Page 1

Linde MAGASINET

N O V E M B E R 2 0 0 7 / 2 0 . U D G AV E

Tema: Transport & Spedition Arctic Container Operation Scandinavian Brake Systems Color Line Fletco HI Industri 2007 LĂŚs mere inde i bladet...


Transport & Spedition

Velkommen til Linde Magasinet - og truck i logistikkens tjeneste Leder

Tendensen er entydig. Produktionsvirksomheder, grossister og forretningskæder har fokus på at styrke deres kerneområder og skære de overflødige funktioner fra. Det afspejler sig bl.a. i en stigende efterspørgsel efter lagerhoteller og distributionsydelser. Virksomhederne er på udkig efter eksterne partnere, der kan - og vil - tage ansvaret for en optimal vareopbevaring og levering til tiden.

Velkomst ........................................................................... 2

Tema: Transport & Spedition Introduktion ......................................................................3

Tema: Transport & Spedition Full-service rental-aftale til DSV ......................................4

Tema: Transport & Spedition Strategisk god placering for CLG .................................. 4-5

Tema: Transport & Spedition Freja: Ny terminal gør modulvogntog mulige .............5-6

I dette nummer af Linde Magasinet tager vi pulsen på fænomenet på temasiderne ”Transport & Spedition”. Vi ser på den nærmest eksplosive udvikling på området og kigger indenfor hos en række forskellige transport- og logistikselskaber, der har det til fælles, at de alle har valgt Linde truck til, at optimere varehåndteringen og den interne logistik.

Tema: Transport & Spedition WFS var ikke i tvivl om truckvalg .....................................7

Tema: Transport & Spedition Scanita opbevarer, registrerer og leverer .......................8

Tema: Transport & Spedition Scanlog: Varehotellernes Fort Knox.................................9

Tema: Transport & Spedition Over 45 Linde maskiner er i gang hos DKI.......................9

Derudover sætter vi spot bl.a. på Arctic Container Operation, der er Grønlands fragtmand, og bruger en god blanding af Terberg terminaltraktorer og Linde truck til at løse opgaverne på havnen i Ålborg. Længere

Arctic Container Operation Livlinen til Grønland .................................................10-11

HI-Industri 2007 Terberg & Linde-familien blev vist frem .................. 12-13

nordpå er Color Line ved opruste på alle fronter i Hirtshals og har bl.a. fået nye Terberg til den voksende løstrailertrafik. Og Scandinavian Brake Systems - en af de førende europæiske producenter af bremsetromler og –skiver, som styrer logistikken i Holstebro med Linde truck, der er udrustet med computere. Der er også blevet plads en stor ”nyhed” på Terberg-fronten. Vi har netop leveret landets suverænt kraftigste terminaltraktor til Vestas: en Terberg RT382. God fornøjelse med læsningen.

Jens Wøldiche

Scandinavian Brake Systems Flytter rundt på 100 tons hver dag .......................... 14-15

Color Line Globalisering og stigende e-handel giver arbejde ... 16-17

Fletco Tæpper Linde er truck-verdenens Mercedes.......................... 18-19

Vestas Terbergs nye muskelbundt løfter opgaven ...................20 Udgiver af Linde Magasinet: N.C. Nielsen A/S · Redaktør: Jens Wøldiche Journalist: Jørn Tranekjær Andresen · Foto: Gert Laursen Design og grafisk opbygning: Fredskilde & Sørensen A/S · Tryk: Skive Offset

INDHOLD

2

Logistik i overhalingssporet Virksomheder, der satser på totalløsninger inden for transport, logistik og lager, oplever i øjeblikket en markant vækst. Faktorer som globalisering og outsourcing øger efterspørgslen efter lagerkapacitet og distributionsservices. TEMA: Transport & Spedition

Den danske transport- og speditionsbranche er præget af vækst, selv om de hjemlige transportører møder stigende udenlandsk konkurrence på landevejene. Det fremgår af ”Årsberetning 06/07” fra Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL). Den stærkere udenlandske konkurrence slår indtil videre mest igennem på de internationale godstransporter. Både i 2005 og 2006 noterede den hjemlige vognmandsbranche et fald i antallet af transporter over grænsen. Tilføre værdi til transporten På temasiderne ”Transport & Spedition” ser vi nærmere på vidt forskellige logistik- og transportvirksomheder, der med stor succes har flyttet deres oprindelige fokus fra godstransport til partnerskaber, hvor de tilfører værdi til deres kunder. F.eks. ved at overtage lagerføring, pakning og distribution. Disse virksomheder ligger helt på linie med ATL’s anbefalinger for fremtiden. En stærk dansk transport- og logistiksektor skal sikres gennem totale logistikløsninger,

store volumener og konkurrencedygtige priser. De portrætterede virksomheder har samtidig fokus på at effektivisere den interne transport, minimere omkostninger, og vælge grej, der er optimeret til opgaven. Eksplosion i lagerhoteller Temasiderne afspejler en nærmest eksplosivt stigende efterspørgsel efter lagerhoteller og professionel varehåndtering hos tredjeparter. Udviklingen drives af forskellige faktorer som: • Generel vækst i eksport og import • Flytning af produktion til udlandet • Stigende outsourcing af lager- og logistikfunktioner • Vækst i internetbaseret handel.

3


Transport & Spedition

DSV Solutions

Kører efter faste kendte udgifter Med mere end 100.000 kvadratmeter lagerhotel - fordelt på

- Hvis vi ikke selv ved, hvilke udgifter vi har, kan vi ikke prisfastsætte vores ydelser over for kunderne på et ordentligt grundlag. Rental-aftalen med N.C. Nielsen er efterfølgende blevet udvidet med to år, så den løber frem til 2010. Det skyldes bl.a. en generel positiv vurdering af maskinernes driftssikkerhed og holdbarhed i en forlænget periode.

fire lokationer - er DSV Solutions en af de største i Danmark. Virksomheden har valgt en rental-løsning på truckområdet for at opnå faste kendte udgifter på området. I 2003 indgik DSV Solutions en 5årig rental-aftale med N.C. Nielsen. Aftalen omfatter levering, service og løbende vedligeholdelse af omkring 70 nye Linde truck. Det svarer til cirka halvdelen af det antal truck, der i alt kører på virksomhedens fire danske lagerlokationer.

- Vi ønsker at have faste aftaler på truckområdet, så vi kender vores udgifter. Selv udskiftningen af dæk er inkluderet i den pris, vi betaler pr. måned for Linde truckene. Det eneste, der ligger uden for, er skader, der opstår ved uheld, siger kvalitets- og miljøchef Claus Flach og tilføjer:

Blandet brugt flok Aftalen om de 70 nye Linde truck blev indgået som del af en tiltrængt oprydning og fornyelse af det kørende materiel. I de foregående år havde DSV Solutions overtaget lageropgaven fra forskellige virksomheder og fået en forskelligartet skare af nyere og ældre truck med i overtagelsen. N.C. Nielsen sørgede ikke bare for, at der blev leveret en ny og ensartet truckflåde, de overtog også de brugte truck som del af handelen.

de forskellige lokationer. Selv om rental-aftalen nøje beskriver, hvilke maskiner og typer, der er omfattet, opleves den ikke som et snærende bånd i praksis. - Vores verden er ikke stationær. Derfor får vi ind imellem behov for at skifte maskiner for at kunne køre med det optimale set-up. Vi har netop lukket en lokation ned og flyttet personalet til et andet lagerhotel. Det indebærer, at vi skal løse andre opgaver her end tidligere, og at vi også har behov for andre typer maskiner. I de situationer udviser N.C. Nielsen stor fleksibilitet og imødekommenhed, siger Claus Flach.

opgaver, som om det var ”kundens eget lager”. De fyldte reoler og bulkstablepladser afslører et meget varieret varesortiment. Papirvarer og legetøj fylder mest i den daglige håndtering ved siden af voksentøj, børnetøj, arbejds- og partytelte og meget, meget mere. Et af specialerne er tømning af containere fra Østen. - Nøgleområder på lageret er håndtering, plukning og pakning til videre distribution, siger Per Frandsen. Salgsdirektør Per Frandsen, CLG

... fortsat fra side 4

CLG (Copenhagen Logistics Group)

I juli tog CLG et nyt lager på 14.000 kvadratmeter i brug i Køge. Placeringen er valgt med omhu. Med kun én kilometer til motorvejen, jernbaneskinner op til lageret og en beliggenhed på Køge Havn er der optimale forhold for alle transportformer. Samtidig ligger Køge strategisk fornuftigt i forhold til København. Tæt på men alligevel fri for de værste køog trafikgener, der belaster færdslen i hovedstadsområdet. - Åbningen af vores lager har været en kæmpesucces både i forhold til kunder og varemængder. Vi introducerede åbningen af de nye lagerfaciliteter for godt et år siden, og budskabet er virkelig slået igennem. Jeg forventer, at alle 60.000 pallepladser er fyldt op ved årsskiftet, siger salgsdirektør Per Frandsen, CLG. Med en bred vifte af services tilbyder CLG at løse alle lager- og distributions-

Placeret med omhu og succes

Freja Transport & Logistics

Viser stor fleksibilitet Linde-maskinerne hos DSV Solutions fordeler sig på tre forskellige el-varianter: Linde E16 gaffeltruck, Linde R14 reachtruck og Linde L12 API stablere, der er håndplukket til at dække transportbehovene på

DSV er en global udbyder DSV har etableret egne kontorer i over 50 lande verden over. Tælles samarbejdspartnere og agenter med, tilbyder virksomheden i dag transportydelser i mere end 100 lande. I Europa har DSV ca. 4.800 medarbejdere og en samlet lagerkapacitet på 1.400.000 m².

Optimerede el-hunde CLG har på nuværende tidspunkt 24 truck og palleløftere. Hovedparten er Linde maskiner indkøbt til det nye lager. Efter planen udskiftes de resterende maskiner af andet fabrikat til Linde, når de engang skal tages ud af drift. Et par store Linde H40’ere kører ude på pladsen, mens et større antal Linde E 20’ere og el-hunde – Linde T20’ere - anvendes til at flytte varerne rundt på lageret og til at tømme/ læsse lastvogne og containere. - Jeg har et mangeårigt kendskab til Linde og til N.C. Nielsens mand i området. Vi oplever bl.a., at N.C. Nielsen går meget konstruktivt til værks, når vi har specielle ønsker til maskinerne. Det er ikke noget med, at ”det ikke kan lade sig gøre”. Vi har bl.a. fået ekstra lange gafler på nogle af vores el-hunde for at kunne køre med 3 paller ad gangen. El-hundene tilbagelægger ofte afstande på 500 til 1.000 meter, og derfor er det vigtigt, at de bruges optimalt og ikke kører tomme, siger Per Frandsen.

Udvidelse i tankerne CLGs nye lager i Køge er stort set lige taget i brug, alligevel er der allerede gang i overvejelserne om det næste skridt. Hvis alt går efter planen, åbner CLG en ny og større terminal på nabogrunden i 2009. Udover lageret på Køge Havn råder CLG i dag over fire mindre lagerhoteller i bl.a. Hedehusene og Hellested.

- Transport- og logistikområdet er stærkt konkurrencepræget. Det drejer sig hele tiden om at optimere driften og opnå synergieffekter. Derfor satser vi fremover på to centrale hubs i Danmark. En kommende jysk terminal på 18.000 kvadratmeter ved Stilling og en sjællandsk i Taastrup, hvor vi vil udvide vores faciliteter med 8.000 kvadratmeter i løbet af 2008, siger direktør Jørgen Hansen, Freja Transport & Logistics. - Ved at koncentrere vores terminalhåndtering endnu mere kan

Kører sig i stilling

En god snes Linde truck og palleløftere kører på fulde omdrejninger for at følge med i CLG’s

Freja Transport & Logistics har taget de første nyetablerede lager i Køge. Siden det nye lager spadestik til en ny jysk distributionsterminal på åbnede portene 1. juli, er stort set alle 60.000 18.000 kvadratmeter i Stilling ved Århus. pallepladser fyldt op. Det tredobler den nuværende lagerkapacitet og åbner for modulvogntog til døren.

4

5

vi effektivisere distributionen og spare kilometer. Vores største enkelte udgiftspost er, når bilerne er på landevejen. De lagte fremtidsplaner indebærer, at virksomhedens nuværende terminal i Skive vil ændre status til en regional distributionscentral på sigt. Fifty – fifty Af strategiske og historiske årsager har Freja Transport & Logistics valgt to forskellige truckleverandører til den interne transport på termina-


Transport & Spedition

Worldwide Flight Services

Ingen tvivl om truckvalg I april 2006 etablerede Worldwide Flight Services (WFS) – et af verdens førende luftfragtselskaber – sit skandinaviske hovedsæde i Kastrup Lufthavn. Linde var på forhånd valgt som det foretrukne truckmærke.

... fortsat fra side 5

lerne. Vest for Storebælt har Linde og N.C. Nielsen leveret alle maskiner siden 1985.

Det skete i forbindelse med, at vi skærpede vores miljøpolitik, tilføjer Jørgen Hansen.

- Alene det, at vi har holdt fast ved dette samarbejde i 22 år, fortæller, at vi er godt tilfredse med de truck og den service, vi får. Bl.a. har Linde et så bredt program, at man altid kan finde en optimal maskine til opgaven, siger Jørgen Hansen.

Døgnåbent Den forestående centralisering af terminalfunktionerne hos Freja Transport & Logistics afspejler et voksende behov for at være til rådighed døgnet rundt. - Med nutidens krav til køre/hviletid skal en terminal være åben 24 timer i døgnet. Vi skal være klar til at læsse eller losse, når bilerne er der, siger Jørgen Hansen.

I øjeblikket kører 15 forskellige Linde truck på de jyske terminaler. Udvalget spænder fra Linde H70 dieseltruck til T20AP hurtigløber. Den mest anvendte type er Linde eltruck på 1.600 og 1.800 kg, der bruges på lageret og ramperne. - Vi gik over til udelukkende at køre med eltruck indendørs for to år siden.

Indtil 2006 var Skandinavien en sort plet på WFS’s landkort. Den internationale virksomhed opererer i godt 100 lufthavne verden over, men havde ingen selvstændig repræsentation i det nordeuropæiske område. Valget faldt på København og Kastrup Lufthavn. General Manager Marc Claesen, WFS Denmark, begrunder hvorfor:

modulvogntog køre helt til døren. Freja har allerede 10 af slagsen, som testes i Sverige og Finland, hvor det er tilladt at køre med modulvogntog. - Vi forventer, at det også bliver tilladt at køre med modulvogntog til Transportcentret i Taastrup, hvor vores sjællandske terminal er placeret. Det giver os endnu et middel til at optimere driften, siger Jørgen Hansen.

Tester modulvogntog Beliggenheden ud til motorvejen har spillet en afgørende rolle for at placere den kommende terminal ved Stilling. Her må og kan de nye

Direktør Jørgen Hansen

- Vores analyse viste, at København var det mest oplagte sted. I kraft af sin placering og en velfungerende infrastruktur er byen en naturlig gateway til Skandinavien. Samtidig er det nordtyske område også inden for rækkevidde. Det samme gælder hele Østersø-regionen, der er inde i en stærk positiv udvikling. Konkurrencedygtig fragt Tendensen mod billigere flyrejser gælder også for den luftbårne fragttrafik. Derfor er flyfragtrater i dag konkurrencedygtige sammenlignet med f.eks. skibstrafik. Samtidig er fly uden konkurrence den hurtigste transportform. Det giver f.eks. danske modefirmaer og tøjkæder kortere vej fra bestilling til levering. I Køben-

havn tømmer WFS bl.a. fly med tekstilvarer fra Kina, Indien og Pakistan, der videredistribueres via virksomhedens lagerhotel. Den modsatte vej læsser firmaet bl.a. komponenter og maskindele fra Grundfos og Danfoss ombord på flyene. Den danske WFS-

afdeling har kapacitet til at klare omkring 60.000 ton gods årligt. - Den største enhed, vi har håndteret, var en 16 meter lang speedbåd. Den mindste, en flok humlebier, der skulle anvendes til et videnskabeligt formål, fortæller Marc Claesen.

Årlig vækst på 18% siden 1985

Bredt sig fra Bruxelles I lagerhotellet, der ligger på lufthavnsområdet, kører ca. 10 Linde maskiner, bl.a. P250’ere og E30’ere. Opgaverne består primært i at tømme containere og holde den interne logistik oppe i høje omdrejninger. At truckene skulle være Linde, var afgjort på forhånd. - WFS’s terminaler er åbne 24 timer i døgnet. Derfor skal vi skal bruge grej, vi kan stole på. For to år siden valgte vi at gå over til Linde maskiner på vores terminal i Bruxelles og er meget glade for de erfaringer, vi har gjort omkring maskinernes driftssik-

Siden starten i 1985 har Freja Transport & Logistics med base i Skive oplevet en stejl vækstkurve på gennemsnitligt 18% årligt. Virksomheden forventer for første gang at nå op på 450.000 sendinger i 2007. Antal medarbejdere: 300 i Danmark plus 100 i Sverige, Norge og Finland. Antal terminaler: 3 i hhv. Skive, Hørning (Århus) og Taastrup (København).

6

7

kerhed. Senere har vi også skiftet til Linde i Amsterdam, og ved etableringen i København var der slet ingen tvivl om, hvilken truck vi satsede på, siger Marc Claesen. Starten i København har i øvrigt været så succesfuld for WFS, at de allerede nu overvejer en udvidelse af deres lagerkapacitet.

WFS i luften worldwide WFS beskæftiger sig både med luftfragt og håndtering af passagerbagage. Koncernen er repræsenteret i mere end 100 lufthavne over hele verden og råder over 59 fragtterminaler fordelt på alle kontinenter. På verdensplan håndteres 2 millioner ton luftfragt årligt.


Transport & Spedition

Scanita Transport System

Scanlog

Udvider med 8.000 kvadratmeter

Meget mere end vin & spiritus

Gennem de sidste par år har Scanita Transport System i Randers

Ishøj er lig med vin og spiritus

oplevet en vækst på 50% i lagerhotellet. Stadig flere virksom-

hos Skanlog.

heder får øje på fordelen ved at gøre lagerudgifter variable i - I Ishøj har vi etableret et varehotel på 12.000 kvadratmeter, hvor vi udelukkende håndterer vin og spiritus til kunder i Danmark, Sverige og Norge. På grund af produktets særlige karakter er der lagt stor vægt på sikkerheden. Varehotellet er nærmest et slags Fort Knox med højt hegn, intensiv kameraovervågning, kontakt- og rumfølere,

stedet for faste. - Væksten på lagerhotelsiden ser ikke ud til at standse foreløbig. Det viser tilkendegivelser fra vores kunder. Derfor er vi ved at bygge et nyt lager på 8.000 kvadratmeter, der mere end fordobler vores nuværende kapacitet. De første kunder står allerede parate til at rykke ind 1. januar, når det nye lager står klar, siger direktør Kim Filskov, Scanita. - Generelt har virksomheder fundet ud af, at det er økonomisk fornuftigt at konvertere faste omkostninger til variable. Ved at vælge varehotellet betaler de udelukkende lagerudgifter pr. enhed og undgår at være bundet op af egne omkostninger til bygninger, grej og mandskab. Også den administrative del slipper virksomhederne for at bruge ressourcer på. De får online-adgang til Scanitas logistiksystem og kan følge med i lagerbeholdning og ordrelevering, som om det var en del af deres eget.

De større 2,5 tons maskiner kører mest udenfor og losser f.eks. tunge varer fra siden af lastbilerne. - De små benyttes mellem reolerne, fordi de er lettere at manøvrere med, men de anvendes også til at tømme eller læsse trailere og containere, siger Kim Filskov, der købte sine første Linde truck for 10 år siden. Erfaringen er, at det er holdbare maskiner, som der er meget få driftsproblemer med. Det er også maskiner, som lagermedarbejderne er glade for at køre med.

døgnvagt osv., fortæller adm. direktør Finn Adel, Skanlog. Alle Skanlogs varehoteller fungerer som kundernes forlængede arm og sørger for transporten fra leverandører, lagerføring og den videre distribution til grossister og detailhandel. I Ishøj losses der dagligt trailere og containere med over hundredetusinde flasker på paller med slipsheets. Hver eneste flaske registres i logistiksystemet, så den kan følges fra produktion til levering hos kunden. Medfølgende opgaver som palletering, bandero-

lering m.m. udføres efter aftale med kunderne. - I 2007 har vi udvidet vores kompetencer, så vi nu kan tilbyde vin- og spiritusimportører en total logistikløsning. Dels har vi indgået et strategisk samarbejde med VHT, der er specialister i at transportere vin og spiritus. Dels har vi købt vores eget tapperi, så vi frem over også kan håndtere tankleverancer med aftapning af vin, siger Finn Adel.

Direktør Kim Filskov

Spot på Scanita Speditionsvirksomheden Scanita Transport System blev etableret i starten af 1990’erne og ejer i dag en selvstændig vognmandsforretning Scanita Trucking samt egne afdelinger i England og Portugal. Virksomheden løser transportopgaver over hele Europa og har i alt 125 medarbejdere.

I tænkeboks Lige nu er Kim Filskov gået i tænkeboks på truckområdet. Den kommende store udvidelse af lagerhotellet gør det nødvendigt også at se på grejet. - Vi får givetvis brug for flere maskiner, men hvad og hvor meget det drejer sig om, er jeg ved at finde ud af i øjeblikket.

Fordoblet kapacitet Skanlog er en af landets største inden for kategorien ”uafhængig tredjeparts logistik”. En type virksomhed og service, som der er stigende efterspørgsel efter. Stadig flere producenter, leverandører og grossister – bl.a. inden for vine og spirituosa – vælger at outsource vitale logistik- og servicefunktioner for at koncentrere sig om deres kerneområder.

Alle aspekter af logistikken Scanita tilbyder at tage sig af alle logistik-aspekter: transport, opmagasinering og distribution. Plastgranulat, konserves og pizzabakker er blot et lille udpluk af de varer og halvfabrikata, som afhentes hos producenter i Europa og tager turen omkring lagerhotellet, før de havner hos slutkunden. Den eneste produktkategori, man kigger forgæves efter, er køl og frys.

Materiellet skal følge med Mange forskellige faktorer skal geares op for at følge med væksten hos Skanlog. Det gælder også arbejdskraft, logistiksystem og materiel. - Hvad truck, el-stablere, reachtruck osv. angår, så har Linde og N.C. Nielsen fulgt mig siden slutningen af 1980’erne. En af de ting, som N.C. Nielsen er rigtig gode til, er at hjælpe os, når vi mangler maskiner for at følge med. Vi overlades ikke til os selv. De stiller materiel til rådighed, indtil nye truck kan leveres. - Linde producerer driftssikre maskiner, som brugerne er glade for og som har en blivende værdi. Det - og så en fornuftig pris - er baggrunden for, at vi kører med Linde. Vi skal have sikkert og godt grej til af- og pålæsning, lagerhåndtering og de forskellige palleteringsopgaver, siger Finn Adel.

DKI Logistics

Giver den fortsat gas DKI Logistics med store lagerhoteller i Horsens og Køge har fortsat succes med sit kundeorienterede koncept, der er rettet mod supermarkeder og byggemarkeder.

Et hold nye truck Seks nye Linde el-truck – kommet til som erstatning for ældre inden for det sidste halvår - holder gang i den interne transport på lagerhotellet. Scanita har valgt en god blanding af 1,5, 2, 2,5 tons truck for at løse opgaverne optimalt. Alle truckene har gafler med sideskift og lavere masthøjde for at kunne operere effektivt inde i containerne.

Skanlog i Danmark, Norge og Sverige Skanlog har 10 varehoteller i Ballerup, Glostrup, Albertslund, Ringsted, Ishøj, Taulov og Randers i Danmark, Oslo i Norge og 2 varehoteller i Eskilstuna, Sverige. I alt 150.000 m². Den familieejede virksomhed beskæftiger i alt ca. 300 medarbejdere og har specialiseret sig i at håndtere og levere hvidevarer, vin & spiritus, it & elektronik, kontorartikler og dæk.

8

Virksomheden blev startet for 6 år siden og har netop taget en ny lagerbygning på 29.000 m² i brug i Horsens. Det bringer den samlede østjyske kapacitet op på 75.000 m², mens en planlagt udvidelse i Køge 9

vil forøge kapaciteten på Sjælland til 35.000 m² i alt. - I praksis er de nye kvadratmeter allerede lejet ud. Vi skal bl.a. være centrallager for en af landets største byggemarkedskæder, siger direktør Preben Borregaard, DKI Logistics. Udvidelserne i Horsens har gjort det nødvendigt at øge antallet af Linde truck, så virksomheden på denne lokation råder over godt 45 maskiner... lejet på kort- eller langtidsaftaler.


Grønlands fragtmænd Når der serveres tomater i Nuuk, tændes for fjernsynet i Aasiaat eller lægges tag på et hus i Narsaq har Arctic Container Operation en finger med i spillet. Alle forbrugsvarer til Grønland afskibes fra terminalen i Aalborg. ARCTIC CONTAINER OPERATION

Aalborgs Østhavn er det fragtmæssige knudepunkt mellem Grønland og den øvrige verden. Alle forbrugsvarer fra kolonial til biler og byggematerialer samles hos Arctic Container Operation, inden de sendes afsted mod Nordatlanten med et af Royal Arctic Lines containerskibe, der har tonnager på op til 782 TEU. - Den eneste undtagelse er projektgods som f.eks. materialer til et vandkraftværk, der er ved at blive bygget i Sydgrønland. De sejles typisk op med skibe hyret til lejligheden. Men vi er også godt med, når det gælder disse specialopgaver. I øjeblikket står vi for at levere byggeelementerne til et nyt 12 etagers højhus i Nuuk. De sendes af sted én etage pr. skib, siger driftsleder Arne Vestby Jensen, Arctic Container Operation. Tage nattevagten med Godstransporten er baseret på tre containerskibe, der ligger i fast rutefart. En tur, der tager 3 uger sammenlagt. Hver eneste mandag året rundt

anløber et skib fra Royal Arctic Line Aalborg-terminalen fyldt med bl.a. rejecontainere fra Grønland, og hver onsdag afsejler skibet igen lastet med nye forsyninger. - Er skibet fra Grønland forsinket, må vi speede op på terminalen og tage nattevagten til hjælp. Vi skal være klar til afsejling om onsdagen, siger Arne Vestby Jensen. Byer som Nuuk, Aassiaat og Sissimut er blandt de faste destinationer, og herfra bringes godset videre til andre byer og bygder ved hjælp af mindre containerskibe og små skibe i kutterstørrelse.

”Royalt” ejerskab Arctic Container Operation ejes af Royal Arctic Line og Aalborg Havn i fællesskab. Selskabet blev stiftet i 1992 og beskæftiger i dag omkring 80 medarbejdere. Terminalen omfatter et område på 160.000 kvadratmeter i Aalborg Østhavn. Royal Arctic Line ejer 5 containerskibe af forskellig størrelse.

Effektiv ”stuffetruck” Containerhåndteringen på terminalen består grundlæggende af to typer arbejdsopgaver. Ud over lastning/losning sørger Arctic Container Operation for at fylde gods og varer i containere og gøre dem klar til levering. Terminalområdet omfatter et stort fragthotel på 24.000 kvadratmeter med køle- og fryselager,

hvor en del af forsyningerne ligger og venter. - Til dette job benytter vi bl.a. 17 eldrevne Linde E25, som har vist sig at være meget effektive som ”stuffetruck” i containere. Maskinen er smidig og hurtig i kraft af 2-pedal systemet. Vi har også et udmærket samarbejde med N.C. Nielsen, så maskinerne er helt tilpasset formålet. Vores E25’ere har bl.a. lav masthøjde og speciallygter, siger Arne Vestby Jensen. Godt 800 containere pr. gang Når containerskibene lægger til kaj er mandskab og grej klar til at arbejde i højeste gear. På årsplan håndteres op mod halvtredstusinde 20’’- og 40’’-containere på terminalen. Det 10

svarer til omkring 860 containere pr. skibsanløb. En kombination af reachstackere og terminaltraktorer sætter speed på transporten på terminalområdet. - Vi har 6 reachstackere i alt og de tre nyeste er af mærket Linde. Vi valgte bl.a. maskinen på grund af dens manøvredygtighed, og fordi vi fik kortere afstand til service og reservedele, end vi ellers har været vant til ved reachstackerne. Også her har vi oplevet, at N.C. Nielsen er gode til at tilpasse maskinerne til vores krav.

Fakta Måleenheden ”TEU” svarer til en 20 fods container.

Containermover, der dur En håndfuld terminaltraktorer står for at transportere containerne til og fra skibet. Arctic Container Operation har gjort et nyt og godt bekendtskab på dette område: to Terberg terminaltraktorer blev taget i brug 1. juli. Den ene er specialbygget til at køre med containermover. - Vi sammenlignede forskellige mærker forud for anskaffelsen, og endte med at vælge Terberg’en, fordi den har gode køreegenskaber og bl.a. et meget lavt støjniveau. Vi har naturligvis kun begrænsede erfaringer med maskinerne indtil videre, men chaufførerne er glade for dem, siger Arne Vestby Jensen. - Den ene Terberg blev ombygget af N.C. Nielsen til at køre med container-

mover. Den er udstyret med en højere placeret kabine for at give chaufføren overblik og har desuden fået monteret en hydraulisk styring af ventilerne, der gør det let at koble containeren til og fra. Alt fungerede fra første dag. Mange om at bestemme Truck, reachstackere og terminaltraktorer har afgørende betydning for effektivitet og arbejdsmiljø hos Arctic Container Operation. Derfor afgøres alle indkøb af et truckudvalg, der udover Arne Vestby Jensen også omfatter bl.a. nogle af chaufførerne. - I forbindelse med valg af ny terminaltraktor tog vi f.eks. op til Stena Line i Frederikshavn og fik lejlighed til at se og afprøve Terberg’en i praksis, siger Arne Vestby Jensen. 11


Linde serveret på et fad HI Industri 2007 er Skandinaviens største industrimesse.

den kraftfulde version RT222 4x4. En helt ny demo video gav interesserede mulighed for at se terminaltraktorerne på arbejde på havnearealer, cementvarefabrikker osv.

Et oplagt sted at besøge for indkøbere og beslutningstagere, der gerne vil have alle nyheder inden for logistik, produktion og transport serveret på et fad. Også dette år

39X-generationen linet op Messestanden gav et godt samlet billede af fleksibiliten og styrkerne ved Linde truck.

valgte mange at lægge vejen forbi og få en opdatering

Produktionschef Villy Jakobsen & Lagerchef Arne Mouridsen, Dan-floor

om Linde og Terberg hos N.C. Nielsen Først og fremmest var der sat spot på den nye komplette 39X-serie af Linde truck. Fra Linde H14 til Linde H50 leveres alle maskiner nu i et kompakt design med unikke teknologiske forbedringer, der ændrer de gældende truckstandarder for effektivitet, komfort og driftsomkostninger.

HI-MESSEN N.C. Nielsen kan se tilbage på en succesfuld deltagelse i HI Industri 2007. På en flot stand fik gæsterne lejlighed til at kaste et blik på de seneste års vigtigste Linde-nyheder og få svar på spørgsmål af enhver

art om maskiner og anvendelsesmuligheder. Datterselskabet Terberg Scandinavia præsenterede samtidig tre forskellige Terberg terminaltraktorer, bl.a.

- Vi er taget til HI Industri for at se på truck og på robotter og automation. Grunden til at vi er her på standen? Linde har ry for at være en god, men dyr maskine af høj kvalitet. Det er også en anderledes truck, der skiller sig ud fra de andre. Vi vil gerne afprøve et par Linde i vores produktionsmiljø og se, hvordan de klarer det. Hos os får truckene lov til at bestille noget med hårde opbremsninger og masser af kørsel frem og tilbage.

Terminalchef Niels Birk, Danske Fragtmænd Aalborg

- Det giver mange input at være på messen, derfor har jeg taget mig tid til at være her i år. På en måde skylder man sig selv det. Tingene går stærkt, og måske er der dukket nyheder op, som bedre matcher de behov og forventninger, vi har i vores virksomhed. Umiddelbart er jeg interesseret i alt, der har relation til transportudstyr. Vi står også med nye budgetter for det kommende år og er målrettet i gang med at finde de leverandører, som har det rigtige produkt til den rigtige pris. I forvejen har vi enkelte Linde truck, og besøget her ser jeg som en del af vores beslutningsproces omkring nye truck-indkøb.

Lagerchef Preben Schmidt, Rockwool

- Jeg har altid nogle specifikke mål, når jeg besøger en messe som HI Industri. Vi har vores faste leverandører, og messen giver mig bl.a. mulighed for at se på, hvad andre leverandører kan byde på og blive inspireret. Det er en uforpligtende måde at sondere markedet på. Det kan sammenlignes lidt med, når ens kone oser i en tøjforretning for at få et overblik over, hvad der er fremme. Helt konkret er vi nysgerrige efter at høre mere om Terberg terminaltraktorer. Vi har et lignende køretøj på virksomheden og er interesseret i at finde ud af, om det er den vej, vi skal gå. 12

13


Ingen bremse på fremgangen Alt til bremser. Til biler, motorcykler og vindmøller. Det er i korte træk, hvad Scandinavian Brake Systems, der er en af Europas førende på området, beskæftiger sig med. I Holstebro fokuseres på bremseskiver og –tromler.

Værkfører Jens Hummelmose

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS

5.000 pallepladser – og 1.000 forskellige varenumre – er omdrejningspunktet for den daglige distribution hos Scandinavian Brake Systems (SBS) i Holstebro. Her plukkes store og små ordrer til grossistvirksomheder i indog udland, der forsyner autoværksteder og biludstyrsforretninger med nye reservedele. - Vi flytter 100 tons ind og ud af virksomheden hver eneste dag og arbejder i treholdsskift for at følge med,

ordresystem. Hver eneste palle og palleplads har et bestemt nummer. Det giver overblik over, hvor den enkelte chauffør skal plukke den næste ordre og forenkler slut-ekspeditionen. Alle ved, hvad de skal gøre som det næste. - Både truckchauffører og folk i pakkelinien får på deres pc’er løbende information om, hvad der skal hentes og leveres. Når ordren er plukket og afleveret ved pakkelinien, registrerer chaufføren med et enkelt tastetryk,

siger værkfører Jens Hummelmose, SBS, Holstebro. En af de faste daglige opgaver er at tømme containere fra Kina med færdige varer, der består af bremseskiver og –tromler til personbiler og mindre varevogne, samt køre pallerne på lager. Hovedparten af produktionen er outsourcet til kinesiske fabrikker. Kun specialordrer fremstilles stadig i Holstebro. Afdelingens 55 medarbejdere be-

at opgaven er udført, siger Jens Hummelmose. Ordrerne hos SBS kan være meget forskellige i omfang og tidsforbrug. Måske skal der leveres flere tusinde enheder af det samme varenummer eller blot et par eksemplarer. Blandt de største SBS-koncernen har markeret sig stadigt stærkere og er i dag en af de førende i Europa inden for en bred vifte af

bremseprodukter. Hovedkvarteret ligger i Svendborg. Den sydfynske virksomhed er kendt for at fremstille bremseklodser specielt til motorcykler, der anvendes til ræs og kører med ekstremt høje hastigheder. I Danmark har SBS også en afdeling i Støvring. Derudover er der etableret selvstændige afdelinger i hhv. Tyskland og England. På koncernniveau beskæftiges omkring 500 medarbejdere.

De nye Linde el-truck er udstyret med batteri hurtigskift, således at de kan være i drift 24 timer i døgnet.

skæftiger sig i dag primært med distribution, udvikling og salg. Skal kunne holde til noget - De mange tons, vi håndterer, betyder, at hver truck flytter omkring 50 tons hver dag. Da de samtidig er i drift godt 20 timer dagligt, skal vi have maskiner, der kan holde til noget. Linde har vist sig at være en stabil maskine, der kan tåle mosten, siger Jens Hummelmose. Ved, hvad det betyder - Vi er 100% afhængige af, at truckene kører, hvis den interne logistik skal hænge sammen. Sker der noget med maskinerne, skal det ordnes hurtigst muligt. Den side af sagen prioriterer N.C. Nielsen højt. Vi har tilknyttet en fast montør, som kender vores maskiner, og som vi har et personligt kendskab til. Det betyder meget, at montøren ved, hvad der er vores behov, og at det ikke hele tiden er forskellige, der dukker op, siger Jens Hummelmose. 14

SBS i Hostebro har otte Linde 1,6 ton eltruck, der døgnet rundt er med til at løse plukke- og transportopgaver i lageret, pakkeriet og distributionen. Derudover benyttes en lidt kraftigere Linde H25 dieseltruck til tømningen af containerne. - Fire af vores 1,6 ton truck er af den nye 386-type, der er lavere bygget og meget stabil ved høje løft, fordi tiltcylindrene er monteret direkte på taget. Som sædvanlig fik vi også de nye maskiner indrettet, så de passer til vores behov bl.a. med glas i taget, der giver ekstra sikkerhed under arbejdet, siger Jens Hummelmose. Nyanskaffelsen af de fire 386’ere var både en del af en løbende udskiftning og en udvidelse af maskinparken, der var nødvendig for at følge med den øgede travlhed. Indkøbet betød, at antallet af 1,6 ton maskiner voksede med 25%: fra seks til otte. Udstyret med pc Alle Linde truckene er udstyret med en pc, der er linket op til afdelingens 15


Gearer op i Hirtshals Color Line i Hirtshals opruster kraftigt. Nye store superspeed

skinernes komfort og miljøvenlighed. N.C. Nielsen præsenterede os f.eks. for et vældig godt vedligeholdelsesprogram, siger John Juul Nielsen.

færger og en udvidelse af havnefaciliteterne skal bl.a. imødekomme en nærmest eksplosiv vækst i løstrailertrafikken

Skal der flere til? I forlængelse af denne koncernaftale har N.C. Nielsen senest leveret to nye Terberg TT222 og en RT222 til Color Line i Kristiansand, to TT222-maskiner til Frederikshavn og en RT222 til Oslo. I alt kører der i dag cirka 20 Terberg terminaltraktorer på Color Lines norske og danske havneanlæg. John Juul Nielsen overvejer i øjeblikket, om det nuværende antal af terminaltraktorer er tilstrækkeligt til at klare opgaven på sigt. En række ubekendte faktorer besværliggør regnestykket: Hvor meget vil løstrailer-

mellem Norge og Danmark. COLOR LINE

Ruten Hirtshals – Kristiansand er et godt eksempel på den voldsomme stigningstakt hos Color Line inden for løstrailertrafik. I 2003 udgjorde løstrailere 5-6% af transportmængden på denne rute. I dag er tallet vokset til over 30%. Andelen af løstrailere er nået op på hele 40%, hvis man medregner samtlige 6 færgeruter i Color Line-koncernen. - Der er ingen tegn på, at vi har set toppen endnu. De signaler, vi får fra virksomheder og transportører, peger mod en fortsat stigning i løstrailertrafikken, siger John Juul Nielsen, fragtdirektør hos Color Line Cargo. - Den nærmest eksplosive vækst skyldes flere forskellige faktorer. Der er virkelig kommet gang i internethandlen. Det betyder, at der skal afleveres flere produkter til slutkunder. Globaliseringen spiller også ind. Mange virksomheder i Norge har flyttet produktionen til lande med lavere lønninger, nu skal de færdige varer retur for at sælges på hjemmemarkedet, siger John Juul Nielsen.

Stor satsning på Hirtshals Havnene i Hirtshals og Frederikshavn spiller en vigtig rolle i den nordeuropæiske infrastruktur. De udgør trafikale brohoveder mellem Norge og hele det europæiske kontinent. Det er en af årsagerne til, at Color Line-koncernen vedtog en ambitiøs fireårig investeringsplan i 2004 på 7,5 milliarder i alt. Omkring 70 millioner blev afsat til at udvide og forbedre havnefaciliteterne i Hirtshals. 2,4 milliarder blev øremærket til nyindkøb af større og hurtigere færger på Hirtshals-ruterne og samtidig blev der gennemført en fælles indkøbsstrategi for det kørende materiel – terminaltraktorerne eller tugmastere, som de kaldes i havnesammenhæng - for også at få det bedste grej på dette område. - Tilbage i 2004 inviterede vi forskellige leverandører til en udbudsrunde vedrørende vores kommende indkøb af tugmastere. Vi valgte i sidste ende at pege på Terberg og N.C. Nielsen. Det skete på baggrund af en samlet vurdering af pris og service plus ma-

trafikken vokse yderligere? Hvad betyder indsættelsen af væsentligt større færger i 2008 på Kristiansand og Larvik? Vil det i sig selv medføre et ekstra boom for løstrailere på disse ruter? - Efter planen tager vi det første nye superspeed skib i drift den 8. januar 2008. Til april følger det næste. De nye skibe er væsentligt større og øger vores trailer- og lastbilkapacitet med 190%. Lige nu håndterer vi i gennemsnit 65 løstrailere pr. anløb og har 5 tugmastere til at tømme og fylde hvert skib. Det siger sig selv, at hvis dette tal stiger til f.eks. 100 løstrailere pr. skib, vil det være nødvendigt at øge antallet af terminaltraktorer både her og i de norske havne for at kunne følge med, siger John Juul Nielsen.

Maskiner med trådløs computer Udstyret på Color Lines terminaltraktorer i Hirtshals skal også opdateres som en del af en gennemgribende ændring og modernisering af havnehåndteringen. Maskinerne bliver gjort ”online” via en trådløs computer. På computeren får chaufførerne information om, hvilke trailere de skal hente, og hvor de står på pladsen. De kan samtidig hurtigt og let melde tilbage, når opgaven er udført. Det sker elektronisk og betyder, at alle typer håndtering straks er registeret i det administrative system. - Systemet vil give os en mere effektiv styring af løstrailertrafikken på pladsen og ombord på skibene, siger John Juul Nielsen.

Fragtdirektør John Juul Nielsen

Color Line investerer i Hirtshals Color Line-koncernen har afsat omkring 70 millioner til bl.a. at etablere bedre opmarcharealer, nye ramper og større trailerparkeringsplads i Hirtshals. Sideløbende investerer Hirtshals Havn 40 millioner kroner i at udvide færgelejet og forbedre tilkørselsforholdene. De nye havnefaciliteter skal efter planen stå klar i begyndelsen af januar 2008. Color Lines superspeed-skibe vil reducere overfartstiden med en time, så det fremover kun tager 3 timer mellem Hirtshals og Kristiansand og 3¾ time mellem Hirtshals og Larvik.

16

17


Tæpper på spyd Fletco Tæpper i Ikast producerer årligt 3,5 millioner kva-

kræver solidt grej, fordi de yderste 500 kilo tynger ekstra. Vi har valgt at køre med 2,5 tons Linde eltruck for at få tilstrækkeligt kraftoverskud og bruger derudover et kraftigt 3,80 meter stålspyd til at løfte tæpperne med. - Det store friareal mellem reolerne er nødvendigt for at kunne håndtere tæpperullerne forsvarligt. Vi skal have omkring 11-12 meter til rådighed. En truck inklusive tæpperulle på spydet fylder mere end 7 meter i sig selv og resten af pladsen er nødvendig for at give sikkerhed og plads til manøvrering, siger Bent Jensen.

dratmeter tæpper, der leveres fra dag til dag. Det klares kun med en effektiv intern logistik, hvor Linde truck er et vigtigt omdrejningspunkt. FLETCO TÆPPER

Når man træder ind i Fletco’s langstrakte lagerhaller, lægger man straks mærke til to ting. For det første er der masser af fri gulvplads mellem reolerne, der står placeret ude ved væggene med tusindvis af tæpperuller. For det andet kører et par Linde eltruck rundt med lange spyd, der

giver associationer om riddere på vej til en lanseturnering. Begge dele er der en absolut rationel forklaring på. Direktør Bent Jensen fra Fletco fortæller: - Råtæpperullerne er fire eller fem meter lange og vejer tæt på 1 ton. At flytte rundt på gods af denne længde

Kvalitet betaler sig Fletco benytter i alt fem Linde E25 med spyd til den interne transport af råtæpper og færdige produkter. Derudover anvendes en enkelt Linde E12 med traditionelle gafler til bl.a. at bringe paller med garnruller frem til vævene. For Bent Jensen er ikke i tvivl om, at Linde er det bedste valg, når det samlede regnestykke gøres op. Det bygger bl.a. på egne erfaringer, siden virksomheden anskaffede de første Linde maskiner i starten af 1990’erne. - Det er lidt som at købe en Mercedes. Du får en rigtig god maskine i tysk kvalitet. Prisen er godt nok lidt højere, men investeringen betaler sig på sigt, fordi du får lavere vedligeholdelses- og driftsudgifter. Samtidig forstår Linde også at lave et smukt og funktionelt design, hvilket også tæller i min vurdering. Bent Jensen har også et godt øje til, at Linde holder en fornuftig brugtpris, selv om den er blevet brugt intensivt i 4-5 år. Det passer sammen med, at Fletco normalt udskifter en truck pr. år og har gennemført en samlet udskiftning hvert femte år. - Det er vores erfaring, at andre maskiner er slidt helt ned efter at have kørt en tilsvarende periode, men Linde repræsenterer stadig en værdi, når vi skal bytte til nyt. Fra snor til væg-til-væg Fletco er en familieejet virksomhed med en historie, der går tilbage til 1947. I starten var produktionen lagt 18

Fakta om Fletco Tæpper Fletco Tæpper modtager 300 tons råvarer hver måned (garnruller m.m.). Hver måned produceres omkring 300.000 m² tæpper til privat og erhverv. Tæpperne afsættes primært til Tyskland (ca. 30%), England (ca. 30%) og Danmark (ca. 18%).

Direktør Bent Jensen

an på liner, snor m.m. Få år senere blev der sadlet om til tæppefabrikation. I første omgang blev der opstillet væve til såkaldte ”vendetæpper”, der var populære op gennem halvtredserne og tresserne. Senere blev der fokuseret på væg-til-væg tæpper – i vævede eller tuftede versioner -,

Fletco Tæpper har været med i udviklingen af verdens mest moderne kunstgræs. Det er det første af sin slags, og er det kunstgræs, der indtil videre kommer tættest på en rigtig græsplæne. Spillerne fra FC Midtjylland har prøvet græsset og de har kun positve tilkendegivelser. Bla. undgår man »brændmærker« ved tacklinger og fald.

som stadig udgør rygraden i Fletcos sortiment. - Vi har 35 forskellige tæppekvaliteter i 5-25 farvevarianter, som i det store hele kan leveres med dags varsel til vores kunder i bl.a. Tyskland, England og Danmark. For at det kan lykkes, skal vi ligge inde med et stort lager og være effektive i vores logistik, siger Bent Jensen. Spejlvendt logistik De færdige tæpper skal dog en kort men vigtig tur over på den anden side af gaden og retur igen, før de kan leveres. Her ligger Foamtex, som Fletco Tæpper ejer sammen med Dan-floor og Hammer Tæpper. Fletco fremstiller tæpperne i en rå variant uden bagsidebeklædning. Ofte i en hvid udgave, der skal farves først. Alle resterende procedurer - bagside, limning, imprægnering,

farvning m.m. - foregår hos Foamtex ud fra kundens ønsker og den valgte tæppetype. Også hos Foamtex klares den interne logistik ved hjælp af fem Linde 2,5 tons truck med spyd: to el- og tre gasvarianter. Truckene transporterer de rå tæpperuller ind til f.eks. topskæreranlægget og videre til bagsidelimningsanlæg. Truckene håndterer desuden de store ruller med bagsidelærreder, filt m.m., der fylder en del af det 25.000 kvadratmeter store Foamtex-lager.

»Vi har fem Linde maskiner til fem truckførere og holder ingen maskine i reserve. Vi forventer, at Linde truck er så godt grej, at de kører altid. Som en yderligere sikkerhed har vi valgt fuld service«, siger direktør Bent Jensen, Fletco.

Som én forretning Når tæpperne er færdigbehandlet, køres de tilbage til Fletco. - Vi bytter veksellad hele tiden med råtæpper den ene vej og færdige produkter den anden. Vekselladene får det til at virke, som om vi er én virksomhed, siger Bent Jensen. 19


Landets største trækmaskine 74 ton kræver sin maskine. Derfor har Vestas, som de første i

Vindmøller bliver større og større. En udvikling, som også præger produktionen hos én af verdens førende vindmølleproducenter Vestas. En af konsekvenserne er, at de enkelte mølleelementer bliver større og tungere. Det gælder bl.a. narcellerne, den enhed, som sidder på toppen af møllerne. - Narcellerne vejer nu op til 74 tons med det transportudstyr, der bruges til at sikre håndteringen. Den øgede vægt blev efterhånden en for stor belastning for vores eksisterende Terberg RT222, siger værkfører Preben Pedersen, Vestas.

Danmark, investeret i muskelbundtet Terberg RT382. TERBERG RT382

Kort, men vigtig vej Det problem er ryddet effektivt af vejen med nyanskaffelsen. Med sine 365 hestekræfter og firehjuls-

træk har Vestas nye Terberg RT382 rigeligt med kraftoverskud til at klare transporten fra produktion til lagerareal uden problemer. - Vi skal kun flytte narcellerne 3-400 meter. Til gengæld er det meget vigtige meter for os, som ikke må blive en flaskehals. Derfor skal vi bruge grej, der kan tåle mosten og kører hele tiden, siger Preben Pedersen. Den nye Terberg RT382 kommer på arbejde fire gange i døgnet. Det svarer til det antal narceller Vestas i Viborg producerer i løbet af et normalt treholdsskift. Derudover skal den bruges til flytning af narceller mellem produktionshallerne og til flytning af gearkasser fra gearhallen til hovedmontagen.

Terberg RT382, 4x4 Hovedkontor: N.C. Nielsen A/S Nørregade 66 7860 Balling t: 99 83 83 83 f: 97 56 46 24 e: linde@nc-nielsen.dk w: nc-nielsen.dk

RT382 er den absolut største Terberg terminaltraktor. Maskinen er udstyret med en seks-cylindret Cummins dieselmotor, der yder 365 Hk ved 1.800 omdrejninger i minuttet. Skamlens løfteevne: 45 tons.

Salg og service Øst: Metalgangen 1-3 2690 Karlslunde t: 46 15 00 23 f: 46 15 05 60

20

http://www.nc-nielsen.dk/filer/PDF/lindemagasinet_20_web  
http://www.nc-nielsen.dk/filer/PDF/lindemagasinet_20_web  

http://www.nc-nielsen.dk/filer/PDF/lindemagasinet_20_web.pdf