Page 1

SFI & SVA

s l e d e m o r Lä n e g o l a kat LT U R UR & KU T A N N FR Å

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Tel: 08-453 86 00 Fax: 08-453 87 90 www.nok.se info@nok.se

2013k t l SFI i dd 2 Omslag_SFI/Sva_v5.indd 1

ISBN 978-91-27-43355-7

2013

2013 01 29 10 02 2013-02-21 15:17


Det

Så här hjälper vi dig:

• • • • •

Vill du lägga en order Ring 08-657 95 00 order@forlagssystem.se Faxa 08-618 34 70

klassrummet!

Fråga om leveranser, returer och fakturor Ring 08-657 95 00 order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se Produktinformation och kundsupport 08-453 87 00 produktinfo@nok.se kundsupport@nok.se

Hos Natur & Kultur hittar du digitala läromedel,

Vill du veta mer? Gå in på www.nok.se/laromedel Ring produktinformation på 08-453 87 00 Mejla din fråga till produktinfo@nok.se Kontakta en säljare Boka in ett besök med en säljare

Självklart beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör om din kommun har ingått återförsäljaravtalet.

Martin Nyman E-post: martin.nyman@nok.se 08-453 87 67

pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning. De fungerar på de flesta digitala plattformar som

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00 info@nok.se

till exempel Mac, PC, interaktiva skrivtavlor och iPad.

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00

Digitalböcker De flesta läroböcker finns som digitalböcker där all text är inläst med naturligt tal. Dessutom finns sökbart innehåll, möjlighet att anteckna, stryka över och bokmärka samt zoomning till större text för elever som behöver.

Tina Jacobson E-post: tina.jacobson@nok.se 08-453 87 16

Mats Lagunoff E-post: mats.lagunoff@nok.se 070-602 56 00

Bertil Evertsson E-post: bertil.evertsson@nok.se 070-352 86 04

Leta efter den här symbolen: STIFTELSEN NATUR & KULTUR Natur & Kultur skapades som ett idéburet och idédrivande bokförlag. Grundaren, Johan Hansson, hade 1912 börjat ge ut böcker i politiska, sociala och vetenskapliga frågor, bland annat i en populärvetenskaplig skriftserie, ”Natur och Kultur”. Namnet tog han med sig när han, tillsammans med sin fru Jenny, 1922 bildade ett nytt förlag. De utvecklade en folkupplysande utgivning med stor spännvidd, man gav också ut psykologi, skönlitteratur och barnböcker. Johan Hansson var övertygad antinazist och gav under kriget ut flera skrifter som riktade sig mot Hitlerväldet. Dessa böcker fick spridningsförbud av de svenska myndigheterna under de första svåra krigsåren.

Genomgångar i grupp Digitalböckerna passar även utmärkt för genomgångar i grupp med hjälp av projektor eller interaktiv skrivtavla.

Digitalbok Symbolen betyder att det finns en eller flera digitalböcker med intalad text av en autentisk röst. Produkten säljs som abonnemang på webben, i de flesta fall 12 månader.

Omslag_SFI/Sva_v5.indd 2

Läromedelswebb Symbolen betyder att det finns mer material till läromedlet på webben att hämta både för lärare och elever. Läs mer på www.nok.se/laromedel.

Matti Moberg E-post: matti.moberg@nok.se 070-290 52 57

Anne Öhlander E-post: anne.ohlander@nok.se 070-271 60 75

År 1947 lät Johan Hansson ombilda förlaget till en näringsdrivande stiftelse, vars uppgift enligt urkunden är att bedriva förlagsverksamhet som skall främja näringsliv, kultur och allmänbildning samt ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. I dag har Natur & Kulturs traditionella verksamhet breddats genom att förlaget gått in som delägare i bland annat Förlagssystem (distribution) samt Bokia (bokhandel).

Smakprov På www.nok.se hittar du smakprov ur de flesta titlar.

2013-02-21 15:17


Innehåll

Webbövningar Till Mål, Framåt och Rivstart finns webbövningar som ingår i köp av läroböcker eller lärarhandledningar. I dessa lättnavigerade och tydliga webbövningar får eleverna möjlighet att öva på ord och testa sig på grammatik om och om igen.

Sfi/Sva Basläromedel

2

Sfi Studieväg 1 och 2

4

Sfi Studieväg 2 och 3

8

Svenska som främmande språk /Sfi Studieväg 3

12

Sfi Extra träning

16

Sfi/Sva/Ordböcker/Lärarlitteratur 22

Läromedelswebbar Till flera basläromedel finns en läromedelswebb med kompletterande material. Läromedelswebbarna riktar sig både till dig som lärare och direkt till dina elever och kan t ex innehålla filmer, övningar, facit, webbövningar och bedömningsunderlag.

Sva Extra träning

24, 29

Sva Basläromedel

26

SO/NO

32

Lärarlitteratur

34

Författarregister

35

Titelregister

35

Försäljningsvillkor

36

Produktion: Boostock. Omslag: Helena Lunding Hultqvist.

Leta efter den här symbolen:

Prova-på-kod Beställ gratis prova-på-koder till våra digitalböcker på www.nok.se/testkod Varje kod gäller för att prova en digitalbok i 10 dagar.

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 1

Kontakt och beställning Vill du veta mer om något av våra material? Ring 08-453 87 00 eller mejla till produktinfo@nok.se. Du kan också kontakta en säljare för att fråga eller boka ett besök. Se sista sidan för kontaktuppgifter. Där finns också beställningsuppgifter.

Priser i katalogen De priser som anges är f-priser exklusive moms (p = preliminärt f-pris). Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Fullständiga villkor för försäljning av läromedel hittar du på s 36. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

2013-02-21 15:10


SFI/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Basläromedel

Välj rätt läromedel för sfi och svenska som andraspråk! Läromedel för vuxna och ungdomar i de olika skolformerna På detta uppslag ser du alla basläromedel samt yrkesinriktade böcker och vilka kurser de passar för. Läs mer om dem i katalogens första del. Där finner du också övriga titlar för sfi.

Läromedel för elever i grund- och gymnasieskolan I katalogens senare del presenteras alla basläromedel och övriga titlar i svenska som andraspråk för barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan.

Kurs C

2, s 8 NYHET! Mål 2

Kurs B

Framåt C C, s 5

Svenska till max 1, s 15

Kurs B

Mål 1 1, s 8

Framåt B, s 5 F å B

Kurs A

Framåt F åt B B, s 5

max, s 15 Svenska till max

Studieväg 2 sfi

F Framåt A, s4

Studieväg 1 sfi 2

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 2

2013-02-21 15:10


Motsvarande gymnasium

SFI/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Basläromedel

Sva 1

Ta för dig! s 29

Respons, R s 28

Grundläggande sva

Nya Mål 3, s 17

Grundläggande sva

Ta för dig! s 29

Rivstart B1+B2, s 12

Svenska till max 2, s 15

Rivstart yrkesliv yrkesliv, s 14

Kurs D

Yrkessvenska i äldreomsorgen, s 21, studieväg 3

Kurs D

Svenska till max 2, s 15

Kurs C

NYHET! Mål 1 och 2, s 8

Svenska S enska till max 1, s 15

Studieväg 3 sfi

yrkesliv Rivstart yrkesliv, s 14, studieväg 3

Rivstart B1+B2, s 12

Ri t t Rivstart A1+A2, s 12

Motsvarande grundskola årskurs 4–9

Svenska i Sagor och Mitt Mit tt i mål mål, s 17 sanningar, s 17 sikte, s 17

F Framåt åt å yrkesinriktade k i ik d bö böcker, k s 6, studieväg 2 och 3

Kurs C

Framåt y yrkesinriktade böcker, s 6, studieväg 2 och 3

Kurs B

Sju jobb, s 20, studieväg 1 och 2

Yrkesinriktade böcker för studieväg 1, 2 och 3

3

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 3

2013-02-21 15:10


SFI STUDIEVÄG 1 OCH SVENSKA 2 Basläromedel

Framåt Serien Framåt är i första hand tänkt för elever med ingen eller kort skolbakgrund som läser Utbildning i svenska för invandrare studieväg 1 och 2, kurserna A, B och C samt motsvarande inom andra skolformer.

Framåt A Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på Utbildning i svenska för invandrare, studieväg 1, kurs A och motsvarande. Framåt A består av tre textböcker, lärarhandledning, elev-cd samt lektioner på USB. I textböckerna kombineras ordbildsmetoden med ”specifik” bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund. Ordförrådet utökas Böckernas innehåll är ordnat i teman och ordförrådet repeteras och utökas systematiskt. Innehållet i textböckerna ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. De lär sig tyda bilder och abstrahera samt ta ansvar för sina studier.

Lärarhandledning med cd-skivor Till de tre textböckerna i Framåt A hör en konkret och omfattande lärarhandledning med två cd-skivor. Förutom ljudinspelningar av texterna innehåller skivorna kopieringsunderlag för nästan alla sidor i de tre textböckerna. Intalningarna av texterna är gjorda med ett vardagligt uttal som är bra för helfrasinlärning och innehåller långa pauser. Den långa pauseringen gör att elev-cd:n blir ett stöd för eleverna vid läsinlärningen och självstudierna.

Underlätta förförståelsearbetet med färdiga lektioner på USB-minne Till de tre textböckerna finns ett USB-minne med färdiga lektioner (PowerPoint) till merparten av sidorna i böckerna. Använd dem, så har du väl förberedda lektioner där arbetet med förförståelsen underlättas.

På USB-minnet finns även en speciell läsinlärningsmapp. Fler lärartips och läsning om att arbeta med analfabeter finns i Att undervisa analfabeter (s 34) av Margareta Mörling.

4

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 4

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG SVENSKA 1 OCH 2 Basläromedel

Framåt B och C Framåt B är tänkt för vuxna med kort skolbakgrund som läser Utbildning i sfi kurs B eller motsvarande. Framåt C är avsedd för sfi kurs C. Texterna utgår från vardagliga situationer med många dialoger som direkt ger eleven ett användbart språk. Texter på två nivåer Sex teman bearbetas i Framåt B. Till alla teman finns texter på två nivåer för att ge eleverna en grund att börja med och sedan en högre nivå att fortsätta med. Nya elever kan lätt komma in i undervisningen genom att börja med de enklare nivåerna i varje tema. Baktill i boken finns ett avsnitt, ”Det här ska du kunna”, för de elever som är nybörjare och/eller behöver repetera grunderna. En elev-cd med alla texter och dialoger ingår. I Framåt C finns teman med texter på grundläggande nivå och på målinriktad nivå. Nya elever kan börja på den enklare nivån. En elev-cd med alla texter och dialoger ingår. Grammatiken är funktionell och ger eleverna möjlighet att se och diskutera mönster och strukturer i språket. Det är lätt att ge individuella uppgifter i textböcker, övningsböcker, på webben eller med material från lärarhandledningarna. Övningsböcker för självstudier Övningarna är utformade för att passa självstudier och eleverna kan i sin egen takt repetera och befästa varje moment. Facit finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen. Både text- och övningsbok innehåller många bilder som konkretiserar texterna om situationer och miljöer i Sverige.

Lärarhandledningar Till Framåt B och Framåt C finns omfattande lärarhandledningar med cd-skivor där du bland annat finner lektionsförslag och extramaterial. Till varje tema i textböckerna finns hörövningar och tester.

Komplett för elever med ingen eller kort skolbakgrund Digitalt extramaterial på Läromedelswebben Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Yrkesinriktade böcker

Digitalböcker Framåt A, B och C finns även som digitalböcker med inläst text. Dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd den gärna för genomgångar med projektor.

Författare: Margareta Mörling, Thyra Brusewitz, Bodil Renlund, Sara Gombrii FRAMÅT A Textbok 1

27-72310-8

Textbok 1 Digitalbok ljud

27-42583-5

64 s

99:-

Textbok 2

27-72311-5

64 s

99:-

Läromedelswebb

Textbok 2 Digitalbok ljud

27-42584-2

Textbok 3

27-72312-2

64 s

99:-

Till Framåt A, B och C hör en läromedelswebb med extramaterial och fri tillgång till interaktiva ord- och grammatikövningar där eleverna kan träna mer i sin egen takt. Gå in på www.nok.se/laromedel

Textbok 3 Digitalbok ljud

27-42585-9

Lärarhandledning med två cd-skivor

27-72313-9

Elev-cd (mp3) till Textbok 1, 2, 3

27-41297-2

99:-

Lektioner på USB

27-41831-8

996:-

50:50:50:142 s

1254:-

FRAMÅT B Textbok med cd (mp3)

27-41672-7

Textbok Digitalbok ljud

27-42586-6

176 s

239:-

Övningsbok

27-41673-4

176 s

166:-

Övningsbok Digitalbok ljud

27-42720-4

Lärarhandledning med cd

27-41674-1

275 s

832:-

Textbok med cd (mp3)

27-72317-7

176 s

239:-

Textbok Digitalbok ljud

27-42587-3

Övningsbok

27-72318-4

176 s

166:-

176 s

834:-

119:166:-

FRAMÅT C

Övningsbok Digitalbok ljud

27-43222-2

Lärarhandledning med cd

27-72319-1

119:166:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

5

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 5

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG SVENSKA 2

Framåt yrkesinriktade böcker Uppmuntra elevernas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.

Bakom ratten – Att arbeta med transport

Idas arbetsvecka – Att arbeta inom vård och omsorg

Huvudpersonerna i boken berättar om sitt arbete som chaufför: de kör taxi, lastbil, buss och tunnelbana. Eleverna får både lära känna deras vardag och höra om mer ovanliga händelser. Boken tar också upp grundläggande svenska trafikregler.

Ida arbetar i hemtjänsten och vi får följa hennes och kollegernas skiftande arbetsuppgifter under en vecka. Texterna behandlar vardagliga situationer inom vård och omsorg, men också hur man söker jobb. Ordförrådet och övningarna spänner över hela vårdområdet.

Hos Karlssons – Att arbeta på restaurang och i storkök

Vinklar och rör – Att arbeta med teknik

Eleverna får bekanta sig med Stig och hans anställda i restaurangen Karlssons. Boken beskriver en arbetsdag från morgon till sen kväll och hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.

Fyra högaktuella tekniska områden presenteras i boken: VVS, sopor och avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna får möta en VVS-företagare, en chef på ett renhållningsföretag, en maskintekniker på Stockholm Vatten och ett skyddsombud på IF Metall.

Förskolan Liljan – Att arbeta inom barnomsorg Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Harrys hörna – Att arbeta inom handel Här får eleverna bekanta sig med Harry och hans sex anställda i mataffären Harrys hörna. Texterna behandlar vardagliga situationer i en svensk mataffär, men också hur man söker jobb och hur det är att ha eget företag.

Digitalböcker Framåt yrkesinriktade böcker finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud. Författare: Märta Johansson, Torbjörn Hansen, Helene Österlund, Gunnel Bergström FRAMÅT YRKESINRIKTADE BÖCKER Bakom ratten - Att arbeta med transport

27-72324-5

Bakom ratten Digitalbok ljud

27-42589-7

Hos Karlssons - Att arbeta på restaurang och i storkök

27-72326-9

Hos Karlssons Digitalbok ljud

27-42592-7

64 s

99:49:-

64 s

99:49:-

Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg

27-72322-1

Förskolan Liljan Digitalbok ljud

27-42590-3

Harrys hörna - Att arbeta inom handel Harrys hörna Digitalbok ljud

27-72323-8 27-42591-0

80 s

99:49:-

Idas arbetsvecka - Att arbeta inom vård och omsorg

27-72320-7

64 s

99:-

Idas arbetsvecka Digitalbok ljud

27-42594-1

Vinklar och rör - Att arbeta med teknik

27-72325-2

Vinklar och rör Digitalbok ljud

27-42593-4

80 s

99:49:-

49:80 s

99:49:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

6

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 6

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG 1 OCH 2

!

NYHET

Arbetet med förförståelsen är grundläggande. Då jobbar man med ett ordförråd som byggs upp, repeteras, befästs och succesivt utökas. Därför föregås många uppslag av några sidor på vilka de nya orden och begreppen redan introducerats.

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsett för Utbildning i svenska för invandrare studieväg 1 och 2 samt svenska som andraspråksundervisningen i grundskolans förberedelseklasser och språkintroduktion på gymnasiet. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund. Materialet består av elevbok med skrivrader samt digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning.

Språk- och ämnesutveckande Levande bilder Digital lärarhandledning med många konkreta tips

NYHET!

Ur lärarhandledningen.

Lärarhandledning Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och innehåller värdefull vägledning för dig som arbetar med nyanlända elever. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förståelse. Intalning av texterna i Läroboken finns i lärarhandledningen.

Författare: Margareta Mörling OMVÄRLDSKUNSKAP PÅ MYCKET LÄTT SVENSKA Lärobok

27-42713-6

154:-

Lärarhandledning (pdf+mp3)

27-42714-3

999:-

7

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 7

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG 2 OCH SVENSKA 3 Basläromedel

!

NYHET

Mål Populära Mål 1 och 2 är i första hand tänkta för nybörjare som läser Utbildning i svenska för invandrare studieväg 2, dvs kurs B och C, och motsvarande nivå inom andra skolformer. Mål är en komplett kurs där alla färdigheter tränas i läroboken. Grammatikprogressionen är långsam och trygg. En minigrammatik baktill i läroboken innehåller alla moment som tas upp. Läroböckernas texter, dialoger och övningar hålls ihop av ett fast persongalleri: människor i olika åldrar och livssituationer som eleverna blir alltmer bekanta med. Nyheter i Mål I 4:e upplagan av Mål har vi förnyat med ett mer autentiskt utseende med fler foton och moderna och aktuella genrer som blogg, mejl, sms etc. så att eleverna kan relatera texterna till sin vardag. Mål är anpassad efter den senaste kursplanen och betygskriterierna. För att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd längst bak i boken. Hänvisningar till övningsboken I läroboken får eleverna löpande hänvisningar till övningsboken. Det är en förbrukningsbok med övningar på, under och över lärobokens nivå. Här kan eleverna utveckla sin kommunikativa förmåga genom att arbeta både skriftligt och muntligt med sådant som tas upp i läroboken.

8

Mycket prat Från första stund får eleverna ord och fraser som de kan använda direkt i sin vardag. I varje kapitel ligger fokus på ett eller två teman. Det innebär att man arbetar intensivt med ordförrådet inom respektive tema. Dialoger med vardagsfraser följs upp med hörövningar och ofta också med några ytterligare talövningar. Det blir mycket prat i klassrummet för både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen att samtala, både i par och i grupp. Uttalsmarkeringen i Mål är i denna upplaga utbytt mot konsonantmarkering, som är den mest utbredda inom svenska som andraspråk idag.

Anpassad efter den senaste kursplanen och betygskriterierna Vardagliga aktuella textgenrer Tydlig grammatisk progression Extramaterial på läromedelswebben

Läromedelswebb Till Mål hör en läromedelswebb med extramaterial och tillgång till interaktiva ord- och grammatikövningar där eleverna kan träna mer i sin egen takt. Gå in på www.nok.se/laromedel

Digitalböcker Mål läroböcker finns även som digitalböcker med inläst text med naturligt tal. Digitalböckerna har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 8

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG 2 OCH 3 Basläromedel

Personerna som eleverna får följa genom böckerna är fotograferade.

Uttalsmarkeringarna är utbytta mot konsonantmarkering, som är vanligast i svenska som andraspråk.

Långsam systematisk grammatikgenomgång. Aktuella genrer som blogg, mejl och sms gör att eleverna kan relatera skriften till sin vardag. I varje kapitel finns Vi frågar, hämtat från tidningsvärlden.

9

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 9

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG 2 OCH SVENSKA 3 Basläromedel

Mål Lärarhandledning Lärarhandledningen till Mål 1 innehåller ett mycket omfattande material och tillsammans med läroboken och övningsboken är den till stor hjälp i undervisningen. Starkt stöd för muntlig kommunikation Materialet består av en tryckt del med med fyra bifogade cd-skivor: en med hörförståelsedelen till testerna och två med alla texter och hörövningar till läroboken samt en med alla kopieringsunderlag, extramaterial samt tester. Färgbilderna på skivan med pdf:er är ett bra stöd för samtal och diskussion. De kan visas med hjälp av projektor eller skrivas ut på vanligt sätt. Förutom många mindre illustrationer av enskilda ord är alla huvudsakliga foton och illustrationer från läroboken finns med. Tester Testerna är anpassade både efter den nya kursplanen för Utbildning i svenska för invandrare men även efter sfi-provens struktur/nivå, vilket förbereder eleven väl inför dessa. Hörförståelsedelen är inspelad med ett naturligt tal. Läraren kan välja att med hjälp av projektor visa i helklass eller skriva ut som vanligt.

Illustrationer ur läroboken med och utan ord.

NYHET! Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, Åke Viberg MÅL 1 TREDJE UPPLAGAN

MÅL 1 FJÄRDE UPPLAGAN Lärobok med cd (mp3)

27-42561-3

Lärobok Digitalbok ljud

27-42749-5

Övningsbok

27-42634-4

Lärarhandledning med cd

27-42658-0

259 s

297:99:-

160 s 244 s

155:-

Övningsbok

27-50610-7

160 s

155:-

Lärarhandledning med cd

27-50611-4

244 s

887:-

Ersättnings elev-cd

27-42521-7

52:-

Ersättnings lärar-cd (3 st cd)

27-42523-1

106:-

1190 :-

MÅL 2 TREDJE UPPLAGAN MÅL 2 FJÄRDE UPPLAGAN Lärobok med cd (mp3)

27-42958-1

Lärobok Digitalbok ljud

27 42978-9

Övningsbok

27-42979-6

Lärarhandledning med cd (utk ht 2013)

27-43367-0

256 s 160 s 300 s

Lärobok med cd (mp3)

27-50612-1

224 s

297:-

p 297:-

Övningsbok

27-50613-8

160 s

153:-

p 99:-

Lärarhandledning med cd

27-50614-5

248 s

887:-

p 155:-

Ersättnings elev-cd

27-42522-4

52:-

Ersättnings lärar-cd (3 st cd)

27-42524-8

106:-

p 995:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

10

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 10

2013-02-21 15:11


SFI STUDIEVÄG 2 OCH 3 Basläromedel

Författare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf MÅLGRAMMATIKEN Svensk grammatik på albanska

27-50266-6

184 s

215:-

Svensk grammatik på arabiska

27-50147-8

224 s

221:-

160 s

221:-

152 s

221:-

176 s

221:-

Svensk grammatik på arabiska Digitalbok

27-42767-9

Svensk grammatik på engelska

27-50252-9

Svensk grammatik på engelska Digitalbok

27-42768-6

Svensk grammatik på finska

27-50256-7

Svensk grammatik på finska Digitalbok

27-42763-1

Svensk grammatik på franska

27-50251-2

Svensk grammatik på franska Digitalbok

27-42764-8

111:-

111:-

111:-

111:-

Svensk grammatik på grekiska (p-o-d) 27-50143-0 Svensk grammatik på grekiska Digitalbok

27-42941-3

Svensk grammatik på persiska

27-50243-7

Svensk grammatik på persiska Digitalbok

27-42765-5

Svensk grammatik på polska

27-50245-1

Svensk grammatik på polska Digitalbok

27-42760-0

221:111:256 s

221:-

160 s

221:-

111:-

111:-

Svensk grammatik på rumänska (p-o-d) 27-50148-5

Målgrammatiken Den populära Målgrammatiken är en svensk grammatik som finns bearbetad och översatt till ett flertal språk. Målgrammatiken visar steg för steg hur svenska språket är uppbyggt och täcker de viktigaste reglerna när det gäller satsens byggnad, ordens böjning samt uttal och stavning. Alla grammatiska termer förklaras första gången de används. Den svenska versionen av Målgrammatiken, som är avsedd för läraren, förklarar hur versionerna på olika språk skiljer sig från varandra. Det gör det lättare att förstå bakgrunden till de svårigheter elever med olika modersmål har. Digitalböcker Målgrammatiken finns nu som digitalbok för flera språk. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion.

221:-

Svensk grammatik på rumänska Digitalbok

27-42844-7

Svensk grammatik på ryska

27-50264-2

192 s

221:-

Svensk grammatik på serbokroatiska

27-50145-4

160 s

221:-

111:-

Svensk grammatik på serbokroatiska Digitalbok 27-42762-4

111:-

Svensk grammatik på somaliska

27-50258-1

184 s

221:-

Svensk grammatik på spanska

27-50255-0

168 s

221:-

Svensk grammatik på spanska Digitalbok

27-42757-0

Svensk grammatik på svenska

27-50149-2

184 s

221:-

Svensk grammatik på svenska Digitalbok

27-42758-7

Svensk grammatik på thailändska

27-50267-3

256 s

221:-

Svensk grammatik på tigrinska

27-50260-4

200 s

221:-

Svensk grammatik på turkiska

27-50247-5

172 s

221:-

Svensk grammatik på turkiska Digitalbok

27-42754-9

Svensk grammatik på tyska

27-50249-9

180 s

221:-

Svensk grammatik på tyska Digitalbok

27-42755-6

111:-

111:-

111:-

111:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

11

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 11

2013-02-21 15:11


SVENSKA SOM FRÄMMANDE SVENSKASPRÅK/SFI STUDIEVÄG 3 Basläromedel

Snabb progression Uppmuntrar till aktiv kommunikativ språkinlärning Bygger på Europarådets nivåskala (CEFR)

Rivstart A1+A2 och B1+B2 Rivstart är en enspråkig nybörjar- och fortsättningskurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt. Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet. Teman och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Rivstart A1+A2 täcker nivå A1 och A2. Den passar sfi-undervisningen studieväg 3, kurs C och motsvarande nivå inom andra utbildningar. Rivstart B1+B2 omfattar nivå B1, B1+ och B2-. Boken kan användas på sfi studieväg 3, kurs D samt på grundläggande sva och motsvarande nivå inom andra utbildningar. I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.

12

Textböcker Övningarna i textböckerna är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Längst bak i böckerna finns ett utförligt avsnitt om uttal samt uttalsövningar och där finns också en minigrammatik. Med Textbok A1+A2 följer en elev-cd med bokens texter, hörövningar och uttalsövningar i mp3-format samt texter till hörförståelse och facit till text- och övningsböckerna som pdf-filer. Cd:n till Textbok B1+B2 innehåller bokens texter, hörövningar, uttalsövningar samt övningsdialoger. Övningsböcker I textboken introduceras grammatiska moment som följs upp med systematiska övningar i övningsboken. Uppgifterna här lämpar sig väl för självstudier/hemarbete.

Digitalböcker Rivstart läroböcker och övningsböcker finns även som digitalböcker med inläst text med naturligt tal. Digitalböckerna har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor. Lärarhandledningar Här finns råd och tips för arbetet med Rivstart. Dessutom finns en utförlig genomgång av svenskt uttal med många praktiska tips. En mängd kopieringsunderlag med bl a extra övningar, tester och manus till textbokens hörövningar finns också här. Läromedelswebb Till Rivstart hör en läromedelswebb med extramaterial som t ex grammatik- och ordövningar. Där ligger också text- och övningsbokens facit, hörövningstexter, framstegstester med facit, övningsdialoger samt verblista. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. Gå in på www.nok.se/ laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 12

2013-02-21 15:12


SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK/SFI STUDIEVÄG 3 Basläromedel

Tydlig kommunikativ grammatik.

Aktuella textgenrer.

Fraser för aktiv muntlig kommunikation.

Rivstart bygger på Europarådets nivåskala (CEFR) och Swedex, en examen i svenska som främmande språk i Sverige och utomlands. Se www.swedex.info för mer information.

”Språkfokus”, en kort och tydlig grammatikgenomgång anpassad efter texten. ”Språkliga verktyg”, dvs fraser som stöd för träning i muntlig interaktion.

Aktuella textgenrer som t ex mejl.

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm RIVSTART A1+A2 Textbok med cd (mp3)

27-66685-6 240 s 272:-

A1+A2 Textbok Digitalbok ljud 27-42498-2

272:-

A1+A2 Övningsbok

27-66686-3 160 s 178:-

A1+A2 Övningsbok Digitalbok ljud

27-42666-5

178:-

A1+A2 Lärarhandledning

27-66683-2 170 s

611:-

B1+B2 Textbok med cd (mp3)

27-66687-0 240 s 272:-

B1+B2 Textbok Digitalbok ljud 27-42499-9 B1+B2 Övningsbok

272:-

27-66688-7 160 s 178:-

B1+B2 Övningsbok Digitalbok ljud

27-42668-9

178:-

B1+B2 Lärarhandledning

27-66684-9 120 s

611:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

13

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 13

2013-02-21 15:12


SVENSKA SOM FRÄMMANDE SVENSKASPRÅK/SFI STUDIEVÄG 3

!

NYHET

Språkliga verktygsrutor för muntlig interaktion.

Diskussionsövningar med stödfraser.

Texter om kulturella företeelser/ koder på en arbetsplats.

Språkutvecklande skrivuppgifter.

Rivstart Yrkesliv - fungerande svenska på jobbet! Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkeskategorier. Språklig och kulturell kompetens Målgruppen är personer som redan jobbar i Sverige men som inte har börjat använda svenska på arbetet och personer som är på väg ut i det svenska arbetslivet. Boken innehåller texter och övningar med fokus på det språk och den kulturella kompetens man behöver för ett yrkesliv i Sverige. Nivån är B1 och uppåt enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller motsvarande kurs D i utbildning i svenska för invandrare. Innehåll Boken innehåller integrerade övningar som tränar eleven i att läsa, skriva, tala och förstå.

De många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket och tips och träningsuppgifter ges för tänkbara situationer där muntlig färdighet krävs. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet. Hörövningarna och bokens texter är inlästa med naturligt talad svenska och för att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd med mp3- filer där alla texter och hörövningar finns inspelade. En minigrammatik baktill i boken ger en översikt över den grammatik eleverna behöver. Facit ligger längst bak i boken. Manus till hörövningarna ligger på www.nok.se/laromedel

Kulturell kompetens i arbetslivet Allsidiga kommunikativa övningar

NYHET! Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm RIVSTART YRKESLIV Lärobok (allt-i-ett bok) med cd (mp3)

27-42571-2 128 s

159:-

14

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 14

2013-02-21 15:12


SFI STUDIEVÄG 2 OCH 3 Basläromedel

Webbplatserna innehåller: • Övningsöversikter • Hörförståelseövningar • Uttalsövningar • Skrivövningar • Övningar i läsförståelse • Övningar i att förstå bilder • Övningar med autentiskt språk • Diktamen

• Repetitionsuppgifter • Ordlistor och inläsningar av bokens texter • Studietips • Boktips • Filmtips • Musiktips • Länkar

Titta på demonstrationsfilmen och prova övningarna på www.svenskatillmax.se.

Svenska till max Svenska till max är ett engagerande läromedel för ungdomar på gymnasiets språkintroduktion och vuxna som läser Utbildning i svenska för invandrare kurs B–D med siktet inställt på att studera vidare. Svenska till max består av tre textböcker och tre webbplatser. Du och dina elever går gemensamt igenom texter och uppgifter i boken och därefter arbetar eleverna i sin egen takt med att befästa och fördjupa sina kunskaper på bokens webbplats. Där har de tillgång till hundratals interaktiva övningar, länkar och dokument att skriva ut. Många övningstyper på webbplatserna De tre webbplatserna ersätter helt och hållet traditionella övningsböcker och erbjuder många fler övningstyper. Inför arbetet med ett kapitel skriver eleverna ut en övningsöversikt med skrivrader för planering och uppföljning. På webbplatsen till varje kapitel finns många olika typer av övningar, t ex i hörförståelse, uttal, läsförståelse och diktamen. Det finns också länkar till studietips, boktips, filmtips och musiktips. Läsa och skriva I Svenska till max får eleverna spännande

läsupplevelser och många tips på böcker, t ex Läsa till max som erbjuder läsning på olika språkliga nivåer. I samband med läsningen sker skrivutvecklingen. Som inspiration för det egna skrivandet finns förutom skönlitteratur också varierade skrivuppgifter med anknytning till elevernas verklighet och vardag. Eleverna analyserar olika textgenrer och arbetar med struktur, syfte och mottagare. Studieförberedande Med Svenska till max som stöd kan alla hitta den strategi som passar dem bäst. Eleverna arbetar utifrån egna målformuleringar och reflekterar över sin egen språkinlärning. På detta sätt erövrar de verktyg för att lära sig sitt nya språk och de blir medvetna om sitt eget ansvar i inlärningsprocessen. Bredden i texter och övningar gör att Textbok 2 också kan användas av elever som förbereder sig för att klara årskurs 9-provet (svenska som andraspråk på grundläggande nivå).

Övningsmaterial på webben Systematisk läsutveckling Förbereder eleverna för vidare studier

Författare: Maria McShane SVENSKA TILL MAX Kurs B och C Nybörjarbok

27-40775-6

Webbplats till Nybörjarbok (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40776-3

31:-

Textbok 1

27-40737-4

196 s 253:-

Webbplats till Textbok 1 (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40738-1

63:-

Kurs D Textbok 2

27-40778-7

172 s 220:-

Webbplats till Textbok 2 (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40779-4

63:-

64 s

77:-

Läs mer på www.svenskatillmax.se

15

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 15

2013-02-21 15:12


SFI Extra träning

Syntaxboken – Svensk satslära i teori och praktik Syntaxboken är en läro- och övningsbok i svensk grammatik för dem som studerar svenska som andraspråk/svenska som främmande språk på avancerad nivå, dvs på de nivåer som i Europarådets nivåbeskrivning kallas B2 och C1/C2. Boken fokuserar på de tre största problemområdena för dem som lär sig svenska: ordföljd i olika satstyper, tempus och bestämdhet. Många av övningarna passar också bra för muntlig träning, s k automatisering. Tanken är att eleven övar i så snabbt tempo som möjligt för att förbättra sin muntliga språkbehärskning. Syntaxboken är tänkt för att kunna användas såväl i undervisning i svenska utomlands som i behörighetsgivande kurser, i gymnasiet, inom olika typer av vuxenutbildning liksom i högskolans grundkurser i svenska som andraspråk. Facit baktill i boken gör att boken också passar bra för självstudier.

NYHET! Författare: Håkan Rosenqvist SYNTAXBOKEN Syntaxboken med facit

27-42858-4 112 s

153:-

Uttalsboken Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Boken går från språkets ljud till ord, fras och yttrande. Först presenteras vokal- och konsonantljuden med så kallat centralsvenskt uttal. Därefter kommer ordbetoning och satsbetoning som skapar språkets melodi. Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar.

Författare: Håkan Rosenqvist UTTALSBOKEN Uttalsboken med cd (mp3)

27-40645-2

Uttalsboken Digitalbok ljud

27-42789-1

96 s

211:106:-

16

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 16

2013-02-21 15:12


SFI STUDIEVÄG 3 Basläromedel

Mitt i mål Mitt i mål är tänkt för sfi kurs D och motsvarande nivå inom andra skolformer och vänder sig till både ungdomar och vuxna. I textboken finns olika typer av texter, alltifrån berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Genom boken löper en skrivkurs och en kurs som behandlar lärande. På www.nok.se finns ordlistor med vanliga och viktiga ord ur texterna med förklaringar och plats att översätta till sitt eget språk.

Författare: Eva Hansson Ström, Jenny Uddling, Harriet Risérus MITT I MÅL Textbok med elev-cd

27-50599-5 192 s

263:-

Lärar-cd (textbokens texter)

27-88264-5

898:-

Övningsbok

27-50600-8 128 s

125:-

Sagor och sanningar Sagor och sanningar är tänkt för sfi kurs D och motsvarande nivå inom andra skolformer. Varje kapitel i läroboken innehåller en faktatext och en berättelse. Faktatexten följs av övningar i läsförståelse och grammatik, muntliga övningar, läsoch skrivövningar samt hörövningar. Cd ingår. Alla texter och hörövningar i läroboken samt hörövningarna till testerna finns inspelade på en lärar-cd.

Författare: Torun Eckerbom, Eva Söderberg, Helene Österlund SAGOR OCH SANNINGAR Lärobok med facit och elev-cd

27-50576-6 208 s

241:-

Lärarhandledning

27-50577-3

379:-

Lärar-cd

27-86118-3

898:-

27-40736-7 168 s

179:-

110 s

Svenska i sikte Svenska i sikte är ett kompletterande material tänkt för sfi kurs D. Boken är indelad i fem teman: Fantastiskt, Mänskligt, Brottsligt, Berättat och Samhällsnyttigt. Inom dessa teman finns underhållande och engagerande texter som speglar speciellt svenska företeelser. Efter varje text följer övningar som är inriktade på läsförståelse, muntlig kommunikation och fri skriftlig produktion.

Författare: Thérèse Stringer SVENSKA I SIKTE Lärobok

Nya Mål 3 Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå och förutsätter kunskaper motsvarande godkänd sfi kurs D. Läroboken innehåller obearbetade skönlitterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ordkunskap och fördjupning. Samtliga texter finns inlästa och cdboxen innehåller tre skivor.

Författare: Harriet Risérus, Åke Sandahl, Sune Stjärnlöf, Margareta Lindström, Gunilla Serin NYA MÅL 3 Lärobok

27-50589-6 320 s

253:-

Cd-box (3 cd)

27-88360-4

992:-

Övningsbok

27-50590-2

176 s

163:-

Facit till övningsbok

27-50596-4

16 s

59:-

17

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 17

2013-02-21 15:12


SFI Extra träning

Enkla grammatikövningar. Tydliga instruktioner.

Illustrationer som underlättar språkinlärningen.

!

NYHET

Häftena börjar på en enkel nivå med framförallt ordträning till att senare även innehålla kortare och längre texter med övningar. Alla häften är i A4-format.

Extra! Läs- och skrivträning på mycket lätt svenska Extra! består av fyra arbetshäften i olika nivåer för sfi kurs B. Här tränar eleverna läsning med bl a ordträning och innehållsfrågor på text. Det finns även enkla grammatik- och skrivövningar. Fyra olika nivåer Häftena har en progression och följer kunskapsnivå för kurs B i utbildning i svenska för invandrare. Läraren kan välja häfte så att eleven får träna extra utifrån sin specifika språknivå. Texter och uppgifter stiger i svårighetsgrad och eleven kan tydligt se sin utveckling. Färdigheter som tränas är läsa och skriva genom ord och grammatikövningar. Teman Eleven får genom alla häften följa familjen Andersson och deras grannars liv och vardag och övningarna är på så sätt satta i ett sammanhang och igenkänningsfaktorn underlättar inlärningen.

Arbeta på egen hand Instruktioner och övningar är mycket lätta för eleven att förstå och arbeta med på egen hand. Häftena kan smidigt användas som komplement till kursboken och möjliggör en individualiserad undervisning. Facit finns till alla övningar och läraren kan själv välja att ta in och rätta elevens arbete eller ge facit till eleven för självrättning. Facit finns som pdf på www.nok.se/laromedel och är kostnadsfritt.

Systematisk långsam progression Enkelt att individualisera undervisningen Enkelt att arbeta med på egen hand

NYHET! Författare: Margaretha Svensson EXTRA! Extra! 1

27-42863-8

52 s

Extra! 2

27-42864-5

52 s

49:49:-

Extra! 3

27-42865-2

52 s

49:-

Extra! 4

27-42866-9

52 s

49:-

18

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 18

2013-02-21 15:12


SFI Extra träning

Sammanställning av egen vokabulär inom temat. Texttyper som eleven stöter på i vardagen (annonserna).

Mönstertexter som eleven har användning för inför arbetslivet.

NYHET

!

Övningar som eleven lätt kan arbeta med på egen hand. Facit finns i boken.

Övningssekvenser i små steg.

Skriv i vardagen! Låt dina elever arbeta med skrivuppgifter med mönstertexter. Skriv i vardagen är en arbetsbok med blandade skrivövningar för sfi kurs B och kurs C. Övningar Skriv i vardagen innehåller övningssekvenser i små steg som förbereder eleven för vardagliga situationer där skrift behövs. Eleven får möta formella och informella mönstertexter och skriver utifrån dessa egna texter. Teman Materialet är anpassat efter teman i nya kursplanen för Utbildning i svenska för invandrare kurs B och kurs C och är därför en bra förberedelse för nationella provet för respektive kurs. Materialet är rikt på illustrationer vilket underlättar för förståelsen.

Arbeta på egen hand Läromedlet har enkla instruktioner och passar därför även för elever som gärna tränar på egen hand. Denna flexibilitet ger läraren möjlighet att individualisera undervisningen i gruppen. Skriv i vardagen är en arbetsbok med facit.

Skrivutvecklande övningar Aktuella övningar för elevens vardag Självständigt material med facit

NYHET! Författare: Elke Burger Översättning: Mateusz Moskowicz SKRIV I VARDAGEN! Skriv i vardagen

27-42885-0

56 s

59:-

19

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 19

2013-02-21 15:12


SFI Extra träning

Sju familjer, jobb och dagar ”Sju”-böckerna är i första hand tänkta för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men de passar också för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion. Ordförrådet i böckerna är begränsat, men det förutsätts att eleverna klarar sig någorlunda muntligt på svenska. Nu ska de lära sig att tolka den skrift och den grafiska information som omger oss i vår vardag. På www.nok.se kan du ladda ner inläsningar av böckerna. Omvärldskunskap i Sju familjer I Sju familjer får eleverna baskunskaper om Sverige i sju teman: Geografi, Jobb och pengar, Kommun och stat, Skolan, Vård, Brott och straff, Historia. De får läsa enkla faktatexter och lära sig att tolka kartor, tabeller och diagram. Textfrågorna, samtals-

uppgifterna och skrivövningarna är enkla och verklighetsnära. Sju jobb med arbetslivsanknytning I varje kapitel presenteras en person med ett vanligt jobb: fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika butiksanställda, hemtjänstpersonal och kafébiträde/kaféägare. Eleverna får träning i att tolka kvitton, mejl, diagram, semesterscheman, anställningsbevis och annan information som anknyter till arbetslivet och bokens olika yrken.

annonser och mejl. Eleverna får lära sig att tolka kartor och diagram, skicka flyttkort, svara på sms och mycket annat.

Författare: Lars Wäremark SJU FAMILJER Lärobok

27-41894-3

Lärobok Digitalbok ljud

27-42800-3

96 s

157:157:-

SJU JOBB Lärobok

27-40727-5

Lärobok Digitalbok ljud

27-42801-0

96 s

157:157:-

SJU DAGAR

Vardagssvenska i Sju dagar Sju dagar följer tio personer i olika åldrar och deras möten med vardaglig skriftlig information som kassakvitton, anslag,

Lärobok

27-50197-3

Lärobok Digitalbok ljud

27-42799-0

96 s

157:157:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

OMVÄRLDSKUNSKAP PÅ MYCKET LÄTT SVENSKA

YRKESINRIKTADE BÖCKER

RIVSTART YRKESLIV

SAMHÄLLSKUNSKAP PÅ LÄTT SVENSKA

Läs mer på s 7.

Läs mer på s 6.

Läs mer på s 14.

Läs mer på s 31.

20

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 20

2013-02-21 15:12


SFI Extra träning

Yrkessvenska i äldreomsorgen – Välkommen till Ljungbacken Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin grundutbildning i sfi och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor och sva-elever på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet har stor nytta av boken. På Ljungbackens vård- och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Utifrån olika fallbeskrivningar tränar eleverna omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras- och ordförråd. Genom både muntliga och skriftliga övningar förbereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården. I denna reviderade upplaga finns ett ökat fokus kring de äldres välbefinnande och integritet. Varje kapitel innehåller flera ordlistor med tillhörande förklaringar.

Författare: Märta Johansson YRKESSVENSKA I ÄLDREOMSORGEN (2 uppl) Lärobok

27-42838-6

112 s

p 149:-

LJUNGBACKEN – SVENSKA I VÅRDEN (1 uppl) Lärobok

27-50580-3

112 s

137:-

Läsa till max För att läslusten ska väckas redan på nybörjarnivå behövs en tydlig strategi – och lockande texter på mycket lätt svenska. I Läsa till max finns lättlästa noveller av kända och okända författare samt ordlistor, diskussionsfrågor och lärarinstruktioner. Börja med novellhäftena, som består av 2-3 korta noveller och fortsätt med läseböckerna, som består av en längre novell. På www.nok.se/laromedel kan du kostnadsfritt ladda ner ordlistor och inläsningar av novellerna i mp3-format. Läsa till max vänder sig till ungdomar och vuxna som studerar svenska som andraspråk.

Författare: Maria McShane, Lena Samuelsson, Pernilla Gesén, Eva Callenbo, Åse Wewel LÄSA TILL MAX LÄSEBOK

NOVELLHÄFTE Novellhäfte 1 5-pack

27-41198-2

48 s

305:-

Läsebok 1 5-pack

27-41194-4

56 s

337:-

Läsebok 2 5-pack

27-41210-1

64 s

389:-

Novellhäfte 2 5-pack

27-41202-6

48 s

305:-

Novellhäfte 3 5-pack

27-41206-4

40 s

305:-

Både novellhäftena och läseböckerna säljs även i 10-pack och 20-pack. Se www.nok.se/laromedel.

21

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 21

2013-02-21 15:12


SFI Extra träning, Lärarlitteratur

Svenska till vardags Boken vänder sig till ungdomar och vuxna och kan användas före eller parallellt med ett nybörjarläromedel i svenska. Svenska till vardags är tänkt som ett hjälpmedel att klara vardagen under den första tiden i Sverige. Den innehåller ord och uttryck som man möter och själv kan behöva använda. Invid den svenska texten finns översättningar till engelska, och tanken är att man själv ska bygga upp sitt ordförråd genom att skriva in översättningar till det egna språket.

Författare: Anna Hallström, Urban Östberg SVENSKA TILL VARDAGS Lärobok

Form och funktion

27-41179-1

64 s

83:-

Författare: Kerstin Ballardini FORM OCH FUNKTION

Övningsböckerna Form och funktion är tänkta för individuell träning och passar för sfi kurs D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Ordföljd

27-41214-9

128 s

105:-

Verb

27-41213-2

144 s

115:-

176 s

153:-

Se upp! Många verb får nya och oväntade betydelser när de kombineras med en partikel. Här presenteras och övas 169 svenska partikelverb. Se upp! fungerar både som uppslagsbok och övningsbok.

Författare: Hans Holmgren Ording SE UPP! Lärobok

27-50473-8

KOM I MÅL

VÅRD OCH OMSORG

MIN BLÅ SOFFA

GREPPA SPRÅKET

Harriet Risérus, Gunilla Serin, Ellen Vedin

Elisabet Bucht-Kring, Inger Sandqvist

Lise W Egholm ISBN: 27-40743-5

Emma Frey-Skøtt, Gunilla Utterhall

ISBN: 27-50429-5

ISBN: 27-41044-2

128 s

ISBN: 27-41148-7

256 s

152 s

Pris: 286:-

150 s

Pris: 203:-

Pris: 273:-

Facit

Arbetsbok

ISBN: 27-50430-1

ISBN: 27-41045-9

16 s

96 s

Pris: 58:-

Pris: 83:-

Pris: 278:-

22

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 22

2013-02-21 15:12


SVENSKA SFI/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK / ORDBÖCKER

Natur & Kulturs ordböcker En guldgruva för alla som vill lära sig svenska! Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck är mycket uppskattad av både lärare och elever tack vare det enkla och vardagsnära språket i förklaringarna. Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok är en utökad version som omfattar 50 000 ord och uttryck.

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius NATUR OCH KULTURS SVENSKA ORDBÖCKER Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7 1280 s

395:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

27-50454-7 1248 s

420:-

ORDBÖCKER TILL/FRÅN FRÄMMANDE SPRÅK Engelsk ordbok

27-71515-8

768 s

159:-

Engelsk ordbok övningsbok

27-71516-5

40 s

377:-

Fransk ordbok

27-71358-1

984 s

194:-

Tysk ordbok

27-71359-8 1008 s

194:-

Mina ord med bildkort Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. Arbetshäften Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. Lärarhandledningen Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Detta beskrivs i den utförliga lärarhandledningen, som också ger konkreta förslag på språkutvecklande övningar.

Grundskolan åk 2–6 Författare: Christina de Jounge Sturesson

Bildkort Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer för gemensamma genomgångar och enskilda övningar. Övningsblad till bildkorten På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten.

MINA ORD Familjen/I skolan (rev)

27-41174-6

32 s

74:-

Hemma/I affären (rev)

27-41175-3

32 s

74:-

Kroppen/Kläder (rev)

27-41176-0

32 s

74:-

Djur/Natur (rev)

27-41177-7

32 s

74:-

I staden/På landet

27-41355-9

48 s

97:-

Lärarhandledning (rev)

27-41099-2

Bildkort (rev)

27-41356-6

Övningsblad till bildkorten

27-41354-2

200 s 489:73 s 560:140 s

317:-

23

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 23

2013-02-21 15:12


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Extra träning

Läshoppet Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid diagnostisering, som läsläxa eller som lästräning i klassrummet. Varje paket består av fyra böcker med sin egen huvudperson. Böckerna har 16 sidor och härliga bilder. Texterna i nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord med andra bok-stäver (t ex och, ett, den, det). Böckerna i Läshoppet är anpassade till de olika stegen i dimensionen ordavkodning i God läsutveckling. Läs mer om God läsutveckling och Läshoppet på www.nok.se/laromedel

Grundskolan FK– åk 3 Författare: Eva Fylking, Jørn Jensen, Pär Sahlin, Gitten Skiöld, Ann-Kristin Åklint LÄSHOPPET – PAKET Nivå 1 – Lova 1

27-41539-3

198:-

Nivå 1 – Lova 2

27-41759-5

198:-

Nivå 1 – Mio

27-42893-5

198:-

Nivå 2 – Max 1

27-41540-9

198:-

Nivå 2 – Max 2

27-42892-8

198:-

Nivå 2 – Sira

27-41760-1

198:-

Nivå 3 – Klara

27-41541-6

198:-

Nivå 3 – Knut

27-41761-8

198:-

Nivå 4 – Elvira

27-41358-0

198:-

Nivå 4 – Lillen 1

27-41542-3

198:-

Nivå 4 – Lillen 2

27-41762-5

198:-

Djurlunda skola I dessa tre böcker får eleverna arbeta med läsförståelse i en för dem välkänd miljö. Tillsammans med Katja, Dogge, Fröken Floda och många fler får de läsa och reflektera, skriva, kryssa, rita och måla. Huvudfigurerna följer med genom alla tre böckerna, när skolan börjar, på sommarlovet och när alla träffas igen efter en härlig ledighet. Varje kapitel inleds med en kort lästext. Sedan följer uppgifter med frågor som dels hämtar svaren direkt ur texten och dels ger eleverna möjlighet att tänka själva och dra egna slutsatser. Innehållet är anpassat till målen för årskurs 3 och de nationella proven och lämpar sig även för elever med svenska som andraspråk. Böckerna blir efter hand något svårare. De finns i sin helhet även som facit, så att eleverna lätt kan rätta själva.

Grundskolan åk 1–3 Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh DJURLUNDA SKOLA Djurlunda skola 1

27-41749-6

48 s

Djurlunda skola 1, facit

27-41845-5

48 s

44:84:-

Djurlunda skola 2

27-41750-2

48 s

44:-

Djurlunda skola 2, facit

27-41846-2

48 s

84:-

Djurlunda skola 3

27-41751-9

48 s

44:-

Djurlunda skola 3, facit

27-41847-9

48 s

84:-

24

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 24

2013-02-21 15:12


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Extra träning, Lärarlitteratur

Grundskolan åk 3–6 Författare: Anna Ericsson Nordh, Eva Marand, Gundel Wetter

Viktiga ord

VIKTIGA ORD

Nu kan dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i svenska, matematik samt no och so i ordboksserien Viktiga ord. Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 men fungerar också för äldre elever. De är granskade av lärare som har elever med svenska som andraspråk. Använd ordböckerna för att lära in nya begrepp, för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand. Till Viktiga ord i svenska och Viktiga ord i matematik hör vardera fyra arbetshäften i vilka eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse av grundläggande begrepp.

Viktiga ord i svenska

27-60559-6

80 s

Viktiga ord i matematik

27-60558-9

80 s

185:185:-

Viktiga ord i no och so

27-62270-8 160 s

295:-

ÖVA VIKTIGA ORD I MATEMATIK Siffror, tal och räkning

27-41166-1

32 s

37:-

Mått och mätning

27-41167-8

32 s

37:-

Geometri

27-41168-5

32 s

37:-

Statistik, sannolikhet och algebra

27-41169-2

24 s

37:-

ÖVA VIKTIGA ORD I SVENSKA Ordkunskap, skrivning och skrivregler

27-41170-8

32 s

37:-

27-41171-5

32 s

37:-

Språklära

27-41172-2

32 s

37:-

Stavning

27-41173-9

24 s

37:-

Läsning och litteratur

I Natur & Kulturs katalog för Grundskolan FK–åk 6 presenterar vi nyheter och klassiker. Kontakta oss på 08-453 86 00 om du vill att vi skickar katalogen till dig!

Ord, ord, ord Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse – lär eleverna strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår. Ord, ord, ord består av en lärarhandledning med 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata ordkort för ett laborativt arbetssätt.

Författare: Ulrika Wolff ORD, ORD, ORD Lärarhandledning

SVAPP

27-42627-6

48 s

208:-

Språkmosaik

6-årstest av substantiv, verb, adjektiv och prepositioner i det passiva ordförrådet. Ett fungerande ordförråd är nödvändigt för ett lyckat skolarbete. Detta utprövade test visar vilka barn som är i behov av svenska som andraspråk eller annan extra språkträning.

En lärarhandledning med kopieringsunderlag som ger lektionsförslag och idéer för språkstimulans i svenska som andraspråk. För att lära sig ett språk behövs lust och motivation – det är lätt att hitta här!

Förskoleklass Grundskolan åk 1–6 Författare: Christina de Jounge Sturesson, Birgitta H-Holmberg, Gunnel Thelberg

Författare: Catarina Littman, Carin Rosander

SVAPP

SPRÅKMOSAIK

Lärarhandledning och kopieringsunderlag

27-72321-4

24 s 389:-

Lärarbok

27-50606-0 160 s 377:-

Kopieringsunderlag

27-50607-7 128 s 936:-

25

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 25

2013-02-21 15:13


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Basläromedel

Fördel för nybörjarelever! Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 7–9. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska

Passar för flexibel skolstart

skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till

Texter i olika genrer

ett språk för att uttrycka känslor och tankar. Fördel ger eleverna

Extramaterial på Läromedelswebben

möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.

Fördel består av två textböcker, två övningsböcker samt lärarhandledningar med inspelningar i mp3-format. Textböckerna utkommer även som digitalböcker med ljud. Fördel Textbok och Övningsbok 1 Textbok 1 innehåller 10 kapitel med teman som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje tema består av: • En upptaktsbild som inleder kapitlet och som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. • En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.

26

• En faktatext som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO. • Längst bak i boken finns en skönlitterär följetong på enkel svenska men med ett utmanande innehåll, samt en uppslagsdel. Övningsbok 1 följer textbokens teman. Här finns uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas egna ordlistor samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp. Fördel Textbok och Övningsbok 2 Textbok 2, som bygger vidare på Fördel 1, innehåller också 10 kapitel. Varje kapitel

inleds med en upptaktsbild, en kort beskrivande text samt en ruta med det centrala innehållet. Språkträningsdelen innehåller texter i olika genrer varvade med dialoger och tematiska bildordlistor. I dialogerna får eleverna se hur språket används i en vardaglig situation. Ett kapitels ordtema presenteras genom en bildordlista, en dialog eller en kortare text. Varje kapitel innehåller texter från olika genrer, till exempel berättande, beskrivande, återgivande och analyserande text. Texterna knyter alltid an till kapitlets tema. Sist i varje kapitel finns en stjärntext. Den har ett ord-

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 26

2013-02-21 15:13


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Basläromedel

I digitalboken är all text inläst. Använd den gärna vid genomgångar.

förråd lite över elevernas språknivå. Kapitlen innehåller också en genomgång av vad som är typiskt för en viss genre som eleverna sedan ska skriva, till exempel en saga eller en recension. Presentationen av genren ligger i textboken, men eleverna skriver i övningsboken eller i en separat skrivbok när de arbetar med uppgifter till de längre texterna. Grammatiken finns i övningsboken. De grammatiska momenten presenteras i en kontext, ibland med exempel från textbokens texter. Flexibel skolstart Fördel 1 och Fördel 2 kan användas i klasser med flexibel skolstart. Detta är möjligt genom att flera av övningarna i övningsboken har uppgifter på två olika nivåer. Den svårare nivån är markerad med en stjärna. Faktatexterna och den skönlitterära följetongen i del 1 har dessutom ett språk som ligger lite över elevernas språknivå. Det har även stjärntexterna i del 2. Det här gör att hela gruppen kan arbeta med samma kapitel. De elever som varit kort tid i klassen arbetar med språkträningsdelen. De elever som kommit

lite längre kan arbeta med stjärnuppgifterna, faktatexterna eller de skönlitterära texterna. Digitalböcker Fördel textböcker finns också som digitalböcker. Du får all text uppläst, dessutom ingår zoom, sökning av innehåll, att kunna bokmärka och anteckna. Använd dem gärna för genomgångar med projektor. Lärarhandledningar Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er och ger förslag på hur man kan arbeta med texter och övningar i läroböckerna, kapitel för kapitel. De innehåller också en mängd kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Grundskolan åk 7–9 Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Ulrika Dahl, Anna Kaya FÖRDEL Textbok 1

27-42183-7

Textbok 1, Digitalbok ljud

27-42582-8

192 s

239:-

Övningsbok 1

27-42184-4

192 s

159:-

Lärarhandledning 1 (pdf med mp3-filer)

27-42229-2

200 s

798:-

Textbok 2

27-42230-8

192 s

239:-

Textbok 2, Digitalbok ljud

27-42954-3

Övningsbok 2

27-42231-5

192 s

159:-

Lärarhandledning 2 (pdf med mp3-filer) (utk vt-13) 27-42232-2

200 s

798:-

80:-

80 :-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

27

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 27

2013-02-21 15:13


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Basläromedel

Kom i gång! Kom i gång! är ett basläromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Enkel och tydlig struktur Varje kapitel i respektive lärobok inleds med målrutor som talar om vad kapitlet handlar om. Texter varvas sedan med övningar där syftet tydligt beskrivs och eleverna skriver svaren direkt i boken. Nya ord och begrepp förklaras fortlöpande i texten så att eleverna blir förtrogna med dem. Varje kapitel avslutas med en utvärdering. Eleverna får med hjälp av mönstertexter arbeta med sakprosa och berättande text i olika genrer. Det finns även kapitel som tränar rättstavning, skrivregler och grammatik. Facit finns på www.nok.se. Med varje lärobok följer en cd (mp3). På den finns alla mönstertexter inlästa. Kom i gång! har även en egen läsebok. Texterna i denna är specialskrivna och väl anpassade för målgruppen. Till varje text finns diskussionsfrågor och arbetsuppgifter. Samtliga texter finns inlästa på en medföljande cd.

Grundskolan åk 7–9

Digitalböcker Kom i gång! läroböcker finns även som digitalböcker med inläst ljud. De har dessutom sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor. Lärarhandledningar Här finns kopieringsunderlag samt förslag och tips på hur du och dina elever kan arbeta med texter och övningar i böckerna. Till läroböckerna finns även en lärar-cdbok (audio).

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Åse Wewel KOM I GÅNG! Läsebok med cd (mp3)

27-41014-5

80 s

121:-

Lärobok 7 med cd (mp3)

27-41017-6

168 s

154:-

Lärobok 7, Digitalbok ljud

27-42517-0

Lärarhandledning 7

27-41652-9

86 s

462:-

Lärar-cd-box 7 med 3 cd (audio)

27-41654-3

Lärobok 8 med cd (mp3)

27-41016-9

168 s

154:-

82 s

462:-

Lärobok 8, Digitalbok ljud

27-42518-7

Lärarhandledning 8

27-41653-6

Lärar-cd-box 8 med 2 cd (audio)

27-41655-0

Lärobok 9 med cd (mp3)

27-41015-2

Lärobok 9, Digitalbok ljud

27-42519-4

Lärarhandledning 9 Lärar-cd-box 9 med 3 cd (audio)

77:591:77:668:168 s

154:-

27-41571-3

64 s

359:-

27-41570-6

3 st

668:-

77:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Respons I Respons presenteras det centrala innehållet i kursen Svenska 1 och stora delar av kursen Svenska som andraspråk 1. Under rubriker som ”Att tala”, ”Språk och stil”, ”Texter som verktyg i vardagen” och ”Språklig variation” presenteras stoffet på ett sätt som du direkt kan omsätta i praktiken. Här finns uppgifter på fyra nivåer, allt för att du som lärare ska kunna individanpassa din undervisning och möta alla elever på rätt nivå och dessutom kunna utmana dem. De ord som kanske inte är självklara i elevens ordförråd är samlade i ord-listor sist i vart och ett av bokens åtta kapitel. Ordförklaringarna bygger på Natur och Kulturs Svenska Ordbok. Respons är främst tänkt för elever på yrkesprogrammen. Respons finns som tryckt bok och digitalbok.

Gymnasiet Författare: Pär Larsson, Anna Åhlgren RESPONS Respons

27-42093-9 176 s

Digitalbok ljud

27-42497-5

189:63:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromdedel

28

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 28

2013-02-21 15:13


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Basläromedel, Extra träning

Nu med bedömningsstöd enligt Lgr 11

Fixa texten! – Läs och skriv i genrer Den mycket populära och uppskattade Fixa texten! har kompletterats med bedömningsmatriser kopplade till kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr 11. Varje kapitel behandlar en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren ifråga. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet

i mönstertexterna. De får dessutom arbeta med genretypiska drag samt ord och uttryck. Kapitlet avslutas med skrivuppgifter både gemensamt i gruppen och enskilt. Fixa texten! vänder sig främst till åk 7–9 men framför allt den andra boken i serien kan även användas i gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1. Med Fixa texten! lär sig eleverna identifiera ett stort antal genrer och har dessutom goda möjligheter att fixa det nationella provet!

Grundskolan åk 7–9, Gymnasiet Författare: Pär Sahlin FIXA TEXTEN! Fixa texten! 1

27-41891-2

112 s 149:-

Fixa texten! 1 Digitalbok ljud

27-42809-6

50:-

Fixa texten! 2

27-41892-9 144 s 169:-

Fixa texten! 2 Digitalbok ljud

27-42810-2

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Ta för dig! Textboken Ta för dig! är tänkt för alla elever som behöver ett lättare material i svenska på gymnasiet. Med arbetsboken passar Ta för dig! också för elever som läser svenska som andraspråk. Den följer textbokens fem teman och är fylld med inspirerande språkutvecklande övningar.

56:-

Gymnasiet Författare: Mari Bergquist, Eva Ramshorn, Anna Almqvist, Mahiyar Moghadam TA FÖR DIG! Textbok

27-59504-0

224 s

334:-

Lärarbok

27-59505-7

152 s

868:-

Arbetsbok med cd

27-59506-4

160 s

231:-

Författare: Anna Almqvist, Gunnel Bergström, Karin Elffors, Mahiyar Moghadam, Harriet Risérus, Ann-Mari Tormalm TACKLA

Grundskolan åk 7–9, Gymnasiet

Tackla svenskan! Tackla är en serie övningshäften i svenska som andraspråk och svenska. Inom vart och ett av områdena språklära, ordkunskap och läsförståelse finns häften på olika nivåer. Läs mer på www.tackla.nu.

Språklära Ordbildning, grön pist

27-40874-6

48 s

59:-

Språklära Partikelverb, blå pist

27-40659-9

48 s

59:-

Språklära Prepositioner, grön pist

27-41217-0

32 s

59:-

Språklära Prepositioner, blå pist

27-41219-4

32 s

59:-

Språklära Verb, grön pist

27-40661-2

48 s

59:-

Språklära Verb, blå pist

27-41123-4

48 s

59:-

Ordkunskap Idiom, grön pist

27-40876-0

48 s

59:-

Ordkunskap Korsord, grön pist

27-40889-0

48 s

59:-

Läsförståelse Skönlitteratur, grön pist

27-41215-6

48 s

59:-

Tackla innehåller också häften som främst är avsedda för svenska på gymnasienivå. Du hittar dem på www.tackla.nu.

29

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 29

2013-02-21 15:13


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Extra träning

Lyssna tillsammans i gruppen Gör övningarna på egen nivå

Lyssna! och Lyssna mera! Enskilt eller i helklass? Övning eller test? Du avgör själv hur intalningarna på cd:n och uppgifterna i kopieringsunderlaget ska användas.

Lyssna! och Lyssna mera! innehåller hörövningar för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. I Lyssna! finns mycket lätta övningar på bokstäver och räkneord. Här finns också övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller skolbibliotekarie. I Lyssna mera! är dialoger och intalningar längre. Innehållet är fortfarande hämtat från elevernas vardag, i skolan och på fritiden. Övningarna Varje övning består av två intalningar, A och

B, som är lika varandra när det gäller innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning. B kan de göra som ett test. Övningar på två eller tre nivåer Till varje intalning finns uppgifter på två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns ett elevblad där eleven prickar av gjorda övningar. Allt i ett Materialet består av intalningar på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, intalningsmanus, läraranvisningar, elevblad och facit. Grundskolan åk 7–9, Gymnasiet Författare: Anette Althén

Intalningsmanus och elevblad Elever som behöver stöd av tryckt text när de lyssnar kan få en kopia av den intalade texten. Intalningsmanusen finns som kopieringsunderlag i materialet.

LYSSNA! OCH LYSSNA MERA! Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, Cd och häfte 27-41896-7

120 s

979:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska, Cd och häfte. 27-41853-0

128 s

999:-

Läs! Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Alla texter finns inspelade på medföljande cd. Läs! är i första hand tänkt för elever i åldrarna 13–18 år. Materialet innehåller texter i olika genrer. Här finns bland annat berättande, beskrivande och instruerande text. Texterna är indelade i fem olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen: I skolan, Hem och familj, På fritiden, På stan och Kärlek och vänskap. Läs! har samma struktur som materialet Lyssna!. Till varje text finns uppgifter på två eller tre nivåer – tanken är att samma text ska kunna användas av elever som ligger på olika språklig nivå. Alla texter i materialet finns inspelade på medföljande cd.

Läs tillsammans i gruppen Gör övningarna på egen nivå

Grundskolan åk 7–9, Gymnasiet Författare: Anette Althén LÄS! Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-42244-5

120 s

1122:-

30

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 30

2013-02-21 15:13


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Extra träning

Samhällskunskap på lätt svenska Samhällskunskap på lätt svenska är en mycket omtyckt sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap. Boken är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska som andraspråk/ svenska för invandrare i någon form av nybörjarverksamhet, som grundskolans förberedelseklass/internationell klass och gymnasiets introduktionsprogram. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Utmärkande för Samhällskunskap på lätt svenska är bland annat: • att nya ord förklaras i sitt sammanhang • att orsaks- och tidssamband tydligt visas, till exempel genom att satser binds samman med ord som ”eftersom”, ”därför” och ”sedan” • att abstrakta begrepp förtydligas med konkreta exempel • att layouten är ren och tydlig Samhällskunskap på lätt svenska bygger på material ur läromedlet SOL Fokus Samhälle i dag, årskurs 6–9, men vissa avsnitt är nyskrivna, andra kraftigt bearbetade. Boken finns även som digitalbok med all text inläst. Digitalboken säljs som abonnemang.

Grundskolan åk 7–9, Gymnasiet Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel SAMHÄLLSKUNSKAP PÅ LÄTT SVENSKA Textbok

27-42186-8

96 s 153:-

Digitalbok ljud

27-42803-4

76:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Bilder för språkundervisningen Bra bilder engagerar och motiverar elever att uttrycka sig och lyssna till andra. I Bilder för språkundervisningen finns foton och illustrationer som inspirerar eleverna till kreativa övningar i tal och skrift. Materialet består av en lärarhandledning och en bildbank på medföljande cd. Bildbanken innehåller tecknade situationsbilder, porträttfoton och foton från olika miljöer. I lärarhandledningen finns förslag på övningar i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Materialet fungerar för elever i årskurs 6–9 samt gymnasiet. Bilderna kan visas på interaktiv skrivtavla eller duk samt kopieras.

Läs mer på s 7.

Grundskolan åk 7–9, Gymnasiet Författare: Maria Nilsson BILDER FÖR SPRÅKUNDERVISNINGEN Lärarhandledning inkl cd

27-41617-8

80 s

1093:-

31

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 31

2013-02-21 15:13


SO Basläromedel

SOL 4000 Fokus för Lgr11 SOL 4000 Fokus är alternativet för dig som söker SO-läromedel för elever med svenska som andraspråk. Elever som håller på att lära sig svenska har ingen tid att förlora. De måste arbeta med språk och ämnesinnehåll samtidigt. Det kan de göra med SOL Fokus! SOL Fokus är specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna enligt de senaste forskningsrönen om vad som gör texter lättlästa. Elevböckerna innehåller mindre text, har enklare layout och betonar orsakssammanhangen mera. För att inte störa läsaren innehåller elevböckerna inga frågor. Dessa är i stället samlade i särskilda arbetsböcker. Arbetsböckerna omfattar både faktafrågor och språkutvecklande frågor.

Ojämn högerkant för att undvika avstavningar och göra ordmellanrummen mindre

Numrerade rader

Ny rad istället för indrag

Större textrad En textspalt

Författare: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel, Maria Willebrand SOL 4000 FOKUS Årkurs 7

Årkurs 8

Geografi 7 Elevbok Digitalbok ljud Geografi 7 Arbetsbok

27-42177-6 27-42501-9 27-42270-4

Levande historia 7 Elevbok Digitalbok ljud Levande historia 7 Arbetsbok

27-42176-9 27-42503-3 27-42271-1

Religion och liv 7 Elevbok Digitalbok ljud Religion och liv 7 Arbetsbok

27-42178-3 27-42505-7 27-42272-8

Samhälle i dag 7 Elevbok Digitalbok ljud Samhälle i dag 7 Arbetsbok

27-42175-2 27-42507-1 27-42273-5

96 s 48 s 96 s 48 s 96 s 52 s 96 s 48 s

Årkurs 9

152:51:39:-

Geografi 8 Elevbok Digitalbok ljud Geografi 8 Arbetsbok

27-42286-5 27-42578-1 27-42282-7

152:51:39:-

Levande historia 8 Elevbok Digitalbok ljud Levande historia 8 Arbetsbok

27-42283-4 27-42579-8 27-42279-7

154:51:39:-

Religion och liv 8 Elevbok Digitalbok ljud Religion och liv 8 Arbetsbok

27-42284-1 27-42580-4 27-42280-3

149:49:39:-

Samhälle i dag 8 Elevbok Digitalbok ljud Samhälle i dag 8 Arbetsbok

27-42285-8 27-42581-1 27-42281-0

96 s 48 s 96 s 48 s 96 s 48 s 96 s 48 s

152:51:39:-

Geografi 9 Elevbok Digitalbok ljud Geografi 9 Arbetsbok

27-42299-5 27-43004-4 27-42295-7

149:51:39:-

Levande historia 9 Elevbok Digitalbok ljud Levande historia 9 Arbetsbok

27-42300-8 27-43005-1 27-42294-0

149:51:39:-

Religion och liv 9 Elevbok Digitalbok ljud Religion och liv 9 Arbetsbok

27-42301-5 27-43002-0 27-42296-4

149:49:39:-

Samhälle i dag 9 Elevbok Digitalbok ljud Samhälle i dag 9 Arbetsbok

27-42298-8 27-43003-7 27-42297-1

96 s 48 s 96 s 48 s 96 s 48 s 96 s 48 s

152:51:39:152:51:39:152:51:39:152:51:39:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

32

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 32

2013-02-21 15:13


NO Basläromedel

PULS FOKUS för Lgr 11 PULS Biologi, PULS Fysik och PULS Kemi är omtyckta grundböcker för årskurs 7–9. För elever som behöver en lättläst bok finns PULS Biologi FOKUS, PULS Fysik FOKUS och PULS Kemi FOKUS. Det går utmärkt att använda grundböcker och FOKUS samtidigt i klassrummet.

FOKUS finns också som digitalbok med inläst text med naturligt tal. I Lärarhandledningen finns alla laborationer och uppgifter som kopieringsunderlag. Där finns också handledning för dig som arbetar med elever med svenska som andraspråk.

Texterna i PULS Biologi FOKUS är skrivna för att underlätta läsning och läsförståelse. Eleverna får hjälp att fokusera på en sak i taget genom: • Sammanhållna uppslag där text och bild hänger ihop och kompletterar varandra. • Att extra information och grafiska signaler har rensats bort, inga hänvisningar till uppgifter eller andra ämnen. • Att texten har ojämn högermarginal för att undvika avstavningar. • Numrerade textrader med lite större mellanrum och större text.

PULS FOKUS Arbetsbok I FOKUS Arbetsbok finns FOKUS-frågor och grundbokens frågor Utmaningen. Eleven skriver svar på frågorna direkt i arbetsboken. FOKUS-frågor är instuderingsfrågor som är speciellt anpassade för FOKUS, med tydliga rubriker och sidhänvisningar. NYHET!

• Att det saknas kursiverade ord, viktiga ord samlas i kapitlets sammanfattning.

Numrerade rader

Ojämn högerkant för att undvika avstavningar

Lugnare layout

PULS NO FJÄRDE UPPLAGAN Författare: Berth Andréasson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Helene Fägerblad, Charlotta Andersson, Ylva Yngwe och Maria Ramsby Guillemain PULS BIOLOGI 7–9 FJÄRDE UPPLAGAN Grundbok (elevbok)

27-42166-0

Grundbok Digitalbok ljud

27-42468-5

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42167-7

384 s

256:-

324 s

256:-

85:-

FOKUS Digitalbok ljud

27-42469-2

85:-

Lärarhandledning (pdf)

27-42530-9

1535:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42655-9

39:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42706-8

39:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42707-5

39:-

FOKUS Arbetsbok 4

27-42708-2

39:-

PULS KEMI 7–9 FJÄRDE UPPLAGAN Grundbok (elevbok)

27-42170-7

Grundbok Digitalbok ljud

27-42470-8

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42171-4

208 s

235:-

180 s

235:-

78:-

FOKUS Digitalbok ljud

27-42471-5

78:-

Lärarhandledning (pdf)

27-42528-6

1535:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42657-3

39:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42711-2

39:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42712-9

39:-

PULS FYSIK 7–9 FJÄRDE UPPLAGAN

Luftigare text med större mellanrum

Bilder som är tydligt kopplade till texten

Grundbok (elevbok)

27-42168-4

Grundbok Digitalbok ljud

27-42472-2

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42169-1

320 s

252:-

236 s

252:-

84:-

FOKUS Digitalbok ljud

27-42473-9

84:-

Lärarhandledning (pdf)

27-42529-3

1535:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42656-6

39:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42709-9

39:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42710-5

39:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

33

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 33

2013-02-21 15:13


LÄRARLITTERATUR NATURVETENSKAP

!

NYHET

Synligt lärande Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra deras resultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar samt fallstudier och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet. Synligt lärande för lärare ger evidensbaserade svar på frågan vad lärare kan göra för att maximera sina elevers studieresultat.

NYHET! Författare: John Hattie SYNLIGT LÄRANDE Lärarbok

27-13467-6

450 s

295:-

Flerspråkighet i skolan I boken diskuteras flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och hur skolgången påverkas av detta. Vilka är barnets språkliga svårigheter och möjligheter? Beror svårigheterna på en generell språklig svaghet eller på att barnet vistas i en miljö där väldigt lite svenska talas? Hur kan jag bäst forma min undervisning för att möta de flerspråkiga barnen och deras föräldrar? Lärare och skolledare delar med sig av sina erfarenheter av undervisning och läsaren får också ta del av föräldrars och elevers förväntningar och upplevelser.

Författare: Eva Kristina Salameh (red) FLERSPRÅKIGHET I SKOLAN SPRÅKLIG UTVECKLING OCH UNDERVISNING Lärarbok

27-42172-1

192 s

269:-

Att undervisa analfabeter

Språka samman Språkutvecklande samtal i klassrummet diskuteras i denna reviderade utgåva där nyare forskning, framförallt svensk, har tillförts.

Boken beskriver hur man lägger upp undervisningen för analfabeter och hur konkret man som lärare måste gå till väga för att eleverna ska förstå.

Författare: Inger Lindberg SPRÅKA SAMMAN Lärarbok

27-50496-7 256 s

306:-

Författare: Margareta Mörling ATT UNDERVISA ANALFABETER Lärarbok

27-72285-9

192 s

311:-

34

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 34

2013-02-21 15:13


Författare

med sidhänvisning

A

G

M

T

Almqvist, Anna ............................. 29 Althén, Anette ......................... 10, 30 Andersson, Charlotta..................... 33 Andréasson, Berth ......................... 33

Gedda, Sture ................................. 33 Gesén, Pernilla .............................. 21 Gombrii, Sara................................... 5

Marand, Eva .................................. 25 McShane, Maria ....................... 15, 21 Messelius, Ulla ............................... 23 Moghadam, Mahiyar ..................... 29 Mörling, Margareta................ 5, 7, 34

Thelberg, Gunnel .......................... 25 Thorstensson, Anna-Britta ............. 32 Thorstensson, Per .......................... 32 Tormalm, Ann-Mari ........................ 29

H

B Ballardini, Kerstin ............... 10, 11, 22 Berg, Leif ....................................... 32 Bergquist, Mari .............................. 29 Bergström, Gunnel .................... 6, 29 Brusewitz, Thyra............................... 5 Bucht-Kring, Elisabet ..................... 22 Burger, Elke ................................... 19

J

C Callenbo, Eva ................................ 21

D Dahl, Ulrika .................................... 27

Jensen, Jørn .................................. 24 Johansson, Birgitta ........................ 33 Johansson, Märta ...................... 6, 21 Jonasson, Christer ......................... 32 de Jounge Sturesson, Christina.. 23, 25

K

E Eckerbom, Torun ........................... 17 Egholm, Lise W.............................. 22 Elffors, Karin .................................. 29 Ericsson Nordh, Anna .............. 24, 25

F Frey-Skøtt, Emma .......................... 22 Fylking, Eva ................................... 24 Fägerblad, Helene ......................... 33

Titel

Hallström, Anna ............................. 22 Hansen, Torbjörn ............................. 6 Hansson Ström, Eva....................... 17 Hattie, John ................................... 34 H-Holmberg, Birgitta ..................... 25 Hildingson, Kaj ........................ 31, 32 Holmgren Ording, Hans ............... 22

Kaya, Anna .................................... 27 Köhler, Per Olof ............................. 23

L Larsson, Pär ................................... 28 Levy Scherrer, Paula ................. 13, 14 Lindberg, Inger .............................. 34 Lindemalm, Karl....................... 13, 14 Lindström, Margareta .................... 17 Littman, Catarina ........................... 25 Lundhäll, Ingmari ........................... 24 Lyberg Mogensen, Annika............. 28

N Nilsson, Maria ................................ 31

R

U Uddling, Jenny .............................. 17 Utterhall, Gunilla............................ 22

V, W

Ramsby Guillemain, Maria ............. 33 Ramshorn, Eva ............................... 29 Renlund, Bodil ................................. 5 Risérus, Harriet .................. 17, 22, 29 Rosander, Carin ............................. 25 Rosenqvist, Håkan ......................... 16 Rundblom, Gunilla ......................... 32

Vedin, Ellen.................................... 22 Viberg, Åke .............................. 10, 11 Wergel, Karin ........................... 31, 32 Wetter, Gundel .............................. 25 Wewel, Åse .............................. 21, 28 Willebrand, Maria .......................... 32 Wolff, Ulrika ................................... 25 Wäremark, Lars .............................. 20

S

Y

Sahlin, Pär ................................ 24, 29 Salameh, Eva Kristina .................... 34 Samuelsson, Lena .......................... 21 Sandahl, Åke.................................. 17 Sandqvist, Inger............................. 22 Serin, Gunilla ........................... 17, 22 Skiöld, Gitten ................................. 24 Stjärnlöf, Sune ................... 10, 11, 17 Stringer, Thérèse ........................... 17 Svensson, Jenny ............................ 27 Svensson, Margaretha ................... 18 Söderberg, Eva .............................. 17

Yngwe, Ylva ................................... 33

Sju familjer ..................................... 20 Sju jobb ......................................... 20 Skriv i vardagen! ............................ 19 SOL 4000 Fokus ............................ 32 Språka samman ............................. 34 Språkmosaik .................................. 25 SVAPP ............................................ 25 Svenska i sikte ............................... 17 Svenska till max ............................. 15 Svenska till vardags ....................... 22 Synligt lärande ............................... 34 Syntaxboken .................................. 16

Å Åhlgren, Anna................................ 28 Åklint, Ann-Kristin .......................... 24

Ö Östberg, Urban.............................. 22 Österlund, Helene ..................... 6, 17

med sidhänvisning

A

H

N

Att undervisa analfabeter .............. 34

Harrys hörna .................................... 6 Hos Karlssons .................................. 6

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok.............. 23 Natur och Kulturs Svenska Ordbok ....................... 23 Nya Mål 3 ...................................... 17

B Bakom ratten ................................... 6 Bilder för språkundervisningen ...... 31

I Idas arbetsvecka .............................. 6

D

K

Djurlunda skola .............................. 24

Kom i gång! ................................... 28 Kom i mål ...................................... 22

E Engelsk ordbok.............................. 23 Extra! ............................................. 18

F Fixa texten! .................................... 29 Flerspråkighet i skolan ................... 34 Form och funktion ......................... 22 Framåt ............................................. 4 Fransk ordbok ................................ 23 Fördel ............................................ 26 Förskolan Liljan ................................ 6

G Greppa språket.............................. 22

L Ljungbacken – svenska i vården .... 21 Lyssna! ........................................... 30 Lyssna mera! .................................. 30 Läs! ................................................ 30 Läsa till max ................................... 21 Läshoppet...................................... 24

M Mina ord ........................................ 23 Min blå soffa .................................. 22 Mitt i mål ....................................... 17 Mål................................................... 8 Målgrammatiken.............................11

O Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ........................................ 7 Ord, ord, ord ................................. 25 Ordböcker ..................................... 23

P PULS NO FOKUS ........................... 33

R Respons ......................................... 28 Rivstart ........................................... 12 Rivstart Yrkesliv .............................. 14

S Sagor och sanningar ...................... 17 Samhällskunskap på lätt svenska ... 31 Se upp! .......................................... 22 Sju dagar ....................................... 20

T Tackla ............................................. 29 Ta för dig! ...................................... 29 Tysk Ordbok .................................. 23

U Uttalsboken ................................... 16

V Viktiga ord ..................................... 25 Vinklar och rör ................................. 6 Vård och omsorg ........................... 22

Y Yrkessvenska i äldreomsorgen....... 21

35

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 35

2013-02-21 15:13


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkor för försäljning av läromedel Priser Priserna i katalogen gäller från den 1 november 2012 t.o.m. den 31 oktober 2013. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning. Samtliga priser i katalogen är förlagsnettopriser (f-priser) exkl moms. F-pris gäller för förskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl moms, eventuell orderavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p.

Orderbegrepp Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning.

Frakter Frakt betalas av kunden vid varje orderleverans, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. Önskemål om bestämd leveranstid kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta görs per e-mail eller telefon direkt till Förlagssystem.

Betalningsvillkor och leveranstider 30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning.

Rabatter Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt i orderns f-prisvärde exkl moms. Om alla i beställningen ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är det slutgiltiga priset inte alltid bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet får artikeln ett p-pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras (f-pris). P-priset ligger till grund för rabattberäkningen.

Returer Samtliga returer av läromedel ska på förhand godkännas av Förlagssystem och förses med ett returunderlag. Kunden bipackar därefter returunderlaget med varorna. Läromedel som inköps under perioden mars t o m september får returneras och ska då vara Förlagssystem tillhanda senast den 15 oktober samma år. Kreditering sker senast den 31 januari året efter returen. Läromedel som inköps under perioden oktober t o m februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast den 15 mars. Kreditering sker senast den 30 juni. Vid godkänd retur sker kreditering till varans inköpspris enligt returunderlag. Lägsta returantal för gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar av samma titel avseende grund och elevböcker. Returfrakten betalas av kunden.

Digitala läromedel Digitala böcker och produkter säljs som abonnemang på www.nok.se/laromedel. Där ser du vilken abonnemangstid som gäller för varje digital produkt. Välkommen med din beställning!

Ordervärde kr

Rabatt

0 - 14 999

0%

15 000 - 29 999

2%

30 000 - 79 999

3%

80 000 - 179 999

4%

180 000 - 269 999

5%

270 000 - 439 999

7%

440 000 - 549 999

8%

550 000 -

9%

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske.

36

NoK_Katalog_SFI_2013_V7.indd 36

2013-02-21 15:13


Det

Så här hjälper vi dig:

• • • • •

Vill du lägga en order Ring 08-657 95 00 order@forlagssystem.se Faxa 08-618 34 70

klassrummet!

Fråga om leveranser, returer och fakturor Ring 08-657 95 00 order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se Produktinformation och kundsupport 08-453 87 00 produktinfo@nok.se kundsupport@nok.se

Hos Natur & Kultur hittar du digitala läromedel,

Vill du veta mer? Gå in på www.nok.se/laromedel Ring produktinformation på 08-453 87 00 Mejla din fråga till produktinfo@nok.se Kontakta en säljare Boka in ett besök med en säljare

Självklart beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör om din kommun har ingått återförsäljaravtalet.

Martin Nyman E-post: martin.nyman@nok.se 08-453 87 67

pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning. De fungerar på de flesta digitala plattformar som

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00 info@nok.se

till exempel Mac, PC, interaktiva skrivtavlor och iPad.

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00

Digitalböcker De flesta läroböcker finns som digitalböcker där all text är inläst med naturligt tal. Dessutom finns sökbart innehåll, möjlighet att anteckna, stryka över och bokmärka samt zoomning till större text för elever som behöver.

Tina Jacobson E-post: tina.jacobson@nok.se 08-453 87 16

Mats Lagunoff E-post: mats.lagunoff@nok.se 070-602 56 00

Bertil Evertsson E-post: bertil.evertsson@nok.se 070-352 86 04

Leta efter den här symbolen: STIFTELSEN NATUR & KULTUR Natur & Kultur skapades som ett idéburet och idédrivande bokförlag. Grundaren, Johan Hansson, hade 1912 börjat ge ut böcker i politiska, sociala och vetenskapliga frågor, bland annat i en populärvetenskaplig skriftserie, ”Natur och Kultur”. Namnet tog han med sig när han, tillsammans med sin fru Jenny, 1922 bildade ett nytt förlag. De utvecklade en folkupplysande utgivning med stor spännvidd, man gav också ut psykologi, skönlitteratur och barnböcker. Johan Hansson var övertygad antinazist och gav under kriget ut flera skrifter som riktade sig mot Hitlerväldet. Dessa böcker fick spridningsförbud av de svenska myndigheterna under de första svåra krigsåren.

Genomgångar i grupp Digitalböckerna passar även utmärkt för genomgångar i grupp med hjälp av projektor eller interaktiv skrivtavla.

Digitalbok Symbolen betyder att det finns en eller flera digitalböcker med intalad text av en autentisk röst. Produkten säljs som abonnemang på webben, i de flesta fall 12 månader.

Omslag_SFI/Sva_v5.indd 2

Läromedelswebb Symbolen betyder att det finns mer material till läromedlet på webben att hämta både för lärare och elever. Läs mer på www.nok.se/laromedel.

Matti Moberg E-post: matti.moberg@nok.se 070-290 52 57

Anne Öhlander E-post: anne.ohlander@nok.se 070-271 60 75

År 1947 lät Johan Hansson ombilda förlaget till en näringsdrivande stiftelse, vars uppgift enligt urkunden är att bedriva förlagsverksamhet som skall främja näringsliv, kultur och allmänbildning samt ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. I dag har Natur & Kulturs traditionella verksamhet breddats genom att förlaget gått in som delägare i bland annat Förlagssystem (distribution) samt Bokia (bokhandel).

Smakprov På www.nok.se hittar du smakprov ur de flesta titlar.

2013-02-21 15:17


SFI & SVA

s l e d e m o r Lä n e g o l a kat LT U R UR & KU T A N N FR Å

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Tel: 08-453 86 00 Fax: 08-453 87 90 www.nok.se info@nok.se

2013k t l SFI i dd 2 Omslag_SFI/Sva_v5.indd 1

ISBN 978-91-27-43355-7

2013

2013 01 29 10 02 2013-02-21 15:17

Natur & Kultur Läromedelskatalogen Sfi/sva 2013  

Natur & Kultur Läromedelskatalogen Sfi/sva 2013