Voorjaarsaanbieding 2020 Nederlands Bijbelgenootschap

Page 1

aanbieding voorjaar 2020

Nederlands Bijbelgenootschap Vlaams Bijbelgenootschap


Inspirerende verhalen In deze aanbieding vind je inspirerende verhalen van boekhandelaars. Zij geven een kijkje in de keuken en delen hoe zij hun betrokken bezoekers enthousiast maken over de Bijbel.


De Bijbel voor iedereen Voor u ligt de voorjaarsaanbieding van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. In deze brochure vindt u onze bekende uitgaven en een aantal nieuwe titels. Het Bijbelgenootschap heeft als missie de Bijbel dichtbij te brengen, in Nederland en Vlaanderen, maar ook verder weg. In Nederland en Vlaanderen geven we samen met u vorm aan deze missie. Dankzij u zijn bijbels en kinderbijbels te vinden voor wie ernaar zoekt. In deze brochure vindt u de top 25 van uitgaven waar veel vraag naar is. Ook vindt u in deze aanbieding een aantal titels die we aan ons fonds toevoegen. Graag noem ik hier het boek van onze theoloog des Vaderlands Samuel Lee. Hij laat zien hoe zeer de verhalen van de één miljoen christenen in Nederland met een migratieachtergrond raken aan bijbelse verhalen over migratie. Ook wijs ik u op een nieuwe editie van een klassieker: de Startbijbel wordt opnieuw uitgebracht. Het betreft een editie waarin het oorspronkelijke idee gehandhaafd is, namelijk een geïllustreerde bloemlezing van de belangrijkste bijbelverhalen, maar waarin de teksten vervangen zijn door de Bijbel in Gewone Taal en de illustraties door werk van Irene Goede. Een prachtige uitgave om kennis te maken met de bijbelse verhalen! Het Bijbelgenootschap steunt wereldwijd bijbelvertaalprojecten en verspreidingsprojecten. Zo leest u ook het verhaal van Marijke ten Cate, die Prentenbijbelboekjes heeft uitgedeeld in Suriname. Samen met onze lokale partners brengen we de Bijbel dichtbij! In deze brochure vindt u tenslotte ook aanstekelijke verhalen over andere boekverkopers die de Bijbel dicht bij mensen brengen. We hopen dat u enthousiast bent over onze missie en onze uitgaven, en dat ze mogen bijdragen aan mooie resultaten voor uw boekhandel. Stefan van Dijk uitgever

1


2


De Bijbel in de Bijlmer Theoloog des Vaderlands Samuel Lee laat zien hoe zeer de levensverhalen van de 1 miljoen christenen in Nederland met een migratieachtergrond raken aan bijbelse verhalen over migratie. Bekende verhalen over bijvoorbeeld Abraham, Jozef en Ruth gaan over mensen die hun geboorteland verlaten en in een nieuwe omgeving gehoor geven aan God roeping. Deze verhalen laten zien dat God zich laat kennen als een God van vreemdelingen, als een God die met mensen meegaat.

VERSCHIJNT MEI 2020

›› Boek van Theoloog des Vaderlands ›› Fotografie door Ruben Timman ›› Tweetalige uitgave Engels - Nederlands

In de uitgave zijn ook portretten opgenomen van migranten­ christenen in Nederland. Je ontdekt welke rol de Bijbel speelt in het leven van deze mensen en hoe ze ons land tot zegen zijn. Samuel Lee is directeur van Center for Theology of Migration aan de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit, in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Ook is hij oprichter van de Foundation Academy of Amsterdam, die migranten een kans geeft om onderwijs op academisch niveau te volgen. Sinds 1994 is hij voorganger van de Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuid-Oost waar veel migranten komen. Zelf kwam Lee als tiener vanuit het Midden-Oosten naar Nederland. Hij promoveerde aan de VU en deed onderzoek naar het christendom in Japan.

‘Samuel Lee geeft een gezicht aan een onderbelichte kant van de theologie in Nederland: de theologie van de migrantenkerken, die ervoor zorgen dat het christendom in Nederland groeit. We zijn heel benieuwd hoe hij als ambassadeur van de theologie het gesprek met iedereen aangaat. De grote inspiratiebron van Samuel Lee is Martin Luther King, dat vinden we veelbelovend.’ JURY VOORZIT TER TOM MIKKERS

‘Het raakt mij diep dat Samuel Lee zegt: Migranten zijn het verse bloed waardoor het christendom in Nederland kan bloeien.’ D O R I N A N A U TA

Paperback | 14 x 21 cm | ca. 128 pagina’s | 9789089122278 | € 12,95 | nur 700

3


4


Verdiep je in… de Bergrede Als je graag een onderwerp uit de Bijbel eens echt wilt uitdiepen, is er de serie ‘Verdiep je in…’. Deze bijbelstudieserie is bedoeld voor groepen of voor persoonlijk gebruik. Verdiep je in… de Bergrede is een nieuwe titel in deze serie en neemt mensen in 14 studies mee langs de toespraak van Jezus zoals die staat in Matteüs 4-7. Wat betekent het dat Jezus zegt dat hij de wet vervult? Hoe gaan wij om met aardse schatten en de mensen om ons heen? Wat moeten we met de waarschuwingen van Jezus over de brede en de smalle weg en de goede en de slechte vruchten? Verdiep je in… de Bergrede is geschreven door Bram Oudenampsen, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

VERSCHIJNT APRIL 2020

›› Verdiepende studie bij bekende bijbelgedeelten ›› Uitleg met aandacht voor de context en historische achtergrond ›› Duidelijke koppeling naar het dagelijks leven ›› Voor bijbelkring of persoonlijke studie PROMOTIE

OVER DE SERIE ‘VERDIEP JE IN…’ In de serie zijn inmiddels 4 thema’s. Het doel van deze serie is om vanuit een bijbeltekst mensen mee te nemen de diepte in. Elk hoofdstuk start met een introductie op het tekstgedeelte. Deze introductie legt een link tussen de Bijbel en het dagelijks leven van de lezer. Daarna wordt er ingezoomd op de bijbeltekst die in de bijbelstudie centraal staat. Hoe kun je deze tekst zien in de context van de Bijbel en de cultuur van die tijd? Zo ontstaat er een duidelijker beeld van de bijbeltekst en zijn betekenis. Tot slot wordt opnieuw de link gelegd tussen het dagelijks leven van de lezer en de bijbeltekst. De lezer wordt door middel van vragen en bijbelstudiemateriaal uitgedaagd om opnieuw naar de tekst te kijken.

›› Online leesplan in de app Mijn Bijbel ›› Blogs op debijbel.nl

GERELATEERD

‘Wilt u ontdekken welke wereld God voor ogen heeft? Wat écht geluk volgens God is? Hoe een goed leven er volgens God uit ziet? In de Bergrede gaat Jezus hierop in. Aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten laat hij zien waar het om draait in Gods koninkrijk.’ B R AM OU D E NAM PSE N, B I J B E LWETE N SCHAPPE R E N AUTEU R VAN VE R D I E P J E I N... D E B E RG R E D E

Paperback | 15 x 21 cm | 96 pagina’s | 9789089122285 | € 8,95 | nur 707

5


6


NBG-51 midprice De NBG-vertaling 1951 is op initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt door een groep theologen van verschillende kerkelijke achtergronden. Zij hebben het verouderde Nederlands van de Statenvertaling aangepast. Ze maakten daarbij gebruik van verbeterde bronteksten, toegenomen kennis van de bijbelse brontalen en nieuwe cultuur-historische inzichten in de Bijbel. In sommige opzichten is de NBG-vertaling 1951 dicht bij de Statenvertaling gebleven: veel theologische begrippen uit de Statenvertaling zijn bewaard, en bekende teksten zoals de Tien Geboden en het Onzevader zijn vrijwel hetzelfde gebleven.

VERSCHIJNT MEI 2020

›› De klassieke vertaling waar veel mensen mee opgegroeid zijn ›› Aantrekkelijk geprijsde uitvoering ›› Duurzaam vinyl omslag

Deze uitgave is compact en duurzaam. Bij migranten is er veel vraag naar deze uitgave.

‘De NBG-vertaling 1951 is een taalmonument. Ook vandaag zijn de woorden uit deze vertaling bij velen bekend en geliefd.’ R I E U W E R D B U I T E N W E R F, D I R E C T E U R N E D E R L A N D S BIJBELGENOOTSCHAP

Softcover | 12 x 18 cm | 2000 pagina’s | 9789089122308 | € 14,95 | nur 701

7


8


Startbijbel De Startbijbel is al jaren een begrip. Na even weggeweest te zijn, introduceren wij een compleet nieuwe Startbijbel. Met bijbeltekst uit de Bijbel in Gewone Taal, en prachtige illustraties van Irene Goede. Deze Startbijbel is voor kinderen die er echt aan toe zijn om zélf de Bijbel te gaan lezen. Geen hertellingen of alleen bekende verhalen, maar een échte bijbel. En deze bijbel is ook geschikt voor volwassen lezers, die willen kennismaken met de Bijbel. In de Startbijbel vind je een ruime selectie verhalen en teksten uit de Bijbel. Bekende en minder bekende verhalen. Ook teksten uit de poëtische boeken en kleine profeten staan in deze bijbel. Door de illustraties van Irene Goede die erin verwerkt zijn, voelt deze bijbel als een leesboek.

VERSCHIJNT APRIL 2020

›› Uitgebreide selectie teksten uit de Bijbel in Gewone Taal ›› Ruim 200 illustraties van Irene Goede ›› Afscheidsgeschenk voor de basisschool ›› Voor beginnende bijbellezers PROMOTIE

Irene Goede heeft meer dan een jaar gewerkt om de bijbelse verhalen in beeld te vatten. Van paginavullende kunstwerken tot details van abstracte elementen. Illustraties die nieuwe aspecten laten zien van het verhaal, waardoor de Bijbel opnieuw gaat leven. Er is met zorg gekeken naar de uitvoering. Het papier laat de illustraties tot z’n recht komen en de typografie zorgt voor een goed leesbare bijbel. Veel scholen kiezer er voor om hem als afscheidsgeschenk mee te geven, waardoor deze bijbel een blijvende herinnering is. Uit ervaring weten we dat de Startbijbel ook weggegeven wordt aan volwassen lezers. De Startbijbel wordt in samenwerking met Kwintessens aangeboden.

‘Het illustreren van de Startbijbel is voor mij een bijzondere en eervolle opdracht. Ik vind het mooi om verhalen te illustreren die gaan over grote thema’s; over geloof, hoop, liefde, loslaten en vertrouwen. Verhalen die voor veel mensen van grote betekenis zijn.’ I R E N E G O E D E , I L L U S T R AT O R

‘De Startbijbel is een al jaren een geliefd afscheidsgeschenk van basisscholen. We zien uit naar de reacties van onze klanten, nu de tekst en de illustraties zijn vernieuwd.’ COR A VLAMING, UITGEVER KWINTESSENS

Gebonden | 18 x 24 cm | ca. 600 pagina’s | 9789089121233 | € 29,95 | nur 224

›› Persbericht ›› Online campagne ›› Met inzet van Irene Goede


10


Leer kinderen lezen met bekende bijbelverhalen Wanneer kinderen leren lezen, gaat er een wereld voor hen open. Hoe bijzonder zou het zijn als kinderen leren lezen door middel van bijbelverhalen? Daarom geven wij voor de jonge lezers onder ons zes bekende bijbelverhalen op niveau M3/E3.

VERSCHIJNT MAART 2020

›› Zes geliefde bijbelverhalen ›› Uitdeelboekjes

Deze verhalen zijn geschreven door Corien Oranje en Willemijn de Weerd, beiden ervaren kinderboekenschrijvers, ook voor dit AVI-niveau.

›› Inclusief display ›› Bijbelverhalen voor kinderen in groep 3 en 4

Zes boekjes met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, geïllustreerd en verteld in eenvoudige taal en in korte zinnen. De illustraties zijn van Mathias Weber. Al deze personen werken ook mee aan de kinder(nevendienst)methode Bijbel Basics. De eenvoudige uitvoering en het kleine prijsje maken deze serie geschikt voor de uitdeelmarkt, als cadeau vanuit kerken en scholen, maar natuurlijk ook voor ouders en opa’s en oma’s die hun jonge kinderen graag stimuleren om zelf met de Bijbel aan de slag te gaan! In het najaar wordt de serie uitgebreid met nog zes titels.

‘Als je kind naar de basisschool gaat, leert het al snel letters herkennen en daarna lezen. En hoe leuk… met deze boekjes kan de beginnende lezer ook al bijbelverhalen lezen.’ W I L L E M I J N D E W E E R D, ( K I N D E R ) B O E K E N S C H R I J F S T E R

‘Een favoriet bijbelverhaal van veel kinderen, dat ze al snel zelf kunnen lezen. De mooi zachte, maar sprekende illustraties zijn ondersteunend aan het verhaal.’ M A R C E L L A G R O B , L E E R K R A C H T E N Z O R G C O Ö R D I N AT O R V A N D E I M M A N U E L S C H O O L I N O U D E W AT E R

Geniet gebrocheerd | 14 x 21 cm | 48 pagina’s | 9789089122117 (gevuld display) | € 2,99 per ex. | nur 224 | Uitsluitend te bestellen per display | Nabestellingen gaan per set van 10

11


12


Ga je mee op reis? Zomerdoeboek Het leukste cadeau voor in de zomervakantie: dat is Ga je mee op reis?, het Zomerdoeboek van Bijbel Basics. Gegarandeerd urenlang speelplezier voor kinderen vanaf 7 jaar. Leuk om mee te nemen op vakantie, of om thuis te doen. Uniek aan dit doeboek is dat kinderen meer uit de Bijbel ontdekken. Hoe mooi is dat! In de vorm van puzzels, vragen, proefjes, verhalen en andere dingen om zelf te doen, gaan kinderen op onderzoek uit en ontdekken ze hoe dicht de bijbelse verhalen komen bij hun leven.

VERSCHIJNT MEI 2020

›› Voor kinderen vanaf 7 jaar ›› Boordevol puzzels, quizzen, verhalen en proefjes ›› Uitdeelprijs

Kijk samen met Abraham naar de sterren in de nacht, zoek net als Jezus de stilte op en kom echt tot rust. Speel het vreemdelingenspel met je vakantievrienden en ontdek hoe goed jij de Bijbel uit kunt leggen! Een zomerboek voor doeners, denkers, speurders en knutselaars! Samengesteld door Willemijn de Weerd. Het Bijbel Basics Zomerboek is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Ga je mee op reis? staat boordevol leuke info uit de Bijbel. Vanwege de lage prijs ook aantrekkelijk als cadeautje namens kerk, kinderclub, kamp of vakantiebijbelweek.

‘Dit bijbels doeboek van Nederlandse bodem mag dit jaar niet ontbreken in de vakantiekoffer van 8-11-jarigen.’ W I L L E M I J N D E W E E R D, ( K I N D E R ) B O E K E N S C H R I J F S T E R

Geniet gebrocheerd | 21 x 30 cm | 64 pagina’s | 9789089122292 | € 3,95 per ex. | nur 224 | Uitsluitend te bestellen per set van 3

13


14


Het grote Bijbel Zoekboek De Zoekbijbel verschijnt in een nieuw jasje, namelijk als groot kartonboek! Waar de gebonden editie van de Zoekbijbel zich richtte op kinderen die kunnen lezen en geïnteresseerd zijn in de achtergrondinformatie, richten we ons met deze uitvoering op kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Juist deze leeftijdsgroep vindt het superleuk om te zoeken naar personen en voorwerpen. De stevige uitvoering met afgeronde hoeken is bestand tegen urenlang zoeken! De 8 megazoekplaten van Marijke ten Cate zitten boordevol bijbelse scènes. Meer dan 75 verhalen zijn terug te vinden in kleurrijke platen vol bijbelse details met humor. De Zoekbijbel is opgebouwd rond de verhalen van bekende bijbelse personen: Adam & Eva, Jakob, Jozef, Mozes, David, Ester, Jezus en Petrus.

VERSCHIJNT MAART 2020

›› Ontdek meer dan 75 bijbelse verhalen in 8 megazoekplaten ›› Voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar ›› Kartonboek met afgeronde hoeken

GERELATEERD

De bijbelse scènes uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate zijn herkenbaar en bieden daardoor voor ouders en opvoeders een kans om op basis van de illustraties de verhalen zelf te vertellen.

‘Je blijft ontdekkingen doen op deze prachtige zoekplaten van Marijke ten Cate. Het is een feest om met zulke mooie illustraties te mogen werken en zo de bijbelverhalen in de leefwereld van de kinderen te brengen.’ T I N E K E V E R H O E F F, V O R M G E V E R

Kartonboek | 23 x 32 cm | 16 pagina’s | 9789089122261 | € 13,95 | nur 224

15


De 25 best verkochte bijbels en boeken

BIJBEL EN STUDIE

NIEUWE BIJBELVERTALING

BIJBEL IN GEWONE TAAL

Wat zijn de meest geliefde bijbels en boeken? We hebben ze voor u op een rij gezet. Deze 25 titels worden het meest verkocht in Nederland. Zorg dat u uw klanten goed op weg helpt door te zorgen voor voldoende voorraad.

‘De bijbel blijft verrassen en inspireren, zelfs wanneer je ermee bent opgegroeid.’ Jeroen en Fijke van den Oever, Het Baken


VOOR JONGEREN

VOOR KINDEREN


Speciaal voor Pasen Een divers aanbod met uitgaven die in de aanloop naar Pasen een mooie plek verdienen in uw winkel.

18

OP WEG NAAR PASEN Gezinsdagboek voor de Stille Week. Een dagboekje om samen met je gezin toe te leven naar Pasen.

WAAR WAS JIJ… Een boek met 52 schilderijen en bijbehorende gedichten bij het lijdensverhaal van Jezus.

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS – SYNOPSIS Lees de vier evangeliën, van Jezus’ geboorte tot zijn opstanding, naast elkaar.

€29,50 | Paperback | 9789089121851 |

€ 27,50 | Gebonden | 9789089120908 |

€ 24,50 | Gebonden | 9789089121103 |

16 x 24 cm | set van 10

25 x 25 cm

23 x 25 cm

JEZUS LEEFT

PRENTENBIJBEL KARTONBOEKJESSET - NIEUWE TESTAMENT

In Jezus leeft lees je het verhaal van Pasen uit de Prentenbijbel.

In deze set vind je de volgende boekjes: Ik ga op reis en De steen is weg. Met tekst op rijm van Corien Oranje en kleurrijke illustraties van Marijke ten Cate uit de Prentenbijbel.

Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

€ 9,95 | Gebonden | 9789089120625 | 22 x 22 cm

€ 10,00 | Gebonden | Set ISBN 9789089121899 | 18 x 15 cm | verkrijgbaar bij CBC of NBG


Presenteer de beste kinderbijbels voor elk kind De beste bijbel voor elk kind

Het NBG heeft inmiddels een compleet aanbod van goede kinderbijbels. Van de Babybijbel voor kinderen van vier maanden tot en met de Bijbel in Gewone Taal voor jou voor de 12-jarigen. Kinderbijbels zijn toonaangevend voor ons fonds ĂŠn belangrijk voor uw winkel. Daarom bieden wij u een mooie display aan om deze topproducten nog beter te presenteren in uw winkel. Bij afname van â‚Ź 500,- aan kinderbijbels, ontvangt u deze duurzame display gratis. Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden via verkoop@bijbelgenootschap.nl.

19


LOPEND FONDS

Nieuwe Bijbelvertaling De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In de afgelopen vijftien jaar is deze vertaling uitgegroeid tot de standaardvertaling van Nederland. In 2016 is deze vertaling zelfs verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Er zijn inmiddels meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

Klassieke én compacte uitvoering, inclusief cassette.

20

NBV dundruk Gebonden | 16 x 11 cm | 1622 pagina’s | 9789089121806 | € 52,50 | nur 701

›› Standaardvertaling van Nederland ›› Betrouwbaar ›› Natuurlijk Nederlands


NBV standaard wit Deze witte uitvoering is ontworpen door Bart Rouwhorst van Studio Ron van Roon. Deze editie was een van de 33 best verzorgde boeken van 2016. Gebonden | 19 x 13 cm | 1980 pagina’s | 9789089120090 | € 34,95 | nur 701

NBV standaard Pietersma Deze editie is ontworpen door Henk Pietersma. Gebonden | 19 x 13 cm | 1980 pagina’s | 9789089120045 | € 34,95 | nur 701

NBV paperback Lichte en compacte uitgave voor een lage prijs. Paperback | 18 x 12 | 1250 pagina’s | 9789089121936 | € 17,95 | nur 701

NBV huisbijbel Grotere uitgave die door de grotere letters makkelijker te gebruiken is voor thuis. Gebonden | 22 x 15 cm | 1980 pagina’s | 9789089120175 | € 49,95 | nur 701

NBV huwelijksbijbel Huwelijkseditie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Gebonden | 22 x 15 cm | 1980 pagina’s | 9789089120151 | € 49,95 | nur 701

NBV huwelijksbijbel luxe Deze luxe huwelijksbijbel heeft een prachtig ongelamineerde omslag van Wibalin papier, inclusief zeefdruk en goudfolie. Geleverd in een bijpassende cassette. Gebonden | 22 x 15 cm | 1980 pagina’s | 9789089120168 | € 65,00 | nur 701

21


22


Jeroen en Fijke van den Oever, Het Baken:

‘De Bijbel is de bron van waaruit we werken’ Al ben je met de Bijbel opgegroeid, hij blijft verrassen, zo merkten Jeroen van den Oever (38) en zijn vrouw Fijke (37), eigenaars van Het Baken in Katwijk.

Afgelopen jaar hadden ze de Bijbel in een jaar in het kerstpakket gedaan voor hun werknemers, omdat de Bijbel zo’n belangrijke leidraad is in hun leven. Ze wilden samen met hun werknemers de uitdaging aangaan om de Bijbel van kaft tot kaft te lezen, om hem zo op een nieuwe manier te leren kennen. ‘Het is ons niet allemaal gelukt – mijzelf ook niet. Ik vond het verfrissend om de Bijbel zo te lezen, maar na een tijdje merkte ik dat deze vorm minder bij me paste. De Nieuwe Bijbelvertaling leest vlot; zelf zijn we hier de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling gewend.’ ‘Toen ik de Bijbel in een jaar las, stuitte ik op een tekst die mij nooit eerder was opgevallen: 1 Timoteüs 4:9-10. Hierin staat dat God de redder is van álle mensen. Ik heb het opgezocht in andere

vertalingen, en het staat er echt. Dat was een soort openbaring voor me. Het heeft veel veranderd: hoe ik de Bijbel lees, hoe ik denk, maar ook hoe ik leef. God is veel groter en liefdevoller dan wij kunnen denken. Dat vind ik zo bijzonder aan de Bijbel: hij blijft verrassen en inspireren, zelfs wanneer je ermee bent opgegroeid.’ ‘Met het geven van de Bijbel wilden we iets van onszelf geven, iets wat dicht bij ons hart ligt. Het is de bron van waaruit we werken. Dat zie je letterlijk terug in de winkel, door de vele bijbels die we in huis hebben en het belang dat we hechten aan goed advies bij de aanschaf van een bijbel. Maar de Bijbel was er ook veertien jaar geleden, toen Fijke en ik de winkel overnamen. We voelden ons toen echt hiertoe geroepen, om op deze manier een zegen te zijn voor de mensen in en om Katwijk. Het is zo mooi wanneer het lukt om voor een klant een boek uit te zoeken dat hem of haar op het lijf geschreven is. Dat vind ik het allermooiste van het boekenvak: de verbinding die je dan ervaart met je klant, het stukje leven dat je samen deelt op zo’n moment.’

Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar vinden het een uitdaging om dit vol te houden. De Bijbel in een jaar biedt uitkomst. In deze uitgave staat de complete bijbel opgedeeld in 365 gedeelten. Elke dag lees je een Psalm of spreuk, een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Paperback | 21 x 14 cm | 2200 pagina’s | 9789089121516 | € 27,50 | nur 701

23


LOPEND FONDS

Nieuwe Bijbelvertaling

Studiebijbel NBV

NBV - Limited edition -

NBV standaard

€ 82,50 | Gebonden |

Johannes 1:1

omslag Helmantel

9789089121912 | 25 x 17 cm

€ 15,00 | Paperback |

€ 35,00 | Gebonden |

9789089121820 | 18 x 12 cm

9789089120656 | 19 x 13 cm | verkrijgbaar bij CBC of NBG

NBV Studiebijbel in

NBV - Limited edition -

Van Gogh Bijbel

perspectief

Psalm 121:2

€ 52,50 | Gebonden |

€ 82,50 | Gebonden |

€ 15,00 | Paperback |

9789065394033 | 22 x 15 cm

9789089121493 | 23 x 18 cm

9789089121837 | 18 x 12 cm

Tanach

NBV Grootletter-editie

Bijbel met werken van Kees

€ 65,00 | Gebonden |

€ 125,00 | Gebonden |

de Kort

9789089121639 | 22 x 15 cm

9789089121813 | 17 x 24 cm

€ 52,50 | Gebonden |

(verbeterde bindwijze)

9789065393791 | 22 x 15 cm (in prijs opgeheven)

Inspire Bijbel

NBV Jongerenbijbel

Kerk/huisbijbel met dcb

€ 47,50 | Softcover |

€ 57,50 | Softcover |

€ 52,50 | Gebonden |

9789089120229 | 22 x 17 cm

9789089121684 | 24 x 16 cm

9789065392626 | 22 x 15 cm (beperkt leverbaar)

Inspire® Advent

NBV Limited edition mint

NBV standaard + dcb rk

€ 9,95 | Pakket |

€ 45,00 | Gebonden |

volgorde

9789089121554 | 15 x 24 cm

9789089121127 | 16 x 12 cm

€ 34,95 | Gebonden | 9789089120540 | 19 x 13 cm

Schrijfbijbel

Mijn Wereld Bijbel

NBV limited edition bruin

€ 49,50 | Gebonden |

€ 34,95 | Gebonden |

€ 49,50 | Softcover |

9789089121523 | 19 x 16 cm

9789061268659 | 19 x 12 cm

9789089120632 | 19 x 13 cm

NBV Bijbel in een jaar € 27,50 | Paperback | 9789089121516 | 21 x 14 cm

24


LOPEND FONDS

Overige vertalingen en Wetenschappelijke bijbels NBG-51 Hand/schoolbijbel blauw

Romeinen t/m Openbaring

Synopsis of the Four

(koren)

STV Gr Letter

Gospels (Greek and English)

€ 24,95 | Gebonden |

€ 25,00 | Gebonden |

Grieks-Engels | € 72,00 |

9789061266457 | 18 x 13 cm

9789061266990 | 25 x 17 cm

hardcover | 9783438054050 | 22 x 27 cm

FRIESE BIJBEL Septuaginta

Hand/schoolbijbel soepele omslag zwart € 27,50 | Softcover | 9789061266747 | 18 x 13 cm

Friese huwelijksbijbel + DCB POD € 52,50 | Gebonden |

Grieks ( OT) | € 48,00 | hardcover | 9783438051196 | 13 x 19 cm

9789089121769 | 21 x 14 cm verkrijgbaar bij CBC of NBG NBG-51 huisbijbel € 49,95 | Gebonden | 9789089120465 | 21 x 14 cm

WETENSCHAPPELIJKE BIJBELS Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) Grieks | € 32,00 | hardcover |

Biblia Hebraica Stuttgartensia Hebreeuws | € 42,00 | hardcover | 9783438052193 | 15 x 20 cm

9783438051400 | 14 x 19 cm NBG-51 huisbijbel luxe (met

Biblia Sacra Vulgata

duimgrepen)

Latijn | € 48,00 | hardcover |

€ 75,00 | Gebonden |

Novum Testamentum

9789089120472 | 21 x 14 cm

Graece (Nestle-Aland)

9783438053039 | 15 x 19 cm

Grieks-Engels | € 48,00 | hardcover | 9783438051622 | 14 x 19 cm NBG-51 huisbijbel midprice € 14,95 | Gebonden | 9789089122308 | 12 x 18 cm

The Greek New Testament Grieks | € 28,00 | hardcover | 9783438051684 | 17 x 25 cm

STATENVERTALING Mattheus t/m Handelingen

Synopsis Quattuor

STV Gr Letter

Evangeliorum

€ 27,50 | Gebonden |

Grieks | € 60,00 | hardcover |

9789061266983 | 25 x 17 cm

9783438051301 | 22 x 27 cm

25


LOPEND FONDS

Bijbel in Gewone Taal De Bijbel in Gewone Taal (BGT) uit 2014 is de meest begrijpelijke bijbel van Nederland. De afgelopen vijf jaar is deze vertaling uitgegroeid tot een vertaling die door veel verschillende mensen in diverse vormen wordt gebruikt. Er zijn inmiddels meer dan 300.000 exemplaren verkocht.

›› Begrijpelijke bijbel ›› Betrouwbaar ›› Duidelijke taal

Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal dagelijks gebruiken. De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk. De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.

Zwart

26

Roze

Hout BGT compacte edities Gebonden | 17 x 11 cm | 1,696 pagina’s | € 42,50 | nur 701


BGT STANDAARD Standaardeditie van de BGT in handig formaat. Gebonden | 19 x 13 cm | 2000 pagina’s | 9789089120007 | € 34,95 | nur 701

BIJBEL IN GEWONE TAAL VOOR JOU Speciale editie voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, met extra thema’s en opdrachten. Ook zeer geschikt als afscheidscadeau voor kinderen bij het verlaten van de basisschool. Gebonden | 19 x 13 cm | 2000 pagina’s + extra materiaal | 9789089121530 | € 34,95 | nur 701

BIJBEL+ De Bijbel in Gewone Taal plus een handige infogids bij de Bijbel. Softcover | 18 x 13 cm | 1800 pagina’s | 9789089121424 | € 19,95 | nur 701

BGT PAPERBACK Lichte en compacte uitgave voor een kleine prijs. Paperback | 18 x 12 cm | 1700 pagina’s | 9789089121387 | € 17,95 | nur 701

BGT HUISBIJBEL Grotere uitgave die door de grotere letters makkelijker te gebruiken is voor thuis. Gebonden | 21 x 14 cm | 2000 pagina’s | 9789089120403 | € 42,50 | nur 701

BGT HUWELIJKSBIJBEL Huwelijkseditie van de Bijbel in Gewone Taal. Gebonden | 22 x 15 cm | 2000 pagina’s | 9789089120885 | € 49,95 | nur 701

27


Bram Rebergen, directeur Youth for Christ:

‘Met de Jongerenbijbel kun je aankomen’ ‘De Jongerenbijbel heeft een vormgeving en inhoud die jongeren aanspreekt,’ vertelt Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ. ‘En dat is heel wat voor jongeren die vooral interesse hebben in schermpjes en heel veel beelden.’

‘De Bijbel is en blijft een dik boek vol met letters, iets wat de huidige generatie jongeren echt niet aanspreekt. De Jongerenbijbel is vanwege de eigentijdse vormgeving en opzet een bijbel waar je als jongerenwerker mee aan kunt komen, ook bij jongeren die niet in een christelijke omgeving opgroeien.’ Youth for Christ werkt door heel Nederland met lokale teams van jongerenwerkers en vrijwilligers, om jongeren te bereiken die buiten de boot vallen. ‘Ik vind het belangrijk dat er voor die 28

teams goede bijbels beschikbaar zijn, waarmee ze in gesprek kunnen gaan met jongeren. De Jongerenbijbel is hier fantastisch voor. Dat hoor ik ook terug van jongerenwerkers. Jongeren zijn verrast over de Bijbel, omdat ze niet hadden verwacht dat die er zo gaaf uit kan zien. Overigens krijgen we die reactie ook van jongeren die al in een kerk zitten. Zowel binnen als buiten de kerk inspireert de Jongerenbijbel.’ ‘De inhoud van de Jongerenbijbel brengt de Bijbel echt dichtbij. Het verbaast jongeren vaak dat

hij zo vol staat met thema’s en worstelingen die zij zelf ook kennen. In deze uitgave worden thema’s die voor hen herkenbaar zijn extra uitgelicht, zoals identiteit, keuzes maken en relaties. Ook staan er creatieve opdrachten in, die brengen de Bijbel nóg meer tot leven. De Bijbel zegt het zelf al: er is niets nieuws onder de zon – en dat is ook zo. Natuurlijk zijn de verhalen gesitueerd in een andere tijd en context, maar veel thema’s die aan bod komen, zijn relevanter dan ooit. De Jongerenbijbel laat duidelijk zien hoe de levens van de mensen in de Bijbel raken aan de levens van de jongeren van vandaag. Meer nog: hij daagt jongeren uit om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen in hun leven. Dat ligt precies in lijn met ons verlangen.’


BGT Jongerenbijbel

Psalmen Dichtbij

€ 49,95 | Gebonden |

€ 26,25 | Paperback |

9789089121943 | 16 x 22 cm

9789089121653 |

LOPEND FONDS

Bijbel in Gewone Taal

set van 5 | 21 x 17 cm

BGT Jongerenbijbel 30

Rechte Bijbel

Highlights

€ 29,95 | Paperback |

7,50 | Paperback |

9789089121462 | 14 x 21 cm

9789089121738 | 16 x 22 cm

Dicht bij God

Belle Bijbel

Voor persoonlijk gebruik

€ 29,95 | Softcover |

€ 49,95 | Gebonden |

9789089121325 | 18 x 12 cm

9789089122032 | 21 x 17 cm

Dicht bij God

Belle Bijbel Notes

Voor gezinnen met tieners

€ 8,95 | Flexibele kaft met

€ 49,95 | Gebonden |

sluitelastiek | 9789098121547 |

9789089122025 | 21 x 17 cm

12 x 18 cm

Bijbel Dichtbij € 49,95 | Paperback | 9789089120991 | 20 x 17 cm

29


30


Joost Goedhart, Goedhart Boeken:

‘De kinderbijbel is vaak de eerste bijbel die klanten aanschaffen’ ‘Medewerkers binnen het kerkelijk kinderwerk zijn voortdurend op zoek naar methodes om de Bijbel dicht bij de leefwereld van kinderen te brengen. De Samenleesbijbel 100 stappen helpt hierbij.’

voor in het onderwijs of in de kerk, dan beveel ik de Samenleesbijbel 100 stappen van harte aan.’ Deze kinderbijbel biedt ook toerusting voor volwassenen: achterin vind je uitleg over bijbellezen met kinderen en over kindertheologie. Zo kun je zelfstandig of als team groeien in het kinderen jeugdwerk. Deze aanvulling is zeker geen

Joost Goedhart is eigenaar van Goedhart Boeken te Zwolle en is ook zelf actief in het kerkelijk kinderen jeugdwerk. Hij ziet een blijvende vraag naar goed verwerkingsmateriaal bij de Bijbel en is dan ook blij met deze uitgave: ‘Ik ben zelf ook enthousiast over de Samenleesbijbel. Hij is speciaal geschreven voor groepen van kinderen vanaf 8 jaar en is een waardevolle aanvulling.’

overbodige luxe, zo merkt Goedhart: ‘De Bijbel is steeds minder vanzelfsprekend aanwezig in het leven van volwassenen. Dat merken we in gesprek met onze klanten. Steeds meer mensen komen de winkel binnen voor een kinderbijbel, maar blijken uiteindelijk ook op zoek naar een bijbel voor henzelf. De kinderbijbel is dan vaak de eerste bijbel die ze aanschaffen. Ze zijn wel met de Bijbel opgegroeid, maar hebben gaandeweg het contact ermee verloren. Wanneer ze kinderen krijgen, zet dat ze aan het denken. Dan willen ze die toch wel iets van de Bijbel meegeven. We hebben gelukkig een groot aanbod aan kinderbijbels in onze winkel; er is voor iedereen wel iets dat bij ze past. Als klanten erom vragen geven we advies, maar het mooiste is dat ze de bijbels kunnen doorbladeren, zodat ze zelf kunnen ontdekken wat hen het meest aanspreekt.’

De bijbelverhalen in de Samenleesbijbel 100 stappen worden begrijpelijk en aansprekend verteld, op een manier die past bij de leeftijd. Na de verhalen volgt allerlei verwerkingsmateriaal, zoals een groepsactiviteit, doorpraatvragen en weetjes over de achtergrond van de Bijbel. ‘In een gewone kinderbijbel vind je deze dingen nauwelijks. Als een klant een methode voor deze leeftijd zoekt

De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een Samenleesbijbel 100 stappen is een nieuw product speciaal ontwikkeld voor groepsgebruik: in de kerk, in clubverband en op school. Met de 100 stappen worden gebruikers op een logische en uitgebreide wijze door het Oude en Nieuwe Testament geleid. Gebonden | 20 x 22 cm | 252 pagina’s | 9789089121967 | € 29,95 | nur 224

31


LOPEND FONDS

Samenleesbijbel SAMENLEESBIJBEL De Samenleesbijbel is een gezinsbijbel van de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s met extra materiaal voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Deze bijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen zowel bekende als lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij.

Gebonden | 25 x 17 cm | 2200 pagina’s | 9789089120427 | € 59,95 | nur 701

SAMENLEESBIJBEL 100 STAPPEN De 100 stappen Samenleesbijbel is een nieuw product speciaal ontwikkeld voor groepsgebruik: in de kerk, in clubverband en op school. Met de 100 stappen worden gebruikers op een logische en uitgebreide wijze door het Oude en Nieuwe Testament geleid.

Gebonden | 20 x 22 cm | 252 pagina’s | 9789089121967 | € 29,95 | nur 224

SAMENLEESBIJBEL JUNIOR De Samenleesbijbel Junior is niet zomaar een kinderbijbel. In dit boek ga je namelijk in dertig stappen door de Bijbel. Je wordt meegenomen langs de bekende verhalen van de schepping, Noach en David en Goliat, maar ook minder bekende verhalen krijgen aandacht. Zo is er een psalm, een verhaal uit Jesaja en een brief van Paulus.

Gebonden | 26 x 24 cm | 75 pagina’s | 9789089121332 | € 22,50 | nur 224

BEGELEIDINGSBUNDEL SAMENLEESBIJBEL In de Samenleesbijbel staan veertig liedjes achterin de Bijbel en op de bijgevoegde cd. In dit boek staat de pianobegeleiding bij de liedjes, aangevuld met illustraties afkomstig uit de Samenleesbijbel. Componist: Jan Marten de Vries.

Paperback | 26 x 19 cm | 160 pagina’s | 9789089121004 | € 14,95 | nur 701

OP WEG NAAR PASEN Speciaal voor wie als gezin wil toeleven naar het paasfeest hebben we dit interactieve dagboek ontwikkeld. Dit boek helpt om in de drukte van alledag een moment te creëren waar bezinning, gesprek en verwerking samenkomen.

Paperback | 15 x 21 cm | 40 pagina’s | set van 10 | 9789089121851 | € 29,50 | nur 707 32


LOPEND FONDS

Boeken Marijke ten Cate PRENTENBIJBEL Marijke ten Cate, diverse auteurs

De Prentenbijbel heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne klassieker. Het is al jaren achtereen de bestverkochte kinderbijbel van Nederland. De verhalen zijn begrijpelijk verteld en compact. De illustraties van Marijke ten Cate zijn van hoge kwaliteit en dat wordt wereldwijd gewaardeerd. Inmiddels is de Prentenbijbel in meer dan vijftien talen vertaald. In de lijn van de Prentenbijbel zijn inmiddels al vele producten verschenen en nog steeds worden nieuwe uitgaven ontwikkeld.

Gebonden | 26 x 23 cm | 280 pagina’s | 9789089120335 | € 29,95 | nur 224

God zorgt voor jou – verhalen

De boot op het land

en teksten voor bij je doop

Marijke ten Cate

Marijke ten Cate, diverse auteurs

€ 6,95 | Kartonboek |

€ 12,50 | Gebonden |

9789089120946 | 18 x 15 cm

SETS

9789089121691 | 22 x 22 cm Verjaardagskalender

Prentenbijbel kartonboekjes set

God zorgt voor jou – verhalen

Prentenbijbel

Oude Testament

en teksten voor bij je opdragen

Corien Oranje, Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

Marijke ten Cate, diverse auteurs

€ 4,95 | Losbladig |

€ 10,00 | Gebonden | Set ISBN

€ 12,50 | Gebonden |

9789089120694 | 30 x 42 cm |

9789089121882 | 18 x 15 m |

9789089121707 | 22 x 22 cm

verkrijgbaar bij CBC of NBG

verkrijgbaar bij CBC of NBG

God maakt de aarde

Jezus wurdt berne

Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

€ 9,95 | Gebonden |

€ 2,95 | Gebonden |

9789089121301 | 22 x 22 cm

9789089120304 | 16 x 16 cm Prentenbijbel kartonboekjes set

David verslaat de reus

Filmpjes bij de

Nieuwe Testament

Marijke ten Cate

Prentenbijbel

Marijke ten Cate

€ 9,95 | Gebonden |

€ 8,95 | DVD | 9789089120496 |

€ 10,00 | Gebonden | Set ISBN

9789089120724 | 22 x 22 cm

10 filmpjes

9789089121899 | 18 x 15 m | verkrijgbaar bij CBC of NBG

Jezus wordt geboren

Het grote Bijbel Zoekbijbel

Marijke ten Cate

€ 13,95 | Kartonboek |

€ 9,95 | Gebonden |

9789089122261 | 23 x 32 cm

9789089121165 | 22 x 22 cm Jezus leeft

Zoekbijbel + Doeboek bij de Zoekbijbel

Marijke ten Cate

Corien Oranje, Marijke ten Cate

€ 9,95 | Gebonden |

€ 17,95 | Gebonden | Set ISBN

9789089120625 | 22 x 22 cm

9789089121875 | verkrijgbaar bij CBC of NBG 33


LOPEND FONDS

Babybijbel 4e druk

BABYBIJBEL Auteur Corien Oranje, met illustraties van Marieke ten Berge De Babybijbel helpt je om al in het eerste jaar de meest waardevolle verhalen uit de Bijbel aan je kindje voor te lezen. De zwart-witillustraties zijn speciaal gemaakt voor jonge baby’s, omdat deze al goed contrasten kunnen onderscheiden. Ook je oudere kindje zal in de Babybijbel veel kunnen ontdekken.

Gebonden | 21 x 21 cm | 45 pagina’s | 9789089121400 | € 17,95 | nur 224

34

Babybijbel - nieuwe verhalen Gebonden | 21 x 21 cm | 9789089121974 | € 17,95

Babybijbel Knisperboekje Stoffen boekje | 15 x 15 cm | 9789089121615 | € 9,95

Babybijbel Luikjesboek (Waar is schaapje?) Kartonboek met luikjes | 17 x 17 cm | 9789089121790 | € 9,95

Babybijbel + Babybijbel zigzagboekje Set ISBN 9789089121905 | € 19,95 | verkrijgbaar bij CBC of NBG


Alinda Bol, boekhandel LUV Spakenburg:

‘De Bijbel staat voor ons persoonlijk op nummer 1’

hoek met kraamcadeautjes. Naast mooie bijbels en boeken verkopen we daar kleertjes en andere leuke spullen. Jaren geleden kozen we hiervoor, toen we naar een pand gingen dat drie keer zo groot was als onze oude winkel. Ik wilde het laagdrempeliger maken, zodat mensen makkelijker de winkel binnenstappen. Een christelijke boekenwinkel heeft immers voor best wat mensen een vrij hoge drempel. Daarom zijn we ook home- en lifestyle gaan verkopen. Als nieuwe klanten de winkel binnenwandelen, hebben ze vaak niet meteen door dat we een christelijke boekhandel zijn. Laatst nog hadden we een vrouw uit Den Haag die de winkel binnenliep en zei: “Hè, is dit een winkel van God?!” Ze kwam voor een boxkleed. Zoiets gebeurt regelmatig: op een zaterdag komt zo’n 80 procent van de klanten van buiten Spakenburg, vaak op zoek naar iets van een bepaald merk.’

‘De Babybijbel loopt hard in onze winkel,’ vertelt Alinda Bol, eigenaar van boekhandel LUV Spakenburg. ‘Hij wordt veel gekocht als kraam- of doopcadeautje, of wanneer baby’s worden opgedragen.’

‘De Babybijbel ziet er ontzettend leuk en hip uit en hij is herkenbaar en begrijpelijk voor baby’s en kleine kinderen. Zo staat er bijvoorbeeld om de paar bladzijden een liedje over een bijbelverhaal, waar dan bij staat: ‘op de wijze van “hoedje van

papier”’. Iedereen kent dat, dus dat zing je zo mee. Het is een heel speelse manier van kennismaken met de Bijbel; ook niet-gelovigen kunnen ermee uit de voeten.’ ‘Onze kinderbijbels geven we een prominente plek in onze

‘Ondertussen staan de Bijbel en het christelijk geloof nog steeds centraal in de winkel, dat blijf ik superbelangrijk vinden. We hebben overal tekstbordjes hangen met mooie bijbelteksten erop. Achter een tafel met bestsellers hangt dan bijvoorbeeld een bord met het Onzevader. En naast de toonbank hebben we onze bijbels staan, in een grote kast met allerlei soorten uitgaven en vertalingen. De Bijbel staat voor ons persoonlijk op nummer 1, maar laten we als boekhandelaren vooral niet vergeten dat hij ook wereldwijd nog steeds op nummer 1 staat – als bestverkochte boek!’ 35


‘Elke bijbel opent op geheel eigen wijze een nieuw perspectief op het bijbelverhaal.’ 36


Jo van Dorp, Ichthusboekhandels:

‘De Bijbel beklijft beter als je ’m fysiek leest’ Maatwerk leveren op het gebied van bijbels. Dat is wat Jo van Dorp voor ogen heeft met de Ichthusboekhandels in Leiden, Zoetermeer, Den Haag en Alphen aan den Rijn. Aan particulieren, maar ook aan zakelijke klanten, zoals scholen.

Vaak geeft een christelijke basisschool een bijbel als afscheidscadeau mee aan de leerlingen van groep 8. Maar er zijn heel veel bijbels op de markt, zodat je als school al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. Op dat punt komt Ichthus om de hoek kijken, zo vertelt Van Dorp: ‘Met een scootertje of fiets scheurt iemand van ons door de stad, om een proefpakket bijbels af te leveren die we op maat voor die school hebben geselecteerd. Een week later halen we dat weer op en komen we samen tot een passende keuze.’ Vooral jongerenbijbels zijn interessant voor groep 8’ers. De Bijbel in Gewone Taal voor jou verkoopt Ichthus het meest: ‘Daar verkopen we jaarlijks honderden exemplaren van. De Bijbel in Gewone Taal voor jou is heel toegankelijk qua taal, maar ook toegespitst op de levenswereld van kinderen van die

leeftijd. We leveren aan een aantal multiculturele scholen, waar ook sprake is van taalproblematiek. Voor de leerlingen van die scholen is deze bijbel ideaal, omdat hij zo leesbaar is. Soms adviseren we ook een andere bijbel. Een buitenlandse bijbel bijvoorbeeld, voor leerlingen van reformatorische scholen, die vaak al een bijbel hebben. Het is heel waardevol om de Bijbel in verschillende talen te lezen. Ik ben sowieso een voorstander van het hebben van meerdere bijbels: elke bijbel opent op geheel eigen wijze een nieuw perspectief op het bijbelverhaal.’ Vijf jaar geleden werd er gezegd dat de vier Ichthusboekhandels nu niet meer zouden bestaan, omdat ze ingehaald zouden zijn door online winkels en e-books. ‘Maar bijbels zijn toch boeken waarvan men het liefst een fysiek exemplaar in huis heeft. Uit onderzoek blijkt ook dat de Bijbel beter beklijft als je ’m fysiek leest. Daarbij worden klanten graag geadviseerd, als het gaat om welke bijbel het best bij hen past. Dat blijkt wel, want we zijn er nog! Dat heeft ook te maken met de tijd en aandacht die we aan onze klanten geven. Hierdoor lopen ze niet alleen met een passende bijbel de deur uit, maar ook met een goed gevoel,’ besluit Van Dorp.

Speciale editie voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, met extra thema’s en opdrachten. Ook zeer geschikt als afscheidscadeau voor kinderen bij het verlaten van de basisschool. Gebonden | 19 x 13 cm | 2000 pagina’s + extra materiaal | 9789089121530 | € 34,95 | nur 701

37


LOPEND FONDS

Overige kinderproducten Voorleesbijbel

Jeugdbijbel

Een nieuwe Koning

Edith Mulder, Rudy Van Moere,

Diverse auteurs waaronder Corien

€ 26,25 | Geniet gebrocheerd |

Paul Oole (illustraties)

Oranje, illustraties Irene Goede

9789089121677 | 21 x 30 cm |

€ 29,95 | Gebonden |

€ 19,95 | Gebonden |

set van 5

9789089122063 | 18 x 25 cm

9789089120373 | 24 x 19 cm

Kijkbijbel

Bijbelverhalen

Alef Doeboek

Kees de Kort (illustraties)

Ida Jessen, Hanne Bartholin

€ 17,85 | Paperback |

€ 29,95 | Gebonden |

(illustraties)

9789089121264 | 27 x 21 cm |

9789061263883 | 24 x 22 cm

€ 15,95 | Gebonden |

set van 3

9789089121578 | 19 x 28 cm

De kleine kijkbijbel

6-in-1 Puzzelbijbel –

Alef kwartet

Kees de Kort (illustraties)

Schepping

€ 4,95 | 40 kaarten |

€ 12,95 | Gebonden |

Sherry Brown

9789089121172 | 11 x 7 cm

9789089121783 | 14 x 14 cm

€ 15,95 | Kartonboek | 9789089121356 | 28 x 22 cm

Jezus is geboren 20x20

De ark van Noach –

Alef Doeboek + Alef

Kees de Kort (illustraties)

vingerverfboek

kwartet

€ 7,50 | Gebonden |

Anna Katharina Stahl

€ 9,95 | Set | 9789089122315 |

9789061269922 | 20 x 20 cm |

(illustraties)

27 x 21 cm

verkrijgbaar bij CBC of NBG

€ 9,95 | Paperback |

verkrijgbaar bij CBC

9789089121370 | 24 x 23 cm Bartimeüs 20x20

Hij zorgt voor mij

Startbijbel

Kees de Kort (illustraties)

Jago (illustraties)

Irene Goede (illustraties)

€ 7,50 | Gebonden |

€ 9,95 | Kartonboek |

€ 29,95 | Gebonden |

9789061269762 | 20 x 20 cm |

9789089121431 | 21 x 21 cm

9789089121233 | 18 x 24 cm

Mijn Peuterbijbel

Adventkalender voor in het

Ga je mee op reis?

Melanie van de Peut, Michel

gezin - Volg de ster

€ 11,85 | Paperback |

de Boer (illustraties)

€ 23,85 | Geniet gebrocheerd |

9789089122292 | 21 x 30 cm |

€ 26,50 | Gebonden |

9789089122018 | 29 x 21 cm |

set van 3

9789089121950 | 20 x 22 cm

set van 3

verkrijgbaar bij CBC of NBG

Mijn kleine Peuterbijbel Melanie van de Peut, Michel de Boer (illustraties) € 9,95 | Kartonboek | 9789089121752 | 20 x 15 cm 38


Welkom thuis

Jouw God is mijn God

De boot van Noach

€29,90 | Geniet

€29,90 | Geniet

€29,90 | Geniet

gebrocheerd |

gebrocheerd |

gebrocheerd |

9789089122124 |

9789089122162 |

9789089122209 |

14 x 21 cm | set van 10

14 x 21 cm | set van 10

14 x 21 cm | set van 10

Storm op het meer

Jezus maakt je beter

David en de reus

€29,90 | Geniet

€29,90 | Geniet

€29,90 | Geniet

gebrocheerd |

gebrocheerd |

gebrocheerd |

9789089122148 |

9789089122193 |

9789089122223 |

14 x 21 cm | set van 10

14 x 21 cm | set van 10

14 x 21 cm | set van 10

LOPEND FONDS

Overige kinderproducten

Leer lezen met bijbelverhalen display €179,40 | gevuld display | 9789089122117 | Nabestellingen gaan per set van 10

Bijbelstudieboeken Verdiep je in… het

Verdiep je in… de bergrede

Het leven van Jezus

kerstverhaal

€ 8,95 | Paperback |

Christus – synopsis

€ 8,95 | Paperback |

9789089122285 | 21 x 15 cm

€ 24,50 | Gebonden |

9789089121998 | 21 x 15 cm

9789089121103 | 23 x 25 cm

Verdiep je in… het

Maak je bijbel groen

Uw volk is mijn volk

Onzevader

€ 17,95 | Paperback |

Diverse auteurs

€ 8,95 | Paperback |

9789089121318 | 21 x 14 cm

€ 7,95 | Paperback |

9789089121981 | 21 x 15 cm

9789089121189 | 18 x 12 cm

Verdiep je in… Jesaja € 8,95 | Paperback | 9789089121721 | 21 x 15 cm

39


LOPEND FONDS

Boeken en producten De Bijbel in Nederland

Dwalen door verhalen

Allemaal mannen

Floor Barnhoorn, Anne-Mareike

Hadewey Buitenwerf

Diverse auteurs

Schol-Wetter en Sake Stoppels (red.)

€ 16,95 | Gebonden |

€ 9,95 | Gebonden |

€ 22,50 | Paperback | POD |

9789089122094 | 25 x 25 cm

9789089120762 | 22 x 15 cm

Ongewone momenten met

Mijn liefde voor jou zal

Combipakket Allemaal

de Bijbel

nooit verdwijnen

mannen/vrouwen

Johannes Goldenstein

€ 5,95 | Losbladig |

Diverse auteurs

€ 15,95 | Paperback |

9789089120984 | 19 x 19 cm

€ 15,95 | Gebonden |

9789089121561 | 14 x 22 cm

9789089120809 | 21 x 14 cm

9789089120861 | 22 x 15 cm

Handboek voor een

Hoe vertaal je de Bijbel in

Qumran en de Bijbel

bijbelkring en vieringen

gewone taal?

Matthijs de Jong, Jaap van Dorp

met senioren

Matthijs de Jong

€ 10,95 | Gebonden |

€ 24,95 | Paperback |

€ 5,95 | Gebonden |

9789089120618 | 21 x 14 cm |

9789089121745 | 23 x 17 cm

9789089120847 | 24 x 17 cm

verkrijgbaar bij CBC of NBG

verkrijgbaar bij CBC of NBG

40

In het begin was er moord

Een Bijbel zonder ark

Mijn lief

Prof. Dr. K.A.D. Smelik

Diverse auteurs

Lika Tov (illustraties)

€ 10,95 | Paperback |

€ 4,95 | Gebonden |

€ 16,95 | Paperback |

9789089121158 | 18 x 15 cm

9789089120892 | 21 x 15 cm

9789061268901 | 21 x 14 cm

Bijbel in ’t kort

Super samaritaan

SHA Jozua

Reinoud Oosting, Roelien Smit

Diverse auteurs

Lika Tov (illustraties)

€ 4,95 | Paperback |

€ 7,95 | Gebonden |

€ 15,95 | Paperback |

9789089121042 | 18 x 12 cm

9789089120755 | 22 x 15 cm

9789089120663 | 24 x 14 cm


Het NBG is aangesloten bij de United Bible Societies (UBS). Via de Global Scripture Service (GSS) kunnen wij in allerlei talen bijbels leveren. In deze catalogus staan Bijbeluitgaven die deel uitmaken van ons basisassortiment.

LOPEND FONDS

Anderstalige bijbels

The Holy Bible - English

Gute Nachricht Bibel

Standard Version

Duits | € 30,00 | hardcover |

Engels | € 33,00 | hardcover |

9783438017086 | 15 x 22 cm

9783438081292 | 15 x 22 cm

King James Version

Lutherbibel (rev 2017)

Engels | € 19,00 | hardcover |

Duits | € 22,00 | hardcover |

9783438081018 | 14 x 22 cm

9783438033710 | 9 x 13 cm

New King James Version

Biblia Sagrada

Engels | € 23,00 | hardcover |

Portugees | € 18,10 | softcover |

9783438081131 | 13 x 19 cm

9783438087270 | 15 x 20 cm

Reina Valera (rev 1960)

Bibel

Spaans | € 28,00 | softcover |

Pools | € 32,00 | hardcover |

9783438081643 | 14 x 22 cm

9783438081575 | 14 x 20 cm

Sainte Bible Segond

Bibel Russisch Standard

Frans | € 16,00 | softcover |

Russisch | € 13,00 | hardcover |

9783438081476 | 12 x 17 cm

9783438081605 | 14 x 21 cm

41


Illustrator Marijke ten Cate:

‘We delen dezelfde missie: de Bijbel dichtbij brengen’ ‘Dat de Prentenbijbel in 16 talen zou worden vertaald, had ik echt niet gedacht toen ik de illustraties maakte,’ vertelt illustrator Marijke ten Cate.

‘Ik vind het heel tof dat de Prentenbijbel wereldwijd kinderen bereikt. Zeker in landen waar het hebben van een bijbel in de eigen taal, en zeker een kinderbijbel, een grote uitzondering is. Ik kom net terug uit Suriname, waar ik boekjes met verhalen uit de Prentenbijbel overhandigde aan scholen. Wat me vooral is bijgebleven, is hoe bijzonder en rijk onze situatie in Nederland is. We hebben de keuze uit zoveel verschillende (kinder) bijbels in onze eigen taal; in Suriname is dat heel anders.’ ‘Met mijn illustraties wil ik natuurlijk helpen om de 42

Bijbel begrijpelijk te maken voor jonge kinderen. Maar ik hoop ook dat kinderen erdoor geraakt worden, in hun hart en leven. Als je een gewone bijbel voorleest, snappen jonge kinderen daar niks van. Dus om het zowel begrijpelijk als levendig te maken, is het nodig om die aspecten uit de Bijbel eruit te lichten die in hun leefwereld spelen. Emotie en sfeer zijn daarin heel belangrijk. Ik vind dat ook het mooiste om te doen: het verbeelden van de onderliggende emoties in een verhaal. Dat doe ik door te spelen met

gezichtsuitdrukkingen en houdingen. Kinderen pikken dat feilloos op, omdat het échte emoties zijn. Emoties die zij kennen en herkennen – in welke cultuur ze dan ook leven. Hierdoor worden niet alleen de bijbelverhalen begrijpelijker, maar ook de boodschap die ermee wordt overgebracht.’ ‘In mijn werk denk ik voortdurend na over wat kinderen nodig hebben. Dat vind ik ook zo mooi aan het NBG: ze brengen niet zomaar iets op de markt, gewoon omdat ze het mooi vinden. Ze hebben contacten in allerlei landen en blijven voortdurend met hen in gesprek over wat er leeft en waar vraag naar is. We delen echt dezelfde missie: de Bijbel dichtbij brengen.’


LOPEND FONDS

Anderstalige bijbels Beibel di prenchi

NT/PS (CU353A)

Papiamentu Curaçao | € 29,95 |

Chinees | € 11,00 | hardcover |

9789990467390 | 26 x 23 cm

9783438082404 | 11 x 15 cm

Bibel

Bibel (Alkitab)

Turks | € 19,00 | paperback |

Indonesisch | € 18,00 |

9783438081667 | 13 x 19 cm

softcover | 9783438081827 | 13 x 20 cm

NT Türkisch

Beibel di Estudio - met DC

Turks | € 16,00 | hardcover |

Papiaments | € 70,00 |

9783438082664 | 15 x 20 cm

softcover | 9789990450637 | 27 x 20 cm

Bibel Arabisch (GNA063)

Beibel di Estudio - zonder

Arabisch | € 32,00 | hardcover |

DC

9783438083302 | 15 x 22 cm

Papiaments | € 70,00 | softcover | 9789990450647 | 21 x 17 cm

Van Dyck (NVD63)

Beibel - luxe (rits en

Arabisch | € 34,00 | hardcover |

duimgrepen) met DC

9783438081810 | 14 x 22 cm

Papiaments | € 45,00 | softcover | 9789990467307 | 22 x 17 cm

Perzische Bijbel

Beibel - luxe (rits en

Farsi | € 11,00 | softcover |

duimgrepen) zonder DC

9783438082251 | 13 x 18 cm

Papiaments | € 45,00 | softcover | 9789990467291 | 22 x 17 cm 43


LOPEND FONDS

Anderstalige bijbels Beibel - met DC

Wortu fu Gado luxe - zwart

Papiaments | € 25,00 |

Sranantongo | € 39,50 |

softcover | 9789990467253 |

softcover | 9789991473703 |

21 x 15 cm

16 x 24 cm

Beibel - zonder DC

Wortu fu Gado luxe - bruin

Papiaments | € 25,00 |

Sranantongo | € 39,50 |

softcover | 9789990467260 |

softcover | 9789991473697 |

21 x 15 cm

16 x 24 cm

Kitab Sutyi luxe

Wortu fu Gado - grijs

(rits en duimgrepen)

Sranantongo | € 24,50 |

Surinaams-Javaans | € 49,95 |

softcover | 9789991473727 |

softcover | 9789991494234 |

14 x 19 cm

23 x 16 cm

Kitab Sutyi - grijs

Wortu fu Gado - blauw

Surinaams-Javaans | € 34,95 |

Sranantongo | € 24,50 |

softcover | 9789991494203 |

softcover | 9789991473758 |

19 x 14 cm

14 x 19 cm

Kitab Sutyi - rood

Wortu fu Gado - rood

Surinaams-Javaans | € 34,95 |

Sranantongo | € 24,50 |

softcover | 9789991494210 |

softcover | 9789991473734 |

19 x 14 cm

14 x 19 cm

Anderstalige uitgaven worden overwegend in het buitenland geproduceerd. Uitvoeringen, levertermijn en verkoopprijzen zijn onder voorbehoud.

44


Sneak preview Het voorjaar moet nog beginnen, maar we werken al verder vooruit. We lichten alvast een tipje van de sluier op: Marijke ten Cate en Corien Oranje werken aan een voor uitgave over bijbellezen, er komt een uitgave met Lectio Divina bij de evangelien en we hebben een boek over kindertheologie in voorbereiding.

LECTIO DIVINA Een duurzaam bijbelleesboek! Ga zelf aan de slag met Lectio Divina bij de evangelielezingen van het oecumenisch leesrooster.

JA DE BIJBEL, MAAR HOE DAN?! Voor wie bijbellezen belangrijk vindt, maar moeite heeft om het vol te houden! Marijke ten Cate en Corien Oranje werken aan een zelfhulpboek om een manier te vinden die wĂŠl werkt. Suggesties voor een titel zijn welkom!

KINDERTHEOLOGIE Kindertheologie is de basis van de vele kinder­ bijbelproducten die ontwikkeld worden door het NBG. Maar wat is het eigenlijk en waarom zijn wij er zo enthousiast over? Een handboek voor kinderwerkers, ouders en predikanten.

45


CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg 0345 475911

CBC Loodsboot 14 3991 CJ Houten 030 252 6610

Nederlands Bijbelgenootschap Zijlweg 198 2015 CK Haarlem E verkoop@bijbelgenootschap.nl T 023 514 6 164

Bijbel dichtbij Het Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Dat doen we voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en Vlaanderen, maar ook wereldwijd. Met traditionele en ook moderne vormen. Dankzij onze leden en donateurs maken we de Bijbel beschikbaar voor iedereen.