Page 1

Interview

Vacaturevenster

Special

Hubert Jan van der Wyck

100 Vacatures

Offshore Energy 2008

pagina 3

pagina 19

pagina 7

Uitgave van Navingo BV

Westerlaan 1, 3016 CK ROTTERDAM

www.maritiemevacaturebank.nl

Nr. 9, november 2008

Hoe houd je jonge medewerkers vast? 15.000 banen in Amsterdamse havens Binnen 10 jaar zullen er 15.000 banen beschikbaar komen in de Amsterdamse havens, deels door vergrijzing, deels doordat nieuwe functies geschapen worden. Om toekomstige werk­nemers enthousiast te maken voor een baan in de haven, is onlangs de nieuwe publiekscampagne van Haven Amsterdam van start gegaan. Hiermee wil men duidelijk maken dat de hardnekkige vooroordelen over werken in de haven, namelijk dat het vies en zwaar werk is en niet goed betaald, allang achterhaald zijn. Ook helpen de drie ROC’s in de regio Amsterdam mee om meer mensen in de havens aan het werk te krijgen. Samen geven zij een compleet MBO opleidingsaanbod aan haven- en logistieke banen onder de naam ‘De Haven werkt!’. www.werkenindehaven.nl

Winnaars Maritime Awards Gala bekend Tijdens het feestelijke Maritime Awards Gala, dat 6 november j.l. plaatsvond in het World Forum Convention Centre te Den Haag werden de winnaars van vijf maritieme prijzen bekend gemaakt. IHC Merwede en Huisman kregen de KNVTS ‘Schip van het Jaar’ prijs uitgereikt voor de Seven Oceans. Wendy de Bruijn, werkzaam bij Defensie Materieel Organisatie, is dit jaar volgens de jury de innovatiefste scheeps­ ontwerper en ontving de VNSI-Timmersprijs.

De HME Maritime Innovation Award ging naar Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV voor hun SafeWinch. Er waren dit jaar twee winnaars van KVNR Shipping Award: de Anthony Veder Group NV won de prijs voor het project ‘gecombineerde LNG/ Ethyleen super clean gastanker’ en Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV voor het ‘Training 8 vessel project’. Gerard Dijkstra van Dijkstra & Partners Naval Architects werd geëerd met de HISWA Excellence Award. Alle winnaars ontvingen hun prijs uit handen van de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven.

200 medewerkers gevraagd bij IHC Merwede Scheeps- en scheepsonderdeelbouwer IHC Merwede (2450 medewerkers in Nederland) heeft 200 vacatures openstaan. Na een uitstekend eerste halfjaar met een orderboek van 1,77 miljard Euro (een plus van 30% ten opzichte 2007) is de productie­capaciteit vergroot. Daarnaast sleepte het bedrijf orders binnen voor vier baggerschepen en een offshore werkschip, waardoor de orderportefeuille tot 2012 gevuld is. En daarvoor zijn mensen nodig. Volgens Ramona Klem van arbeidsmarktcommunicatie zal een groot deel van de huidige vacatures over een half jaar wel vervuld zijn, maar in de tussentijd komen er ook weer nieuwe bij. Er is dus veel werk aan de winkel bij IHC Merwede.

Boeien en Binden De tekorten aan goed opgeleide mensen zijn niet alleen merkbaar bij bedrijven die nautisch personeel zoeken. Ook maritieme toeleveranciers kampen met dit probleem, dat al begint bij de profielkeuze van scholieren en de instroom op technische opleidingen. Tegelijkertijd gaat het zo goed met de maritieme industrie dat de orderboeken soms al voor 5 jaar zijn gevuld en er goede salarissen worden betaald, crisis of geen crisis. Het behouden van personeel is daarmee een eerste levensbehoefte geworden. In de woorden van Harry Siertsema, directeur Imtech Marine & Offshore: “Jongeren zijn wel de toekomst van deze organisatie.”

Siertsema werkt al 12 jaar bij technische dienstverlener Imtech (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw) en is zowel elektrotechnicus als bedrijfskundige. Wereldwijd telt het bedrijf 19.000 medewerkers en voor Imtech Marine & Offshore, één van de bedrijven in de Imtech Marine Group, werken zo’n 700 mensen op ‘zijn’ kantoor aan de Sluisjesdijk in Rotterdam. Hij weet dus waarover hij praat als hij zegt: “Er zijn te weinig elektrotechnici en er worden er te weinig opgeleid, omdat de instroom te laag is. Daarnaast hebben we te maken gehad met

de situatie dat de maritieme sector in de jaren ‘80 en ‘90 een slechte tijd doormaakte en mede daardoor ook niet zo’n goede naam had. Wij halen nu veel mensen binnen door samenwerking met opleidingen en via de zij-instroom uit

de auto- en vliegtuigindustrie en de nautische beroepen. Met het project ‘Boeien en Binden’ willen we ze ook zien te behouden.” 

Lees verder op p.3

Offshore Energy 2008 offshore – windenergie – toeleveranciers – (petro)chemie opleidingen – olie & gas – carrière – dienstverlening Wie in of voor de offshore industrie werkt en op de hoogte wil blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen heeft het druk. Wie ze met eigen ogen wil zien, bezoekt jaarlijks een aantal toonaangevende internationale beurzen over de hele wereld, maar niet in Nederland. Tot nu. Op 27 november wordt de eerste ‘Offshore Energy’ georganiseerd in Den Helder. De eerste Nederlandse business-to-business beurs voor de offshore wil, volgens event manager Annemieke den Otter, een vakbreed perspectief bieden. “We bieden een platform voor energieproducenten, hun toeleveranciers, overheden, opleidingen en onderzoeks­instituten. In de Oude Rijkswerf Wil-

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

Wat: Offshore Energy 2008 Wanneer: donderdag 27 november 2008, 11:00-18:00 uur Waar: Rijkswerf Willemsoord, Den Helder www.offshore-energy2008.nl www.navingo.nl www.nhn.nl

lemsoord kunnen ze met elkaar kennis maken of zaken doen. Dat kan informeel door over de beursvloer te wandelen en te praten met de project­managers, inkopers en ontwerpers van de 65 deelnemende bedrijven. Maar we hebben ook een formeel programma. Tussen elf en vijf uur is er een seminar waar acht experts

nieuwe ontwerpen, technieken en onderzoeken toelichten.”  Lees verder op p.9

?

a ntv

en ng

nl

nt. a r o naar ierek g in! s i o r hu Geamecarndaag n t is ariti ijf je va t a gr www.men schr


2 | Rubriek Werk & Carrière Van mei 1995 tot november 2008 was Hubert Jan van der Wyck voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de grootste organisatie voor binnenvaartondernemers in Nederland. Op 14 november j.l. droeg hij de voorzittershamer over aan zijn opvolger Pieter Struijs, oud-directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam. In de 13 jaar dat van der Wyck aan het roer zat, groeide het CBRB van 120 naar bijna 450 leden. Terugblikken doet hij echter mondjesmaat. De huidige ontwikkelingen vindt hij belangrijker, want: “Deze bedrijfstak heeft nog steeds enorme groeimogelijkheden.”

Eén van de redenen waarom het CBRB de oud-directeur van Nedlloyd Lijnen benaderde, was zijn jarenlange ervaring in de koopvaardij. Zowel bij lijnagent Ruys & Co. als bij de (toenmalige) grootste Nederlandse rederij Koninklijke Nedlloyd Groep was Van der Wyck verantwoordelijk voor de agenten­organisatie, later wereldwijd, en hield hij zich bezig met veranderings­management, ‘Business Process Redesign’ en ITmanagement. Daarnaast beschikte hij over een enorm maritiem en logistiek netwerk. Hij was (en/of is) bestuurslid van bijvoorbeeld de Nationale Havenraad, de Sociaal Economische Raad en de Logistieke Alliantie.

De stroom goederen groeit “Toen ik aantrad, was het CBRB een echte redersclub”, zegt Van der Wyck. “Daar zijn er echter maar heel weinig van overgebleven. Het leek het bestuur en mij verstandig om ons ook te richten op de varende ondernemers: de uitvoerders met een eigen schip, de bevrachters en de operators. Als we de groei van

goederenstromen willen bijbenen, zullen we allemaal op operationeel niveau veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken, wellicht zoals de ‘grand alliance’ in de zeecontainer­ vaart.” De groeicijfers liegen er niet om: van 1,5 miljoen containers nu naar 7 miljoen in de toekomst.

Het zou hier fiscaal aantrekkelijker kunnen 5500 schepen De Nederlandse vloot is de grootste van Europa. Met zo’n 5500 schepen is de Nederlandse binnenvaart even groot als Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België bij elkaar. “Dat schept een concurrentievoordeel. Bovendien hebben de Nederlandse ondernemers zich goed voorbereid op de Europese liberalisering van de markt. Men was er klaar voor, vooral omdat een behoorlijk deel van de vloot tijdig was gemoderniseerd.

Inmiddels zien ook de andere landen het belang van een sterke binnenvaartsector.” Van der Wyck doelt hiermee onder andere op Frankrijk, dat in 2012 de Seine Nord route wil openen, een 106 kilometer lang kanaal dat het Seinebekken en de Schelde met elkaar zal verbinden en bevaarbaar zal zijn voor schepen tot 4.400 ton.

Innovatie De weg wordt vrijgemaakt voor de EN 590 norm, oftewel de invoering van schone diesel (gasolie zonder zwavel). Van der Wyck hoopt dat deze norm binnenkort verplicht wordt. “Per tonkilometer is de binnenvaart reeds schoner dan het vervoer per spoor en over de weg. Probleem is wel dat scheepsmotoren 20 tot 30 jaar lang meegaan. We zullen dus naar oplossingen moeten zoeken om ombouwapparatuur rendabel te houden. Het EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, red.) zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het EICB beschikt over 10 miljoen euro overheidsgeld en 2,5

Het afscheid van…

…Hubert Jan van der Wyck miljoen euro uit de sector zelf om onder andere hiernaar onderzoek te doen.”

Varend Nederland politiek Den Haag

versus

“De politiek draagt ons mondeling een warm hart toe, maar de investeringen vallen in het niet bij weg en spoor. Dat is vreemd, want het Nederlandse goederenvervoer per spoor bedraagt slechts 3% van het totaal. Daarnaast is het beleid erop gericht om het wegvervoer terug te dringen ten gunste van spoor en binnenvaart. Dat wordt erg moeilijk als minister Eurlings (Verkeer & Waterstaat, red.) 3,5 miljard euro in het personenvervoer per spoor steekt en het achterstallige onderhoud aan kades, sluizen en vaarwegen pas in 2016 zal zijn ingelopen. Maria van der Hoeven (minister van Economische Zaken, red.) heeft in haar Industriebrief 2008 vrijwel niets gezegd over de problemen voor goederenvervoer. Hoe kan dat als bijvoorbeeld de toekomstige Tweede Maasvlakte 45% van zijn goederenstromen per binnenvaartschip moet gaan verwerken?” Zoals in de hele maritieme cluster kampt ook de binnenvaart met een tekort aan personeel. “In totaal telt de vloot ongeveer 13.000 werknemers, van wie 25% uit het buitenland komt, zoals Tsjechië, Polen en de Filippijnen. Het probleem zit vooral in het ongunstige Nederlandse vestigingsklimaat voor bijvoorbeeld

hotelschepen. Die varen bijna allemaal onder Zwitserse vlag, want daar mogen ze wel met jaarcontracten werken. Het zou hier fiscaal aantrekkelijker kunnen. Gelukkig zijn er nog veel familie­bedrijven, maar ook daar zijn fiscale maatregelen noodzakelijk.”

De kracht van de Nederlandse binnenvaart is de particuliere ondernemer De kracht van de binnenvaart? Van der Wyck: “De kracht van de Nederlandse binnenvaart is de particuliere ondernemer. Die moet de touwtjes in eigen hand houden. Het is een bedrijfstak met enorme

groeimogelijkheden, maar dan moet je het commercieel en wat marketing betreft wel goed aanpakken. Je moet niet alleen uitvoerder worden, zoals in het wegvervoer is gebeurd. Ik vond en vind het belangrijk dat de verschillende onderdelen van het binnenvaartvervoer naast elkaar blijven bestaan, waarbij de ladingcontrole niet naar derden gaat.”

Pieter Struijs “Ik ben blij met mijn opvolger Pieter Struijs. Hij is voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, oudhavenmeester en beschikt over een uitgebreid netwerk. Zijn kennis van de haven en ervaring met bijvoorbeeld de ligplaatsenproblematiek zal de sector zeker ten goede komen. En wat ik zo aardig vind: blijkbaar is de binnenvaart zo’n mooie tak van sport, dat ook iemand met een maritieme topfunctie het interessant vindt om het CBRB te komen versterken.”

Paspoort Naam: Jhr. H.J.M. van der Wyck Geboortedatum: 08 augustus 1936, ‘s- Gravenhage Burgerlijke staat: Gehuwd, 4 kinderen Vrije tijd: Roeien, Tuinieren, Golf, Antiek, Klassieke muziek

Opleiding Universiteit Amsterdam, GU Economie, ‘55-’60 candidaats Militaire dienst Cavalerie ‘60-’62 / Reserve 2e Luitenant

Werk 1962-1968 Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij Diverse buitenlandse commerciële functies in het Caribisch gebied en Zuid Amerika 1968-1977 Ruys & Co. (Amsterdam/Rotterdam) Sales Manager/General Manager 1977-1981 Eurobridge Tokyo Deputy General Manager 1981-1987 Ruys & Co. Nederland Adjunctdirecteur/Directeur 1987-1990 Divisie Havens Algemeen Directeur 1990-1994 Koninklijke Nedlloyd Groep (Rotterdam) Directeur Nedlloyd Lijnen

Bestuurlijke Nevenfuncties (selectie)

Foto: Paul Hoekman

• Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis (tot 2006) • Stichting Behoud Maritieme Monumenten • Van Uden Nedcargo B.V. Rotterdam (Commissaris, tot 2008) • NHR (Nationale Havenraad) • SER (Sociaal Economische Raad) (tot mei 2008) • Deltalinqs • VNO (Verbond Nederlandse Ondernemingen) • LA (Logistieke Alliantie) • RPPC (Rotterdam Port Promotion Council) • NDL (Nederland Distributieland)

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008


Rubriek Werk & Carrière | 3

De Trainee Door: Diederick Nierstrasz, Trainee Mooring & Subsea Technology Studie: Master ‘Offshore Engineering’ aan de TU Delft Werkgever: Bluewater Energy Services B.V. Als kersverse afstudeerder van de Master ‘Offshore Engineering’ aan de TU Delft, koud drie weken aan de slag bij Bluewater, werd mij gevraagd mijn bevindingen en ervaringen over mijn afstuderen bij dit bedrijf te vangen in een artikel. Veel ervaringen en

Tijd om na te denken “De afgelopen jaren groeide de organisatie en het aantal projecten explosief. Dat betekende echter ook een hogere werkdruk en langere werktijden. Momenteel gaan onze levertijden zelfs over de financiële boekjaren heen. Enige afkoeling in de markt zou niet eens zo gek zijn; de projecten moeten wel gemaakt worden! Daarvoor zijn mensen nodig. Zij zijn ons kapitaal. We merkten dat jonge mensen nauwelijks tijd meer hadden om over iets anders na te denken dan het eigenlijke werk, zoals de verhouding tussen werk en vrije tijd, een vervolgopleiding of carrièremogelijkheden. Toch is dat juist belangrijk voor je werkplezier en je carrière. Daar moet gewoon tijd voor zijn. Gelukkig hebben we hier een informele cultuur, zodat de problemen tijdig op tafel kwamen. Vanaf dat moment zijn we tijd en geld gaan vrijmaken om monteurs, inbedrijfstellers en andere jonge medewerkers te gaan coachen en meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.”

pakkende anekdotes zal ik dus nog niet kunnen delen, maar wel mijn enthousiasme over mijn afstudeeropdracht. Ik werk in een jong projectteam van vijf personen (mezelf gemakshalve

meegerekend) dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van een nieuw concept voor een drijvend platform. Één van de grote uitdagingen van dit project is dat het moeilijk is een vergelijking te maken met overeenkomstige projecten, omdat deze eenvoudigweg niet voorhanden zijn. In plaats daarvan moeten we zelf innovatief en creatief zijn om tot een definitief ontwerp te komen. Dit is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de leerzaamste en meest uitdagende. In dit project legt het anker­systeem beslag op een groot deel van de totale investering. Mijn doel is een nieuw, goedkoper systeem te ontwerpen dat een forse reductie in de investeringskosten tot gevolg heeft en het platform daarom concurrerend kan maken met andere projecten. Momenteel ben ik bezig met het modelleren van het platform in een hydrodynamisch programma om het golfgedrag te simuleren. Aan de hand hiervan kan ik het gedrag van verschillende nieuwe combinaties van ankerconfiguraties en materialen nabootsen. Uitgangspunt is een goedkoper alternatief te vinden voor de huidige anker­systemen. Een innovatief ontwerp komt meestal niet tot stand door conservatief terug te vallen op de ‘proven technology’, maar

door met nieuwe ideeën te komen. Als afstudeerder betekent dit dat ik geen gebaande paden hoef te bewandelen en zelf creatieve oplossingen moet aan­dragen. Al met al dus een uitdagend project dat, mits wij goed werk leveren, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Dat laatste maakt het voor mij als afstudeerder interessanter en tastbaarder. Daarnaast werk ik met een jong en enthousiast team en krijg ik voldoende en goede begeleiding. Ten slotte heb ik me in mijn

Boeien en Binden Vervolg van pagina 1

dat het verloop kleiner is geworden. Dat bereik je overigens niet van achter je bureau. Ik spreek veel mensen persoonlijk aan en kijk iedereen eens diep in de ogen, zowel de jongeren als de ouderen. Als ik tijdens een gesprekje vraag of bemerk dat er een probleem is, van welke aard dan ook, onderneem ik vrijwel direct actie. Soms door een gesprek over hoe je het meeste uit je functie kan halen of over manieren om hogerop te komen, soms door de flink gevulde

Mensen zijn ons kapitaal en daar investeren we dus in. opleidingspot aan te spreken, zodat iemand extra vaardigheden kan aanleren. We willen graag dat mensen met plezier werken.”

Gelukkig zijn HR-Development Consultant Aad Stute is de trekker van het project Boeien en Binden. Hij werkt al 41 jaar bij Imtech, onder meer als manager

eerste werkweek kunnen opgegeven voor de Bluewater-wintersport, het kerstdiner en deelname in het bedrijventeam van een halve marathon. Ik vind het een goed teken dat een bedrijf niet alleen in projecten investeert, maar ook in het eigen personeel. Kortom, in de korte tijd dat ik nu bij Bluewater aan het afstuderen ben, durf ik toch al voorzichtig te concluderen dat ik het aardig getroffen heb.

Harry Siertsema (directeur Imtech Marine & Offshore) en Aad Stute (HR Development Consultant). Service Support aan Nederlandse

en Taiwanese onderzeeërs. “Ik loop dagelijks door de gangen om te luisteren naar wat er speelt en wat er nodig is, zowel in technische als in

Ik spreek veel mensen persoonlijk aan en kijk iedereen eens diep in de ogen softskills. Ik krijg allerlei vragen: Mag of kan ik die opleiding ook doen? Hoe lang mag ik er over doen? Wat kan ik binnen dit bedrijf bereiken? Staat de directie achter dit project? Dan zeg ik: ‘Kom maar binnen’ en dan beginnen we. Mensen zijn de projectleider van

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

hun eigen opleiding en toekomst.” “Ik laat de mensen zelf opschrijven wat hun sterke en verbeterpunten zijn en we kijken samen naar zijn of haar wensen. Ik heb ook het mandaat om daar echt iets mee te doen. We stellen bijvoorbeeld een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op (POP). Daarna betrek ik de HR-adviseur en de leidinggevende erbij om dat POP in gang te zetten. De voortgang wordt vervolgens om de drie maanden besproken. De mannen en vrouwen hier moeten natuurlijk wel gelukkig zijn in hun werk!”

Resultaten Stute: “Er doen steeds meer mensen mee aan dit project en we zien

Ook Siertsema is tevreden over de resultaten die met het project worden geboekt. “De mensen die meedoen zijn erg enthousiast en blijven bij ons werken. Overigens lopen we hier voorop, want bij Marine & Offshore vinden continu grote innovaties plaats. Op de Sluisjesdijk wordt niet alleen getekend, maar ook gebouwd, getest en gesimuleerd in de productiehal naast het kantoor. Wij verwachten dat onze mensen goed opgeleid zijn en technische apparatuur kunnen samenstellen en installeren. Dat is onze core-business, daar verdienen we ons geld mee. Maar het betekent ook dat je goed voor ze moet zorgen, bijvoorbeeld door flexibele werktijden, een prettige werk­omgeving, inclusief de juiste ‘tools’ en software­ programma’s, de mogelijkheid thuis te werken of een op maat gesneden opleidingsplan. Mensen zijn ons kapitaal en daar investeren we dus in.”


4 | Rubriek Bedrijf & Branche

Maritieme delegatie Singapore bezoekt Rotterdam Een delegatie van Singaporese scheepsbouwers en –toeleveranciers bracht op 29 september een bezoek aan conversie- een reparatiewerf Keppel Verolme in Rotterdam. Branchevereniging Holland Marine Equipment wilde de handel tussen Singapore en Nederland bevorderen door de delegatie kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en werkwijzen. En dat lukte.

Uit Singapore waren onder andere Beng Kuan Marine (verf en coatings), Ngee Ann Polytechnic (Technische Hogeschool) en Marinaid (elektrotechniek) en de werven Jurong Shipyard en Keppel Singmarine vertegenwoordigd. Nederlandse bedrijven waren onder meer Konutherm (thermische olie systemen), Econosto (afsluiters, slangen etc.) en Lankhorst Ropes (meer- en sleeptouwen etc.). De vertegenwoordigers gaven allen een korte presentatie. Nadat directeur Martin Bloem van Scheepsbouw Nederland een overzicht had gegeven van de Nederlandse markt, de wereldmarkt en enkele Hollandse innovaties had belicht, werden al snel contacten gelegd tussen de deelnemers.

Missie geslaagd Één van de aanwezigen was Jeroen Overing, directeur van Drumarkon, een producent en leverancier van scheeps- en jachtinterieurbouw componenten. “Voor ons was dit een nuttige dag. Wij leveren al aan vergelijkbare bedrijven in de VS en het Midden-Oosten, maar zaten nog niet in Singapore. Inmiddels hebben we contact gemaakt met alle Singaporese werven. Binnenkort gaan we erheen om de ‘leads’ op te volgen die hieruit zijn voortgekomen.”

Singaporese delegatie bezoekt Nederlandse bedrijven bij Keppel Verolme.

LEARN De Singaporese delegatie had zichzelf vooraf een duidelijk doel gesteld en dat geformuleerd als ‘LEARN’: • Learn best practices in steel fabrication, piping, corrosion prevention • Explore new technology and products • Access to critical classification bodies • Resource optimisation to boost productivity • Network with foreign marine players for business collaborations

Platina voor de binnenvaart Begin oktober heeft de Europese Commissie 8,5 miljoen euro toegezegd aan PLATINA, een belangrijk binnenvaartproject. Volgens de EU is de binnenvaart een milieuvriendelijke en efficiënte transportwijze en een hoeksteen van het Europese transportbeleid.

PLATINA richt zich op het leveren van financiële, technische en organisatorische steun met betrekking tot 5 strategische binnenvaartdomeinen: markt, vloot, werkgelegenheid & vaardigheden, imago en infrastructuur. Daarbij is veel aandacht voor ondernemerschap van scheepseigenaren en het midden- en kleinbedrijf. Het moderniseren van de vloot, verbeterde (arbeids)marktcondities en betere infrastructuur staan allemaal hoog op de agenda. Voorts financiert het project in 2009 een informatief internetportal en een educatie­netwerk voor de binnenvaart.

promotie, dat wil zeggen ‘Navigation and Inland Waterway Action and Development‘. Het programma geeft invulling aan het binnenvaartbeleid tussen 2008 en 2012.

NAIADES PLATINA is het ‘Platform voor de Implementatie van NAIADES’ en bestaat sinds juni. NAIADES is het Europese programma voor binnenvaart-

www.naiades.info

agentschap voor maritieme en offshore technologie. Dit publiek-private samenwerkingsverband biedt technologie, onderzoek en advies aan bedrijven, maar wil ook onderwijsprojecten starten in Europese landen. Thet Oo Shwe, lector aan de ‘School of Engineering’: “Afgelopen september zijn we samen met de Universiteit van Newcastle een gezamenlijke master ‘Marine & Offshore Technology’ gestart, waarbinnen Singaporese en Engelse studenten een uitwisselings­programma kunnen volgen. We willen dit soort projecten echter ook met Nederlandse opleidingen opzetten.” “Van tevoren hadden we al van beide partijen een profiel gemaakt”, zegt Lucienne de Jong, PR-officer bij Keppel Verolme. “We zijn uitgegaan van de wensen van de bedrijven en hebben geprobeerd die op elkaar af te stemmen. Dat is gelukt.”

Edmund Chiow, Senior Project Manager bij Jurong Shipyard, was eveneens enthousiast over de bijeenkomst: “Onze werf telt 18.000 medewerkers en wij willen onze productie verhogen. De komende 3 tot 5 jaar zijn we volgeboekt met ‘jack-up rigs’. Daar hebben we veel specialistische technologie en kennis voor nodig. Die hopen we in Nederland te vinden. We hebben vandaag al een aantal zeer interessante toeleveranciers ontmoet, onder meer op het gebied van ‘Heavy Handling Systems’.”

SPRING Twee jaar geleden is in Singapore het ‘Centre of Innovation’ opgezet door Technische Hogeschool Ngee Ann en SPRING, het overheids­

Binden en Boeien Dat Boeien en Binden een aansprekend project is (lees het artikel op p. 3), blijkt onder meer uit het Strategierapport van Scheepsbouw Nederland ‘5x aanpakken’. Eén van de 5 thema’s in dit rapport is ‘Concurreren door talent’. De branche-organisatie stelt: “Door het groter wordende personeelstekort is het van belang dat de sector zich gaat inzetten voor het ‘binden en boeien’ van werknemers.“ De sector wil alles op alles zetten om werken in de scheepsbouw en bij haar toeleveranciers nog aantrekkelijker te maken.

Aan het programma nemen 22 instellingen uit 9 landen deel als projectpartners. De kerngroep wordt gevormd door Via Donau (Oostenrijk), Voies Navigables de France, Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt, Promotie Binnenvaart Vlaanderen en de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008


Rubriek Bedrijf & Branche | 5

Nederland goed vertegenwoordigd op SMM 2008 Van 23 tot en met 26 september exposeerden 164 Nederlandse scheepswerven en maritieme toeleveranciers op de SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology) te Hamburg. Daarvan stonden er 44 op het Holland Paviljoen, georganiseerd door Holland Marine Equipment. Ook Navingo was aanwezig.

Thuiswedstrijd Doel was voornamelijk om nieuwe (buitenlandse) klanten te werven en bestaande contacten te spreken, maar ook om nieuwe producten te laten zien. Volgens Key Account Manager Herbert van Vijven van BV Twentsche Kabelfabriek (o.a. communicatiekabels) worden zaken niet op de beurs gedaan: ”Maar ik verwacht wel dat uit de gelegde contacten op termijn orders voortvloeien.” Alexander Kühne, Sales en Marketing Director van Intertech BV (o.a. glijlagers), beschouwde de SMM als een ‘thuiswedstrijd’: “Naast onze vestiging in Nederland hebben wij ook een verkoopkantoor in Hamburg. In een straal van 25 km rondom deze maritieme hoofdstad van Duitsland zit 80% van onze klanten.”

Twee contracten Op 23 september bezocht Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) de beurs om het Innovatie Prestatiecontract voor de maritieme sector te tekenen. Daarbij deed ze het Holland Paviljoen aan en sprak o.a. met Harrie Koops, directeur van Impas BV (piping), die ook namens Marine Services Noord (o.a. machinekamerin-

stallaties) en N2Safety BV (stikstofmudules) op de beurs stond: “De minister was erg geïnteresseerd en wil haar best doen voor de maritieme sector.” Naast het Innovatie Prestatiecontract werd ook het contract voor de levering van 3 patrouilleboten tussen Damen Shipyards en de politie Nedersaksen in bijzijn van de minister getekend.

Toekomstvisie Ondanks de kredietcrisis zijn de verwachtingen met betrekking tot de toekomst van de scheepsbouw nog steeds rooskleurig. Tenminste, op korte termijn. “Wat betreft de verwachtingen ben ik vanaf 2011 wat minder positief gestemd”, aldus Koops. Wouter van der Horst, Project Manager bij MasterShip (CAD/CAM software en services), verwacht voornamelijk veel van de Aziatische en Braziliaanse markten: “Deze markten blijven groeien, dus wij zullen ons vooral hierop focussen.” De orderportefeuilles zijn over het algemeen goed gevuld, bij IHC Metalix (o.a. voorbewerking van plaatmateriaal) bijvoorbeeld tot en met het 3e kwartaal van 2009, zo meldt directeur Roel de Graaf. BV Twentsche Kabelfabriek kan haar pro-

Minister Van der Hoeven tijdens haar bezoek aan het Holland Paviljoen. ducten bij nieuwbouw kwijt tot voorbij 2010 en volgens Parvane Sariri, PR-medewerkster, heeft Alphatron Marine (o.a. navigatie- en communicatieapparatuur) zelfs al opdrachten binnen tot 2012.

Over twee jaar weer? Over het algemeen heerst tevredenheid over de beurs en de uitkomsten. Er waren echter ook puntjes van kritiek. Jeanne Mast, Office Manager IHC Metalix: “Onze stand stond vrij achteraf, dat viel een beetje tegen. We had-

den desondanks wel veel aanloop, maar vooral van mensen, die wij van te voren hadden aan­ geschreven”. Ook Van der Horst was minder tevreden over de locatie: “Het Holland Paviljoen lag niet erg centraal en de aanloop was minimaal. De volgende keer willen we graag weer tussen onze klanten, scheeps­werven, ingenieurs- en ontwerpbureaus, staan.” Toch verwachten alle geïnterviewden over twee jaar weer naar Hamburg af te reizen. Dan vindt namelijk van 7 tot en met 10 september de SMM 2010 plaats.

Dossier Renovatie Scheepsreparatie- en ombouwwerf Scheldepoort in Vlissingen herbouwt de in 2007 uitgebrande vistrawler Willem van der Zwan. Maritieme & Offshore Carrièrekrant volgt de complete verbouwing.

Deel 5: Opbouwen en afbouwen De derde fase, waarin het casco wordt herbouwd en de machinekameronderdelen worden teruggeplaatst, is nog in volle gang. Om het werk niet door weersomstandigheden te laten beïnvloeden, staat het schip nog tot eind november in het overdekte droogdok. Het schip is volledig schoongemaakt, het casco is weer compleet en het nieuwe dekhuis is geplaatst. Op het schip De hoofdmotor wordt het schip in getakeld.

en in het dok verschijnen steeds meer onderaannemers die hun gedeelte komen inbouwen.

De projectleider Één van de twee projectleiders van Scheldepoort die van begin tot eind bij de renovatie is betrokken, is Bastiaan Broeksema (33 jaar). Net als zijn collega John Zijlstra is hij verantwoordelijk voor de planning en het werk. Broeksema: “Een paar weken geleden hebben we de hoofdmotor, voorzien van een nieuwe krukas, teruggekregen van Wärtsilä. Die zit er nu in en de 2 hulpmotoren staan ook weer op hun plek. Om dat te kunnen doen, hebben we transportgaten gemaakt door 2 dekken en de accommodatie heen. Die zijn nu weer dicht, zodat we de accommodatie op het achterschip hebben kunnen plaatsen en afbouwen.”

Toeleveranciers Nu de cascobouw aan de SCH 302 vrijwel is voltooid, kan worden begonnen met het afbouwen van kleinere zaken, zoals de relingen, lieren en de verschansingen. Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan het staalwerk van romp en dekhuis is het isoleren, bekabelen en aanleggen van de accommodaties al begonnen. In de buik van het schip is het een drukte van belang bij het installeren van de verschillende motoren, generatoren, visfabriekcomponenten en de vriesruimten. Broeksema: “Er komen nu steeds meer verschillende disciplines aan boord die zich bezig

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

Projectleider Bastiaan Broeksema. houden met koelinstallaties, airco, de brug en heel veel elektrotechniek. Dit maakt de projectbeheersing op zijn zachtst gezegd uitdagend. Het schip zal begin december te water gaan en verder worden afgebouwd langs de kade.”

Is het leuk? Op deze vraag heeft Broeksema wel een antwoord. “Is het leuk? Ja, natuurlijk is het leuk, maar zo kun je dat eigenlijk niet zeggen. Je moet

hier zijn en het schip en de werkzaamheden zien. Pas dan kun je begrijpen wat het betekent om zo’n schip te herbouwen. Het is een ongelofelijk interessant project. Je moet weten dat dit bijna nog nooit eerder is vertoond. Een schip dat helemaal total loss is strippen, schoon­ maken en weer opbouwen tot een nieuw schip. Tegelijkertijd realiseren we nog allerlei aanpassingen en verbeteringen. Dat is niet alleen leuk, maar ook heel bijzonder.”

De hoofdmotor: een Wärtsilä 12W38 Medium Speed Engine.


Discover more...

www.bluewater.com

The Netherlands United Kingdom United States Malaysia Nigeria Russia Angola

Power by People

damen schelde naval shipbuilding (voorheen schelde marinebouw) bouwt al ruim 130 jaar schepen die alle wereldzeeën bevaren. de laatste decennia concentreren wij ons op de bouw van technisch hoogwaardige marineschepen. deze vinden hun weg naar de nederlandse Koninklijke marine, maar ook naar een toenemend aantal afnemers elders in de wereld.

damen schelde naval shipbuilding Wij hebben ons de laatste jaren ontwikkeld tot een moderne werf. Innovatie op het gebied van scheepsbouw, neemt daarbij uiteraard een zeer prominente plaats in. Door de projectmatige aanpak, van engineering tot productie, combineren wij hoogwaardig technisch werk met bekwaam handwerk.

damen shipyards group www.damen.nl

Damen Schelde Naval Shipbuilding is onderdeel van de Damen Shipyards Group, de grootste werkgever op het gebied van de scheepsbouw in Nederland, met ongeveer 8000 medewerkers, werkzaam bij meer dan 30 bedrijven verspreid over de wereld. Dit stelt ons niet alleen in staat om onze schepen in een toenemend aantal landen te bouwen, maar geeft onze medewerkers ook de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen in een nationale en internationale omgeving. Deze positie hebben wij bereikt dankzij enthousiaste en goed opgeleide mensen. Dagelijks laten zij, zowel in Vlissingen als in het buitenland, een staaltje van hun kunnen zien.

tugs

Om onze vooraanstaande positie op de scheepsbouwmarkt verder uit te bouwen, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen met een technische of commerciële achtergrond op MBO, HBO of academisch niveau zijn bij ons altijd welkom.

ferries

Wil je de passie van de scheepsbouw proeven? Kijk dan op onze website (www. damennval.com) voor de actuele vacatures of stuur een open sollicitatie naar:

cargo vessels

workboats offshore vessels high speed craft

dredging equipment

inland & coastal vessels

Damen Schelde Naval Shipbuilding BV Directeur Personeel & Organisatie W.Ch. van de Waterbeemd Postbus 555, 4380 AN Vlissingen (0118) 48 50 00 w.vande.waterbeemd@damennaval.com

naval vessels mega yachts

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

fishing vessels shiprepair marine components

D A M E N S C H E L D E N AVA L S H I P B U I L D I N G Postbus 555 4380 AN Vlissingen

telefoon +31 (0)118 48 50 00 fax +31 (0)118 46 50 10

Member of the DAMEN SHIPyArDS GrOUP

info@damennaval.nl www.damennaval.nl

more than 30 yards worldwide


Special Offhore Energy | 7

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Special

Sectoren: Offshore Drilling Offshore Services Olie en gas Windenergie Chemie & petrochemie Exploration Maritieme dienstverlening Maritieme toeleveranciers Koninklijke Marine Onderzoek & onderwijs Werk & carrière

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008


8 | Special Offhore Energy Seminar:

‘Product Innovation & Development’ 11.10am

12.05pm (ENG)

01.30pm (ENG)

02.40pm (ENG)

03.50pm (NL)

Introduction by Jan-Hein Reeringh, Editor in Chief of Navingo BV Official opening of the seminar ‘Product Innovation & Development’

Subject: Ulstein Sea of Solutions BV - ‘F2F Proven Technology for Offshore Wind Energy’ Speakers: Mr. Nick Wessels (Marketing & Sales Engineer Ulstein Sea of Solutions BV) Mr. Willem van der Kooi (Director SPARCS Products BV)

Subject: Damen - ‘Offshore Series, Status and Ambitions’ Speaker: Mr. Lucas Zaat (Design and Proposal Engineer)

Subject: TNO Science and Industry ‘Corrosion in offshore wind energy - A major issue’ Speaker: Mr. Harald van der Mijle Meijer (Project Manager)

Subject: Municipality of Den Helder ‘Knowledge and Offshore Energy’ Speaker: Mr. Cor Hienkens (Alderman responsible for Ports and Airport Policy)

For offshore wind energy corrosion is a top three failure mechanism. Failure mechanisms that must be taken into account include uniform corrosion and critical local corrosion mechanisms like Stress Corrosion Cracking (SCC), Microbiologically Influenced Corrosion (MIC). Applicable Electrochemical measurement techniques are EIS for early detection of coating degradation and remaining lifetime prediction and ENM detection of localized corrosion mechanisms.

Den Helder has got an excellent position in the offshore energy sector. Already Den Helder is a strong logistic center for offshore oil and gas. In the future Den Helder will more and more facilitate other ways of offshore energy, for example wind energy. Location and knowledge are of great importance with this.

11.15am A welcome by mr. Stefan Hulman, Mayor of Den Helder and mr. Jaap Bond, Economic Affairs Holland North

11.30am (ENG) Subject: The Bluestream Group - ‘DNV approved vessel Toisa Paladin’ Speaker: Mr. Kieran Pieters (CEO) The Toisa Paladin is a class-2 Diving Support Vessel and fitted with an 18-man dive system capable of providing saturation diving to a depth of 300 meters. She is also fitted with an active heave 140-tons crane and has accommodation for 100 people. The vessel is DNV approved and has a clean & comfort class. After the launch in Alesund on the 22nd of November last year and completion at the Oranjewerf in The Netherlands, the Toisa Paladin has sailed course to her first job in the Far East. Mr. Pieters will speak about the technical specifications of the vessel and why DNV approval is important.

Offshore wind energy is regarded as one of the foremost solutions for future global energy supply and governments around the globe have presented ambitious plans for huge offshore windfarms along their coast lines. However, current offshore windfarm installation and construction is mainly using landbased technologies and dedicated, expensive units for installation and maintenance purposes. Ulstein Sea of Solutions developed in close cooperation with SPARCS a new concept for offshore wind farms based on proven technologies from the offshore oil and gas industries. The F2F (Floating to Fixed) concept allows for full shore based construction, assembly, commissioning and maintenance while at the same time allowing for quick offshore installation and maintenance in both shallow and deep waters by using simple offshore vessels. The F2F concept enhances offshore installation safety, while overall lifetime costs are considerably reduced at the same time. The F2F concept has already been granted an approval in principle from Det Norske Veritas (DNV). In the presentation Ulstein Sea of Solutions and SPARCS will share their thoughts on the offshore windturbine installation market, the philosophy which resulted in the F2F concept and the way forward.

12.40pm Break

The presentation will provide a general overview of DAMEN activities/achievements in the offshore sector so far. Future developments will be addressed, specifically DAMEN conceptual designs of a 200t BP Damen Anchor Handling Tug Supplier and a 6500t DWT Damen Platform Supply Vessel. In addition, the latest legislation, innovative cargo concepts, deepwater Anchor Handling winches and crew comfort will be briefly looked at.

02.05pm (ENG) Subject: Helix Energy Solutions B.V. - ‘DPPLV Caesar, the Compact Pipelay Solution’ Speaker: Mr. Remmelt J. Heemskerk (Engineering Manager and Sr. Naval Architect) At the end of 2008 the DPPLV Caesar will be completed in China Nantong. The Caesar is a very compact, dynamically positioned S-lay pipelay vessel which can lay pipe from 6” to 42” OD using a 90m fully adjustable stinger. Apart from the pipelay system the vessel is equipped with 450t J-mode recovery facilities and a 300t construction crane. The stinger is equipped with a newly designed underwater adjustment system (SAM) which enables stinger adjustment in open sea in a short timespan. The vessel and its stinger handling system will be presented showing all the functionality featuring 3D presentations of all the facilities and final photographs of the conversion.

A major cost reduction can be achieved by improving corrosion prevention and monitoring. Tailor made solutions and monitoring of corrosion on critical components will result in improved operational integrity, reduced costs (O & M) and higher efficiency of offshore wind energy.

03.15pm (ENG) Subject: TNO Science and Industry - ‘Offshore LNG, technology challenges and opportunities’ Speaker: Mr. Rene Peters (Market Manager Process Industry) This presentation presents the technological challenges which exist when an onshore LNG process is brought offshore. Incidentally an area where the Dutch Industry and knowledge institutes as TNO and MARIN are very well equipped for and are the leading companies at the moment.

The Municipality collaborates with several partners to increase business locations on the airport and in the ports. For the port location, Den Helder in fact bears down on the development of a Green Power Port. Among others, the Municipality and her collaborators are working on the already existing Knowlegde Cluster in the maritime, marine and environmental area. This Cluster is of great importance for the Municipality because of the high level job possibilities it is generating and because of the fact that it contributes to the innovation of the offshore sector. In this presentation, alderman Hienkens will explain what the Municipality is doing to increase business locations for offshore energy companies and in which ways the Municipality is working on the innovation and development of Den Helder.

04.25pm Ending by mr. Stefan Hulman, Mayor Den Helder and mr. Jaap Bond, Economic Affairs Holland North

05.00pm Social Drink

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008


Special Offhore Energy | 9

Offshore Energy 2008 Vervolg van pagina 1

Zout water en duurzame energie In een parallelsessie vindt tussen 14.30 en 17.00 uur een seminar plaats over het zogenoemde ‘M3 Cluster’. M3 staat voor het Mariene, Maritieme en Milieutechnologische kenniscluster. Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, bedrijven, onderzoeksinstituten en verschillende overheden in NoordHolland Noord. Het motto van het M3 Cluster is het op economisch en ecologisch verantwoorde wijze exploiteren en beheren van de zee. Het middel is het verbinden van onderwijs-, onderzoeks- en ondernemersactiviteiten.

Den Helder: Green Power Port De beurs wordt georganiseerd door haar twee initiatiefnemers Navingo BV, een maritieme dienstverlener uit

Rotterdam en Ontwikkelings­bedrijf Noord-Holland Noord (NHN), dat publieke en private partijen ondersteunt om het economisch potentieel van de regio optimaal te benutten door het aantrekken van bedrijvigheid, het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen en het stimuleren van technologische innovaties bij bedrijven.

aan de productiekant als de onderzoekskant. Daarom realiseren we bijvoorbeeld specifieke bedrijfsterreinen voor de opkomende offshore windmarkt. Maar je kunt ook denken aan het stimuleren van onderzoek naar energie uit getijdebewegingen. Den Helder heeft de kans zich te ontwikkelen tot een echte ‘Green Power Port’.”

Volgens John Spee, programmamanager Promotie & Acquisitie bij NHN, komt Offshore Energy op het juiste moment. “In Nederland vind je maritieme clusters rond Delft, Rotterdam, de Drechtsteden en in Friesland en Groningen. Ook in de kop van NoordHolland is dat het geval. Alle sectoren zitten hier: de Marine, offshore logistiek en jachtbouw. Wat bijzonder is aan deze regio, is dat we daarbovenop nog een heel cluster rond duurzame energie hebben, zowel

Netwerkborrel Na een dag vol lezingen en beursvloergesprekken verbaast het niet dat de organisatie een ‘business borrel’ heeft ingepland. Event manager Den Otter: “Natuurlijk doen we dat! Tussen vijf en zes kunnen bezoekers en exposanten even uitrusten om hun indrukken te verwerken. Een borrel biedt meteen een goede gelegenheid om nog extra contacten te leggen of te versterken. Bovendien verwachten we enkele tientallen

technische afstudeerders en starters. Die hebben dan de kans om bijvoorbeeld engineers of directieleden van oliemaatschappijen aan te spreken.

En reken maar dat ook de andere bedrijven hun carrièremogelijkheden graag aan die jongeren vertellen.”

Den Helder

Capital of the North Sea Den Helder is één van de kleinste havens in Nederland, maar de ‘Capital of the North Sea’ vervult wel een duidelijke functie. De zeehaven heeft zich, mede dankzij haar gunstige ligging aan de Noordzee, vooral gespecialiseerd in offshore dienstverlening.

Thuishaven en startpunt Veel olie- en gasmaatschappijen voeren hun logistiek uit vanuit het Offshore Services & Logistics Centre in de Noord-Hollandse haven. Daarvandaan bevoorraden de bedrijven hun booreilanden en productieplatformen. Niet alleen olie- en gasbedrijven zijn in Den Helder gevestigd. Ook een groot aantal grote rederijen en toeleveranciers voor de offshore sector hebben hier hun thuisbasis. De zeehaven fungeert eveneens als startpunt van diverse offshore ondernemingen, zoals seismische metingen. Veel offshore schepen brengen een bezoek aan Den Helder om van bemanning te wisselen, te tanken en reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zowel aan schepen als aan booreilanden en accommodatieplatformen.

van de Koninklijke Marine, die in de Noord-Hollandse stad over een eigen marinehaven beschikt. Het Koninklijk Instituut voor de Marine, de officiersopleiding van de Koninklijke Marine, die in 1829 werd opgericht als vervolg van de Kweekschool voor de Zeevaart (1785), ligt op een steenworp afstand van de marinehaven.

Helihaven Dat Den Helder zich kan profileren als offshore haven, ligt onder meer ook aan de lokale luchthaven, Den Helder Airport. Dit is een van de grootste offshore helihavens van NoordwestEuropa en de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie kunnen gebruik maken van de faciliteiten. Dagelijks zijn er vluchten van en naar booreilanden en olie- en gasproductieplatformen in de Noordzee. 80% van de landingen worden uitgevoerd door helikopters ten behoeve van de offshore-industrie.

Koninklijke Marine Den Helder is ook de thuisbasis

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

Toekomstvisie In de toekomst richt Den Helder zich vooral op windoffshore. De haven wil graag de uitvalsbasis zijn voor inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor windmolenparken offshore. Daarnaast zijn er plannen om Den Helder verder te ontwikkelen tot een geheel

maritieme stad. Groot onderdeel hierbij zijn de plannen rondom de voormalige Rijkswerf Willemsoord. De historische werf moet meer betrokken worden bij het centrum. Zo wordt de schouwburg naar Willemsoord verplaatst en worden woningen gebouwd. In totaal zal het 15 jaar duren voordat alle plannen gereali-

seerd zijn. Eerder dit jaar werd ook de 195 m lange Multipurposekade in de buiten­haven van Den Helder na verbreding en renovatie in gebruik genomen. Zodra de Onderzeedienstkade klaar is, zal er begin 2009 een officiële opening plaatsvinden.


10 | Special Offhore Energy De drie O’s van M3 OnderzoeksCampus Onder­ nemingsCampus

Onder­ wijsCampus

Seminar (Parallelsessie):

‘M3 Cluster’ Hal 52 C-D Van 14.00 tot 17.00 uur vindt er in Hal 52 C-D (bij Sloep Ventures) een parallelsessie plaats. Dit seminar gaat over het M3 KennisCluster. Den Helder onderscheidt zich niet alleen door de vele onder­nemingen in de offshore, maar ook door de aanwezigheid van een aantal toonaangevende kennisinstituten. Twee daarvan, IMARES en TNO, namen samen met de gemeente Den Helder en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) het initiatief voor een marien, maritiem en milieutechnologische kennis­ cluster onder de naam M3. M3 staat voor mariene, maritieme en milieutechnologie en wordt ontwikkeld via de drie O’s van Onderzoek, Onderwijs en Ondernemerschap, waarbij de 3 poten thematische overlap vertonen.

van de zee. Daarbij verbind M3 onderzoek en onderwijs met ondernemerschap. Enkele korte termijn doelen zijn het inrichten van een open kennis- en onderzoekscampus, het opzetten van maritiem onderwijs op HBO/ WO niveau en het realiseren van een incubator voor jonge onder­ nemers. Hoewel M3 pas enkele maanden actief is, zijn al enkele belangrijke resultaten geboekt. Die resultaten worden tijdens ‘Offshore Energy 2008’ gepresenteerd. Tijdens de M3 presentatie geven sleutel­figuren uit de wereld van onderzoek, onderwijs, bedrijfs­ leven en overheid een interessant beeld van de ontwikkelingen op marien, maritiem en milieu­ technologisch gebied.

Motto van M3: het op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze exploiteren en beheren

Programma M3 Cluster 14.00 uur  

Het noorden van Noord-Holland staat bekend om zijn maritieme cluster. Er is een zee- en een luchthaven, er is ruimte voor bedrijven in de maritieme en offshore/energy industrie, vissers en watersporters, de Koninklijke Marine heeft er haar thuisbasis en er zijn diverse scheepsbouwers gevestigd. Maar er is meer. Wie energie-onderzoek wil (laten) doen of ICT-oplossingen zoekt op het gebied van milieu, offshore of energie moet eens gaan kijken in de kop van Noord Holland. Of er een eigen onderneming starten.

M3 Kenniscampus brengt maritieme, mariene en milieutechnologische kennis samen Vooral in de omgeving van Den Helder is een fors aantal toonaangevende onderzoeks­instituten gevestigd op het gebied van duurzame energie, zoals wind-, getijde- en zonne-energie. Onder het motto ‘Samen zijn we slimmer!’ werken de gemeente, Ontwikkelingsbedrijf NHN, TNO, Imares, ondernemers en onderzoekers samen om de maritieme, mariene en milieutechnologische clusters met elkaar te verbinden (M3). Daarbij richt men zich op onderzoek, onderwijs en (het stimuleren van) ondernemerschap. De M3 Kenniscampus zal worden gevestigd op Fort Harssens, waar de maritieme tak van TNO reeds een vestiging heeft en waar IMARES haar Helderse afdeling zal huisvesten.

Doel Motto van M3 is het op economisch en ecologisch verantwoorde wijze exploiteren van de zee. Daaraan zijn zeer uiteenlopende doelen verbonden, zoals het benutten van de potentie van (zout) water en duurzame energie, het doen van onderzoek naar de bescherming van kustgebieden, het binnenhalen en

behouden van technisch personeel en het versterken van de regionale economische structuur. Het M3-cluster is een samenwerkingsverband van een groot aantal partners, die allemaal in de omgeving zijn gevestigd. Elders op deze pagina wordt een aantal van hen beschreven.

Onderzoek De ambitie van de kenniscampus is om een ecosysteem te bouwen met voldoende faciliteiten om nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen naar de regio te lokken. Om dit te verwezenlijken zijn TNO en Imares (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) gestart met drie strategische programma’s: Offshore/Energy, Aqua Farming en Hightech Ecoships.

Ondernemerschap Begin dit jaar heeft M3 een ‘Incubator’ voor startende ondernemers gefaciliteerd die door BViT gemanaged wordt. BViT organiseert netwerken van bedrijven die samenwerken om innovaties te realiseren. Deze Incubator helpt jonge bedrijven

zich een positie te verwerven, zowel in de maritieme cluster als binnen het Noord-Hollandse kennis­netwerk.

Onderwijs In samenwerking met andere partners uit het cluster zijn de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en het KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) begonnen met de ontwikkeling van een uitgebreid onderwijsprogramma, waaronder een leerstoel M3. Voor deze leerstoel zullen een hoogleraar, een universitair hoofddocent en aio’s worden aangetrokken. Voorts hebben NHL en NHN middelen beschikbaar gesteld voor een lectoraat Marien & Maritiem Emergency Management. Wie meer wil weten over de ontwikkeling van het M3-cluster kan op 27 november terecht bij Offshore Energy 2008. Daar geeft Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een uitgebreide presentatie van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden voor onderzoekers en bedrijven. Kijk op: www.offshore-energy2008.nl.

Het initiatief voor de M3 Kenniscampus ligt bij de gemeente Den Helder, IMARES, TNO en NHN. De volgende organisaties werken samen om de mariene, maritieme en milieutechnologische bedrijvigheid in en rond Den Helder te versterken. AMC (Asset Management Control), www.amccentre.nl

KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine), www.kim.nl

ROC Kop van Noord-Holland, www.rockopnh.nl

ATO-NH (Associatie Technologie Overdracht Noord-Holland), www.ato.nl

Multimetaal, www.multimetaal.com

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, www.tno.nl

14.50 uur

M3 Incubator richt zich op startende ondernemers in de offshore, energie en maritieme sectoren. De doelgroepen zijn zowel studenten en starters in de regio als studenten en starters van elders. De M3 Incubator is gevestigd in gebouw 52 C-D.

Presentatie: ‘M3 Open Onderzoekscampus’.

15.50 uur   Presentatie: ‘Synergie van de 3 onderdelen’

DMO-Marinebedrijf (Defensie Materieel Organisatie), www.mindef.nl/dmo

16.10 uur  

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), www.ecn.nl

Inloop en ontvangst

14.30 uur Aanvang en Opening

Kern van de Onderzoekscampus wordt gevormd door TNO, IMARES en Asset Management Centre AMC. De strategische thema’s van het onderzoeksprogramma zijn Offshore Energy, Aqua Farming en High-Tech Eco Shipping.

Officiële handelingen

16.45 uur   Toost

15.10 uur

17.00 uur  

Presentatie: ‘M3 Onderwijs & Opleidingen’.

Netwerkborrel Studio 62

In samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het KIM is de behoefte aan een M3 leerstoel geïnventariseerd. Aanpalend aan de leerstoel hebben NHL, gemeente Den Helder en NHN middelen beschikbaar gesteld voor een lectoraat Marien, Maritiem, Milieu & Veiligheid.

15.30 uur   Presentatie: ‘Betekenis voor Ondernemers van het M3 Cluster en de M3 Incubator’.

Heeft u interesse om het seminar over het M3 Cluster bij te wonen, gelieve dit dan aan te geven via de voorregistratie op www.offshore-energy2008.nl. De uiterste aanmelddatum is 21 november 2008. Mocht u vragen hebben over het M3 Cluster, dan kunt u contact opnemen met John Spee via jspee@nhn.nl of +31 651 357 395.

ATP Oil & Gas, www.atpog.com Bluewater, www.bluewater.com

Gemeente Den Helder, www.denhelder.nl HSV (Haven- en Scheepvaart­ vereniging Den Helder), www.hsvdenhelder.nl

NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), www.nhl.nl NHN (Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord), www.nhn.nl NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek), www.nioz.nl NRG (Nuclear Research & Consultancy Group), www.nrg.eu Peterson SBS, www.peterson.nl Provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN is het grootste onderzoeks­ instituut in Nederland op energiegebied. Momenteel werken ongeveer 900 mensen bij ECN, dat is gevestigd in het Noord-Hollandse Petten. Het energieonderzoek is gericht op een duurzame energievoorziening, dat wil zeggen een veilige, efficiënte, betrouwbare en milieuvriendelijke energie­voorziening.

Wageningen UR IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies), www.wageningenimares.wur.nl WMC (kennis- en testcentrum van ECN en TU Delft voor het testen van Windturbines, Materialen en Constructies), www.ecn.nl/wind/ producten-diensten/ wmc-kennis-en-testcentrum

Nuclear Research and Consultancy Group Hierbij worden drie basiselementen onderscheiden, namelijk het terugdringen van de energievraag door energiebesparing, het opwekken van energie met duurzame energiebronnen en een efficiënt en schoon gebruik van fossiele brandstoffen. Het ECN-onderzoek is verdeeld over acht programma-units, waaronder zonne- en windenergie, waterstof en biomassa.

Het nucleaire onderzoek wordt uitgevoerd door de NRG, een dochteronderneming van ECN, waar 300 mensen werken.

Windturbines, materialen –en constructies Het WMC in Wieringerwerf is het kennis- en testcentrum van ECN en TU Delft voor het testen van wind­ turbines, materialen en constructies.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008


Special Offhore Energy | 11 IRO is de branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie. Het gaat hierbij zowel om offshore als onshore bedrijven die actief zijn in de ‘upstream’, dat wil zeggen de exploratie en productie van olie en gas. Aangezien de olie- en gasproducenten hun activiteiten blijven uitbreiden naar diepere wateren en moeilijk winbare reserves toch naar boven willen halen, is de markt voor de toeleveranciers de komende jaren nog zeer gunstig.

Volgens Hans de Boer, directeur van IRO, is Nederland weliswaar klein, maar internationaal een echte topspeler. “De Nederlandse markt is een ‘mature market’; er gebeurt weinig nieuws op het gebied van het ontginnen van nieuwe velden. Boren naar aardgas gebeurt ook op land, bijvoorbeeld door de NAM in Groningen. Onze leden zitten dus vooral in de wereldwijde nieuwbouw en upgrading van productie-installaties en het onderhoud daarvan. Door de hoge olie- en gasprijzen blijft het interessant om oude installaties te laten doordraaien. Daar zit veel ruimte voor onderhoudswerkzaamheden, maar ook voor innovatie. Daarnaast groeit de markt voor installatie- en onderhoudswerk voor offshore windparken.”

Omvang en omzet In de olie- en gasindustrie zijn in Nederland naar schatting zo’n 500 bedrijven actief. Daarvan zijn er 350 lid van IRO. Gezamenlijk bieden zij werk aan 23.000 mensen, met een directe werkgelegenheid van ongeveer 7000 personen. De sector heeft

Nederland is internationaal een echte topspeler een jaarlijkse omzet van 5 miljard euro, waarvan 75% exportgericht is. De toeleveranciers leveren een breed scala aan producten, vooral hardware (van bouten tot boorplatformen), engineering (ontwerpen, construeren), uitvoeringswerkzaamheden (pijpen-

IRO, Industriële Raad voor de Olie- en Gasindustrie leggen, boren) en dienst­verlening (opleidingen, onderzoek). Daarnaast telt IRO nog 40 geassocieerde leden die zich bezighouden met detachering, financiering, verzekeringen en allerlei vormen van commercieel en juridisch advies.

Netwerken en beurzen bezoeken “Veel werk speelt zich in het buitenland af ”, zegt De Boer. “Bedrijven als SBM, Fugro, Allseas of Heerema zijn internationaal toonaangevende spelers. Maar daarnaast zijn er heel veel midden- en kleinbedrijven die tezamen een enorme keten vormen. Die keten regelt zichzelf, die hoef je niet te managen. IRO biedt wel het netwerk. We ondernemen gezamenlijke activiteiten, zijn matchmakers, ont-

IRO activiteiten Exportpromotie. Het organiseren van gezamenlijke beursdeelnames, handelsmissies, promotie­campagnes etc. Lobby-activiteiten, vooral in de offshore, op het gebied van veiligheid, milieu en ARBO. Hierin opereert IRO meestal gezamenlijk met NOGEPA, de branchevereniging voor olie- en gasproducenten. Innovatiebevordering. IRO draagt bij aan bijv. het Maritiem Innovatie Programma. Overigens “gebeuren de echte innovaties natuurlijk bij de bedrijven zelf ”, volgens Hans de Boer. Netwerk-activiteiten. Hans de Boer: ”Wij bieden de industrie een uitgebreid netwerk. Daarbinnen kunnen bedrijven elkaar vinden door middel van activiteiten, cursussen en seminars.”

vangen missies en regelen deelname aan internationale beurzen.” Daarmee doelt hij op de OTC (Offshore Technology Conference) in Houston (55 Nederlandse bedrijven), de ONS (Offshore Northern Seas) in Stavanger, Noorwegen (35 bedrijven), Offshore Europe in Aberdeen, Schotland en diverse beurzen in Moskou, Madrid en Abu Dhabi. Daarnaast ondersteunt IRO dit jaar een nieuw Nederlands offshore evenement: Offshore Energy in Den Helder.

Marktontwikkelingen Volgens De Boer gaan de technische ontwikkelingen op het gebied van ‘deepwater’ technologie erg hard. “De offshore is nu 61 jaar oud. In 1947 werd in de Golf van Mexico voor het eerst naar olie geboord. Tot de Opleidingen en loopbaanbegeleiding (i.s.m. NOGEPA). Hierin is IRO zeer actief, want er is een groot tekort aan technisch personeel. Hans de Boer: “We moeten zowel nautische als technische mensen voor olie en gas interesseren. Op basis van recent onderzoek hebben we een goed beeld van de cijfers, het aanbod en de wensen van de bedrijven. Er zijn verschillende specifieke offshore-opleidingen en afstudeerrichtingen, waarvoor we meer mensen willen interesseren. Daarom hebben we een ‘Medewerker Employment and Education’ aangesteld in de persoon van Paul Meester.* Daarnaast is IRO betrokken bij het project Spetterende Opleidingen en de Taskforce Jongeren van Stichting Nederland Maritiem Land en het Platform Beta Techniek.” * Voor een overzicht van Nederlandse offshore-opleidingen en een interview met Paul Meester, zie de Offshore Special in de oktobereditie van deze krant op: www.navingo.nl/carrierekrant/online_editie.

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

jaren tachtig kon men met duikers tot maximaal 300 meter diepte werken; nu zitten we met behulp van ROV’s (Remote Operating Vehicles) en ‘Dynamic Positioning’ op meer dan 3000 meter. Dan kun je niet alles meer van staal maken, omdat het simpelweg te zwaar wordt; denk aan verankeringen. Daarom worden toepassingen van kunststoffen steeds belangrijker.”

gevolgen hebben voor zowel de scheepsbouw als bijvoorbeeld pijpenleginstallaties.”

Een andere ontwikkeling is het groeiende belang van automati­sering. “Bij bodemonderzoek kun je veel gegevens verzamelen, maar je moet ze wel kunnen interpreteren. Fugro heeft nu simulatiemodellen gebouwd die tot 6000 meter diepte de situatie vierdimensionaal, dus inclusief tijd, kunnen weergeven. Dat zal grote

Een derde ontwikkeling waarmee vermoedelijk vele miljarden euro’s gemoeid zullen zijn, is ‘decommissioning’ ofwel het opruimen van oude offshore installaties. De Boer: “Alles wat er nu staat, zal een keer weggehaald moeten worden. De oliemaatschappijen zijn verplicht hun platformen milieuvriendelijk op te

Op 3000 diepte meter kun je niet alles meer van staal maken

ruimen, maar je kunt je voorstellen dat ze daar niet op zitten te wachten. Daarom wordt ook wel gezocht naar alternatieve doeleinden voor oude installaties. Momenteel zijn decommissioningactiviteiten nog kleinschalig, maar dat wordt een giga-markt. Sommige bedrijven bereiden zich daar al op voor. Zo laat Allseas de Pieter Schelte bouwen, een hefschip volgens het principe van een catamaran. Daarmee kan in één keer de complete bovenbouw van een booreiland aan boord worden gehesen. Met een lengte van 360 meter en een breedte van 118 meter wordt dit meteen het grootste werkschip ter wereld.” www.iro.nl


CAN YOU REALIZE THE INCONCEIVABLE?

Dockwise Ltd. Is the parent company of the Dockwise group of companies ( the Dockwise Group), one of the world's leading integrated heavy lift services providers. The Dockwise Group is able to transport the heaviest cargos over vast distances. In addition, the Dockwise Group provides its customers with high value added services such as engineering, project management and front-end engineering design, particularly in the transportation and installation of offshore structures business. With a global network of offices and agents, we provide an extensive service network to our clients. Due to our continuous growth we are looking for talented, passionate employees for the following positions:

Transport and Structural Engineers, Superintendents, Market Development Manager, Assistant-Controller, HSES Engineer, Project Controller. For more information and/or other opportunities, please visit www.dockwise.com/careers or contact Richard Buskens, Corporate Recruiter at +31 (0)76 - 5484100 / jobs@dockwise.com

g

,

g

Fairmount Marine B.V. is a world-wide provider of towage and heavy-transport services. The main fleet, managed in Rotterdam, consists of five anchor handling/salvage tugs with 200 tonnes bollard pull under Dutch flag. A diving support vessel and three semi-submersible barges upto 50,000 Ts DWT are also operated from the Rotterdam head quarters. When required, additional tonnage is chartered from the market. As a result of an internal promotion a vacancy has occurred for the position of Assistant, Operations Department. Her or his role is to support our fleet and colleagues for all operations with our vessels anywhere in the world. An important part of the varied duties of the Assistant Operations is to be the centre point of day-to-day communications between the office and all Fairmount-operated vessels, colleagues working in the field and Fairmount’s world-wide clients which stem from the oiland gas industry, offshore construction contractors, dredging and civil contractors, etc.

Assistant Operations The scope of work includes: - Providing daily operational support to the vessels; - Preparing projects, nautically, operationally, such as voyage plans, towage and transportation manuals; - Monitoring operations and reporting; - Appointing port agents; - Keeping track of vessels’ certifications, arranging and attending vessel-inspections and surveys; - Supporting the Operations Manager and Operations Director where required. Suitable candidates are expected to have following qualifications: - HBO / MBO level, preferrably MAROF MBO/HBO with minimum 1-2 years offshore or heavy transport experience

- Fluent in Dutch and English - QHSE consious - Teamplayer prepared and able to bear responsibility. We offer: - An pleasant and open working environment with short lines of communications - Support in career development by training and education - Attractive employment conditions. Please send your application to: Arjen de Geus arjen@fairmount.nl

Hofpoort 16th Floor, Hofplein 20 3032 AC Rotterdam • The Netherlands phone+ 31 10 240 25 00 fax + 31 10 240 25 99 email fairmount@fairmount.nl www-address www.fairmount.nl

The professionals in whole-round seafrozen fish

Onze rederij heeft de volgende vacatures:

Machinisten

Wij zoeken enthousiaste machinisten, bij voorkeur met ervaring in de zeevisserij. Onze vrieshektrawlers hebben grote machinekamers, vriesruimten, pak- en sorteerlijnen. Het vermogen van de hoofdmotoren varieert van 3600 tot 10000 HP (2700- 7500 kW). Werken in de zeevisserij biedt vele voordelen. Zo zijn er gunstige vaarschema’s en goede verdiensten. Vereisten voor deze functie zijn: • Vaarbevoegheid Engineer • Diploma W-IV/ SW-V of Marof HBO/ MBO • Diploma MM of A/B/C of Wachtwerktuigkundige alle Schepen • Enige jaren ervaring als werktuigkundige of gelijkwaardig. Bovendien kunt u zich voldoende in het Engels verstaanbaar maken. Voor deze functie gelden vaarschema’s, afhankelijk van het schip variërend van 3 tot 6 weken op zee en de daarbij behorende vrije reizen. Salarisindicatie: Een goede verdienste, afhankelijk van de besomming vanuit de visvangsten, met een garantieloon als zekerheid. Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, stuur dan uw sollicitatie met persoonlijke gegevens naar: W. van der Zwan & ZN B.V. T.a.v. de heer R. Hoes, afd. P&O Postbus 82024 2508 EA Den Haag Of mail naar: ron@wvanderzwan.nl Kijk op: www.wvanderzwan.nl


Special Offhore Energy | 13 NOGEPA COLUMN

Nederland: een lange en unieke traditie in aardgas Onder toezicht van de Nederlandse staat wordt er al ruim 40 jaar in Nederland en op het Nederlandse deel van de Noordzee aardgas gewonnen. De beschikbaarheid en consumptie van grote hoeveelheden eigen aardgas maakt ons land uniek als aardgasland. De aardgasproductie­bedrijven, verenigd in de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA), zitten niet stil om zo goed als mogelijk te voldoen aan de groeiende vraag naar deze fossiele brandstof.

meter geschat. Vooral dit laatste stelt de E&P bedrijven in Nederland voor een grote uitdaging. Immers, een groot deel van de nog te produceren gasvoorkomens betreft kleine gasvelden die steeds lastiger en tegen relatief hoge kosten zijn te ontwikkelen.

stuurde onderwater­installaties, hergebruik van materialen en de toepassing van nieuwe milieuvriendelijke technieken zijn enkele voorbeelden van industriële innovaties, waarbij veiligheid en milieu sleutelwoorden zijn. Deze ambitieuze toekomstplannen ver­eisen inspanning en mankracht. Dankzij de krapte op de arbeidsmarkt is er een grote vraag naar Hi-Tech specialisten op allerlei gebieden, die de vele technische uitdagingen aan durven te gaan en een spannende carrière willen opbouwen binnen deze boeiende industrie.

Om te voldoen aan de grote vraag naar aardgas is in de loop van de jaren op land en op zee een complex netwerk van pijp­leidingen, locaties en platforms aangelegd. Om deze infrastructuur in optimale conditie te behouden zal periodiek onderhoud moeten worden uitgevoerd en zullen nieuwe innovatieve technieken en een kostenbewuste aanpak een steeds grotere rol gaan spelen. Daarnaast wordt voort­durend gewerkt aan de verbetering van de bestaande gasproductie en gasbehandeling, om zodoende de gasopbrengst te kunnen optimaliseren. Vereenvoudigde platforms, elektrisch aange-

De aardgasvoorraad in Nederland is niet onuitputtelijk. Aangetoonde en nog te produceren gasvoorraden worden op 1.400 miljard kubieke meter geschat. Hiervan komt 1.075 miljard kubieke meter voor rekening van het Groningen veld. Het exploratie­potentieel (gasvoorkomens die nog aangetoond moeten worden) wordt door TNO tussen 165 en 380 miljard kubieke

Christiaan Guéritte Algemeen Directeur Total E&P Nederland B.V. Vice-voorzitter van NOGEPA

M3 CLUSTER HALL 52 C-D

PRESSROOM

6

27

15

28

29

18

36

26

38

14

8

13

19

30

35

31

34

2

20A 9

12

2A

32 21

33

23

3

10

11

40

40A

53

42 42A

STUDIO 62

48

43

46

49

52

44

45

50

51

HALL 60 E

ENTRANCE

22

4

TOILET

24

39

PRODUCTION OFFICE

37

20

REGISTRATION DESK

25 19A

54

41

1 7

47

BAR

17

CLOAK ROOM

16

TOILET

5

BAR+FOOD

5

HALL 60 F

FLOORplan

rijkswerf willemsoord

exhibitors Exhibitor 2rent B.V. Alphatron Marine B.V. - SMT Systems Atlas Tristar Baker Hughes The Bluestream Group Bluewater Energy Services BV Corrosion & Water - Control bv Damen Shipyards Gorinchem DDM Oil & Gas BV DeepOcean BV Delta Heat Services B.V. Gemeente Den Helder Ecofys Fabricom Oil & Gas B.V. Flying Focus GEA Westfalia Separator Nederland B.V. GMS Instruments BV Groningen Seaports Holland Shipbuilding Hytorc Nederland B.V.

Booth no. 40 38 12 53 1 35 7 47 9 6 17 23 45 46 corridor hall 60E/60F 36 32 8 corridor hall 60E/60F 5

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

Exhibitor IFS Benelux B.V. Imtech Marine & Offshore INTRAMAR insurances IRO Iv-Oil & Gas b.v. Jumbo Offshore vof Keppel Verolme M-3 Maritiem, Marien, Milieutechnologie Kennis Cluster Maritiem Instituut Willem Barentsz M-I Drilling Fluids International BV Multimetaal Offshore BV Naval Maintenance Establishment Navingo BV / OilGasCareer.nl NMA Oil & Gas B.V. Oceanwide Offshore Services B.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Oranjewerf B.V. - Scheepswerf Visser B.V. Pauli Kunststoffen Pharos Group, The Pon Power BV Quercus Technical Services B.V.

Booth no. 54 41 49 21 26 28 48 24 42 A 15 44 19A 22 20 30 24 52 outdoor area 4 39 10

Exhibitor Rabobank Noord-Holland Noord Redwise Maritime Recruitment B.V. RR Holland BV Rusch Offshore Services Santon Holland bv Shiptron / Motocom P. Smit B.V. Constructiewerkplaats SMST Designers & Constructors bv STC B.V. TANDBERG Technom Tools b.v. Technor Benelux BV Tetrix Bedrijfsopleidingen TNO Industrie en Techniek Tristar Industries Nederland b.v. Turner Engine Controls BV BV Twentsche Kabelfabriek USG Energy Vroon Offshore WaBuCon BV Wintershall Noordzee B.V. Workfox B.V.

Booth no. 3 33 11 18 13 34 20A 19 14 40A 50 2A 2 25 43 42 31 29 51 16 27 37


Matroos

oever. loopt

Als matroos bij het Havenbedrijf sta je nooit stil, want onze mensen kiezen voor actie. Het Havenbedrijf biedt jou een heel andere loopbaan dan in koopvaardij of binnenvaart, of op de lange omvaart. Hier kom je terecht bij het sleepbedrijf, baggerbedrijf of het vlotkraanbedrijf. Je werkt dus steeds in en rond de haven. Logisch, want het Havenbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volledige haveninfrastructuur, van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. In deze boeiende, internationale werkomgeving ben je dus toch nooit ver van huis. Bovendien garanderen we een pak aantrekkelijke extralegale voordelen en een mooi evenwicht tussen werk en privĂŠ. En je maakt deel uit van een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit.

www.dehavenbeweegtje.be dehavenbeweegtje


Rubriek Opleiding & Onderzoek | 15

Albert Bos wil STC B.V. dichter bij de klant brengen Sinds goed 10 maanden is Albert Bos directeur van STC B.V. Met welke verwachtingen begon hij aan zijn nieuwe baan, hoe bevielen de eerste maanden en wat zijn de plannen voor de toekomst? En wat doet STC B.V. nou precies?

Open organisatie “Toen ik in januari begon had ik wel een aantal ideeën over wat er moest gebeuren, maar ik kreeg ook opdrachten mee, zoals het bewaken van de kwaliteit, een stukje consolidatie en verdere uitbreiding van de B.V. Ik ben alleen een radertje in het geheel; ik stuur mensen aan, maar de mensen in het veld moeten het doen. Tot op heden ben ik onder andere bezig geweest om STC B.V. anders in de markt te zetten en actiever naar buiten te treden. Wij zijn een open organisatie en willen meer naar de klant toewerken. Dat willen we ook uitstralen”, aldus Bos.

Groei

naar goede, gekwalificeerde medewerkers, want we willen een stap vooruit zijn, zodat de groei daadwerkelijk gemaakt kan worden. We hebben altijd vacatures voor docenten, maar ook voor ondersteunend personeel en project managers.”

Toekomstmuziek In de toekomst wil Bos een kwaliteitsslag binnen de organisatiestructuur maken. Daarnaast zullen offshore en direct positioning een speerpunt worden. “Ook zullen we actiever op beurzen gaan worden, zoals nu op Offshore Energy, en zijn we bezig met buitenlandse projecten, zoals loodsenopleidingen in ZuidAmerika en het Midden-Oosten.”

“In januari hadden we ongeveer 90 medewerkers, nu zijn dat er 110. Wij zijn continue op zoek

Datum 3e Navingo Maritime & Offshore Career Event bekend Na het overweldigende succes van de tweede editie van het Maritime & Offshore Career Event afgelopen april is de datum voor de volgende editie bekend gemaakt. Op woensdag 8 april 2009 organiseert Navingo voor de derde keer het grootste carrière evenement in de Nederlandse maritieme cluster, opnieuw in het Beurs-WTC te Rotterdam. Afgelopen april presenteerden bijna 150 scheepsbouwers, rederijen, toeleveranciers en andere maritieme bedrijven en oplei­ dingen zich aan de meer dan 2300 studenten,

scholieren en professionals. Event manager Annemieke den Otter: “Ik verwacht ook voor het komende event dat de topwerkgevers uit de sector allen weer vertegenwoordigd zullen zijn. Dus wees er zeker bij op 8 april om wellicht kennis te maken met je toekomstige nieuwe werkgever.” Vanaf begin januari 2009 zal alle informatie over de carrièrebeurs te vinden zijn op www.maritimeoffshorecareerevent. com. Ook kunnen belangstellenden zich online gratis inschrijven. www.maritimeoffshorecareerevent.com

Eerste MBO-opleiding op SchouwenDuiveland: Watersportinstructeur Voordat opleidingsinstituut MBO4leisuresports de handen ineen sloeg met het zeil- en surfcentrum van Uwe Jendrusch bij het Grevelingenmeer, bezat het Zeeuwse eiland nog geen MBO-opleiding. Sinds september kunnen leerlingen echter een driejarige opleiding op niveau 4 volgen tot ‘Sport- en bewegingscoördinator’. Inmiddels zijn de eerste 20 leerlingen begonnen aan de opleiding tot zeil- en surfinstructeur. De opleidingen worden verzorgd door (het particuliere) opleidingsinstituut MBO4leisuresports, dat vestigingen heeft in onder andere Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. Voor deze opleiding is gekozen voor een echte watersportlocatie: Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam op de Kabbelaarsbank.

Daar kunnen leerlingen in drie jaar hun internationaal erkende (instructeurs-)licenties halen; van trainee, via instructeur, tot coördinator. Het MBO-traject leidt op tot de kwalificatie ‘Sportleider’ (niveau 3) of het diploma ‘Sport- en bewegingscoördinator’ (niveau 4). Daarnaast is het mogelijk een managementopleiding te kiezen tot ‘Operationeel Sportmanager’ (niveau 4).

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

STC-Group “De STC-Group bestaat uit twee delen: het Scheepvaart- en Transportcollege, dat het reguliere onderwijs verzorgt en de commer­ciële tak, waaronder STC B.V. STC B.V. verzorgt training en educatie, research en consultancy en heeft een afdeling STC-Events. Daarnaast hebben we buitenlandse vestigingen in Oman, ZuidAfrika, Vietnam, Zuid-Korea en de Filippijnen die onder de groep vallen, hetzij als dochters, hetzij in vorm van een samenwerkingsverband of een minderheidsbelang. In deze vestigingen wordt onderwijs gegeven met betrekking tot de zeevaart, loodsen en havens.”

Training en educatie STC B.V. levert zowel periodieke cursussen als maatwerk. “Grote bedrijven komen bijvoorbeeld met het verzoek om één opleidingssysteem te ontwikkelen voor al hun vestigingen over de hele wereld. Wij regelen dat, geheel volgens de werkwijze en de procedures van het bedrijf. Hoe lang het duurt om een cursus te ontwikkelen, hangt af van de grootte en de complexiteit;

het kan binnen 2 weken klaar zijn, maar ook maanden kosten. De cursussen die we geven zijn heel divers: EHBO douane, management, cargadoor, eigenlijk alles wat met water, havens, bagger en logistiek te maken heeft. De duur van de cursussen varieert van een halve dag tot 2 jaar. De cursussen worden op drie verschillende plaatsen gegeven: de Lloydstraat, Wilhelmina­pier en Waalhaven, maar ook op locatie. Per jaar reiken wij zo’n 11.000 certificaten uit.”

Simulatoren STC-Group is trotse eigenaar van het grootste simulatorenpark in de wereld. Een groot gedeelte wordt door STC B.V. beheerd. Bos: “Het reguliere onderwijs maakt uiteraard ook gebruik van onze simulatoren. De filosofie van de STC-Group is immers om theorie en praktijk te combineren. Daarbij zijn onze simulatoren onmisbaar. Doen en beleven zijn de leidende principes, waardoor onze studenten ook direct inzetbaar zijn bij bedrijven.”


IT’S TIME TO DO SOME ‘DEEP THINKING’

A SOLID PARTNER IN A FLUID WORLD DUE TO RECENT OFFSHORE INSTALLATION AWARDS, JUMBO OFFSHORE HAS THE FOLLOWING VACANCIES:

PROJECT MANAGERS

ASSISTANT PROJECT MANAGERS

SENIOR PROJECT ENGINEERS

OFFSHORE INSTALLATION ENGINEERS

ORCAFLEX EXPERTS

SUBSEA ENGINEERS

STRUCTURAL ENGINEERS

Fabricom Oil & Gas is een multidisciplinaire dienstverlener, die op de on- en offshore olie- en gasmarkt een compleet en integraal aanbod van diensten levert op zowel elektrotechnisch, procestechnisch als mechanisch vlak. De dienstverlening richt zich specifiek op het fabriceren, modificeren, optimaliseren onderhouden van onshore en offshore olie- en gasinstallaties. Voor ons kantoor te Den Haag zijn we op zoek naar:

EEN PROJECT ENGINEER ELECTRICAL die offshore projecten gaat begeleiden. Je bent van begin tot het einde betrokken bij alle aspecten van je projecten. Je begeleidt projecten van inkoop tot uitvoering, dit doe je door goed contact te onderhouden met de technicians, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Daarnaast draag je oplossingen aan voor complexe elektrotechnische problemen. Je hebt een opleiding richting elektrotechniek op hbo niveau en het liefst een aantal jaren ervaring als werkvoorbereider of projectcoördinator in de industrie, bij voorkeur de olie & gas industrie. Je kunt goed samenwerken, je bent flexibel en nauwkeurig en bent natuurlijk goed in het plannen en organiseren van de werkzaamheden. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. Wanneer je ervaring hebt met sap is dit een grote pre. Ook zijn wij op zoek naar:

CAD DRAFTSMAN

OPERATOR E&I OFFSHORE Als Operator E&I voer je onderhoudswerkzaamheden uit en los je storingen op aan installaties op een productieplatform. Je werkt onder andere met generatoren, elektrische installaties, meet-en regelsystemen zowel pneumatisch als elektrisch, detectiesystemen en PLC’s. Je werkt vanuit een onderhoudssysteem

WE OFFER:

• A well rewarded, permanent position in a dynamic work environment, • The company has a clear vision of its future aims and regards loyalty, reliability, safety and quality as its dening features.

PLEASE CONTACT:

Mr. R. Louvet Tel.: +31 10 413 46 30 E-mail: werkenbijjumbo@kahn.nl

WWW.JUMBO-OFFSHORE.NL

Daarnaast zoeken wij:

• OPERATOR TECHNICIAN OFFSHORE (Den Helder) • E&I TECHNICUS OFFSHORE (Den Helder) • 1E PIJPFITTER OFFSHORE (Den Helder) Wat kun je van ons verwachten? Een dynamische en flexibele omgeving waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Samen staan we voor ons product en streven we ernaar dit op een zo’n hoog mogelijk niveau te ontwikkelen en te produceren. Een zelfstandige uitdagende functie dus met een daarbijhorend marktconform salaris. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling, levensloopregeling, spaarloonen bonusregeling, winstuitkering en uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Met 25 vakantiedagen en 13 adv-dagen is de balans tussen werk en vrije tijd aantrekkelijk. Verder worden reiskosten vergoed, kun je rekenen op kinderopvang en hebben we gunstige condities voor een ziektekostenregeling.

Fabricom Oil & Gas, maakt deel uit van GDF SUEZ, een beursgenoteerde internationale industriële groep die als partner van plaatselijke overheden, ondernemingen en particuliere duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelt op het gebeid van energievoorziening (elektriciteit en gas) en daar aan verwante technische dienstverlening, watervoorziening en afvalverwerking. Contactinformatie: Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling Recruitment, 0255-561067. Reacties mogen naar recruitment@fabricom.nl of bezoek voor meer informatie onze website www.werkenbijfabricom.nl

LIFT. SHIP. INSTALL. ALL IN ONE GO. opmaak_130x397.indd 1

(Maximo) voor het reguliere onderhoud, de storingen en het bestellen van onderdelen. Naast je technische werkzaamheden heb je mogelijk ook nevenfuncties in het helicopter landing team, man overboard team, fire fighting team of het bedienen van een offshore kraan. Als Operator bewaak je tevens het productieproces op het platform, maak je werk vergunningen op, begeleid je medewerkers aan boord, zorg je voor logistiek en waak je over de veiligheid van het proces en de mensen aan boord. Werkschema: twee weken werken, twee weken vrij

8/8/08 10:50:29 AM


Rubriek Vacaturevenster | 17

Vacatures uitgelicht

Van Oord is een water­bouwer, die wereldwijd bagger-, waterbouwkundige en offshore werkzaamheden verricht. Dat houdt in dat Van Oord havens uitdiept, pijpleidingen op de zeebodem bedekt en zand opspuit om land in het water te creëren, zoals de Palmeilanden en de Wereld in Dubai. Ruim 4500 mensen werken wereldwijd voor Van Oord. Naast kantoren in Rotterdam en Gorinchem zijn er meer dan 20 branchekantoren in de rest van de wereld.

Kijk voor deze en andere vacatures op MaritiemeVacaturebank.nl Fugro Marine Services beheert de offshore schepen van Fugro. Willem Heijliger, Managing Director: “Dat wil zeggen, wij zorgen ervoor dat de schepen technisch onderhouden worden, de bemanning en de bevoorrading geregeld worden en het veiligheidsregime aan boord voldoet aan de standaard die de industrie en Fugro verlangt.” Daarnaast is Fugro Marine Services actief in het ontwikkelen van de vloot en werkt volgens het vlootontwikkelingsplan, waarin de om- en nieuwbouw van schepen vastgelegd is. 25 mensen werken op kantoor in Leidschendam. Het kantoor in Singapore, dat zich richt op de vloot die in Zuid-Oost Azië werkzaam is, telt 8 medewerkers.

Wat doet de Technisch Inspecteur? De Technisch Inspecteur zorgt ervoor dat schepen onderhouden en gerepareerd worden. Ruth Hoek, personeelsadviseur: “Je zorgt voor de dagelijkse technische begeleiding en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, de begeleiding en de aansturing tijdens scheepsdokkingen. Je zoekt de juiste werf uit en bepaalt in overleg met kapitein en hoofdmachinist welke reparaties uitgevoerd moeten worden. Naast de bemanning werk je samen met de onderaannemers, andere inspecteurs en de afdeling Purchasing & Logistics.”

Sociale techneuten met organisatietalent

Technisch Inspecteur

Technical Superintendent

Bedrijf: Van Oord Dredging and Marine Contractors

Bedrijf: fugro Marine services

en zaken te organiseren. Je bent als Technisch Inspecteur internationaal inzetbaar en tijdens de dokkingperiode fysiek aanwezig om alles te coördineren. Je fungeert als aanspreekpunt en begeleider voor de scheepswerf, de bemanning en de onderaannemers. Dat kan in Nederland, maar ook in het buitenland zijn, dat ligt eraan waar het schip zich bevindt.”

Hoek: “We zoeken werk­ nemers met een technische opleiding, die het leuk vinden om met mensen om te gaan

Wat onderscheidt Van Oord?

Wat doet de Technical Superintendent?

Regelmatig in het buitenland

Wat onderscheidt Fugro Marine Services?

Volgens Hoek hebben medewerkers bij Van Oord passie voor hun vak en zijn ze trots op het feit dat het bedrijf wereldwijd innovatieve projecten realiseert. “Van Oord is een bedrijf met een hart. We zorgen ervoor dat medewerkers en hun gezinnen, die uitgezonden worden, goed voorbereid vertrekken en voldoende begeleiding krijgen. Wij hebben daarvoor een speciale expatdesk ingericht, waar men met alle vragen terecht kan.”

“Als Technical Superintendent ben je verantwoordelijk voor één of meerdere schepen. Je doel is het om ervoor te zorgen dat het schip te allen tijde operationeel is. Dat doe je binnen een door jezelf opgesteld technisch jaarplan met een bijbehorend budget. De schepen moeten op ieder moment direct inzetbaar zijn voor een project. Je bent de spin in het web als het gaat om het beheer van een schip”, vat Heijliger samen.

“Op zich werk je vanuit Leidschendam, maar je zult zo’n 1 à 2 maanden per jaar in het buitenland zijn, omdat je je schepen regelmatig bezoekt, die over de hele wereld voor projecten ingezet worden. Je werkt nauw samen met het management team van je schepen (kapitein en chief engineer), maar ook met project managers.”

Heijliger: “Wij zijn een jong bedrijf, gestart in 2005. Dat betekent dat we nog in de ontwikkelingsfase zitten, waardoor er veel mogelijkheden voor eigen inbreng zijn. Wij beheren technisch hoogstaande schepen, wat uitdagend is voor echte techneuten. Daarnaast wordt er veel gedaan aan trainingen en interne opleidingen, om je binnen Fugro verder te kunnen ontwikkelen.”

Werken op een superjacht “Tot op heden werd ‘crew’ voor superjachten gewoon van de kade geplukt. Maar aangezien de superjachten steeds groter worden, worden er steeds meer kwalificaties van het personeel geëist. Daarom werd het hoog tijd om een professioneel bemiddelingsbureau voor jachtbemanning met de juiste opleidingen te beginnen.” Duidelijke taal van Stefan Rijs, managing director van Ocean XL, een bemiddelingsbureau voor yacht crew, dat in april 2008 werd opgericht. En Rijs kan het weten: hij heeft zelf 13 jaar in de industrie gewerkt als stuurman.

3e machinist op gloednieuwe superjacht Er zijn diverse mogelijkheden om op een superjacht aan de slag te gaan. Rijs heeft onder andere vacatures openstaan voor ‘Third Engineer’, stewardessen en ‘deckhands’. “De Third Engineer die ik zoek, gaat werken op een schip van 2300 GT (gross tonnage). Het jacht wordt

begin 2009 opgeleverd door De Vries in Makkum en zal vooral in het Caribische en Middellandse Zee gebied varen. De hoofdtaak van een engineer zijn onderhoudswerkzaamheden. Daarom is het belangrijk dat je verstand hebt van de nieuwste elektronica aan boord, maar ook bekend bent met jet ski’s en bijboten. Kennis van hydraulica en helikopters

is een pluspunt. Wat betreft opleiding moet je denken aan Marof of Engineer HWTK.”

First Class Service Stewardessen zijn verantwoordelijk voor het interieur. “Dat betekent veel schoonmaakwerk, maar ook het verzorgen van bloemarrangementen en tafelschikkingen, het serveren van maaltijden en ervoor zorgen dat specifieke wensen van gasten bij de kok terecht komen. Echte first class service zoals in een 5-sterrenhotel. Een hotelachtergrond is daarom aanbevolen. Bij kleinere schepen komt het ook voor dat de stewardess meehelpt aan deck, bijvoorbeeld met aanleggen.” De deckhand is voornamelijk buiten bezig. Hij vervoert crew en gasten naar wal met de tender, begeleidt duiktrips en uitjes met de jet ski’s en onderhoudt het exterieur. “Eigenlijk alles wat glimt, glimmend houden”, legt Rijs uit.

Nauwe samenwerking en ontspannen sfeer “Aan boord van jachten werk je nauw met elkaar samen. De sfeer is ontspannen, maar soms is de werkdruk wel hoog. Als bijvoorbeeld een jet ski kapot is en de volgende dag is het schip gecharterd, moet die jet ski wél voor die tijd gemaakt zijn. Of de gasten hem daadwerkelijk gaan gebruiken, doet er niet toe. Ze betalen voor het complete pakket, dan moet alles in orde zijn. Aan de andere

Maritieme & Offshore Carrièrekrant Nr. 9, november 2008

kant kan je het wat rustiger aan doen als de eigenaar niet aan boord is.”

Ontmoet the rich and famous Volgens Rijs heeft werken op jachten vele voordelen ten opzichte van werken in de commerciële zeevaart: ”Als je in de zeescheepvaart werkt, vaar je van A naar B, los je de lading in een commerciële haven en vaar je weer terug naar A. Als je op een jacht

werkt, kom je in veel verschillende jachthavens, waar je steeds nieuwe mensen, vaak the rich and famous, ontmoet. Ook is het geweldig om met jet ski’s, tenders, duikuitrustingen en dergelijke te spelen; dat kan op een containerschip uiteraard niet. Daarnaast is de beloning uitstekend en voordeel van werken op een charterjacht zijn ook de exorbitant hoge tips.” Rijs zoekt mensen die zeer servicegericht, welbespraakt en representatief zijn. Als je je wilt inschrijven, neem dan een kijkje op www.oceanxl.com.

Colofon De Maritieme & Offshore Carrièrekrant is een uitgave van Navingo BV en MaritiemeVacaturebank.nl. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Navingo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele onjuistheden. Copyright © 2008 Navingo BV. Hoofdredacteur Jan-Hein Reeringh (jhr@navingo.com)

Oplage 10.000 exemplaren

Aan dit nummer werkten mee: Gail van den Hanenberg, Redacteur Paul Petit, Project Manager

Advertentieverkoop T : 010-436 01 12 @ : advertentieMOCK@navingo.com

Met dank aan: Diederik Nierstrasz

Contact, vragen, opmerkingen Navingo BV Westerlaan 1, 3016 CK Rotterdam

Vormgeving edMedia, vormgeving & communicatie Druk Drukkerij van Weezep

T : +31 (0)10 436 01 12 F : +31 (0)10 436 81 34 @ : MOCK@navingo.com www.maritiemevacaturebank.nl www.navingo.nl

Wilt u de Maritieme & Offshore Carrièrekrant (gratis) ontvangen? Dat kan direct via: www.maritiemevacaturebank.nl/carrierekrant U kunt ook mailen of bellen: MOCK@navingo.com; 010-436 01 12.


MADE IN IJMUIDEN Ferdinand Molenkamp

Corus zoekt nu: • Hydrauliek Specialisten

Er is geen ander bedrijf in Nederland waar zoveel industriële hydraulische installaties in bedrijf zijn als bij Corus. Van graafwielaandrijving tot walsverstelling, van gasklep tot robotvoertuig. Bij de ene installatie hypergevoelig en nauwkeurig, bij de andere groot en zwaar. Je vindt ze in machine kelders en op meer dan honderd meter hoogte. Dus wil jij je hart ophalen in de hydrauliek? Dan kan dat alleen bij Corus. Check www.corusjobs.nl. Klik op Onderhoud en vervolgens op Hydrauliek.

JE CARRIÈRE IN DE LIFT Werken bij SMIT is een avontuur waarin je zelf aan de slag

De werkzaamheden zijn projectgedreven.

mag. Al meer dan 165 jaar één van de spannendste verhalen

Dit betekent dat er wordt gevaren van de

van de maritieme wereld, die zich dagelijks afspeelt in de

ene naar de andere projectlocatie.

bijna 50 locaties in de wereld. Ingrediënten zijn niet alleen

Op locatie ligt de nadruk op het uitzetten

de wereldberoemde bergingen van de ‘Tricolor’ en de ‘Kursk’,

van de ankers, het manoeuvreren met de

maar bijvoorbeeld ook projectmanagement en engineering

thrusters en het uitvoeren van hijswerk-

van complexe maritieme, offshore projecten, havensleep-

zaamheden. Hiermee krijgt het kapitein-

diensten, diensten aan offshore en onshore terminals, zwaar

en stuurmanschap een andere dimensie.

transport over zee en imposant hijswerk. De wereld die je kent, krijgt nieuwe dimensies bij SMIT. Niets is standaard en

Voor onze Divisie Transport & Heavy Lift

alles is uitdagender dan normaal.

zijn wij op zoek naar:

SMIT’s Transport & Heavy Lift Divisie is opgesplitst in een

Transport

KAPITEINS, WERKTUIGKUNDIGEN & STUURLIEDEN

De schepen binnen de vloot van SMIT Transport worden

Ben jij:

onder meer ingezet voor duw- en sleepwerkzaamheden,

 Een Kapitein met een vaarbevoegdheid van 3000 GT

tweetal activiteiten:

voor het assisteren bij de aanleg van olie - en gas terminals, bij bergingen, voor het vervoer van zware lading en voor het uitvoeren van ankerwerkzaamheden.

of All Ships?

 Een Kapitein met een vaarbevoegdheid tot 3000 GT?  Een Hoofd Werktuigkundige met een vaarbevoegdheid van 3000 KW of All Ships?

Heavy Lift De vloot van SMIT Heavy Lift bestaat uit drijvende bokken. Deze worden wereldwijd ingezet bij het assembleren van offshore constructies en bruggenbouw, bij het bergen van scheepswrakken en andere hijswerkzaamheden.

 Een Hoofd Werktuigkundige met een vaarbevoegdheid

 Een ervaren matroos?  Op zoek naar avontuur? Stap dan aan boord bij SMIT! SMIT biedt kandidaten tevens de mogelijkheid hun bestaande vaarbevoegdheidsbewijs verder uit te breiden!

tot 3000 KW?

 Een 2de Werktuigkundige met een vaarbevoegdheid tot 3000 KW?

 Een ambitieuze Stuurman?

DE AVONTUREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT

Interesse? Kijk dan voor meer informatie op www.smit.com/vacancies of neem contact op met onze Recruiter, Marguerite Kortland bereikbaar op telefoonnummer 010-4549911.

WWW. S MI T. C OM


Rubriek Vacaturevenster | 19

Kijk voor meer vacatures op MaritiemeVacaturebank.nl Nu: doorplaatsen vanuit MaritiemeVacaturebank.nl of OilGasCareer.nl voor € 100,- per vacature! Bedrijfsnaam

dredging Damen Dredging Equipment B.V. Damen Dredging Equipment B.V. Damen Dredging Equipment B.V. Damen Dredging Equipment B.V. havens Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen jachtbouw Amels BV Amels BV maritieme dienstverlening Dockwise Shipping B.V. Dockwise Shipping B.V. Dockwise Shipping B.V. Dockwise Shipping B.V. Dockwise Shipping B.V. Dockwise Shipping B.V. Dockwise Shipping B.V. Green Award Foundation Smit Nederland B.V. Smit Nederland B.V. Smit Nederland B.V. maritieme toeleveranciers Corus Nautikaris B.V. Nautikaris B.V. offshore Fabricom Oil & Gas Fabricom Oil & Gas Fabricom Oil & Gas Fabricom Oil & Gas Fabricom Oil & Gas

Functie

Standplaats

Medium

Monteur Binnendienst (m/v) Tekenaar (m/v) Tekenaar/ Constructeur (m/v) Sales Engineer

Nijkerk Nijkerk Nijkerk Nijkerk

online mvb online mvb online mvb online mvb

Debiteurenbeheerder (m/v)

Antwerpen

pagina 14

Maintenance Manager / Technisch Manager vloot (m/v) Matroos

Antwerpen

pagina 14

Antwerpen

pagina 14

Scheepswerktuigkundige

Antwerpen

pagina 14

Groepsleider Engineer Vakspecialist Elektrotechniek

Vlissingen Vlissingen

online mvb online mvb

Assistant-Controller HSES Engineer Market Development Manager Project Controller Superintendents Transport Engineers Structural Engineers Ship Surveyor (1FTE) Kapiteins Stuurlieden Werktuigkundigen

Breda Breda Breda Breda Breda Breda Breda Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal

pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 pagina 12 online mvb pagina 18 pagina 18 pagina 18

Hydrauliek Specialisten Logistiek Medewerker Technisch Commercieel Medewerker

IJmuiden Santpoort-Noord Santpoort-Noord

pagina 18 online mvb online mvb

1ste Pijpfitter Offshore Electrical Engineer E&I Technician Operator E&I Operator Technician (maritiem)

Den Helder Den Haag Den Helder Den Helder Den Helder

pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 16

NB: de ‘online mvb’ vacatures zijn te vinden op MaritiemeVacaturebank.nl

Bedrijfsnaam

offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore Jumbo Offshore

Jumbo Offshore Jumbo Offshore Bluewater Bluewater Bluewater Bluewater Bluewater scheepsbouw en -reparatie Koninklijke Niestern Sander B.V. Scheldepoort BV Damen Schelde Naval Shipbuilding (voorheen Schelde Marinebouw BV) Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Damen Shipyards Bergum Damen Shipyards Gorinchem Damen Shipyards Gorinchem zeescheepvaart Holland America Line Holland America Line Holland America Line Holland America Line Fairmounth Marine BV Jumbo Crew Services Jumbo Crew Services Jumbo Crew Services visserij W. van der Zwan & Zn. B.V.

Functie

Standplaats

Medium

Assistant Project Managers CAD Draftsman Offshore Installation Engineer Offshore Orcaflex Experts Project Manager Offshore Senior Project Engineer Offshore / Assistant Project Manager Structural Engineer Offshore Subsea Engineers Instrument Engineer Concept Designer Marine Systems Engineer (Senior) Mechanical Designer Mechanical Engineer

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 16

Rotterdam Rotterdam Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp

pagina 16 pagina 16 pagina 6 pagina 6 pagina 6 pagina 6 pagina 6

Account Manager Scheepsreparatie Estimator Engineering Business Analist

Delfzijl Vlissingen Vlissingen

online mvb online mvb online mvb

Dokmeester (Leidinggevende Dokdienst) Rekeningmaker In- en Afbouwers Machinekamer Project Manager Secretaresse Verkoop Midden Oosten 4

Schiedam Schiedam Bergum Gorinchem Gorinchem

online mvb online mvb online mvb online mvb online mvb

Elektriciens Maritiem Officieren Scheepswerktuigkundigen ( cruiseschepen) Stuurlieden Assistant Operations 2e Werktuigkundige 3e Werktuigkundige Stuurman 2e en 3e

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

pagina 14 pagina 14 pagina 14

Rotterdam Rotterdam Internationaal Internationaal Rotterdam

pagina 14 pagina 12 online mvb online mvb online mvb

Machinisten

Den Haag

pagina 12

Job Route Offshore Energy Bedrijfsnaam

Ecofys Ecofys Ecofys Ecofys Ecofys Hytorc Nederland B.V. Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore IV- Oil & Gas IV- Oil & Gas IV- Oil & Gas IV- Oil & Gas IV- Oil & Gas IV- Oil & Gas M-I Drilling Fluids M-I Drilling Fluids M-I Drilling Fluids Nevesbu Nevesbu Nevesbu Nevesbu Pon Power BV Pon Power BV Pon Power BV Pon Power BV Pon Power BV Pon Power BV Pon Power BV

Pon Power BV

Pon Power BV Vroon Offshore Services B.V. Vroon Offshore Services B.V. Vroon Offshore Services B.V. Vroon Offshore Services B.V. Vroon Offshore Services B.V.

Functie

WTG package manager Consultant Environmental Monitoring Offshore Electrical Engineer Foundation package manager Health & Safety Engineer Offshore Sales Engineer voor de regio's Noord-, Midden- en West-Nederland Technisch coordinator Yachts Engineer Yachts

Standplaats

Utrecht / Offshore Utrecht / Offshore Utrecht / Offshore Utrecht / Offshore Utrecht / Offshore The Netherlands

Rotterdam, Makkum Makkum, Aalsmeer, Rotterdam, Vlissingen Manager Industrial Cooperation (offsetmanager) Rotterdam Ervaren Proposal manager Makkum, Aalsmeer, Rotterdam, Vlissingen Aankomend proposal manager Makkum, Aalsmeer, Rotterdam, Vlissingen Projectmanager Jachten Makkum, Aalsmeer, Rotterdam, Vlissingen Commissioning service engineer Automatisering Makkum, Rotterdam, Vlissingen Offshore werkvoorbereider Rotterdam Offshore monteurs Rotterdam Offshore uitvoerders Rotterdam Senior Structural Engineer Papendrecht Junior Structural Engineer Papendrecht Lead Electrical Engineer Papendrecht PDMS Administrator Papendrecht Lead Instrumentation Engineer Papendrecht Senior Document Controller Papendrecht Specialized Tools Engineer Offshore / Onshore Drilling Fluids Engineer (Mud Engineer) en Trainees Offshore / Onshore ES Engineer and Trainee ES Engineer Offshore / Onshore Projectleider Engineering Papendrecht Senior Electrical Engineer Alblasserdam Groepsleider Tekenaar Pijpleidingen Alblasserdam Groepsleider Scheepsbouw Alblasserdam Commissioning Engineer Oil & Gas Papendrecht Project Manager Papendrecht Service Coordinator Scheepvaart Papendrecht Account Manager Prime Scheepvaart Papendrecht Instructeur / Trainer Papendrecht Service Monteur Field Service Industrie & Offshore Heerhugowaard Service Monteur Field Service Mechanical Land- en Groningen, Deventer, Tuinbouw Heerhugowaard, Aalsmeer, Papendrecht of Valkenswaard Service Monteur Field Service Electrical Land- en Groningen, Deventer, Tuinbouw Heerhugowaard, Aalsmeer, Papendrecht of Valkenswaard Service Monteur Field Service Scheepvaart Papendrecht Chief Officer Den Helder Second Engineers Den Helder Third Engineers Den Helder Chief Engineer Den Helder Chief Officer PSV Den Helder

Stand

45 45 45 45 45 5 41 41 41 41 41 41 41

41 41 41 26 26 26 26 26 26 15 15 15 26 26 26 26 39 39 39 39 39 39 39

39

39 51 51 51 51 51


NETWERKBORREL | GRATIS ENTREE | GRATIS PARKEREN

TRADE FAIR & SEMINAR

OFFSHORE | OIL & GAS | MARITIME SERVICES | EQUIPMENT | WIND ENERGY | PETROCHEMICAL | CAREER

The Offshore Business Event

2 7 N O V E M B ER 2008 OUDE RIJKSWERF WILLEMSOORD, DEN HELDER, 11.00 - 18.00 UUR Voor meer informatie, seminar programma en voorregistratie gaat u naar:

www.offshore-energy2008.nl HOOFDSPONSOREN:

supported by a

initiative

Maritieme & Offshore carrièrekrant, november 2008  

Uitgave van de Maritieme & Offshore Carrièrekrant, nr.9. Krant met nieuws uit de maritieme sector, met speciale special over Offshore Energy...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you