysłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę oraz zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia złożył Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z Kokoszek. Przedmiotem realizacji inwestycji jest przebudowa placu targowiska stałego wraz z budową toalety publicznej i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Chopina w Nekli polegająca na wykonaniu placu targowego o wymiarach 10,7 m x 26,85 m, wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej, wykonaniu przebudowy chodnika znajdującego się pomiędzy placem targowym a ul. Chopina oraz pasa postojowego parkowania wzdłużnego o wymiarach 22 m x 2,5 m, wykonaniu straganów targowych wraz z odprowadzeniem wody opadowej, wykonaniu oświetlenia placu targowego oraz zasilania toalety publicznej, wykonanie toalety publicznej wraz z przyłączami energetycznym, wodociągowym, sanitarnym, a także na zagospodarowaniu terenów zielonych. Planowany termin zakończenia inwestycji określono na 31 października 2012 r. *** W dniu 23 lipca 2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w Nekli. Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca 2012 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty, jednakże ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym inwestycja realizowana będzie w pierwszej połowie 2013 r.

STRONA 4

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 163/10 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1138 ha, zapisana w KW PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006r. Zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 53.000,00 zł. + 23% VAT. Wadium wynosi: 5.000,00 zł Ustala się wysokość postąpienia w wysokości 600,00 zł. Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2012 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 06.09.2012 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium PRZEGLĄD

NEKIELSKI

przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 23%

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 163/9 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1243 ha, zapisana w KW PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006r. Zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 58.000,00 zł. + 23% VAT. Wadium wynosi: 6.000,00 zł Ustala się wysokość postąpienia w wysokości 600,00 zł.

Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 06.09.2012 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 23% STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Rajd rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego” 25 sierpnia 2012 r. odbędzie się rajd rowerowy trasą nowo oznakowanego szlaku o długości 37 km, przebiegającego przez Neklę, Gierłatowo, Podstolice, Opatówko, Zasutowo, Barczyznę, Nekielkę i Starczanowo. Fizyczne oznakowanie szlaku w terenie odbyło się w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 25 tys. zł. Ponadto w ramach projektu ustawionych zostało 15 tablic informacyjnych, które zlokalizowano w miejscach poszczególnych atrakcji turystycznych, m. in. przy cmentarzach olęderskich na terenie gminy, kościółku w Nekielce, kościele w

Opatówku i Nekli, dworze w Podstolicach, parku w Nekli oraz alei kasztanowej w Starczanowie. Turyści korzystający ze szlaku będą mogli również skorzystać z miejsca wypoczynku i postoju zlokalizowanego przy schronisku w Nekielce, znajdują się tam bowiem altana, stoły i ławki. Projekt przyczyni się niewątpliwie do rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Nekla, a w celu wypromowania szlaku rowerowego i jednocześnie zachęcenia potencjalnych turystów do korzystania z niego wydano folder zawierający mapę z przebiegiem szlaku oraz opisem miejsc, które warto zobaczyć.

Szlak rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego” L egenda Oznakowany szlak rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego” Nieoznakowany szlak rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego” Trasa rowerowa Szlaki piesze Parking Parking leśny Agroturystyka Ścieżka dydaktyczna Pole biwakowe Hotel Poczta Stacja paliw Schronisko Ośrodek jeździecki Wody do wędkow. Policja Kościół zabytkowy Muzeum Pałac lub dwór Grodzisko Wiatrak Cmentarz Park zabytkowy Pomnik, p. przyrody Krzyż, kaplica Rezerwat przyrody Leśniczówka Granica gminy © 2012 Pietruska & Mierkiewicz Sp. z o.o., www.topmapa.pl

STRONA 6

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich gminy Nekla, związanych z osadnictwem olęderskim stanowi cel powstania wystawy historycznej, opracowanej przez Witolda Przewoźnego. 25 sierpnia o godz. 17.00 zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy w kościele poewangelickim w Nekielce. Dzięki lokalnym inicjatywom (m.in. lokalnych władz, organizacji pozarządowych, społecznego komitetu na terenie dawnego osadnictwa olęderskiego okolic Nekli zrobiono bardzo wiele aby historia nie została zapomniana. Zadbane cmentarze z odnośnymi tablicami, specjalnie wytyczony szlak turystyczny „Śladami osadnictwa olenderskiego”, informacje w formie ulotek, broszur, cykliczne spotkania oraz nawiązanie kontaktów z potomkami dawnych osadników - wszystko to sprawia, że historia dawnych olędrów w sposób niezwykły służy promocji gminy Nekla i całego regionu. Tym samym wystawa wkomponowana zostanie w ten sam typ myślenia o roli dawnych mieszkańców w tworzeniu współczesnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Ziemi Nekielskiej. Jej główną ideą jest ukazanie przeszłości jako formy integrującej dzisiejszych mieszkańców tych wsi i osad, budującej poczucie tożsamości oraz dumy z pokoleniowej kontynuacji zamieszkiwania na tym terenie.

Dla licznych nowych mieszkańców tych terenów a także dla coraz większej grupy budujących tu swe domy mieszkańców większych miast, będzie to wystawa ukazująca podstawowe informacje i główne idee dawnego osadnictwa, jego wyjątkowego charakteru w kształtowaniu krajobrazu, który przecież był główną atrakcją powodującą chęć spędzania tu wolnego czasu i wypoczynku. Wreszcie dla rozwijającego się ruchu turystycznego wystawa będzie miała za cel poszerzenie wiedzy i stanowić będzie kolejną atrakcję na szlaku śladami olędrów . Szczególnie istotne to będzie dla bardzo dynamicznie rozwijającej się turystyki typu kulturowego, która stawia wysokie wymagania w stosunku do proponowanej oferty zarówno merytorycznej jak i odnośne do infrastruktury turystycznej. W ramach działania zaplanowano wystawę plansz i zdjęć wielkoformatowych dotyczących osadnictwa olęderskiego na terenie gminy Nekla (w szczególności w miejscowościach: Barczyzna, Nekielka, Zasutowo, Gierłatowo) i całej Wielkopolski. Na ponad 1700 osad olęderskich aż 900 zlokalizowanych było na terenie obecnego województwa wielkopolskiego. Wystawa ma charakter dokumentacji zbiorów archiwalnych, dokumentacyjnych i fotograficznych dotyczących historii osadnictwa olęderskiego w okolicach

„Nekielskie Olędry. W kręgu pracy, wiary i nadziei”

Nekli. Przewiduje się wydruk 12 plansz o wym. 85 X 220w formie tzw. roll up czyli konstrukcji plansz zwijanych możliwych do dowolnego komponowania w zmieniających się miejscach eksponowania. Na planszach ukazana będzie historia jednego z najciekawszych zjawisk dawnego osadnictwa na terenach Polski zapoczątkowana w latach 1527 – 1650 przez ludność przybyłą z różnych terenów Niderlandów i nazywana ogólnie osadnictwem olęderskim – holenderskim. W późniejszych wiekach aż do końca wieku XVIII z wypracowanego olęderskiego prawa osadniczego korzystali już inni przybysze głównie z terenów Niemiec, Śląska a także i Polacy. W okolicach Nekli w latach 1749 – 1776 powstało 10 osad lokowanych na prawie olęder-

skim z udziałem głównie luterańskiej ludności niemieckiej. Wystawa ma za cel przedstawienie dostępnych materiałów mogących odtworzyć historię osadników, ich losy, udokumentować krajobraz, który dzięki ich pracy i uporowi kilku pokoleń ludzi został w tych terenach w sposób charakterystyczny uformowany. Wystawa przyczyni się do ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla okolic Nekli. Koszt przygotowania wystawy to 5 600,00 zł, z czego na podstawie porozumienia partnerskiego 5 000,00 zł pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z funduszy unijnych, a 600,00 zł to środki własne Gminy Nekla. Oprac. A. Mantorska, UMiG w Nekli

Anita Timm

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów tel. +48 61 437 31 71 e-mail: a.timm@gminanekla.pl e-mail: nekla@gminanekla.pl

Czym się zajmuję? Jestem pierwszą osobą, którą można zobaczyć po wejściu do urzędu. Zajmuję się prowadzeniem sekretariatu, przyjmowaniem, wysyłaniem i rozdzielaniem korespondencji wewnątrz i na zewnątrz urzędu, prowadzeniem ewidencji korespondencji, przygotowaniem spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza, zaopatrywaniem urzędu w materiały biurowe, prowadzeniem rejestru zarządzeń wewnętrznych urzędu, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zebrań wiejskich. Co można u mnie załatwić? • uzyskać informację gdzie udać się, aby załatwić interesującą nas sprawę, • wziąć formularz wniosku, • złożyć wniosek, • umówić się na spotkanie z Burmistrzem, Coś o sobie? Jestem mamą najwspanialszej trójki na świecie. Moje dzieci są najlepszą siłą napędową. To One nadają sens temu co robię w życiu. Dla nich potrafię znaleźć w sobie wiele siły mimo tego, iż wydaje się ,że nie dam rady. Staram się myśleć, iż nic w życiu nie zdarza się bez przyczyny, wszystko dzieje się „po coś” ,nawet te złe momenty, czegoś nas uczą, musimy tylko zapamiętać tę lekcję na cale życie. Cieszę się z tego co mam i nie chcę od życia więcej, bo to co najważniejsze już dostałam. Co mi się podoba w Gminie Nekla? Nekla jest moim domem, miejscem, w którym się wychowałam a dom to nie tylko cztery ściany, sufit i podłoga. Tutaj są osoby, które kocham, moja rodzina, moja przeszłość, teraźniejszość i myślę, że i przyszłość, znajomi i osoby, które spotyka się na ulicy znając tylko z widzenia. Tutaj chodziłam do szkoły, do tej samej do której teraz chodzą i będą chodzić moje dzieci. Nigdy nie zastanawiałam się co mi się tu podoba. To jest moje miejsce na ziemi.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

ODNOWIONA SIŁOWNIA CZYNNA OD WRZEŚNIA! Już od września będzie można korzystać z siłowni w Zespole Szkół w

Nekli. Obiekt został wyremontowany ze środków budżetu gminy oraz województwa wielkopolskiego w ramach programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej”. Z tego samego projektu zakupiono również nowy sprzęt treningowy: bieżnię, gryf krótki,

wioślarza oraz ergometr treningowy, jak również dokonano napraw sprzętu już istniejącego. W godzinach od 8.00 do 14.30 z siłowni będą korzystali uczniowie w ramach zajęć dydaktycznych, natomiast od godziny 15.00 do 21.00, będzie czynna dla osób prywatnych i grup zorganizowanych (po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem siłowni). Warunkiem korzystania będzie zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie, uiszczenie opłaty u opiekuna siłowni oraz

Komunikat w sprawie terminów ubiegania się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2012 r., będą przyjmowane od dnia 1 wrzesień 2012 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. (Dz. U. z 2006. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadSTRONA 8

czeniowy rozpoczynający się 1 października 2012 r., są przyjmowane od dnia 1sierpień2012r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz.

podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z takiej formy zajęć sportowych. Korzystać z siłowni może osoba, która ukończyła 16 rok życia, lub młodsza posiadająca pisemną zgodę rodziców. Udając się do siłowni należy pamiętać o butach sportowych na zmianę oraz ubraniu sportowym. Warto też wspomnieć, że osoby, które będą niszczyły sprzęt w siłowni, poniosą odpowiedzialność materialną za szkody. Ogólny nadzór nad przestrzega-

niem regulaminu siłowni będzie sprawował opiekun siłowni, który będzie kontrolował wszystkie zajęcia, do niego również należy zgłaszać ewentualne usterki sprzętu, jak również urazy ciała. Bardzo istotnym punktem regulaminu jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków, który będzie starannie egzekwowany. Aleksandra Kujawa Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego

Ankieta dotycząca kierunku rozwoju gminy Gmina Nekla przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 20132020 (Uchwała Nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 marca 2012 r.), dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju, będącego jednocześnie jednym z podstawowych warunków sprawnego i efektywnego zarządzania gminą. W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania problemów wpływających na funkcjonowanie i rozwój Gminy Nekla oraz dla wypracowania kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami jej mieszkańców, niezbędne jest poznanie ich opinii. W związku z powyższym, Urząd

Miasta i Gminy w Nekli zwraca się z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety* w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.nekla.eu oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10. Wypełnioną ankietę można wysłać mailem: ankiety@gminanekla.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do urzędu. *ankieta jest ANONIMOWA

1769) do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenia (wystawione przez jednostkę ZUS lub pracodawcę) albo oświadczenia członków rodziny zawierające in-

formację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny oraz pozostałe dokumenty wymienione w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Stypendia i zasiłki szkolne 2012/2013

Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 dla ucznia / słuchacza zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Nekla, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego 1. Uczniowie szkół publicznym i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku oraz udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia / słuchacza, w której dochód netto

na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Wymagane dokumenty - aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia, - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 1. z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie, 2. z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopia umowy, kserokopia rachunku lub oświadczenie; 3. z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – kserokopia odcinka świadczenia, kserokopia decyzji o przyznaniu i wysokości świadczenia lub oświadczenie, 4. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie, 5. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów, - dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej: 1. działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie, 2. działalność w formie uproszczonej – kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie, 3. działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie, 4. działalność w formie karty podatkowej – kserokopia decy-

zji o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie, - kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, kserokopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty, - w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń, - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów, - stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości, - w przypadku korzystania z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, - dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych, - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem. ZASIŁEK SZKOLNY Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Nekla, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Miejsce i termin składania wniosków: Druki wniosków o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego dostępne są: - w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 oraz w pokoju nr 15 (piętro) - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu (zakładka „Jak załatwić sprawę w Urzędzie?” – Karty Usług Publicznych – stanowisko ds. oświaty – karty - NO01 i NO-02) Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie UMiG Nekla, od 1 sierpnia 2012 r. do 17 września 2012 r. Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2012 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Nekla pokój nr 15 (piętro), tel. 61/43-73-179 PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM na rok szkolny 2012/2013 są do pobrania na stronie www.nekla.eu

Z RADY MIEJSKIEJ

Sprawozdanie z XVI Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla

02.08.2012 r. odbyła się siedemnasta Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Po powitaniu zebranych przez Przewodniczącego Rady, przyjęciu porządku obrad i protokołu z szesnastej Sesji Pani Elżbieta Narożna-Chromińska - sekretarz gminy, przedstawiła spraPRZEGLĄD

NEKIELSKI

wozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności burmistrza. Pan radny Nowak nie zgadza się z odpowiedzią Zarządu Powiatowego Dróg we Wrześni na interpelacje w sprawie naprawy dróg powiatowych w brzmieniu „ drogi są naprawiane sukcesywnie”. Radni podjęli Uchwały w sprawie:

1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2012-2021, 2/zmiana w budżecie Gminy na 2012 rok. W „wolnych głosach” sołtys Stefaniak podziękował burmistrzowi za remont świetlicy i zakup nowego stołu tenisowego. Radny

powiatowy Janusz Balcerzak pogratulował burmistrzowi ścieżki rowerowej i poinformował zebranych, że będzie reprezentował powiat wrzesiński na dożynkach wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim. Czesław Kozielski STRONA 9


WYDARZENIA STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE

6 lipca 2012r., OSP Nekla wspólnie z PSP Września zostały zadysponowane do wypadku drogowego w Psarach Małych. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku, udzielili pomocy przed medycznej dwójce poszkodowanych, oraz odłączyli zasilanie w rozbitym aucie. 14 lipca 2012r., popołudniu, strażacy z OSP Nekla zostali wezwani do Zasutowa, gdzie na ul. Motelowej usuwali powalone drzewo. 16 lipca 2012r., druhowie OSP Nekla zostali zadysponowani do wyjazdu do Wrześni, gdzie w siedzibie PSP pełnili służbę zabezpieczającą miasto Wrześnię pod nieobecność strażaków zawodowych. 20 lipca 2012r., w południe, strażacy z OSP Nekla zostali zadysponowani do wyjazdu na ul. Modrzejową w Nekli, gdzie pomogli ekipie karetki pogotowia w transporcie rannego mężczyznę do pogotowia, jak również pomo-

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY

gościliśmy grupę pielgrzymów z Czerniejewa, uczestników Pieszej Promienistej Pielgrzymce Czerniejewo – Jasna Góra. Pątnicy, po odpoczynku wyruszyli w dalszą drogę. Do Częstochowy planują dotrzeć 14 sierpnia. Przemysław Szalaty

gli wyjechać z błota karetki pogotowia, która ugrzęzła tam jadąc do poszkodowanego. 23 lipca 2012r., dwa zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane do wyjazdu na ul. Malwową w Nekli, gdzie zabezpieczali zerwane linie wysokiego napięcia. 28 lipca 2012r., na obiektach OSP Nekla

ECHA MIESZKAŃCÓW

APEL O PAMIĘĆ DLA MATEK SYBIRACZEK i MATEK KATYŃSKICH Szanowni Państwo! W dniu 17 września br. minie 73. rocznica napaści Sowietów na Polskę. Agresja ta dała początek Polskiej Golgocie Wschodu. Mimo upływu tylu lat, dochodzimy do obiektywnej prawdy o tamtych wydarzeniach. W kraju i zagranicą wzniesiono wiele znaków pamięci o ofiarach tamtych dramatycznych lat. Tu w Poznaniu, po odzyskaniu suwerenności, z odruchu serca wznieśliśmy Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, który został osłonięty i poświęcony w dniu 17 września 1999 roku. Teraz uważamy za swój obowiązek, w sposób szczególny wyróżnić pamięć o Matkach Sybiraczkach i Matkach Katyńskich, które od 1939 roku, aż po kres swego życia, pozostawały wierne Bogu i Ojczyźnie chroniąc w latach zniewolenia swe dzieci od zagłady i wynarodowienia. Mimo beznadziejności i codziennego znoju ponad Ich siły chroniły swe rodziny. Wiele z Nich, zadręczone katorżniczym losem pozostały na nieludzkiej ziemi, bez znaku pamięci. Dziś, z pozycji osób dorosłych, doceniamy heroizm życiowy Matek i czujemy obowiązek, by wyrazić Im naszą wdzięczność i upamiętnić Ich niezłomne trwanie w obronie najwyższych wartości, jakimi były i są: życie, wolność, wiedza, Polska, a nade wszystko wiara w Boqa, nawet wówczas, kiedy przyszło Im grzebać swe dzieci w bezkresach tajgi i stepów.

POMNIK SYBIRU I KATYNIA Statua męczeństwa Narodu Polskiego W „Różanym Ogrodzie” w Poznaniu stoi. Raz błyszczy w słońcu, raz deszczem zlana. Wpatrując się w nią , - to sama polaku do Ciebie rzecze I łezka w Twym oku zaiskrzy -za Naród, za Wolność, żeś Polak, Śmierć tą ponieśli z zawiści. By pamięć o Nich po czasy trwała, Społeczeństwo ten Pomnik zafundowało. Że nie tylko Katyń, Był hańbą Związku Sowieckiego Ale też i wywózka na Sybir narodu polskiego. Wszystkie te bolesne dzieje Skrywa w sobie tą BRĄZU BRYŁĄ ? A obok napis w językach czterech Czyj to jest Pomnik? -co znaczy ta Bryła ? Jest też tablica bliźniaczej tragedii -która 10 Kwietnia 2010 roku w

Smoleńsku była. Też i wkrótce płaskorzeźba będzie Sybirackim i Katyńskim Matkom 17 Września b. r. poświęcona będzie. Niech więc przed tą Statuą ‚Męczeństwa Narodu Polskiego” Nie braknie pamięci, modlitwy, kwiatów czy zniczy -bo nikt tego nie zliczy -ile Oni mieli w sercu goryczy. Imiennym i bezimiennym Bohaterom Niech będzie Chwała ! I Cześć! I o tym pamięta Polska cała, A młode pokolenie o tym też wie, Że życie swe ,pot, krew i blizny Oddali -dla swej Umiłowanej Ojczyzny, Byśmy w Niepodległej i Wolnej żyli. Bo ta „STATUA” jest Ich symbolem, A dla nas, dla nas -Polaków- H O N O R E M !!! Cz.Sz. Nekla Czerwiec 2012r.

To Matki Katyńskie, przez całe swe życie pielęgnowały pamięć o tym, kim byli nasi Ojcowie, jaka była Polska Ich marzeń, dla której pracowali i walczyli, z powodu wierności której, zostali zamordowani. Pełna historia Golgoty Wschodu domaga się pamięci o Matkach Sybiraczkach i Matkach Katyńskich. Jesteśmy przekonani, że społeczność Wielkopolski będzie wraz z nami współuczestniczyć w oddaniu hołdu Matkom Sybiraczkom i Matkom Katyńskim 17 września 2012 roku, w dniu uroczystego odsłonięcia Tablicy Wotywnej na Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru, pod widniejącym na nim znakiem krzyża.

STRONA 10

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ECHA MIESZKAŃCÓW

Zainspirowana książką pt. „Ochotnicza Kompania Nekielska” – książkę napisaną przez pana mgr Michała Pawełczyka, mieszkańca Wrześni, rodem z Nekli – swoją refleksją, chociaż w kliku słowach, chcę się podzielić. Jestem tym żywotnie zainteresowana, ponieważ często pojawiająca się w książce postać Stanisława Hadady to mój dziadek. Zainteresowani przeszłością wiedzą, że z czasem twarze znajomych, przyjaciół i członków rodziny się zacierają; daty i miejsca złośliwie chowają się w zakamarkach umysłu, a prawdziwe wydarzenia mieszają się z naszymi własnymi wyobrażeniami. Dlatego też wszyscy dążymy do tego, aby szczegóły naszego życia ocalić od zapomnienia¬ – czy to za pomocą zapisków, pamiętników, dziesiątek fotografii, a nawet książek. Ale pomimo naszych starań nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie odtworzyć tego, co było, dlatego bądźmy selektywni, aby skupić się na tych najważniej-

Przeżyjmy to jeszcze raz…

szych i najpiękniejszych wspomnieniach, o których pamięć jest bliska naszemu sercu. Tak właśnie czyni pan Pawełczyk. Nieustannie drąży jak kropla skałę, poszukuje materiałów, a to z archiwów, a to z dawnych zapisków mieszkańców Nekli, a to jeszcze żyjących potomków, którzy coś wiedzą z przekazu bądź z dokumentów kiedyś pieczołowicie ukrytych; to wszystko pan Pawełczyk przetwarzał, jeździł po kraju (przez 6 lat), dociekał po nitce do kłębka i tak narodziła się książka (208 str.) – „Ochotnicza Kompania Nekielska (19181919)”. Po przeczytaniu tej książki rozwiewają się nasze mgliste wspomnienia, gdyż przybliża nam ona dokładniej tamte dni, ludzi i wydarzenia. Mówiąc o ludziach mam na myśli przede wszystkim tych, którzy dla ojczyzny ratowania rzucali wszystko, co było drogie i bliskie sercu – dom i rodzinę. Szli tam, aby cząstkę swojego serca i ducha ofiarować dla Ojczy-

WSPOMNIENIA ...chciałbym wypić słodkie wino co mi młodość przypomina ... Gdy usłyszałem słowa tej piosenki, to wziąłem pióro do ręki ,i kreślę te słowa. Powrócić do młodości się nie da, ale niekiedy pamięcią wrócić trzeba. do tych domów objętych starością, do rodziców ,dziadków, rodzeństwa, do sąsiadów z ulicy, z zapłota, do spacerków po ścieżkach parkowych, do miłych spotkań przy starych dębach, do miganych co w Parku się odbywały /okrąglak/ do tych zapachów kwiatów na łące, do berka, palanta, szmacianej piłki, do szkolnej ławy, koleżanek i kolegów, i Nauczycieli co nam w łeb wkuwali, do ludzi, co dłoń z sercem podali, jak żeśmy trudne chwile przeżywali, do tych wszystkich miłych i radosnych dni życia naszego, ale i niekiedy łezkę uronić trzeba. Wspomnij, pomarz Siostro, BraPRZEGLĄD

NEKIELSKI

cie niech Ci to radość będzie sprawiało ale wiedz że to jest za mało. Do teraźniejszości mile uśmiechnąć się trzeba. Bo Jesień życia wianem nas swym ujęła. To nic że smutno, że niekiedy boli, nikt i nic ,nie ulży już naszej doli. ...spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni… I z Bożą pomocą trwaj do końca, i za Emeryturą czekaj co miesiąca, by na chlebek i leki nam nie brakowało. i do Parku na ławeczkę, sił starczało, a potem podeptać parę kroków dalej, i zapalić świeczkę, pomodlić się, podumać I powiedzieć sobie -,że jeszcze ...troszeczkę? I na te wspomnienia łyk dobrego winka wtedy się poprawi nasza minka. i...i chciałbym wypić słodkie wino co mi młodość przypomina... miłych wspomnień i zdrówka fajnego życzy Wam tego---Wachu. Motto Spraw by każdy dzień, miał szansę stać się najpiękniejszym Dniem Twojego Życia-----.

zny Polski. Nie pytali, za ile i nie utyskiwali na warunki, bo tak czuli i myśleli. Dziadek Stanisław mógł liczyć na swych braci: Antoniego, Andrzeja i Franciszka. Wszyscy oni mieli zaufanych kompanów i przyjaciół – tak powoli powstawała Ochotnicza Kompania. Chociaż dumni jesteśmy, że to nasi mieszkańcy i nie tylko, to jednak w kilku słowach nie omieszkam wspomnieć o cichych bohaterkach tamtych dni – w tym To jedna z cichych bohaterek tamtych dni także o mojej Teresa Hadada babci, Teresie Hadadzie. mięci tak długo, jak będą kochani Kiedy Nasi walczyli na różnych i pamiętani. szlakach – czy to Szubin, MogilChciałam też słowa uznania za no, Kcynia, Środa – w domach tę książkę złożyć p. M. Pawełczypozostawały ich żony, a mam tu kowi i ludziom dobrej woli, którzy na myśli również moją babcię. Na pomagali jak mogli i umieli najich barkach pozostawało wszystlepiej z dobrego serca i z potrzeko: trzódka dzieci, dom, ogród, by serca. Też nie było by to takie pole, a do tego ten wszechobecny oczywiste, gdyby nie pomoc w strach – czy żyją, czy się powiodło, sfinansowaniu burmistrza Nekli bo wiadomości docierały szcząt– pana Karola Balickiego. Choć kowe i z opóźnieniem. Ośmielę młody wiekiem, to duży sercem, się powiedzieć, że to prawdziwe jak widać. Matki Polki, bohaterki tamtych A p. Pawełczyk dalej ocala od dni i wydarzeń. A do tego przyjzapomnienia ludzi miejsca i wymowały to z wielką pokorą i wydarzenia, które były i nie wrócą rzeczeniami. Dzisiaj rozumiem więcej i choć mieszka we Wrześni, dlaczego babcia wciągnęła się w to i tak sercem jest w Nekli. wir pracy, oszczędna do bólu, była Tę książkę trzeba mieć, tę książkę smutna i milcząca. Jak mi kiedyś trzeba przeczytać i to kilka razy – powiedziała, obraz zakatowanego przeżyć i wczuć się w naszych boniemal na śmierć dziadka „towahaterów i bohaterki, a przeszłość rzyszył” Jej zawsze. Babcia zmarła wróci jak żywe zjawisko i tylko w 1975 roku. wtedy jesteśmy w stanie docenić Niemcy (w 1939) bezbłędnie wolność, którą w wianie otrzymadocierali do tych ludzi, którzy o liśmy po naszych przodkach. A ta wolną Polskę walczyli. W 1945 wolność to jak powietrze. większość z nich już nie żyła, rówWszystko przemija, pamięć jest nież mój dziadek nie doczekał ulotna, a książka pozostaje na wolności. zawsze jako historyczne źródło Babciu! I te wszystkie ciche bowiedzy i zadumy dla nas, póki my haterki tamtych dni i wydarzeń żyjemy i dla potomnych. – niech Dobre Anioły mają Was dalej w opiece. Czas zaciera w paSwą refleksję o książce napisała mięci drobne, nieistotne sprawy Elżbieta Frąszczak a zostawia esencję dobra, a ci co odeszli pozostaną w naszej paSTRONA 11


Z KULTURĄ NA TY

POZNAJMY TEGOROCZNYCH STAROSTÓW DOŻYNEK GMINNYCH W NEKLI – FUNKCJĘ TĘ POWIERZONO PANI MAŁGORZACIE MUSIELAK I WOJCIECHOWI SZYMKOWIAKOWI W miniony wtorek Pan Burmistrz odwiedził gospodarstwo rolne Pani Małgorzaty Musielak z Małej Górki oraz gościł we wsi Kokoszki gdzie znajduje się gospodarstwo prowadzone przez Wojciecha Szymkowiaka. Rolnikom tym wręczył nominacje na tegorocznych starostów dożynek gminnych. Małgorzata i Rafał Musielak działalność rolniczą prowadzą w Małej Górce od ponad 20 lat. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Uprawia się głównie rzepak, zboża oraz ziemniaki. Państwo Musielakowie skorzystali także z funduszy unijnych na zmodernizowanie oraz uzupełnienie parku maszynowego. Natomiast Wojciech Szymkowiak wraz z żoną prowadzi rodzinne gospo-

Pochwała lata

darstwo rolne w miejscowości Kokoszki. Gospodarstwo, w którym uprawia się głównie ziemniaki jadalne oraz zboża osiąga wysokie plony. Oprócz produkcji roślinnej pan Wojciech prowadzi hodowlę trzody chlewnej oraz bydła opasowego. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Wizyta włodarza Gminy jest jednym z elementów przygotowań do zbliżającego się „święta plonów”. Poprzez odwiedziny u gospodarzy tegorocznych dożynek serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, mając na uwadze szczególnie rolników na uroczystości Dożynkowe, które odbędą się w niedzielę 26 sierpnia w Nekli. E.N-Ch.

Lato i wiersze

Chwalę lato pełne wrażeń, nawet gdy wyciska poty, pora westchnień, pora marzeń, dla żniwiarzy czas roboty.

Znów rymuję, tym się cieszę, choć radości wkoło tyle, że nałapać jej się spieszę. Zatańczę sobie z motylem.

Czas kwitnienia, dojrzewania, pełni smaków i zapachów, kłosu zboża, co się kłania słońcu nim nadejdzie zachód.

Z drozdem piosenkę zaśpiewam. Strofy porzucę, na chwilę, bo mi lato się pogniewa i przepadnie w drogi pyle.

Błogość lata, czar to jakiś? znowu dziwię się nad miarę, pozwala wypełniać braki cieszyć się natury darem.

Dzielę radość pory lubej, gdy położę się na łące i zagwiżdżę, tak na próbę lub przyglądam się biedronce.

Łatwiej latem się zapatrzeć i zamyślić, i zasłuchać... nim na piasku ślady zatrze wiatr, świstając koło ucha.

Gdy zanurzę się w jeziorze, stylem nie łabędzim wcale, spokój w błękitu kolorze, pochłonie najmniejsze żale.

Biorę w dalszą drogę owoc, który dojrzał tego lata jeśli dobry to nie zgnije, przetrwa aż do końca świata.

Po zachodzie czerwień nieba dołoży jeszcze radości. Piszę wiersze – ma potrzeba – przy księżycu, co dziś gości.

Tęsknota za górami

z rozkoszą po tysiąc razy, te same szlaki znajduję, zachwytu składam wyrazy.

Dostrzegam piękno wokół, wybieram z życia radość lecz myślę czy w tym roku tęsknocie uczynię zadość.

Już, już wchodzę na górę I pocę się jak trzeba Zamiast w mgłę wkraczam w chmurę Dosięgam prawie nieba Gdy wiatr chmurę przegoni Widok bezcenny pokaże Tatr krajobraz wyłoni, a teraz o nim marzę. Tak dobrze się tam czuję, STRONA 12

I już nie jeden poeta w tych górach się zatracił. I to jest Tatr zaleta. Przeżycie tak bogaci. Przestrzeń dodaje siły W pocie nabieram hartu Problem bardzo zawiły Staje się wagi żartu. Dobrze mi w górach z Bogiem Czasu dość na rozmowy Odpocząć sobie mogę Duchowej szukać odnowy. Lucyna Idasiak PRZEGLĄD

NEKIELSKI


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. Davies M. „Na przekór losowi” - Jak los w jednej chwili może odmienić ludzkie życie… Wie o tym 15 letnia Melanie Davis, która w wyniku wypadku motocyklowego zostaje sparaliżowana od pasa w dół. W jednej chwili to, co było dla niej codziennością – szkoła, spotkania z przyjaciółmi, motocyklowe przejażdżki z chłopakiem - staje się przeszłością, do której nie ma już powrotu. Teraz jej dni wypełniają bolesna i upokarzająca rehabilitacja i walka o to, by się nie poddać… I choć kolejne lata nie szczędzą jej ekstremalnych przeżyć – dziewczyna bierze udział w poważnym wypadku samochodowym i walczy z rakiem piersi – Melanie nie zamierza się załamać. Nie dopuszcza do siebie słów „nigdy”, „nie dam rady”, „nie mogę”. Jest pewna siebie, zdeterminowana do walki z przeciwnościami losu i zaraża wszystkich swoim optymizmem. Uczestniczy w igrzyskach paraolimpijskich, bierze udział w zdjęciach do filmu, a także zakłada własną fundację rehabilitacyjną. Melanie, na przekór losowi, znajduje także miłość i szczęście. Po latach zakochuje się i wychodzi za mąż za chirurga, który przed 25 laty operował ją tuż po wypadku i który poinformował ją, że już nigdy nie będzie mogła chodzić…. Na przekór losowi to dająca siłę oraz podnosząca na duchu prawdziwa historia kobiety, która mimo wielu dramatycznych przeżyć, choroby i kalectwa nie poddała się. 2. Orłoś K. „Dom pod Lutnią” - Książka, która pomaga uwierzyć, że swoją szczęśliwą drogę można znaleźć nawet w najcięższych czasach, bez względu na wiek i okoliczności. W enklawie mazurskiej wsi, powojenni rozbitkowie znaleźli swoją małą ojczyznę. Mieszkają tu Ukraińcy, Polacy, niemieckojęzyczni Mazurzy, a miarą ich postępowania nie jest przynależność narodowa czy wyznanie, lecz zwykła, ludzka przyzwoitość. Wprawdzie w tym sielankowym miejscu panoszy się nowy aparat władzy oraz skłonni do samosądów partyzanci, ale w ekstremalnych syPRZEGLĄD

NEKIELSKI

tuacjach nawet „ci źli” działają niestereotypowo. Stereotypowi wymyka się również główny bohater powieści, pułkownik Józef Bronowicz - bohater wojenny, który wbrew konwenansom realizuje swoje nowe, dość awanturnicze życie. W niecodzienną sytuację wchodzi chłopiec, którego okoliczności zmusiły do zamieszkania z pułkownikiem. I tak zaczęło się jego dorastanie wśród baśniowej przyrody w niecodziennej społeczności i w „ciekawym czasie”. Niespodzianek, tajemnic i gwałtownych zwrotów akcji jest w tej książce dużo, co sprawia, że postępowanie bohaterów nie jest do końca przewidywalne, a dobro i zło nie są raz na zawsze przydzielone. 3. Roberts N. „Poszukiwania” - Na malowniczej wyspie Orcas u wybrzeży Seatlle, wśród gęstych lasów Fiona Bristow wiedzie niczym niezmącony, idylliczny żywot, prowadząc szkołę dla psów. Jednak pozory mylą. Fiona jest jedyną niedoszłą ofiarą psychopaty, który mordował młode kobiety i grzebał je z czerwonym szalem. Ocalała, ale wciąż próbuje się pozbierać, kiedy w jej życie wkracza Simon, skryty i nieco szorstki w obejściu artysta, właściciel nieułożonego szczeniaka. Nawiązuje się między nimi nić sympatii, ale wtedy budzi się przeszłość. Ktoś chce dokończyć to, co nie udało mu się przed laty. Morderca siedzi w więzieniu, jednak znalazł godnego siebie następcę… 4. Krentz J. A. „Uśmiech losu” - Jessie Benedict, zbuntowana córka wpływowego Vincenta Benedicta, nigdzie nie może zagrzać miejsca - pracowała już w kilkunastu firmach i każdą doprowadziła do bankructwa. W końcu chyba jednak znajduje coś dla siebie - zostaje asystentką… medium. Pewnego dnia do firmy przychodzi zrozpaczona matka, błagając o odnalezienie zaginionej córki. Jessie zaczyna poszukiwania. Ale musi prosić o pomoc Sama Hatcharda – mężczyznę, który jeszcze niedawno wydawał jej się ostatnim człowiekiem, jakiego poprosiłaby o cokolwiek... 5. Wojtyś Z. „Pierścień Bolesława” - to powieść sensacyjna z elementami kryminału. Znajdu-

jemy w niej historyczne odniesienia sięgające dziejów pierwszych Piastów i postaci Bolesława Zapomnianego. Warto wspomnieć o miejscu akcji – starych dzielnicach Poznania, Ostrowie Tumskim a szczególnie zabytkowej Śródce, gdzie w kamienicy pod numerem 13 następuje skrzyżowanie wielu wątków i losów ludzkich. Dzięki barwnym opisom miejsc bliskich mieszkańcom Poznania, dajemy im szansę na spacer wraz z bohaterem i odkrywanie innego oblicza ulic, kamienic, ośrodków ważnych religijnie czy kulturowo. 6. Carr R. „Pożegnanie z przeszłością” Marcie wiedziała, że Bobby nigdy nie wróci do zdrowia. Liczyła się z najgorszym, oczekiwała, że śmierć będzie wybawieniem, przynajmniej dla niego. Miała nadzieję, że ona sama wyjdzie ze stanu zawieszenia, w którym trwała przez ostatnie lata, zacznie nowy etap w życiu. Miała dopiero dwadzieścia siedem lat i mnóstwo możliwości przed sobą: mogła się kształcić, podróżować, poznawać nowych ludzi. Minął rok, a ona trwała ciągle w tym samym punkcie, nie była w stanie zrobić kroku. Tak to trwało i trwało, aż wreszcie coś w niej pękło i ruszyła w drogę...

dla młodzieży:

1. Nowak E. „Furteczki” Siostry bliźniaczki Laura i Hania są sierotami wyc h ow y w a ny m i przez babcię i prababcię. Jedna starsza pani r ygor ystycznie wpaja dziewczynkom wiele zasad, druga pobłaża, bo też ma swoje tajemnice. Dziewczynki potajemnie czytają „13”. Zauroczone są, zresztą jak cała klasa, nowym kolegą cudzoziemcem, którego ojciec przez miesiąc będzie uczył w ich klasie angielskiego. 2. Diver L. „Wampy, wampiry” - to krwista, pulsująca opowieść, przezabawnie

pokazująca życie nastoletnich wampirów. Polecamy ją nie tylko miłośnikom mitologii wampirycznych, ale także wszystkim tym, którzy uwielbiają wartką, niebanalną akcję i dobrą literacką rozrywkę. 3. Hyjek J. „Sporna śliwka” - to współczesna powieść dla młodszych nastolatków o niezwykłych przygodach czworga przyjaciół szóstoklasistów z dużego miasta, pełna humoru i sensacyjnych zdarzeń.

dla dzieci:

luszką.

1. Żegnaj pieluszko!” książeczka dla najmłodszych c z y t e l n i k ó w, ułatwiająca im rozstanie z pie-

2. „Abecadlik” - A w kropki, B z filcu, C całe czerwone! Z falbanką, koronką, chwościkiem - oto wyszywany ABECADLIK! Autorka tego zbioru wierszy lubi bawić się brzmieniem słów i nożyczkami. Z tego połączenia powstały figlarne wiersze ozdobione „gałgankowymi” ilustracjami. 3. „Origami z wierszykami” - książeczka o przygodach ciekawej wszystkiego kaczuszki dzięki której dziecko nauczy się składać z papieru modele origami: kaczuszkę, latawiec, ślimaka, mrówkę, żółwia, żabę, raka, rybę, srokę i baranka. A żeby przyjemniej się składało, o każdej z tych postaci powstał wesoły wierszyk!

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu

STRONA 13


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Spotkanie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Nekli ze Strażakami 11 czerwca 2012 roku klasy pierwsze uczestniczyły w pokazie sprzętu strażackiego. Piękny wóz strażacki i poszczególne elementy jego wyposażenia zrobiły wielkie wrażenie na najmłodszych uczniach naszej szkoły. Bardzo ciekawa była też pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy. Największą jednak radością dla dzieci była możliwość wejścia

do wozu strażackiego i odkrycia jego zakamarków. Dzieci poczuły dreszczyk emocji i dowiedziały się, dlaczego mały Wojtuś w lekturze „Jak Wojtek został strażakiem” tak bardzo chciał być strażakiem. Dziękujemy wszystkim Strażakom, którzy przygotowali tak ciekawe zajęcia i poświęcili nam swój wolny czas. Małgorzata Kubiaczyk

Trzy wyróżnienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nekli

Rozstrzygnięcie Archidiecezjalnego Konkursu Misyjnego dla uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez Referat Misyjny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie z okazji 150. rocznicy śmierci Sługi Bożej Pauliny Jaricot 4 czerwca 2012 r. podczas VII Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie ogłoszone zostały wyniki Konkursu Misyjnego, którego głównym celem było przybliżenie postaci Sługi Bożej Pauliny Jaricot z okazji 150. rocznicy jej śmierci, a ponadto: zapoznanie z życiem i działalnością Pauliny Jaricot, zachęcenie dzieci do odważnego naśladowania Pauliny w głoszeniu Chrystusa w codziennym życiu, propagowanie i kontynuowanie dzieł podjętych przez Paulinę Jaricot w świecie współczesnym poprzez włączenie dzieci w modlitwę różańcową, dziecięcą lekturę czasopism i książek religijnych oraz niesienie pomocy krajom misyjnym. W konkursie uczestniczyło łącznie ponad 500 uczniów z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym uczniowie kl. I-VI ze Szkoły Podstawowej w Nekli, którzy w trzech kategoriach konkursowych otrzymali wyróżnienia: STRONA 16

1) Kategoria poetycka (kl. III): wiersz nawiązujący swą treścią do życia i działalności Pauliny Jaricot lub naśladowania jej w dzisiejszym świecie – Natalia Polańska, kl. IIIa. 2) Kategoria literacka: wywiad z Pauliną Jaricot (kl. IV-VI) – Klaudia Plucińska, kl. Va. 3) Kategoria plastyczna: komiks na temat „Jak dzisiaj, na wzór Pauliny, głosić Chrystusa innym i realizować rozpoczęte przez nią dzieła?” – Julia Nowak, kl. IVc. Ewa Nowacka PAULINA JARICOT w Lyon we Francji mieszkała. Zwykłą dziewczyną była, lecz dużo dobra czyniła. Była bardzo bogata, życie piękne miała, lecz całe to życie Bogu oddała. Dzieło Rozkrzewiania Wiary założyła, dla krajów misyjnych pieniądze zbierała, Żywy Różaniec również w ruch wprawiła. Więc za to wszystko, co dla nas zrobiła, z całego serca wołam: DZIĘKUJĘ! (Natalia Polańska)

Podsumowanie projektu „Tropem osadników olęderskich” w Gimnazjum w Nekli Ocalić od zapomnienia, zgodnie z tym hasłem w roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy projekt „Nasz region – tropem osadników olęderskich”. Głównym celem działań było poznanie historii Olędrów, rozwoju osadnictwa na terenie gminy, rozwijanie postawy lokalnego patriotyzmu i kultywowanie tradycji regionalnych. Etapem poprzedzającym wykonanie poszczególnych działań było spotkanie, które odbyło się 12 grudnia 2011 roku z panem Jerzym Osypiukiem – członkiem Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla, który przybliżył nam historię Olędrów. Odwiedzaliśmy cmentarze osadników olęderskich na terenie gminy. Pod koniec października 2011 roku, w ramach pielęgnowania historii regionu, udaliśmy się na cmentarz olęderski w Nekli. W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych zapaliliśmy znicze i uczciliśmy pamięć pochowanych tam olęderskich osadników. Projekt podzielony był na trzy etapy. Do konkursów przystępowali uczniowie gimnazjum z klas I–III. Gimnazjaliści mogli brać udział w poszczególnych etapach konkursu. Projekt trwał od listopada 2011 roku do czerwca 2012 roku. Pierwszy etap zakończył się w styczniu 2012 roku. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu na temat: „Cmentarze olęderskie na terenie gminy”. Zwycięzcą tego etapu okazała się Agata Januchowska z klasy IB, drugie miejsce uzyskała Aleksandra Brzychcy z klasy IIA, trzecie miejsce Wioletta Wsolak z klasy

IIIA. W czerwcu 2012 roku odbył się rajd rowerowy. Z tej wycieczki przygotowywaliśmy prezentacje multimedialne na temat: „Osadnictwa olęderskiego na terenie Wielkopolski i historii Olędrów”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów, a naszym przewodnikiem był pan Jerzy Osypiuk. Nagrodziliśmy trzy najlepsze prace: - pierwsze miejsce uzyskała Alicja Pałasz z klasy IIIA, - drugie miejsce Magdalena Brzychcy z klasy IB, - trzecie miejsce Aleksandra Piotrowska z klasy IA. W czerwcu 2012 roku odbył się też konkurs wiedzy o Olędrach. Test składał się z 15 pytań, zarówno zadań zamkniętych jak i pytań otwartych. Uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą, ale nagrodziliśmy 3 pierwsze miejsca: - pierwsze miejsce uzyskała Aleksandra Brzychcy z klasy IIA, - drugie miejsce zajęła Alicja Pałasz z klasy IIIA, - trzecie miejsce Julia Wilczyńska z klasy IB. 18 czerwca 2012 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu. Po wystąpieniu p. Jerzego Osypiuka i części artystycznej zwycięzcy poszczególnych etapów zaprezentowali i omówili efekty swoich działań. Aktywny udział gimnazjalistów w projekcie pokazał, że najważniejszy cel został zrealizowany – wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią naszego regionu. Największym naszym sukcesem jest to, że do projektu przystępuje coraz więcej uczniów. Mariola Wejherowska, Urszula Zielińska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Wycieczka klas trzecich Gimnazjum z Nekli do palmiarni i ZOO We wtorek, 26 czerwca, klasy trzecie gimnazjalne brały udział w wycieczce dydaktycznej do palmiarni i ZOO. Spacer po palmiarni rozpoczęliśmy od pawilonu z roślinnością subtropikalną, w której dominowały pnącza oraz palmy. W kolejnych pawilonach naszą uwagę zwróciły epifity oraz okazały bananowiec. Jednak największą atrakcją był basen do uprawy wiktorii królewskiej, której pływające liście dorastają do 2 m. Zobaczyliśmy trzcinę cukrową, drzewka kawy arabskiej i kakaowca oraz owocującą palmę kokosową. W kolejnym pawilonie przebywaliśmy chwilę w lesie tropikalnym. Podziwialiśmy pieprz czarny i drzewo hebanowe. Następnie oglądaliśmy kolekcję roślin charakterystycznych dla basenu Morza Śródziemnego: stale owocujący gaj cytrusowy, okazałe palmy

feniks i drzewa figowe pokryte dorodnymi owocami. Atrakcją był dąb korkowy, z którego wykonuje się korki do butelek. Najwięcej zdjęć zrobiliśmy wśród bogatego zbioru sukulentów, głównie kaktusów. Zwiedziliśmy również akwarium. Następnie pojechaliśmy do Starego ZOO, w którym powstał nowoczesny pawilon dla waranów - największych jaszczurek świata. Po spacerze po Starym ZOO odwiedziliśmy Nowe ZOO. Tu zwiedzaliśmy cześć ogrodu jadąc kolejką. Największą atrakcją okazała się słoniarnia. Zajrzeliśmy również do motylarni, gdzie podziwialiśmy kolorowe, tropikalne motyle. Zobaczyliśmy tygrysy syberyjskie, żyrafy, makaki japońskie, susły, bizony, antylopy, wydry, białe nosorożce i wiele innych… Iwona Koralewska

Spotkanie absolwentów Gimnazjum w Nekli z burmistrzem p. Karolem Balickim 3 lipca 2012 roku o godz. 13.00 burmistrz Miasta i Gminy Nekla - pan Karol Balicki zaprosił wyróżnionych absolwentów Gimnazjum w Nekli oraz dyrekcję i wychowawców klas trzecich na poczęstunek. Na początku wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił, że jesteśmy dumą naszej szkoły. Cieszył się również z tego z jaką pasją nauczyciele przekazywali nam wiedzę. Następnie pan Karol Balicki wręczył nam drobne upominki: album z fotografiami - „Dolina Cybiny”, list gratulacyjny i ku naszej ogromnej radości bon o wartości 50 zł do zrealizowania w EMPiK-u. Później zostaliśmy poczęstowani pysznym sernikiem oraz kawą. W czasie spotkania prowadziliśmy ciekawe rozmowy i nie zauważyliśmy, że czas wizyty PRZEGLĄD

NEKIELSKI

dobiegł końca. To dla nas ogromne wyróżnienie. Było warto tak się starać. Jesteśmy wdzięczni nauczycielom za trud i naukę przez te wszystkie lata oraz rodzicom, którzy zawsze byli, są i będą dla nas wsparciem. Dziękujemy! Aleksandra Rypniewska Absolwenci klas trzecich zaproszeni na spotkanie: IIIA: Magdalena Kowalczyk, Alicja Pałasz, Aleksandra Rypniewska, Angelika Majewska, Weronika Kubisiak, Wioletta Wsolak, Monika Olejniczak, Marcin Spochacz; IIIB: Natalia Ciesielczyk, Maciej Bandosz, Joanna Buszka, Małgorzata Waliszka, Patryk Wróbel, Michał Banaszak, Izabela Suchorska, Dawid Cała, Agata Głuszak.

Podsumowanie sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli 3 kwietnia 2012 roku 59 uczniów klas VI przystąpiło do sprawdzianu zewnętrznego, w którym można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. 29 maja poznaliśmy wyniki. Nasi szóstoklasiści zajęli ogólnie dziewiąte miejsce w powiecie na 21 szkół podstawowych. W poprzednim roku byliśmy na dziesiątej pozycji, ale wynik był wyższy od średniej gminy, powiatu, województwa, okręgu i kraju. W tym roku rezultat uzyskany przez naszych szóstoklasistów jest wyższy tylko od średniej gminy (mamy tu pierwsze miejsce). Wyniki wielu placówek były bardzo zbliżone do siebie. Różnica punktowa pomiędzy trzecim miejscem, a nami wynosiła zaledwie 0,88 pkt. Oznacza to, że aż siedem szkół uzyskało podobny wynik. Różnice dotyczyły części dziesiątych, a czasami nawet setnych (pomiędzy siódmą, a ósmą pozycją jest zaledwie 0,01 różnicy). Najlepiej w powiecie sprawdzian napisali uczniowie z Górnych

Grądów. Różnica pomiędzy ich wynikiem, a SSP nr 2 z Wrześni to aż 8,45 pkt. Przed nami są również szóstoklasiści z trzech wrzesińskich szkół oraz z Nowego Folwarku, Czeszewa, Chwalibogowa i Kaczanowa. Sprawdzian w naszej szkole najlepiej napisała Marta Szczygieł z VIb, która uzyskała 38 punktów. Wysokie wyniki otrzymali również: Adam Kaczmarski (VIc) – 35, Aleksandra Kowalska i Karolina Kubiak obie z VIb i po 34 pkt. oraz Weronika Gorzelańczyk (VIa) – 33, Klaudia Begier (VIb) i Adam Tylski (VIc) – oboje po 31. Wysokie wyniki uzyskały dwie z trzech piszących klas – punkty VIb (23,70) i VIc (23,35) klasyfikowały je powyżej przeciętnej gminy, powiatu, województwa, okręgu i kraju. Ponieważ VIa miała wynik o prawie 6 punktów niższy ogólnie uzyskaliśmy 21,78 pkt. i jest to tylko powyżej średniej gminy. Anna Frąszczak

XI Spotkanie Małych Artystów w Targowej Górce Po raz kolejny mieliśmy okazję podziwiać najmłodszych artystów naszej szkoły na corocznych Spotkaniach Małych Artystów, które odbyły się 29 maja 2012r. w Targowej Górce. Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i teatralne. Cieszy nas bardzo fakt, iż wśród tak dużej liczby uczestników konkursu liczną grupę wyróżnionych stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w

Nekli. Myślę, że uśmiechy na buźkach naszych najmłodszych, którzy z radością odbierali pochwały i nagrody jest największym podziękowaniem dla tych, którzy włożyli cząstkę swojego serca w przygotowanie dzieci. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Małgorzata Kubiaczyk

STRONA 17


KĄCIK ZIELARSKI

KĄCIK ZIELARSKI Kącik zielarski będzie zawierać praktyczne, krótkie informacje dotyczące zastosowania ziół w kuchni, lecznictwie i kosmetyce, florystyce i dekoracji, zielarskie rady, przepisy i ciekawostki i wiele innych, zielarskich tematów. Zioła to ogromny fascynują-

cy świat, niezgłębiony i wciąż na nowo odkrywany. To bardzo liczne liczna rodzina wyjątkowych roślin o niepowtarzalnym pięknie. Podziw i zachwyt budzi nie tylko bogactwo ich form, barw i aromatów ale również możliwość praktycznego zastosowania w wielu

Zioła to prawdziwe klejnoty! To wspaniały dar natury odzwierciedlający doskonałość stworzenia dziedzinach życia. W kuchni wprost niezastąpione! Zioła i ziółka w kuchni Zioła kulinarne zawierają wiele Zioła tej kategorii należą do cennych witamin, związków migrupy roślin „przyprawowych”. neralnych, olejków eterycznych i Uprawniane w ogrodzie, balkono- innych substancji odgrywających wej skrzynce czy doniczce na oknie ważną rolę w procesie metabolizachwycają swym wyglądem i roz- zmu. Opis roślin rozpoczynamy chodzącym się wokół aromatem. od bazyli i tymianku.

Bazylia

Ojczyzną bazylii jest Azja a potęgą w jej uprawie były między innymi: Indie, Chiny i Mongolia. W Europie południowej jest znana od XII wieku, natomiast w Polsce uprawiana od XVI wieku. Obecnie największymi producentami są: Węgry, Francja, Hiszpania, Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, Indonezja, Maroko i Egipt. Z łacińskiego „bazilicus” oznacza „królewski”. W starożytności ozdabiano nią wnętrza świątyń i pałaców. Bazylia jest rośliną jednoroczną o mocno aromatycznej woni, jej rozgałęziona łodyga osiąga wysokość do 50 cm. Ma gładkie, owalne liście, zielone bądź w niektórych odmianach purpurowe. W okresie kwitnienia (pora letnia) pojawiają

się na wierzchołkach łodyg drobne, białe, żółte lub czerwonawe kwiaty. Cała roślina jest silnie aromatyczna. Zastosowanie bazylii Bazylia największe zastosowanie ma jako aromatyczna przyprawa kuchenna ułatwiająca trawienie. Ulepsza smak wielu potraw szczególnie sporządzonych z pomidorów. Używa się jej także do potrawach mięsnych i rybnych. Jej korzenno-cytrynowy smak doskonale komponuje się z sosami (np. z włoską salsą verde, z francuskim vinaigrette), sałatkami i zupami, dla ulepszenia smaku wielu potraw aromatyzuje się również ocet i oliwę. Dodaje się ją także do ogórków marynowanych i dyni. Bazylią można przyprawić biały ser, masło i omlety. Szczególnie dobrze komponuje się z cebulą i czosnkiem. Powszechnie uznane jest jej działanie przeciwdepresyjnie: poprawia nastrój i dodaje sił. Postawiona w oknie doniczka z bazylią odstrasza owady.

Oregano

Roślina wywodząca się z krajów śródziemnomorskich. Gliniane tabliczki znalezione podczas wykopalisk w Mezopotamii dowodzą , iż tymianek był niegdyś ważnym składnikiem napojów uzdrawiających. Grecy przyrządzali z tymianku napoje chłodzące. Znany i wysoko oceniany przez smakoszy był miód tymiankowy. W krajach słowiańskich historia tymianku rozpoczyna się około XI stulecia, kiedy to papiescy wysłannicy przenieśli tymianek przez Alpy. Uprawę w Europie zaczęli benedyktyni. We Francji wino tymiankowe było uważane za znakomite lekarstwo na choroby głowy, płuc, wątroby, żołądka, przewodu pokarmowego, śledziony i nerek. Obecnie uprawiana w wielu kraoregano, każdy o innym zapachu. Jest rośliną wieloletnią. Może osiągać 80cm wysokości. Liście jajowate, drobne, posiada białe, różowe lub czerwone kwiaty. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Zastosowanie Oregano W Polsce jest jedną z bardziej znanych przypraw. Pełni także ważne funkcje w ziołolecznictwie: głównie w przypadkach zatruć, a także bólów głowy i zębów. Wspomaga także leczenie układu oddechowego. Oregano charakteryzuje się przyjemnym zapachem oraz ko-

rzennym smakiem. Zioło to jest stosowane w potrawach z pomidorami, w pizzach, omletach. W potrawach z makaronów ( np. spaghetti ), we włoskich sosach, sałatkach, do przyprawiania potraw z owoców morza, do tartych serów, warzyw, zawiesistych zup, pieczonych mięs z wieprzowiny, wołowiny, baraniny, cielęciny. Zalicza się je do podstawowych przypraw kuchni włoskiej, hiszpańskiej i meksykańskiej. Kolejna charakterystyka ziół już za miesiąc. E.N-Ch.

Znajdź 12 różnic

Oregano wywodzi się z Europy i Środkowego Wschodu. Opisywane było już w dziełach pochodzących z I wieku n.e. Oregano to grecka nazwa, dość popularnej w naszym kraju, lebiodki pospolitej. Znaczy tyle co „oros” - góra i „ganos” - ozdoba (ozdoba góry), ze względu na miejsca, w których

rosło. Oregano do dziś pokrywa greckie wzgórza rozsiewając piękny zapach. Występuje naturalnie nie tylko w Grecji, ale także w innych krajach basenu Morza Śródziemnego, Azji Mniejszej. W Polsce można ją spotkać na obrzeżach lasów i nasłonecznionych wzgórzach. Oprócz nazw oregano i lebiodka pospolita w Polsce używamy także oznaczeń: „majeranek dziki” i „macierzanka wysoka” Wyróżnia się kilka gatunków

Tymianek

jach Europy i w Ameryce Północnej, jako roślina lecznicza, ozdobna oraz jako przyprawa. W Polsce można znaleźć jej dzikie odmiany. Słowo „tymianek” pochodzi od greckiego słowa „thymon” oznaczającego odwagę. Średniowieczne damy, na znak odwagi i męstwa, wyszywały swoim ukochanym na ich tunikach gałązki tymianku. Zastosowanie tymianku W kuchni wykorzystuje się świeże jak i suszone zioło. Jest to przyprawa charakterystyczna dla kuchni francuskiej. Tymianek dodaje się do odwarów mięsnych, sosów, ciężkich zup (grochowa, fasolowa), pieczonej kaczki, dziczyzny, królika, cielęciny, wołowiny oraz ryb. Usuwa przykry zapach ryb i dobrze łączy się czosnkiem, cebulą lub pietruszką. Olejek tymiankowy jest stosowany do produkcji win i likierów. Przyprawia się nim wędliny, bigos, mielone mięsa, pasztety, sery, sałaty, potrawy z roślin strączkowych, warzyw oraz pizzę.

STRONA 18

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KALENDARIUM 14 sierpień (wtorek) Dzień Energetyka 15 sierpień (środa) Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Święto Wojska Polskiego 16 sierpień(czwartek) Od świętego Rocha na pole już socha. 17 sierpień(piątek) Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. 18 sierpień (sobota) Dzień Latarni Morskiej 19 sierpień (niedziela) Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. 20 sierpień (poniedziałek) Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. 21 sierpień (wtorek) Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopku kieszeń. 22 sierpień (środa) Kiedy w sierpniu spieka wszędzie,

zima długo białą będzie.

WRZESIEŃ

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

23 sierpień (czwartek) Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

01 wrzesień (sobota) Rocznica Wybuchu II wojny światowej Dzień Weterana, Międzynarodowy Dzień Pokoju

09 wrzesień (niedziela) Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima.

24 sierpień (piątek) Kto na święty Bartłomiej siał, będzie chleb miał. 25 sierpień (sobota) Na świętego Ludwika, zboże z pól umyka. 26 sierpień (niedziela) Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje.

02 wrzesień ( niedziela) Europejskie Dni Dziedzictwa

10 wrzesień (poniedziałek) Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

03 wrzesień (poniedziałek) Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie doparzy.

11 wrzesień (wtorek) Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha.

04 wrzesień (wtorek) Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.

12 wrzesień (środa) Dzień Wojsk Lądowych

27 sierpień (poniedziałek)) Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.

05 wrzesień (środa) Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.

28 sierpień (wtorek) Święto Lotnictwa Polskiego

06 wrzesień (czwartek) Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.

29 sierpień (środa) Dzień Strażnika Miejskiego 30 sierpień (czwartek) Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 31 sierpień (piątek) Dzień Solidarności i Wolności

07 wrzesień (piątek) Święta Regina mgły rozpina. 08 wrzesień (sobota) Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem Dzień Dobrych Wiadomości

13 wrzesień (czwartek) Dzień Kolejarza Dzień Programisty 14 wrzesień (piątek) Dzień Sąsiada 15 wrzesień (sobota) 16 wrzesień (niedziela) Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wycieczka PSD Suwalszczyzna, Mazury, Kowno

W dniach od 2.07.-7.07. odbyła się piętnasto osobowa wycieczka diabetyków z Nekli połączona z wycieczką Związku Emerytów i Rencistów „Solidarność” Wielkopolska. Organizatorem wycieczki była pani prezes Piskorz Teresa z Wrześni. W wycieczce udział wzieło 47 osób. Z Nekli wyjeżdżamy o godzinie 6.00 i zdążamy w kierunku Suwałk. Wysiadamy w Gołubiu Dobrzyń i z przewodnikiem zwiedzamy miasto przez 3 godziny. Wchodzimy do kościoła św. Katarzyny. Jeden z ciekawych obrazów przedstawia M.B. Chełmoniecką wykonany z ziaren zbóż. Spacerując ulicami tego miasta dochodzimy do rzeki Drwęcy i oglądamy zabytki miasta wraz murami obronnymi. Jedziemy dalej do końca naszej podróży czyli do Suwałk. Zakwaterowujemy się w hotelu Hańcza nad rzeką Czarną Hańczą o godzinie 20.00. Po obiadokolacji zmęczeni odpoczywamy w swoich pokojach. Następnego dnia czeka nas zwiedzanie Suwalszczyzny. Jesteśmy w Augustowie. Mamy krótkie objazdowe zwiedzanie miasta. Przyjeżdżamy do żeglugi Augustowskiej i płyniemy do Studziennicznej. Na statku słyszymy piosenki Augustowskie Noce i Parostatek. W Studziennicznej PRZEGLĄD

NEKIELSKI

zwiedzamy sanktuarium M.B. Szkaplerznej nabieramy wodę ze studzienki na źródełku, która ma moc leczenia oczu. Należy wspomnieć, że w 1999r. w Studziennicznej był papież Jan Paweł II i odbył rejs po jeziorze Wigry i kanale Augustowskim. Kościół M.B. Szkaplerznej ma zdobienia leśne dlatego leśnicy przyjeżdżający do tego kościoła nazywają go swoim kościołem. Jedziemy do miejscowości Wigry i zwiedzamy zespół klasztorny. Tego dnia zwiedzamy jeszcze muzeum Stary Folwark i eksponaty w muzeum wigierskim. Jedziemy na nocleg. Trzeciego dnia jedziemy na Litwę. W Kownie zwiedzamy z przewodnikiem miasto, muzeum diabłów z różnych regionów Litwy i świata. Jest tam nawet diabeł Boruta. Zwiedzamy Pokamedulski Zespół Klasztorny i pięknie utrzymany dziedziniec z zielenią i brzozami po obydwu stronach posadzonymi w trójki. Wygląda to jakby było jedno drzewo .Zespołem klasztornym opiekują się siostry Kazimierzanki. Jedna z sióstr oprowadza nas po kościele wyłożonym marmurem. Na ścianach i suficie widzimy freski wyrażające opowieści z biblii. Siostra Kazimierzanka pożegnała nas mile i życzyła spokojnej drogi do domu.

Mamy czas wolny i idziemy na zakupy i wracamy do Suwałk. Czwartego i piątego dnia zwiedzamy Mazury – krainę tysiąca jezior. Jesteśmy w Giżycku - zwiedzamy wieżę ciśnień z tarasem widokowym, z którego widać panoramę miasta oraz otaczających go lasów. Obiekt przeznaczony jest dla celów turystycznych. Spacerując ulicami widzimy most obrotowy na rzece w centrum Giżycka. Jedziemy dalej do Kętrzyna Wilamowo zwiedzamy dawne lotnisko kwatery Hitlera. Obecnie jest to port lotniczy małych samolotów sportowych i turystycznych. Jedziemy dalej do Gierłoży i zwiedzamy

park Miniatur Warmi i Mazur. Następnego dnia zwiedzamy Mikołajki i Galindie – krainę historycznego plemienia na terenie Mazurskiego Parku Narodowego. Szóstego dnia żegnamy Suwałki i jedziemy do domu. Zatrzymujemy się w Płocku na zwiedzenie miasta i kończymy wycieczkę. Przywieźliśmy do domu pamiątki, wrażenia i wspomnienia z 40 stopniowego upału, wielkiej nawałnicy z piorunami, deszczem i gradem wielkości kurzych jaj nieopodal Suwałk. Ale przeżyliśmy to i cali i zdrowi jesteśmy w domu. Maria Łakoma

STRONA 19


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Olęderskim szlakiem. Przeszłość dla przyszłości

Trwające od lat zainteresowanie rodzin potomków Olędrów ziemią przodków i ich przyjazdy do Nekli stały się czynnikiem mobilizującym do rozwoju turystyki kulturowej w naszym regionie, a tym samym do promowania naszej Gminy i Wielkopolski również w Australii. Na uroczystości sierpniowe zapowiedział swój przyjazd do Nekli australijski przedsiębiorca David Zweck, organizujący od kilkunastu lat wycieczki turystyczne dla Australijczyków, zainteresowanych podróżami do miejsc urodzenia ich przodków. Między innymi do Nekielki. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, które powstało w połowie 2011 r. zamierza w bardziej sformalizowanej formie kontynuować działania, zapoczątkowane w 2004 r. przez Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla. Wspomniany Komitet uporządkował i przywrócił godność ośmiu cmentarzom ewangelickim na terenie Gminy Nekla. Pochowani są na nich ewangeliccy chłopi narodowości niemieckiej, zwani olędrami. Zostali oni sprowadzeni w te strony przez polskich właścicieli ziemskich w połowie XVIII wieku, na 44 lata przed zajęciem tej części Wielkopolski przez państwo pruskie w ramach II rozbioru Polski. Powodem było wyludnienie, spowodowane licznymi wojnami i epidemiami. Brakowało rąk do pracy. Zagospodarowując nieużytki pracowali i mieszkali obok polskich sąsiadów przez niemal 200 lat (1749-1945). Uporządkowane cmentarze i nasze działania są dzisiaj przykładem dla innych mieszkańców Wielkopolski, którzy starają STRONA 20

się iść naszą drogą, podejmując podobne inicjatywy u siebie. (rejon Pyzdr, powiat obornicki, okolice Nowego Tomyśla) Część niemieckich mieszkańców po niemal 100 latach swojej obecności na nekielskiej ziemi zdecydowała się wyemigrować do Australii w 1846 r., zaliczając się do grona pionierów zagospodarowujących ten piękny kontynent. Pozostali mieszkali i pracowali tutaj do 1945 r. Nawiązaliśmy kontakt z potomkami tych, którzy wyemigrowali do Australii. Dwanaścioro z nich uczestniczyło w naszych uroczystościach podsumowujących akcję porządkowania cmentarzy w 2005 r. Było to dla nich wielkie, wzruszające przeżycie. W każdym roku odwiedzają nas kolejne rodziny potomków Olędrów mieszkających w Australii, poszukujące swojej tożsamości. Wytworzyły się więzi przyjaźni z tymi Australijczykami, których gościliśmy w 2005 r. Chcemy, aby w nowych warunkach, gdy kraj nasz funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, australijscy potomkowie dawnych mieszkańców okolic Nekli poznali ziemię swoich przodków i gościnność współczesnych jej mieszkańców. Zapraszamy ich do odwiedzania Nekli i najbliższej okolicy. Aby ich pobyt na ziemi przodków, mimo dobrej bazy hotelowej, był bardziej atrakcyjny z inicjatywy Urzędu Gminy oznakowano i nieco zmodyfikowano wytyczony w 2005 r. szlak rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego”. W kościele poewangelickim w Nekielce przygotowujemy stałą ekspozycję historyczną „Nekielskie Olędry. W kręgu wiary, pracy i nadziei”. Jej autorem jest p. Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. Powstaje też spe-

cjalna prezentacja multimedialna dla hotelu w Barczyźnie. Wystawa i prezentacja multimedialna udostępnione zostaną zwiedzającym 25 sierpnia 2012 r. podczas podsumowania projektu „Olęderskim szlakiem. Przeszłość dla przyszłości”. Otwarcie wystawy odbędzie się z udziałem zaproszonych gości – potomków dawnych ewangelickich mieszkańców okolic Nekli, dziś żyjących w Australii i Republice Federalnej Niemiec. Po części oficjalnej wystąpi z koncertem pt. „East-West. Terra Cognita” Męski Zespół Wokalny KAIROS pod dyr. Borysa Somerschafa. Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa fotografii pt. „Australia okiem Niedźwiedzia”. Jej autorem jest znany dziennikarz muzyczny III Programu Polskiego Radia, Marek Niedźwiecki, który będzie uczestniczyć w naszych uroczystościach. Zamiarem naszym jest aby goście, poznając ziemię przodków, dobrze się u nas czuli , a mieszkańcy Nekli i okolic mogli poznawać kraj i kulturę swoich Gości. Szczególnie tę ofertę kierujemy do młodego pokolenia, które w ramach „Olęderskiego Stypendium Rodziny Nuske”, ufundowanego przez Panią Mary Cooper z Melbourne, już trzeci rok z rzędu poznaje historię olędrów i kulturę Australii. W dniu 4 lipca 2012 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ambasady Australii w Polsce o objęciu Patronatem Honorowym naszych uroczystości przez Panią Ambasador, Jej Ekscelencję Jean Dunn, która wyraziła chęć uczestnictwa w naszych uroczystościach. W znaczący sposób podnosi to ich rangę.

„Bliskie sąsiedztwo. Odkrywanie historii i kultury Olędrów polskich” to tytuł drugiego projektu historyczno-kulturalnego, na którego realizację Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne uzyskało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dofinansowanie w wysokości 36000 zł. Przygotowania rozpoczęły się już w lipcu. W ramach projektu zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć , które prezentuję w największym skrócie. 24 i 25 sierpnia odbędą się międzykulturowe warsztaty wokalne dla 20 osobowej grupy uzdolnionej muzycznie młodzieży, które poprowadzi Borys Somerschaf, dyrygent MZW „Kairos”. W hotelu Barczyzna przygoto-

wana zostanie wystawa fotografii „Bliskie sąsiedztwo”, pokazująca sylwetki dawnych olęderskich mieszkańców okolic Nekli oraz związki ich australijskich potomków ze współczesną nekielską społecznością. W ramach tego projektu na uroczystości i spotkanie z gośćmi z Australii zapraszamy 8 przedstawicieli różnych środowisk w Polsce zajmujących się tematyką olęderską oraz emigracją do Australii. Ogłoszony zostanie konkurs literacki o tematyce olęderskiej dla uczniów z terenu powiatu wrzesińskiego. Podczas trwania projektu odbędą się w odstępach miesięcznych cztery prelekcje, przybliżające historię Olędrów w różnych częściach Polski. Utworzona została olęderska internetowa strona NSK „Nekielskie Olędry,…bliskie sąsiedztwo”, relacjonująca etapy realizacji projektu „Bliskie sąsiedztwo” oraz ukazująca historię Nekielskich Olędrów. Przejęła ona i twórczo wzbogaciła funkcje strony SKRCO „Cmentarze olęderskie, … ocalmy od zapomnienia”. W połowie grudnia nastąpi zakończenie projektu. W ramach spotkania bożonarodzeniowego podsumowany zostanie konkurs literacki, odbędą się kolejne, tym razem kolędowe warsztaty wokalne a ich uczestnicy zaśpiewają wspólnie z MZW „KAIROS” podczas koncertu kolęd. Uprzejmie zapraszamy Państwa do śledzenia na stronach internetowych i afiszach informacji o terminach naszych imprez kulturalnych oraz do licznego i aktywnego w nich uczestnictwa. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. ZAPRASZAMY ! Jerzy Osypiuk Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków NSK 11 czerwca 2012 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Podczas zebrania skarbnik Maria Kohler przedstawiła sprawozdanie finansowe a prezes Jerzy Osypiuk sprawozdanie z rocznej działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli Zarządu pod względem finansowym i merytorycznym rekomendowała udzielenie absolutorium. Podczas zebrania podjęto trzy uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, dokonania zmian w statucie oraz zmian w składzie Zarządu. W związku z rezygnacją p. Danuty Gumiennej z funkcji sekretarza pełnienie tej funkcji powierzono Tomaszowi Wsolakowi. Uzupełniono też skład Zarządu. Członkiem Zarządu został wybrany Jędrzej Biegański. W dalszej części zebrania omówiono przygotowania do realizacji projektów „Olęderskim szlakiem. Przeszłość dla przyszłości” oraz „Bliskie sąsiedztwo. Odkrywamy historię i kulturę Olędrów polskich”. Finałem projektu pierwszego będą uroczystości w dniach 24 i 25 sierpnia 2012 r. z udziałem 12 osobowej reprezentacji potomków nekielskich Olędrów z Australii i RFN. Projekt drugi realizowany będzie od sierpnia do połowy grudnia 2012 r., na realizację którego NSK otrzymało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 36 000 zł. Sprawozdanie z działalności Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w okresie od 30 czerwca 2011 do 11 czerwca 2012 r. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim w dniu 30 czerwca 2011 r. przy frekwencji 33 osób. Do grona założycieli zaliczyliśmy również inne osoby, uczestniczące w spotkaniach organizacyjnych przygotowujących powołanie Stowarzyszenia. 6 lipca 2011 r. złożony został wniosek o rejestrację do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Trzykrotnie, w dniach 22 lipca, 29 września i 18 listopada 2011 r. składaliśmy wnioski o nadanie dalszego biegu sprawie rejestracji, dołączając wymagane dokumenty. Nasze stowarzyszenie zostało PRZEGLĄD

NEKIELSKI

zarejestrowane i wpisane do KRS pod numerem 0000408144 w dniu 17 stycznia 2012 r.. Główny Urząd Statystyczny przyznał nam numer identyfikacyjny REGON: 302025331 w dniu 25 stycznia 2012 r. W tym samym dniu złożyliśmy zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 w Urzędzie Skarbowym we Wrześni. Założone zostało również konto bankowe w Banku Spółdzielczym Kostrzyn O/Nekla o numerze 30 9075 0009 0100 1300 2000 0010. Od 30 czerwca 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. funkcjonowaliśmy jako stowarzyszenie zwykle. Od 17 stycznia jako Stowarzyszenie Rejestrowe. W tym okresie udało się zorganizować wiele przedsięwzięć, realizujących założenia statutowe NSK: 1. 31 lipca 2011. Wycieczka do miejsc historycznych na terenie gminy Nekla na trasie: Nekla Targowa Górka - Mystki - Mała Górka - Opatówko - Podstolice, Na zakończenie wycieczki we dworze w Podstolicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. 2. Założona została strona internetowa NSK, która prowadzą Jędrek Biegański i Radek Jagieła. Publikowane są tutaj wszelkie informacje o wydarzeniach kulturalnych oraz sprawozdania, relacje fotograficzne i filmowe z imprez organizowanych przez nasze stowarzyszenie. 3. 27 sierpnia 2011. Konferencja „Olędrzy - zapomniani sąsiedzi” w kościele ewangelickim w Nekielce. Frekwencja ok. 160 osób. 4. 9 października 2011. Koncert organowy w kościele w Targowej Górce. Wystąpili m.in. prof. Sławomir Kamiński, Sylwester Ludwiczak, Ewa Nowak i chór „Lutnia” z Wrześni. 5. 25 października 2011. Podsumowanie projektu plastycznego „Otworzyć drzwi sztuki” realizowanego przez koleżankę Aldonę Kubacką w Zespole Szkół w Nekli. 6. 15 października 2011. Współudział w organizacji konferencji „Zrób coś teraz na potem, znajdź sąsiada za płotem. Spotkanie z historią i kulturą regionu” wspólnie z samorządem Nekielki. 7. Odnowienie krzyży żeliwnych na cmentarzu w Nekielce. Znakomita współpraca z firmą „Stalmet” p. Jacka Kaczmarka. 8. 12 listopada 2011. Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego „KAIROS” z Lublina pod dyr. Bo-

rysa Somerschafa. Koncert odbył się w kościele w Nekli, po którym nastąpiło spotkanie z artystami i wspólne śpiewanie w hotelu Barczyzna. 9. 11 grudnia 2011. Wystawa w NOK grafik Jacka Papli „Ślady i Znaki” i montaż przygotowany przez członków NSK, prezentujący sylwetkę i dorobek artystyczny p. Jacka. 10. 6 grudnia rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo NSK. 11. 15 stycznia 2012. Promocja książki członka naszego Stowarzyszenia p. Michała Pawelczyka „Kompania Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1819”. 12. Systematyczna, comiesięczna publikacja na stronie internetowej wierszy naszej koleżanki Lucyny Idasiak. 13. 12 lutego 2012. Wieczór wspomnień „Syberyjska odyseja” poświęcony losom deportowanych na Sybir w 1940 r. mieszkańców naszej Gminy. Udział wielu rodzin potomków Sybiraków z całej Wielkopolski. Impreza zorganizowana wspólnie ze Związkiem Sybiraków RP koło Kostrzyn, którego prezesem jest członek NSK p. Czesław Szalaty. 14. 17 marca 2012. Realizacja programu historycznego z cyklu „Było, ...nie minęło” pt. „Wiktora Szalatego skarb największy”, wyemitowanego w TVP Info w Wielką Sobotę 7 kwietnia. 15. 15 kwietnia 2012. Współudział w organizacji koncertu wiolonczelowego w kościele w Targowej Górce pt. „Jan Paweł II - orędownik świętości”. 16. 29 kwietnia 2012. W kościele ewangelickim w Nekielce koncert „Kocham Polskę, bo...” podczas którego wystąpił zespół „Holy Crab” z Wrześni. Koncert perfekcyjnie zorganizowany przez członka NSK Jędrka Biegańskiego, który jednocześnie wzbogacił koncert prezentacją multimedialną w formie nagrania na DVD rozmów z mieszkańcami Gminy, odpowiadającymi na pytanie

„Dlaczego kocham Polskę...” 17. 12 maja 2012. Współudział w zakresie informacyjno-promocyjnym przy organizacji koncertu pt. „Od Bacha do Bernsteina” który odbył się w kościółku w Nekielce. Głównym organizatorem była Parafia św. Katarzyny w Opatówku i fundacja Dwór w Podstolicach. Wystąpiła 40 osobowa studencka Orkiestra Symfoniczna pod dyr. Rafała Renza z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na początku roku Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne uzyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 36000 zł na realizację projektu „Bliskie sąsiedztwo. Odkrywamy historię i kulturę Olędrów polskich” , który będzie realizowany w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom NSK zaangażowanym w organizację wyżej opisanych imprez. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem naszych Partnerów, którzy wsparli nasze działania pod względem finansowym, organizacyjnym i logistycznym . Bez ich pomocy nie mogłyby się odbyć wspomniane imprezy. Należą do nich: Burmistrz M i G Nekla Karol Balicki , Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Państwo Anna i Andrzej Kareńscy-Tschurl z Fundacji Dwór w Podstolicach, Państwo Urszula i Stanisław Mendykowie oraz p. Bożena Rogala z Hotelu w Barczyźnie, Ks. Proboszcz Sławomir Stronka z Targowej Górki, Ks. Proboszcz dr hab. Andrzej Bohdanowicz z Opatówka, Ks. Proboszcz kan. Ryszard Goliński z Nekli, Pani dyr. Aleksandra Kujawa oraz pracownicy Nekielskiego Ośrodka Kultury, Pan Jacek Kaczmarek, właściciel firmy „Stalmet” i jego pracownicy. Jerzy Osypiuk

Chór „Wrzos” w Krzykosach Chór Wrzos działający przy ZERiI w Nekli został zaproszony dnia 29.07.2012r. do Krzykos na XI wojewódzki festyn „Emeryci się bawią”. Odbyły się tam różne konkurencje rekreacyjno – sportowe i przeglądy zespołów seniorskich.

razem z chórem „Wrzos” z Nekli zaprezentowały swoje piosenki 22 zespoły. Chór „Wrzos” otrzymał 2 puchary i dwa dyplomy. Jeden za udział w przeglądzie drugi za udział w festynie „Emeryci bawią się”. Zarząd ZERiI STRONA 21


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2012 PRZEZ STOWARZYSZENIE ,,KAKADU”

Wianki 2012. W pokazie uczestniczyło 13 członków stowarzyszenia ,,Kakadu” i jeden zaprzyjaźniony hodowca niezrzeszony. Wystawcy: Robert Chojnacki – papugi, Ryszard i Robert Grzegorscy - papugi, Radosław Jóźwiak – papugi, Jarosław Kapczyński – papugi, drobna egzotyka, Kowalczyk Mariusz – papugi, Magner Michał – drobna egzotyka, Waldemar NajPodziękowanie mowicz - papugi, Zarząd Stowarzyszenia ”Kakadu” Tomasz Nowaskłada serdeczne podziękowania kowski – papugi, Panu Krzysztofowi Nowakowskiemu Zenon Owczarzak właścicielowi firmy „SITONO” – papugi, drobna za pomoc w transporcie zakupionych egzotyka, Dominik klatek wystawowych z Sułkowic Piątek – papugi, eg(okolice Andrychowa) do Nekli.

23.06.2012 r. Stowarzyszenie Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych ,,Kakadu” zorganizowało w Nekli w Domu Kultury Wystawę papug, kanarków i ptaków egzotycznych. Od godz. 9 do 12 braliśmy udział w II Pikniku syren i warszaw zorganizowanym dla przedszkolaków, a od 14 do 21 w imprezie Powitanie Lata -

zotyka , Piotr Pluciński – papugi, Krzysztof Socha - papugi, Mariusz Zając - papugi. W trakcie wystawy zapręzentowano 130 ptaków w tym 95 papug różnych gatunków i różnych mutacji. Porównując wystawę z 2011 roku w tegorocznej wystawie zabrakło kanarków i niewiele pokazano drobnej egzotyki oraz nierozłączek. Tegoroczny pokaz był organizowany w ramach projektu ,,DZIAŁAJ LOKALNIE 2012”. Tytuł projektu: Propagowanie hodowli ptaków egzotycznych, właściwego stosunku człowieka do awifauny poprzez organizacje pokazów ptaków egzotycznych. Realizując ten projekt Stowarzyszenie ,,Kakadu” otrzymało pomoc finansową ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Doradztwa Lokalnego Stowarzyszenia Światowid na budowę klatek wystawowych i organizacje pokazów ptaków egzotycznych. W pierwszych dniach sierpnia dzięki pomocy pana

Krzysztofa Nowakowskiego właściciela firmy ,,Sitono”(użyczenie samochodu do przewiezienia klatek wystawowych) Zarząd Stowarzyszenia ,,Kakadu” odebrał 62 klatki wystawowe wykonane przez firmę Rymalew Ryszard Kowalczyk Sułkowice.

KRONIKA SPORTOWA

Maraton zdrowia i sprawności fizycznej – czwarte miejsce dla drużyny z Gimnazjum w Nekli W naszej szkole od roku szkolnego 2009/2010 realizowany jest projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, zmniejszenie liczby uczniów narażonych na nadwagę, otyłość i inne choroby poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych. W ramach projektu został zorganizowany dla uczniów klas pierwszych szkoły gimnazjalnej „Maraton zdrowia i sprawności fizycznej”. Turniej odbył się 22.06.2012 roku w Gimnazjum nr 2 we Wrześni. W maratonie wzięło udział 10 sześcioosobowych drużyn. Maraton zdrowia i sprawności fizycznej składał się z zadań STRONA 22

dotyczących wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia i zadań promujących aktywność fizyczną. Wszystkie drużyny zaliczały po kolei stanowiska, na których zdobywały punkty. Do zadań, które trzeba było wykonać należały: segregacja produktów spożywczych na tłuszcze, węglowodany, białka, warzywa i owoce; obliczanie BMI; ułożenie piramidy zdrowia; rozwiązanie krzyżówki i testu; ułożenie rymowanki z haseł; bieg po drabince; rzuty do kosza; zbijanie kręgli; skoki przez skakankę; rzuty lotkami do tarczy oraz

wykonanie kanapek. Drużyna z gimnazjum w Nekli w składzie: Maja Dopierała, Magdalena Stachowiak, Julia Wil-

czyńska, Olgierd Dziuba, Mateusz Ciesielski i Tomasz Zalas zajęła czwarte miejsce. Iwona Koralewska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

MISTRZOSTWA STREFY - OSTRÓW WLKP. 24 CZERWIEC 2012 Tym razem: 24 czerwca 2012 Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej odbyły się w Ostrowie Wlkp. Walka wszystkich zawodników jak zwykle dostarczyła publiczności wielu wrażeń. Nasi Klubowicze wystartowali w klasach MX2 Junior, MX1, MX2 oraz Weteran. W Juniorach Patryk Rybarczyk pierwszy bieg ukończył pierwszy, w drugim biegu jednak, w zaciętej walce, dał się pokonać zawodnikowi MK Oborniki K.Kudłatemu i tym sposobem pozbawił siebie miejsca pierwsze-

go w klasyfikacji indywidualnej zawodów. Mimo, że miejsce 2-gie to dla Klubu duży sukces, najpewniej jednak dla zawodnika na tym poziomie przegrana pozostawi niedosyt. Jakub Nowicki również pokazał klasę zajmując zaszczytną 3-cią pozycję na podium. Nowy zawodnik Klubu MKS - Adrian Marciniak, startujący na motorze marki KTM, zdał tego dnia egzamin na licencjonowanego zawodnika Motocross klasy C, którego warunkiem było ukończenie co najmniej jednego biegu.

Wakacje z szachami Wakacyjne zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży z gminy Nekla odbędą się 16,17 oraz 20,21,22 sierpnia 2012 w kawiarence szachowej, w godzinach 9.00-15.00. O ewentualnych zmianach poinformuję wcześniej. Iwona Koralewska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Zajął nie lada 8-mą pozycję na 24 startujących. Dalej na miejscu 14-sty był Mikołaj Lenartowski. Przypomnijmy, że zawodnicy po zmianach regulaminowych PZM startują w podziale według pojemności motocykli. W klasie MX1 wystartowało 3 zawodników Klubu MKS Nekla. Dla punktacji Klubu nie ma tu zbytniego znaczenia kto zajmie pozycję numer 1, gdyż dwaj najsilniejsi rywale do podium należą właśnie do naszego zespołu. Mowa oczywiście o Sebastianie Rymackim i Marku

Begierze, którzy „idą łeb w łeb”. Tym razem Marek Begier musiał pogratulować koledze zwycięstwa, sam zadowalając się drugą pozycją. Trzeci był M.Wójcik z KMP Dobromil. Leszek Stachowiak był 6-ty na 14-stu zawodników startujących w tej klasie. W klasie MX2 złoto po raz kolejny należało do Bogusia Sulkowskiego! Po zmianie klasy z Młodzików poprzez Juniorów, ten nastoletni zawodnik wprost daje popalić swoim starszym kolegom, którzy „depczą mu po piętach”. Kolejno na podium stanęli K.Szynklewski z MK Oborniki oraz P.Szkopek z OKM Ostrów. Do pierwszej dziesiątki dostał się także Michał Pawłowski, był 10-ty, dalej Przemysław Bandosz 14-sty, Jakub Podejma 18-sty, Marcin Nowak 22-gi, Przemysław Nowak 23-ci, Artur Nowak 27-my na 38 startujących. Andrzej Szalbierz w Klasie Weteran nie ma sobie równych, w obu biegach był pierwszy, na drugiej pozycji D.Majchrzak z MK Oborniki, na trzeciej J.Piotrowski z WKM Wschowa. Marek Pawlaczyk był 12-sty, tuż za nim metę przekroczył Mariusz Wesołowski. W sumie w klasie Weteran udział wzięło 19-stu zawodników. Łącznie 17-stu zawodników Klubu MKS Nekla zdobyło w Ostrowie Wielkopolskim 1152 punkty, co zapewniło nam w Klasyfikacji Klubowej miejsce 2-gie.

STREFA – CHOJNA 1 LIPEC 2012

Po przeżyciach w Ostrowie Wlkp. zawodnicy mieli tylko tydzień czasu na podsumowania, wnioski i przygotowania do kolejnych zawodów. Nad torem w Opatówku we wtorki, czwartki i soboty unoszą się kłęby kurzu. To nasi zacięci zawodnicy trenują formę przed kolejnym starciem, wymieniają doświadczenia i uwagi. Zawodnicy i pasjonaci sportu motocrossowego to podstawa funkcjonowania naszego Klubu. Robią to co lubią, tak po prostu, a to właśnie dzięki nim Klub tętni życiem i rośnie w siłę! Wszystkim dziękujemy … Pokrótce prześledźmy osiągnięcia naszych zawodników w Chojnie. A więc w Juniorach Patryk Rybarczyk zdobył złoto, tym razem K.Kudłaty z MK Oborniki był bez szans. Jakub Nowicki 3-ci, Adrian Marciniak 15-sty na 20 startujących. W MX1 Sebastian Rymacki 1-szy, M.Wójcik z KMP

Dobromil pokonał tym razem Marka Begiera, który ukończył zawody na miejscu 3-cim. Leszek Stachowiak 5-ty na 17 startujących. W klasie MX2 wystartował Krzysztof Jabłoński. Na co dzień żużlowiec, tym razem zmagał się w nieobcym sobie motocrossie, zdobywając w obu biegach złoto. Boguś Sulkowski 2-gi, Michał Pawłowski 6-sty, Przemysław Bandosz 8-my, Marcin Nowak 14sty, Przemysław Nowak 17-sty, Jakub Podejma 22-gi, Artur Nowak 23-ci, Krzysztof Grenda 28-my na 32 startujących. W Weteranach bez nowości – Andrzej Szalbierz pierwszy, który de facto przyzwyczaił już nas do tego stanu i utrzymując taką kondycję z pewnością zapewni sobie złoto sezonu. Mariusz Piotrowski 18-sty. W Chojnie Klub MKS Nekla po raz pierwszy zdobył złoto! BRAWO! Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

STRONA 23


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dworcowa 8A/1, 62-330 Nekla tel. 61 4386580, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi tel. 694 830 942 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 mł. asp. Robert Wróblewski 519 064 776 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 602 725 753 Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Apteka ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4373468 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl STRONA 24

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098

Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614

KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340

Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl

Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373189 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Anita Timm tel. 61 4386011 tel. 61 4373171 Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187 Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192 Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184 Inspektor ds. Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189 Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183 Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Elżbieta Narożna Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OGŁOSZENIA

Drogiej Jubilatce Reginie Bosackiej z Nekli Z okazji – 90-tych urodzin Wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, Pogodnych dni w dalszym życiu Oraz obfitych Łask Bożych I doczekania – „Stu lat” Życzenia składają Jadwiga i Teodor Szalaty Z dziećmi i wnukami

UWAGA! Materiały do wrześniowego numeru będą przyjmowane do 3 września 2012 roku. Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu.

STAJNIA „GRONÓWKA” Barczyzna 6a k./Nekli

Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Serdecznie zaprasza: • Pensjonat dla koni • Wyjazdy w teren • Nauka jazdy konnej • Oprowadzanie na kucykach

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

Bardzo atrakcyjne ceny: jazda grupowa 20 zł/h nauka jazdy (lonża) 30 zł/h

www.dagabud.pl gronbudprojekt@op.pl dagabud@op.pl

-

Wszystkie zajęcia pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

AGATA GRONOWSKA

sprzedaż projektów typowych wynajem lokali projektowanie adaptacje projektów typowych nadzór kosztor ysy materiały budowlane realizacja budynków wszelkie formalności

62-021 Paczkowo ul. Zapłocie 18 tel. 601 871 590 61 815 71 80 62-025 Kostrzyn ul. Miklaszewskiego 12 tel. 61 818 85 20

tel. 697 628 120 www.gronowka.pl

www.dagabud.pl dagabud@op.pl gronbudprojekt@op.pl

BIURO RACHUNKOWE TADEUSZ SZYMCZAK

Licencja MF 11765/99 Nekla, ul. Szczepańskiego 8/2 tel. 61 43 86 114, 608 721 654 Kompleksowa obsługa księgowa firm. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

DARIUSZ GRONOWSKI -

kierownik budowy

projektowanie adaptacja projektów typowych nadzór kosztor ysy materiały budowlane realizacja budynków

62-021 Paczkowo ul. Zapłocie 18 tel. 601 871 590 61 815 71 80 62-025 Kostrzyn ul. Miklaszewskiego 12 tel. 61 818 85 20 STRONA 25


OGŁOSZENIA

ORAZ

STAROSTA WRZESIŃSKI , BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

ZAPRASZAJĄ MIESZKANKI MIASTA I GMINY NEKLA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

MAMMOGRAFIA bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1943 do 1962 ) które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2011 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 5 września 2012 r. (środa)

przy Nekielskim Domu Kultury ul. Poznańska 35 w Nekli w godzinach: 9:00 – 17:00 Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 pod numerem: 61 44 81 384 Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii wynosi – 120 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO 61-860 Poznań ul. Za Groblą 3/4

STRONA 26

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KULINARNE NOWINKI MIESZKAŃCÓW - ROZRYWKA

COŚ NA SŁONO

• • • • • • • • •

KREM Z POMIDORÓW I PAPRYKI

½ kg pomidorów 3 czerwone papryki 2 gałązki tymianku 4 ząbki czosnku 1 mała cebula ½ l zimnej wody odrobina oliwy do smażenia 50g prażonych pestek dyni 3 łyżki bryndzy

Paprykę myjemy, przekrajamy na pół i układamy na wyłożonej folią aluminiową lub papierem formie do pieczenia. Pomidory kroimy w ćwiartki i wrzucamy do drugiej formy. Do pomidorów dodajemy niedobrane ząbki czosnku i połowę listków tymianku. Paprykę i pomidory wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 230 stopni na 30 minut. Paprykę na górze pomidory na dole. Skórka papryki po upieczeniu powinna być mocno przypieczona, wręcz czarna. Jeżeli po 30 minu-

tach skórka nie będzie przypieczona, zostawiamy paprykę na kolejne kilka minut. Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na odrobinie oliwy, zalewamy wodą. Upieczoną paprykę i czosnek obieramy ze skórki, dodajemy do bulionu razem z pieczonymi pomidorami. Doprawiamy, solą, pieprzem i resztą listków tymianku. Podgrzewamy aż do zagotowania. Miksujemy. Pestki dyni prażymy. Zupę podajemy z uprażonymi pestkami i bryndzą. Smacznego!!! Jest po prostu pyszna.

COŚ NA SŁODKO

Bananowiec z migdałami

• banany 50 dag • mąka 2 szklanki czubate • cukier 1/2 szklanki • masło 1/3 kostki • jajka 2 szt • mleko 15 łyżeczek • proszek do pieczenia 3 łyżeczki • płatki migdałowe 5 dag • suszone morele 5 dag • cytryna (sok) 1/2 szt • tłuszcz do formy • cukier puder

grube plastry. Wymieszaj z sokiem cytrynowym, cynamonem i pokrojonymi morelami. Dołóż połowę płatków migdałowych. Mieszankę porcjami dodawaj do ciasta. Delikatnie wymieszaj. Formę posmaruj masłem, oprósz mąką. Do foremki przełóż ciasto. Wierzch posyp pozostałymi płatkami migdałowymi. Piecz 45 min w temp. 190 st. Przestudzone ciasto wyjmij z formy. Oprósz cukrem pudrem.

Masło przełóż do rondelka, stop podgrzewając na małym ogniu, zestaw. Dosyp cukier, mieszając, lekko przestudź. Następnie kolejno wbijaj jajka. Dolej mleko. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj mikserem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, przesiej. Małymi porcjami dosypuj do masy przygotowanej z jaj, masła, mleka oraz cukru. Utrzyj mikserem na gładkie, jednolite ciasto. Morele pokrój w paseczki. Banany obierz, pokrój w

Drogi Czytelniku! 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 3 września 2012 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. kubek, koszulka, parasol, foldery 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z lipcowego numeru: „Z piasku bicza nie ukręcisz”. Nagrodę wygrał: Pan Kamil Lis z Nekli Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 27


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 28

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 8/2012  

Przeglad Nekielski 8/2012

Advertisement