koraci 2013 br 10-12

Page 198

кораци 10-12

факултета у Београду, где ради као асистент на предмету Чешка књижевност. Бави се проучавањем дела савремених чешких аутора. Приказе и студије објављује у стручним славистичким часописима. АЛЕКСАНДАР Б. ЛАКОВИЋ – Види: Кораци 1-3/2012.

МАРКО ЛЕШТАНИН (1986, Краљево). Пише пеозију и прозу. Члан је књижевне радионице у оквиру СКЦ-а у Крагујевцу. Објавио збирку песама Ремикс.

ДАРКО ЛИСАЦ (1975, Карловац, Хрватска), новинар и писац. Аутор је збирке кратких прича Приче из предграђа савјести; објављивао у часописима и заједничким збиркама у Хрватској и Србији. Живи у Карловцу.

ДУШИЦА МИЛАНОВИЋ МАРИКА (Сокобања). Завршила је Групу за српску књижевност и језик на Филолошком факултету. Под псеудонимом Стевана Сремац објавила је: Зона Замфирова – Шта је било после, роман (2005), Кап женске крви, збирка приповедака (2006), Реч за опроштај, збирка градских прича (2007). Под својим именом објавила је: Црна крв, песме (2010), Гозба Великог кнеза, роман (2012), Зборак Свете браће/Письмена с небес, спомен-књига словенским апостолима Ћирилу и Методију (2012), Зборак ћирила и Методија/Венец Кирилла и Мефодия (2013). Добитник је више награда. Живи у Београду.

СНЕЖАНА МИЛОЈЕВИЋ рођена je у Прокупљу, где и сада живи и ради као професор српког језика и књижевности. Пише путописe, есеје и приче које објављује у књижевним часописима у Србији, али и у Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Aутор je студије Медитативна проза Иве Андрића и књиге прича Градић Смејтон.

НАДА МИРКОВИЋ (1989, Београд). Одрасла је у Горњем Милановцу, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, где тренутно похађа мастер студије.

198

НИКОЛА ПОПОВИЋ (1979, Сарајево), објавио је преводе књига италијанских писаца Етореа Мазине (Гвожђе и мед, 2002; Победник, 2003), Симоне Винчи (О деци се


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.