Page 1

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA

Naujenes eņģeļu pasakas

VIRTUĀLAIS IZDEVUMS


UDK 82-343+908 Na 856

Izdevējs – Naujenes tautas bibliotēka Apkopoja – Diāna Čiževska Redaktors – Inese Locika Vāka autors – Nataļja Krjukova Tehniskais redaktors - Aiga Krute © Nataļja Krjukova, Diāna Čiževska, Inese Locika, 2017 © Naujenes tautas bibliotēka, 2017 2


NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA Naujenes eņģeļu pasakas

VIRTUĀLAIS IZDEVUMS

Naujene 2017 3


4


Anna Luīze Baika Naujenes pamatskolas 4. klases skolniece

Eņģeļi

5


Alīna Boliņa Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolniece, 12 gadi

Рождественская ночь

6


7


Jūlija Boliņa Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolniece, 10 gadi

Маленький ангел

8


9


SANTAS BULES ILUSTRÄ€CIJA 10


Santa Bule Naujenes pamatskolas 6. klases skolniece

Eņģeļi pār Naujenes bērniem

11


Diāna Čiževska bibliotēkas vadītāja, 45 gadi

Pasaka par Naujenes eņģeli Aujēnu

12


Viktorija Daņilova Lāču pamatskolas 2. klases skolniece, 8 gadi

Путешествие ангела

13


Miranda Dārzniece Naujenes pamatskolas 4. klases skolniece

Naujenes Eņģeļa pasaka

-

14


Artjoms Golubs Naujenes bērnu nama audzēknis, 8 gadi

Eņģeļu pasaka

ARTJOMA GOLUBA ILUSTRĀCIJA

15


INNAS IVANOVAS ILUSTRÄ€CIJA 16


Inna Ivanova Naujenes pamatskolas 5. klases skolniece

Сказка

17


Artjoms Jerošonoks Naujenes pamatskolas 4. klases skolnieks

Eņģelis ir Ziemassvētku glābējs

18


Пони – Ангелочек

O Ollggaa J Juukkuum maa Daugavpils 3. vidusskolas skolniece, 9 gadi

19


MELDRAS KOKINAS ILUSTRÄ€CIJA 20


Meldra Kokina Naujenes pamatskolas 5.klases skolniece

Eņģeļbērns

21


ANASTASIJAS KUZŅICOVAS ILUSTRĀCIJA

22


Anastasija Kuzņicova Naujenes pamatskolas 6. klases skolniece

Pasaka par Eņģeli

23


Eņģeļu pasaka

Diāna Lapiņa Naujenes pamatskolas 3. klases skolniece

DIĀNAS LAPIŅAS ILUSTRĀCIJA 24


Marianna Lepere Lāču pamatskolas 8. klases skolniece, 14 gadi

Ангел

25


Anita Lipska kultūras menedžere, 35 gadi

Kad eņģeļi smaida

26


27


Laura Miloševiča Daugavpils 3. vidusskolas skolniece, 9 gadi

Ангел – спаситель

28


LAURAS MILOŠEVIČAS ILUSTRĀCIJA 29


Laura Miloševiča Daugavpils 3. vidusskolas skolniece, 9 gadi

Ангел Рождества

30


Stepanida Miloševiča rakstniece, dzejniece, 67 gadi

Хорошие намерения

31


STEPANIDAS MILOŠEVIČAS ILUSTRĀCIJA 32


33


STEPANIDAS MILOŠEVIČAS ILUSTRĀCIJA 34


Stepanida Miloševiča rakstniece, dzejniece, 67 gadi

Ночь перед Рождеством

35


36


Stepanida Miloševiča rakstniece, dzejniece, 67 gadi

Хитрый демон

37


STEPANIDAS MILOŠEVIČAS ILUSTRĀCIJA 38


39


STEPANIDAS MILOŠEVIČAS ILUSTRĀCIJA 40


Stepanida Miloševiča rakstniece, dzejniece, 67 gadi

Рождественская ночь

41


42


Evelīna Ņukša Naujenes pamatskolas 4. klases skolniece, 10 gadi

Eņģeļa draudzība

43


Ksenija Panovska Naujenes pamatskolas 4. klases skolniece

Pasaka par Naujenes eņģeli

-

44


-

-

45


Veronika Panovska Naujenes pamatskolas 3. klases skolniece, 8 gadi

Eņģeļu pasaka

VERONIKAS PANOVSKAS ILUSTRĀCIJA 46


Anželika Siņkeviča Naujenes pamatskolas 4. klases skolniece, 10 gadi

Eņģeļu princese

ANŽELIKAS SIŅKEVIČAS ILUSTRĀCIJA 47


Anna Šostaka Daugavpils 10. vidusskolas skolniece, 9 gadi

Ангелочек

ANNAS ŠOSTAKAS ILUSTRĀCIJA 48


Daina Šteinberga Naujenes bērnu nama audzēkne 9. klases skolniece

DAINAS ŠTEINBERGAS ILUSTRĀCIJA 49


Ligita Šteinberga Naujenes bērnu nama audzēkne, 13 gadi

Eņģeļu pasaka

LIGITAS ŠTEINBERGAS ILUSTRĀCIJA 50


Daniels Urga Lāču pamatskolas skolnieks, 13 gadi

Ангел Рождества

51


Eņģelis, kāds ir eņģelis? Naujenes pamatskolas 2. klases skolēnu atbildes uz jautājumu Lauma Mukāne Naujenes pamatskolas 2. klases skolniece Mans eņģelis

Eva Rudko Naujenes pamatskolas 2. klases skolniece Mans eņģelis

52


Normunds Zujevs Naujenes pamatskolas 2. klases skolnieks Mans eņģelis

Marika Bule Naujenes pamatskolas 2. klases skolniece Mans eņģelis

Katarīna Vaikule Naujenes pamatskolas 2. klases skolniece Mans eņģelis

53


Aleksejs Timoņins Naujenes pamatskolas 2. klases skolnieks Mans eņģelis

Artjoms Golubs Naujenes pamatskolas 2. klases skolnieks Ziemassvētku eņģelis

54


NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS LITERĀRĀ KONKURSA

“Naujenes eņģeļu pasakas” NOLIKUMS ▪ ▪

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

55


▪ ▪

56


SATURS

57


58

Naujenes eņģeļu pasakas  
Naujenes eņģeļu pasakas  
Advertisement