Page 1

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μυκήνες 22 Μαΐου 2017 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τάξη Γ1

1 Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

1.ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Σύµφωνα µε την παράδοση, ο µυθικός Περσέας, γιος του ∆ία και της ∆ανάης, αφού σκότωσε την τροµερή Μέδουσα, που πέτρωνε όποιον την αντίκριζε, έψαχνε µέρος να εγκατασταθεί. Κάποτε έφτασε και στις Μυκήνες. Είδε ένα λόφο που στα πόδια του απλωνόταν η πεδιάδα του Άργους και στο βάθος φαινόταν η θάλασσα. Του άρεσε το µέρος κι αποφάσισε να εγκατασταθεί εκεί. Άρχισε λοιπόν να κτίζει τις Μυκήνες. Κάλεσε και τους Κύκλωπες που έφτιαξαν τα τείχη. Παντρεύτηκε την Ανδροµέδα κι απόχτησε πολλά παιδιά κι εγγόνια. Το τελευταίο εγγόνι του ήταν ο Ευρυσθέας. Αργότερα, βασιλιάς των Μυκηνών έγινε ο Ατρέας και µετά ο γιος του, ο Αγαµέµνονας, που πολέµησε στην Τροία.


Η Πύλη των Λεόντων

Η Πύλη των Λεόντων είναι η κύρια είσοδος της ακρόπολης των Μυκηνών, του κύριου κέντρου του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. Η πύλη κατασκευάστηκε στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια της δεύτερης επέκτασης των οχυρώσεων στις Μυκήνες όταν βασιλιάς ήταν ο Ατρέας.

Τα κυκλώπεια τείχη Τα τείχη έπρεπε τώρα να χτιστούν τόσο ψηλά και γερά, ώστε να προξενούν φόβο στους εχθρούς, αλλά και να αντέχουν σε µια πιθανή πολιορκία. Οι πέτρες έπρεπε να µεταφερθούν από µακριά και µερικές ήτανε πάρα πολύ µεγάλες. Όµως, οι Μυκηναίοι είχαν αναπτύξει πολύ τις τεχνικές γνώσεις τους, έχοντας αντιγράψει αρκετά από τους προχωρηµένους σε τεχνικά έργα λαούς της εποχής, τους Αιγύπτιους και τους Χετταίους. Για να ανεβάσουν ψηλά στο τείχος τους µεγάλους ογκόλιθους, δηµιουργούσαν πλαγιαστές ράµπες από σάκους µε άµµο. Πάνω σ’ αυτές τοποθετούσαν ξύλινα µαδέρια στα οποία


Ο τάφος του Ατρέα

Ένας από τους μεγαλύτερους και τελειότερους μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους και τον πιο εντυπωσιακό από τους εννέα, που συνολικά έχουν βρεθεί στις Μυκήνες. Χρονολογείται μεταξύ του 1350 και του 1250 π.Χ. και θεωρείται ως ένα από τα ωριμότερα δείγματα του τύπου. Είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε για την ταφή κάποιου σημαντικού μέλους της βασιλικής οικογένειας των Μυκηνών. Ήδη από την εποχή του περιηγητή Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.) οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν το μνημείο ως «θησαυρό», δηλαδή ως θησαυροφυλάκιο του ιδρυτή της μυθικής μυκηναϊκής ακρόπολης, του Ατρέως. Μέχρι σήμερα ο τάφος είναι γνωστός και ως «θησαυρός του Ατρέως» ή «τάφος του Αγαμέμνονα».


ΛΥΝΩ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ

1. Η ακροστιχίδα των Αχαιών. 1 2 3 4 5 6

Α Χ Α Ι Ο Ι

5. Λάτρευαν τους θεούς του … 6. Ήταν θολωτοί (αντίστροφα).

1. Βρισκόταν μέσα στην ακρόπολη. 2. Έπαιρναν από την Κύπρο. 3. Τραγουδούσε ηρωικά κατορθώματα. 4. Μυκηναϊκό κέντρο.


Ο χώρος των Μυκηνών αναδύθηκε στην επιφάνεια στα τέλη του 19ου αι. (το 1874) από τις ανασκαφές του Γερμανού Ερρίκου Σλήμαν, ο οποίος εντόπισε την περιοχή οδηγούμενος από τη περιγραφή του περιηγητή Παυσανία και από ανασκαφές, που έκαναν αργότερα Γερμανοί, Άγγλοι και Έλληνες αρχαιολόγοι. Οι ανασκαφές αυτές έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα τόσο εντός των τειχών της μυκηναϊκής ακρόπολης, όσο και στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα τείχη.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις μυκήνες (1)  
Advertisement