Populair jaarverslag 2021

Page 1

HEADING populair jaarverslag 2021


POPULAIR JAARVERSLAG NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM Geschiedenis beleef je zelf. Dat was het motto waarmee het Nederlands Openluchtmuseum bezoekers uitnodigde in 2021. Geschiedenis beleef je zelf bleek ook een goede omschrijving van het jaar. Een historisch en bewogen jaar, dat in het teken stond van de coronacrisis en de maatschappelijke onrust die deze teweeg bracht. Vanwege de coronapandemie was het museum vanaf 13 december 2020 gesloten. Pas op 19 mei 2021 liepen de eerste museumbezoekers door de poorten naar binnen. In de zeven maanden dat het museum open mocht zijn, bezochten, ondanks alle maatregelen, toch ruim 300.000 mensen het museum.


BELEEF HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem toont de geschiedenis van het dagelijks leven met authentieke gebouwen, voorwerpen, gewoonten, vaardigheden en ware verhalen. Hier ervaar je als bezoekers het verleden met al je zintuigen. Zo wordt geschiedenis voor velen toegankelijk. Een leuk dagje uit! Maar ons museum heeft ook een serieuze missie en visie.

MISSIE

Wij geven materieel en immaterieel erfgoed door aan toekomstige generaties. Wij verzamelen en bewaren verhalen, tradities, gebouwen, voorwerpen, planten en gewassen die in relatie staan tot het dagelijks leven in Nederland. Met levendige presentaties maakt het Nederlands Openluchtmuseum geschiedenis relevant, voor nu en morgen.

VISIE

Wij hebben de overtuiging dat geschiedenis kan verbinden. Door van en over een ander te leren, krijgen we meer inzicht in onszelf en begrip voor elkaar. Zo bouwen we samen aan een mooiere toekomst waarin iedereen kan meedoen.


MEER DAN EEN MUSEUM Bij het Nederlands Openluchtmuseum hoort sinds 2017 de Canon van Nederland. Vijftig vensters met gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland maakten wat het is. En die regelmatig worden aangepast. Want zo’n Canon gaat per definitie over hoe we nú naar het verleden kijken.


KIEN Ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) hoort bij het museum. Dit ondersteunt erfgoedgemeenschappen in het Koninkrijk der Nederlanden bij het beschermen van hun immaterieel erfgoed. Bij het KIEN hebben zich vorig jaar 21 erfgoedgemeenschappen aangemeld. Ook werden in 2021 drie nieuwe onderzoekslijnen gepresenteerd.


ONS 2021 IN CIJFERS

3

Op plaats 3 best bezochte museum van Nederland! 303.219 bezoekers in 2021.

In 2021 waren we open van

19

mei

tot

13

Bezoekers waarderen ons gemiddeld met een:

8,5 8,7

Kinderen tot en met 12 jaar, geven als rapportcijfer zelfs een:

december

Onze rijkscollectie omvatte per 31 dec 2021 154.000 objecten. Bij het KIEN zijn nu 380 vormen van immaterieel erfgoed opgenomen.

Gemiddeld werkten er in 2021

222 fte.

Daarnaast waren er gemiddeld 265 vrijwilligers actief voor ons museum.


AANDACHT VOOR AMBACHT Er was in 2021 veel te beleven in het kader van het themajaar Ambachten. Zo konden bezoekers voor het eerst zélf aan de slag in onze Ambachtenwerkplaats. En presenteerden we de Ambachtenroute. Die leidde bezoekers langs 13 bijzondere plekken, waaronder de Papiermakerij. De tentoonstelling Makers in Beeld liet zien hoe moderne ambachtslieden werken met natuurlijke en lokale materialen, met respect voor de omgeving. Deze tentoonstelling is verlengd tot eind 2022. Bezoekers konden bovendien proeven van vakmanschap in de eerste Italiaanse ijssalon van Nederland: Venezia.


MEER TE BELEVEN En er was nog veel meer te doen. We vierden dat de tram al 25 jaar over het museumpark rijdt! In augustus kwamen jong en oud naar onze sfeervolle Zomeravonden om te genieten van eten, drinken, film en muziek. De even feestelijke Winteropenstelling moest helaas na 14 dagen de deuren sluiten.


PROJECTEN

Het Nederlands Openluchtmuseum zocht in 2021 weer volop de samenwerking op in mooie projecten. Zoals #THISisPrikko: een co-creatie project in Arnhem waarbij jongeren aan de slag gingen met erfgoed in hun eigen wijk, Presikhaaf. En samen met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum en Paleis het Loo openden we in Amersfoort het gezamenlijke depot CC NL: CollectieCentrum Nederland. Reden voor een feestje was er ook. We werden beloond met een prestigieuze internationale educatie prijs: de Children in Museums Award, die we wonnen voor ons project Restart. Het Canonnetwerk breidde verder uit met zes nieuwe aansluitingen, van Het Kröller-Müller Museum tot Koninklijk Paleis Amsterdam. Ook organiseerde het Canonnetwerk twee History in Concert-evenementen. Verder organiseerden we voor de elfde keer de Maand van de Geschiedenis, met als thema Aan het werk. 821 instellingen door heel Nederland deden mee met activiteiten voor totaal 670.000 deelnemers.


BLIK OP DE TOEKOMST Het Nederlands Openluchtmuseum kijkt naar de geschiedenis én altijd vooruit. Achter de schermen werkten we hard aan de toekomst van ons museum. We ontwikkelden een helder collectiebeleidsplan, met focus op de periode na 1960. We ontwikkelden een strategisch beleidsplan 2021-2028 en een aangescherpte missie en visie. In dat alles staan onze kernwaarden centraal: Inclusief, verbindend, ondernemend én duurzaam. In dit kader is het extra mooi dat we dit jaar opnieuw het Green Key goud duurzaamheidskeurmerk behaalden.


OP NAAR 2022

Ook begon in 2021 de voorbereiding van het nieuwe themajaar Hoe vrij ben jij? en de bijbehorende tentoonstelling over de in Suriname geboren Anton de Kom: antikoloniaal denker, schrijver, dichter, mensenrechtenactivist én verzetsstrijder. Daarnaast startten we met een herinrichting van ons museumpark. Sommige presentaties worden verplaatst, een nieuw deelgebied genaamd ‘t Veld is in ontwikkeling. En dan is er ook nog de nieuwe vakantiewoning uit Warnsveld, waar mensen straks verhalen kunnen ervaren vanuit het perspectief van onderduikers, vluchtelingen en verzetsmensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een ding is dus zeker: geschiedenis beleef je ook de komende jaren zélf in het Openluchtmuseum. Misschien wel meer dan ooit!Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.