Page 1

NoF Travel tur til det østlige Sør-Afrika 18.september - 4 oktober 2009

Artsrapport med bilder Fugleliste Pattedyrliste Krypdyrliste

© Jan Erik Røer / NoF Travel

Natur og Fritid AS, Fyrveien 6, 4563 Borhaug, post@naturogfritid.no


Lokal guider Etienne Marais og sjåfør David.

Deltagere / observatører Knut Arne Nygård (turleder), Wenche Helene Nygård, Harald Våge, May Arild, Jarl Nystrøm, Frank Nikolaisen, Vidar Heibo, Morten Gaathaug, Øyvind Syvertsen, Steinar Krogstad, Anders Sjåstad, Eli Sørensen og Jan Erik Røer. Vi holdt oss i områdene øst og nordøst i Sør-Afrika, i statene Gauteng, Limpopo, Mpumalanga og Kwazulu-Natal med et kort besøk i lilleputtstaten Lesotho.Vi besøkte de mest kjente parkene slik som Krüger National Park, St Lucia/iSamangaliso Wetland Park, uMkhuze Game Reserve og også de myteomspunnede Drakensberg fjellene. Turen var lang.Vi startet i Pretoria og reiste først mot Nordvest til grensen mot Zimbabwe og Mosambik helt nord i Krüger. Deretter sør over gjennom Krüger til Blyde River Canyon og videre til høylandet ved Wakkerstroom. Derfra øst mot kysten til Mkhuze og St.Lucia. Så bar det sørvestover mot Lesotho før vi dreide nordover igjen til høylandet ved Memel og tilbake til Pretoria. Vi var på reise i 17 dager og i felt 15 dager på rad, det ble over 3500 km med bilkjøring, heldigvis stort sett på gode veier. Men så fikk vi da også med oss mye! På en slik tur i et fremmed miljø med stor artsrikdom, er det ikke lett å få med seg de ulike artene på samme måte som hjemme. Flere observatører med ulik erfaring med de lokale artene og begrenset kunnskap om navn på steder og lokaliteter, reduserer presisjonen både med hensyn til antall fugler og de navngitte lokalitetene i rapporten. Oversikten skulle imidlertid ha med det meste som ble registrert på turen. I de fleste tilfellene der litt mer spesielle ting ble observert sørget vår lokale guide, turleder og alle deltagerne i gruppen gjensidig for at de fleste stort sett fikk med seg spesialitetene. Allikevel er det enkelte observasjoner som bare er gjort av en eller få observatører. Denne artsrapporten er laget av undertegnede som også har tatt alle bildene. I den sammenheng vil jeg takke Nikon Norge for utlån av kamera og linsen som er brukt: Nikon D700 med Nikkor 500mm F4. Med svært begrenset erfaring med slikt profft utstyr, er denne rapporten et slags dokument hva man kan få med seg av artsbilder (dokumentasjon) på en slik tur, til tross for at fotografering ikke hadde hovedprioritet for gruppen. I tillegg til at det viser hva et godt kamera gir av muligheter for en fotoamatør. Kvalitetsmessig er det fortsatt veldig mye å gå på, og flere av de andre deltagerene hadde vel så gode bilder av mange arter, men siden arbeidet med rapporten har vært temmelig tidkrevende, ble det desverre ikke overkommelig og også ta med deres bilder i denne rapporten. Nesodden 18.februar 2012, Jan Erik Røer


ROSENPELIKAN Pelecanus rufescens

KAPPSULE Morus capensis

STORSKARV Phalacrocorax [carbo] lucidus

DVERGDYKKER, Tachybaptus ruficollis, (Little Grebe)

Sett 8 dager, særlig vanlig i høylandet Mpumalanga-Wakkerstroem. Maks 100 ind 26.sept. i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga.

GULNEBBLIRE, Calonectris diomedea, (Cory’s Shearwater) 3 ind 30. sept. mot sør Blythedale Beach, KwaZulu-Natal. (I tillegg flere ubestemte havsfugl (lirer/albatross) ved Blythedale Beach.) KAPPSULE, Morus capensis, (Cape Gannet)

15 ind 30. sept. på trekk, Blythedale Beach, KwaZulu-Natal.

LANGHALESKARV, Phalacrocorax africanus (Reed Cormorant) Registrert jevnlig i våtmarker tilsammen 9 dager på hele turen. Summert 50 ind, med maks 14 ind 29. sept. i Muzi Pan, KwaZulu-Natal. AFRIKASLANGEHALS, Anhinga rufa, (African Darter) Registrert jevnlig i våtmarker tilsammen 8 dager på hele turen, men bare 15 ind summert. Maks 5. ind 20.sept. MCPA dam Zaakuildrift Rd Rust de Winter Limpopo/Gauteng.

HVITPELIKAN Pelecanus onocrotalus

STORSKARV, Phalacrocorax [carbo] lucidus, (White-breasted Cormorant) Registrert 5 dager, tilsammen 14 ind. Maks 6 ind 29. sept. i Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

HVITPELIKAN, Pelecanus onocrotalus, (Great White Pelican)

11 ad 29. sept. i Muzi Pan, KwaZulu-Natal. 100 ind 30.sept. sett fra bilen NØ for Durban KwaZulu-Natal.

ROSENPELIKAN, Pelecanus rufescens, (Pink-backed Pelican)

Sett de tre dagene 28-30.sept ved Mkhuze - St.Lucia. 9 ind. 28.sept NsumoPan, Mkhuze, 2 ind 29.sept Muzi Pan og 7 ind 29-30.sept. elveoset St.Lucia Beach KwaZulu-Natal.

SVARTHODEHEGRE, Ardea melanocephala, (Black-headed Heron) Vanlig med unntak av i Krüger, der den ikke ble sett. Observert 10 dager. Maks 20 ind 20.sept fra bil Gauteng/Limpopo gjerne på nysvidd mark.

SVARTHODEHEGRE Ardea melanocephala

GRÅHEGRE, Ardea cinerea (Grey Heron) Noen få individ spredt på 8 dager. Første i Krüger 22.sept. Maks 6 ind 29. sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal. GOLIATHEGRE, Ardea goliath, (Goliath Heron) To individer 3 dager. 2 ind 22.sept. Luvuhvu River, Pafuri og 2 ind 24.sept, Letaba, Krüger NP, Limpopo, 2 ind 29. sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal. PURPURHEGRE, Ardea purpurea, (Purple Heron)

1 ind Muzi Pan 29.sept og 1 ind St.Lucia 30.sept, KwaZulu-Natal.

KUHEGRE, Bubulcus ibis, (Cattle Egret)

Vanligste hegreart. Sett 13 dager. Høyeste antall 300 ind, siste dag 3.okt.

SILKEHEGRE, Egretta garzetta, (Little Egret)

Sett 8 dager spredt utover hele turen. Tilsammen 27 ind. Høyeste antall var 15 ind. 23.sept. Mopani, Krüger NP, Limpopo.

EGRETTHEGRE, Ardea alba, (Great Egret)

Ikke spesielt vanlig, enkeltind. sett 4 dager. Utover dette: 3 ind. 24.sept Letaba river, Krüger NP, Limpopo. 7 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

TOPPHEGRE, Ardeola ralloides, (Squacco Heron) 1-2 ind sett 4 dager. 2 ind 20.sept ved Rust de Winter, Limpopo. De resterende sett 26-29.sept fra Wakkerstroem, Mpumalanga til Muzi Pan (5 ind) KwaZulu-Natal.

GOLIATHEGRE Ardea goliath

GRÅHEGRE Ardea cinerea


DUSKHEGRE, Mesophoyx intermedia, (Yellow-billed Egret) 1 ind 26.sept Wakkerstroem, Mpumalanga og 3 ind. 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

EGRETTHEGRE Ardea alba

SKYGGEHEGRE, Egretta ardesiaca, (Black Heron)

1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo og 4 ind. 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Nat.

RUSTBUKHEGRE, Ardeola rufiventris, (Rufous-bellied Heron) 1 ind 28.sept. Nsumo Pan, Mkhuze, KwaZulu-Natal. NATTHEGRE, Nycticorax nycticorax, (Black-crowned Night-Heron)

1 ind hørt 24.sept. i området Mopani-Lebata river(?), Krüger NP, Limpopo.

KRABBEHEGRE, Butorides striata, (Green-backed Heron) 2 ind 22.sept. Crooks corner, Pafuri og 1 ind 23.sept Mopani(?), Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Nsumo Pan, Mkhuze, KwaZulu-Natal.

DUSKHEGRE Mesophoyx intermedia

DVERGRØRDRUM, Ixobrychus minutus, (Little Bittern) 1 ind 27.sept. Wakkerstroom Wetland NR, Mpumalanga.

GULNEBBSTORK, Mycteria ibis, (Yellow-billed Stork)

1 ind 24.sept Olifants R. Bridge, Krüger NP, Limpopo. 8 ind 28.sept. Nsumo Pan, Mkhuze og 4 ind Muzi Pan, KwaZulu-Natal. 1 ind 3.okt. usikker lokalitet Memel-Suikerbosrand?

STORK, Ciconia ciconia, (White Stork)

2 ind 30.sept. i flukt Marutswa, Bulwer, KwaZulu-Natal.

MARABUSTORK, Leptoptilos crumeniferus, (Marabou Stork) Sett 21-24.sept 1 ind Punda Maria, 30 ind Mopani og 70 ind Letaba Camp. Alle lokaliteter Krüger NP, Limpopo. AFRIKAGAPENEBB, Anastomus lamelligerus, (African Openbill)

3 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

DUSKHEGRE Mesophoyx intermedia

ULLHALSSTORK, Ciconia episcopus, (Woolly-necked Stork)

1 ind 28.sept. Mkhuze, 2 ind 29.sept Muzi Pan(?) og 1 ind 30.sept på stranden Blythedale Beach, alle lokaliteter i KwaZulu-Natal.

SADELNEBBSTORK, Ephippiorhynchus senegalensis, (Saddle-billed Stork) 1 ind på nattekvist 22.sept. Punda Maria og 2 ind 24.sept Letaba River og 1 ind Olifant R. Bridge, Krüger NP, Limpopo.

AFRIKASKJESTORK, Platalea alba, (African Spoonbill)

Sett tilsammen 6 dager med tilsammen 70 ind. 3-4 ind sett både 20 og 21.sept ved Bronkhorstspruit og Rust de Winter. Videre 4 dager fra WakkerstroomSt.Lucia, men klart flest med 50 ind 28 sept. ved Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

FLAMINGO, Phoenicopterus roseus, (Greater Flamingo)

25 ind. sett fra bilen i et vann øst for N3 mototvei S Heidelberg, Gauteng.

TOPPHEGRE Ardeola ralloides

DVERGFLAMINGO, Phoenicopterus minor, (Lesser Flamingo) 2 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

SKYGGEFUGL, Scopus umbretta, (Hamerkop)

Sett 7 dager i alle landskaper fra 19.sept - 2.okt, men bare 1-3 ind. pr. dag. Maks 3 ind 22.sept i området rundt Pafuri - Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

SKYGGEHEGRE Egretta ardesiaca

KUHEGRE Bubulcus ibis

DVERGRØRDRUM Ixobrychus minutus

SADELNEBBSTORK Ephippiorhynchus senegalensis


HADADAIBIS, Bostrychia hagedash, (Hadeda Ibis) Sett daglig i alle landskaper gjennom hele turen. Totalt 172 ind summert. Høyeste dagsantall 20 ind både Wakkerstroom, Muzi Pan og St.Lucia. HELLIGIBIS, Threskiornis aethiopicus, (African Sacred Ibis)

Sett tilsammen 8 dager, hovedsaklig i høylandsområdene: 19-20.sept. 20 ind pr. dag nord for Johannesburg, max 20 ind 26-28.sept Wakkerstroom og max 50 ind 2-3.okt Himmeville-Memel, Free State.

RØDKRONEIBIS, Geronticus calvus, (Southern Bald Ibis)

Sett 5 dager. Sett allerede første morgen med 4 ind 19.sept i Luiperdskloof Game Lodge, Bronkhorstspruit, Gauteng. Senere også høylandslokaliteter med 7 ind 27.sept Wakkerstroom, 20+7 ind og 2+3.okt nær Memel, Free State. Unntaket var 7 ind. 29.sept ved lavlandslokaliteten ved Muzi Pan, KwaZulu-N.

BRONSEIBIS, Plegadis falcinellus, (Glossy Ibis) Sett fire dager. 4 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 2 ind 20.sept. Rust de Winter Limpopa/Gauteng, 40 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal og 1 ind 3.okt Memel, Free State. SPOREGÅS, Plectropterus gambensis, (Spur-winged Goose)

ULLHALSSTORK Ciconia episcopus

Sett 9 dager i de fleste områder utenom Krüger NP. Største antall 100 ind 29.sept, Muzi Pan, KwaZulu-Natal og 200 ind siste dag 3.okt sett fra bilen nær Memel, Free State.

NILAND, Alopochen aegyptiaca, (Egyptian Goose) Sett 12 dager i alle landskap. Største antall 100 ind 29.sept, Muzi Pan, KwaZulu-Natal og 100 ind siste dag 3.okt sett fra bilen? mellom Memel, Free State-Suikerbosrand, Gauteng. KAMAND, Sarkidiornis melanotos, (Comb Duck)

1 ind 19.sept sett fra bilen nær Bronkhorstspruit, Gauteng.

KAPPRUSTAND, Tadorna cana, (South African Shelduck)

2 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga og 8 ind 2.okt. usikker lokalitet mellom Himmeville, KwaZulu-Natal State og Memel, Free State.

GULNEBBSTORK Mycteria ibis AFRIKASKJESTORK Platalea alba

MARABUSTORK Leptoptilos crumeniferus

DVERGFLAMINGO Phoenicopterus minor SKYGGEFUGL Scopus umbretta

RØDKRONEIBIS Geronticus calvus

HADADAIBIS Bostrychia hagedash

HELLIGIBIS Threskiornis aethiopicus

DUSKHEGRE Mesophoyx intermedia

SPOREGÅS Plectropterus gambensis

NILAND Alopochen aegyptiaca

BRONSEIBIS, Plegadis falcinellus SPOREGÅS, Plectropterus gambensis


MASKEPLYSTREAND, Dendrocygna viduata, (White-faced Duck) Sett fire dager. 9 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 200 ind 20.sept. MCPA dam Zaagkuildrift Rd, Rust de Winter W, Limpopo, 50 ind 29.sept Muzi Pan og 2 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal. FLØYELSAND, Netta erythrophthalma, (Southern Pochard)

15 ind i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga. 26.sept. og 2 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga

HVITRYGGAND, Thalassornis leuconotus, (White-backed Duck) 15 ind i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga. 26.sept.

PRAKTDVERGAND, Nettapus auritus, (African Pygmy-Goose)

MASKEPLYSTREAND Dendrocygna viduata

8 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

HVITRYGGAND Thalassornis leuconotus

KAFFERAND, Oxyura maccoa, (Maccoa Duck) 5 ind i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga. 26.sept. GULNEBBAND, Anas undulata, (Yellow-billed Duck)

Sett 7 dager. Flest i høylandet med maks. 40 ind 2-3.okt Memel, Free State og 30 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga.Videre 15+ ind 29.sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal og 12 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 4 ind 20.sept. Rust de Winter Limpopa/Gauteng.

KAPPSKJEAND, Anas smithii, (Cape Shoveler)

4 ind i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga. 26.sept.

STOKKAND, Anas platyrhynchos, (Mallard) 3 ind i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga. 26.sept.

PRAKTDVERGAND Nettapus auritus

KAFFERAND Oxyura maccoa

ELVEAND, Anas sparsa, (African Black Duck) 1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng RØDNEBBAND, Anas erythrorhyncha, (Red-billed Teal) 16 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 2 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopa/Gauteng, 20 ind 29.sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal og 4 ind 3.okt Memel, Free State. HOTTENTOTTAND, Anas hottentota, (Hottentot Teal)

1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 4 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga og 4 ind 29.sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

GULNEBBAND Anas undulata

HVITRYGGRIBB, Gyps africanus, (White-backed Vulture)

Sett 22-24.sept i Krüger med 50 ind maksimalt i Pafuri, Limpopo. 100 ind 24.sept. ved foten av Drakensberg nord for Blyde River, Limpopo. 8 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

HOTTENTOTTAND Anas hottentota

KAPPGRIBB, Gyps coprotheres, Cape Vulture

16 ind 24.sept. ved foten av Drakensberg nord mellom Orpen Gt. og Blyde River, Limpopo. 1 ind 26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 3 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

ØREGRIBB, Aegypius tracheliotus, (Lappet-faced Vulture) 3 ind 24.sept. nær Letaba, Krüger NP, Limpopo.

LAMMEGRIBB Gypaetus barbatus

HVITHODEGRIBB, Aegypius occipitalis, (White-headed Vulture)

2 ind 24.sept. Letaba S., Krüger NP, Limpopo.

HETTEGRIBB, Necrosyrtes monachus, (Hooded Vulture)

12 ind 22.sept. Crooks Corner, Pafuri og 1 ind 24.sept. nær Letaba, Krüger NP, Limpopo.

LAMMEGRIBB, Gypaetus barbatus, (Bearded Vulture)

2 ind 1.okt. høyt i Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

ØREGRIBB Aegypius tracheliotus

HVITRYGGRIBB Gyps africanus

KAPPGRIBB Gyps coprotheres


PALMEGRIBB, Gypohierax angolensis, (Palm-nut Vulture)

HETTEGRIBB Necrosyrtes monachus

1 ind 30.sept nær bomstasjon N2, Mutzine, Empangeni fra veien mellom St.Lucia og Blythesdale Beach, KwaZulu-Natal.

GJØGLERØRN, Terathopius ecaudatus, (Bateleur)

8-10 ind. daglig 21-24.sept nokså jevnt fordelt fra Pafuri - Satara i Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

FLODØRN, Haliaeetus vocifer, (African Fish-Eagle)

Sett 8 dager. Flest i Krüger NP med 10 ind i Pafuri området 22.sept og 6 ind nær Letaba 24.sept. Også vanlig i St.Lucia, KwaZulu-Natal med 3-5 ind 29-30 sept. Ellers enkeltobservasjoner av 2 ind 20.sept Rust de Winter, Limpopo, 1 ind 26.sept. Blyde RIver Canyon, Mpumalanga og 1 ind 3.okt Memel, Free State.

BRUNSLANGEØRN, Circaetus cinereus, (Brown Snake-Eagle)

1 ind 21.sept og 2 ind 22.sept nær Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SVARTBRYSTSLANGEØRN, Circaetus pectoralis (Black-ch’d Snake-Eagle) 1 ind 21.sept og 1 ind 22.sept nær Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

KYSTSLANGEØRN, Circaetus fasciolatus,(Southern Banded Snake-Eagle) 2 ind 30.sept. E camping, St.Lucia N, KwaZulu-Natal.

HVITRYGGRIBB Gyps africanus

SAVANNEØRN, Aquila rapax, (Tawny Eagle)

Bare sett i Krüger NP, Limpopo: 1 ind 22.sept Luhvuvu Bridge, Pafuri, 6 ind 23.sept. Punda Maria-Shingwedsi og 5 ind 24.sept. Mopani-Letaba.

KAMPØRN, Polemaetus bellicosus, (Martial Eagle)

3 ind 23.sept. Punda Maria-Shingwedsi og 1 ind 24.sept. Mopani-Letaba., Krüger NP, Limpopo. 2 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

PALMEGRIBB Gypohierax angolensis KYSTSLANGEØRN Circaetus fasciolatus

BANTUØRN Aquila wahlbergi

GJØGLERØRN Terathopius ecaudatus TOPPØRN Lophaetus occipitalis

FLODØRN Haliaeetus vocifer BRUNSLANGEØRN Circaetus cinereus

TOPPØRN Lophaetus occipitalis

SAVANNEØRN Aquila rapax


TOPPØRN, Lophaetus occipitalis, (Long-crested Eagle)

14 ind sett tilsammen, relativt mange av disse langs veien. 1 ind 26.sept. nær Dullstrom, Mpumalanga, 7 ind summert 29-30. sept. i St.Lucia området og 1 ind. 1.okt nær Underberg, KwaZulu-Natal. 5 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer - Memel, Free State.

AFRIKAHAUKØRN, Aquila spilogaster, (African Hawk-Eagle)

4 ind i Pafuri området 22.sept og 2 ind 24.sept. Satara Camp området, Krüger NP, KwaZulu-Natal.

BANTUØRN, Aquila wahlbergi, (Wahlberg’s Eagle) 25 ind summert i perioden 20-29.sept. 1 ind 20.sept. Rust de Winter. 17 ind i Krüger NP fra Punda Maria til Letaba 21-24.sept, flest med 6 ind 23.sept. Punda Maria-Shingwedsi og 8 ind 24.sept. Mopani-Letaba. 2 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpulanga-Mkhuze, KwaZulu-Natal. 4 ind 28-29.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. KLATREHAUK, Polyboroides typus, (African Harrier-Hawk)

Enkeltind. sett 4 ganger: 20.sept ved Luluhvu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo, 28.sept. Mkhuze og 30.sept St.Lucia og 2.okt Marutswa, Bulwer, KwaZulu-Natal.

RUSSEVÅK, Buteo buteo vulpinus, Steppe Buzzard

1 ind 2.okt. Sett fra bil på et jorde, usikker lok. Underberg - Memel, Free State.

SJAKALVÅK, Buteo rufofuscus, (Jackal Buzzard) 2 ind 21.sept. Magoebaskloof, Limpopo. 3 ind 26-27.sept Blyde River Canyon - Wakkerstroom, Mpumalanga. 5 ind 1.okt Sani Pass og Lesotho (Drakensberg). Enkeltind sett 2-3 okt. Himeville, KwaZulu-Natal og Memel, Free State.

SJAKALVÅK Buteo rufofuscus

AFRIKASIVHAUK, Circus ranivorus, (African Marsh-Harrier) 3 ind 26.sept. og 1 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpulanga-Mkhuze, KwaZulu-N. KAMPØRN Polemaetus bellicosus

AFRIKAHAUKØRN Aquila spilogaster

SVARTVINGEGLENTE Elanus caeruleus

AFRIKASIVHAUK Circus ranivorus

ØGLEHAUK Kaupifalco monogrammicus

NONNEHAUK Accipiter melanoleucus SLAGFALK Falco biarmicus

TÅRNFALK Falco tinnunculus rupicolus

SVALEFALK Falco fasciinucha


SVARTGLENTE Milvus migrans parasitus

SVARTVINGEGLENTE, Elanus caeruleus, (Black-shouldered Kite) 125 ind summert.Vanlig i alle høylandsområder og uvanlig i Krüger og Mkhuze/St.Lucia området. Flest sett fra bil med 45 ind 26.sept. fra Blyde RiverWakkerstroom, Mpumalanga.

BANTUHAUK, Accipiter tachiro, (African Goshawk) 4 ind 21.sept, Tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo.

NONNEHAUK, Accipiter melanoleucus, (Black Sparrowhawk)

SVARTGLENTE, Milvus migrans parasitus,(Yellow-Billed Kite)

1 ind 26.sept. sett fra bil på vei sørover (Dullstrom?) rett utenfor Blyde River Canyon, Mpumalanga.

ØGLEHAUK, Kaupifalco monogrammicus, (Lizard Buzzard)

SLAGFALK, Falco biarmicus, (Lanner Falcon) 3 ind 27.sept på vei Wakkerstroom - Mkhuze, rel. nær Mkhuze og 1 ind ved Mkhuze, KwaZulu-Natal. 1 ind 2. okt Marutswa, Bulwer, KwaZulu-Natal.

65 ind summert. Sett 9 dager gjennom hele turen. Flest med 30 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

2 ind 21.sept på veien Magoebaskeloef - Punda Maria, Limpopo (foto). 1 ind 23.sept. Punda Maria - Mopani, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 29.sept nær Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

GJØKBAZA, Aviceda cuculoides, (African Cuckoo Hawk) 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

GABARHAUK, Melierax gabar, (Gabar Goshawk)

1 ind. 20.sept. Rust de Winter og 1 ind Punda Maria og 1 ind noe lenger sør mot Mopani 23.sept. Krüger NP, Limpopo.

OVAMBOHAUK, Accipiter ovampensis, (Ovambo Sparrowhawk) 1 ind. 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Zaagkuildrift Rd, Rust de Winter, Limpopo. DVERGHAUK, Accipiter minullus, (Little Sparrowhawk) 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

SVALEFALK Falco fasciinucha

SVALEFALK, Falco fasciinucha, (Taita Falcon) 1 ind 25.sept Leboeng, Blyde River, Limpopo og 1 ind 26.sept, sett svært godt Blyde River Canyon, Mpumalanga. VANDREFALK, Falco peregrinus, (Peregrine Falcon) 1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. TÅRNFALK, Falco tinnunculus rupicolus, (Rock Kestrel)

1 ind 24-25.sept, Blyde River og 3 ind 26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga.

SLETTEFALK, Falco rupicoloides, (Greater Kestrel)

1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 1 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo/Gauteng.

SVALEFALK Falco fasciinucha


SHONAFRANKOLIN Francolinus natalensis

GRÅVINGEFRANKOLIN Francolinus africanus PARYKKPERLEHØNE Guttera edouardi

HJELMPERLEHØNE Numida meleagris

RØDVINGEFRANKOLIN Francolinus levaillantii

SVARTBEINFRANKOLIN, Francolinus swainsonii, (Swainson’s Spurfowl)

Vanlig i høylandet fra Luiperdskloof, Gauteng i hele Krüger, Limpopo til Wakkerstroom, Mpumalanga og Memel, Free State. Ikke sett i KwaZulu-Natal. Flest 25 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo.

SHONAFRANKOLIN, Francolinus natalensis, (Natal Spurfowl) Vanlig i Krüger NP, flest med 20 ind 22.sept Pafuri-Punda Maria og 25 ind. 23.sept. Punda-Maria-Mopani. Utenfor Krüger: 3 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng og 4 ind Blyde River, Mpumalanga. GRESSFRANKOLIN, Francolinus levaillantoides, (Orange River Francolin) Hørt (kun av guide) 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. MIOMBOFRANKOLIN, Francolinus shelleyi, (Shelley’s Francolin) Hørt (kun av guide) 29.sept i ved Bonamanzi R, St.Lucia N, KwaZulu-Natal. GRÅVINGEFRANKOLIN, Francolinus africanus, (Grey-winged Francolin) 2 ind 27.sept. i høylandet NW Wakkerstroom, Mpumalanga. RØDVINGEFRANKOLIN, Francolinus levaillantii, (Red-winged Francolin) 1 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng, Free State.

KRATTFRANKOLIN, Francolinus sephaena, (Crested Francolin)

8 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. Daglig med 4-10 ind 22-24.sept i Krüger NP. (Også hørt Bronkhorstspruit, Gauteng og Mkhuze, KwaZulu-Natal).

HJELMPERLEHØNE, Numida meleagris, (Helmeted Guineafowl) Vanlig i relativt store antall i hele høylandet, men relativt uvanlig i KwaZuluNatal. Flest 2-3 okt. med 400 ind. pr dag. fra Ladysmith - Memel og fra Memel til N3, Free State PARYKKPERLEHØNE, Guttera edouardi, (Crested Guineafowl) 10 ind 22.sept. Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 5 ind 28.sept og 10 ind 29.sept. Mkhuze, samt 2 ind 30.sept nær St.Lucia, KwaZulu-Natal. STRUTS, Struthio camelus, (Common Ostrich)

Kun sett i Krüger NP 22-24 sept., spredt hele veien fra Punda Maria-Letaba. Tilsammen 25 ind summert hvorav et par med10 kyllinger nær Punda Maria.

VAKTEL, Coturnix coturnix, (Common Quail) Hørt (kun av guide?) 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. STRUTS Struthio camelus

KRATTFRANKOLIN Francolinus sephaena


KNOPPSOTHØNE Fulica cristata

SEKRETÆRFUGL Sagittarius serpentarius

KAFFERRIKSE Rallus caerulescens

AFRIKABLADHØNE Actophilornis africanus

RØDTOPPTRAPPE Eupodotis ruficrista

KORITRAPPE Ardeotis kori

KNOPPSOTHØNE, Fulica cristata, (Red-knobbed Coot) Sett i våtmarker 7 dager, hovedsakelig sentralt i høylandet. Ikke sett i Krüger og kun1 ind. i KwaZulu-Natal. Klart størst antall med ca 1000 ind 26.sept i Wonderfontein Pans, Carolina, og 250 ind 27.sept. Wakkerstroom NR, Mpumalanga. Også 20 ind. 20.sept Rust de Winter, Limpopo og 50 ind 3.okt. Memel, Free State. SIVHØNE, Gallinula chloropus, (Common Moorhen) Fra 1-8 ind observert 6 dager fra Wakkerstroom og nordover. Flest: 8 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo og 6 ind. 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga.

BLÅTRANE Anthropoides paradiseus

AFRIKABLADHØNE, Actophilornis africanus, (African Jacana) 10 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1-10 ind 22-24.sept i Krûger NP fra Pafuri - Letaba. 2 ind 28.sept Mkhuze og hele 100 ind 29.sept Muzi Pan KwaZulu-Natal. SVARTRIKSE, Amaurornis flavirostra, (Black Crake)

1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 6 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1-5 ind 22-24.sept i Krüger NP fra Pafuri - Letaba, med flest 5 ind 24.sept. Letaba, Limpopo og til slutt 1 ind 29.sept Muzi Pan KwaZulu-Natal.

SULTANHØNE, Porphyrio porphyrio, (African Purple Swamphen) 1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 2 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga og 1 ind 29.sept Muzi Pan KwaZulu-Natal.

DVERGBLADHØNE, Microparra capensis, (Lesser Jacana) 3 ind 29.sept Muzi Pan KwaZulu-Natal.

KAFFERRIKSE, Rallus caerulescens, (African Rail) 3 ind 27.sept. Wakkerstroom NR, Mpumalanga.

GRÅKRONTRANE Balearica regulorum

BLÅTRAPPE Eupodotis caerulescens

RUSTNAKKETRAPPE Neotis denhami


RUSTDUNRIKSE, Sarothrura rufa,(Red-chested Flufftail) 2 ind hørt 19.sept. Dinokeng, Bronkhorstspruit, Gauteng.

GRÅKRONTRANE, Balearica regulorum, (Grey Crowned Crane) Sett 5 dager i det sentrale høylandet. 6 ind 26.sept og 25 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga. 34 ind 1 okt. Underberg, KwaZulu-Natal og 50 ind 3.okt og 2 ind 2.okt Memel, Free State. BLÅTRANE, Anthropoides paradiseus, (Blue Crane)

6 ind i høylandet nær Lydenburg 26.sept, Mpumalanga. 2 ind 2.okt og 6 ind 3.okt utenfor Memel, Free State.

SEKRETÆRFUGL, Sagittarius serpentarius, (Secretarybird)

1 ind 22.sept. mellom Punda Maria og Pafuri og 2 ind 24.sept mellom Mopani og Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 27.sept utenfor Wakkerstroom, Mpumalanga.

STYLTELØPER Himantopus himantopus

KITTLITZLO Charadrius pecuarius

HVITKRANSLO Charadrius tricollaris

BRAKKSVALE Glareola pratincola

RUSTNAKKETRAPPE, Neotis denhami, (Denham’s Bustard)

2 ind 25.sept. Blyde River, Mpumalanga.

KORITRAPPE, Ardeotis kori, (Kori Bustard)

1 ind 22.sept. mellom Punda Maria (nær) og Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

BLÅTRAPPE, Eupodotis caerulescens, (Blue Korhaan)

4 ind 27.sept utenfor Wakkerstroom, Mpumalanga og 10 ind 3.okt Suikerbosrand, Gauteng.

HVITSKAFTTRAPPE, Eupodotis afraoides, (Northern Black Korhaan) 2 ind “spillende” 20.sept i nærheten av Polokwane, Limpopo og 1 ind 3.okt Suikerbosrand, Gauteng.

KRONVIPE Vanellus coronatus

RØDTOPPTRAPPE, Eupodotis ruficrista, (Red-crested Korhaan)

1 ind 23.sept midt mellom Shingwedzi og Mopani og 1 ind 24.sept Satara W, Krüger NP, Limpopo.

STYLTELØPER, Himantopus himantopus,(Black-winged Stilt)

Sett 8 dager gjennom hele turen med 1-10 ind. Flest med 10 ind. 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal, 4 ind 20. sept. Rust de Winter, Limpopo og 3 ind 3okt. Memel, Free State.

HVITKRANSLO, Charadrius tricollaris,(Three-banded Plover)

2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 3 ind 20. sept. Rust de Winter, Limpopo. 3-6 ind fra 22-24.sept spredt fra Pafuri - Letaba, Krüger NP, Limpopo og 4 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

KITTLITZLO, Charadrius pecuarius, (Kittlitz’s Plover)

1 ind 20. sept. Rust de Winter, 1 ind fra 22.sept Pafuri og 2 ind 24.sept Mopani(?), Krüger Np, Limpopo. 2 ind 29.sept Muzi Pan og 2-3 ind 29-30 sept. St.Lucia KwaZulu-Natal.

SANDLO, Charadrius hiaticula, (Common Ringed Plover) 1 ind 20.sept Rust de Winter og 1 ind 23.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 29.sept Muzi Pan(?) eller St.Lucia KwaZulu-Natal. RØDBRYSTLO, Charadrius asiaticus, (Caspian Plover) 1 ind 23.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. STRANDLO, Charadrius marginatus, (White-fronted Plover) 1 ind 22.sept. Pafuri, 1 ind 23.sept og 4 ind 24.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 6 ind 29.sept Muzi Pan(eller St.Lucia?) KwaZulu-Natal. KRONVIPE, Vanellus coronatus, (Crowned Lapwing) Sett 6 dager i høylandet. 6 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 30 ind 20. sept. Rust de Winter, Limpopo. 12 ind 24.sept Mopani-Orpen, Krüger NP, Limpopo, 6 ind 26-27.sept. Wakkerstroom, Mpumlanga og 6 ind 3.okt Memel(?), Free State. SMEDVIPE, Vanellus armatus, (Blacksmith Lapwing)

Inntil 10 ind sett 10 dager i de fleste landskaper med unntak av området fra St.Lucia-Underberg. Flest: 10 ind 26-27.sept. Wakkerstroom, Mpumlanga og 10 ind 3.okt Memel(?), Free State.

STRIPEHODEVIPE, Vanellus senegallus, (African Wattled Lapwing) 3 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 5 ind 23.sept lok? Punda MariaMopani, Krüger NP, Limpopo. 5 ind 23.sept Mopani, Krûger NP, Limpopo. 5 ind 26.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 3 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-N. HVITKRONEVIPE, Vanellus albiceps, (White-crowned Lapwing)

4 ind 22.sept. Crooks Corner, Pafuri og 6 ind 23.sept. Punda-Maria-Mopani, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 29.sept lok? Muzi Pan-St.Lucia, KwaZulu-Natal.

BRUSHANE, Philomachus pugnax, (Ruff)

2 ind 20.sept Rust de Winter. 3 ind 23-24.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 10 ind 29.sept Muzi Pan og 5 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-N.

HVITKRONEVIPE Vanellus albiceps STRIPEHODEVIPE Vanellus senegallus


VANNTRIEL Burhinus vermiculatus

TUNDRASNIPE Calidris ferruginea

TUNDRASNIPE, Calidris ferruginea, (Curlew Sandpiper)

30 ind 29.sept Muzi Pan og 10 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SANDLØPER, Calidris alba, (Sanderling) 1 ind 23.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 29.sept St.Lucia(?), KwaZulu-Natal. DVERGSNIPE, Calidris minuta, (Little Stint) 5 ind 23-24.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 25 ind 29.sept Muzi Pan og 20 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal. GRØNNSTILK, Tringa glareola, (Wood Sandpiper)

4 ind 20.sept Rust de Winter. 1 ind 22.sept Pafuri og 2 ind 24.sept Letaba River, Krüger NP, Limpopo. 6 ind 26.sept Wakkerstroom, Mpumalanga og 20 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

STRANDSNIPE, Actitis hypoleucos, (Common Sandpiper)

1 ind 20.sept Rust de Winter. 1 ind 22.sept Pafuri og 5 ind 23-24.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1-2 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

DAMSNIPE, Tringa stagnatilis, (Marsh Sandpiper) 1 ind 20.sept Rust de Winter. 1 ind 22.sept Klopperfontein WH, Punda Maria Pafuri og 2 ind 23-24.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 4 ind 29.sept Muzi Pan og 1-2 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

GRÅHODEMÅKE Larus cirrocephalus

GLUTTSNIPE, Tringa nebularia, (Common Greenshank)

1 ind 20.sept Rust de Winter. 1 ind 22.sept Pafuri og 3 ind 23-24.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

SMÅSPOVE, Numenius phaeopus, (Common Whimbrel) 1 ind 29.sept Muzi Pan (eller St.Lucia?), KwaZulu-Natal.

STEINVENDER, Arenaria interpres, (Ruddy Turnstone)

1 ind 23.sept Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

RIKSESNIPE, Rostratula benghalensis, (Greater Painted-snipe) 1 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

AFRIKABEKKASIN, Gallinago nigripennis, (African Snipe) 5 ind 19.sept. Dinokeng/Bronkhorstspruit, Gauteng.

ROVTERNE Hydroprogne caspia

BRAKKSVALE, Glareola pratincola, (Collared Pratincole)

20 ind 29.sept Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

VANNTRIEL, Burhinus vermiculatus, (Water Thick-knee) 6 ind 22.sept nær Punda Maria, 1 ind 23.sept Punda Maria-Mopani og 6 ind Pioneer Dam, Mopani og 2 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 5 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-N. FLEKKTRIEL, Burhinus capensis, (Spotted Thick-knee) 1 ind 20.sept Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter og 2 ind 26.sept Wakkerstroom Wetland Reserve, Mpumalanga. SAVANNELØPER, Cursorius temminckii, (Temminck’s Courser) 1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng.

GRÅHODEMÅKE, Larus cirrocephalus, (Grey-headed Gull)

3 ind 26.sept Ermelo, Mpumalanga. 200 ind 29-30.sept. elveoset St.Lucia, KwaZulu-Natal.

HINDUTERNE Sterna bergii

ROVTERNE. Hydroprogne caspia, (Caspian Tern) 4 ind 29.sept Muzi Pan og 4 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal. HINDUTERNE, Sterna bergii, (Swift Tern) 6 ind 29.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

HVITKINNSVARTTERNE, Chlidonias hybrida, (Whiskered Tern) 2 ind 26.sept i Wonderfontein Pans, Carolina, Mpumalanga. 3 ind 28.sept Nsumo Pan, Mkhuze og 30 ind 29.sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal. HVITVINGESVARTTERNE, Chlidonias leucopterus,(White-winged Tern) 2 ind 29.sept. Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

GRÅHODEMÅKE Larus cirrocephalus


TOBELTESANDHØNE, Pterocles bicinctus, (Double-banded Sandgrouse) 3 ind 23.sept. nattsafari, Mopani, Krüger NP, Limpopo.

SPRAGLEDUE Columba guinea

KLIPPEDUE, Columba livia, (Rock Dove) Vanlig nær bebyggelse. Få ind i Krüger, ikke sett i Mkuze-St.Lucia KwaZulu-N. SPRAGLEDUE, Columba guinea, (Speckled Pigeon) Vanlig, men få ind i Krüger, og ikke sett i Mkuze-St.Lucia KwaZula-Natal. Flest: 100 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng.Videre 6 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 20 ind 26-27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga og 20 ind Memel, Free State. GULBRILLEDUE, Columba arquatrix, (African Olive-Pigeon)

4 ind 21.sept, Tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo. 2 ind 1.okt lok? Underberg, KwaZula-Natal og 4 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

TROLLDUE, Aplopelia larvata, (Lemon Dove) 2 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. (Ikke sett særlig godt) PALMEDUE, Streptopelia senegalensis, (Laughing Dove)

Sett i alle besøkte områder med unntak av St.Lucia. Høyeste antall 300+ ind 26.sept Blyde River - Wakkerstroom, Mpumalanga.

SAVANNEDUE, Streptopelia capicola, (Cape Turtle-Dove) Sett i alle besøkte områder med unntak av St.Lucia. Høyeste antall 200+ ind 23.sept. Punda Maria- Mopani, Krüger NP, Limpopo.

RØDØYEDUE Streptopelia semitorquata

RØDØYEDUE, Streptopelia semitorquata, (Red-eyed Dove)

Sett i alle besøkte områder, men i noe lavere antall enn palmedue og savannedue. Flest i området rundt Memel, Free State med 40 ind 1-2.okt.

KLAGEDUE, Streptopelia decipiens, (African Mourning Dove) 1 ind 24.sept. Satara Camp, Krüger NP, Limpopo. GRØNNFLEKKALVEDUE, Turtur chalcospilos,(Emerald-spotted Wood-Dove) 10 ind 22.sept Pafuri, Krüger NP, Limpopo og 50 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulaNatal. TAMBURINDUE, Turtur tympanistria, (Tambourine Dove) 2 ind 29.sept. Elveskog ved Muzi Pan, KwaZula-Natal.

MASKEDUE, Oena capensis, (Namaqua Dove)

3 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 8 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 2 ind 24.sept. nær Letaba, Krüger NP, Limpopo. PALMEDUE Streptopelia senegalensis

SAVANNEDUE Streptopelia capicola GRØNNFLEKKALVEDUE Turtur chalcospilos

KLAGEDUE Streptopelia decipiens

MASKEDUE Oena capensis


BRUNHODEPAPEGØYE Poicephalus cryptoxanthus

GRÅTURAKO Corythaixoides concolor

AFRIKAGRØNNDUE, Treron calvus, (African Green-Pigeon)

1 ind 22.sept Punda Maria og 1 ind 24.sept. v Orpan Gt, Krüger NP, Limpopo. 3 ind 29.sept. Muzi Pan, KwaZula-Natal.

NATALTURAKO Tauraco corythaix PURPURKRONETURAKO Tauraco porphyreolophus

BRUNHODEPAPEGØYE, Poicephalus cryptoxanthus,(Brown-headed Parrot) 1 ind 21.sept. Punda Maria Gt. og 15 ind 24.sept. Letaba Camp, Krüger NP, Limpopo og 2 ind 28.sept. Mkuze, KwaZula-Natal.

GLADIATORPAPEGØYE, Poicephalus robustus, (Cape Parrot) 5 ind 21.sept. tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo.

GRÅTURAKO, Corythaixoides concolor, (Grey Go-away-bird) Sett kun, men alle de 6 første dagene i høylandet i nord. Maks 100 ind 23.sept fra Punda Maria - Mopani, Krüger NP, Limpopo. NATALTURAKO, Tauraco corythaix, (Knysna Turaco) 6 ind 21.sept. tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo og 3 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. PURPURKRONETURAKO, Tauraco porphyreolophus, (Purple-crest.Turaco) 2 ind 23.sept Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 28.sept. Mkuze, KwaZula-Natal. 1-2 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZula-Natal.

GRØNNTURAKO, Tauraco livingstonii,Livingstone’s Turaco

1 ind 29.sept sentrum, St.Lucia og 4 ind 30. sept. St.Lucia. , KwaZula-Natal.

RØDBRYSTGJØK, Cuculus solitarius, (Red-chested Cuckoo) 1 ind 28.sept. Mkuze og 1 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SMARAGDGJØK, Chrysococcyx cupreus, (African Emerald Cuckoo) Hørt av guide 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo.

GRØNNGJØK, Chrysococcyx klaas, (Klaas’s Cuckoo) 2 ind 30.sept, Campingplass utenfor St.Lucia, KwaZula-Natal. HVITBRYNSPOREGJØK, Centropus burchellii, (Burchell’s Coucal) 2 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 2 ind 22.sept. Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 6 ind 29.sept. nær Muzi Pan, KwaZulu-Natal.

MALMGJØK, Ceuthmochares aereus, (Green Malkoha)

1 ind 30.sept. Campingplass utenfor St.Lucia, KwaZula-Natal.

TÅRNUGLE, Tyto alba, (Barn Owl) Hørt 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng og 28.sept. Mkuze, KwaZula-Natal.

MALMGJØK Ceuthmochares aereus

GRØNNTURAKO Tauraco livingstonii

GRØNNTURAKO Tauraco livingstonii


FLEKKHUBRO, Bubo africanus, (Spotted Eagle-Owl) 1 ind 2.okt 3 km sør for Memel, Free State. GRÅHUBRO, Bubo lacteus, (Verreaux’s Eagle-Owl) 1 ind 23.sept. nær Shingwedzi, Krüger NP, Limpopo. AKASIEUGLE, Otus senegalensis, (African Scops-Owl) 2 ind hørt på nattsafari 23.sept. Mopani, Krüger NP, Limpopo. GRESSUGLE, Asio capensis, (Marsh Owl) 10 ind 3.okt Suikerbosrand, Gauteng.

SAVANNEUGLE, Glaucidium perlatum,(Pearl-spotted Owlet)

2 ind 19.sept og 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 3 ind 22.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

BANTUNATTRAVN, Caprimulgus fossii, (Square-tailed Nightjar) 3 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria og 4 ind 23.sept nattsafari Mopani, Krüger NP, Limpopo. ILDNAKKENATTRAVN, Caprimulgus pectoralis, (Fiery-necked Nightjar)

1 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria og 1 ind 23.sept nattsafari Mopani, Krüger NP, Limpopo. Hørt 28 og 29.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

ALPESEILER, Tachymarptis melba, (Alpine Swift) 100 ind 24-25.sept Leboeng, Blyde River, Limpopo og 30 ind 26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 10 ind Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. NEGERSEILER, Apus barbatus, (African Black Swift)

3-6 ind daglig 24-26.sept Leboeng og Blyde River Canyon, Mpumalanga. 4 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

SAVANNEUGLE Glaucidium perlatum

SMÅSEILER, Apus affinis, (Little Swift)

Tallrik i hele det besøkte området med unntak av Blyde River. Maksimalt 300+ ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo.

KAFFERSEILER, Apus caffer, (White-rumped Swift)

Sett 9 dager spredt gjennom hele det besøkte området. Maks 30 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

AFRIKAPALMESEILER, Cypsiurus parvus, (African Palm-Swift) 20 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 6 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 10-30 ind 22-24.sept. Pafuri-Satara, Krüger NP, Limpopo. 6 ind 29.sept. og 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. FLAGGERMUSSEILER, Neafrapus boehmi, (Böhm’s Spinetail) 5 ind 22.sept. Luluhvu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

BANTUNATTRAVN, Caprimulgus fossii

BAOBABSEILER, Telacanthura ussheri, (Mottled Spinetail) 4 ind 22.sept. Luluhvu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

GRÅHUBRO Bubo lacteus

BRUNMUSFUGL, Colius striatus, (Speckled Mousebird) Sett nesten daglig fra 20.sept. Rust de Winter, Limpopo - 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal, som hadde maksimalantallet 20 ind. Deretter kun 10 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. RØDMASKEMUSFUGL, Urocolius indicus, (Red-faced Mousebird) 8 ind 22.sept. PundaMaria- Pafuri og 6 ind 24.sept. lok? Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 6 ind 28.sept. Mkhuze og 20 ind 29.sept Mkhuze - St.Lucia, KwaZulu-Natal. 1 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. NARINATROGON, Apaloderma narina, (Narina Trogon) 5 ind 21.sept. tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo. 1 ind 30.sept St.Lucia, samt 1 ind hørt 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

NEGERSEILER Apus barbatus

SMÅSEILER Apus affinis

KAFFERSEILER Apus caffer

ALPESEILER Tachymarptis melba


TERNEISFUGL, Ceryle rudis, (Pied Kingfisher) 3 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 8 ind 22.sept. Pafuri og 10 ind 24.sept. Mopani-Lethaba, Krüger NP, Limpopo. 2 ind ind 28.sept. Mkhuze, 8 ind 29.sept Muzi Pan og 1 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. KJEMPEISFUGL, Megaceryle maximus, (Giant Kingfisher)

1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 2 ind 22.sept. Pafuri, 1-2 ind 2324.sept. Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. 1 ind 2.okt. mellom Bulwer og Ladysmith, KwaZulu-Natal.

TIARAISFUGL, Alcedo cristata, (Malachite Kingfisher) 1 ind 20.sept. Rust de Winter og 1 ind 24.sept. lok? Mopani-Lethaba, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 29.sept lok? Muzi Pan - St.Lucia, KwaZulu-Natal.

RØDMASKEMUSFUGL Urocolius indicus

KOBOLTISFUGL, Alcedo semitorquata, (Half-collared Kingfisher) 1 ind 1.okt under bru Himeville W, Underberg, KwaZula-Natal.

KAFFERISFUGL, Halcyon albiventris, (Brown-hooded Kingfisher) 1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 21.sept lok? Magoebaskeloef- Punda Maria, 4 ind 22.sept Pafuri og 3 ind Punda Maria - Mopani, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 25.sept og 1 ind 26.sept Blyde River, Mpumalanga. 2 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal. SAVANNEISFUGL, Halcyon chelicuti, (Striped Kingfisher) 1 ind ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

HVITPANNEBIETER, Merops bullockoides, (White-fronted Bee-eater) 8 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 50 ind 22.sept. Pafuri og 1 ind 24.sept. lok? Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 27.sept. Wakkerstroom(?), Mpumalanga.

NARINATROGON Apaloderma narina

BIETER, Merops apiaster, (European Bee-eater)

1 ind 29.sept. Bonamanzi Park, Hluhluwe, St.Lucia, KwaZulu-Natal.

DVERGBIETER, Merops pusillus, (Little Bee-eater)

1 ind 19.sept. Luiperdskloof, Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 21.sept. nord for Magoebaskeloef, Limpopo. 2 ind 27.sept. Wakkerstroom(?), Mpumalanga. 1 ind ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

SAVANNERÅKE, Coracias caudatus, (Lilac-breasted Roller) 6 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. Daglig 10-30 ind 22-24.sept gjennom hele Krüger NP fra Pafuri-Satara, men flest i sør. 1 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 1 ind 28.sept Mkuze og 1 ind 29.sept lok? Mkhuze-St.Lucia, KwaZulu-Natal.

BRUNMUSFUGL Colius striatus

KJEMPEISFUGL Megaceryle maximus

TERNEISFUGL Ceryle rudis

SAVANNEISFUGL Halcyon chelicuti

HVITPANNEBIETER Merops bullockoides

KAFFERISFUGL Halcyon albiventris


STRIPERÅKE, Coracias naevius, (Purple Roller)

2 ind 21.sept. Punda Maria Gate, Krüger NP, Limpopo.

TROMPETERHORNFUGL, Bycanistes bucinator, (Trumpeter Hornbill) 7 ind 22.sept. Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 27.sept lok? Wakkerstroom, Mpumalanga - Mkhuze. 1 ind 28.sept og 20 ind 29.sept Mkhuze, samt 4 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

RØDMASKEHORNRAVN, Bucorvus leadbeateri, (Southern Ground-Hornbill) 4 flokker med 4-5 ind hver av dagene 21-24.sept i Krüger NP, Limpopo. 21 og 22.sept nær Punda Maria, 23.sept nær Shingwedzi og 24.sept lok? mellom Mopani og Satara.

RØDNEBBTOKO, Tockus erythrorhynchus, (Red-billed Hornbill) Sett de første 6 dagene i det nordlige høylandet. Flest: 30 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo og 40 ind 24.sept Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. BANANTOKO, Tockus leucomelas, (Southern Yellow-billed Hornbill)

Sett 21-24.sept i Krüger NP, Limpopo, med daglig 12-30 ind. Også denne hyppigst med 30 ind 24.sept Mopani - Satara. I tillegg 1 ind 25.sept Blyde River, Mpumalanga.

SAVANNERÅKE Coracias caudatus TROMPETERHORNFUGL Bycanistes bucinator

BANTUTOKO Tockus alboterminatus

GRÅTOKO, Tockus nasutus, (African Grey Hornbill)

Sett de første dagene i det nordlige høylandet. 4 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 2 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. I Krüger NP, Limpopo, så vi 2 ind 22.sept Pafuri, 10 ind 23.sept Punda Maria-Mopani og 24.sept 16 ind Mopani-Satara.

BANTUTOKO, Tockus alboterminatus, (Crowned Hornbill)

Kun sett i sør med 1 ind 28.sept og 2 ind 29.sept Mkhuze og 6 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

GRØNNKAKELAR, Phoeniculus purpureus, (Green Wood-Hoopoe) 2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 20 ind 22.sept Pafuri-Punda Maria og 6 ind 23.sept Punda Maria-Shingwedzi, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25.sept Blyde River, Mpumalanga. 2 ind 28-29.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. HÆRFUGL, Upupa [epops] africana, (African Hoopoe) 1-3 ind sett daglig fra 19-26.sept i det nordlige høylandet, Gauteng, Limpopo og Mpumalanga. I tillegg 2 ind 3.okt Memel, Free State.

RØDNEBBTOKO Tockus erythrorhynchus

SØRSABELNEBB, Rhinopomastus cyanomelas, (Common Scimitarbill) 2 ind 22.sept. Punda Maria øst, Krüger NP, Limpopo. Hørt 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

GRÅVOKSETER, Indicator minor, (Lesser Honeyguide) 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 29.sept i elveskog rett sør for Mkhuze. 1 ind 2.okt. Marutswa(?), Bulwer, KwaZula-Natal. HONNINGLOS, Indicator indicator, (Greater Honeyguide) 1 ind 21.sept Punda Maria Camp, Krüger NP, Limpopo. BLEKSNYLTEFUGL, Prodotiscus regulus, (Brown-backed Honeybird)

1 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

BANANTOKO Tockus leucomelas

RØDMASKEHORNRAVN Bucorvus leadbeateri

GRÅTOKO Tockus nasutus

GRØNNKAKELAR Phoeniculus purpureus


KRAGESKJEGGFUGL, Lybius torquatus, (Black-collared Barbet)

GRØNNKAKELAR Phoeniculus purpureus

1 ind 22.sept. Pafuri-Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 8 ind 25.sept Blyde River, Mpumalanga. 3 ind 28.sept. Mkhuze, 4 ind 29.sept. Mkhuze-St.Lucia og 1 ind St.Lucia, KwaZula-Natal. 4 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

TOPPERLESKJEGGFUGL, Trachyphonus vaillantii, (Crested Barbet)

4 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 2 ind 20.sept. Genus Loci, Rust de Winter, Limpopo. 2 ind 23.sept. Shingwedzi Camp og 3 ind Mopani-Letaba, Krüger NP, Limpopo. 3 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

HVITBRYNSKJEGGFUGL, Stactolaema leucotis, (White-eared Barbet) 4 ind 29.sept i elveskog rett sør for Mkhuze og 3 ind 29-30.sept St.Lucia, KwaZula-Natal.

GULLPANNEKOBBERSLAGER, Pogoniulus chrysoconus,(Yellow-fr.Tinkerbird) 1 ind 22.sept. Crooks Corner, Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 3 ind 25.sept og 1 ind 26.sept, Blyde River, Mpumalanga.

GULGUMPKOBBERSLAGER, Pogoniulus bilineatus, (Yellow-rump.Tinkerbird) 2 ind 29-30.sept hekket på terrassen Umlilo Lodge, St.Lucia og 1 ind 30.sept. Camp plass, St.Lucia, KwaZula-Natal.

HÆRFUGL Upupa [epops] africana

RØDPANNEKOBBERSLAGER, Pogoniulus pusillus, (Red-fronted Tinkerbird) 2 ind 28.sept Mkhuze, samt hørt 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

AKASIESKJEGGFUGL, Tricholaema leucomelas, (Acacia Pied Barbet)

1 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. TOPPERLESKJEGGFUGL Trachyphonus vaillantii

KRAGESKJEGGFUGL Lybius torquatus

TOPPERLESKJEGGFUGL Trachyphonus vaillantii

AKASIESKJEGGFUGL Tricholaema leucomelas

GULGUMPKOBBERSLAGER Pogoniulus bilineatus

GULLPANNEKOBBERSLAGER Pogoniulus chrysoconus

HVITBRYNSKJEGGFUGL Stactolaema leucotis


JORDSPETT, Geocolaptes olivaceus, (Ground Woodpecker) 6 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

SOTHODESPETT, Mesopicos griseocephalus, (Olive Woodpecker) 1 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo. 2 ind (par) 1-2.okt. Himeville, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

RUSTVENDEHALS, Jynx ruficollis, (Red-throated Wryneck)

3-4 ind 3.okt Memel, Free State og 1-2 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

KARDINALSPETT, Dendropicos fuscescens, (Cardinal Woodpecker) Hørt 22. og 24.sept i Luvuvhu River, Pafuri og Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River, Mpumalanga. 2 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

BANTUSPETT, Campethera abingoni, (Golden-tailed Woodpecker)

1 ind Genius Loci, Rust de Winter 19. sept. Limpopo. 1 ind 22.sept. PafuriPunda Maria og 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

JORDSPETT Geocolaptes olivaceus

SOTHODESPETT Mesopicos griseocephalus

KARDINALSPETT Dendropicos fuscescens

RUSTVENDEHALS Jynx ruficollis

SKJEGGSPETT, Dendropicos namaquus, (Bearded Woodpecker)

1 ind Genius Loci, Rust de Winter 19. Limpopo. 1 ind 23.sept. Punda Maria - Mopani. Krüger NP, Limpopo.

MELANKOLILERKE, Mirafra africana, (Rufous-naped Lark) 1 ind sett 4 dager. 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, 20.sept. Rust de Winter, Limpopo, 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga og 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. KALAHARILERKE, Mirafra fasciolata, (Eastern Clapper Lark)

3 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

RUSTDVERGLERKE, Calandrella cinerea, (Red-capped Lark)

2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 10 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 3 ind 1.okt. lok? Himeville, Drakensberg, KwaZulu-Natal. 6 ind 3.okt. Memel, Free State.

SKJEGGSPETT Dendropicos namaquus KALAHARILERKE Mirafra fasciolata

SABOTALERKE, Calendulauda sabota, (Sabota Lark) 1 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 23.sept. Punda Maria - Mopani og 4 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. TYKKNEBBTOPPLERKE, Galerida magnirostris, (Large-billed Lark) 5 ind 1.okt. Sani Pass platået, Lesotho.

KRATTLERKE, Calendulauda africanoides, (Fawn-coloured Lark) 1 ind 19.sept. Little Eden, Bronkhorstspruit, Gauteng.

SOTHOLERKE, Certhilauda semitorquata, (Eastern Long-billed Lark)

Hørt 3.okt. Memel, Free State.

KORTKLOLERKE, Certhilauda chuana, (Short-clawed Lark) 2 ind 20.sept. Gressenger, Polokwane S, Limpopo. TRANSVAALLERKE, Heteromirafra ruddi, (Rudd’s Lark)

1 ind 27.sept. i høylandet utenfor Wakkerstroom, Mpumalanga.

SYLKLOLERKE, Chersomanes albofasciata, (Spike-heeled Lark)

TYKKNEBBTOPPLERKE Galerida magnirostris

2 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga og 6 ind 3.okt. Memel, Free State.

TRÅDHALESVALE, Hirundo smithii, (Wire-tailed Swallow) 10-20 ind daglig i Krüger NP 22-24.sept. fra Pafuri-Satara. Flest i Pafuri 22.sept. 2 ind 29.sept Muzi Pan - St.Lucia og 1 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal. PERLEBRYSTSVALE, Hirundo dimidiata, (Pearl-breasted Swallow)

10 ind 19.sept. Genius Loci, Bronkhorstspruit, Gauteng og 6 ind 20.sept. Wolfhuiskraal farm, Rust de Winter, Limpopo.

HVITSTRUPESVALE, Hirundo albigularis, (White-throated Swallow)

8 ind 19.sept. Luiperdskloof Lodge, Bronkhorstspruit, Gauteng. 2 ind 26.sept. og 4 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga. 1 ind 2.okt. ved dam før Memel, Free State.

SMALSTRIPESVALE Cecropis cucullata

TRANSVAALLERKE Heteromirafra ruddi SYLKLOLERKE Chersomanes albofasciata


LÅVESVALE, Hirundo rustica, (Barn Swallow)

1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 5 ind 29.sept Muzi Pan - St.Lucia, KwaZulu-Natal. 1 ind 3.okt. lok? Memel, Free State -Suikerbosrand, Gauteng.

BREDSTRIPESVALE, Cecropis abyssinica, (Lesser Striped Swallow) Vanlig i hele området og sett daglig fra 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng, gjennom Krüger, Limpopo og helt til St.Lucia, KwaZulu-Natal den 30.sept. Ikke sett etter dette. Flest hadde Mkuze, KwaZulu-Natal med 200 ind 29.sept. SMALSTRIPESVALE, Cecropis cucullata, (Greater Striped Swallow)

Gjennomgående mindre vanlig enn bredstripesvale. 10 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 2 ind 25-26.sept Blyde River og 2 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 10 ind 2.okt. lok? Underberg, KwaZulu-Natal Memel, Free State. 100 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

BREDSTRIPESVALE Cecropis abyssinica

RUSTSVALE, Cecropis semirufa, (Red-breasted Swallow) 2 ind 19.sept. Genuis Loci, Bronkhorstspruit, Gauteng og 2 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 2 ind Muzi Pan, Mkhuze, KwaZulu-Natal. HALSBÅNDSVALE, Cecropis senegalensis, (Mosque Swallow) 2 ind 23.sept. Shingwedzi. Krüger NP, Limpopo.

FREGNESVALE, Petrochelidon spilodera, (South African Cliff-Swallow)

40 ind 2.okt 35km sør for Memel og 20 ind 3.okt. ved elv N Memel, Free State.

GRÅGUMPSVALE, Pseudhirundo griseopyga, (Grey-rumped Swallow)

200 ind 29.sept Muzi Pan, Mkhuze, KwaZulu-Natal.

SVARTSAGSVALE, Psalidoprocne pristoptera, (Black Saw-wing) 3 ind 28.sept. og 30 ind 29.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. 1 ind 2.okt. lok? Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. SANDSVALE, Riparia riparia, (Sand Martin) Sett av guide 3.okt lok? Memel, Free State -Suikerbosrand, Gauteng.

BREDSTRIPESVALE Cecropis abyssinica

BRUNSTRUPESANDSVALE, Brown-throated Martin, (Riparia paludicola) 8 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 5 ind 26.sept. Blyde River Canyon - Wakkerstroom, Mpumalanga. 3 ind 1.okt Sani Pass, Drakensberg, KwaZuluNatal. 20 ind 3.okt. lok? Memel, Free State -Suikerbosrand, Gauteng.

HVITBRYNSANDSVALE, Riparia cincta, (Banded Martin) 6 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga.

RAVINESVALE, Ptyonoprogne fuligula, (Rock Martin)

8 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 20 ind 24-25.sept Leboeng, Blyde River, Limpopo og 30 ind 26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 2 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga. 2 ind 1.okt langt nede i Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

SAVANNEDRONGO, Dicrurus adsimilis, (Fork-tailed Drongo)

Sett 11 av dagene på turen. Vanligst i områdene med busksavanne og særlig i Krüger. Maks 100 ind 23.sept.. Punda Maria - Maponi, Krüger NP, Limpopo.

TRÅDHALESVALE Hirundo smithii

RUSTSVALE Cecropis semirufa

TVERRHALEDRONGO, Dicrurus ludwigii, (Square-tailed Drongo) 4 ind 28.sept. Mkhuze og 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. SVARTLARVEETER, Campephaga flava, (Black Cuckooshrike)

1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. Enkeltindivider 28.sept. Mkhuze, 29. og 30. sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SVARTSAGSVALE Psalidoprocne pristoptera TVERRHALEDRONGO Dicrurus ludwigii

SAVANNEDRONGO Dicrurus adsimilis

SAVANNEPIROL Oriolus larvatus


GRÅLARVEETER, Coracina caesia, (Grey Cuckooshrike) 6 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo.

SAVANNEPIROL, Oriolus larvatus, (Black-headed Oriole) 2 ind 23.sept Punda Maria og 1 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. 2 ind 1.okt Underberg - Sani Pass, KwaZulu-Natal. HVITBRYSTKRÅKE, Corvus albus, (Pied Crow) Sett så å si daglig gjennom hele turen i de fleste landskap. Største tall var 20 ind i Rust de Winter, Limpopo 20.sept og 50 ind på vei til Memel, Free St. 2.okt.

KOPJERAVN Corvus albicollis

SMALNEBBKRÅKE Corvus capensis

SMALNEBBKRÅKE, Corvus capensis, (Cape Crow) 1-2 ind 26-27. sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 12 ind 1.okt Underberg - Sani Pass, KwaZulu-Natal. 60 ind 2.okt Underberg- Memel, Free State og 30 ind 3.okt. Memel-Suikerbosrand, Gauteng. KOPJERAVN, Corvus albicollis, (White-necked Raven) 4 ind 24.sept Mopani, Krüger NP - Leboeng, Blyde River, Limpopo. 1 ind 2627.sept. Wakkerstroom. Mpumalanga. 35 ind 1.okt Sani Pass, KwaZulu-Natal/ Lesotho. 4 ind 2.okt. Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. ASKEMEIS, Parus cinerascens, (Ashy Tit)

Hørt (av guide) 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo.

SOTMEIS, Parus niger, (Southern Black Tit)

8 ind 25.sept. Blyde River, Limpopo. 8 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. 2 ind 29-30.sept Mkhuze - St.Lucia og St.Lucia,KwaZulu-Natal. 2 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

HVITBRYSTKRÅKE Corvus albus

PILSKRIKETROST, Turdoides jardineii, (Arrow-marked Babbler) 10 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept. Rust de Winter og 20-25 daglig 22-24.sept gjennom hele Krüger NP fra Pafuri-Satara, Limpopo. HVITSKRIKETROST, Turdoides bicolor, (Southern Pied Babbler)

2+ ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo.

RØDNEBB, Lioptilus nigricapillus, (Bush Blackcap) 2 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. HAGEBYLBYL, Pycnonotus [barbatus] tricolor, (Dark-capped Bulbul) Sett daglig på hele turen i alle landskap. Største antall var 100 ind 23.sept Punda Maria - Mopani, Krüger NP, Limpopo og 100 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. RØDBRILLEBYLBYL, Pycnonotus nigricans, (African Red-eyed Bulbul)

3 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

MARKBYLBYL, Phyllastrephus terrestris, (Terrestrial Brownbul) 2 ind 21.sept. Magoebaskeloef og 1 ind 22.sept Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 30.sept. St.Lucia KwaZula-Natal og hørt 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

PILSKRIKETROST Turdoides jardineii

ØSTNIKATOR, Nicator gularis, (Eastern Nicator) Hørt (av guide) 30.sept. St.Lucia KwaZula-Natal.

SOTMEIS Parus niger

RØDBRILLEBYLBYL Pycnonotus nigricans

GULBUKLØVBYLBYL Chlorocichla flaviventris

HAGEBYLBYL Pycnonotus [barbatus] tricolor

MARKBYLBYL Phyllastrephus terrestris


RØDFLANKETROST Turdus libonyanus

MARKTROST Psophocichla litsitsirupa

KAROOTROST Turdus smithi VAKTSTEINTROST Monticola explorator

DRAKENSBERGKLIPPEHOPPER Chaetops aurantius

GULBUKLØVBYLBYL, Chlorocichla flaviventris,(Yellow-bellied Greenbul) 1 ind 21.sept Punda Maria Camp og 2 ind 22.sept Punda Maria. 8 ind 28.sept. Mkhuze og 15 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. AKROBATBYLBYL, Phyllastrephus flavostriatus,(Yellow-streaked Greenbul) 14 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo. Hørt 29.sept Mkhuze-St.Lucia, KwaZulu-Natal. KRATTBYLBYL, Andropadus importunus, (Sombre Greenbul)

2 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo. 2 ind 28.sept. Mkhuze og 5 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

RØDFLANKETROST, Turdus libonyanus, (Kurrichane Thrush)

2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept Rust de Winter, Limpopo. 6 ind 22.sept Pafuri-Punda Maria og 3 ind 23.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River, Mpumalanga. 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZula-Natal.

KAROOTROST, Turdus smithi, (Karoo Thrush) 2 ind 20.sept Rust de Winter, Limpopo og 3 ind 3.okt Memel, Free State. AURORATROST, Turdus olivaceus,(Olive Thrush) 1 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo og 4 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. BANTUTROST, Zoothera gurneyi, (Orange Ground-Thrush) 4 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. MARKTROST, Psophocichla litsitsirupa, (Groundscraper Thrush)

2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept Genus Loci, Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 24.sept. Letaba Camp, Krüger NP, Limpopo.

KAPPSTEINTROST, Monticola rupestris, (Cape Rock-Thrush) 2 ind 19.sept. Luiperdskloof Lodge, Bronkhorstspruit, Gauteng. 5+2 ind 2526.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 3 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. VAKTSTEINTROST, Monticola explorator, (Sentinel Rock-Thrush) 6 ind 1.okt. Sani Pass Platået, Drakensberg, Lesotho.

DRAKENSBERGKLIPPEHOPPER, Chaetops aurantius, (Dr.berg Rock-jumper) 4 ind 1.okt. Upper Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. SINUSSKVETT, Cercomela sinuata, (Sickle-winged Chat) 20 ind 1.okt. Sani Pass, KwaZulu-Natal og Lesotho, Drakensberg.

KAPPSTEINTROST Monticola rupestris


RUSTSTJERT, Cercomela familiaris,(Familiar Chat)

1 ind 19.sept. Little Eden, Bronkhorstspruit, Gauteng. 10+2 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 2 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. 3 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

SVARTSTRUPE, Saxicola torquatus, (African Stonechat) 20 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 10 ind 27. sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 20 ind 1.okt. Sani Pass, KwaZulu-Natal og Lesotho, Drakensberg. 30 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State og 20 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. HVITVINGESTEINSKVETT, Oenanthe monticola,(Mountain Wheatear) 2 ind 2.okt Memel, Free State og 10 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

BELTESTEINSKVETT, Oenanthe pileata, (Capped Wheatear) 1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit og 10 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. OKERSKVETT, Oenanthe bifasciata, (Buff-streaked Chat)

HVITVINGESTEINSKVETT Oenanthe monticola

4 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, Lesotho.

RUSTSTJERT ercomela familiaris

MAURSKVETT, Myrmecocichla formicivora, (Anteating Chat)

6 ind 26.sept nær Wakkerstroom og 10 ind 27. sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 4 ind 2.okt. nær Memel og 20 ind 3.okt. Memel, Free State.

SANGKLIPPESKVETT, Thamnolaea cinnamomeiventris, (Mocking Cliff-Chat) 5 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 8 ind 25-26.sept. Blyde River, Mpumalanga. 2 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. KAFFERTROSTESKVETT, Cossypha caffra, (Cape Robin-Chat) 4 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 2 ind 21.sept. Magoebaskeloef - Punda Maria, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River og 2 ind 27. sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 20 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZuluNatal. 20 ind 3.okt. Memel, Fress State - Suikerbosrand, Gauteng. TORNTROSTESKVETT, Cossypha humeralis, (White-throated Robin-Chat) 2 ind 19.sept. Little Eden, Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 20.sept. Rust de Winter og 3 ind Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1-2 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. MØNJETROSTESKVETT, Cossypha natalensis, (Red-capped Robin-Chat) 1 ind 22.sept. Luluvhu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 29.sept lok? Mkhuze-St.Lucia og 6 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-Natal.

ZULUTROSTESKVETT, Cossypha dichroa, (Chorister Robin-Chat) 1-2 ind sang 21.sept. Tåkeregnskogen, Magoebaskeloef, Limpopo.

BELTESTEINSKVETT Oenanthe pileata

SVARTSTRUPE Saxicola torquatus

TORNTROSTESKVETT Cossypha humeralis

SANGKLIPPESKVETT, Thamnolaea cinnamomeiventris

MAURSKVETT Myrmecocichla formicivora

KAFFERTROSTESKVETT Cossypha caffra


HVITBRYNTROSTESKVETT Cossypha heuglini ZULUSANGER Bradypterus barratti

KANELKRATTSKVETT Cercotrichas quadrivirgata KRATTKLORSANGER, Chloropeta natalensis

HVITBRYNTROSTESKVETT, Cossypha heuglini,(White-browed Robin-Chat) 1 ind 22.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

HVITBRYNKRATTSKVETT,Cercotrichas leucophrys,(White-brow. Scrub-Robin) 1 ind 19.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 23.sept. Punda Maria-Mopani, Krüger NP, Limpopo. 5 ind 25.sept. Blyde River, Mpumalanga. KANELKRATTSKVETT, Cercotrichas quadrivirgata,(Bearded Scrub-Robin) 1-2 ind 22-23.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze og 1 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

KALAHARIKRATTSKVETT, Cercotrichas paena, (Kalahari Scrub-Robin) 2 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. NATALKRATTSKVETT, Cercotrichas signata, (Brown Scrub-Robin) 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

STJERNESKVETT, Pogonocichla stellata, (White-starred Robin)

DVERGEREMOMELA Eremomela usticollis

VILLNISSANGER Camaroptera brachyura

3 ind 21.sept. Tåkeregnskogen, Magoebaskeloef, Limpopo.

GULSTRUPESANGER, Phylloscopus ruficapilla,(Yell.-thr.Woodland-Warbler) 3 ind 21.sept. Tåkeregnskogen, Magoebaskeloef, Limpopo.

BANTUPUNGMEIS, Anthoscopus caroli, (Grey Penduline-Tit) Hørt (av guide) 22.sept. Pafuri - Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. DVERGEREMOMELA, Eremomela usticollis, (Burnt-necked Eremomela) 4 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 22.sept. Pafuri - Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

GRØNNHETTEEREMOMELA, Eremomela scotops, (Green-cap. Eremomela)

3 ind 22.sept. Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

BANTUSANGER, Bradypterus baboecala, (Little Rush-Warbler)

2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng.

ZULUSANGER, Bradypterus barratti, (Barratt’s Warbler) 2 ind 21.sept. Tåkeregnskogen, Magoebaskeloef, Limpopo. 4 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. KAFFERSANGER, Acrocephalus gracilirostris, (Lesser Swamp-Warbler) 2 ind 27. sept. Wakkerstroom, Wetlands, Mpumalanga.

AFRIKARØRSANGER, Acrocephalus baeticatus, (African Reed-Warbler) 1 ind 20.sept. Genius Loci Lodge, Rust de Winter, Limpopo.

RINGAPALIS Apalis thoracica

STRÅSANGER Sphenoeacus afer


FLØYTEGRESSANGER Cisticola fulvicapilla

JAMREGRESSANGER Cisticola lais

TORNGRESSANGER Cisticola chiniana

KRATTKLORSANGER, Chloropeta natalensis, (Dark-capped Yellow Warbler) 2 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

MARKGRESSANGER Cisticola aberrans

STRÅSANGER, Sphenoeacus afer, (Cape Grassbird) 2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 6 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. 2 ind 3.okt. Memel, Fress State - Suikerbosrand, Gauteng. VILLNISSANGER, Camaroptera [brachyura] brevicaudata,

(Grey-backed Camaroptera) 1 ind 22.sept. Punda Maria, 3 ind 23.sept. Shingwedzi Camp og 1 ind 24.sept Mopani-Satara. Alle Krüger NP, Limpopo.

VILLNISSANGER, Camaroptera brachyura brachyura, (Green-backed Camaroptera) 5 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

KRATTSMETTSANGER, Calamonastes fasciolatus, (Barred Wren-Warbler) 1 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. KANELBUKSTUMPSANGER, Sylvietta rufescens,(Long-billed Crombec) 2 ind 19.sept. og 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 22.sept. PafuriPunda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga.

RINGLEGRESSANGER Cisticola tinniens

RUSTGUMPSANGER, Parisoma subcaeruleum, (Chestnut-vented Tit-Babbler) 1 ind 19.sept. Genuis Loci, Rust de Winter og 4 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo.

KVISTHOPPER, Stenostira scita, (Fairy Flycatcher) 4 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

RINGAPALIS, Apalis thoracica, (Bar-throated Apalis)

1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 5 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo. 7+2 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 2 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. 2 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

GULBRYSTAPALIS, Apalis flavida, (Yellow-breasted Apalis) 2 ind 23.sept Punda Maria Camp, Krüger NP, Limpopo. 4+2 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 6 ind 28.sept Mkhuze og 6 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. MOSAMBIKAPALIS, Apalis ruddi, (Rudd’s Apalis)

3 ind 28.sept. Mkhuze og 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

FLØYTEGRESSANGER, Cisticola fulvicapilla, (Neddicky) 2 ind 19.sept. Luiperdskloof Lodge, Bronkhorstspruit og 2 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. CISTUSSANGER, Cisticola juncidis, (Zitting Cisticola) 2 ind 19.sept. Genuis Loci, Bronkhorstspruit, Gauteng.

SMELLEGRESSANGER, Cisticola ayresii, (Wing-snapping Cisticola) 2 ind 3.okt. På toppen ved Suikerbosrand, Gauteng. TORNGRESSANGER, Cisticola chiniana, (Rattling Cisticola)

2 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 8 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 2 ind 22.sept. Pafuri-Punda Maria og 4 ind 24.sept. Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 2+1 ind 29-30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

MARKGRESSANGER, Cisticola aberrans,(Lazy Cisticola)

4 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 2 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State

JAMREGRESSANGER, Cisticola lais,(Wailing Cisticola)

2 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal og 2 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

RINGLEGRESSANGER, Cisticola tinniens, (Levaillant’s Cisticola)

2 ind 19.sept. Dinokeng/Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 26.sept. Blyde

OKERFLANKEPRINIA Prinia subflava

SKURREGRESSANGER Cisticola galactotes


River Canyon-Wakkerstroom og 2 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 2 ind 2.okt lok? Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. 2 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

DRAKENSBERGPRINIA Prinia hypoxantha

RØDMASKEGRESSANGER, Red-faced Cisticola,(Cisticola erythrops) 3 ind 22.sept. Luluvhu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

SKURREGRESSANGER, Cisticola galactotes, (Rufous-winged Cisticola) 3 ind 29.sept. Muzi Pan - St.Lucia og 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

OKERFLANKEPRINIA, Prinia subflava, (Tawny-flanked Prinia) Vanlig i områder med buskvegetasjon og sett i de fleste besøkte områder på turen med unntak av områder med rent gressland. Flest i Krüger NP, Limpopo, med 12 ind 22.sept. Pafuri-Punda Maria. SVARTBRYSTPRINIA, Prinia flavicans, (Black-chested Prinia) 6 ind 19.sept. Luiperdskloof Lodge, Bronkhorstspruit, Gauteng og 2 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. DRAKENSBERGPRINIA, Prinia hypoxantha, (Drakensberg Prinia) 7 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal. 2 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

KALAHARIFLUESNAPPER Bradornis mariquensis

FISKALFLUESNAPPER, Sigelus silens, (Fiscal Flycatcher)

2 ind 19.sept. Little Eden, Bronkhorstspruit og 10 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

DRONGOFLUESNAPPER, Melaenornis pammelaina, (Southern Black Flycatcher) 1 ind 22.sept. Punda Maria E, Krüger NP, Limpopo. 3 ind 28.sept Mkhuze, 2 ind 29-30.sept St.Lucia og 3 ind 1.okt. Underberg-Sani Pass, KwaZulu-Natal.

SMUSSFLUESNAPPER, Muscicapa adusta, (African Dusky Flycatcher) 2 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo og 6 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

SMUSSFLUESNAPPER Muscicapa adusta

GULBRILLEFUGL Zosterops senegalensis FISKALFLUESNAPPER Sigelus silens

ASKEFLUESNAPPER, Muscicapa caerulescens, (Ashy Flycatcher)

1 ind 22.sept. Pafuri Krüger NP, Limpopo og 3 ind 30.sept St.Lucia, KwaZulu-N.

KALAHARIFLUESNAPPER, Bradornis mariquensis,(Marico Flycatcher) 10 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo.

BLEKFLUESNAPPER, Bradornis pallidus,(Pale Flycatcher) 1 ind 28.sept Mkhuze,KwaZulu-Natal.

VIFTEFLUESNAPPER, Myioparus plumbeus, (Grey Tit-Flycatcher)

Hørt 22.sept. Pafuri Krüger NP, Limpopo og 2 ind 28.sept Mkhuze,KwaZulu-N.

STRIMMELPARADISMONARK, Terpsiphone viridis,(African Paradise-Flycatcher) 1 ind 30.sept St.Lucia og 2 ind 1-2.okt. Underberg, KwaZulu-Natal. HVITVINGEMONARK, Trochocercus cyanomelas, (Blue-mantled Crested-Flycatcher) 2 ind 21.sept. Tåkeregnskogen, Magoebaskeloef, Limpopo og hørt 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. KAPPBRILLEFUGL, Zosterops virens, (Cape White-eye)

30 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 60 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo. 50 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 10 ind 1 okt. Underberg-Sani Pass og 15 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. 30 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng

KAPPBRILLEFUGL Zosterops virens

DRONGOFLUESNAPPER Melaenornis pammelaina KAPPBRILLEFUGL Zosterops virens

STRIMMELPARADISMONARK Terpsiphone viridis


GULBRILLEFUGL, Zosterops senegalensis, (African Yellow White-eye) 6 ind 22.sept. Crooks corner, Pafuri Krüger NP, Limpopo og 3 ind St.Lucia, KwaZula-Natal.

KAPPBATIS Batis capensis

BANTUBATIS, Batis molitor, (Chinspot Batis)

4 ind 19.sept. Genus Loci og 2 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 4 ind 28.sept. Mkhuze og 4 ind 29.sept Mkhuze-St.Lucia, KwaZulu-Natal.

KAPPBATIS, Batis capensis, (Cape Batis)

2 ind 21.sept. Magoebaskeloef og 2 ind 23.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 3+2 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 2 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

BRUNBRYSTBATIS, Batis fratrum, (Woodwards’ Batis)

BRUNBRYSTBATIS Batis fratrum

2 ind 30.sept v/camping St.Lucia , KwaZulu-Natal.

SVARTVINGEPLØSØYE, Platysteira peltata, (Black-throated Wattle-eye) 2 ind 22.sept. Luluhvu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

AFRIKAERLE, Motacilla aguimp, (African Pied Wagtail) 1 ind 21.sept Punda Maria, 6-10 ind 22-24.sept. langs elevene i Krüger NP fra Pafuri-Satara. Limpopo. 2 ind 28.sept. Mkhuze og 10 ind 29.sept Muzi PanSt.Lucia, KwaZulu-Natal. 1 ind 2.okt. Underberg - Memel, Free State. ASKEERLE, Motacilla capensis,(Cape Wagtail) 4 ind 19.sept. Little Eden, Bronkhorstspruit, Gauteng. Daglig 2-10 ind fra 25.sept3.okt. Flest 10 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. LANGNEBBPIPLERKE, Anthus similis,(Long-billed Pipit) 3 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

SAVANNEPIPLERKE, Anthus cinnamomeus, (African Pipit)

Enkeltind: 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 20.sept. Rust de Winter, Limpopo, 25-26.sept. Blyde River Canyon og 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 2-10 ind 29-30.sept. St.Lucia KwaZulu-Natal og 30 ind lok? 3.okt Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng.

ASKEERLE Motacilla capensis STRIPEPIPLERKE Anthus lineiventris

AFRIKAERLE Motacilla aguimp SAVANNEPIPLERKE Anthus cinnamomeus

BRANNPIPLERKE, Anthus leucophrys, (Plain-backed Pipit) 1 ind 20.sept i nærheten av Polokwane, Limpopo

STRIPEPIPLERKE, Anthus lineiventris, (Striped Pipit) 1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga.

SITRONPIPLERKE, Anthus chloris, (Yellow-breasted Pipit) 1 ind 27.sept.Wakkerstroom, Mpumalanga. ILDPIPLERKE, Macronyx capensis, (Cape Longclaw)

Enkeltind19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng og 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 2 ind 26.sept. og 8 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 2 ind 3.okt Memel, Free State.

GULSTRUPEPIPLERKE, Macronyx croceus, (Yellow-throated Longclaw) 2 ind 29.sept. Muzi Pan-St.Lucia og 30 sept. hørt St.Lucia, KwaZulu-Natal. SVARTRYGGVARSLER, Lanius collaris, (Common Fiscal)

Vanlig gjennom hele turen utenom Krüger NP og Mkhuze.Vanligst i høyere liggende åpent landskap. Maks 40 ind 26.sept Blyde River - Wakkerstroom, Mpumalanga og 3.okt 50 ind Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng.

SKJÆREVARSLER, Corvinella melanoleuca, (Magpie Shrike) 4-40 ind fra 19-24.sept. i Høylandet i Nordvest og Krüger NP, Gauteng og SVARTRYGGVARSLER Lanius collaris

ILDPIPLERKE Macronyx capensis


Limpopo. Maks 30 ind 20.sept. Rust de Winter og 40 ind 23.sept. Punda MariaMopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 3.okt ved N3 fra Memel - Joburg, Gauteng.

KARMINGONOLEK, Laniarius atrococcineus, (Crimson-breasted Shrike) 2 ind 19.sept. Genus Loci og 8 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo.

TROPEBOBO, Laniarius aethiopicus, (Tropical Boubou)

1 ind 22.sept. Pafuri og 2 ind 23.sept. Punda Maria Camp, Krüger NP, Limpopo.

RUSTBOBO, Laniarius ferrugineus, (Southern Boubou) 1 ind 19.sept. Bronkhorstspruit, Gauteng. 1 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo. 2 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 1 ind 1 okt. Underberg-Sani Pass, KwaZulu-Natal. Hørt 5 andre dager, og dermed registrert de flest steder med unntak av Krüger NP og Wakkerstroom. BRUNKRONESJAGRA, Tchagra australis, (Brown-crowned Tchagra) 1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 23.sept. Punda Maria-Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. 1 ind 3.okt. lok? Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng. SVARTKRONESJAGRA, Tchagra senegalus, (Black-crowned Tchagra) 2 ind 23.sept. Shinwedzi N og 1 ind 24.sept. Mopania-Satara, Krüger NP, Limpopo.

KARMINGONOLEK Laniarius atrococcineus SVARTPANNEBUSKVARSLER Telophorus nigrifrons

RUBINBUSKVARSLER, Telophorus viridis, (Gorgeous Bush-Shrike)

Kun hørt: 22.sept. Pafuri-Punda Maria, Krüger NP, Limpopo, 28.sept. Mkhuze og 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SITRONBUSKVARSLER, Telophorus zeylonus, (Bokmakierie)

1 ind 1 okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal og 1 ind 3.okt Suikerbosrand, Gauteng.

SVOVELBUSKVARSLER, Telophorus sulfureopectus, (Orange-breasted Bush-Shrike) 5 ind 22.sept. Pafuri, Krüger NP, Limpopo og 4 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZuluNatal. I tillegg kun hørt på flere lokaliteter.

RUSTBOBO Laniarius ferrugineus SVARTHJELMVARSLER Prionops retzii

SVARTPANNEBUSKVARSLER, Telophorus nigrifrons, (Black-fronted Bush-Shrike) 4 ind 21.sept. Tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo.

OLIVENBUSKVARSLER, Telophorus olivaceus, (Olive Bush-Shrike) 1 ind 21.sept. Tåkeskogen, Magoebaskeloef, Limpopo. 1 ind 30.sept. campingplass, St.Lucia, KwaZulu-Natal.

GRÅHODEBUSKVARSLER, Malaconotus blanchoti, (Grey-headed Bush-Shrike)

1 ind 24.sept. Mopania-Satara, Krüger NP, Limpopo.

SØRDUNRYGG, Dryoscopus cubla, (Black-backed Puffback)

2 ind 20.sept. Rust de Winter og 2-10 ind 22-24.sept, Krüger NP, Limpopo. 3 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 4 ind 28.sept.Mkhuze, 2+10 29+30.sept St.Lucia og 2 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZulu-Natal.

HVITTOPPHJELMVARSLER Prionops plumatus,

SVOVELBUSKVARSLER Telophorus sulfureopectus

TROPEBOBO Laniarius aethiopicus

SØRDUNRYGG Dryoscopus cubla


HVITTOPPHJELMVARSLER, Prionops plumatus,(White-crested Helmet-Shrike) 10 ind 22.sept. Pafuri-Punda Maria og 23.sept. Punda Maria-Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept.Mkhuze, KwaZulu-Natal.

BLÅØREGLANSSTÆR, Lamprotornis chalybaeus

SVARTHJELMVARSLER, Prionops retzii, (Retz’s Helmet-Shrike) 10 ind 22.sept. nær Crooks Corner, Pafuri Krüger NP, Limpopo.

BRUBRU, Nilaus afer, (Brubru) 1 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 3 ind 23.sept. Punda Maria-Mopani og 7 ind 24.sept. Mopania-Satara, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 28.sept.Mkhuze, KwaZulu-Natal. BLÅØREGLANSSTÆR, Lamprotornis chalybaeus, (Greater Blue-eared Starling) 4 ind 21.sept. Magoebaskeloef - Punda Maria, Limpopo. 23.sept. Punda Maria - Mopani og 30 ind 24.sept. Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. GRØNNGLANSSTÆR, Lamprotornis nitens, (Cape Glossy Starling) Sett 9 av dagene med maksimalt 25 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. Ellers dagstall fra 2-6 ind på lokalitetene i Gauteng, Limpopo og Mpumalanga. Fra KwaZulu-Natal kun 2 ind 28.sept. Mkhuze. SVARTBUKGLANSSTÆR, Lamprotornis corruscus, (Black-bellied Starling)

20 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

STORGLANSSTÆR, Lamprotornis australis, (Burchell’s Starling)

20 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter og 40 ind 24.sept. MopaniSatara, de fleste i Satara Camp, Krüger NP, Limpopo.

MOPANEGLANSSTÆR, Lamprotornis mevesii, (Meves’s Starling) 3 ind 22.sept. Luluvhu River, Pafuri, Krüger NP, Limpopo. RØDVINGESTÆR, Onychognathus morio, (Red-winged Starling) Sett på 8 av turens dager, hovedsakelig i det sentrale høylandet mellom Rust de Winter og Satara i Limpopo i nord og Underberg, Sani Pass i KwaZuluNatal i sør. Maks: 30 ind 26.sept. Blyde River Canyon - Wakkerstroom, Mpumalanga og 30 ind 3.okt Memel, Free State.

STORGLANSSTÆR Lamprotornis australis

KAROOSTÆR, Spreo bicolor, (Pied Starling) 20 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng, Limpopo. 500 ind 26.sept. Blyde River Canyon - Wakkerstroom og 30 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga. 10 ind 2.okt lok? Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State og 100 ind lok? 3.okt Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng. HYRDESTÆR, Acridotheres tristis, (Common Myna) 2-40 ind sett 8 dager ved de fleste av lokalitetene med unntak av i Krüger NP, Limpopo og Mkhuze i KwaZulu-Natal. Størst antall: 40 ind 20.sept. Rust de Winter - Polokwane, Limpopo. FLIKSTÆR, Creatophora cinerea, (Wattled Starling) 20 ind 19.sept Genius Loci og 10 ind 20.sept. Rust de Winter - Polokwane, Limpopo. MOPANEGLANSSTÆR Lamprotornis mevesii

RØDVINGESTÆR Onychognathus morio

HYRDESTÆR Acridotheres tristis

SVARTBUKGLANSSTÆR Lamprotornis corruscus

RØDNEBBOKSEHAKKER Buphagus erythrorhynchus


PURPURBÅNDSOLFUGL Cinnyris bifasciatus

THONGASOLFUGL Cinnyris neergaardi

RØDNEBBOKSEHAKKER, Buphagus erythrorhynchus,(Red-billed Oxpecker) 2 ind 20-21.sept. Rust de Winter, Limpopo. Ca 20 ind daglig 22-24.sept fra Pafuri - Satara i Krüger NP, Limpopo. 3 ind 28.sept. Mkhuze og 1 ind 29.sept Mkuze-St.Lucia, KwaZulu-Natal.

GULNEBBOKSEHAKKER, Buphagus africanus, (Yellow-billed Oxpecker) 2 ind 22.sept. Pafuri-Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. STÆR, Sturnus vulgaris, (Common Starling)

1 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga, 1 ind 1 okt. Underberg, KwaZuluNatal og 5 ind 2.okt. lok? Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State.

BÅNDSUKKERFUGL, Promerops gurneyi, (Gurney’s Sugarbird) 3 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

SMYKKESOLFUGL, Hedydipna collaris, (Collared Sunbird) 4 ind 22-23.sept. Punda Maria og Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 28.sept. Mkhuze, 1 ind 29.sept Mkuze-St.Lucia og 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZuluNatal. MALAKITTSOLFUGL, Nectarinia famosa, (Malachite Sunbird) 2 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg og 1 ind 1-2 okt. Himeville, Underberg, KwaZulu-Natal. 2 ind lok? 3.okt. Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng. SKARLAGENBRYSTSOLFUGL, Chalcomitra senegalensis,(Scarlet-chested Sunbird) 1 ind 22-23.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze, 4 ind 29.sept Mkuze-St.Lucia og 9 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. AMETYSTSOLFUGL, Chalcomitra amethystina, (Amethyst Sunbird) 2 ind 21.sept. Magoebaskeloef og 1 ind 22.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 1 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal. GRÅSOLFUGL, Cyanomitra veroxii, (Grey Sunbird) 2 ind 30.sept. campingplass, St.Lucia, KwaZulu-Natal.

ØSTOLIVENSOLFUGL, Cyanomitra olivacea, (Olive Sunbird) Hørt 29.sept Mkuze-St.Lucia og 1 ind 30.sept. campingplass, St.Lucia, KwaZuluNatal. TALATALASOLFUGL, Cinnyris talatala, (White-bellied Sunbird)

2-10 ind sett 9 dager. Ved de fleste lokaliteter med unntak av de åpne gressland områdene i Wakkerstroom, Underberg og Memel. Flest med 10 ind 28-29.sept i Mkhuze, KwaZulu-Natal.

KAPPSOLFUGL, Cinnyris chalybeus, (Southern Duble-collared Sunbird) 25 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo og 7 ind 2.okt. Marutswa, Bulwer, KwaZula-Natal.

MALAKITTSOLFUGL Nectarinia famosa

BÅNDSUKKERFUGL Promerops gurneyi

TALATALASOLFUGL Cinnyris talatala

SKARLAGENBRYSTSOLFUGL Chalcomitra senegalensis

BREDBELTESOLFUGL Cinnyris afer


BOERSPURV Passer melanurus

BANTUSTEINSPURV Petronia superciliaris

AKASIESPURV Passer motitensis

BREDBELTESOLFUGL, Cinnyris afer, (Greater Double-collared Sunbird) 4 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 20+2 ind 25-26.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 3+1 ind 1-2.okt. Sani Pass-Underberg, KwaZulu-Natal.

TYKKNEBBVEVER Amblyospiza albifrons

KRAALSPURV Passer diffusus

PURPURBÅNDSOLFUGL, Cinnyris bifasciatus,(Purple-banded Sunbird) 2 ind 28.sept. Mkhuze, 4 ind 29.sept Mkuze-St.Lucia og 2 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

AKASIESOLFUGL, Cinnyris mariquensis, (Marico Sunbird)

1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 1 ind 23.sept. Punda Maria Camp og 3 ind 24.sept. Krüger NP, Limpopo. 1 ind 29.sept Mkuze-St.Lucia, KwaZulu-N.

THONGASOLFUGL, Cinnyris neergaardi, (Neergaard’s Sunbird) 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

GRÅSPURV, Passer domesticus, (House Sparrow) Sett alle dager på turen, fra 3-50 ind pr. dag. Rimelig jevnt fordelt på ulike lokaliteter og landskap. KRAALSPURV, Passer diffusus, (Southern Grey-headed Sparrow)

Sett 11 av dagene på turen. De fleste dager fra 2-10 ind. Unntaket var 23. og 24.sept. i områdene i Krüger NP, Limpopo, fra Punda Maria-Mopani og fra Mopani-Satara med hhv 50 og 60 ind.

RØDNEBBØFFELVEVER, Bubalornis niger,

AKASIESPURV, Passer motitensis, (Great Sparrow) 2 ind 20.sept ved veirasteplass og 2 ind på Sylklolerke-lokalitet, mellom Rust de Winter og Magoebaskeloef, nær Polokwanet, Limpopo. BOERSPURV, Passer melanurus,(Cape Sparrow)

2 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng og 2 ind 20.sept Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 21.sept Magoebaskeloef - Punda Maria, Limpopo. 2 ind 26.sept. Blyde River Canyon - Wakkerstroom, Mpumalanga. 50 ind 1.okt Sani Pass, Drakensberg. Koloni ved Lesotho grensestasjon. 20 ind 3.okt Memel, Free State.

BANTUSTEINSPURV, Petronia superciliaris, (Yellow-throated Petronia) 1 ind 19.sept Genuis Loci, Rust de Winter, Limpopo og 4 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-N.

SVARTMASKEVEVER Ploceus velatus

SKOGVEVER Ploceus bicolor


RØDNEBBØFFELVEVER, Bubalornis niger, (Red-billed Buffalo-Weaver) 10 ind 20.sept Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 1 ind 21.sept Magoebaskeloef - Punda Maria, Limpopo. 6 ind 22.sept. Pafuri-Punda Maria og 15 ind 24.sept. Satara Camp, Krüger NP, Limpopo,

BRILLEVEVER Ploceus ocularis

TYKKNEBBVEVER, Amblyospiza albifrons, (Thick-billed Weaver)

4 ind 19.sept. Little Eden, Bronkhorstpruit, Gauteng. 5 ind 30.sept. St.Lucia KwaZulu-Natal. 1 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZulu-Natal.

SKOGVEVER, Ploceus bicolor, (Dark-backed Weaver) 4 ind 28.sept. Mkhuze og 2 ind 30.sept. St.Lucia KwaZulu-Natal. HVITBRYNVEVER, Plocepasser mahali, (White-browed Sparrow-Weaver) 40 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo.

SVARTMASKEVEVER, Ploceus velatus, (Southern Masked-Weaver) 50 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 100+ ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 6 ind 24.sept. Mopani, Krüger NP, Limpopo - Blyde River, Mpumalanga. 2 ind 26.sept Blyde River - Wakkerstroom, Mpumalanga. 50 ind 3.okt. Memel, Free State og 10 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

LANDSBYVEVER Ploceus cucullatus

LANDSBYVEVER, Ploceus cucullatus, (Village Weaver)

20 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 10 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 10 ind 22.sept. Punda Maria-Pafuri og 3 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 20 ind 27.sept Mkhuze og 40 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. 5 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State.

SMÅMASKEVEVER, Ploceus intermedius, (Lesser Masked-Weaver)

1 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 20 ind 27.sept og 4 ind 28.sept. Mkhuze og 1 ind 29.sept. Mkhuze- St.Lucia, KwaZulu-Natal.

BRILLEVEVER, Ploceus ocularis, (Spectacled Weaver)

3 ind 29.sept. og 20 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. I tillegg hørt (antall?) 22-25.sept. Pafuri, Kruger NP - Blyde River. Limpopo. KAPPVEVER Ploceus capensis BRUNSTRUPEVEVER Ploceus xanthopterus

GULLVEVER Ploceus subaureus

SMÅMASKEVEVER, Ploceus intermedius RØDHODEVEVER Anaplectes melanotis

SVARTMASKEVEVER Ploceus velatus

SMÅMASKEVEVER Ploceus intermedius


KAPPVEVER, Ploceus capensis, (Cape Weaver)

2 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 3 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 20 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. 1 ind 1.okt. Underberg, KwaZulu-Natal. 2 ind 3.okt. Memel, Free State.

GULLVEVER, Ploceus subaureus, (Yellow Weaver)

4 ind 29.sept. og 7 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

BRUNSTRUPEVEVER, Ploceus xanthopterus, (Southern Brown-throated Weaver) 1 ind 29.sept. og 3 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

RØDHODEVEVER, Anaplectes melanotis, (Red-headed Weaver)

1 ind 22. og 23.sept. Punda Maria C. og 15 ind 24.sept. Mopani Camp, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 2.okt. Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State.

BLODNEBBVEVER, Quelea quelea, (Red-billed Quelea) 20 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 40 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 5000 ind 22.sept. Punda Maria og 2000 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. 500+ ind 3.okt trakk over pass Suikerbosrand, Gauteng.

DRAGEVEVER Euplectes progne

RØDKRAGEVEVER Euplectes ardens

DRAGEVEVER Euplectes progne

RØDBISP, Euplectes orix, (Southern Red Bishop) 50 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 2+ ind 20.sept. v/bensinstasjon nær Polokwane, Rust de Winter, Limpopo. 6 ind 3.okt Suikerbosrand, Gauteng. GULKRONEBISB, Euplectes afer, (Yellow-crowned Bishop) 10 ind 19.sept Dinkokeng/Bronkhorstpruit, Gauteng og 40 ind 26.sept. kveld ved våtmark Wakkerstroom, Mpumalanga. GULGUMPBISP, Euplectes capensis, (Yellow Bishop)

4 ind 1.okt Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal og 5 ind 3.okt, Suikerbosrand, Gauteng.

DRAGEVEVER Euplectes progne

HVITVINGEVEVER, Euplectes albonotatus, (White-winged Widowbird) 35 ind 19.sept Genuis Loci og 40 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo.

PARADISENKE Vidua paradisaea

RØDKRAGEVEVER, Euplectes ardens, (Red-collared Widowbird) 50 ind 19.sept Luiperdskloof Lodge, Bronkhorstpruit, Gauteng. 200 ind 3.okt Memel, Free State og Suikerbosrand, Gauteng. DRAGEVEVER, Euplectes progne, (Long-tailed Widowbird)

50 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 30 ind 26.sept. Blyde River Canyon - Wakkerstroom og 30 ind 27.sept Wakkerstroom, Mpumalanga. 20 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. 500 ind 3.okt Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng.

KRATTASTRILD Coccopygia melanotis

DOMINIKANERENKE, Vidua macroura, (Pin-tailed Whydah)

10 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. Enkelt individer 29.sept St.Lucia, 30 sept. bensinstasjon v/Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal og 2.okt på vei Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. 5 ind 3.okt, Suikerbosrand, Gauteng.

PARADISENKE, Vidua paradisaea, (Long-tailed Paradise-Whydah) 9 ind 24.sept Orpen Gate, Krüger NP, Limpopo. SPYDHALEENKE, Vidua regia, (Shaft-tailed Whydah) 3 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. RØDNEBBAMARANT, Lagonosticta senegala, (Red-billed Firefinch)

7 ind 19.sept Genius Loci, Rust de Winter. 20 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 50 ind 22.sept. Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

SKARLAGENAMARANT, Lagonosticta rhodopareia, (Jameson’s Firefinch)

BLÅASTRILD Uraeginthus angolensis GRØNNASTRILD Mandingoa nitidula

13 ind tilsammen sett alle dagene fra 20-24.sept. Fra Rust de Winter til Satara, Krüger NP, Limpopo. Flest 23.sept med 6 ind fra Punda Maria-Mopani, Krüger NP, Limpopo.

KRATTASTRILD, Coccopygia melanotis, (Swee Waxbill)

9+1 ind 25+26.sept. Blyde River Resort, Blyde River Canyon, Mpumalanga.

BLÅASTRILD, Uraeginthus angolensis, (Blue Waxbill) Sett alle dagene fra 19-23.sept, med maks. 50 ind 20.sept. Rust de Winter og 60 ind 22.sept Punda Maria-Pafuri, Krüger NP, Limpopo. 4 ind 28.sept. Mkhuze og 2 ind 29.sept nær Mkhuze, KwaZulu-Natal. VATREASTRILD, Estrilda astrild, (Common Waxbill) Tilsammen 111 ind sett på 8 av dagene spredt gjennom hele turen. Flest var 20 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng, 20 ind Punda Maria-Pafuri, Krüger NP, Limpopo, 26 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga og 20 ind 29.sept St.Lucia KwaZulu-Natal. GRANATASTRILD, Granatina granatina, (Violet-eared Waxbill) 6 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo.

ALVEASTRILD, Estrilda erythronotos,(Black-faced Waxbill)

4 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo.

ROSENASTRILD Hypargos margaritatus VATREASTRILD Estrilda astrild


SVARTHALEASTRILD, Estrilda perreini, (Grey Waxbill)

GULBUKIRISK Serinus flaviventris

4 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

BRONSEMANNIKIN, Spermestes cucullatus, (Bronze Mannikin)

8 ind 19.sept Genius Loci, Rust de Winter., Limpopo og 4 ind 29.sept St.Lucia KwaZulu-Natal. I tillegg sett eller hørt av guiden ytterligere 3 dager.

SKJEGGVEVER, Sporopipes squamifrons, (Scaly-feathered Finch) 10 ind 20.sept. Zaagkuildrift Rd, Rust de Winter, Limpopo. BLODSTRUPEAMADIN, Amadina fasciata, (Cut-throat Finch) 3 ind 20.sept. ved Bensinstasjon, Polokwane S, Limpopo.

VAKTELASTRILD, Ortygospiza atricollis, (African Quailfinch)

Hørt av guide 2.okt. Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State og 3.okt. Memel, Free State - Suikerbosrand, Gauteng.

STRIPEHODEIRISK Serinus gularis, GULBUKIRISK Serinus flaviventris

GRØNNVINGEASTRILD, Pytilia melba, (Green-winged Pytilia)

1 ind 19.sept Genius Loci, Rust de Winter. 20 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 20 ind 22.sept. Pafuri og 5 ind 23.sept. Punda Maria - Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

GULBRYSTASTRILD, Sporaeginthus subflavus, (Orange-breasted Waxbill) 20 ind 19.sept Dinokeng/Bronkhorstpruit, Gauteng.

ROSENASTRILD, Hypargos margaritatus, (Pink-throated Twinspot)

5 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

GRØNNASTRILD, Mandingoa nitidula, (Green Twinspot)

3 ind 30.sept. Campingplass ved elveoset St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SAVANNEIRISK, Serinus mozambicus, (Yellow-fronted Canary)

Sett alle dagene fra 22-29.sept fra Punda Maria nord i Krüger, Limpopo til St.Lucia, KwaZulu-Natal. 20-30 ind daglig i Krüger 23-25.sept. 50 ind 28.sept. Mkhuze og 100 ind 29.sept. Mkhuze - St.Lucia, KwaZulu-Natal.

DRAKENBERGIRISK Serinus symonsi

KRATTIRISK, Serinus canicollis, (Cape Canary) 1 ind 27.sept. Wakkerstroom, Mpumalanga. 3 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg - Underberg, KwaZulu-Natal. 10 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal Memel, Free State. 20 ind 3.okt. Memel - Suikerbosrand, Gauteng. GULGUMPIRISK, Serinus atrogularis, (Black-throated Canary)

20 ind 20.sept. Wolfhuiskraal Farm, Rust de Winter, Limpopo. 2 ind 26.sept Blyde River - Wakkerstroom, Mpumalanga. 10 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

SKOGIRISK, Serinus scotops, (Forest Canary)

1 ind 21.sept. Magoebaskeloef, Limpopo og 10 ind 2.okt, Marutswa, Bulwer, KwaZulu-Natal.

SAVANNEIRISK Serinus mozambicus GULBRYSTSPURV Emberiza flaviventris

GULBUKIRISK, Serinus flaviventris, (Yellow Canary)

6 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

STRIPEHODEIRISK, Serinus gularis, (Streaky-headed Seedeater) 2 ind 23.sept. Punda Maria Camp og 1 ind 24.sept Letaba Camp, Krüger NP, Limpopo. 8 ind 25.sept og 1 ind 26.sept. Blyde River, Mpumalanga. 1 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State. DRAKENBERGIRISK, Serinus symonsi, (Drakensberg Siskin) 10 ind 1.okt. Sani Pass Platået, Drakensberg, Lesotho. GULBRYSTSPURV, Emberiza flaviventris, (Golden-breasted Bunting)

1 ind 21.sept. Magoebaskeloef(?). 20 ind 22.sept. Punda Maria-Pafuri, 10 ind 23.sept. Punda Maria - Mopani og 5 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. 5 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

KAPPSPURV, Emberiza capensis, (Cape Bunting) 4 ind 1.okt. Sani Pass grense, Drakensberg, Lesotho. 6 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng.

KAPPSPURV Emberiza capensis


PATTEDYR

SVARTFOTBAVIAN Papio ursinus

SVARTFOTBAVIAN Papio ursinus

SVARTFOTBAVIAN, Papio ursinus, (Chackma Baboon) 2 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. Vanlig 22-24.sept. i Krüger NP, Limpopo, hele veien fra Punda Maria-Satara med inntil 40 ind. 200 ind 25-26. sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 3 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. 40 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, Lesotho og 6 ind 3.okt. Suikerbosrand,(?) Gauteng. VERVETAPE, Chlorocebus pygerythrus, (Vervet Monkey) 20 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. Vanlig 22-24.sept. i Krüger NP, Limpopo, hele veien fra Punda Maria-Satara med inntil 40 ind. 20 ind 28.sept. Mkhuze og 40 ind 30.sept. St.Lucia(?), KwaZulu-Natal. Cercopithecus albogularis, (Samango Monkey) 1 ind 21.sept. ved hotellet, Magoebaskeloef, Limpopo. TYKKHALEGALAGO, Otolemur crassicaudatus, (Thicktailed Bushbaby)

2 ind 22.sept. Punda Maria Camp, Krüger NP, Limpopo.

Galago moholi, (Lesser Bushbaby) Hørt (natt) 22.sept. Punda Maria Camp, Krüger NP, Limpopo. “KRATTHARE”, Lepus Saxatilis, (Scrub Hare) 5 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria og 3 ind 23.sept nattsafari Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 27.sept Wakkerstroom(?), Mpumalanga. Paraxerus palliatus, (Red Squirrel) 1 ind 30.sept. St.Lucia(?), KwaZulu-Natal. GULFOTEKORN, Paraxerus cepapi, (Tree Squirrel)

1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 10 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 20 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga.

SPRINGHARE, Pedetes capensis, (Springhare) 25 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. SKABERAKKSJAKAL, Canis mesomelas, (Blackbacked Jackal) 1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 1 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 1 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. VERVETAPE Chlorocebus pygerythrus

SVARTFOTBAVIAN Papio ursinus

VERVETAPE Chlorocebus pygerythrus

VERVETAPE Chlorocebus pygerythrus SAMANGO MONKEY Cercopithecus albogularis

GULFOTEKORN Paraxerus cepapi

SKABERAKKSJAKAL Canis mesomelas


SEBRAMANGUST, Mungos mungo, (Banded Mongoose) 5 ind 30.sept. St.Lucia sentrum, KwaZulu-Natal.

SURIKAT Suricata suricatta

SLANKMANGUST, Galerella sanguinea, (Slender Mongoose) 1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 3 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo og 3 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani, Krüger NP, Limpopo. GULMANGUST, Cynictis penicillata, (Yellow Mongoose)

Kun sett i høylandet. 3 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 4 ind både 26 og 27.sept. Wakkerstroom-området, Mpumalanga. 3 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State og 4 ind 3.okt, Memel - Suikerbosrand, Gauteng.

SURIKAT, Suricata suricatta, (Suricate)

SEBRAMANGUST Mungos mungo

ca. 5 ind 3.okt, Memel, Free State. (Ble ikke sett på stedet, men dukket opp på fotografi i etterkant!)

GENETT UB., Genetta genetta/tigrina, (Large or Small Spotted Genet) 5 ubestemte ind 22.sept. nattsafari Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. AFRIKASIVETT, Civettictis civetta, (Civet)

2 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

FLEKKHYENE, Crocuta crocuta, (Spotted hyena)

6 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 7 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo.

FLEKKHYENE Crocuta crocuta

VILLKATT, Felis silvestris, (African Wild Cat) 1 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria og 1 ind 23.sept nattsafari Mopani, Krüger NP, Limpopo. KARAKAL, Caracal caracal, (Caracal)

1 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria, Krüger NP, Limpopo.

LEOPARD, Panthera pardus, (Leopard) 1 ind 22.sept. nattsafari Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 24.sept. nær Letaba, Krüger NP, Limpopo.

FLEKKHYENE Crocuta crocuta

LEOPARD Panthera pardus

FLEKKHYENE Crocuta crocuta

LEOPARD Panthera pardus

LEOPARD Panthera pardus


SAVANNEELEFANT Loxodonta africana

SAVANNEELEFANT, Loxodonta africana, (Elephant) 4-6 ind 21-22.sept. Punda Maria, 10 ind 23.sept. Punda Maria - Mopani og 40 ind 24.sept Mopani-Satara, Krüger NP, Limpopo. KAPPKLIPPEGREVLING, Procavia capensis, (Rock Dassie) 1 ind 19.sept Bronkhorstpruit, Gauteng. 1-2 ind både 24 og 25.sept. . Blyde River Canyon, Mpumalanga. 5 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State og 2 ind 3.okt. Memel, Free State. SAVANNESEBRA, Equus burchelli, (Burchell’s Zebra)

Vanlig i Krüger, få obs. utenom. 30 ind 22.sept. Pafuri, 60 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 300 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. Noe uklart hvorvidt sebraene sett utenfor Krüger var tamdyr: 6 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 3 ind 27.sept. Wakkerstroom-området, Mpumalanga. 5 ind 30.sept. St.Lucia(?), KwaZulu-Natal. 12 ind 3.okt, Suikerbosrand, Gauteng.

STUMPNESHORN, Ceratotherium simum, (White Rhino)

7 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo og 1 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

SAVANNEELEFANT Loxodonta africana

VORTESVIN, Phacochoerus africanus, (Warthog) 3 ind (ville?) 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 6 ind 22.sept. Punda Maria, Krüger NP, Limpopo. 3 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal.

KAPPKLIPPEGREVLING Procavia capensis STUMPNESHORN Ceratotherium simum

SAVANNESEBRA Equus burchelli

STUMPNESHORN Ceratotherium simum

VORTESVIN Phacochoerus africanus


FLODHEST, Hippophotamus amphibius, (Hippopotamus)

40 ind 22.sept. Pafuri River og 2 ind 24.sept. Letaba - Satara, Krüger NP, Limpopo. 10 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. 30 ind 29.sept. og 15 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

SJIRAFF Giraffa camelopardalis

SJIRAFF, Giraffa camelopardalis, (Giraffe) 7 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, 2 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 15 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. 2 ind 27.sept. Wakkerstroom-området(?), Mpumalanga. AFRIKABØFFEL, Syncerus caffer, (Buffalo)

7 ind 21.sept. Punda Maria Camp og 20 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, 12 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 40 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo.

ELAND, Taurotragus oryx, (Eland) 10 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal og 1 ind 3.okt. Suikerbosrand, Gauteng. STORKUDU, Tragelaphus strepsiceros, (Kudu) 10 ind 21.sept. Punda Maria Camp og 35 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, 10 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 12 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo.

FLODHEST Hippophotamus amphibius

NYALA, Tragelaphus angasii, (Nyala) 40 ind 22.sept. Pafuri og 8 ind 23.sept. Punda Maria - Shingwedzi, Krüger NP, Limpopo. 30 ind 28.sept. og 5 ind 29.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. SKRIFTANTILOPE, Tragelaphus scriptus, (Bushbuck) 1 ind 21.sept. Punda Maria Camp, 2 ind 22.sept. Pafuri og 1 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. VORTESVIN Phacochoerus africanus

AFRIKABØFFEL Syncerus caffer

ELAND Taurotragus oryx

AFRIKABØFFEL Syncerus caffer


NYALA Tragelaphus angasii

HESTANTILOPE, Hippotragus equinus, (Roan)

3 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani, Krüger NP, Limpopo.

NYALA Tragelaphus angasii

ELLIPSEVANNBUKK, Kobus ellipsiprymnus, (Waterbuck) 6 ind 22.sept. Pafuri og 15 ind 24.sept. Letaba - Satara, Krüger NP, Limpopo. FJELLRØRBUKK, Redunca fulvorufula, (Reedbuck)

3 ind 24.sept. Letaba - Satara, Krüger NP, Limpopo og 2 ind 3.okt, Suikerbosrand, Gauteng.

RÅDYRANTILOPE, Pelea capreolus, (Grey Rhebuck) 5 ind 1.okt. Sani Pass, Drakensberg, KwaZulu-Natal.

HVITHALEGNU, Connochaetes gnou, (Black Wildebeest) 1 ind 26.sept. Blyde River - Wakkerstroom-området(?), Mpumalanga. (“Tamdyr” på privat farm?) STRIPEGNU, Connochaetes taurinus, (Blue Wildebeest) 2 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, 10 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 150 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. 4 ind 28.sept. Mkhuze, KwaZulu-Natal. KUANTILOPE, Alcelaphus buselaphus, (Red Hartebeest) 19.sept (tamdyr) Bronkhorstpruit og 3 ind 3.okt, Suikerbosrand, Gauteng. BLISSBUKK, Damaliscus phillipsi, (Blesbok) 19.sept (tamdyr) Bronkhorstpruit, Gauteng. HALVMÅNEANTILOPE, Damaliscus lunatus, (Tsessebe) 10 ind (ville?) 20.sept. Rust de Winter, Limpopo.

IMPALA, Aepyceros melampus, (Impala)

60 ind (ville?) 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 30 ind 21.sept. Punda Maria Camp og 300 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, 100 ind 23.sept. Punda MariaMopani og 400 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. 50 ind 28.sept. Mkhuze, 5-10 ind 29. og 30. Sept. Mkhuze - St. Lucia, KwaZulu-Natal.

SPRINGBUKK, Antidorcas marsupialis, (Springbok) 19.sept (tamdyr) Bronkhorstpruit, Gauteng.

FJELLRØRBUKK Redunca fulvorufula


KLIPPESPRINGER, Oreotragus oreotragus, (Klipspringer) 1 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo.

STRIPEGNU Connochaetes taurinus

STEINBUKKANTILOPE, Raphicerus campestris, (Steenbok)

1 ind 20.sept. Rust de Winter, Limpopo. 10 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, 4 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani og 12 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 26.sept. Blyde River - Wakkerstroom-området(?), Mpumalanga. 2 ind 2.okt Underberg, KwaZulu-Natal - Memel, Free State.

SHARPS STEINBUKKANTILOPE, Raphicerus sharpei, (Sharpe’s Grysbok) 10 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri, Krüger NP, Limpopo.

RØDDUIKER, Cephalophus natalensis, (Red Duiker) 1 ind 29.sept. og 4 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal.

BUSKDUIKER, Sylvicapra grimmia, (Common Duiker)

2 ind 22.sept. Punda Maria - Pafuri og 7 ind 23.sept. Punda Maria- Mopani, Krüger NP, Limpopo. 1 ind 25.sept. Blyde River Canyon, Mpumalanga. 1 ind 29. Sept. Mkhuze - St. Lucia, KwaZulu-Natal.

KNØLHVAL, Megaptera novaeangliae, (Humpback Whale) 2 ind 30. sept. på trekk, Blythedale Beach, KwaZulu-Natal.

STEINBUKKANTILOPE Raphicerus campestris

IMPALA Aepyceros melampus

ELLIPSEVANNBUKK Kobus ellipsiprymnus

IMPALA Aepyceros melampus


REPTILER LEOPARDSKILPADDE, Geochelone pardalis, (Leopard Tortoise) 1 ind 24.sept. Mopani - Satara, Krüger NP, Limpopo.

NILVARAN, Varanus niloticus, (Water Monitor)

1 ind 22.sept. Pafuri River Camp, Krüger NP, Limpopo.

NILKROKODILLE, Crocodylus niloticus, (Nile Crocodile) 40 ind 22.sept. Pafuri (både Pafuri og Limpopo River). 6 ind 23.sept. og 10 ind 24.sept. Pioneer Dam, Mopani, Krüger NP, Limpopo. 8 ind 30.sept. St.Lucia, KwaZulu-Natal. COMMON FLAT LIZARD Platysaurus intermedius

NILKROKODILLE Crocodylus niloticus LEOPARDSKILPADDE Geochelone pardalis

UB. SKILPADDE Mkhuze, KwaZulu-Natal

NILVARAN Varanus niloticus NILKROKODILLE Crocodylus niloticus

UB. ØGLE Blyde River Canyon

Artsrapport NoF Traveltur Sør-Afrika 2009  

Dette er en artsrapport med bilder fra vår tur til Sør-Afrika i 2009, der vi besøkte ulike biotoper med savanne, regnskog og tropiske våtmar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you