Gewoon Chiropractie

Page 1

GEWOON C H I RO P R AC T I E Welke klachten behandelt een chiropractor Wetenschappers in Nederland

Chiropractoren op bezoek bij neurochirurg Drs. Patrick Simons 1


De Nederlandse Chiropractoren Associatie De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) is de oudste beroepsvereniging van en voor chiropractoren in Nederland. Sinds haar oprichting in 1975 streeft zij naar erkenning van chiropractie in Nederland en maakt de vereniging zich sterk voor chiropractische zorg volgens de allerhoogste kwaliteitsstandaard. Missie De NCA is opgericht met als doel gekwalificeerde chiropractoren in Nederland te verenigen in een professionele organisatie. De NCA staat in dienst van haar leden en heeft tevens als doel om in het belang van de patiënten de kwaliteit van de chiropractische zorg, aangeboden door haar leden, te bewaken. De NCA en haar leden kenmerken zich door: Kwaliteit De NCA chiropractor is een universitair geschoolde zorgprofessional. Het lidmaatschap van de NCA staat garant voor een hoog opleidingsniveau en hoge bij- en nascholingseisen. NCA chiropractoren werken volgens de gangbare normen van ‘Evidence Based Practice’. De behandeling en diagnose zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en klinische ervaring, met aandacht voor de individuele behoeften van de patiënt. Expertise De NCA chiropractor is een expert op het gebied van de wervelkolom, het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. De kern van ons werkterrein omvat de diagnose en behandeling van rugklachten, nekklachten, hoofdpijn en overige functionele klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en zenuwstelsel). Integriteit De NCA chiropractor (be)handelt altijd in het belang van de patiënt door op een zo efficiënt mogelijke manier de patiënt klachtenvrij te maken en te houden. Participatie en zelfredzaamheid van de patiënt zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Duurzaamheid De NCA chiropractor draagt bij aan een duurzame gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. Laagdrempelige, oplossingsgerichte en kostenefficiënte zorg met een focus op het stimuleren van gezondheid, educatie en preventie zijn gegarandeerd.

2


V O O R W O O R D Beste lezer, Fijn dat u ons NCA Magazine heeft opgepakt! In dit magazine leest u de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en aspiraties die wij als chiropractoren hebben. Met als doel om een verschil te maken in de levens van onze patiënten. Hopelijk kunnen we wat mythes ontkrachten en u met nieuwe kennis en verse feiten uitrusten. Veel leesplezier!

Wordt het niet tijd om bij elkaar te komen? Er zijn ruim 2 miljoen mensen in Nederland geregistreerd met lage rugklachten, en dit aantal stijgt ieder jaar, volgens het RIVM. De kosten terzijde – een geschatte 3,5 miljard aan directe en indirecte kosten – rugklachten zijn zeer vervelend voor het betreffende individu. Men slaapt minder goed, sport minder, kan zich minder goed concentreren oftewel de levenskwaliteit gaat achteruit als men pijn heeft. In Europa zijn rugklachten de nummer één oorzaak van eerder stoppen met werken, met alle persoonlijke en maatschappelijk-economische gevolgen van dien. Historisch gezien heeft chiropractie lang een leven geleid parallel aan de reguliere zorg, zeker hier in Nederland. Maar we zien veranderingen in landen om ons heen. Als we kijken naar de samenwerking in Denemarken of Zwitserland dan zijn de banden met de medische wereld veel nauwer en studeren de studenten chiropractie de eerste drie jaar van hun studie samen met geneeskundestudenten. Na het afstuderen wordt er samengewerkt om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden op alle vlakken. In Noorwegen mogen chiropractoren hun patiënten ziekmelden (wat tot verlaging van ziekteverzuimkosten geleid heeft), en in Denemarken mogen ze direct röntgen- en MRI onderzoek aanvragen vanwege hun status als eerstelijnszorgverlener.

wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen die op het lijf geschreven zijn van een chiropractor: de patiënt geruststellen en actief houden, spinale manipulatie, oefeningen en patiënten aanmoedigen om zelfredzaam te zijn. In deze reeks artikelen wordt zelfs de Deense opleiding als voorbeeld gesteld van een innovatieve manier van geïntegreerd onderwijs! Dit jaar kwam er een grootschalige Cochrane Review uit over spinale manipulatie voor lage rugklachten, geschreven door o.a. Dr. Sidney Rubinstein en PhD-studente Annemarie de Zoete – beide chiropractoren. Een Cochrane review is een publicatie van het Cochrane-netwerk, voorheen bekend onder de naam “Cochrane Collaboration”. Cochrane reviews worden beschouwd als de gouden standaard voor het wetenschappelijk bewijs. In de review werd geconcludeerd dat manipulatie even effectief is als de gangbare zorg. Zelfs Harvard raadt aan om een chiropractor te raadplegen als men lage rugklachten heeft. Al met al: ‘Evidence-Based Practice’ op gebied van lage rugklachten concludeert dat chiropractie geïncludeerd moet worden in ‘shared care pathways’. Volgens een publieksonderzoek in 2018 heeft 24% van de Nederlanders een chiropractor bezocht, of is nog onder behandeling. De patiënten weten ons dus te vinden – nu nog de ‘gevestigde orde’. Zou het niet fijn zijn, als we samen bovengenoemde ‘shared care pathways’ kunnen ontwikkelen? Geen enkel beroep kan lage rugklachten volledig laten verdwijnen, maar met alle beroepen bij elkaar komen we waarschijnlijk wel verder. Wij als NCA-chiropractoren zijn er in ieder geval klaar voor om met alle stakeholders in gesprek te gaan voor het verbeteren van de levenskwaliteit van Nederlanders met rugpijn. Gitte Tønner, M.Sc, Chiropractor Voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat ik als Deense chiropractor, opgeleid in Denemarken, mijzelf af en toe afvraag waarom de stand van zaken in Nederland zo anders is. De laatste tijd worden artikelen gepubliceerd die onze dagelijkse ervaringen in de praktijk goed weergeven. “The Low Back Pain Series” van The Lancet (2018) is één voorbeeld van Bronnen: https://www.nca.nl/4230-2/  Hartvigsen et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018;391: 2356  Foster et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges and promising directions. Lancet 2018; 391: 2368  Williams et al. Musculoskeletal conditions may increase the risk of chronic disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMC Medicine. 2018; 16: 167.  Buchbinder. Low Back Pain: A call for action. Lancet 2018; 391: 2384  Rubinstein et al. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ BMJ 2019;364:l689  https://www.sdu.dk/en/uddannelse/ bachelor/klinisk_biomekanik  https://www.balgrist.ch/en/departments/chiropractic-medicine/  https://www.health.harvard.edu/pain/where-to-turn-for-low-back-pain-relief  https://www. nca.nl/wp-content/uploads/ID_NCA_Infographic_Inzage3.pdf  https://www.nca.nl/4198-2/

Afbeelding NCA

3


Uit wereldwijd onderzoek blijkt: Chiropractie en manuele therapie effectief bij behandeling chronische lage rugpijn. Een Cochrane review 1

Effectiviteit van manipulatie van de wervelkolom bij patiënten met chronisch lage rugpijn Naar schatting hebben 2,3 miljoen Nederlanders chronische lage rugklachten, waarvan 10-15% chronische klachten die langer dan 3 maanden duren. Voor de individuele patiënt is dit een groot probleem, maar het kost de maatschappij ook geld, door bijvoorbeeld ziekteverzuim. De kosten en belasting voor de samenleving zijn enorm. Een groot deel van deze patiënten komt bij manuele therapeuten en chiropractoren terecht. Deze maken onder andere gebruik van manipulatie van de wervelkolom, in de volksmond bekend als ‘kraken’. Deze therapie heeft voornamelijk als doel de beweging en het functioneren van de wervels in de rug te verbeteren waardoor pijnklachten afnemen. De basis van de techniek is het veilig manipuleren van zacht weefsel, o.a. het kraakbeenkapsel van de wervels, om de bewegingsvrijheid van de rug te verbeteren oftewel wervelblokkades opheffen. Dit door middel van nauwkeurig gedoseerde druktechnieken. Het doel is dat patiënten minder pijn ervaren en beter functioneren. Onderzoekers aan de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben alle wetenschappenlijke studies naar de effectiviteit van deze behandeling voor mensen met chronische rugklachten samengevat. Het onderzoek was een update van een eerdere Cochrane Review. Inmiddels zijn de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het vakblad BMJ (British Medical Journal).

4

Er werden in totaal 47 studies gevonden waarin meer dan 9.000 patiënten zijn onderzocht. Het effect van manipulatie en mobilisatie werd vergeleken met verschillende typen behandelingen. Manipulatie van de wervelkolom geeft een vergelijkbaar effect op zowel korte-, midden- en lange-termijn als oefentherapie en standaard eerstelijnszorg. Dit betekent dat manipulatie/mobilisatie een alternatief zou kunnen zijn voor deze patiëntenpopulatie. Over kosteneffectiviteit is nog te weinig bekend. Manipulatie van de wervelkolom zoals het door chiropractoren of manuele therapeuten wordt uitgevoerd staat niet in de NHG Standaard voor de behandeling van chronische lage rugpijn. De resultaten uit de systematische review en meta-analyse geven aanleiding deze richtlijn te herzien. Nieuw onderzoek is nodig om kosteneffectiviteit van de verschillende behandelopties voor chronische lage rugklachten te bepalen. Daarnaast heeft het prioriteit om te identificeren welke mensen met chronische rugklachten het meest baat hebben bij manipulatie van de wervelkolom en welke meer baat hebben bij andere behandelingen zoals oefentherapie. Financiering van onderzoek naar chronische rugklachten heeft helaas geen prioriteit in onderzoeksprogramma’s en subsidieverleners van de Nederlandse overheid. En dat terwijl een recente studie van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft aangetoond dat rugklachten al sinds 1990 in de wereld de grootste rol spelen in het aantal jaren dat mensen leven met beperking (‘years lived with disability’).


Deze studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en Radboud UMC. Het onderzoek is in 2016 gestart. Wat is een Cochrane systematische review 2? Een Cochrane review is een speciale vorm van een systematische review. Het unieke van Cochrane systematische reviews is, dat deze niet alleen een onafhankelijke, kwalitatief hoogstaande bron van informatie vormen, maar ook periodiek geactualiseerd worden en het product zijn van internationale samenwerking, waardoor toegang verkregen wordt tot voor de meeste individuen weinig of niet toegankelijke internationale bronnen van informatie. Een Cochrane systematische review kan derhalve als de ultieme vorm van bewijsvoering beschouwd worden en een sleutel tot het praktiseren van evidence-based medicine.

Bronnen: 1. S M Rubinstein, A. de Zoete, doctoral student et al. (2019) Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials BMJ 364 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l689 (Published 13 March 2019) ď Ž 2. https://netherlands.cochrane.org

Afbeelding Sidney M Rubinstein

5


DEZE KLACHTEN BEHAND Het vakgebied van de chiropractor omvat klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat, met een nadruk op de wervelkolom en het zenuwstelsel. Een fundamenteel uitgangspunt is dat er een nauwe functionele samenhang is tussen het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel. Een correct en efficiënt functioneren van het bewegingsapparaat is een voorwaarde voor een optimaal functionerend zenuwstelsel, en vice versa.

mits gecombineerd met oefeningen • Klachten aan perifere gewrichten (bijvoorbeeld; patellofemoraal pijnsyndroom, laterale epicondylitis, schoudergordelklachten, plantaire fasciitis) • Klachten ten gevolge van artrose, mits hierbij gespecificeerd is dat het uitsluitend om symptomatische verlichting gaat.

Hieronder volgt een opsomming van lichamelijke aandoeningen waarvoor ruime wetenschappelijke evidentie bestaat dat chiropractie een aannemelijke behandeloptie is en derhalve als zodanig geclaimd mag worden1: • Lage rugklachten en geassocieerde symptomen: (uitstralingsklachten, stijfheid, bewegingsbeperkingen, zogenoemde ischias of hernia); • Nekklachten en geassocieerde symptomen (uitstralingsklachten, stijfheid, bewegingsbeperkingen); • Cervicogene hoofdpijn • Cervicogene duizeligheid en BPPV; • Whiplash geassocieerde klachten

Bronnen: 1. Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: The UK Evidence Report. Chiropr Osteopat. 2010 Feb 25;18:3. doi: 10.1186/1746-1340-18-3  2. S. Rubinstein, C.E. Pfeifle et al. (2000) Chiropractic patients in the Netherlands: a descriptive study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 23: 8; 557-563

6

Afbeelding NCA


DELT EEN CHIROPRACTOR Chiropractie is voor alle leeftijden De behandeling richt zich op stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat en de relatie tot het zenuwstelsel.

verwijzing naar de huisarts, eventueel met een begeleidend schrijven met daarin de bevindingen van de chiropractor, is daarbij een veelvoorkomende actie.

Behandeltechnieken die gebruikt worden door chiropractoren: • Chiropractische gewrichtsmanipulaties • Mobilisaties • Specifieke chiropractische technieken (e.g. Activator, SOT, Flexie-distractie) • Myofasciale technieken • Revalidatieoefeningen / corrigerende training • Taping, dry-needling etc.

Oorzaak oplossen De chiropractor begint altijd met het zoeken naar de oorzaak van een klacht. Het gehele lichaam wordt in acht genomen (holistische benadering). Bijvoorbeeld: pijn in de knie kan veroorzaakt worden door een dysfunctie elders in het lichaam. Door de behandeling te richten op deze dysfuncties kan de druk in de knie ook verminderd worden waardoor deze de kans krijgt om te herstellen. Bij acute beschadigingen (bijv. een gescheurde kruisband) is er uiteraard eerst een andere actie vereist en zullen chiropractoren direct doorsturen.

Door gedegen onderzoek en een gerichte behandeling lokaliseert en corrigeert de chiropractor blokkades. Chiropractie is zeer geschikt voor alle leeftijden. Natuurlijk zijn technieken aangepast aan de leeftijd en klacht van de patiënt. Door het brede scala aan technieken en zijn medische en anatomische kennis heeft de chiropractor de vaardigheden om een persoonlijk behandelplan te maken aansluitend op de specifieke fysieke condities van de patiënt.

Samenwerken Een chiropractor werkt, indien nodig, graag samen met andere therapeuten of specialisten om het beste resultaat voor de patiënt te behalen. De patiënt staat hierin altijd centraal. Doordat een chiropractor vanuit de opleiding een goede kennis van andere therapieën en specialismes heeft, kan een goede samenwerking bewerkstelligd worden.

Typische verdeling van klachten in een chiropractiepraktijk 2: 49% lage rugklachten 27% nek- en hoofdpijnklachten 24% schouderklachten, heupklachten, sportblessures, duizeligheid etc. Juiste diagnose stellen Chiropractoren zijn uitstekend opgeleid om diagnoses te stellen. Mocht de klacht waarmee een patiënt komt niet geschikt zijn voor een chiropractische behandeling, dan zal de chiropractor doorverwijzen naar de juiste specialist. Een

Pragmatisch Door de chiropractor wordt pragmatisch naar een klacht gekeken. Hierbij worden meerdere aspecten in acht genomen die kunnen bijdragen aan de klacht van de patiënt. Denk hierbij aan: ergonomie, leefstijl, voedingspatroon en de geestelijke gesteldheid van de patiënt. Patiënten krijgen advies of oefeningen mee om in de toekomst zoveel mogelijk de klacht te voorkomen en zelf bij te dragen aan het genezingsproces. Als er een intensiever traject voor nodig is werken chiropractoren graag samen met andere therapeuten.

7


CHIROPRACTOREN OP BEZOEK BIJ NEUROCHIRURG DRS. PATRICK SIMONS Hernia - hoe te handelen bij verdenking Chiropractoren zien allerlei verschillende klachten aan het bewegingsstelsel voorbijkomen, waaronder hernia van de lage rug. Met onze behandelmethoden kunnen we deze patiënten vaak helpen, maar helaas is dit niet altijd het geval. Een consult bij de neuroloog of neurochirurg is dan geïndiceerd. Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren omtrent het huidige beleid op het gebied van herniaoperaties hebben chiropractoren T.F. Bakker en A.C. Holleman een dagje meegekeken in de Mediapark-kliniek van neurochirurg drs. Simons in Keulen. Even voorstellen Met 25 jaar werkervaring en meer dan tienduizend herniaoperaties op zijn naam kunnen we Drs. Simons gerust dé specialist op het gebied van wervelkolomchirurgie noemen. Hij heeft er gaandeweg bewust voor gekozen om zich te specialiseren in herniaoperaties van nek en rug, omdat hij specialiseren een belangrijk voorwaarde voor succes acht.

Informeren is ‘key’ Drs. Simons merkt dat patiënten vaak nog geen helder beeld van hun situatie hebben. Door het geven van duidelijke uitleg weten patiënten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. De meeste patiënten blijken daarna zonder verdere ingrepen en behandelingen verder te kunnen met hun leven. Slechts 20 procent van de patiënten voldoet aan de voorwaarden voor het ondergaan van de operatie. Operatie en herstel Drs. Simons heeft in de afgelopen 25 jaar vele operatietechnieken voorbij zien komen en heeft op basis van al zijn ervaring met deze technieken de naar eigen zeggen beste methode ontwikkeld. Dankzij de weinig invasieve 3D-micro operatietechniek zijn de risico’s laag. Afwachtend beleid in Nederland Veelal wordt in Nederland het standpunt gehanteerd dat opereren pas in beeld komt wanneer er sprake is van uitval.

Zorgtraject in de Mediapark-kliniek Totaalplaatje Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreide anamnese plaats, waarbij de hulpvraag centraal staat. Tevens wordt er beeldvormend onderzoek gedaan. Vervolgens wordt samen met de patiënt gekeken waar de overeenkomsten tussen de onderzoeksresultaten en het klachtenpatroon liggen en of op basis hiervan een verklaring voor de pijnklachten bepaald kan worden. Volgens Drs. Simons is het van groot belang om het beeldmateriaal naast het bijbehorende verhaal te leggen. Zo is er minder kans dat er zaken gemist worden. In de MediaPark-kliniek is de wervelkolomchirurg, in samenspraak met de patiënt, volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van het traject. Hij verricht niet alleen de operatie, maar begeleidt de patiënt ook persoonlijk zowel vóór als ná de operatie, zonder dat er een neuroloog of radioloog aan te pas komt. Alleen als alle informatie, alle handelingen en alle resultaten zich in dezelfde handen bevinden kan het proces continu verbeterd worden. Tevens wil drs. P. Simons als wervelkolomchirurg volledig achter zijn beslissingen staan en de patiënt achteraf altijd alle benodigde nazorg kunnen geven.

8

Dit betekent een beschadiging van de zenuw. Aangezien de operatie alleen de hernia weg kan nemen en eventuele zenuwschade niet ongedaan kan maken acht Drs. Simons het beter om opereren al te overwegen bij aanhoudende pijn en vóórdat er uitval optreedt. Het is namelijk maar de vraag of de beschadigde zenuw zich vanzelf herstelt. Uiteraard wordt er pas geopereerd als de oorzaak van de klachten duidelijk is, de risico’s van een operatie klein zijn en de patiënt de wens heeft om op korte termijn van de pijn verlost te worden. Littekenweefsel Volgens Drs. Simons is littekenweefsel goed, daar het een natuurlijke oplossing van het lichaam is om een wond te helen. Klachten die pas langere tijd na de operatie ontstaan zouden geen verband houden met de eventuele aanwezigheid van littekenweefsel, want dan hadden deze klachten zich wel eerder geopenbaard.


Wetenschappelijk is bewezen dat de resultaten van een herniaoperatie na een jaar gelijk zijn aan die van conservatieve behandelingen. Drs. Simons vraagt zich naar aanleiding hiervan echter af hoe de kwaliteit van leven in dat jaar geweest is. Kwaliteit van leven staat in hoog vaandel bij Mediapark-kliniek. De toekomst Drs. Simons verwacht niet veel grote veranderingen in de toekomst. Zelf werkt hij met een 3D-micro operatietechniek en hij hoopt dat deze en andere weinig invasieve technieken steeds meer ingezet gaan worden.

Drs. Patrick Simons houdt in Nederland spreekuren in Echt en Venlo. Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de behandeling. Contact opnemen voor vragen van patiĂŤnten of zorgverleners of het maken van een afspraak kan via hernia@mediapark-klinik.de. De Mediapark-kliniek kent geen wachttijden. Afbeelding Drs. Patrick Simons

9


Het Noorse onderhoudsbehandeling programma De effectiviteit van chiropractische onderhoudsbehandelingen tegen symptomatisch gerichte behandelingen van herhaaldelijk en aanhoudende lage rugpijn. A randomized controlled trial.1 Samenvatting en implicatie voor de praktijk

Afbeelding NCA

10


Lage rugpijn is een vaak voorkomende klacht die gepaard gaat met veel leed. De pijn die wordt ervaren door lage rugpijn bij mensen, families, gemeenschappen en industrieën is aanzienlijk en is nu in de wereld de grootste oorzaak van beperkingen in activiteiten en verzuim op werk. Het is een gegeven dat chronische, recidiverende lage rugpijn een negatieve impact heeft op de samenleving en daarom is preventie noodzakelijk. Tot nu toe is er weinig bewijs dat door oefentherapie gecombineerd met adviezen het risico op recidiverende lage rugpijn wordt verlaagd. Chiropractoren zijn getraind in het onderzoeken en behandelen van bewegingsapparaat-gerelateerde aandoeningen, waarvan lage rugpijn de meest voorkomende is. De meerderheid van chiropractiepatiënten wordt behandeld met manipulatie en/ of mobilisatietechnieken, ontvangt adviezen en eventueel oefeningen. Manuele therapie is bewezen effectief voor patiënten met lage rugpijn2. Voor patiënten die manuele therapie ondergaan is de uitkomst bij het vierde consult een belangrijke voorspeller. Deze patiënten, die snelle vooruitgang boeken, hebben ook een grotere kans op een goede uitkomst bij drie en 12 maanden.

Onder chiropractoren komt het vaak voor dat ‘onderhoudsbehandelingen’ worden aangeraden, dit zijn consulten voor de preventie van aanhoudende pijn aan het bewegingsapparaat en verstoorde functie. Zulke behandelingen bestaan uit manuele therapie, op-maat-gesneden oefeningen en advies. Methode In dit onderzoek werden twee type interventies toegepast: onderhoudsbehandelingen die op preventie gericht waren en een controle groep waarin patiënten uitsluitend op symptomatische basis werden behandeld. De interventie bestond uit persoonlijke onderhoudsbehandelingen gebaseerd op praktijkervaring. Resultaat De primaire uitkomst was het aantal dagen lage rugpijn die patiënten ervoeren gedurende een 12 maanden follow-up periode. Dit werd door wekelijkse sms-berichten naar de patiënten bijgehouden gedurende dit jaar. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten die de interventie ontvingen 12,6 dagen minder lage rugpijn hadden dan de controle groep op jaarbasis. Dit resultaat was behaald door gemiddeld 1,7 meer behandelingen uit te voeren. Dit bleek ook kosteneffectief te zijn. Conclusie Onderhoudsbehandelingen bij patiënten met chronische, recidiverende klachten kunnen een effectieve en kosteneffectieve methode zijn voor het voorkomen van lage rugpijn.

1. Eklund et al. (2018) The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment forrecurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trial PLOS Cognitive Neuroschience Channel  2. S M Rubinstein, A. de Zoete, doctoral student et al. (2019) Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials BMJ 364 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l689 (Published 13 March 2019)

11


Studie Chiropractie De opleiding tot chiropractor is een voltijdse universitaire opleiding van vijf academiejaren (Master), gevolgd door een deeltijdse beroepsopleiding van ĂŠĂŠn jaar in het land waar het beroep zal uitgeoefend worden. Deze universitaire studie, sluit perfect aan bij VWOstudenten die een natuur en gezondheid of techniek profiel gekozen hebben. De opleiding vertoont grote gelijkenissen met de opleiding geneeskunde (Anatomie, Pathologie en Fysiologie) met een sterke klemtoon op vakken als Biomechanica, Radiologie en Orthopedie. Vanaf het eerste jaar krijg je een aanzienlijke portie praktijkvakken en dit bouwt op naar het vijfde jaar dat een klinisch stagejaar is. Chiropractie wordt (nog niet) aan de Nederlandse universiteiten onderwezen. Studenten die voor dit beroep kiezen, kunnen de opleiding daarom enkel in het buitenland volgen. De opleidingen chiropractie in Europa zijn geaccrediteerd door de European Council for Chiropractic Education (ECCE) en de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

12

Afbeelding AECC


Advertentie

Hoogwaardige voedingssupplementen met een heilzaam effect Dé specialist in voedingssupplementen voor zorgprofessionals Bij Perfect Health kunt u terecht voor hoogwaardige voedingssupplementen. Al meer dan 11 jaar werken wij succesvol samen met zorgprofessionals. Perfect Health heeft voedingssupplementen voor het immuunsysteem, gewrichten, botten en spieren, hart en vaten, hersenen, darmen en de blaas.

Ons succes? Wij bieden niet alleen onze hoogwaardige voedingssupplementen aan, maar wij ondersteunen zorgprofessionals ook in het succesvol toepassen van voedingssupplementen. Samen met u kijken wij naar de gewenste werkwijze die het meest bij u past.

Waarom Perfect Health Deskundig advies voor uw cliënten door onze hoogopgeleide gezondheidsconsulenten. Voedingssupplementen met de best opneembare ingrediënten van de hoogste kwaliteit in optimale doseringen. Breed samengestelde productformules voor een beter resultaat. Bijzondere kennis en ervaring in het succesvol

Meer weten?

toepassen van voedingssupplementen in een

Wij vertellen u graag meer. Neem contact

therapeutische omgeving.

met ons op via info@perfecthealth.nl of

Voedingssupplementen op basis van wetenschappelijk onderzoek.

bel direct met 020 - 2809200. Kijk ook op www.perfecthealth.nl

13


Waarom valt chiropractie onder alternatieve geneeswijzen in Nederland?

Vaak stellen onze patiënten de vraag waarom chiropractie onder alternatieve geneeswijzen valt. Dat is een hele goede vraag. Vaak wordt gedacht dat dit te maken heeft met de wetenschappelijke onderbouwing, maar dit is niet het geval. Een geneeswijze wordt alternatief genoemd wanneer de geneeswijze niet officieel erkend is door de overheid. Dit is in Nederland helaas nog steeds het geval voor chiropractie. Ondanks dat het onder andere in landen als Australië, Canada, Nieuw Zeeland, de VS en Engeland al jaren erkend wordt blijft Nederland hierin achter. In december 1993 werd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, kortweg ook de Wet BIG genoemd, geregeld welke personen tot welke handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg gerechtigd waren. De wet

14

is ooit opgesteld omdat er malpraktijken waren en de medische zorg gereguleerd diende te worden om zo de patiënt beter te beschermen tegen ondeskundig handelen. Eén vereiste om hierin opgenomen te worden als beroep was dat er een Nederlandse opleiding bestond. Dit was en is nog niet het geval voor chiropractie. Daar staat tegenover dat er in andere landen in Europa en over de hele wereld goede universitaire opleidingen zijn. Gelukkig is het al door verschillende instanties opgemerkt dat het goed zou zijn om de nieuwe inzichten van wetenschappelijk onderzoek goed te bekijken en daarmee bewezen effectieve behandelmethodes toe te voegen aan de reguliere geneeswijze1. Het feit dat chiropractie alternatief wordt genoemd heeft dus meer met politiek te maken dan met bewijsvoering.


Er zijn ondertussen talloze wetenschappelijke onderzoeken die de behandelingen van een chiropractor onderschrijven, een paar voorbeelden zijn te vinden in dit magazine. Er wordt door NCA chiropractoren gestreefd naar de best mogelijke zorg; de zorg is daarmee evidence based en best practice. Hierdoor richten wij ons voornamelijk op klachten aan de wervelkolom zoals rugklachten, nekklachten, hoofdpijn en overige klachten gerelateerd aan functionele stoornissen van het bewegingsapparaat en zenuwstelsel. Heeft dit consequenties? Ja en nee. Vanuit een patiënten-perspectief worden de behandelingen vergoed vanuit het aanvullende pakket. Hoeveel hangt af van de zorgverzekering en het pakket. Dit is te vinden op chiropractievergoeding.nl. Het is wel belangrijk

om na te gaan of een chiropractor is ingeschreven bij een beroepsvereniging (NCA) of geregistreerd staat bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Zo is er zekerheid dat een chiropractor een officiële opleiding heeft afgerond, want de titel ‘chiropractor’ is helaas niet beschermd. Een geregistreerde chiropractor houdt ook zijn kennis up-to-date door middel van vele uren bijscholing net zoals artsen en fysiotherapeuten bijvoorbeeld. Maar zo lang chiropractie als alternatief wordt beschouwd, komt er geen subsidie voor onderzoek vrij vanuit de overheid en worden chiropractoren nog te weinig betrokken bij het ontwikkelen van nationale richtlijnen.

1. Rapport Zonmw: https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/defsignalement0703.pdf  2. Figuur; Bron https://www.wfc.org

15


Chiropractie en topsport

Begeleiding van Team Sunweb en het RTC wielrennen Limburg Maarten Tielen, sportchiropractor uit Maastricht bij ChiroMotion, ziet in zijn praktijk naast patiënten met rug-, nek- en hoofdpijnklachten, ook veel topsporters. Hij begeleidt onder andere team Sunweb en werkt ook in het Regionaal trainingscentrum wielrennen Limburg. Hij is mee geweest naar onder andere de Tour de France en Giro d’Italia.

omdat de gewrichten niet goed functioneren, compenseren andere spieren en gewrichten. Op lange termijn resulteert dit in een blessure door overbelasting.

Sportchiropractie is voor zowel recreatieve sporters als topsporters erg effectief, maar het heeft vaak nog weinig bekendheid. Bij sportblessures kijkt een sportchiropractor tijdens de intake naar de gehele bewegingsketen, de functie en beweging van de gewrichten en de functie en Afbeelding Maarten Tielen coördinatie van de spieren. Op basis van een gedegen onderzoek wordt er een beslissing gemaakt of er een doorverwijzing nodig is naar de sportarts of andere medische specialist, of dat er gestart kan worden met een behandeltraject.

Werken in de topsport is een prachtige ervaring voor Maarten. “Je komt op plekken waar je anders nooit zou komen, je werkt met een heel medisch team en je werkt met de beste sporters ter wereld!” Chiropractie krijgt steeds meer erkenning en streeft naar een zo groot mogelijk evidencebased gehalte. Deze ontwikkeling heeft ook positieve invloed op de (top)sportwereld. De chiropractor maakt steeds vaker deel uit van het medisch team dat de topsporters begeleidt en is als behandelaar voor sporters niet meer weg te denken. “We kunnen op een snelle en effectieve manier zorgen dat een sporter van de blessure geneest en zich weer kan focussen op zijn of haar prestaties,” zegt Maarten.

Een blessure bij (top-)sporters wordt vaak veroorzaakt door disfuncties van spieren en gewrichten. Hierdoor ontstaan compensatiepatronen en ontstaan er klachten door overbelasting. Onze expertise en ervaring ligt in het behandelen van de oorzaak van deze disfuncties in bewegingsketens om op die manier blessures te verhelpen. Maarten werkt veel met duursporters en is tevens de vaste chiropractor van team Sunweb (wielersport) en van de Nederlandse Triatlon Bond. Hierdoor werkt hij veel samen met bekende topsporters.

Maarten vertelt over zijn begin bij team Sunweb:“In het begin was de ploeg niet bekend met chiropractie en ook niet met de positieve effecten die chiropractie op de sportprestaties kan hebben”. Voor Maarten was dit natuurlijk een uitdaging: de werking en effectiviteit van chiropractie laten zien. Maarten kwam bij de ploeg om de wielrenners te behandelen na valpartijen. Hun ervaring was dat ze sneller herstelden en dat er blessures voorkomen konden worden. Na de resultaten van deze behandelingen raakte ook het management van de ploeg overtuigd dat chiropractie van toegevoegde waarde was.

Maarten zegt: ‘Oorzaken van blessures in het wielrennen zijn vaak de valpartijen of een verkeerde positie op de fiets. Door een langdurige verkeerde positie, een bewegingsbeperking

Sindsdien zijn de wielrenners en andere sporters zeer regelmatig in Maarten’s chiropractiepraktijk in Maastricht te vinden. Daarnaast gaat hij ook vaak met de wielrenners mee

16


Afbeelding Maarten Tielen

Afbeelding Maarten Tielen

Over preventie zegt Maarten het volgende: “Veel atleten behandel ik preventief, zeker in belangrijke fases van trainingen ter voorbereiding van een groot doel, zodat alle gewrichten en spieren optimaal functioneren en het lichaam niet de kans krijgt om te compenseren. Daardoor is de kans op blessures kleiner, en kunnen de sporters, ondanks de zware intensieve trainingsarbeid, goed blijven trainen om de beste prestaties neer te zetten”.

gewrichten, wat het bekende krakende geluid maakt. Maarten geeft aan dat dit veilig is voor het lichaam: “Bij het losmaken van de gewrichten ontstaat een drukverschil, waarbij een stikstofbelletje uit de gewrichtsvloeistof ontsnapt en zo het typische geluid van het ‘kraken’ veroorzaakt. Dit is een veilige techniek, effectief om lichamelijke klachten te verhelpen”. Bij de behandeling manipuleert Maarten de gewrichten zodanig dat de bewegingsketen weer goed kan functioneren en de spieren weer de juiste functie krijgen. ‘Spieren moeten goed kunnen samenwerken met elkaar en op het moment dat een spiergroep overactief wordt ontstaat er, als reactie daarop, overcompensatie bij een andere spiergroep”. Maarten werkt vaak samen met sportfysiotherapeuten om door middel van stabiliserende en functionele oefeningen alles zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De behandeling door een sportchiropractor bestaat onder andere -maar zeker niet uitsluitend- uit het manipuleren van de

Noot van de redactie: Onlangs is bekend geworden dat Maarten Tielen het Jumbo-VISMA team gaat ondersteunen.

ter ondersteuning van hun prestaties, naar de grote rondes, zoals de Giro, Tour De France en de Vuelta. Na de etappes worden de wielrenners behandeld, waardoor ze zo min mogelijk lichamelijke klachten ondervinden. De prestaties gedurende de rondes zijn hierdoor beter en blessures worden verholpen en voorkomen.

Afbeelding Maarten Tielen

17


Stichting Chiropractie Nederland (SCN) De SCN, Stichting Chiropractie Nederland, is in 2001 opgericht, destijds op initiatief van de NCA. Doel van de stichting is de kwaliteit van de verleende zorg op het gebied van chiropractie te bevorderen en te bewaken. De SCN toetst de kwaliteitseisen voor chiropractie op basis van het wettelijke kader en op basis van de voorwaarden die de SCN en beroepsverenigingen, zoals de NCA, stellen. Hierdoor kan registratie bij de SCN gezien worden als keurmerk. Dit is van belang voor de cliënten die dagelijks gebruik maken van de zorg van een geregistreerde chiropractor, maar ook voor andere partners. Hierbij valt te denken aan de overheid bij het reguleren van de zorg in Nederland, de zorgverzekeraars bij het bepalen van welke zorg wel/niet vergoed wordt, andere (para)medici in verband met samenwerking op het gebied van geleverde zorg, of op het gebied van samenwerking bij bijvoorbeeld onderzoek. Het bestuur van de SCN wordt gevormd door 3 chiropractoren en 2 niet-chiropractoren. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft als voordeel dat het bestuur vanuit verschillende invalshoeken kan kijken en oplossingen kan bedenken. De vakkennis die nu wordt ingebracht betreft onder andere financiën en bedrijfsleven. Het kwaliteitsbeleid van de SCN is vastgelegd in diverse reglementen en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen worden bewaakt, getoetst en actueel gehouden. De belangrijkste voorwaarden/bepalingen uit de reglementen van de SCN zijn. • De kwaliteitseisen van de universitaire opleiding tot chiropractor • Het vereiste Nederlandse taalniveau van een buitenlandse chiropractor

Afbeelding NCA

18

• De klachtenregeling en beroepsaansprakelijkheidsverzekering • Het Graduate Education Programma (GEP). In het zogenaamde GEP-jaar werkt de afgestudeerde chiropractor onder toezicht van een ervaren chiropractor. Na het succesvol afronden van dit jaar middels het GEP-examen (praktijk en theorie, waaronder Nederlandse wetgeving) mag een afgestudeerde chiropractor volledig zelfstandig een praktijk voeren. De SCN bewaakt en bevordert de kwaliteit van het GEP, onder andere door observaties tijdens de GEPexamens. • Permanente Educatie. Een chiropractor dient zich blijvend bij te scholen. Per vijf jaar dient men minimaal 160 nascholingspunten te behalen. De SCN oordeelt over het cursusniveau en kent studiepunten toe in relatie tot de intensiteit, het opleidingsniveau en de duur van de cursus als dit kwaliteitsbevordering heeft opgeleverd. • Door de SCN is een visitatie systeem ontwikkeld; bij collegiale visitatie laat je zien dat je doet wat je zegt. Iedere praktijk (chiropractor) is verplicht eenmaal per vijf jaar deel te nemen aan visitatie, die wordt uitgevoerd door een door de SCN getraind visitatieteam. Ook dit draagt bij aan een gegarandeerde hoge kwaliteit van zorg. De SCN schept dus het kader waaraan een chiropractor en chiropractie praktijk moet voldoen, als waarborg voor een kwalitatief goed minimaal vereist niveau op eerdergenoemde aspecten. Martijn van Poecke Voorzitter Raad van Bestuur SCN


De kwaliteitscommissie van de NCA en de totstandkoming van richtlijnen & protocollen

De NCA heeft als streven chiropractoren te helpen de beste, evidence-based zorg te verlenen aan hun patiënten. Duidelijke richtlijnen en protocollen zijn daar een belangrijk onderdeel van. De gezondheidzorg is altijd in beweging, met nieuwe inzichten, nieuwe behandelmethodes en veranderende verwachtingen van de patiënten. Het is belangrijk om als zorgverlener op de hoogte te zijn van “best practice” met betrekking tot meerdere onderwerpen. Zo heeft de kwaliteitscommissie vorig jaar gewerkt aan de beroepsnorm chiropractie voor 0-2 jarige, de beroepsnorm cervicale manipulatie, het formuleren van consent formulieren, de richtlijnen voor medische dossiervorming en de richtlijnen voor het gebruik van dry needling. Dry needling is een interventie methode die de laatste jaren veel aan populariteit gewonnen heeft, ook onder chiropractoren. Vandaar dat een gedegen richtlijn niet kon uitblijven.

Dit 22 pagina’s tellende document is tot stand gekomen door samenwerking met Zwitserse collega’s, dry needling docenten en chiropractoren. In dit proces wordt er uitvoerig gediscussieerd en literatuuronderzoek gedaan, hetgeen niet altijd makkelijk is aangezien er tussen experts onderling en ook tussen verschillende onderzoeken andere zienswijzen en conclusies bestaan. Daarbij zijn de richtlijnen bedoeld om chiropractoren een goed en veilig werkkader te geven, maar hen wel de ruimte te laten om een patiënt-specifieke invulling aan hun behandeltraject te geven. Deze uitdagingen maken het werk zo mooi en alle collega’s die betrokken zijn bij deze projecten geven aan er veel van te leren. Als blijkt dat dan ook nog de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnteresseerd is onze protocollen om hun beleid met betrekking tot andere (para)medici vorm te geven, dan is de NCA trots dat zij bij sommige onderwerpen als “thought leader” kan fungeren.

19


Low back pain: a call for action 1

Een samenvatting van dit artikel

The Lancet heeft 3 artikelen gepubliceerd over lage rugklachten. Dit is gedaan door een groep internationale auteurs onder leiding van prof. R. Buchbinder. Deze artikelen beschrijven de problemen rondom lage rugklachten en roepen op tot een wereldwijde erkenning van de beperkingen die geassocieerd zijn met lage rugklachten en schadelijke therapieën te stoppen. Hier hebben we het derde artikel samengevat; low back pain: a call for action. Wereldwijd zijn lage rugklachten leidend in het veroorzaken van lichamelijk ongemak en dit zal door de vergrijzing in de komende jaren alleen maar toenemen. Er moet actie ondernomen worden om het wereldwijde probleem van lage rugklachten aan te pakken. Verschillende veranderingen zoals vergrijzing, verstedelijking, sedentaire levensstijl en nieuwe technologieën zullen dit probleem waarschijnlijk verder verergeren. Wetenschappelijk bewijs laat zien dat de incidentie van aanhoudende lage rugpijn, die het dagelijks leven ernstig belemmeren, verminderd kan worden. Passieve aanpak zoals rust en ziekmelding is gekoppeld aan verergering van de klachten terwijl een actievere benadering door middel bewegen en oefeningen doen geassocieerd is met een vermindering van klachten en dit zorgt tevens voor een mindere afhankelijkheid van de zorg. Invaliderende lage rugklachten zijn voor een deel iatrogeen, blijkt uit onderzoek. Het stijgende gebruik van opioïden in Amerika leidt tot meer verslaving en een stijgend sterftecijfer en is een dramatisch voorbeeld van schadelijke medische interventie. Dit onderzoek vat de grootste uitdagingen wereldwijd samen en stelt vast welke maatregelen er genomen moeten worden. • politiek (erkenning van het probleem en het financieren van onderzoek naar strategieën voor de preventie van lage rugpijn) • volksgezondheid (het voorkomen van het ontstaan, en het aanhouden van, chronische lage rugpijn die het dagelijks leven ernstig belemmerd)

20

• gezondheidszorg (afstand nemen van een niet werkend en gefragmenteerd biomedisch zorgmodel en het meetbaar maken van positieve houding naar gezondheid) Erkenning van het probleem is belangrijk om nieuwe strategieën te ontwikkelen op het gebied van preventie en zorg. De effecten van chronische lage rugklachten, die het dagelijks leven ernstig belemmeren en ook veel directe en indirecte kosten opleveren, kunnen verminderd worden door het toepassen van het zogeheten Positieve Gezondheidsmodel. Dit is, zoals beschreven door Huber en collega’s, “de mogelijkheid om je aan te passen en zelfmanagement toe te passen, in aanwezigheid van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen.” Voor mensen met chronische lage rugklachten houdt ‘de Positieve Gezondheid’ in dat ze leren omgaan met een langdurige klacht door zelfmanagement van activiteiten. Een passieve aanpak zoals rust en medicatie leiden tot verergering van het probleem. Fysiotherapeuten, chiropractoren, verpleging en hulpverleners kunnen helpen om onnodig medisch in grijpen te minimaliseren. Om het gedrag van de patiënt te veranderen is het wel belangrijk dat dezelfde boodschap naar buiten wordt gebracht met een focus op het belang van beweging en oefeningen. Verbeterde en gezamenlijke training van zorgverleners kan de afhankelijkheid van onnodige zorg sterk verminderen. De grootste uitdaging wereldwijd is om ervoor te zorgen dat strategieën die schadelijk of onnodig zijn voorkomen worden en dat er tegelijkertijd toegang is tot effectieve, multidisciplinaire en betaalbare zorg. Daarbij is het belangrijk het verwachtingspatroon van de patiënt te veranderen waardoor ze minder gefocust zullen zijn op een diagnose of een volledige genezing van hun pijn. Het is daarom belangrijk om onjuiste opvattingen over chronische lage rugpijn te veranderen. Belangrijkste punten van het artikel • Een shift van het biomedische model naar het Positieve


Gezondheidsmodel voor niet-specifieke lage rugklachten • Vermijd schadelijke en onbewezen behandelingen, onder andere op het gebied van medicatie. • Verouderde ideeën moeten worden aangepakt en gezondheidszorgprofessionals moeten worden geïnformeerd over oorzaak, prognose, effectiviteit van verschillende vormen van behandelingen. • Op zoek naar een manier om ook in landen met lagere inkomens het lage rugpijn paradox aan te pakken.

In de praktijk Chiropractie past goed in het Positieve Gezondheidsmodel. Het streven is mensen beter te laten bewegen om op deze manier zelf weer met hun klacht aan de gang kunnen gaan. Gezien de hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek2 naar de positieve waarde van onder andere manipulaties bij lage rugklachten kan chiropractie van grote waarde zijn voor dit wereldwijde probleem.

1.R. Buchbinder, M van Tulder (2018) Low back pain: a call for action.Lancet 391: 2384-88  2. S M Rubinstein, A. de Zoete, doctoral student et al. (2019) Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials BMJ 364 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l689 (Published 13 March 2019)

21


Feitencijfers & Enkele resultaten uit de benchmark van de Nederlandse Chiropractoren Associatie

In 2012 heeft de NCA voor het eerst een benchmark gehouden onder haar leden. Van de 148 praktijken die toen aangeschreven zijn, hebben 95 praktijken de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. In 2018 is opnieuw een benchmark uitgezet. Ditmaal niet alleen onder alle praktijken, maar ook alle chiropractoren hebben een vragenlijst ontvangen specifiek gericht op de individuele zorgverlener.

Door de chiropractor worden diverse onderzoekstechnieken toepast aan de hand waarvan de beste behandelmethode kan worden bepaald. Nagenoeg iedere chiropractor maakt gebruik van palpatie, neurologisch onderzoek en biomechanisch/ orthopedisch onderzoek.

Voor de behandeling van de patiënt wordt niet alleen gebruik gemaakt van chiropractische behandeltechnieken. In de tabel hieronder ziet u waar een consult bij de chiropractor tevens uit bestaat.

Uit de resultaten blijkt dat alleen al in de 208 NCA praktijken meer dan een miljoen consulten hebben plaatsgevonden in 2017. Gemiddeld vinden meer dan honderdduizend nieuwe patiënten per jaar hun weg naar de chiropractor. Hiervan kan 42,9% binnen 48 uur terecht. In 2012 gold dit nog voor 47,3% van de patiënten. Ondanks een toename in leden en praktijken is de wachttijd dus lichtelijk gestegen. Het grootste deel van deze patiënten komt naar de praktijk vanwege rug-, nek- en hoofdpijnklachten.

22

Benieuwd naar meer feiten en cijfers? Neem dan contact op met het secretariaat van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.


Advertentie

Chiropractie – Fysiotherapie – Manuele Therapie – Huisartsen – Ziekenhuizen – Opleidingen Mullersport is al meer dan 25 jaar partner in iedere praktijk ✓ Praktijk inrichting ✓ Apparatuur ✓ Hulpmiddelen ✓ Testen Met 80.000 artikelen online via onze website mullersport.com vind U altijd wel het gewenste artikel.

Muller Sport - Hamburgweg 10 - 7418ES DEVENTER The Netherlands P: +31 570594272 M: sales@mullersport.com 23


Patiëntervaringen met van zowel een chiropra een fysiotherapeut Er wordt nog wel eens gedacht dat een behandeling van een chiropractor niet samen kan gaan met die van een fysiotherapeut. Dit is niet het geval. Het kan zelfs heel gunstig zijn als iemand traint bij een fysiotherapeut en tevens onder behandeling is bij een chiropractor. Hieronder volgt een interview met Kristel, zij is in eerste instantie gestart met de behandeling bij de chiropractor en heeft dit daarna gecombineerd met trainen bij de fysiotherapeut. Interview Kristel Middel-Vork | 49 jaar Door Tamar Bakker Hoe ben je in aanraking gekomen met chiropractie? Door mijn buurvrouw, zij was erg enthousiast. Ik had al 6 maanden vrij veel last van mijn rug, al had ik eigenlijk al veel langer lichte rugklachten. Het beperkte me in het sporten. Regelmatig tenniste ik en liep ik hard, maar dat lukte niet meer door de pijn. Ook op het werk had ik er last van. Ik was al eens bij een fysiotherapeut geweest, maar dat had me niet geholpen. Wel kreeg ik oefeningen mee, maar dit was niet genoeg. Toen mijn buurvrouw chiropractie benoemde wist ik eigenlijk niet zo goed wat het inhield. Daarnaast dacht ik dat het probleem in de spieren zat en had ik het idee dat chiropractie waarschijnlijk niet zou kunnen helpen. Maar ik besloot het toch te proberen. Wat dacht je dat de chiropractor ging doen? Ik dacht dat het alleen ‘kraken’ was. Maar was positief verrast. Eerst was er een vraaggesprek en daarna een uitgebreid onderzoek van mijn klachten. Er werd heel duidelijk uitgelegd wat de mogelijke oorzaak van mijn klachten was en wat ik kon verwachten. Tijdens de behandeling werd mijn hele rug en ook mijn schouders en heupen behandeld en het was helemaal niet pijnlijk. Ik voelde gelijk verbetering in mijn rug en omdat ik nu goed wist wat er aan de hand was durfde ik te blijven bewegen en ook de oefeningen die ik mee kreeg goed te doen.

24

De chiropractor heeft je aangeraden om ook naar een fysiotherapeut te gaan, hoe keek je hier tegenaan? Voor de behandelingen durfde ik de oefeningen niet meer te doen, ik was het vertrouwen kwijt. Maar omdat ik al snel verbetering voelde kreeg ik ook het vertrouwen weer terug. De chiropractor heeft me uitgelegd dat door de lange duur van mijn klachten ik was gaan compenseren in mijn bewegingen met de verkeerde spieren. Het voelde daarmee ook als een duidelijk vervolg op de behandelingen bij de chiropractor. Ik was al zo goed als pijn vrij en was ook klaar om weer te bewegen. Wat was voor jou het verschil tussen fysiotherapie en chiropractie? Voor mij was het grote verschil dat ik door de chiropractor echt behandeld werd en ook direct verschil merkte. Bij de fysiotherapeut moet je veel zelf doen en het voelt ook echt alsof je er zelf mee bezig moet zijn want anders helpt het niet. Het idee van de chiropractor was eerst goed bewegen en daarna oefenen, hoe heb je dit ervaren? Dit voelde erg goed, zoals ik al gezegd had was ik al eens gestart met oefeningen bij de fysiotherapeut maar op dat moment leek het wel alsof ik er niet klaar voor was. Doordat ik al veel beter kon bewegen na de behandelingen bij de chiropractor voelde het ook goed om weer te gaan bewegen. Ik had er ook weer vertrouwen in door de uitleg die ik kreeg. Zat er verschil in professionaliteit tussen de chiropractor en fysiotherapeut? Nee, beide erg professioneel. Chiropractie valt nog steeds onder alternatieve geneeswijzen, wist je dit? Echt waar? Dat wist ik niet. Jullie hebben toch een 5-jarige universitaire opleiding achter de rug, waarom is het dan alternatief? Ik snap wel dat je hiervoor een opleiding moet volgen, want je moet wel weten wat er gebeurt in het lichaam.


t behandelingen actor als

Hoe gaat het met je klachten? Ik ben al een tijd niet meer geweest, maar het gaat erg goed. Ik ben weer aan het sporten en doe eigenlijk alles weer.

houd ik het nu heel lang vol zonder pijn. Ik ben veel bewuster van mijn houding door de adviezen die ik heb gekregen van de chiropractor.

Zou je chiropractie aanraden aan anderen? Ja zeker, dat heb ik zelfs al gedaan! Al vind ik het nog wel lastig om te bepalen voor welke klachten het geschikt is.

Aanvullende informatie na het interview: De naam chiropractor is helaas niet beschermt. Iedereen kan zich dus chiropractor noemen. De beroepsvereniging NCA en de stichting SCN waarborgen en bevorderen gelukkig de kwaliteit van geregistreerde chiropractoren in Nederland. Zij verwezenlijken hun doelstellingen door registratie, visitatie en het controleren van de reeds gestelde kwaliteitseisen. Zo moet elke geregistreerde SCN chiropractor 160 studiepunten per 5 jaar behalen, anders verloopt de registratie.

Is het niet voor iedereen goed om eens langs te gaan om iemand te laten kijken hoe het lichaam functioneert? Want bijna iedereen staat of zit verkeerd. Op het werk moet ik soms lang staan, dan zie je hoeveel mensen niet goed staan. Door de tips die ik gekregen heb

25


Chiropractie en lage rugpijn bij ouderen: lopend wetenschappelijk onderzoek in Nederland Introductie Lage rugpijn is de belangrijkste niet-dodelijke ziekte in Europa en gaat gepaard met stijgende zorgkosten. Deze kosten zullen waarschijnlijk hoger worden naarmate de bevolking ouder wordt. Lage rugpijn, met name bij ouderen, resulteert in verminderde kwaliteit van leven, verminderde sociale participatie en verhoogde isolatie en wordt geassocieerd met co-morbiditeit zoals diabetes en depressie. Een conservatieve behandeling van lage-rugpijn die veilig en effectief is, is manipulatie van de wervelkolom. In tegenstelling tot jongere patiĂŤnten is er relatief weinig onderzoek verricht bij ouderen met lage rugpijn en de effecten van chiropractie. Onderzoek Alan Jenks (Phd Student), Sidney Rubinstein (Associate Professor), twee chiropractoren die werken bij Vrije Universiteit in Amsterdam, en Maurits van Tulder (Professor), zijn bezig met

26


een wetenschappelijke studie om het huidige kennisniveau te verbeteren en zo een beter inzicht te krijgen in de oudere patiëntenpopulatie met lage rugklachten. Zo kunnen we in de toekomst de meest veilige en effectieve zorg bieden. Methode Oudere patiënten (>55 jaar) die een chiropractor raadplegen voor een nieuwe episode van lage rugpijn kunnen worden geïncludeerd in het onderzoek. Het doel is om >1000 patiënten te werven uit verschillende landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Australië). Gegevens over het verloop van de behandeling waaronder pijn, functionele status en kosten van zorg worden gemeten door middel van vragenlijsten. Deze studie is gemodelleerd naar de BACE-studie (BAck-klachten in ouderen), een internationale cohortstudie gericht op het onderzoeken van rugklachten bij ouderen in de eerstelijnszorg. Deze studie omvat een internationaal consortium en was actief in Nederland en Brazilië. Afstemming met dit consortium vormt een unieke kans voor chiropractie en dit wetenschappelijk onderzoek. Het geeft de mogelijkheid om het beloop van rugklachten te vergelijken met verschillende factoren die dat beloop beïnvloeden en de kosten van zorg die hiermee gepaard gaan. Het project wordt geleid door vooraanstaande wetenschappelijke onderzoekers. Het onderzoek naar lage rugpijn en de informatie-uitwisseling met verschillende instituten zal niet alleen positief zijn voor de samenwerking tussen deze instituten maar ook ten goede komen aan de onderlinge samenwerking van verschillende disciplines. Alan Jenks, Phd student, Vrije Universiteit Amsterdam

Afbeelding NCA

27


Wetenschappers in Nederland

Waar een klein land groot in kan zijn! Onze relatief kleine beroepsgroep en het gebrek aan erkenning van de overheid houden ons niet tegen om aan de weg te timmeren. Regelmatig wordt er gezegd dat er voor ons vakgebied niet of weinig wetenschappelijk bewijs is. Dit valt zeker te betwisten, er worden steeds meer gedegen onderzoeken gepubliceerd op het gebied van chiropractie of gerelateerd aan spinale manipulaties. Buiten de wereldbekende onderzoekers Jan Hartvigsen en Pierre Côté hebben we in Nederland ook een aantal Afbeelding NCA grote namen. De geschiedenis op gebied van wetenschappelijk onderzoek begint bij Pim van Assendelft die in 1992 een literatuurstudie deed. Dit was in samenwerking met de NCA en werd gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Dit is uitgegeven onder de naam “Chiropractie in Nederland”.1 
De van oorsprong Deense chiropractor Gert Bronfort (onder andere bekend van het ‘Bronfort report’ 2 was de eerste chiropractor die promoveerde in Nederland, hij deed dat in 1997 aan de VU in Amsterdam. De VU dát is waar het nu gebeurt op onderzoeksgebied. Sidney Rubinstein, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit, is inmiddels een grote naam. In 2008 wist hij als chiropractor te promoveren. Sindsdien is hij uitermate druk op elk gebied van wetenschap. Naast eigen onderzoek en publicaties begeleidt hij meerdere chiropractoren in hun promotieonderzoeken. Annemarie

de Zoete is één van zijn pupillen en zij is uitgegroeid tot een serieuze wetenschapper met een uitstekende staat van dienst. Zij heeft al meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen. Haar meest recente eerste prijs kreeg ze nog dit jaar; de “Early career research award”, uitgereikt op het wereld chiropractie congres in Berlijn in maart van dit jaar. Zij is momenteel druk bezig met haar PhD en hoopt dat dit jaar af te ronden. Momenteel is er een nog een lopend Nederlands onderzoek gericht op het in kaart brengen van de effecten van chiropractie bij oudere mensen, dit onderzoek wordt o.a. uitgevoerd door Alan Jenks, chiropractor. Lage rugpijn is de belangrijkste aandoening in Europa als het gaat om beperkingen, en gaat gepaard met steeds toenemende zorgkosten, mede dankzij de vergrijzing in ons land. Lage rugpijn, met name bij ouderen, kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en verminderde deelname aan de maatschappij. Ook komt cormobiditeit veelvuldig voor. Interessant genoeg is er, vergeleken met jongere doelgroepen, weinig onderzoek naar chiropractie voor ouderen met lage rugpijn. Dit onderzoek zal in totaal 4 jaar in beslag nemen. 3
 Dit soort onderzoeken helpen ons de zorg voor onze patiënten verder te optimaliseren. Hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor onze beroepsgroep, daarom zijn wij onze wetenschappers erg dankbaar!

1. Chiropractic in the Netherlands. Diagnosis and effects of treatment. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit te Amsterdam. 1996, W.J.J. Assendelft  2. G. Bronfort et al. (2010) Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report, Chiropractic & Osteopathy dec 2010 18  3. Rubinstein S.M. (2008). Adverse events following chiropractic care for subjects with neck pain.

28


Advertentie

+31 20 811 60 48

29


Musculoskeletal conditions may increase the risk of chronic disease: a systemic review and meta-analysis of cohort studies. Een samenvatting van deze studie

Achtergrond Deze literatuurstudie is een samenwerking van Australische, Engelse en Deense onderzoekers met als doel de invloed van rug- en nekpijn en artrose op het krijgen van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en kanker in kaart te brengen.

cohortstudies gebruikt die over de hele wereld zijn uitgevoerd (e.g. Canada, UK, VS, Australië). In totaal werden de gegevens van ruim 3 miljoen mensen boven de 50 jaar geïncludeerd. In 9 studies werd gekeken naar de relatie tussen artrose, nek- en rugpijn en de invloed op het krijgen van hart- en vaatziekten, 3 studies keken naar de relatie met diabetes en 1 naar kanker.

De achterliggende reden om dit te onderzoeken is omdat gebleken is dat mensen met problemen aan het bewegingsapparaat (met name nek-, rugklachten en osteoartritis van de heup en knie) een twee keer zo grote kans hebben om ook een chronische ziekte te krijgen ten opzichte van mensen zonder deze klachten. Cardiovasculaire aandoeningen, kanker, diabetes en COPD waren tezamen verantwoordelijk voor meer dan de helft van het aantal doden wereldwijd in 2012.

Resultaten De studie toont aan dat mensen met een musculoskeletale aandoening een verhoogd risico van gemiddeld 17% hebben op het ontwikkelen van een chronische ziekte vergeleken met mensen zonder deze klachten. Doordat de meeste studies keken naar de relatie van osteoartritis op het ontstaan van hart- en vaatziekten, is dat ook de enige conditie waar met een redelijke zekerheid gezegd kan worden dat er een verhoogd risico is. Door gebrek aan onderzoeken die voldoen aan de inclusiecriteria blijven andere verklaringen open. Maar de relatie die gevonden wordt met hart- en vaatziekten is een sterke aanwijzing dat bij verder onderzoek naar andere chronische ziekten ook dergelijke relaties gevonden zullen worden.

Als je kijkt naar ‘jaren leven met pijn’ dan staan nek- en rugpijn op de eerste plek en osteoartritis op plek 13. Tevens blijkt dat ouderen met deze klachten eerder overlijden dan ouderen zonder deze klachten. Oftewel het is een groot aandeel van wereldwijde medische problematiek. Een mogelijke verklaring voor deze associatie is het idee dat de chronische ontstekingen waarmee artrose gepaard gaat ook geassocieerd zijn met hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Daarbij wordt er ook een link gelegd tussen het gebruik van pijnbestrijding voor lage rugpijn, zoals NSAID’s, en een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten en vroeg overlijden, echter, een lange termijn associatie is niet bewezen. Maar ook de verminderde mobiliteit van mensen met artrose en nek- en rugpijn is een risico voor obesitas, wat een bekende risicofactor is voor het ontstaan van deze ziektes. Methode Voor het beantwoorden van de vraagstelling zijn 13

De onderzoekers concluderen dat verder onderzoek tussen de relatie spier- en gewrichtscondities en het krijgen van chronische ziekten nodig is om de vermeende associatie te bevestigen. Praktijk Bij preventie van chronische ziekten wordt vooral gekeken naar lifestyle risicofactoren zoals roken, eetgewoontes en alcoholconsumptie, maar deze review laat zien dat beperkingen aan het bewegingsapparaat ook aandacht verdienen. Dit is waar chiropractoren zich dagelijks mee bezig houden: Mensen op een wetenschappelijk onderbouwde manier pijnvrij in beweging houden.

Bron: Williams et al. (2018) Musculoskeletal conditions may increase the risk of chronic disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies BMC Medicine 16:167

30


31


Chiropractie zou net zo gewoon moeten worden als een bezoek aan de huisarts De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) is van mening dat het van algemeen belang is dat meer mensen de weg naar de chiropractor normaal gaan vinden. Gelukkig is hierin veel verbetering gaande. Steeds meer mensen bezoeken een chiropractor. Ook onze vereniging groeit en telt inmiddels meer dan 3500 leden. ONZE DOELSTELLINGEN • De BPC is een vereniging van en voor chiropractie patiënten, die zich sterk wil maken voor alle mensen die chiropractische zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. • De BPC wil de positie van de patiënt versterken door de patiënt een stem te geven. CHIROPRACTIE EN VERWIJZING De BPC werkt aan het verbeteren van de bekendheid van chiropractie om zo patiënten, waar mogelijk, een bewezen effectief alternatief te bieden voor klachten aan het bewegingsapparaat, zoals nek, rug en andere delen van het lichaam. De behandeling verhoogt de bewegingsvrijheid, verbetert de bewegingsfuncties en kan in sommige gevallen het gebruik van medicatie verminderen of voorkomen en chirurgisch ingrijpen onnodig maken. Naast specifieke chiropractische methodes zijn chiropractoren uitvoerig geschoold in algemene diagnostiek, röntgendiagnostiek

32

en de functionele analyse van het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. Ze zijn hierdoor een volwaardige zorgverlener in de eerstelijnszorg. Chiropractie is zonder verwijzing toegankelijk. KWALITEITSGARANTIE De BPC biedt patiënten informatie over keuzemogelijkheden, over verschillen in kwaliteit van zorg, over rechten etc. Gekwalificeerde chiropractoren volgen een vijfjarige universitaire opleiding in het buitenland. Hierna volgt nog een praktijk/stagejaar onder toezicht van een ervaren chiropractor. De gekwalificeerde chiropractor is aangesloten bij een beroepsvereniging, zoals de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en staat ingeschreven bij Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Op deze manier zijn patiënten verzekerd van goede zorg en krijgen zij veelal de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed via hun aanvullende verzekering. Chiropractie valt hierdoor niet onder het eigen risico. HOE VIND IK EEN GOEDE CHIROPRACTOR www.nca.nl/patienten/vind-een-chiropractor/ vindt u alle NCA-aangesloten chiropractoren in Nederland. MEER WETEN OVER DE BELANGENVERENIGING? Check: www.bvpatientenchiropractie.nl


RE-MIND Advertentie

Het slimme steuntje voor uw patiënt

De Re-Mind is een klein apparaatje dat de gebruiker ondersteunt in het aanleren van een betere en ontspannen houding. Dit doet de

Re-Mind met een licht trilsignaaltje, meerdere malen per uur. U kunt dit samen met uw patiënt instellen. Zo traint uw patiënt vele malen per dag op een laagdrempelige niet storende manier.

Joop Stringer, chiropractor "Door de combinatie van chiropractie met de Re-Mind

zijn klanten van ons beter in staat om optimaal te

functioneren. De Re-Mind helpt onze klanten om beter

rechtop te staan en daardoor hun klachten te verminderen

of zelfs op te lossen. Chiropractie zorgt voor opheffen van

de blokkades in de wervelkolom en de Re-Mind geeft net

dat extra zetje in de rug."

Jos de Koning, fysiotherapeut “De Re-Mind werkt heel goed bij mensen die veel achter

de PC zitten. Vooral dan is het moeilijk op je houding te

blijven letten. Ik adviseer de Re-Mind bij cliënten die

gemotiveerd zijn hun houding te verbeteren. Met name

lage rugklachten en nek-schouder klachten kunnen met

de Re-Mind worden voorkomen.”

Voor welke klachten? De Re-Mind wordt inmiddels ingezet in verschillende

vakgebieden, waaronder: 9 Fysiotherapie, chiropractie (rug-, schouder- en nekklachten) 9 Logopedie (OMFT training) 9 Tandartsen (tandknarsen, kaakklemmen) 9 Psychologie/coaching (stress reductie, focus) 4,9 (39 reviews)

Wilt u meer weten over de Re-Mind, of wilt u de Re-Mind kit (3 stuks) bestellen, ga dan naar remind2change.com

33


GEACCREDITEERD VOOR 3 PUNTEN VIA ABC1 INSCHRIJVING VOOR € 75,-

A-specifieke lage rugklachten specifiek gemaakt PROGRAMMA 08:30 09:00 09:30 10:00 11:15 11:30 12:15 13:00

Ontvangst Opening en presentatie BMJ studie naar het effect van manipulatie door Sidney Rubinstein Presentatie looprecept.nl, beweging als medicijn door Matthijs van der Poel Presentatie Anatomie, biomechanica en nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent de lumbale wervelkolom door Maurice Blom Pauze Presentatie De ketenzorg van Nebukadnezar en TomPouce door Michael van der Werve Presentatie Specifiekere anamnese en lichamelijk onderzoek bij rugklachten door Lisa van der Horst Afronding en vragen

Een wetenschappelijk onderbouwde nascholing om patiënten met (chronische) lage rugklachten beter te kunnen adviseren. Datum en tijd 6 maart 2020 Inloop: 08:30 uur Programma: 09:00 - 13:00 uur Locatie Carlton President Hotel Floraweg 25 3542 DX Utrecht Aanmelden Vóór 20 februari 2020 via sanosrugzorg.nl/symposium Contact Maurice Blom info@sanosrugzorg.nl 0172 - 769 157

SPREKERS

Sidney Rubinstein Associate professor, begeleidt o.a. promovendi in onderzoek met betrekking tot nek- en lage rugpijn Werkzaam aan de Vrije Universiteit, Amsterdam

Matthijs van der Poel Huisarts

Michael van der Werve Sportarts

Maurice Blom (Sport)chiropractor

Werkzaam bij Huisartsenteam van der Poel in Rotterdam en medeoprichter van looprecept.nl

Werkzaam in het Alrijne ziekenhuis in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp

Werkzaam bij Sanos rugzorg in Alphen aan den Rijn

Lisa van der Horst Fysiotherapeut, gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van klachten aan de wervelkolom Werkzaam bij Sanos rugzorg in Alphen aan den Rijn

HUISARTSENSYMPOSIUM A-SPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN SPECIFIEK GEMAAKT | 6 maart 2020

34


Cartoon

C O L O F O N ‘Gewoon Chiropractie’ is een uitgave van De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) CONTACTGEGEVENS Waagplein 4a 8501 BE Joure T

0513-412041

E

info@nca.nl

W

www.nca.nl

REDACTIE Tamar Bakker, MChiro Imke van Loon, MChiro Annique Holleman, MChiro Tanja Mulder, MChiro Irma Lukkien, MChiro Denise Krijgsman, MChiro ONDERSTEUNING NCA SECRETARIAAT Siebrand Greven Annemieke van Tol Commissie Wetenschapsbevordering (CWB) ADVERTENTIES Commissie PR NCA VORMGEVING Identim, Wageningen FOTO’S

WAT WIL JE LATER WORDEN? CHIROPRACTOR! Wat zijn jouw sterke eigenschappen? Het profiel van een goede chiropractor: • Help je graag mensen? • Wil je een actief beroep? • Heb je interesse voor wetenschap en de werking van het menselijk lichaam? • Kan je goed zelfstandig werken? • Ben je sociaal en ontmoet je graag nieuwe mensen? • Wil je graag in het buitenland studeren? • Ben je leergierig en bereid om te blijven studeren? • Kan je logisch nadenken en tot een conclusie (diagnose) komen? • Kan je goed luisteren, communiceren en uitleg geven?

Shutterstock, tenzij anders vermeld

Chiropractor zijn is werken met:

DRUK SMG Groep Hasselt De NCA is NIET verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties c.q.

je hoofd

je hart

je handen

mededelingen van de adverteerders in deze krant. Aanvragen voor plaatsing

Voor meer info:

van nieuwe advertenties of wijziging van bestaande: info@nca.nl.

T 0513 412 041 | E info@chiropractie.nl W www.NCA.nl | F facebook.com/NCAchiropractor

35


Advertentie

36