Page 1

Materialavskiljare för enklare sluthantering.

MATERIALAVSKILJNING

I vårt sortiment ingår fyra typer av materialavskiljare: cykloner, rotorslussar, separatorer och kuttrar. Cykloner används som avskiljare vid stora materialmängder. Rotorslussar överför material mellan två separata system med minimalt luftläckage. Våra rotorslussar klarar höga temperaturer och slitande partiklar. NFV-separatorer avskiljer sönderdelat papper och plastmaterial. I vårt sortiment ¿nns det även separatorer som klarar upp till 20000 m³/h luft. Knivkuttrar används för att sönderdela bland annat papper, plast och metallfolier för att materialet sedan ska kunna transporteras i rörsystem. • Cykloner • Rotorslussar • NFV-separatorer

90

• Knivkuttrar

99

90


NC typ 0500 – 2500 Cyklon Cyklonen är en separator som använder centrifugalkraft för att rensa luft fylld med Àis eller stoft. Avskiljningsgraden beror på partiklarnas rotationshastighet, deras täthet och storlek. Effektivitet ca 90 % för partiklar över 10 micron. Högre effektivitet för större partiklar. Tillverkad i 2 eller 3 mm tjock stålplåt, beroende på storlek. Cyklonen är tillgänglig med stort urval tillbehör.

Tryckfallskurvor

NC 0500 - 2500 NC cyklon, vänster (som ritning)

47011.xxx

NC cyklon, höger (spegelvänt från ritning)

47010.xxx

Inlopp, QF (NC 0500 – NC 1300)

22019.xxx

Inlopp, FL (NC 0500 – NC 2500)

22219.xxx

Tangentiellt utlopp vänster för NC höger cyklon

47020.xxx

• Konstruktion: 2-3 mm stålplåt. Max. temperatur 75 ºC med standardfärg. • Ytbehandling: RAL 7000 grå

Tangentiellt utlopp höger för NC vänster cyklon

47021.xxx

Övergång för NRS 4 rotorsluss

47030.xxx

• Tillbehör: Stativ. Inlopp med QF eller FL-fläns. Tangentiellt utlopp, vänster eller höger. Övergång till rotorslussar. Stoftbehållare Typ

Övergång för NRS 10 rotorsluss

47035.xxx

Avfallsbehållare för cyklon

47100.000

A mm

B mm

C mm

Ø D mm

Ø E mm

Ø F mm

H mm

I mm

J mm

K mm

NC 0500

1000

700

80

500

250

200

126

285

305

1780

Vikt, kg 53

NC 0700

1430

990

60

700

400

315

206

444

501

2480

123

NC 1000

2048

1500

100

1000

560

400

216

485

606

3648

306

NC 1150

2395

1800

100

1150

630

450

240

550

675

4300

433

NC 1300

2825

2000

120

1300

710

450

300

600

700

4945

550

NC 1600

3300

2300

100

1600

900

500

357

905

600

5700

804

NC 2000

3930

2600

170

2000

1200

630

401

1247

1200

6700

1278

NC 2500

4205

3000

170

2500

1600

710

507

1364

1200

7375

1647

NHC typ 315 – 630 Cyklon

Cyklonen upphängd i väggställning.

Cyklonen är en separator som använder centrifugalkraft för att rensa luft fylld med Àis eller stoft. Avskiljningsgraden beror på partiklarnas rotationshastighet, deras täthet och storlek. Stoftcykloner av typ NHC 315 – 630 används normalt för punktutsugningssystem med små volymer utsugen luft (500 – 2000 m3/h). Cyklonerna används där det inte ¿nns några speciella restriktioner för stoftinnehåll i den tömda luften och där stoftfuktigheten är låg. Stoftcyklonerna är också lämpliga för att avlägsna stoft från sliplack, metall osv.

Alla dimensioner i mm.

C1

L1

315

Typ

189

252

58

63

450

270

360

80

90

630

378

500

115

125

Typ

Ø D mm

C2

L2

A mm

B mm

H mm

• Konstruktion: Max temperatur 75 ºC med standardfärg. Som standard levereras den med stoftbehållare. • Ytbehandling: NHC315 och NHC 450 utfört i galvplåt, NHC 630 utfört i RAL 7000. • Tillbehör: Väggstativ.

d Ø mm

Vikt kg

Ref. nr. Cyklon, höger

Ref. nr. Cyklon, vänster

Ref. nr. väggställning

NHC 315

315

500

500

1550

100

15

47100.315

47101.315

47190.315

NHC 450

450

600

650

2100

125

20

47100.450

47101.450

47190.450

NHC 630

630

700

750

2700

160

50

47100.630

47101.630

47190.630

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

91


NRSZ 10-Q Rotorsluss med ATEX certifikat St1 • Konstruktion NRSZ 10-Q är en rotorsluss som är konstruerad i kraftig stålplåt. • Rotorn har special gummitätningar som ger en effektiv luftsluss mellan in och utlopp. Rotorslussen ska stoppas och kontrolleras om det skett en explosion på endera sidan av slussen. • Tillbehör Hattiget sensor IP 67 18401.330 • Installtions on exteriör på NRSZ • Beror på moter • Icke-zon Specifikation Max arbetstemperatur

50° C

Specialgummi upp till

80° C

Max omgivnings temp.

50° C

Max RPM

22

Art.nr

NRSZ 10-Q är en rotorsluss som används vid större material mängder. Rotorslussen används för att överföra material mellan två separata system. Exempelvis mellan ¿lter eller cyklon till silo eller container, vid atmosfäriskt tryck. Rotorslusen kan användas för de Àesta material typer, partikelstorleken bör inte överstiga 13 x 13 x 13 mm. Maximal material temperatur 50° C (Tillval 80° C) Explosivt damm kan ha kst upp till 200 bar m / s (St1) NRSZ 10-Q är ett skyddssystem enligt ATE; de¿nition. Arbetstrycket ska vara mindre än 25 kPa. Märkning NRSZ 10-Q konstruktionen är märkt. CE 1180 D St1 11 1/- D C 80 °C Märningen är baserad på produktcerti¿kat.

Typ

74011.000 74011.020

Installationszon utsida av NRSZ

NRSZ 10-Q St1

Vid order, var vänlig ange: Typ av rotsluss, spänning och frekvens. Stoft Kst och installationszon. För zon 21/22 även max. yttemperatur.

Kapacitet vid 100% fyllning 17,4 m3/h per RPM

Beror på motor

NRSZ 10-Q-19 St1 non-zone

3

330 m /h at 19 RPM

Non-zone

Motor kW

Vikt, Kg

None

290

1,1

330

NRS Rotorsluss • Maximal arbetstemperatur 50 ºC. • Tillverkad enligt kvalitetsgarantin: n° Baseefa ATEX 5124 (NRSZ). Ytbehandling • RAL 7000 grå. Tillval • Speciellt gummi upp till 80 °C. • Installation zon 22 (kuggväxelmotor för zon 22). • Installation zon 21 (kuggväxelmotor för zon 21). Tillbehör • Hastighetssensor IP 67.

NRS rotorslussar är kraftiga konstruktioner för kontinuerlig drift. Används för att överföra material mellan två separata system. Det pneumatiska överföringssystem för tömning behövs vanligtvis från ¿ltret eller cyklonen till silon, vid atmosfäriskt tryck. Detta är en idealisk applikation för NRS-rotorslussar. Rotorslussen kan användas för de Àesta materialtyper, emellertid ska partikelstorleken inte överstiga 13 x 13 x 13 mm. NRS typ rotorslussen är modulär och robust konstruerad i tungt stålplåt. Varje moduls rotor är utrustad med en elastisk koppling. Detta reducerar möjligheten för skada vid användning och maximerar enhetens livslängd. Rotorn har speciella gummitätningar, som ger en effektiv luftsluss mellan inlopp och utlopp.

Typ

Art.nr

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor kW

Vikt, kg

70004.006

66 m3/h

0,75

67

3

NRS.10

70010.006

165 m /h

0,75

100

NRS.20

70020.006

330 m3/h

0,75

170

3

NRS.30

70030.006

496 m /h

0,75

240

NRS.6-P

70110.500

150 m3/h

0,75

235

3

0,75

281

3

0,75

296

NRS.10-P

MATERIALAVSKILJNING

Fördelar • Tillgänglig i olika längder och kapacitet. • Rotorslussen har en hög kapacitet och bladens Àexibilitet begränsar risken för blockering. • Enkel design och välkänd hållbarhet. • Kompatibel för anslutningar till utrustning i Zonerna 20, 21 eller 22 invändigt.

NRS.4

NRS.9-P

92

Den här typen av rotorsluss ¿nns också som certi¿cerad ATE;-version för explosivt stoft typ St1 och St2. NRSZ har ett skyddande system enligt ATE;-bestämmelser. Explosivt stoft kan ha Kst upp till 200 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara mindre än 90 kPa. Explosivt stoft typ St2 kan ha Kst upp till 300 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara mindre än 60 kPa för NRSZ St2 och mindre än 20 kPA för NRSZ10, NRSZ20 och NRSZ30 St2.

70110.400 70110.000

www.nederman.se

225 m /h 250 m /h

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Rotorsluss NRS 4

NRS 10

NRS 20

= Inloppsöppning i sluss.

* 88,5 mm i demonterbar ände; 84,5 mm i motsatt ände.

NRS 6-P och NRS 10-P (rotorsluss för pappersavfall)

Typ

A

B

NRS 6-P

600

885

NRS 10-P

1000

1285

Alla dimensioner i mm

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

93


Rotorsluss

Specifikationer • Vid beställning, var vänlig ange: Typ av rotorsluss, spänning och frekvens av kraftförsörjning, stoftets Kst och installationszon. För zon 21/22 även max. yttertemperatur. Tillbehör • Hastighetssensor IP67: 399012.065 NRSZ-kroppen är märkt: CE 1180 II D St 1 80 °C eller bättre. Märkningen är baserad på produktcertifkation av N.B. No. 1026 och Kvalitetssystem godkännande av N.B. No 1180.

NRSZ rotorslussen är modulär och robust konstruerad i kraftig stålplåt. Varje moduls rotor är utrustad med en elastisk koppling. Detta reducerar möjligheten för skada vid användning och maximerar enhetens livslängd. Rotorn har speciella gummitätningar, som ger en effektiv luftsluss mellan inlopp och utlopp. NRSZ är tillgänglig i olika längder och olika RPM’s / kapacitet. NRSZ har ett skyddande system enligt ATE;-de¿nition, Explosivt stoft typ St1 kan ha Kst upp till 200 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara lägre än 90 kPa.

NRSZ Rotorsluss med ATEX St1-certifikation

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Typ NRSZ 4-0 St1-2

Max. arbetstemperatur med standardrotor gummi:

50 °C

Specialgummi upp till 80 °C:

på begäran

Art.nr

Installationszon utsida av NRSZ

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor RPM/kW

Vikt kg

74004.000

Beror på motor

2,5 m3/h per RPM

utan motor

50

3

NRSZ 4-7 St1-2 non-zone

74004.007

Non-zone

17 m /h

7/0,18

75

NRSZ 4-32 St1-2 non-zone

74004.032

Non-zone

80 m3/h

32/0,75

69

NRSZ 10-0 St1

74010.000

Beror på motor

6 m3/h per RPM

utan motor

95

NRSZ 10-7 St1 non-zone

74010.007

Non-zone

40 m3/h

7/0,18

130

NRSZ 10-32 St1 non-zone

74010.032

Non-zone

180 m3/h

32/0,75

135

NRSZ 20-20 St1-2 non-zone

74120.020

Non-zone

220 m3/h

19/0,75

243

19/0,75

338

Motor ATEXmärkning*

Vikt kg

NRSZ 30-20 St1-2 non-zone

74130.020

3

330 m /h

Non-zone

Installationszon 21 och/eller 22: begär offert.

Art.nr

Installationszon utsida av NRSZ

Kapacitet vid 100% fyllning

NRSZ 4-7 St1 Cat 2

74004.207

Zone 21 eller 22

17 m3/h

7/0,18

EX II 2DT4

75

NRSZ 4-32 St1 Cat 2

74004.232

Zone 21 eller 22

80 m3/h

32/0,75

EX II 2DT4

69

NRSZ 10-7 St1 Cat 2

74010.207

Zone 21 eller 22

40 m3/h

7/0,18

EX II 2DT4

130

NRSZ 10-32 St1 Cat 2

74010.232

Zone 21 eller 22

180 m3/h

32/0,75

EX II 2DT4

135

NRSZ 20-20 St1 Cat 2

74020.232

Zone 21 eller 22

220 m3/h

19/0,75

EX II 2DT4

243

NRSZ 30-20 St1 Cat 2

74030.232

Zone 21 eller 22

330 m3/h

19/0,75

EX II 2DT4

338

Art.nr

Installationszone exterior of NRSZ

Kapacitet vid 100% fyllning

Motor RMP/kW

Motor ATEXmärkning*

Vikt kg

NRSZ 4-7 St1 Cat 3

74004.307

Zone 22

17 m3/h

7/0,18

EX II 3DT4

75

NRSZ 4-32 St1 Cat 3

74004.332

Zone 22

80 m3/h

32/0,75

EX II 3DT4

69

NRSZ 10-7 St1 Cat 3

74010.307

Zone 22

40 m3/h

7/0,18

EX II 3DT4

130

Typ

Motor RPM/kW

* T4: Max. yttemperatur 135 °C.

Typ

3

NRSZ 10-32 St1 Cat 3

74010.332

Zone 22

180 m /h

32/0,75

EX II 3DT4

135

NRSZ 20-20 St1 Cat 3

74020.332

Zone 22

220 m3/h

19/0,75

EX II 3DT4

243

19/0,75

EX II 3DT4

338

NRSZ 30-20 St1 Cat 3

74030.332

Zone 22

3

330 m /h

* T4: Max. yttemperatur 135 °C.

94

MATERIALAVSKILJNING

www.nederman.se

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Rotorsluss

NRSZ4

NRSZ10

Motor kW

A

B

0,18

651

115

0,75

430

68

Motor kW

A

B

0,18

651

115

0,75

430

68

NRSZ20

= Inloppsöppning i sluss.

* 88,5 mm i demonterbar ände; 84,5 mm i motsatt ände.

NRSZ30

Alla dimensioner i mm.

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

95


Rotorsluss

NRS typ rotorslussen är modulär och robust konstruerad i tung stålplåt. Varje moduls rotor är utrustad med ett elastiskt klo. Detta reducerar möjligheten för skada vid användning och maximerar enhetens livslängd. Rotorn har speciella gummitätningar, som ger en effektiv luftsluss mellan inlopp och utlopp. NRSZ är ett skyddssystem enligt ATE;de¿nition Explosivt stoft typ St2 kan ha Kst upp till 300 bar m/s. Normalt arbetsområde ska vara mindre än 60 kPa för NRSZ 4 St2 och mindre än 20 kPa för NRSZ 10, NRSZ 20 och NRSZ 30 St2.

NRSZ Rotorsluss med ATEX St2-certifikation

Specifikationer • Vid order, var vänlig ange: Typ av rotorsluss, spänning och frekvens av kraftförsörjning, Stoft Kst och installationszon. För zon 21/22 även max. yttemperatur. Tillbehör • Hastighetssensor IP67: 399012.065. NRSZ-kroppen är märkt: CE 1180 D St2 eller bättre: Märkningen är baserad på produktcertifkation. av N.B. Nr. 1026 och Kvalitetssystem godkännande av N.B. Nr 1180.

Max. arbetstemperatur med standard rotor gummi:

50 °C

Specialgummi upp till 80 °C:

på begäran

Typ

Art.nr

Installationszon exterior of NRSZ

Kapa citet vid 100% fyllning

Motor kW

RPM

Vikt kg

NRSZ 4-0 St1-2

74004.000

Beror på motor

2,5 m3/h per RPM

utan motor

max. 32

50

3

NRSZ 4-32 St1-2 non-zone

74004.032

Non-zone

80 m /h

0,75

32

69

NRSZ 10-0 St1-2

74110.000

Beror på motor

6 m3/h per RPM

utan motor

max. 20

95

NRSZ 10-20 St1-2 non-zone

74110.020

Non-zone

110 m3/h at 19 RPM

0,75

20

135

NRSZ 20-20 St1-2 non-zone

74120.020

Non-zone

220 m3/h at 19 RPM

0,75

20

243

0,75

20

338

NRSZ 30-20 St1-2 non-zone

74130.020

3

330 m /h at 19 RPM

Non-zone

Installationszon 21 och/eller 22: begär offert.

Är uppbyggd av slitstark galvaniserad plåt. Den är försedd med en 9-bladig rotor med kraftiga gummiblad bultade på rotoraxelns stålpro¿ler. Kapacitet är 1,1 m3/h vid 100% fyllnadsgrad. Max. partikelstorlek 3 x 3 x 10 mm. Är avsedd att användas tillsammans med ¿lter FMC och FMK. ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

NRS3, NRSZ3 Rotorsluss för FMC och FMK-filter NRS3 Rotorsluss NRSZ3 Rotorsluss NRS3

NRSZ3

Ref.nr NRS3

399012.000

Standardmotor

0,18 kW, 3 x 230/400V, 50/60 Hz

Standardmotor

0,18 kW, 3 x 230/400V, 50/60 Hz

Max. arbetstemp. med standardrotor gummi

50 °C

Max. arbetstemp.

75 °C

Specialgummi upp till 80° C

på begäran

Kapacitet vid 100% fyllning

1,1 m3/h

Kapacitet vid 100% fyllning

1,1 m3/h

Vikt

32 kg

Vikt

32 kg

Tillbehör NRS3 Hastighetssensor IP 67 - ref.nr

Tillbehör NRS3Z

399012.065

Hastighetssensor IP 67 - ref.nr

399012.065

Typ

Art.nr

Installationszon utsida av NRSZ3

Motor ATEX-märkning*

NRSZ3 non-zone

399012.095

None-zone

Ingen

NRSZ3 Cat 2

399012.295

Zone 21 eller 22

Ex II 2D T4

NRSZ3 Cat 3

399012.395

Zone 22

Ex II 2D T4

* T4: Max. yttemperatur 135 °C.

För mer information om reservdelar avseende rotorslussar, se vår hemsida.

96

MATERIALAVSKILJNING

www.nederman.se

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Rotorsluss

Rotorslussarna HT och HT-S är robusta konstruktioner för pneumatiska transportsystem inom företrädesvis anläggningar där höga tryck och temperaturer samt slitande material förekommer. HT-S slussar har alla positiva egenskaper som HT-slussarna men är genom sin ännu robustare konstruktion även mycket lämpade för tunga arbetsförhållanden.

HT/HT-S Rotorsluss

Fördelar • Brett standardsortiment. • Skärande ingång. • Flexibelt koncept med utbyttbara rotorblad. • Underhållsvänliga. • Många tillvalsmöjligheter.

Konstruktion • Slussarna är uppbyggda av gjutjärn i huset och rotor av stål. • HT är försedd med 6-bladig rotor och HT-S 8-bladig rotor. • I standardutförande är slussarna lackerade och försedda med vulcolangummi. • Kapacitet 10 m3/h löst mått för diam. Ø 250 och 30 m3/h löst mått för diam. Ø 350. • Maximal tryckskillnad på 5 000 Pa (HT) resp. 40 000 Pa (HT-S). Ytbehandling • RAL 5010. Tillval • Finns även i utförande med rotorblad av rostfritt stål samt en temperaturbeständighet på upp till 200 °C (HT) och 300 °C (HT-S).

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Kapacitet* m3/h

Märk. effekt kW

Märkström A vid 400V

Max rekom. tryckdiff. kPa

Vikt kg

HT-250

6

0,37

1,10

5

80

HT-350

18

0,37

1,10

5

90

HT-S-250

7

0,37

1,10

50

120

HT-S-350

20

0,55

1,75

50

145

Typ

• Specialutföranden, begär offert.

*) Vid 50 % fyllnadsgrad.

C A

E

D B

F

Mått i mm

HT-250

HT-350

HT-S-250

HT-S-350

A

250

350

250

350

B

290

390

290

390

C

320

420

320

420

D

8 X Ø 11

8 X Ø 11

8 X Ø 11

8 X Ø 11

E

330

400

330

400

F

915

965

915

965

Vid beställning av övriga reservdelar uppge tillverkningsnummer, år och ordernr.

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

97


Mottrycksklaff

Konstruktion • Produkten är tillverkad enligt kvalitetsförsäkring för produktion: Nr. INERIS 03 ATEX Q406 • Finns i utföranden med fläns eller krage för att anslutas till olika rörsystem. • Lämpligt för transport av explosivt stoft av klass St1. Ytbehandling • RAL 1013 beige. Tillbehör • BAG-typ fläns.

Mottrycksklaff av typ CARZ är designad för att förhindra effekten av en tryckvåg och lågor, som uppstår genom explosion, från att återvända längs röret i vilket det är monterat. Den är effektiv upp till ett maximalt reducerat explosionstryck i den skyddade inhägnaden (typisk ATE; Zon 20 invärtes) och agerar som isoleringsventil under ett explosionsförlopp. Under normala arbetsförhållanden hålls den öppen mot tyngdkraften via den stoftfyllda luftströmmen i riktning mot explosionens tryckvåg.

CARZ Mottrycksklaff

Fördelar • Förhindrar oönskade spridningseffekter vid en explosion. • Förhindrar ströstoft att återvända längs rören när installation har stoppats. • Enkel och robust konstruktion.

ATEX II D St2 certified equipment under the Baseefa 06 ATEX 0068

Inspektionslucka börjar från storlek 550 (hälla Ø > 600)

Explosionsriktning

Sugriktning

Installationskrav:

Utbalanseringsstången finns normalt på högra sidan men kan ändras efter behoven på anläggningen. CARZ storlekar från diameter 550 uppåt omfattar en inspektionslucka på vardera sida. Avståndet mellan CARZ och den delen som ska beskyddas, ska som mest vara 10 meter och minst 2 meter för Ø 80 till 500 mm och 5 meter för Ø 550 till 1000 mm. CARZ ska installeras i horisontalläge. Luftströmmens riktning ska noggrant observeras. Detta indikeras på produkten med en pil. Ø

Art.nr

A

B

C

D

E

F

Vikt, kg

160

23360.160

260

440

490

290

100

175

12,9

180

23360.180

280

460

510

310

100

175

14,2

200

23360.200

300

480

530

330

100

175

15,6

250

23360.250

360

540

590

390

100

215

20,5

350

23360.350

450

670

780

480

200

235

33,1

400

23360.400

500

720

830

530

200

255

43,1

450

23360.450

550

770

880

580

200

275

52,2

500

23360.500

600

820

930

630

200

275

57,7

560

23360.560

650

870

1060

680

280

315

68,6

630

23360.630

750

975

1160

780

280

415

92,8

710

23360.710

800

1025

1210

830

280

465

102,6

800

23360.800

900

1125

1310

930

280

515

123,4

900

23360.900

1000

1225

1410

1030

280

565

144,2

1000

23360.1000

1100

1325

1510

1130

280

565

182,4

Reservdelar för rotorslussar och separatorer För mer information om reservdelar, se vår hemsida.

98

MATERIALAVSKILJNING

www.nederman.se

Ordertel 042-18 87 00

Orderfax 042-21 61 00


Separatorer och kutter

NFV Separator För avskiljning av sönderdelat papper eller plastmaterial. Separatorn fungerar både i överoch undertryckssystem. Placeras ofta efter en kutter eller Àäkt som sönderdelat materialet.

Luft och damm Material och luft

Material

Typ

Art.nr

Luftmängd m3/h

Mått i mm

Motor kW

Vikt kg A

B

C

DxE

FxG

ØD

NFV-7

70307.000

7000

1,5

1080

1380

1080

920 x 385

920 x 530

315QF

510

NFV-12

70312.000

12000

2,2

1400

1760

1400

1200 x 500

1200 x 700

400QF

740

NFV-20

70320.000

20000

4,0

1800

2345

1800

1550 x 650

1550 x 910

500QF

1250

Turbokutter Knivkutter som används för att kontinuerligt sönderdela material till anpassade längder från t ex kantskär och rullningsmaskiner i plast- och pappersindustrin. Enheten monteras direkt i kanalsystemet, som kan ha en dim. mellan 150-200 mm, så nära maskinen som möjligt. Vi rekommenderar att ljudfällor placeras före och efter kuttern. Kuttern ¿nns i två utföranden med 2 resp. 3 roterande knivar mot ett fast anhåll. Tryckfall över kutter för Turbokutter-2: 145 mmvp vid 1450 m3/h, 2800 rpm.

Motoralternativ Effekt kW

0,75

0,75

0,55

Hastighet

2800°/min

1380°/min

920°/min

30

31

31,8

1,72 A

2,10 A

1,73 A

Vikt inkl. motor kg Nom. amp. förbrukning

Reservdelar för Turbokuttern

Tryckfall över kutter för Turbokutter-3: 290 mmvp vid 1450 m3/h, 2800 rpm. Ljudnivå: ca 80 dB (A). Elanslutning: 3 x 400V, 50 Hz.

Reservdelar för Turbokuttern

Art.nr 1101      Turbo kutter 2-skärs, komplett med motor    

Art.nr 1109     Underkniv, slipat                                                      

Art.nr 1103      Turbo kutter 3-skärs, komplett med motor    

Art.nr 1111      Rotorkniv, ej slipad                               

Art.nr 1105      Rotor 2-skärs, slipad                                          

Art.nr 1113      Lager 2 stk.                                                                   För mer information om reservdelar, Art.nr 1115      Plastkoppling     se vår hemsida.

Art.nr 1107      Rotor 3-skärs, slipad                                            

Orderfax 042-21 61 00

Ordertel 042-18 87 00

www.nederman.se

MATERIALAVSKILJNING

99

6 materialavskiljning  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you