Issuu on Google+

www.nederman.se

Eminent reklambyrå • nyaeminent.se

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 31 länder samt återförsäljare och distributörer i ytterligare 30 länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, har cirka 1950 anställda och omsätter cirka 2,8 miljarder kr.

Produkter som förbättrar arbetsmiljön, minskar miljöpåverkan och ökar effektiviteten.

www.nederman.se Produktkatalog

Nederman säljbolag: Australien, Belgien, Brasilien, China, Danmark, England, Frankrike, Kanada, Kina, Indien, Indonesien, Irland, Malaysia, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Vietnam, Österrike. Nederman distributörer och återförsäljare: Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Fillipinerna, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Hongkong, Island, Iran, Irland, Italien, Japan, Korea, Lettland, Litauen, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Saudiarabien, Serbien, Singapore, Slovenien, Sydafrika, Schweiz, Taiwan, Thailand, Turkiet.


Välkommen till Nederman! I din hand håller du vår nya produktkatalog med standardprodukter. Vi hoppas att den ska fungera som ett användbart uppslagsverk och en inspirerande guide till att förbättra arbetsplatser och minska miljöpåverkan. Genom våra lösningar och produkter kan produktionseffektivitet och produktkvalitet ökas markant. I över 70 år har Nederman bidragit till att minska miljöpåverkan av industriprocesser, att skydda människor från skadliga gaser och partiklar samt att skapa en effektivare arbetsmiljö. Vi är specialister på att lösa problem som är relaterade till rök, gas, damm, materialåtervinning, arbetsmiljö och effektiv produktionsmiljö. Många av våra lösningar har varit banbrytande inom den metallbearbetande industrin, fordonsverkstäder, plastoch kompositbearbetning, kemisk industri, livsmedel, träbearbetande industri med flera. Idag är Nederman det globalt ledande företaget inom industriell luftfiltrering. Nedermans tjänster omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i ett 30-tal länder samt återförsäljare och distributörer i ytterligare cirka 30 länder. Nederman har egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, har cirka 1950 anställda och omsätter cirka 2,8 miljarder SEK.

Så här beställer du: Vi finns tillgängliga för dig på telefon, fax eller webben. Vi hjälper dig att få rätt lösning för just ditt behov!

På Nedermans hemsida, www.nederman.se hittar du information om våra lösningar och produkter. Du kan också boka service, söka efter reservdelar och hitta alla kontaktuppgifter. Nederman är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Tel: 042-18 87 87 E-post: order@nederman.se www.nederman.se

Nederman Sverige AB Box 602 251 06 Helsingborg Telefon växel: 042-18 87 00 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar i produktsortiment och specifikationer. © Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nederman.


NEDERMANS HELHETSLÖSNINGAR Svetsning, skärning och blästring............4-5 Fordonsverkstäder...................................6-7 Maskinell metallbearbetning....................8-9 Plast och kompositbearbetning...........10-11 Gjuterier...............................................12-13 Träbearbetande industri.......................14-15 Nederman Service & Parts........................ 16

17-42

FILTERSYSTEM

NFPZ3000, NFSZ3000, NFKZ3000......19-21 FMK Kassettfilter....................................... 22 FMC Patronfilter...................................23-27 Auto M-Z Skakfilter..............................28-29 MJB/MJC/Cyklofilter................................. 30 MFS Modulfiltersystem............................. 31 FilterMax .............................................32-37 NOM 4, 11, 18, 28 och 112..................38-41 Reservdelar............................................... 42

84- 89

Utsugssystem för bordsarbetsplatser........ 85 Utsugskit för bordsarbetsplatser............... 86 Utsugsarmar för bordsarbetsplatser......... 87 Tillbehör.................................................... 88 N3 fläkt och filterpatron, reservdelar......... 89

M AT E R I A L AV SK I L J NI NG Cyklon NC typ 0500-2500 Cyklon NHC typ 315-630.......................... 91 Rotorsluss NRSZ 10-Q, NRS...............92-93 Rotorsluss NRSZ..................................94-95 Rotorsluss HT/HT-S.................................. 97 Mottrycksklaff CARZ................................. 98 Separatorer och kutter.............................. 99 90- 99

100- 109 43-51

MOBIL A FILTER

Produktguide............................................. 44 FilterCart..............................................45-46 FilterBox...............................................47-51

52-73

M A CHI NI NG

Metallspånskrossar..........................101-109 Horisontell spåncentrifug........................ 102 Transportör metallspån och fragment..... 103 Spånhanteringssystem ........................... 104 Kylvätskefiltrering.............................105-106 System för kylvätskefiltrering.................. 107 Vakuumfilter............................................ 108

FLÄKTAR 110- 115

Fläkthjul............................................... 53-54 Combifab-F..........................................55-56 Combifab-F ljuddämpande box...........57-58 F40 D05 / D04 dimensioner ................59-60 F56 BV14 dimensioner............................. 61 F40 BV14 dimensioner............................. 62 F56 D05 / D04 dimensioner...................... 63 F56 D05 / D04 dimensioner..................... 64 F40 och F56 BW09 dimensioner.............. 65 RFA remsfläktar....................................66-68 Fläktar N-serien......................................... 69 Portabla fläktar.......................................... 70 Fläktstartare manuell, Fläktkontaktor Transformatorer......................................... 71 Motorspjäll, Fläktregulatorer..................... 72 Tillbehör.................................................... 73

74-83

UT SUG SSY ST E M F ÖR BOR DSA R BE T SP L AT SE R

UTS UGSARMAR S VETS & SLIPBORD

Utsugsarm standard, Teleskop................. 76 Utsugsarm original, Original CR................ 77 Utsugsarm NEX MD, NEX HD................... 78 Förlängningsarm....................................... 79 Rökutsug på skena Utsugsarm för karosseriarbeten................ 80 Utsugsarm vindruta, explosiva miljöer...... 81 Svets- och slipbord................................... 82 Tillbehör, Reservdelar................................ 83

Edition 2013/2014

SP J Ä L L

Automatspjäll, Tillbehör....................110-112 Spjäll RGBM, RGB, RGSM & RGSL........ 113 Spjäll RGGA, SSPB, SSBB..................... 114 Motorspjäll, Transformatorer................... 115

140-165

Mobila stoftavskiljare...................... 142-144 Mobila stoftavskiljare trefassugare.......... 145 Mobila stoftavskiljare rökeliminator......... 146 Kompakta stoftavskiljare..................147-149 Stationära system, Föravskiljare............. 150 Tillbehör högvakuum............................... 151 Tillbehör högvakuum armar.................... 152 Tillbehör högvakuum städsystem....153-155 Tillbehör högvakuum sugslang........156-157 Tillbehör högvakuum slangkopplingar.... 158 Högvakuum rörsystem.....................159-161 Högvakuum ventiler.........................162-164 Reservdelar............................................. 165

DA MM F R I 166-169 VA K UUMBL Ä ST R I N G Vakuumbläster SB 750............................ 167 Vakuumbl. Ab418/Bb418, Ab460/Bb460.168 Reservdelar............................................. 169

170-183

R ÖR SY ST E M

Lasersvetsat rullkant ............................. 118 QF-rörsystem.................................. 119-124 Svartplåt rörsystem......................... 125-126 Svartplåt rör.................................... 127-128 Svartplåt böjar................................. 129-130 Svartplåt, RRGD, RRGE, RBAD............. 131 Svartplåt HSAD, HSAE, ROGD, ROGE.... 132 Svartplåt GSAD, GSAE, KVDA KVDD, FSDB, FSFE................................ 133 Svartplåt RMAD RMAE, Montagetillbehör..................................... 134 Svartplåt Fläns....................................... 135

AV G A SUT SUG

Enkla avgasutsug.................................... 172 Avgasslangupprullare.......................173-174 Tillbehör avgasslangupprullare............... 175 Avgasskena............................................. 176 Förlängningsarm..................................... 177 Balansblock............................................ 178 Munstycken......................................179-180 Avgasslangar........................................... 181 Tillbehör avgasslangar............................ 182 Reservdelar............................................. 183

184-203 116- 135

HÖG VA K UUM

SL A NG & K A BE L UP P R UL L A R E

Slangupprullare............................... 187-196 Kabelupprullare................................197-199 Balansblock............................................ 200 Tillbehör...........................................201-202 Reservdelar............................................. 203

204-209

SM ÖR J UT R UST NI N G

Pneumatiska pumpar.......................205-206 Manuella pumpar.................................... 207 Mätare, Dispenser................................... 208 Mobila enheter........................................ 209 Helhetslösningar..................................... 206

136- 139 SL A NG 210

Sugslang......................................... 137-139

AV SK Ä R M NI NG

Draperier................................................. 210


N E D E R M A N S H E L H E T S LÖ S N I N GA R

Helhetslösningar för svetsning, skärning och bl Nederman erbjuder helhetslösningar för att uppnå en bra och effektiv arbetsmiljö vid metallbearbetning såsom svetsning, plasmaskärning och blästring. Sortimentet innehåller allt från små mobila filterenheter till hela system med hög kapacitet. Vi erbjuder även kompletterande högvakuumutrustning för städning, blästring och för anslutning direkt till verktyg.

2

4 8

1

4

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


ästring. 1. Vid termisk skärning (plasma, laser, gas) extraheras rök direkt från skärbordet. 2. Filter anslutet till skärbordet samt manuella och automatiserade arbetsstationer. 3. Mobil blästermaskin med som möjliggör dammfri blästring med återvinning av blästermedia. 4. Utsugsarmar kopplade till centralt filter.

6

5. Utsug integrerat med svetspistolen och kopplat till portabelt eller centralt filtersystem.

3

6. Sughuv/kåpa för infångning svetsrök vid robotsvetsning. Alternativt kan integrerat högvakuumutsug används. 7. Stationärt högvakuumutsug avvändas. 8. Slipning och svetsning kan utföras i arbetsbord med inbyggt utsug.

7

5

SNABBSÖK Filter för svetsrök/rök från termisk skärning.................. sid 23-27, 32, 36 Fläktar....................................................................................... sid 52-73 Dammfri städning.................................................................. sid 166-169 Stationärt högvakuumsystem....................................................... sid 150 Utsugsarmar.............................................................................. sid 74-83 Utsug svetsrobot.......................................................................... sid 151 Svetspistolutsug, integrerat.......................................................... sid 151 Städsystem................................................................................... sid 153

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

5


N E D E R M A N S H E L H E T S LÖ S N I N GA R

Helhetslösningar för fordonsverkstäder.

2

3

1

8

7

Nederman erbjuder ett brett sortiment av lösningar för ergonomiska och effektiva arbetsstationer i både större och mindre serviceverkstäder. Lösningarna gör arbetsplatserna säkrare och effektivare samtidigt som de ger ett mer professionellt intryck på kunderna. Nederman erbjuder ett komplett sortiment för avgashantering som passar alla slags fordon. Nederman erbjuder också lösningar för arbetsstationer underlättar hanteringen av slangar och kablar samt tar hand om damm och gaser som uppstår vid plåtbearbetning och lackering. Nederman erbjuder även system som lagrar förbrukningsmaterial som smörjmedel, oljor och andra vätskor i en central depå och distribuerar dem via rör- och slangsystem till de olika arbetsstationerna. Förutom praktiska och ergonomiska fördelar, medför detta mindre spill och lägre brandrisk. Dessutom registrerar systemen förbrukningen och spill. Kalkyler visar att investering i denna typ av system i normalfallet återbetalar sig inom ett år.

6

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


10 4

6 9

1.

Stationärt högvakuumsystem för utsugning av svetsrök, slipdamm och partiklar.

2.

Flexibla utsugsarmar.

3.

Mobila filter för utsug av svetsrök.

4.

Slang- och kabelupprullare för vatten, tryckluft, el, gas, olja, etc.

5.

Dammfri vakuumbläster.

6.

Utsugning av motoravgaser, med olika upphängningsanordningar och munstycken för maximal flexibilitet.

7.

Power Box med urtag för el, högvacuum och tryckluft.

8.

Central depå för förbrukningsmaterial som smörjmedel, oljor och andra vätskor.

9.

Spilloljeskena.

10. Avgasutsug för fordon i rörelse.

5

SNABBSÖK Avgassystem för fordon i rörelse.................................................. sid 178 Slangupprullare för olja, vatten tryckluft................................ sid 187-196 Kabelupprullare för strömförsörning...................................... sid 197-199 Spilloljehantering.......................................................................... sid 208 Oljemätare/dispenser.................................................................. sid 207 Oljepumpar................................................................................... sid 205 Mobil svetsrökutsug................................................................... sid 43-50 Powerbox / Powerarm.................................................................. sid 152 Avgasutsug, stationära.......................................................... sid 170-183 Dammfri blästring.................................................................. sid 167-169

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

7


N E D E R M A N S H E L H E T S LÖ S N I N GA R

Helhetslösningar för maskinell metallbearbetni Nederman erbjuder produkter och system som bidrar till god arbetsmiljö, effektiv produktion och hög kvalitet i samband med svarvning, fräsning, borrning och skärning. När metaller bearbetas mekaniskt uppstår spillprodukter i form av metallspån som blandats med skär- eller kylvätska i processerna. Sker bearbetningen vid höga temperaturer kan också oljedimma bildas, vilken är hälsofarlig att inandas och kan ge upphov till orena ytor eller skada elektronikkomponenter.

1

Nedermans lösningar gör det möjligt att direkt vid arbetsstationerna samla upp spillprodukterna och separera skär- eller kylvätskorna från de metallspån som bildas vid bearbetningen. Därmed kan spillet tillvaratas, briketteras och säljas för återvinning. Vidare kan skärvätskorna återanvändas, vilket ger kostnadsbesparingar och bättre resursutnyttjande. Nedermans lösningar för återvinning ger därigenom kostnadsbesparingar samtidigt som miljöpåverkan minskar.

5

2

8

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


ng. 1. Oljedimfilter för infångning och utsugning av oljedimma. 2. Högvakuumsystem för uppsamling och transport av t ex svarvspån. 3. Mobila stoftavskiljare för städning och rengöringsarbete.

4

6

4. Metallkrossning och återvinning av skärvätska. 5. Filtrering av skärvätska och avskiljning av läckolja. 6. Transport av metallspån och brickettering.

3

SNABBSÖK Oljedimfilter............................................................................... sid 38-41 Mobila stoftavskiljare............................................................. sid 142-144 Städutrustning....................................................................... sid 153-155 Stationärt högvakuumsystem....................................................... sid 150 Sugslangar............................................................................ sid 156-157 För mer information angående hantering av metallspån och avfall kontakta oss

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

9


N E D E R M A N S H E L H E T S LÖ S N I N GA R

Helhetslösningar för plast- och kompositbearb Allt fler avancerade produkter tillverkas i kompositer baserade främst på plaster, aluminium, glas- och kolfibrer. Att effektivt omhänderta de partiklar som uppstår vid bearbetningen av dessa material är av stor betydelse för produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Nederman erbjuder effektiva system med små flexibla applikationer som kan kopplas till enskilda verktyg för att fånga in partiklarna direkt vid källan. Sortimentet kompletteras med kringutrustning som kabelhållare, upphängningsanordningar och armar som gör användningen enkel och ergonomisk. Nederman tillhandahåller också avancerade filter samt behållare och system som omhändertar brandfarliga och explosiva ämnen.

2

3

1

10

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


betning.

4

1.

Stationära vakuum - / filtersystem med rörsystem till utsugspunkter i hela fabriken.

2.

Svängbara armar för avlastning.

3.

Handverktyg med integrerat utsug kopplat tll stationärt högvakuum centralutsug.

4.

Slangupprullare för trycklufts – och el försörjning.

5.

Mobil stoftavskiljare för städning, eller flexibel lösning för utsug integrerat i verktyg.

5

SNABBSÖK Mobila stoftavskiljare............................................................. sid 142-145 Stationära högvakuumsystem...................................................... sid 150 Städsystem................................................................................... sid 153 Integrerat sliputsug....................................................................... sid 151 Avlastningsarm............................................................................. sid 152 Slangupprullare..................................................................... sid 187-196 Kabelupprullare..................................................................... sid 197-199

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

11


N E D E R M A N S H E L H E T S LÖ S N I N GA R

Helhetslösningar för gjuterier. 11

1

4

9 6

2 5 3

Nederman erbjuder ett brett sortiment produkter och lösningar för gjuterier och smältverk. Detta omfattar såväl stora filterutrustningar för gaser och för återvinning av gjutsand som kompletterande lösningar för högvakuumutsug, blästring av gjutgods samt rengöring. I Nedermans sortiment ingår allt ifrån enstaka produkter till kompletta installationer där vi tar ansvar för utformning, uppförande och driftsättning samt tillhandahåller löpande service.

12

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

11


1. Sandberedning. 2. Formning. 3. Utsug av heta rökgaser från smältugn. 4. Gjutformar, gjututrustning. 5. Tappningslinje. 6. Kylning. 7. Urslagning och kylning. 8. Blästring. 9. Återvinning av gjutsand. 10. Högvakuumsystem för grovstädning. 11. Utsug av damm och heta rökgaser till filter, t.ex. MJB eller FS-Filter.

10 11 11 7 8

SNABBSÖK Filter rökgaser........................................................................... sid 19-42 Rörsystem............................................................................ sid 116-135 Högvakuumsystem............................................................... sid 140-165 Städutrustningar................................................................... sid 153-155

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

13


N E D E R M A N S H E L H E T S LÖ S N I N GA R

Helhetslösningar för träbearbetande industri.

7

7 7

6

Träbearbetning i form av sågning, hyvling, slipning och andra arbetsmoment medför mycket stora mängder sågspån och slipdamm. För att hantera dessa stora flöden på ett säkert och effektivt sätt har Nederman ett brett sortiment av produkter och system. Det handlar främst om filter, rörsystem, fläktar, transportörer, silos och automatiska styrsystem. Förutom god arbetsmiljö gör systemen det möjligt att återvinna restprodukterna, vilka representerar ett stort energivärde och därmed ekonomiskt värde. Omvandlade till pellets kan restprodukterna användas för energiproduktion hos kunderna eller säljas vidare som energiråvara.

14

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


1. Silo. 2. Transportör. 3. Filter NFKZ 3000 kedjefilter. 4. Utmatning med rotorsluss NRSZ.

9

5. Transportfläkt Combfab-F. 6. Rörstråk. 7. Utsug från träbearbetningsmaskiner. 8. Arbetsplats utsug. 9. Centralt städsystem med en L-PAK enhet.

10 8

1

5 3 4

2

SNABBSÖK Filter........................................................................................... sid 19-42 Rotorslussar.............................................................................. sid 92-97 Fläktar....................................................................................... sid 53-80 Rörsystem............................................................................. sid 118-135 Slangar.................................................................................. sid 137-139 Högvakuum, centralt städsystem.......................................... sid 142-165

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

15


G L O B A L S E R V I C E O R G A N I S AT I O N

Nederman Service & Parts Att tillhandahålla en hög servicegrad till kunder är en av grundpelarna i Nedermans strategi. Vad det i realiteten innebär är att Nederman tar ett ansvar för att våra kunder får den service de behöver under produktens livstid. Hos oss får du tillgång till vår globala serviceorganisation med mer än 50 års erfarenhet inom luftfiltrering. Du får också tillgång till våra orginalreservdelar

16

FILTERSYSTEM SERVICE & PARTS 

och möjligheten att teckna förmånliga servicekontrakt för att säkerställa driften av din utrustning. Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan förutsäga vilka komponenter och delar som bör bytas och vilka slit- och reservdelar som du eventuellt behöver ha på lager.

Parts

Service

Våra tillbehör, slit och reservdelar finns på lager och kan snabbt levereras direkt till dig. I denna katalog finner du ett urval av slitdelar och kritiska reservdelar men vårt kompletta sortiment finns tillgängligt på vår hemsida.

Med Nedermans service och underhållskontrakt behöver ni aldrig bekymra er för kostsamma driftsavbrott eller störningar i produktionen. Vi säkerställer att er utrustning alltid presterar och att säkerheten och miljön tryggas. Nedermans service- och underhållskontrakt anpassas helt efter era behov. De kan omfatta allt från regelbundna schemalagda kontroller till akuta serviceinsatser. Ni väljer servicenivå samt vilken utrustning som ni vill att vårt åtagande skall omfatta. Inspektioner, underhåll och servicebesök görs vid de avtalade intervaller och på tider som passar er. Vårt arbete är att se till att er utrustning ger största möjliga nytta.

www.nederman.se www.nederman.se

Ordertel Order: 042-18 042-18 87 87 00 87 Orderfax eller order@nederman.se 042-21 61 00


Vi har ett stort urval av filter för de flesta stofttyper.  Slangfilter har ett stort användingsområde allt från att ta hand om träflis till svetsrök, dessa filter klarar i stort sett alla stofttyper. Vi har även ett stort sortiment som används som undertrycksfilter. Patronfilter har stor filterarea i förhållande till sin storlek och passar till torrt och fint stoft. Kan utrustas med mängder av olika typer av filtermaterial.

FILTERSYSTEM

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Kassettfilter har stor filterarea och fungerar utmärkt där det förekommer volymiöst material som gärna packar sig. Det finns även filtertyper för stora luftmängder och mycket specifika stoft. Kontakta Nederman för mer info, www.nederman.se • Svetsrök • Slipstoft och partiklar från olika material • Träflis 17 • Gas • Oljedimma

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

42

17


PRODUKTGUIDE Filter sy ste m

Filtertyp

NFPZ3000

NFSZ3000

NFKZ3000

FMK

FMC

AUTO M‐Z

MJB

MJC

CYCLOFILTER

SILOSAFE 24

Typ av industri

Trä, papper

Trä, papper

Trä, papper

Trä, kemikalier, mineraler, metallslip, svetsrök

Kemikalier, mineraler, metallslip, svetsrök

Trä, kemikalier, mineraler, metallslip

All typer av industri

Kemikalier, mineraler, metallslip, svetsrök

Trä, kemikalier, mineraler, metallslip, svetsrök

Silo och transportörer

Luftmängd m3/h

1500‐33000

1500‐65000

3200‐21200

100‐11500

750-300000

2300‐70000

7500‐160000

1500-2300

Filteryta m2

20‐

20‐

40‐

15‐88

32‐212

7,5‐90

7‐315

48‐739

30‐638

24

Max.stoft uppsamling g/m3

100

>300

>300

20

10

10

100

10

>300

> 20

Filtermaterial

Filterslang

Filterslang

Filterslang

Kassett

Patron

Multi V‐påsar

Filterslang

Patron

Filterslang

Patron

Rensningsmetod

Rensfläkt

Rensfläkt

Rensfläkt

Tryckluftsrensning

Tryckluftsrensning

Skakrensning

Tryckluftsrensning

Tryckluftsrensning

Tryckluftsrensning

Tryckluftsrensning

Under drift

Under drift

Under drift

Under drift

Under drift

Under driftstopp

Under drift

Under drift

Under drift

Under drift

St1‐St2

St1‐St2

St1‐St3

St1‐St3

St1‐St3

St1

St1-St3

Övertryck / undertryck

Övertryck / undertryck

Övertryck / undertryck

Övertryck

Rensing Explosionsklass

St1‐St2

St1‐St2

St1‐St2

Filtertyp

Övertryck / undertryck

Övertryck / undertryck

Övertryck / undertryck

Undertryck

Undertryck

Övertryck / undertryck

Läge/plats

Utomhus

Utomhus

Utomhus

Inomhus / Utomhus

Inomhus / Utomhus

Inomhus / Utomhus

Inomhus / Utomhus

Inomhus / Utomhus

Utomhus

Utomhus

Sidnr.

19

20

21

22

23-27

28-29

30

30

30

30

Filtertyp

FILTERMAX C25

FILTERMAX F

FILTERMAX DF

MFS ‐ modul- MFS ‐ modulfiltersystem filtersystem

NOM 4

NOM 11

NOM 18 & 28

NOM 112

Typ av industri

Mineraler, metallslip, svetsrök

Mineraler, metallslip, svetsrök

Mineraler, metallslip, svetsrök

Lukter, gaser, Svetsrök och rök och orgadamm niska lösningsmedel

Oljedimma

Oljedimma

Oljedimma

Oljedimma

Luftmängd m3/h

2500

3000‐9000

4000‐12000

1000‐

500‐

400

1100

1800‐2800

10000

3

8.5

14‐21

84

Filteryta m2

48

60‐180

72‐216

18

15 kg aktivt kol

Max.stoft uppsamling g/m3

10

10

10

-

Filtermaterial

Patron

Patron

Patron

Patron

Aktivt kol

Patron

Patron

Patron

Patron

Rensningsmetod

Tryckluftsrensning

Tryckluftsrensning

Tryckluftsrensning

Engångsfilter

Engångsfilter

Rensing

Under drift

Under drift

Under drift

-

Explosionsklass

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Undertryck

Läge/plats

Inomhus

Inomhus / Utomhus

Inomhus / Utomhus

Inomhus

Inomhus

Inomhus

Inomhus

Inomhus

Inomhus

Sidnr.

32-33

34-35

36-37

31

31

38

39

40

41

Filtertyp

18

10000 ‐ 500000 1800‐105000

FILTERSYSTEM FILTERSYSTEM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


För information om reservdelar se vår hemsida.

NFPZ3000 Påsfilter med behållare

NFPZ3000-filtret är konstruerat för mindre och medelstora snickerier med begränsad materialmängd. Det är ett modulfilter gjort av galvaniserad stålplåt med teleskopiska stödben och är lämpligt för utomhusbruk. Filtret finns i två olika bredder, typ E (1200 mm) och typ J (2400 mm). Varje modul av filterkonstruktionen är utrustad med en kombinerad inspektions- och explosionsavlastningslucka. Filterrensning sker med hjälp av rensfläktar. Filtret är utrustad med den unika, patenterade filterpåsen SUPERBAG. Det avlägsnade materialet separeras i filterstoftfickan och samlas upp i metallbehållare. Filtret kan levereras antingen för kontinuerligt drift eller med avbrott för rensning av filterpåsarna var fjärde timma. Fördelar • Handhar luftvolym från 1 500-33 000 m3/h. • ATEX-certifierad för St1 och St2 stoft med ett Kst-värde upp till 300 bar m/s. • Kompakt design. • Lämpligt för att handha stora volymer luft med begränsad materialförorening. • Konstruerad för kontinuerligt drift eller drift med 15 minuters rensningsavbrott, ca. var fjärde timma. • Att monteras på marken. • Övertryckversion eller undertryckversion upp till 5 000 Pa. • Explosionsavlastning stigande eller sidledes. • Kraftfull on-line rensning med effektiva rensfläktar. • Patenterade antistatiska polyester SUPERBAG filterpåsar. • Lätt att installera på plats och bygga till vid behov. • Låg energiförbrukning.

Konstruktion • Max. arbetstemp: 75 °C. • Max. undertryck: 5000 Pa. • Maximalt övertryck: 800 Pa. • Inlopp genom filterstoftfickan eller genom inloppsmodulen. • Rensfläkten för omvänd luftrensning av filterpåsar, kan monteras på sidan eller på taket. • Kombinerad inspektions- och explosionsavlastningspanel. • Finns i två bredd, typ E och J. • Filteryta: HJ: 85 m2 / per modul LJ: 40 m2 / per modul HE: 42 m2 / per modul LE: 20 m2 / per modul Ytbehandling • Galvaniserad stålplåt. Tillval • Inblåsningsmodul. • Förlängda teleskopben med vindkryss. • Ett urval filtermaterial för olika stoft som ska filtreras. Tillbehör • Rensfläkt: 800 x 800 mm, 1,1 kW • Rensfläkt: 800 x 800 mm, 2,2 kW • Rensfläkt: 600 x 600 mm, 1,1 kW • Inspektionsplattform med stege. • Inlopp med backspjäll. • CARZ mottrycksklaff. • Returluftskompontenter för över/ undertryck (kanaler, s/v-spjäll, brandspjäll, explosionsavlastning, filter etc.)

Vid beställning av NFPZ3000, var vänlig specificera:

Dimensioner (exempel – NFPZ3000 3 HJ för St2 stoft)

Märkning NFPZ3000 filterkroppen för stoft typ St1 för installation i non-zon är märkt: CE 1180 II D St 1 För stoft typ St1 och St2, är filterkroppen märkt: CE 1180 II D St 2 Märkningen är baserad på produktcertifi­katet Baseefa 06 ATEX 0068. Explosionsavlastningsluckorna är märkta: CE 1180 II D

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

• Zon-klassificering för placering av installationen (Non-zon, Zon 21 eller zon 22). Typ

A#

B

D***

F

G

H

I

J**

K**

L

M

O

P**

Q

R

S

U

W

X

E

2400

1106

485

1200

800

3600

720

2937

3737

se nedan

1121

777

2960

135

1200

115

115

47

23

J

2400

1106

485

1200

800

3600

720

3420

4220

se nedan

2321

1260

2960

135

2400

115

115

47

23

# Tillval 1200 mm. * Tillval utloppsposition/rensfläkt 800 x 800 eller 600 x 600 mm. (L-versionen: ej på dörrens sida). ** L-versionens höjd – minska måttet med 1440 mm. *** 400 mm över bottens insida.

L – teleskopiskt filterstativ

Alla dimensioner i mm*

Övertrycksfilter St1

Typ

Min. justering

Max. justering

Filtertyp

Version

Antal moduler

Total filteryta

Stoftbehållare

L = 1196

155

850

NFPZ3000

HE

1 modul

42 m2

ingår

L = 1596

555

1250

NFPZ3000

HJ

1 modul

85 m2

ingår

L = 2195

1155

1850

NFPZ3000

HJ

2 moduler

170 m

ingår

L = 2596

1555

2250

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

2

Filtret är förmonterat i 2 delar. Exkl. backspjäll och rensfläktar.

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

19


NFSZ3000 Påsfilter med rotorsluss eller skruv

NFSZ3000-filtret är konstruerat för medelstora luftvolymer och kan hantera stora materialkoncentrationer. Det är ett modulfilter gjort av galvaniserad stålplåt. Filtret har teleskopiska stödben och är lämpligt för utomhusbruk. Filtret finns i två bredder, typ E (1200 mm) och typ J (2400 mm). Varje modul av filterkonstruktionen är utrustad med en kombinerad inspektions- och explosionsavlastningslucka. Filterrensning sker med hjälp av rensfläktar. Filtret är utrustad med den unika, patenterade filterpåsen SUPERBAG. De medelstora/stora partiklarna är separerade i filterstoftfickan och inloppssektionen (valfri) och luften distribueras sedan till filterpåsarna. Det uppsamlade materialet matas ut genom rotorslussen. Rotorslussen matar ut materialet trycklöst till silo, container eller separat transportsystem. Filtret kan levereras antingen för kontinuerligt drift eller med avbrott för rensning av filterpåsarna var fjärde timma.

Fördelar • NFSZ3000 med rotorsluss eller skruvtransportör handhar luftvolym från 1 500-65 000 m3/h. • Stort urval rotorslussar/ skruvtransportörer för utmatning. • ATEX-certifierad för St1 och St2 stoft med ett Kst värde upp till 300 bar m/s. • Kompakt design. • Lämpligt för att handha stora volymer luft med svår materialförorening. • Konstruerad för kontinuerligt drift eller drift med 15 minuters rensningsavbrott, ca var fjärde timma. • Att monteras antingen på marken eller på taket. • Övertryckversion eller undertryckversion upp till 5 000 Pa. • Explosionsavlastning stigande eller sidledes. • Kraftfull on-line rensning med effektiva rensfläktar. • Patenterade antistatiska polyester SUPERBAG-filterpåsar. • Lätt att installera på plats och bygga till vid behov. • Låg energiförbrukning.

Konstruktion • Max. arbetstemp. 75 °C • Maximalt undertryck: 5000 Pa. • Maximalt övertryck: 800 Pa. • Inlopp genom filterstoftfickan eller genom inloppsmodulen. • Rensfläkten för omvänd luftrensning av filterpåsar, kan monteras på sidan eller på taket. • Kombinerad inspektions- och spränglucka. • Filteryta: HJ: 85 m2 / per modul LJ: 40 m2 / per modul HE: 42 m2 / per modul LE: 20 m2 / per modul • Filteryta upp till 510 m2 per filter. Ytbehandling • Galvaniserad stålplåt. Tillval • Inblåsningsmodul. • Förlängda teleskopben med vindkryss. • Ett urval filtermaterial för olika stoft som ska filtreras.

Märkning

Tillbehör

NFSZ3000 filterkroppen för stoft typ St1 för installation i non-zon är märkt: CE 1180 II D St 1.

• Rensfläkt: 800 x 800 mm, 1,1 kW. • Rensfläkt: 800 x 800 mm, 2,2 kW. • Rensfläkt: 600 x 600 mm, 1,1 kW.

För stoft typ St1 och St2, är filterkroppen märkt: CE 1180 II D St 2.

• Inspektionsplattform med stege. • Inlopp med backspjäll.

Märkningen är baserad på produktcertifikatet Baseefa 06 ATEX 0068.

• CARZ mottrycksklaff. • Returluftskompontenter för över/ undertryck (kanaler, s/v-spjäll, brandspjäll, explosionsavlastning, filter etc.)

Explosionsavlastningsluckorna är märkta: Vid beställning av NFSZ3000, var vänlig specificera din order:

CE 1180

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

• Zon-klassificering för placering av installationen (Non-zon, Zon 21 eller zon 22). Typ

II D.

A#

B

C

D***

F

G

H

I

J**

K**

N

O

P**

Q

R

S

U

W

X

E

2400

1106

952

485

1200

800

3600

720

2937

3737

se nedan 1121

L

M

240

777

2960

135

1200

115

115

47

153

J

2400

1106

952

485

1200

800

3600

720

3420

4220

se nedan 2321

240

1260

2960

135

2400

115

115

47

153

# Tillval 1200 mm. * Tillval utloppsposition/rensfläkt 800 x 800 eller 600 x 600 mm. (LJ-versionen: ej på dörrens sida) ** LJ-versionens höjd - minska måttet med 1440 mm. *** 400 mm över bottens insida.

NFSZ3000 med rotorsluss

Alla dimensioner i mm*.

NFSZ3000 med skruv L - teleskopiskt filterstativ

Detalj av ritning.

20

FILTERSYSTEM 

Detalj av ritning.

www.nederman.se

Typ

Min. justering

Max. justering

L = 1196

155

850

L = 1596

555

1250

L = 2195

1155

1850

L = 2596

1555

2250

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


NFKZ3000 Kedjefilter

För information om reservdelar se vår hemsida.

NFKZ3000-filtret är ett filter lämpligt för hantering av stora volymer luft med stora materialföroreningar. Det är ett modulfilter gjort av galvaniserad stålplåt. Filtret har teleskopiska stödben och är lämpligt för utomhusbruk. Varje modul (2400 mm) av filterkonstruktionen är utrustad med en kombinerad inspektions- och explosionsavlastningslucka. Filterrensning sker med hjälp av rensfläktar. Filtret är utrustad med den unika, patenterade filterpåsen SUPERBAG. Filterstoftfickan och inloppssektionen (valfri) separerar medium/stora partiklar och fördelar luften till filterpåsarna. En dubbel kedjetransportör på botten av stoftfickan flyttar det insamlade material till en rotorsluss för utmatning. Fördelar • Handhar luftvolym från 10 000 500 000 m3/h. • ATEX-certifierad för St1 och St2 stoft med ett Kst värde upp till 300 bar m/s. • Kompakt design. • Lämpligt för att handha stora volymer luft med svår materialförorening. • Konstruerad för kontinuerligt drift. • Att monteras antingen på marken eller på taket. • Övertryckversion eller undertryckversion upp till 5 000 Pa. • Explosionsavlastning stigande eller sidledes. • Kraftfull on-line rensning med effektiva rensfläktar. • Patenterade antistatiska polyester SUPERBAG filterpåsar. • Lätt att installera på plats och bygga till vid behov. • Låg energiförbrukning.

Konstruktion • Max. arbetstemp. 75 ° C • Maximalt undertryck: 5000 Pa. • Maximalt övertryck: 800 Pa. • Inlopp genom filterstoftfickan eller genom inloppsmodulen. • Rensfläkten för omvänd luftrensning av filterpåsar, kan monteras på sidan eller på taket. • Kombinerad inspektions- och explosionsavlastningslucka. • Filteryta: HJ: 85 m2 / per modul LJ: 40 m2 / per modul

Konstruktion • Max. arbetstemp: 75 °C.

Ytbehandling

• Max. undertryck: 5000 Pa.

• Galvaniserad stålplåt.

• Maximalt övertryck: 800 Pa.

Tillval

• Inlopp genom filterstoftfickan eller genom inloppsmodulen.

• Inblåsningsmodul.

• Rensfläkten för omvänd luftrensning av filterpåsar, kan monteras på sidan eller på taket.

• Förlängda teleskopben med vindkryss. • Ett urval filtermaterial för olika stoft som ska filtreras.

• Kombinerad inspektions- och explosionsavlastningspanel.

Tillbehör

• Finns i två bredd, typ E och J.

• Rensfläkt: 800 x 800 mm, 1,1 kW

• Filteryta: HJ: 85 m2 / per modul LJ: 40 m2 / per modul HE: 42 m2 / per modul LE: 20 m2 / per modul

• Rensfläkt: 800 x 800 mm, 2,2 kW • Rensfläkt: 600 x 600 mm, 1,1 kW • Inspektionsplattform med stege. • Inlopp med backspjäll. • CARZ mottrycksklaff.

Dimensioner (exempel – NFKZ3000 2 + 1 HJ)

• Returluftskompontenter för över/ undertryck (kanaler, s/v-spjäll, brand spjäll, explosionsavlastning, filter etc.) Märkning NFKZ3000 filterkroppen för stoft typ St1 för installation i non-zon är märkt: CE 1180 II D St 1. För stoft typ St1 och St2, är filterkroppen märkt: CE 1180 II D St 2. Märkningen är baserad på produktcertifikatet Baseefa 06 ATEX 0068. Explosionsavlastningsluckorna är märkta: CE 1180 II D.

A# 2400

B 1106

C

D

E

245

153

583

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

F 1200

G 800

H 3600

I 720

J**

K**

3420

4230

L se nedan

M 2321

N 952

O 1260

P**

Q

2960

135

R 2400

# Tillval 1200 mm. * Tillval utloppsposition/rensfläkt 800 x 800 eller 600 x 600 mm. (LJ-versionen: ej på dörrens sida) ** LJ-versionens höjd – minska måttet med 1440 mm.

L – teleskopiskt filterstativ Typ

U

W

150

47

Alla dimensioner i mm*.

Övertrycksfilter St1

Min. justering

Max. justering

L = 1596

555

1250

L = 2195

1155

L = 2596

1555

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

S 115

Filtertyp

Version

Antal moduler

Total filteryta

Kedjetransportör

Rotorsluss

1850

NFKZ3000

HJ

5 + 1 modul

425 m2

ingår

NRSZ 10

2250

NFKZ3000

HJ

6 + 1 modul

510 m

ingår

NRSZ 10

www.nederman.se 

2

FILTERSYSTEM

21


FMK Kassettfilter

För information om reservdelar se vår hemsida.

Konstruktion • Standard filtermaterial: Polyester NF 100. • 4-rader kassett: Max. 20 g/m3 fint eller grovt stoft. • Maximal arbetstemperatur 75 ºC.

• Explosionsavlastning på filterkroppen för klass St1 och St2 stoft och filterinstallation i non-zon eller zon 22.

• Maximalt undertryck 4000 Pa.

• Gångjärnsförsedd lucka.

• Maximalt övertryck 1500 Pa.

• 100-liters stoftinsamlingskärl på hjul.

• Inlopps- och utloppsdimensionerna 160, 250, 315, 400 mm.

• Rektangulär inlopps- eller utloppsfläns.

• 6-rader kassett: Max. 10 g/m3 fint stoft.

• Primär avskiljningskammare med perforerad skärm. • Renluft utloppskammare, höjd 200 mm. • Bultad lucka. • 50 liters stoftkärl.

FMK kassettfilter är en serie av kompakta filter. Tack vare den kompakta konstruktionen är filtren lättplacerade och ger många driftsfördelar. Filtren har konstruerats för inomhusoch utomhusbruk. På standardmodellen kan en fläkt monteras på ovansidan. Filterkassetterna finns tillgängliga i en mängd material. Fördelar • Tack vare den patenterade designen av filterkassetten, är rensningen extremt effektiv samtidigt som tryckluftsförbrukningen har reducerats till ett minimum. • Beprövad tillförlitlighet, baserad på över 20 års erfarenhet och kontinuerlig utveckling av filtreringstekniken. • FMK-filtrens kassetter är lätt åtkomliga och enkla att byta. • Hög effektivitet ger låg energiförbrukning.

• ATEX-version med sprängavlastning på filterkroppen för klass St1, St2 or St3 stoft och filter installation i non-zon 22 eller i zon 21: FMKZ-modell.

• Mätning av differentialtryck och reglering av rensningssystem: NF-8HD, nätanslutning 230V – 50 Hz / 110 V – 60 Hz. • Tryckluft rensningssystem (max. 6 bar), anslutning 1’’. • Tryckregulator och vattenavskiljare.

• Renluft utloppskammare, höjd 350 mm. Ytbehandling • Galvaniserad stålplåt. Tillbehör • Urval av inbyggda FM-fläktar från 3,0 till 18,5 kW. • Manuellt inregleringsspjäll i fläktinloppet. • Plattform med stege för underhållsarbeten. • Luftutlopp med ljuddämpare. • Ljudisolerad kåpa för att reducera ljud från fläkten och motorn.

Tillval

• Motviktsventil för stofttmatning.

• Ett stort urval av filtermaterial passande till stoft som ska behandlas.

• Kontinuerlig stofttömning med rotorsluss NRS 3.

• Tillgängligt i tre huvudversioner: - Filter med stoftficka och stoftupp samlingskärl. - Filter med stoftficka och fläns 300 x 300 mm. - Kan användas som silofilter.

• Extra skydd av kassetterna mot fibrösa stoft. • Benförlängning upp till 2000 mm. • CARZ mottrycksklaff.

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Typ

Antal Filteryta kassetter m2

Max. luftflöde m3/h

Stoftbehållare

FMK25-2E/4

2

15

1800

50 liter

FMK25-2E/6

2

22

2600

50 liter

FMK25-4E/4

4

29

3400

50 liter

FMK25-4E/6

4

44

5200

50 liter

FMK25-6E/4

6

44

5200

50 liter

FMK25-8E/4

8

58

7000

50 liter

FMK25-6E/6

6

66

8000

50 liter

FMK25-8E/6

8

88

10500

50 liter

Filtret är förmonterat i 2 delar.

22

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


För information om reservdelar se vår hemsida.

Konstruktion

Tillval

• Standardpatroner i polyester CA100: 5 g/m3 max. av fint eller grovt stoft.

• Ett urval av filtermaterial passande till stoft som ska behandlas.

• Patron i cellulosa CA175: 1 g/m3 max. kall rök. • Maximal arbetstemperatur 75 ºC • Maximalt undertryck 4000 Pa. • Maximalt övertryck 1500 Pa. • Inlopps- och utloppsdimensionerna 160, 250, 315, 400, 500 eller 560 mm. • Luftinloppsdel anpassad till en deflektor/ slitplåt.

• Tillgänglig i tre huvudversioner: - Filter med stoftficka och stoftuppsamlingskärl. - Filter med stoftficka och utmatningsfläns 300 x 300 mm. - Kan användas som silofilter. • ATEX-version med spräng avlastning på filterkroppen för klass St1, St2 or St3 stoft och filter installation i non-zon 22 eller i zon 21: FMKZ-model.

• Primär avskiljningskammare med perforerad skärm.

• Rotorsluss på filterkroppen för klass St1 och St2 stoft och filterinstallation i non-zon eller zon 22.

• Renluft utloppskammare, höjd 200 mm.

• Gångjärnsförsedd lucka.

• Bultad lucka.

• 50 eller 100-litersbehållare på hjul.

• 50 liters stoftkärl.

• Rektangulär inlopps- eller utloppsfläns.

• Mätning av differentialtryck och reglering av rensninssystem: BNF-8HD, energitillförsel 230 V – 50 Hz.

• Renluft utloppskammare, höjd 350 mm, för luftflöde mellan 9 500 och 16 000 m3/h.

• Tryckluft rensningssystem (max. 6 bar), anslutning 1’’.

• Renluft utloppskammare, höjd 500 mm, för luftflöde mellan 16 000 och 21 200 m3/h.

• Tryckluftfilter och tryckregulator.

Tillbehör

Ytbehandling

• Urval av inbyggda FM-fläktar från 3,0 till 18,5 kW.

• Galvaniserad stålplåt.

• Manuellt spjäll i fläktinloppet. • Plattform med stege för underhållsarbeten. • Utlopp med ljuddämpare.

Kodnyckel, exempel: FMC200-2L FMC200

• Ljudisolerad kåpa för att reducera ljud från fläkten och motorn.

FMC200 Patronfilter

2-8

Antal patroner

L/A

Patronhöjd: L = låg, A = hög

• Motvikt klaffventil för stofttömning. • Kontinuerlig stofttömning med rotorsluss NRS 3.

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

• Extra skydd av patroner mot fibrösa stoft. • Benförlängning upp till 2000 mm. • CARZ mottrycksklaff.

Typ

FMC Patronfilter

Antal patroner

Filteryta m2

Max. luftflöde m3/h

Stoftbehållare 50 liter

FMC200-2L

8

standard: 32

3200

FMC200-2L

8

cellulosa: 72

3200

50 liter

FMC200-4L

16

standard: 64

6400

50 liter

FMC200-4L

16

cellulosa: 144

6400

50 liter 50 liter

FMC200-6L

24

standard: 96

9600

FMC200-6L

24

cellulosa: 216

9600

50 liter

FMC200-8L

32

standard: 128

12800

50 liter

FMC200-8L

32

cellulosa: 288

12800

50 liter

FMC200-2A

8

standard: 53

5300

50 liter

FMC200-2A

8

cellulosa: 116

5300

50 liter

FMC200-4A

16

standard: 106

10600

50 liter

FMC200-4A

16

cellulosa: 232

10600

50 liter

FMC200-6A

24

standard: 159

15900

50 liter

FMC200-6A

24

cellulosa: 348

15900

50 liter

FMC200-8A

32

standard: 212

21200

50 liter

FMC200-8A

32

cellulosa: 464

21200

50 liter

FMC patronfilterserie ger många driftsfördelar tack vare den kompakta designen och det patenterade UniClean® rensningssystemet. Den speciella designen av UniClean®patroner garanterar enhetlig och effektiv rensning. FMC-filtren är designade för luftvolymer mellan 1 200-21 000 m3/h innehållande olika typer av stoft. FMC-filtren kan förses med olika typer av filterpatroner, vertikalt ställda för att undvika stoftackumulering på filtermaterialet. Fördelar • Patroner finns tillgängliga i en stor variation av material som passar de flesta applikationer oavsett stofttyp och mängd. • Dess modulära, kompakta design gör det möjligt att installera det nära stoft källan, varigenom energiförbrukningen reduceras. • FMC-filtrens patroner är lättåtkomliga och lätta att byta.

Filtret är förmonterat i 2 delar.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

23


FMC Patronfilter

För information om reservdelar se vår hemsida.

FMC200-2L och 2A med stoftbehållare

Alla dimensioner i mm.

Typ

FMC200-2L

FMC200-2A

standard

cellulosa

standard

cellulosa

Filteryta m2

32

72

53

116

Vikt (kg) med 50 liters stoftbehållare, exkl. fläkt

219

219

267

267

FMC Patronfilter FMC200-4L och 4A med stoftbehållare

Alla dimensioner i mm.

Typ

24

FMC200-4L

FMC200-4A

standard

cellulosa

standard

cellulosa

Filteryta m2

64

144

106

232

Vikt (kg) med 50 liters stoftbehållare, exkl. fläkt

418

418

495

495

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


För information om reservdelar se vår hemsida.

FMC Patronfilter

FMC200-6L och 6A med stoftbehållare

Alla dimensioner i mm.

FMC200-6L

Typ

standard

Filteryta m2 Vikt (kg) med 50 liters stoftbehållare, exkl. fläkt

FMC200-6A

cellulosa

standard

cellulosa

96

216

159

348

637

637

740

740

FMC Patronfilter FMC200-8L och 8A med stoftbehållare

Alla dimensioner i mm.

Typ Filteryta m2 Vikt (kg) med 50 liters stoftbehållare, exkl. fläkt

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FMC200-8L

FMC200-8A

standard

cellulosa

standard

cellulosa

128

288

212

464

836

836

969

969

FILTERSYSTEM

25


FMC Patronfilter

För information om reservdelar se vår hemsida.

Inlopp- och utloppspositioner för FMC200, typ L och A (skisser visar baksida) Inlopp:

topp

vänster

höger

botten Utlopp utan fläkt: vänster

höger

Fläkt: filterfront

Typ

Inloppsposition

Inloppsriktning

Fläktposition

Utlopp med fläkt

Utlopp utan fläkt

FMC200-2L FMC200-2A

M

topp höger vänster botten

M

RD270 RD180 RD90

höger vänster

FMC200-4L FMC200-4A

L1 R1

topp höger vänster botten

R1 L1

RD270 RD180 RD90

höger vänster

FMC200-6L FMC200-6A

M L1 R1 R1/L1*

topp höger vänster botten

RD270 RD180 RD9

höger vänster topp

FMC200-8L FMC200-8A

L1 R1 L2 R2 R1/L2* R2/L1*

topp höger vänster botten

RD270 RD180 RD90

höger vänster topp

Positioner med fet stil motsvarar standardpositioner.

26

FILTERSYSTEM 

M R1 L1

R1 L1 R2 L2

* Diameter 500 och 560 för FMC200-6A och FMC200-8A, ett T-rör sammanfogar båda inloppen.

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Inbyggd FM-fläkt för FMK och FMC-filter Maximal verkningsgrad med minimalt ljud FM-fläkten har konstruerats för att erbjuda maximal verkningsgrad med minimalt ljud. Resultatet är ett säkert och tillförlitligt system med låg energiförbrukning över hela luftflödesområde. Fläktarna är bara tillgängliga i RD-flöden. FMZ-fläkten kan användas på renluftsidan av en FMCZ 200 eller FMKZ 25-filter som handhar explosivt stoft. FMZ-fläkten är utrustad med en inspektionslucka. Specifikationer Fläkt, material

galv. plåt, 2 mm

Motor, el-data

3 x 400V, 50 Hz

Motor- och fläkthastighet

Typ

Motoreffekt kW

Märkning FMZ är typmärkt för installation på utsidan av den explosiva atmosfära zonen:

Standard

Vikt* kg

II D T4 Inre Zon 22 För installation i zon 22:

2900 RPM

II 3D T4 Inre Zon 22

Optimalt Ljudluftflöde nivå volym dB(A)/1m1 m3/h

Verkningsgrad

Max. luftflöde volym m3/h

L mm

W mm

H mm

M mm

FM620

3,0

74

2000

65

82

3000

650

650

245

350

FM622

4,0

83

3000

69

82

4000

650

650

245

370

FM625

5,5

95

4000

67

82

5000

650

650

245

430

FM825

7.5

150

5000

72

82

6000

800

800

465

430

FM831

11,0

166

7000

73

82

8000

800

800

465

560

FM835

15,0

180

9000

74

81

10000

800

800

465

560

FM1000

18,5

260

14000

76

82

16000

1173

1023

378

505

Utloppsfläns för FM 600

* Fläktens ungefärliga totalvikt och motor enligt använd motormodell. Ljudnivå och verkningsgrad motsvarar de optimala kraven. Anm. 1: Inkl. röranslutningar. Ljudnivån från utlopp är inte inkluderad.

FM-fläkt kapacitetsdiagram

Statiskt tryck

Utloppsfläns för FM 800

Luftflöde m3/h

Inkluderar inte filtermediats tryckfall.

FM-fläkt kapacitetsdiagram

Statiskt tryck

Utloppsfläns för FM 1000

Luftflöde m3/h

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Inkluderar inte filtermediats tryckfall.

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

27


AUTO M-Z Skakfilter

För information om reservdelar se vår hemsida.

Auto M-Z serien är ett kraftigt, fristående filter med ett automatiskt skakrensningssystem. Det är den senaste modellen som är byggd på över trettio års kontinuerlig utvecklingsarbete med produktionsförbättring.

Konstruktion • Maximal arbetstemp. 80 ºC • Maximalt undertryck: 4000 Pa. • Maximalt övertryck: 1500 Pa. • Filteryta från 7,5 till 90 m2.

Fördelar • All åtkomst för underhåll från enhetens framsida. • Stoftbehållare. • Tryckluft inte nödvändig. • ATEX-certifierad för explosivt stoft i kategorierna St1, St2 och St3. • Effektiv, automatisk, elektrisk motordriven skakmekanism. • Väderbeständigt för placering utomhus. • Snygg och kompakt design gör den lättplacerad.

• Stort urval filtermaterial som passar de flesta applikationer. • Fullständigt, högeffektivt fläktsortiment från 0,75 kW till 15 kW. • Många möjligheter för inloppsplacering. • Samtliga el-anslutningar fördragna till anslutningslåda på enheten. Ytbehandling • Typiskt grå RAL 7035; andra färger och målningsspecifikationer tillgängligt. Tillval • Vågutrustning för behållare tillgängligt för att underlätta användning av soppåsar. • Sektion för föravskiljning för skrymmande eller fibrösa stoft. • Säcktippningsenhet med gångjärnsförsedd lucka på framsidan.

Typ

Filteryta m3

Max. luftflöde m3/h

Max. fläkt kW

Vikt kg

Z7,5

7,5

800

3

160

Z15

15

1900

3

210

• Gnistfälla på insuget. • Inbyggt sekundärfilter F7 eller H14. • Fläkt 0,75 – 15,0 kW.

Z25

25

3000

7,5 (liten)

310

Tillbehör

Z30

30

3400

7,5 (liten)

350

• Ljuddämpande huv för fläkt.

Z50

50

6000

15

520

• Utlopp med väderhuv.

Z60

60

6800

15

640

• Tryckdifferensindikator.

Z75

75

9000

15

740

• Automatik för filterrensning.

Z90

90

10200

15

860 ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

* Inkl. ram för skakrensning, motor 0,25 kW och stoftbehållare 75 liter. Exkl. fläkt och automatik för skakrensning.

Standard AUTO M-Z aggregat A

B

C

D

E

F

G

H

K

Bredd exkl. terminalbox

Djup

Höjd med 75litersstoftbehållare

Höjd med 150litersstoftbehållare

Höjd till centrum, inlopp 75 liters behållare

Höjd till centrum, inlopp 150 liters behållare

Max. motor höjd

Höjd filterhus

Höjd std. ljuddämp.

Z7,5

830

750

1458

1753

485

783

245

911

Z15

830

750

2008

2303

485

783

245

1461

Typ

Max. vikt kg

Dimension

Aggregat med behållare och största fläkt.

Filterhus

425**

Ø 100, 125 150 och 190

160

120

425**

Ø 100, 125 150 och 190

210

160

Z25

1120

1010

2313

2613

565

865

366

1680

425

450 x 200 (H)

310

250

Z30

1120

1010

2567

2867

565

865

366

1937

425

450 x 200 (H)

350

290

Z50

2240

1010

2313

2613

565

865

844*

1680

425

450 x 200 (H)

520

420

Z60

2240

1010

2657

2867

565

865

844*

1937

1100

450 x 200 (H)

640

500

Z75

3360

1010

2313

2613

565

865

844*

1680

1100

450 x 200 (H)

740

550

Z90

3360

1010

2567

2867

565

865

844*

1937

1100

450 x 200 (H)

860

680

* OBS!: Visas för 11 kW och 15 kW-fläktar, vilka är monterade externt. Dimensioner för 7,5 kW-motor är 366. * * OBS! : Max. fläktstorlek för Z 7,5 och Z 15 är 3,0 kW.

28

Inlopp

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Alla dimensioner i mm.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


AUTO M-Z Skakfilter Dimensioner

Utlopp, alt. 1 på ovansidan.

Standardinlopp bak för enheter Z 7,5 till Z 30. Sidoinlopp valfritt.

Utlopp, alt. 2 från sidan med skyddsnät.

Standardinlopp bak för enheter Z 50 till Z 90. Sidoinlopp valfritt på enheter Z 50 och Z 60.

Utlopp, alt. 3 från sidan med kåpa för väderskydd.

Z 90 måste ha inlopp bak.

AUTO M-Z Fläktprestanda

Fläktkapacitet med öppet utlopp, vid 2900 rpm.

Inkluderar inte filtermediats tryckfall.

Fläktkapacitet med öppet utlopp, vid 2900 rpm.

Inkluderar inte filtermediats tryckfall.

Fläktkapacitet med öppet utlopp, vid 2900 rpm.

Inkluderar inte filtermediats tryckfall.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

29


MJB/ MJC / Cyclofilter

För information om reservdelar se vår hemsida.

I vårt filter program har vi även filter för stora luftmängder, höga temperaturer samt stora materialmängder. Dessa filter kännetecknas av att vara stabila konstruktioner som klarar höga under och övertryck samt 24 h drift. Kontakta oss för tekniskbeskrivning och pris. Vi hjälper er med teknisk support – vänligen kontakta kundtjänst. MJB A & H slangfilter

Cyclofilter slangfilter

MJC patronfilter

Kraftig svetsad stålkonstruktion

Kraftig svetsad stålkonstruktion

Stora luftmängder, upptill 170000 m3/h

Byte av filter från renluftsidan

Byte av filter från renluftsidan

Väderbeständiga

Väderbeständiga

Effektiv centrifugal förseparering garanterar effektiv filtrering för hög stoftbelastning över 300 g/m3

ATEX för explosivt stoft i kategorierna

ATEX för explosivt stoft i kategorierna

Filtrering med mycket lågt stoftinnehåll under 0,1 g/m3 i frånluften

St1, St2 och St3

St1, St2 och St3

Integrerad föravskiljning med ned/

Integrerad föravskiljning med ned/

Konstruerat för att hantera mycket stora volymer stoft, ex. trä eller papper.

korsströmmande luftfördelning

korsströmmande luftfördelning

ATEX för explosivt stoft i kategorierna St1 och St2

Stort urval integrerade fläktar

Stort urval integrerade fläktar

Luftflöde upp till 190000 m

Luftflöde upp till 65000 m3

per enskild filterenhet

per enskild filterenhet

3

Höga konstanta temperaturer Upp till 250 C

SiloSafe 24 & SiloSafe 24 Fan Är ett tryckluftrensat patronfilter med 24 m² filteryta, som används för siloventilation. Finns även med en 2,2 kW fläkt (SiloSafe 24F). Kraftig svetsad konstruktion i 4 mm varmgalvaniserad plåt. Filterbyte utförs mycket enkelt då det gångjärnsförsedda locket öppnas uppåt, patronerna byts från ovansidan. Självklart finns filtret i Atex utförande St1-St3. Fördelar • Kompakt design = lättplacerat! • Filtret är varmförzinkat vilket ger lång livslängd • 24 m² filteryta, vilket gör att filtret klarar de flesta bulkleveranser • Enkelt att utföra filterbyte möjliggörs genom att locket öppnas • Patenterad Uniclean patron erbjuder lång livslängd

30

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


MFS modulfiltersystem

MFS unika modulsystem med standardfästen och filterelement ger maximal flexibilitet. Så gott som alla kombinationer är möjliga, från installationer med enkelfilter till större system med filter i flera steg som kombinerar partikel-, HEPA- och gasfilter. För filtrering av både partiklar och gaser placeras partikelfiltret före gasfiltret. För att öka luftflödeskapaciteten kan flera filtersystem monteras parallellt. Applikationer: TIG- och punktsvetsning, laboratorieutsugning, livsmedelsingredienser och illalukt, kemikaliehantering etc. • Få delar – enkel installation

Installationsexempel

• Moduldesign – enkelt att utöka filterkapaciteten • Partikel-, HEPA- och gasfilter kan kombineras

Partikel­filter Kolfilter

MFS Partikelfilter För svetsrök, damm och stora partiklar. En komplett filterenhet innehåller filterpatron, hållare och två anslutningar.

MFS Mikrofilter och HEPA

För mycket finkorniga och förorenande partiklar. En komplett filterenhet innehåller filterpatron, hållare och två anslutningar.

Tryckfall

Tryckfall

MFS Gasfilter och kol Absorberar lukter, gaser, rök och organiska lösningsmedel (toluen och metyletylketon). En komplett filterenhet innehåller filterpatron, fäste och två anslutningar.

Tryckfall

Art.nr

12600144

Art.nr

12600444

Art.nr

12600544

Filteryta

18 m²

Filteryta

14 m²

Totalvikt

21 kg

Avskiljningsgrad

99 %*

Avskiljningsgrad

99,95 %*

Vikt filtermedium

15 kg

Vikt

8,8 kg

Vikt

6,4 kg

Material i cylinder

Fiberpapper

Material i cylinder

Fiberpapper

Material i cylinder

Fiberpapper

Material i filtermedium

Aktivt kol

Material i filtermedium

Fiberpapper, BIA-kategori M

Material i filtermedium

Mikroglasfiber

*) enligt EN 1822, H13

160 Ø

Luftflödet får inte överstiga 500 m3/h per filterenhet. Ju mindre luftflödet är, desto högre blir avskiljningsgraden/ absorberingen.

395

767

Ø 11

310 Ø 400 485

(mm)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Tillbehör

Art.nr

Hållare

12600644

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

31


FilterMax C25 Ett kompakt fristående filter med inbyggd fläkt FilterMax C25 är en komplett och integrerad filterlösning för hela verkstaden. FilterMax C25 filtrerar luftföroreningar från metallindustri och icke-explosivt damm från andra industrier. Filtret kan klara upp till 2 750 m3/h. Det finns ett brett sortiment av patroner för olika användningsområden. FilterMax C25 är försedd med Nederman automatiska rensningssystem. Puls-jet-systemet rensar filterpatronerna i sekvens medan filtret fortfarande är i drift. FilterMax C25 kan även rensar efter drift om så önskas. FilterMax C25 patronen är en högpresterande och kompakt filter patron. Patronerna finns i olika material. Den platta formen på filterpatronerna minimerar området med ”förlorat” medium längst upp på patronen.

Konstruktion • Kraftfull filtreringslösning för kontinuerlig drift • Kompakt enhet som tar liten plats på golvet • Tyst rensningssystem för en god arbetsmiljö • Integrerad fläkt och inbyggt styrsystem för enkel mekanisk och elektrisk installation

Modeller Beskrivning

Spänning V

FilterMax C25 400 V 50 Hz * Beskrivning

Hz

Ström A

Art.nr

400

3

50

6,1

12630167

Spänning V

Fas

Hz

Ström A

Art.nr

FilterMax C25 400 V 50 Hz ** Beskrivning

Fas

400

3

50

6,1

12630767

Spänning V

Fas

Hz

Ström A

Art.nr

230

3

50

6,1

12374563

Ombyggnadssats för FilterMax C25 från 400 V till 230 V, 3-fas, 50 Hz * Modeller inklusive PW NS-filter, 12 m2. ** Modeller utan filter. Välj filter från listan med tillbehör.

Pa 3500

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

kW 3.0

3000

2.5

2500

2.0

2000

1.5

1500

1.0

1000

0.5

500

0,0

0

32

Tryckfall

1000

1500

2000

2500

3000 m3/h

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterMax C25 tillbehör Beskrivning

Art.nr

Filterpatron, 12 m , PW NS-95-12-4 (4-pack) / W3 PTFE-impregnerad (Non-Stick), spunnen polyester. Passar för rök och fint till medelfint damm. Tvättbar. Effektivitet 99 % vid 0,5 μm.

12373270*

Filterpatron, 12 m2, PW PTFE-95-12-4 (4-pack) PTFE-membran, laminerat på spunnen polyester. Lämplig för små till medelstora partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99,9 % vid 0,5 μm.

12373325*

Filterpatron, 10 m2, antistatisk, PWA-95-10-4, (4-pack) Aluminiumbelagd spunnen polyester. Lämplig för antändningskänsliga medelgrova till grova partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99 % vid 0,5 μm.

12373303*

Filterpatron, 10 m2, antistatisk PTFE, PWA PTFE-95-10-4, (4-pack) Aluminiumbelagd spunnen polyester, laminerad med ett PTFE-membran. Lämplig för antändningskänsliga medelgrova till grova partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99,9 % vid 0,5 μm.

12373335*

Filterregulator Används för att ställa in rätt lufttryck. Avskiljer damm från tryckluften, vilket gör att den även skyddar ventilerna. Bör installeras i tryckluftsledningen. Får endast placeras i en frostfri miljö.

12372064

Avstängningsventil för tryckluft Avluftande avstängningsventil. Bör installeras i tryckluftsledningen. Används för att stänga av tryckluften innan service utförs på systemet. Vid beställning i anslutning till leverans monteras detta tillbehör på fabriken.

12372083

Tryckmätarsats Mäter tryckfallet över filterpatronerna. Monteras på FilterMax stativet. Kan kombineras med en tryckvakt för att LED nr 3 ska indikera när det är dags att byta filterpatroner. Vid beställning i anslutning till leverans monteras detta tillbehör på fabriken.

12372063

dP-kontrollsats Används för effektivare kontroll av rengöringen med bättre tillsyn. Sparar tryckluft vid viss användning med varierande belastning. Utrustad med larmfunktioner för högt tryckfall över filter.

12373321

Säkerhetsbrytare För FilterMax C 25.

12372076

FilterMax C25 W3-sats Satsen innehåller dP-kontrollsats, filterregulator, avstängningsventil, blixtlampa och plastpåsar för dammbehållaren. Med den här satsen Filter Max C25 är BGIA certified for svetsrökklass W3, enligt standarden EN ISO 15012-1.

12375078

2

* Endast för beställning med FilterMax C25.

Modell

C25

Vikt

454 kg

Antal filterpatroner

4

Total filteryta

48 m2 (Poly Web-filter), 40 m2 (antistatiskt Poly Web-filter)

Luftflöde (beroende på belastning och användningsområde)

1 500–2 750 m3/tim

Krav på tryckluft

4 till 6 bar, fri från olja och vatten

Tryckluftsförbrukning

64 N-liter/min med 30 sek intervall, 32 N-liter/rengöringspuls

Omgivningstemperatur

-20 °C till +50 °C

Temperatur på processluft (torr)

0 °C till +60 °C, ej kondenserande

Dimensionerat tryckfall

1 200 Pa

Filtrering

99 % eller 99,9 % (PTFE-filter) vid 0,5 μm (efter en tid i drift)

Behållarens kapacitet

30 liter

Beskrivning av material

3 mm målad stålplåt

Installation

Inomhus

Fläktmotor

3 kW

Skyddsklass

IP 54

Reläspänning, tillbehör

24 V AC, max 60 VA

Arbetstryck

0 till -5 kPa, inte övertryck

Pulsbuller

50 dB LpAeq, 30 s

Ljudnivå

66 dB(A)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

33


FilterMax F Modulbyggt filtersystem med inbyggd föravskiljare Systemdelar

För att få ett komplett system måste du välja dina systemdelar. FilterMax F Art.nr

Beskrivning

FilterMax F är en komplett filterlösning för hela verkstaden. Med den integrerade föravskiljaren passar FilterMax F perfekt för användningsområden med rök och grova partiklar. FilterMax F är en effektiv och kompakt filtreringsenhet med kapacitet på upp till 10 000 m3/h. FilterMax F är byggd för industriell hantering av icke-explosivt torrt damm och rök. Den kompakta och effektiva integrerade föravskiljaren fångar upp upp till 80 procent av de grova partiklarna och större gnistorna, vilket ökar filterpatronernas livslängd. FilterMax F är försedd med Nedermans automatiska rensningssystem. Puls-jet-systemet renser filterpatronerna i sekvens medan filtret fortfarande är i drift. FilterMax F kan även rensas efter drift om så önskas. FilterMax F-patronen är en högpresterande och kompakt filterpatron. Patronerna finns i olika material. Den platta formen på filterpatronerna minimerar området med ”förlorat” medium längst upp på patronen. Konstruktion • Automatiskt styrsystem • Puls-jet-rengöringssystem • Dammfritt filterbyte • Integrerad föravskiljare/gnistfälla

Modeller Beskrivning

Art.nr

FilterMax F30

12603567

FilterMax F60

12606567

FilterMax F90

12609567

Obs. Inkluderar inte filterpatroner, inlopp, utlopp, och dammhanteringssystem. Dessa måste beställas separat.

34

FILTERSYSTEM 

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 250 mm

12373561

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 315 mm

12373562

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 400 mm

12373563

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 500 mm

12373564

Utlopp: Anslutningsdiameter Ø 315 mm

12373565

Utlopp: Anslutningsdiameter Ø 400 mm

12373566

Utlopp: Anslutningsdiameter Ø 500 mm

12373567

Dammhanteringssystem: Behållarsats 2 x 40 liter. Inklusive adapter.

12373881

Dammhanteringssystem: Behållarsats på hjul, 2 x 100 liter. Inklusive adapter och förlängningsben.

12373897

Filterpatron, 10 m2, PW NS-75-10-6, (6-pack) / W3 PTFE-impregnerad (Non-Stick), spunnen polyester. Lämplig för rök och fint till medelfint damm. Tvättbar. Effektivitet 99 % vid 0,5 μm.

12373161*

Filterpatron, 10 m2, PW-PTFE-75-10-6 (6-pack) PTFE-membran, laminerat på spunnen polyester. Lämplig för små till medelstora partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99,9 % vid 0,5 μm

12375388*

* Endast för beställning med FilterMax F.

Tillbehör FilterMax F Art.nr

Beskrivning Extra dammbehållare 40 liter.

12373898

Extra dammbehållare (inkl. lock) 100 liter.

12373899

dP-kontrollsats Används för effektivare kontroll av rengöringen med bättre tillsyn. Sparar tryckluft vid viss användning med varierande belastning. Utrustad med larmfunktioner för högt tryckfall över filter.

12373603

Avstängningsventil Avluftande avstängningsventil. Bör installeras i rörledningen för tryckluft. Används för att stänga av tryckluften innan service utförs på systemet.

12372083

Tryckvakt för tryckluft Skyddar filtret från skador vid användning utan tryckluft. Får inte placeras i områden med explosionsrisk.

12372142

Filterregulator Används för att ställa in rätt lufttryck. Avskiljer damm från tryckluften, vilket gör att den även skyddar ventilerna. Bör installeras i tryckluftsledningen. Får endast placeras i en frostfri miljö.

12372064

Tryckmätarsats Mäter tryckfallet över filterpatronerna. Monteras på FilterMax stativet.

12372063

Filtermodul Filtermodul för ytterligare kapacitet, max 4 moduler i en enhet.

12373946

FilterMax F W3-sats Satsen innehåller dP-kontrollsats, filterregulator, avstängningsventil, blixtlampa och plastpåsar för dammbehållaren. Med den här satsen är FilterMax F BGIA certifierad för svetsrökklass W3, enligt standarden EN ISO 15012-1

12375079

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterMax F

Innerdiametrar inlopp/utlopp (mm) 250

315

400

500

A

-

2 375

2 440

2 565

B

-

3 300

3 365

3 490

C

-

-

4 290

4 415

D

2 450

2 560

-

-

E

3 370

3 480

3 540

-

F

-

4 410

4 470

4 600

G

-

1 430

1 445

1 465

H

275

325

395

445

Obs. Höjdmåtten gäller för en behållare på 40 L. Om en behållare på 100 L används, lägg till 450 mm.

Modell Vikt

F 30

F 60

F 90

630 kg

900 kg

1 200 kg

6

12

18

Antal filterpatroner Total filteryta

60 m

Luftflöde (beroende på belastning och tillämpning)

2

120 m

180 m2

3 000–7 000 m3

4 500–10 000 m3

2

1 500–3 500 m3

Krav på tryckluft

4 till 6 bar, fri från olja och vatten

Tryckluftsförbrukning

70 N-liter/min med 30 sek intervall, 35 N-liter/rengöringspuls

Spänningsmatning

100 V, 120 V, 230 V, 50/60 Hz

Omgivningstemperatur

-20 °C till +60 °C / -5 °F till 140 °F

Temperatur på processluft (torr)

0 °C till +60 °C, ej kondenserande

Dimensionerat tryckfall

1 200 Pa

Filtrering

99 % eller 99,9 % (PTFE-filter) vid 0,5 μm (efter en tid i drift)

Beskrivning av material

3 mm lackerat stål, epoxibaserad zink-grundfärg och täckfärg

Miljöklasser

C4 = hög korrosionsrisk, utomhus, förorenade stadsområden och kustområden

Installation

Inomhus/utomhus

Skyddsklass

IP 54

Reläspänning, tillbehör

24 V AC, max 60 VA

Arbetstryck

0 till -5 kPa, inte övertryck

Pulsbuller

50 dB LpAeq, 30 s

Ljudnivå

F30: 50 dB(A), F60: 63 dB(A), F90: 73 dB(A)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

35


FilterMax DF Modulbyggt filtersystem för många användningsområden Systemdelar

För att få ett komplett system måste du välja dina systemdelar. FilterMax DF Art.nr

Beskrivning

FilterMax DF är en effektiv och kompakt lösning på dina damm- och rökproblem. FilterMax DF filtrerar luftföroreningar från metallindustri och icke-explosivt damm från andra industrier. Filtret klarar upp till 13 000 m3/h. Det finns ett brett sortiment av patroner för olika användningsområden. FilterMax DF är försedd med Nedermans automatiska rensningssystem. Puls-jet-systemet rensar filterpatronerna i sekvens medan filtret fortfarande är i drift. FilterMax DF kan också renas efter drift om så önskas. FilterMax DF-patronen är en högpresterande och kompakt filterpatron. Patronerna finns i olika material. Den platta formen på filterpatronerna minimerar området med ”förlorat” medium längst upp på patronen.

Konstruktion • Automatiskt styrsystem • Puls-jet-rengöringssystem • Dammfritt filterbyte

Modeller Beskrivning

Art.nr

12373561

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 315 mm

12373562

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 400 mm

12373563

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 500 mm

12373564

Utlopp: Anslutningsdiameter Ø 315 mm

12373565

Utlopp: Anslutningsdiameter Ø 400 mm

12373566

Utlopp: Anslutningsdiameter Ø 500 mm

12373567

Dammhanteringssystem: Behållarsats 50 L. Satsen innehåller adapter och passande förlängningsben.

12373550

Dammhanteringssystem: Behållarsats på hjul, 100 L. Satsen innehåller adapter och passande förlängningsben.

12373571

Matarenhet för damm med rotorsluss: För automatisk transport av insamlat damm. Satsen innehåller adapter och passande förlängningsben.

12373573

Filterpatron, 12 m2, PW NS-95-12-6, (6-pack) / W3 PTFE-impregnerad (Non-Stick), spunnen polyester. Lämplig för rök och fint till medelfint damm. Tvättbar. Effektivitet 99 % vid 0,5 μm.

12373301*

Filterpatron, 12 m2, PW-PTFE-95-12-6, (6-pack) PTFE-membran, laminerat mot spunnen polyester. För små till medelstora partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99,9 % vid 0,5 μm.

12375387*

Filterpatron, 10 m2, antistatisk, PWA-95-10-6, (6-pack) Aluminiumbelagd spunnen polyester. Lämplig för antändningskänsliga medelgrova till grova partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99 % vid 0,5 μm.

12372749*

Filterpatron, 10 m2, antistatisk PTFE, PWA-PTFE-95-10-6, (6-pack) Aluminium­belagd spunnen polyester, laminerad med ett PTFE-membran. Lämplig för antändningskänsliga medelgrova till grova partiklar. Tvättbar. Effektivitet 99,9 % vid 0,5 μm.

12373337*

* Endast för beställning med FilterMax DF.

Tillbehör FilterMax DF Art.nr

Beskrivning Extra dammbehållare 50 L.

12373547

Extra dammbehållare (inkl. lock) 100 L.

12373899

dP-kontrollsats Används för effektivare kontroll av rengöringen med bättre tillsyn. Sparar tryckluft vid viss användning med varierande belastning. Utrustad med larmfunktioner för högt tryckfall över filter.

12373603

Avstängningsventil Avluftande avstängningsventil. Bör installeras i tryckluftsledningen. Används för att stänga av tryckluften innan service utförs på systemet.

12372083

Tryckvakt för tryckluft Skyddar filtret från skador vid användning utan tryckluft. Får inte placeras i områden med explosionsrisk.

12372142

Filterregulator Används för att ställa in rätt lufttryck. Avskiljer damm från tryckluften, vilket gör att den även skyddar ventilerna. Bör installeras i tryckluftsledningen. Får endast placeras i en frostfri miljö.

12372064

Tryckmätarsats Mäter tryckfallet över filterpatronerna. Monteras på FilterMax stativet.

12372063

FilterMax DF 40

12620467

FilterMax DF 80

12620567

Filtermodul Filtermodul för ytterligare kapacitet, max 4 moduler i en enhet.

12373660

FilterMax DF 120

12620667

FilterMax DF W3-sats Satsen innehåller dP-kontrollsats, filterregulator, avstängnings­ventil, blixtlampa och plastpåsar för dammbehållaren. Med den här satsen FilterMax DF är BGIA certified for svetsrökklass W3, enligt standarden EN ISO 15012-1.

12375080

Obs. Inkluderar inte filterpatroner, inlopp, utlopp, och dammhanteringssystem. Dessa måste beställas separat.

36

Inlopp: Anslutningsdiameter Ø 250 mm

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterMax DF

Innerdiametrar inlopp/utlopp mm 250

315

400

500

A

-

2 615

2 685

2 810

B

-

3 535

3 605

3 730

C

-

-

4 525

4 650

D

2 590

2 700

-

-

E

3 510

3 620

3 690

-

F

-

4 540

4 610

4 740

G

-

1 195

1 195

1 195

H

270

315

390

440

Obs. Höjdmåtten gäller för en behållare på 50 L. Om en behållare på 100 L används, lägg till 450 mm.

Modell

DF 40

DF 80

DF 120

Vikt

630 kg

900 kg

1 200 kg

Antal filterpatroner

6

12

18

Total filteryta

72 m2 60 m2 (antistatisk)

144 m2 120 m2 (antistatisk)

216 m2 180 m2 (antistatisk)

Luftflöde (beroende på belastning och tillämpning)

2 200–4 300 m3

4 300–8 600 m3

6 500–13 000 m3

Krav på tryckluft

4 till 6 bar, fri från olja och vatten

Tryckluftsförbrukning

70 N-liter/min med 30 sek intervall, 35 N-liter/rengöringspuls

Spänningsmatning

100 V, 120 V, 230 V, 50/60 Hz

Omgivningstemperatur

-20 °C till +60 °C

Temperatur på processluft (torr)

0 °C till +60 °C, ej kondenserande

Dimensionerat tryckfall

1 200 Pa

Filtrering

99 % eller 99,9 % (PTFE-filter) vid 0,5 μm (efter en tid i drift)

Beskrivning av material

3 mm lackerat stål, epoxibaserad zink-grundfärg och täckfärg

Miljöklasser

C4 = hög korrosionsrisk, utomhus, förorenade stadsområden och kustområden

Installation

Inomhus/utomhus

Skyddsklass

IP 54

Reläspänning, tillbehör

24 V AC, max 60 VA

Arbetstryck

0 till -5 kPa, inte övertryck

Pulsbuller

50 dB LpAeq, 30 s

Ljudnivå

DF40: 50 dB(A), DF80: 63 dB(A), DF120: 73 dB(A)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

37


NOM 4 Oljedimfilter

NOM 4 är ett oljedimfilter i kompakt utförande och därför lämpligt för enkla CNC-maskiner med slutet skåp. Enheten är enkel att installera och medger maximal flexibilitet i verkstaden, eftersom den normalt installeras upptill på maskinen. NOM 4 är lämplig för emulsionsoljor etc. och uppfyller PM10.

573 Ø 526

198,5

696

232

• Överlägsen avskiljningsgrad • Låg underhållskostnad • Automatisk filterrensning

Ø9 X4 Ø 160

Modell

Max. luftflöde, m³/h

Huvudfilteryta, m²

HEPA-filteryta, m²

Fläkt

Spänning V

Antal faser

Effekt, kW

Ström A

Art.nr

NOM 4

400

3

nej

ja

230

1

0.37

3.15

12610368

NOM 4

400

3

5,5

ja

230

1

0.37

3.15

12610468

NOM 4

400

3

nej

ja

400/230

3

0.37

1.0/1.75

12610568

NOM 4

400

3

5,5

ja

400/230

3

0.37

1.0/1.75

12610668

Motorspjäll och fläktstarter – se respektive avsnitt.

Tillbehör Droppsamlare

12373657

2

Maskinställ, inklusive spjäll

12373705

3

Väggkonsol

10504035

4

Manometerkit, mäter tryckfallet över filterpatronerna

12373656

1

38

Art.nr

1

2

FILTERSYSTEM 

3

4

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


NOM 11 Oljedimfilter

Filtren i NOM-serien är avsedda för maskiner som stansar och pressar stålplåt, för industritvättmaskiner, för abrasiv vattenskärning, för användning i bagerier etc. Vid all metallbearbetning med problem med oljedimma kan dessa filter monteras i ett rörsystem som är anslutet till maskinerna. Alla enheter är försedda med fläkt och tryckmätare för kontroll av filtren, samt en indikering för när filtren behöver rengöras (självdränerande). Passar för emulsioner och raka oljor. Uppfyller PM10. (Dygnsmedelvärde för fina partiklar 35 μg/m3och årsmedelvärde för fina partiklar 15 μg/m3.)

• Överlägsen filtreringseffektivitet • Låga underhållskostnader • Framtaget för att ta liten plats • Självrengörande filter • Inbyggd fläkt

6 4

3

2

1 5 100

emulsion. Huvudfiltret är tvättbart. Filtrerings­effektivitet > 97,5% för oljedimma.

2. Luften börjar rotera när den passerar turbulator­plattorna och stora olje­droppar avskiljs.

4. HEPA-filtret uppfyller myndigheternas krav på effektiv rengöring. Alla NOM-filter kan därför förses med HEPA-filter. HEPA-filtret är inte tvättbart.

3. Huvudfiltret fångar upp de flesta av de större partiklarna. Det har en självdränerande funktion och blir därför mättat med olja, vilket innebär att filtret kan klara stora mängder

90 80 70

Effektivitet (%)

1. Den förorenade luften från processen sugs in i den nedre kammaren.

NOM Filter

60

Centrifugalfilter A Centrifugalfilter B

50 40 30 20 10 0

5. Dräneringsrör. Oljan rinner tillbaka till en uppsamlingstank eller till maskinen.

1

0,5

-10

1,5

2

Partikelstorlek (μm)

2,5

Effektivitet hos NOM:s huvudfilter, jämfört med typiska centrifugalfilter, testat med DOP.

6. Inbyggd fläkt.

Modell

Fläkt

Spänning V

Fas

HEPA-filter m2

Effekt kW

Ström A

Filteryta m2

Max. luftflöde m3/tim

Art.nr

NOM 11

ja

230

1

nej

0,75

5

8,5

1 100

12621768

NOM 11

ja

230

1

16

0,75

5

8,5

1 100

12621868

NOM 11

ja

400/230

3

nej

0,75

1,73/3,0

8,5

1 100

12622168

NOM 11

ja

400/230

3

16

0,75

1,73/3,0

8,5

1 100

12622268

NOM 11

nej

nej

8,5

1 100

12622568

NOM 11

nej

16

8,5

1 100

12622668

Tillbehör

3

För NOM 11

Art.nr

1

Ljuddämpare

x

12373649

3

Behållare med vatten- och oljefälla, finns i olika utföranden

x

12373651

4

Slang med oljefälla

x

12373652

NOM 11

R 1/4"

1310 / 1350 / 1500 *

1310 / 1350 / 1500 *

Ø 315 / 200 238 / 278 / 428 *

798

Ø 315 / 200 238 / 278 / 428 *

Ø 160 983 / 1023 / 1173 *

798

Ø 315

Ø 160 983 / 1023 / 1173 *

784

Ø 315

784

1

3

4

R 1/4"

* Beror på förlängningsbenens läge.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

39


NOM 18 och 28 Oljedimfilter

Filtren i NOM-serien är avsedda för maskiner som stansar och pressar stålplåt, för industritvättmaskiner, för abrasiv vattenskärning, för användning i bagerier etc. Vid all metallbearbetning med problem med oljedimma kan dessa filter monteras i ett rörsystem som är anslutet till maskinerna. Alla enheter är försedda med tryckmätare för kontroll av filtren, samt en indikering för när filtren behöver rengöras (självdränerande). Passar för emulsioner och raka oljor. Uppfyller PM10. (Dygnsmedelvärde för fina partiklar 35 μg/m3 och års­medelvärde för fina partiklar 15 μg/m3.)

6 4

3

1

2 5

mängder emulsion. Huvudfiltret är tvättbart. Filtreringseffektivitet > 97,5% för oljedimma.

2. Luften börjar rotera när den passerar turbulatorplattorna och stora oljedroppar avskiljs.

4. HEPA-filtret uppfyller myndigheternas krav på effektiv rengöring. Alla NOM-filter kan därför förses med HEPA-filter. HEPA-filtret är inte tvättbart.

3. Huvudfiltret fångar upp de flesta av de större partiklarna. Det har en självdränerande funktion och blir därför mättat med olja, vilket innebär att filtret kan klara stora

• Låga underhållskostnader • Framtaget för att ta liten plats • Självrengörande filter • Enkel installation

100 90 80

Effektivitet (%)

1. Den förorenade luften från processen sugs in i den nedre kammaren.

• Överlägsen filtreringseffektivitet

70

NOM Filter

60

Centrifugalfilter A Centrifugalfilter B

50 40 30 20 10

5. Dräneringsrör. Oljan rinner tillbaka till en uppsamlingstank eller till maskinen.

0 -10

6. Inbyggd fläkt.

1

0,5

1,5

2

Partikelstorlek (μm)

2,5

Effektivitet hos NOM:s huvudfilter, jämfört med typiska centrifugalfilter, testat med DOP.

Modell

Fläkt

Spänning V

Fas

HEPA-filter m2

Effekt kW

Ström A

Filteryta m2

Max. luftflöde m3/tim

Art.nr

NOM 18

ja

230

1

nej

1,1

6,7

14

1 800

12631968

NOM 18

ja

230

1

24

1,1

6,7

14

1 800

12632068

NOM 18

ja

400/230

3

nej

1,1

2,45/4,3

14

1 800

12632368

NOM 18

ja

400/230

3

24

1,1

2,45/4,3

14

1 800

12632468

NOM 18

nej

nej

14

1 800

12632768

NOM 18

nej

24

14

1 800

12632868

NOM 28

ja

400/230

3

nej

2,2

4,56/7,9

21

2 800

12641768

NOM 28

ja

400/230

3

40

2,2

4,56/7,9

21

2 800

12641868

NOM 28

nej

nej

21

2 800

12642368

NOM 28

nej

40

21

2 800

12642468

Tillbehör

För NOM 18

För NOM 28

Art.nr

1

Ljuddämpare

x

2

Behållare med vatten- och oljefälla, finns i olika utföranden

x

x

12373651

3

Slang med oljefälla

x

x

12373652

NOM 18

3

12373650

NOM 28 798

784

50

698

300

R 1/4"

2084 / 2124 / 2274 * Ø 315

238 / 278 / 428 *

1669 / 1709 / 1859 * Ø 315

Ø 315

Ø 315 / 250

238 / 278 / 428 *

1704 / 1744 / 1894 *

2084 / 2124 / 2274 *

Ø 250

Ø 250

784

1

2

3

R 1/4"

* Beror på förlängningsbenens läge.

40

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


NOM 112 Oljedimfilter

3

2

1 4 1. Den förorenade luften från processen sugs in i den nedre kammaren. 2. Huvudfiltret fångar upp de flesta av de större partiklarna. Det har en självdränerande funktion och blir därför mättat med olja, vilket innebär att filtret kan klara stora mängder emulsion. Huvudfiltret är tvättbart. Filtreringseffektivitet > 97,5% för oljedimma.

Filtren i NOM-serien är avsedda för maskiner som stansar och pressar stålplåt, för industritvättmaskiner, för abrasiv vattenskärning, för användning i bagerier etc. Vid all metallbearbetning med problem med oljedimma kan dessa filter monteras i ett rörsystem som är anslutet till maskinerna. Alla enheter är försedda med tryckmätare för kontroll av filtren, samt en indikering för när filtren behöver rengöras (självdränerande). Passar för emulsioner och raka oljor. Uppfyller PM10. (Dygnsmedelvärde för fina partiklar 35 μg/m3, och årsmedelvärde för fina partiklar 15 μg/m3.)

• Hög kapacitet 10 000 m3/h • Överlägsen filtreringseffektivitet

100 90

• Självrengörande filter

80

Effektivitet (%)

5

3. HEPA-filtret uppfyller myndigheternas krav på effektiv rengöring. Alla NOM-filter kan därför förses med HEPA-filter. HEPAfiltret är inte tvättbart.

40 30 10 0

0,5

1

1,5

2

Partikelstorlek (μm)

2,5

3

Effektivitet hos NOM:s huvudfilter, jämfört med typiska centrifugalfilter, testat med DOP.

Modell

Filteryta m2

Max luftflöde, m³/h

Fläkt

HEPA-filter m2

Art.nr

NOM 112

84

10 000

nej

nej

12670368

NOM 112

84

10 000

nej

160

12670468

Art.nr

1

Behållare med vatten- och oljefälla, finns i olika utföranden

12373651

2

Slang med oljefälla

12373652

1454

Centrifugalfilter A Centrifugalfilter B

50

-10

5. Anslut till det centrala fläktsystemet.

För NOM 112

NOM Filter

60

20

4. Dräneringsrör. Oljan rinner tillbaka till en uppsamlingstank eller till maskinen.

Tillbehör

70

1408

Ø 504 2145

1

2

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FILTERSYSTEM

41


Reservdelar filter Huvudfilter

HEPA-filter

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

NOM 4

12610368

12373653

12373645

1

NOM 4

12610468

12373653

12373645

1

NOM 4

12610568

12373653

12373645

1

NOM 4

12610668

12373653

12373645

1

Huvudfilter

HEPA-filter

Antal

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

NOM 11

12620168

12373654

12373646

1

NOM 11

12620268

12373654

12373646

1

NOM 11

12620568

12373654

12373646

1

NOM 11

12620668

12373654

12373646

1

NOM 11

12621168

12373654

12373646

1

NOM 11

12621268

12373654

12373646

1

Huvudfilter

HEPA-filter

Antal

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

NOM 18

12630168

12373655

12373647

1

NOM 18

12630268

12373655

12373647

1

NOM 18

12630568

12373655

12373647

1

NOM 18

12630668

12373655

12373647

1

NOM 18

12631168

12373655

12373647

1

NOM 18

12631268

12373655

12373647

1

Huvudfilter

HEPA-filter

Antal

Antal

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

NOM 28

12640568

12373680

12373648

1

NOM 28

12640668

12373680

12373648

1

NOM 28

12641168

12373680

12373648

1

NOM 28

12641268

12373680

12373648

1

Huvudfilter

HEPA-filter

Antal

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

NOM 112

12670168

12373680

12373648

4

NOM 112

12670268

12373680

12373648

4

Partikelfilter utan hållare

Mikro/HEPAfilter utan hållare

Gas filter utan hållare

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

MFS

12600144

12600711

MFS

12600444

MFS

12600544

FilterMax

42

För mer information angående komplett reservdelssortiment se vår hemsida.

12603361 12603461

PW NS standard / W3

PW PTFE

PWA antistatisk

PWA PTFE antistatisk

Antal

Plastpåsar (10 st) 950x950x0,15

Plastpåsar (10 st) 950x1400x0,15

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

Modell

Produkt art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

Reservdel art.nr

C25

12630167

12373270

12373324

12373302

12373336

1

12375166

C25

12630767

12373270

12373324

12373302

12373336

1

12375166

F 30

12603567

12372055

12372060

1

12375166

12375167

F 60

12606567

12372055

12372060

2

12375166

12375167

F 90

12609567

12372055

12372060

3

12375166

12375167

DF 40

12620467

12373271

12373559

12372773

12373338

1

12375166

12375167

DF 80

12620567

12373271

12373559

12372773

12373338

2

12375166

12375167

DF 120

12620667

12373271

12373559

12372773

12373338

3

12375166

12375167

FILTERSYSTEM 

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Mobila filter är ett snabbt och flexibelt sätt att förbättra en arbetsplats. Mobila filter är ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att förbättra en arbetsplats på nolltid. Enheterna innehåller allt du behöver för att extrahera damm/rök vid källan och finns i flera olika storlekar och kapaciteter. Vilket filter du än väljer kommer du att få det bästa i sitt slag med högsta kvalitet. Nederman är världsledande inom system för att hantera damm och rök med mer än 60 års erfarenhet.  Alla våra fläktar uppfyller ekodesigndirektivet.

MOBILA FILTER 43 51

43


PRODUKTGUIDE M o b i l a fi l te r

FilterCart Industribehov Luftmängd m3/h Filteryta m2 Avskiljningsgrad Filtermaterial Rensningsmetod

FilterCart Original

FilterCart W3

FilterCart Carbon Lukter, gaser, rök och organiska lösningsmedel

Lätt svetsrök

Lätt svetsrök

1050

1050

600

35

35

20 kg aktivt kol

99%

99%

-

Patron

Patron

Aktivt kol Engångsfilter

Engångsfilter

Engångsfilter

Rensning

-

-

-

Filtertyp

Övertryck

Övertryck

Övertryck

Läge/plats

Inomhus

Inomhus

Inomhus

FilterBox

Industribehov Montering Rensningsmetod Luftvolym, m3/h Filtermaterial Filteryta, m2

FilterBox Wall

FilterBox 10M

FilterBox 10A

Lätt till kraftig svetsrök och damm

Lätt till mellan svetsrök och damm

Vägg

Mobil

FilterBox 12 eQ

FilterBox Twin

Kraftig svetsrök Kraftig svetsrök Kraftig svetsrök Kraftig svetsrök Kraftig svetsrök och damm och damm och damm och damm och damm

Lätt till mellan svetsrök och damm

Manuell/Auto

Manuell

<1 300

1 000

Kassett

Kassett

Kassett

Mobil/Golv

FilterBox 10 eQ

FilterBox 12M

FilterBox 12A

Mobil

Mobil/Golv

Mobil/Golv

Mobil

Mobil/Golv

Auto

Auto

Manuell

1 000

1 000

1 200

Auto

Auto

Manuell/Auto

1 200

1 200

Kassett

Kassett

Kassett

2 x 850

Kassett

Kassett

13

13

13

13

13

13

13

13

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

HEPA 13 filter, tillval

99,95% (H13)

99,95% (H13)

99,95% (H13)

99,95% (H13)

99,95% (H13)

99,95% (H13)

99,95% (H13)

99,95% (H13)

HEPA 14 filter, tillval

99,995% (H14)

99,995% (H14)

99,995% (H14)

99,995% (H14)

99,995% (H14)

99,995% (H14)

99,995% (H14)

99,995% (H14)

HEPA filteryta, m2

10

10

10

10

10

10

10

10

W3-godkänd

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

IP-klass

54

54

54

54

54

54

54

54

Utsugsarm

Original

Original

Original

Original

Original

Original

2 x Original

Ergonomikit

Ja

Ja

Ja

Ja

Spotlight och fläktströmbrytare

Ja

Ja

Avskiljningsgrad

Uttag för tryckluft och elverktyg

Ja

Ja

FilterBox Hygien Finns tillgänglig i alla modeller förrutom 10eQ och 12eQ. För artikelnummer och beställning kontakta Nederman.

44

MOBILA FILTER

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterCart mobila utsugs-/filterenheter

FilterCart Original FilterCart Original mobil filterenhet för lätta svets- och utsugsapplikationer. FiltrerCart Original har en Originalutsugsarm med integrerad spotlight för optimal användarvänlighet. Om större räckvidd krävs rekommenderas den 3 m långa armen.

Ø 160

3 m arm: max 2050

1410 min. 730

2 m arm: max 1650

240

max. 2000/3000

1145

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

(mm) Horisontellt svängbar arm

770

MOBILA FILTER

45


FilterCart mobila utsugs-/filterenheter

FilterCart W3 FilterCart W3 mobil filterenhet för utsugsapplikationer inom lätt produktion är mycket avancerad med alla tänkbara funktioner. Detta inkluderar en varningssignal när filtret är fullt. W3-modellen uppfyller lagkraven för W3 i BGIA. Den speciellt utformade metallhuven med integrerad spotlight ger maximal lufthastighet vid svetspunkten.

1410

Ø 350

min. 685

2 m arm: max 1650

240

max. 2000/3000 (mm) Horisontellt svängbar arm

1145

770

FilterCart Carbon FilterCart Carbon är en mobil filterenhet som är specialutformad för utsugning av dålig lukt. FilterCart Carbon levereras med Standard-utsugsarmen och kan förses med HEPAfilter för maximal effekt. Applikationer: lösningsmedel, ångor och andra gasföroreningar.

40

1410

Ø3

min. 680

3 m arm: max 1650

240

max. 2000

1145

Modeller

Armlängd, m

770

(mm) Horisontellt svängbar arm

Arm Ø, mm

Max. luftflöde, m³/h

Avskiljningsgrad,%

Filteryta, m²

Spänning V /elkontakt

Effekt, Frekvens, kW Hz

Antal faser

Ljudnivå, dB (A)

Vikt, kg

Belysning ingår

Art.nr

Original

2

160

1050

99

35

230/EUR

0,75

50

1

73

73

Ja

12621245

Original

3

160

1050

99

35

230/EUR

0,75

50

1

73

73

Ja

12621345

Original

3

160

1050

99

35

230/EUR

0,75

50

1

73

73

Nej

12621445

W3

2

160

600-1050

99

35

230/EUR

0,75

50

1

73

73

Ja

12631245

W3

3

160

600-1050

99

35

230/EUR

0,75

50

1

73

73

Ja

12631345

99

20 kg aktivt kol

230/EUR

0,55

50

1

74

82

Nej

12641245

Carbon

2

160

600

Reservdelar Tillbehör

Art.nr

HEPA-filter H13, 7,5 m² högeffektivt slutfilter, klass H13.

12374016

Gnistskydd Original, för montering i huven. För att minska brandrisken.

10551335

12375241

Gnistskydd W3, för montering i huven. För att minska brandrisken.

46

MOBILA FILTER

Modell

Produkt Art.nr

Original

12621245

10341859

10344540

12374023

Original

12621345

10333026

10344540

12374023

W3

12631245

10341859

10344540

12374023

W3

12631345

10333026

10344540

12374023

Carbon

12641245

10341859

10344540

12374025

www.nederman.se

Slang Reservdel Art.nr

Slitagesats Reservdel Art.nr

Filterpatron Reservdel Art.nr

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterBox utsugs-/filterenheter

Marknadens mest mångsidiga och användarvänliga filter för damm och rök Damm och partiklar

Många industriprocesser ger upphov till luftföroreningar i form av damm och partiklar. Damm, partiklar och fibrer i luften är skadliga för lungorna och kan ge upphov till allergiska reaktioner om de tränger igenom huden. Vanliga källor är damm från skärning, slipning, blästring och hantering av pulver.

Svetsrök

Internationella hälsoorganisationer har insett betydelsen av att förebygga potentiella hälsorisker i samband med rök och ångor som uppstår under svetsning. Många länder har infört strikta standarder för att begränsa den tillåtna exponeringsgränsen (PEL). Svetsrök kan också skada känsliga maskiner, till exempel robotar. FilterBox är även lämplig för svetsrök från rostfritt stål (>30 % krom­ innehåll) och uppfyller OSHA-kraven för krom (VI).

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

MOBILA FILTER

47


FilterBox Wall FilterBox Wall kan levereras med eller utan fläkt. Modellerna utan fläkt är lämpliga för installationer med en extern fläkt, den kan användas ensam eller sammankopplas med flera FilterBox-enheter. Enheten levereras med ett väggfäste för enkel installation. Beroende på utförande är filterrensning manuell eller automatisk. För den manuella modellen finns ett larm som indikerar när luftflödet är för lågt, och en driftstidsmätare. Modellen med automatisk rengöring har ett avancerat filterstyrsystem som startar rengöringsprocessen automatiskt när luftflödet är för lågt. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om ett HEPA-filter har installerats.

Modeller Rensningsmetod

Rensningssystem

Manuell* Manuell* Automatisk** Manuell

Utan fläkt

Med fläkt

Kontroll box anpassad för:

Montering vägg

Fläkt

Volt (V)

Frekvens (Hz)

Fas

Mekanisk + pneumatisk

N24, 0,9 kW (1,2 hp)**

400

50

3

12650263

Mekanisk + pneumatisk

N29, 2,2 kW (3,0 hp)**

400

50

3

12650363

Mekanisk + pneumatisk

230

50/60

1

12682063

Mekanisk + pneumatisk

N24, 0,9 kW (1,2 hp)

400

50

3

12684563

Manuell

Mekanisk + pneumatisk

N29, 2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

12684763

Automatisk

Mekanisk + pneumatisk

N24, 0,9 kW (1,2 hp)

400

50

3

12684663

Automatisk

Mekanisk + pneumatisk

N29, 2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

12684863

*Utan fläkt. Använd tillsammans med N24 eller N29 centralfläkt. **Utan fläkt. Använd tillsammans med central eller extern fläkt.

Tillbehör Tillbehör

Beskrivning

HEPA filter 13

Filtereffektivitetet 99,95 % (H13)

Artikelnummer 12376615

HEPA filter 14

Filtereffektivitetet 99,995 % (H14)

12376756

Koncentrerad utblås 200 mm

Monterad på luftutblås för röranslutning

12376749

Sensorklämma*

För svetsning

14372199

Plastpåse

Påsar för uppsamling

12376618 * För automatiska modeller

Ersättningsfilter Ersättningsfilter

Användningsområde

Filtereffektivitet

Filteryta, m2 (ft2)

Artikelnummer

HEPA filter 13

Högre filtereffektivitet

99,95 % (H13)

10 (108)

12376615

HEPA filter 14

Högre filtereffektivitet

99,995 % (H14)

10 (108)

12376756

Svetsning, damm

99 %

13 (140)

12332672

Damm, rostfri svets

99,9 %

15 (162)

12371106

Damm

99,9 %

15 (162)

12371412

Standard filterkassett PW13 Högeffektiv filterkassett PWHE15 Antistatiskt högeffektiv filterkassett PWAHE15

Dimensioner 590 (23.2)

Teknisk data [mm (inches)]

Luftflöde Fläkt Filterkassett

OK

1150 (45.3)

1150 (45.3)

00000975

Filtereffektivitet W3-godkänd* IP-klass Vikt Avfallsvolym Ljudnivå Inlopp diameter

MOBILA FILTER

N24, 0,9 kW/1,2 hp (0,75 kW/1 hp en fas) N29 2,2 kW/3,0 hp 13 m2 PW13, polyester 99 %* Nej 54 Mobil: 132 kg (291 lbs) Golv: 129 kg (284 lbs) 15L 78,3 dB(A) 160 mm (6¼ in) *Genomsnittlig filtereffektivitet *Inte avsedd att användas med explosivt damm

1220 (48.0)

48

Upp till 2 × 850 m3/h (2 × 500 CFM)

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterBox 10 FilterBox 10 levereras antingen med eller utan utsugsarm. Maximalt luftflöde är på 1 000 m3/h i sugarmen. Den integrerade ljuddämparen minskar buller från fläkten och utloppsluften. På den manuella versionen (M), finns ett larm som indikerar när luftflödet är för lågt och en drifttidsmätare. Filterpatronen rensas manuellt. Om versionen med tryckluftsrensning valts kan FilterBox anslutas till tryckluft och därmed en ännu effektivare filterrensningsmetod. Modellen med automatisk rengöring (A) har ett avancerat styrsystem som automatiskt startar rengöringsprocessen för filterpatronen när luftflödet är för lågt. FilterBox 10 är tillgänglig antingen som en mobil enhet på hjul eller monterad golvstativ. FilterBox 10 M/A är provad och godkänd enligt EN 15012-2 klass W3. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om tillbehöret HEPA-filter installerats.

Modeller Art.nr. 10M (manuell)

Art.nr. 10A (automatisk)

Art.nr. 10 eQ

Fläkt

Volt (V)

Frekvens (Hz)

Fas

Utsugsarm

Mobil

Golv

Mobil

Golv

Mekanisk

0,9 kW (1,2 hp)

400

50

3

Original

12651963

-

12653863

12653963

Mekanisk

0,75 kW (1,0 hp)

230

50

1

Original

12652063

-

12654063

12654163

Mekanisk

0,9 kW (1,2 hp)

400

50

3

-

12686663*

12686163*

12686863*

12686263*

Mekanisk + pneumatisk

0,9 kW (1,2 hp)

400

50

3

Original

12652363

-

12655463

12655563

Mekanisk + pneumatisk

0,75 kW (1,0 hp)

230

50

1

Original

12652463

-

12655663

12655763

Mekanisk + pneumatisk

0,9 kW (1,2 hp)

400

50

3

-

12686563*

12684963*

12686763*

12685063*

Rensningssystem

Mobil

12658963

* Levereras utan utsugsarm

Tillbehör Beskrivning

10M Artikelnummer

10A Artikelnummer

10eQ Artikelnummer

HEPA filter 13

Tillbehör

Filtereffektivitetet 99,95 % (H13)

12376615

12376615

12376615

HEPA filter 14

Filtereffektivitetet 99,995 % (H14)

12376756

12376756

12376756

Monterad på luftutblås för röranslutning

12376749

12376749

12376749

Placerad på huv

12376616

12376616

För ökad rörlighet

12376617

Koncentrerat utblås 200mm Lampa på huv (Original) Ergonomiskt handtag Lampa/fläkt strömbrytare på huv (Original)

Placed på huv

Sensorklämma

10551235 14372199

14372199

Monterad på huv

För svetsning 10551335

10551335

10551335

Påsar för avfallsbehållare

12376618

12376618

12376618

Gnistskydd (Original) Plastpåse

Ersättningsfilter Ersättningsfilter

Användningsområde

Filtereffektivitet (%)

Filteryta, m2 (ft2)

10M Art.nr.

10A Art.nr.

10eQ Art.nr.

HEPA filter 13

Högre filtereffektivitet

99,95 % (H13)

10 (108)

12376615

12376615

12376615

HEPA filter 14

Högre filtereffektivitet

99,995 % (H14)

10 (108)

12376756

12376756

12376756

Standard filterkassett PW13

Svetsning, damm

99

13 (140)

12332672

12332672

12332672

Högeffektiv filterkassett PWHE15

Damm, rostfri svets

99,9

15 (162)

12371106

12371106

12371106

Damm

99,9

15 (162)

12371412

12371412

12371412

Antistatiskt högeffektiv filterkassett PWAHE15

Teknisk data

Fläkt Filterkassett Filtereffektivitet

Upp till 1000 m3/h (600 CFM) N24, 0,9 kW/1,2 hp (0,75 kW/1 hp en fas) N29 2,2 kW/3,0 hp

99 %*

54 102 kg (225 lbs)

Avfallsvolym

Utsugsarm diameter

00000975

Ja

IP-klass

Ljudnivå

[inches (mm)] 23.2 (590)

13 m2 PW13, polyester

W3-godkänd*

Vikt

Mobil FilterBox 10M

50.4 (1280)

Luftflöde

Dimensioner

15L 66 dB(A) 160 mm (6 ¼ in) *Genomsnittlig filtereffektivitet *Inte avsedd att användas med explosivt damm

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

31.5 (800)

www.nederman.se 

48.0 (1220)

MOBILA FILTER

49


FilterBox 12 FilterBox 12 levereras antingen med eller utan utsugsarm. Maximalt luftflöde är på 1.200 m3/h i sugarmen. Den integrerade ljuddämparen minskar buller från fläkten och utloppsluften. På den manuella versionen (M), finns ett larm som indikerar när luftflödet är för lågt och en drifttidsmätare. Filterpatronen rensas manuellt. Om versionen med tryckluftsrensning valts kan FilterBox anslutas till tryckluft och därmed en ännu effektivare filterrensningsmetod. Modellen med automatisk rengöring (A) har ett avancerat styrsystem som automatiskt startar rengöringsprocessen för filterpatronen när luftflödet är för lågt. Rengöringsmetoden är mekanisk med tryckluftsrengöring alternativt endast mekanisk. FilterBox 12 är tillgänglig antingen som en mobil enhet på hjul eller monterad på golvstativ. FilterBox 12 är provad och godkänd enligt EN 15012-2 klass W3. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om tillbehöret HEPA-filter installerats.

Modeller

Mekanisk

Art.nr. 12M (manuell)

Art.nr. 12A (automatisk)

Art.nr. 12 eQ

Fläkt

Volt (V)

Frekvens(Hz)

Fas

Utsugsarm

Mobil

Golv

Mobil

Golv

2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

Original

12660163

12660263

12662163

12662263 12686463*

Rensningssystem

Mobil

Mekanisk

2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

-

12687063*

12686363*

12687263*

Mekanisk + pneumatisk

2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

Original

12660563

12660663

12662563

12662663

Mekanisk + pneumatisk

2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

-

12686963*

12685163*

12687163*

12685263*

12665263

*Levereras utan utsugsarm

Tillbehör Tillbehör HEPA filter 13 HEPA filter 14 Koncentrerat utblås 200mm

Beskrivning

12M Artikelnummer

12A Artikelnummer

12eQ Artikelnummer

Filtereffektivitetet 99,95 % (H13)

12376615

12376615

12376615

Filtereffektivitetet 99,995 % (H14)

12376756

12376756

12376756

Monterad på luftutblås för röranslutning

12376749

12376749

12376749

Placerad på huv

12376616

12376616

För ökad rörlighet

12376617

Lampa på huv (Original) Ergonomiskt handtag Lampa/fläkt strömbrytare på huv (Original)

Placed på huv

Sensorklämma

10551235 14372199

14372199

Monterad på huv

För svetsning 10551335

10551335

10551335

Påsar för avfallsbehållare

12376618

12376618

12376618

Gnistskydd (Original) Plastpåse

Ersättningsfilter Ersättningsfilter

Användningsområde

Filtereffektivitet

Filteryta, m2 (ft2)

12M Art.nr.

12A Art.nr.

12eQ Art.nr.

HEPA filter 13

Högre filtereffektivitet

99,95 % (H13)

10 (108)

12376615

12376615

12376615

HEPA filter 14

Högre filtereffektivitet

99,995 % (H14)

10 (108)

12376756

12376756

12376756

Standard filterkassett PW13

Svetsning, damm

99 %

13 (140)

12332672

12332672

12332672

Högeffektiv filterkassett PWHE15

Damm, rostfri svets

99,9 %

15 (162)

12371106

12371106

12371106

Damm

99,9 %

15 (162)

12371412

12371412

12371412

Antistatiskt högeffektiv filterkassett PWAHE15

Dimensioner

Teknisk data Luftflöde

[inches (mm)]

Upp till 1 200 m3/h (700 CFM)

Fläkt

23.2 (590)

N29 2,2 kW/3,0 hp 13 m2 PW13, polyester

Filterkassett

99 %*

W3-godkänd*

Ja

IP-klass

54

00000975

50.4 (1280)

Filtereffektivitet

Mobil: 115 kg (254 lbs) Golv: 112 kg (247 lbs)

Vikt Avfallsvolym

15L

Ljudnivå

74 dB(A)

Utsugsarm diameter

160 mm (6 ¼ in) *Genomsnittlig filtereffektivitet *Inte avsedd att användas med explosivt damm

50

Mobil FilterBox 12M

MOBILA FILTER

www.nederman.se

31.5 (800)

54.0 (1370)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


FilterBox Twin FilterBox Twin är utrustad med två 3 m orginalarmar, och en kraftfull 2,2 kW (3,0 hk) fläkt. Maximal luftflöde på 850 m3 / h per sugarmen när båda är i bruk. Den integrerade ljuddämparen minskar buller från fläkten och utloppsluften. På den manuella versionen, finns ett larm som indikerar när luftflödet är för lågt och en drifttidsmätare. Modellen med automatisk rengöring har ett avancerat filtersystem som automatiskt startar en rengöringsprocess när luftflödet är för lågt. I båda versionerna är rengöringsmetoden en kombination av mekanisk och tryckluftsrengöring. FilterBox Twin är tillgänglig antingen som en mobil enhet på hjul eller ansluten till ett golvstativ. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om ett HEPA-filter har installerats.

Modeller Rensningsmetod

Rensningssystem

Fläkt

Volt (V)

Frekvens (Hz)

Fas

Utsugsarm

Manuell

Mekanisk + pneumatisk

2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

Automatisk

Mekanisk + pneumatisk

2,2 kW (3,0 hp)

400

50

3

Montering Mobil

Golv

Original

12666563

12666663

Original

12667163

12667263

Tillbehör Tillbehör

Beskrivning

Artikelnummer

HEPA filter 13

Filtereffektivitetet 99,95 % (H13)

12376615

HEPA filter 14

Filtereffektivitetet 99,995 % (H14)

12376756

Koncentrerat utblås 200mm

Monterad på luftutblås för röranslutning

12376749

Lampa/fläkt strömbrytare på huv (Original)*

Placerad på huv

10551235

Lampa på huv (Original)

Placerad på huv

12376616

Gnistskydd (Original)

Monterad på huv

10551335

Ergonomiskt handtag

För ökad rörlighet

12376617

Påsar för avfallsbehållare

12376618

Plastpåse

* Automatiska versioner

Ersättningsfilter Ersättningsfilter

Användningsområde

Filtereffektivitet

Filteryta, m2 (ft2)

Artikelnummer

HEPA filter 13

Högre filtereffektivitet

99,95 % (H13)

10 (108)

12376615

HEPA filter 14

Högre filtereffektivitet

99,995 % (H14)

10 (108)

12376756

Svetsning, damm

99 %

13 (140)

12332672

Damm, rostfri svets

99,9 %

15 (162)

12371106

Damm

99,9 %

15 (162)

12371412

Standard filterkassett PW13 Högeffektiv filterkassett PWHE15 Antistatiskt högeffektiv filterkassett PWAHE15

Dimensioner [inches (mm)] 23.2 (590)

OK

50.4 (1280)

00000975

Teknisk data 31.5 (800)

54.0 (1370)

Luftflöde Fläkt [inches (mm)]

23.2 (590)

Filterkassett Filtereffektivitet W3-godkänd* IP-klass

OK

48.8 (1240)

00000975

Vikt Avfallsvolym Ljudnivå Utsugsarm diamerter

31.5 (800)

N29 2,2 kW/3,0 hp 13 m2 PW13, polyester 99 %* Nej 54 Mobil: 132 kg (291 lbs) Golv: 129 kg (284 lbs) 15L 78,3 dB(A) 160 mm (6 ¼ in) *Genomsnittlig filtereffektivitet *Inte avsedd att användas med explosivt damm

54.0 (1370)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Upp till 2 × 850 m3/h (2 × 500 CFM)

www.nederman.se 

MOBILA FILTER

51


Filtersystem Fläktar för alla behov. I vårt sortiment finns remsfläktar och ett stort utbud av fläktar för rök och avgaser inklusive ett omfattande tillbehörsprogram med allt från lagerförda frekvensomvandlare till ljuddämpande boxar.

Combifab-F med högre verkningsgrad.

FLÄKTAR

Nu lanserar vi Combifab-F. En helt ny fläktserie med högre verkningsgrad och olika storlekar. Serien har flöden från 200 m³/h upp till 180 000 m³/h och med tryck upp till 20 kPa. Unikt med Combifab-F är att den kan anpassas till en mängd aktuella krav. Med kylskiva på en direktdriven fläkt klarar den + 180 °C, med en remdriven fläkt klarar den upp till + 399 °C.

52 73

52


PRODUKTGUIDE Flä k ta r

Fläkthjul

Användningsområde, transport av:

COMBIFAB-F

RFA

N-SERIEN

R/S/T

Kniv

Bakåtböjda skovlar

Rivning av remsor

Transport av svetsrök, damm och avgaser

R - svetsrök, oljedimma, avgas, rökgaser, höga temp. S - slip och puttsdamm T - spån och flis

Remdrift / Direktdrift

X/X

/X

/X

Luftflöde m3/h

200 - 180 000

300-3 000

500 - 4000

Tryck Pa

< 20 000

< 5 000

<3100

Effekt kW

< 200

2.2 - 11.0

0.55 - 2.2

Temp. Område

-20 - +400 °C omgivning max 50 °C

-20 - +70 °C omgivning max 50 °C

+60°C omgivning max 40 °C

Standardfärg

RAL 5009

RAL 9001

NCS 1005-B20G

Fläktposition standard

RDO

RDO

TILLVALSALTERNATIV

53

Ljuddämp

Inspektionslucka

Dränage

Gnistfritt inlopp

ATEX

Temp./ Varv-övervakning

Sid.nr.

54

74

FLÄKTAR

76


Fläkthjulet Utformningen av de tre olika typerna av fläkthjul har vidareutvecklats med hjälp av avancerade dataprogram. Det nya samarbetet med utformningen av fläktinloppet är en av hemligheterna bakom COMBIFAB:s utmärkta funktion. Renluftfläkthjulet - Typ R Renluftfläkthjulet är ett stängt fläkthjul med bakåtböjda fläktvingar. Det används för transport av ren luft och luft med små mängder av fina partiklar, t ex svetsrök, oljedimma eller avgaser.

Fläktpositioner enligt EUROVENT

Max. materialmängd 5 g/m3. Max. materialstorlek 2 x 2 x 2 mm. Renluftfläkthjul har en verkningsgrad på upp till 87%.

COMBIFAB Z-fläkt (ATEX) COMBIFAB-fläktarna finns också i ATEX-versioner för stoft och gas. ATEX Utförande specifikation

Inre zon

Non zone

Non zone

Standardfläkt Standardmotor Ingen märkning

Zon 22 (2)

Zon 21 (1) COMBIFAB Z Inlopp av koppar Inspektionslucka

COMBIFAB Z Inspektionslucka

D1/D2: temp. sensor på kullager

Märkning: II DGT4 inre zon 22/2

Spånfläkthjulet - Typ S Spånfläkthjulet är ett stängt, till viss del, självrensande fläkthjul med raka, vinklade bakåtställda fläktvingar. Detta fläkthjul används för transport av slip- och putsdamm, torrt sågdamm, spån m.m. Max. materialmängd 0,1 kg/m3. Max. materialstorlek 20 x 20 x 40 mm. Spånfläkthjulet har en verkningsgrad på upp till 81%.

Märkning:

Zon 22

Yttre zon

II DGT4 inre 21/1

Motor Ex II 3DT4 eller Motor Ex II 3GT4

COMBIFAB Z Inlopp av koppar Inspektionslucka

COMBIFAB Z Inspektionslucka Motor Ex II 3DT4 eller Motor Ex II 3GT4

D1/D2: temp. sensor på kullager Motor Ex II 3DT4 eller Motor Ex II 3GT4

Märkning: II 3DGT4

Märkning: II 3DGT4 inre zon 22/2

Märkning:

Zon 21

II 3DGT4 inre 21/1

Motor Ex II 2DT4 eller Motor Ex II 2GT4

COMBIFAB Z Inlopp av koppar Inspektionslucka

COMBIFAB Z Inspektionslucka Motor Ex II 2DT4 eller Motor Ex II 2GT4

D1/D2: temp. sensor på kullager Motor Ex II 2DT4 eller Motor Ex II 2GT4

Märkning: II 2DGT4

Märkning: II 2DGT4 inre zon 22/2

Märkning: II 2DGT4 inre 21/1

54

FLÄKTAR

www.nederman.se

Transportfläkthjulet - Typ T Transportfläkthjulet är ett öppet, självrensande fläkthjul med raka, radiala fläktvingar. Det används för transport av träspån och flis m.m. Max. materialmängd 0,5 kg/m3. Max. materialstorlek 20 x 40 x 90 mm. Transportfläkthjulet har en verkningsgrad på upp till 61%.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


COMBIFAB-F fläktar Combifab F är den nya generationen av den välkända Combifab fläktserien Fläkten finns i direktdrivet och remdrivet utförande med olika utloppslägen. Fläkten består av ett slitstarkt hölje, inloppskona, fläkthjul och motor. Direktdrivna fläktar är antingen försedda med en flänsmotor, som monterats på höljet (D1) eller – för större typer – med fläns/fotmonterad motor, monterad på en sockel. Remdrivna fläktar levereras med en lagerbock och - för mindre typer - med motor monterad ovanför lagerbocken (G5 and G5A). Större storlekar i remdrivet utförande levereras som standard med motor, lågt monterad eller med ett vanligt fundament för fläkt och motor G3.

Fördelar • Hög verkningsgrad upp till 87 %. • Låg energiförbrukning. • Hög tillförlitlighet vid drift och låga underhållskostnader. • Stort urval fläktar för de flesta applikationer. • Effektiv reducering av ljud med ljuddämpande huv. • Tillhandahålls även i ATEX-version för explosiva stoft och gaser.

Ytbehandling • Målat stål, blå RAL 5009. Tillval • Tillhandahålls även i ATEX-version för explosiva stoft och gaser.

Tillbehör • Ljuddämpande box. • Avtappningsplugg. • Olika motorfabrikat. • Olika motorstorlekar. • Hastighetssensor. • Tryckdifferensknapp. • Vibrationsdämpare. • Flexibla anslutningar. • Extra inspektionslucka på framsidan.

Design D04

Design BV14

• Axeltätning, labyrinttätning • Kylskiva • Rökgas stos med inv. slitkona • Frekvensomvandlare • Strålningsskydd • Spjäll

Direktdriven med flänsmotor och motorhylla.

Remdriven med motor över fläkthjulsaxeln.

Design D05

Design BW09

Direktdriven med flänsmotor.

Remdriven med kraftig balk konstruktion.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

55


Lagerförda fläktar COMBIFAB-F Fläkt

Drivning

Effekt

Position

m3/h

Pa*

Verkningsgrad

inklusive utlopp i galv. Till Ø

Combifab F40-S180 D05

direktdriven

2,2 kW

RD 0

2000

2800

71%

Ø 180

Combifab F40-S200 D05

direktdriven

4,0 kW

RD 0

3000

3400

70%

Ø 200

Combifab F56-S250 D0

direktdriven

4,0 kW

RD 0

4000

2200

68%

Ø 250

Combifab F56-S280 D05

direktdriven

7,5 kW

RD 0

6000

2600

69%

Ø 300

Combifab F56-S315 D04

direktdriven

11,0 kW

RD 0

8000

3500

69%

Ø 315

* Tabell i Pa Ptot gäller vid angivet luftflöde och varvtal 2900 rpm och 20 °C.

56

FLÄKTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


COMBIFAB-F Ljuddämpande box

Ljuddämpande boxar används för fläktar av typ Combifab-F. Avsedda för att dämpa ljudspridning till omgivningen. Tillverkas av galvaniserad plåt med invändig isolering. Boxen finns i åtta olika storlekar, dimensioneras beroende på vilken fläktstorlek man valt. Levereras som standard med stor inspektionsdörr och in&utlopp. Den ljuddämpande boxen är självfallet gjord för utomhusbruk.

Dimensioner

Art.nr

Typ

Bredd – yttermått mm

Längd mm

Höjd mm

Bredd inner mm

Längd mm

Höjd mm

Vikt Kg

30001.401

1

1250

1250

1525

1130

1130

1440

210

30001.402

2

1250

1650

1525

1130

1530

1440

250

30001.403

3

2050

1650

1885

1930

1530

1800

410

30001.404

4

2050

2050

1885

1930

1930

1800

450

30001.405

5

2050

2450

2245

1930

2330

2160

580

30001.406

6

2050

2850

2965

1930

2730

2880

720

30001.407

7

2450

3250

2965

2330

3130

2880

920

30001.408

8

2450

3650

3325

2330

3530

3240

1040

Montering av fläkt med ljuddämpande box på en plan yta utan bottenram, minskar höjden 40 mm.

Typ av ljuddämpande box Fläkthjul typ

R-S-T

R-S-T

R-S-T

R-S-T

R-S-T

R-S-T

Inloppsdiameter

F40 BV14

F56 BV14

F40 D05/04

F56 D05/04

F40 BW09

F56 BW09

180

 

1

 

 

 

200

 

1

 

 

 

224

 

1

1

 

 

250

2

 

1

1

 

 

280

2

 

1

1

 

 

315

2

 

1

1

 

 

355

3

 

3

2

 

 

400

3

 

3

2

 

 

450

4

500

 

4

2

 

 

3

5

3

6

 

560

 

3

6

3

6

 

630

 

5

6

5

6

6

710

 

 

 

5

 

6

800

 

 

 

6

 

7

900

 

 

 

6

 

7

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

57


58

FLĂ&#x201E;KTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


F40 D05 / D04 Dimensioner Positioner

D05

D04

Medurs

Moturs

Utlopp

Inlopp

K - beroende på motorleverantör. Se motorkatalog. L, W och R - se tabell på nästa sida.

Antal hål

A+2 x tjocklek

V * - se nästa sida.

B+2 x tjocklek

Stl

A

B

C

D1

D2

D3

D4

D5

E

F

G

H

I

J

O

P

160

200

112

180

310

286

286

339

339

231

240

255

164

192

161

26

116

P’

Q

Q’

T

73

180

224

125

202

340

313

313

372

372

258

269

285

170

212

181

26

86

200

252

141

228

376

346

346

412

412

291

303

321

178

232

203

26

94

95

U

V

6

80

6

87

6

224

282

158

255

413

380

380

454

454

325

339

358

186

263

227

26

104

105

80

57

132

6

99

250

318

178

287

458

420

420

503

503

365

381

403

219

289

254

26

88

87

80

67

142

6

110

280

356

200

299

450

465

465

560

560

410

427

452

230

319

284

36

100

100

72

153

8

120

315

400

224

361

563

511

511

620

620

456

486

508

242

349

317

36

111

100

84

166

8

132

355

448

251

405

620

570

570

688

688

515

538

565

271

387

360

36

100

97

100

97

180

8

146

400

503

282

455

694

633

633

765

765

578

605

639

286

488

404

36

110

107

100

112

195

12

161

450

565

316

510

770

703

703

850

850

648

678

716

337

538

454

36

100

102

115

122

212

12

178

233

12

198

153

256

12

221

278

12

243

500

634

355

572

858

780

780

950

950

725

761

803

342

600

504

46

172

207

560

711

402

641

950

870

870

1055

1055

815

853

895

407

670

565

46

193

154

630

798

446

720

1063

968

968

1177

1177

913

957

1008

423

750

635

46

172

170

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

59


F40 D05 / D04 Dimensioner F40 D04 - Mått bottenplatta D04

Motor

Bottenplatta storlek

Fläkttyp

kW

RPM

Pos 0

Pos 45

Pos 90

Pos 270

Pos 315

F40-224

7.5

2900

1

1

1

1

1

F40-224

11

2900

1

1

1

1

1

F40-250

11

2900

1

1

1

1

1

F40-250

15

2900

1

1

1

1

1

F40-280

18.5

2900

1

1

1

1

1

F40-280

22.0

2900

2

2

2

2

2

F40-280

30.0

2900

2

2

2

2

2

F40-315

30.0

2900

2

2

2

3

2

F40-315

37.0

2900

2

2

2

3

2

F40-315

45.0

2900

2

2

2

2

2

F40-355

7.5

1450

3

3

3

3

3

F40-355

11.0

1450

3

3

3

3

3

F40-355

15.0

1450

3

3

3

3

3

F40-400

11.0

1450

3

3

3

4

4

F40-400

15.0

1450

3

3

3

4

4

F40-400

18.5

1450

3

3

3

4

3

F40-400

22.0

1450

3

3

3

4

3

F40-450

18.5

1450

4

3

3

4

4

F40-450

22.0

1450

4

3

3

4

4

F40-450

30.0

1450

4

3

3

4

4

F40-450

37.0

1450

3

3

3

4

4

F40-500

37.0

1450

4

4

3

5

4

F40-500

45.0

1450

4

4

3

5

4

F40-500

55.0

1450

4

4

3

5

4

F40-500

37.0

1000

4

4

3

5

4

F40-560

45.0

1450

5

4

4

5

5

F40-560

45.0

1000

4

4

4

5

5

F40-630

55.0

1000

5

5

4

5

5

Bottenplatta mått D04 + D05 Bottenplatta storlek

R

0 (D05)

155

1 (132 – 160*)

234

W

L

385

485

2 (180 – 225*)

272

385

485

3

324

550

650

4

359

610

710

5

427

740

840

T och V - se tabell på föregående sida. L - se skiss på föregående sida. * anger motorns storlek.

F40 D05 Mått bottenplatta Fotplatta kombinationer D05 Fläkttyp

kW

Pos 0

Pos 45

Pos 90

Pos 270

Pos 315

F40-160

76

0

0

0

0

0

F40-180

83

0

0

0

0

0

F40-200

91

0

0

0

0

0

F40-224

99

1

1

1

1

1

F40-315

132

2

2

2

2

2

R - se värde från tabellen ovan bottenplatta dimensioner D04 + D05 Alla dimensioner i mm.

60

FLÄKTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


F56 BV14 Dimensioner BV14

Positioner

Clockwise direction

Anti-clockwise direction

Utlopp

Inlopp

A+2 x tjocklek

Antal hål

B+2 x tjocklek

Stl

A

B

C

D1

D2

D3

D4

D5

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

500 500 444 473 676 585 585 782 782 530 530 621 352 538 504 1187 781

60

180

36

109

560 560 498 530 755 645 645 870 870 590 595 700 392 600 565 1214 781

60

180

36

630 628 558 595 840 717 717 968 968 662 667 785 409 670 635 1343 880

60

180

36

113

P’

Q

Q’

R

100

97

T

U

V

325 346

12

242 528

60

101 102 110 109 325 373

12

269 528

80

12

299 528

80

101 102 325 403

W

Y

Alla mått i mm.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

61


F40 BV14 Dimensioner Positioner

BV14

Medurs

Moturs

Utlopp Inlopp

A+2 x tjocklek

Antal hål

B+2 x tjocklek

Stl

A

B

C

D1

D2

D3

D4

D5

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

P’

250 318 178 287 458 420 420 503 503 365 381 403 219 289 254 1054 781

60

180

280 356 200 299 450 465 465 560 560 410 427 452 230 319 284 1064 781

60

180

26

88

87

36

100

315 400 224 361 563 511 511 620 620 456 486 508 242 349 317 1077 781

60

355 448 251 405 620 570 570 688 688 515 538 565 271 387 360 1091 781

60

180

36

111

180

36

100

400 503 282 455 694 633 633 765 765 578 605 639 286 438 404 1106 781

60

180

450 565 316 510 770 703 703 850 850 648 678 716 337 588 454 1123 781

60

180

Q

Q’

R

T

U

V

W

Y

80

67

325 202

6

110 528

50

100

72

325 223

8

120 528

50

100

84

325 236

8

132 528

50

100

97

325 250

8

146 528

50

36

110 107 100 112 325 265

12

161 528

50

36

100 102 115 122 325 282

12

178 528

50

97

Alla mått i mm.

62

FLÄKTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


F56 D05 / D04 Dimensioner Positioner

D05

D04

Medurs

Moturs

Utlopp Inlopp

K - beroende på motorleverantör. Se motorkatalog. L, W och R - se tabell på nästa sida.

Antal hål A+2 x tjocklek

V * - se nästa sida.

B+2 x tjocklek

Stl

A

B

C

D1

D2

D3

D4

D5

E

F

G

H

I

J

O

P

P’ 85

224

222

197

211

334

292

292

380

380

237

236

279

207

263

227

26

86

250

250

222

237

369

317

317

420

420

262

266

314

219

289

254

26

94

280

280

249

266

407

354

354

464

464

299

298

352

232

319

284

36

108

315

315

280

299

450

390

390

514

514

335

335

395

248

349

317

36

119

120

Q

Q’

T

U

80

77

6

100

79

6

V

100

97

178

8

145

80

82

193

8

160

355

352

314

335

497

430

430

569

569

375

375

442

281

387

360

36

100

100

80

211

8

177

450

445

395

421

612

528

528

703

703

473

472

557

328

488

454

36

124

80

102

252

12

218

500

500

444

473

676

585

585

782

782

530

530

621

352

538

504

36

109

560

560

498

530

755

645

645

870

870

590

595

700

392

600

565

36

101

630

628

558

595

840

717

717

968

968

662

667

785

409

670

635

36

113

102

100

97

276

12

242

110

109

303

12

269

101

102

333

12

299

710

705

627

668

931

802

802

1080

1080

747

749

876

519

750

715

46

193

173

369

12

334

800

791

703

750

1042

889

889

1204

1204

834

840

987

545

848

804

46

172

193

407

12

372

900

887

788

840

1162

995

995

1344

1344

940

942

1107

587

948

904

46

192

172

449

12

414

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

63


F56 D05 / D04 Dimensioner F56 D04 Mått bottenplatta D04

Motor

Bottenplatta storlek

Mått bottenplatta D04 + D05 Pos 315 1

Fläkttyp

kW

RPM

F56-280

7.5

2900

1

1

1

Pos 270 1

F56-315

7.5

2900

1

1

1

1

1

F56-315

11.0

2900

1

1

1

1

1

F56-315

15.0

2900

1

1

1

1

1

F56-355

15.0

2900

1

1

1

1

1

F56-355

18.5

2900

1

1

1

1

1

F56-355

22.0

2900

2

2

2

2

2

F56-355

30.0

2900

2

2

2

2

2

F56-355

37.0

2900

2

2

2

2

2

F56-450

11.0

1450

3

1

1

3

3

L - se skiss på föregående sida.

F56-500

11.0

1450

3

3

1

4

4

* anger motorns storlek.

F56-500

15.0

1450

3

3

1

4

4

F56-500

18.5

1450

3

3

2

4

3

F56-560

30.0

1450

3

3

3

4

4

F56-560

37.0

1450

3

3

3

4

4

F56-630

30.0

1450

4

4

3

5

5

F56-630

37.0

1450

4

3

3

5

4

Fläkttyp

kW

F56-630

45.0

1450

4

3

3

5

4

F56-224

119

0

0

F56-710

55.0

1450

4

4

3

5

5

F56-710

75.0

1450

4

4

3

5

5

F56-250

131

0

0

F56-710

55.0

1000

4

4

3

5

5

F56-280

145

1

F56-800

75.0

1000

5

4

4

5

5

F56-450

160

3

F56-800

90.0

1000

5

4

4

5

5

F56-900

75.0

1000

5

5

4

6

6

F56-900

90.0

1000

5

5

4

6

6

Pos 0 Pos 45 Pos 90

Bottenplatta storlek

R

0 (D05)

W

L

155

1 (132 – 160*)

234

385

485

2 (180 – 225*)

272

385

485

3

324

550

650

4

359

610

710

5+6

427

740

840

T och V - se tabell på föregående sida.

F56 D05 Mått bottenplatta Fotplatta kombinationer D05 Pos 270

Pos 315

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

3

Pos 0 Pos 45 Pos 90

R - se värde från tabellen ovan bottenplatta dimensioner D04 + D05. Alla dimensioner i mm.

Combifab F vikt utan motor D04

64

D05

BW09

Storlek

Kg R–S–T

Storlek

Kg R–S–T

Storlek

Kg R–S–T

F40 - 224

75 – 74 – 74

F40 - 160

27 – 27

F40 - 500

945 – 951 - 938

F40 - 250

89 – 91 – 88

F40 - 180

31 – 31

F40 560

1026 – 1062 - 1048

F40 - 280

116 – 119 - 111

F40 - 200

38 – 38 - 37

F40 - 630

1032 – 1277 - 1262

F40 - 315

155 – 159 – 155

F40 - 224

75 – 74 – 74

F56 - 630

977 – 963 – 1004

F40 - 355

180 – 191 – 181

F40 - 315

155 – 159 - 155

F56 - 710

1122 – 1105 – 1157

F40 - 400

241 – 250 – 242

F56- 224

32 – 31 - 31

F56 - 800

1343 – 1326 – 1387

F40 - 450

304 – 310 – 300

F56 - 250

41 – 40 – 40

F56 - 900

1829 – 1807 - 1838

F40 - 500

430 – 435 – 422

F56 - 280

94 – 92 – 94

F40 - 560

469 – 504 – 491

F56 - 450

190 – 191 - 205

F40 - 630

587 – 632 – 617

F56 - 280

94 – 92 – 94

Storlek motor Ø

Ø50

Ø60

F56 - 315

95 – 92 – 97

0.40-250

220

232

F56 - 355

127 – 118 – 126

0.40-280

247

259

250

262

242

254

F56 - 450

190 – 191 – 205

0.40-315

288

300

292

304

288

301

F56 - 500

250 – 254 – 265

0.40-355

313

366

324

377

315

367

F56 - 560

334 – 316 – 333

0.40-400

353

406

362

415

355

407

F56 - 630

420 – 407 – 447

0.40-450

440

493

446

499

436

489

Fläkt – R (kg) Ø80

F56 - 710

503 – 486 – 538

0.56-500

F56 – 800

641 – 623 – 684

0.56-560

523

F56 – 900

911 – 889 - 920

0.56-630

579

FLÄKTAR

399

Fläkt – S (kg) Ø90

439

www.nederman.se

Ø50

Ø60

222

234

403 554

Ø80

Fläkt – T (kg) Ø90

443 504 566

Ø50

Ø60

219

231

413 535

Ø80

Ø90

454 523

553

606

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


F40 och F56 BW09 Dimensioner Positioner

BW09

* RD: medurs rotation sett från motorsidan.

R Ø 18

2200

W

W 390

W

* LG: moturs rotation sett från motorsidan.

Utlopp

S

Inlopp

A+2 x tjocklek

Antal hål

B+2 x tjocklek

Storlek

A

B

C

D1

D2

D3

D4

D5

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

P’

Q

Q’

R

S

U

F40-500

634 355 572 1058 980 980 1150 1150 1730 761 803 342 538 504 1212 950 200

46

172 207 1198 1288 12

667

60

F40-560

711 402 641 1150 1070 1070 1255 1255 1730 853 895 407 600 565 1245 950 200

46

193 154 153 1241 1331 12

667

F40-630

798 446 720 1263 1168 1168 1377 1377 1730 957 1008 423 670 635 1267 950 200

46

172 170 1289 1379 12

667

80

F56-630

628 558 595 1040 917 917 1168 1168 1730 667 785 409 670 635 1323 950 200

36

113 101 1401 1491 12

667

80

F56-710

705 627 668 1131 1002 1002 1280 1280 1730 749 876 519 750 715 1358 950 200

46

193 173 1470 1560 12

667

80

F56-800

791 703 750 1242 1089 1089 1404 1404 1730 840 987 545 848 804 1396 950 200

46

172 192 1546 1636 12

667

80

F56-900

887 788 840 1362 1195 1195 1544 1544 1730 942 1107 587 948 904 1439 950 200

46

192 172 1633 1723 12

667

90

W

Y

60

Alla mått i mm.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

65


66

FLĂ&#x201E;KTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


RFA Remsfläktar

Remsfläkt RFA är en specialfläkt för kombinerad rivning och transport av remsor som bildas vid kantskärning av papper, plastbelagt papper, kartong, wellpapp och liknande material. Sönderrivning av kantremsor möjliggör transport av dessa i pneumatiska transportsystem med avsevärda längdsträckor. Sönderrivningen underlättar sluthanteringen antingen remsorna går som avfall, återföres till processen eller omhändertages på olika sätt.

Remsfläkt RFA har kapacitet att transportera sönderslagna remsor kortare sträckor till någon form av avskiljare. Vid längre transportsträckor eller med avskiljare som har högt tryckfall kan remsfläkten kombineras med annan transportfläkt. Vanligt är att en mångfald av remsfläktar placeras vid olika skärmaskiner och ansluts till ett pneumatiskt transportsystem.

Konstruktion • Fläkten är tillverkad av stålplåt i svetsat utförande och består av kåpa, hjul och motorbock. • Kåpan är vridbar och försedd med excentriskt placerat inlopp. • Hjulet är av transporttyp, helsvetsat och på vingarna försett med knivar av special stål. Det är dynamiskt balanserat vilket ger fläkten en vibrationsfri gång. Utförande • Remsfläktar tillverkas i tre storlekar: RFA-013, RFA-015 och RFA-020 i direktdrivet utförande samt RFA-020 i remdrivet utförande, utblåsningsriktning H2 är standard. Ytbehandling

Sönderdelar samt transporterar remsor från pappersmaskiner.

• Kulör RAL 9001.

Fläkten har fläktvingar med knivar av specialstål.

Tillbehör • Ljuddämpande box.

OBS! Vid uppställning av remsfläkten bör alltid beaktas att denna placeras så nära skärstället som möjligt. Detta för att få kortast möjliga inloppsrör vilket ger bästa driftsresultat.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

67


RFA Remsfläktar

RFA-013 | Medeltryck | Remsfläkt Motoreffekt kW:

2,2

Vikt med motor, kg:

78

Ljudnivå dB (A) *:

78 ± 3

Specialutförande/reservdelar/utförande ATEX:

begär offert

Som tillbehör finns ljuddämpningsbox.* Ljudnivå mätt 1 m från aggregatet med kanaler anslutna till in- och utlopp.

Ljuddämpare för in- och utlopp Storlek mått i mm

A

B

C

300

130

125

B x H x D = 590 x 700 x 900 mm I = inlopp 130 mm U = utlopp 130 x 130 mm

Diagrammet gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3.

RFA-015 | Medeltryck | Remsfläkt Motoreffekt kW:

4,0

Vikt med motor, kg:

105

Ljudnivå dB (A) *:

89 ± 3

Specialutförande/reservdelar/utförande ATEX:

begär offert

Som tillbehör finns ljuddämpningsbox.* Ljudnivå mätt 1 m från aggregatet med kanaler anslutna till in- och utlopp.

Ljuddämpare för in- och utlopp Storlek mått i mm

A

B

C

300

150

135

B x H x D = 662 x 791 x 900 mm I = inlopp 150 mm U = utlopp 150 x 150 mm

Diagrammet gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3.

RFA-020 Medeltryck Remsfläkt Motoreffekt kW:

11,0

Vikt med motor, kg:

185

Ljudnivå dB (A) *:

90 ± 3

Specialutförande/reservdelar/utförande ATEX:

begär offert

Som tillbehör finns ljuddämpningsbox.* Ljudnivå mätt 1 m från aggregatet med kanaler anslutna till in- och utlopp.

Ljuddämpare för in- och utlopp Storlek mått i mm

A

B

C

400

200

165

B x H x D = 786 x 940 x 1100 mm I = inlopp 200 mm U = utlopp 200 x 200 mm

68

FLÄKTAR

Diagrammet gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3.

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Fläktar N-serien

Fläktarna i N-serien är en viktig del av Nedermans omfattande sortiment med kvalitetsprodukter för rökutsugning och filtrering, samt för avgasutsug från bilar. Det finns fläktar inom effektintervallet 0,55 kW till 2,2 kW, både en- och trefas.

Enkla och kraftfulla

Dimensioner mm Fläkt

A

B

C

D

N10/N16

478

457

321

160

N24

478

457

341

160

N40

493

582

482

250

N29

635

643

475

160

Tryckfall C

B

ØD A

X: luftflöde m³/h Y: statiskt tryck Pa

Modell

Luftflöde, m³/h

Spänning, V

Frekvens, Hz

Antal faser

Märkström, A

Effekt, kW

Anslutning Ø in / ut, mm

Vikt, kg

Art.nr

N10*

400-1200

115/230

50

1

8,7/4,4

0,55

160/160

15

14521321

N10*

400-1250

230/400

50

3

2,4/1,4

0,55

160/160

13

14521621

N16*

400-1200

115/230

50

1

8,7/4,4

0,55

160/160

15

14510121

N16*

500-1250

230/400

50

3

2,4/1,4

0,55

160/160

13

14510521

N24*

400-1500

115/230

50

1

13,6/6,5

0,75

160/160

17

14510122

N24*

400-1750

230/400

50

3

3,7/2,2

0,9

160/160

17

14510422

N40*

500-4000

230/400

50

3

7,9/4,6

2,2

200/250

29

14510123

N40***

500-2500

230/400

50

3

5,7/3,3

1,5

200/250

25

14510623

N29**

500-3000

230/400

50

3

7,9/4,6

2,2

160/160

32

14510129

N29*

500-3000

230/400

50

3

7,9/4,6

2,2

160/160

32

14510829

N29**

500-1500

230/400

50

3

5,7/3,3

1,5

160/160

28

14520129

* Utan fläktfäste ** Med fläktfäste *** Utan fläktfäste, kan inte användas utan anslutningar, max. luftflöde är 2500 m³/h

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

69


Portabla fläktar

Nedermans portabla fläktar är enkla och kraftfulla utsugsenheter för underhåll, reparationer och annat tillfälligt arbete. Perfekt för utsugning av svetsrök, ånga och damm eller för tillförsel av frisk luft vid arbete på trånga och avgränsade ytor. En kompakt och lättanvänd fläkt som i kombination med inlopps- och utloppsanslutningar utgör en flexibel och mångsidig enhet för ett stort antal applikationer.

A

H

D

D

B

Dimensioner mm • Kompakt och lättanvänd • Stativ ingår, svängbara hjul som tillbehör • Strömbrytare och motorskydd ingår

Fläkt

A

B

D

H

N16

430

484

Ø160

550

N24

430

484

Ø160

550

Modell

*

Elektrisk anslutning

Luftflöde, m³/h

Spänning, V

Frekvens, Hz

Antal faser

Märkström, A

Effekt, kW

N16

1

CEE 7/2 P+E 230 V

500-1200

220/240

50

1

8,7/4,35

0,55

N24

1

CEE 7/2 P+E 230 V

500-1500

220/240

50

1

11/5,5

0,75

Anslutning Ø in/ut, mm

Vikt, kg

Art.nr

160/160

15

14511321

160/160

17

14511322

* Elektriska anslutningar

Tillbehör Slang- och munstyckskit för portabla fläktar N16/N24 Hjulsats för portabel fläkt N16 eller N24

14371707

** Innehåll Slang och munstyckskit art.nr 14346590

1

70

Art.nr 14346590**

1 st. svetsmunstycke i plast 1 st. reduktion 160-100 mm 1 st. slang PVC 5 m, 100 mm 1 st. slang PVC 5 m, 160 mm

FLÄKTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Fläktstartare Manuell En serie med fläktstartare som passar till N-serien, små fläktar i NCF-serien och NOM-filter. • Låsbar Till/Från-strömbytare • Överbelastningsskydd för motorn ingår • Både för enfas- och trefasfläktar Modell

Märkström, A

1-fas

3-fas

230V

400V

FMS 1-1.6

1-1,6

FMS 1.6 - 2,5

1,6 - 2,5

FMS 2,5 - 4

2,5 - 4

NOM4

Art.nr

N10, N16, NOM4

14502137

N24, NOM11, NOM18

14502237

N29/N40 - 1,5 kW

14502337

FMS 4 - 6.3

4 - 6,3

N10, N16, NOM11

N29/N40 - 2,2 kW, NCF30/15, NOM 28

14502437

FMS 6.3 - 10

6,3 - 10

N24, NOM18

NCF30/25

14502537

FMS 10 - 16

10 - 16

(NCF40/25)

14502637

FMS 14,5 - 19

14,5 - 19

14503037

FMS 18 - 25

18 - 25

14503137

Fläktkontaktor För att starta/stoppa en centralfläkt i kombination med ett antal motorspjäll. (Fläktar med högre kapacitet kan fjärrstyras med en Nederman fläktstartare eller frekvensomriktare.) I fläktkontaktorn finns ett fläktmotorskydd. Skyddsklass IP66. Spole 24 V AC, från styrenhet eller transformator. Modell

Märkström, A

Antal faser

230V

400V

Art.nr

FC 3/1 - 5

1-5

3

N10, N16, N24, N29, N40, NCF30/15

14518137

FC 3/3.2 - 11.5

3.2 - 11.5

3

N29 2,2 kW, N40 2,2 kW, NCF 30/15, NCF 30/25

14518237

FC 1/1 - 5

1-5

1

FC 1/3.2 - 11.3

3.2 - 11.3

1

N10, N16, N24

14518337 14518437

1

Transformatorer

2

Beskrivning

Inspänning, V

Infrekvens, Hz

Ingående faser

Utström

Antal belysningskit

Art.nr

1

Strömförsörjning till spotlightkits 24 V

230/250

50/60

1

24 V 35 VA

1 x 20 W

10363189

2

Strömförsörjning till spotlightkits 24 V

230/250

50/60

1

24 V 75 VA

3 x 20 W

10361560

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

71


Motorspjäll Motorspjället består av en fläktkontaktor och en styrenhet som kan regleras via en slutkontakt. Styrenheten består av en transformator på 30 VA för utsugsarmens belysning, en timer för fördröjd avstängning som kan ställas in på 0-5 minuter och två separata anslutningar för sensortänger. Enfas-strömförsörjning, 110/120-220 /240 V, 50/60 Hz. Motorspjället finns tillgängligt i två modeller: Manuellt (med ett huvmonterat

Manuell

reglage), eller automatiskt (med en sensortång på svetsutrustningen) för automatisk fläktstart och automatisk spjällreglering.

• Ger optimalt luftflöde i ett flerarmssystem • Minskar energiförbrukningen och ökar effektiviteten • Gör det möjligt att använda en mindre fläkt och automatisk start/stopp-funktion

Automatisk Ø, mm

Art.nr

Ø, mm

Art.nr

MDM 125

125

14500191

MDA 125

125

14500491

MDM 160

160

14500291

MDA 160

160

14500591

MDM 200

200

14500391

MDA 200

200

14500691

Modell

Modell

Tillbehör

Art.nr

Sensortång. En extra sensortång kan anslutas till styrenheten. Används när två olika svetsutrustningar används inom samma område.

14372199

Fläktregulatorer En mindre mängd uppvärmd luft sugs ut ur lokalen och mindre elektricitet förbrukas om fläkten bara är i drift medan arbete pågår. Starta och stäng av fläkten manuellt vid huven eller automatiskt med en sensortång. Enfas strömförsörjning för styrenheten. Den automatiska fläktregulatorn har en

sensortång som ansluts till svetsutrustningens jordkabel för automatisk fläktstart. Den känner av strömmar från 8 A. Styrenheten består av en transformator på 30 VA för belysningen i utsugsarmen, en timer för variabel fördröjning av fläktstopp med 0-5 minuter och två separata anslutningar för sensortänger.

Manuell Modell

Märkström, A

Antal faser

230V

400V

Art.nr

FCM 3/1 - 5

1-5

3

N10, N16, N24, N29, N40, NCF30/15

14518637

FCM 3/3.2 - 11.5

3.2 - 11.5

3

N29 2,2 kW, N40 2,2 kW, NCF 30/15, NCF 30/25

14518737

FCM 1/1 - 5

1-5

1

FCM 1/3.2 - 11.3

3.2 - 11.3

1

N10, N16, N24

14518837 14518937

Automatisk Modell

72

Märkström, A

Antal faser

230V

400V

Art.nr

FCA 3/1 - 5

1-5

3

N10, N16, N24, N29, N40, NCF30/15

14519037

FCA 3/3.2 - 11.5

3.2 - 11.5

3

N29 2,2 kW, N40 2,2 kW, NCF 30/15, NCF 30/25

14519137

FCA 1/1 - 5

1-5

1

FCA 1/3.2 - 11.3

3.2 - 11.3

1

N10, N16, N24

14519237 14519337

Tillbehör

Art.nr

Sensortång. En extra sensortång kan anslutas till styrenheten. Används när två olika svetsutrustningar används inom samma område.

14372199

FLÄKTAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Tillbehör

Beskrivning

1

1

Adapter Ø125/Ø100 mm

14341077

1

Adapter Ø125/Ø75 mm

14341080

1

Adapter inv. Ø160/utv. Ø75 mm

14510426

1

Adapter inv. Ø160/utv. Ø100 mm

14510526

1

Adapter inv. Ø160/utv. Ø125 mm

14510626

1

Adapter Ø150/Ø125 mm

14511126

1

Adapter Ø160/Ø150 mm

14511226

2

Inloppsadapter för slang Ø160 mm för fläkt N10/N16/N24

14510326

3

Inloppsadapter för slang Ø160 mm och två skyddsnät för fläktarna N10/N16/N24

14322166

4

Skyddsnät, 1 st., för fläktarna N10/N16/N24

14333181

5

Slang. L = 5 m. Ø100 mm. PVC. Svart.

10500427

5

Slang. L = 5 m. Ø125 mm. PVC. Svart.

10500527

5

Slang. L = 5 m. Ø150 mm. PVC. Svart.

10500627

5

Slang. L = 5 m. Ø160 mm. PVC. Svart.

10511026

6

Kopplingsrör 3-tum x 3-tum (75 mm)

14503626

6

Kopplingsrör 4-tum x 4-tum (100 mm)

14504626

6

Kopplingsrör 5-tum x 5-tum (125 mm)

14505626

6

Kopplingsrör 6-tum x 6-tum (150 mm)

14506626

6

Kopplingsrör Ø160-Ø160 mm

14511326

7

Munstycke med magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Ø100 mm

14500226

8

Munstycke med magnet. 260 x 100 mm. Polykarbonat. Ø100 mm

14501226

9

Ljuddämpare för fläkt monterad på Original/Teleskop

14502126

9

Ljuddämpare med snabbfäste (för montering av fläkt på Filterbox)

14502226

10

Väggfäste för ljuddämpare

14343089

11

Delat inlopp Ø125 inv./2 x Ø100 mm utv.

14500526

11

Delat inlopp Ø125 inv./2 x Ø125 mm utv.

14500726

11

Delat inlopp Ø125 inv./2 x Ø75 mm utv.

14500826

11

Delat inlopp Ø160 inv./2 x Ø100 mm utv.

14510726

11

Delat inlopp Ø160 inv./2 x Ø75 mm utv.

14510926

12

Stödfäste till N10/N16/N24 för fast montering

14510126

12

Stödfäste till N40 för fast montering

14510226

12

Stödfäste för portabel fläkt N16/N24

14511426

12

Stödfäste för fläkt N29

14321745

Reservdel. Kretskort med trafo

10372209

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

Art.nr

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se 

FLÄKTAR

73


Utsugsarmar – för en arbetsmiljö fri från rök och damm. Nedermans utsugsarmar täcker in många olika applikationer, är mycket flexibla och enkla att ställa in i rätt läge. Med ett enkelt handgrepp kan de sträckas ut och fällas in. Olika tillbehör finns att tillgå för montering på vägg, i tak eller med förlängningskonsoler. För förbättrad effektivitet och extra räckvidd går det att kombinera armarna med ett antal tillbehör som huvar, spjäll och förlängningsarmar. Genom att montera en utsugsarm på en skena kan den nå flera arbetsplatser.

UTSUGSARMAR SVETS & SLIPBORD

För arbetsmiljöer med: • Rök • Damm • Ångor

74 83

74


PRODUKTGUIDE U tsugsar m a r

Standard

Teleskop

Original/ Original CR

Utsugning av rök, ånga och damm. Skolor, begränsade utrymmen, små bås.

X

X

X

Utsugning av rök, ånga och damm. Små verkstäder, metallbearbetning.

X

X

X

Utsugning av tung rök, ånga och damm. Stora verkstäder, svetsning, laserskärning, våtslipning.

75

NEX MD

NEX HD

X

Svets-/ slipbord

X

X

X

X

Rekommenderade luftflöden, m³/h

600-900

600-1000

700-1000

900-1300

1000-1900

1000-4000

Max röktemperatur, °C

70

70

70

70

120

Ej tillämpligt

Bullernivå vid huv, dB(A)

67

70

63-75

69

63

Spjäll

Tillval

Tillval

Standard

Standard

Standard

Slangmaterial

PVC-klädd aluminiumfolie

Glasfiberförstärkt PVC-klädd spunnen polyester

Ej tillämpligt

Anslutning Ø, mm

160

150/160

150/160

160

200

160/250

Obs

Fast väggkonsol 180°

360° svivel svivel

360° svivel svivel

360° svivel svivel

360° svivel svivel

Ej tillämpligt

UTSUGSARMAR

PVC-klädd PVC-klädd PVC-klädd spunnen polyester spunnen polyester spunnen polyester


Utsugsarmar Utsugsarm Standard Nedermans utsugsarm Standard är särskilt anpassad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där kraven på luftflöden och temperaturer är måttliga. Vanliga arbetsplatser kan vara svetsskolor och olika typer av applikationer inom lätt produktion. Exempel på applikationer är svetsning, slipning eller andra industriprocesser som kräver en arm som är lätt att positionera. Armen finns i två längder, 2 och 3 m och utrustad med högeffektiv utsugshuv.

• Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera • För väggmontering med integrerat väggfäste/90° • Kan roteras 180° • Kan utrustas med ett spjäll i kröken som tillval • Huven kan vinklas i alla riktningar 95 Ø160

146

209

Tryckfall 1600 - 2300

Ø 12 (x4)

X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa, A: 3 m B: 2 m

Räckvidd, m

Luftflöde, m³/h

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

Standardarm 2 m

Beskrivning

2

600-900

160

70

67

11

10500238

Standardarm 3 m

3

600-900

160

70

67

13

10500338

Standardarm 4 m

4

600-900

160

70

67

16,5

10500538

Utsugsarm Teleskop • Armen är flexibel i alla riktningar, och den är enkel att positionera och förlänga • Armen har en teleskopfunktion som balanseras med ett inställbart balansblock • Enheten är upphängd i en svivel som gör att den kan rotera 360° • Huven kan vinklas i alla riktningar

198,5

230

307 Ø160

Nedermans Teleskoparm är särskilt anpassad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm, med begränsat utrymme. Vanliga arbetsplatser kan vara svetsskolor eller produktion i små svetsbås. Exempel på applikationer är svetsning, slipning eller andra industriprocesser som kräver en liten arm som är lätt att positionera. Armens räckvidd är mellan 0,9 och 1,6 m.

1600 900

Tryckfall

~2300

Ø9 (x4)

(mm)

Räckvidd, m

Luftflöde, m³/h

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

Teleskoparm med metallhuv

0,9-1,6

600-1000

160

70

76

12

10502531

Teleskoparm med originalhuv

0,9-1,6

600-1000

160

70

76

12

10502331

Beskrivning

76

X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa

UTSUGSARMAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Utsugsarm Original Den är särskilt anpassad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm. Vanliga arbetsplatser är metallbearbetningsindustri eller andra typer av industrier med behov av utsug. Exempel på applikationer är svetsning, slipning eller andra industriprocesser som kräver en arm som är lätt att positionera. Produkten är standardutrustad med spjäll i huven.

• En svivel gör att produkten kan rotera 360° • Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera • Kan monteras i kombination med olika fästen, förlängningsarmar, på avgasskenor eller på fast eller mobil filterutrustning • Produkten är standardutrustad med spjäll i huven • Huven på alla modeller kan vinklas i alla riktningar

Tryckfall

230

307

198,5

Ø 160

~2400

Ø 9 (x4)

X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa, A = 4 m horisontell, B = 4 m vertikal, C = 3 m, D = 2 m

Beskrivning

Räckvidd, m Luftflöde, m³/h

(mm)

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

Originalarm 2 m

2

700-1000

150/160

70

63-75

11

10554235

Originalarm 3 m

3

700-1000

150/160

70

63-75

13

10554335

Originalarm 4 m, vertikal

4

700-1000

150/160

70

63-75

16

10554435

Originalarm 4 m, horisontell

4

700-1000

150/160

70

63-75

16

10554535

Kitet består av

Art.nr

Originalarm 2 m + N16, 3-fas, 230/400 V fläkt + Väggfäste + Manuell fläktstart

10230030

Originalarm 3 m + N24, 3-fas, 230/400 V fläkt + Väggfäste + Manuell fläktstart

10230040

Originalarm 4 m vertikal + N24, 3-fas, 230/400 V fläkt + Väggfäste + Manuell fläktstart

10230050

• En svivel gör att produkten kan rotera 360° • Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera

Utsugsarm Original CR Särskilt anpassad för arbetsmiljöer med rök, ångor och icke-explosivt damm. Armen har utökat korrosionsskydd eftersom alla aluminiumdetaljer inklusive armsystemet är eloxerade. Typiska

användningsområden är livsmedelsindustrin, farmaceutiska och kemiska industrier och all annan industri där en lättpositionerad och korrosionsbeständig arm erfordras.

• Kan monteras i kombination med olika fästen, förlängningsarmar, på avgasskenor eller på fast eller mobil filterutrustning • Standardutrustad med spjäll i huven • Huven på alla modeller kan vinklas i alla riktningar

Tryckfall

230

307

198,5

Ø 160

~2400

Ø 9 (x4)

X: luftflöde m³/h ,Y: statiskt tryck Pa, A = 4 m horisontell, B = 4 m vertikal, C = 3 m, D = 2 m

Beskrivning

Räckvidd, m

Luftflöde, m³/h

Originalarm CR 2 m

2

700-1000

150/160

Originalarm CR 3 m

3

700-1000

4

700-1000

4

700-1000

Originalarm CR 4 m, vertikal Originalarm CR 4 m, horisontell

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

(mm)

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

70

63-75

11

10532535

150/160

70

63-75

13

10532235

150/160

70

63-75

16

10532335

150/160

70

63-75

16

10532435

www.nederman.se

UTSUGSARMAR

Art.nr

77


Utsugsarm NEX MD Nederman NEX MD är en utsugsarm för medeltunga till tunga applikationer. Armen har en Ø160 mm slang, som tillsammans med ett utanpåliggande armsystem ger stort luftflöde och litet tryckfall. Perfekt balanserad och enkel att positionera.

• Robust svivel - medger 360° rotation • Inkapslad stödmekanism skyddar armen mot damm och smuts • Kan monteras på fästen, förlängningsarmar och avgasskenor • Med spjäll i huven - spar energi när den inte används • Slangen är enkel att ta bort för rengöring • Huven kan vinklas i alla riktningar

Ø 160

Ø 11 (x4)

~2300

160

225

230

Tryckfall

700

900

1100

1200

1300

X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa, A: 5 m, B: 4 m, C: 2 m och 3 m

(mm)

Beskrivning

Räckvidd, m

Luftflöde, m³/h

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

NEX MD 2 m

2

900-1300

160

70

66

16

10561032

NEX MD 3 m

3

900-1300

160

70

63

20

10561132

NEX MD 4 m

4

900-1300

160

70

63

27

10561232

NEX MD 5 m

5

900-1300

160

70

63

32

10561332

Utsugsarm NEX HD • Robust svivel som gör att produkten kan rotera 360° • Armarnas stödmekanism är inkapslad och därmed skyddad mot smuts • Kan monteras i kombination med olika fästen, förlängningsarmar eller på avgasskenor • Standardutrustad med ett spjäll i huven • Slangen är enkel att ta bort för rengöring • Minimalt tryckfall och låg ljudnivå

Tryckfall

Ø 11 (x4)

Ø 200

~2300

160

225

230

Nederman NEX HD utsugsarm är den mest avancerade armen vad det gäller höga luftflöden och utsugning av ämnen med ovanligt höga temperaturer. Armen är särskilt utformad för arbetsmiljöer med mycket kraftig rök, ånga eller icke-explosivt damm. Exempel på applikationer är svetsning, laser- eller handplasmaskärning, metallackering, slipning med mycket stänk eller andra industriprocesser som kräver en perfekt balanserad och lättpositionerad arm.

(mm) X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa, A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

Beskrivning

78

Räckvidd, m Luftflöde, m³/h

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

NEX HD 2 m

2

1000-1900

200

120

66

17

10560232

NEX HD 3 m

3

1000-1900

200

120

63

21

10560332

NEX HD 4 m

4

1000-1900

200

120

63

28

10560432

NEX HD 5 m

5

1000-1900

200

120

63

33

10560532

UTSUGSARMAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Förlängningsarm

Exempel på förlängningsarm med extra utrustning.

Nedermans förlängningsarm 4,2 m eller 6,0 m är framtagen för att användas då extra räckvidd behövs. Kombinera den med rök- eller dammutsugsarmar eller avgasutsugsutrustning för personbilar eller lastbilar. Tillverkad av starka stålprofiler. Monterad på ett svängbart väggfäste och utrustad med en led på mitten som gör den flexibel i alla riktningar. Annan utrustning kan kombineras med förlängningsarmen, till exempel svetsaggregat och slangoch kabelupprullare.

• Ett universalfäste möjliggör montering av extra utrustning direkt på förlängningsarmen • Slangkitet måste beställas separat Rekommenderade utsugsarmar Utsugsarm Original

Max 4 m

Utsugsarm NEX MD

Max 3 m

Utsugsarm NEX HD

Max 3 m

Rekommenderade luftflöden

Max. 2000 m³/h

Rekommenderat max. undertryck

3000 Pa

Anslutningsdiameter

200 mm

Maximal belastning på yttre arm 4,2 m

100 kg

Maximal belastning på yttre arm 6,0 m

60 kg

Rekommenderad installationshöjd över golvet

2,7-3,0 m

(mm)

14

a.

di

180

2700-3000

480

Tryckfall

90

Återvinningsgrad i vikt, %

Beskrivning

X: luftflöde m³/h Y: statiskt tryck Pa.

4.2 m: 2210

4100

6.0 m: 3100

6050

Vikt, kg

Material

Art.nr

Förlängningsarm 4,2 m

100

73

Pulverlackerat stål

10506635

Förlängningsarm 6,0 m

100

93

Pulverlackerat stål

10507735

Återvinningsgrad i vikt, %

Vikt, kg

Material

A: Förlängningsarm böjd 40° (till sin gräns). B: Förlängningsarm böjd 90°. C: Rak förlängningsarm.

Slangkit består av

Maxtemp för utsugsluft, ºC

Slangkit 4,2 m rök

70

92

8

Galvaniserat stålrör, PVC-slang

10374376

Slangkit 6,0 m rök

70

95

13

Galvaniserat stålrör, PVC-slang

10374360

Återvinningsgrad i vikt, %

Tillbehör Kabel för belysningskit

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Art.nr

-

www.nederman.se

Vikt, kg -

Material -

UTSUGSARMAR

Art.nr 10345292

79


Rökutsug på skena

Nedermans rökutsugsvagn med arm är avsedd att användas i kombination med skenan Nederman ALU 150 för utsugning från långa arbetsytor.

Beskrivning

• En utsugsarm kan användas för flera arbetsplatser • Vagnen förflyttar sig enkeltlängs skenan • Vagnen passar till Nedermans utsugsarmar som visas nedan

Rekommenderade utsugsarmar Utsugsarm Original

Max 4 m

Utsugsarm Teleskop

Alla modeller

Utsugsarm NEX MD

Max 3 m

Utsugsarm NEX HD

Max 3 m

Tillbehör

Art.nr

Toppanslutet utlopp, Ø 200 mm

20940410

Längd, m

Art.nr

Rullvagn

20940210

Skenförstärkning, en styck per meter skena

20373942

Rak skena ALU 150*

2,5

20900510

Rak skena ALU 150*

5,0

20900610

Rak skena ALU 150*

7,5

20900710

Rak skena ALU 150*

10,0

20900810

Rak skena ALU 150*

12,5

20900910

Rak skena ALU 150*

15.0

20901010

Rak skena ALU 150*

17,5

20901110

Rak skena ALU 150*

20.0

20901210

Rak skena ALU 150*

22,5

20901310

Rak skena ALU 150*

25.0

20901410

Rak skena ALU 150*

27,5

20901510

Rak skena ALU 150*

30.0

20901610

Rak skena ALU 150*

35.0

20901710

Rak skena ALU 150*

40.0

20901810

Rak skena ALU 150*

45.0

20901910

Rak skena ALU 150*

50.0

20902010

* Inklusive gummiläppar, kopplingar, upphängningsbeslag, vagnstopp och ändstycken. För skenlängder > 50 m kan du kontakta din lokala Nederman-återförsäljare.

Utsugsarm för karosseriarbeten Nedermans utsugsarm för karossarbete bygger på Originalarmen. Den är speciellt utformad för utsugning av rök, damm och ånga som uppkommer vid karossarbete på en bil, till exempel svetsning, slipning och lackering. Armen är 5 m lång och kan monteras med olika typer av fästen.

Tryckfall

• En svivel gör att produkten kan rotera 360 grader

X: luftflöde m³/h. Y: statiskt tryck Pa.

• Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera Monteringshöjd ca 4 m.

• Produkten är standardutrustad med spjäll i huven • Två st 4-vägs friktionsleder medger enkel positionering över eller under fordonskarossen • 5 m längd ger bra åtkomst till alla fyra hörnen på fordonet

80

Beskrivning

Räckvidd, m

Luftflöde, m³/h

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

Karosseriarm 5 m

5

700-1000

150/160

70

65-70

18

10554935

UTSUGSARMAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Utsugsarmar

Utsugsarm för vindruta

Nedermans utsugsarm för vindruta bygger på Originalarmen och är speciellt anpassad för utsugning av limångor som uppstår vid arbete med borttagning, byte eller montering av vindrutor. Armen är 4 m lång och har en rektangulär utsugshuv med en avlång öppning längs kanten, utformad för att ta hand om ångorna vid limning av vindrutor.

• Upphängd i en svivel, vilket gör att produkten kan rotera 360° • Flexibel i alla riktningar och enkel att positionera • Kan monteras i kombination med olika fästen, förlängningsarmar eller på avgasskenor • Standardutrustad med spjäll i huven

Huvmått: 1200 x 640 mm

Räckvidd, m

Luftflöde, m³/h

Anslutning Ø, mm

Max röktemperatur, °C

Bullernivå vid huv, dB(A)

Vikt, kg

Art.nr

Vindrutehuv med spjäll på en horisontell Originalarm 4 m

4

700-900

150/160

70

65-70

17

10553535

Vindrutehuv med spjäll

-

700-900

150/160

70

-

2

10372173

Beskrivning

Utsugsarmar för explosiva miljöer Utsugsarmarna i NEX-serien är särskilt anpassade för arbetsmiljöer med rök, ånga eller explosivt damm, samt för miljöer med höga krav på hygien och stora luftflöden. Exempel på vanliga arbetsplatser finns inom farmaceutika, livsmedelsberedning och teknik/kemi.

Utsugsarm NEX D

Utsugsarm NEX DX

Utsugsarm NEX S

Inkapslad länkarm, separat slang och huv i rostfritt stål gör att NEX-armen kräver lite underhåll och är lätt att rengöra. Armen är enkeljordad via slangspiralen. Slangen är tillverkad av PVC med komponenter godkända av USA:s läkemedelsmyndighet.

Inkapslad länkarm, separat slang och huv i rostfritt stål gör att DX-armen kräver lite underhåll och är lätt att rengöra. Armen är dubbeljordad via slangspiralen och armsystemet. Slangen är tillverkad av polyuretan.

Öppet länkarmssystem och huv i syrabeständigt polerat rostfritt stål kräver lite underhåll och är lätt att rengöra. Armen är dubbeljordad via slangspiralen och armsystemet.

NEX D rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 22.

NEX DX rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 21.

NEX S rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 1/21, 2/22.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

UTSUGSARMAR

81


Svets- och slipbord

Industriellt svets- och slipbord för utsugning av rök, damm och partiklar vid svets- och sliparbeten. Om det är korrekt jordat kan det även användas i miljöer med explosionsrisk. Bordet är inte lämpligt för kapning. Bordet kan användas för att hänga upp svetshandtaget när det inte används. Under arbetsytan finns en stoftlåda som tar hand om det grövre stoftet. Lådan kan enkelt tömmas från bordets framsida. Röranslutningen för den externa fläkten är placerad på bordets ovansida, och det rekommenderas att en filteranordning används mellan bordet och fläkten. • Enkel installation • Kraftigt industriutförande • Flexibelt beträffande installationsmöjligheter • Flexibel utsugskapacitet • Servicevänligt

Två svets- och slipbord anslutna till en FilterMax DF 80 och en NCF centralfläkt. Installationen regleras av en frekvensomriktare. Varje utsugspunkt kan stängas av med ett motorspjäll.

Tryckfall Y 700

A

650 600 550 500 450 400 350

B

300 250 200

C

150 100 50 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

X

X: Luftflöde m³/h, Y: Statiskt tryck (Pa), A=900, B=1350, C=2000

Beskrivning Svets-/slipbord 900

82

Rek. luftflöden m³/h

Volym, dammbehållare, liter

1000-2000

64

Vikt, kg 175

W1

W2

D1

D2

D3

H1

H2

C/C

Ø1

Ø2

Art.nr

900

1000

820

530

550

1450

850

970

160

12

10500133

Svets-/slipbord 1350

2000-3000

96

260

1355

1455

820

530

550

1450

850

1425

250

12

10500233

Svets-/slipbord 2000

3000-4000

143

360

2000

2100

820

530

550

1450

850

2070

2x250

12

10500333

UTSUGSARMAR

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Tillbehör utsugsarmar 1

2

3

4

5

6

11 8

9

12

7

13

10

Beskrivning

Original

1

Väggfäste för 2 m och 3 m arm

Teleskop

Standard

NEX HD

NEX MD

Art.nr

x

x

10372215

2

Väggfäste för 4 m och 5 m arm

x

x

10372722

3

1 m förlängning, väggfäste

x

x

10512732

x

x

10512832

4

2 m förlängning, väggfäste för 2 m och 3 m arm

5

Väggkonsol

x

x

10550635

6

1 m förlängning, väggfäste

x

x

10550735

7

2 m förlängning, väggfäste

x

x

8

Spotlight/fläktbrytare, 24 V, 20 W, originalhuv *

x

x

Relä för spotlight art.nr 10551235 *

x

x

8

Spotlight/fläktbrytare, 24 V, 20 W, metallhuv

x

x

9

Spotlight/fläktbrytare, 24 V, 20 W

8

Spotlight/fläktbrytare, 24 V, 20 W, MD-huv *

10550835 x

14374307 10507435 x

10512432 x

8

Fläktbrytare

8

Fläktbrytare, metallhuv

x

x

9

Gnistskydd, originalhuv

x

x

x

x

10551235

x

10554635 10512532 10371080

x

10551335

9

Gnistskydd, metallhuv

9

Gnistskydd NEX HD

10

Metallhuv med spjäll

11

Spjäll

12

Ljuddämpare för fläkt

12

Ljuddämpare för fläkt

13

Väggfäste för ljuddämpare

x

x

x

x

14343089

14

Halogenlampa 24 V, 20 W

x

x

x

x

53364688

10373118 x

x

10512632

x

10321542 x

x

10500438

x

14502126 x

x

14502626

* Vid användning av extern strömförsörjning 24 V utan Nedermans fläktstartare måste relä (art.nr 14374307) installeras mellan spotlighten och kontaktorn.

Reservdelar utsugsarmar Utsugsarmar

Utsugsarmar

Slang

Slitage sats*

Modell

Produkt Art.nr

Reservdel Art.nr

Reservdel Art.nr

Huv

Standard

10500238

10374206

10374212

10500338

10374207

Slang Modell

Slitagesats

Främre slang

Produkt art.nr Reservdel art.nr Reservdel art.nr Reservdel art.nr

NEX HD

10560232

10373395

10375006

10373399

10374212

10560332

10373396

10375006

10373399

10554235

10341859

10344540

10374308

10560432

10373397

10375006

10373399

10554335

10333026

10344540

10374308

10560532

10373398

10375006

10373399

10554435

10341860

10344540

10374308

10561032

10341859

10375009

10554535

10341860

10344540

10374308

10561132

10333026

10375009

Karosseriarm

10554935

10332856

10344540

10561232

10341860

10375009

Original CR

10532535

10371595

10344540

10375014

10561332

10332856

10375009

10532235

10371429

10344540

10375014

10532335

10332699

10344540

10375014

10532435

10332699

10344540

10375014

Original

Teleskoparm

10502531

10343624

10371087

10321542

10502331

10343624

10371087

10321542

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

NEX MD

Förlängn.arm

Vindruta

10506635

10345214

10507735

10345214

10553535

10341860

10344540

Galler Svetsbord

www.nederman.se

10500133

10374596

10500233

10374597

10500333

10374598

UTSUGSARMAR

83


Utsugssystem för bordsarbetsplatser i alla typer av miljöer. Nedermans system för bordsarbetsplatser kan användas i alla typer av miljöer, allt från monteringsstationer där lödrök sugs ut, till laboratorier där skydd mot frätande eller skadliga gaser är av största vikt. Utsugssystem för bordsarbetsplatser finns tillgängliga både som kompletta paket eller som separata delar. • Många monteringsalternativ: stående, hängande eller fäst vid väggen • Flexibelt i alla riktningar • Lågt tryckfall och låg ljudnivå

UTSUGSSYSTEM FÖR BORDSARBETSPLATSER

84 89

84


PRODUKTGUIDE Utsugssystem för bordsarbetsplatser

Typ

FX32

FX50

FX75

FX100

Beskrivning

Flexibel plastslang utan leder.

Armar i eloxerad lättviktsaluminium försedda med inställbara friktionsleder i plast

Armar i eloxerad lättviktsaluminium försedda med inställbara friktionsleder i plast

Armar i eloxerad lättviktsaluminium försedda med inställbara friktionsleder i plast

Applikation

En kostnadseffektiv arm för små arbetsplatser och lättare applikationer, för utsugning av lödrök och lättare partiklar.

För utsugning av lättare ångor, damm etc. Kapacitet upp till 110 m³/h.

För användning där högre kapacitet erfordras upp till 240 m³/h.

För industrier, större laboratorier, verkstäder etc, där hög utsugskapacitet erfordras - upp till 500 m³/h. Avlägsnar damm, större partiklar (svetsning, lödning).

Arm Ø, mm

32

50

75

100

ORIGINAL För normal användning

x

x

x

x

ESD/EX För elektroniskt relaterade applikationer och i miljöer med explosionsrisk

x (endast ESD)

x

x

x

x

x

CHEM För kemiskt relaterade applikationer med frätande gaser

85

UTSUGSSYSTEM


Utsugskit för bordsarbetsplatser I utsugskiten för bordsarbetsplatser ingår FX Original utsugsarm(ar) med huv eller munstycke, fläkt N3 med hastighetsreglage och standardfilter (partikel, HEPA och gas), slang(ar), anslutningsdetaljer samt bordsfäste(n). Uppfyller Ekodesigndirektivet.

Utsugskit 500 1 x armar, Ø32 mm 1 x kupolhuv 1/2

Utsugskit 2000 1 x arm, Ø50 mm 1 x kombinationshuv

Utsugskit 1000 2 x armar, Ø32 mm 2 x kupolhuv 1/2

Utsugskit 2500 2 x amar Ø50 mm 2 x minihuv

Utsugskit 1500 3 x armar, Ø32 mm 3 x kupolhuv 1/2

Utsugskit 3000 1 x arm, Ø75 mm 1 x minihuv

Kit

86

Beskrivning arm(ar)

Max. luftflöde, m³/h

V / Elkontakt

Frekvens, Hz

Effekt, W

Arm Ø, mm

Arm­ Slang­ Slang Temperatur på längd, längd, Ø, mm utsugsluft, °C mm m

Vikt komplett kit, kg

Art.nr

500

1 x FX32

45

220-240 / EUR

50/60

170

32

850

45

3,0

-10 till +70

11

70510634

1000

2 x FX32

42

220-240 / EUR

50/60

170

32

850

45

3,0

-10 till +70

13

70511134

1500

3 x FX32

38

220-240 / EUR

50/60

170

32

850

45

3,0

-10 till +70

15

70511634

2000

1 x FX50

100

220-240 / EUR

50/60

170

50

1100

75

3,0

-10 till +70

14

70505044

2500

2 x FX50

75

220-240 / EUR

50/60

170

50

1100

75

3,0

-10 till +70

17

70505644

3000

1 x FX75

150

220-240 / EUR

50/60

170

75

1100

100

3,0

-10 till +70

15

70506244

UTSUGSSYSTEM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Utsugsarmar för bordsarbetsplatser

Ett specialanpassat utsugssystem för bordsarbetsplatser består av en utsugsarm (Original, ESD/EX eller CHEM), alltid med en minihuv (universalgränssnitt för andra huvar), och kompletterat med olika tillbehör som fästen, förlängningsarm, reducerstycken, slangar etc. Dessa delar beställs separat. Ett utsugssystem för bordsarbetsplatser kan anslutas till en enkel fläkt/filter N3, eller till ett centralt fläkt-/filtersystem.

Armar Anslutnings­ riktning*

Arm Ø, mm

Armlängd, mm

Rekommenderat luftflöde, m³/h

Temperatur på utsugsluft, °C

ORIGINAL Art.nr

ESD/EX Art.nr

CHEM Art.nr

Upp/ner st

32

850

20–60

-

70502834

70502934

-

Upp/ner st

50

700

50–110

-10 till +70

70510144

70530144

-

Ner t

50

1100

50–110

-10 till +70

70510244

70530244

-

Ner t

50

1500

50–110

-10 till +70

70510444

70530444

-

Upp s

50

1100

50–110

-10 till +70

70510344

70530344

-

Upp s

50

1500

50–110

-10 till +70

70510544

70530544

-

Ner t

75

1100

110–240

-10 till +70

70540144

70560144

70550144

Ner t

75

1500

110–240

-10 till +70

70540344

70560344

70550344

Upp s

75

1100

110–240

-10 till +70

70540244

70560244

70550244

Upp s

75

1500

110–240

-10 till +70

70540444

70560444

70550444

Upp/ner st

100

1200

200–450

-10 till +70

70570144

70590144

70580144

Ner t

100

1800

200–450

-10 till +70

70570244

70590244

70580244

Upp s

100

1800

200–450

-10 till +70

70570344

70590344

70580344

Upp s

100

2400

200–450

-10 till +70

70570544

70590544

70580544

* Obs! Olika fjädermekanismer monteras beroende på anslutningsriktningen.

Arm 50/75/100 Anslutning upp s

Arm 32

Väggmontage

Anslutning ner t

Anslutning upp/ner st

Golvmontage

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Takmontering

www.nederman.se

Bordsmontering

UTSUGSSYSTEM

87


Tillbehör

Fästen Beskrivning 1

Passar arm av modell

Bordsfäste

Storlek, mm

Art.nr

32

2

Väggkonsol

32

3

Komplett fäste

50 / 75 / 100

4

Fäste

50 / 75 / 100

5

Förlängningsprofil

50 / 75 / 100

L=1100

70501344

Förlängningsprofil

50 / 75 / 100

L=2200

70374600

Bordsfäste

50 / 75 / 100

Täckring, tak

50 / 75

Stödhylsa

50 / 75 / 100

6

7

1

70371761

2

70371760 L=250

70501144 70501244

70501444 Ø 130, T=3

3

4

5

7

6

70502644 70502744

Reducerstycken Beskrivning

Passar arm av modell

Storlek, mm

Art.nr

9

8

8

Reducerstycke

50 / 75 / 100

Ø 63

70500644

9

Reducerstycke

50 / 75 / 100

Ø 75-80

70500744

10

Reducerstycke

50 / 75 / 100

Ø 100

70500844

11

Reducerstycke

50 / 75 / 100

Ø 125

70500944

10

11

Huvar Beskrivning 12

Passar arm av modell

Storlek, mm

ORIGINAL Art.nr

32

150x160

70371525

Flänshuv

ESD/EX Art.nr

CHEM Art.nr

-

-

13

Kupolhuv 1/2

32

260x120

70371756

70371807

-

14

Kupolhuv 1/1

32

Ø 260

70371757

70371808

-

15

Metallhuv

50 / 75 / 100

Ø 280

70500444

70500544

70500444

16

Kombinationshuv

50 / 75 / 100

380x460

70500144

70500244

70500344

17

Flänshuv

50 / 75 / 100

260x335

70502844

70502944

70503044

12

16

13

14

15

17

Slangar Slang Ø, mm

Längd, mm

ORIGINAL Färg

ORIGINAL Art.nr

ESD/EX Färg

ESD/EX Art.nr

32

1500

svart

70400051

-

-

45

3000

vit

70501644

svart

70502044

75

3000

grå

70501544

svart

70501944

100

3000

grå

70501744

svart

70502144

125

5000

grå

70501844

svart

70502244

Dragplatta FD 23 En utsugsanordning utformad för att integreras i bordsytan. Den fångar på ett mycket effektivt sätt tunga ångor från limning, lödning och liknande. Rekommenderas för användning tillsammans med fläkt N3 och filter. Beskrivning

Dimensioner

Art.nr

Dragplatta tillverkad i rostfritt stål

Dragplatta Ø 260 mm, anslutning Ø 45 mm

70373527

Reducerstycke 45/32 mm Filter grov till suglåda

88

UTSUGSSYSTEM

70373605 Ø 225 mm

70436654

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


N3 fläkt och filterpatron

Enheten består av en separat filterpatron och en N3-fläkt. Den är utformad för utsugning och filtrering av rök och ångor vid lödning, limning och arbete med lösningsmedel. För användning i olika kombinationer med FX-arm eller dragplatta FD 23. Filter för Kit 500 - 3000

• Enkel att installera • Standard-filterpatronen består av partikel-, HEPA- och gasfilter • Gas-filterpatronen är ett rent kolfilter • Filterpatronerna är av engångstyp och enkla att byta Filterpatron Standard

Filterpatron Gas

70311427

70312427

99,97

-

Art.nr Avskiljningsgrad vid 99,97 0,3 μm DOP, % Partikelfilteryta, m

2,5

-

Gasadsorptionsmedia, kg

1,5

4

388x288x285

388x288x285

2

Storlek, LxBxH, mm Vikt, kg

4,8

9,8

Fläkt med hastighetsreglage

Med EUR-kontakt

Art.nr

70800134

Effekt, kW

0,17

Luftflöde, m3/h

300

Spänning, V

220-240

Frekvens, Hz

50/60

Antal faser

1

Anslutning Ø, mm

125

Storlek, LxBxH

320x140x270

Vikt, kg Tillbehör

Art.nr

Ljuddämpare/ESD-box för EK 1000-3000 Adapter för att ansluta två N3-filterpatroner

4,6

Komplett enhet fläkt/filter

70311429 70332904

Ljudnivå, dB (A)

60

60

Höjd, mm

555

555

Vikt, kg

8,4

13,4

Reservdelar utsugsarmar Monteringskit Ø 50

UTSUGS för bords

ESD/EX

Monteringskit Ø 100

Monteringskit Ø 50

UTSUGS för bords

Monteringskit Ø 75

Produkt Art.nr

Reservdel Art.nr

70374320

70530544

70374321

70510244

70374320

70560144

70374323

70510444

70374320

70560244

70374323

70510344

70374320

70560344

70374323

70510544

70374320

70560444

70374323

Reservdel Art.nr

70510144

Modell

ESD/EX

Produkt Art.nr

Monteringskit Ø 100

70590144

70374326

70374322

70590244

70374326

70540244

70374322

70590344

70374326

70540444

70374322

70590544

70540144

70374322

70540344

70374326

70570144

70374325

70550144

70374324

70570244

70374325

70550244

70374324

70570344

70374325

70550344

70374324

70570544

70374325

70550444

70374324

CHEM

ORIGINAL

Modell

Monteringskit Ø 75

70530144

70374321

70580144

70374327

70530244

70374321

70580244

70374327

70530344

70374321

70580344

70374327

70530444

70374321

70580544

70374327

För mer information angående komplett reservdelssortiment, se vår hemsida.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

UTSUGSSYSTEM

89


Materialavskiljare för enklare sluthantering.

MATERIALAVSKILJNING

I vårt sortiment ingår fyra typer av materialavskiljare: cykloner, rotorslussar, separatorer och kuttrar. Cykloner används som avskiljare vid stora materialmängder. Rotorslussar överför material mellan två separata system med minimalt luftläckage. Våra rotorslussar klarar höga temperaturer och slitande partiklar. NFV-separatorer avskiljer sönderdelat papper och plastmaterial. I vårt sortiment finns det även separatorer som klarar upp till 20000 m³/h luft. Knivkuttrar används för att sönderdela bland annat papper, plast och metallfolier för att materialet sedan ska kunna transporteras i rörsystem. • Cykloner • Rotorslussar • NFV-separatorer

90

• Knivkuttrar

99

90


NC typ 0500 – 2500 Cyklon Tryckfallskurvor

Cyklonen är en separator som använder centrifugalkraft för att rensa luft fylld med flis eller stoft. Avskiljningsgraden beror på partiklarnas rotationshastighet, deras täthet och storlek. Effektivitet ca 90 % för partiklar över 10 micron. Högre effektivitet för större partiklar. Tillverkad i 2 eller 3 mm tjock stålplåt, beroende på storlek. Cyklonen är tillgänglig med stort urval tillbehör.

NC 0500 - 2500

• Konstruktion: 2-3 mm stålplåt. Max. temperatur 75 ºC med standardfärg. • Ytbehandling: RAL 7000 grå • Tillbehör: Stativ. Inlopp med QF eller FL-fläns. Tangentiellt utlopp, vänster eller höger. Övergång till rotorslussar. Stoftbehållare Typ

NC cyklon, vänster (som ritning)

47011.xxx

NC cyklon, höger (spegelvänt från ritning)

47010.xxx

Inlopp, QF (NC 0500 – NC 1300)

22019.xxx

Inlopp, FL (NC 0500 – NC 2500)

22219.xxx

Tangentiellt utlopp vänster för NC höger cyklon

47020.xxx

Tangentiellt utlopp höger för NC vänster cyklon

47021.xxx

Övergång för NRS 4 rotorsluss

47030.xxx

Övergång för NRS 10 rotorsluss

47035.xxx

Avfallsbehållare för cyklon

47100.000

A mm

B mm

C mm

Ø D mm

Ø E mm

Ø F mm

H mm

I mm

J mm

K mm

NC 0500

1000

700

80

500

250

200

126

285

305

1780

Vikt, kg 53

NC 0700

1430

990

60

700

400

315

206

444

501

2480

123

NC 1000

2048

1500

100

1000

560

400

216

485

606

3648

306

NC 1150

2395

1800

100

1150

630

450

240

550

675

4300

433

NC 1300

2825

2000

120

1300

710

450

300

600

700

4945

550

NC 1600

3300

2300

100

1600

900

500

357

905

600

5700

804

NC 2000

3930

2600

170

2000

1200

630

401

1247

1200

6700

1278

NC 2500

4205

3000

170

2500

1600

710

507

1364

1200

7375

1647

NHC typ 315 – 630 Cyklon

Cyklonen upphängd i väggställning.

Cyklonen är en separator som använder centrifugalkraft för att rensa luft fylld med flis eller stoft. Avskiljningsgraden beror på partiklarnas rotationshastighet, deras täthet och storlek. Stoftcykloner av typ NHC 315 – 630 används normalt för punktutsugnings­system med små volymer utsugen luft (500 – 2000 m3/h). Cyklonerna används där det inte finns några speciella restriktioner för stoftinnehåll i den tömda luften och där stoftfuktigheten är låg. Stoftcyklonerna är också lämpliga för att avlägsna stoft från sliplack, metall osv.

Alla dimensioner i mm.

C1

L1

315

Typ

189

252

58

63

450

270

360

80

90

630

378

500

115

125

Typ

Ø D mm

C2

L2

A mm

B mm

H mm

• Konstruktion: Max temperatur 75 ºC med standard färg. Som standard levereras den med stoftbehållare. • Ytbehandling: NHC315 och NHC 450 utfört i galvplåt, NHC 630 utfört i RAL 7000. • Tillbehör: Väggstativ. d Ø mm

Vikt kg

Ref. nr. Cyklon, höger

Ref. nr. Cyklon, vänster

Ref. nr. väggställning

NHC 315

315

500

500

1550

100

15

47100.315

47101.315

47190.315

NHC 450

450

600

650

2100

125

20

47100.450

47101.450

47190.450

NHC 630

630

700

750

2700

160

50

47100.630

47101.630

47190.630

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

91


NRSZ 10-Q Rotorsluss med ATEX certifikat St1 • Konstruktion NRSZ 10-Q är en rotorsluss som är konstruerad i kraftig stålplåt. • Rotorn har special gummitätningar som ger en effektiv luftsluss mellan in och utlopp. Rotorslussen ska stoppas och kontrolleras om det skett en explosion på endera sidan av slussen. • Tillbehör Hattiget sensor IP 67 18401.330 • Installtions on exteriör på NRSZ • Beror på moter • Icke-zon Specifikation Max arbetstemperatur

50° C

Specialgummi upp till

80° C

Max omgivnings temp.

50° C

Max RPM

22

Art.nr

NRSZ 10-Q är en rotorsluss som används vid större material mängder. Rotorslussen används för att överföra material mellan två separata system. Exempelvis mellan filter eller cyklon till silo eller container, vid atmosfäriskt tryck. Rotorslusen kan användas för de flesta material typer, partikelstorleken bör inte överstiga 13 x 13 x 13 mm. Maximal material temperatur 50° C (Tillval 80° C) Explosivt damm kan ha kst upp till 200 bar m / s (St1) NRSZ 10-Q är ett skyddssystem enligt ATEX definition. Arbetstrycket ska vara mindre än 25 kPa. Märkning NRSZ 10-Q konstruktionen är märkt. CE 1180 D St1 11 1/- D C 80 °C Märningen är baserad på produktcertifikat.

Typ

Installationszon utsida av NRSZ

Vid order, var vänlig ange: Typ av rotsluss, spänning och frekvens. Stoft Kst och installationszon. För zon 21/22 även max. yttemperatur.

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor kW

Vikt, Kg

74011.000

NRSZ 10-Q St1

Beror på motor

17,4 m3/h per RPM

None

290

74011.020

NRSZ 10-Q-19 St1 non-zone

Non-zone

330 m /h at 19 RPM

1,1

330

3

NRS Rotorsluss • Maximal arbetstemperatur 50 ºC. • Tillverkad enligt kvalitetsgarantin: n° Baseefa ATEX 5124 (NRSZ). Ytbehandling • RAL 7000 grå. Tillval • Speciellt gummi upp till 80 °C. • Installation zon 22 (kuggväxelmotor för zon 22). • Installation zon 21 (kuggväxelmotor för zon 21). Tillbehör • Hastighetssensor IP 67.

92

MATERIALAVSKILJNING

NRS rotorslussar är kraftiga konstruktioner för kontinuerlig drift. Används för att överföra material mellan två separata system. Det pneumatiska överföringssystem för tömning behövs vanligtvis från filtret eller cyklonen till silon, vid atmosfäriskt tryck. Detta är en idealisk applikation för NRS-rotorslussar. Rotorslussen kan användas för de flesta materialtyper, emellertid ska partikelstorleken inte överstiga 13 x 13 x 13 mm. NRS typ rotorslussen är modulär och robust konstruerad i tungt stålplåt. Varje moduls rotor är utrustad med en elastisk koppling. Detta reducerar möjligheten för skada vid användning och maximerar enhetens livslängd. Rotorn har speciella gummitätningar, som ger en effektiv luftsluss mellan inlopp och utlopp.

Den här typen av rotorsluss finns också som certificerad ATEX-version för explosivt stoft typ St1 och St2. NRSZ har ett skyddande system enligt ATEX-bestämmelser. Explosivt stoft kan ha Kst upp till 200 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara mindre än 90 kPa. Explosivt stoft typ St2 kan ha Kst upp till 300 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara mindre än 60 kPa för NRSZ St2 och mindre än 20 kPA för NRSZ10, NRSZ20 och NRSZ30 St2. Fördelar • Tillgänglig i olika längder och kapacitet. • Rotorslussen har en hög kapacitet och bladens flexibilitet begränsar risken för blockering. • Enkel design och välkänd hållbarhet. • Kompatibel för anslutningar till utrustning i Zonerna 20, 21 eller 22 invändigt.

Typ

Art.nr

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor kW

Vikt, kg

NRS.4

70004.006

66 m3/h

0,75

67

NRS.10

70010.006

165 m /h

0,75

100

NRS.20

70020.006

330 m3/h

0,75

170

NRS.30

70030.006

496 m /h

0,75

240

NRS.6-P

70110.500

150 m /h

0,75

235

NRS.9-P

70110.400

225 m3/h

0,75

281

NRS.10-P

70110.000

250 m /h

0,75

296

www.nederman.se

3

3

3

3

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Rotorsluss NRS 4

NRS 10

NRS 20

= Inloppsöppning i sluss.

* 88,5 mm i demonterbar ände; 84,5 mm i motsatt ände.

NRS 6-P och NRS 10-P (rotorsluss för pappersavfall)

A

B

NRS 6-P

Typ

600

885

NRS 10-P

1000

1285

Alla dimensioner i mm

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

93


Rotorsluss

NRSZ rotorslussen är modulär och robust konstruerad i kraftig stålplåt. Varje moduls rotor är utrustad med • Vid beställning, var vänlig ange: en elastisk koppling. Detta reducerar Typ av rotorsluss, spänning och frekvens av kraftförsörjning, stoftets Kst och möjligheten för skada vid användning installationszon. För zon 21/22 även max. och maximerar enhetens livslängd. yttertemperatur. Rotorn har speciella gummitätningar, som ger en effektiv luftsluss mellan Tillbehör inlopp och utlopp. • Hastighetssensor IP67: 399012.065 NRSZ är tillgänglig i olika längder och NRSZ-kroppen är märkt: olika RPM’s / kapacitet. CE 1180 II D St 1 80 °C eller bättre. NRSZ har ett skyddande system enligt Märkningen är baserad på produktATEX-definition, Explosivt stoft typ St1 certifkation av N.B. No. 1026 och kan ha Kst upp till 200 bar m/s. Normalt Kvalitetssystem godkännande av arbetsområde ska vara lägre än 90 kPa. N.B. No 1180.

NRSZ Rotorsluss med ATEX St1-certifikation

Specifikationer

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Max. arbetstemperatur med standardrotor gummi:

50 °C

Specialgummi upp till 80 °C:

på begäran

Art.nr

Installationszon utsida av NRSZ

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor RPM/kW

Vikt kg

NRSZ 4-0 St1-2

74004.000

Beror på motor

2,5 m3/h per RPM

utan motor

50

NRSZ 4-7 St1-2 non-zone

74004.007

Non-zone

17 m /h

7/0,18

75

NRSZ 4-32 St1-2 non-zone

74004.032

Non-zone

80 m3/h

32/0,75

69

NRSZ 10-0 St1

74010.000

Beror på motor

6 m3/h per RPM

utan motor

95

NRSZ 10-7 St1 non-zone

74010.007

Non-zone

40 m3/h

7/0,18

130

NRSZ 10-32 St1 non-zone

74010.032

Non-zone

180 m3/h

32/0,75

135

NRSZ 20-20 St1-2 non-zone

74120.020

Non-zone

220 m3/h

19/0,75

243

NRSZ 30-20 St1-2 non-zone

74130.020

Non-zone

330 m /h

19/0,75

338

Motor RPM/kW

Motor ATEXmärkning*

Vikt kg

Typ

3

3

Installationszon 21 och/eller 22: begär offert.

Art.nr

Installationszon utsida av NRSZ

Kapacitet vid 100% fyllning

NRSZ 4-7 St1 Cat 2

74004.207

Zone 21 eller 22

17 m3/h

7/0,18

EX II 2DT4

75

NRSZ 4-32 St1 Cat 2

74004.232

Zone 21 eller 22

80 m3/h

32/0,75

EX II 2DT4

69

NRSZ 10-7 St1 Cat 2

74010.207

Zone 21 eller 22

40 m3/h

7/0,18

EX II 2DT4

130

NRSZ 10-32 St1 Cat 2

74010.232

Zone 21 eller 22

180 m3/h

32/0,75

EX II 2DT4

135

NRSZ 20-20 St1 Cat 2

74020.232

Zone 21 eller 22

220 m /h

19/0,75

EX II 2DT4

243

NRSZ 30-20 St1 Cat 2

74030.232

Zone 21 eller 22

330 m3/h

19/0,75

EX II 2DT4

338

Art.nr

Installationszone exterior of NRSZ

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor RMP/kW

Motor ATEXmärkning*

Vikt kg

NRSZ 4-7 St1 Cat 3

74004.307

Zone 22

17 m3/h

7/0,18

EX II 3DT4

75

NRSZ 4-32 St1 Cat 3

74004.332

Zone 22

80 m /h

32/0,75

EX II 3DT4

69

NRSZ 10-7 St1 Cat 3

74010.307

Zone 22

40 m3/h

7/0,18

EX II 3DT4

130

NRSZ 10-32 St1 Cat 3

74010.332

Zone 22

180 m3/h

32/0,75

EX II 3DT4

135

NRSZ 20-20 St1 Cat 3

74020.332

Zone 22

220 m3/h

19/0,75

EX II 3DT4

243

NRSZ 30-20 St1 Cat 3

74030.332

Zone 22

330 m /h

19/0,75

EX II 3DT4

338

Typ

3

* T4: Max. yttemperatur 135 °C.

Typ

3

3

* T4: Max. yttemperatur 135 °C.

94

MATERIALAVSKILJNING

www.nederman.se

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Rotorsluss

NRSZ4

NRSZ10

NRSZ20

= Inloppsöppning i sluss.

Motor kW

A

B

0,18

651

115

0,75

430

68

Motor kW

A

B

0,18

651

115

0,75

430

68

* 88,5 mm i demonterbar ände; 84,5 mm i motsatt ände.

NRSZ30

Alla dimensioner i mm.

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

95


Rotorsluss

NRS typ rotorslussen är modulär och robust konstruerad i tung stålplåt. Varje moduls rotor är utrustad med ett elastiskt klo. Detta reducerar möjligheten för skada vid användning och maximerar enhetens livslängd. Rotorn har speciella gummitätningar, som ger en effektiv luftsluss mellan inlopp och utlopp. NRSZ är ett skyddssystem enligt ATEXdefinition Explosivt stoft typ St2 kan ha Kst upp till 300 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara mindre än 60 kPa för NRSZ 4 St2 och mindre än 20 kPa för NRSZ 10, NRSZ 20 och NRSZ 30 St2.

NRSZ Rotorsluss med ATEX St2-certifikation

Specifikationer • Vid order, var vänlig ange: Typ av rotorsluss, spänning och frekvens av kraftförsörjning, Stoft Kst och installationszon. För zon 21/22 även max. yttemperatur. Tillbehör • Hastighetssensor IP67: 399012.065.

NRSZ-kroppen är märkt: CE 1180 D St2 eller bättre: Märkningen är baserad på produktcertifkation. av N.B. Nr. 1026 och Kvalitetssystem godkännande av N.B. Nr 1180.

Max. arbetstemperatur med standard rotor gummi:

50 °C

Specialgummi upp till 80 °C:

på begäran

Typ

Art.nr

Installationszon exterior of NRSZ

Kapa citet vid 100% fyllning

Motor kW

RPM

Vikt kg

NRSZ 4-0 St1-2

74004.000

Beror på motor

2,5 m3/h per RPM

utan motor

max. 32

50

NRSZ 4-32 St1-2 non-zone

74004.032

Non-zone

80 m /h

0,75

32

69

NRSZ 10-0 St1-2

74110.000

Beror på motor

6 m3/h per RPM

utan motor

max. 20

95

NRSZ 10-20 St1-2 non-zone

74110.020

Non-zone

110 m3/h at 19 RPM

0,75

20

135

NRSZ 20-20 St1-2 non-zone

74120.020

Non-zone

220 m3/h at 19 RPM

0,75

20

243

NRSZ 30-20 St1-2 non-zone

74130.020

Non-zone

330 m /h at 19 RPM

0,75

20

338

3

3

Installationszon 21 och/eller 22: begär offert.

Är uppbyggd av slitstark galvaniserad plåt. Den är försedd med en 9-bladig rotor med kraftiga gummiblad bultade på rotoraxelns stålprofiler. Kapacitet är 1,1 m3/h vid 100% fyllnadsgrad. Max. partikelstorlek 3 x 3 x 10 mm. Är avsedd att användas tillsammans med filter FMC och FMK. ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

NRS3, NRSZ3 Rotorsluss för FMC och FMK-filter NRS3 Rotorsluss NRSZ3 Rotorsluss NRS3

NRSZ3

Ref.nr NRS3

399012.000

Standardmotor

0,18 kW, 3 x 230/400V, 50/60 Hz

Standardmotor

0,18 kW, 3 x 230/400V, 50/60 Hz

Max. arbetstemp. med standardrotor gummi

50 °C

Max. arbetstemp.

75 °C

Specialgummi upp till 80° C

på begäran

Kapacitet vid 100% fyllning

1,1 m3/h

Kapacitet vid 100% fyllning

1,1 m3/h

Vikt

32 kg

Vikt

32 kg

Tillbehör NRS3 Hastighetssensor IP 67 - ref.nr

Tillbehör NRS3Z

399012.065

Hastighetssensor IP 67 - ref.nr

399012.065

Typ

Art.nr

Installationszon utsida av NRSZ3

Motor ATEX-märkning*

NRSZ3 non-zone

399012.095

None-zone

Ingen

NRSZ3 Cat 2

399012.295

Zone 21 eller 22

Ex II 2D T4

NRSZ3 Cat 3

399012.395

Zone 22

Ex II 2D T4

* T4: Max. yttemperatur 135 °C.

För mer information om reservdelar avseende rotorslussar, se vår hemsida.

96

MATERIALAVSKILJNING

www.nederman.se

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Rotorsluss

Rotorslussarna HT och HT-S är robusta konstruktioner för pneumatiska transportsystem inom företrädesvis anläggningar där höga tryck och temperaturer samt slitande material förekommer. HT-S slussar har alla positiva egenskaper som HT-slussarna men är genom sin ännu robustare konstruktion även mycket lämpade för tunga arbetsförhållanden.

HT/HT-S Rotorsluss

Fördelar • Brett standardsortiment. • Skärande ingång. • Flexibelt koncept med utbyttbara rotorblad. • Underhållsvänliga. • Många tillvalsmöjligheter.

Konstruktion • Slussarna är uppbyggda av gjutjärn i huset och rotor av stål. • HT är försedd med 6-bladig rotor och HT-S 8-bladig rotor. • I standardutförande är slussarna lackerade och försedda med vulcolangummi. • Kapacitet 10 m3/h löst mått för diam. Ø 250 och 30 m3/h löst mått för diam. Ø 350. • Maximal tryckskillnad på 5 000 Pa (HT) resp. 40 000 Pa (HT-S). Ytbehandling • RAL 5010. Tillval

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Typ

Kapacitet* m3/h

Märk. effekt kW

Märkström A vid 400V

Max rekom. tryckdiff. kPa

Vikt kg

HT-250

6

0,37

1,10

5

80

HT-350

18

0,37

1,10

5

90

HT-S-250

7

0,37

1,10

50

120

HT-S-350

20

0,55

1,75

50

145

• Finns även i utförande med rotorblad av rostfritt stål samt en temperatur beständighet på upp till 200 °C (HT) och 300 °C (HT-S). • Specialutföranden, begär offert.

*) Vid 50 % fyllnadsgrad.

C A

E D B

F

Mått i mm

HT-250

HT-350

HT-S-250

HT-S-350

A

250

350

250

350

B

290

390

290

390

C

320

420

320

420

D

8 X Ø 11

8 X Ø 11

8 X Ø 11

8 X Ø 11

E

330

400

330

400

F

915

965

915

965

Vid beställning av övriga reservdelar uppge tillverkningsnummer, år och ordernr.

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

97


Mottrycksklaff

Konstruktion • Produkten är tillverkad enligt kvalitetsförsäkring för produktion: Nr. INERIS 03 ATEX Q406 • Finns i utföranden med fläns eller krage för att anslutas till olika rörsystem. • Lämpligt för transport av explosivt stoft av klass St1. Ytbehandling • RAL 1013 beige. Tillbehör • BAG-typ fläns.

CARZ Mottrycksklaff

Mottrycksklaff av typ CARZ är designad för att förhindra effekten av en tryckvåg och lågor, som uppstår genom explosion, från att återvända längs röret i vilket det är monterat. Den är effektiv upp till ett maximalt reducerat explosionstryck i den skyddade inhägnaden (typisk ATEX Zon 20 invärtes) och agerar som isoleringsventil under ett explosionsförlopp. Under normala arbetsförhållanden hålls den öppen mot tyngdkraften via den stoftfyllda luftströmmen i riktning mot explosionens tryckvåg. Fördelar • Förhindrar oönskade spridningseffekter vid en explosion. • Förhindrar ströstoft att återvända längs rören när installation har stoppats. • Enkel och robust konstruktion.

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Inspektionslucka börjar från storlek 550 (hälla Ø > 600)

Explosionsriktning

Sugriktning

Installationskrav:

Utbalanseringsstången finns normalt på högra sidan men kan ändras efter behoven på anläggningen. CARZ storlekar från diameter 550 uppåt omfattar en inspektionslucka på vardera sida. Avståndet mellan CARZ och den delen som ska beskyddas, ska som mest vara 10 meter och minst 2 meter för Ø 80 till 500 mm och 5 meter för Ø 550 till 1000 mm. CARZ ska installeras i horisontalläge. Luftströmmens riktning ska noggrant observeras. Detta indikeras på produkten med en pil. Ø

Art.nr

A

B

C

D

E

F

Vikt, kg

160

23360.160

260

440

490

290

100

175

12,9

180

23360.180

280

460

510

310

100

175

14,2

200

23360.200

300

480

530

330

100

175

15,6

250

23360.250

360

540

590

390

100

215

20,5

350

23360.350

450

670

780

480

200

235

33,1

400

23360.400

500

720

830

530

200

255

43,1

450

23360.450

550

770

880

580

200

275

52,2

500

23360.500

600

820

930

630

200

275

57,7

560

23360.560

650

870

1060

680

280

315

68,6

630

23360.630

750

975

1160

780

280

415

92,8

710

23360.710

800

1025

1210

830

280

465

102,6

800

23360.800

900

1125

1310

930

280

515

123,4

900

23360.900

1000

1225

1410

1030

280

565

144,2

1000

23360.1000

1100

1325

1510

1130

280

565

182,4

Reservdelar för rotorslussar och separatorer För mer information om reservdelar, se vår hemsida.

98

MATERIALAVSKILJNING

www.nederman.se

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Separatorer och kutter

NFV Separator För avskiljning av sönder­delat papper eller plast­material. Separatorn fungerar både i överoch undertryckssystem. Plac­e­ras ofta efter en kutter eller fläkt som sönderdelat materialet.

Luft och damm Material och luft

Material

Typ

Art.nr

Luftmängd m3/h

Mått i mm

Motor kW

A

B

C

DxE

FxG

ØD

Vikt kg

NFV-7

70307.000

7000

1,5

1080

1380

1080

920 x 385

920 x 530

315QF

510

NFV-12

70312.000

12000

2,2

1400

1760

1400

1200 x 500

1200 x 700

400QF

740

NFV-20

70320.000

20000

4,0

1800

2345

1800

1550 x 650

1550 x 910

500QF

1250

Turbokutter Knivkutter som används för att kontinuerligt sönderdela material till anpassade längder från t ex kantskär och rullningsmaskiner i plast- och pappersindustrin. Enheten monteras direkt i kanalsystemet, som kan ha en dim. mellan 150-200 mm, så nära maskinen som möjligt. Vi rekommenderar att ljudfällor placeras före och efter kuttern. Kuttern finns i två utföranden med 2 resp. 3 roterande knivar mot ett fast anhåll. Tryckfall över kutter för Turbokutter-2: 145 mmvp vid 1450 m3/h, 2800 rpm.

Motoralternativ Effekt kW

0,75

0,75

0,55

Hastighet

2800°/min

1380°/min

920°/min

30

31

31,8

1,72 A

2,10 A

1,73 A

Vikt inkl. motor kg Nom. amp. förbrukning

Reservdelar för Turbokuttern

Tryckfall över kutter för Turbokutter-3: 290 mmvp vid 1450 m3/h, 2800 rpm. Ljudnivå: ca 80 dB (A). Elanslutning: 3 x 400V, 50 Hz.

Reservdelar för Turbokuttern

Art.nr 1101      Turbo kutter 2-skärs, komplett med motor    

Art.nr 1109      Underkniv, slipat                                                      

Art.nr 1103      Turbo kutter 3-skärs, komplett med motor    

Art.nr 1111      Rotorkniv, ej slipad                               

Art.nr  1105      Rotor 2-skärs, slipad                                          

Art.nr 1113      Lager 2 stk.                                                                   För mer information om reservdelar, Art.nr 1115      Plastkoppling     se vår hemsida.

Art.nr 1107      Rotor 3-skärs, slipad                                            

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

99


Återvinning av kyl­ vätskor, hantering av materialavfall och bort­ tagning av oljedimma.

MACHINING

Nederman Machining är ett koncept som utvecklats för att erbjuda företag i metallindustrin produkter och system som klarar deras nuvarande och framtida behov. Vi är ett världsledande företag när det gäller att ta ett helhetsgrepp om utmaningarna inom metallindustrin. Högproduktiva maskiner med höga skärhastigheter kräver stora kylvätskeflöden och genererar mycket spån. Samtidigt uppstår en oljedimma som utgör både en hälsorisk för personalen och en miljöbelastning. Dessa problem löses med effektiva system för kylvätskefiltrering, spånhantering och luftfiltrering. Filtersystem för stoft och oljedimma se sid 17-42. • • • •

Ren luft Ren kylvätska Rena maskiner Lönsam återvinning

101 109

100


Metallspånskrossar

KB3 • Litet slitage tack vare låg krosshastighet och få rörliga delar. 

Nederman metallspånskross KB3 tar emot och krossar långt spån med låg rotationshastighet och lämnar ifrån sig korta, lösa spån i ett jämnt flöde.

• Avskiljning av större metallföremål till separat behållare (tillval). • Mycket låg energiförbrukning och låga underhållskostnader. 

Krossen är lämplig att installera direkt intill verkstadsmaskinen, eller i ett mindre system för spånhantering.

• Lätt utbytbara verktyg med vändbara skärstål.

Krossen matas med spån i inmatningsfickan. Spånen dras in i skruven där de delvis bryts sönder mot den längsgående ”brytkanten”. Spånen pressas sedan mot ett roterande ”skärverktyg” som skär sönder dem mot ett fast verktyg.

Vertikal spånkross KB • Mycket låga driftskostnader.

Nederman spånkrossar KB 10-49 krossar och bryter sönder långt spån som matas in via en inmatningsficka. Krossarna klarar stora mängder långt spån, som reduceras till ett jämnt flöde av korta, lösa spån. Idealiska som en del av ett spånhanteringssystem. Krossen används i industrier med stora mängder långt spån, före avskiljning, centrifugering eller omvandling till briketter. En integrerad funktion säkerställer att eventuella större metallföremål avskiljs så att systemets funktion och höga effektivitet inte påverkas.

Modell

Motoreffekt

• Flexibel inmatning. • Låg ljudnivå. • Kolstål.  • Rostfritt stål.  • Andra stållegeringar med brottgräns upp till 1200 N/mm2 eller högre. • Aluminiumlegeringar.  • Järnsvamp. • Titan. 

Kontinuerlig kapacitet* Stål- och mässingsspån

Aluminiumspån

Höjd mm

Vikt kg

Utrymmesbehov mm

Artikelnr

KB 3

2,2 kW

100 kg/h

40 kg/h

1150

150

1350 x 500

76350741

KB 10

7,5 kW

400–700 kg/h

150–250 kg/h

1200

800

1250 x 900

76351741

KB 20

15 kW

800–1000 kg/h

250–350 kg/h

1915

1150

1425 x 1000

76352741

KB 30

37 kW

2000–5000 kg/h

700–1650 kg/h

3060

4500

1740 x 1520

76354741

KB 49

45 kW

5000–8000 kg/h

1650–2650 kg/h

2980

6500

2700 x 2200**

76355741

* Uppskattat. Kapaciteten beror på spånens densitet, storlek och form. ** Utan hydraulenhet.

Vertikal spåncentrifug VD 40 För torkning och transport av metallspån VD40 är en kompakt centrifug som återvinner kylvätska genom att centrifugera de våta metallspånen, samtidigt som den blåser de torkade spånen till en separat behållare. Spånen torkas och transporteras bort och den återvunna kylvätskan samlas upp i en tank – i ett och samma steg.

• Mycket kompakt och robust, kräver minimalt golvutrymme. • Blåser spånen vidare, ingen utgående spåntransportör behövs. • Ytan som bearbetas hålls ren eftersom spånen tas bort kontinuerligt. Idealisk för snabb spånborttagning från CNCmaskiner och liknande maskiner med hög produktivitet. • Den kompakta och stabila konstruktionen i kombination med vibrationsdämpande upphängning gör att centrifugen arbetar tyst.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

MACHINING

101


Horisontell spåncentrifug HD För återvinning av kylvätska och spån Den horisontella centrifugen typ HD står för en helt unik idé inom spånhantering. Kylvätskan och spånen centrifugeras i en horisontellt upphängd trumma där kylvätskan passerar genom ett galler av kilformade ribbor. Centrifugen töms helt och hållet på torra spån och kylvätska – även sedan den stängts av. Centrifugen är idealisk för spånhanteringssystem i kontinuerlig drift och fungerar utan någon manuell inblandning. Den klarar alla typer av spån upp till 30 mm. 

• Högsta G-kraften bland alla existerande spåncentrifuger på marknaden, och därmed bäst separering av kylvätska och spån. • Den horisontella konstruktionen innebär låga drifts- och underhållskostnader. Alla komponenter är lätt åtkomliga. Rengöring av trumman tar cirka 5–6 minuter, att jämföras med 3–4 timmar för andra centrifuger. • Automatisk tömning av centrifugen efter varje arbetscykel medför enkel rengöring och möjlighet att hantera flera material direkt efter varandra.

Modell

Kapacitet

Motor

Höjd mm

Utrymmesbehov mm

Artikelnr

VD 40

1–300 kg/h

4 kW

1350*

700 x 850

76360841

HD 50

3–600 kg/h

4 kW

1500

1300 x 1500

76361841

HD 82

1–2000 kg/h

11 kW

2400

1100 x 1900

76362841

HD 100

3–5000 kg/h

18 kW

2910

1650 x 2330

76364841

* Inklusive 400 mm fundament.

Läckoljeavskiljare HM För avskiljning av läckolja från kylvätska Nederman läckoljeavskiljare är konstruerade för att effektivt och ekonomiskt ta bort skadlig läckolja från kylvätskan, vilket innebär både längre livslängd för kylvätskan och färre fall av de problem som normalt förknippas med föroreningar från läckolja.

• Ökad livslängd för skär- och tvättvätskor. • Kraftig minskning av riskavfall. • Fungerar inom ett stort temperatur­ område.

Modell

Höjd

Bredd

Djup

Kapacitet l/h

Rekommenderad tankstorlek

Artikelnr

HM 0.5

1025

510

280

135

1100

76245340

HM 1

1350

725

350

300

2300

76245940

HM 2

1350

875

510

600

4500

76246540

HM 4

1635

1150

600

1200

9100

76247140

Primärkammare (sedimentering).

102

MACHINING

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Transportörer för metallspån och fragment Skraptransportörer TRS2 och TS3

• Minimala problem med restmaterial. • Enkelt underhåll.

Nederman skraptransportörer är lämpliga för transport i höjd- och längdled av mindre spån (max. 5 cm) och slipslam. Modell

Kedjedelning ”

• Möjlighet till flera tömningsställen.

Skraphöjd mm

Slitplattor – Hardox

Artikelnr

TRS2

63,5

40

J

Begär offert

TS3

76,2

80

J

Begär offert

Magnettransportör TM • Litet underhåll eftersom spånen och fragmenten transporteras ovanpå den rostfria plåten och inte kommer i kontakt med kedjorna.

Magnettransportören TM transporterar fina järnspån och -partiklar, kräver minimalt underhåll och separerar partiklarna från kylvätskan.

• Säker eftersom alla rörliga delar är helt inkapslade.

Lämpar sig för fina järnspån och -partiklar, som korta stål- och gjutjärnsspån.

TL2M, TL4 och TL6 • Flexibel konstruktion som klarar de mest skiftande installationskrav.

Nederman stållamelltransportörer är konstruerade för maximal livslängd och minimalt servicebehov.

• Bandkonstruktion med robotsvetsade plattor och lång livslängd.

Typ TL4 och TL6 är lämpliga för transport av stora mängder av både långt spån och fragment av metall.

• Robust konstruktion av både band och ränna som klarar tuffa tillämpningar.

Modell

Kedjedelning mm

Bandtjocklek mm

Höjd, sidovingar mm

Höjd, med­ bringare mm

Artikelnr

TL2 M

63.5

2.5

40

40

Begär offert

TL4

101.6

4.0

63.0

60.0

Begär offert

TL6

152.4

5.0

102.0

100.0

Begär offert

Pitch (2” delning): Långa eller korta spån eller metallfragment i stora mängder (–1000 kg/h). (4” delning): Långa eller korta spån eller metallfragment i stora mängder (1000–3000 kg/h). (6” delning): Långa eller korta spån eller tunga metallfragment i mycket stora mängder (> 3000 kg/h).

Riktlinjer för val av transportörtyp Typ av fragment

Pressgjutgods Stålnystan Stålfragment Aluminiumnystan Aluminiumfragment Mässingsnystan Fin mässing Gjutjärn Stansningar

Kylvätskevolym

Rätlinjig, mestadels horisontell Skruvtransportör

-

Både rak och lutande Stållamelltransportör

Skraptransportör

Flera riktningar Magnettransportör

Vakuumtransport

x

Låg

x

Hög Låg

x x

Hög

x

x

x

x

x

x

x

x

Låg

x

Hög

x

Låg

x

x

x

x

x

Hög

x

x

x

Låg

x

Hög Låg

x x

Hög Låg

x

Hög

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Torrt

x

x

Klibbigt

x

x

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

MACHINING

103


Spånhanteringssystem Kompletta system för att krossa spån och avskilja skärvätska. Systemen är kompletta och monterade på en bottenplatta, färdiga att använda. Systemet krossar metallspånen och/eller avskiljer skärvätskan (beroende på konfiguration) vilket ökar värdet av slutprodukten och möjliggör återanvändning av kylvätskan. Alla system har en funktion som avskiljer större metallföremål och en HDT-tank för uppsamling och grovfiltrering av kylvätska. Styrsystem för alla funktioner, inklusive standardmässiga säkerhetsfunktioner.

Spånhanteringssystem System

Kross

Centrifug

Kapacitet kg/h*

HDT-tank

SB avskiljare för större metallföremål

Styrsystem

Artikelnr

-

VD 40

300

J

J

J

76200141

SS 40 SS 50

-

HD 50

300–600

J

J

J

76200241

SS 82

-

HD 82

100–2000

J

J

J

76200341

SS 1040

KB 10

VD 40

100–300

J

J

J

76200441

SS 1050

KB 10

HD 50

300–600

J

J

J

76200541

SS 2050

KB 20

HD 50

300–600

J

J

J

76200741

SS 2082

KB 20

HD 82

1000–2000

J

J

J

76200941

* Verklig kapacitet beror på spåntyp, mängd av större metallföremål osv.

Brikettmaskin för metallspån En brikettmaskin minskar materialvolymen och därmed kostnaderna för hantering och transport.

• Mindre behov av golvutrymme i fabriken. • Minskade transportkostnader, internt och externt. • Minskade återvinningskostnader.

Nederman brikettmaskiner omvandlar korta, lösa spån från bearbetning av metaller, med eller utan innehåll av järn, och gjutjärn till cylinderformade briketter. Brikettmaskinen med slutna pressar är konstruerad för järnhaltiga metaller och gjutjärn. Den producerar cylinderformade briketter med diameter 60–80 mm och längd upp till 110 mm. Tillsammans med inmatningsficka, transportör, sorteringsmaskin och givare för materialnivå ger den möjlighet till en automatiserad pressprocess.

• Ökat avfallsvärde.

Brikettmaskin för stålspån

Golvutrymme mm x mm*

Höjd

Vikt kg

Kapacitet/h

kW

BCM 50, 70, ficka 1 m3

1980 x 1730

1700

1300

30-60

4

BCM 100, 150, ficka 1 m3

1980 x 1730

1700

1300

50-80

5.5

29

BCM 50, 70, ficka 3 m3

2140 x 2020

1740

1140

70-120

7.5

40

BCM 100, 150, ficka 3 m3

2400 x 2290

2004

1010

110-170

11

Modell

Golvutrymme mm x mm*

Höjd

Vikt kg

Kapacitet/h

kW

Modell

BP100

1860 x 1070

1750

900

100

10

BP200

2500 x 1470

2350

3000

200

13

BP350

3000 x 1800

2800

4000

350

24

BP500

3000 x 1800

2800

4200

500

BP800

3600 x 2050

3300

5400

800

* Exklusive utrymme för service.

104

Brikettmaskin för aluminiumspån

MACHINING

* Exklusive utrymme för service.

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Kylvätskefiltrering

Universalfilter FB Nederman universalfilter tar kontinuerligt bort fasta partiklar från vattenbaserade emulsioner och andra lättflytande vätskor. Pålitlig finish av högsta kvalitet med tvåkomponents epoxihartslack. Standardutformning i mjukt kolstål eller rostfritt stål (tillval). Passar för fräsning, slipning, hening, valsning av metall och tvättning av komponenter.

• Längre livslängd för kylvätska och verktyg. • Enkel, automatisk hantering. • Liten investeringsutgift. • Mångsidig. • Självövervakande.

Modell

Flöde l/min*

Tankkapacitet liter

Inloppshöjd mm

Golvutrymme mm x mm

Artikelnr

FB1010

35

100

401

1200 x 600

76226540

FB1020

70

140

408

1500 x 750

76228540

FB1030

100

265

449

1700 x 950

76232540

FB2040

140

330

449

2100 x 950

Begär offert

FB2050

200

470

430

1900 x 1150

Begär offert

FB2060

250

540

430

2100 x 1150

Begär offert

FB2070

300

610

430

2400 x 1150

Begär offert

FB3080

400

950

620

2500 x 1500

Begär offert

FB3090

500

1200

620

3000 x 1500

Begär offert

FB3100

600

2350

800

3700 x 1500

Begär offert

FB3110

750

2900

800

4400 x 1500

Begär offert

FB3120

1000

3850

800

5800 x 1500

Begär offert

FB3130

1250

4800

800

7200 x 1500

Begär offert

FB3140

1500

5700

800

8400 x 1500

Begär offert

* Flödesnivåerna kan variera beroende på mediets kvalitet och typen av kylvätska.

Hydrostatfilter FHS Hydrostatfiltret tar tar kontinuerligt bort fasta partiklar från vattenbaserade emulsioner och oljor. Filterkammaren är kilformad med själva filterarean uppåtlutande, vilket ger ett kompakt och utrymmesbesparande filter. Hydrostatfiltret är mångsidigt och klarar flöden på 100–600 l/min och filtrering ned till 10 μ med ett finmaskigt filtermedia.

• Filtret ger mycket hög kapacitet och effektiv filtrering i förhållande till priset.

Modell

Media l/min

A

B

C

D

E

F

Artikelnr

• Minimalt underhåll tack vare mycket få rörliga delar.

Flöde l/min*

FHS100

100

500

1435

615

610

725

260

500

76235140

FHS200

200

711

1435

615

830

725

260

500

76237140

FHS400

400

1000

1660

740

1120

950

260

625

76239140

FHS600

600

1000

3096

1722

1120

1897

434

1526

76241140

• Minimalt behov av golvutrymme, även för högre flödesnivåer. • Automatisk upprullning av förorenat media medför enkel hantering.

Alla dimensioner är ungefärliga. * I vattenbaserad emulsion.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

MACHINING

105


2011-05-14

150008 1

Magnadrum clarifier Type FM1200

Kylvätskefiltrering Design

The ”Magna cles from the

Magnadrum filter FM1200

The system i and grinding rates of swa for use with

Magnettrumfiltret tar kontinuerligt bort magnetiska partiklar från vätskeflödet och samlar upp dem i en behållare. Systemet klarar höga nivåer av spånproduktion och är idealiskt för produktionsverktyg som skär och slipar järnhaltiga material. Magnettrumfiltret är lämpligt att använda tillsammans med vattenbaserade kylvätskor och flertalet rena oljor.

The equipm as a very effi installation exist to allo coolant und can be disc your inquir

• Automatisk drift.

• • •

• Kraftfulla magneter som filtrerar ned till 30–40 mikron. • Så gott som torr, fast slutprodukt.

Modell

Date/rev mm t Inloppshöjd mm Technical leafle Utloppshöjd 4

Flödesnivå l/min

1210

60

1220

110

1230

140

1260

250

1280

350

2011-05-1

150001 1

546

Längd mm

Artikelnr

211

76233140

239

Fun 576 ction

Autom Power Almos

269 343 fill the core of the drum, wh magnets76233340 ple and automatic. Powerful ceramic sim is n ratio Ope 576 269 439by steel discs, so76233540 that all liquid passes through flow er aridifi clliqu intoethe ied ug is carr rif field nt magnetic Ce revolves. 609 305 liquid as the drum76233640 the782 is attracted to the discs and drawn from 785 466 1000 76234540 icles arriving f Partign led scraper.Des profi a nst agai s turn it as y ousl tinu the The drum is cleaned con e, prov ing ctiv leav cost effe Theflow ss liquid which drains to rejoin the fall into the bin, compressing out exce from Nederman extends

suitable for continuous

Suitable for Grinding, H finish applications.

Technical data Type FM1200

Centrifugfilter

Model

Den kostnadseffektiva, väl beprövade utformningen av Nederman centrifugfilter ökar livslängden för verktyg och kylvätska och passar för både emulsioner och ren olja i kontinuerlig drift. Lämplig för slipning, hening, mikroslipning och andra typer av slutbearbetning. Unik konstruktion med tre skålar. Kapacitet för 12 liter smuts. Komplett standardutrustning med pumpar och elkomponenter.

Flow rate l/m

Inlet height mm

Outlet height mm

110

576

269

1220

466

785

350

1280

305

609

250

1260

7 343 Cleans down to 5 • ra e wid a dles Han • 439 No media to disp • 782 investment Low • Very reliable • 1000

269

576

140

1230

12 litre dirt holding Standard supplied com 7 211

239

546

60

1210

triple bowl des Ar que mm Uni gth Len cap

Function Contaminated liquid i tric bowls rotating at of each bowl,where s exits from the top of e The bowls can collec cleaning is required.

• Filtrerar ned till 5–10 mikron. • Klarar ett brett spektrum av kylvätskor. • Inget media att göra sig av med.

A Magnadrum prefilt between cleaning. A lift out separately for that the bowl chamb stationary. The Cent is supplied complete

• Liten investering och låga driftskostnader. • Mycket tillförlitligt.

Modell

Flöde l/min

Tankkapacitet liter

Inloppshöjd

Bredd mm

Längd mm

Artikelnr

FC2200

100

300

330

900

1200

76250540

Flera centrifugfilter FC 2200 kan kombineras till ett system som klarar flöden på över 100 liter per minut.

106

MACHINING

www.nederman.se

Technical data

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Tank

Inlet

Width

Length


Perpetuum system System för kylvätskefiltrering

Design

The Nederm life-time of t particles, an been field-pr changes by m

Delflödessystem Nederman delflödessystem är utformat för att öka kylvätskans livslängd genom kontinuerlig avskiljning av läckolja, partiklar och bakterier. Delflödessystemet har testats under verkliga förhållanden och då minskat antalet nödvändiga kylvätskebyten med mer än 90 %.

• • • •

Function

• Litet underhåll tack vare central kyl­ vätskerening.

The Perpetu pipe-works to meaning tha from tanks at

• Ökad livslängd för kylvätskan och minskade driftskostnader. • Förbättrad arbetsmiljö runt maskinen. • Förbättrad yttre miljö eftersom kylvätskan kan användas under betydligt längre tid.

Flödesnivå l/min

Längd mm

Bredd mm

Höjd mm

Tankstorlek m3

Artikelnr

1–5 maskiner

100

2000

2000

1750

3,0

76230040

1–5 maskiner, permanent media

100

2000

2000

1750

3,0

76230140

6–10 maskiner

200

3000

2000

1750

5,0

76230240

6–10 maskiner, permanent media

200

3000

2000

1750

5,0

76230340

11–15 maskiner

300

4000

2000

1750

7,0

76230440

11–15 maskiner, permanent media

300

4000

2000

1750

7,0

76230540

16–20 maskiner

400

4000

2000

2000

9,0

76230640

16–20 maskiner, permanent media

400

4000

2000

2000

9,0

76230740

Delflödessystem

Fullflödessystem Fullflödessystemen ansluts via rörledningar till flera maskiner i en verkstad. Fullflöde innebär att all kylvätska pumpas kontinuerligt från behållare i maskinerna till det centrala filtreringssystemet där kylvätskan hanteras innan den pumpas tillbaka till maskinerna. Filtersystemet kan bygga på olika typer av standardfilter som vakuumfilter FV eller FVC, patronfilter med backspolning eller bara en sedimenteringstank med ett magnet- eller pappersfilter, helt beroende på kundens krav. Ett centralt filtersystem gör det enkelt att kontrollera kvaliteten på kylvätskan för hela fabriken.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Low ma Extende costs Improv Improv signific

The Perpetuu The fundame automatic sy remove tram is also able concerning adapted to w condition.

The system separator uni Optional equ and Refracto

A small flow tanks by pum first fed throu typically a m then remove the tanks at t

Technical data Perpetuum system 1 - 5 machines

Flow rate lpm 100

Length mm

Width mm

Height mm

2000

2000

1750

1 - 5 machines, Permanent media

100 l

2000

2000

1750

6 - 10 machines

200

3000

2000

1750

6 - 10 machines, Permanent media

200 l

3000

2000

1750

11 - 15 machines

300

4000

2000

1750

11- 15 machines, Permanent media

300

4000

2000

1750

16 - 20 machines

400

4000

2000

2000

16 - 20 machines, Permanent media

400

4000