Page 1

Filtersystem Vüra hÜgvakuum stoftavskiljare kan användas fÜr münga olika applikationer. Vüra lÜsningar fÜr detta innefattar allt ifrün mobila aggregat till stora stationära system där Nederman erbjuder en helhetslÜsning som passar de Àesta behoY %enämningen hÜgYaNuum refererar till det hÜga undertryFN oFh lüga luftÀÜde som anYänds fÜr att fünga upp transportera oFh ¿ltrera rÜN damm oFh andra partiNlar Vüra lÜsningar inNluderar ‡ 8tsug aY sYetsrÜN frün sYetspistoler ‡ 8tsug aY slipdamm direNt frün den handhüllna slipmasNinen taFN Yare Yürt sortiment som passar de Àesta handhüllna masNiner pü marNnaden ‡ 5engÜring aY golY oFh masNiner etF med Yürt breda utbud aY tillbehÜr ‡ 0aterialtransport aY stora mängder 1 40 material som Nan Yara büde tungt och slitande

HĂ–GVAKUUM

165

HĂ–GVAKUUM HĂ–G Ă–GVA Ă–G VAK K UUM U

w ww www.nederman.se w w.ne .neder ne der derman e n .s .se s

O Ord Order: r d er e : 042-18 0 4 2-18 87 87 eller order@nederman.se

140


HĂśgvakuum

Vüra hÜgvakuum stoftavskiljare kan användas fÜr münga olika applikationer: Utsug av svetsrÜk frün svetspistoler 0ünga aY dagens sYetspistoler har idag integrerat utsug YilNet betyder att pistolen är fÜrberedd fÜr att Nunna Nopplas till en Nederman stoftaYsNiljare 0ed lüga luftÀÜden Nan den hälsofarliga sYetsrÜNen füngas upp direNt frün sYetspistolen innan den hinner spridas i omgiYningen

Utsug av slipdamm 8tsug aY slipdamm med hjälp aY Nedermans Nüpor som enNelt Nan monteras pü de Àesta handhüllna masNiner pü marNnaden *enom att Noppla Yür stoftaYsNiljare till sugNüpan Nan Nan Yi fünga upp dammet innan det hinner spridas i luften andas in aY arbetaren eller lägga sig pü golYet

Utsug via munstycken 8tsug aY e[empelYis sYetsrÜN eller slipdamm Yia munstycNen ,bland är det inte lämpligt att ha utsuget genom sYetspistolen eller slipmasNinen Nederman tillhandahüller dü oliNa typer aY utsugsmunstycNen fÜr att pü ett enNelt sätt Nunna fünga upp dammet eller rÜNen

RengÜring av golv och maskiner $tt Nunna ansluta en städutrustning till Nedermans system gÜr att ni Nan hülla rent och snyggt pü golY och masNiner 'etta leder till en bättre arbetsmiljÜ men Nommer äYen att fÜrhindra ofÜrutsedda stopp pü masNiner som smutsiga omgiYningar Nan orsaNa Vi har ett stort utbud aY tillbehÜr som passar de Àesta behoY

Materialtransport Nederman har äYen mobila och stationära lÜsningar fÜr materialtransport där stora mängder tungt material behÜYer sugas upp Vi har ett stort antal installationer ÜYer hela Yärlden där bland annat metallspün och blästermedel hanteras

$ntingen Nan detta gĂśras med hjälp aY Nedermans mobila stoftaYsNiljare se sid som enNelt Nan Ă€yttas runt i loNalen eller sĂĽ Nan man anYända YĂĽra NompaNta enheter se sid som är Nompletta med YaNuumalstrare Âżlter och styrutrustning Nedermans NompaNta enheter Nan antingen anslutas till ett fast rĂśrsystem eller Ă€yttas runt med trucN Vi har äYen lĂśsningar fĂśr stĂśrre system dessa presenteras i separat aYsnitt pĂĽ sidan , en stoftaYsNiljare Nan stora mängder Âżnt damm samlas och i Yissa fall Nan dammet Yara e[plosiYt e[empelYis trädamm Nompositdamm etc Nederman har lĂśsningar fĂśr att minimera risNen fĂśr en e[plosion i stoftaYsNiljaren samt att om olycNan är framme ta hand om e[plosionen pĂĽ ett säNert sätt Vi har bĂĽde mobila och stationära stoftaYsNiljare som är godNända fĂśr e[plosiYt damm enligt $7(;-direNtiYet (& /äs mer pĂĽ YĂĽr hemsida och NontaNta oss fĂśr rĂĽdgiYning

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

141


Mobila stoftavskiljare

Granulat

Stoft

Grit

RĂśk

Nedermans mobila stoftaYsNiljare Nan anYändas till en mängd oliNa appliNationer e[empelYis 8tsug aY slipdamm frün slipmasNiner utsug aY sYetsrÜN generell städning uppsamling aY YätsNa materialtransport etc 'e leYereras alltid med tillhÜrande utrustning fÜr att städa golY ÜYriga handmunstycNen och borstar

SpĂĽn

Vürt mobila sortiment finns i tre olika utfÜranden: • A: tryckluftsdriven. Finns även i ATEX-godkänt utfÜrande (benämns dü som A EX) • E: elektrisk 1-fas • S: elektrisk 3-fas sidokanalsfläkt

Vätska

Mobila stoftavskiljare Modell

160E

Art.nr

115A

115A EX

300E

216E

216A

216A EX

306E

306A

426E

426A

Sugtopp

-

NEL 3

NE32

NE32

-

NEL3

NE32

NE32

NEL3

NE32

NEL3

NE52

Spänning V

1 x 230

1 x 230

-

-

1 x 230

1 x 230

-

-

1 x 230

-

1 x 230

-

Effekt kW

1,2

2,4

-

-

2,4

2,4

-

-

2,4

-

2,4

-

TryckluftsfĂśrbrukning, NmÂł/min vid 7 bar

-

-

1,6

1,6

-

-

1,6

1,6

-

1,6

-

3

Kapacitet friblĂĽsande mÂł/h

160

460

342

342

160

460

342

342

460

342

460

342

Max. vakuum kPa

-22

-22

-31

-31

-22

-22

-31

-31

-

-31

-22

-52

Filterrensningsmetod

Manuell

-

-

-

Manuell

-

Manuell

Manuell

-

-

Manuell

Manuell

LjudnivĂĽ, dB(A)

75

75

74

74

75

75

74

74

75

74

75

75,5

Volym uppsamlingskärl, l

14

40

40

40

21

47

47

47

40+47

40+47

58+47

58+47

Vikt kg

19,5

50

51

51

19,5

69

69

69

67

69

160

160

Slang Ă˜ mm/Längd m

38/5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

38/5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

Städutrustning modell

40191130

4293210

Modell

426A EX

500E

Art.nr

42242609 42450002 42150085 42250016 42451002 42151086 42251035 42157087 40055800 40056000 42468072 42101404

42932100 42932100 40191140 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100

500A

500A EX

510E

510A

510A EX

570A

30S

55S

680S

014A

Sugtopp

NE52

NEL3

NE52

NE52

NEL3

NE52

NE52

NE64

-

-

-

NE14

Spänning V

-

1 x 230

-

-

1 x 230

-

-

-

3 x 400

3 x 400

3 x 400

-

Effekt kW

-

2,4

-

-

2,4

-

-

-

3

5,5

5,5

-

TryckluftsfĂśrbrukning, NmÂł/min vid 7 bar

3

-

3

3

-

3

3

4,3

-

-

-

0,7

Kapacitet friblĂĽsande mÂł/h

342

460

342

342

460

342

342

330

240

360

639

132

Max. vakuum kPa

-52

-22

-52

-52

-22

-52

-52

-68

-30

-30

-30

-23

Filterrensningsmetod

Manuell

-

-

-

-

-

-

Automatisk

Manuell

Manuell

Manuell

-

LjudnivĂĽ, dB(A)

75,5

75

75,5

75,5

75

75,5

75,5

77

71

72

84

80

Volym uppsamlingskärl, l

58+47

160

160

160

160

160

160

146

25

25

47

-

Vikt kg

160

110

110

110

116

116

116

203

74

101

135

8

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

51/7,5

63/10

38/10

51/10

ansl.51-76

38/5

-

40191130

Slang Ă˜ mm/Längd m Städutrustning modell

142

115E

40055000 42411581 42111585 42211500 40055400 42421681 42121692 42221639 42430606 42130602 42442605 42142606

42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42930000 40191140 42932100

HĂ–GVAKUUM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Mobila stoftavskiljare

Fatfyllare 014A

Vätska

'enna fatfyllare är en liten ejeNtorsugare (jeNtorn passar i ett Yanligt oljefats ´Üppning 0ycNet lämplig fÜr sugning aY YätsNor ,nbyggd ÀottÜr stänger aY sugaren när fatet är fullt

160E

Stoft

Granulat

RĂśk

6toftaYsNiljare är Yür minsta stoftaYsNiljare /ämplig fÜr allmän städning och infüngning aY sYetsrÜN och slipdamm i byggmiljÜ och mindre YerNstäder +ar automatisN startstop-funNtion fÜr eleNtrisNa YerNtyg +Üg ¿ltreringsgrad i huYud¿ltret +(3$-¿lter som tillYal

115A 115E 115A EX

Stoft

Granulat

SpĂĽn

Vätska

6toftaYsNiljare $llsidig stoftaYsNiljare fÜr uppsamling aY olja NemiNalier slam samt Norta metallspün pulYer granulater 3raNtisN och lätt tÜmning med ett enNelt handgepp )inns med elsugartopp samt ejeNtorsugartopp och äYen i $7(;-utfÜrande

300E

Stoft

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

( är lämplig fÜr allmän städning och infüngning aY sYetsrÜN och slipdamm i byggmiljÜ industri och bilYerNstäder +ar automatisN startstop-funNtion fÜr eleNtrisNa och trycNluftsdriYna YerNtyg +ar hÜg aYsNiljningsgrad i huYud¿ltret (nNel och effeNtiY rengÜring aY ¿ltret med hjälp aY atmosfärstrycN +(3$-¿lter som tillYal

216E 216A 216A EX

Stoft

Grit

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

(n Nraftig stoftaYsNiljare fÜr de Àesta sugbehoY aY torra och hälsofarliga material )iltersystemet är uppbyggt med ett patron¿lter som är aYsNilt med en sNyddsplüt 5engÜring aY ¿ltret sNer med hjälp aY atmosfärstrycN .an utrustas med +(3$-¿lter )inns med elsugartopp samt ejeNtorsugartopp och äYen i $7(;-utfÜrande

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

143


Mobila stoftavskiljare

Granulat

SpĂĽn

306A 306E

Vätska

$llsidig stoftaYsNiljare fÜr uppsamling aY de Àesta Yüta och torra material 7restegsaYsNiljning 3raNtisN och lätt tÜmning med ett enNelt handgrepp )inns med elsugartopp samt ejeNtorsugartopp

Stoft

Granulat

SpĂĽn

426A 426E 426A EX

Vätska

6toftaYsNiljare med fÜraYsNiljare och bottentÜmning fÜr de Àesta sugbehoY som üterYinning aY sYetspulYer blästermedel granulater och metaller samt hälsofarliga material )iltersystemet är uppbyggt med ett patron¿lter som är aYsNilt med en sNyddsplüt 5engÜring aY ¿ltret sNer med hjälp aY atmosfärstrycN .an utrustas med +(3$-¿lter )inns med elsugartopp samt ejeNtorsugartopp bYen $7(;-utfÜrande

Granulat

SpĂĽn

500A 500E 500A EX

Vätska

$Ysedd fÜr sugning aY stÜrre mängder spün slam sNärYätsNor samt andra YätsNor )iltersystemet är ett teÀon¿berbelagt polyester¿lter som är tYättbart %ehüllaren är utrustad med en ´ NulYentil )inns med elsugartopp samt ejeNtorsugartopp bYen $7(;-utfÜrande

Granulat

SpĂĽn

510A 510E 510A EX

Vätska

$Ysedd fÜr sugning aY stÜrre mängder spün slam sNärYätsNor samt andra YätsNor )iltersystemet är ett teÀon¿berbelagt polyester¿lter som är tYättbart %ehüllaren som är utrustad med en ´ NulYentil stür fastspänd pü en tippbar Yagn fÜr enNel tÜmning Vagnen är anpassad fÜr gaffeltrucNshantering )inns med elsugartopp samt ejeNtorsugartopp bYen $7(;-utfÜrande

Grit

Granulat

SpĂĽn

570A

$Ysedd fÜr sugning aY stora mängder material )iltersystemet är ett sintrat plaststaYs¿lter som rensas aY trycNluft %ehüllaren är utrustad med en bottentÜmning ‘ mm Vagnen är anpassad fÜr gaffeltrucNshantering 'enna enhet lämpar sig bäst med en ejeNtorsugare

144

HĂ–GVAKUUM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Mobila stoftavskiljare trefassugare

30S

Stoft

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

br lämplig fÜr Nontinuerlig drift i produNtions- och industrimiljÜ .an anYändas till allt ifrün infüngning aY sYetsrÜN och slipdamm till allmän rengÜring och spünsugning +ar hÜg aYsNiljningsgrad i huYud¿ltret (nNel och effeNtiY rengÜring aY ¿ltret med hjälp aY atmosfärstrycN +(3$-¿lter som tillYal

55S

Stoft

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

.raftig stoftaYsNiljare som är lämplig fÜr Nontinuerlig drift i produNtions- och industrimiljÜ .an anYändas till allt ifrün infüngning aY sYetsrÜN och slipdamm till allmän rengÜring och spünsugning +ar hÜg aYsNiljningsgrad i huYud¿ltret (nNel och effeNtiY rengÜring aY ¿ltret med hjälp aY atmosfärstrycN +(3$-¿lter som tillYal

680S

Grit

Stoft

Granulat

SpĂĽn

0ycNet Nraftig stoftaYsNiljare fÜr de Àesta sugbehoY aY torra material )iltersystemet är uppbyggt med ett patron¿lter som är aYsNilt med en sNyddsplüt 5engÜring aY ¿ltret sNer med hjälp aY atmosfärstrycN .an utrustas med +(3$-¿lter 6ugaren har Napacitet fÜr üterYinning aY granulater süsom blästermedel samt ¿nare damm +(3$-¿lter som tillYal

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

145


Mobila stoftavskiljare

RÜkeliminator 840/841 5ÜNeliminator är en liten lätt och portabel utsugsenhet som är utformad fÜr att Nunna bäras till arbetsplatsen $nsluten till ett sYetsaggregat eller till ett utsugsmunstycNe suger )( -enheten ut rÜNen direNt Yid Nällan )( har manuell start- stoppfunNtion )( har en automatisN start-stoppfunNtion som startar enheten när sYetsning pübÜrjas 'en har äYen en indiNator fÜr ¿lterbyte m slang ingür

• Portabel, lätt att bära • Lüga servicekostnader

Spänning V / elkontakt

Effekt, W

LuftflĂśde med 2,5 m slang, mÂł/h

Avskiljnings- Max. vakuum, grad kPa

FE 840 Manuell start/stopp

230/EUR

1000

150

99,7

FE841 Auto. start/stopp

230/EUR

1000

150

99,7

TillbehĂśr

LjudnivĂĽ, dB (A)

Längd, mm

Bredd, mm

HĂśjd, mm

Vikt, kg

Art.nr

22

73

830

230

410

16

70840000

22

73

830

230

410

16

70841000

Art.nr

Munstycke TM 80, längd 500 mm, Ă˜ 80 mm *

70851000

Munstycke TM 200, längd 570 mm, Üppningsbredd 200 mm, ÜppningshÜjd 30 mm *

70854000

Munstycke PM 300, Ăśppningsbredd 300 mm, ĂśppningshĂśjd 5 mm *

70853000

Slang, Ă˜ 45 mm, 5 meter

70400026

Slang, Ă˜ 45 mm, 15 meter

70400028

*) Magnetfot ingĂĽr.

Reservdelar Produkt Art.nr

146

FĂśr mer information angĂĽende komplett reservdelssortiment, se vĂĽr hemsida. Filter Patron Reservdel Art.nr

Slang Reservdel Art.nr

Avslutning Slang Reservdel Art.nr

70840000

70324000

70400022

70410002

70841000

70324000

70400022

70410002

HĂ–GVAKUUM

www.nederman.se

RĂśkeliminator.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Kompakta stoftavskiljare

Nederman tillhandahåller ett brett sortiment aY Nraftfulla NompaNtenheter bestående aY YaNuumNälla och ¿lter $. 3roduNterna /-3$. (-3$. och )le[3$. lämpar sig för hantering sYetsröN slipdamm metallspån och allmän städning $ 3roduNterna $ $ $ och $ ng lämpar sig för materialtransport återYinning aY material samt tyngre städbehoY

RĂśrsystem

Automatisk vakuumventil

)Ür en Nomplett anläggning behÜYs en effeNtiY YaNuum¿lter enhet Nederman erbjuder ett sortiment frün NompaNta enheter med YaNuumenhet ¿lter och em startutrustning integrerat till stÜrre system m aY separata enheter (tt centralsugsystem Nter med rÜrsystem fÜr ett stort antal sugpunNter med oliNa typer aY infüngningsdon fÜr handYerNtyg sYetspistoler Nombinerat med tillbehÜr i form aY upphängningsarmar slangupprullare utgÜr nycNelfärdiga lÜsningar Vüra specialister hjälper er attt ign sy ihop en helhetslÜsning inNlusiYe design planering installation och driftstagning

Svängarm

Klaffventil

Kompaktenheter Modell

L-PAK 150

L-PAK 250

E-PAK 500

FlexPAK 800

FlexPAK 1000

40051900

40051800

40051430

40050170

40050180

3 x 400

3 x 400

3 x 400

3 x 400

3 x 400

3

5,5

13

18,5

Kapacitet friblĂĽsande mÂł/h

290

420

860

Kapacitet vid - 15 kPa, mÂł/h

150

250

500

Art.nr Spänning V Effekt kW

Kapacitet vid - 20 kPa, m³/h Max. vakuum kPa Filteryta m²

Ljuddämpningshuv L-PAK

40073020

NivĂĽvakt FlexPAK

40780710

18,5

Tryckfallsvakt FlexPAK

40780641

1300

1300

Brandlarm FlexPAK

40116540

-

1000

-

-

-

800

-

-22

-21

-25

-35

-35

1,1

1,6

3,4

6

6

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

LjudnivĂĽ dB(A)

72

74

-

-

-

Ljudnivü med ljuddämpningshuv, dB(A)

62

64

67

70

70

Volym uppsamlingskärl, l

35

35

62

70

70

Vikt kg

110

140

333

465

465

Filterrensingsmetod

Modell Art.nr Sugtopp

450 A

TillbehĂśr

471 A

600 A

722 A

42145018

42147104

42160081

42172207 NE76

NE42

NE52

NE76

TryckluftsfĂśrbrukning, NmÂł/min

2,2

3

5,4

5,4

Kapacitet friblĂĽsande mÂł/h

360

342

690

690

Max. vakuum kPa

-42

-52

-48

-48

Slanganslutning Ă˜ mm

51

51

76

76

Filteryta m²

1,6

1,6

3,15

5,25

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

73,5

75,5

78

78

Volym uppsamlingskärl, l

47

89 + 67

146

67 + 220

Vikt kg

88

165

144

300

Filterrensingsmetod LjudnivĂĽ dB(A)

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

147


Kompakta stoftavskiljare

Stoft

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

L-PAK

/-3$. erbjuder mycNet effeNtiYa lÜsningar fÜr aYlägsnande aY damm och rÜN i alla typer aY industrier 'et NompaNta utfÜrandet gÜr det enNelt att placera den stationära enheten i begränsade arbetsutrymmen 7YüstegsaYsNiljnings¿ltret med automatisN ¿lterrengÜring med hjälp aY atmosfärstrycN /ämplig fÜr en till tYü samtidiga anYändare beroende pü appliNation

Grit

Stoft

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

E-PAK

(-3$. är aYsedd fÜr utsugning aY sYetsrÜN slipdamm metallspün Nompositmaterial damm och partiNlar (-3$. Nan ocNsü anYändas som central utsugsenhetfÜr rengÜringssystem till arbetsplatser och masNiner /ämplig fÜr en till se[ samtidiga anYändare beroende pü appliNation

Grit

Stoft

Granulat

SpĂĽn

RĂśk

FlexPAK

)le[3$. är aYsedd fÜr utsugning aY sYetsrÜN slipdamm metallspün Nompositmaterial damm och partiNlar )le[3$. Nan ocNsü anYändas som central utsugsenhet fÜr rengÜringssystem till arbetsplatser och masNiner %ehoYsstyrt YaNuum genom freNYensstyrning ger en energisnül drift )le[3$. Nan serYa tYü till tio samtidiga anYändare beroende pü appliNation )le[3$. hüller ett hÜgre YaNuum och lämpar sig fÜr uppsamling aY tyngre material süsom metallspün sten grus och blästermedel där ma[imal sugfÜrmüga NräYs

)le[3$. hüller ett lägre YaNuum och lämpar sig fÜr att suga ut sYetsrÜN och slipdamm och fÜr anYändning där ett Nonstant luftÀÜde NräYs oberoende aY antalet anYändare

148

HĂ–GVAKUUM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Kompakta stoftavskiljare

450A

Grit

Granulat

SpĂĽn

6ugsystem fÜr fast installation med en uppsamlingsbehüllare )Ürsedd med NV)-¿lter som rengÜrs automatisNt Yarje güng sugaren stängs aY 8ppsamlat material gür genom cyNlon till en behüllare .raftig ejeNtor-sugare aYsedd fÜr uppsamling aY tyngre material

471A

Grit

Granulat

SpĂĽn

'ubbelbehüllarsystem fÜr fast installation pü ram )Ürsedd med fÜraYsNiljare fÜr separation aY e[empelYis blästermedel frün damm i uppsuget material 0onterad pü silo fÜr lagring aY material 'ammet aYsNiljs med NV)-¿ltret och samlas upp i behüllaren )iltret rensas automatisNt när enheten stängs aY eller sü Nan ¿lterreningen sNe automatisNt Yia timer

600A

Grit

Granulat

SpĂĽn

6peciellt aYsedd fĂśr uppsugning aY dammhaltiga granulater sand stĂĽlsand slagg och ĂĽterYinning aY metaller 0odellen leYereras med manuell utmatningsYentil 2m man ĂśnsNar automatisN styrning Nan modellen leYereras med utmatningsYentil med motYiNt eller med pneumatisN styrning 'et automatisNa NV)-Âżltret tĂĽl mycNet hĂśg belastning och rensas Yarje gĂĽng sugaren slĂĽs aY

722A

Grit

Granulat

SpĂĽn

(n e[tremt Nraftfull YaNuumenhet fÜr uppsamling aY blästermedel och annat tyngre material .ombinationen aY hÜgt ma[imalt YaNuum och Nraftigt luftÀÜde mÜjliggÜr transport aY material ÜYer lünga sträcNor .ompaNt design uppbyggd pü ram som gür att transporera med gaffeltrucN )Ürsedd med fÜraYsNiljare 'et renade materialet samlas upp i en silo och Nan üteranYändas

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

149


Stationära system

Nederman är e[perter pü stationära system där sugpunNterna länNas samman med fÜraYsNiljare ¿lter och YaNuumaggreget Yia ett rÜrsystem Vi har erfarenhet sedan aY att dimensionera och designa stationära system och erbjuder en helhetslÜsning där rÜrsystemet och dess ingüende Nomponenter är inNluderat 'e YiNtigaste detaljerna i ett stationärt system är

.ontaNta Nederman fÜr att fü hjälp med att dimensionera ett system som täcNer just dina behoY

• Sugpunkten dvs den punkt där användaren ansluter sin utrustning (till exempel utsug frün slipmaskin, svetspistol eller utrustning fÜr städning). • Ventiler, vi erbjuder allt ifrün manuella klaffventiler till automatiska ventiler som Üppnar när exempelvis slipmaskinen eller svetspistolen är i bruk och stänger när de inte används. De ser ocksü till att starta vakuumaggregatet vid behov och stänga av aggregatet dü ingen använder systemet.

• Filter som tar hand om det fina dammet. • Kontrollfilter, som ser till att skydda vakuumaggregatet. • Vakuumaggregat – Nederman har ett stort urval av stationära vakuumaggregat fÜr att täcka alla behov. • Styrsystem, Nedermans PLC-system hanterar signalerna ifrün sugpunkterna fÜr att starta eller stoppa vakuumaggregatet. Funktioner fÜr att styra filterrensning, ev. tÜmning av filterbehüllaren och münga andra funktioner ingür givetvis.

• RÜrsystem med tillhÜrande rÜrkopplingar och artiklar fÜr upphängning av rÜr. • FÜravskiljare som tar hand om grÜvre material, som riskerar att fastna i eller slita ut ett lüngt rÜrsystem.

FÜravskiljare Nederman har utvecklat ett stort antal avskiljare fÜr de esta torra material. , de Àesta system fÜr uppsamling och transport aY material är det YiNtigt att det sNer en aYsNiljning aY materialet innan det nür ¿ltret 'els fÜr att aYlasta ¿ltret samt fÜr att inte transportera materialet längre än nÜdYändigt Vid de tillfällen det uppsamlade materialet sNall matas ut i säcN container pü transportband Nan man anYända cyNloner fÜr att aYsNilja materialet frün luftstrÜmmen (n enNlare typ aY aYsNiljning Nan sNe med en groYaYsNiljare denna typ aY aYsNiljning anYänds när man e[empelYis Yill rensa bort damm frün blästermedel

• Avskiljning/tÜmning av materialet i bigbags • Utmatning av uppsamlat material pü exempelvis transportband

SpĂĽnavskiljare

• Utmatning av materialet direkt in i produktionsmaskiner • Avskiljning av damm frün granulerat material

150

HĂ–GVAKUUM

www.nederman.se

SpĂĽnavskiljare

Storlek

KSA70 SpĂĽnavskiljare

100 mm

Art.nr 40110180

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Tillbehör högvakuum

Utsug från slipmaskiner

Kåpor

Ett sortiment med tillbehör som passar till mer än sexhundra olika handverktyg finns att tillgå. Systemet lämpar sig för de flesta arbetsuppgifterna inom slipning och skärning. Kan kopplas både till handhållna elektriska- och pneumatiska verktyg. Nedermans kåpor för slipmaskiner ansluts enkelt till ett stationärt system från Nederman eller till en av våra mobila stoftavskiljare för maximal effekt. Genom att fånga dammet direkt från slipmaskinen förhindras dammet från att sprida sig, vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön och i många fall även kvaliteten på produktionen. För rådgivning om vilken kåpsats som passar just ert verktyg, vänligen kontakta Nederman.

Utsug av svetsrök En del svetspistoler är idag konstruerade så att man enkelt kan koppla samman svetspistolen med lämplig Nederman stoftavskiljare för att fånga upp det mesta av den hälsofarliga svetsröken. I övriga fall kan Nedermans munstycken för svetspistoler användas, de monteras på befintlig svetspistol och finns i tre olika utföranden beroende på storlek av svetspistol. Utsug från svetspistoler

UtsugUtsug från från svetsmunstycken robotsvets

Art.nr

Storlek svetspistol

Slanganslutning

40403320

upp till Ø 22 mm

Ø 38 mm

40403310

upp till Ø 27 mm

Ø 38 mm

40403340

upp till Ø 35 mm

Ø 50 mm

Slanganslutning

Storlek

Ø 32 eller Ø 38

Svetsmunstycken Nedermans svetsmunstycken är mycket lämpliga att användas tillsammans med balansarmen men finns även med magnetfot och sugfot, se tillbehör nedan. Munstycke CWN är ljuddämpat för bästa komfort.

Rekommenderat luftlöde

Art.nr

200 m3/h

40403330

Ø 50 x 80 mm

Namn

CWN-S 105/40

CWN-S 105/50

CWN-S 105/63

CWN-S 105/50

FWN 200/50

FWN 400/50

Anslutning

M40

M50

M63

M50

M50

M50

Storlek mm

Ø 105

Ø 105

Ø 105

Ø 105

200

400

CWN-S 105/40 CWN-S 105/50 CWN-S 105/63

CWN-S 105/50 L

Rekommenderat luftflöde (m3/h)

200

250

400

250

250

250

Art.nr

40290330

40290270

40290240

40290230

40290110

40290120 FWN 200/50 FWN 400/50

Beskrivning

Art.nr

A

Tillbehör för svetsmunstycken

A

Magnetfot till alla munstycken. Diameter 100 mm.

40290170

B

Förhöjningsfäste. Används för att höja upp munstycket. Passar till alla svetsmunstycken. OBS! Måste användas för FWN-munstycken monterade på balansarmar. Höjd: 100 mm.

40290200

C

Sugfot till alla munstycken för användning vid arbete på material som inte är magnetiska. Diameter 115 mm.

40290180

D

Handtag CWN-S. Monteras mellan utsugsmunstycke och balansarm.

40070420

B

C D

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HÖGVAKUUM

151


TillbehÜr hÜgvakuum armar Svängarm

Nedermans sYängarmar är perfeNta fÜr arbetsplatser där sugpunNten behÜYer Àyttas runt 'e ¿nns i tYü oliNa utfÜranden 6$-* och 6$-*: där den fÜrsta är anpassad fÜr utsug frün slipmasNiner och städning 6$-*: är äYen utrustad med NonstruNtion fÜr upphängning aY SA-G 300

Namn Räckvidd utan slang, m

Balansarm

SA-G 600

SA-GW 300

SA-GW 450

SA-GW 600

3

4,5

6

3

4,5

6

F50 & F40

F50 & F40

F50 & F40

F50 & F40

F50 & F40

F50 & F40

Art.nr

40181020

40181030

40181040

40181050

40181060

40181070

Nedermans balansarm med tillhÜrande slang och munstycNe är ett bra hjälpmedel fÜr att fünga sYetsrÜN där integrerat utsug ej Nan anYändas .an monteras BA 150

Räckvidd, m Art.nr

Powerbox Arm och PowerBox

SA-G 450

Slangkoppling

Namn

FÜrlängningsarm med balansarm

trüdmatare och är det perfeNta tillbehÜret fÜr arbetsplatser där man büde sYetsar slipar och städar $rmen Nopplas till det fasta rÜrsystemet och Nan med fÜrdel anYändas tillsammans med Nedermans automatisNa Yentiler 7$V 

pü Yägg bänN eller fÜrlängningsarm /ämplig att anYända tillsammans med Nedermans :-slang se sid 

BA 250

BA 350

Väggfäste BA

1,5

2,5

3,5

-

40180000

40180010

40180020

40180030

)Ür att ÜNa räcNYidden ytterligare Nan balansarmen monteras pü en fÜrlängningsarm som i sin tur enNelt Nan monteras pü en Yägg

Namn

Art.nr

Nedermans 3oZer%o[ med tillhÜrande 3oZerbo[ $rm är den perfeNta lÜsningen fÜr arbetsplatser som behÜYer utsug el och trycNluft 3oZerbo[ $rmen mÜjliggÜr en stor räcNYidd och Àe[ibilitet och PowerBox basic

EA 250

Längd m

EA 450

2,5

4,5

40180050

40180060

3oZer%o[en tillgodoser de Àesta behoY Yid arbetsplatsen Àera eleNtrisNa och pneumatisNa slipmasNiner Nan anslutas och giYetYis äYen YaNuumslangar st 

PowerBox EUR

PowerBox 16 EUR

PowerBox 32 EUR

Vakuumanslutning mm

2 x Ă˜ 38

2 x Ă˜ 38

2 x Ă˜ 38

2 x Ă˜ 38

Uttag tryckluft reglerad

2 st 1/4"

2 st 1/4"

2 st 1/4"

2 st 1/4"

Uttag tryckluft oreglerad

1 st 1/4"

1 st 1/4"

1 st 1/4"

1 st 1/4"

1-fas uttag

-

2 x 230V 10/16A

2 x 230V 10/16A

2 x 230V 10/16A

3-fas uttag

-

-

1 x 400V 16A

1 x 400V 32A

Art.nr

40186540

40186550

40186580

40186590

Tillbehör PowerBox )estool adapter för att Nunna ansluta masNiner aY märNet )estool till 3oZer%o[ artiNelnr )ör att Nunna montera 3oZer%o[en på en Yägg artiNelnr 

PowerBox Arm PowerBox Arm PowerBox Arm

152

HĂ–GVAKUUM

Längd m 6

www.nederman.se

Art.nr 40180420

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


TillbehÜr hÜgvakuum städsystem

Nederman erbjuder ett brett sortiment aY städutrustning i tre dimensioner mm mm och mm 'imensionen besNriYer innerdiametern pü slangen som anYänds

• Städutrustning 38 mm är flexibel och lätt att hantera och används huvudsakligen fÜr lättare städning av finare stoft. • Städutrustning 51 mm används fÜr tyngre städning, sü som metallspün och tyngre industri. • Städutrustning 63 mm används fÜr de tyngsta applikationerna, sü som uppsamling av blästermedel, gjutsand m.m. där lügt tryckfall Üver slangen är av vikt.

Golvstädsystem, lättare städning: Ă˜ 38 mm ansluts till koppling F40

Nedermans slangupprullare fÜr vakuumslang presenteras i avnittet �Slang- och kabelupprullare�.

IngĂĽende delar

Bredd mm

Art.nr

Golvmunstycke

StädrÜr

BĂśj

• Golvmunstycke i aluminium med hjul och utbytbar gummiläpp/borst.

370

40376036

40193470 *

40376015

40195960

450

40376037

40193490 *

40376015

40195960

• Enklare plastmunstycke, 370 mm, fÜr komfortstädning. Art.nr 40195910.

*) Gummiläpp. L 4000mm, art.nr 40196271

Handmunstycken ansluts till koppling F40 se sid 158

1

2

3

4

5

6

Beskrivning

Art.nr

1

FÜrlängd borste, 169 x 54 mm.

40190020

2

Borste blĂĽ (hygien), livsmedelsindustri.

40190030

3

Rund gummiborste med svängbar Üverdel.

40193080

4

Fogmunstycke i plast. Längd: 360 mm. Bredd: 45 x 10 mm.

40193090

5

Fogmunstycke i stül. Längd: 310 mm. Bredd: 55 x 15 mm.

40193620

6

Gummimunstycke fĂśr trĂĽnga utrymmen. Längd: 230 mm. Bredd: Ă˜ 32-38 mm.

40193130

7

Gummimunstycke fĂśr trĂĽnga utrymmen. Längd: 230 mm. Bredd: Ă˜ 25-32 mm.

40193110

8

Handmunstycken ansluts till Ă˜ 40 mm rĂśr Beskrivning

9

10

11

12

Art.nr

8

RĂśrborste fĂśr Ă˜ 200 mm rĂśr.

40195920

9

RĂśrborste fĂśr Ă˜ 100 mm rĂśr.

40195930

10

Fogmunstycke i plast med skĂĽror. 135 x 40 mm.

40193660

11

Fogmunstycke i plast. 100 x 15 mm.

40193600

12

Runt fogmunstycke i plast. Inlopp kan kapas till Ă˜ 20-35 mm.

40193570

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

7

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

153


TillbehÜr hÜgvakuum städsystem

Golvstädsystem, städning: Ă˜ 51 mm ansluts till koppling SF51 se sid 155 IngĂĽende delar

6tädutrustning mm anYänds fÜr tyngre städning sü som metallspün och tyngre industri 6amtliga Nomponenter är eleNtrisNt ledande

Bredd mm

Art.nr

Golvmunstycke

StädrÜr L=1100 mm

BĂśj

400

42932000

43840100 smĂĽ nylon hjul

43842001

43842150

500

42932100

43840150 smĂĽ nylon hjul

43842001

43842150

600

42932200

43840200 smĂĽ nylon hjul

43842001

43842150

• Golvmunstycke med hjul och utbytbar gummiläpp

400

-

43840250 stora gummi hjul

43842001

43842150

• Vütsugning

500

-

43840300 stora gummi hjul

43842001

43842150

• Antistatisk

600

-

43840350 stora gummi hjul

43842001

43842150

Art.nr

Golvmunstycke

StädrÜr L=1100 mm

BĂśj

42932500

43840500 utan hjul

43842001

43842150

Art.nr

Golvmunstycke

StädrÜr, L=1100 mm

BĂśj

42932800

43840550 utan hjul

IngĂĽende delar

• Golvmunstycke med utbytbar gummiläpp Bredd mm

• Vütsugning • Antistatisk

400

Bredd mm

• Golvmunstycke med utbytbar borst • Torrsugning

400

43842001

43842150

• Antistatisk

Handmunstycke ansluts till svivlande koppling SF51 1

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6 Även koppling F50 kan anslutas men dü utan svivelfunktion. Med F50 tillsammans med adapter 40151300 kan även handmunstycken frün sid 153 anslutas.

7 7

8 8

Handmunstycke

HĂĽrda borst

Mjuka borst

Art.nr

43860001

43860200

Ă˜ mm

90

90

Tandat munstycke Art.nr

43861001

Bredd mm

130

Koniskt munstycke Art.nr

43862001

Längd mm

250

Skrapmunstycke Art.nr

43851150

43851050

Längd mm

1000

500

Bulkmunstycke Art.nr

43850001

Längd mm

910

Bulkmunstycke fĂśr golv Art.nr

43850150

Längd mm

1200

RĂśrmunstycke passar pĂĽ Ă˜ 51 mm rĂśr

Ă˜ 100 mm rĂśr

Ă˜ 200 mm rĂśr

Art.nr

43863001

43863100

SpĂĽnmunstycke i stĂĽl, Ă˜ 50 mm. Ljuddämpat inlopp. Passar pĂĽ Ă˜ 51 mm slang. Art.nr

154

HĂ–GVAKUUM

www.nederman.se

40150030

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


TillbehÜr HÜgvakuum städsystem

Golvstädsystem, tyngre städning: Ă˜ 63 mm 6tädutrustning mm anYänds fĂśr de tyngsta appliNationerna sĂĽ som uppsamling aY blästermedel gjutsand mm där lĂĽgt trycNfall ĂśYer slangen är aY YiNt IngĂĽende delar

• Antistatisk

Bredd mm

• Slitstarkt aluminium

Golvmunstycke

StädrÜr, L=1000 mm

FÜrstärkt bÜj

Svivel

500

42930000

Art.nr

43840400

43843001

43843050

43843100

600

42930100

43840450

43843001

43843050

43843100

• Utbytbart slitgummi i bÜj • Svivlande slanganslutning

Bulkmunstycke Ă˜ 63 mm 1

1

Skrapmunstycke Art.nr

43851200

43851100

Längd mm

1000

500

Anslutning

Ă˜ 63 mm slang

Ă˜ 63 mm slang

Art.nr

43850050

43850051

Längd mm

910

910

Anslutning

Ă˜ 63 mm slang

Passar svivel 43843100, Ă˜ 63 mm

2 2

Bulkmunstycke

3 3

Bulkmunstycke fĂśr golv Art.nr

43850200

Längd mm

1200

Anslutning

Ă˜ 63 mm slang

Bulkmunstycke Ă˜ 76 mm 1 1

Skrapmunstycke Art.nr

43851250

Längd mm

1000

2 2

3 3

Bulkmunstycke Art.nr

43850100

Längd mm

910

Bulkmunstycke fĂśr golv Art.nr

43850250

Längd mm

1200

Beskrivning

1

Art.nr

2

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

1

Slanghylla, 10 m, Ă˜ 50 mm.

40195452

2

Hylla fĂśr cirka 10 m, Ă˜ 38 mm slang med tillbehĂśrskorg. Upphängningskrok fĂśr golvstädningsutrustning.

40196370

www.nederman.se

HĂ–GVAKUUM

155


TillbehĂśr hĂśgvakuum sugslang

Ă˜ mm

Sugslang PU 12 $nYändningsomrüde 5obust slang slät inYändigt /ämplig till transport aY slitande material som blästermedel metallspün och glas¿berdamm 0ycNet god nÜtnings- och üldringsbeständighet *od beständighet mot driYmedel oljor lÜsningsmedel och fetter

• Transparent polyuretanslang, t = 1,2 mm. • FÜrstärkt med helinbäddad stülspiral. • Temp. omrüde: -40 till +90 °C.

â&#x20AC;˘ Temp. omrĂĽde: -40 till +60 °C. â&#x20AC;˘ Max. vakuum: 50 kPa. â&#x20AC;˘ LedningsfĂśrmĂĽga < 106Ί. â&#x20AC;˘ Homogent ledande slang.

Art.nr

5

50

95

43831018

10

50

95

43831019

38

20

50

95

43831001

51

5

60

93

43832500

51

7,5

60

93

43832102

51

10

60

93

43832600

51

20

60

93

43832300

63

5

75

75

43833200

63

10

75

75

43833001

63

20

75

75

43833100

76

10

103

61

43834200

76

20

103

61

43834300

102

10

136

40

43835001

152

10

196

20

43836001

Längd m 15

Art.nr 40160305

32

5

40160311

32

10

40160313

32

15

40160315

38

5

40160321

38

5

43811001*)

38

10

40160322

38

15

40160323

51

5

40160331

51

7,5

43812103

51

10

40160334

51

15

40160333

63

5

40375954

63

10

40375955

63

15

40375787

*) Inkl. kopplingar 43930102, 43819011.

Ă&#x2DC; mm

Längd m

Art.nr

Slangklämma Ă&#x2DC; mm

Art.nr

22-32

40376019

32-44

40376020

38-50

40376021

50-65

40376022

58-75

40376023

68-85

40376024

77-95

40376025

87-112

40376026

104-138

40376027

130-165

40376028

25

10

40160712

150-180

40376029

Sugslang PE

32

5

40375953

175-205

40376030

$nYändningsomrüde (nNel sugslang som främst är aYsedd fÜr enNlare städning 6langen är ej ledande

32

10

40160722

200-231

40376031

38

5

40160731

230-250

40376032

38

10

40160733

050-135

40376033

51

5

40160741

060-325

40376034

51

10

40160743

â&#x20AC;˘ Temp. omrĂĽde: -40 till +60 °C. â&#x20AC;˘ Max. vakuum: 50 kPa.

156

Max. vakuum kPa vid 23 ¹2 °C

38

25

$nYändningsomrüde /ätt och smidig sugslang /ämplig främst fÜr städning och där e[ceptionellt bra ledningsfÜrmüga aY statisN eleNtricitet NräYs

BĂśjn. radie inre mm

38

Ă&#x2DC; mm

Sugslang PE/C

Längd m

HĂ&#x2013;GVAKUUM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


TillbehĂśr hĂśgvakuum sugslang

Sugslang FS

Sugslang FS-kit

Ă&#x2DC; mm

Längd m

$nYändningsomrüde )le[ibel slang med stülspiral fÜr bortledning aY statisN eleNtricitet $nYänds huYudsaNligen fÜr utsug frün handYerNtyg och balansarmar

Art.nr

25

15

40160102

32

15

40160152

38

15

40160202

44

15

40160223

51

15

40160252

63

15

40160263

Typ av handhĂĽllna verktyg

â&#x20AC;˘ Temp. omrĂĽde: 0 till +80 °C. â&#x20AC;˘ Max. vakuum: 60 kPa.

Art.nr

FĂśr pneumatiska verktyg: Sugslang Tryckluftsslang Ă&#x2DC; mm FS-25

Ă&#x2DC;8

40272424

FS-25

Ă&#x2DC; 10

40272420

FS-32

Ă&#x2DC; 10

40272430

FS-32

Ă&#x2DC; 13

40272431

FS-32

Ă&#x2DC;8

40272434

FS-38

Ă&#x2DC; 10

40272440

FS-38

Ă&#x2DC; 13

40272441

FS-38

Ă&#x2DC; 16

40272442

6lang sats /ängd m Pneumatiska verktyg: 6atsen bestür aY trycNluftsslang sugslang Noppling 0-[[3 och monteringsdetaljer 7rycNluftsnippel ingür ej Elektriska verktyg: 6atsen bestür aY sugslang och Noppling 0-[[3

FĂśr elektriska verktyg:

Sugslang W

Sugslang PVC

FS-25

-

40273240

FS-32

-

40273250

FS-38

-

40273260

Ă&#x2DC; mm

Längd m

Art.nr

44

5

40376009

44

10

40376010

44

20

40161283

51

5

40376011

51

10

40376012

51

20

40165253

63

5

40376013

63

10

40376014

63

20

40161263

$nYändningsomrüde 5obust oljebeständig slang slät inYändigt 0ycNet god nÜtnings- och üldringsbeständighet *od beständighet mot driYmedel oljor lÜsningsmedel BÜjn.radie inre mm

$nYändningsomrüde /ätt och smidig plastslang $nYänds främst fÜr utsug aY sYetsrÜN frün sYetspistoler med integrerat utsug eller munstycNen

NemiNalier och fetter 7eNnisNa data %lĂĽ 3V& slang t mm )ĂśrstärNt med helinbäddad stĂĽlspiral â&#x20AC;˘ Temp. omrĂĽde: -20 till +70 °C. Max vakuum kPa vid 23 Âą2° C

Ă&#x2DC; mm

Längd m

Art.nr

51

6

60

84

43822100

*)

51

10

60

84

43822200

*)

51

30

60

84

43822300

*) Inkl. kopplingar 43930101, 43930102

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ&#x2013;GVAKUUM

157


TillbehĂśr hĂśgvakuum slangkopplingar

Hona

Hane

(tt stort sortiment aY slangNopplingar passar till de Ă&#x20AC;esta Yanligt anYända slangarna .opplingarna är tillYerNade aY eleNtrisNt ledande plastmaterial och Âżnns fĂśr Nopplingar med Ă&#x20AC;änsar i tYĂĽ diametrar och mm 0ed anYändning aY Nopplingarna är det enNelt att ansluta Noppla ifrĂĽn dammsugarslangen genom att Yrida och trycNa respeNtiYe Yrida och dra mm Nopplingarna passar direNt i NlaffYentilen .V och automatYentilen 7$V )Ăśr att ansluta mm Nopplingar antingen till mm Nopplingar eller till de oYannämnda Yentilerna NräYs en adapter

FlĂśdesriktning

Slangkopplingar Ă&#x2DC; 50 mm

Slangkopplingar Ă&#x2DC; 40 mm Modell

Typ

Slang Ă&#x2DC; mm

Art.nr

Modell

Typ

Slang Ă&#x2DC; mm

Art.nr

M40-25P

Hankoppling

25

40151070

M50-38P

Hankoppling

38

40151110

M40-32P

Hankoppling

32

40151060

M50-44P

Hankoppling

44

40151120

M40-38P

Hankoppling

38

40151050

M50-50P

Hankoppling

50

40151100

F40-32P

Honkoppling

32

40151040

F50-50P

Honkoppling

50

40151030

F40-38P

Honkoppling

38

40151010

FM40-50P

Adapter

-

40151300

F40-50P

Honkoppling

50

40151020

M50-63S

Hankoppling (stĂĽl)

63

40151130

M50-44S

Hankoppling (stĂĽl)

44

40151140

Ă&#x2DC; 50 MM Ă&#x2DC; 32 mm

Ă&#x2DC; 38 mm

Ă&#x2DC; 50 mm

F40-32P

F40-38P

F40-50P

F50-50P

AUTOMATVENTIL TAV50

KLAFFVENTIL KV50

FlĂśdesriktning

40-SERIEN

FlĂśdesriktning M40-25P

M40-33P

Ă&#x2DC; 25 mm

FM40-50P

M40-38P

Ă&#x2DC; 32 mm

SF51

50-SERIEN

Hane

Hona

M40-25P

M40-33P

M40-38P

M50-38P

M50-44P

M50-50P

Ă&#x2DC; 25 mm

Ă&#x2DC; 32 mm

Ă&#x2DC; 38 mm

Ă&#x2DC; 38 mm

Ă&#x2DC; 44 mm

Ă&#x2DC; 50 mm

Ă&#x2DC; 38 mm

SV51

Slangkopplingar Ă&#x2DC; 51 mm, svivlande 'enna serie slangNopplingarNlaffYentil passar till städutrustning är sYiYlande och sitter som standard pĂĽ Ă&#x20AC;ertalet aY de mobila YaNuumenheterna

Modell

SM51

Typ

Slang Ă&#x2DC; mm

Art.nr

SM51*)

Hankoppling

51

43930102

SF51

Honkoppling

51

43930101

SV51

Klaffventil

51

43885001

*) SM51 kan även anslutas till klaffventil, KV 50 utan svivelfunktion.

158

HĂ&#x2013;GVAKUUM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


HĂśgvakuum rĂśrsystem

RĂśr )Ăśr]inNade stĂĽlrĂśr anYänds som huYudrĂśr Ă&#x2DC; mm

Art.nr

L mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

50

40130440

3000

1,2

5,5

50

40130450

6000

1,2

10,9

63

40130420

3000

1,2

5,5

63

40130430

6000

1,2

11,0

76

40130400

3000

1,0

5,6

76

40130410

6000

1,0

11,1

100

40130380

3000

1,2

8,8

100

40130390

6000

1,2

17,5

127

40130360

3000

1,0

9,3

150

40130340

3000

1,0

11,0

150

40130350

6000

1,5

33,0

200

40130330

6000

1,5

44,0

BĂśjar, 90° )Ăśr]inNade stĂĽlbĂśjar Ă&#x2DC; mm

Centrumradie mm

Art.nr

Tjocklek mm

Vikt, kg

50

40130790

85

1,5

0,3

63

40130780

100

1,5

0,5

76

40134020

170

1,5

1,0

100

40131070

200

2,0

2,0

127

40134000

170

2,0

2,1

150

40130750

225

2,0

3,2

200

40134251

300

2,0

4,8

BĂśjar, 45° )Ăśr]inNade stĂĽlbĂśjar Ă&#x2DC; mm 50

Centrumradie mm

Art.nr 40130840

Tjocklek mm

85

Vikt, kg

1,5

0,2

63

40134100

100

1,5

0,3

76

40134030

170

1,5

0,7

100

40131080

200

2,0

1,2

127

40134010

170

2,0

1,4

150

40134340

225

2,0

2,1

FĂśrstärkta stĂĽlbĂśjar, 90° 6tĂĽlbĂśjar med spĂĽnlĂĽda Ă&#x2DC; mm y

Art.nr

Centrumradie mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

X mm

Y mm

63

40134201

100

1,5

1,5

265

115

100

40134221

200

2,0

4,9

400

185

X mm

Y mm

X

FĂśrstärkta stĂĽlbĂśjar, 45° 6tĂĽlbĂśjar med spĂĽnlĂĽda Ă&#x2DC; mm

X

y

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Art.nr

Centrumradie mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

63

40134301

100

1,5

1,0

185

35

100

40134321

200

2,0

3,8

260

45

www.nederman.se

HĂ&#x2013;GVAKUUM

159


Högvakuum rörsystem

Förstärkta grenrör *renrör med spånlåda Ø mm

Art.nr

63-63-63

40134101

100-100-63

40134121

100-100-100

40134131

Grenrör )ör]inNade grenrör $nYänds för att Noppla samman YaNuumrör eller ansluta ett nedsticN ƒ förgrening Ø mm

Art.nr

Längd mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

50-50-50

40130650

150

1,5

0,4

63-63-63

40130660

180

1,5

0,6

76-76-63

40135650

280

1,5

1,0

76-76-76

40135640

270

1,5

1,0

100-100-63

40130600

280

2,0

1,4

100-100-76

40135630

300

2,0

1,8

127-127-76

40135620

300

2,0

2,2

127-127-100

40135610

350

2,0

2,8

150-150-150

40134150

400

2,0

4,0

Grenrör, parallell )ör]inNade grenrör $nYänds för att Noppla samman YaNuumrör 3arallell förgrening Ø mm

Art.nr

Längd mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

100-100-100

40130630

350

2,0

2,8

150-150-100

40130640

330

2,0

3,0

Art.nr

Längd mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

Förminskare Ø mm

160

100-63

40130710

125

1,5

0,6

150-100

40130700

145

2,0

1,1

Ø mm

Art.nr

Längd mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

63-50

40130730

67

1,5

0,2

76-50

40135750

70

1,5

0,2

76-63

40135740

75

1,5

0,2

100-76

40135830

120

1,5

0,4

127-76

40135820

120

2,0

0,6

127-100

40135810

120

2,0

0,7

150-127

40135800

120

2,0

0,8

200-150

40130020

150

2,0

1,4

HÖGVAKUUM

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


HĂśgvakuum rĂśrsystem

T-rĂśr )Ăśr]inNat grenrĂśr som anYänds mellan stoftaYsNiljare och YaNuumaggregat fĂśr parallell anslutning Ă&#x2DC; mm

Art.nr

Längd mm

Tjocklek mm

Vikt, kg

150-150-150

40130120

250

2,0

4,4

200-200-200

40130210

300

2,0

6,1

Balkklammer

Ă&#x201E;ndlock

RÜrklämma

$nYänds parYis fĂśr att fästa uniYersalproÂżler med balNar där borrning ej är tillĂĽtenmĂśjlig %alNĂ&#x20AC;äns ma[ mm

$nYänds fÜr att blocNera änden pü ett rÜr

$nYänds fÜr upphängning aY rÜr tillsammans med uniYersal Nonsol eller uniYersal pro¿l %estür aY tYü halYor bult och mutter

Art.nr

Ă&#x2DC; mm

40170250

Art.nr

Ă&#x2DC; mm

Art.nr

50

40130031

50

40170160

63

40130030

63

40170170

100

40130040

76

40170180

150

40130050

100

40170190

200

40130060

127

40170230

150

40170210

200

40170220

Universalkonsol

Universalkonsol

RĂśrkoppling

)Ür upphängning aY rÜr

)Ür upphängning aY rÜr monterade pü Yägg

$nYänds fÜr att Noppla samman rÜr *ummit är eleNtrisNt ledande

Längd mm

Art.nr

150

40170010

300 450

Längd mm

Art.nr

Ă&#x2DC; mm

Art.nr

100

40170060

50

43884001

40170020

300

40170070

63

40139350

40170030

2000

40170080

76

40139420

100

40139370

127

40139410

150

40139360

200

40139400

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HĂ&#x2013;GVAKUUM

161


HĂśgvakuum ventiler Automatiska och manuella vakuumventiler Ă&#x2DC; 50 mm, TAV 50

Användningsomrüde

Beskrivning av ATEX-modeller

7$V -Yentilerna ma[imerar effeNtiYiteten i ditt hÜgYaNuumsystem (ftersom Yentilerna Nan Üppnas och stängas automatisNt är YaNuumet alltid Noncentrerat till de sugpunNter eller anslutningarmasNiner som fÜr tillfället är i drift 'etta ma[imerar effeNten pü utsuget ger lägre driftsNostnader och minimerar storleNen pü YaNuumaggregatet ¹ /ägre driftsNostnader och mindre YaNuumanläggning ¹ /ägre ljudniYü i loNalen ¹ /edande plastmaterial

%eroende pĂĽ Yariant och anYändningsomrĂĽde är Ă&#x20AC;era aY 7$V märNta enligt $7(;-direNtiYet med (;-symbol och utrustningsNategori 6amtliga 7$V Yarianter med (;-symbol är Nategori ' utrustning enligt direNtiY (& 'et betyder att dessa Yarianter Nan placeras i ]on enligt direNtiY (& 'en manuellt styrda 7$V 0$ är lämplig fĂśr installation inom NlassiÂżcerat omrĂĽde ]on äYen om den inte är märNt med (;symbol 0anuellt styrd utrustning faller inte under direNtiY (& $7(; och därfĂśr är denna Yentil inte märNt med (;-symbol gYriga Yentiler som saNnar (;-symbol

-: -* och $&'& Yentiler är ej lämpliga fÜr $7(; och für süledes inte installeras inom Nlassi¿cerat omrüde 6e tabell med artiNelnummer nedan där (; ingür i benämningen fÜr att se YilNa som är lämpliga fÜr Nlassi¿cerat omrüde

TAV 50 ventiler Art.nr

â&#x20AC;˘ Ventilen ska matas med ren och torr tryckluft

Beskrivning

40060100

TAV 50 FV EX

â&#x20AC;˘ Max. tillĂĽtet tryck: 1,0 MPa (10 bar)

40060120

TAV 50 MV-G*)

â&#x20AC;˘ Min. tryck (fĂśr säker funktion): 0,5 MPa (5 bar)

40060130

TAV 50 FV/MV-G*)

40060110

TAV 50 MV-W **)

40060140

TAV 50 FV/MV-W **)

40147040

TAV 50 FV/MV 24V DC EX

40147090

TAV 50 FV/MV 24V AC/DC

40147120

TAV 50 FV/MV 115V AC EX

40147100

TAV 50 FV/MV 230V AC EX

40147071

TAV 50 MV 24V DC EX

40147050

TAV 50 MV 24V AC/DC

40147110

TAV 50 MV 115V AC EX

40147060

TAV 50 MV 230V AC EX

40147020

TAV 50 MA

40147030

TAV 50 PC EX

â&#x20AC;˘ Rekommenderat tryck: 0,6-0,7 MPa (6-7 bar)

â&#x20AC;˘ Max. luftflĂśde (flĂśdesventil): 1800 Nl/min. â&#x20AC;˘ Min. luftflĂśde (flĂśdesventil): 100 Nl/min. â&#x20AC;˘ Arbetstemperatur: 0° till +40 °C â&#x20AC;˘ Anslutning: innerdiameter 51 mm, ytterdiameter 63 mm

*) Kopplingsbox med strÜmkännande relä ingür som standard. Kräver 230 V AC. **) Kräver 24 V AC frün transformator (tillbehÜr) som kan vara gemensam fÜr flera ventiler.

TAV 50 FV

TAV 50 MV-G

TAV 50 MV-W

TAV 50 PC

TAV 50 MA

Används fÜr pneumatiska

Används fÜr elektriska

Används fÜr svetspistoler.

Denna ventil är avsedd

Denna ventil manĂśvreras

verktyg. Ventilen Ăśppnar

verktyg. Ventilen Ăśppnar

Sensorringen känner av

fĂśr direkt styrning med en

med ett manuellt handtag

automatiskt sĂĽ fort

automatiskt sĂĽ fort

strĂśmmen och ventilen

tryckluftsignal frĂĽn t.ex en

och används där det inte

verktyget aktiveras.

verktyget aktiveras.

Ăśppnar automatiskt sĂĽ fort

3-portsventil (tillbehĂśr).

finns behov fĂśr automatisk

svetspistolen aktiveras.

162

HĂ&#x2013;GVAKUUM

TAV 50 FV/MV-G

TAV 50 FV/MV-W

Ă&#x201E;r en kombinerad ventil

Ă&#x201E;r en kombinerad ventil

och kan används fÜr

och kan används fÜr

elektriska och/eller

svetspistoler och pneumatiska

pneumatiska verktyg.

verktyg. Ventilen Ăśppnar

Ventilen Ăśppnar

automatiskt sĂĽ fort

automatiskt sĂĽ fort

svetspistolen/verktyget

verktyget aktiveras.

aktiveras.

www.nederman.se

styrning.

OBS! Alla ventiler kräver mikrobrytare, AS-set (tillbehÜr) fÜr automatisk start/stopp av vakuumaggregat.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Högvakuum ventiler

Benämning

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

Beskrivning

Art.nr

AS-set

AS-set med mikrobrytare för automatisk start/stopp av vakuumaggregat.

40141550

Strömkännande relä

Kopplingsbox med strömkännande relä för handhållna elektriska verktyg, 110-240V AC. Max 16 A. Ingår som standard i TAV 50 MV-G och TAV 50 FV/MV-G.

40780260

Transformator

Transformator 230/24 V AC, 60VA för sensorringen till svetspistoler. En transformator kan mata upp till 12 TAV-ventiler à 5 VA. Lämplig till TAV 50 MV-W och TAV 50 FV/MV-W.

40750100

3-portsventil

3/2 ports pneumatisk manöverventil (vippa) för kontroll av enkelverkande cylinder. Lämplig för TAV 50 PC. Sats inkluderar kopplingar och slang (6/4 mm, 25 m).

40680280

Strypbackventil G 1/8"

Strypventil för fördröjd stängning av TAV 50 FV och TAV 50 FV/MV-ventiler. Max fördröjning: 10 sekunder, G1/8" gänga.

40617910

Strypventil M5

Strypventil för fördröjd stängning av TAV 50 MV ventiler. Max fördröjning: 3 sekunder, M5 gänga.

40617520

Aktivator

Pneumatisk aktivator för TAV 50 FV och TAV 50 FV/MV-ventiler. Aktiverar ventilen och möjliggör andra användningsområden än utsug från pneumatiska verktyg, exempelvis golvstädning genom anslutning till en svängarm.

40190010

Sensorring

Reservdel, sensorring till TAV-ventil.

4075002

Handtag TAV 50 MA

Reservdel, manuellt handtag till TAV-ventil.

40140100

www.nederman.se

HÖGVAKUUM

163


HĂśgvakuum ventiler Automatiska och manuella vakuumventiler Ă&#x2DC;100 mm resp Ă&#x2DC;150 mm, TAV 100 och TAV 150

TAV 100 ventiler Art.nr

Användningsomrüde 7$V och 7$V -Yentilerna anYänds främst som aYstängningsYentiler i huYudstammar i rÜrsystemet

'e manuellt styrda 7$V 0$ och 7$V 0$ är lämpliga fÜr installation inom Nlassi¿cerat omrüde ]on 

äYen om de inte är märNta med (;-symbol 0anuellt styrd utrustning faller inte under direNtiY (& $7(; och därfÜr är dessa Yentiler inte märNta med (;-symbol

â&#x20AC;˘

Ventilen ska matas med ren och torr tryckluft

â&#x20AC;˘

Rekommenderat tryck: 0,6-0,7 MPa (6-7 bar)

â&#x20AC;˘

Max. tillĂĽtet tryck: 1,0 MPa (10 bar)

â&#x20AC;˘

Min. tryck (fÜr säker funktion): 0,5 MPa (5 bar)

â&#x20AC;˘

Arbetstemperatur: 0° +40 °C

â&#x20AC;˘

Anslutning: 102 mm resp. 150 mm.

40146082

TAV 100 MV 24V DC EX

40146081

TAV 100 MV 24V AC/DC

40146083

TAV 100 MV 115V AC EX

40146080

TAV 100 MV 230V AC EX

40146030

TAV 100 PC EX

40146010

TAV 100 MA

TAV 150 ventiler

Beskrivning av ATEX-modeller %eroende pĂĽ Yariant och anYändningsomrĂĽde är Ă&#x20AC;era aY 7$V och 7$V märNta enligt $7(;-direNtiYet med (;-symbol och utrustningsNategori 6amtliga 7$V och 7$V Yarianter med (;-symbol är Nategori ' utrustning enligt direNtiY (& 'et betyder att dessa Yarianter Nan placeras i ]on enligt direNtiY (&

gYriga Yentiler som saNnar (;-symbol $&'& Yentiler är ej lämpliga fÜr $7(; och für süledes inte installeras inom Nlassi¿cerat omrüde 6e tabell med g fÜr artiNelnummer nedan där (; ingür i benämningen rüde att se YilNa som är lämpliga fÜr Nlassi¿cerat omrüde

Beskrivning

Art.nr

Beskrivning

40146102

TAV 150 MV 24V DC EX

40146101

TAV 150 MV 24V AC/DC

40146103

TAV 150 MV 115V AC EX

40146100

TAV 150 MV 230V AC EX

40146060

TAV 150 PC EX

40146040

TAV 150 MA

OBS! Alla ventiler kräver mikrobrytare, AS-set (tillbehÜr) fÜr automatisk start/stopp av vakuumaggregat.

TillbehÜr hÜgvakuumventiler Benämning

Beskrivning

Art.nr

AS-set

AS-set med mikrobrytare fĂśr automatisk start/stopp av vakuumaggregat.

40141550

Tryckvakt T

Tryckvakt fĂśr automatisk start/stop fĂśr TAV 100/150 PC och MV-modeller. OBS! Passar ej till MA-modell.

40141780

5-portsventil

5/2 ports pneumatisk manÜverventil (vippa) fÜr kontroll av dubbelverkande cylinder. Lämplig fÜr TAV 100 och TAV 150. Sats inkluderar kopplingar och slang (6/4 mm, 25 m).

40680250

Klaffventil Ă&#x2DC; 50 mm, KV 50 .laffYentilen .V Nan monteras pĂĽ nedsticN eller YaNuumslangar Ventilen passar bra fĂśr sYetsning städning och slipning i de fall där automatisNa Yentiler inte NräYs .laffYentilen är tillYerNad aY eleNtrisNt ledande plastmaterial +anNoppling Â&#x2018; mm passar direNt i NlaffYentilen

164

HĂ&#x2013;GVAKUUM

Art.nr

Benämning

Beskrivning

40146450

KV 50

Klaffventil fĂśr montering pĂĽ stĂĽlrĂśr.

40146455

KV 50-HC

Klaffventil med slangkoppling 50 mm fĂśr montering pĂĽ slang.

40141550

AS-set

AS-set med mikrobrytare fĂśr automatisk start/stopp av vakuumaggregat.

www.nederman.se

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se


Högvakuum Reservdelar

För mer information angående komplett reservdelssortiment, se vår hemsida.

Mobila stoftavskiljare Modell

Art.nr

Filter standard*

160E

40055000

40114250

115E

42411581

43110100

115A

42111585

43110100

115A EX

42211500

43110200

300E

40055400

40119951

216E

42421681

43120100

216A

42121692

43120100

216A EX

42221639

43120200

306E

42430606

43110100

306A

42130602

43110100

426E

42442605

43120100

426A

42142606

43120100

426A EX

42242609

43120200

500E

42450002

43110300

500A

42150085

43110300

500A EX

42250016

43110400

510E

42451002

43110300

Plastsäck 40110870

160E

40115011

500A 500E 500A EX

570A

Läs mer om mobila stoftavskiljare i separat avsnitt.

510A

42151086

43110300

510A EX

42251035

43110400

570A

42157087

43906010 (filter) 43908005 (mutter) 43901013 (o-ring)

30S

40055800

40114160

40115011

55S

40056000

40114180

40115011

42468072

43120100 43130001

680S

* Reservdelsfilter för andra varianter än standard, kontakta Nederman.

E-PAK

Läs mer om kompakta stoftavskiljare i separat avsnitt.

Kompakta stoftavskiljare Modell

Art.nr

Filter standard*

Plastsäck

L-PAK 150

40051900

40114160

40115010

L-PAK 250

40051800

40114180

40115010

E-PAK 500

40051430

40111710

40375003

FlexPAK 800

40050170

40119880

40375003

FlexPAK 1000

40050180

40119880

40375003

450A

42145018

43906010 (filter), 43908005 (mutter), 43901013 (o-ring)

471A

42147104

43906010 (filter), 43908005 (mutter), 43901013 (o-ring)

600A

42160081

43906011 (filter), 43908005 (mutter), 43901013 (o-ring)

722A

42172207

43906011 (filter), 43908005 (mutter), 43901013 (o-ring)

* Reservdelsfilter för andra varianter än standard, kontakta Nederman.

Order: 042-18 87 87 eller order@nederman.se

www.nederman.se

HÖGVAKUUM

165

11 högvakuum