Ruijan Kaiku

Page 1

Addresse

Kainulaisten ja suomalaisten lehti Den kvenske avisa Nr. 9 Perjantaina 18. novemperikuuta/Perjantaina 18. marraskuuta/Fredag 18. november 2011 - 17. vuosikerta/17. årgang

Kåfjord kommune vil fremme kvensk språk og kultur

Retur: Ruijan Kaiku, Boks 1193, 9504 Alta

NOK 20,-

Ordfører Bjørn Inge Mo. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Ungdomspolitikere vil ha kvensk Nuoret politiikkarit haluthaan työtelä kainun kielen ja kulttuurin hyväksi. S3

Kaivuonon komuuni halluu nostaat kainun kielen ja kulttuurin. S 6-7

Sofie Figenschou ja August Hansen. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Elisa teki Oman kirjan!

Norsklærer Agata Łazor KUVA MARTA PETRYK

Elisa Viitamaa. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Språkundervisning via Skype Kielen etäopetus toimii. Opettaja ja oppilas ei tarvitte olla samassa maassakhaan. S 11

KUVA HANNA HIIHTOLA

Etter 14 år er det endelig kommet ut en norsk lærebok i finsk som andrespråk for grunnskolen. S 4-5

Näätämön rajakauppa Handel på grensen S 18-19

Kirjailija Bengt Pohjanen. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Meänkieli elättää monta Meänkieli gir næring til mange S 20-21

Joulu On Pian Täällä! Pitäisikö joulukalentereihin lanseerata neljäkymmentä luukkua lisää? Sivu 23

Toimitus/Redaksjonen + 47 982 60 562


18.11.2011

2

Pääkirjoitus Leder

Ulos pattitilanteesta!

Ut av vranglås!

Tromssan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa teettää selvityksen kunnan liittämisestä saamen kielialueeseen. Koko talven kestäneen keskustelun päätteeksi silloinen punavihreä valtuusto päätti 16. kesäkuuta, voimakkaista protesteista huolimatta, hakea pääsyä kielialueeseen. Päätös oli yksi viimeisiä ennen kesälomaa, sillä oikeisto oli luvannut vetää hakemuksen jos se pääsisi valtaan syksyn vaalien jälkeen.

Desember 2010 vedtok Tromsø kommunestyre å lage en handlingsplan for at kommunen skulle innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Onsdag 16. juni vedtok det daværende rødgrønne kommunestyret at Tromsø skal søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet, til tross for store protester. Saken ble tatt opp i kommunestyret som en av de siste sakene før sommerferien, fordi høyresiden i politikken hadde lovet å trekke søknaden om de kom til makten etter valget til høsten.

Han etterlyser saklighet fra begge parter, ikke bare fra motstanderne, men også fra tilhengerne. Han gir sin støtte til Tromsø-ordføreren som mener at dagens ordning med en pakkeløsning ikke passer for en kommune som Tromsø.Ville det for eksempel være riktig å innføre samisk læreplan for alle elever i Tromsø? Kan det finnes en bedre måte å skape godvilje og styrke samisk språk på? Vi trenger folk som har evne å tenke utenfor boksen! Har vi slike mennesker i sjakkbyen Tromsø?

I august ble Handlingsplan for samisk språk 2013–2016 offentliggjort på kommunens nettside. Høyresiden vant kommunevalget, og onsdag 9. november vedtok det nye kommunestyret i Tromsø å trekke søknaden med 26 for og 17 stemmer mot. Siden har vi opplevd protest-tog, koftevrenging og oppgitte utsagn som om alt er tapt for evig, at dette betyr spikeren i kista for samisk språk, et tilbakefall, at Tromsø sitt tilnavn Nordens Paris (!) er skadet, at hele verden vil se og avsky oss og at det er blitt vanskeligere å være same i Tromsø enn før 9. november. Frontene er steile, og i debatten brukes mange følelsesladete ord som rasisme, nazisme, hets, tvang, løgn, fremmedfrykt, identitetstyveri, forskjellsbehandling, eksklusive rettigheter med flere. De som er imot innlemmelsen blir stemplet som rasister – som om det ikke går an å ha andre motiver for å være imot. Veldig tabloid! Derfor var det befriende å lese i Nordlys og iTromsø 12.11.2011 innlegget Ei debatt i vranglås av «tidligare student i Tromsø Svein Lund, Guovdageiadnu».

Tromsø har en flerkulturell befolkning, men det er bare én minoritet og ett språk innlemmelsen ville gagne. Tilhengerne snakker varmt om at samisk språklov skulle innføres for å løfte opp minoritetene og flerspråklighet. Det er ikke rart at folk er skeptiske. På en nettdebatt på itromso.no 10. november påpekte «Tromsmann halvsame» at «Dersom samisk får høyere oppmerksomhet og flere rettigheter enn andre minoriteter, så vil det være å diskriminere andre minoriteter» hvor «TK» svarte med at «De andre minoritetene vet at samene står i en annen stilling.» Dette vet de andre minoritetene smertelig godt, men de vet også at Norge sin tolkning er spesiell. For eksempel i Sverige har alle minoritetsspråk – finsk, meänkieli, samisk, romani chib og jiddish – samme stilling. Dette er også i tråd med de språklige menneskerettighetene.

Luvattu selvitys julkaistiin kunnan verkkosivuilla elokuussa. Oikeisto voitti kunnallisvaalit ja kokouksessaan 9. marraskuuta päätti vetää hakemuksen äänin 26-17. Viime viikoina on nähty protestikulkue ja kuultu pettyneitä mielipiteenilmauksia: kaikki on menetetty, saamen kieli voidaan haudata, on palattu norjalaistamisaikaan, Tromssan maine Pohjolan Pariisina (!) on menetetty, koko maailma halveksii meitä ja että tämän jälkeen on vaikeaa olla saamelainen Tromssassa. Rintamat ovat paikoillaan ja keskustelussa pelataan kovilla sanoilla ja tunteilla: rasismi, natsimi, pilkka, pakko, valheet, muukalaispelko, identiteettivarkaus, eriarvoisuus, erioikeudet ynnä muuta. Liittämisen vastustajat leimataan hyvin yksioikoisesti rasisteiksi ihan kuin vastustamiseen ei voisi olla mitään muita syitä.

Tarvitaan uutta ajattelua ja kykyä löytää ulos pattitilanteesta! Eikös shakkikaupungista löydy tällaisia kykyjä? Tromssassa on monikulttuurinen väestö, mutta saamen kielialueeseen liittyminen koskee vain yhtä väestönosaa. Kielialueen kannattajat sanovat että saamen kielialueeseen liittyminen tukisi vähemmistöjä ja monikielisyyttä. Ihmiset ovat oikeutetusti epäluuloisia. Paikallislehti iTromsön nettikeskustelussa 10. marraskuuta «Tromsmann halvsame» totesi, että jos saamelaiset saavat enemmän huomiota ja oikeuksia kuin muut vähemmistöt, valtio syyllistyy muiden vähemmistöjen syrjintään. «Muut vähemmistöt tietävät että saamelaiset ovat eriasemassa», hänelle vastattiin. Muut vähemmistöt ovat todellakin kipeästi tietoisia eriarvoisuudesta, mutta ne tietävät myös että Norjan tulkinta on aivan omaa keksintöä. Esimerkiksi Ruotsissa kaikki vähemmistökielet – suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddish – ovat samanarvoisia, mikä onkin kielellisten ihmisoikeuksien hengen mukaista. Onkin ilahduttavaa nähdä että yhä useammat tromssalais- ja finmarkkulaispoliitikot ovat huomanneet että yhteiskunnan kehittäminen edellyttää vähemmistöjen tasa-arvoista kohtelua.

Vi er glade for at flere og flere politikere i Troms og Finnmark i dag innser at for å få en positiv utvikling i lokalsamfunnene er det viktig å gi like mye plass til alle minoritetene.

PIIRUSTUS WILFRED HILDONEN

Olikin vapauttavaa lukea Nordlysistä ja iTromsöstä 12. marraskuuta Svein Lundin lukijankirje Ei debatt i vranglås («takalukkoon juuttunut keskustelu»). Hän peräänkuuluttaa molemmilta osapuolilta asiallisuutta ja mm. tukee Tromssan kaupunginvaltuuston ja –hallituksen johtajaa, jonka mielestä nykyinen ota tai

jätä-pakettiratkaisu ei sovi Tromssalle. Olisiko esimerkiksi oikein että Tromssan kouluissa otettaisiin käyttöön saamen oppisuunnitelma? Voisikohan löytyä parempia keinoja saada saamen kielen tukemiseksi ja vahvistamiseksi?

– kveenien, kainulaisten ja ruijansuomalaisten lehti – den kvenske avisa i Norge. En avis om kvener, norskfinner og finlendere i Norge Päätoimittaja/toimittaja – Redaktør/journalist: Liisa Koivulehto + 47 982 60 562 liisa@ruijan-kaiku.no Toimituksen osoite – Adresse redaksjon: Ruijan Kaiku Søndre Tollbodgate 17 N – 9008 Tromsø

Abonnement (norsk): Bjørg Flage Karlsen + 47 78 45 67 01 May Lillian Kjelmo + 47 78 45 67 12 Tilausasiat kainun kielellä tai suomeksi: Soita toimitukseen + 47 982 60 562 Markedsansvarlig: Reginiussen,Yngve + 47 78 45 67 67

abonnement@altaposten.no abonnement@altaposten.no liisa@ruijan-kaiku.no yngve@altaposten.no

Julkaisija – Utgiver: Ruijan Kaiku AS, Labyrinten 5, 9510 Alta Daglig leder: Tor Sara + 47 78 45 67 51 Paino – Trykk: Altaposten ISSN 1503-6138


18.11.2011

3

Ungdom engasjerer seg for kvensk De vil ta vare på et språk og kultur de ikke vet så mye om. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

Flere politisk aktive kvenske ungdommer har allerede representert Norske Kveners Forbund i ulike fora som Ungdommens Nordiske Råd, Ungdommens Barentssamarbeid og Kontaktforum mellom nasjonale minoritetar og sentrale styresmakter. Sofie Figenschou (15) og August Hansen (19) fra Tromsø AUF møtte opp som observatører i kontaktforumet i oktober. Alle andre var mye eldre. ‒ De fleste var førti pluss, sier Sofie Figenschou. ‒ Godt over førti pluss! legger August Hansen til. De ønsker at flere politiske ungdomsorganisasjoner skulle engasjere seg i minoritetspolitikken. ‒ Minoritetene må ikke bli museumsgjenstander, sier Sofie. Føre arven videre ‒ Vi er bekymret over arven vår og vil samarbeide, ikke bare kjefte på at ting er ikke blitt gjort. Jeg ønsker flere ungdommer med i slike fora, sier August Hansen. ‒ Hvis flere ungdommer blir med å jobbe med minoritetspolitikk kan vil legge frem

FAKTA AUF’s kvenpolitiske forum ■ Nesten 40 medlemmer, men ikke alle er kvæna. • Melkkein 40 jäsentä mutta kaikki ei ole kainulaissii. ■ Det er et forum for hele landet, selv om de fleste er fra Troms, Finnmark og Nordland. • Koko Ruijan foorumi vaikka eninosa jäsenistä oonki pohjaisesta. ■ Dagens styre er helkvensk! • Styyrissä kaikki oon kainulaissii! ■ Skal være med å arrangere en tverrpolitisk kvensk ungdomssamling i desember. • Het haluthaan olla myötä järjestämässä kaikkien partiitten yhtheistä kokkousta desemberikuussa.

Leder i AUF’s kvenpolitiske forum, Sofie Figenschou (15) og August Hansen (19) oppfordrer andre politiske ungdomsorganisasjoner til å begynne å arbeide med minoritetspolitikken. • Työväenparttiin nuorisopolitiikkerit Sofie Figenschou ja August Hansen toivothaan ette muittenki parttiitten nuoret alettaishiin intresseeraamhaan minoriteettipolitiikasta. KUVA LIISA KOIVULEHTO forslag om hvordan vår kultur kan bevares, sier Sofie Figenschou som er leder i AUF’s kvenpolitiske forum. ‒ Hva bør gjøres? ‒ Den norske minoritetspolitikken må endres. Staten må legge bedre til rette for at minoritetene kan selv lære om sitt språk og kultur, og at også andre lærer om de nasjonale minoritetene i skolen. Når vi sier at vi er kvener, er det få som vet hva det er. Det gjelder for oss selv også, sier August. ‒ Språkopplæringen må bli bedre, og alle elever må lære om kvenene og de andre nasjonale minoritetene, om deres historie og kultur i skolen. Og det må bli bedre muligheter til å lære kvensk på kurs. For eksempel er det ikke mulig å lære kvensk på et kurs i Tromsø i dag, sier Sofie. – Positivt og lærerikt ‒ Hvordan var møtet? ‒ Positivt og lærerikt, selv om vi ble litt paff med det første. Møteledelsen var god, men folk holdt seg ikke helt i de rammene som var

gitt. Det blei to timer med veldig mange lange innlegg fra Bjørnar Seppola og romanifolket, uten at det var mulig å spørre noe. Vi er interesserte i arven vår, men her var det mye sinne for at regjeringen hadde gjort så lite. De gamle var i harnisk, mener August. ‒ De var mye frustrasjon over problemene. De føler at de ikke blir hørt, sier Sofie. De sier det var veldig bra å treffe representanter fra de andre nasjonale minoritetene. ‒ De har mye felles, for eksempel alle er blitt usynliggjort i samfunnet og de vet ikke om sin egen historie. De har en felles erfaring at selv om de tar opp problemer med myndighetene, er det lite som skjer. Det kvenske er skjult ‒ Hva vet dere om deres egen kvenske slekt? ‒ Bestemors foreldre var kvener, men hun nekter at hun er kven! Hun sier likevel at jeg kan godt være kven, sier Sofie Figenschau. Den ene delen av slekta er kjent og forsket på, men ikke den kvenske delen. August har kvener i hvert fall fra morsida, fra Vadsø, men kanskje også fra farsida.

‒ Vi som de fleste her er godt blanda, men jeg tror at det er forsket mer på de slektsgreinene som kom sørfra og mindre av de som er herfra. Vil lære mer ‒ Hvordan blei AUF‒ ere i Tromsø interessert i kvenpolitikken? ‒ Da vi diskuterte minoritetspolitikk fant vi ut at mange av oss faktisk var kvener. Men vi vet ikke hva det er. Vi skal lære mer og ønsker å engasjere oss i minoritetspolitikken, sier de. ‒ Har Tromsø noe kvensk historie? ‒ Vet ikke! Kanskje i kommunene rundt omkring som Lyngen…? foreslår August som er fra Harstad og student i Tromsø. ‒ Ville det ikke være like greit å være bare norsk? ‒ Det er ikke greit at et sånt stort kapittel i norsk historie skulle bli borte. Og selv om finsk og kvensk har mye til felles, ville det være synd hvis det kvenske språket skulle forsvinne, sier Sofie.

Nuoret haluthaan oppiit kieltä ja kulttuurii Het haluthaan pittäät tallessa kielen ja kulttuurin mistä het ei tieđä paljon mithään. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

Usseet poliittisesti aktiiviset kainulaisnuoret oon eđustanheet Ruijan kveeniliittoo eri foorumeissa Pohjaismaissa ja Barentsin alalla. Sofie Figenschou ja August Hansen Tromssan AUF:stä olthiin observatöörit Kansalisten minoriteettiin ja Ruijan viranomaisten kontaktifoorumissa oktooperikuussa. Het toivothaan ette usseemat poliittiset

nuoriso-organisaattiit alettaishiin työtelä minoriteettipolitiikan kans. – Kieli ja kulttuuri oon tärkkeet meile ‒ Met halluuma pittäät vaarin meiđän kulttuuriperinnöstä, het sanothaan. ‒ Staatin politiikan häyttyy muuttaat. Met halluuma saađa oppiit meiđän kieltä ja kulttuurii ja ette muutki saataishiin kuula minoriteetiista koulussa. Melkkein kukhaan ei tieđä mitä kainulaiset oon – emme met tieđä ittekhään, August sannoo. Sofie halluis oppiit kieltä mutta ei ole olemassa mithään kainun kielen kurssii Tromssassa mihiin 15-vuotinen saattais mennä. Paljon yhtheistä ‒ Minkälainen se kokkous oli?

‒ Se oli hyvä ja met opima paljon. Sielä oli paljon vanhoi ihmissii ja het puhuthiin kaksi tiimaa ilman ette kukhaan saattoi kyssyy kysymyksii. Het olthiin vihaissii ja pettynheitä siihen ette staatti tekkee niin vähän minoriteettiin hyväksi, August muistelee. ‒ Oli kans hyvä kohđatella muita minoriteettii. Meilä oon paljon yhtheistä niinko ette staatti ei ole perustannu meistä emmekä met tunne ommaa histooriita. Ja ette ko muistelemma näistä staatile, mithään ei ala tapattumhaan. – Olis väärin hävittäät ‒ Tunnekko sie sinun ommaa sukkuu? ‒ Minun ämmin vanhemat olthiin kainulaiset mutta ämmi sannoo ette hän ei ole

mikhään kainulainen! Mie kuitenki saan olla kainulainen, Sofie muistelee. Augustin äitin suku oon Vesisaaresta ja isänki suvussa saattaa olla kainulaissii. Molemissa oon tietenki vähän kaikkee mutta se oon tyypilistä ette etelästä tulheita sukujuurii oon tutkittu paljon mutta kainun tai lapin suvusta ei ole puhuttu. ‒ Eikö se olis parempi olla tyhä vain ruijalainen? ‒ Se olis hirmuisen väärin ette niin ison kapittelin Ruijan histooriita hävitettäishiin. Ja vaikka suomi ja kainun kieli oon niin paljon samanlaiset, se olis synti ja häppee jos kainun kielen kađotettaishiin, Sofie sannoo.


4

18.11.2011

Endelig en Oma kirja! Etter 14 år med finsk som andrespråk som et fag i norsk skole har elevene endelig fått en egen bok. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

Læreboka Oma kirja (= «egen bok») er forfattet av Elisa Viitamaa som etter åtte år som lærer i Kjøllefjord blei lei av å vente på at andre skulle lage en lærebok i finsk. Hun presenterte ideen til fylkesmannen og fikk pengene. Så var det bare å sette i gang. Hun startet arbeidet i 2010.

Ingen har laget en lærebok i finsk som andrespråk for grunnskolen i Norge før dette. Derfor dukket det opp noen uventede utfordringer underveis og boka blei litt forsinket i forhold til de mest optimistiske vyene, men boka kunne endelig presenteres på det årlige seminaret for finsklærere i Alta i oktober.

utdanning, Eivind Bratsberg ved Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen har sendt et prøveeksemplar til alle skoler som gir opplæring i finsk som andrespråk. Boka, som også har en lærerveiledning, kan bestilles fra Fylkesmannen i Finnmark.

For tre trinn Oma kirja, som på norsk betyr «egen bok», er tilpasset elever fra 5. til 7. trinn. Den er laget med utgangspunkt i den norske læreplanen i henhold til kompetansemålene etter 7. trinn i Kunnskapsløftet. – Én bok alene kan ikke garantere at kompetansemål blir oppfylt. Dette er et av læremidlene, men det må også brukes andre. Viktig her er at det blir progresjon, sier rådgiver i

– Mye ut av lite midler Det er Fylkesmennene i Troms og Finnmark som står for utgivelsen av boka. – Å lage en lærebok i finsk som andrespråk er ikke økonomisk lønnsomt for noen forlag og derfor falt oppgaven på oss. Men uten initiativ og kompentansen fra Elisa Viitamaa hadde boka ikke blitt til, skryter Bratsberg. Det er også første gang at fylkesmennene er med å lage en lærebok.

– Se toimii! – Miltä nyt tuntuu? – Ihanaa että kirja on nyt valmis ja saatu käyttöön. Sitä on kokeiltu useassa koulussa ja se toimii, Oman kirjan tekijä Elisa Viitamaa toteaa. Hän sanoo että ei yksi kirja voi vastata kaikkiin tarpeisiin ja tietysti muutakin oppimateriaalia tarvitaan. Kirja kuitenkin tuo ryhtiä opetukseen. – Mikään kirja ei toimi yksin, mutta se on runko, hän toteaa. – Miten keksit nimen? – Mietin nimeä kauan. Minun kirjani kuulosti niin viralliselta ja Minun kirjasta taas puuttui

– Vi har fått mye ut av lite midler, sier Bratsberg. Flere lærebøker kommer Samme forfatter er allerede i gang med sin neste lærebok som er beregnet for elever i ungdomsskolen. Den vil komme til skolestarten høsten 2012. En finskbok som brukes av svenskspråklige elever i Finland, Poks 1, er blitt oversatt til norsk og ligger snart til trykking hos et finsk forlag. Den er til 2.-4. klasse. Poks 2 til 4.-5. klasse skal også oversettes til norsk. Poks-serien er utprøvd av lærere i Norge og dermed valgt ut til oversetting. – I tillegg holder Agnes Eriksen med en lærebok i kvensk. Den vil også være ferdig høsten 2012, opplyser Bratsberg.

Elisa Viitamaa har laget den første læreboka noensinne i faget finsk som andrespråk, tilpasset norske elever i grunnskolen. • Elisa Viitamaan Oma kirja on kaikkien aikojen ensimmäinen suomi toisena kielenä oppikirja Norjassa. KUVA LIISA KOIVULEHTO 2010

se omistuspääte… Sitten yhtäkkiä vaan putkahti mieleen että oppilaat ja opettajat ovat vuosikausia valittaneet kun ei ole omaa kirjaa! Elisa Viitamaa on tehnyt yläasteen kirjankin kohta valmiiksi.

kasti sen mitä hän sanoi. Olisihan sen tietysti voinut standardisoida, mutta nyt ei tehty niin, Elisa Viitamaa kertoo.

Kveenikappaleesta debattia Kveenejä ja kveenin kieltä koskeva kappale herättää kysymyksiä.

– Kveenin nimikonsulentin kartassa lukee Pykeä, mutta oikolukijani sanoivat, että Pykeijää käytetään enemmän.

– Miksi et ole standardisoinut pyssyjokelaisen kveenin haastattelua? – Halusin tuoda esille mahdollisimman autenttisesti sen miten henkilö puhuu. Haastattelin häntä ja kirjoitin mahdollisimman tar-

– Miksi käytät Finmarkun läänistä nimeä Ruijan lääni? – Onhan sana Ruija on yleisessä käytössä. Ainakin Suomessa sanotaan niin, ja täälläkin käytetään sitä, ja se on vanha sana Finmarkul-

– Entä Pykeä ja Pykeijä? Miksi valitsit jälkimmäisen muodon?

le. On totta, että tämä on vaikeaa! Jos se on kveeniksi Finmarkku, niin sitten se on niin, mutta tämä on suomen kielen oppikirja, Elisa Viitamaa huomauttaa. – Tekstissä lukee myös että yhdellä paikkakunnalla voi olla monta nimeä, mm. kveeninkielinen ja suomenkielinen. Mitä tämä tarkoittaa? Eikö kyse ole samoista nimistä? – Oikolukijani sanoivat, että joskus kveeninja suomenkieliset paikannimet ovat erilaiset. – Ketkä olivat oikolukijat? – Elin Karikoski Paatsijoelta, Kirsi Rantala Båtsfjordista ja Leif Pedersen Kjöllefjordista.


18.11.2011

5

En fin lærebok for norsk-finske barn Finsk som andrespråk undervises som et fremmedspråk i Norge. Elever som velger faget har variert bakgrunn: Noen har finsk som et aktivt hverdagsspråk hjemme, ofte fordi den ene av foreldrene er finsktalende. Noen hører finsk eller kvensk hos foreldre eller besteforeldre, men snakker lite. Noen elever har knapt hørt kvensk, men har interesse for språket det fordi de har kvensk eller finsk bakgrunn. Ufarliggjør Finsk har et rykte om å være et vanskelig språk. Oma kirja (= «egen bok») viser at finsk ikke er så vanskelig som man tror, bare at det har et system som er annerledes enn norsk. Dette systemet gjøres kjent med humor og frisk tilnærming. Språket er enkelt, lett og tydelig og dialogene i boka er naturlige. Bildene og illustrasjonene støtter teksten og vekker tanker og følelser. Hverdagsnær Boka er godt tilpasset lokale forhold. Hovedpersonene i Oma kirja er Niclas og Ronja. De bor i Kjøllefjord. De har finsk mor og og norsk far. Det er høst og Niclas starter på 6. klasse. Det kommer det en ny gutt fra Finland til klassen Jaakko. Jaakko treffer Niclas sin klassekamerat Anna som har kvensk far og finsk bestemor. Niclas er på ferie i Finland og treffer Satu som kommer på besøk til Kjøllefjord. Oma kirja er delt i åtte kapitler. Temaene i boka er hverdagsliv – særlig skolehverdag – slektninger, Nord-Norge, finske tradisjonsdager, kvener, Finland og eventyr. Innimellom lærer man grammatikk, ulike ting på hvert klassenivå. Først i hver kapittel er det skrevet ned læringsmål slik at eleven selv kan se, følge med og blir bevisst om sin læring. Boka vil passe for selvstudium, særlig hvis du kan litt finsk fra før. Du kan du teste hva du kan, hva du forstår og lære mer. Sanger med grammatikk Elisa Viitamaa har plukket flere friske sanger til boka. Når man ser på utvalget og sammenhengen sangene er satt inn, begynner en å lure på om noen av de gamle rim-og nonsensesangene egentlig er laget med pedagogisk hensikt. Sangene er også svært underholdende. Både Hirsilaulu (side 14: eierformen) og Talo, jonka rakensi Jussi (s. 28: pronomen

Elisa Viitamaa: Oma kirja 1. utgave 2011 Utgitt av Fylkesmennene i Finnmark og Troms ISBN 978-82 -992323-2-6

joka) inneholder spesielle ord og former som du lærer uten å tenke på når du synger. Det samme gjelder kvenske sangen Maanantaina makkarat vallaat (s. 133: ukedagene). Tilsvarende nyere finsk sang Viikonpäivät (s. 127) er også med. Kvensk stoff Det er for første gang at det lages en kapittel om kvener og kvensk språk i en lærebok i finsk som andrespråk i Norge. Innholdet her som ellers i boka har utgangspunkt i læreplanen og kompetansemål, dvs. hva eleven skal vite, kunne og beherske etter skoletrinnet. Vi får høre om Anna sin kvenske bestemor i Bugøynes og om Kine og Karine fra Børselv som har laget en kvensk sang. Vi lærer litt kvensk historie og enkelte kvenske ord og stedsnavn. En kven fra Børselv forteller om seg, sin skolegang og sitt forhold til språket, på kvensk. Mye er forenklet – for eksempel om kvensk historie (s. 130) og språk (s. 134) – og så skal det være. Dette er jo en lærebok for barnetrinnet og ikke en vitenskapelig presentasjon. Finmarkku Uheldigvis har en stygg feil lusket seg inn i boka. Det gjelder det kvenske navnet for Finnmark fylke, Finmarkku. Her heter det Ruija, men akkurat det er en sannhet med modifikasjoner, noe som kvensk stedsnavnkonsulent Irene Andreassen har pekt på en artikkel av 2002 som er å lese på Språkrådets nettsider (http://www.sprakradet.no/nbNO/Tema/Stedsnavn/Lar-mer-om-navn/ Artiklar/Finmarkku-og-Ruija/). Det er i Finland at man snakker om Ruija som Finnmark. Dette strider mot den lokale bruken fordi Ruija er et mye større område enn Finnmark fylke. Ruija har vært brukt som navn om hele Norge. For eksempel heter det ruijalainen = nordmann, ruija = norsk språk. På kvensk heter fylket Finmarkku.

Må bedres Bruken av bilder og annen illustrasjon er oppfinnsom. Det virker som om Viitamaa har brukt mange egne bilder, mens også andre sine bilder. Bør man ikke oppgi opphavspersonene også i en lærebok? Det er noe utgiveren må finne ut av når neste bok skal lages. Sidetallet på lærerens bok stemmer ikke med sidetallet i elevenes tekstbok fordi lærerveiledningen inneholder flere sider enn elevboka. Stakkars lærer som skal oppgi hvilken side elevene må slå boka si opp på! Begge sidetallene bør være synlig i lærerveiledningen slik at man slipper å bruke unødvendig tid i leting etter riktige sidetall.

Konklusjon Innholdsmessig vil Oma kirja nok henvende seg mest til tospråklige og tokulturelle norskfinske barn. De vil helt sikkert kjenne seg igjen i omgivelsene og situasjonene i boka: hjemmet, skolen, landsdelen, finske skikk i Norge og på ferie i Finland. For kvensk sin del må vi vente fremdeles. Jeg håper at boka vil inspirere elevene til å fortsette med finskfaget slik at læreboka for ungdomstrinnet, som Elisa Viitamaa er allerede godt i gang med, vil få flere lesere enn dagens elevtall skulle tilsi. Liisa Koivulehto

Bruker ikke kvensk standard Kvenkapittelet i Oma kirja får ikke bare skryt. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

Vi ba den kvenske navnekonsulenten Irene Andreassen og læreren i kvensk, Eira Söderholm om å kommentere kvensstoffet i Oma kirja. De fikk tilsendt seks sider fra Kapittel 6 - Kvener pr epost og har kommentert disse. – Flott at det endelig er kommet ei lærebok i finsk for mellomtrinnet. Forfatteren har presentert lærestoffet på en kortfatta og fin måte, sier kvensk navnekonsulent Irene Andreassen. Derimot er hun ikke fornøyd med at det står «Ruijan lääni» om Finnmark fylke. – Navnet Ruija er ikke vanlig å bruke som navn på fylket, opplyser hun. Inkonsekvent om kvenske stedsnavn På side 139 står det at steder kan ha både finsk

og kvensk navn. –Vi har jo kvenske stedsnavn i Norge, som det også heter i lov om stadnamn. At noen ikke liker kvenbegrepet, det vet vi jo godt. De må gjerne bruke betegnelsen «finske stedsnavn», men at vi skulle ha to kategorier navn der noen er «kvenske» og andre «finske», er villedende, sier kvensk navnekonsulent Irene Andreassen. På side 139 står det også en kart med kvenske stedsnavn i Troms og Finnmark som Andreassen (Språkrådet) og firmaet Ugland IT har laget, uten at kilden er nevnt. Det mener Andreassen er uproft. Hun legger også merke til noen inkonsekvenser og mangel på korrektur. – På kartet står det Pykeä, men i teksten står det Pykeijä. Uttalen uten «j» er den, etter mi erfaring, som er mest brukt. Det er visst ikke enkelt, dette bygdenavnet på noen språk, for det står vitterlig «Bygøynes» på side 132! Andreassen er litt skuffa over at forfatteren ikke tok kontakt og sjekket stedsnavnene før boka gikk i trykken. – Boka er jo en såpass sjelden begivenhet

at det som står i den, fort blir det som er det rette. Fordi boka kommer ut her i landet, synes jeg forfatteren skulle vært litt mer nøye med å beskrive lokale forhold, sier navnekonsulenten. Bør bruke standardisert kvensk – Det er fint at det er kommet en lærebok i finsk som andrespråk. Forfatteren har klart å presentere det kvenske stoffet på en enkel og fin måte som er forståelig for elevene i grunnskolen. Man kan ikke ta med alle forbehold og unntak, men må konsenterere seg i det mest sentrale, sier Eira Söderholm. – På side 147 har man et intervju med en Børselv-kven. Teksten er skrevet uten noen form for standardisering. Burde man ha standardisert teksten? – Ja, mener en gruppe fremste eksperter og språkbrukere i kvensk som var samlet i Børselv 11.11.2011. Til stede var lederen i kvensk språkting, Dagny Olsen; språkarbeiderne Terje Aronsen, Ka-

rin Larsen og Pirjo Paavalniemi; lederen i Kainun institutti – Kvensk institutt Hilde Skanke og lærer i kvensk og finsk, Eira Söderholm. – Vi mener at siden det er snakk om en lærebok, burde man absolutt ha prøvd å standardisere språket i hvert fall i noen grad. Vedtak som er gjort av Kvensk språkting gjelder særlig for lærebøker, var den enstemmige kommentaren fra ekspertene. Råd fra korrekturleserne Den ferske lærebokforfatteren sier at når det gjelder kvenkapittelet har hun for det meste hørt på råd fra sine korrekturlesere fra Kjøllefjord, Båtsfjord og Pasvik. Det er disse som har anbefalt både Pykeijä og Ruija og har sagt at noen steder har både finsk og kvensk navneform. – Burde du har skrevet intervjuet med Børselvkvenen på standardisert kvensk? – Jeg ville ha fram språket hennes så autentisk som mulig. Om man skulle ha standardisert det, kan man jo diskutere nå etterpå, sier Elisa Viitamaa.


6

18.11.2011

Skal fremme det kvenske

Ordfører Bjørn Inge Mo vil jobbe for at også kvensk språk og kultur skal høres og synes i Kåfjord. • Ordfööreri Björn Inge Mo halluu ette kainun kieli ja kulttuuri kans nävythään Kaivuonossa. KUVA LIISA KOIVULEHTO

De to største partiene i Kåfjord skal sette i gang et felles prosjekt for å fremme kvensk språk og kultur i kommunen. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

– Det er viktig å jobbe for det kulturelle mangfold. Vi må ta vare på begge språk og kulturer, det samiske og det kvenske. Uten at begge er med blir vi fattige, sier ordfører Bjørn Inge Mo i Gáivuotna Kåfjord. Han forteller at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige om et felles prosjekt for å fremme kvensk språk, kultur og historie i kommunen. Kommunen skal søke om prosjektmidler. – Vi bør ha en prosjektleder. Først skal vi

snakke med både de kvenske organisasjonene og fagmiljøene om hva slags behov de har. De skal komme med innspill. Jeg håper vi får startet prosessen før jul, sier Mo. Kvenske skilt i Kåfjord, på linje med samiskog norskspråklige, inngår også i planen. Samisk, men også kvensk Kåfjord er den eneste kommunen i NordTroms som også er en samisk forvaltningskommune. Kommunen ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk 1. januar 1992, noe som skapte mye strid og bitterhet. Kvenene har følt seg overkjørt av det samiske. – Hvis vi hadde lagt mer vekt på det kvenske, som de har gjort i Porsanger, ville det ha gått roligere også i Kåfjord, mener Mo. Han er fra Manndalen og kan temmelig bra samisk. – På samisk forstår jeg alt, men jeg forstår litt kvensk og finsk også, sier han. – Hva er ditt forhold til kvensk språk og kultur? – Sterkt. Gjennom oppveksten har jeg hele ti-

den hørt historier om og visst om det kvenske her i området, både i Olderdalen og Manndalen, sier Mo. – Finsk fare henger igjen – Det er helt unødvendig å skape motsetninger. Urfolk eller minoritet, de er uansett like viktige, slår han fast. – Men gjør ikke staten forskjell på urfolk og minoritet for eksempel via bevilgninger? – Ja, at kvenene har hatt en tilknytning til en annen stat gjorde at de ble sett som en trussel. Stigmatisering, fornorskning og finsk fare sitter enda igjen i våre hoder. Til slutt trodde de, både samer og kvener, at de var dårligere enn nordmenn. Mange sitter enda igjen med en mindreverdighetsfølelse, påpeker Mo. Også her gjør staten en forskjell: Norge har tatt et oppgjør med stigmatisering av samer, jøder og rom, men ikke av kvener. – Halti II må bygges Ordføreren i Kåfjord vil gjennom regionrådet

og ved å utøve press på sentrale myndigheter jobbe aktivt for å bygge ut Halti II i Nordreisa. Derimot har han ikke lagt merke til oppfordringa fra Kvensk samarbeidsråd om å støtte oppgradering av kvensk språk til nivå III i det europeiske språksjarteret. Samarbeidsrådet sendte denne til alle kommuner i Nord-Troms i mai. – Det kommer inn mange denne type henvendelser. Jeg vil sette meg inn i hva det er og hva det betyr i praksis, sier Mo. – Bør det startes en kvensk barnehage i Kåfjord? – Det er jeg ikke helt sikker på. Kvensk skal bli mer synlig i kommunen, og kvenske sanger og språk er allerede med i barnehagehverdagen. Vi har fire barnehager i Kåfjord i dag: tre norskspråklige og en samisk og vi har full barnehagedekning, men hvis noen private vil starte en kvensk barnehage, vil vi ikke sette oss imot. Vi har veldig lave satser, så noe lukrativt blir det i hvert fall ikke å starte en privat barnehage i Kåfjord, sier Mo.

Halluu nostaat kainun kielen ja kulttuurin Kaivuonon suurimat parttiit oon päättänheet yhđessä alkkaat prosjektin ja nostaat kainun kielen ja kulttuurin näkyville. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

– Met häyđymä pittäät huolen molemista kielistä ja kulttuurista, saamesta ja kainusta. Jos olis tyhä vain toinen, olisimma paljon köyhemät, Kaivuonon ordfööreri Björn Inge Mo sannoo. Työväjenparttii ja Senterparttii haluthaan eđesauttaat kainun kielen, kulttuurin ja histoorian näkyville. – Hajema rahhaa prosjekthiin. Ensimä kysymä kainulaisten organisaattiilta ja am-

matti-ihmisiltä mitä net haluthaan. Se oon meininki päästä alkhuun ennen joului, Mo sannoo. Komuuni aikkoo kans laittaa kainunkieliset kyltit. Saamelainen ja kainulainen Kaivuono oon ainua pohjoistromssalainen komuuni joka kuuluu saamen kielialhaan. Alussa, vuona 1992, oli paljon riittaa ja pahhaa mieltä. Kainulaiset meinathiin ette saamelaiset ajethaan heiđän yli. – Porsangissa oon ollu paljon parempi ko sielä otethiin kaikki myötä. Niin se olis häytyny tehđä tääläki, Mo meinaa. Hän oon Olmavankasta ja ymmärtää hyvin saamee ja vähän kainuuki. Hän oon kuulu kieltä ja kainulaisten muisteluksii sekä Olmavankasta ette Talusvankasta lapsuuđesta lähtiin.

– Suomalaissii pöläthään yhä – Ei se merkitte oonko se minoriteetti eli alkupöräiskansa. Molemat oon yhtä tärkkeet, hän sannoo. – Mutta eikö se staatti piđä toissii tärkkeempinä ko se anttaa toisele enemän ja toisele vähemän? – Niin, se meinatthiin ennen ette kainulaiset olthiin toisen staatin alamaiset ja net olthiin uhka Ruijale. Suomalaisvaara tunttuu yhä. Saamelaiset ja kainulaiset ittekki oon luulheet ette net oon huonomat ko ruijalaiset, Mo sannoo. Ruija oon pyytäny antheeksi saamelaisilta, juutalaisilta ja romanilta, mutta ei kainulaisilta. – Halti kakkosen häyttyy rakentaat Hän luppaa käyttäät kaikki keinot mitä hän-

elä oon siihen ette Halti kakkosen – mihiin tullee kans kveenisentteri – rakentaminen sais alkkaat. Sen sijhaan hän ei ole huomannu ette Kainun yhtheistyöraati jo maikuussa pyysi kuurttoo ette kainun kielen nostettais III tasale Euruupan kielisopimuksessa. – Meile tullee paljon tämmöissii pyynttöi. Mie luppaan kattoot mitä se oon ja mitä se meinais meile käytänössä, Mo sannoo. – Häytyiskö Kaivuonhoon perustaat kainulainen lastentaras? – Mie en ole aivan sikkari siitä. Kaivuonon lastentarhoissa opetethaan jo vähän kieltä ja kainunkielissii laului. Meilä oon kolme ruijankielistä ja yksi saamelainen lastentaras, ja kaikile lapsile oon sija, mutta jos joku halluu perustaat kainunkielisen tarhaan, se kyllä soppii, Mo sannoo.


18.11.2011

7

– Viktig å kjenne sin historie I Lyngen ser man nesten ikke noe av det finske og samiske, og det kvenske er enda mindre framme, mener ordfører Sølvi Jensen (AP). To av de tre stammene er blitt veldig usynlige.

Sølvi Jensen er den første kvinnelige ordføreren i Lyngen. Hun er fra Skrova i Lofoten og har bodd i Lyngen siden 1973. Hun er byråkrat: I løpet av årene har hun jobbet både i skatteetaten og NAV. Hun var varaordfører i 2003-2007.

Kvensk aktivitet velkommen – Er det noen kvener i Lyngen da? – En stor del av befolkningen i Lyngen har nok kvensk blod. I Furuflaten skal det være mer samisk, men i Kvalvik og Elvebakken er det finsk, er jeg blitt fortalt. Men det kvenske har ikke vært framme i det hele tatt, konstaterer Sølvi Jensen. Hun forteller at svigerfaren hennes snakka finsk. – Han hadde det finske fra morssia, tror jeg. De slo over til finsk for at barna ikke skulle forstå hva de sa. I dag får barn i Lyngen undervisning i finsk og samisk som andrespråk. – Lyngen har en vennskapskommune i Finland, Ylitornio. Det var en del aktivitet da Odd Larsen var ordfører, og litt i de siste årene, sier hun og ønsker nye initiativ om aktivitet velkommen. Hun poengterer at initiativet til all kvensk utvikling må komme fra befolkninga selv.

– Så du kan trygt si at jeg kjenner de aller fleste og de kjenner meg, sier hun.

– Få ut kunnskapen! Hun spør seg hvor initiativet skal komme fra:

LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

Det fins ikke noen kvenforening i Lyngen og i følge Jensen har det heller ikke vært noe krav om å gjøre noe for å fremme det kvenske eller i finske i kommunen. – I hvert fall ikke noe organisert, sier hun. Jensen innrømmer at heller ikke hun kjenner til Lyngens kvenske historie noe særlig. Hjelpen er nær: På ordførerkontoret, i bokhylla like bak ryggen har hun flere tjukke bind med Lyngen regionhistorie. Hun slår opp en bok tilfeldig. Der starter en kapittel om kvener og birkarler. – Ja, her er det mye kunnskap å tilegne seg av! bemerker hun. Plutselig blir hun klar over at på nettsiden til Lyngen kommune har man faktisk en link til Halti kvenkultursenter. Det hadde hun ikke lagt merke til tidligere. Jensen leser om strategiene til Halti kvenkultursenter og kommenterer: – Å kjenne sin historie og røtter må være grunnlaget for alt arbeid! Kunnskap er viktig. Det er viktig å få ut informasjon, sier hun. – Å lage nisjeprodukter med utgangspunkt i kvensk kultur høres også veldig bra ut. Vi er en

liten kommune og kan ikke satse på noe stort. – For tidlig med kvensk skilting – Vi Lyngen støtte oppgraderinga av kvensk språk til nivå III i det europeiske språksjarteret? – Hvis dette er en anmodning til staten, og vil ikke binde kommunen økonomisk, ser jeg ikke noe i veien for det, sier Jensen. – Bør det startes en kvensk barnehage i Lyngen? – Hvis noen private vil starte kvensk, finsk eller samisk barnehage, er det helt greit. Det må da være et behov og et ønske. Jeg ser ikke for meg at kommunen ville starte en kvensk barnehage foreløpig, sier ordføreren. – Bør det skiltes på kvensk i Lyngen? – Det tror jeg også er altfor tidlig. Først må vi jo få kjennskap til historien. Jeg tror folk er redde for at noe tres over hauet på dem og de blir overkjørt og ikke sett som det de er, sier Sølvi Jensen. – Men som sagt, er det nok i området Kvalvik – Elvebakken at det er mest finsk.

Ordfører Sølvi Jensen mener det er for tidlig å skilte på kvensk i Lyngen. • Yykeän ordfööreri Sölvi Jensen meinaa ette se oon liian varhain laittaat kainunkieliset kyltit Yykehään. KUVA LIISA KOIVULEHTO

– Oon tärkkee tuntteet oman histoorian Yykeän ordfööreri Sölvi Jensen (AP) meinaa ette Yykeässä ei vanhaa suomen ja saamen kulttuuri nävy kohta yhthään, ja ette kainun kieli ja kulttuuri oon vielä enämen piilossa. Kaksi kolmesta heimosta oon nyt hyvin näkymättömät. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

Hän oon Yykeän ensimäinen ordföreri joka oon vaimoihminen. Hän oon Lofootilta, Skroovasta ja oon asunu Yykeässä vuođesta 1973. Hän oon työtely byrokraattina sekä verokonttorissa ette NAV:issa. Varaordfööreri

hän oli vuosina 2003-2007. – Se saattaa sannoot ette mie tunnen melkein kaikki ja melkein kaikki tunnethaan minun, hän sannoo. – No oonko täälä kainulaissii? – Suurela osala Yykeän väjestä oon sikkaristi kainulaisvertä. Ihmiset muistelhaan ette Vuosvankassa olis enämen saamelaissii ja Kolsevuopissa ja Poikkijovessa olis suomalaissii. Mutta mie en ole kuulu ette täälä puhuttaishiin kainulaisista. Sölvi Jensein appiukko puhui suomee. – Mie luulen ette se oli hänen äitin puolelta. Het alethiin aina puhhuut suomee ko lapset ei saanheet ymmärtäät. Tääpänä yykeäläislapsile opetethaan suomee toisena kielenä. Yykeän suomalainen ystävyyskomuuni oon Ylitornio. Joskus oon ollu enämen aktiviteettii, joskus vähemän. Jensen toivoo ette ihmiset olthaishiin aktiiviset ja heilä olis halu

kehittäät kainun kieltä ja kulttuurii. Tarvittee tiettoo Mistä se aktiviteetti lähtis? Yykeässä ei ole kainulaisseuraa eikä Jensen tieđä tai muista oonko kukhaan koskhaan vaatinu mithään kainun tai suomen esiletulemista. – Ei ole ainakhaan ollu mithään organisoittuu. Hän tunnustaa ette hän ei oikhein tunne kainulaisten histooriita Yykeässä. Hänen konttorissa oon kuitenki kirjahylly ja siinä oon monta paksuu kirjaa Yykeän histooriista. Hän aukaisee yhđen kirjan ja se sattui ette juuri siinä kohđassa muistelthiin kainulaisista ja pirkkalaisista. – Täälä oonki paljon tiettoo! hän sannoo. Sitte hän hoksaa ette Yykeän komuunin nettilaiđala oon linkki Halttiin kväänisentterhiin. Hän ei ollukhaan sitä ennen hoksannu. Hän lukkee kväänisentterin strategiita. – Joo tietenki, kaiken perus oon ette tunttee

oman histooriin ja juuret! Tieto oon tärkkeetä ja oon tärkkee saađa tieđon etheenpäin, hän sannoo. – Liian varhain laittaat kyltit Hän luppaa anttaa kuurttoo siiheen ette kainun kielen sais nostetuksi III tasale Europan kielisopimuksessa. Hän meinaa ette se oon kans aivan luvalinen perustaat kainulainen tai saamelainen lastentaras, jos joku halluu ja tarvittee, mutta hän ei usko ette kukhaan halluu sitä nyt vielä. – Häytyykö Yykehään saađa kainunkieliset kyltit? – Mie luulen ette se ei ole vielä oikkee aika siiheen. Se oon liian varhain. Met häyđymä ensistä oppiit tuntemhaan histoorian. Minula oon se tunnet ette ihmiset pöläthään ette jotaki päätethään heiđän yli ja ajethaan heiđän yli eikä nähđä heitä semmoisina ihmisinä mitä het oon, Sölvi Jensen sannoo.


8

18.11.2011

Håper å finne e Ivar Johnsen har lenge visst at han hadde kvensk slekt, men nå skal han finne ut hva de hette. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

‒ Jeg ble med på slektforskningskurset fordi jeg leste noe ganske nylig som gjorde meg veldig nysgjerrig, forteller Ivar Johnsen fra Tromsø.

Arkkiivin johtaaja Solbjörg Ellingsen Fossheim antoi Tromssan kainulaisseuran sukututkimuskursilaisile monta hyvvää neuvoo. KUVAT LIISA KOIVULEHTO

‒ I 1979 hadde min farmor skrevet det som hun visste om sin slekt tre-fire generasjoner tilbake. Det hun skrev var at hennes oldefar hadde en finsk bibel som han leste for sine barn. Hun skrev at oldefaren hadde lært finsk som barn allerede fordi hans foreldre var kvener som var kommet til Alta fra Finland, forteller Johnsen. Han har nå begynt å nøste. Han har ingen årstall. ‒ Har du navn? ‒ Ja, navn har vi. Nils Eriksen hette han. Han hadde en gård i Elvebakken i Alta og gården hette Moen Vestre. Jeg håper å finne tilbake i slekta og finne finske etternavn. Så langt har Johnsen funnet også navnet Regine Pedersdatter som skal være mora til oldefaren. ‒ Det er masse opplysninger å finne i Folketellingene 1865 og 1875! Der kan vi lese at Regine Pedersdattter var enke og det var hun som hadde gården. Det var en ganske stor gård faktisk. Hun dyrket både rug og bygg og poteter. Hun hadde hest, noe som ikke alle hadde, og kyr, sauer og gris. Alt dette stor i folketellingen. For å finne noe om Regines far Nils måtte Johnsen leite i kirkebøkene. Disse er ikke digitaliserte, men de er på nettet likevel. De er skannede og de er systematisert slik at det er går å leite etter sted og årstall, men man må leite med øynene. I de skannede kirkebøkene fant Johnsen Nils sin dåpsattest. Sammenlignet med da-

Helge Huru ja Evy Basso oon molemat Kallijoesta. Het oon löytänheet jo paljon. Helge Huru oon löytäny kans aviisiartikkelin vuuelta 1905 hänen oldefaarin hautaamisesta! Se oon kirjoitettu vanhala ruijan kielelä. gens standard er kirkebøkene fra 1800-tallet skrevet med ganske krøllet og sirlig skrift slik at bokstavene kan være vanskelige å tyde. Før dette brukte man gotisk skrift i tillegg, men med litt hjelp og trening går det bra. ‒ Med litt hjelp fant jeg også Nils og konas vigselsattest. I vigselsattesten sto navnene

på fedrene deres, men der var det heller ikke finske navn. ‒ Hva betyr det? ‒ De skulle ha kommet fra Finland, men det kan være at det er enda et ledd tilbake. Så lang er jeg ikke kommet ennå, forteller Ivar Johnsen.

Vil vite hvem forfedrene var Pål Vegard Eriksen fra Manndalen i Kåfjord i Troms vil lære om hvordan man leter i digitalarkivene for å finne sine forfedre og – mødre. LIISA KOIVULEHTO liisa@ruijan-kaiku.no

‒ Jeg har lyst å finne hvem forfedrene mine var, sier han. ‒ Vet du noe fra før? ‒ Joda, min far har i mange år vært interresert i slekta, og opp igjennom årene har han fått samlet en god del materiale. Blant annet en gren som går så langt tilbake som 1470. ‒ 1470-tallet, vi har jo ikke så gamle arkiver her?

‒ Det er i Sverige. Den greinen går tilbake til Toolainen gård i Juoksengi på svensk side av Torneelva, forteller Eriksen. Han sier han er kommet til kurset for å lære. ‒ Jeg har også fått sjekket noen andre opplysninger for å dobbelsjekke at det vi hadde fra før stemte. Jeg har ikke kommet ordentlig i gang og ikke funnet så mye nytt, men jeg har lært mer om fremgangsmåten i letningen.

‒ Hva skal du begynne å lete? ‒ Både mamma, pappa og alle besteforeldrene mine er fra Manndalen. Min farmor vokste delvis opp hos sine besteforeldre som snakka finsk, og hun lærte seg språket da. Finsk var hennes morsmål. Hennes kom fra Vaasa. ‒ Du vet mye allerede! Hva er neste utfordringa? ‒ Det er morsida. Der er jeg ikke like godt kjent, men det fylles stadig på.

Abrahamsen i norsk folketelling, Tapio i finsk fødselsattest Du finner få finske navn i 1800-tallets norske folketellinger, fordi kvener og finlendere ble som regel registrert med farsnavn i Norge, som var navneskikken da her i landet. Det kan også hende de hadde svenske navn fra før: Svensk var jo administrasjonsspråket i Finland på 1800-tallet. Med litt leiting og hell kan du finne det finske navnet. Du går til det finske arkivet,

skrivert barnets navn og farens navn og vips! – kan hende at du finner det finske navnet. Skipper Abrahamsen fra Hammerfest en kven Odd Arne Hanssen fra Tromsø hadde så lenge han husker hørt fra sin pappa at oldefaren var en kvæn, en «storkvæn», det ville si født i Finland. Oldefaren hette Vasili Abrahamsen og han hadde bodd i Hammerfest. Familien i Tromsø hadde likevel aldri funnet det så interessant at de skulle forske på slekta, men når kirkebøker og folketellinger ble digitalisert og lagt ut på internettet

begynte Hanssen å søke etter sin kvenske tippoldefar med det russiske fornavnet. Hanssen fant Arkivverkets søkested www. arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet Han visste ikke hvilket år tippoldefaren var født, men etter alt å dømme skulle han finnes i folketellingene 1865 og 1875. Der var det fire som hette Vasili, alle i Finnmark. En fra Hammerfest: Vasili Abrahamsen. Han var skipper og født 1843 i «Tornea i Finland». Gift med Hanna Christensen fra «Brønøsund». Så måtte Hanssen leite videre i Finland. Han fant det finske registeret hiski.genealogia.fi/hiski Der valgte han «svenska». Han valgte å

søke i hele landet - «Alla» - og så søkte han på «Döpta» med barnets navn Vasili og farens navn Abraham, i tidsrommet 1800- og utover. Det blei et treff i hele landet: Barn Wasilius, født i Rovaniemi 20.3.1841 og døpt neste dag. Far: Abraham Tapio, mor Kaisa. Hanssen anser det som sannsynlig at dette er hans tippoldefar, selv om både fødselsår og –sted er en annen enn det som står i de norske folketellingene. Han har tenkt på at han kan ha mange syvmenninger i Finland, men det blir veldig langt ute så han lar det være i hvert fall foreløpig.


18.11.2011

et etternavn

Nyttige adresser ■ Arkivverket: http://www.digitalarkivet.no ■ Registreringssentral for historiske data (RHD): http://www.rhd.uit.no/ ■ DIS-Norge - landets største forening for slektsforskere: www.disnorge.no ■ Mormonkirkens (Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige) slektsforskningsorganisasjon: https://www.familysearch.org/ (engelsk) ■ Genealogiska samfundet i Finland: http://hiski.genealogia.fi/historia/ (Suomeksi/På svenska/In English) ■ Arkistolaitos Arkivverket: www.arkisto.fi (Suomeksi/På svenska)

Tips ■ Husk å notere hvor du finner opplysningene ■ Navn og fødselsår kan variere ■ Samme person kan være registrert med ulik etnisitet i de ulike folketellingene. Heller ikke språk er ikke noe å stole 100 prosent på. Folketellingen 1875 er den mest pålitelige når det gjelder etnisitet. ■ I kirkebøkene finner du dåp, konfirmasjon, nattverd, trolovelse, vielse og begravelse og mange andre opplysninger om hvordan folk levde ■ Statsarkivet i Tromsø har store mengder kataloger over arkiver i Finland fra noen tiår tilbake. Langt fra alt er digitalisert og derfor kan det være nyttig å ha katalogene også. ■ I Norge skal alt legges ut gratis etter hvert. ■ Foreningen DIS er et forum for slekts- og historieinteresserte. Det er mange som går og fotograferer gravstøtter og legger bilder og informasjonen på gravstøtten på internettet hvor det kan søkes. Hensikten med DIS er nettopp å gjøre det enklere å finne sin slekt og historie via data. Der kan du søke etter navn, dato, bosted og mange andre. Det er ganske tilfeldig hva som blir lagt ut, men nye ting publiserers nesten daglig. I oktober kom det for eksempel nesten 20 nye oppdateringer på DIS sitt gravstøttearkiv.

Olmavankkalaisen Pål Vegard Eriksenin isän suvun kotitalo oon löytynny Ruottipuolen Juoksengista, 1470-luvulta! Mutta äitin suvusta hän ei vielä tiiä niin paljon. Ivar Johnsen oon löytäny hänen kainulaista sukkuu Alattiosta, ja nyt se häytyis alkaa hakea Suomen puolelta.

Morgenbladet 1905:

Læstadianere. Et Finmarksbillede. Af …n…e Graa blytunge Bølger skyller op mod Stranden. Graa og tung ligger Fjorden udover. Det er en af disse triste, haabløse Dage lige indunder Jul, da alt er Graat i Graat. Hist og her paa Gadegjørnene i den lille Finmarksby staar der smaa Klynger af Folk som synes at vente. Endelig bliver der lidt Bevægelse. Borte i Gaden kommer der et Ligfølge, Kisten foran – baaret langsomt og tungt. Og efterpaa Presten og det lange Følge. Det er en af Læstadianenes store Mænd. Ja nok den største af dem på disse Kanter som ledsages til det sidste Hvilested. Han var en fattig Fisker ude fra et af Værene. Men blandt sine kvænske Landsmænd og blandt de læstadianske Troende gjaldt han som den yperste. Utrættelig har han reist omkring og holdt Møder og Forsamlinger. Det er ogsaa paa en saadan Reise, at ha nu er bukket under. Hans Venner hædrer han som den, der er faldt paa sin Post. Saa er de da mødt talrig frem for at vise han den sidste Ære. Kisten er tarvelig og ganske sort. Ingen Blomst, ingen grøn Krans formilder

Indtrykket af Kistens Gru. At smyke en Ligkis-te er ikke efter Læstadianeres Skik. Langsomt og stille skrider Ligtoget frem m – mere dystert end høitideligt. Det er store, e, sterks Mænd og Kvinder, mange gamle, men n ogsaa i sine bedste Aar. De bærer saa tydeligg Præg af den harde Kamp for Tilværelsen. Den finske Races udprægede Ansigtsform ogg det mørkladne i Haar og Hudfarve gir dæm ett vist fremmed Utseende. Fremmed – skjønt dett staar i uhyggelig Harmoni med Vinterdagen n og Naturen om kring. Er det underligt om derr ogsaa i deres Kristendom blir noget dystert, t, uhyggeligt, udestængt? Todet nærmer sig Kirkegaarden. Man serr paa Afstand, hvorledes Ligfølget samler segg om Graven. En Lygte bevæger sig. Endelig kommer der Ro over Forsamlingen n og Salmesangen forkynder at Handlingen err begyndt. Under stor Stillhed udfører Presten n sin Gjerning, og efter lyder Salmen over Gra-ven, og Tonerne bæres dæmpet udover Kirke-gaarden. Men dermed er det ogsaa forbi med Stilheden. Neppe er de sidste Toner forstummet, før det bryder løs som et Uveir af Skrig og Jammer og Veklage. Det lyder, som om det skulde været en stor Fuglesværm opskræmet i Angst. Det er især de eldre Kvinder, som fører an. Enkelte er rent extatiske, og Skrigene ledsages af Fægten og Svingen med Hænder og Arme. Snart dæmpes dog Skrigene noget. En af deres Talsmænd træder frem og begynder at tale til Forsamlngen. Vi forstaar ikke hans kvænske

Helge Hurus oldefar, predikanten Karl Hurus begravelse en desemberdag i Vadsø ble omtalt i Morgenbladet i 1905. Ikke engang i en slik anledning kunne journalisten fra hovedstaden, som blei anonym, la være å minne om «den finske rasens» fremmedhet og dysterhet. Budskapen forsterkes med gjentatte bemerkninger om hvor mørkt og trasig også naturen var den dagen. Ellers gir det et godt tidsbilde. Skriften til venstre er noe forkortet.

Sprog. Men det lyder, som Jammer og Veklage dette ogsaa. Det hele forstummer lidt efter lidt, og Følget

begynder at opløses. De spredes rundt i Byen, eller de begynder den lange Hjemreise til Hus og Hytter og Gammer langs Veien og Fjorden.

9


10

18.11.2011

Kuvassa vasemmalta Mirikli Lindgren, Juuso Takarautio, Joni Lakela ja Leif Lindgren, kaikki tromssalaisia yläasteen suomenoppilaita. KUVA ANNE MARI RAHKONEN BERG

Koulupäivä NRK:lla Perjantaina 16.9 lähdimme käymään AnneMarin, Leiffin, Juuson, minun ja Jonin kanssa Anne-Marin työpaikalla eli NRK:lla. Siellä kävimme läpi mitä kaikkea NRK:lla on ja mitä työtä Anne-Mari tekee. Saimme tehdä oman radiohaastattelun kaksikielisyydestä eli norjan ja suomen kielestä. Kerroimme myös miksi muutimme Norjaan, ja mitä etuja on kaksikielisyydestä. Kerroimme myös vähän itsestämme ja mitä mieltä olemme kaksikielisyydestä. Minun mielestäni on hyvä asia, että osaa kahta kieltä. Yleensä «suomalaiset» eivät osaa kuin suomea ja hiukan englantia. Mutta me osaamme suomea, norjaa ja englantia. Jotkut osaavat myös espanjaa, mikä on uusi asia monelle suomalaisille. NRK:lla oli tosi hauskaa. Sanoin Anne-Marille, että tänne on tultava uudestaankin kun oli niin hauskaa. Ja toivottavasti tullaankin! Kiitos kaikille, jotka olivat tosi ystävällisiä meitä kohtaan. Mirikli Lindgren

Nimeni on Leif Lindgren ja olen kvalöysletan yläasteen yhdeksännellä luokalla. Olen kotoisin Pellosta joka sijaitsee Suomen lapissa. Vanhempani puhuvat suomea kumpikin. Minulla on kaksi siskoa ja veli. Lisäksi Minulla on neljä hevosta ja yksi koira. Harrastuksiini kuuluu judo, metallinpaljastus ja hevoset. Päivämme nrk:lla alkoi kun anne-mari tuli hakemaan meidät koululta ja sitten ajoimme nrk:lle. Nrk:lla tutustuimme paikkoihin ja radiostudioon jonka jälkeen menimme kahvilaan syömään aamupalaa. Aamiaisen syötyä lähdimme studioon nauhoittamaan radioohjelmaa joka oli todella mukavaa ja siellä piti

olla hiiren hiljaa. Nauhoitimme radio-ohjelmaa puolisen tuntia , jonka jälkeen lähdimme kahvilaan syömään lounasta. Lounastamisen jälkeen menimme editoimaan ohjelmaamme josta loppujen lopuksi tuli 15 minuttia pitkä ja komea radio-ohjelma. Lähdimme sen jälkeen kotia kohti. Minulla oli yksi mukavimmista koulupäivistä aikoihin ja toivon että AnneMari järjestää lisää tällaisia koulupäiviä. :) Leif Lindgren

Perjantaina tuli Anne-Mari hakemaan meitä kvaløysletan koululta. Kävimme vielä Storelvan koululla hakemassa Jonin. Sitten lähdimme kohti Nrk:ta. Matkalla ajattelin että tästä tulee hyvä päivä.

Kun tulimme Nrk:lle, saimme nähdä Studioita, työhuoneita, äänityshuoneita, varastoja, rekvisiittaa ja paljon muuta. Vähän ajan päästä menimme äänittämään radiolähetystä. Ensin äänitimme Suomeksi ja sitten norjaksi. Studiossa oli hauskaa. Esitimme toisille kysymyksiä ja vastasimme kysymyksiin. Meidän aiheenamme oli kaksikielisyys ja miten se on vaikuttanut elämäämme, kerroimme myös harrastuksistamme. Olimme studiossa noin puoli tuntia. Aika kului nopeasti. Sen jälkeen menimme kuuntelemaan äänitystä. Söimme Nrk:n kahvilassa kokin tekemää pizzaa. Ja saimme lopuksi jäätelöt. Loppupäivästä menimme leikkaamaan otosta ja lopuksi valitsimme äänitehosteet.

Olimme tällä kertaa NRK:lla, menimme sinne autolla. NRK:lla oli studio, paljon tietokoneita, mikrofoneja ja kahvila. Me syötiin pullaa ja juotiin kaakaota aluksi. Sitten menimme studioon ja juttelimme kieliasioista ja siitä, miten olimme oppineet suomea ja norjaa. Studiossa oli hauskaa ja jännittävää. Kun nauhoitus oli valmis, niin me mentiin tietokoneelle ja kuunneltiin sieltä koko juttu. Se kuulosti hauskalta, mutta oma ääni kuulosti vähän oudolta. Sitten me söimme kahvilassa pitsaa, joka oli hyvää ja maukasta. Kun olimme syöneet, jatkoimme töitä. Emme kerenneet leikata kaikkea valmiiksi, jatkamme työtä myöhemmin. Söimme vielä herkulliset jäätelöt. Meidän piti löytää hauskoja äänitehosteita. Kun se oli tehty, lähdimme kotiin.

Juuso Takarautio

Joni Lakela

– Nuoret kuuluville radiossa! NRK:n suomen- ja kveeninkielisen lähetyksen toimittaja Anne Mari Rahkonen Berg on syksystä lähtien tehnyt myös suomenopettajan sijaisuutta Tromssassa. Yhtenä syyskuun päivänä oppilaat pääsivät tutustumaan NRK:n toimintaan ja ehtivät myös tehdä oman radiolähetyksen.

Sen jälkeen oppilaat kirjoittivat päivästä kukin oman kertomuksensa. – Se oli oppilaiden mielestä tavallista haastavamapaa, sillä tällä kertaa kirjoitukset eivät jääneetkään opettajan laatikkoon! opettaja kertoo. – Oppilaat ovat olleet mukana lähetystä tekemässä joka vaiheessa, aina nauhoituksesta leikkaukseen asti. Ohjelman aiheena oli kaksikielisyys ja se lähetettiin 2.11.2011.

Lähetystä voi kuunnella netistä osoitteesta NRK Finsksending, josta voi päivämäärien avulla kuunnella kunkin viikon lähetystä, toimittaja-opettaja Rahkonen Berg kertoo. Hän toivottaa muutkin oppilasryhmät tervetulleeksi NRK:hon. – Haluan panostaa enemmän nuoria kiinnostaviin asioihin. Ohjelmavinkkejä voi lähettää minulle sähköpostitse osoitteeseen anne.mari.rahkonen.berg@nrk.no

Kvensk Ungdomsnettverk starter på nytt Er du mellom 14 og 30 år og ønsker å engasjere deg i kvensaken? – Eller møte og være sammen med annen kvensk ungdom? Bli med på oppstartsmøte av Kvensk Ungdomsnettverk – Kveeninuoret. Alle velkommen!

Lørdag 10. desember fra kl 12-18 med middag kl 20.00 arrangerer vi i Kvensk ungdomsnettverk – Kveeninuoret møte for kvensk ungdom i landsdelen. Møtet blir i Tromsø og reise og opphold fra resten av landet dekker Norske Kveners Forbund. Program vil bli lagt ut på nettsidene etterhvert.

Om Kveeninuoret: Kvensk Ungdomsnettverk – Kveeninuoret er ungdomsorganisasjonen til Norske Kveners Forbund. Formålet til kveeninuoret er å revitalisere den kvenske kultur og å styrke det kvenske språkets stilling blant kvensk ungdom. Hvis du ønsker å være med vennligst

fyll ut et skjema som blant annet finnes på nettsida ungdom.kvener.no For mer informasjon kontakt Ivar Johnsen – Forbundssekretær i Norske Kveners Forbund på tlf 994 28 066 eller post@kvener.no. Følg også med i Facebooka: Kveeninuoret Kvensk ungdomsnettverk.


18.11.2011

Språkundervisning via Skype Polske Agata Łazor underviser i norsk via Skype. Undervisningen er skreddersydd ettet elevenes ønsker. Elevene bor både i Norge og Polen. • Polenilainen Agata Łazor opettaa ruijaa Skypen kautta. Jokku oppilhaat asuthaan Ruijassa, jokku Polenissa. KUVA MARTA PETRYK

Ønsker du å lære et fremmed språk, men det finnes ingen lærere der du bor? Vil du bruke levende språk, men du har ikke tid til å dra på kurs? Nå kan du lære via Skype. Det skjer allerede i Polen. MARTA PETRYK Agata Łazor bor i Poznań, en storby i VestPolen. Hun har mastergrad i norsk og jobber som oversetter, tolk og norsklærer. I det siste har det vært mange elever som foretrekker online undervisning fremfor tradisjonelle kurs. Vanskelig start Agata begynte med Skype undervisning for fem år siden. Hun kom på denne idéen da hennes elev som hun hadde undervist på den tradisjonelle måten, dro til Norge og ikke kunne møte personlig lenger. – Da hun reiste til Norge, ville hun fortsette med norsktimene og så ble det til at vi startet

med norsk via Skype, forteller Agata. I begynnelsen var de fleste elevene skeptiske mot denne formen av undervisning. Nå er situasjonen helt annerledes. Mange polakker, de fleste helt uten norskkunnskaper, har dratt til Norge for å jobbe. De ønsker å kunne snakke norsk, men vanligvis er det ikke lett å finne en lærer der de bor. Velger polske lærere Det kan virke litt spesielt at folk ofte foretrekker polske lærere fremfor lærere med norsk som morsmål, men Agata vet hvorfor. – Polakker har erfaring med å lære fremmedspråk. Jeg husker godt hvordan det var da jeg lærte norsk for mange år siden. Dessuten har fremmedspråklige larere et annet syn på grammatikken – de vet hva som er vanskelig når man prøver å forstå den, derfor er de meget flinke til å velge øvelser som er tilpasset elevenes behov, sier den polske læreren. Agata finner sine elever på nett. Hun setter inn annonser, først og fremst på portaler for polakker som bor i Norge. Elevene kommer både fra Norge og fra Polen. Det er en mulighet til å få individuell undervisning eller til å lære i en liten gruppe. Timene er ikke svært forskjellige fra tradisjonelle, stasjonære kurs. Det finnes også en tavle – denne rollen spilles av chat eller Google dokumenter.

Det er meget praktisk fordi flere personer kan skrive og gjøre oppgaver samtidig eller delta i konkurranser. Hver elev har egen lærebok hjemme, dessuten sender Agata tilleggsoppgaver, bilder o.l. Fint med Skype Ifølge Agata har språkundervisning via Skype mange ulike fordeler. – Hver elev kan sitte hjemme, i tøfler og pysjamas om de ønsker. Det er veldig bekvemt, forteller læreren. En av mine elevene sa at hun til og med lå på senga med sin bærbare datamaskin. En annen fordel er at det er enkelt å holde undervisningsstoff i orden. I tradisjonelle timer er det alltid masse løse ark som flyr rundt, elever legger dem overalt og mister dem veldig ofte. På min datamaskin er det derimot alt på ett sted, lagret i separate filer. Det finnes også en mappe som er tilgjengelig for elever, og det er lett å finne nyttig stoff der, forteller hun. Agata forklarer også at polske språkskoler mangler ofte moderne utstyr som datamaskiner med tilgang til Internett. Derfor finner hun det fint å kunne bruke nett sammen med sine Skype-elever. Da kan hun bare sende en lenke og si «gå og se hvordan man bestiller billetter», og elevene er fornøyde at de lærer levende språk, akkurat det samme som de kommer til å bruke i virkelig liv.

Word gir gode muligheter når Agata vil korrigere hjemmeoppgaver. Først merker hun bare hvor feil er for at elevene kan tenke litt selv hva som er galt og sende oppgaver en gang til for å få tilbakemelding. Takket være Word-verktøy er alt tydelig og ryddig. Dessuten sier Agata at elevene hennes lærer mye mer enn bare norsk i timene. – Noen av dem bruker ikke datamaskin til daglig. Eller de bruker den på en helt annen måte. Derfor er det veldig spennende for dem å gjøre oppgaver i lag på nett, å skrive brev eller fortellinger sammen, sier hun. Ikke bare fordeler Man kunne tenke at det ikke finnes noen ulemper ved nettundervisning, men det stemmer ikke. For Agata er det litt rart at hun ikke ser ansiktene til personene hun underviser. Det er selvsagt mulig å bruke nettkamera, men det kan lett avlede elevenes oppmerksomhet, så Agata velger det bort vanligvis. Av og til er det også problemer med nettkobling eller lydkvalitet. Da stiger adrenalinet. Dessuten er det vanskeligere for elever å forstå hva læreren sier når de ikke ser munnen hennes. Ifølge Agata kan det faktisk anses for en fordel – i det virkelige liv kan det skje at samtalepartneren ikke bryr seg om å snakke tydelig.

Kielen opetusta Skypen avula Halluukko sie oppiit jotaki kieltä mutta sielä missä sie asut, ei ole kursii eikä opettaajaa? Tahi sinula ei ole sijjaa lähteet kursile juuri silloin ko kursi oon. Sie saatat oppiit kieltä Skypen kautta. Niin tehđhään jo Polenissa. Agata Łazor assuu Poznańissa mikä oon iso kaupunki Vesta-Polenissa. Hänelä on

ruijan masteri ja hän työtellee käänttääjänä, tulkkina ja ruijan opettaajana. Monet oppilhaat haluthaan mieluumin opiskella netin kautta ko perinteiselä tavala. Jo viisi vuotta Hän oon opettannu Skypen kautta jo viisi vuotta. Aluksi monet olthiin skeptiset, mutta nyt kaikki oon tottunheet. Monet hänen oppilhaat oon polenilaissii jokka oon tulheet Ruijhaan työtelemhään ilman ette het saatethaan sannaakhaan ruijaa. Het haluthaan polenilaisen opettaajan, ei ruijalaista. – Polenilaiset oon tottunheet opiskelemhaan vieraita kielii. Ko opettaajaki oon oppinu kielen vierhaana kielenä hän ym-

märtää paremmin mikä oon vaikkee oppilaaleki, Agata muistelee. Uuđet oppilaat löyđethään hänet netistä missä hänelä oon anonssii. Jokku haluthaan opiskela pienessä joukossa ja jokku yksin. Skypeopetuksessa tauluna oon chatti tai Google-dokumentti. Se oon praktista ko moni saattaa kirjoittaa ja vastata tehtävhiin samhaan aikhaan. Jokhaisela oon oma oppikirja kotona ja lisäksi Agata lähättää lisätehtäviitä, kuvvii ja muuta. Hyvvää ja huonoo – Hyvvää oon se että jokhainen saattaa olla kotona ja vaikka pysjamassa jos halluu niin. Ja ko kaikki oon konheela, ei ole paperii mikkä kađotettaishiin. Mie saatan

kans anttaat oppilaile linkin ja anttaa heile tehtäväksi vaikka tilata flyyvibilletin netin kautta. Het opithaan justhiinsa sen mitä het tarvithaan oikkeessa elämässä, Agatha muistelee. Huono puoli oon tietenki ette opettaaja ja oppilas ei näje toinen toista. – Kuva saattais häiritä opettamista ja sillä mie en ylheensä käytä nettikameraa. Joskus koblinki ja ääni oon huonot. Joskus oppilhaan oon vaikkee ymmärtäät mitä opettaaja sannoo ko hän ei näje opettaajan suuta, mutta se oon kans niin ette ihmiset ei tođelisessa elämässäkhään aina puhu niin selkkeesti, ja siihen oon hyvä tottuut jo alussa.

11


12

18.11.2011

Tilbake til røttene:

Norskfinnene skal de Siste helg i juni neste år arrangeres det kulturdager i Kuusamo i NordFinland. Nå planlegges det en norsk markering under dagene neste år, i regi av Norsk-Finsk forbund. BJØRN HILDONEN – Forbundet vil nå arbeide fram et program vi skal presentere i Kuusamo, med basis i den finske innvandringen til Norge generelt og Finnmark spesielt, sier forbundsleder Nils Petter Pedersen. Det var under forbundets landsstyremøte i Ivalo siste helg i oktober, et møte som var i kombinasjon med det årlige treffet for medlemmer av fylkets lokalforeninger, at planene for kulturmønstringen ble debattert av landsstyret, vedtatt og på kvelden presentert for en rekordstor deltakelse. Nærmere 150 feststemte norskfinner fra Porsanger, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø hadde i år tatt turen til Ivalo. Ønsker norske innslag Til samlingen i Ivalo hadde forbundet hentet to representanter fra kultur- og turistkommu-

nen Kuusamo, en kommune med 16 400 innbyggere og årlig besøkes av om lag 1 million turister. Den ene av gjestene var rektor ved kommunens folkehøgskole, Jouni Alavuotunki. Han orienterte om den store utvandringen som skjedde fra Kuusamo-området på 1800-tallet, og er en kommune som først ble bosatt av samer på 1600-tallet. En rekke var de som dro fra Kuusamo-regionen, da det var stor nød i perioden 1860-1880, valgte å bosette seg i ØstFinnmark.

jetunionen på slutten av 1970–tallet. Landsmøte i Oslo På Ivalo-samlingen benyttet forbundsleder Nils Petter Pedersen anledningen til å orientere medlemmene om at begrepet norskfinner nå er anerkjent av norske myndigheter på lik linje med begrepet kven. – Dette er en seier for Norsk-Finsk forbund.

Nå håper jeg at landets blant andre universiteter, utdanningsinstitusjonen, regionale– og kommune institusjoner benytter begreper kven/norskfinner nå det handler om innvandrere fra Finland, sa Pedersen. Landsstyret vedtak også at landsmøtet i mars neste år legges til Oslo og at landets lokalforeninger har anledning til å søke forbundsstyret om aktivitetsstøtte.

Den andre gjesten var Helena Palosaari, leder for Kuusamo-foreningen, en organisasjon som blant annet har ansvar for de årlige kulturdagene. Foreningen har også som oppgave å holde kontakten med de mange etterkommere av folk fra Kuusamo som har utvandret. Begge gjestene så fram til et besøk fra Norge med norske innslag under kulturdagene 2012, der blant annet tradisjonell håndverk, kunst og kultur står sentralt. Teaterforestilling Lørdag ettermiddag ble norskfinnene som gjestet Ivalo invitert til en om lag 90 minutters amatørteaterforestilling. Teaterlaget Ivaloiset har høstet stor suksess med oppsettingen i store deler av Lappland. Kanskje fordi de vel 90 minutters teaterstykket «Votkaturistit» tok utgangspunkt i noe svært gjenkjennelig, nemlig den finske til dels elleville og ikke alltid like populære vodkaturismen til nabolandet Sov-

TEATER: Teatergruppa Ivaloiset hadde en oppsetting som vakte latter og var tankevekkende. • Harrastajateatteriryhmä Ivaloisten esitys herätti naurua ja ajatuksia.

GJESTER: De kom fra Kuusamo og orienterte om kommunens kulturuke: Fra venstre Maija Alavuotunki, Helena Palosaari og Jouni Alavuotunki. Forbundsleder Nils Petter Pettersen til høyre. • Kuusamolaiset Maija Alavuotunki, Helena Palosaari ja Jouni Alavuotunki kertoivat Kuusamon kotiseutupäivistä. Oik. liiton puheenjohtaja Nils Petter Pedersen. ALLE FOTO BJØRN HILDONEN

REKORDSTOR: Samlingen i Ivalo var rekordstor. Her en del av deltakerne i hotellets auditorium. • Ivalossa nähtiin ennätysmäärä osanottajia.

Norjalais-suomalainen liitto Kuusamo-päiville 2012 Norjalais-suomalainen liitto aikoo esittäytyä ja esitellä norjansuomalaista siirtolaisuutta ja norjansuomalaista kulttuuria Kuusamon kotiseutupäivillä ensi vuonna. Tämä päätettiin liittovaltuuston kokouksessa Ivalossa lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Kokous pidettiin liiton vuotuisen syys-

matkan yhteydessä. Ivalon-reissulle oli tänä vuonna lähtenyt ennätykselliset 150 henkeä Porsangista, Tenosta, Etelä-Varengista, Vuoreasta ja Vesisaaresta. Kuusamo kutsuu Tapaamiseen oli kutsuttu myös Kuusamon kunnan edustajia. Kuusamon kansanopiston rehtori Jouni Alavuotunki kertoi Kuusamon asutushistoriasta. Suomalaisia uudisasukkaita tuli sinne vasta 1600-luvulla. 1800-luvulla Kuusamosta muutettiin pois: 1860-1880 nälkävuosina muutto suuntautui varsinkin ItäFinmarkkuun. Kuusamo-seuran yhteyshenkilö Helena Pa-

losaari kertoi vuotuisista Kuusamo-päivistä, jotka mm. toimivat tapaamispaikkana poismuuttaneille ja heidän jälkeläisilleen. Perinteiset käden työt, taide ja kulttuuri ovat keskeisellä sijalla. Norjansuomalaisten vierailua ja panosta ensi vuoden Kuusamo-päiville odotetaan innostuneena. Viikonlopun kulttuuriannista vastasi Ivalon kunnan harrastajateatteriryhmä Ivaloiset, joka esitti Aimo Vuorisen klassikon Votkaturistit (1976) . Liittokokous Oslossa Liiton puheenjohtaja Nils Petter Pedersen

informoi paikallaolijoita siitä että Norjan viranomaiset ovat hyväksyneet ruijansuomalaiset kveenien rinnalle. – Tämä on voitto Norjalais-suomalaiselle liitolle. Toivonkin nyt että esimerkiksi yliopistot, oppilaitokset sekä alue- ja kuntataso alkavat käyttää nimeä kveeni/ruijansuomalainen kun puhutaan Suomesta tulleista maahanmuuttajista, Pedersen sanoi. Liittovaltuusto päätti myös että ensi vuoden maaliskuussa järjestettävä liittokokous pidetään Oslossa ja että paikallisseurat voivat hakea liittohallitukselta toimintatukea.


18.11.2011

13

elta i Kuusamo-dager

LANDSSTYRET: Landsstyret vedtok at forbundsstyret skal planlegge kulturarrangement i Kuusamo 2012. Fra venstre: Olavi Hoikka, Porsanger; Åsmund Hansen, Sør–Varanger; Carita Jansson, Oslo; May Torild Karikoski, Sør–Varanger; Venke Mietinen, Porsanger/Vadsø; forbundsleder Nils Petter Pedersen, Vadsø; Hilja Mäläskä, Sør–Varanger; Magne H. Persen, Porsanger;Kollbjørn Losoa, Tana og Ståle Røberg, Tana. • Liittovaltuusto päätti että liitto osallistuu ensi vuoden Kuusamo-päiville.

Ruijan kalenteri 2012 er klar Det er blitt en tradisjon for Norsk-Finsk forbund å utgi en kalender med spesielle temaer. Nå er Ruijan kalenteri 2012 lagt ut for salg. Neste år er det hester og hestehold som er gjennomgangstemaet, i tekst og bilder. – Vi har valgt dette temaet fordi det norskfinske folk i århundre har holdt tamhester. Hest har alltid hatt en sentral rolle i arbeid, transport, sport og fritid. I dag er hesten ikke lenger et «arbeidsredskap», men er nå blitt meget populær, både til sport og fritid, sa en av de ansvarlige for kalendere, Tiina Sipinen, Tana da hun presenterte kalenderen for medlemmer av Norsk-Finsk forbunds årlige Ivalo-treff siste helg i oktober. Redaksjonen har plukket ut bilder som illustrerer gårsdagens og nåtidens bruk av hesten. I tillegg til Tiina har Matti Sipinen, Tana og Venke Mietinen, Porsanger/Vadsø vært med i redaksjonen. Kalenderen vil nå bli langt ut på salgssteder i Sør-Varanger, Porsanger, Tana og Vadsø og kan bestilles direkte hos lokale Norsk-finske foreninger.

Ruijan kalenteri 2012 valmis Norjalais-suomalaisen liiton perinteinen Ruijan kalenteri 2012 on myynnissä. Kalenterin teemana ovat hevoset ja hevostalous. – Valitsimme tämän teeman siksi koska ruijansuomalaisilla on aina ollut hevosia. Hevosia on tarvittu työssä, kuljetuksessa, urheilussa ja vapaa-aikana. Nykypäivänä hevosia ei enää käytetä työssä juuri ollenkaan, mutta urheilu- ja vapaa-ajan käyttö on lisääntynyt, Tiina Sipinen kertoi kalenteria esitellessään. Tiina Sipisen lisäksi kalenteritoimikuntaan kuuluivat Matti Sipinen ja Venke Miettinen. Kalenteria myydään Etelä-Varengissa, Porsangissa, Tenossa ja Vesisaaressa sekä sitä myyvät myös liiton paikallisseurat.

I SALG: Under Ivalo-treffet presenterte Tiina Sipinen neste års Ruijan kalenteri. • Tiina Sipinen esitteli ensi vuoden Ruijan kalenterin. ALLE FOTO BJØRN HILDONEN


14

18.11.2011

Finsk.no

Det var mange som ville høre Bente Imerslund fortelle om og vise klipp fra finsk. no • Monet haluthiin kuula ko Bente Imerslund muisteli ja näytti mitä finsk.no –nettilaiđala oon.

- et enestående nettsted Bente Imerslund presenterte nettstedet finsk.no for Qvän Østlandets i Oslo. Nettstedet er en verdifull ressurssamling og redaktøren har gjort et imponerende arbeid i privat regi. SOLVEIG JOHNSEN

Qvän – Kom, se og hør! var tittelen på Bente Imerslunds presentasjon på Qvän Østlandets åpne møte sist lørdag i Oslo. Imerslund presenterte sitt unike nettsted www.finsk.no for finskbeslektede språk og kulturer i Finlands naboland Norge, Sverige og Russland. Livsverk Bente Imerslund, opprinnelig fra Hedmark, har siden 1971 bodd nordpå, først i Karasjok, så i Nordreisa. Hun er lektor og har undervist i finsk i videregående skole i 31 år. Hun har også utgitt tre faglitterære bøker: Ymmärrän! Finsk læreverk for nordmenn, Finske stedsnavn i Nordreisa og Kvenske personnavn i Nordreisa – Liisan Jussan Jussa, SifferinPekan Asväiki og noen tusen andre. Fra starten i 2004 sto Nordreisa videregående skole og Fylkesmannen i Troms bak prosjektet Finsk.no, men i 2008 opphørte bevilgningene. Imerslund har vært redaktør for nettsiden helt fra starten av. Finsk.no drives nå i privat regi ene og alene av Bente Imerslund. Hun har på eget initiativ skaffet 100 000 danske kroner fra Nordisk kulturfond og når de midlene snart er oppbrukt så er det å lete etter nye finansseringskilder. – Jeg vil jo holde liv i «barnet» mitt, sier hun om arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle finsk.no. Stort omfang De om lag førti frammøtte på Qvän Østlandets møte fikk både se og høre smakebiter av nettstedets innhold. Det helt unike med finsk.no er dens omfang. Det er for det første det store omfanget rent geografisk med finsk språk i Norge, Sverige og Russland, kvensk i Norge, meänkieli i Sverige og karelsk og vepsisk i Russland. Språkområdene

har fyldig dekning med mye kulturstoff. For Norge er det også egne sider om skogfinnene. Siden nettstedet ikke minst dekker mange områder i Norge – spesielt i Troms og Finnmark, så vil mange brukere kunne finne noe fra sitt område. Variert pesentasjonsform Finsk.no har også stort omfang i type stoff som presenteres. Det er mange filmsnutter, animasjoner, mange intervjuer og ikke minst sang og musikk. Det er et rikholdig utvalg av illustrerende bilder og det er ikke minst mange gode tekster og mye faktastoff. Nettstedet har også lenker til det meste som finnes av institusjoner og offentlige organer og myndigheter av interesse for finskrelaterte språk og kulturer.

– Jeg har ikke vært inne på nettsiden før. Men nå fikk jeg lyst til se nærmere på sidene. Spesielt har jeg lyst til å se på det som omhandler Indre Troms, siden jeg selv har familie derfra. Imerslunds presentasjon av Sigmund Fossen fra Signaldalen gjorde meg mer nysgjerrig, forteller Eva Vårtun bosatt på Hamar. Heller ikke Gulla Kanonen fra Oslo kjente til finsk.no.

– Spennende. Det var mye informasjon å få på en gang. Denne siden vil jeg gjerne se mer på, sier hun. Det er imponerende at det mest komplette nettstedet om finskbeslektede språk og kulturer må driftes av en person i privat regi. Det er imidlertid tankevekkende at nettstedet ikke får økonomisk støtte fra norske myndigheter, når en ser hvor rikholdig pedagogisk stoff som er tilgjengelig her.

Ivar Dervo studerer Elly Kjernsholens fotografier. Kjernsholen stilte ut ca. 20 fotoproduksjoner til glede for mange på møtet, tross manglende utstillingslokale. • Ivar Dervo kattelee Elly Kjernsholenin valokuvvii. KUVAT SOLVEIG JOHNSEN

Nye brukere Mange kjenner til nettstedet finsk.no, men det var også tydelig at for mange var dette et nytt og inspirerende møte med et nytt nettsted og en kunnskapsrik og engasjert redaktør.

Finsk.no interesseeraa Uslussaki Bente Imerslundin muisteli Qvän Østlandetin kokouksessa viimi lauvantaina omasta nettilaiđasta finsk.no mikä oon arvokas oppimisressursi itämerensuomalaisista kielistä. Bente Imerslund oon syntyny Hedmarkissa. Hän oon asunu pohjaisessa vuođesta 1971, ensin Kaarasjovessa ja sitte Raisissa. Hän opetti suomee jatkokoulussa 31 vuotta. Hän oon kirjoittannu kolme kirjaa:

Suomen kielen oppikirjan ruijalaisille, Ymmärrän! sekä kaksi kirjaa Raisista: Raisin suomalaisista paikannimistä (Finske stedsnavn i Nordreisa) ja Raisin suomalaisista henkilönimistä (Kvenske personnavn i Nordreisa – Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre). Hän alkoi finsk.no –laiđan vuona 2004. Ensin Raisin komuuni ja Tromssan lääni annethiin prosjektile rahhaa, mutta rahantulo loppui neljen vuođen jälkhiin. Nyt hän joutuu hakemhaan rahhaa privaatisti. Viimeksi hän sai Pohjaismaiđen kulttuuriraađilta 100 000 Tanmarkun kruunuu ja ko net rahat oon käytetty hän häyttyy ettiit uussii rahakalttiita.

Hirmuisesti tiettoo Nettilaiđala oon hirmuisesti tiettoo itämerensuomalaisista kielistä Ruijassa, Ruottissa ja Venäjällä – suomesta, kainusta, meänkielestä, karjalasta ja vepsästä – ja niitten kulttuurista. Sielä oon kans Etelä-Ruijan mettäsuomalaisista, mutta eriliikaisesti Tromssasta ja Finmarkusta. Sielä oon filmii, animaattiita, intervjuuii ja paljon lauluu ja musikkii; paljon kuvvii ja tietenki tekstii ja faktoi. – Aijon opastuut Monet tunnetthiin tämän nettilaiđan jo ennemmin mutta oli kans monnii joka opastutthiin ensimäistä kerttaa tähään tietopankkhiin ja sen innostunheesheen ja

sepphään redaktöörhiin. – Mie en ole koskhaan käyny kattomassa näitä laittoi mutta nyt mie aijon kattoot niitä enämenki. Mie olen kiinostunnu eriliikaisesti Tromssan läänin sisäosasta ko minun peret oon sieltä. Mie halluun tiettäät kans lissää Sigmund Fossenista joka assuu Singalanouđassa, Eva Vårtun Hamarista sannoo. Uslulainen Gulla Kanonen ei hänkhään tuntennu finsk.no –nettilaitaa mutta hän aikkoo opastuut siiheen enämen. Se oon fiini assii ette yksi ihminen oon rakentannu tämmöisen pedagoogisen nettilaiđan missä oon näin paljon tiettoo, mutta oon kummalista ette Ruijan viranomaiset ei anna siiheen kuurttoo.


18.11.2011

15

Eila - lausuntataiteilija

ja runoilija

Pellon Lankojärvellä asustaa tykättyy esiintyjä, lausuntataiteilija ja runoilija Eila Enbuske. Hän on laittanutt kirjoihin ja kansiin meänkielisiä tarinoita ja sattumuksia, taltheen entisaikaset räsähtit ja työtavat. LEENA POHJOLAINEN

FOTO JOUKO TIIHONEN

«Puoli kiloa markariiniä, kaksi klasia sokkeria, kaksi klasia maitoa, kaksi teelusikkaa suutaa, nisujauhoja tarpheen mukhaan. Ylheensä voinisun mallisia ne olit ja rohki veit kielen menneshään.» (Räsähti kirjasta Sitte ny vasta) Varsinainen kulttuuriteko! Eilan esiintymistä on ilo katella ja kuunnella, hän ottaa yleisönsä tunteella.

Kortto viekhöön, mikä nuo sikiöt villitti. Eihän net usko mithään eikä kuuntele kethään. Het vain itte eikä milhään ole väliä. Siinä ei välhiin minkhäänlainen kousi auta. Net tekevä niinkö halvaava. Kookeileva kuulemi rajoja. Pallaa siinä pärheet ittekullaki. Tullee miehleen, ette ei sunkhaan meän nuoruuessa juuri noin houkkia oltu. Se vain oon tuo muistiriepu hullun lyhyt. Sitä ei muista, vai eikö halvaakhaan. Kyllä noon olheet nuoret samanlaisia kautta aikojen, mie piän ja niin se varhmaan häätyy ollakki.

Kirjoittaja Eila Enbuske kierteli paljon Tornionlaakossa rajan molemmin puolin ja pani ylös ihmisten Soon vain yksi nuoruus kertomuksia. Näiden tarinoiden pohjalta annetha an niile siihen vaphaus. syntyivät hänen meänkieliset kirjansa. – Laulut ovat sydäntäni lähinnä, ne Kyllä se aika nekki kerran taamoo. ovat lappilaisia. Ne sanoitukset olen kirjoittanut sydänverellä- Kirjasta Sitte ny vasta 2008 (Eila Enbuske) ni, kertoo Eila. Samalla hän on pahoillaan, ettei ole saanut niitä sanoituksia oikein esille. Siinä olis vihjettä musiikki-ihmisille. Matti Yletepsa on säveltänyt yhden Eilan lauluista. Torvald Pääjärven viimeisellä levyllä, Tornionlaakson viisuja 3, on Eilan sanoittama kappale «Friiureisu Pelhoon». Esitysten ja laulujen lisäksi Eilalla on muitakin suunnitelmia. – Panen ylös uusia sanoja, kirjoitan ylös kun kuulen hyvän jutun, mutten ota paineita. Esiintyjä Nykyisin hänellä on esiintymisiä noin kahden viikon välein, muun muassa Edith Södergranin runoja. 9.12. Rovaniemen Lappia-talolla. Eila on esiintynyt pienestä asti. Viisivuotiaana hänet nostettiin pöydälle lausumaan runoja ja sillä tiellä ollaan. Pikku runoja hän kirjoitti jo alle kymmenvuotiaana. – Lankojärven kyläjuhlien näytelmillä tienattiin kylälle katuvalot. Nyt väki on vanhentunut eikä saada enää esiintyjiä kokoon. Eila laittoi aina kesälomillaan porukkaa vauhtiin. Lankomiesten, tunnetun pellolaisen mieskuoron, pääsiäiskonsertissa hän on itseoikeutettu juontaja. Paikallisen kielen ja kulttuurin lisäksi edesmenneen orajärveläisen kuuluisan kirjailijan, Timo Mukan, runot ovat olleet Eilalle kauhean tärkeät. – Ne vievät syvälle. Kuulun nykyisin Mukka-seuraan. Kulttuurin ja murteiden vaalija Eila kertoo, miten lapset tässä Ruotsin rajalla puhuvat murretta mummojen ja pappojen kanssa, teini-iässä sitä vierastetaan, mutta vanhempana palataan taas murteen pariin. – Olen halunnut kirjoittaa, jotta murre ja kansanperinne säilyisivät tuleville polville. Ne ovat kullanarvoisia, kannattaa tallentaa. Hän on myös tallentanut tietoa entisajan lääkkeistä ja kansanlääkkeistä. Kukapa ei muistaisi lämmintä sipulimaitoa. Ruokaräsähteistä vois mainita kuppisoosin , kuppipotut ja kastamasoosin. Erilaiset sanonnat säilyvät vuosikymmeniä, niistä tulee sanontoja kuten «Olla pollottelee ko Paulin Veeran lehmä» tai «Kalle Jussan Miinan kräämi». – Kirjoitan tarinoita ihmisten elämästä, murtheela kaikki. Murresanoista on vaikea sanoa, mikä on oikein. Samasta sanasta on monia vivahteita samankin kylän alueella. Eila itse hallitsee myös Savon murteen.

Eila Enbuske

■ s 1937 Pellon Lankojärvellä ■ lausuntataiteilija, laulujen sanoittaja, runoilija, kirjailija, kulttuurisihteeri, opettaja ■ lauluja mm. Sompion soutaja, Paluumuuttaja, Pirita, Kultamiehentie, Jäähyväissuudelma, Saariselän tyttö (levyttänyt Eero Magga) sekä Hillahumppa ( Souvarit) ■ Meänkielisiä porinoita: – Kairoilta kuultua 1987 – Kramahti rakhautheen 1990 – Sitte ny vasta 2008 – Uusumin pääle 2010

si,

Opettaja Eila on asunut ympäri Lappia. Hän toimi Vuotsossa vuosina 1987 - 89 alaasteella luokanopettajana ja Sodankylässä 90 -luvulla äidinkielen opettajana useita vuosia. Viimeiset vuodet ennen eläkkeelle siirtymistään vuonna 2002 hän oli Ivalon yläasteella äidinkielen opettajana. Vuotsossa hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa. Hän oli kysytty esiintyjä läheisten tunturialueiden ja Tankavaaran matkailuyrityksissä. Nyt Eila asustaa kotitalossaan Lankojärvellä. Eila Enbuske esiintyy usein myös erilaisten tilaisuuksien vetäjänä tai juontajana. Hän ei rajaa esiintymisiään ainoastaan lähialueelle. Kysyttäessä hän toteettä kyllä hän mielellään esiintyy vaikka Norjassa asti, mikäli pyydetään.


16

18.11.2011

Aikaisemmat artikkelit sarjassa Euroopan kielivähemmistöistä ja vähemmistökielistä • Tidligere artiklene i serien om de europeiske minoritetsspråk og språklige minoriteter: Luxemburg (5.02.2010) – Belgia (12.03.2010) – Ranska • Frankrike (16.04.2010) – Iso-Britannia • Storbritannia (21.05.2010) – Saksa • Tyskland (25.06.2010) – Italia (27.08.2010) – Unkari (17.09.2010) – Romania (29.10.2010) – Slovakia (19.11.2010) – Puola • Polen (10.12.2010) – Slovenia (18.03.2011) – Itävalta • Østerrike (15.04.2011) – Espanja • Spania (13.05.2011) – Portugali (17.6.2011) – Kreikka • Hellas (26.8.2011) • Bulgaria (23.9.2011) • Tšekki (21.10.2011)

Frisisk i særstilling - men bare i provinsen Kongeriket Nederlandene anerkjenner tre offisielle språk i koloniene i Karibia, mens ikke frisisk i delstaten Nederland på det europeiske fastlandet. BENCE PATAT

Nederland har likevel valgt en nokså tillatende politikk i forhold til frisisk: skal de oppnå mer, må de ta initiativet selv. Tett befolket Nederland er et forholdsvis lite og flatt land ved Nordsjøen. Allerede navnet tyder på at området ligger nokså lavt, over halvparten av arealet ligger lavere enn 1 m over havoverflaten, en god del også under. Nederlenderne har vært særlig flinke til å skaffe land, såkalte poldere ved hjelp av diker. Det er stort behov for land, fordi Nederland hører til de tettest befolkede land i Europa og hele verden. Tenk deg Finnmark med 225 ganger større befolkning! Faktisk bor det 16,5 millioner mennesker i landet, dvs. hver nederlender har bare litt over 2500 m2 til rådighet, mens i Norge har vi opp til 78.000 m2. Fire stater, to hovedsteder Kongeriket Nederlandene består i dag av fire delstater: Nederland i Europa og tre små stater i Karibia: Aruba, Curaçao og Sint Maarten. Alle stater har sin egen lovgivende forsamling og en stor grad av selvstendighet. I flere språk brukes Holland og Nederland (hollandsk/nederlandsk) som synonymer, mens Holland opprinnelig bare er en provins i Nord-Nederland. Ifølge grunnloven er hovedstaden Amsterdam, mens regjeringen og parlamentet holder til i Haag. Delstaten Nederland består av 12 provinser med hver sin forsamling, men det er det nasjonale parlamentet bestående av to

kammer som utøver den virkelige makten. Spansk, nederlandsk, fransk og tysk styre Fram til 1500-tallet besto Nederlandene (et område som stort sett omfatter dagens Benelux-stater) av mange små hertugdømmer og grevskaper under tysk eller habsburgsk styre. I 1555 kom området under spansk makt, noe som ledet til religiøse forfølgelser og en langtvarende konflikt. Unionen i Utrecht, et forbund av ulike områder erklærte etter hvert sin uavhengighet og ble til republikk som varte til 1795. I storhetstiden med en svær handelsflåte og verdensomfattende sjøhandel ble kolonier opprettet, bl. a. i Indonesia, Surinam og Karibia. Frankrike invaderte Nederland, men allerede i 1815 ble Kongeriket Nederlandene født. Belgia ble uavhengig i 1830, men også Luxemburg fikk sin selvstendighet i 1890. Under den andre verdenskrig ble landet okkupert av de tyske troppene. En kan lese rørende detaljer om denne perioden i Anne Franks dagbok. Nederland var ett av de seks landene som grunnla Det europeiske kull- og stålfellesskap i 1951 som dannet grunnlagene til EU. Nederlandsk enerådende Grunnloven har ingen bestemmelser om språk, likevel er nederlandsk de facto offisielt språk i Nederland. Det var den franskspråklige kongen Vilhelm av Oranien som innførte i 1819 en obligasjon for alle offentlig ansatte å kunne snakke nederlandsk. Derimot var det tillatt å bruke andre språk den dag i dag. Nesten 90 prosent av befolkningen bruker nederlandsk eller en dialekt av dette. Standardspråket er basert på de hollandske dialektene flamsk, brabantsk og hollandsk. Dialektforskjellene kan være så store at man ikke helt forstår hverandre. Cirka fem prosent av innbyggerne har ingen kunnskaper i nederlandsk, og mange av dem er muslimer. I dag er seks prosent av hele befolkningen i Nederland muslimer, og noen anslår at om noen års tid i blir de i overtall i de fire største byene. Nederland ratifiserte Den europeiske pakt

Ostemarkedet i Alkmaar - nederlandsk ost hører til de beste i verden. • Hollantilainen juusto on maailman parhaita.

Keukenhof er Europas store vårhage med omtrent 7 millioner tulipaner og andre blomster. • Keukenhofissa kukkivat keväällä miljoonat tulppaanit. for regionale språk eller minoritetsspråk i 1996 og den trådte i kraft i 1998. Utenom de regionale språk som nedersaksisk og limburgisk samt små minoritetsspråk som jiddisch og romanispråk framheves frisisk i provinsen Fryslân.

ste selskapet for det frisiske språk ble stiftet i 1844. Det frisiske akademi ble grunnlagd i 1938 for å utføre forskningsvirksomhet om frisisk språk og kultur. Akademiet har utgitt 25 bind av frisisk ordbok og et utall andre publikasjoner.

Minoritet i overtall i Friesland Sammenlignet med øst- og nordfrisisk i Tyskland (se i RK av juni 2010) er situasjonen av vestfrisisk betydelig bedre. Friesland som siden 1997 har brukt det offisielle frisiske navnet Fryslân har en befolkning på 600 000 mennesker, hvorav 400 000 behersker frisisk (nesten 55 prosent av dem har det som morsmål, men kun 20 prosent kan skrive på det). Man snakker om frisisk som det germanske språket som er nærmest engelsk.

Obligatorisk i skoler, valgfritt i forvaltning Bruk av frisisk har vært tillatt i skoler siden 1937. Frisisk ble innført på enkelte steder allerede i 1955 og som obligatorisk emne i alle provinsens grunnskoler i 1980 samt i videregående skolene i 1993. For det meste er språket et skoleemne og ikke undervisningsspråk. I alt finner man cirka 40 000 elever som får noen form av undervisning i frisisk. Staten finansierer kurs for voksne som arrangeres av Algemiene Fryske Underwiis Kommisje (Almenn Frisisk Undervisningskomisjon). Tre nederlandske universiteter tilbyr frisisk som fag. Det er stort mangel på kvalifiserte frisisklærere, og mangelen på spesifikk regulering

Friesland tapte sin uavhengighet på 1500-tallet og frisisk ble forbudt som skriftspråk. Normeringen av språket begynte i den store nasjonsbyggingsperioden i 1830-åra. Det før-

I Friesland han man skilting både på frisisk og på nederlandsk. • Friisinmaassa kyltitetään friisiksi ja hollanniksi.


18.11.2011

Nederland • Alankomaat

■ Virallinen kieli: hollanti • Det offisielle språket: nederlandsk ■ Virallinen kieli Frieslandissa: friisi • Det offisielle språket i Friesland: frisisk ■ Aluekielet: limburgi ja alasaksi • Regionale språk: limburgisk og nedertysk ■ Ei alueelliset kielet: jiddish ja romanikieli • Ikke regionale språk: jiddish og romani ■ Euroopan vähemmistökielisopimus tuli voimaan v 1998 • Det europeiske språksjarteret kom i kraft i 1998

i skolevesenet gjør at det råder uenighet mellom staten og provinsen om hva som betraktes «tilstrekkelig» opplæring av frisisk. Ingen stilling utenfor provinsen Tre år etter at den europeiske språkpakten trådte i kraft, ble det inngått en rammeavtale mellom regjeringen og provinsen Friesland om frisisk språk og kultur. Frisisk er i dag de facto anerkjent som provinsens andre offisielt språk, men offisielt har det ingen offisiell stilling i landet. I år kom man med et lovforslag om å styrke bruk av frisisk i forvaltning og domstoler og dette skulle lede til at hver som helst i provinsen får lov til å bruke frisisk i offisiell sammenheng. Hittil har staten aldri etterstrebet en utvidelse av domenene der språket kunne brukes. Skattemyndigheten har til å med erklært at den ikke aksepterer skattedokumenter på frisisk. Noen kommuner har innført regler om bruk av frisisk, enkelte av dem krever at innsendt dokumentasjon skal oversettes til frisisk og de gjør alt for at all kommunikasjon med borgerne foregår på frisisk. Lokale og kommunale ansatte har mulighet til å delta på kurs for å lære seg frisisk, minst passivt. Kunnskaper i frisisk er imidlertid bare svært sjelden en forutsetning av å få en stilling. Media og kultur Det finnes ett eneste kringkastningsselskap

Landets areal er blitt doblet siden 1600-tallet. • Alankomaiden pinta-ala on kaksinkertaistunut 1600-luvulta.

som har programmer på frisisk: Omrop Fryslân. Radiokanalen har frisiske sendinger i 70 timer i uken, og siden 1994 har de hatt to timer på en egen fjernsynskanal hver dag. Selskapet får 36 timers sendingstid i året på en statlig fjernsynskanal (søndag ettermiddager på Nederland 2), hvorav 15 timer går

til skole-tv. Staten tilbyr støtte til frisiske skoler og teatergrupper. Blant tidsskriftene er det kun ungdomstidsskrifter som får en betydelig støtte. Det finnes bare et månedsblad, Frysk en Frij som bare inneholder stoff på frisisk. Regionale aviser inneholder for det meste noen få

artikler eller en side på dette språket. Ettersom det ikke finnes spesifikke regler på området, har enkelte kommuner bestemt seg for å innføre tospråklig (frisisk-nederlandsk) eller etspråklig frisisk skilting, noe som førte til sterke innvendinger blant de nederlandsktalende.

Friisin kieli virallinen omassa maakunnassa Alankomaiden kuningaskunta tunnustaa kolme virallista kieltä Karibianmeren siirtokunnissa, mutta ei tunnusta Frieslandissa puhuttua friisinkieltä. Provinssin sisällä friisin asema on kuitenkin vahva. BENCE PATAT

Alankomaat on pieni ja alava maa Pohjanmeren rannalla. Yli puolet maan pinta-alasta on alle metrin korkeudella merenpinnasta, osa myös merenpinnan alapuolella. Hollantilaiset ovat hankkineet lisämaata patoamalla, pengertämällä ja kuivattamalla. Näin on syntynyt poldereita. Alankomaat on maailman tiheimmin asutettuja maita. Finmarkun kokoisella alueella asuu 225 kertaa enemmän ihmisiä eli 16,5 miljoonaa asukasta! Kaksi pääkaupunkia Alankomaat muodostavat yhdessä Curaçaon, Sint Maartenin ja Aruban kanssa Alankomaiden kuningaskunnan. Maan pääkaupunki on Amsterdam, mutta hallitus ja parlamentti sijaitsevat Haagissa. Useissa maissa, myös Suomessa, Alankomaat ja Hollanti ovat synonyymejä, mutta Hollanti on oikeastaan vain yksi lääni. Maa

jakautuu 12 maakuntaan eli provinssiin, joilla on omat maakäräjänsä. Valta on kuitenkin maan kaksikamarisella parlamentilla. Espanjan, Ranskan ja Saksan alla 1500-luvulle saakka Alankomaihin kuului monia pieniä saksalaisten hallitsemia ruhtinaskuntia. Sitten maa joutui Espanjan alle, mistä seurasi monia, m.m. uskonnollisia konflikteja. Alankomaat oli itsenäinen tasavalta vuoteen 1579-1795. Hollanti perusti siirtomaita m.m. Indonesiaan, Surinamini ja Karibiaan. Lyhyen ranskalaisvallan jälkeen Alankomaiden kuningaskunta syntyi 1815. Belgia erosi siitä 1830 ja Luxemburg 1890. Toisen maailmansodan jälkeen maa oli Saksan miehittämä. Vuonna 1951 Alankomaat oli perustamassa Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä josta tuli myöhemmin Euroopan Unioni. Vain hollantia Vilhelm Oranialainen määräsi jo vuonna 1819 että julkishallinnossa on käytettävä hollantia. Vaikka perustuslaissa ei ole mitään mainintaa kielestä, hollanti on maan virallinen kieli. Muita kieliä saa kuitenkin muuten käyttää. Lähes 90 prosenttia väestöstä puhuu hollantia tai jotain sen murretta, kuten flaamia, brabanttia tai hollantia. Murre-erot voivat olla niin suuria, että ne haittaavat ymmärtämistä. Noin viisi prosenttia väestöstä ei osaa hollantia lainkaan. He ovat etupäässä muslimeja ja arvioidaan että muutaman vuoden

kuluessa neljässä suurimmassa kaupungissa on muslimienemmistö. Hollanti ratifioi Euroopan vähemmistökielisopimuksen vuonna 1996. Alue- ja vähemmistökieliä ovat alasaksi, limburgi, jiddish ja romanikieli sekä Fryslânin provinssissa friisi. Vähemmistö enemmistönä Friisinmaalla Länsifriisiläisillä pyyhkii paljon paremmin kuin itä- ja pohjoisfriisiläisillä (artikkeli Ruijan Kaiussa kesäkuussa 2010). Friisinmaa otti vuonna 1997 käyttöön viralliseksi nimeksi omankielisen nimensä Fryslân. Siellä asuu 600 000 ihmistä, joista 400 000 osaa friisiä. Friisin kieli lähinnä englantia oleva germaaninen kieli. Friisinmaa menetti itsenäisyytensä 1500-luvulla ja friisin käyttö kirjakielenä kiellettiin. Kirjakielen kehittäminen aloitettiin uudellen 1830-luvulla ja 1844 perustettiin friisin kielen seura. Kieltä ja kulttuuria tutkiva friisin akatemia perustettiin 1938. Akatemia on julkaisee friisin sanakirjoja ja lukuisia muita julkaisuja. Pakkofriisi Kouluissa on saanut opettaa friisiä vuodesta 1937. Pikkuhiljaa siitä on tullut pakollinen aine sekä perus- että keskiasteen kouluissa. Se on kuitenkin pelkkä kouluaine, ei opetuskieli. Noin 40 000 oppilasta opiskelee friisinkieltä. Myös aikuisille on opetustarjontaa, ja sitä voi opiskella kolmessa yliopistossa. Pätevistä friisin opettajista on huutava

pula. Epäselvyyttä valtion ja provinssin välillä aiheuttaa myös se, että missään ei ole määritelty milloin friisin opetus ja opetustarjonta on «riittävää». Friisi on ikään kuin maakunnan toinen virallinen kieli, mutta virallisesti sen asemaa ei ole tunnustettu. Tänä vuonna on tehty lakialoite mahdollisuudesta käyttää friisin kieltä hallinnon ja oikeuden kielenä. Valtio ei ole mitenkään pyrkinyt laajentamaan friisin kielen käyttöä. Viranomaiset ovat ilmoittaneet, että veroasioissa ei missään tapauksessa tulla käyttämään friisin kieltä. Friisin käyttö vaihtelee kunnittain. Joissakin kunnissa kaikki tullut posti käänntetään friisiksi, pyritään tiedottamaan friisiksi ja kunnan työntekijöille on friisin kielen kursseja. Friisin kielen taito on kuitenkin harvoin virkaanpääsyn ehto. Media ja kulttuuri Friisinkielisiä radio- ja tv-ohjelmia tarjoaa vain Omrop Fryslân: 70 tuntia radio-ohjelmia viikossa ja kaksi tuntia tv-ohjelmia päivässä. Lisäksi valtion tv-kanava lähettää vuodessa 36 tuntia Omrop Fryslânin tvohjelmia, joista noin puolet on koulu-tvohjelmia. Friisinkieliset koulut ja teatteriryhmät sekä nuorisolehdet saavat valtionapua. Vain Frysk en Frij –aikakauslehdessä on pelkkää friisiä, mutta friisinkielisiä artikkeleita esiintyy muissakin lehdissä. Paikannnimikylteistä ei ole mitään erityistä sääntöä, joten joissakin kunnissa on kaksikieliset kyltit ja toisissa vain friisinkieliset kyltit.

17


18

18.11.2011

Suhdanteet vaih – Rajakauppa pysyy Tarkiaisen rajakaupassa Inarin Näätämössä käy kuhina. Mutta kun Arto ja MarjaLiisa Tarkiainen 22 vuotta sitten päättivät lähteä yrittäjän tielle ilman koulutusta he eivät vielä tienneet mihin ryhtyivät.

Näätämö Näätämö on pieni 30 asukkaan kylä ja rajanylityspaikka Suomen ja Norjan rajalla. Se kuuluu Inarin kuntaan. Koko kunnassa on vähän alle 10 000 asukasta. Näätämö rajoittuu Etelä-Varangin kuntaan Norjan puolella. Näätämöstä Kirkkoniemeen on matkaa noin 55 km. Suomen Näätämöstä Norjan Näätämöön (Neiden) on 14 km.

KUVA INARIN KUNNAN KARTTAPALVELU

HANNA HIIHTOLA

Arto vietti lapsuutensa Pohjois-Karjalassa Juuan kunnassa. Hänen isänsä oli lihamies ja vuonna 1979 isälle tarjottiin kauppiaan pestiä Näätämöstä. Isä soitti Artolle, joka kävi silloin armeijaa Sodankylässä, ja kysyi lähtisikö poika isälleen töihin. Tarkalleen sitä, missä Näätämö sijaitsi, ei isä osannut kertoa. Edelleen, 33 vuotta myöhemmin Arto seisoo lihatiskin takana niin kuin hänen isänsä aikoinaan ja jaksaa palvella asiakkaitaan sekä suomen- että norjan kielellä hymyssä suin. Yrittäjäksi vähitellen Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten Artolle ja Marja-Liisalle tuli mahdollisuus alkaa pyörittämään rajakauppaa itse. Vaihtoehtoina olivat työttömyys, muutto työn perässä jonnekin muualle tai yrittäjyys, joka tarkoitti ison lainan ottamista ja sen mukana tuomia riskejä. Heillä kummallakaan ei ollut kokemusta yrittäjyydestä eikä siihen vaadittavaa koulutusta. Heillä oli 8-vuotiaat kaksospojat ja siihen asti he olivat olleet vakaasti sitä mieltä, että yrittäjiä heistä ei tule. Remontti kuusi vuotta sitten Nyt Arto istuu kauppansa takahuoneessa kahvikuppi kädessään ja kertoo, että kuusi vuotta sitten hän oli jo laittamassa hanskoja tiskiin. Silloiset liiketilat alkoivat olla niin huonossa kunnossa ja ahtaat, ettei elintarvikeliikkeen jatkaminen niissä ollut mahdollista. Muutenkin motivaatio oli vähissä. Pitkää päivää oli tehty ja rahkeet olivat lopussa. «Tuulella käyvänä kaksosena» hän kuitenkin vaimonsa tuella teki päätöksen jatkaa. Vieressä ollut vanha kahvila- ja lahjatavaraliike remontoitiin ja toimintaa jatkettiin. Hienot, puolet isommat tilat, nykyaikaiset laitteet ja kalusteet sekä kaupan uusi nimi K-market Näätämö antoivat voimia aloittaa kaiken alusta. Ja se kannatti. Viimeiset 1,5 vuotta ovat olleet yrittäjäpariskunnan parasta aikaa. Kauppa käy ja asiakkaita riittää.

Rajakaupan asiakkaista 85 prosenttia tulee Norjan puolelta. • Åttifem prosent av kundene er fra Norge. KUVAT HANNA HIIHTOLA Eniten norjalaisia Noin 85 prosenttia asiakkaista tulee Norjan puolelta. Kaupalta Kirkkoniemen keskustaan on vain noin 55 km:n matka. Vakioasiakkaat ajelevat tuon välin kaksikin kertaa viikossa. Norjalaiset ostavat pääasissa polttoainetta, lihaa, olutta ja tupakkatuotteita. Ne ovat halvempia kuin Norjan puolella. Arto kertoo, ettei itse seuraa juurikaan Norjan hintoja, mutta asiakkaat pitävät hänet ajan tasalla. Esimerkiksi maito ja tupakka ovat Näätämön kaupalla tällä hetkellä noin puolet halvempia kuin Norjan puolella. Norjalaiset ostavatkin yleensä tullin määräämät rajat täyteen joka kerta kun kaupassa käyvät eli 5 litraa olutta sekä 200 savuketta. Sekä tankkaavat autonsa, varsinkin

diesel on edullisempaa kuin kotimaassa. Monenlaista lihaa Näätämön K-kaupassa on kattava lihatiski. Kauppiaiden mukaan se onkin vetonaula, joka tuo paikalle varsinaiset asiakkaat. Vastajauhettua naudan jauhelihaa myydään isoja määriä joka päivä. Myös lammasta, poroa ja nautaa myydään paljon. Vastagrillattua porsaankylkeä eli «ribbeä» on lähes jokaisella asiakkaalla kädessään kun he poistuvat kaupasta. Kauppa on auki joka päivä ja asiakkaita riittää. Mutta paras sesonki on kauppiaiden mukaan joulun ja pääsiäisen aikoihin sekä kesällä juhannuksesta elokuun loppuun. Silloin ihmisiä riittää ja raha liikkuu. Lomalle ei ehdi Työpäivät ovat pitkiä. Kauppa on melko pieni, joten esimerkiksi hyllyjen täyttäminen kaupan aukioloaikana ei ole mahdollista. Hyllyjä täytetään ennen kuin kauppa aukeaa. Töitä tehdään siis kellon ympäri päivästä toiseen. Lomaa pariskunta on pitänyt 22 vuoden aikana yhteensä yhdeksän viikkoa. Huonoina aikoina ei voi olla poissa kun pitää olla töissä ja hyvinä aikoina paikalla ollaan vähän samasta syystä. Ajatus siitä, että itse makaa rannalla ja kaupassa on vilskettä ja hyllyt ovat tyhjänä kun kukaan ei ehdi niitä täyttämään, ei houkuttele lomailemaan. Halutaan olla itse paikalla varmistamassa, että asiakas saa sitä mitä on tullut hakemaan.

Naapuritontille tuli vuonna 2007 kilpailija Nord1-Market, jossa on elintarvikkeiden lisäksi myös rautakauppa- ja vapaa-ajan osasto sekä Alkon tilauspiste. • Konkurrenten Nord1- Market kom i 2007. Tillegg til matvarer har det også jernvare- og fritidsavdelinger og Alko bestillingstjeneste.

Kova kilpailu Henkilökunta on pysynyt vuosia samana. Työntekijät ovat lähinnä sukulaisia tai Etelä-

Suomesta miesten perässä tänne muuttaneita naisia. Heitä, jotka asuvat kylässä eivätkä ole lähdössä pois. Sijaisia on vaikea saada. Näätämö on sijainniltaan haastavassa paikassa eikä vuokra-asuntoja ole tarjolla. Mutta kiitollisia kauppiaat ovat siitä, että heillä on hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka pysyy. Hyvä palvelu on kaikille talossa oleville sydämen asia eikä myytävien tuotteiden laadusta tingitä. Se onkin kaupan valttikortti kun viereisessä kiinteistössä on pahin kilpailija. Naapurissa on isompi liiketila ja siellä myydään samoja tuotteita ja vähän muutakin eli kilpailu asiakkaista on kovaa. Mutta vaikka naapuri on kilpailija, ovat kauppiaiden välit hyvät. Riitoja ei ole ja he mm. mainostavat usein yhdessä ja järjestävät yhteisiä tapahtumia. Kansainvälinen Kaupassa on kansainvälinen meininki. Norjan kieltä kuulee taukoamatta kuten myös suomen kieltä. Mutta myös venäjän kieltä, kveenin kieltä jne. erottaa joukosta. Rajan takana on Etelä-Varangin kunta. Kunnassa on vain 10 000 asukasta, mutta 65 eri kansalaisuutta. Näätämössä käy ihmisiä yllättävänkin eri puolilta maailmaa ostoksilla. Rajakauppa on erilainen Valikoima kauppaan määräytyy pitkälti samalla tavalla kuin markettien valikoimat yleensä. Mutta rajakaupassa valikoimaa karsitaan ja lisätään usein asiakkaiden tai henkilökunnan toiveiden mukaan. Tämän kokoiselle K-marketille ei ole tyypillistä näin kattava tuorelihatiski, mutta Näätämössä se on elinehto. Myös muu valikoima on hieman poikkeava jos vertaa vaikka pieneen eteläsuomalaiseen market-


18.11.2011

19

htelevat

Kauppias Arto Tarkiainen palvelee asiakkaita sekä norjan-että suomenkielellä. Ja kertoo, ettei väärinymmärryksiltä ole vältytty. Esim. broileria kaivanneelle asiakkaalle on tarjottu koiranluita ja toisella kertaa vastaavanlainen asiakas ohjattiin «toilettiin», mutta huumorilla pärjää pitkälle.• Som regel går det bra, men handelsmann Arto Tarkiainen har også mange historier om språklige misforståelser i grensebutikken. En kunde som ville ha kylling fikk tilbud om hundebein og en annen ble vist veien til toalettet, men med humor kommer man langt. tiin. Venäläisten asiakkaiden määrä on viime vuosina kasvanut ja heidän ostoslista koostuu pääasiassa murukahvista, teestä sekä hilloista. Niitä kannattaa viedä Suomesta Venäjän puolelle ja tämän takia esimerkiksi teevalikoima Näätämön K-kaupassa on erityisen kattava.

ollut huono, mutta silti asiakkaita on riittänyt niin, että kauppa on kannattanut. Kaupan pelastuksena he pitävät sen sijaintia. Kirkkoniemi on niin lähellä, että norjalaiset ajavat sieltä ostoksille niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Suhdanteet vaihtelevat Arto ja Marja-Liisa kertovat, että näihin 22 vuoteen on mahtunut paljon. Vuosiin on mahtunut aikoja, jolloin norjan kruunun kurssi on

Muita rajakauppoja Suomen puolella on mm. Karigasniemellä, Nuorgamissa sekä Kilpisjärvellä. Niillä aluella on ehkä enemmän asiakaskuntaa, mutta myös välimatkat ovat pidempiä,

joten näillä alueilla valuuttakurssit vaikuttavat enemmän kauppojen tilanteisiin. Kirkkoniemi haastaa Kilpailu ja haasteet ovat yrittäjän jokapäiväistä elämää. Sen lisäksi, että kilpaillaan naapurikaupan kanssa, kilpaillaan myös norjalaisten yritysten kanssa. Kirkkoniemen alueella on avattu viime vuosina paljon uusia yrityksiä, joiden liiketilat ovat nykyaikaisia ja valikoimaa laajennetaan koko ajan. Tänä päivänä norja-

laisilla on ostovoimaa, mutta samalla he ovat myös enemmän laatu- ja hintatietoisempia kuin ennen. Näätämön kauppiaat ovat päättäneet panostaa laatuun ja palveluun. Myös luonnonvoimien kanssa kilpailu on jokapäiväistä arkea. Talvisin lumipyry, liukkaat kelit ja kovat pakkaset saavat asiakkaat jäämään kotiin. Kesäisin ukonilmasta johtuvat sähkökatkokset pakottavat välillä sulkemaan koko kaupan ja hellepäivät taas vetävät norjalaiset mökeilleen.

Handel på grensen Da Arto og Marja-Liisa Tarkiainen for 22 år siden bestemte seg å overta butikken i Näätämö ved norskegrensa, fem mil fra Kirkenes, visste de ikke hva de gikk til. Ekteparet overtok etter Arto sin far som hadde flyttet til Näätämö fra Juuka i Nord-Karelen i 1979 for å jobbe i butikken. Faren var blitt tilbudt jobb på kjøttavdelingen, og etter en betenkningstid sa han ja, selv om han ikke helt visste hvor Näätämö var. Sønnen Arto var i den tid i militæret i Sodankylä. Faren ringte og spurte om Arto blir med. Arto blei det og i dag står han bak kjøttdisken akkurat som sin far og betjener sine kunder på finsk og på norsk, med et smil i munnen. Et stort valg Å overta hele butikken for 22 år siden var et stort valg. Arto og kona Marja-Liisa hadde to tvillingsønner på åtte år, men ikke erfaring eller utdanning for å drive butikk. For å drive butikk måtte de ta et stort lån og risiko. Alternativene var arbeidsledighet eller flytting. De valgte å ta risikoen.

Berg- og dalbane Siden 1979 har det vært både gode og onde dager. For seks år siden vurderte de å stenge for godt. Lokalene var blitt nedslitte, umoderne og trange. Istedenfor å stenge bestemte de å pusse opp og utvide. De fikk mer plass, moderne anlegg og interiør og sluttet seg til K-kjeden. Handelen har tatt seg opp igjen og de siste årene har vært deres beste. Mesteparten, 85 prosent av kundene er fra Norge. Det er bare fem og en halv mil til Kirkenes. De faste kundene handler om så to ganger i uka. Nordmennene kjøper for det meste drivstoff, kjøtt, øl og røyk som alle er billigere i Finland. Arto følger ikke med norske priser, men kundene holder han orientert. De kjøper som regel maks kvoter hver gang, for eksempel fem liter øl og 200 sigaretter. Og så tanker de bilen. Det er særlig diesel som er billigere på denne siden av grensen i dag. Travle dager hele året Kjøttdisken er det store trekkplasteret. En liten K-market et annet sted i Finland ville ikke hatt en så omfattende kjøttdisk, men i en grensebutikk er det en nødvendighet. Hver dag går det store mengder storfe, både kvernet og ukvernet og sau og rein. Og nesten alle som kommer ut av butikken tygger på en bit av nygrillet ribbe.

Grensebutikken er åpen hver dag og har en jevn strøm av kunder. De beste sesongene er juletid og påske og sommeren fra St.Hans til slutten av august. For handelsmannen og -kvinnen blir det lange dager. Butikken er ganske liten så det er ikke plass til å fylle hyllene kontinuerlig, og dermed må de gjøre dette før de åpner om morgenen. Det fører til arbeid både sent og tidlig. I løpet av de 22 årene har Arto og MarjaLiisa hatt ni ferieuker. Når det er dårlige tider kan man ikke ta ferie, men må arbeide i butikken, og når det er gode tider vil man selvfølgeig være i butikken og jobbe. De kan ikke tenke seg å ligge på stranda mens det er full fres i butikken og hyllene må fylles opp. De vil være selv til stede for å være sikker på at kunden får det han er kommet for å handle. Personalet er stabilt og består både av slektninger fra Sør-Finland og folk som har flyttet hit for å bo her. Det er bra. Vikarer derimot er det vanskelig å finne på grunn av beliggenheta og at det ikke fins leieboliger i Näätämö. Internasjonalt Det fins også en annen butikk i Näätämö, som nærmeste nabo. Naboen har mer plass og de selger de samme varene. Selv om de konkurrerer om de samme kundene, har de et godt forhold seg i mellom. De to butikkene

pleier å ha felles annonser og arrangement. Grensebutikken i Näätämö er et internasjonalt møtested: Du hører mest norsk og finsk, men også russisk, kvensk og mange andre språk. På nabokommunen Sør-Varanger bor det folk fra 65 nasjonaliteter, og disse handler også i Näätämö. Dette vises i vareutvalget. Andel russiske kunder har vokst de siste årene. Russerne kjøper store mengder pulverkaffe, te og syltetøy. Dette har ført til at assortimentet av ulike typer te er særdeles omfattende i Näätämö. Utfordringer Näätämö ligger veldig avsides i Finland, men veldig nært Kirkenes. Kundene fra Kirkenes har vært redningen også ved dårlige tider, men nærheten er også en utfordring. I de siste årene har det dukket opp flere moderne butikker med et stort vareutvalg. Nordmenn har kjøpekraft, men de er blitt pris-og kvalitetsbevisste. Handelsmennene i Näätämö vil satse på kvalitet og service. Naturen er også en utfordring. Om vinteren kan snøstorm, holkeføre og sprengkulde holde kundene hjemme. Om sommeren kan det skje at lynet slår ned strømmen og hele butikken må stenge – og er det veldig varmt, drar folk heller på hytta enn på handletur til Näätämö. (Ref. LK)


20

18.11.2011

Meänkieli elättää PROJEKTINJOHTAJA • PROSJEKTLEDER Sari Oja

Meänkieli on paitsi kommunikointiväline myös ansaintaväline. Meänkieli antaa toimeentuloa kirjailijoille, muusikoille, laulajille, näyttelijöille, kielenkääntäjille, toimittajille, opettajille ja monille muille. LEENA POHJOLAINEN

Viime aikoina on herätty vaalimaan ja kehittämään paikallista kulttuuria myös ansaintamielessä. Osa kirjoittaa meänkielestä ja osa meänkielellä. Liikaa vai liian vähän Minkä verran meänkielisiä toimijoita oikein on? Kysymykseen vastaa Birger Winsa Tukholman yliopistosta. ‒ Olen tutkielmassani «Sosiaalinen pääoma» käsitellyt asiaa viisi vuotta sitten. Toimijoita on ehkä 60-70, ja ympärivuotisesti töissä oleviksi laskettuna noin 30-40 saa elantonsa meänkielestä ja -kulttuurista. Luvuissa eivät ole mukana kielenkääntäjät, toteaa Winsa. Ollakko vai eikö olla Meänkieli on perinteisesti ollut puhuttu kieli, mutta viime vuosina on laadittu sanakirjoja, kielioppeja ja oppikirjoja. Kielen variaatioita on kuitenkin paljon, joten polemiikkia käydään siitä, mikä on sitä oikeaa meänkieltä ja mikä ei. Eri toimijoiden mielipiteet eroavat

KIRJAILIJA • FORFATTER Mona Mörtlund

LAULUJOUKKO • MUSIKKGRUPPE Jord huomattavasti toisistaan. Keskustellaan siitä onko teksti sitten oikeaa meänkieltä, «suomensuomea» vai jotain siltä väliltä ja kuinka tärkeää se rajanveto lopulta on. Winsan mielestä meänkielen ja suomenkielen välille on turha vetää tiukkaa rajaa. ‒ Suomen kielen kehittyminen on hyväksi myös meänkielelle. Pitää nostaa molempien statusta Ruotsissa ja kielten välillä pitää olla paljon vuorovaikutusta. Kveenin kielikin olisi hyvä olla mukana, hän sanoo. Winsan mielestä esimerkiksi Ylitornion ja Övertorneån välillä on turha kulttuuriraja. Siitä olisi päästävä. Olisi lähestyttävä toisia. Hänen mielestään meänkieliset monesti rakentavat turhia barrikadeja. ‒ Jotkut väittävät minun puhuvan suomea, mutta kyllä tämä on meänkieltä. Mie en vain käytä turhia ruotsalaisia lainasanoja, huomauttaa Birger Winsa. Kielen ja kulttuurin tuotteistaminen Miten meänkielen ja -kulttuurin tuotteistamisessa onnistutaan ja mikä kannattaisi? Ja mistä saisi avustusta? Siinäpä se, rahatta on vaikea toimia. Winsa maalailee näkymää, jossa pohjoismaiset ja miksei eurooppalaisetkin vähemmistöt tuotteistavat kielensä ja kulttuurinsa. Esimerkkinä hän mainitsee laulukilpailut, teatterin, elokuvat, filmifestivaalit ja kulttuurifestivaalit. ‒ Ruotsissa rahaa saa esimerkiksi Kulttuuri- ja kielineuvostolta, mutta vain ropoja eli noin 50 000 – 100 000 kruunua. Se ihmetyttää, koska muutaman vuoden kuluttua rahat tulisivat moninkertaisena takaisin. Winsa moittii poliitikkoja, jotka vain suunnittelevat, mitään ei tapahdu. ‒ Nyt pitää tehdä yhteistyötä Suomen kanssa. Pitää saada lisää erilaista, esimerkiksi Pohjoiskalottiuutiset. Ne tulevat muuttamaan asenteita. Kieli ei ole este vaan

TUTKIJA OPETTAJA • FORSKER, LÆRER Birger Winsa

pääsylippu, esimerkiksi vähemmistökielillä pääsee helpommin Eurooppaan laulamaan. ‒ Ajatelkaa «Love me tender» vähemmistökielellä. Se olis jotakin, se! Birger Winsa on sitä mieltä, että meillä pitää olla hauskaa, ei kannata toimia ryppyotsaisesti. ‒ Pitäkää hauskaa vähemmistökielillä, nuoretkin innostuvat ja lapset. ‒ Laulettu kieli on parempi elvyttämään kuin puhuttu kieli, näin kehittyy kulttuurista pääomaa. Winsa kehottaa tekemään toiminnassa pitkän linjan strategian ja ottamaan kulttuuriyrityksiä mukaan. ‒ Rahaa pitää olla. Tulisielut eivät riitä, pitää saada palkkaa! ‒ Kveenikulttuuriakin kannattaisi kehittää laajemmalti, järjestää vaikka yhteiset laulufestivaalit meän- ja suomenkielisten kanssa. Tuottajia kaivataan, niistä on pula. Winsa kertoo, miten sosiaalinen ja kulttuuripääoma suomeksi, meänkielellä ja kveeninkielellä on supertärkeä, se nostaa itsetuntoa.

ARKKIVAARI • ARKIVAR Harriet Kuoppa


18.11.2011

21

monta

KIRJAILIJA • FORFATTER Bengt Pohjanen

SANATAITELIJA • ORDKUNSTNER Regina Veräjä

Regina Veräjä ryhtyi kylmiltään kulttuuriyrittäjäksi Hyvänä käytännön esimerkkinä meänkielen toimijasta käy ordkonstnär eli sanataiteilija Regina Veräjä Pajalasta. Hän hyppäsi vuonna 2005 yrittäjän saappaisiin ihan kylmiltään ilman mitään kursseja tai markkinatutkimuksia. Hän oli sitä ennen ollut Haparandabladetlehden osa-aikaisena toimittajana.

‒ Alussa epäilin elääkö tällä, tuntui hiukan epävarmalta. Tässä on pakko olla monipuolinen ja mulla onkin monta pohjaa, taide ja media.

‒ Kilpailua ei ole liikaa, hyvä ko on paljon toimijoita. Jos meitä olis enämpi, se antais toisillekin paljon. Tässä työssä on muut arvot kuin raha, tuumii Regina.

Regina suuntaa mielellään projekteihin, joihin voisi saada rahoitusta. Juuri nyt hän on yksi neljästä, jotka kirjoittavat Sameteatterille kabareeta tittelillä «Byfinnar, lappjävlar och annat pack». Yksi kirjoittajista on Mikael Niemi. Regina kirjoittaa ruotsiksi ja meänkielellä.

Tuskinpa kukaan tällaiseen toimintaan lähtee suurten rahojen toivossa, mutta elettäväkin on. Regina kyseenalaistaa poliitikkojen asenteet kulttuurityötä kohtaan. He tuntuvat usein olevan sitä mieltä, että ellei kulttuurista elä, tehkööt toimijat muita töitä ja jättäkööt kulttuurin harrastukseksi. Eivät nämä asiat ole niin mustavalkoisia Reginan mielestä. ‒ Pehmeitä arvoja pitää arvostaa, olla ylpeä omasta kielestä ja kulttuurista!

Kilpailua ei kannata pelätä ‒ Meänkielisiä toimijoita löytyy monelta alalta, mutta onko kilpailua jo liikaa?

Regina on samalla linjalla kuin Birger Winsa. Kaikki kulttuuriyhteistyö Pohjoiskalotilla on hyväksi ja tärkeää. ‒ Festivaaliyhteistyö kveenien kanssa kiinnostaisi minua. Olis mukava nähä mitä muut hommaavat. Saattasimma tehä enemmän yhteistyötä, toivoo Regina. Niin, löytyykö Ruijasta yhteistyökumppaneita. Meänkieli on Tornionlaaksossa valjastettu kulttuurin ja matkailun vetonaulaksi. Samoin luulisi kveenikielen ja -kulttuurin herättävän kiinnostusta naapurimaissa. Globalisaation keskellä omintakeinen ja perinteet kiinnostavat.

Meänkieli gir næring til mange Meänkieli gir identitet, men også næring til en rekke forfattere, musikere, sangere, skuespillere, oversettere, journalister, lærere og andre. Birger Winsa fra Universitetet i Stockholm har funnet ut at 60-70 personer lever helt eller delvis av meänkieli og den kulturen som er tilknyttet meänkieli. Til sammen utgjør dette 30-40 heltidsarbeidsplasser. I tillegg kommer oversettere. Dette kan du lese mer om avhandlingen til Winsa (2005) som heter Socialt kapital i en- och flerspråkiga regioner: svenska Tornedalen jämförd med finska Tornedalen och några nordsvenska kommuner. Den er utgitt av Stockholms universitet. Finska institutionen (ISBN 91-971948-3-2)

Winsa syns ikke det er nødvendig å trekke et streng skille mellom meänkieli og finsk. ‒ Det er unødvendig å bygge barrikader. Både finsk og meänkieli må få høyere status i Sverige, sier Winsa.

minoriteter lager produkter av sitt språk og kultur, for eksempel sangkonkurranser, teater, film og festivaler. ‒ Men det er lite støtte å få til språk- og kulturproduksjoner, bare opptil 100 000 kroner. Det er merkelig, for en større satsing ville gjøre at inntjeningen blir fordoblet, mener Winsa. – Vi må samarbeide med Finland og skape noe nytt, blant annet Kalottnyheter, sier han. Han ser også for seg en felles sangfestival for kvener og tornedalinger på kvensk og meänkieli. ‒ Vi trenger produsenter! Den sosiale og kulturelle kapitalen på finsk, meänkieli og kvensk er superviktig for selvfølelsen.

Å lage produkter av minoritetsspråk og -kultur Winsa har vært med å arrangere de første europeiske sangkonkurransene for minoritetsspråk, Liet-Lávlut i 2006-2008. Han skulle gjerne sett at flere nordiske og europeiske

Journalist som ble ordkunstner Regina Veräjä fra Pajala hadde lenge jobbet som deltidsjournalist i Haparandabladet. I 2005 hoppet hun av og startet en eget virksomhet som ordkunstner. Akkurat nå er hun med å skrive tekster til kabareten «Byfinnar,

Hva er «riktig meänkieli»? De siste årene er det kommet ut flere ordlister, ordbøker, grammatikk, lærebøker og annen studiemateriell i meänkieli, deriblant på nettet. Disse gjenspeiler de mange variasjonene i meänkieli. Det diskuteres stadig og heftig hva er «riktig» og korrekt meänkieli. Hvor mye finsk og hvor mye svensk kan det være i språket? Er det finsk eller et eget språk eller noe i mellom?

lappjävlar och annat pack» som Sameteatern har bestilt. Hun skriver både på svensk og meänkieli. ‒ Er dere snart for mange aktører? ‒ Det er bare bra at vi er mange, mener Veräjä. Selv om ingen i Tornedalen er blitt kulturog språkarbeider i håp for den store fortjenesten, vil alle tjene såpass at de kan leve av det. Regina Veräjä mener at politikerne ofte bagatelliserer kulturarbeidere og anser kulturarbeid bare som en hobby. Hun er likevel tilhenger av de myke verdiene: sitt eget språk og kultur. Som Winsa ønsker også hun mer kontakt mot Norge og kvenene. ‒ Vi kunne ha en felles festival, sier hun. Meänkieli er allerede en viktig attraksjon i kultur og reiseliv. Man skulle tro at kvensk språk og kultur kunne være det samme i Norge. Som motvekt til globaliseringen trenger vi egenart og tradisjoner.


22

18.11.2011

Minneord

Muistosanat

Kaisu Helena Engmanin muistolle 9.2.1966 – 28.9.2011

Kaisu sai elää vain 45 vuotta. Hän oli syntyjään oululainen. Heti koulunsa käytyään hän lähti maailmalle. Ensin aupairiksi Ranskaan. Sitten hän työskenteli suurlähetystössä.

don. Hänet vietiin Ateenaan, jossa tehtiin kolme leikkausta. Sieltä hänet siirrettiin Tromssaan, jossa hän kuoli lasten ja miehen ollessa läsnä.

Matka jatkui Pohjois-Norjaan vuonna 1992. Ensin Kaisu oli puoli vuotta kalatöissä ja jatkoi sitten turistioppaana, monikielitaitoinen kun oli.

Kaisun hautajaisissa kirkko oli tupaten täynnä ihmisiä. Kaikki nenäliinat kastuivat... Häntä jäivät kaipaamaan lasten ja miehen lisäksi yksi sisko lapsineen sekä isä ja äiti.

Kaisu löysi elämänkumppanin Kvalsundista. Hän sai kaksi lasta. Lasten ollessa pieniä Kaisu opiskeli sairaanhoitajaksi ja alkoi heti töihin kotisairaanhoidossa. Hänestä tuli hyvin pian suosittu sekä asiakkaiden että työkavereiden keskuudessa, kiltti ja lempeä kun oli ja ahkera.

Me hänen työkaverinsa olemme menettäneet hyvän ystävän ja mukavan työkumppanin. Muistamme Kaisua kiitollisuudella. Hän jää elämään meidän sydämissä.

Välillä Kaisu oli myös osaston hoitajana, hän otti haasteet pelottomasti vastaan. Yhden vuoden hän kerkisi olla Hammerfestin suomiseuran puheenjohtajana. Kaisu oli kaikin puolin aktiivinen, hän sai luottamustehtäviä. Lisäksi hänellä oli hevoset, hiihto ja tunturisamoilu harrastuksena. Lasten harrastuksissa hän oli uskollisesti mukana koko ajan.

Maaliskuussa Kaisu alkoi toimia terveyssisarena ja voitti siinäkin työssä pian lasten ja vanhempien luottamuksen ja arvostuksen.

«Vaikka pelkäsimme surun saapuvan silti toivoimme elämän jatkuvan. Ei auttanut apu ihmisten, ei rakkaus, rukous läheisten. Kaisu saa nukkua luona enkelten. Miksi nyt – miks ei myöhempään? Sen tietää Luoja yksinään. Päämme nyt taipuu, sydän on hiljaa. Me nöyrrymme edessä noutajan.»

Syyskuussa Kaisu meni perheensä kanssa lomailemaan Kreikkaan. Päivää ennen kotiinpaluuta hän sai vaikean aivoverenvuo-

Kaisun muistoa kunnioittaen Anna

Hvem har ansvar for kvensk?

Statssekretær Lubna Jaffery, Kulturdepartementet. FOTO Magnus Ridola

Til tross for årevis kontakt og dialog er det uklart for Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto (NKF-RK) hvilket departement som har ansvaret for utviklingen av kvensk språk. I stortingsmeldingen «Mål og meining ein heilskapleg norsk språkpolitikk» står det at ansvaret for minoritetsspråkene ligger hos kulturdepartementet. Likevel ser det ut at FAD har overtatt ansvaret for rapporteringen angående de europeiske språkcharteret. NKF-RK mener at denne uklare situasjonen gjør det vanskelig å kommunisere med myndighetene. Blant annet har ikke arbeidet med en handlingsplan for vitalisering av kvensk språk ikke kommet i gang.

– Handlingsplan viktig for samisk - hvofor ikke for kvensk? – Regjeringen har i sitt arbeid for lulesamisk og sørsamisk påpekt hvor viktig en handlingsplan er for å revitalisere språket. Det samme poeng løfter departementet fram i sitt utkast til rapport om oppfølging av språkcharteret. Vi har imidlertid ikke fått et svar fra regjeringen på hvorfor en handlingsplan for kvensk ikke er ønskelig. Handlingsplan er nødvendig for å sikre språkets fremtid, skriver NKF-RK til Kulturdepartementet. – Det er vanskelig å føre en dialog med myndighetene uten et avklart ansvarsforhold. Er det slik at ansvaret for språkpolitikken for kvensk som minoritetsspråk overført til FAD? Hvilket departement kan svare oss hvorfor det ikke er nødvendig med en handlingsplan for vitalisering av kvensk?

Suomeen valitaan uusi presidentti Valtioneuvosto on antanut asetuksen ulkomaille perustettavista ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2012 presidentinvaalissa. Ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 255. Ne sijaitsevat tietyissä Suomen edustustoissa tai edustustojen toimipaikoissa 91 valtiossa, oikeusministeriö tiedottaa. Ennakkoäänestyspaikkoja kuin edellisissä vaaleissa.

on

enemmän

Presidentinvaalin ennakkoäänestys ulkomailla toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 11. - 14. tammikuuta ja mahdollisessa toisessa vaalissa 25. - 28. tammikuuta. Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestys järjestetään kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Useimmissa paikoissa ennakkoäänestys on kuitenkin mahdollista vain lyhyemmän ajan. Edellisessä presidentinvaalissa vuonna 2006 ulkomailla äänesti ensimmäisessä vaalissa 30 298 äänioikeutettua. Toisessa vaalissa äänesti 38 625 äänioikeutettua. Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä on 22. tammikuuta ja mahdollinen toinen vaali 5. helmikuuta.

Lista äänestyspaikoista on oikeusministeriön Vaalit.fi-sivustolla osoitteessa http:// www.vaalit.fi/56255.htm Ennakkoäänestyskortin postitusta varten äänioikeutetun henkilötietojen on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Laki velvoittaa ulkosuomalaisen muutenkin pitämään henkilötietonsa ajan tasalla Suomessa. Ulkomailla asuva on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteensa maistraattiin Suomeen: www.maistraatti.fi. Suomen Sillan marraskuun numerossa esitellään presidenttiehdokkaat ja tiedotetaan äänestämisestä. Lisäksi ehdokkaiden esittelyt ja äänestystä koskevat tiedotteet tulevat

Suomi-Seuran kotisivulle www.suomi-seura.fi Ajankohtaista-osioon. (Sutinat - Suomi-Seuran järjestötiedote, marraskuu 2011) Norjassa 12 äänestyspaikkaa Norjassa Suomen presidentinvaalien 2012 ennakkoäänestyksen ensimmäinen kierros on paikkakunnasta riippuen 11.-14. tammikuuta ja mahdollinen toinen kierros 25.-28. tammikuuta, joko yhtenä tai useampana päivänä. Norjassa äänestyspaikkakuntia ovat Bergen, Grimstad, Halden, Hamar, Hammerfest, Kirkkoniemi, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromssa, Trondheim ja Vesisaari.


18.11.2011

23

Åpent brev til statsråd:

Hvor ble det av kvenske språksentra? Norske kveners forbund – Ruijan kveenliitto (NKF-RK) er skuffet over at arbeidet med å bygge opp kvenske språksentra i Vadsø og Lakselv er stoppet opp. For to år siden skulle regjeringen satse for at kvensk kultur vitaliseres. Et av tiltakene var å bygge språksentra etter modell av de samiske. – Departementet tente på ideen og var raskt ute med å bevilge penger til utredning av to språksentre i første omgang. Arbeidet ble også støttet av daværende fylkesråd Kåre Simensen og Finnmark Fylkeskommune bevilget penger til arbeidet. Porsanger og Vadsø kommune tok utfordringen. Porsanger utredet etablering

av et kvensk språksenter og Vadsø kommune og Varanger museum utredet etableringen av en kvensk/ finsk språksenter. Forprosjektene ble gjennomført og etableringene ble utredet og søknader sent til departementet. Så ble det stille, konstaterer kvenforbundet. Forbundet har etterlyst kvenske språksentra i et brev til statsråd Rigmor Aasrud i FAD. NKF-RK peker på at det var departementet som bevilget penger og bestilte utredningene. – Departementet har ikke funnet det nødvendig å svare på de utredningene som de bestilte. Har vi gjort for dårlig arbeid eller er ikke departementet lenger enig i at språksenter er en god ide? spør NKF-RK. Forbundet sier at oppbyggingen av slike sentre vil ha stor betydning for revitaliseringen av kvensk språk og kultur. Forskere fra inn og ut-

land har påpekt at denne ressursen kan gjenvinnes gjennom en aktiv og målrettet politikk.

Toivoo kirjeenvaihtoystävää Katsoin netistä ohjelman kveeneistä ja kiinnostukseni alueesta nousi entisestään. Olisin kiinnostunut kirjeenvaihtoon jonkun sellaisen kanssa, joka haluaa ylläpitää ja vahvistaa suomenkieltä. Olen 60-vuotias, Mikkelissä asuva, mutta Kittilästä kotoisin oleva nainen. Rakastan Lappia, olen käynyt muutaman kerran P-Norjassa, myös Pykeijassa. Olen työskennellyt 30 v maatalous- ja puutarhatutkimuksen parissa, harrastan luontoa (kasvit, linnut ym), vaellusta ja kaikenlaista muutakin. Löytyisiköhän joku suomenkielestä kiinnostunut henkilö kirjoittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia joskus? Joku koululainen, mummo tai ihan kuka vaan. Ensimmäisen kirjeen tai yhteystiedot voi laittaa Ruijan Kaiun toimitukseen. Terveisin Ritva Mikkelistä

Paikoillanne, valmiit, joulua kohti! Ilta hämärtyy ennen kuin illan tajuaa alkaneenkaan ja kaulahuivi on käärittävä entistä tiukemmin höyryävän hengityksen peitoksi. Syksy taittuu hiljalleen talveksi ja kevääseen tuntuu olevan ihmisikä, mutta onneksi kaiken pimeyden keskellä on jokavuotinen henkireikä, joulu. Ihana, kamala joulu. Ihanaa siinä on kaikki se, mikä kuuluu piparintuoksuiseen aattoiltaan ja seesteisiin pyhäpäiviin: käsiä lämmittävä kuppi glögiä, hiljentynyt kaupunki ja tyhjät kadut, punaisina levollisesti hehkuvat kynttilät, kuusessa tuikkivat valot ja taivaalla tuikkivat tähdet. Kamalaa onkin sitten suunnilleen kaikki muu. Lokakuu ei ole edes ehtinyt vaihtua marraskuuksi, kun joulun merkit hiipivät kaupunkiin. Puiden lehdet ovat hädin tuskin pudonneet oksistaan, mutta markettien seinille ilmestyy jo jouluisia iskulauseita. Joulu On Pian Täällä! Tervetuloa Joulu! Joulutarjous! Osta Ajoissa Jouluksi! Lahjaksi Äidille! Anteeksi mitä, vastahan tässä vihdoin myönnettiin, ettei ole enää kesä! Ei kai kukaan vielä laita kranssia oveen ja työnnä torttuja uuniin. Tarvitseeko siis aattoillan ateriasta, lahjojen paketoinnista ja terassin koristeista oikeasti villiintyä kaksi kuukautta etukäteen? Sitä paitsi puolet ihmisistä

hoitaa jouluostoksensa joka tapauksessa viime tipassa, kun hienoimmat kinkut on jo riistetty tiskeistä. Kauppareissuista tulee melkoista selviytymistaistelua viimeistään marraskuussa, jos yrittää välttää joka tuutista tulvivan joulupropagandan. Milloin joulunajasta tuli kulutusjuhlan makuinen maratoni, jossa uuvuttavan pitkänmatkanjuoksun maaliviiva häämöttää aattoillassa? Pitäisikö joulukalentereihin lanseerata neljäkymmentä luukkua lisää? Jouluhysterian ja stressaavan hulinan kestäessä viikosta toiseen alan yleensä saada tarpeekseni tontuista, kulkusista ja poroista jo ennen ensimmäisenkään joulukalenterin luukun avaamista. Tänä vuonna tilanne kuitenkin on erilainen, sillä vietän koko joulukuuni toisenlaisissa merkeissä kuin koskaan ennen. Kimaltavien lumihankien ja höyryävien piparipeltien sijaan se kuluu turkoosin meren ja kulkukoirien luona Intian auringon paahteessa. Suomen marraskuuhun mahtuu kuitenkin vielä lukemattoman monta joulutarjousta, hehkuttavaa valomainosta ja kaupan käytävät tukkivaa joulukalenterivuorta. Toisin sanoen joudun tänä vuonna sietämään pelkästään joulun kaupallisen kääntöpuolen ilman pyhäpäivien palkitsevaa, aidon jouluista tunnelmaa. Sinnikkäästi aion kuitenkin kantaa perintei-

Europarådet har i flere rapporter kommet med skarp kritikk av Norges politikk på området.

Mirellan mietteitä

sen suklaakalenterini käsimatkatavaroissa, vaikka matkaseurani pitääkin sitä enemmän tai vähemmän naurettavana. Tavallaan ajatus jouluttomasta vuodesta kauhistuttaa, mutta toisaalta pääsen pahinta vilinää ja viime hetkien jouluryysistä karkuun jo muutaman viikon etuajassa. Lisäksi saan viettää rauhaisan aattoiltani sitten kun itse haluan: tammikuun lopun pakkasissa ja alkavan kevätlukukauden paineessa myöhäiselle joulurauhalle saattaa olla enemmän tarvettakin. Kaiken lisäksi piparitaikina on silloin varmaan jo alennuksessa. Taidankin varmuuden vuoksi viettää joulua ainakin kolme kertaa ennen ensi kevättä.

Mirella Baas Kirjoittaja on tuore kirjallisuuden opiskelija Helsingin yliopistossa, joka vuosi sitten mm. syötitti pitkääsiimaa pohjoisnorjalaisessa kalastajakylässä.

Klar, ferdig, jul! «...Jul er deilig. Juleaften med pepperkakeduft, late romjuldager. En kopp varm gløgg i hendene. Den stille byen med juletomme gater. Rolig glødende røde stearinlys. Lys i juletre og stjernene som blinker på himmelen… Omtrent alt det andre er bare forferdelig. Allerede før det ble november, var juledekorasjonene på plass og butikkene

startet å bombardere oss med slagordene sine: Julesalg! Juletilbud! Julen er snart her! Kjøp til jul! Når utviklet adventen seg til et forbrukerhysterisk maratonløp? Jeg er møkka lei av både nisser, bjeller og reindyr i god tid før jeg har åpnet den første luka i julekalenderen. Burde man lansere en julekalender med minst førti luker? …»


Retur: Ruijan Kaiku, Boks 1193, 9504 Alta

Kainulaisten ja suomalaisten lehti Den kvenske avisa

RUIJAN SUOMALAISIA – mailman ensimäinen näyttämäpeli missä muistelh aan suomalaisista nälkäpakolaisista 1860-luvun Vesisaaressa. Premiääri oon keskiviikkona 23. novemperikuuta. Kirjoittannu ja ohjannu läänintaiteilija Tuula Väisänen. Näyttämäpelin oon produseeranheet yhđessä Lapin esittävien taiteiden keskus Letke ja Rovanie men Teatteri. Mene hopusti! Tyhä nelje esitystä Rovaniemelä! • Skuespill om kvener i Vadsø på 1860-tal let får premiere i Rovaniemi 23. november. KUVA JOUNI PORSANGER / ROVANIE MEN TEATTERI

IVeViijbb^^ 6ggVc\ZbZci TROMSSA • Kvensk ungdomsmøte i Tromsø lørdag 10. desember fra kl 12-18. Er du mellom 14 og 30 år og ønsker å engasjere deg i kvensaken? Eller møte og være sammen med annen kvensk ungdom? Bli med på møte av Kvensk Ungdomsnettverk i Tromsø lørdag 10. desember fra kl 12-18 med middag kl 20.00. Reise og opphold fra resten av landet blir dekt av Norske kveners forbund. Alle velkommen! Program vil bli lagt ut etterhvert. Følg med i Facebooka! Nettside: www.ungdom.kvener.no Mer info og kontakt: Ivar Johnsen - Forbundssekretær i Norske Kveners Forbund på tlf 994 28 066 eller post@kvener.no POHJAIS-TROMSSA • Planleggingsmøter for Paaskiviikko 2012 Lyngen: 15. november. Sted: Fablab, Polleidet, klokka 11. Storfjord: 18. november. Sted: Møterommet på samfunnshuset i Skibotn. Klokka 11. Kåfjord: 18. november. Sted: Marielund, Manndalen klokka 14. Nordreisa: 22.november. Sted: Kantina i Halt-bygget klokka 14. Skjervøy: 23. november. Sted: Rådhuset, klokka 12.30. Velkommen alle sammen! Bli med å dra lasset sammen med oss, så planlegger vi fantastiske kvenkulturdager i

Nord-Troms i juni! (http://kvenkultursenteret.custompublish. com) KIERUA Kvenkvinner i arbeid. Fotoutstilling i foajéen på kulturhuset.Fotoutstillingen «Kvenkvinner i arbeid» vises nå i kulturhuset. Det er Nord-Troms Museum som har produsert utstillingen. Den har vært på rundtur i hele regionen. Nå er turen kommet til Skjervøy. Utstillingen er åpen for publikum i bibliotekets åpningstider i ukene framover. (http://www.skjervoy.kommune.no) BERGEN • Suomen itsenäisyyspäiväjuhla ja yhdistyksen 25-vuotisjuhla su 4.12.2011 Tälläkin kertaa saamme järjestää tämän juhlatilaisuuden Fiskedirektoratetissa. Aika ja muut tiedot ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa! Selvstendighetsfest og foreningens 25 års jubileum 4.12. Også denne gang har vi fått tilgang til Fiskedirektoratets lokaler på Nordnes. (http://finsk.nffib.org) STAVANGER 27.11 Sunnuntai, klo 15.00 Joulukirkko Bekkefaretin kirkko 03.12. Pikkujoulut 10.12 Lauantaikahvit klo 14-16@Lederne (Johanna) (http://suomisro.wordpress.com/tapahtumakalenteri/)

OSLO • Nytt språkkurs starter i desember. Qvän Østlandet starter opp med nytt videregående kurs. Kurset er rettet mot de som kan litt kvensk fra før eller har deltatt på begynnerkurs i kvensk. Kurset går over tre helger, totalt 30 timer med kursstart 10.-11. desember. De neste to kurshelgene blir 14.-15. januar og 28.-29. januar. Kurssted er Sogn frivillighetssentral, Minister Ditleffs vei 22 i Oslo. • Kvensk språkkafe i Oslo 3.desember Kveninnuoret/Kvenungdommen i Qvän Østlandet arrangerer Kvensk språkkafe for store og små i alle aldre i lørdag 3. desember. Et sosialt møtested med god anledning til å snakke kvensk. Det blir kl.16.00 på Samfunnshus vest på Røa, Østerliveien 4. • Barnas julefest søndag 27.11.2011 kl 16. Sted: Voksen kirkes menighetslokale, Jarbakken 7, 0767 Oslo (Buss 45 fra Majorstuen eller med egen bil. Det er stor parkeringsplass ved stedet.) Velkommen til HELE FAMILIENS JULEFEST søndag den 27. november kl 16. Hvem finner mandelen i julegrøten? Tør du sitte på fanget til Julenissen? Vi synger og går rundt juletreet! Det blir servert risengrynsgrøt, saft, kaffe og julebakst. Lotteri. Julenissen med gaveposer til barna besøker oss! Inngangsbillett 50/30 (under 2 år gratis) inkluderer servering og program, og gjelder som loddbillett. Påmeldinger senest 23.11: norskfin@norskfinsk.org Minna Ahtorinne,

ahtorinne@hotmail.com / 911 25 242 eller Riikka Lanne, riikkalanne@hotmail.com / 470 74 858. I samarbeid med Suomi-Seura Oslo. • Selvstendighetsfest tirsdag 6.12.2011 kl 19.30. Sted: Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, 0286 Oslo Velkommen til feiring av Norsk-Finsk Foreningens tradisjonsrike Finlands selvstendighetsfest i de historiske og majestetiske lokalene i Fredriksborg på Bygdøy. Ta 30-bussen til Fredriksborg stoppested, som er rett ved siden av lokalene. En del parkeringsplasser i nærheten. Festtale: Ambassadør Maimo Henriksson, musikk: Sanna Viljasaari (klarinett). Meny: Velkomstdrink, tradisjonell hjemmelaget finsk julemat, vin / øl / mineralvann, kaffe med juleterte. Pris: NOK 400,- for medlemmer, NOK 500,- for ikke-medlemmer. Betales helst på forhånd til konto 92351326001 (eller ved adkomst) Bindende påmelding senest 1.12: norskfin@norskfinsk.org; Ulla-Tuulia Malkamäki: ulla_tuulia.malkamaki@getmail. no/400 40 422; Annette Fält: annetti84@ gmail.com/451 38 562; Minna Ahtorinne: mahtorinne@hotmail.com/911 25 242; Riikka Lanne: riikkalanne@hotmail.com/470 74 858 (http://norskfinsk.org)