Page 1

Plan rozwoju - szkolenia 2010-2011 Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej

2010-2011


REDAKCJA AUTOR: KAMIL NAWIRSKI KONSULTACJE: MARCIN STYRNA, S ŁAWOMIR OLEJNIK KOREKTA: MARTA PRUS, A LEKSANDRA ZBIERZAK

Rozdział:

COPYRIGHT © SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DRUKARNIA OFICYNY WYDAWNICZEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2010 WWW. SAMORZAD . PWR.WROC.PL

2


Spis treści Spis treści...............................................................................................................................................................3 Wstęp ....................................................................................................................................................................4 Szkolenia 2010-2012..............................................................................................................................................5 Wyjazd nr 1: Nowi liderzy ..................................................................................................................................6 Wyjazd nr 2: Samorząd dla studentów ..............................................................................................................7 Wyjazd nr 3: Sprawny Samorząd........................................................................................................................8 Wyjazd nr 4: Stały rozwój ..................................................................................................................................9 Wyjazd nr 5: Liderzy – druga świeżość ............................................................................................................. 10 Założenia i zasady ................................................................................................................................................ 11 Firma szkoleniowa ............................................................................................................................................... 11

Rozdział:

Zakończenie ......................................................................................................................................................... 12

3


Rozdział: Wstęp

Wstęp Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej w 2008 roku rozpoczął nowy etap w swojej historii. Stało się to za sprawą wprowadzenia regulaminu Samorządu, który diametralnie zmienił jego strukturę. Można w zasadzie stwierdzić, że dokument, nad którym prace trwały ok. 8 lat usystematyzował i wprowadził strukturę Samorządu. Wcześniej nie było jednolitej uchwały, opisującej wszystkie organy kolegialne Samorządu oraz ich kompetencje. Najważniejsze wprowadzone zmiany, oprócz całkowitej zmiany nazewnictwa, to uregulowanie liczby osób w Zarządzie, jak również zmniejszenie liczby osób w najważniejszym organie uchwałodawczym, zwanym obecnie Parlamentem. W dawnym Konwencie zasiadało około 100 osób i bardzo trudno było uzyskać kworum, aby móc podjąć jakąś decyzję. Kolejną, istotną dla Samorządu zmianą było wprowadzenie nowego systemu finansowania działalności studenckiej. Próby zmian systemu finansowania podejmowane były praktycznie przez wszystkie poprzednie kadencje Zarządu Konwentu Uczelnianego, jednak dopiero na przełomie 2009/2010 roku udało się to zrealizować. Nowy system odsunął od Zarządu "duże pieniądze" i pozostawiając skromny budżet na działalność bieżącą zmusił Samorządowców do tworzenia nowych ciał kolegialnych, czyli komisji, jakich wcześniej nie było, a samorządy wydziałowe zaczęły starać się o dofinansowanie na równi z organizacjami studenckimi i agendami kultury. Dawniej, zarówno Zarząd, jak i samorządy wydziałowe miały zapewnione fundusze, praktycznie bez żadnej kontroli merytorycznej swoich działań. Wszystkie te zmiany dają szansę Samorządowi na wprowadzenie wysokich standardów działań, jednak mogą spowodować marginalizację Samorządowców, w momencie, gdy młodzi ludzie, chcący działać, nie odnajdą się we wszystkich przepisach i regułach, jakie zostały przez poprzednie kadencje narzucone. Dlatego warto na samym początku nowej drogi Samorządu zainwestować w szkolenia dla młodych, którzy to w najbliższych latach będą tworzyć najaktywniejszą grupę studentów na Politechnice Wrocławskiej.

4


Szkolenia 2010-2012 Poniżej znajduje się szczegółowy opis pięciu wyjazdów szkoleniowych dla członków Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Przy każdym wyjeździe podany jest termin szkolenia, organy Samorządu, dla jakich szkolenie jest zaplanowanie, zakres tematyczny i proponowane miejsce, w którym wszystko miałoby się odbyć. Każdy z opisów zawiera również uzasadnienie celowości projektu, jakim jest realizacja rozwoju młodych Samorządowców zgodnie z założonym planem.

Rozdział: Szkolenia 2010-2012

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Parlamentu Studentów kadencji 2010-2012, będą oni mieli możliwość organizowania w trakcie wykazów dodatkowych spotkań, wykładów i szkoleń, tak aby dodatkowo wykorzystać wyjazdy jako miejcie do ukierunkowania działań Samorządu.

5


Wyjazd nr 1: Nowi liderzy Data: 8-10 października 2010 Dla: 20 osób [Zarząd (7 os) oraz Prezydium (13 os)] Tematyka szkoleń: • Kierowanie grupą • Motywowanie grupy i siebie samego • LIDER – rola i zadania Miejsce: Dom Pracy Twórczej LIMBA, Karpacz Dodatkowo dla uczestników wyjazdu nr 1 szkolenie: Zarządzanie projektem, w trakcie 30 zjazdu Forum Uczelni Technicznych (23 października 2010).

Rozdział: Szkolenia 2010-2012

Uzasadnienie: Od 1 września 2010 pracę rozpocznie nowy Zarząd Parlamentu Studentów. W Prezydium Parlamentu dojdzie również do wielu zmian. Wyjazd szkoleniowy dla kadr kierowniczych Samorządu umożliwi sprawne dowodzenie całym tym organem. Zarząd pozyska wiedzę, jak zarządzać komisjami, a członkowie Prezydium dowiedzą się, jak radzić sobie z Samorządem Wydziałowym.

6


Wyjazd nr 2: Samorząd dla studentów Data: 5-7 listopada 2010 Dla: 85 osób [Parlament (59 osób) oraz Komisje Stypendialne (26 os)] Tematyka szkoleń dla Samorządów: • Zarządzanie własnym czasem • Role grupowe • Komunikacja Tematyka szkoleń dla Komisji Stypendialnych: • Przyznawanie świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej • Zasady pozyskiwania kredytów studenckich Wykłady: • Prawa i obowiązki studenta • Zadania Wydziałowej Rady • Zmiany w regulaminie studiów 2010 Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "RADOŚĆ " Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba

Rozdział: Szkolenia 2010-2012

Uzasadnienie: Uczestnicy pierwszego szkolenia „Nowi liderzy”, czyli osoby z „kadry kierowniczej” powinny odbyć kolejne szkolenie, tym razem wraz ze swoimi współpracownikami. Cały Parlament powinien poznać nowych liderów, wszyscy powinni zaznajomić się z zasadami pracy w grupie. Ważne, aby podstawy współpracy znali nie tylko liderzy, ale również ich samorządowi współpracownicy. Dodatkowo początek roku akademickiego to doskonały czas na szkolenia dla Komisji Stypendialnych.

7


Wyjazd nr 3: Sprawny Samorząd Data: 25-27 marca 2011 Dla: 59 osób [Parlament (59 osób)] Tematyka szkoleń dla Samorządów: • Konflikty, sposoby rozwiązywania konfliktów • Zarządzanie projektem Dodatkowo • Sprawozdanie z działalności (Zarząd, Kolegium Sanatorskie, komisje) • Możliwość połączenia wyjazdu nr 3 z Forum Aktywności Studenckiej za 2010 rok (dodatkowe 100 osób) Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "RADOŚĆ " Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba

Rozdział: Szkolenia 2010-2012

Uzasadnienie: Problemy i konflikty od zawsze towarzyszą pracy w grupie, jednak w żaden sposób nie wpływają dobrze na realizację określonych celów. Po połowie roku działalności, kiedy to Samorządowcy będą w trakcie realizacji swoich projektów, na pewno będą bogatsi o napotkane problemy i konflikty między osobami działającymi w Samorządzie. Jest to zatem świetny moment na szkolenie z rozwiązywania problemów, a także na wyjazd, na którym zostaną poruszone konkretne problemy z życia Samorządu. Będzie to również dobry moment na pierwsze podsumowania i osiągnięcia najaktywniejszych grup w Samorządzie.

8


Wyjazd nr 4: Stały rozwój Data: 21-23 października 2011 Dla: 85 osób [Parlament (59 osób) oraz Komisje Stypendialne (26 os)] Tematyka szkoleń dla Samorządów: • Komunikacja • Cele w Samorządzie • Samorząd – co mam robić dalej • Ewaluacja roku pracy • Rady dla szefów (cebula) Tematyka szkoleń dla Komisji Stypendialnych: • Przyznawanie świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej • Zasady pozyskiwania kredytów studenckich Uwagi: • Szkolenia dostosowane do bieżących problemów samorządu Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "RADOŚĆ " Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba

Rozdział: Szkolenia 2010-2012

Uzasadnienie: Po roku działalności nadejdzie czas na usystematyzowanie i podsumowanie prowadzonych działań. Będzie to wspaniała okazja do ewaluacji zrealizowanych projektów oraz motywacja dla działaczy na kolejny rok pracy w Samorządzie. Będzie to też doskonałe miejsce do przekazania wiedzy młodszym kolegom, którzy na pewno pojawią się w Parlamencie po wakacjach.

9


Wyjazd nr 5: Liderzy – druga świeżość Data: 28-30 października 2011 lub 2-4 grudnia 2011 Dla: 20 osób [Zarząd (7 os) oraz Prezydium (13 os)] Tematyka szkoleń: • Plany • Ścieżka kariery • Cele na najbliższe lata • Przekazanie doświadczeń - jak to robić • Motywacja ludzi Dodatkowo • Wyjazd wraz z Zarządem innego Samorządu Miejsce: Dom Pracy Twórczej LIMBA, Karpacz

Rozdział: Szkolenia 2010-2012

Uzasadnienie: Po ponad roku działalności, zwłaszcza u liderów samorządowych, może pojawić się spadek chęci do pracy. Niezbędnym jest, aby w trudnym dla nich okresie wprowadzić w ich działania powiew świeżości. Dlatego oprócz szkoleń, które nie będą grały kluczowej roli podczas tego wyjazdu, zaproszony zostanie inny Samorząd Studencki, o równie sprawnie działającej strukturze samorządowej, jak na Politechnice Wrocławskiej, co pozwoli na wymianę doświadczeń.

10


Założenia i zasady Aby szkolenia przyniosły zamierzony efekt narzucone zostaną bardzo konkretne założenia dotyczące m.in. maksymalnego wykorzystania czasu podczas wyjazdu oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu, będzie zaakceptowanie następujących zasad: • szkolenia są odpłatne dla uczestników, koszt min. 50 zł (składka lub dojazd na koszt własny); • szkolenie to nie impreza; • odpowiedzialność za swoje poranne samopoczucie. • obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach • punktualność • przestrzeganie zasad prowadzenia rozmów i dyskusji Firma szkoleniowa Firma szkoleniowa Ab-Initio Sławomir Prusakowski została zaproponowana przez organizatorów nie przez przypadek. Pan Sławomir Prusakowski wraz ze swoim zespołem ma wykształcenie oraz wieloletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń. Pośród całego doświadczenia firmy na szczególna uwagę zasługuje współtworzenie programu life skills - trening umiejętności społecznych, który jest adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej a także 5-letnia współpraca z Samorządem Studentów Politechniki Krakowskiej. Zainwestowanie w dobrego szkoleniowca jest szansą dla naszego Samorządu aby poszerzyć umiejętności naszego Samorządu zarówno teraz, jak i w następnych

Rozdział: Założenia i zasady

kadencjach.

11


Zakończenie Proponowany dwuletni cykl szkoleń, na który składa się 5 wyjazdów ma za zadanie w głównej mierze zintegrować Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej oraz poszerzyć kompetencje studentów - reprezentantów. Sfinansowanie oraz prawidłowe przeprowadzenie tego projektu będzie korzystne dla wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej. Poprzez dobrze wyszkolony Samorząd będziemy mogli lepiej dotrzeć do studentów, wysłuchać ich problemów, a zarazem odpowiednio na nie zareagować. Dodatkowo, zgrany Samorząd może realizować ciekawsze i bardziej opowiadające potrzebom studentów projekty. Szkolenia dla Samorządowców spowodują również zwiększenie tożsamości Samorządowej oraz bardzo płynną wymianę doświadczeń między poszczególnymi wydziałami. Szkolenia w formie weekendowych wyjazdów umożliwiłyby odcięcie się wszystkich uczestników od codziennych problemów i nastawienie się na kontakt z innymi osobami oraz na efektywny udział w szkoleniach.

Załączniki

Rozdział: Zakończenie

1. 2. 3. 4.

Załączniki: Opinia Przewodniczącego Zarządu Parlamentu Studentów kadencji 2010-2012 Kosztorys projektu Ramowy plan wyjazdów CV Sławka Prusakowskiego

12


Opracował Kamil Nawirski Źródła: • Materiały konferencyjne XXVII zjazdu Forum Uczelni Technicznych, 28-31 maj 2009r, Kraków, Marcin Styrna • Materiały szkoleniowe z wyjazdu szkoleniowego Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej, 9-11 października 2009, Karpacz, Marcin Styrna,

Rozdział:

Sławomir Olejnik

13


Rozdział:

Wrocław 2010

14

Plan rozwoju Samorządu Politechniki Wrocławskiej  

Opis szkoleń oraz uzasanienie przeprowadzenia akcji zwiększającej umiejętności oraz kompetencje Samorządu Studentów Politechniki Wrocławskie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you