Page 1

De carrière van...

Vacaturevenster

Dossier Renovatie:

Arne Hubregtse

200 Vacatures

pagina 2

pagina 15

Deel 10: Afrondende fase

Uitgave van Navingo BV

Westerlaan 1, 3016 CK ROTTERDAM

3e plaats Nautic Arm in MKB Innovatie top 100 De Nautic Arm van Herbert ten Have en Evert Zwijnenberg is verkozen op de 3e plaats van de MKB Innovatie top 100. De Nautic Arm is een mechanisme, dat op het dek van sleepboten geplaatst kan worden. Het ontwerp bestaat uit een vrij draaiende kraan met dubbele paral­ lelle armen die vrij kunnen scharnieren. Aan het uiteinde bevindt zich een verlengde trek­ arm die weer parallel staat met de mast op het schip. Doordat de hoogte van het daadwerke­ lijke trekpunt vrij bepaald kan worden, wordt voorkomen dat de trekkracht van de sleeplijn helling of kapseizen van de sleepboot veroorzaakt. Door gebruik van de Nautic Arm kunnen sleepbo­ ten slanker ontworpen worden en zijn deze sneller, zuiniger en veiliger. De MKB Innovatie top 100 is tot stand gekomen na een voorselectie door Syntens, dat op jaarbasis 20.000 adviezen verstrekt aan het MKB over innovatie. www.nauticarm.com

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs nemen anti-crisismaatregelen Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, belangenbehartiger van het havenbedrijfs­ leven, hebben een aantal anti-crisismaat-­ regelen getroffen om er voor te zorgen dat de haven snel kan groeien zodra de economi­ sche situatie verbetert. Goed opgeleide jongeren zijn dan hard nodig. Daarom pro­ beert het havenbedrijfsleven leerlingen, die deze zomer een mbo-4 opleiding logistiek of techniek afronden, een baan aan te bieden. Leerlingen met een mbo-3 opleiding of lager worden gestimuleerd om een vervolgoplei­ ding te doen. Het bedrijfsleven zet zich daarbij in voor extra stageplaatsen. Daar­ naast willen het havenbedrijf en Deltalinqs de komende 3 jaar meer hbo-afgestudeerden aan een baan helpen. Verdere maatregelen om de crisis het hoofd te bieden zijn onver­ minderde investeringen in Maasvlakte 2 en het bestaande haven- en industriecomplex en lastenverlichting in de vorm van korting op het havengeld voor extra lading, die bedrijven naar Rotterdam brengen.

www.maritiemevacaturebank.nl

juni/juli 2009, editie 4

Anthony Veder innoveert met unieke lng-tanker Coral Methane De Rotterdamse gastankerrederij Anthony Veder heeft begin mei de eerste lng-tanker onder Nederlandse vlag in de vaart genomen. En niet zomaar een LNG-tanker. De Coral Methane is uniek in de wereld, omdat ze zowel lng (liquified natural gas) als ook lpg (liquified petroleum gas) en petrochemische gassen zoals ethyleen en propyleen kan vervoeren. Bovendien beschikt het schip over een dubbele uitvoering motoren van Rolls Royce: gas en zware olie. Als lng vervoerd wordt, vaart het schip ook op dit schone gas. Hierdoor daalt de uitstoot van CO2 met ruim 20% en ook de emissie van andere stoffen zoals fijnstof en NOx (stof die bijdraagt aan het broeikaseffect, red.) wordt gereduceerd.

Milieubewust “Dat is wel zo milieuvriendelijk. Als onze klant milieubewust is, is het vanzelfsprekend dat wij zelf ook het voortouw nemen wat het milieu betreft”, zegt Jan Valkier, Algemeen Directeur van de innovatieve rederij. Valkier doelt op de Noorse gasdistributeur Gasnor, die de Coral Methane gebruikt om het vloeibare aardgas in Noorwegen te vervoeren. Valkier: “Noorwegen is te dun bevolkt om pijpleidingen voor het vervoer van lng aan te leggen, maar er is wel behoefte aan de schone brandstof. Daarnaast worden steeds meer veerboten ingezet, die tussen de fjorden varen en voorzien zijn van lng-motoren. De vraag naar kleine hoeveelheden lng neemt toe en aan deze vraag kunnen wij met de Coral Methane voldoen.”

tioneel schip nodig te hebben. Er is nu nog overcapaciteit, maar doordat Anthony Veder een contractportefeuille voor andere gassen

in Noordwest-Europa heeft, ligt de tanker nooit stil”, legt Valkier uit. Vervolg op pagina 14

“Wij hebben de opdracht van Gasnor uiteindelijk gewonnen door de combinatie van vervoer van verschillende gassen. Wij leveren een schip, waarbij de klant de mogelijkheid heeft om te groeien zonder snel een addi-

Jongeren kiezen maritiem 50 jaar bestaat het Zeekadetkorps Rotterdam (ZKKR). Tijd voor een feestje. Op 5 juni organiseerde het ZKK een symposium in het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam met als thema Jongeren kiezen maritiem.

cluster, maar leren er ook om verantwoordelijkheid te nemen.

Vasthouden Het is bekend dat er wereldwijd een tekort is aan zeevarenden en dat jongeren vaak de weg niet weten te vinden naar een maritieme opleiding. De vraag is daarom: hoe zorg je ervoor dat meer jongeren voor een dergelijke opleiding kiezen? Erik Hietbrink, voorzitter van het College van Bestuur van het STC, ziet het aantal leerlingen op zijn school wel (beperkt) groeien. De kunst is alleen om ze ook vast te houden, zowel tijdens hun studie als zodra ze klaar zijn om op zee te werken.

113 banen bij nieuwe biodieselfabriek Nesté Oil Op 26 mei jl. is het Finse Nesté Oil begonnen met de bouw van een biodieselfabriek in de Rotterdamse haven. Naar verwachting wordt de bouw in 2011 afgerond. De fabriek, die de grootste van Europa in zijn soort zal zijn, heeft dan een jaarlijkse productiecapaciteit van 800.000 kubieke ton. Na voltooiing kun­ nen 113 nieuwe medewerkers bij Nesté Oil op de Maasvlakte aan de slag. HR-manager Udo Vossen: “Wij zijn voornamelijk op zoek naar operators, process engineers, maintenance engineers, laboratory technicians, planners en diverse supervisors.”

pagina 7

Het opleidingsschip van ZKK Rotterdam, de Betelgeuze, op weg naar het STC Volgens voorzitter van ZKKR Rob Hagman is het motto Wijst de jeugd de weg naar zee van het Zeekadetkorps nog steeds actueel. 70% van de kadetten kiest uiteindelijk voor

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4

een maritiem beroep. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen lid worden van het ZKK. Hier maken ze in hun vrije tijd op speelse wijze kennis met diverse beroepen in de maritieme

Ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) merkt de achteruitgang van zeevarenden. Tineke Netelenbos, voorzitter van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ), noemde het ZKK in haar toespraak een “kweekvijver voor de maritieme sector”. Om er voor te zorgen dat meer jongeren kiezen voor een maritieme opleiding, heeft de TAZ meerdere initiatieven. Zo kunnen jongeren vanaf 16 jaar een snuffelstage varen op een Nederlands schip en geven (ex-) zeevarenden presentaties op basisscholen. De KVNR geeft daarnaast nog steeds een stage- en baangarantie ondanks de crisis. Vervolg op pagina 10

n?

a ntvr

e ng

nl

nt. a r o naa rierekog in! s i hu Geamecarndaag n t tis aritirijf je va a r g w.m sch ww en


2 | Rubriek Werk & Carrière

De carrière van ...

… Arne Hubregtse

Door Napsia Rolobessy Arne Hubregtse is zijn eerste werkgever MARIN tot op de dag van vandaag trouw gebleven. In een tijdsbestek van vijftien jaar klom hij hier op van beginnend projectmanager tot algemeen directeur. Hubregtse is trots op de voorlopersrol die het bedrijf vervult: “Onze projecten zijn vaak state of the art en halen geregeld de media.” MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, staat sinds jaar en dag bekend om de unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware grootte metingen en trainingen­ waarmee hydromechanisch en nautisch onderzoek worden verricht. De klanten bevinden zich wereldwijd binnen het bedrijfsleven en de overheid.

Als manager moet je kunnen terugvallen op een goede kennisbasis Paplepel Met een vader die in de scheepvaartbranche actief is, krijgt Arne Hubregtse de liefde voor het maritieme vak met de paplepel ingegoten. Gecombineerd met zijn interesse voor techniek is het al vroeg duidelijk waar zijn toekomst ligt. “Schepen waren voor mij het mooiste dat iemand kon ontwerpen en onderzoek naar kon doen”, herinnert hij zich.

Zijn eerste functie bij MARIN is die van projectmanager Research & Development op de softwareafdeling, waarvoor hij vooral op kantoor actief is. Tijdens de functie die erna volgt, reist Hubregtse de wereld over om metingen te verrichten over het gedrag van schepen of offshore-constructies op zee. “In mijn beginjaren heb ik inhoudelijk een stevige basis gelegd waarvan ik nog steeds profijt heb”, vertelt hij. “Tegenwoordig is het hip om zo snel mogelijk door te stoten naar het management. Wie niet eerst een goede kennisbasis opbouwt, zal op den duur door de mand vallen. Een manager moet kunnen terugvallen op een goede basis. Dat is essentieel.”

Omslag Diezelfde kennisbasis brengt hem op een gegeven moment verder binnen het bedrijf. Halverwege de jaren negentig wordt Hubregtse gevraagd voor zijn volgende functie: Manager Ships. Gaf hij voorheen leiding aan een kleine club, hier zwaait hij de scepter over zo’n zeventig man. Een

behoorlijke omslag waar hij even aan moet wennen. “Ik was inhoudelijk minder sterk bij projecten betrokken en kreeg ook te maken met veranderende bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering. De grootste uitdaging was om de mensen waaraan ik leiding gaf mee te krijgen in het veranderingsproces waar we op dat moment mee te maken hadden. Communicatie was het sleutelwoord. Ik leerde hoe belangrijk het was als je goed kunt uitleggen wat je wilt en hoe je denkt dat te gaan bereiken.” Vervolgens wordt hij adjunct-directeur en een paar jaar later algemeen directeur.

Witte Koreaan Toch is carrièreplanning niet aan hem besteed. Hubregtse: “Ik heb de kansen die op mijn pad kwamen gegrepen omdat ik het leuk vond en me graag verder wilde ontwikkelen. Ik ben een pionier en ondernemend. Durf dingen te doen waarvan bijvoorbeeld niet vooraf vaststaat of het technisch gezien haalbaar is. Uiteindelijk heeft het me als in een soort van natuurlijk proces gebracht waar ik nu ben. Mijn hele carrière beschouw ik als een groot leerproces. Nog steeds leer ik elke dag nieuwe dingen bij.” Voor een leuke anekdote hoeft Hubregste niet diep te graven. “Ik was in Korea voor een proeftocht van een mammoettanker die zijn snelheid absoluut niet haalde. De eigenaar vroeg toen doodleuk wanneer de motor van het schip terug ging naar de fabriek om opnieuw te worden afgeregeld. Mooie Engelse humor, de opbouw moest dan van de tanker en de motor moest er in 3 delen uit worden getakeld. Het was de eerste keer dat ik een Koreaan zo wit zag wegtrekken.”

Visie De directeur draagt een duidelijke visie uit voor de toekomst. “Kennisontwikkeling staat de komende jaren bij ons centraal. Wij zijn een toonaangevend instituut en willen er alles aan doen om die positie te behouden. Dat

betekent dat we fors investeren in de lange termijn kennispositie van onze medewerkers. Dat is de basis voor onze toekomst.” Voor de toekomst voorziet Hubregtse ook meer samenwerking met collega-instituten om de internationale positie te versterken. “Denk aan het opzetten van nieuwe

kennis- en marktgebieden. Het biedt mij in elk geval genoeg uitdaging en toekomstperspectieven.”

Paspoort Naam: Arne Hubregtse Geboortedatum: 28 november 1963 Burgerlijke staat: samenwonend Kinderen: een zoon (11) en een dochter (10) Woonplaats: Scharendijke (Zeeland) Vrije tijd: Mijn kinderen begeleiden bij hun sportactiviteiten (voetbal, turnen en zeilen). Daarnaast ben ik een fanatieke zeiler.

Opleiding

Maritieme Techniek aan de Technische Universiteit te Delft, afgestudeerd in 1989 MBA-studie bij IBO te Zeist, 2005-2006

Werk

Werkt al sinds zijn afstuderen bij MARIN 1992 Projectmanager Research & Development 1996 Projectmanager en vervolgens Teamleider Trials & Monitoring 1996-2004 Manager Ships 2004-2005 Adjunct-directeur 2005-heden  Algemeen directeur 

Opvallende nevenfuncties

Voorzitter van de Schip van het jaar Prijs van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied

Een kijkje achter de schermen van de haven Onder de naam Mainport Meewerkdagen liepen ruim 70 studenten, scholieren en starters van 14 tot en met 28 mei een dagje mee met een professional uit de Rotterdamse haven om te ontdekken hoe het is om in het haven- en industrie­ gebied te werken. Het evenement, waarvan de kick-off op 8 april tijdens het Navingo Maritime & Offshore Career Event 2009 plaatvond, is een initiatief van Jong Haven­vereniging Rotterdam. Voorzitter Gerrit Peekstok: ”De haven is een redelijk besloten gemeenschap en voor een buitenstaander is het lastig om dit werkgebied te ontdekken. Het doel van de Mainport Meewerkdagen is om studenten in

een 1-op-1-situatie kennis te laten maken met de haven en deze als werkgebied in hun referentiekader te plaatsen.” Jong Havenvereniging nodigde studenten via het lectoraat Ideale Haven, de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland uit om mee te doen. De havenbedrijven werden eveneens via de leden benaderd. Onder meer Hans Smits en Thessa Menssen, CEO en CFO van het Havenbedrijf Rotterdam en Peter Goedvolk, directeur van Argos Oil namen een student een dagje op sleeptouw. Peekstok: “De komende jaren ontstaan steeds meer vacatures op HBO- en WO-

niveau in de haven, onder andere doordat technologieën steeds geavanceerder worden en de haven vergrijst. Het is nu noodzaak om studenten, die over een aantal jaren de arbeidsmarkt betreden, te enthousiasmeren voor een loopbaan in de haven.” De Mainport Meewerkdagen werden op 28 mei feestelijk afgesloten door burgemeester Ahmed Aboutaleb en Deltalinqs-voorzitter Wim van Sluis in het stadhuis van Rotterdam. Volgens Peekstok waren de Meewerkdagen een succes: ”De eerste editie is absoluut voor herhaling vatbaar. In het voorjaar van 2010 komt er zeker een vervolg!”

Burgemeester Aboutaleb tijdens de feestelijke afsluiting van de Mainport Meewerkdagen

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4


Rubriek Werk & Carrière | 3

215 studenten logistiek bij HBO-Havendag De Zeehavens Amsterdam promoten bij studenten HBO Logistiek. Dat was het doel van de 4e HBO-Havendag, die Amports (Amsterdam Ports Association) op 23 april jl. organiseerde. 215 enthousiaste studenten van 9 hogescholen uit het hele land en hun begeleide docenten gaven gehoor aan de uitnodiging om bedrijven in de Amsterdamse havens te bezoeken. “Het doel van deze dag is om jullie inzicht te geven in wat bedrijven in de Amsterdamse havens doen”, lichtte de directeur van AmPorts Wim Ruijgh in zijn welkomstwoord toe. De havens als werkgebied zijn namelijk relatief onbekend bij de studenten logistiek in Nederland, terwijl er een

keur aan logistieke banen te vinden is. Volgens Jaap Bond, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, die de studenten eveneens aan het begin van de dag toesprak, hebben de Zeehavens Amsterdam tot 2020 zo’n 15.000 extra werknemers nodig, vooral op logistiek gebied. Door het

gebrek aan kennis over de zeehavens is een carrière bij een havenbedrijf echter niet direct het eerste waar studenten logistiek na afronding van hun studie aan denken.

Het overhevelen van kolen van een zeeschip op een binnenvaartschip in de haven van IJmuiden

Rachella Negenborn, project coördinator bij AmPorts: “Wij hebben

De studenten logistiek staan klaar om een tocht door de haven met de boot van het Loodswezen te maken

voor de organisatie van deze dag gekozen om studenten logistiek te interesseren voor de haven en de loopbaanmogelijkheden te laten zien. De haven is een uitdagende wereld, er zijn zulke mooie bedrijven gevestigd. Alle bedrijven in het havengebied werken samen en logistiek is een belangrijk onderdeel daarbij.” Om de studenten te informeren en kennis te laten maken met de Amsterdamse havens en de daar gevestigde bedrijven bezochten zij in groepen ieder drie van de deelnemende bedrijven, te weten Fetim Group, ACT (het voormalige Ceres), Nissan Motor Parts, Waterland Terminal, Loodswezen, Cargill en Igma, United Stevedores Amsterdam, Koopman Car Terminal, Oiltanking en Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen/Felison Terminal.

Logistieke bedrijvigheid Rondleidingen, presentaties, filmpjes, de bedrijven haalden alles

uit de kast om de studenten een goed beeld te geven van de talloze mogelijkheden om na hun studie bij een bedrijf in de Amsterdamse Zeehavens aan de slag te gaan. “Door deze dag kunnen we de studenten de logistieke bedrijvigheid in de havens laten zien. Ze ervaren de lesstof in de praktijk en kunnen zich oriënteren op een beroepenveld”, aldus Paul Poelstra, docent op de Hogeschool van Amsterdam. Bij het Loodswezen AmsterdamIJmond maakten de studenten een boottocht en kregen zo een beeld van de bedrijvigheid van de Zeehavens Amsterdam vanaf het water. Registerloods Marco Simonatti: “Door deze dag willen wij een positief signaal naar de logistiekstudenten afgeven. De haven is bij hun zo ontzettend onbekend. HBO’ers zijn gewild en binnen het Loodswezen kunnen zij verschillende kanten op.”

De Professional Door: Opleiding: Bedrijf: Functie:

Tanja van Oorschot (33 jaar) HBO Maritiem Officier, Zeevaartschool Vlissingen Hertel Projectmanager

Ondanks dat ik uit Eindhoven kom, heeft de zee al mijn gehele leven een flinke aantrekkingkracht op mij. Een baan in de maritieme wereld was daarom voor mij vanzelfsprekend, met het avontuur en het reizen over de wereld als voornaamste redenen. Ik werk dan ook met veel plezier als projectmanager bij Hertel in de Defence & Offshore tak. Wij richten ons op het ontwerp, de levering en de installatie van complete accommodatiemodules en gespecialiseerde, technische modulaire units voor de defensie en offshore industrie. In mijn functie als projectmanager ben ik de eindverantwoordelijke voor een opdracht. Iedere fase van het project vereist een zekere betrokkenheid en dat maakt het geheel erg veelzijdig en dynamisch. In het engineeringteam zetten we samen de klantspecificaties om in ontwerpdocumenten en tekeningen. Als budgetverantwoordelijke bepaal ik met de inkoopafdeling waar we de verschillende producten en diensten inkopen of uitbesteden. Bij de daad-

werkelijke constructie zit ik weer dicht op de uitvoer om uiteindelijk een goed product af te leveren en het project nadien te evalueren. Het werk is interessant en afwisselend, omdat alle technische facetten aan bod komen en de deadlines vaak krap zijn. Daarbij is geen project hetzelfde. Zo ben ik begin mei teruggekeerd uit de Verenigde Arabische Emiraten, waar we met een klein team een 55-persoons accommodatieunit voor een zogeheten MOPUstor (Mobile Offshore Production Unit with Storage) aan het bouwen zijn. Een behoorlijk complex, met naast de 55 hutten voor de bemanning een fitnessruimte, lounges, sauna, kantoren en wasgelegenheid. Ik werkte de afgelopen vijf maanden onder andere als supervisor om lokaal toezicht te houden op de voortgang van het project. Momenteel zitten we in de afrondende fase. Na oplevering wordt de gehele unit voor de kust van Noorwegen op de voorraadtank van de MOPUstor getakeld. Een

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4

Tanja van Oorschot met haar collega Engineering Manager Peter van den Berge voor de accommodatie-unit in Abu Dhabi schitterende ervaring om een project in een dergelijke cruciale fase mee te maken. Het werken in een typische mannenwereld die de maritieme wereld

nu eenmaal is, bevalt me erg goed. Het is een harde wereld, maar eerlijk en recht voor zijn raap. De mentaliteit van ‘niet ouwehoeren, maar gas geven’ hoort bij dit werk en ook bij mij. Men kijkt wellicht wat kritischer

naar mijn werk, juist omdat ik een vrouw ben. Maar na wat jaren werkervaring beangstigt dit me totaal niet meer. Ik houd van de maritieme wereld en blijf het geweldig vinden om hierin werkzaam te zijn.


EEN CAT KOMT NOG EENS ERGENS! EN JIJ? ®

Hoeveel vrijheid heb jij nu? Heb jij het beste gereedschap tot je beschikking? Een auto uitgerust met GPS, GSM en laptop? Arbeidsvoorwaarden waar je blij mee bent?

Pon Power BV is actief op het gebied van verkoop en service van Caterpillar® diesel- en gasmotoren, generatorsets en installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK’s). Pon Power richt zich vooral op de Nederlandse markt: scheepvaart, tuinbouw, transport en logistiek, aannemerij, energiebedrijven en openbare instellingen. Daarnaast leveren we aan internationaal opererende ondernemingen, zoals scheepswerven, oliemaatschappijen en bouwers van baggermaterieel. Voor de vestigingen Aalsmeer, Heerhugowaard, Deventer, Papendrecht, Valkenswaard en Groningen zijn wij op zoek naar:

SERVICE TECHNICIANS Surf voor meer informatie naar:

pon-cat.com/powerjobs

PON POWER BV

T +31 (0) 78 6 420 420

Ketelweg 20

E power.nl@pon-cat.com

3356 LE Papendrecht

I pon-cat.com

©2009 Caterpillar All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

PONP_09077_PA_DEF.indd 1

16-03-2009 09:17:06


AVRA Towage BV is onderdeel van de AVRA Shipping Group en is een wereldwijd opererend bedrijf met als ‘core business’ sleepvaart.

TOWAGE BV

AVRA Towage heeft in verband met de uitbreiding van haar vloot en werkzaamheden meerdere vacatures op zowel haar huidige vloot als op de nieuwbouw sleepboten. Wij zijn op zoek naar:

Kapiteins & Stuurlieden Dus je zocht een beetje afwisseling? Avontuur vind je op zee. Maar écht avontuurlijk is het pas bij Redwise. Geen twee zeereizen hetzelfde. Elke reis is anders: met een splinternieuw schip of een klassieke stomer, in een notendopje de halve wereld rond of met een handvol collega's op een oceaanreus.

Monster vandaag nog aan op onwijswerk.nl Amersfoortseweg 12-E, 3751 LK Bunschoten-Spakenburg. Tel. 033 42 17 860. info@redwise.nl

Functieomschrijving U bent in het bezit van een onbeperkte STCW ’95 vaarbevoegdheid. Daarnaast beschikt SHIPPING CONSULT BV u over de nodige ervaring en de juiste leidinggevende capaciteiten, waarbij motiveren en goed aansturen van de crew voorop staat. Reageren: Wilt u werken in een dynamisch, groeiend bedrijf met een goede werksfeer? Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: AVRA Towage BV, t.a.v. Dhr. P.J. Daemen, Scheepmakershaven 32b, 3011 VB Rotterdam. Of e-mail: operations@avra.nl Kijk voor meer informatie op www.avra.nl of bel 010 - 281 08 86.

We tow everything, anytime, anywhere!

REPAIRS BV

avra_pa_130X95.indd 1

TOWAGE BV

10-02-2009 13:56:41

QUALITY PARTNER IN LIQUEFIED TRANSPORTATION

Een uitdagende wereld, onze wereld Anthony Veder is een rederij die zich volledig heeft toegelegd op het transport van vloeibare gassen. Anthony veder is opgericht in 1937 en heeft als thuishaven Rotterdam, Europa’s grootste haven. We beheersen alle aspecten van het transport van gas, waaronder vloeibaar petroleum gas (LPG), vloeibaar aardgas (LNG) en CO2. Innovatie is altijd een belangrijk onderdeel geweest van onze bedrijfsvoering, zo waren wij de eerste gastankerrederij die een schip ontwikkelde en bouwde voor het transport van CO2. Ons innovatie karakter heeft ervoor gezorgd dat we de KVNR de Shipping Award 2008 toegekend hebben gekregen. Anthony Veder bezit een van de meeste moderne vloten van de industrie, wat ons in staat stelt om een betrouwbare en flexibele service te leveren. De schepen van de Anthony Veder Groep vervoeren alle soorten vloeibare gassen: LPG, petrochemische gassen, LNG en CO2. Ons nieuwste schip, de Coral Methane, kan ze zelfs allemaal vervoeren en kan ook nog varen op LNG. Dit als ’Cleanship super’ geclassificeerde schip is daarmee een wereldprimeur. Naast gasvervoer heeft Anthony Veder ook een reisbureau gespecialiseerd in zakenreizen en zeeliedenvervoer. Met een vloot van 20 gastankers regelt Anthony Veder alle aspecten van scheepsmanagement bevrachting chartering, veiligheid & kwaliteit, technisch scheepsmangement en crewing.

Als je het leuk vindt om intensief met het schip en de lading bezig te zijn, is Anthony Veder echt iets voor jou. Op een gastanker ben je namelijk volop bezig met je kostbare lading. Bovendien vaar je vaak korte trajecten en dat betekent veel laden en lossen. Anthony Veder is constant bezig met het uitbouwen en moderniseren van de vloot en het productaanbod. Daarvoor zoeken we gemotiveerde mensen.

Voor onze vloot zoeken wij Officieren en Machinisten in alle rangen De rederij vaart op een aantal vaste, relatief korte trajecten in Europa, maar we gaan soms ook de wereld over. Tevens bieden wij scholieren de mogelijkheid ervaring op te doen door middel van stages aan boord. Een unieke kans om van dichtbij mee te maken wat varen betekent! Veel van onze stagiairs kiezen er voor om nadien bij ons te komen werken. Kijk op www.anthonyveder.com of neem contact op met: Arthur Groeneweg, Crew-manager 010 - 400 47 38. crew@anthonyveder.com

www.anthonyveder.com • www.co2-shipping.com • www.lng-shipping.com • www.anthonyvedertravel.nl

Holland Ship Service – MANAGERS OF THE GREENFLEET is op zoek naar

HWTK’s / 2e WTK’s / 3e WTK’s 1e / 2e / 3e Stuurlieden voor onze Multi Purpose schepen, varend onder Nederlandse vlag, van 17.500 dwt / 7800kW Vaargebied: wereldwijd Bent u geïnteresseerd en in bezit van de vereiste documenten o.a. vaarbevoegdheidsbewijs voor alle schepen, stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar: Holland Ship Service T.a.v. Bemanningszaken ’s-Gravenweg 37b 2901 LA Capelle aan den IJssel crew@hollandshipservice.nl Tel. Bemanningszaken 010-4368872


6 | Rubriek Bedrijf & Branche

RPPC, promotor van het Rotterdamse havenbedrijfsleven De Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) bestond vorig jaar 75 jaar. Op 21 december 1933 werd de stichting opgericht door diverse Rotterdamse havenbedrijven om de Rotterdamse haven te promoten en ervoor te zorgen dat de bedrijven vindbaar waren in het buitenland. Zij legden met elkaar een bedrag in en vroegen het Havenbedrijf Rotterdam hetzelfde te doen. Zo gaat het na 76 jaar nog steeds: het bedrijfsleven is de drager van de RPPC. Marjolein Warburg (44) is sinds november 2003 directeur van de stichting: “Ik ben van buiten Rotterdam voor deze baan aangetrokken. Mijn achtergrond heeft niets met havens te maken. Ik ben afgestudeerd als kunsthistorica en bij een studentenbaan blijven hangen. Daarna ben ik doorgehopt naar verschillende banen, onder andere als

Rotterdamse havenbedrijven moeten vindbaar zijn consultant, waarvoor ik in Rotterdam diverse opdrachten heb gedaan. Ik heb de haven altijd al een spannend gebied gevonden, waar ik niet vaak kwam (Warburg groeide op in Brabant en studeerde in Utrecht, red.). Rotterdam is een economisch kloppend hard. Ik bezoek veel bedrijven, dan heb je snel door hoe het systeem functioneert.”

Marketing en promotie “De RRPC ondersteunt haar 260 donateurs uit het Rotterdamse havenbedrijfsleven bij marketing en promotie om de ladingstroom via

Rotterdam te behouden en te vergroten en ondersteunt de maritieme dienstverlening. Er zijn drie core businesses: delegatiereizen, beurzen en het ontvangen van buitenlandse groepen verladers en expediteurs in Rotterdam. Per jaar maken we 10 tot 12 delegatiereizen. Het doel hiervan is om bedrijven in het buitenland commercieel te matchen. Toen ik hier kwam werken heb ik geïnventariseerd welke gebieden voor het Rotterdamse havenbedrijfsleven interessant zijn en het driejarenplan ingevoerd. We plannen bezoeken vaak ook rond een ladingssegment of modaliteit. Tijdens een delegatiereis geven we onder andere een presentatie over Rotterdam in den brede en wordt er genetwerkt. Ook hebben we altijd een marktplatz-concept met standjes. Dat vergroot de overzichte­ lijkheid en de vindbaarheid van de verschillende bedrijven.” “De beurzen, die we als RPPC aandoen, zijn zowel breed logistiek als segmentgericht. De deelnamekosten zijn voor het bedrijfsleven relatief gering, waardoor alle donateurs gunstig onder het label Port of Rotterdam op een beurs kunnen staan met hun eigen label. Doordat Port of

Scheepvaart 2009 Onlangs verscheen de 33e editie van het jaarboek Scheepvaart. Auteur Gerrit de Boer staat in zijn voorwoord uitgebreid stil bij belangrijke ontwikkelingen in de maritieme wereld van het afgelopen jaar. Verder geeft het 848 pagina’s dikke boekwerk een over-

zicht van rederijen met hun schepen in de Benelux. Aan bod komen koopvaardijschepen, sleepboten met zeebrief, baggerschepen, loods- en betonningsvaartuigen en zeegaande zeilschepen en hun technische gegevens, zoals tonnage, bouwjaar, afmetingen en

Prijsvraag Vindt u dat Scheepvaart 2009 niet in uw boekenkast mag ontbreken? Door de volgende vraag juist te beantwoorden, maakt u kans om een exemplaar te winnen: Hoe heet het Nederlands-Antiliaanse schip, dat op 7 mei 2009 in de Golf van Aden door piraten werd gekaapt? Uw antwoord kunt u voor 1 september 2009 mailen naar mock@navingo.com.

Scheepvaart 2009

Foto: Ben Windt

Rotterdam een sterk label is, is het makkelijker voor de donateurs om zo hun eigen naam te vestigen. Het ontvangen van verladers en expediteurs, onze derde core business,

Vrouwen in een mannenbolwerk, dat matcht goed

e-mail, maar het is belangrijk dat partijen, die met Rotterdam werken, elkaar ook ontmoeten, en om samen bedrijven te bezoeken. Vaak gaat het ook hier om een bepaald segment, maar het systeem van de RPPC is: we sluiten niemand uit. Wil je als donateur ergens aan mee doen, dan doe je dat.”

Vrouwvriendelijke haven

inderdaad veel vrouwen op kantoor. Maar vrouwen in een mannenbolwerk, dat matcht goed. De haven is niet vrouwonvriendelijk, in tegendeel. Bovendien, steeds meer beroepen, die van oudsher geen vrouwenberoepen waren, worden tegenwoordig ook door vrouwen gedaan. Ik ben er voorstander van dat vrouwen mee blijven doen aan het arbeidsproces. Ook als ze kinderen hebben. Ik ben zelf gescheiden en heb een dochter van 9 jaar, maar ik heb altijd gewerkt en houd van mijn baan.”

gaat om de persoonlijke ontmoeting. Communicatie tussen bedrijven gaat steeds meer via telefoon en

Opvallend is dat het overgrote deel van de werknemers van de RPPC vrouw is. Warburg: “Wij hebben

snelheid. Ook zijn recente mutaties opgenomen. Daarnaast kan men in het boek de adresgegevens van werven, toeleveranciers en diensverleners in de maritieme sector vinden. Een praktisch naslagwerk voor iedereen, die alles over de huidige Nederlandse, Belgische en Luxemburgse vloot wil weten. Het boek kost € 32,90 en is verkrijgbaar bij Uitgeverij De Valk en in de gespecialiseerde boekhandel.

Voorbereidingen Offshore Energy 2009 in volle gang Navingo BV in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zijn druk bezig met de voorbereidingen voor Offshore Energy 2009, dat op 8 oktober in Den Helder zal plaatsvinden. Half juni is de verkoop van stands gestart en de interesse van bedrijven is groot. De locatie is uitgebreid en biedt daardoor ruimte aan meer exposanten. Daarnaast wordt er nog meer aandacht besteed aan de netwerkmogelijkheden. Ondertussen zijn ook de partners van de business-to-bussiness beurs bekend: de IRO (brancheorganisatie voor toeleveranciers in de olie- en gasindustrie), Holland Marine Equipment (brancheorganisatie voor maritieme toeleveranciers), Holland Shipbuilding en Offshore Visie ondersteunen het evenement voor de offshore- en energiesector. De website van Offshore Energy 2009 (www.offshore-energy2009.nl) is nu ook online. Hier kunnen bezoekers zich onder meer voorregistreren voor de beurs en geïnteresseerde bedrijven hebben de mogelijkheid de mediakit te downloaden. Binnenkort zal op de website ook het seminarprogramma te vinden zijn.

Aan bod komen onder andere actuele ontwikkelingen in de offshore- en energiesector, diverse onderwerpen en onderzoeken op offshore gebied en de investeringen en technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, zowel op land als op zee. Houd dus de website in de gaten als u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen rondom Offshore Energy 2009.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4


Rubriek Bedrijf & Branche | 7

Dossier Renovatie Scheepsreparatie- en ombouwwerf Scheldepoort in Vlissingen herbouwt de in 2007 uitgebrande vistrawler Willem van der Zwan. Maritieme & Offshore Carrièrekrant volgt de complete verbouwing.

Deel 10: Afrondende fase 3 juni 2009

haspel, die geplaatst is. Vroeger hadden we enkel een losse slang, waarmee gepompt werd, nu kan dat met deze haspel.”

Kranen Zijlstra: “Het schip heeft op het main dek twee cargocranes en op het achterdek een visnettenkraan. De cargocranes worden gebruikt voor de overslag van vis uit het laadruim naar een ander schip of naar de kade. De visnettenkraan transporteert de netten vanuit het water naar de bakken op het achterdek. De kranen worden binnenkort geleverd, zodat wij ze op de Willem van der Zwan kunnen plaatsen.”

Bijna af

De buitenkant van Willem van der Zwan heeft weer een fris kleurtje De renovatie van de Willem van der Zwan is bijna klaar. Op 5 mei is de vistrawler uitgedokt en sindsdien ligt ze aan Kade E voor de laatste finishing touches. Projectleider John Zijlstra van Scheldepoort: “De schroefas is helemaal ingevoerd, gekoppeld en uitgelijnd. Het schilderprogramma aan de buitenkant is zo goed als af, alleen de hekgalg

moet nog een kleurtje krijgen.” De hekgalg is geplaatst op het achter­ dek en de vislieren zijn hierop afgesteld. De vislieren trekken de netten binnen en de vispompen halen de gevangen vissen uit de netten en pompen deze in Refrigerated Salt Water (RWS) tanks. Maurice van Koert, projectleider Willem van der Zwan: “Nieuw is de doorpomp-

“We zitten echt in de afrondende fase. De firma Bouter heeft de kombuis geplaatst en deze voldoet aan alle normen. Alle apparatuur, wanden en afzuigers zijn van roestvrij staal en er is een gescheiden afwasgedeelte, echt een vaatwasstraat. De Willem van der Zwan kan 60 mensen huisvesten, dan is dat wel nodig”, vertelt Van Koert. “De accommodaties zijn zo goed als af, de wanden staan, de meubels zijn geplaatst. Binnenkort worden de hutten voorzien van de aankleding, zoals gordijnen en vloerbedekking. Het werk op de brug is voor 90% rond en in de machinekamer zijn er ook enkel nog wat kleine klusjes te klaren. Het compleet in bedrijf stellen moet wel nog gebeuren. We krijgen steeds meer eigen verlichting in plaats van de noodverlichting. Het is nu echt bijna af en dan kunnen we eindelijk gaan proefvaren.”

De geheel roestvrijstalen kombuis

De hekgalg op het achterdek staat nog in de steigers

Startende Ondernemers: Holland Marine Technologies Medio jaren 90 leerden ze elkaar kennen bij Vosta LMG: Jan Willem de Wit (37), Gerrit Kamerman (45) en Jan-Teun Boerma (47). In januari 2009 startten zij hun eigen bedrijf: Holland Marine Technologies (HollandMT). HollandMT ontwerpt en levert systemen (business unit Holland Dredge Systems BV) en onderdelen (business unit Holland Dredge Parts BV) voor nieuwbouwprojecten en operationele schepen in de baggerindustrie, nationaal en internationaal. Naast het hoofdkantoor in Woerden heeft het bedrijf ook een kantoor in China, waar naast Operations Director Boerma ook een project engineer

en een administratieve kracht werkzaam zijn. Vanuit dit kantoor stuurt Boerma, die vanuit eerdere functies veel ervaring heeft met bouwen in

Het management van HollandMT: Gerrit Kamerman, Jan-Teun Boerma en Jan Willem de Wit

Azië, de productiewerkzaamheden aan. De Wit, Marketing en Sales Director: “Als je zaken in Azië wilt doen is het goed om daar ter plaatse te zijn. Achter de computer is het lastig om te beoordelen of een werf goed is.”

Pragmatisch Het idee om samen een bedrijf te starten is eind 2008 ontstaan. De Wit: “Wij hebben allen ruime ervaring in de baggerindustrie, zowel technisch en commercieel als op management­ niveau. Er zijn maar een beperkt De nieuwe afsluiterrange van HollandMT, ontwikkeld in samenwerking met Jinyang aantal spelers in deze specialistische nichesector en met onze pragmatische projectaanpak zien wij goede marktmogelijkheden. Wij geloven heilig in het concept dat hoogwaardige technologie en ontwerpen uit Nederland komen, terwijl minder hoogwaardig staalwerk in het buitenland kan worden gefabriceerd”. “HollandMT is een klein bedrijf, maar daarin ligt ook onze kracht. Naast veel ervaring bieden wij innovatieve, creatieve ontwerpen en concurrerende prijzen. Wij zijn een dynamisch team, dat flexibel omgaat met specifieke vragen van de klant, ook voor kleinere projecten. De baggerindustrie is een ouderwetse sector. Vernieuwing is zeker mogelijk en als klein bedrijf kan je die stappen snel maken”, aldus De Wit.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4

Genoeg kansen De economisch moeilijke tijd was volgens De Wit geen reden om het oprichten van het bedrijf uit te stellen: “In de baggerindustrie liggen nog steeds genoeg kansen. We hebben nu een stuk of 20 projecten lopen. Er is een opdracht uit Canada binnen voor een aantal ball joints en we hebben met de grootste producent van schuifafsluiters in China, Jinyang een schuifafsluiter voor de Europese markt ontwikkeld. In de komende tijd hopen we verder te groeien. We zijn van plan om dit jaar nog 2 project engineers in Nederland aan te nemen. Ook hebben we diverse vernieuwende ideeën, onder meer voor onze cutter dredger reeks, die interessant zijn als afstudeerprojecten.”


Heb jij een vooruitziende blik? Kies dan voor een carrière bij JR Shipping.

JR Shipping is een vooruitstrevende rederij. En dus een aantrekkelijke werkgever. Want JR Shipping werkt met de nieuwste schepen en techniek. Een wereld waarin ambitieuze officieren zich thuis voelen. Zeker met het oog op de mogelijkheden om carrière te maken. En natuurlijk de gunstige werkschema’s. Ontdek onze voorsprong dagelijks via ons nieuwe weblog jrrecruitment.nl. Over vooruitziende blik gesproken!

WWW.JRRECRUITMENT.NL Dinel Young Engineering Professionals

een echte YEP’er Kijkt (u) verder

Voor ee n absolu te win-wi n situa tie gewoon naar Dinel Ye p

Een YEP’er is ambitieus. Een YEP’er is flexibel. Een YEP’er is pas (of bijna!) afgestudeerd en geeft zijn/haar carrière een kickstart. Een YEP’er wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk leren. Een YEP’er wil vooruit. En snel.

Opdrachtgevers zoeken jong, ambitieus en goed opgeleid technisch talent. Talent dat in uw bedrijf aan de slag kan. Talent dat verder voor u getraind en begeleid wordt middels een professioneel opleidingstraject. En dat alles zonder zorgen. Meer weten over een absolute win-win situatie? Met Dinel YEP biedt Dinel Group een uniek programma om jonge, goed opgeleide technische professionals en opdrachtgevers bij elkaar te brengen. Neem contact op met Dinel YEP voor meer informatie. Telefoonnummer 010-234 35 73 of kijk op www.dinelyep.nl

Invest in your exceptional power 079-090001[ADV130x196]def.indd 1

12-06-2009 14:48:43


The professionals in whole-round seafrozen fish

En je wordt er nog goed voor betaald ook

Onze rederij heeft, in verband met het in de vaart komen van 2 schepen, de volgende vacatures:

1e en 2e STUURMAN In deze functie bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het op een veilige manier van werken en efficiente wijze leiding geven aan de bemanning op het visserschip. Vereisten voor deze functie zijn: • Diploma S-IV v / SW-V • Vaarbevoegdheidsbewijs • Enige jaren ervaring als stuurman in de zeevisserij.

WERKTUIGKUNDIGEN Wij zoeken enthousiaste werktuigkundigen, bij voorkeur met ervaring in de zeevisserij. Onze vrieshektrawlers hebben grote machinekamers, vriesruimten, pak- en sorteerlijnen. Het vermogen van de hoofdmotoren varieert van 3600 tot 10000 HP (2700-7500kW) Werken in de zeevisserij biedt vele voordelen. Vereisten voor deze functie zijn: • Diploma W-IV / SW-V of Marof HBO/MBO • Diploma MM of A/B/C of Wachtwerktuigkundige alle Schepen • Vaarbevoegdheidsbewijs • Enige jaren ervaring als werktuigkundige of gelijkwaardig. Voor beide functies geldt: Verschillende vaarschema’s, afhankelijk van het schip en variërend van 3 tot 6 weken op zee en de daarbij behorende vrije reis. Salarisindicatie: Een goede verdienste, afhankelijk van de besomming vanuit de visvangsten, met een garantieloon als zekerheid. Bovendien kunt u zich voldoende in het o.a. Engels verstaanbaar maken. Voor meer informatie: 070-3545466, en vraag naar: Ron Hoes, Manager P&O. Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, stuur dan uw sollicitatie met persoonlijke gegevens naar: W. van der Zwan & ZN B.V., T.a.v. de heer R. Hoes, afd. P&O Postbus 82024, 2508 EA Den Haag Of mail naar: ron@wvanderzwan.nl Kijk op: www.wvanderzwan.nl

S IS OP ZOEK ESSBERGER TANKER NT! LE TA IEM NAAR MARIT en - Maroffs Stuurlieden - Werktuig

kundig

Je vaart omdat varen je lust en leven is. Je kiest voor Essberger Tankers vanwege de moderne techniek, de aandacht voor veiligheid en milieu, de uitstekende arbeidsvoorwaarden en… de bijzonder aantrekkelijke verdiensten. Essberger Tankers behoort tot de top-3 van Nederlandse rederijen. Het werkritme is 6 weken op, 6 weken af. Je mag rekenen op prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijdrage in de zorgverzekeringswet van € 100,- per maand. Maar liefst 60% van de pensioenpremie wordt door ons betaald. Je komt te werken bij een betrouwbare en sociale werkgever.

En je verdient ruim voldoende om echt wat van de wereld te zien. Intussen werk je aan je toekomst. Bij ons heb je volop doorgroeimogelijkheden en je kunt studie(s) volgen aan boord. Beschik jij over de juiste papieren (en motivatie), meld je dan aan bij de rederij die naast techniek intensief aandacht heeft voor milieu- en veiligheidsvoorschriften. Mail je cv naar bs@broereshipping.com of kijk op www.essbergertankers.nl voor meer informatie.

Voorheen Broere Shipping

We hebben je nodig, dus kom aan boord. Jouw zeemansverhalen komen vanzelf.

BEKIJK JE CARRIÈRE EENS IN BREEDBEELD

JUMBO SHIPPING ZOEKT VOOR HAAR VLOOT: • STUURLIEDEN • WERKTUIGKUNDIGEN Al bijna 40 jaar is Jumbo Shipping dé specialist op het gebied van zware lading (zee)transport. Met 14 eigen state-of-the-art zware lading schepen, met hijs-capaciteit tot 1.800 Ton, worden enorme klussen geklaard. In de offshore wereld heeft ook Jumbo Offshore inmiddels een solide reputatie opgebouwd. De afgelopen jaren werden diverse onderzee installaties uitgevoerd.

Onze reputatie is gebouwd op overwinningen die behaald zijn door mensen die, naast hun inzet en inzicht, beschikken over de Jumbo-Factor. Een eigenschap die met geen pen te beschrijven is, maar direct te herkennen! Elke job wordt tot in de kleinste details doorgerekend en niets wordt aan het toeval overgelaten. Dus ook niet jouw carrière! Op www.jumbo-factor.nl zie je precies wat we bedoelen.

WWW.JUMBOSHIPPING.NL

spread_265x196b.indd 1

JUMBO SHIPPING ZOEKT VOOR HAAR HOOFDKANTOOR: • PORT CAPTAIN • VESSEL COORDINATOR • RESEARCH & DEVELOPMENT COORDINATOR • REGIONAL COMMERCIAL MANAGER

JUMBO OFFSHORE ZOEKT: • PROJECT MANAGERS • ASSISTANT PROJECT MANAGERS • SENIOR PROJECT ENGINEERS • INSTALLATION ENGINEERS • ORCAFLEX EXPERTS • STRUCTURAL ENGINEERS • CAD TEKENAARS

WIJ BIEDEN ONZE MEDEWERKERS: • Een uitdagende en dynamische functie, • Goede arbeidsvoorwaarden en salaris, • Informele doch professionele werkomgeving Met mogelijkheden om te leren en te groeien. Spreekt dit jou aan? Reageer dan snel en stuur je cv met motivatie naar: werkenbijjumbo@kahn.nl

WWW.JUMBO-OFFSHORE.NL

04-05-2009 17:00:04


10 | Rubriek Opleiding & Onderzoek

Leven aan boord ervaren op de Morgenster Tijdens Hemelvaart zeilden 18 jongens­ en 2 meisjes 4 dagen mee op de zeilbrik Morgenster. Het initiatief kwam van de Maritieme Academie, die met deze zeiltocht jongeren, die in de afrondende fase van hun middelbare school zitten, kennis wilde laten maken met het werken op zee en zo wellicht te enthousiasmeren voor een maritieme opleiding. Frans Schepers, opleidingsmanager van de Maritieme Academie van het ROC Kop van Noord-Holland: “Wer-

ken op zee is een way of life. Of je de klik met het zeeleven hebt, ervaar je alleen op zee en door deze tocht konden de jongeren ervaren of ze deze klik hebben of niet.”

gens en meiden een kijkje in de keuken van het navigeren en koersbepalen. “Zo ervaren ze hoe het

Aanpakken Op weg naar het Engelse Great Yarmouth moesten de jongeren mee aanpakken aan boord. De zeilen omhoog trekken, wacht lopen (ook ’s nachts), het dek schrobben, alles kwam aan bod. Ook namen de jon-

leven op een schip is”, aldus Kaja Bijl, één van de begeleidende docenten. De bemanning was onder de indruk van de jongeren, omdat deze

snel op elkaar ingespeeld raakten. Ook de leerlingen zelf waren enthousiast. Toch was de respons minder dan Schepers gehoopt had: “Van de 20 hebben 6 zich aangemeld voor een maritieme opleiding. Maar misschien schrijven anderen zich later toch nog in. We zijn in ieder geval wel van plan om de tocht volgend jaar te herhalen.”

Jongeren kiezen maritiem Vervolg van pagina 1

Vermindering drop-outs Netelenbos gaf ook aan dat door veranderingen in het onderwijs het aantal drop-outs wellicht kan dalen.

Een voorbeeld van een dergelijke verandering is om de opleidingen minder theoretisch te maken en leerlingen al in het eerste jaar te laten varen. Ook zou het onderwijs voor een mbo’er, die een hbo-opleiding

wil gaan doen, flexibeler kunnen worden met behulp van internet en contacturen tijdens verlof. Hierdoor kan de student gaan of blijven varen. Daarnaast zou volgens Netelenbos het zeeDe Betelgeuze

vaartonderwijs een nationale branding kunnen krijgen, aangezien in ROC’s ondergebrachte zeevaart­ opleidingen vaak niet zichtbaar zijn. Bovendien, zo vindt Netelenbos, zouden de opleidingen beter door heel Nederland verspreid kunnen worden, omdat mbo’ers en hbo’ers meestal kiezen voor een vervolgstudie dicht bij huis. Een ander idee om de instroom van nieuwe werknemers in de maritieme sector te bevorderen én door de economische situatie werkloze schoolverlaters aan het werk te helpen, is om technisch geschoolden op mbo 4 niveau verkort om te scholen tot nautisch technicus.

Maritieme natie Jaap Hubbelmeijer, hoofd personeelsvoorziening bij de Koninklijke Marine, belichtte het thema vanuit het perspectief van de Marine. Deze heeft ook behoefte aan meer mensen, maar het imago is een probleem. “Nederland is een maritieme natie, maar Nederlanders voelen zich niet verbonden met de zee”, aldus Hubbelmeijer. Om mensen te werven, heeft de Marine na uitvoerig onderzoek diverse campagnes gelanceerd om jongeren te interesseren voor een carrière op zee.

Kiezen voor een 'Gouden Toekomst' met de Maritieme Opleidingsgids In juni 2009 is de eerste editie van de Maritieme Opleidingsgids uitgebracht. Deze gids stimuleert eindexamenkandidaten om te kie­ zen voor een maritieme, nautische of technische opleiding. In de gids komen 77 opleidingen aan bod, op mbo-, hbo- en wo-niveau. Ook de verschillende onderwijsinstel­ lingen, waar deze opleidingen te volgen zijn, presenteren zichzelf in de gids. Daarnaast bevat de gids interviews met studenten en starters en presentaties van bran­ cheverenigingen en bedrijven. De Maritieme Opleidingsgids is een samenwerking tussen Navingo BV en Stichting Nederland Maritiem Land. De gids wordt verspreid onder decanen en studieloopbaan­ begeleiders. Kijk voor meer informatie op www.maritiemeopleidingsgids.nl.

Na het symposium op 5 juni vond op 6 juni de officiële viering van het jubileum plaats. Tijdens de reünie genoten de (oud-) leden van onder meer een vaartocht op het voormalig Koninklijke jacht de ms. Piet Hein en een barbecue. Om er aan bij te dragen dat jongeren bekend raken met de nautische en technische opleidingen, heeft Navingo BV in samenwerking met Stichting Nederland Maritiem Land de Maritieme Opleidingsgids gerealiseerd. Lees elders op deze pagina meer over deze gids.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4


Rubriek Opleiding & Onderzoek | 11

“Hijs veilig of hijs niet” Door Gabriëlle Kok Onder deskundige begeleiding van onder andere Jan van den Hazel en Aart Mastenbroek, allround instructeurs, kan je bij het Verticaal Transport Centrum (VTC) te Barneveld een opleiding volgen tot Offshore Crane Operator. Deze is door NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploitatie en Product Associatie) geaccrediteerd. Je leert er hoe je een offshorekraan veilig en doeltreffend moet bedienen, over hijsgereedschappen, het aanpikken van lasten, veiligheidsaspecten en techniek.

Het feit dat je straks op een platform werkt, maakt dat je bij laden en lossen met alle denkbare weersomstandigheden te maken krijgt.

De haak stilhouden, dat is de kunst. Dat gebeurt tot windkracht acht. De schepen liggen tot een diepte

van 30 à 40 meter, met ladingen variërend van 1 tot 30 ton zwaar. Een gedegen training is daarom onmisbaar. De opleiding is pittig. Niet alleen wordt de theorie grondig onderwezen, je gaat ook de hijskraan in. Voor de praktijktraining aan wal staat 20 uur. Dan leer je pas manoeuvreren. De kunst, zo vertelt Aart Mastenbroek, zit ‘m in het stilhouden van de haak en dus

ook de last, ook al stormt het hevig. Je moet rustig tegenwicht bieden aan de slingerbeweging. Dat vraagt om een subtiel kraangevoel.

Direct profijt Sinds januari heeft VTC de in samenwerking met de Barneveldse Kraan Verhuur ontwikkelde Offshore Bootsimulator in gebruik. De techniek die wordt gebruikt om de deining van een schip na te bootsen is uniek in de wereld. Windsnelheid, golfsnelheid en windrichting kunnen worden ingevoerd. Na enig proefdraaien zijn de eerste trainingen met de bootsimulator achter de rug. De cursisten zeggen er direct profijt van te hebben. Hij staat nog mooi te glimmen: grote elektromotoren, hydropompen en cylinders, gekoppeld aan slimme software. De heren, zelf bekend met de offshore praktijk, zijn er zichtbaar mee in hun nopjes. Gangbaar is nu nog dat examens op zee worden afgenomen. Dat kan op elk platform waar op dat moment niet naar olie wordt geboord. De examenkandidaat moet met goed gevolg een schip lossen. Omdat het weer altijd anders is, zijn de omstandigheden van een examen dat ook. Bij het VTC pleit men voor standaardisatie, die met behulp van de bootsimulator kan worden bereikt. Zo kunnen alle kandidaten onder min of meer dezelfde omstandigheden worden getest. Wat zijn het voor types, die offshore kraanmachinisten? Kalm bij voorkeur, liefhebbers van hoogte en een fraai uitzicht. Zelfstandig én teamplayer tegelijk. En ook vrijheidslievend, want je bent zo een paar weken achtereen van huis. Dat kan een aanslag zijn op je sociale leven, maar ook heel verfrissend voor je relatie. In Barneveld kunnen ze daarvan verhalen.

Praktijkopleidingsschip voor visserijschool Sinds kort heeft de nautische afdeling van het Berechja College in Urk de beschikking over een praktijkopleidingsschip. De Ekofish Group bood aan om hun flyshooter/twinrigger PD 147 te verbouwen tot oefenschip. Het vissersschip blijft commercieel varen, maar is nu ook uitgerust om leerlingen aan boord kennis te laten maken met de praktijk. Op de brug is een dubbele bediening geïnstalleerd, waardoor de visser-in-opleiding het schip kan navigeren, maar de kapitein zo nodig in kan grijpen. Ook zijn er werkplekken en extra accommodaties aan boord gerealiseerd. In de machinekamer is meer ruimte gemaakt om leerlingen uitleg te kunnen geven en er is een nieuw communicatiesysteem ingebouwd. Maarten Meun, directeur van het Berechja College: “Door dit systeem kunnen de leerlingen eenvoudig contact houden met de school en de docenten kunnen hun leerlingen van de wal uit aansturen.”

Extra mogelijkheid om praktijkervaring op te doen Ook aan boord krijgen de leerlingen voldoende begeleiding. De bemanningsleden van de PD 147 worden opgeleid om als begeleider te kunnen fungeren. Zo kunnen per keer vier leerlingen tegelijk voor een korte periode meevaren op het vissersschip. “De PD 147 is zeker geen vervangend stageschip. Het is een extra mogelijkheid voor de leer­lingen om de eerste beginselen van het varen te leren en praktijk­ervaring op te doen. Zo zijn ze beter voorbereid op de reguliere stages. De tijd die zij aan boord doorbrengen­, komt in plaats van lestijd. De leerlingen krijgen via het communicatie­systeem opdrachten van de docenten aan wal, die zij op het schip moeten uitvoeren”, legt Meun uit. Het praktijkopleidingsschip zal vanaf het komende schooljaar ingezet worden.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4


NR

MARITIEMECARRIĂˆRESITE MaritiemeVacaturebank.nl is een initiatief van Navingo BV


Chemgas Shipping B.V. is op zoek naar:

Stuurmannen en SWTK’s Als Stuurman

of SWTK (m/v) bij Chemgas, heb

je een streepje vóór op je collega’s elders. Chemgas behoort tot de top met grote, internationale klanten in de petro chemische industrie. Het vervoeren van gas vereist meer specialisme dan elk ander product, daarom hechten wij veel waarde aan opleiding en expertise. Aan boord wordt gewerkt in een klein team, met Nederlands sprekende bemanningsleden, die enthousiast en gemotiveerd zijn en met elkaar zorgen voor een optimale sfeer aan boord. Bovendien bieden wij uitstekende mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling en zijn de overige arbeidsvoorwaarden bovengemiddeld. Aan boord van één van de 5 Kruiplijncoasters werk je in een systeem van twee weken op, twee weken af. Voor meer informatie over Chemgas en onze vacatures verwijzen wij je naar onze website:

www.chemgas.nl Voor eventuele vragen of verdere infomatie kun je contact opnemen met onze afdeling Human Resources op telefoonnummer 010-2412211.

Van Vollenhovenstraat 3 • 3016 BE Rotterdam • P.O. Box 23075 • 3001 KB Rotterdam The Netherlands • Tel.: +31 (0) 10 241 22 22 • Fax: + 31 (0) 10 241 22 50 E-mail: receptie@chemgas.nl • www.chemgas.nl

The performance of technology VIRO engineering staat sterk als internationaal opererend bureau met zeven vestigingen en ruim 450 gedreven medewerkers. De kracht van VIRO engineering is het leveren van totaaloplossingen middels een slagvaardige en geïntegreerde aanpak. Onze core business is projectmanagement en engineering. Of het nu gaat om enkelvoudige opdrachten of om complexe projecten waarin meerdere disciplines naadloos op elkaar moeten aansluiten.

www.viro.nl Schiedam, Admiraal Lukashof 7b 3115 HM Schiedam E-mail: r.tang@viro.nl Tel.: +31 (0)10 409 26 00 Andere vestigingen: Arnhem, Echt, Eindhoven, Hengelo Düren, Osnabrück


14 | Rubriek Vacaturevenster

Vacatures uitgelicht

Kijk voor deze en andere vacatures op

MaritiemeVacaturebank.nl

Superintendent Engineer

Maritiem Officier Bedrijf: Redwise Maritime Services B.V.

Bedrijf: MAN Diesel Benelux B.V.

Redwise, opgericht in 1906, is gespecialiseerd in ship delivery: het overbrengen van een schip (zowel nieuwbouw als tweedehands) naar de nieuwe eigenaar of naar haar volgende werkplek (bijvoorbeeld bagger- of offshoreschepen). Daarnaast houdt Redwise zich bezig met crewmanagement (levering van permanente bemanning) en detachering (beschikbaar stellen van bemanning voor korte projecten). Op kantoor in Bunschoten-Spakenburg werken 16 mensen en op zee zo’n 120.

MAN Diesel SE is de grootste producent van dieselmotoren voor maritieme en stationaire toepassingen. MAN Diesel Benelux B.V. verzorgt promotie- en serviceactiviteiten van MAN Diesel. Verkoopdirecteur Lex Nijsen: “Vanuit onze kantoren in Schiedam en Antwerpen voeren wij onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden aan grote dieselmotoren uit.” In Schiedam zijn 54 mensen werkzaam en het kantoor in Antwerpen telt 50 medewerkers.

Wat doet de Maritiem Officier?

Wat doet de Superintendent Engineer?

Algemeen Directeur Willem-Jan Hamers: “De Marof kan zelf kiezen of hij ship delivery wil doen in vaste dienst van Redwise of een kijkje in de keuken van onze klanten wil nemen, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Je wordt altijd wereldwijd ingezet. Wij bieden de mogelijkheid om na verloop van tijd diverse cursussen te volgen, zodat je kunt doorgroeien naar hogere rangen.”

Nijsen: “De Superintendent Engineer is aanwezig bij grote reparaties aan motoren op schepen. De ene keer voert hij deze samen met de bemanning uit, de andere keer geeft hij leiding aan een aantal engineers, die de dieselmotoren aan boord repareren. Daarnaast stelt de Super intendent Engineer rapporten op en adviseert scheepseigenaren en bemanningsleden over de status van de motor.”

Geen reis hetzelfde

Verschillende schepen

“De Marof werkt op uitbrengreizen monodisciplinair: of in de machinekamer ter ondersteuning van de hoofdmachinist of op de brug ter ondersteuning van de kapitein. Het leuke van ship delivery is dat je op een scala van schepen vaart. Geen reis is hetzelfde en je hebt veel verantwoordelijkheid aan boord. Bij nieuwbouwschepen maak je schip en uitrusting zeeklaar, daarbij doe je extra kennis op. Bovendien kom je op bijzondere plekken, waar gewone koopvaardijschepen niet komen. Crewmanagement daarentegen biedt meer vastigheid, zoals een vast schema.”

“Als Superintendent Engineer ben je veel onderweg in binnen- en buitenland. Je komt aan boord van verschillende zeevarende schepen, zoals containerschepen, tankers en baggerschepen. Het is belangrijk dat je over uitstekende technische kennis van twee- en vierslagmotoren beschikt en je goed in het Engels kunt uitdrukken, zodat je met de internationale bemanningen kunt communiceren, maar ook Engelse rapporten kunt opstellen. Daarnaast is het een pré als je een maritieme achtergrond hebt. Dan weet je hoe je met de bemanningsleden om moet gaan en welke problemen zich aan boord kunnen voordoen.”

Wat onderscheidt Redwise?

Wat onderscheidt MAN Diesel Benelux B.V.?

Hamers: “Het is de mooiste parttimebaan ter wereld: 50% werk, 50% vrije tijd en je wordt 100% uitbetaald. Het werk is avontuurlijk, wij geven onze medewerkers veel vrijheid en inspraak. Ook houden wij rekening met jouw wensen: wil je alleen in de winter varen? Wil je samen met je eveneens varende partner op een schip geplaatst worden? Het kan allemaal. Bovendien organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst in Amsterdam, waar alle zeevarenden met partners voor uitgenodigd worden om elkaar beter te leren kennen.”

Nijsen: “MAN Diesel is een vertrouwd en gedegen merk dat goed bekend staat bij klanten. Je werkt met een leuke ploeg collega’s van verschillende nationaliteiten. Om up-to-date te blijven over de stand van zaken van motoren gaan medewerkers regelmatig op bijscholing naar de fabrieken in Duitsland en Denemarken. De sociale kant vergeten wij ook niet. Zo organiseren wij jaarlijks een gezellige familiedag met vele activiteiten, zodat partners en kinderen kunnen zien waar je werkt.”

Anthony Veder innoveert met unieke lng-tanker Coral Methane Vervolg van pagina 1

Kennis in huis houden De Coral Methane is op de Poolse werf Remontowa S.A. gebouwd. Anthony Veder kwam zelf met de ideeën en schakelde een ingenieursbureau in voor het gasequipment. Normaalgesproken levert een rederij de specificaties en de werf regelt de rest, zoals de bouwtekeningen en de bestellingen bij de diverse toeleveranciers. Anthony Veder leverde echter zelf het meeste aan de werf, zoals de in China gebouwde tanks van 3750 m, de voortstuwing en de ladingspompen van het Scandinavische Svanehoj, die speciaal voor dit schip ontworpen zijn. Valkier: “Dit nieuwbouwproject was voor ons een nieuwe belevenis. Wij hebben 40

Colofon

jaar ervaring met het vervoeren van gas en wilden de kennis in huis houden. Bij het bouwproces hebben we daarom veel zelf gedaan.” “We hadden de Coral Methane graag in Nederland gebouwd, maar de Nederlandse werven zaten vol. Bovendien is het een erg specialistisch schip en in Nederland had men weinig interesse in een one-off-project.” Valkier sluit echter niet uit dat het bij één lng-tanker blijft: “Wij zien mogelijkheden in het Middellandse Zee- en Caribisch gebied. Daar wordt stookolie gebruikt om energie op te wekken, maar dat kan omgebouwd worden naar lng-centrales. Ook in Scandinavië liggen kansen. We gaan

er van uit dat we verder gaan met het vervoer van lng en willen daarbij innovatief bezig zijn.”

Gaspapiertje Anthony Veder heeft 18 schepen in de vaart. Er werken 50 mensen op kantoor en ruim 300 op de vloot.

Aan boord varen veel Nederlanders van alle rangen. Valkier: “Dat willen we ook zo houden. Als deze mensen terug aan wal willen, kunnen wij ze vaak op kantoor plaatsen. Zo houd je de kennis in huis. Anthony Veder verzorgt bijvoorbeeld gastcolleges op het Scheepvaart- en Transportcollege tijdens de opleiding gas. Dat zijn mensen van kantoor, die daarvoor

gevaren hebben. Opleiding staat hoog in het vaandel. Nieuwe werknemers krijgen altijd een gascursus om het ‘gaspapiertje’ te halen. De bemanning van de Coral Methane heeft ook cursussen gevolgd, bijvoorbeeld hoe je lng aan boord behandelt en hoe je omgaat met een lng-motor en met thrusters. Die zitten namelijk normaalgesproken niet op gastankers. Je bent immers nooit uitgeleerd.”

Juni/juli 2009, editie 4, jaargang 6 (nr. 14)

De Maritieme & Offshore Carrièrekrant is een uitgave van Navingo BV en MaritiemeVacaturebank.nl. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Navingo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele onjuistheden. Copyright © 2009 Navingo BV.

Hoofdredacteur Gail van den Hanenberg (gvh@navingo.com) Aan dit nummer werkten mee: Paul Petit, Project Manager Nancy Slob-Corpeleijn, Sales Support Mirte van Prooijen, Project Medewerker Gabriëlle Kok Napsia Rolobessy

Met dank aan: Tanja van Oorschot Kaja Bijl Ben Windt Louwe de Boer, Ekofish Group BV

Druk Drukkerij Damen Oplage 11.000 exemplaren

Vormgeving edMedia, vormgeving & communicatie

Wilt u de Maritieme & Offshore Carrièrekrant (gratis) ontvangen?

Advertentieverkoop T : +31 (0)10 2092 600 @ : advertentieMOCK@navingo.com Contact, vragen, opmerkingen Navingo BV Westerlaan 1 3016 CK Rotterdam T : +31 (0)10 2092 600 F : +31 (0)10 436 81 34 @ : MOCK@navingo.com

Dat kan direct via: www.maritiemecarrièrekrant.nl. U kunt ook mailen of bellen: MOCK@navingo.com; +31 (0)10 2092 600.

www.maritiemecarrierekrant.nl www.maritiemevacaturebank.nl www.navingo.nl

Maritieme & Offshore Carrièrekrant juni/juli 2009, editie 4


Rubriek Vacaturevenster | 15

Kijk voor meer vacatures op MaritiemeVacaturebank.nl Bedrijfsnaam BINNENVAART CARUTON Barging Service Organization BV Chemgas Shipping Chemgas Shipping Rederij Lovers Schippers Somtrans N.V. Somtrans N.V. Stuurlieden SwetsODV SwetsODV Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen B.V. DREDGING De Hoop Terneuzen BV Koninklijke Boskalis Westminster nv Koninklijke Boskalis Westminster nv Koninklijke Boskalis Westminster nv Koninklijke Boskalis Westminster nv Koninklijke Boskalis Westminster nv Koninklijke Boskalis Westminster nv Van Oord Dredging and Marine Contractors BV ENERGIE Afval Energie Bedrijf Ecofys Nuon HAVENS Ebbinge & Company Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Groningen Seaports Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen INDUSTRIE Huisman-Itrec Huisman-Itrec Huisman-Itrec Lloyd’s Register Lloyd’s Register SGS Nederland BV JACHTBOUW Oceanwide Safety at Sea BV

Functie

Standplaats

medium

Kapitein Rijn- en Binnenvaart

Internationaal

online mvb

Stuurman SWTK Schipper(s) Verenigde Tankrederij BV Stuurmannen met Patent Kapitein Rijn- en Binnenvaart Verenigde Tankrederij BV Gezagvoerder Fast Flying Ferry Kapitein

Rotterdam Rotterdam Amsterdam Rotterdam Internationaal Internationaal Rotterdam Noord-Holland Noord-Holland

pagina 13 pagina 13 online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Binnenvaartschipper

Landelijk

online mvb

Matroos / Stuurman Binnenvaart

Landelijk

online mvb

Aflosschipper

Druten

online mvb

Kapitein Adviseur Secundaire Grondstoffen Geotechnicus Scheepselectriciëns Scheepswerktuigkundigen Proces Engineer Surveyors

Terneuzen Rotterdam Papendrecht Internationaal Internationaal Papendrecht Internationaal

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Team Manager Technisch Archief

Rotterdam

online mvb

Werktuigkundigen Stagiair Werktuigkundige

Amsterdam Utrecht Landelijk

online mvb online mvb online mvb

Algemeen Directeur

Amsterdam

online mvb

Sleepbootkapitein

Antwerpen

online mvb

Bedrijfsleider Elektromechanica

Antwerpen

online mvb

Verkeersbegeleider

Delfzijl

online mvb

Matroos

Antwerpen

online mvb

Drilling Engineer Structural Engineer Sales Engineer (HTS/TU) Team Leader Pipe Stress Engineer Sub-Sea Pipeline Engineer Steigeroperators

Schiedam Schiedam Schiedam Rotterdam Rotterdam Amsterdam

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Rotterdam

online mvb

Aalsmeer

online mvb

Aalsmeer

online mvb

Aalsmeer

online mvb

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

online mvb online mvb online mvb online mvb

Den Helder Rotterdam Rotterdam Rotterdam Spijkenisse Spijkenisse Spijkenisse

online mvb pagina 5 pagina 5 online mvb online mvb online mvb online mvb

Spijkenisse

online mvb

Internationaal Sliedrecht Schiedam Rotterdam, Almere, Antwerpen Sharjah, V.A.E. Sharjah, V.A.E. Rotterdam Rotterdam Internationaal Ridderkerk Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Dordrecht Internationaal Internationaal Capelle a/d IJssel Vlissingen Internationaal Breskens Schiedam

online mvb online mvb online mvb

Allround Techneut Detailengineer (in de vakdisciplines Elektra, Exterieur, Interieur) Koninklijke de Vries Scheepsbouw BV Senior Engineer Scheepsbouw Groepsleiders in Constructie, Werktuigbouw, Koninklijke de Vries Scheepsbouw BV Elektra en Afbouw MARITIEM ONDERWIJS Stichting STC-Group Docent Nautisch Stichting STC-Group Docent Baggerkunde/Waterbouw Stichting STC-Group Docent Binnenvaartkunde Stichting STC-Group Docent Scheepswerktuigkunde MARITIEME DIENSTVERLENING Acta Marine Technisch Inspecteur Avra Towage BV Kapiteins Avra Towage BV Stuurlieden Class NK Ship Surveyor Croon Elektrotechniek Duaal Student Elektrotechniek Marine & Offshore Croon Elektrotechniek Traineeship Marine & Offshore Croon Elektrotechniek Leerling Elektromonteur Marine & Offshore Leidinggevend Service en Onderhoudsmonteur Croon Elektrotechniek Marine & Offshore Dockwise Shipping BV Quality Control Engineer Expertisebureau van Rees Scheeps- en Werktuigbouwkundig Expert Germanischer Lloy NL BV GL Academy Coördinator Koninklijke de Vries Scheepsbouw BV

Horjus Marine Consultancy

Stoere Zeeman die uitdaging aan wal zoekt

Linden Shipping International Linden Shipping International Lloyd’s Register Lloyd’s Register Mammoet Europe BV MME Group Navingo BV Navingo BV Navingo BV Navingo BV Navingo BV Rederij T. Muller BV Somtrans NV Somtrans NV Teken- en Adviesbureau Star BV Van Ameyde Marine Van Woerkom, Nobels & Ten Veen Vroon BV Wärtsilä Netherlands BV MARITIEME TOELEVERANCIERS Alewijnse Marine Systems

Diesel Monteur Assistant Technical Manager Technisch / Administratief Medewerker Marine Management System Auditors Planner Area Sales Manager PHP Ontwikkelaar Contentmanager Customer Service Medewerker Senior Sales Stagiair (Web-) Redactie Planner Medewerker Nautische Dienst Barge Operator Tekenaar Autocad Maritiem Transportschade-expert Maritiem Expert(s) Treasury Manager Service Manager

Service Technicus Leidinggevend metaalbewerker en zelfstandig metaalbewerkers Alewijnse Marine Systems Inbedrijfsteller Alewijnse Marine Systems Elektromonteur Schepen Alewijnse Marine Systems Servicemonteur Alewijnse Marine Systems Servicemonteur Navigatiesystemen Amartech BV Werkvoorbereider Amartech BV Sales Engineer Croon Elektrotechniek Projectmanager Marine & Offshore Croon Elektrotechniek Senior Cost Estimator Marine & Offshore Croon Elektrotechniek (Ervaren) Project Engineer Marine & Offshore Croon Elektrotechniek Lead Engineer Marine & Offshore Hoofd Engineering Technische Installaties Croon Elektrotechniek (Marine & Offshore) Fischcon Commissioning Engineer Fischcon Elektrotechnisch Engineer Fischcon Tekenaar / Constructeur MME Group Sales Engineer MME Group Technisch Inspecteur Mulder Motoren BV - Volvo Penta Center Service & Support Diesel Engineer Pon Power BV Service Technicians Pon Power BV Service Technicians Diesel / Gas / Elektro Praxis Automation Technology BV Service Engineer Rolls-Royce Marine Benelux BV Werplaats Coördinator Rolls-Royce Marine Benelux BV Service Technicians Alewijnse Marine Systems

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Rotterdam / Tiel e.o. online mvb Tiel e.o.

online mvb

Vlissingen Rotterdam Rotterdam Rotterdam Hardinxveld Hardinxveld Spijkenisse Spijkenisse Spijkenisse Spijkenisse

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Spijkenisse

online mvb

Vianen Vianen Vianen Ridderkerk Internationaal Ridderkerk diverse locaties Aalsmeer Leiden Rotterdam Pernis

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb pagina 4 online mvb online mvb online mvb online mvb

NB: de ‘online mvb’ vacatures zijn te vinden op MaritiemeVacaturebank.nl

Bedrijfsnaam MARITIEME TOELEVERANCIERS Rolls-Royce Marine Benelux BV Snijder BV Van Tiem Elektro BV Van Tiem Elektro BV Van Tiem Elektro BV Wärtsilä Netherlands BV OFFSHORE DPS Engineering BV DPS Engineering BV DPS Engineering BV FairPlay Engineering FairPlay Engineering FairPlay Engineering FairPlay Engineering FairPlay Engineering Heerema Marine Contractors Nederland BV Heerema Marine Contractors Nederland BV Heerema Marine Contractors Nederland BV Heerema Marine Contractors Nederland BV Heerema Marine Contractors Nederland BV Heerema Marine Contractors Nederland BV International Transport Contractors Management BV Jack-Up Barge BV Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Seaway Heavy Lifting Seaway Heavy Lifting Seaway Heavy Lifting Seaway Heavy Lifting Seaway Heavy Lifting Seaway Heavy Lifting USG Energy USG Energy USG Energy Vroon Offshore Services BV Weatherford Oil Tool Nederland BV Workfox BV Workfox BV OVERHEID SwetsODV SwetsODV SwetsODV SwetsODV SwetsODV SCHEEPSBOUW- EN REPARATIES AEGIR-Marine BV Damen Dredging Equipment BV Damen Schelde Naval Shipbuilding Damen Schelde Naval Shipbuilding Damen Shipyards Gorinchem Damen Shipyards Gorinchem Damen Shipyards Gorinchem Damen Shipyards Gorinchem Damen Shipyards Gorinchem Damen Shipyards Gorinchem IHC Beaver Dredgers IHC Krimpen Shipyard BV IHC Merwede Interior BV VISSERIJ W. van der Zwan & Zn. B.V. W. van der Zwan & Zn. B.V. W. van der Zwan & Zn. B.V. WATERSPORT De Valk Yacht Brokers Maricol Serry, Jachtwerf & Jachtmakelaardij Serry, Jachtwerf & Jachtmakelaardij TWC Leeuwarden ZEESCHEEPVAART Anthony Veder Anthony Veder Bore Shipowners C.V. Scheepvaartonderneming Anet C.V. Scheepvaartonderneming Anet C.V. Scheepvaartonderneming Anet C.V. Scheepvaartonderneming Anet Clearwater Group Clearwater Group Essberger Tankers Essberger Tankers Essberger Tankers Fairmount Marine BV Fairmount Marine BV Holland Ship Service Holland Ship Service Holland Ship Service Holland Ship Service Holland Ship Service Holland Ship Service Jo Tankers BV Jumbo Shipping Jumbo Shipping Jumbo Shipping Jumbo Shipping Jumbo Shipping Jumbo Shipping Maersk Benelux BV Nile Dutch Africa Line BV Norfolkline Shipping BV Norfolkline Shipping BV Norfolkline Shipping BV Seacontractors Maritime Personnel BV WindCat Workboats BV & Ltd.

Functie

Standplaats

medium

Service Engineers 1e Monteur GWW Storingsmonteur / Servicemonteur Elektro Meewerkend Voorman Elektrotechnisch Tekenaar / Werkvoorbereider Service Engineer Elektrotechniek

Pernis Hoorn Landelijk Landelijk Landelijk IJmuiden

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Electrical Engineer Construction Manager Civil / Structural Engineer (Design) Offshore Field Engineer Senior Maintenance Engineer Techniker HVAC & Tekenaar HVAC Structural Steel Engineer Process Engineer

Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Stuurman Tug

Internationaal

online mvb

Electrician

Internationaal

online mvb

Engineer SSCV

Internationaal

online mvb

Rigger Foreman

Internationaal

online mvb

Specialist Engineer Survey & Positioning

Leiden

online mvb

Lead Specialist ROV / Subsea Tooling / Diving

Leiden

online mvb

Chief Mate / Second Mate

Internationaal

online mvb

Technical / Fleet Manager Project Managers Assistant Project Managers Senior Project Engineers Installation Engineers Orcaflex Experts Structural Engineers CAD Tekenaars Assistant Construction Superintendent Surveyor Planner Sr. Engineers Project Engineers CAD Tekenaar Engineer/Workpreparator E/I QHSE Engineer Construction Draftsman Chief Engineers DSV DP1/DP2 CPD & T Engineer Construction Draftsman QHSE Engineer

Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Den Helder Hoofddorp Hoofddorp Den Helder Internationaal Hoofddorp Hoofddorp

online mvb pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Brugbedienaar omgeving Amsterdam Scheepvaartbegeleider / Radarwaarnemer Brug-/Sluiswachter Assistant-gezagvoerder Patrouillevaartuig Brug-/Sluiswachter

Amsterdam Noord-Oost Ned. Noord-Brabant Drechtsteden Zuid-Holland

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

International Service Engineer Monteur Buitendienst Proposal Engineer Combat Systems Proposal Engineer Platform Technisch Coördinator Logistiek Design & Propsal Engieer High Speed Craft Project Engineer Services Field Service Engineer Project Manager Services Sales Engineer Services Transport Engineer Senior Afbouwcoördinator Senior Calculator

Internationaal Nijkerk Vlissingen Vlissingen Gorinchem Gorinchem Gorinchem Gorinchem Gorinchem Gorinchem Sliedrecht Krimpen a/d IJssel Hardinxv.-Giessend.

online mvb online mvb online mvb online mvb pagina 4 online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

1e Stuurman 2e Stuurman Werktuigkundigen

Den Haag Den Haag Den Haag

pagina 9 pagina 9 pagina 9

Yachtbroker Superyachts Jachtmakelaar Allround Monteur Pleziervaart Aankomend allround monteur pleziervaart Zelfstandig werkende installatietechnicus voor de pleziervaart

Loosdrecht Landelijk Landelijk Landelijk

online mvb online mvb online mvb online mvb

Leeuwarden

online mvb

Officieren Machinisten Maritime Officers HWTK’s 2e WTK’s Kapitein Stagiaires HR Manager Crewing Manager Werktuigkundigen Stuurlieden Maroffs Masters Fairmount Class Tugs Officers Of All Ranks HWTK’s 2e WTK’s 3e WTK’s 1e Stuurlieden 2e Stuurlieden 3e Stuurlieden 1e Stuurman Port Captain Regional Commercial Manager Research & Development Coordinator Stuurlieden Vessel Coordinator Werktuigkundigen Client Manager Functioneel Applicatie Beheerder 3e Stuurlieden 3e Werktuigkundigen 2e Werktuigkundige Hoofdwerktuigkundige Monteur Dieselmotoren

Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Alblasserdam Alblasserdam Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Rotterdam Rotterdam Rotterdam Internationaal Rotterdam Internationaal Internationaal Rotterdam Internationaal Vlaardingen Vlaardingen Europa IJmuiden

pagina 5 pagina 5 pagina 8 pagina 5 pagina 5 pagina 5 pagina 5 online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb pagina 12 pagina 12 pagina 5 pagina 5 pagina 5 pagina 5 pagina 5 pagina 5 online mvb pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 pagina 9 online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb


The Offshore Business Event +LHKSPULMVY

:,7;,4),9:; L_OPIP[PVU IVVRPUN

TRADE FAIR & SEMINAR SOCIAL DRINK FREE ENTRANCE FREE PARKING

OCTOBER 8th, 2009 WILLEMSOORD DEN HELDER THE NETHERLANDS

www.offshore-energy2009.nl OFFSHORE | WIND ENERGY | DREDGING | OIL & GAS | DRILLING | MARITIME SERVICES | PETROCHEMICAL EQUIPMENT | PRODUCTION AND EXPLORATION | OFFSHORE SUPPLIERS | CONTRACTORS | OPERATORS | BUYERS

in association with

supported by

For more information about participation or visiting Offshore Energy 2009, please contact: Navingo BV, Westerlaan 1, 3016 CK Rotterdam, The Netherlands. T +31 (0)10 20 92 606, E ao@navingo.com

Maritieme & Offshore carrièrekrant, juni/juli 2009  
Maritieme & Offshore carrièrekrant, juni/juli 2009  

Uitgave van de Maritieme & Offshore Carrièrekrant, nr.14. Krant met nieuws uit de maritieme en offshore sector.