Page 1

Läromedelskatalogen FR ÅN NATUR & KULTUR

2014

SFI & SVA


Är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet? Nu går den svenska skolan in i en ny fas – att med hjälp av digitala läromedel fylla datorer och läsplattor med kvalitetssäkrat och pedagogiskt innehåll. Läromedel som medför en rad positiva förändringar i klassrummet och hjälper eleverna att klara kunskapskrav och utveckla förmågor. På följande sidor kan du läsa mer om hur du kan bredda undervisningen med hjälp av vår nya interaktiva bok.


Så här tänkte jag när jag jobbade i elevbladet.

Tur att jag kan titta på det här igen hemma.

Verkar ok, ska bara titta i facit för säkerhets skull.

Filmen var bra, nu tror jag att jag förstår.

Vad bra att man kan hitta alla anteckningar och bokmärken på samma ställe.

Härligt! Nästan alla rätt på webbövningen.

Vad skönt att kunna lyssna på texten och att det är en människa som pratar.

Tur att jag kommer åt det mesta offline.

Ok, klar… tror jag går vidare till hörövningen.


NYH

ET

Interaktiv bok Med den interaktiva boken hittar du lösningar som passar dig och dina elever. Jobba fullt ut med de interaktiva elevböckerna och lärarhandledningarna eller använd de interaktiva böckerna som komplement till tryckta böcker.

Fördelarna med den interaktiva boken är många • Den ger eleverna i din klass möjlighet att lära sig samma sak på olika sätt. • De interaktiva funktionerna ger dina elever omedelbar respons i sin kunskapsinhämtning. • Alla texter är inlästa av en mänsklig röst. • Offlineläget ger tillgång till huvuddelarna av läromedelsinnehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Den interaktiva boken finns i två versioner, Interaktiv bok Bas, som innehåller alla basfunktioner, och Interaktiv bok Plus som ger dig ett utbyggt innehåll och en rad andra plusvärden. För detaljerad information, se Funktioner och plattformar på nästa uppslag.

Interaktiv bok Bas Interaktiv bok Bas har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen och passar även utmärkt för klassrumsgenomgångar. Förutom intalad text så finns andra användbara funktioner för eleverna som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning.

Interaktiv bok Plus Interaktiv bok Plus innehåller, förutom alla basfunktioner, en rad plusfunktioner som t ex filmer, webb- och hörövningar kopplade till de aktuella avsnitten i boken. Dessutom är flera av läromedlen försedda med ordlistor och facit. Den interaktiva lärarhandledningen är baserad på elevboken och innehåller ett stort och varierat material, exempelvis handledning, film och kopieringsmaterial direkt kopplat till avsnitt i boken. Plusfunktionerna varierar beroende på läromedel.

Alla har sitt sätt att lära Lyft på fliken och se hur du kan skapa nya möjligheter i klassrummet!

Läs mer under presentationen av respektive läromedel i katalogen.

1


Den interaktiva boken har ett stort antal webbövningar, men vi erbjuder även i fortsättningen ett urval webbövningar på våra läromedels webbplatser.

Mina sidor När du loggar in på Mina sidor på nok.se får du överblick över dina och dina elevers digitala läromedel. Vi hjälper dig också att bevaka när din abonnemangstid börjar gå mot sitt slut. Då får du en signal och kan enkelt köpa en ny abonnemangsperiod.

Håll dig uppdaterad! Den digitala utvecklingen i skolorna pågår för fullt och vi arbetar parallellt med att utveckla och förfina våra digitala läromedel. Du är alltid välkommen in på nok.se för att läsa mer om funktioner och uppdateringar.

Läs mer om vilka digitala möjligheter du och dina elever kan ta del av under presentationen av respektive läromedel i katalogen!

Här ser du alla användbara funktioner du har tillgång till i våra interaktiva och digitala böcker. Längst ned ser du även på vilka plattformar de kan användas. En fullständig förteckning över tekniska krav hittar du på nok.se/tekniskakrav.

Klickbar innehållsförteckning Klickbar navigering bild/text Bläddringsfunktion Sökfunktion text Egna inställningar Zoomfunktion Anteckna på post it Samla anteckningar Skriv ut anteckningar Maila anteckningar Inläst ljud Uppspelning av ljud Styckeindelat ljud Bokmärk Samla bokmärken Skriv på fri hand Rita på fri hand Redigera egen text och bild Stryk över viktig text Ställ in pennstorlek Ställ in färg Välj att arbeta offline

O O O O O O O O O O O O O O O O1 O1 O1 O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O1 O1 O1 O O O O

FÖR ELEVEN2 Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista

O O O O O O

FÖR LÄRAREN2 Lärarhandledning i anslutning till elevbok Kopieringsunderlag Extra undervisningsmaterial Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista Kommunicera med elev1

O

O O O O O O O O O O

O O O O

O O O O

PLATTFORM PC Mac iPad iPhone Chromebook

1. Funktionerna kommer till skolstart HT 2014 2. Materialet skiljer sig åt och är anpassat för respektive bok 3. Det finns särskilda Digitala böcker som har övningar anpassade för Interaktiv skrivtavla, dessa är markerade med IST

2

Digital bok

Övningar på nätet

Funktioner och plattformar:

Interaktiv bok Plus

Digitalboken finns kvar för vissa läromedel och har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen. Den har samma grundfunktioner som Interaktiv bok Bas, med den skillnaden att den endast är tillgänglig online.

Interaktiv bok Bas

Digitalbok

O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O3

O O

O


Innehåll Så här gör du

Basläromedel översikt

4

Interaktiv bok Bas och Interaktiv bok Plus

Basläromedel

6

Extra övning

22

Yrkesinriktade böcker

30

Svenska som andraspråk 7-9

32

Svenska som andraspråk

36

Svenska som andraspråk FK-6

38

SO/NO

42

Lärarlitteratur

45

5. Öppna läsaren och ladda ner boken

Författarregister

47

6. Nu är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet

Titelregister

47

Försäljningsvillkor

48

1. Beställ din interaktiva bok via återförsäljare eller nok.se 2. Koden skickas med brev eller digitalt via mail 3. Aktivera koden på www.nok.se/aktivera 4. Ladda ner läsaren N&K Läromedel på App Store eller via nok.se

Digitalbok

Produktion: Traffic AB. Omslag: Helena Lunding Hultqvist.

Vid beställning av en digitalbok följer du steg 1 till 3 ovan. Därefter är din onlinetjänst klar att användas.

Rådgivning och support Vi vill underlätta för dig att komma igång. På nok.se hittar du mer information, instruktionsfilm och manual, svar på vanliga frågor samt kontaktuppgifter till support och rådgivning. En fullständig förteckning över tekniska krav för alla digitala produkter hittar du på nok.se/tekniskakrav. Priser i katalogen De priser som anges är f-priser exklusive moms (p = preliminärt f-pris). Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Fullständiga villkor för försäljning av läromedel hittar du på s 48. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Årets nyheter! Framåt

6

Fördel

32

Klara texten!

22

Mitt i mål

20

Mål

12

Rivstart

16

Sagor och sanningar

24

Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev på www.nok.se/laromedel Det här betyder ikonerna i katalogen: Är anpassad för iPhone, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för iPad, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X. Fungerar via projektor direkt på interaktiva tavlor och skärmar.

3


VÄLJ RÄTT BASLÄROMEDEL

Välj rätt basläromedel! På detta uppslag ser du alla basläromedel och vilka kurser de passar för. Läs mer om dem i katalogens första del. Senare i katalogen finner du även material för extra övning, yrkesinriktade läromedel och material för svenska som andraspråk för barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan eller vuxenutbildning. I katalogens senare del hittar du även lärarlitteratur med pedagogiskt utvecklande material samt ordböcker.

Studieväg 2 sfi

Kurs C C FRAMÅT TEXTBOK

NYHET

NYHET

Studieväg 1 sfi

THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND

Mål 2, s 12

Kurs B

Svenska till max 1, s 21

Kurs B B FRAMÅT

B FRAMÅT

TEXTBOK

TEXTBOK

NYHET

NYHET THYRA BRUSEWITZ

THYRA BRUSEWITZ

BODIL RENLUND

BODIL RENLUND

Mål 1, s 12

Framåt B, s 10

Kurs A A FRAMÅT

ÅT A FRAM

ELEVBOK 2

FRAMÅT A ELEVBOK 3

ELEVBOK 1

NYHET MARGARETA MÖRLING

MARGARETA MÖRLING MARGARETA

4

Framåt C, s 10

MÖRLING

Framåt A, s 8

Framåt B, s 10

Svenska till max nybörjare & 1, s 21


VÄLJ RÄTT BASLÄROMEDEL

Vidare studier Motsv. gymnasieskola

Sva 1/avancerad intensivkurs

NYHET

Ta för dig! s 36

Respons, s 36

Rivstart B2+C1, s 16

Grundläggande sva

Studieväg 3 sfi

NYHET

Nya Mål 3, s 36

Ta för dig! s 36

Svenska till max 2, s 21

Rivstart B1+B2, s 16

Kurs D NYHET EVA HANSSON STRÖM

D FRAMÅT

JENNY UDDLING

TEXTBOK TEXTBOK

NYHET

NYHET MADELENE CICEK

Mitt i mål, s 20

Svenska i sikte, s 21

Svenska till max 2, s 21

Rivstart B1+B2, s 16

Motsvarande grundskola årskurs 4 – 9

Framåt D, s 11

Kurs C NYHET

NYHET

Mål 2, s 12

Svenska till max 1, s 21

Rivstart A1+A2, s 16

5


BASLÄROMEDEL

NYHET! HELA FRAMÅTSERIEN ÄR REVIDERAD!

NYHET! INTERAKTIVA LÄRARHANDLEDNINGAR!

NYHET! INTERAKTIVA

NYHET!

ELEVBÖCKER! 6

FRAMÅT D ÄR HÄR!


BASLÄROMEDEL

T Å M A FR Nu når du ännu längre med Framåt

NYHET

– läromedlet för kortutbildade Nya, reviderade Framåt är marknadens enda heltäckande läromedel för analfabeter och kortutbildade som nu sträcker sig från kurs A–D. Med Framåt kan alla elever nå hela vägen! Spar tid med interaktiva lärarhandledningar Framåts lärarhandledningar är nu ännu mer lämpande för undervisning. Du slipper släpa på elevböcker, lärarhandledningar, cd-skivor och kopieringsunderlag. Äntligen finns allt material samlat på ett och samma ställe – även webbövningarna. De nya lärarhandledningarna ger dig ett ovärderligt stöd, såväl i din planering av lektionerna som under lektionerna och i efterarbetet. De är fullmatade med pedagogiskt och lättarbetat undervisningsmaterial. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen.

Hela Framåtserien är reviderad Framåt har blivit ännu bättre! Alla Framåtböckerna, A–D, är nu anpassade efter den nya kursplanen. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana, hela vägen fram till kurs D. Vänd blad för att läsa mer om Framåts alla böcker.

A FRAMÅT

Framåt som Interaktiv bok Plus! Framåt finns nu även som Interaktiv bok Plus för dina elever med en mängd pedagogiska funktioner som autentiskt inläst ljud, webbövningar och möjligheten att göra egna anteckningar och bokmärken. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

C FRAMÅT

ELEVBOK 1

TEXTBOK

A FRAMÅT

MARGARETA

B FRAMÅT

MÖRLING

ELEVBOK 2

TEXTBOK

THYRA BRUSEWITZ

D FRAMÅT

A FRAMÅT ELEVBOK 3

BODIL RENLUND

TEXTBOK

MARGARETA

THYRA BRUSEWITZ

MÖRLING

BODIL RENLUND

MARGARETA

MADELENE

MÖRLING

CICEK

7


BASLÄROMEDEL

Framåt A

NYHET

A FRAMÅT ELEVBOK 1

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande interaktiv lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och användbart material.

För analfabeter och kortutbildade Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A. Framåts elevböcker De tre elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läsoch skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med ”specifik” bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund.

A FRAMÅT ELEVBOK 2

A FRAMÅT

MARGARETA MÖRLING

ELEVBOK 3 MARGARETA MÖRLING

Interaktiva elevböcker Framåt A finns nu även som interaktiva böcker där all text är inläst. De innehåller också intalade ordlistor på somaliska, arabiska och dari samt webbövningar. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böckers alla funktioner i början av katalogen.

MARGARETA MÖRLING

I den interaktiva elevboken finns ord- och grammatikövningar som låter eleven arbeta i sin egen studietakt.

Elev-cd Elevbok och hörövningar finns även inlästa på cd-skivor som säljs separat. Framåt A EB 1 webbövningar

Meny

A FRAMÅT

i

Framåt A EB 1 webbövningar Här är webbövningar till Framåt A Elevbok 1 samlade. Välj vilken övning du vill arbeta med. Introduktion

ELEVBOK 1

Övning 1 Övning 2 Övning 3

MARGARETA

• Interaktiva lärarhandledningar & elevböcker • Inlästa ordlistor på somaliska, arabiska & dari • Färdiga Powerpoint-genomgångar till elevbokssidorna • Webbövningar

MÖRLING

Övning 4 Övning 5

PA SSAR FÖR:

- Sfi kurs A - Sfi läs- & skrivinlärning - Språkintroduktion - Förberedelseklass

Författare: Margareta Mörling Framåt A (2:a uppl) Elevbok 1 (utk vt-14) Elevbok 1 Interaktiv Plus (utk vt-14)

Elev-cd (mp3) till Elevbok 2 27-43309-0

64 s

27-43849-1 12 mån

Elev-cd (mp3) till Elevbok 1

102:102:99:-

27-43429-5

3 år

875:-

Elevbok 3 (utk vt-15)

27-43311-3

64 s

99:-

Elevbok 3 Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43851-4 12 mån

102:-

Lärarhandledning 1 Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43312-0

3 år

875:-

Elev-cd (mp3) till Elevbok 3

Elevbok 2 (utk ht-14)

27-43310-6

64 s

102:-

Elevbok 2 Interaktiv Plus (utk ht-14)

Lärarhandledning 3 Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43850-7 12 mån

102:-

Missa inte Framåts läromedel Omvärldskunskap på mycket lätt svenska – läromedlet som kombinerar ämneskunskap och svenska. Läs mer på s 38. 8

99:-

Lärarhandledning 2 Interaktiv Plus (utk ht-14)

99:27-43430-1

3 år

875:-

Framåt A (1:a uppl) Textbok 1

27-72310-8

Textbok 1 Digitalbok

27-42583-5 6 mån

64 s

Textbok 2

27-72311-5

64 s

102:51:102:-

Textbok 2 Digitalbok

27-42584-2 6 mån

Textbok 3

27-72312-2

64 s

102:-

Elevbok 3 Digitalbok

27-42585-9 6 mån

51:-

Lärarhandledning med två cd-skivor

27-72313-9

142 s

51:-

1279:-

Elev-cd (mp3) till Textbok 1,2,3

27-41297-2

102:-

Lektioner på USB

27-41831-8

1016:-

Missa inte Margareta Mörlings Att undervisa analfabeter. Läs mer på s 45.


BASLÄROMEDEL

Omfattande interaktiva lärarhandledningar! Lärarhandledningarna till Framåt A är nu ännu mer lämpande för undervisning. Äntligen finns allt material samlat på ett och samma ställe som du alltid har tillgång till i din dator eller läsplatta. Lärarhandledningarna ger dig ett ovärderligt stöd för planering, undervisning och efterarbete. Du får hjälp med bedömning, pedagogik, övningar och får tillgång till mängder av material i form av ordlistor, bilder, ljudinspelningar och färdiga genomgångar. Utöver det material som är kopplat till elevboken är lärarhandledningarna även fullmatade med undervisningsmaterial för läsinlärning. Den interaktiva lärarhandledningen fungerar även offline. Funktionerna i den interaktiva lärarhandledningen • Pedagogiska övningar • Inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska • Hörövningar • Bilder • Läs och lyssna på elevboken • Kopieringsunderlag för utskrift (390 st) • Lärarinstruktioner • Färdiga genomgångar i Powerpoint

Svenska – Arabiska s 15

s 16 s 17 s 18 s 21

Svenska en läxa en diktamen frågar svarar en elev ett syskon en vecka en bror en syster i dag i morgon i övermorgon i går i förrgår trevlig en helg

Modersmål wäädjib madrasi ˷ϲγέΩϣΏΟ΍ϭ

imlä` jäs`äl jodjiib tälmiidh, taalib akhawäät äsbooa äkh åkht el jåwm bokra,ghäddan bad äl ghädd jåwm äms awäl äms latiif aåtla

˯ϼϣ· ϝ΄γϳ

ΏϳΟ˵ϳ ΫϳϣϠΗ ΏϟΎρ Ε΍ϭΧ΃ ωϭΑγ΃ Υ΃ ΕΧ΃ ϡϭϳϟ΍ ΁ΩϏΓέϛΑ Ωϐϟ΍ΩόΑ αϣ΃ϡϭϳ αϣ΃ϝϭ΃ ϑϳρϟ ϝρϋ

I de interaktiva lärarhandledningarna finns ordlistor på somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmålstalande och är ett ovärderligt stöd för både dig och eleven. Ordlistorna finns också som kopieringsunderlag.

Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen!

Jag, du, han, hon, vi, ni, de

NYHET

Vad gör de?

du jag

han

Hon lyssnar på musik. hon

ni

vi

de

24

SPÅR 21

SPÅR 22

Du kan visa en elevboksida med projektor i helklass. All text är inläst – perfekt för genomgångar!

25

I de interaktiva lärarhandledningarna finns färdiga Powerpointgenomgångar för elevböckernas sidor. Använd dem, så har du väl förberedda lektioner där arbetet med förförståelsen underlättas.

9


BASLÄROMEDEL

Framåt B och C Med Framåt B och C kommer eleverna ännu längre i sin språkutveckling. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna med kort skolbakgrund som läser sfi kurs B och C. Reviderade textböcker Texterna utgår från vardagliga situationer med en mängd dialoger som ger eleven ett användbart språk. I textböckerna bearbetas olika teman som är anpassade efter kursplanen för sfi, kurs B och C. Textböckerna inleds med ett repetitionskapitel och avslutas med en grammatikdel. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken. Interaktiva textböcker med inläst text Nu finns Framåt B och C även som interaktiva textböcker där all text är inläst. De innehåller också interaktiva ordoch grammatikövningar som låter eleven arbeta i sin egen studietakt. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

Praktiska interaktiva lärarhandledningar Nu har vi gjort lärarhandledningarna till Framåt B och C ännu mer lämpande för undervisning. Nu finns äntligen allt material samlat på ett och samma ställe som du alltid har tillgång till i din dator eller läsplatta. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen.

B FRAMÅT

• Anpassade efter nya kursplanen • Illustrativa • Interaktiva lärarhandledningar • Även som interaktiva textböcker • Tematisk PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B & C - Språkintroduktion

Författare: Thyra Brusewitz, Bodil Renlund, Sara Gombrii Framåt B (2:a uppl) Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43313-7

Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43852-1 12 mån

118:-

Övningsbok (utk ht-14)

27-43314-4

176 s

170:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43315-1

3 år

573:-

Textbok inkl. ljudfiler (utk vt-15)

27-43316-8

176 s

245:-

Textbok Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43853-8 12 mån

118:-

Övningsbok (utk vt-15)

27-43317-5

176 s

170:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43611-4

3 år

573:-

Textbok

27-41672-7

176 s

245:-

Textbok Digitalbok

27-42586-6 6 mån

122:-

Övningsbok

27-41673-4

170:-

Övningsbok Digitalbok

27-42720-4 6 mån

170:-

Lärarhandledning med cd

27-41674-1

275 s

854:-

176 s

245:-

Framåt C (2:a uppl)

Elev-cd Textböcker och hörövningar finns även inlästa på cd-skivor som säljs separat.

C FRAMÅT

B FRAMÅT TEXTBOK

Övningsböcker för repetition Med hjälp av övningsböckerna kan eleven repetera och befästa varje moment. Både text- och övningsböcker innehåller många bilder som konkretiserar texterna om situationer och miljöer i Sverige.

NYHET

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

Framåt B (1:a uppl)

C FRAMÅT ÖVNINGSBOK

176 s

Framåt C (1:a uppl)

10

THYRA BRUSEWITZ

THYRA BRUSEWITZ

BODIL RENLUND

BODIL RENLUND THYRA BRUSEWITZ

THYRA BRUSEWITZ

BODIL RENLUND

BODIL RENLUND

Textbok

27-72317-7

176 s

244:-

Textbok Digitalbok

27-42587-3

6 mån

122:-

Övningsbok

27-72318-4

176 s

170:-

Övningsbok Digitalbok

27-43222-2

6 mån

170:-

Lärarhandledning med cd

27-72319-1

176 s

857:-


BASLÄROMEDEL

Framåt D

NYHET

Nu når Framåts elever hela vägen! Framåt har blivit ett heltäckande läromedelspaket för alla kurser inom sfi. Ny för i år är nämligen Framåt D med tillhörande övningsbok. Ny bok – för att alla elever ska kunna nå hela vägen! Den nya boken Framåt D är tydligt kopplad till kunskapskraven och hjälper elever med kort skolbakgrund att klara målen för kurs D. Boken inleds med ett avsnitt där författaren konkretiserar kunskapskraven och där eleven själv får reflektera över sin inlärning. Den utgår ifrån ett genrepedagogiskt synsätt där textstruktur och studieteknik är en röd tråd genom hela boken. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken. Framåt D ger eleverna ett brett spektra av möjligheter att träna sin svenska för vardagslivet! Interaktiv textbok med inläst text Framåt D finns även som interaktiv textbok med intalad text. Den innehåller interaktiva ord- och grammatikövningar som låter eleven arbeta i sin egen studietakt. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen. Övningsbok för repetition och fördjupning Med hjälp av övningsboken kan eleven repetera, befästa och fördjupa sig i varje moment. Övningarna handlar om textförståelse, grammatik, uttal och skrivande.

D FRAMÅT

D FRAMÅT

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

MADELENE

MADELENE

CICEK

CICEK

6.

7.

Arga lappar 2008 kom det ut en bok som heter Den som inte tar bort luddet ska dö!. Det är komikern David Batra som är författare till boken. Han har tillsammans med kompisar samlat in lappar som har satts upp i olika tvättstugor och trapphus och på arbetsplatser i Sverige. På lapparna står arga och konstiga meddelanden som personer har skrivit i stället för att prata med den de har blivit arg på.

2. Vi får hoppas att soporna utvecklar ben och går själva till soptunnan.

3.

Ni som röker på balkongen sluta kasta fimpar i rabatten, jag plockar upp dem. /eva

David Batra skriver denna kommentar: Men om Eva nu är så vänlig att hon plockar upp fimpar finns det väl ingen anledning att sluta kasta ut dem i rabatten?

4. Du som fiser i hissen om morgnarna sluta med det! /Styrelsen

inte här!

8.

Underkläder får inte tvättas i tvättstugan. De ska tvättas i handfatet, annars är det slöseri med vatten och el och allt annat. Under kriget fick man lära sig att vara sparsam.

3 frågor till Åke Daun, professor i etnologi (folklivsforskning)

Här får du läsa några exempel: 1.

Din mamma jobbar

Ändra inte reglerna! Vi har bott här länge. Ni är nyinflyttade. Ni kan inte bara komma hit och ändra reglerna. Man kan inte lämna tvätten i torkrummet över natten, även om man hämtar den på morgonen. För sådana är reglerna.

Tidningen Aftonbladet frågade professor Åke Daun varför man skriver sura lappar istället för att prata med den man irriterar sig på. Han svarade att svenskar är dåliga på att gräla på ett konstruktivt sätt. Att det sätts upp så många lappar just i tvättstugan beror på att den är en plats som många använder. Och många anser att de vet bäst hur tvättstugan ska användas och tycker därför att de ska tala om det för andra. Åke Daun tror inte att folk alltid skrivit anonyma lappar till varandra. Förr i tiden kände människor varandra så väl så det var svårt att vara anonym.

Uppgifter Se till att du stänger av din väckarklocka när du inte är hemma (Sover du är det sjukligt). Den hörs i hela korridoren och verkar aldrig sluta. Tack!!

1. Varför skriver många lappar i stället för att prata med den de är arga på, enligt Åke Daun? 2. Varför skrev inte människor arga anonyma lappar förr, tror Åke? 3. Vilken lapp tycker du är roligast? Varför? 4. Titta på lapp nummer 1. Varför har någon skrivit den lappen? Vad är det personen är arg på? 5. Vad vill lappskrivare nummer 6 säga?

5.

Ser du denna text så står du på nymålat golv!

Diskutera 1. Åke Daun svarar att svenskar är dåliga på att gräla ”på ett konstruktivt sätt”. Vad menar han, tror du? 2. Har du sett någon arg lapp någonstans? 3. Har du skrivit någon lapp när du varit arg?

3

2

Praktisk interaktiv lärarhandledning Den interaktiva lärarhandledningen är anpassad för undervisning. Äntligen finns allt material samlat på ett och samma ställe som du alltid har tillgång till i din dator eller läsplatta. Lärarhandledningen ger dig ett ovärderligt stöd, såväl i din planering av lektionerna, som under lektionerna och i efterarbetet. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen.

• Genrepedagogiskt synsätt • Anpassad efter nya kursplanen • Interaktiv lärarhandledning • Även som interaktiv textbok med ord- och grammatikövningar PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Språkintroduktion

Författare: Madelene Cicek

Elev-cd Textbok och hörövningar finns även inlästa på en cd-skiva som säljs separat.

Framåt D Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43318-2

Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43854-5 12 mån

118:-

Övningsbok (utk ht-14)

27-43384-7

176 s

170:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43345-8

3 år

573:-

176 s

245:-

11


BASLÄROMEDEL

Med Mål är det lätt att lära sig svenska Mål varken spurtar eller stressar fram i det svenska språket. Här vandrar vi tryggt och i varje elevs eget tempo på vägen fram till kunskapsmålen. Reviderad och moderniserad I Mål finns allt det som nämns i nya kursplanen och lite till. Nya upplagan innehåller en mängd olika texttyper som eleverna stöter på i sin vardag som till exempel beskrivande texter, information, instruktioner, tabeller och diagram. Eleverna får träna alla färdigheter och även möta verklighetsanpassade situationer med ett persongalleri av fotograferade människor. Läroboken är grundstommen i Mål och med hjälp av den, övningsboken och lärarhandledningen kan du vara flexibel och anpassa din undervisning för varje individ. Även lärarhandledningen är reviderad och innehåller nu mer material och bedömningsstöd. Läs mer på s 14. Allt du och dina elever behöver Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt. Mål innehåller allt du behöver för att känna dig trygg med att dina elever ska behärska svenskan så att de kan ta sig fram i det svenska samhället och klara kunskapskraven för sfi studieväg 2.

12

Mer prat på lektionerna Från första sidan lär sig eleverna ord som de kan använda direkt i sin vardag. Varje kapitel behandlar ett eller två teman där eleverna får möjlighet att intensivträna sitt ordförråd. Dialoger med vardagsfraser följs upp av hörövningar på tillhörande CD-skiva och i vissa fall uttalsövningar. Både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen för eleverna att samtala med varandra, i par eller i grupp. Med Mål får man prata på lektionerna! Fördjupning med övningsboken I Mål finns det gott om extra övningar, repetitionstillfällen och möjligheter för individanpassning och fördjupning. Övningsboken innehåller ännu mer övningar för att eleverna ska kunna träna extra på det de behöver och jobba mer självständigt. Övningarna fångar in elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken och fokuserar på både muntliga och skriftliga språkfärdigheter. På läromedlets hemsida hittar du och dina elever även webbövningar. Grammatik I både lärobok och övningsbok kan eleverna träna på sin grammatik. I lärobokens slutdel finns en minigrammatik som tar upp grammatikens centrala delar. I Läroboken sker löpande hänvisningar till Måls grammatikböcker som är anpassade för 17 olika språk. Läs mer om Målgrammatiken på s 15 i katalogen.


BASLÄROMEDEL

Personerna som eleverna får följa genom böckerna är fotograferade.

Aktuella genrer som blogg, mejl och sms gör att eleverna kan relatera skriften till sin vardag. I varje kapitel finns Vi frågar, hämtat från tidningsvärlden.

Långsam systematisk grammatikgenomgång.

13


BASLÄROMEDEL

Lärarhandledning för flexibel undervisning!

NYHET

Lärarhandledningarna till Mål 1 och Mål 2 innehåller ett mycket omfattande material som är till stor hjälp i undervisningen. Måls lärarhandledningar hjälper dig att anpassa undervisningen för skiftande kunskapsnivåer. Ännu mer prat på lektionerna Lärarhandledningarna består av en tryckt del samt fyra cd-skivor. De innehåller bland annat hörförståelse till proven, lärobokens samtliga texter och hörövningar, allt kopieringsunderlag, extramaterial, prov samt färgbilder som stöd för samtal och diskussion. Förutom många mindre illustrationer av enskilda ord innehåller lärarhandledningen även kapitlens temabilder. LÄRARHA

Provförberedande I lärarhandledningen finns bedömningsstöd och prov som är anpassade för att förbereda eleverna för de nationella sfi-proven.

Mål som Interaktiv bok Plus!

NDLEDNI

NG

Anette Althé

n

Mal_2 Lh omslag.in

dd 1

Snart finns Mål som Interaktiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner som till exempel en mängd varierande webbövningar, filmer och uppläst text av en autentiskt NYHET inspelad röst som läser i normaltempo. Med Mål Interaktiv bok Plus slipper du cd-skivor för hörövningar och du och dina elever kan arbeta var ni än befinner er, online eller offline. Du får ljudet och alla funktioner som Mål Interaktiv bok Plus erbjuder via ett klick på datorn eller läsplattan. Natur & Kulturs interaktiva böckers alla funktioner kan du läsa mer om i början av katalogen. • Individualisering & flexibilitet • Verkliga situationer & texttyper • Långsam progression • Anpassad efter nya kursplanen • Interaktiv bok Plus PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B & C - Språkintroduktion

Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, Åke Viberg Mål 1 (4:e uppl) Lärobok med cd (mp3)

27-42561-3

259 s

297:-

Lärobok Interaktiv Plus

27-43847-7 12 mån

297:-

Lärobok Digitalbok

27-42749-5 12 mån

Övningsbok

27-42634-4

160 s

155:-

Lärarhandledning med cd

27-42658-0

459 s

1190:-

Lärobok med cd (mp3)

27-42958-1

256 s

297:-

Lärobok Interaktiv Plus

27-43848-4 12 mån

297:-

Övningsbok

27-42979-6

160 s

155:-

Lärarhandledning med cd

27-43367-0

345 s

1099:-

99:-

Mål 2 (4:e uppl)

Funktionerna i den interaktiva boken • Filmer och hörövningar • Bokmärk, stryk över, sök, • Varierande webbövningar förstora och anteckna • Läs och lyssna på boken • Fungerar även offline

14


BASLÄROMEDEL

GRAMATIKA SUEDEZE NЁ SHOIP ¸

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

SVENSK GRAMMATIK PÅ ALBANSKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ GREKISKA

GR AMAT GRAM ATIC ICA A LIMBII SUEDEZE

ГPAMMATИKA ШBEДCKOГO Я3ЬIKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ RUMÄNSKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ RYSKA

• Grammatik på 17 språk! • Grundläggande förklaringar av svensk grammatik PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs C-D - Lärarstöd i sfi & sva - Svenska som främmande språk - Språkintroduktion - Sva grundvux Författare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf Målgrammatiken

SVENSK GRAMMATIK PÅ SOMALISKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ TYSKA

Målgrammatiken Svensk grammatik på 17 språk! Den populära Målgrammatiken är en svensk grammatika som finns bearbetad och översatt till ett flertal språk. Målgrammatiken visar steg för steg hur svenska språket är uppbyggt och täcker de viktigaste reglerna när det gäller satsens byggnad, ordens böjning samt uttal och stavning. Alla grammatiska termer förklaras första gången de används. Den svenska versionen av Målgrammatiken, som är avsedd för läraren, förklarar hur versionerna på olika språk skiljer sig från varandra. Det gör det lättare att förstå bakgrunden till de svårigheter elever med olika modersmål har. Digitalböcker Målgrammatiken finns även som digitalbok för flera språk. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion.

Svensk grammatik på albanska

27-50266-6

184 s

225:-

Svensk grammatik på arabiska

27-50147-8

224 s

225:-

Svensk grammatik på arabiska Digitalbok

27-42767-9

6 mån

113:-

Svensk grammatik på engelska

27-50252-9

160 s

225:-

Svensk grammatik på engelska Digitalbok

27-42768-6

6 mån

113:-

Svensk grammatik på finska

27-50256-7

152 s

225:-

Svensk grammatik på finska Digitalbok

27-42763-1

6 mån

113:-

Svensk grammatik på franska

27-50251-2

176 s

225:-

Svensk grammatik på franska Digitalbok

27-42764-8

6 mån

113:-

Svensk grammatik på grekiska (p-o-d)

27-50143-0

180 s

225:-

Svensk grammatik på grekiska Digitalbok

27-42941-3

6 mån

113:-

Svensk grammatik på persiska

27-50243-7

256 s

225:-

Svensk grammatik på persiska Digitalbok

27-42765-5

6 mån

113:-

Svensk grammatik på polska

27-50245-1

160 s

225:-

Svensk grammatik på polska Digitalbok

27-42760-0

6 mån

113:-

Svensk grammatik på rumänska (p-o-d)

225:-

27-50148-5

184 s

Svensk grammatik på rumänska Digitalbok

27-42844-7

6 mån

113:-

Svensk grammatik på ryska

27-50264-2

192 s

225:-

Svensk grammatik på serbokroatiska

27-50145-4

160 s

225:-

Svensk grammatik på serbokroatiska Digitalbok 27-42762-4

6 mån

113:-

Svensk grammatik på somaliska

27-50258-1

184 s

225:-

Svensk grammatik på spanska

225:-

27-50255-0

168 s

Svensk grammatik på spanska Digitalbok

27-42757-0

6 mån

113:-

Svensk grammatik på svenska

27-50149-2

184 s

225:-

Svensk grammatik på svenska Digitalbok

27-42758-7

6 mån

113:-

Svensk grammatik på thailändska 27-50267-3

256 s

225:-

Svensk grammatik på tigrinska

27-50260-4

200 s

225:-

Svensk grammatik på turkiska

27-50247-5

172 s

225:-

Svensk grammatik på turkiska Digitalbok

27-42754-9

6 mån

113:-

Svensk grammatik på tyska

27-50249-9

180 s

225:-

Svensk grammatik på tyska Digitalbok

27-42755-6

6 mån

113:-

15


BASLÄROMEDEL

16

Foto: Shutterstock


BASLÄROMEDEL

NYHET

– Den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven.

Reviderad för ännu mer aktivitet Nya reviderade Rivstart har ett uppdaterat innehåll och en tydligare struktur. Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala och Rivstart innehåller nivåerna A1-C1. För studievana och självstudier Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Inloggningskod för extramaterial samt inlästa ljudfiler hittar du på omslagets insida. Där hittar såväl du som dina elever extramaterial som webbövningar, text- och övningsbokens facit, hörövningstester, framstegs tester med facit, övningsdialoger samt verblista. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. Se mer på www.nok.se/rivstart. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Snart når du ännu längre! Rivstart utökas och finns snart även för nivå B2+/C1. Vår nya bok ger eleven möjlighet att avancera sin språkliga nivå ytterligare och förfina sina kunskaper för högre studier. På så sätt är Rivstart B2+/C1 det perfekta läromedlet för dig som vill arbeta eller studera vidare i Sverige. Boken beräknas vara färdig vt 2015.

Lärarhandledning I Rivstarts lärarhandledning finns råd och tips för arbetet med böckerna samt en mängd kopieringsunderlag och tester där eleven själv kan se sin språkutveckling. I lärarhandledningarna hittar du även manus till varje kapitels hörövningar. Cd-skiva med mp3 filer till alla texter och hörövningar ingår.

17


BASLÄROMEDEL

Rivstart som Interaktiv bok Plus Rivstart finns nu även som Interaktiv bok Plus! Här ingår, förutom själva boken i digital form, funktioner som inspelad uppläsning av hela boken, en mängd varierade interaktiva webb- och hörövningar, möjlighet att bokmärka, markera,

söka, förstora och anteckna samt kopieringsunderlag och extramaterial. Passar extra bra för elever som studerar mycket på egen hand eller för grupper av elever med varierande kunskapsnivåer. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

• Roligt & varierat • Snabb inlärning • Uppmuntrar till kommunikation • Nu fl er övningar • Även som Interaktiv bok Plus PASSAR FÖ R :

- Sfi studieväg 3 - Nybörjare med studievana - Svenska som främmande språk (A1-C1) - Sva grundvux

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart (2:a uppl) A1+A2 Textbok inkl. ljudfiler 27-43420-2 A1+A2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43615-2

240s

277:-

6 mån

208:-

A1+A2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43845-3 12 mån

277:-

A1+A2 Övningsbok

27-43421-9

182:-

192 s

A1+A2 Lärarhandledning (inkl. cd) (utk vt-14)

27-43422-6

345:-

A1+A2 Elev-cd

27-43828-6

130:-

B1+B2 Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43423-3

277:-

B1+B2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43616-9

B1+B2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43846-0 12 mån

B1+B2 Övningsbok (utk ht-14) 27-43424-0 B1+B2 Lärarhandledning (utk ht-14)

6 mån

192 s

27-43422-6

208:277:182 :345 :-

B2+/C1 Textbok (utk vt-15) Rivstart (1:a uppl) A1+A2 Textbok med cd (mp3) 27-66685-6

18

240 s

277:-

A1+A2 Textbok Digitalbok

27-42498-2 12 mån

277:-

A1+A2 Övningsbok

27-66686-3

182:-

160 s

A1+A2 Övningsbok Digitalbok

27-42666-5 12 mån

182:-

A1+A2 Lärarhandledning

27-66683-2

170 s

623:-

B1+B2 Textbok med cd (mp3) 27-66687-0

240 s

277:-

B1+B2 Textbok Digitalbok

27-42499-9 12 mån

277:-

B1+B2 Övningsbok

27-66688-7

182:-

160 s

B1+B2 Övningsbok Digitalbok

27-42668-9 12 mån

182:-

B1+B2 Lärarhandledning

27-66684-9

623:-

120 s


BASLÄROMEDEL

Språkliga verktygsrutor för muntlig interaktion.

Diskussionsövningar med stödfraser.

Texter om kulturella företeelser/ koder på en arbetsplats.

Språkutvecklande skrivuppgifter.

Rivstart Yrkesliv – fungerande svenska på jobbet! Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkeskategorier. Språklig och kulturell kompetens Målgruppen är personer som redan jobbar i Sverige men som inte har börjat använda svenska på arbetet och personer som är på väg ut i det svenska arbetslivet. Boken innehåller texter och övningar med fokus på det språk och den kulturella kompetens man behöver för ett yrkesliv i Sverige. Nivån är B1 och uppåt enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller motsvarande kurs D i sfi. Innehåll Boken innehåller integrerade övningar som tränar eleven i att läsa, skriva, tala och förstå. De många talövningarna ger deltagarna

verktyg att själva använda språket och tips och träningsuppgifter ges för tänkbara situationer där muntlig färdighet krävs. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet. Hörövningarna och bokens texter är inlästa med naturligt talad svenska och för att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd med mp3-filer där alla texter och hörövningar finns inspelade. En minigrammatik baktill i boken ger en översikt över den grammatik eleverna behöver. Facit ligger längst bak i boken. Manus till hörövningarna ligger på www.nok.se/laromedel

• Svensk arbetskultur • Svenska för arbetslivet • Kommunikativa övningar PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Svenska som främmande språk (B1+B2) Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart Yrkesliv Lärobok (allt-i-ett bok) med cd (mp3)

27-42571-2

128 s

162:-

Missa inte Natur & Kulturs andra yrkesinriktade böcker på s 30 – 31.

19


BASLĂ„ROMEDEL

EVA HANSSON STRĂ–M JENNY UDDLING HA RR

SÉ RU IET RI

S

NYHET

Ă– VN IN

Mitt i mĂĽl

G SB O

TEXTBOK

K

– Läromedlet som bjuder till diskussion, debatt och eftertanke Övningsboken fÜljer textboken Övningsboken fÜljer upp texter och teman i textboken och eleven für mÜjlighet att repetera och fÜrdjupa sina kunskaper i grammatik, läsfÜrstüelse och skrivning.

Reviderad och moderniserad! Vür nya upplaga av Mitt i mül innehüller flera olika texttyper, allt frün berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sünger. Texterna är intressanta och bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mül vänder sig till büde ungdomar och vuxna som läser sfi kurs D eller motsvarande nivü inom andra skolformer. Mitt i mül fÜrbereder eleverna infÜr det nationella provet dü de für reflektera och uttrycka sina üsikter i samband med läsningen. Lärobokens stora variation av texter och uppgifter passar utmärkt i klassrumsundervisningen. Genom boken lÜper även en skrivkurs och en kurs som behandlar lärande och studieteknik fÜr att fÜrbereda eleven pü fortsatta studier.

Elev-cd Textbok finns även inläst pü en elev-cd som säljs separat.

Lina och Carlos gifter sig Lina och Carlos träffades när de gick pü samma säljarkurs. Dü var Lina 29 och Carlos 32. De flyttade ihop efter ett halvür och idag, tvü ür senare, ska de gifta sig. De här tvü üren har de sparat en hel del pengar fÜr att kunna ordna en fin brÜllopsfest. De ska ocksü gÜra en brÜllopsresa, men den väntar de med till i jul. De ska nämligen üka till Peru och vandra i bergen där. Dü är det bättre att gÜra det när det är sommar pü sÜdra halvklotet. Carlos har släktingar i Peru som de ocksü ska hälsa pü. Ja, det har varit mycket fÜrberedelser och planering infÜr brÜllopet. Men en sak har de inte behÜvt planera – mÜhippan och svensexan. En mÜhippa är en festdag som den blivande brudens väninnor ordnar fÜr henne. Linas kompisar hade ordnat flera olika aktiviteter, bl. a fick hon prÜva pü kampsport och gü pü spa. Mellan de olika aktiviteterna üt och drack de gott. De hade picknick i en park mitt pü dagen och middagen var pü en restaurang. Carlos vänner hade ordnat en festdag fÜr honom ocksü. Det kallas svensexa. FÜrst fick han spela in en cd-skiva tillsammans med alla vännerna som han sedan har kvar som minne. Sedan gick de till ett ställe där man kunde spela bowling och äta och dricka. Carlos hade verkligen en rolig dag med sina gamla kompisar. Varken Carlos eller Lina visste om att detta skulle hända, även om de misstänkte att det skulle bli nügot. De blev �bortrÜvade� av sina vänner pü morgonen samma dag.

Klädsel: kavaj betyder att män bÜr ha kostym och kvinnor klänning.

%Ă&#x2018;ĹŽ Ă&#x2018; Ă&#x2018; š   Ÿ#  ) Ĺ°B 3  Ÿ  Ĺ°Ă&#x2018; Ă&#x2019; D ; 0 D â  9= B9<B88 " š  B ( Ă&#x2018; _ ,0 9  # %â Ă&#x2019; _ B A:| B B

Sü här ser inbjudningskortet ut som Carlos och Lina har skickat till ungefär 70 släktingar och vänner. Textfrügor 1. Vad heter bruden i efternamn? Vad är brudgummens efternamn? 2. BÜr man vara finklädd eller gür det bra att komma i jeans? 3. BehÜver man svara pü inbjudan?

Den stora dagen Nu är den stora dagen här. Det är en vacker sommardag, och det är verkligen tur fÜr de ska gifta sig utomhus, hemma hos Linas fÜräldrar. I trädgürden hüller deras fÜräldrar och syskon pü att fÜrbereda festen. Det ska bli mat, musik och dans. Linas fÜräldrar har satt upp ett stort partytält och där ska gästerna äta och dansa.

4

5

OSA är en fĂśrkortning av ett gammalt uttryck â&#x20AC;&#x153;om svar anhĂĽllesâ&#x20AC;?. OSA används ofta pĂĽ olika typer av inbjudningar och betyder att man ska tacka ja (eller nej) till inbjudan, oftast fĂśre ett visst datum. De som bjuder vill veta hur mĂĽnga som kommer.

Toastmaster är den person som ansvarar fÜr programmet under middagen och presenterar dem som ska hülla tal fÜr brudparet. Om det är en kvinna som gÜr detta kallas hon ofta toast madame.

â&#x20AC;˘ Moderna texter â&#x20AC;˘ FĂśr vuxna & ungdomar â&#x20AC;˘ Om Sverige idag â&#x20AC;˘ Kulturella jämfĂśrelser â&#x20AC;˘ Anpassad efter nya kursplanen PASSAR FĂ&#x2013; R :

- Sfi kurs D - SprĂĽkintroduktion

FĂśrfattare: Eva Hansson StrĂśm, Jenny Uddling, Harriet RisĂŠrus Mitt i mĂĽl (2:a uppl) Textbok

27-43589-6

192 s

268:-

Ă&#x2013;vningsbok

27-43590-2

128 s

128:-

Textbok med elev-cd

27-50599-5

192 s

268:-

Ă&#x2013;vningsbok

27-50600-8

128 s

128:-

Lärarhandledning

27-50601-5

228 s

829:-

Mitt i mĂĽl (1:a uppl)

Lärar-cd (textbokens texter) 27-88264-5

20

916:-


BASLÄROMEDEL

Svenska till max Svenska till max är ett engagerande läromedel för ungdomar på gymnasiets språkintroduktion och vuxna som läser sfi kurs B–D med siktet inställt på att studera vidare. Tre textböcker, tre webbplatser Svenska till max består av tre textböcker och tre webbplatser. Du och dina elever går gemensamt igenom texter och uppgifter i boken och därefter arbetar eleverna i sin egen takt med att befästa och fördjupa sina kunskaper på bokens webbplats. Där har de tillgång till hundratals interaktiva övningar, länkar och dokument att skriva ut. De tre webbplatserna ersätter helt och hållet traditionella övningsböcker och erbjuder många fler övningstyper som tränar hörförståelse, uttal, läsförståelse och diktamen. Det finns också länkar till studietips, boktips, filmtips och musiktips. Läsa och skriva I Svenska till max får eleverna spännande läsupplevelser och i samband med läsningen sker skrivutvecklingen. Som inspiration

för det egna skrivandet finns varierade skrivuppgifter med anknytning till elevernas verklighet och vardag. Eleverna analyserar olika textgenrer och arbetar med struktur, syfte och mottagare. Studieförberedande Med Svenska till max kan alla hitta den strategi som passar dem bäst. Eleverna arbetar utifrån egna målformuleringar och reflekterar över sin egen språkinlärning. På detta sätt erövrar de verktyg för att lära sig sitt nya språk och de blir medvetna om sitt eget ansvar i inlärningsprocessen. Bredden i texter och övningar gör att Textbok 2 också kan användas av elever som förbereder sig för att klara årskurs 9-provet (svenska som andraspråk på grundläggande nivå).

• Övningsmaterial på webben • Systematisk läsutveckling • Förbereder eleverna för vidare studier PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B–D - Språkintroduktion Författare: Maria McShane Svenska till max Kurs B och C Nybörjarbok

27-40775-6

Webbplats till Nybörjarbok (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40776-3

Textbok 1

27-40737-4

Webbplats till Textbok 1 (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40738-1

Kurs D Textbok 2

27-40778-7

64 s

79:-

196 s

258:-

172 s

224:-

32:-

64:-

Webbplats till Textbok 2 (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader) 27-40779-4

64:-

Läs mer på www.svenskatillmax.se

Svenska i sikte Svenska i sikte är ett kompletterande material tänkt för sfi kurs D. Boken är indelad i fem teman: Fantastiskt, Mänskligt, Brottsligt, Berättat och Samhällsnyttigt. Inom dessa teman finns underhållande och engagerande texter som speglar speciellt svenska företeelser. Efter varje text följer övningar som är inriktade på läsförståelse, muntlig kommunikation och fri skriftlig produktion.

• Engagerande texter • Varierande uppgifter PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Språkintroduktion Författare: Thérèse Stringer Svenska i sikte Lärobok

27-40736-7

168 s

183:-

21


EXTRA ÖVNING

22


EXTRA ÖVNING

Klara texten!

NYHET

K lara tex ten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C

Med Klara texten! får dina elever träna på olika texttyper som de kommer att stöta på i deras vardags- och arbetsliv. Med Klara texten! kommer dina elever att klara sig bättre i ett samhälle där stor del av kommunikationen sker i form av text. Olika texttyper för vanliga situationer Med Klara texten! lär sig dina elever att särskilja vanligt förekommande texttyper. Med hjälp av en lärarguide längst bak i boken kan du gå igenom de olika texttyperna steg för steg så att eleverna lätt kan förstå vad som är typiska drag för texten. Genom att arbeta med texttyper får dina elever ökad kunskap och förståelse för struktur och språkliga nyanser och lär sig att själva producera texter för olika situationer och mottagare.

Tydlig arbetsgång Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och alla lärobokens kapitel har samma struktur. Kapitlen börjar med utvalda, vanligt förekommande, mönstertexter som eleven stöter på i sin vardag. Sedan följer en analys av textens olika delar där eleven får kunskap om det typiska för textens struktur och språk. Därefter får eleverna möjlighet att själva arbeta med kapitlets texter och texttypiska drag. Kapitlet avslutas med skrivövningar både i grupp och individuellt.

Kurs C och Kurs D Klara texten! består av två läroböcker, en för Kurs C och en för Kurs D. I bok C får eleverna träna på exempelvis enkla meddelanden, mejl, notiser och annonser. Bok D innehåller allt från insändare, arbetsansökan och mejl till kollegor till noveller och dikter. Båda läroböckernas texter är anpassade efter de nya kunskapskraven i respektive kurs.

Lärarguide, test och matris I slutet av varje bok finns ett text-test och en lärarguide med förslag på lektionsgenomgångar och extra arbetsuppgifter. Här finns även ett resonemang kring bedömning av texter med en matris som utgångspunkt. Med Klara texten! får du hjälp med att lära dina elever att kommunicera i ett skrivande Sverige.

att Fortsätt

2

Ungefär 1. 2. 3. 3. 5. 6.

läsa en

vägbes

K lara tex ten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS D

t de nkte at – Jag tä gra had och nå ation . Bus till stan in a dl nare fö nn NNA Men se h la försva RSVU en. DE FÖ ter som till ägar är mitt rätt till oc tal kano erlämnade oterna t ett b an åt De tio at K h e änkt de oc lättad. ter st ning nu hitta är mycket ut kano i undersök – Jag r hyrt kan r ga år ha kunde Det va ! . ån ut öd en m i br ad frå leve som a mil , ser gl var fel. I skju et gr Berg, nd nå ne t. Ru vid su något lt tom he n ute t kte att d TATS R HIT är A HA TERN veckan KANO i förra

g. krivnin

• Olika texters struktur & språk förklaras • Tydlig arbetsgång för elev & lärare • Lärarguide i boken • Tydligt bedömningsresonemang

350 m en, kör rrbyväg mot No 2 min riktning ägen i r 261 m r 269 m på Korsv gen), kö gen), kö erut in vä pingsvä gs (Kö Kör öst pin g 68 68 (Kö r 150 m in på vä på väg gen), kö vänster tsätt in Sväng pingsvä och for (Kö ten 68 far av på väg ll, ta 2:a tsätt in I ronde och for avfarten 75 m r 2:a kö ta n, ll, ata I ronde pmansg in på Kö vänster Sväng

lig restid

mme! Du är fra

PASSAR FÖ R :

K

atan nsg ma öp

- Sfi kurs C & D - Nybörjare med studievana

Österleden

Författare: Ann-Sofie Lindholm svägen Köping

FÖRSTO Visa

Klara texten!

D DU?

. ska köra n hur du på karta oner

Instrukti

41

Klara texten, kurs C

27-43462-2

80 s

129:-

Klara texten, kurs D

27-43463-9

96 s

129:-

svägen Köping

Norrbyvägen Här är du

Korsvägen

23


EXTRA ÖVNING

NYHET

Sagor och sanningar – lärorik läsning som inspirerar! Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse, muntlig interaktion och skriftlig färdighet, samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd. Dina elever lär sig svenska med hjälp av berättande sagor och faktabaserade sanningar.

Kaffe, fotboll och diamanter Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Sagor och sanningar övar tre färdigheter: läsförståelse, muntlig interaktion samt skriftlig färdighet och alla texter och övningar är anpassade efter de språkliga kraven för sfi kurs D. Kapitlen är uppdelade i delarna: Läsförståelse, ordförståelse, grammatik och skriva.

Läsförståelse och lässtrategi Varje kapitel inleds med en beskrivande faktatext med läsförståelsefrågor i två nivåer: hitta efterfrågad information eller dra slutsatser och tolka information. Bredvid texterna finns också ordlistor som ger stöd för förståelse. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper såsom insändare, artiklar och mejl för att träna lässtrategier. Dessa texter har samma tema som huvudtexten vilket är fördelaktigt när eleven tränar mer på lässtrategier. Utifrån dessa texter tränar eleven även skriftlig redogörelse, argumentation och diskussion.

Lärarstöd på webben Inloggningskod för extramaterial, lärarstöd samt ljudfiler hittar du på omslagets insida. Läs mer på www.nok.se/laromedel. • Världsomspännande teman genomsyrar alla övningar • Ger rikt ordförråd • Läsförståelseträning • Diskussion & samtal uppmuntras PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Svenska som främmande språk (B1) Författare: Torun Eckerbom, Eva Söderberg, Helene Österlund Sagor och sanningar, tredje upplagan Lärobok inkl. ljudfiler

27-43588-9

192 s

246:-

Sagor och sanningar, andra upplagan

24

Lärobok med facit och elev-cd

27-50576-6

208 s

246:-

Lärarhandledning

27-50577-3

110 s

387:-

Lärar-cd

27-86118-3

916:-


EXTRA ÖVNING

Tydliga instruktioner.

Illustrationer som underlättar språkinlärningen.

Häftena börjar på en enkel nivå med framförallt ord-träning till att senare även innehålla kortare och längre texter med övningar. Alla häften är i A4-format.

Extra! Läs- och skrivträning på mycket lätt svenska Extra! består av fyra arbetshäften i olika nivåer för sfi kurs B. Här tränar eleverna läsning med bl a ordträning och innehållsfrågor på text. Det finns även enkla grammatik- och skrivövningar. Fyra olika nivåer Häftena har en progression och följer kunskapsnivå för kurs B i utbildning i svenska för invandrare. Läraren kan välja häfte så att eleven får träna extra utifrån sin specifika språknivå. Texter och uppgifter stiger i svårighetsgrad och eleven kan tydligt se sin utveckling. Färdigheter som tränas är läsa och skriva genom ord och grammatikövningar. Teman Eleven får genom alla häften följa familjen Andersson och deras grannars liv och vardag och övningarna är på så sätt satta i ett sammanhang och igenkänningsfaktorn underlättar inlärningen.

Arbeta på egen hand Instruktioner och övningar är mycket lätta för eleven att förstå och arbeta med på egen hand. Häftena kan smidigt användas som komplement till kursboken och möjliggör en individualiserad undervisning. Facit finns till alla övningar och läraren kan själv välja att ta in och rätta elevens arbete eller ge facit till eleven för självrättning. Facit finns som pdf på www.nok.se/laromedel och är kostnadsfritt.

• Systematisk långsam progression • Enkelt att individualisera undervisningen • Enkelt att arbeta med på egen hand PASSAR FÖ R :

- Sfi studieväg 2 kurs B - Språkintroduktion - Förberedelseklass

Författare: Margaretha Svensson Extra! Extra! 1

27-42863-8

52 s

49:-

Extra! 2

27-42864-5

52 s

49:-

Extra! 3

27-42865-2

52 s

49:-

Extra! 4

27-42866-9

52 s

49:-

25


EXTRA ÖVNING

Skriv i vardagen! Låt dina elever arbeta med skrivuppgifter med mönstertexter. Skriv i vardagen är en arbetsbok med blandade skrivövningar för sfi kurs B och kurs C. Övningar Skriv i vardagen innehåller övningssekvenser i små steg som förbereder eleven för vardagliga situationer där skrift behövs. Eleven får möta formella och informella mönstertexter och skriver utifrån dessa egna texter. Teman Materialet är anpassat efter teman i nya kursplanen för Utbildning i svenska för invandrare kurs B och kurs C och är därför en bra förberedelse för nationella provet för respektive kurs. Materialet är rikt på illustrationer vilket underlättar för förståelsen. Arbeta på egen hand Läromedlet har enkla instruktioner och passar därför även för elever som gärna tränar på egen hand. Denna flexibilitet ger läraren möjlighet att individualisera undervisningen i gruppen. Skriv i vardagen är en arbetsbok med facit.

Sammanställning av egen vokabulär inom temat. Texttyper som eleven stöter på i vardagen (annonserna).

Mönstertexter som eleven har användning för inför arbetslivet.

• Skrivutvecklande övningar • Aktuella övningar för elevens vardag • Självständigt material med facit PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B-C - Språkintroduktion

Övningar som eleven lätt kan arbeta med på egen hand. Facit finns i boken.

26

Övningssekvenser i små steg.

Författare: Elke Burger Översättning: Mateusz Moskowicz Skriv i vardagen! Skriv i vardagen

27-42885-0

56 s

59:-


EXTRA ÖVNING

• Lättlästa noveller på olika nivåer • Ordlistor, övningar och instruktioner PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B-D - Språkintroduktion - Sva grundvux - Ungdomar & vuxna med lässvårigheter

Läsa till max

Läsa till max Novellhäfte (Styckpris 74:-) Lä till Lä b k1 M i l

I Läsa till max finns lättlästa noveller av kända och okända författare samt ordlistor, diskussionsfrågor och lärarinstruktioner. Börja med novellhäftena, som består av 2-3 korta noveller och fortsätt med läseböckerna, som består av en längre novell. På www.nok.se/laromedel kan du kostnadsfritt ladda ner ordlistor och inläsningar av novellerna i mp3-format. Läsa till max vänder sig till ungdomar och vuxna som studerar svenska som andraspråk.

Författare: Maria McShane, Lena Samuelsson, Pernilla Gesén, Eva Callenbo, Åse Wewel

Läsa till max Läsebok 1: Maries val

Eva Callenbo Pernilla Gesén

Novellhäfte 1 5-pack

27-41198-2

48 s

311:-

Novellhäfte 2 5-pack

27-41202-6

48 s

311:-

Novellhäfte 3 5-pack

27-41206-4

40 s

311:-

Läsebok (Styckpris 84:- samt 95:-) Läsebok 1 5-pack

27-41194-4

56 s

344:-

Läsebok 2 5-pack

27-41210-1

64 s

397:-

Både novellhäftena och läseböckerna säljs även styckvis samt i 10-pack och 20-pack. Se www.nok.se/laromedel.

Syntaxboken Syntaxboken är en läro- och övningsbok i svensk grammatik för dem som studerar svenska som andraspråk/svenska som främmande språk på avancerad nivå, dvs nivå B2 och C1/C2. Boken fokuserar på de tre största problemområdena för dem som lär sig svenska: ordföljd i olika satstyper, tempus och bestämdhet. Många av övningarna passar också bra för muntlig träning, s k automatisering. Syntaxboken är tänkt för att kunna användas såväl i undervisning i svenska utomlands som i behörighetsgivande kurser, i gymnasiet, inom olika typer av vuxenutbildning liksom i högskolans grundkurser i svenska som andraspråk. Facit baktill i boken gör att boken också passar bra för självstudier.

Uttalsboken

• Övar ordföljd, tempus & bestämdhet • Även för muntlig träning • Även för undervisning & självstudier PASSAR FÖ R :

- Europarådets nivå B2-C1/C2 Författare: Håkan Rosenqvist Syntaxboken Syntaxboken med facit

27-42858-4

112 s

27-40645-2

96 s

156:-

• Ger en god grund till svenskt uttal PASSAR FÖ R :

Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och av den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar.

- Sfi kurs C-D - Språkintroduktion - Sva grundvux

Författare: Håkan Rosenqvist Uttalsboken Uttalsboken med cd (mp3)

Uttalsboken Digitalbok ljud 27-42789-1

215:108:-

Missa inte våra övningsmaterial Lyssna!, Lyssna mera! och Läs! Övningsmaterial för svenska på nybörjarnivå. 27


EXTRA ÖVNING

Sju familjer, jobb och dagar Sju-böckerna är i första hand tänkta för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men de passar också för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion. Eleverna lär sig att tolka den skrift och den grafiska information som omger oss i vår vardag. På www.nok.se kan du ladda ner inläsningar av böckerna. Omvärldskunskap i Sju familjer I Sju familjer får eleverna baskunskaper om Sverige i sju teman: Geografi, Jobb och pengar, Kommun och stat, Skolan, Vård, Brott och straff, Historia. De får läsa enkla faktatexter och lära sig att tolka kartor, tabeller och diagram. Textfrågorna, samtalsuppgifterna och skrivövningarna är enkla och verklighetsnära. Sju jobb med arbetslivsanknytning I varje kapitel presenteras en person med ett vanligt jobb: fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika butiksanställda, hem-

• Långsam progression • Texter från vardagsliv • Baskunskaper om Sverige

tjänstpersonal och kafébiträde/kaféägare. Eleverna får träning i att tolka kvitton, mejl, anställningsbevis och annan information som anknyter till arbetslivet och bokens olika yrken. Vardagssvenska i Sju dagar Sju dagar följer tio personer i olika åldrar och deras möten med vardaglig skriftlig information som kassakvitton, anslag, annonser och mejl. Eleverna får lära sig att tolka kartor och diagram, skicka flytt-kort, svara på sms och mycket annat.

Svenska till vardags Boken vänder sig till ungdomar och vuxna och kan användas före eller parallellt med ett nybörjarläromedel i svenska. Svenska till vardags är tänkt som ett hjälpmedel att klara vardagen under den första tiden i Sverige. Invid den svenska texten finns översättningar till engelska. Eleven bygger själv upp sitt ordförråd genom att skriva in översättningar till det egna språket.

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B - Språkintroduktion Författare: Lars Wäremark Sju familjer Lärobok

27-41894-3

96 s

160:-

Lärobok Digitalbok

27-42800-3 6 mån

160:-

Sju jobb Lärobok

27-40727-5

96 s

160:-

Lärobok Digitalbok

27-42801-0

6 mån

160:-

Lärobok

27-50197-3

96 s

160:-

Lärobok Digitalbok

27-42799-0 6 mån

160:-

Sju dagar

• Vardagliga ord och uttryck • Nybörjarläromedel

PASSAR FÖ R :

- Nybörjare i svenska Författare: Anna Hallström, Urban Östberg Svenska till vardags Lärobok

27-41179-1

64 s

85:-

• Individuell träning i grammatik PASSAR FÖ R :

Form och funktion Övningsböckerna Form och funktion är tänkta för individuell träning och passar för sfi kurs D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Se upp! Många verb får nya och oväntade betydelser när de kombineras med en partikel. Här presenteras och övas 169 svenska partikelverb. Se upp! fungerar både som uppslagsbok och övningsbok.

- Sfi kurs D - Sva grundvux - Lärarstöd i sva Författare: Kerstin Ballardini Form och funktion Ordföljd

27-41214-9

128 s

105:-

Verb

27-41213-2

144 s

115:-

176 s

156:-

• Genomgång av partikelverb • Övningar i grammatik PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Sva grundvux - Lärarstöd i sva Författare: Hans Holmgren Ording Se upp! Lärobok

28

27-50473-8


– Natur & Kultur lämnar ett betydande stöd till Expo, exempelvis genom ett stort lärarnätverk och bra utbildningsmateriel, säger Daniel Poohl.

De mörka krafterna avskyr upplysning. Expo jagar undan skuggorna.

Kunskap och empati är oumbärliga i kampen mot fruktan, inskränkthet och våld. Det vet stiftelsen Expo, som studerar och sprider kunskap om antisemitism, islamofobi, homofobi och antiziganism. –Vi arbetar med fackföreningar, skolor, polis och politiker. Via kurser och seminarier får de nödvändiga insikter om grupper som upphöjt våld och intolerans till ideologi. – De som utbildas blir nyckelpersoner i arbetet mot fördomar inom sina organisationer och i förlängningen i samhället, säger Daniel Poohl på Expo. –Vår tidning, som även den heter Expo är också en viktig opinionsbildare med stor spridning, avslutar han. Natur & Kultur har i många år bidragit till stiftelsen Expo, med såväl finansiellt som praktiskt stöd. I ett upplyst samhälle får alla plats.

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, INSPIRATION ŸUTBILDNINGŸOCHŸBILDNINGŸMOTVERKAŸFÍRDOMARŸOCHŸINSPIRERAŸTILLŸREÛEKTIONŸOCHŸ engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.


YRKESINRIKTADE BÖCKER

Framåt yrkesinriktade böcker Uppmuntra elevernas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.

Bakom ratten – Att arbeta med transport

Vinklar och rör – Att arbeta med teknik

Huvudpersonerna i boken berättar om sitt arbete som chaufför: de kör taxi, lastbil, buss och tunnelbana. Eleverna får både lära känna deras vardag och höra om mer ovanliga händelser. Boken tar också upp grundläggande svenska trafikregler.

Fyra högaktuella tekniska områden presenteras i boken: VVS, sopor och avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna får möta en VVS-företagare, en chef på ett renhållningsföretag, en maskintekniker på Stockholm Vatten och ett skydds-ombud på IF Metall.

Hos Karlssons – Att arbeta på restaurang och i storkök Eleverna får bekanta sig med Stig och hans anställda i restaurangen Karlssons. Boken beskriver en arbetsdag från morgon till sen kväll och hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.

Digitalböcker Framåt yrkesinriktade böcker finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud.

Förskolan Liljan – Att arbeta inom barnomsorg Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Harrys hörna – Att arbeta inom handel Här får eleverna bekanta sig med Harry och hans sex anställda i mataffären Harrys hörna. Texterna behandlar vardagliga situationer i en svensk mataffär, men också hur man söker jobb och hur det är att ha eget företag.

Idas arbetsvecka – Att arbeta inom vård och omsorg Ida arbetar i hemtjänsten och vi får följa hennes och kollegernas skiftande arbetsuppgifter under en vecka. Texterna behandlar vardagliga situationer inom vård och omsorg, men också hur man söker jobb. Ordförrådet och övningarna spänner över hela vårdområdet.

30

• Ger god inblick i olika branscher & jobb PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs C–D - Arbetsmarknadsutbildningar

Författare: Märta Johansson, Torbjörn Hansen, Helene Österlund, Gunnel Bergström Framåt Yrkesinriktade böcker Bakom ratten - Att arbeta med transport

27-72324-5

64 s

102:-

Bakom ratten Digitalbok

27-42589-7 6 mån

50:-

Hos Karlssons - Att arbeta på restaurang och i storkök

27-72326-9

64 s

102:-

Hos Karlssons Digitalbok

27-42592-7 6 mån

50:-

Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg

27-72322-1

80 s

102:-

Förskolan Liljan Digitalbok

27-42590-3 6 mån

50:-

Harrys hörna - Att arbeta inom handel

27-72323-8

80 s

102:-

Harrys hörna Digitalbok

27-42591-0 6 mån

50:-

Idas arbetsvecka - Att arbeta inom vård och omsorg

27-72320-7

64 s

102:-

Idas arbetsvecka Digitalbok

27-42594-1 6 mån

50:-

Vinklar och rör - Att arbeta med teknik

27-72325-2

80 s

102:-

Vinklar och rör Digitalbok

27-42593-4 6 mån

50:-


YRKESINRIKTADE BÖCKER

Rivstart Yrkesliv

• Svensk arbetskultur • Svenska för arbetslivet • Kommunikativa övningar

Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkeskategorier. Läs mer på s 19.

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Svenska som främmande språk (B1+B2) Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart Yrkesliv Lärobok (allt-i-ett bok) med cd (mp3)

27-42571-2

128 s

162:-

Yrkessvenska i äldreomsorgen Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin grundutbildning i sfi och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor har stor nytta av boken. På Ljungbackens vård- och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Eleverna tränar omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras- och ordförråd. Genom både muntliga och skriftliga övningar förbereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården.

• Intressanta fallbeskrivningar • Träna rapportskrivning • Ger yrkesspecifi kt ordförråd

I denna reviderade upplaga finns ett ökat fokus kring de äldres välbefinnande och integritet. Varje kapitel innehåller flera ordlistor med tillhörande förklaringar.

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Sva grundvux Författare: Märta Johansson Yrkessvenska I äldreomsorgen (2 uppl) Lärobok

27-42838-6

112 s

152:-

Vård och omsorg Vård och omsorg är ett läromedel i vård- och omsorgsarbete med ett lättillgängligt språk. Läroboken har texter som eleverna verkligen förstår. Det gäller förstås också övningsuppgifterna, som du finner i en separat arbetsbok.

• Lätt språk • Berättelser • Separat arbetsbok • Språkutvecklande uppgifter PASSAR FÖ R :

- Gymnasiets omvårdnadsprogram - Introduktionskurser för nyanställda Författare: Elisabet Bucht-Kring, Inger Sandqvist Vård och omsorg

27-41044-2

152 s

278:-

Arbetsbok

27-41045-9

96 s

85:-

Missa inte Omvärldskunskap på mycket lätt svenska och Samhällskunskap på lätt svenska. Läs mer på s 38

31


SVENSKA SOM ANDRASPRĂ&#x2026;K 7-9

NYHET

När jag var liten Det kan vara svür t at t komma ihüg vad du gjorde när du var liten. Det är ju sü längesedan. Men of ta finns det nügon

3

3

i din familj som kan berät ta. Det är fint at t fü hÜra vilka roliga, tokiga och ibland farliga saker man har gjor t.

InnehĂĽll I textboken kapitel 3 fĂĽr du mĂśjlighet att R

läsa olika texter om barndomen

Du fĂĽr ocksĂĽ kunskap om R5 "/,5/5-%,#0,5)'5..5,()'-'#(( R5 %',.,-*)(R5 -''(-..5), R5 ),5-)'5"Ä&#x152;,5#")*5'5#(5 '5-#(((5 R5 "/,5/5-%,#0,5(ĂĽ!).5'5"$ä&*505#(5-#(((

46

32

Kapitel 3

När jag var liten

47


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 7-9

Fördel – möter nybörjarelever med olika förkunskaper Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 7–9. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk för att uttrycka känslor och tankar. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.

Fördel består av två textböcker, två övningsböcker samt lärarhandledningar med inspelningar i mp3-format. Textböckerna utkommer även som Digitalbok och Interaktiv bok Bas. Fördel Textbok och Övningsbok 1 Textbok 1 innehåller tio kapitel med teman som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje tema består av: • En upptaktsbild som inleder kapitlet och som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. • En språkträningsdel som bär progressionen i materialet. • En faktatext som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO. • Längst bak i boken finns en skönlitterär följetong på enkel svenska, men med ett utmanande innehåll, samt en uppslagsdel. Övningsbok 1 följer textbokens teman. Här finns uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas egna ordlistor samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp. Fördel Textbok och Övningsbok 2 Fördel 2 bygger vidare på Fördel 1. Textboken består av tio kapitel med olika teman och en uppslagsdel. Varje kapitel innehåller texter från olika genrer, t ex argumenterande, berättande, beskrivande och återgivande texter. Sist i varje kapitel finns en stjärntext. Den har ett ordförråd som ligger lite över elevernas förväntade språknivå. Många av dessa stjärntexter är hämtade från skönlitterära böcker och faktaböcker för ungdomar. I kapitlen finns också en genomgång av vad som är typiskt för en viss texttyp, t ex en saga, en insändare eller en recension. På så sätt får eleverna lära sig att känna igen hur olika slags texter är uppbyggda och vilka språkliga drag som förekommer. Presentationen av genren ligger i textboken, men eleverna skriver i övningsboken eller

i en separat skrivbok när de arbetar med uppgifter till texterna. Uppslagsdelen innehåller praktiska råd om hur man gör en tankekarta, arbetar med kamratrespons, genomför en intervju och vad man bör tänka på när man ska prata inför andra.

Fördel Digitalbok Fördel Digitalbok passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen.

Övningsbok 2 följer textbokens teman. Här finns skrivuppgifter som tränar ord, fraser, grammatik, läsförståelse samt hörförståelse. Hörövningarna ligger sist i varje kapitel och ljudfilerna till dessa laddas ner tillsammans med lärarhandledningen.

Lärarhandledningar Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er och ger förslag på hur man kan arbeta med texter och övningar i läroböckerna, kapitel för kapitel. De innehåller också en mängd kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Flexibel skolstart Fördel 1 och Fördel 2 kan användas i klasser med flexibel skolstart. Detta är möjligt eftersom flera av övningarna har uppgifter på två nivåer. Den svårare nivån är markerad med en stjärna. Faktatexterna och den skönlitterära följetongen i del 1 har dessutom ett språk som ligger lite över elevernas språknivå. Det gäller även stjärntexterna i del 2. Det här gör att hela gruppen kan arbeta med samma kapitel. De elever som varit kort tid i klassen arbetar med språkträningsdelen. De elever som kommit lite längre kan arbeta med stjärnuppgifterna, faktatexterna eller de skönlitterära texterna. Nyhet! Fördel som Interaktiv bok Bas Under hösten 2014 kommer vi att kunna erbjuda Fördels textböcker som Interaktiv bok Bas. Basböckerna innehåller allt som finns i digitalböckerna och passar utmärkt när du vill göra gemensamma klassrumsgenomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Offline-läget ger tillgång till huvuddelen av innehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen.

• Koppling till olika skolämnen • Texter i olika genrer PASSAR FÖ R :

- Förberedelseklass - Språkintroduktion

Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Ulrika Dahl, Anna Kaya, Monica Gudomlund Fördel Textbok 1

27-42183-7

192 s

239:-

Textbok 1, Digitalbok

27-42582-8 12 mån

80:-

Textbok 1, Interaktiv Bas (utk ht -14)

27-43652-7 12 mån

Övningsbok 1

27-42184-4

192 s

Lärarhandledning 1 (pdf med mp3-filer)

27-42229-2

200 s

798:-

Textbok 2

27-42230-8

192 s

239:-

Textbok 2, Digitalbok

27-42954-3 12 mån

80:-

80:159:-

Textbok 2, Interaktiv Bas (utk ht -14)

27-43653-4 12 mån

Övningsbok 2

27-42231-5

192 s

159:-

Lärarhandledning 2 (pdf med mp3-filer)

27-42232-2

200 s

798:-

80:-

33


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 7-9

Tackla! – Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära

• Flera nivåer • Många övningar • Klara grammatiken!

Tackla är en serie övningshäften i svenska som andraspråk och svenska. Inom vart och ett av områdena språklära, ordkunskap och läsförståelse finns häften på olika nivåer. Läs mer på www.tackla.nu. Ordkunskap

Läsförståelse

Språklära

GRÖN PIST

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Sva åk 7–9 - Svenska åk 7–9 - Sva grundvux

Författare: Anna Almqvist, Gunnel Bergström, Karin Elffors, Mahiyar Moghadam, Harriet Risérus, Ann-Mari Tormalm

VERB

Tackla BLÅ PIST RÖD PIST SVART PIST

Ordkunskap GRÖN PIST

Läsförståelse

Språklära TACKLA

IDIOM

GUNNEL BERGSTRÖM

BLÅ PIST

Ordkunskap IDIOM

Ordkunskap

RÖD PIST

Läsförståelse

Språklära GRÖN pist

Språklära Ordbildning, grön pist

27-40874-6

48 s

60:-

Språklära Partikelverb, blå pist

27-40659-9

48 s

60:-

Språklära Prepositioner, grön pist

27-41217-0

32 s

60:-

Språklära Prepositioner, blå pist

27-41219-4

32 s

60:-

Språklära Verb, grön pist

27-40661-2

48 s

60:-

Språklära Verb, blå pist

27-41123-4

48 s

60:-

Ordkunskap Idiom, grön pist

27-40876-0

48 s

60:-

Ordkunskap Korsord, grön pist

27-40889-0

48 s

60:-

Läsförståelse Skönlitteratur, grön pist

27-41215-6

48 s

60:-

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

SVART PIST GRÖN PIST

SKÖNLITTERATUR TACKLA

BLÅ PIST ANNA ALMQVIST

'

MAHIYAR MOGHADAM

'

ANN-MARI TORMALM

RÖD PIST

Läsförståelse 

SKÖNLITTERATUR

SVART PIST GRÖN pist

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Tackla innehåller också häften som främst är avsedda för svenska på gymnasienivå. Du hittar dem på www.tackla.nu.

Kom i gång! Kom i gång! är ett basläromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Varje kapitel inleds med en förklaring om vad kapitlet handlar om. Texter varvas sedan med övningar där syftet tydligt beskrivs och eleverna skriver svaren direkt i boken. Nya ord och begrepp förklaras fortlöpande i texten. Varje kapitel avslutas med en utvärdering. Eleverna får arbeta med sakprosa och berättande text i olika genrer. Det finns även kapitel som tränar rättstavning, skrivregler och grammatik. Facit finns på www.nok.se. Med varje lärobok följer en cd (mp3) där alla mönstertexter är inlästa. Kom i gång! har även en egen läsebok med specialskrivna texter för målgruppen. Till varje text finns diskussionsfrågor och arbetsuppgifter.

Samtliga texter finns inlästa på en medföljande cd.

PASSAR FÖ R :

- Sva åk 7–9

Digitalböcker Läroböckerna finns även som digitalböcker med inläst ljud och många andra användbara funktioner. Använd dem gärna för genomgångar med projektor. Lärarhandledningar Här finns kopieringsunderlag samt förslag och tips på hur du och dina elever kan arbeta med texter och övningar i böckerna. Till läroböckerna finns även en lärar-cd-box (audio).

Du har väl inte missat vår läromedelskatalog för åk 7-9! 34

• Skriver direkt i boken • Innehåller mönstertexter • Ord & begrepp förklaras

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Åse Wewel Kom i gång! Läsebok med cd (mp3)

27-41014-5

80 s

123:-

Lärobok 7 med cd (mp3)

27-41017-6

168 s

157:-

Lärobok 7 Digitalbok

27-42517-0 12 mån

Lärarhandledning 7

27-41652-9

79:-

86 s

471:-

Lärar-cd-box 7 (audio)

27-41654-3

3 st

603:-

Lärobok 8 med cd (mp3)

27-41016-9

168 s

157:-

Lärobok 8 Digitalbok

27-42518-7 12 mån

Lärarhandledning 8

27-41653-6

79:-

82 s

471:-

Lärar-cd-box 8 (audio)

27-41655-0

2 st

681:-

Lärobok 9 med cd (mp3)

27-41015-2

168 s

157:-

Lärobok 9 Digitalbok

27-42519-4 12 mån

Lärarhandledning 9

27-41571-3

64 s

366:-

Lärar-cd-box 9 (audio)

27-41570-6

3 st

681:-

Läromedelskatalogen FR ÅN NATUR & KULTUR

2014 ÅRSKURS

7– 9

79:-


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 7-9

Läs och skriv i genrer Fixa texten! Den mycket populära och uppskattade Fixa texten! har kompletterats med bedömningsstöd kopplat till kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr 11. Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna arbeta med olika slags texter, deras syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Därför behöver eleverna lära sig att känna igen texttyper och genrer. Med Fixa texten! 1 och 2 får dina elever en strukturerad genomgång av ett flertal genrer. Varje kapitel behandlar en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet i mönstertexterna. De får dessutom arbeta med genretypiska drag samt ord och uttryck. Kapitlet avslutas med skrivuppgifter där eleverna skriver både gemensamt i gruppen och enskilt. Nu innehåller dessutom böckerna bedömningsstöd för både svenska och svenska

som andraspråk. Bedömningsstödet utgår från kunskapskraven enligt Lgr 11. Med Fixa texten! lär sig eleverna identifiera ett stort antal genrer och har dessutom goda möjligheter att fixa det nationella provet! Digitalbok Digitalboken har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen men du och dina elever läser och lyssnar på boken online. Digitalboken passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Boken innehåller även funktioner som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning. Läs mer om digitala läromedel på katalogens inledande sidor.

Beställ kostnadsfri lärarguide på www.nok.se/fixatexten

• Lgr 11 • Vanliga genrer presenteras strukturerat • Eleven skriver enskilt & i grupp • För vuxna & ungdomar PASSAR FÖ R :

- Sva åk 7-9 - Svenska åk 7-9 - Språkintroduktion - Sva grundvux Författare: Pär Sahlin Fixa texten! Fixa texten! 1

27-41891-2

Fixa texten 1, Digitalbok

27-42809-6 12 mån

112 s

152:-

Fixa texten! 2

27-41892-9

144 s

172:-

Fixa texten 2, Digitalbok

27-42810-2 12 mån

57:-

51:-

35


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Svenska som andraspråk 1 Under rubriker som exempelvis ”Att tala”, ”Texter som verktyg i vardagen”, ”Att söka och använda information” och ”Språk och stil” hittar du förklaringar, beskrivningar och uppgifter som hjälper dina elever att utveckla sitt språk. I det här materialet finns grunderna som förenklar din lärarvardag samtidigt som du får möjlighet att komplettera med just de texter och de författarskap som du vill att eleverna ska möta. I Respons finns uppgifter på fyra nivåer, allt för att du som lärare ska kunna individanpassa din undervisning, möta alla elever på rätt nivå och dessutom kunna utmana dem.

Ta för dig!

Digitalbok Respons finns också som Digitalbok där t ex all text är inläst med naturligt tal. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Läs mer om Natur & Kulturs digitala läromedel i början av katalogen. • Gy 11 • Uppmanar till refl ektion & diskussion • Utmanande fördjupningar • Ordlistor PASSAR FÖ R :

- Sva 1 - Svenska 1

Författare: Pär Larsson, Anna Åhlgren Respons Respons

27-42093-9

176 s

Digitalbok

27-42497-5

12 mån

193:64:-

• Många språkutvecklande övningar PASSAR FÖ R :

Ta för dig! är tänkt för elever som läser svenska som andraspråk eller som behöver ett lättare material i svenska på gymnasiet. Textboken passar elever som läser svenska och arbetsboken passar för elever som läser svenska som andraspråk. Den följer textbokens fem teman och är fylld med inspirerande språkutvecklande övningar.

- Sva 1 - Svenska 1 Författare: Mari Bergquist, Eva Ramshorn, Anna Almqvist, Mahiyar Moghadam Ta för dig! Textbok

27-59504-0

224 s

341:-

Lärarbok

27-59505-7

152 s

885:-

Arbetsbok med cd

27-59506-4

160 s

236:-

• Obearbetade texter med uppgifter • Läsförståelse • Möjlighet till fördjupning

Nya Mål 3 Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå. Läroboken innehåller obearbetade skönlitterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ordkunskap och fördjupning. Samtliga texter finns inlästa och cd-boxen innehåller tre skivor.

Du har väl inte missat vår läromedelskatalog för GY&VUX 36

PASSAR FÖ R :

- Sva grundvux Författare: Harriet Risérus, Åke Sandahl, Sune Stjärnlöf, Margareta Lindström, Gunilla Serin Nya mål 3 Lärobok

27-50589-6

Cd-box (3 cd)

27-88360-4

Övningsbok

27-50590-2

176 s

163:-

Facit till övningsbok

27-50596-4

16 s

59:-

Läromedelskatalogen FR ÅN NATUR & KULTUR

2014

GY & VUX

320 s

253:992:-


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om att lyssna och läsa sig till språket Läromedel för ungdomar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap. I Lyssna! finns mycket lätta övningar på bokstäver och räkneord. Här finns också övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller skolbibliotekarie. I Lyssna mera! är dialoger och intalningar längre. Innehållet är fortfarande hämtat från elevernas vardag, i skolan och på fritiden. Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Alla texter finns inspelade på medföljande cd. Läs! är i första hand tänkt för elever i åldrarna 13–18 år. Materialet innehåller texter i olika genrer. Här finns bland annat berättande, beskrivande och instruerande text. Texterna är indelade i fem olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen: I skolan, Hem och familj, På fritiden, På stan och Kärlek och vänskap. Läs! har samma struktur som materialet Lyssna! Till varje text finns uppgifter på två eller tre nivåer – tanken är att samma text ska kunna användas av elever som ligger på olika språkliga nivåer. Alla texter i materialet finns inspelade på medföljande cd.

 TEXT

Välkommen!

Övningarna Varje övning består av två intalningar, A och B, som är lika varandra när det gäller innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning. B kan de göra som ett test. Olika språkliga nivåer Till varje intalning finns uppgifter på två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå. Intalningsmanus och elevblad Elever som behöver stöd av tryckt text när de lyssnar kan få en kopia av den intalade texten. Intalningsmanusen finns som kopieringsunderlag i materialet. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns ett elevblad där eleven prickar av gjorda övningar. Allt i ett Materialet består av intalningar på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, intalnings-manus, läraranvisningar, elevblad och facit.



Namn:

Välkommen! Rätt eller fel? Sätt kryss. Rätt

Fel

 Kelly skriver ett sms.  Kelly kommer inte på festen.  Adrian bor på Handelsgatan.

0791234556

 Kelly ska gå av bussen på Köpmansgatan.

is! Jag Vad kul! Gratt på festen. kommer gärna Hur kommer Var bor du? od? Vad man dit? Portk nt? vill du ha i prese Kelly

• Träna hörförståelse & läsförståelse • Övningar & test • Enkelt att individualisera

 Adrians hus har portkod.  Festen är på lördag.  Adrian vill ha en present.

PASSAR FÖ R :

- Språkintroduktion - Förberedelseklass

07066789

00

Roligt att du bor på Köp kommer. Jag mansgatan Ta buss 3B. 312 mot Ekholmen. Gå av på Handels gata förbi Ica så kommer n. Gå min gata du till . Por ses på fred tkod 1498. Vi ag. Välkomm Du behöve en! r någon pres inte ha med dig ent. Adrian

Författare: Anette Althén Lyssna! Lyssna mera! Läs! Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-41896-7

120 s

979:-

128 s

999:-

120 s

1144:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska, Cd och häfte Läs ! Läsförståelse på mycket lätt svenska

90

Kopieringsunderlag © 2011 Anette Althén och Natur & Kultur ISBN --- -

Läs ! Läsförståelse på mycket lätt svenska

91

Kopieringsunderlag © 2011 Anette Althén och Natur & Kultur ISBN --- -

27-41853-0

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-42244-5

37


SO/NO

Omvärldskunskap – på mycket lätt svenska Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap. Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsedd för svenska som andraspråksundervisning i grundskolans förberedelseklasser, språkintroduktion på gymnasiet och sfi studieväg 1 och 2. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund. Materialet består av elevbok med skrivrader samt digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning. Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och innehåller värdefull vägledning för dig som arbetar med nyanlända elever. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förståelse. Intalning av texterna i Läroboken finns i lärarhandledningen.

• Språk- & ämnesutvecklande • Levande bilder • Digital lärarhandledning med konkreta tips PASSAR FÖ R :

- Sfi studieväg 1 & 2 - Förberedelseklass - Språkintroduktion

Författare: Margareta Mörling Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Lärobok

27-42713-6

158:-

Lärarhandledning (pdf+mp3)

27-42714-3

1014:-

Samhällskunskap på lätt svenska Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap och passar för grundskolans förberedelseklass/internationell klass. Den finns även som digitalbok med all text inläst. Boken är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska som andraspråk/svenska för invandrare i någon form av nybörjarverksamhet, som grundskolans förberedelseklass/ internationell klass och gymnasiets språkintroduktion. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Samhällskunskap på lätt svenska bygger på material ur läromedlet SOL Fokus Samhälle i dag, årskurs 6–9, men vissa avsnitt är nyskrivna, andra kraftigt bearbetade.

• Nya ord förklaras • Tydliga orsaks- & tidssamband • Abstrakta begrepp konkretiseras • Ren & tydlig layout PASSAR FÖ R :

- Samhällskunskap åk 7-9 - Förberedelseklass - Språkintroduktion

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Boken finns även som digitalbok med all text inläst. Digitalboken säljs som abonnemang.

38

Samhällskunskap på lätt svenska Textbok

27-42186-8

96 s

157:-

Digitalbok

27-42803-4 12 mån

78:-


SO/NO

PULS Fokus – NO på lättare svenska PULS Fokus är läroböcker i NO på lättare svenska som kan hjälpa elever med svenska som andraspråk att klara kunskapskraven i biologi, kemi och fysik. Puls Fokus ger alla elever möjlighet att lära sig NO, oavsett modersmål!

Biologi FOKUS

Kemi FOKUS

ysik FOKUS

• Lgr 11 • NO på enkel svenska • Finns även som vanlig grundbok PASSAR FÖ R :

- Grundskola 7–9 - Språkintroduktion

Fokus – för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever PULS grundböcker svåra och som har behov av ett enklare språk. Texternas språk är anpassat för att underlätta läsning och läsförståelse för att även elever med svenska som andraspråk ska ha samma förutsättningar att lära sig NO-ämnena som andra elever. Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta läroböcker som tar upp ämnenas alla viktiga områden. Det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. PULS Fokusserien finns i ämnena biologi, kemi och fysik. Såväl Fokusböckerna som grundböckerna är väl förankrade i Lgr 11 och är anpassade för att eleverna ska utveckla de förmågor som däri beskrivs. I samtliga böcker avslutas varje kapitel med instuderingsfrågor samt en sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i kapitlet. Biologi PULS Biologi och PULS Biologi Fokus är indelade i fem olika avdelningar som behandlar ekologi, människan och livets utveckling på djupet, liksom den stora mångfalden av levande organismer. Till varje kapitel finns ett stort urval av olika sorters uppgifter, praktiska undersökningar, diskussionsuppgifter och begreppsträning. Kemi PULS Kemi och PULS Kemi Fokus erbjuder en bra grund för kemiundervisningen och kemins begrepp, modeller och teorier har

en central plats. Böckerna tar upp materiens minsta beståndsdelar och deras betydelse och roll i olika spridningsprocesser och i frågor om energi- och resursanvändning. Fysik PULS Fysik och PULS Fysik Fokus erbjuder en stabil grund att utgå ifrån i fysikundervisningen och hjälper dina elever att förstå ämnet. Böckerna är fyllda med tydliga, förklarande illustrationer och inspirerande foton och de presenterar och förklarar fysikens begrepp, modeller och teorier i sammanhang där eleverna kan känna igen sig. PULS grundbok finns även för ämnet teknik, men PULS Teknik finns inte som Fokusbok.

Författare: Berth Andréasson, Lars Bondesson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe Puls Biologi 7–9 (4:e uppl) Grundbok (elevbok)

27-42166-0

Grundbok Digitalbok

27-42468-5 12 mån

384 s

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42167-7

324 s

FOKUS Digitalbok

27-42469-2

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42530-9

269:89:263:87:1576:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42655-9

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42706-8

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42707-5

40:-

FOKUS Arbetsbok 4

27-42708-2

40:-

Författare: Berth Andréasson, Lars Bondesson, Kent Boström, Eva Holmberg, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe Puls Kemi 7–9 (4:e uppl)

Digitalböcker PULS och PULS Fokus samtliga böcker finns också som digitalböcker. I dessa är all text inläst, de har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Lärarhandledning Till samtliga böcker i PULS-serien finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf). Här finns många tips på hur man kan arbeta med bokens innehåll och förslag på övningar. Källkritisk granskning och värdering av information är även viktiga bitar som lyfts fram. För mer information se www.nok.se.

Grundbok (elevbok)

27-42170-7

Grundbok Digitalbok

27-42470-8 12 mån

208 s

247:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42171-4

180 s

FOKUS Digitalbok

27-42471-5

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42528-6

FOKUS Arbetsbok 1

27-42657-3

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42711-2

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42712-9

40:-

82:241:80:1576:-

Författare: Staffan Sjöberg, Börje Ekstig, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe Puls Fysik 7–9 (4:e uppl) Grundbok (elevbok)

27-42168-4

320 s

Grundbok, Digitalbok

27-42472-2

12 mån

265:88:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42169-1

236 s

259:-

FOKUS Digitalbok

27-42473-9

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42529-3

1576:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42656-6

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42709-9

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42710-5

40:-

86:-

39


SO/NO

SOL 4000 Fokus – SO för alla! SOL 4000 Fokus hjälper dig att anpassa undervisningen i SO-ämnena för varje elev. Med SOL 4000 Fokus får du hjälp att skapa den plattform och värdegrund eleverna behöver för att själva bli kompetenta samhällsmedborgare. SO är ett viktigt ämne för alla, oavsett om de har svenska som modersmål eller inte. Fokus – för att språket inte ska vara hindret SOL 4000 Fokus är för elever som upplever SOL 4000 grundböcker svåra och som har behov av ett enklare språk. Texternas språk är därför anpassat för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokus hjälper helt enkelt dina elever att nå målen i den nya kursplanen utan att hindras av språket. Fokusböckerna har, förutom ett lättare språk, mindre textmängd, enklare layout och betonar orsakssammanhangen tydligare. Här ställs inte lika stora krav på att eleverna ska kunna läsa mellan raderna. Fokusböckerna innehåller heller inga frågor som stör läsningen, i stället är frågorna samlade i särskilda arbetsböcker som bidrar till att stärka elevernas språkutveckling. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta läroböcker som tar upp SO-ämnenas alla viktiga områden och Fokusböckerna är helt parallella med seriens grundböcker. Det går alltså utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet så alla dina elever får den undervisning som passar dem. Välfyllda lärarhandledningar Till SOL 4000 finns välfyllda lärarhandledningar. Dessa är tydligt kopplade till kursplanemålen och innehåller beskrivningar av ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen och kopieringsunderlag. Geografi Med hjälp av innehållet i SOL 4000 Geografi kan eleverna utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografi ska förhållanden. Levande historia SOL 4000 Levande historia beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden.

40

Religion och liv SOL 4000 Religion och liv lyfter fram de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna. Även etiken får stort utrymme.

Digitalböcker Elevböckerna finns även som digitala böcker med en mängd funktioner, som inläst text och zoom. Vi utvecklar även interaktiva böcker för SOL-serien.

Samhälle i dag SOL 4000 Samhälle i dag hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Ojämn högerkant för att undvika avstavningar och göra ordmellanrummen mindre

Numrerade rader

Större textrad Ny rad i stället för indrag

En textspalt


SO/NO

• Lgr 11 • Alla SO-ämnen på lättare svenska • Uppläst text PA S S A R F Ö R :

- SO åk 7–9 - Språkintroduktion

Författare: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel, Maria Willebrand

SOL 4000 Fokus Åk 8

Åk 7 Geografi 7 Elevbok

27-42177-6

Digitalbok

27-42501-9

Geografi 7 Arbetsbok

27-42270-4

Levande historia 7 Elevbok

27-42176-9

Digitalbok

27-42503-3

Åk 9

Geografi 8 Elevbok

27-42286-5

52:-

Digitalbok

27-42578-1

48 s

40:-

Geografi 8 Arbetsbok

27-42282-7

96 s

156:-

96 s

156:-

Levande historia 8 Elevbok

27-42283-4

52:-

Digitalbok

27-42579-8

Levande historia 8 Arbetsbok 27-42279-7

Levande historia 7 Arbetsbok 27-42271-1

48 s

40:-

Religion och liv 7 Elevbok

27-42178-3

96 s

158:-

Digitalbok

27-42505-7

Religion och liv 7 Arbetsbok

27-42272-8

Samhälle i dag 7 Elevbok

27-42175-2

Digitalbok

27-42507-1

Samhälle i dag 7 Arbetsbok

27-42273-5

Religion och liv 8 Elevbok

27-42284-1

52:-

Digitalbok

27-42580-4

52 s

40:-

Religion och liv 8 Arbetsbok

27-42280-3

96 s

153:-

48 s

Samhälle i dag 8 Elevbok

27-42285-8

50:-

Digitalbok

27-42581-1

40:-

Samhälle i dag 8 Arbetsbok

27-42281-0

96 s

156:-

Geografi 9 Elevbok

27-42299-5

52:-

Digitalbok

27-43004-4

96 s

156:-

48 s

40:-

Geografi 9 Arbetsbok

27-42295-7

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Levande historia 9 Elevbok

27-42300-8

52:-

Digitalbok

27-43005-1

48 s

40:-

Levande historia 9 Arbetsbok 27-42294-0

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Religion och liv 9 Elevbok

27-42301-5

52:-

Digitalbok

27-43002-0

48 s

40:-

Religion och liv 9 Arbetsbok

27-42296-4

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

48 s

40:-

48 s

Samhälle i dag 9 Elevbok

27-42298-8

50:-

Digitalbok

27-43003-7

40:-

Samhälle i dag 9 Arbetsbok

27-42297-1

52:-

52:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

41


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FK-6

Mina ord Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. Arbetshäften Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/ Kläder, Djur/Natur och I staden/På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. PASSAR FÖ R :

Lärarhandledningen Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Detta beskrivs i den utförliga lärarhandledningen, som också ger konkreta förslag på språkutvecklande övningar. Bildkort Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer för gemensamma genomgångar och enskilda övningar.

- Åk 2-6 Författare: Christina de Jounge Sturesson Mina ord

Övningsblad till bildkorten På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten.

Sagoklassiker Med Sagoklassiker från skilda delar av världen kan du arbeta med sagan som tema! De 20 sagorna är fördelade på 5 nivåer, vilket gör att alla elever får en chans att hitta sagor på sin läsnivå. Med Sagoklassikerna tränar eleverna inte bara sin läsning – de möter även sagans speciella språk och uppbyggnad, kulturer, länder, författare och illustratörer. Sammantaget lägger detta en god grund för läsförståelse. I alla böcker finns en tydlig handledning på konkret nivå.

42

Extra lästräning hemma Sagoklassikerna passar bra att ta hem för att träna mer läsning – även föräldrarna kan använda sig av den tydliga handledningen på omslagets insidor. www.nok.se/sagoklassiker Här kan du kostnadsfritt ladda ned praktiska läs- och skrivövningar till sagorna att arbeta vidare med. Här finns också ett brev riktat till föräldrarna, där de får veta bakgrund och förhållningssätt till sagorna.

Familjen/I skolan

27-41174-6

32 s

75:-

Hemma/I affären

27-41175-3

32 s

75:-

Kroppen/Kläder

27-41176-0

32 s

75:-

Djur/Natur

27-41177-7

32 s

75:-

I staden/På landet

27-41355-9

48 s

99:-

Lärarhandledning

27-41099-2

200 s

499:-

Bildkort

27-41356-6

73 s

574:-

Övningsblad till bildkorten

27-41354-2

140 s

325:-

PASSAR FÖ R :

- FK-åk 3

Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar Den fula ankungen, Musen och elefanten, Skomakaren och pysslingarna, Den kloka hönan 27-43450-9 12 s 199:Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar Fort, fort!, Den stora moroten, Ta fast råttan!, Hemma bäst

27-43451-6

12 s

199:-

Bockarna Bruse, Guldlock, Räven som blev lurad, Koka soppa på stenar 27-43452-3 16 s

249:-

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar

Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar Månen i dammen, Den magiska penseln, Youshi, stenhuggaren, Apan med den magiska flöjten 27-43453-0 24 s 249:Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar Aladdin, Hur Anansi fick sina sagor, Mulan, Östan om sol västan om måne 27-43454-7

32 s

249:-


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FK-6

PASSAR FÖ R :

- FK-åk 3

Författare: Eva Fylking, Jørn Jensen, Pär Sahlin, Gitten Skiöld, Ann-Kristin Åklint Läshoppet – paket om 4 olika titlar

Läshoppet Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid diagnostisering, som läsläxa eller som lästräning i klassrummet. Varje paket består av fyra böcker med sin egen huvudperson. Böckerna har 16 sidor och härliga bilder. Texterna i nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några

vanliga småord med andra bokstäver (t ex och, ett, den, det). Böckerna i Läshoppet är anpassade till de olika stegen i dimensionen ordavkodning i boken God läsutveckling. Läs mer om God läsutveckling och Läshoppet på www.nok.se/lashoppet

Nivå 1 – Lova 1

27-41539-3

16 s

199:-

Nivå 1 – Lova 2

27-41759-5

16 s

199:-

Nivå 1 – Mio

27-42893-5

16 s

199:-

Nivå 2 – Max 1

27-41540-9

16 s

199:-

Nivå 2 – Max 2

27-42892-8

16 s

199:-

Nivå 2 – Sira

27-41760-1

16 s

199:-

Nivå 3 – Klara

27-41541-6

16 s

199:-

Nivå 3 – Knut

27-41761-8

16 s

199:-

Nivå 4 – Elvira

27-41358-0

24 s

199:-

Nivå 4 – Lillen 1

27-41542-3

16 s

199:-

Nivå 4 – Lillen 2

27-41762-5

16 s

199:-

Nivå 4 – Agaton

27-43358-8

16 s

199:-

PASSAR FÖ R :

Välkommen till Djurlunda skola I dessa tre böcker får eleverna arbeta med läsförståelse i en för dem välkänd miljö. Tillsammans med Katja, Dogge, Fröken Floda och många fler får de läsa och reflektera, skriva, kryssa, rita och måla. Varje kapitel inleds med en kort lästext. Sedan följer frågor, som dels hämtar svaren

direkt ur texten och dels ger eleverna möjlighet att tänka själva och dra egna slutsatser. Innehållet passar bra för elever med svenska som andraspråk. Böckerna blir efter hand något svårare. De finns i sin helhet även som facit, så att eleverna lätt kan rätta själva.

- Åk 1-3 Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh Djurlunda skola Djurlunda skola 1

27-41749-6

48 s

47:-

Djurlunda skola 1, facit

27-41845-5

48 s

90:-

Djurlunda skola 2

27-41750-2

48 s

47:-

Djurlunda skola 2, facit

27-41846-2

48 s

90:-

Djurlunda skola 3

27-41751-9

48 s

47:-

Djurlunda skola 3, facit

27-41847-9

48 s

90:-

PASSAR FÖ R :

Träna på svenska Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper i svenska. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen.

- Åk 1-6 Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll Träna på Svenska, 5-pack Träna på alfabetisk ordning, 5-pack

27-42953-6

16 s

100:-

Träna på dubbelteckning, 5-pack

27-42944-4

16 s

100:-

Träna på j-ljudet 1, 5-pack

27-42946-8

16 s

100:-

Träna på j-ljudet 2, 5-pack

27-42947-5

16 s

100:-

Träna på ng-ljudet, 5-pack

27-42945-1

16 s

100:-

Träna på sj-ljudet 1, 5-pack

27-42948-2

16 s

100:-

Träna på sj-ljudet 2, 5-pack

27-42949-9

16 s

100:-

Träna på stava vanliga ord, 5-pack

27-42951-2

16 s

100:-

Träna på tj-ljudet, 5-pack

27-42950-5

16 s

100:-

Träna på skiljetecken – punkt, frågetecken och utropstecken, 5-pack 27-42952-9

16 s

100:-

43


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FK-6

Greppa språket

Svapp

Språkmosaik

Nio språkutvecklande temaarbeten för årskurs 4–6

6-årstest av substantiv, verb, adjektiv och prepositioner i det passiva ordförrådet. Ett fungerande ordförråd är nödvändigt för ett lyckat skolarbete. Detta utprövade test visar vilka barn som är i behov av svenska som andraspråk eller annan extra språkträning.

En lärarhandledning med kopieringsunderlag som ger lektionsförslag och idéer för språkstimulans i svenska som andraspråk. För att lära sig ett språk behövs lust och motivation – det är lätt att hitta här!

Arbeta ämnesövergripande och tematiskt med språkutvecklingen i fokus! Greppa språket är utformat för klasser med stor andel andraspråkselever.

PASSAR FÖ R :

- Åk 1-6

PASSAR FÖ R :

- FK

PASSAR FÖR:

- Åk 4-6

Författare: Catarina Littman, Carin Rosander

Författare: Emma Frey-Skøtt, Gunilla Utterhall

Författare: Christina de Jounge Sturesson, Birgitta H-Holmberg, Gunnel Thelberg

Greppa språket

Svapp

Lärarbok

27-41148-7

50 s

Lärarbok

284:-

24 s

Språkmosaik Lärarbok

27-50606-0

160 s

377:-

Kopieringsunderlag 27-50607-7

27-72321-4

128 s

389:-

936:-

Ord, ord, ord Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse Hur kan man undervisa i ordkunskap? Med Ord, ord, ord får du hjälp med att föra en strukturerad undervisning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår. Materialet består av en lärarhandledning

med 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.

PASSAR FÖ R :

- Åk 4-6 Författare: Ulrika Wolff Ord, ord, ord Lärarhandledning med kopieringsunderlag och ordkort 27-42627-6

48 s

210:-

a ÖvViktiga ord va i matematik ord a Ö Viktiga ÖvViktiga ord a i matematik i matematik ÖvViktiga ord

STATISTIK, SANNOLIKHET OCH ALGEBRA ST

GEOMETRI

frekvens

SIFFROR, TAL OCH diagram RÄKNING

i matematik hörn

=

passare

MÅTT OCH MÄTNING

summa area

udda

komb

procent

x

inator ik kvartal

y

z

grader

rektan gel växla

area

tallin je

//// /

vinklar

statistik

centim timme ete cirkel r kongruens

rabatt algebra

räknesätt median

meter

O

VO iff

kanter

enheter sträcka

antal

kvot i dd 1

07 12 18 09 27 30

skala O

V VO OM Mått ått

h

ä ätt i

2i d dd d 1

dygn 2013 2 013 02 02 26 26 09 09 01 01

PASSAR FÖ R :

Viktiga ord Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Låt dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i matematik, svenska samt no och so i ordboken Viktiga ord. Träna begreppen med arbetshäften Låt eleverna arbeta självständigt med att befästa viktiga ord inom matematiken och ämnet svenska! Till Viktiga ord i svenska och Viktiga ord i matematik hör vardera fyra arbetshäften i vilka eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för grundbegrepp. Eleverna kan slå upp alla begreppen i ordböckerna.

44

- Åk 3-6 Författare: Anna Ericsson Nordh, Eva Marand Viktiga ord Viktiga ord i svenska

27-60559-6

80 s

189:-

Viktiga ord i matematik

27-60558-9

80 s

189:-

Viktiga ord i no och so

27-62270-8 160 s

299:-

Öva Viktiga ord i svenska Ordkunskap, skrivning och skrivregler

27-41170-8

32 s

39:-

Läsning och litteratur

27-41171-5

32 s

39:-

Språklära

27-41172-2

32 s

39:-

Stavning

27-41173-9

24 s

39:-

Öva viktiga ord i matematik Siffror, tal och räkning

27-41166-1

24 s

39:-

Mått och mätning

27-41167-8

32 s

39:-

Geometri

27-41168-5

32 s

39:-

Statistik, sannolikhet och algebra 27-41169-2

32 s

39:-


ORDBÖCKER & LÄRARLITTERATUR

Natur & Kulturs ordböcker En guldgruva för alla som vill lära sig svenska! Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck är mycket uppskattad av både lärare och elever tack vare det enkla och vardagsnära språket i förklaringarna. Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok är en utökad version som omfattar 50 000 ord och uttryck.

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius Natur och Kulturs Svenska Ordböcker Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7 1280 s

403:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

27-50454-7 1248 s

428:-

Ordböcker till/från främmande språk Engelsk ordbok

27-71515-8

768 s

162:-

Engelsk ordbok övningsbok

27-71516-5

40 s

385:-

Fransk ordbok

27-71358-1

984 s

198:-

Tysk ordbok

27-71359-8 1008 s

198:-

MARGARETA MÖRLING

Att undervisa analfabeter Att undervisa analfabeter beskriver hur man som lärare börjar arbeta med en grupp när det inte finns något gemensamt språk, när man sällan har tillgång till modersmålslärare och då eleverna inte kan ta lexikon till hjälp. Arbetsgångar visar hur man lägger upp undervisningen och hur konkret man som lärare måste gå till väga för att eleverna ska förstå. Att undervisa analfabeter ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning om pedagogik och lärande.

Författare: Margareta Mörling Att undervisa analfabeter Lärarbok

27-72285-9

192 s

311:-

Mjukband

Författare: John Hattie Synligt lärande – En syntes Mjukband, ca 380 sidor Utkommer sommar 2014

NYHET

ISBN 978-91-27-13857-5 345:-

JOHN HATTIE

Författare: John Hattie

Synligt lärande

Synligt lärande för lärare Mjukband, 336 sidor Utkom 2012

Synligt lärande är en presentation och analys av den banbrytande sammanställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer.

ISBN 978-91-27-13467-6 310:Författare: John Hattie & Gregory Yates

NYHET

Hur vi lär Mjukband, ca 350 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN 978-91-27-13856-8 250:-

45


LÄRARLITTERATUR

Det omvända arbetssättet

Flipped Classroom

Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp i dag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att använda färdigt material eller spela in egna filmklipp. En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet. Flipped Classroom kan läsas av alla, men vänder sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet. Boken ingår i serien Input, avsedd att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen.

– det omvända arbetssättet

NYHET

På www.danielbarker.se lägger författaren ut lektionsunderlag, bl a filmklipp, till sina elever som han undervisar genom egna metoden Flipped Classroom. Dessutom har han en egen blogg: http://barkersthlm.blogspot.se

Daniel Barker

Författare: Daniel Barker Input Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

NYHET

27-43442-4

NYHET

112 s

237:–

NYHET

Studiehandledning finns till boken Författare: Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson

Författare: Catharina Tjernberg Framgångsrik läs- och skrivundervisning ISBN 978-91-27-13738-7

Mjukband ca. 230 s

230:-

Konsten att göra bra prov

Att bedöma och sätta betyg ISBN 978-91-27-13706-6

Utkom 2013

Författare: Christina Wikström

ISBN 978-91-27-13241-2 Mjukband ca 240 s

240:-

Inbunden

224 s

260:-

Mjukband

256 s

306:-

Utkom 2014

Utkommer sommar 2014

Studiehandledning ISBN 978-91-27-13986-2

59:-

NYHET

Studiehandledning finns till boken Författare: Barbro Westlund

Författare: Eva-Kristina Salameh (red)

Författare: Inger Lindberg

Att bedöma elevers läsförståelse

Flerspråkighet i skolan

Språka samman

ISBN 978-91-27-13758-5

Mjukband ca 356 s

220:-

Utkom 2013

27-42172-1

Studiehandledning

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-140011

46

59:-

Lärarbok

Lärarbok Mjukband

192 s

269:-

27-50496-7 Utkom 2005


REGISTER

Författare A

G

Almqvist, Anna ....................... 34, 36 Althén, Anette .......................... 14,37 Andersson, Charlotta..................... 39 Andréasson, Berth ......................... 39

Gedda, Sture ................................. 39 Gesén, Pernilla .............................. 27 Gombrii, Sara................................. 10 Grettve, Anna ................................ 46 Gudomlund, Monica ..................... 33

B Ballardini, Kerstin ............... 14, 15, 28 Barker, Daniel ................................ 46 Berg, Leif ....................................... 41 Bergquist, Mari .............................. 36 Bergström, Gunnel .................. 30, 34 Bondesson, Lars ............................ 39 Boström, Kent................................ 39 Brusewitz, Thyra............................. 10 Bucht-Kring, Elisabet ..................... 31 Burger, Elke ................................... 26

C Callenbo, Eva ................................ 27 Cicek, Madelene............................ 11

D Dahl, Ulrika .................................... 33

E Eckerbom, Torun ........................... 24 Ekstig, Börje .................................. 39 Elffors, Karin .................................. 34 Ericsson Nordh, Anna ............... 43,44

F Frey-Skøtt, Emma .......................... 44 Fylking, Eva ................................... 43 Fägerblad, Helene ......................... 39

H Hallström, Anna ............................. 28 Hansen, Torbjörn ........................... 30 Hansson Ström, Eva....................... 20 Hattie, John ................................... 45 H-Holmberg, Birgitta ..................... 44 Hildingson, Kaj ........................ 38, 41 Holmberg, Eva............................... 39 Holmgren Ording, Hans ............... 28

I Israelsson, Marie ............................ 46

J Jensen, Jørn .................................. 43 Johansson, Birgitta ........................ 39 Johansson, Märta .................... 30, 31 Jonasson, Christer ......................... 41 de Jounge Sturesson, Christina.. 42, 44 Jönsson, Anders ........................... 46

K Kaya, Anna .................................... 33 Köhler, Per Olof ............................. 45

L Larsson, Pär ................................... 36 Levy Scherrer, Paula ........... 18, 19, 31 Lindberg, Inger .............................. 46

Lindemalm, Karl................. 18, 19, 31 Lindholm, Ann-Sofie ...................... 23 Lindström, Margareta .................... 36 Littman, Catarina ........................... 44 Lundhäll, Ingmari ........................... 43 Lyberg Mogensen, Annika............. 34

M Marand, Eva .................................. 44 McShane, Maria ...................... 21, 27 Messelius, Ulla ............................... 45 Moghadam, Mahiyar ............... 34, 36 Mörling, Margareta.............. 8, 38, 45

R Ramsby Guillemain, Maria ....... 33, 39 Ramshorn, Eva ............................... 36 Renlund, Bodil ............................... 10 Risérus, Harriet .................. 20, 34, 36 Rosander, Carin ............................. 44 Rosenqvist, Håkan ......................... 27 Rundblom, Gunilla ......................... 41

S Sahlin, Pär ................................ 35, 43 Salameh, Eva Kristina .................... 46 Samuelsson, Lena .......................... 27 Sandahl, Åke.................................. 36 Sandqvist, Inger............................. 31 Serin, Gunilla ................................. 36 Sjöberg, Staffan ............................. 39 Skiöld, Gitten ................................. 43 Stjärnlöf, Sune ................... 14, 15, 36 Stringer, Thérèse............................ 21 Svensson, Jenny ............................ 33 Svensson, Margaretha ................... 25 Söderberg, Eva .............................. 24

T Thelberg, Gunnel .......................... 44 Thorstensson, Anna-Britta ............. 41 Thorstensson, Per .......................... 41 Tjernberg, Catharina ..................... 46 Tormalm, Ann-Mari ........................ 34

U Uddling, Jenny .............................. 20 Utterhall, Gunilla............................ 44

V, W Viberg, Åke .............................. 14, 15 Wergel, Karin ........................... 38, 41 Westerlund, Barbro ....................... 46 Wewel, Åse .............................. 27, 34 Wikström, Christina ....................... 46 Willebrand, Maria .......................... 41 Wolff, Ulrika ................................... 44 Wäremark, Lars .............................. 28

Y Yates, Gregory ............................... 45 Yngwe, Ylva ................................... 39

Z Zachrisson, Ingemar ...................... 39

Å Åhlgren, Anna................................ 36 Åklint, Ann-Kristin .......................... 43

Ö Östberg, Urban.............................. 28 Österlund, Helene .................... 24,30

Titel A

H

N

Att bedöma elevers läsförståelse .. 46 Att bedöma och sätta betyg ......... 46 Att undervisa analfabeter .............. 45

Harrys hörna .................................. 30 Hos Karlssons ................................ 30 Hur vi lär ........................................ 45

B

I

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok.............. 45 Natur och Kulturs Svenska Ordbok ....................... 45 Nya Mål 3 ...................................... 36

Bakom ratten ................................. 30

Idas arbetsvecka ............................ 30

O

D

K

Djurlunda skola .............................. 43

Klara texten! .................................. 22 Kom i gång! ................................... 34 Konsten att göra bra prov ............. 46

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ...................................... 38 Ord, ord, ord ................................. 44

E

P

Sju familjer ..................................... 28 Sju jobb ......................................... 28 Skriv i vardagen! ............................ 26 SOL 4000 Fokus SO ...................... 40 Språka samman ............................. 46 Språkmosaik .................................. 44 Svapp............................................. 44 Svenska i sikte ............................... 21 Svenska till max ............................. 21 Svenska till vardags ....................... 28 Synligt lärande – En syntes ............ 45 Synligt lärande för lärare ............... 45 Syntaxboken .................................. 27

T

Extra! ............................................. 25

L

Puls Fokus No ................................ 39

F

Lyssna! ........................................... 37 Lyssna mera! .................................. 37 Läs! ................................................ 37 Läsa till max ................................... 27 Läshoppet...................................... 43

R

Tackla ............................................. 34 Ta för dig! ...................................... 36 Träna på svenska ........................... 43

Respons ......................................... 36 Rivstart ........................................... 16 Rivstart Yrkesliv ........................ 19, 31

U

M

S

Mina ord ........................................ 42 Mitt i mål ....................................... 20 Mål................................................. 12 Målgrammatiken.............................15

Sagoklassiker ................................. 42 Sagor och sanningar ...................... 24 Samhällskunskap på lätt svenska ... 38 Se upp! .......................................... 28 Sju dagar ....................................... 28

Fixa texten! .................................... 35 Flerspråkighet i skolan ................... 46 Flipped classroom ......................... 46 Form och funktion ......................... 28 Framåt ............................................. 6 Framgångsrik läs- och skrivundervisning ........................... 46 Fördel ............................................ 32 Förskolan Liljan .............................. 30

G Greppa språket.............................. 44

Uttalsboken ................................... 27

V Viktiga ord ..................................... 44 Vinklar och rör ............................... 30 Vård och omsorg ........................... 31

Y Yrkessvenska i äldreomsorgen....... 21

47


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkor för försäljning av läromedel Priser Priserna i katalogen gäller 1 januari – 31 december 2014. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning. Samtliga priser i katalogen är förlagsnettopriser (f-priser) exkl moms. F-pris gäller för förskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl moms, eventuell orderavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p. Orderbegrepp Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning. Frakter Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. Önskemål om bestämd leveranstid kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta görs per e-mail eller telefon direkt till Förlagssystem. Betalningsvillkor och leveranstider 30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning.

48

Rabatter Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt i orderns f-prisvärde exkl moms. Om alla i beställningen ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är det slutgiltiga priset inte alltid bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet får artikeln ett p-pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras (f-pris). P-priset ligger till grund för rabattberäkningen. Ordervärde kr

Rabatt

0 – 14 999

0%

15 000 – 29 999

2%

30 000 – 79 999

3%

80 000 – 179 999

4%

180 000 – 269 999

5%

270 000 – 439 999

7%

440 000 – 549 999

8%

550 000 –

9%

Natur & Kultur reserverar sig dock för att andra rabattsatser kan tillämpas i det enskilda fallet. Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske. Returer av tryckta läromedel Samtliga returer av läromedel ska först godkännas av förlaget via Förlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett returunderlag. Detta ska sedan följa med de varor som kunden returnerar. Det finns två returperioder. Läromedel som köps under perioden 1 mars – 30 september får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år.

Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 december. Läromedel som köps under perioden 1 oktober – 28 februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 maj. Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden. Defekta exemplar ska returneras inom 6 månader från leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Natur & Kultur. Digitala läromedel Digitala produkter (digitalböcker, interaktiva böcker och lärarhandledningar) säljs som abonnemang. I katalogen och på www.nok.se/laromedel finns information om vilken abonnemangstid som gäller för varje digital produkt. En digital produkt är levererad då aktiveringskod med tillhörande instruktioner översänts till beställaren. Returer av digitala läromedel En digital produkt som kunden har aktiverat på www.nok.se kan inte returneras. Digitala produkter som inte har aktiverats 30 dagar från angiven leveransdag kan returneras. Kontakta Förlagssystem för returunderlag. Returfrakten betalas av kunden. Fullständiga användarvillkor för digitala produkter finns på www.nok.se/laromedel. Välkommen med din beställning!


KONTAKT

Vill du göra en beställning?

Vill du veta mer?

Kontakta Order Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se Faxa: 08-618 34 70 www.fsbutiken.se

Gå in på www.nok.se/laromedel Här hittar du bl a smakprov, information, ISBN och priser. Kontakta Produktinformation Fråga om innehåll och få kundsupport. Ring: 08-453 87 00 Mejla: produktinfo@nok.se

Vill du fråga om leveranser, returer och reklamationer? Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se

Kontakta en säljare Boka ett besök eller fråga om innehåll.

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel: 08-453 86 00 info@nok.se

Martin Nyman Mejla: martin.nyman@nok.se Ring: 08-453 87 67

Mats Lagunoff Mejla: mats.lagunoff@nok.se Ring: 070-602 56 00

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel: 08-657 95 00

Anne Öhlander Mejla: anne.ohlander@nok.se Ring: 070-271 60 75

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal, beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör.

Bertil Evertsson Mejla: bertil.evertsson@nok.se Ring: 070-352 86 04

Matti Moberg Mejla: matti.moberg@nok.se Ring: 070-290 52 57

Följ oss!

Natur & Kultur Läromedel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

@naturochkultur

nokfilm


ISBN 978-91-27-43668-8

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se


Är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet? Nu går den svenska skolan in i en ny fas – att med hjälp av digitala läromedel fylla datorer och läsplattor med kvalitetssäkrat och pedagogiskt innehåll. Läromedel som medför en rad positiva förändringar i klassrummet och hjälper eleverna att klara kunskapskrav och utveckla förmågor. På följande sidor kan du läsa mer om hur du kan bredda undervisningen med hjälp av vår nya interaktiva bok.


Så här tänkte jag när jag jobbade i elevbladet.

Tur att jag kan titta på det här igen hemma.

Verkar ok, ska bara titta i facit för säkerhets skull.

Filmen var bra, nu tror jag att jag förstår.

Vad bra att man kan hitta alla anteckningar och bokmärken på samma ställe.

Härligt! Nästan alla rätt på webbövningen.

Vad skönt att kunna lyssna på texten och att det är en människa som pratar.

Tur att jag kommer åt det mesta offline.

Ok, klar… tror jag går vidare till hörövningen.


NYH

ET

Interaktiv bok Med den interaktiva boken hittar du lösningar som passar dig och dina elever. Jobba fullt ut med de interaktiva elevböckerna och lärarhandledningarna eller använd de interaktiva böckerna som komplement till tryckta böcker.

Fördelarna med den interaktiva boken är många M Den ger eleverna i din klass möjlighet att lära sig samma sak på olika sätt. M De interaktiva funktionerna ger dina elever omedelbar respons i sin kunskapsinhämtning. M Alla texter är inlästa av en mänsklig röst. M Offlineläget ger tillgång till huvuddelarna av läromedelsinnehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Den interaktiva boken finns i två versioner, Interaktiv bok Bas, som innehåller alla basfunktioner, och Interaktiv bok Plus som ger dig ett utbyggt innehåll och en rad andra plusvärden. För detaljerad information, se Funktioner och plattformar på nästa uppslag.

Interaktiv bok Bas Interaktiv bok Bas har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen och passar även utmärkt för klassrumsgenomgångar. Förutom intalad text så finns andra användbara funktioner för eleverna som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning.

Interaktiv bok Plus Interaktiv bok Plus innehåller, förutom alla basfunktioner, en rad plusfunktioner som t ex filmer, webb- och hörövningar kopplade till de aktuella avsnitten i boken. Dessutom är flera av läromedlen försedda med ordlistor och facit. Den interaktiva lärarhandledningen är baserad på elevboken och innehåller ett stort och varierat material, exempelvis handledning, film och kopieringsmaterial direkt kopplat till avsnitt i boken. Plusfunktionerna varierar beroende på läromedel.

Alla har sitt sätt att lära Lyft på fliken och se hur du kan skapa nya möjligheter i klassrummet!

Läs mer under presentationen av respektive läromedel i katalogen.

1


Den interaktiva boken har ett stort antal webbövningar, men vi erbjuder även i fortsättningen ett urval webbövningar på våra läromedels webbplatser.

Mina sidor När du loggar in på Mina sidor på nok.se får du överblick över dina och dina elevers digitala läromedel. Vi hjälper dig också att bevaka när din abonnemangstid börjar gå mot sitt slut. Då får du en signal och kan enkelt köpa en ny abonnemangsperiod.

Håll dig uppdaterad! Den digitala utvecklingen i skolorna pågår för fullt och vi arbetar parallellt med att utveckla och förfina våra digitala läromedel. Du är alltid välkommen in på nok.se för att läsa mer om funktioner och uppdateringar.

Läs mer om vilka digitala möjligheter du och dina elever kan ta del av under presentationen av respektive läromedel i katalogen!

Här ser du alla användbara funktioner du har tillgång till i våra interaktiva och digitala böcker. Längst ned ser du även på vilka plattformar de kan användas. En fullständig förteckning över tekniska krav hittar du på nok.se/tekniskakrav.

Klickbar innehållsförteckning Klickbar navigering bild/text Bläddringsfunktion Sökfunktion text Egna inställningar Zoomfunktion Anteckna på post it Samla anteckningar Skriv ut anteckningar Maila anteckningar Inläst ljud Uppspelning av ljud Styckeindelat ljud Bokmärk Samla bokmärken Skriv på fri hand Rita på fri hand Redigera egen text och bild Stryk över viktig text Ställ in pennstorlek Ställ in färg Välj att arbeta offline

O O O O O O O O O O O O O O O O1 O1 O1 O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O1 O1 O1 O O O O

FÖR ELEVEN2 Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista

O O O O O O

FÖR LÄRAREN2 Lärarhandledning i anslutning till elevbok Kopieringsunderlag Extra undervisningsmaterial Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista Kommunicera med elev1

O

O O O O O O O O O O

O O O O

O O O O

PLATTFORM PC Mac iPad iPhone Chromebook

1. Funktionerna kommer till skolstart HT 2014 2. Materialet skiljer sig åt och är anpassat för respektive bok 3. Det finns särskilda Digitala böcker som har övningar anpassade för Interaktiv skrivtavla, dessa är markerade med IST

2

Digital bok

Övningar på nätet

Funktioner och plattformar:

Interaktiv bok Plus

Digitalboken finns kvar för vissa läromedel och har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen. Den har samma grundfunktioner som Interaktiv bok Bas, med den skillnaden att den endast är tillgänglig online.

Interaktiv bok Bas

Digitalbok

O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O3

O O

O


Innehåll Så här gör du

Basläromedel översikt

4

Interaktiv bok Bas och Interaktiv bok Plus

Basläromedel

6

Extra övning

22

Yrkesinriktade böcker

30

Svenska som andraspråk 7-9

32

Svenska som andraspråk

36

Svenska som andraspråk FK-6

38

SO/NO

42

Lärarlitteratur

45

5. Öppna läsaren och ladda ner boken

Författarregister

47

6. Nu är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet

Titelregister

47

Försäljningsvillkor

48

1. Beställ din interaktiva bok via återförsäljare eller nok.se 2. Koden skickas med brev eller digitalt via mail 3. Aktivera koden på www.nok.se/aktivera 4. Ladda ner läsaren N&K Läromedel på App Store eller via nok.se

Digitalbok

Produktion: Traffic AB. Omslag: Helena Lunding Hultqvist.

Vid beställning av en digitalbok följer du steg 1 till 3 ovan. Därefter är din onlinetjänst klar att användas.

Rådgivning och support Vi vill underlätta för dig att komma igång. På nok.se hittar du mer information, instruktionsfilm och manual, svar på vanliga frågor samt kontaktuppgifter till support och rådgivning. En fullständig förteckning över tekniska krav för alla digitala produkter hittar du på nok.se/tekniskakrav. Priser i katalogen De priser som anges är f-priser exklusive moms (p = preliminärt f-pris). Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Fullständiga villkor för försäljning av läromedel hittar du på s 48. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Årets nyheter! Framåt

6

Fördel

32

Klara texten!

22

Mitt i mål

20

Mål

12

Rivstart

16

Sagor och sanningar

24

Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev på www.nok.se/laromedel Det här betyder ikonerna i katalogen: Är anpassad för iPhone, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för iPad, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X. Fungerar via projektor direkt på interaktiva tavlor och skärmar.

3


VÄLJ RÄTT BASLÄROMEDEL

Välj rätt basläromedel! På detta uppslag ser du alla basläromedel och vilka kurser de passar för. Läs mer om dem i katalogens första del. Senare i katalogen finner du även material för extra övning, yrkesinriktade läromedel och material för svenska som andraspråk för barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan eller vuxenutbildning. I katalogens senare del hittar du även lärarlitteratur med pedagogiskt utvecklande material samt ordböcker.

Studieväg 2 sfi

Kurs C C FRAMÅT TEXTBOK

NYHET

NYHET

Studieväg 1 sfi

THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND

Mål 2, s 12

Kurs B

Svenska till max 1, s 21

Kurs B B FRAMÅT

B FRAMÅT

TEXTBOK

TEXTBOK

NYHET

NYHET THYRA BRUSEWITZ

THYRA BRUSEWITZ

BODIL RENLUND

BODIL RENLUND

Mål 1, s 12

Framåt B, s 10

Kurs A A FRAMÅT

ÅT A FRAM

ELEVBOK 2

FRAMÅT A ELEVBOK 3

ELEVBOK 1

NYHET MARGARETA MÖRLING

MARGARETA MÖRLING MARGARETA

4

Framåt C, s 10

MÖRLING

Framåt A, s 8

Framåt B, s 10

Svenska till max nybörjare & 1, s 21


VÄLJ RÄTT BASLÄROMEDEL

Vidare studier Motsv. gymnasieskola

Sva 1/avancerad intensivkurs

NYHET

Ta för dig! s 36

Respons, s 36

Rivstart B2+C1, s 16

Grundläggande sva

Studieväg 3 sfi

NYHET

Nya Mål 3, s 36

Ta för dig! s 36

Svenska till max 2, s 21

Rivstart B1+B2, s 16

Kurs D NYHET EVA HANSSON STRÖM

D FRAMÅT

JENNY UDDLING

TEXTBOK TEXTBOK

NYHET

NYHET MADELENE CICEK

Mitt i mål, s 20

Svenska i sikte, s 21

Svenska till max 2, s 21

Rivstart B1+B2, s 16

Motsvarande grundskola årskurs 4 – 9

Framåt D, s 11

Kurs C NYHET

NYHET

Mål 2, s 12

Svenska till max 1, s 21

Rivstart A1+A2, s 16

5


BASLÄROMEDEL

NYHET! HELA FRAMÅTSERIEN ÄR REVIDERAD!

NYHET! INTERAKTIVA LÄRARHANDLEDNINGAR!

NYHET! INTERAKTIVA

NYHET!

ELEVBÖCKER! 6

FRAMÅT D ÄR HÄR!


BASLÄROMEDEL

T Å M A FR Nu når du ännu längre med Framåt

NYHET

– läromedlet för kortutbildade Nya, reviderade Framåt är marknadens enda heltäckande läromedel för analfabeter och kortutbildade som nu sträcker sig från kurs A–D. Med Framåt kan alla elever nå hela vägen! Spar tid med interaktiva lärarhandledningar Framåts lärarhandledningar är nu ännu mer lämpande för undervisning. Du slipper släpa på elevböcker, lärarhandledningar, cd-skivor och kopieringsunderlag. Äntligen finns allt material samlat på ett och samma ställe – även webbövningarna. De nya lärarhandledningarna ger dig ett ovärderligt stöd, såväl i din planering av lektionerna som under lektionerna och i efterarbetet. De är fullmatade med pedagogiskt och lättarbetat undervisningsmaterial. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen.

Hela Framåtserien är reviderad Framåt har blivit ännu bättre! Alla Framåtböckerna, A–D, är nu anpassade efter den nya kursplanen. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana, hela vägen fram till kurs D. Vänd blad för att läsa mer om Framåts alla böcker.

A FRAMÅT

Framåt som Interaktiv bok Plus! Framåt finns nu även som Interaktiv bok Plus för dina elever med en mängd pedagogiska funktioner som autentiskt inläst ljud, webbövningar och möjligheten att göra egna anteckningar och bokmärken. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

C FRAMÅT

ELEVBOK 1

TEXTBOK

A FRAMÅT

MARGARETA

B FRAMÅT

MÖRLING

ELEVBOK 2

TEXTBOK

THYRA BRUSEWITZ

D FRAMÅT

A FRAMÅT ELEVBOK 3

BODIL RENLUND

TEXTBOK

MARGARETA

THYRA BRUSEWITZ

MÖRLING

BODIL RENLUND

MARGARETA

MADELENE

MÖRLING

CICEK

7


BASLÄROMEDEL

Framåt A

NYHET

A FRAMÅT ELEVBOK 1

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande interaktiv lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och användbart material.

För analfabeter och kortutbildade Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A. Framåts elevböcker De tre elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läsoch skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med ”specifik” bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund.

A FRAMÅT ELEVBOK 2

A FRAMÅT

MARGARETA MÖRLING

ELEVBOK 3 MARGARETA MÖRLING

Interaktiva elevböcker Framåt A finns nu även som interaktiva böcker där all text är inläst. De innehåller också intalade ordlistor på somaliska, arabiska och dari samt webbövningar. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böckers alla funktioner i början av katalogen.

MARGARETA MÖRLING

I den interaktiva elevboken finns ord- och grammatikövningar som låter eleven arbeta i sin egen studietakt.

Elev-cd Elevbok och hörövningar finns även inlästa på cd-skivor som säljs separat. Framåt A EB 1 webbövningar

Meny

A FRAMÅT

i

Framåt A EB 1 webbövningar Här är webbövningar till Framåt A Elevbok 1 samlade. Välj vilken övning du vill arbeta med. Introduktion

ELEVBOK 1

Övning 1 Övning 2 Övning 3

MARGARETA

JInteraktiva lärarhandledningar & elevböcker JInlästa ordlistor på somaliska, arabiska & dari JFärdiga Powerpoint-genomgångar till elevbokssidorna JWebbövningar

MÖRLING

Övning 4 Övning 5

PA SSAR FÖR:

- Sfi kurs A - Sfi läs- & skrivinlärning - Språkintroduktion - Förberedelseklass

Författare: Margareta Mörling Framåt A (2:a uppl) Elevbok 1 (utk vt-14) Elevbok 1 Interaktiv Plus (utk vt-14)

Elev-cd (mp3) till Elevbok 2 27-43309-0

64 s

27-43849-1 12 mån

Elev-cd (mp3) till Elevbok 1

102:102:99:-

27-43429-5

3 år

875:-

Elevbok 3 (utk vt-15)

27-43311-3

64 s

99:-

Elevbok 3 Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43851-4 12 mån

102:-

Lärarhandledning 1 Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43312-0

3 år

875:-

Elev-cd (mp3) till Elevbok 3

Elevbok 2 (utk ht-14)

27-43310-6

64 s

102:-

Elevbok 2 Interaktiv Plus (utk ht-14)

Lärarhandledning 3 Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43850-7 12 mån

102:-

Missa inte Framåts läromedel Omvärldskunskap på mycket lätt svenska – läromedlet som kombinerar ämneskunskap och svenska. Läs mer på s 38. 8

99:-

Lärarhandledning 2 Interaktiv Plus (utk ht-14)

99:27-43430-1

3 år

875:-

Framåt A (1:a uppl) Textbok 1

27-72310-8

Textbok 1 Digitalbok

27-42583-5 6 mån

64 s

Textbok 2

27-72311-5

64 s

102:51:102:-

Textbok 2 Digitalbok

27-42584-2 6 mån

Textbok 3

27-72312-2

64 s

102:-

Elevbok 3 Digitalbok

27-42585-9 6 mån

51:-

Lärarhandledning med två cd-skivor

27-72313-9

142 s

51:-

1279:-

Elev-cd (mp3) till Textbok 1,2,3

27-41297-2

102:-

Lektioner på USB

27-41831-8

1016:-

Missa inte Margareta Mörlings Att undervisa analfabeter. Läs mer på s 45.


BASLĂ&#x201E;ROMEDEL

Omfattande interaktiva lärarhandledningar! Lärarhandledningarna till FramĂĽt A är nu ännu mer lämpande fĂśr undervisning. Ă&#x201E;ntligen finns allt material samlat pĂĽ ett och samma ställe som du alltid har tillgĂĽng till i din dator eller läsplatta. Lärarhandledningarna ger dig ett ovärderligt stĂśd fĂśr planering, undervisning och efterarbete. Du fĂĽr hjälp med bedĂśmning, pedagogik, Ăśvningar och fĂĽr tillgĂĽng till mängder av material i form av ordlistor, bilder, ljudinspelningar och färdiga genomgĂĽngar. UtĂśver det material som är kopplat till elevboken är lärarhandledningarna även fullmatade med undervisningsmaterial fĂśr läsinlärning. Den interaktiva lärarhandledningen fungerar även offline. Funktionerna i den interaktiva lärarhandledningen M (6528@8:D<2WG?:?82C M !?=SDE2@C5=:DE@CAT2C23:D<252C:@49D@>2=:D<2 M WCWG?:?82C M :=56C M $SD@49=JDD?2AT6=6G3@<6? M #@A:6C:?8DF?56C=287WCFED<C:7E DE M $SC2C:?DECF<E:@?6C M SC5:8286?@>8T?82C:(@H6CA@:?E

Svenska â&#x20AC;&#x201C; Arabiska s 15

s 16 s 17 s 18 s 21

Svenska en läxa en diktamen frügar svarar en elev ett syskon en vecka en bror en syster i dag i morgon i Üvermorgon i gür i fÜrrgür trevlig en helg

ModersmĂĽl wäädjib madrasi ˡϲγέΊϣÎ?Î&#x;Î?Ď­

imlä` jäs`äl jodjiib tälmiidh, taalib akhawäät äsbooa äkh ükht el jüwm bokra,ghäddan bad äl ghädd jüwm äms awäl äms latiif aütla

˯ϟϣÎ&#x2021; Ď?Î&#x201E;γϳ

Î?ĎłÎ&#x;˾ϳ ÎŤĎłĎŁĎ Î&#x2014; Î?Ď&#x;Î&#x17D;Ď  Î&#x2022;Î?ϭΧÎ&#x192; Ď&#x2030;Ď­Î&#x2018;ÎłÎ&#x192; ÎĽÎ&#x192; Î&#x2022;ΧÎ&#x192; ĎĄĎ­ĎłĎ&#x;Î? ΠΊĎ?Î&#x201C;έĎ&#x203A;Î&#x2018; ΊĎ?Ď&#x;Î?ΊĎ&#x152;Î&#x2018; ιϣÎ&#x192;ĎĄĎ­Ďł ιϣÎ&#x192;Ď?Ď­Î&#x192; Ď&#x2018;ĎłĎ Ď&#x; Ď?Ď Ď&#x2039;

I de interaktiva lärarhandledningarna finns ordlistor pü somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmülstalande och är ett ovärderligt stÜd fÜr büde dig och eleven. Ordlistorna finns ocksü som kopieringsunderlag.

Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i bÜrjan av katalogen!

Jag, du, han, hon, vi, ni, de

NYHET

Vad gĂśr de?

du jag

han

Hon lyssnar pĂĽ musik. hon

ni

vi

de

24

SPĂ&#x2026;R 21

SPĂ&#x2026;R 22

Du kan visa en elevboksida med projektor i helklass. All text är inläst â&#x20AC;&#x201C; perfekt fĂśr genomgĂĽngar!

25

I de interaktiva lärarhandledningarna finns färdiga Powerpointgenomgüngar fÜr elevbÜckernas sidor. Använd dem, sü har du väl fÜrberedda lektioner där arbetet med fÜrfÜrstüelsen underlättas.

9


BASLÄROMEDEL

Framåt B och C Med Framåt B och C kommer eleverna ännu längre i sin språkutveckling. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna med kort skolbakgrund som läser sfi kurs B och C. Reviderade textböcker Texterna utgår från vardagliga situationer med en mängd dialoger som ger eleven ett användbart språk. I textböckerna bearbetas olika teman som är anpassade efter kursplanen för sfi, kurs B och C. Textböckerna inleds med ett repetitionskapitel och avslutas med en grammatikdel. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken. Interaktiva textböcker med inläst text Nu finns Framåt B och C även som interaktiva textböcker där all text är inläst. De innehåller också interaktiva ordoch grammatikövningar som låter eleven arbeta i sin egen studietakt. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

Praktiska interaktiva lärarhandledningar Nu har vi gjort lärarhandledningarna till Framåt B och C ännu mer lämpande för undervisning. Nu finns äntligen allt material samlat på ett och samma ställe som du alltid har tillgång till i din dator eller läsplatta. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen.

B FRAMÅT

JAnpassade efter nya kursplanen JIllustrativa JInteraktiva lärarhandledningar JÄven som interaktiva textböcker JTematisk PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B & C - Språkintroduktion

Författare: Thyra Brusewitz, Bodil Renlund, Sara Gombrii Framåt B (2:a uppl) Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43313-7

Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43852-1 12 mån

118:-

Övningsbok (utk ht-14)

27-43314-4

176 s

170:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43315-1

3 år

573:-

Textbok inkl. ljudfiler (utk vt-15)

27-43316-8

176 s

245:-

Textbok Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43853-8 12 mån

118:-

Övningsbok (utk vt-15)

27-43317-5

176 s

170:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus (utk vt-15)

27-43611-4

3 år

573:-

Textbok

27-41672-7

176 s

245:-

Textbok Digitalbok

27-42586-6 6 mån

122:-

Övningsbok

27-41673-4

170:-

Övningsbok Digitalbok

27-42720-4 6 mån

170:-

Lärarhandledning med cd

27-41674-1

275 s

854:-

176 s

245:-

Framåt C (2:a uppl)

Elev-cd Textböcker och hörövningar finns även inlästa på cd-skivor som säljs separat.

C FRAMÅT

B FRAMÅT TEXTBOK

Övningsböcker för repetition Med hjälp av övningsböckerna kan eleven repetera och befästa varje moment. Både text- och övningsböcker innehåller många bilder som konkretiserar texterna om situationer och miljöer i Sverige.

NYHET

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

Framåt B (1:a uppl)

C FRAMÅT ÖVNINGSBOK

176 s

Framåt C (1:a uppl)

10

THYRA BRUSEWITZ

THYRA BRUSEWITZ

BODIL RENLUND

BODIL RENLUND THYRA BRUSEWITZ

THYRA BRUSEWITZ

BODIL RENLUND

BODIL RENLUND

Textbok

27-72317-7

176 s

244:-

Textbok Digitalbok

27-42587-3

6 mån

122:-

Övningsbok

27-72318-4

176 s

170:-

Övningsbok Digitalbok

27-43222-2

6 mån

170:-

Lärarhandledning med cd

27-72319-1

176 s

857:-


BASLÄROMEDEL

Framåt D

NYHET

Nu når Framåts elever hela vägen! Framåt har blivit ett heltäckande läromedelspaket för alla kurser inom sfi. Ny för i år är nämligen Framåt D med tillhörande övningsbok. Ny bok – för att alla elever ska kunna nå hela vägen! Den nya boken Framåt D är tydligt kopplad till kunskapskraven och hjälper elever med kort skolbakgrund att klara målen för kurs D. Boken inleds med ett avsnitt där författaren konkretiserar kunskapskraven och där eleven själv får reflektera över sin inlärning. Den utgår ifrån ett genrepedagogiskt synsätt där textstruktur och studieteknik är en röd tråd genom hela boken. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken. Framåt D ger eleverna ett brett spektra av möjligheter att träna sin svenska för vardagslivet! Interaktiv textbok med inläst text Framåt D finns även som interaktiv textbok med intalad text. Den innehåller interaktiva ord- och grammatikövningar som låter eleven arbeta i sin egen studietakt. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen. Övningsbok för repetition och fördjupning Med hjälp av övningsboken kan eleven repetera, befästa och fördjupa sig i varje moment. Övningarna handlar om textförståelse, grammatik, uttal och skrivande.

D FRAMÅT

D FRAMÅT

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

MADELENE

MADELENE

CICEK

CICEK

6.

7.

Arga lappar 2008 kom det ut en bok som heter Den som inte tar bort luddet ska dö!. Det är komikern David Batra som är författare till boken. Han har tillsammans med kompisar samlat in lappar som har satts upp i olika tvättstugor och trapphus och på arbetsplatser i Sverige. På lapparna står arga och konstiga meddelanden som personer har skrivit i stället för att prata med den de har blivit arg på.

2. Vi får hoppas att soporna utvecklar ben och går själva till soptunnan.

3.

Ni som röker på balkongen sluta kasta fimpar i rabatten, jag plockar upp dem. /eva

David Batra skriver denna kommentar: Men om Eva nu är så vänlig att hon plockar upp fimpar finns det väl ingen anledning att sluta kasta ut dem i rabatten?

4. Du som fiser i hissen om morgnarna sluta med det! /Styrelsen

inte här!

8.

Underkläder får inte tvättas i tvättstugan. De ska tvättas i handfatet, annars är det slöseri med vatten och el och allt annat. Under kriget fick man lära sig att vara sparsam.

3 frågor till Åke Daun, professor i etnologi (folklivsforskning)

Här får du läsa några exempel: 1.

Din mamma jobbar

Ändra inte reglerna! Vi har bott här länge. Ni är nyinflyttade. Ni kan inte bara komma hit och ändra reglerna. Man kan inte lämna tvätten i torkrummet över natten, även om man hämtar den på morgonen. För sådana är reglerna.

Tidningen Aftonbladet frågade professor Åke Daun varför man skriver sura lappar istället för att prata med den man irriterar sig på. Han svarade att svenskar är dåliga på att gräla på ett konstruktivt sätt. Att det sätts upp så många lappar just i tvättstugan beror på att den är en plats som många använder. Och många anser att de vet bäst hur tvättstugan ska användas och tycker därför att de ska tala om det för andra. Åke Daun tror inte att folk alltid skrivit anonyma lappar till varandra. Förr i tiden kände människor varandra så väl så det var svårt att vara anonym.

Uppgifter Se till att du stänger av din väckarklocka när du inte är hemma (Sover du är det sjukligt). Den hörs i hela korridoren och verkar aldrig sluta. Tack!!

1. Varför skriver många lappar i stället för att prata med den de är arga på, enligt Åke Daun? 2. Varför skrev inte människor arga anonyma lappar förr, tror Åke? 3. Vilken lapp tycker du är roligast? Varför? 4. Titta på lapp nummer 1. Varför har någon skrivit den lappen? Vad är det personen är arg på? 5. Vad vill lappskrivare nummer 6 säga?

5.

Ser du denna text så står du på nymålat golv!

Diskutera 1. Åke Daun svarar att svenskar är dåliga på att gräla ”på ett konstruktivt sätt”. Vad menar han, tror du? 2. Har du sett någon arg lapp någonstans? 3. Har du skrivit någon lapp när du varit arg?

3

2

Praktisk interaktiv lärarhandledning Den interaktiva lärarhandledningen är anpassad för undervisning. Äntligen finns allt material samlat på ett och samma ställe som du alltid har tillgång till i din dator eller läsplatta. Lärarhandledningen ger dig ett ovärderligt stöd, såväl i din planering av lektionerna, som under lektionerna och i efterarbetet. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen.

JGenrepedagogiskt synsätt JAnpassad efter nya kursplanen JInteraktiv lärarhandledning JÄven som interaktiv textbok med ord- och grammatikövningar PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Språkintroduktion

Författare: Madelene Cicek

Elev-cd Textbok och hörövningar finns även inlästa på en cd-skiva som säljs separat.

Framåt D Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43318-2

Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43854-5 12 mån

118:-

Övningsbok (utk ht-14)

27-43384-7

176 s

170:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43345-8

3 år

573:-

176 s

245:-

11


BASLÄROMEDEL

Med Mål är det lätt att lära sig svenska Mål varken spurtar eller stressar fram i det svenska språket. Här vandrar vi tryggt och i varje elevs eget tempo på vägen fram till kunskapsmålen. Reviderad och moderniserad I Mål finns allt det som nämns i nya kursplanen och lite till. Nya upplagan innehåller en mängd olika texttyper som eleverna stöter på i sin vardag som till exempel beskrivande texter, information, instruktioner, tabeller och diagram. Eleverna får träna alla färdigheter och även möta verklighetsanpassade situationer med ett persongalleri av fotograferade människor. Läroboken är grundstommen i Mål och med hjälp av den, övningsboken och lärarhandledningen kan du vara flexibel och anpassa din undervisning för varje individ. Även lärarhandledningen är reviderad och innehåller nu mer material och bedömningsstöd. Läs mer på s 14. Allt du och dina elever behöver Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt. Mål innehåller allt du behöver för att känna dig trygg med att dina elever ska behärska svenskan så att de kan ta sig fram i det svenska samhället och klara kunskapskraven för sfi studieväg 2.

12

Mer prat på lektionerna Från första sidan lär sig eleverna ord som de kan använda direkt i sin vardag. Varje kapitel behandlar ett eller två teman där eleverna får möjlighet att intensivträna sitt ordförråd. Dialoger med vardagsfraser följs upp av hörövningar på tillhörande CD-skiva och i vissa fall uttalsövningar. Både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen för eleverna att samtala med varandra, i par eller i grupp. Med Mål får man prata på lektionerna! Fördjupning med övningsboken I Mål finns det gott om extra övningar, repetitionstillfällen och möjligheter för individanpassning och fördjupning. Övningsboken innehåller ännu mer övningar för att eleverna ska kunna träna extra på det de behöver och jobba mer självständigt. Övningarna fångar in elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken och fokuserar på både muntliga och skriftliga språkfärdigheter. På läromedlets hemsida hittar du och dina elever även webbövningar. Grammatik I både lärobok och övningsbok kan eleverna träna på sin grammatik. I lärobokens slutdel finns en minigrammatik som tar upp grammatikens centrala delar. I Läroboken sker löpande hänvisningar till Måls grammatikböcker som är anpassade för 17 olika språk. Läs mer om Målgrammatiken på s 15 i katalogen.


BASLÄROMEDEL

Personerna som eleverna får följa genom böckerna är fotograferade.

Aktuella genrer som blogg, mejl och sms gör att eleverna kan relatera skriften till sin vardag. I varje kapitel finns Vi frågar, hämtat från tidningsvärlden.

Långsam systematisk grammatikgenomgång.

13


BASLÄROMEDEL

Lärarhandledning för flexibel undervisning!

NYHET

Lärarhandledningarna till Mål 1 och Mål 2 innehåller ett mycket omfattande material som är till stor hjälp i undervisningen. Måls lärarhandledningar hjälper dig att anpassa undervisningen för skiftande kunskapsnivåer. Ännu mer prat på lektionerna Lärarhandledningarna består av en tryckt del samt fyra cd-skivor. De innehåller bland annat hörförståelse till proven, lärobokens samtliga texter och hörövningar, allt kopieringsunderlag, extramaterial, prov samt färgbilder som stöd för samtal och diskussion. Förutom många mindre illustrationer av enskilda ord innehåller lärarhandledningen även kapitlens temabilder. LÄRARHA

Provförberedande I lärarhandledningen finns bedömningsstöd och prov som är anpassade för att förbereda eleverna för de nationella sfi-proven.

Mål som Interaktiv bok Plus!

NDLEDNI

NG

Anette Althé

n

Mal_2 Lh omslag.in dd 1

Snart finns Mål som Interaktiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner som till exempel en mängd varierande webbövningar, filmer och uppläst text av en autentiskt NYHET inspelad röst som läser i normaltempo. Med Mål Interaktiv bok Plus slipper du cd-skivor för hörövningar och du och dina elever kan arbeta var ni än befinner er, online eller offline. Du får ljudet och alla funktioner som Mål Interaktiv bok Plus erbjuder via ett klick på datorn eller läsplattan. Natur & Kulturs interaktiva böckers alla funktioner kan du läsa mer om i början av katalogen. JIndividualisering & flexibilitet JVerkliga situationer & texttyper JLångsam progression JAnpassad efter nya kursplanen JInteraktiv bok Plus PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B & C - Språkintroduktion

Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, Åke Viberg Mål 1 (4:e uppl) Lärobok med cd (mp3)

27-42561-3

259 s

297:-

Lärobok Interaktiv Plus

27-43847-7 12 mån

297:-

Lärobok Digitalbok

27-42749-5 12 mån

Övningsbok

27-42634-4

160 s

155:-

Lärarhandledning med cd

27-42658-0

459 s

1190:-

Lärobok med cd (mp3)

27-42958-1

256 s

297:-

Lärobok Interaktiv Plus

27-43848-4 12 mån

297:-

Övningsbok

27-42979-6

160 s

155:-

Lärarhandledning med cd

27-43367-0

345 s

1099:-

99:-

Mål 2 (4:e uppl)

Funktionerna i den interaktiva boken M :=>6C@499WCWG?:?82C M @<>SC<DECJ<WG6CDW< M -2C:6C2?56H633WG?:?82C förstora och anteckna M $SD@49=JDD?2AT3@<6? M F?86C2CSG6?@7Y:?6

14


BASLÄROMEDEL

GRAMATIKA SUEDEZE NЁ SHOIP ¸

ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

SVENSK GRAMMATIK PÅ ALBANSKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ GREKISKA

GR AMAT GRAM ATIC ICA A LIMBII SUEDEZE

ГPAMMATИKA ШBEДCKOГO Я3ЬIKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ RUMÄNSKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ RYSKA

JGrammatik på 17 språk! JGrundläggande förklaringar av svensk grammatik PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs C-D - Lärarstöd i sfi & sva - Svenska som främmande språk - Språkintroduktion - Sva grundvux Författare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf Målgrammatiken

SVENSK GRAMMATIK PÅ SOMALISKA

SVENSK GRAMMATIK PÅ TYSKA

Målgrammatiken Svensk grammatik på 17 språk! Den populära Målgrammatiken är en svensk grammatika som finns bearbetad och översatt till ett flertal språk. Målgrammatiken visar steg för steg hur svenska språket är uppbyggt och täcker de viktigaste reglerna när det gäller satsens byggnad, ordens böjning samt uttal och stavning. Alla grammatiska termer förklaras första gången de används. Den svenska versionen av Målgrammatiken, som är avsedd för läraren, förklarar hur versionerna på olika språk skiljer sig från varandra. Det gör det lättare att förstå bakgrunden till de svårigheter elever med olika modersmål har. Digitalböcker Målgrammatiken finns även som digitalbok för flera språk. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion.

Svensk grammatik på albanska

27-50266-6

184 s

225:-

Svensk grammatik på arabiska

27-50147-8

224 s

225:-

Svensk grammatik på arabiska Digitalbok

27-42767-9

6 mån

113:-

Svensk grammatik på engelska

27-50252-9

160 s

225:-

Svensk grammatik på engelska Digitalbok

27-42768-6

6 mån

113:-

Svensk grammatik på finska

27-50256-7

152 s

225:-

Svensk grammatik på finska Digitalbok

27-42763-1

6 mån

113:-

Svensk grammatik på franska

27-50251-2

176 s

225:-

Svensk grammatik på franska Digitalbok

27-42764-8

6 mån

113:-

Svensk grammatik på grekiska (p-o-d)

27-50143-0

180 s

225:-

Svensk grammatik på grekiska Digitalbok

27-42941-3

6 mån

113:-

Svensk grammatik på persiska

27-50243-7

256 s

225:-

Svensk grammatik på persiska Digitalbok

27-42765-5

6 mån

113:-

Svensk grammatik på polska

27-50245-1

160 s

225:-

Svensk grammatik på polska Digitalbok

27-42760-0

6 mån

113:-

Svensk grammatik på rumänska (p-o-d)

225:-

27-50148-5

184 s

Svensk grammatik på rumänska Digitalbok

27-42844-7

6 mån

113:-

Svensk grammatik på ryska

27-50264-2

192 s

225:-

Svensk grammatik på serbokroatiska

27-50145-4

160 s

225:-

Svensk grammatik på serbokroatiska Digitalbok 27-42762-4

6 mån

113:-

Svensk grammatik på somaliska

27-50258-1

184 s

225:-

Svensk grammatik på spanska

225:-

27-50255-0

168 s

Svensk grammatik på spanska Digitalbok

27-42757-0

6 mån

113:-

Svensk grammatik på svenska

27-50149-2

184 s

225:-

Svensk grammatik på svenska Digitalbok

27-42758-7

6 mån

113:-

Svensk grammatik på thailändska 27-50267-3

256 s

225:-

Svensk grammatik på tigrinska

27-50260-4

200 s

225:-

Svensk grammatik på turkiska

27-50247-5

172 s

225:-

Svensk grammatik på turkiska Digitalbok

27-42754-9

6 mån

113:-

Svensk grammatik på tyska

27-50249-9

180 s

225:-

Svensk grammatik på tyska Digitalbok

27-42755-6

6 mån

113:-

15


BASLÄROMEDEL

16

Foto: Shutterstock


BASLÄROMEDEL

NYHET

– Den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven.

Reviderad för ännu mer aktivitet Nya reviderade Rivstart har ett uppdaterat innehåll och en tydligare struktur. Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala och Rivstart innehåller nivåerna A1-C1. För studievana och självstudier Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Inloggningskod för extramaterial samt inlästa ljudfiler hittar du på omslagets insida. Där hittar såväl du som dina elever extramaterial som webbövningar, text- och övningsbokens facit, hörövningstester, framstegs tester med facit, övningsdialoger samt verblista. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. Se mer på www.nok.se/rivstart. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Snart når du ännu längre! Rivstart utökas och finns snart även för nivå B2+/C1. Vår nya bok ger eleven möjlighet att avancera sin språkliga nivå ytterligare och förfina sina kunskaper för högre studier. På så sätt är Rivstart B2+/C1 det perfekta läromedlet för dig som vill arbeta eller studera vidare i Sverige. Boken beräknas vara färdig vt 2015.

Lärarhandledning I Rivstarts lärarhandledning finns råd och tips för arbetet med böckerna samt en mängd kopieringsunderlag och tester där eleven själv kan se sin språkutveckling. I lärarhandledningarna hittar du även manus till varje kapitels hörövningar. Cd-skiva med mp3 filer till alla texter och hörövningar ingår.

17


BASLÄROMEDEL

Rivstart som Interaktiv bok Plus Rivstart finns nu även som Interaktiv bok Plus! Här ingår, förutom själva boken i digital form, funktioner som inspelad uppläsning av hela boken, en mängd varierade interaktiva webb- och hörövningar, möjlighet att bokmärka, markera,

söka, förstora och anteckna samt kopieringsunderlag och extramaterial. Passar extra bra för elever som studerar mycket på egen hand eller för grupper av elever med varierande kunskapsnivåer. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

JRoligt & varierat JSnabb inlärning JUppmuntrar till kommunikation JNu fl er övningar JÄven som Interaktiv bok Plus PASSAR FÖ R :

- Sfi studieväg 3 - Nybörjare med studievana - Svenska som främmande språk (A1-C1) - Sva grundvux

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart (2:a uppl) A1+A2 Textbok inkl. ljudfiler 27-43420-2 A1+A2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43615-2

240s

277:-

6 mån

208:-

A1+A2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43845-3 12 mån

277:-

A1+A2 Övningsbok

27-43421-9

182:-

192 s

A1+A2 Lärarhandledning (inkl. cd) (utk vt-14)

27-43422-6

345:-

A1+A2 Elev-cd

27-43828-6

130:-

B1+B2 Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43423-3

277:-

B1+B2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43616-9

B1+B2 Textbok Interaktiv Plus (utk ht-14)

27-43846-0 12 mån

B1+B2 Övningsbok (utk ht-14) 27-43424-0 B1+B2 Lärarhandledning (utk ht-14)

6 mån

192 s

27-43422-6

208:277:182 :345 :-

B2+/C1 Textbok (utk vt-15) Rivstart (1:a uppl) A1+A2 Textbok med cd (mp3) 27-66685-6

18

240 s

277:-

A1+A2 Textbok Digitalbok

27-42498-2 12 mån

277:-

A1+A2 Övningsbok

27-66686-3

182:-

160 s

A1+A2 Övningsbok Digitalbok

27-42666-5 12 mån

182:-

A1+A2 Lärarhandledning

27-66683-2

170 s

623:-

B1+B2 Textbok med cd (mp3) 27-66687-0

240 s

277:-

B1+B2 Textbok Digitalbok

27-42499-9 12 mån

277:-

B1+B2 Övningsbok

27-66688-7

182:-

160 s

B1+B2 Övningsbok Digitalbok

27-42668-9 12 mån

182:-

B1+B2 Lärarhandledning

27-66684-9

623:-

120 s


BASLÄROMEDEL

Språkliga verktygsrutor för muntlig interaktion.

Diskussionsövningar med stödfraser.

Texter om kulturella företeelser/ koder på en arbetsplats.

Språkutvecklande skrivuppgifter.

Rivstart Yrkesliv – fungerande svenska på jobbet! Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkeskategorier. Språklig och kulturell kompetens Målgruppen är personer som redan jobbar i Sverige men som inte har börjat använda svenska på arbetet och personer som är på väg ut i det svenska arbetslivet. Boken innehåller texter och övningar med fokus på det språk och den kulturella kompetens man behöver för ett yrkesliv i Sverige. Nivån är B1 och uppåt enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller motsvarande kurs D i sfi. Innehåll Boken innehåller integrerade övningar som tränar eleven i att läsa, skriva, tala och förstå. De många talövningarna ger deltagarna

verktyg att själva använda språket och tips och träningsuppgifter ges för tänkbara situationer där muntlig färdighet krävs. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet. Hörövningarna och bokens texter är inlästa med naturligt talad svenska och för att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd med mp3-filer där alla texter och hörövningar finns inspelade. En minigrammatik baktill i boken ger en översikt över den grammatik eleverna behöver. Facit ligger längst bak i boken. Manus till hörövningarna ligger på www.nok.se/laromedel

JSvensk arbetskultur JSvenska för arbetslivet JKommunikativa övningar PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Svenska som främmande språk (B1+B2) Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart Yrkesliv Lärobok (allt-i-ett bok) med cd (mp3)

27-42571-2

128 s

162:-

Missa inte Natur & Kulturs andra yrkesinriktade böcker på s 30 – 31.

19


BASLĂ&#x201E;ROMEDEL

EVA HANSSON STRĂ&#x2013;M JENNY UDDLING HA RR

SĂ&#x2030; RU IET RI

S

NYHET

Ă&#x2013; VN IN

Mitt i mĂĽl

G SB O

TEXTBOK

K

â&#x20AC;&#x201C; Läromedlet som bjuder till diskussion, debatt och eftertanke Ă&#x2013;vningsboken fĂśljer textboken Ă&#x2013;vningsboken fĂśljer upp texter och teman i textboken och eleven fĂĽr mĂśjlighet att repetera och fĂśrdjupa sina kunskaper i grammatik, läsfĂśrstĂĽelse och skrivning.

Reviderad och moderniserad! Vür nya upplaga av Mitt i mül innehüller flera olika texttyper, allt frün berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sünger. Texterna är intressanta och bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mül vänder sig till büde ungdomar och vuxna som läser sfi kurs D eller motsvarande nivü inom andra skolformer. Mitt i mül fÜrbereder eleverna infÜr det nationella provet dü de für reflektera och uttrycka sina üsikter i samband med läsningen. Lärobokens stora variation av texter och uppgifter passar utmärkt i klassrumsundervisningen. Genom boken lÜper även en skrivkurs och en kurs som behandlar lärande och studieteknik fÜr att fÜrbereda eleven pü fortsatta studier.

Elev-cd Textbok finns även inläst pü en elev-cd som säljs separat.

Lina och Carlos gifter sig Lina och Carlos träffades när de gick pĂĽ samma säljarkurs. DĂĽ var Lina 29 och Carlos 32. De flyttade ihop efter ett halvĂĽr och idag, tvĂĽ ĂĽr senare, ska de gifta sig. De här tvĂĽ ĂĽren har de sparat en hel del pengar fĂśr att kunna ordna en fin brĂśllopsfest. De ska ocksĂĽ gĂśra en brĂśllopsresa, men den väntar de med till i jul. De ska nämligen ĂĽka till Peru och vandra i bergen där. DĂĽ är det bättre att gĂśra det när det är sommar pĂĽ sĂśdra halvklotet. Carlos har släktingar i Peru som de ocksĂĽ ska hälsa pĂĽ. Ja, det har varit mycket fĂśrberedelser och planering infĂśr brĂśllopet. Men en sak har de inte behĂśvt planera â&#x20AC;&#x201C; mĂśhippan och svensexan. En mĂśhippa är en festdag som den blivande brudens väninnor ordnar fĂśr henne. Linas kompisar hade ordnat flera olika aktiviteter, bl. a fick hon prĂśva pĂĽ kampsport och gĂĽ pĂĽ spa. Mellan de olika aktiviteterna ĂĽt och drack de gott. De hade picknick i en park mitt pĂĽ dagen och middagen var pĂĽ en restaurang. Carlos vänner hade ordnat en festdag fĂśr honom ocksĂĽ. Det kallas svensexa. FĂśrst fick han spela in en cd-skiva tillsammans med alla vännerna som han sedan har kvar som minne. Sedan gick de till ett ställe där man kunde spela bowling och äta och dricka. Carlos hade verkligen en rolig dag med sina gamla kompisar. Varken Carlos eller Lina visste om att detta skulle hända, även om de misstänkte att det skulle bli nĂĽgot. De blev â&#x20AC;?bortrĂśvadeâ&#x20AC;? av sina vänner pĂĽ morgonen samma dag.

Klädsel: kavaj betyder att män bÜr ha kostym och kvinnor klänning.

%Ă&#x2018;ĹŽ Ă&#x2018; Ă&#x2018; š   Ÿ#  ) Ĺ°B 3  Ÿ  Ĺ°Ă&#x2018; Ă&#x2019; D ; 0 D â  9= B9<B88 " š  B ( Ă&#x2018; _ ,0 9  # %â Ă&#x2019; _ B A:| B B

Sü här ser inbjudningskortet ut som Carlos och Lina har skickat till ungefär 70 släktingar och vänner. Textfrügor 1. Vad heter bruden i efternamn? Vad är brudgummens efternamn? 2. BÜr man vara finklädd eller gür det bra att komma i jeans? 3. BehÜver man svara pü inbjudan?

Den stora dagen Nu är den stora dagen här. Det är en vacker sommardag, och det är verkligen tur fÜr de ska gifta sig utomhus, hemma hos Linas fÜräldrar. I trädgürden hüller deras fÜräldrar och syskon pü att fÜrbereda festen. Det ska bli mat, musik och dans. Linas fÜräldrar har satt upp ett stort partytält och där ska gästerna äta och dansa.

4

5

OSA är en fĂśrkortning av ett gammalt uttryck â&#x20AC;&#x153;om svar anhĂĽllesâ&#x20AC;?. OSA används ofta pĂĽ olika typer av inbjudningar och betyder att man ska tacka ja (eller nej) till inbjudan, oftast fĂśre ett visst datum. De som bjuder vill veta hur mĂĽnga som kommer.

Toastmaster är den person som ansvarar fÜr programmet under middagen och presenterar dem som ska hülla tal fÜr brudparet. Om det är en kvinna som gÜr detta kallas hon ofta toast madame.

JModerna texter JFĂśr vuxna & ungdomar JOm Sverige idag JKulturella jämfĂśrelser JAnpassad efter nya kursplanen PASSAR FĂ&#x2013; R :

- Sfi kurs D - SprĂĽkintroduktion

FĂśrfattare: Eva Hansson StrĂśm, Jenny Uddling, Harriet RisĂŠrus Mitt i mĂĽl (2:a uppl) Textbok

27-43589-6

192 s

268:-

Ă&#x2013;vningsbok

27-43590-2

128 s

128:-

Textbok med elev-cd

27-50599-5

192 s

268:-

Ă&#x2013;vningsbok

27-50600-8

128 s

128:-

Lärarhandledning

27-50601-5

228 s

829:-

Mitt i mĂĽl (1:a uppl)

Lärar-cd (textbokens texter) 27-88264-5

20

916:-


BASLÄROMEDEL

Svenska till max Svenska till max är ett engagerande läromedel för ungdomar på gymnasiets språkintroduktion och vuxna som läser sfi kurs B–D med siktet inställt på att studera vidare. Tre textböcker, tre webbplatser Svenska till max består av tre textböcker och tre webbplatser. Du och dina elever går gemensamt igenom texter och uppgifter i boken och därefter arbetar eleverna i sin egen takt med att befästa och fördjupa sina kunskaper på bokens webbplats. Där har de tillgång till hundratals interaktiva övningar, länkar och dokument att skriva ut. De tre webbplatserna ersätter helt och hållet traditionella övningsböcker och erbjuder många fler övningstyper som tränar hörförståelse, uttal, läsförståelse och diktamen. Det finns också länkar till studietips, boktips, filmtips och musiktips. Läsa och skriva I Svenska till max får eleverna spännande läsupplevelser och i samband med läsningen sker skrivutvecklingen. Som inspiration

för det egna skrivandet finns varierade skrivuppgifter med anknytning till elevernas verklighet och vardag. Eleverna analyserar olika textgenrer och arbetar med struktur, syfte och mottagare. Studieförberedande Med Svenska till max kan alla hitta den strategi som passar dem bäst. Eleverna arbetar utifrån egna målformuleringar och reflekterar över sin egen språkinlärning. På detta sätt erövrar de verktyg för att lära sig sitt nya språk och de blir medvetna om sitt eget ansvar i inlärningsprocessen. Bredden i texter och övningar gör att Textbok 2 också kan användas av elever som 7WC36C656CD:87WC2EE<=2C2TCD<FCD AC@G6E (svenska som andraspråk på grundläggande nivå).

JÖvningsmaterial på webben JSystematisk läsutveckling JFörbereder eleverna för vidare studier PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B–D - Språkintroduktion Författare: Maria McShane Svenska till max Kurs B och C Nybörjarbok

27-40775-6

Webbplats till Nybörjarbok (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40776-3

Textbok 1

27-40737-4

Webbplats till Textbok 1 (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader)

27-40738-1

Kurs D Textbok 2

27-40778-7

64 s

79:-

196 s

258:-

172 s

224:-

32:-

64:-

Webbplats till Textbok 2 (elevlicens som gäller för 1 användare i 12 månader) 27-40779-4

64:-

Läs mer på www.svenskatillmax.se

Svenska i sikte Svenska i sikte är ett kompletterande material tänkt för sfi kurs D. Boken är indelad i fem teman: Fantastiskt, Mänskligt, Brottsligt, Berättat och Samhällsnyttigt. Inom dessa teman finns underhållande och engagerande texter som speglar speciellt svenska företeelser. Efter varje text följer övningar som är inriktade på läsförståelse, muntlig kommunikation och fri skriftlig produktion.

JEngagerande texter JVarierande uppgifter PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Språkintroduktion Författare: Thérèse Stringer Svenska i sikte Lärobok

27-40736-7

168 s

183:-

21


EXTRA ÖVNING

22


EXTRA ÖVNING

Klara texten!

NYHET

K lara tex ten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C

Med Klara texten! får dina elever träna på olika texttyper som de kommer att stöta på i deras vardags- och arbetsliv. Med Klara texten! kommer dina elever att klara sig bättre i ett samhälle där stor del av kommunikationen sker i form av text. Olika texttyper för vanliga situationer Med Klara texten! lär sig dina elever att särskilja vanligt förekommande texttyper. Med hjälp av en lärarguide längst bak i boken kan du gå igenom de olika texttyperna steg för steg så att eleverna lätt kan förstå vad som är typiska drag för texten. Genom att arbeta med texttyper får dina elever ökad kunskap och förståelse för struktur och språkliga nyanser och lär sig att själva producera texter för olika situationer och mottagare.

Tydlig arbetsgång Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och alla lärobokens kapitel har samma struktur. Kapitlen börjar med utvalda, vanligt förekommande, mönstertexter som eleven stöter på i sin vardag. Sedan följer en analys av textens olika delar där eleven får kunskap om det typiska för textens struktur och språk. Därefter får eleverna möjlighet att själva arbeta med kapitlets texter och texttypiska drag. Kapitlet avslutas med skrivövningar både i grupp och individuellt.

Kurs C och Kurs D Klara texten! består av två läroböcker, en för Kurs C och en för Kurs D. I bok C får eleverna träna på exempelvis enkla meddelanden, mejl, notiser och annonser. Bok D innehåller allt från insändare, arbetsansökan och mejl till kollegor till noveller och dikter. Båda läroböckernas texter är anpassade efter de nya kunskapskraven i respektive kurs.

Lärarguide, test och matris I slutet av varje bok finns ett text-test och en lärarguide med förslag på lektionsgenomgångar och extra arbetsuppgifter. Här finns även ett resonemang kring bedömning av texter med en matris som utgångspunkt. Med Klara texten! får du hjälp med att lära dina elever att kommunicera i ett skrivande Sverige.

att Fortsätt

2

Ungefär 1. 2. 3. 3. 5. 6.

läsa en

vägbes

K lara tex ten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS D

t de nkte at – Jag tä gra had och nå ation . Bus till stan in a dl nare fö nn NNA Men se h la försva RSVU en. DE FÖ ter som till ägar är mitt rätt till oc tal kano erlämnade oterna t ett b an åt De tio at K h e änkt de oc lättad. ter st ning nu hitta är mycket ut kano i undersök – Jag r hyrt kan r ga år ha kunde Det va ! . ån ut öd en m i br ad frå leve som a mil , ser gl var fel. I skju et gr Berg, nd nå ne t. Ru vid su något lt tom he n ute t kte att d TATS R HIT är A HA TERN veckan KANO i förra

g. krivnin

JOlika texters struktur & språk förklaras JTydlig arbetsgång för elev & lärare JLärarguide i boken JTydligt bedömningsresonemang

350 m en, kör rrbyväg mot No 2 min riktning ägen i r 261 m r 269 m på Korsv gen), kö gen), kö erut in vä pingsvä gs (Kö Kör öst pin g 68 68 (Kö r 150 m in på vä på väg gen), kö vänster tsätt in Sväng pingsvä och for (Kö ten 68 far av på väg ll, ta 2:a tsätt in I ronde och for avfarten 75 m r 2:a kö ta n, ll, ata I ronde pmansg in på Kö vänster Sväng

lig restid

mme! Du är fra

PASSAR FÖ R :

K

atan nsg ma öp

- Sfi kurs C & D - Nybörjare med studievana

Österleden

Författare: Ann-Sofie Lindholm svägen Köping

FÖRSTO Visa

Klara texten!

D DU?

. ska köra n hur du på karta oner

Instrukti

41

Klara texten, kurs C

27-43462-2

80 s

129:-

Klara texten, kurs D

27-43463-9

96 s

129:-

svägen Köping

Norrbyvägen Här är du

Korsvägen

23


EXTRA ÖVNING

NYHET

Sagor och sanningar – lärorik läsning som inspirerar! Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse, muntlig interaktion och skriftlig färdighet, samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd. Dina elever lär sig svenska med hjälp av berättande sagor och faktabaserade sanningar.

Kaffe, fotboll och diamanter Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Sagor och sanningar övar tre färdigheter: läsförståelse, muntlig interaktion samt skriftlig färdighet och alla texter och övningar är anpassade efter de språkliga kraven för sfi kurs D. Kapitlen är uppdelade i delarna: Läsförståelse, ordförståelse, grammatik och skriva.

Läsförståelse och lässtrategi Varje kapitel inleds med en beskrivande faktatext med läsförståelsefrågor i två nivåer: hitta efterfrågad information eller dra slutsatser och tolka information. Bredvid texterna finns också ordlistor som ger stöd för förståelse. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper såsom insändare, artiklar och mejl för att träna lässtrategier. Dessa texter har samma tema som huvudtexten vilket är fördelaktigt när eleven tränar mer på lässtrategier. Utifrån dessa texter tränar eleven även skriftlig redogörelse, argumentation och diskussion.

Lärarstöd på webben Inloggningskod för extramaterial, lärarstöd samt ljudfiler hittar du på omslagets insida. Läs mer på www.nok.se/laromedel. JVärldsomspännande teman genomsyrar alla övningar JGer rikt ordförråd JLäsförståelseträning JDiskussion & samtal uppmuntras PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Svenska som främmande språk (B1) Författare: Torun Eckerbom, Eva Söderberg, Helene Österlund Sagor och sanningar, tredje upplagan Lärobok inkl. ljudfiler

27-43588-9

192 s

246:-

Sagor och sanningar, andra upplagan

24

Lärobok med facit och elev-cd

27-50576-6

208 s

246:-

Lärarhandledning

27-50577-3

110 s

387:-

Lärar-cd

27-86118-3

916:-


EXTRA ÖVNING

Tydliga instruktioner.

Illustrationer som underlättar språkinlärningen.

Häftena börjar på en enkel nivå med framförallt ord-träning till att senare även innehålla kortare och längre texter med övningar. Alla häften är i A4-format.

Extra! Läs- och skrivträning på mycket lätt svenska Extra! består av fyra arbetshäften i olika nivåer för sfi kurs B. Här tränar eleverna läsning med bl a ordträning och innehållsfrågor på text. Det finns även enkla grammatik- och skrivövningar. Fyra olika nivåer Häftena har en progression och följer kunskapsnivå för kurs B i utbildning i svenska för invandrare. Läraren kan välja häfte så att eleven får träna extra utifrån sin specifika språknivå. Texter och uppgifter stiger i svårighetsgrad och eleven kan tydligt se sin utveckling. Färdigheter som tränas är läsa och skriva genom ord och grammatikövningar. Teman Eleven får genom alla häften följa familjen Andersson och deras grannars liv och vardag och övningarna är på så sätt satta i ett sammanhang och igenkänningsfaktorn underlättar inlärningen.

Arbeta på egen hand Instruktioner och övningar är mycket lätta för eleven att förstå och arbeta med på egen hand. Häftena kan smidigt användas som komplement till kursboken och möjliggör en individualiserad undervisning. Facit finns till alla övningar och läraren kan själv välja att ta in och rätta elevens arbete eller ge facit till eleven för självrättning. Facit finns som pdf på www.nok.se/laromedel och är kostnadsfritt.

JSystematisk långsam progression JEnkelt att individualisera undervisningen JEnkelt att arbeta med på egen hand PASSAR FÖ R :

- Sfi studieväg 2 kurs B - Språkintroduktion - Förberedelseklass

Författare: Margaretha Svensson Extra! Extra! 1

27-42863-8

52 s

49:-

Extra! 2

27-42864-5

52 s

49:-

Extra! 3

27-42865-2

52 s

49:-

Extra! 4

27-42866-9

52 s

49:-

25


EXTRA ÖVNING

Skriv i vardagen! Låt dina elever arbeta med skrivuppgifter med mönstertexter. Skriv i vardagen är en arbetsbok med blandade skrivövningar för sfi kurs B och kurs C. Övningar Skriv i vardagen innehåller övningssekvenser i små steg som förbereder eleven för vardagliga situationer där skrift behövs. Eleven får möta formella och informella mönstertexter och skriver utifrån dessa egna texter. Teman Materialet är anpassat efter teman i nya kursplanen för Utbildning i svenska för invandrare kurs B och kurs C och är därför en bra förberedelse för nationella provet för respektive kurs. Materialet är rikt på illustrationer vilket underlättar för förståelsen. Arbeta på egen hand Läromedlet har enkla instruktioner och passar därför även för elever som gärna tränar på egen hand. Denna flexibilitet ger läraren möjlighet att individualisera undervisningen i gruppen. Skriv i vardagen är en arbetsbok med facit.

Sammanställning av egen vokabulär inom temat. Texttyper som eleven stöter på i vardagen (annonserna).

Mönstertexter som eleven har användning för inför arbetslivet.

JSkrivutvecklande övningar JAktuella övningar för elevens vardag JSjälvständigt material med facit PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B-C - Språkintroduktion

Övningar som eleven lätt kan arbeta med på egen hand. Facit finns i boken.

26

Övningssekvenser i små steg.

Författare: Elke Burger Översättning: Mateusz Moskowicz Skriv i vardagen! Skriv i vardagen

27-42885-0

56 s

59:-


EXTRA ÖVNING

JLättlästa noveller på olika nivåer JOrdlistor, övningar och instruktioner PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B-D - Språkintroduktion - Sva grundvux - Ungdomar & vuxna med lässvårigheter

Läsa till max

Läsa till max Novellhäfte (Styckpris 74:-) Lä till Lä b k1 M i l

I Läsa till max finns lättlästa noveller av kända och okända författare samt ordlistor, diskussionsfrågor och lärarinstruktioner. Börja med novellhäftena, som består av 2-3 korta noveller och fortsätt med läseböckerna, som består av en längre novell. På www.nok.se/laromedel kan du kostnadsfritt ladda ner ordlistor och inläsningar av novellerna i mp3-format. Läsa till max vänder sig till ungdomar och vuxna som studerar svenska som andraspråk.

Författare: Maria McShane, Lena Samuelsson, Pernilla Gesén, Eva Callenbo, Åse Wewel

Läsa till max Läsebok 1: Maries val

Eva Callenbo Pernilla Gesén

Novellhäfte 1 5-pack

27-41198-2

48 s

311:-

Novellhäfte 2 5-pack

27-41202-6

48 s

311:-

Novellhäfte 3 5-pack

27-41206-4

40 s

311:-

Läsebok (Styckpris 84:- samt 95:-) Läsebok 1 5-pack

27-41194-4

56 s

344:-

Läsebok 2 5-pack

27-41210-1

64 s

397:-

Både novellhäftena och läseböckerna säljs även styckvis samt i 10-pack och 20-pack. Se www.nok.se/laromedel.

Syntaxboken Syntaxboken är en läro- och övningsbok i svensk grammatik för dem som studerar svenska som andraspråk/svenska som främmande språk på avancerad nivå, dvs nivå B2 och C1/C2. Boken fokuserar på de tre största problemområdena för dem som lär sig svenska: ordföljd i olika satstyper, tempus och bestämdhet. Många av övningarna passar också bra för muntlig träning, s k automatisering. Syntaxboken är tänkt för att kunna användas såväl i undervisning i svenska utomlands som i behörighetsgivande kurser, i gymnasiet, inom olika typer av vuxenutbildning liksom i högskolans grundkurser i svenska som andraspråk. Facit baktill i boken gör att boken också passar bra för självstudier.

Uttalsboken

JÖvar ordföljd, tempus & bestämdhet JÄven för muntlig träning JÄven för undervisning & självstudier PASSAR FÖ R :

- Europarådets nivå B2-C1/C2 Författare: Håkan Rosenqvist Syntaxboken Syntaxboken med facit

27-42858-4

112 s

27-40645-2

96 s

156:-

JGer en god grund till svenskt uttal PASSAR FÖ R :

Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och av den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar.

- Sfi kurs C-D - Språkintroduktion - Sva grundvux

Författare: Håkan Rosenqvist Uttalsboken Uttalsboken med cd (mp3)

Uttalsboken Digitalbok ljud 27-42789-1

215:108:-

Missa inte våra övningsmaterial Lyssna!, Lyssna mera! och Läs! Övningsmaterial för svenska på nybörjarnivå. 27


EXTRA ÖVNING

Sju familjer, jobb och dagar Sju-böckerna är i första hand tänkta för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men de passar också för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion. Eleverna lär sig att tolka den skrift och den grafiska information som omger oss i vår vardag. På www.nok.se kan du ladda ner inläsningar av böckerna. Omvärldskunskap i Sju familjer I Sju familjer får eleverna baskunskaper om Sverige i sju teman: Geografi, Jobb och pengar, Kommun och stat, Skolan, Vård, Brott och straff, Historia. De får läsa enkla faktatexter och lära sig att tolka kartor, tabeller och diagram. Textfrågorna, samtalsuppgifterna och skrivövningarna är enkla och verklighetsnära. Sju jobb med arbetslivsanknytning I varje kapitel presenteras en person med ett vanligt jobb: fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika butiksanställda, hem-

JLångsam progression JTexter från vardagsliv JBaskunskaper om Sverige

tjänstpersonal och kafébiträde/kaféägare. Eleverna får träning i att tolka kvitton, mejl, anställningsbevis och annan information som anknyter till arbetslivet och bokens olika yrken. Vardagssvenska i Sju dagar Sju dagar följer tio personer i olika åldrar och deras möten med vardaglig skriftlig information som kassakvitton, anslag, annonser och mejl. Eleverna får lära sig att tolka kartor och diagram, skicka flytt-kort, svara på sms och mycket annat.

Svenska till vardags Boken vänder sig till ungdomar och vuxna och kan användas före eller parallellt med ett nybörjarläromedel i svenska. Svenska till vardags är tänkt som ett hjälpmedel att klara vardagen under den första tiden i Sverige. Invid den svenska texten finns översättningar till engelska. Eleven bygger själv upp sitt ordförråd genom att skriva in översättningar till det egna språket.

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs B - Språkintroduktion Författare: Lars Wäremark Sju familjer Lärobok

27-41894-3

96 s

160:-

Lärobok Digitalbok

27-42800-3 6 mån

160:-

Sju jobb Lärobok

27-40727-5

96 s

160:-

Lärobok Digitalbok

27-42801-0

6 mån

160:-

Lärobok

27-50197-3

96 s

160:-

Lärobok Digitalbok

27-42799-0 6 mån

160:-

Sju dagar

JVardagliga ord och uttryck JNybörjarläromedel

PASSAR FÖ R :

- Nybörjare i svenska Författare: Anna Hallström, Urban Östberg Svenska till vardags Lärobok

27-41179-1

64 s

85:-

JIndividuell träning i grammatik PASSAR FÖ R :

Form och funktion Övningsböckerna Form och funktion är tänkta för individuell träning och passar för sfi kurs D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Se upp! Många verb får nya och oväntade betydelser när de kombineras med en partikel. Här presenteras och övas DG6?D<2A2CE:<6=G6C3 *6FAA7F?86C2C3T56D@> uppslagsbok och övningsbok.

- Sfi kurs D - Sva grundvux - Lärarstöd i sva Författare: Kerstin Ballardini Form och funktion Ordföljd

27-41214-9

128 s

105:-

Verb

27-41213-2

144 s

115:-

176 s

156:-

JGenomgång av partikelverb JÖvningar i grammatik PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Sva grundvux - Lärarstöd i sva Författare: Hans Holmgren Ording Se upp! Lärobok

28

27-50473-8


– Natur & Kultur lämnar ett betydande stöd till Expo, exempelvis genom ett stort lärarnätverk och bra utbildningsmateriel, säger Daniel Poohl.

De mörka krafterna avskyr upplysning. Expo jagar undan skuggorna.

Kunskap och empati är oumbärliga i kampen mot fruktan, inskränkthet och våld. Det vet stiftelsen Expo, som studerar och sprider kunskap om antisemitism, islamofobi, homofobi och antiziganism. –Vi arbetar med fackföreningar, skolor, polis och politiker. Via kurser och seminarier får de nödvändiga insikter om grupper som upphöjt våld och intolerans till ideologi. – De som utbildas blir nyckelpersoner i arbetet mot fördomar inom sina organisationer och i förlängningen i samhället, säger Daniel Poohl på Expo. –Vår tidning, som även den heter Expo är också en viktig opinionsbildare med stor spridning, avslutar han. Natur & Kultur har i många år bidragit till stiftelsen Expo, med såväl finansiellt som praktiskt stöd. I ett upplyst samhälle får alla plats.

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, INSPIRATION ŸUTBILDNINGŸOCHŸBILDNINGŸMOTVERKAŸFÍRDOMARŸOCHŸINSPIRERAŸTILLŸREÛEKTIONŸOCHŸ engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.


YRKESINRIKTADE BÖCKER

Framåt yrkesinriktade böcker Uppmuntra elevernas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.

Bakom ratten – Att arbeta med transport

Vinklar och rör – Att arbeta med teknik

Huvudpersonerna i boken berättar om sitt arbete som chaufför: de kör taxi, lastbil, buss och tunnelbana. Eleverna får både lära känna deras vardag och höra om mer ovanliga händelser. Boken tar också upp grundläggande svenska trafikregler.

Fyra högaktuella tekniska områden presenteras i boken: VVS, sopor och avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna får möta en VVS-företagare, en chef på ett renhållningsföretag, en maskintekniker på Stockholm Vatten och ett skydds-ombud på IF Metall.

Hos Karlssons – Att arbeta på restaurang och i storkök Eleverna får bekanta sig med Stig och hans anställda i restaurangen Karlssons. Boken beskriver en arbetsdag från morgon till sen kväll och hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.

Digitalböcker Framåt yrkesinriktade böcker finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud.

Förskolan Liljan – Att arbeta inom barnomsorg Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Harrys hörna – Att arbeta inom handel Här får eleverna bekanta sig med Harry och hans sex anställda i mataffären Harrys hörna. Texterna behandlar vardagliga situationer i en svensk mataffär, men också hur man söker jobb och hur det är att ha eget företag.

Idas arbetsvecka – Att arbeta inom vård och omsorg Ida arbetar i hemtjänsten och vi får följa hennes och kollegernas skiftande arbetsuppgifter under en vecka. Texterna behandlar vardagliga situationer inom vård och omsorg, men också hur man söker jobb. Ordförrådet och övningarna spänner över hela vårdområdet.

30

JGer god inblick i olika branscher & jobb PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs C–D - Arbetsmarknadsutbildningar

Författare: Märta Johansson, Torbjörn Hansen, Helene Österlund, Gunnel Bergström Framåt Yrkesinriktade böcker Bakom ratten - Att arbeta med transport

27-72324-5

64 s

102:-

Bakom ratten Digitalbok

27-42589-7 6 mån

50:-

Hos Karlssons - Att arbeta på restaurang och i storkök

27-72326-9

64 s

102:-

Hos Karlssons Digitalbok

27-42592-7 6 mån

50:-

Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg

27-72322-1

80 s

102:-

Förskolan Liljan Digitalbok

27-42590-3 6 mån

50:-

Harrys hörna - Att arbeta inom handel

27-72323-8

80 s

102:-

Harrys hörna Digitalbok

27-42591-0 6 mån

50:-

Idas arbetsvecka - Att arbeta inom vård och omsorg

27-72320-7

64 s

102:-

Idas arbetsvecka Digitalbok

27-42594-1 6 mån

50:-

Vinklar och rör - Att arbeta med teknik

27-72325-2

80 s

102:-

Vinklar och rör Digitalbok

27-42593-4 6 mån

50:-


YRKESINRIKTADE BÖCKER

Rivstart Yrkesliv

JSvensk arbetskultur JSvenska för arbetslivet JKommunikativa övningar

Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkes<2E68@C:6C $SD>6CATD 

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Svenska som främmande språk (B1+B2) Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart Yrkesliv Lärobok (allt-i-ett bok) med cd (mp3)

27-42571-2

128 s

162:-

Yrkessvenska i äldreomsorgen Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin grundutbildning i sfi och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor har stor nytta av boken. På Ljungbackens vård- och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Eleverna tränar omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras- och ordförråd. Genom både muntliga och skriftliga övningar förbereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården.

JIntressanta fallbeskrivningar JTräna rapportskrivning JGer yrkesspecifi kt ordförråd

I denna reviderade upplaga finns ett ökat fokus kring de äldres välbefinnande och integritet. Varje kapitel innehåller flera ordlistor med tillhörande förklaringar.

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Sva grundvux Författare: Märta Johansson Yrkessvenska I äldreomsorgen (2 uppl) Lärobok

27-42838-6

112 s

152:-

Vård och omsorg Vård och omsorg är ett läromedel i vård- och omsorgsarbete med ett lättillgängligt språk. Läroboken har texter som eleverna verkligen förstår. Det gäller förstås också övningsuppgifterna, som du finner i en separat arbetsbok.

JLätt språk JBerättelser JSeparat arbetsbok JSpråkutvecklande uppgifter PASSAR FÖ R :

- Gymnasiets omvårdnadsprogram - Introduktionskurser för nyanställda Författare: Elisabet Bucht-Kring, Inger Sandqvist Vård och omsorg

27-41044-2

152 s

278:-

Arbetsbok

27-41045-9

96 s

85:-

Missa inte Omvärldskunskap på mycket lätt svenska och Samhällskunskap på lätt svenska. Läs mer på s 38

31


SVENSKA SOM ANDRASPRĂ&#x2026;K 7-9

NYHET

När jag var liten Det kan vara svür t at t komma ihüg vad du gjorde när du var liten. Det är ju sü längesedan. Men of ta finns det nügon

3

3

i din familj som kan berät ta. Det är fint at t fü hÜra vilka roliga, tokiga och ibland farliga saker man har gjor t.

InnehĂĽll I textboken kapitel 3 fĂĽr du mĂśjlighet att R

läsa olika texter om barndomen

Du fĂĽr ocksĂĽ kunskap om R5 "/,5/5-%,#0,5)'5..5,()'-'#(( R5 %',.,-*)(R5 -''(-..5), R5 ),5-)'5"Ä&#x152;,5#")*5'5#(5 '5-#(((5 R5 "/,5/5-%,#0,5(ĂĽ!).5'5"$ä&*505#(5-#(((

46

32

Kapitel 3

När jag var liten

47


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 7-9

Fördel – möter nybörjarelever med olika förkunskaper Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 7–9. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk för att uttrycka känslor och tankar. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.

Fördel består av två textböcker, två övningsböcker samt lärarhandledningar med inspelningar i mp3-format. Textböckerna utkommer även som Digitalbok och Interaktiv bok Bas. Fördel Textbok och Övningsbok 1 Textbok 1 innehåller tio kapitel med teman som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje tema består av: M En upptaktsbild som inleder kapitlet och som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. M En språkträningsdel som bär progressionen i materialet. M En faktatext som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO. M Längst bak i boken finns en skönlitterär följetong på enkel svenska, men med ett utmanande innehåll, samt en uppslagsdel. Övningsbok 1 följer textbokens teman. Här finns uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas egna ordlistor samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp. Fördel Textbok och Övningsbok 2 Fördel 2 bygger vidare på Fördel 1. Textboken består av tio kapitel med olika teman och en uppslagsdel. Varje kapitel innehåller texter från olika genrer, t ex argumenterande, berättande, beskrivande och återgivande texter. Sist i varje kapitel finns en stjärntext. Den har ett ordförråd som ligger lite över elevernas förväntade språknivå. Många av dessa stjärntexter är hämtade från skönlitterära böcker och faktaböcker för ungdomar. I kapitlen finns också en genomgång av vad som är typiskt för en viss texttyp, t ex en saga, en insändare eller en recension. På så sätt får eleverna lära sig att känna igen hur olika slags texter är uppbyggda och vilka språkliga drag som förekommer. Presentationen av genren ligger i textboken, men eleverna skriver i övningsboken eller

i en separat skrivbok när de arbetar med uppgifter till texterna. Uppslagsdelen innehåller praktiska råd om hur man gör en tankekarta, arbetar med kamratrespons, genomför en intervju och vad man bör tänka på när man ska prata inför andra.

Fördel Digitalbok Fördel Digitalbok passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen.

Övningsbok 2 följer textbokens teman. Här finns skrivuppgifter som tränar ord, fraser, grammatik, läsförståelse samt hörförståelse. Hörövningarna ligger sist i varje kapitel och ljudfilerna till dessa laddas ner tillsammans med lärarhandledningen.

Lärarhandledningar Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er och ger förslag på hur man kan arbeta med texter och övningar i läroböckerna, kapitel för kapitel. De innehåller också en mängd kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Flexibel skolstart Fördel 1 och Fördel 2 kan användas i klasser med flexibel skolstart. Detta är möjligt eftersom flera av övningarna har uppgifter på två nivåer. Den svårare nivån är markerad med en stjärna. Faktatexterna och den skönlitterära följetongen i del 1 har dessutom ett språk som ligger lite över elevernas språknivå. Det gäller även stjärntexterna i del 2. Det här gör att hela gruppen kan arbeta med samma kapitel. De elever som varit kort tid i klassen arbetar med språkträningsdelen. De elever som kommit lite längre kan arbeta med stjärnuppgifterna, faktatexterna eller de skönlitterära texterna. Nyhet! Fördel som Interaktiv bok Bas Under hösten 2014 kommer vi att kunna erbjuda Fördels textböcker som Interaktiv bok Bas. Basböckerna innehåller allt som finns i digitalböckerna och passar utmärkt när du vill göra gemensamma klassrumsgenomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Offline-läget ger tillgång till huvuddelen av innehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen.

J Koppling till olika skolämnen J Texter i olika genrer PASSAR FÖ R :

- Förberedelseklass - Språkintroduktion

Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Ulrika Dahl, Anna Kaya, Monica Gudomlund Fördel Textbok 1

27-42183-7

192 s

239:-

Textbok 1, Digitalbok

27-42582-8 12 mån

80:-

Textbok 1, Interaktiv Bas (utk ht -14)

27-43652-7 12 mån

Övningsbok 1

27-42184-4

192 s

Lärarhandledning 1 (pdf med mp3-filer)

27-42229-2

200 s

798:-

Textbok 2

27-42230-8

192 s

239:-

Textbok 2, Digitalbok

27-42954-3 12 mån

80:-

80:159:-

Textbok 2, Interaktiv Bas (utk ht -14)

27-43653-4 12 mån

Övningsbok 2

27-42231-5

192 s

159:-

Lärarhandledning 2 (pdf med mp3-filer)

27-42232-2

200 s

798:-

80:-

33


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 7-9

Tackla! – Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära

J<5A1>9EP5A J$P>71QE>9>71A J" <1A17A1==1C9;5>

Tackla är en serie övningshäften i svenska som andraspråk och svenska. Inom vart och ett av områdena språklära, ordkunskap och läsförståelse finns häften på olika nivåer. Läs mer på www.tackla.nu. Ordkunskap

Läsförståelse

Språklära

GRÖN PIST

PASSAR FÖ R :

- Sfi kurs D - Sva åk 7–9 - Svenska åk 7–9 - Sva grundvux

Författare: Anna Almqvist, Gunnel Bergström, Karin Elffors, Mahiyar Moghadam, Harriet Risérus, Ann-Mari Tormalm

VERB

Tackla BLÅ PIST RÖD PIST SVART PIST

Ordkunskap GRÖN PIST

Läsförståelse

Språklära TACKLA

IDIOM

GUNNEL BERGSTRÖM

BLÅ PIST

Ordkunskap IDIOM

Ordkunskap

RÖD PIST

Läsförståelse

Språklära GRÖN pist

Språklära Ordbildning, grön pist

27-40874-6

48 s

60:-

Språklära Partikelverb, blå pist

27-40659-9

48 s

60:-

Språklära Prepositioner, grön pist

27-41217-0

32 s

60:-

Språklära Prepositioner, blå pist

27-41219-4

32 s

60:-

Språklära Verb, grön pist

27-40661-2

48 s

60:-

Språklära Verb, blå pist

27-41123-4

48 s

60:-

Ordkunskap Idiom, grön pist

27-40876-0

48 s

60:-

Ordkunskap Korsord, grön pist

27-40889-0

48 s

60:-

Läsförståelse Skönlitteratur, grön pist

27-41215-6

48 s

60:-

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

SVART PIST GRÖN PIST

SKÖNLITTERATUR TACKLA

BLÅ PIST ANNA ALMQVIST

'

MAHIYAR MOGHADAM

'

ANN-MARI TORMALM

RÖD PIST

Läsförståelse 

SKÖNLITTERATUR

SVART PIST GRÖN pist

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Tackla innehåller också häften som främst är avsedda för svenska på gymnasienivå. Du hittar dem på www.tackla.nu.

Kom i gång! Kom i gång! är ett basläromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Varje kapitel inleds med en förklaring om vad kapitlet handlar om. Texter varvas sedan med övningar där syftet tydligt beskrivs och eleverna skriver svaren direkt i boken. Nya ord och begrepp förklaras fortlöpande i texten. Varje kapitel avslutas med en utvärdering. Eleverna får arbeta med sakprosa och berättande text i olika genrer. Det finns även kapitel som tränar rättstavning, skrivregler och grammatik. Facit finns på www.nok.se. Med varje lärobok följer en cd (mp3) där alla mönstertexter är inlästa. Kom i gång! har även en egen läsebok med specialskrivna texter för målgruppen. Till varje text finns diskussionsfrågor och arbetsuppgifter.

Samtliga texter finns inlästa på en medföljande cd.

PASSAR FÖ R :

- Sva åk 7–9

Digitalböcker Läroböckerna finns även som digitalböcker med inläst ljud och många andra användbara funktioner. Använd dem gärna för genomgångar med projektor. Lärarhandledningar Här finns kopieringsunderlag samt förslag och tips på hur du och dina elever kan arbeta med texter och övningar i böckerna. Till läroböckerna finns även en lärar-cd-box (audio).

Du har väl inte missat vår =SC@>656=D<2E2=@87WCT< 34

JSkriver direkt i boken JInnehåller mönstertexter JOrd & begrepp förklaras

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Åse Wewel Kom i gång! Läsebok med cd (mp3)

27-41014-5

80 s

123:-

Lärobok 7 med cd (mp3)

27-41017-6

168 s

157:-

Lärobok 7 Digitalbok

27-42517-0 12 mån

Lärarhandledning 7

27-41652-9

79:-

86 s

471:-

Lärar-cd-box 7 (audio)

27-41654-3

3 st

603:-

Lärobok 8 med cd (mp3)

27-41016-9

168 s

157:-

Lärobok 8 Digitalbok

27-42518-7 12 mån

Lärarhandledning 8

27-41653-6

79:-

82 s

471:-

Lärar-cd-box 8 (audio)

27-41655-0

2 st

681:-

Lärobok 9 med cd (mp3)

27-41015-2

168 s

157:-

Lärobok 9 Digitalbok

27-42519-4 12 mån

Lärarhandledning 9

27-41571-3

64 s

366:-

Lärar-cd-box 9 (audio)

27-41570-6

3 st

681:-

Läromedelskatalogen FR ÅN NATUR & KULTUR

2014 ÅRSKURS

7– 9

79:-


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 7-9

Läs och skriv i genrer Fixa texten! Den mycket populära och uppskattade Fixa texten! har kompletterats med bedömningsstöd kopplat till kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr 11. Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna arbeta med olika slags texter, deras syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Därför behöver eleverna lära sig att känna igen texttyper och genrer. Med Fixa texten! 1 och 2 får dina elever en strukturerad genomgång av ett flertal genrer. Varje kapitel behandlar en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet i mönstertexterna. De får dessutom arbeta med genretypiska drag samt ord och uttryck. Kapitlet avslutas med skrivuppgifter där eleverna skriver både gemensamt i gruppen och enskilt. Nu innehåller dessutom böckerna bedömningsstöd för både svenska och svenska

som andraspråk. Bedömningsstödet utgår från kunskapskraven enligt Lgr 11. Med Fixa texten! lär sig eleverna identifiera ett stort antal genrer och har dessutom goda möjligheter att fixa det nationella provet! Digitalbok Digitalboken har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen men du och dina elever läser och lyssnar på boken online. Digitalboken passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Boken innehåller även funktioner som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning. Läs mer om digitala läromedel på katalogens inledande sidor.

Beställ kostnadsfri lärarguide på www.nok.se/fixatexten

JLgr 11 JVanliga genrer presenteras strukturerat JEleven skriver enskilt & i grupp JFör vuxna & ungdomar PASSAR FÖ R :

- Sva åk 7-9 - Svenska åk 7-9 - Språkintroduktion - Sva grundvux Författare: Pär Sahlin Fixa texten! Fixa texten! 1

27-41891-2

Fixa texten 1, Digitalbok

27-42809-6 12 mån

112 s

152:-

Fixa texten! 2

27-41892-9

144 s

172:-

Fixa texten 2, Digitalbok

27-42810-2 12 mån

57:-

51:-

35


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Svenska som andraspråk 1 Under rubriker som exempelvis ”Att tala”, ”Texter som verktyg i vardagen”, ”Att söka och använda information” och ”Språk och stil” hittar du förklaringar, beskrivningar och uppgifter som hjälper dina elever att utveckla sitt språk. I det här materialet finns grunderna som förenklar din lärarvardag samtidigt som du får möjlighet att komplettera med just de texter och de författarskap som du vill att eleverna ska möta. I Respons finns uppgifter på fyra nivåer, allt för att du som lärare ska kunna individanpassa din undervisning, möta alla elever på rätt nivå och dessutom kunna utmana dem.

Ta för dig!

Digitalbok Respons finns också som Digitalbok där t ex all text är inläst med naturligt tal. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Läs mer om Natur & Kulturs digitala läromedel i början av katalogen. JGy 11 JUppmanar till refl ektion & diskussion JUtmanande fördjupningar JOrdlistor PASSAR FÖ R :

- Sva 1 - Svenska 1

Författare: Pär Larsson, Anna Åhlgren Respons Respons

27-42093-9

176 s

Digitalbok

27-42497-5

12 mån

193:64:-

JMånga språkutvecklande övningar PASSAR FÖ R :

Ta för dig! är tänkt för elever som läser svenska som andraspråk eller som behöver ett lättare material i svenska på gymnasiet. Textboken passar elever som läser svenska och arbetsboken passar för elever som läser svenska som andraspråk. Den följer textbokens fem teman och är fylld med inspirerande språkutvecklande övningar.

- Sva 1 - Svenska 1 Författare: Mari Bergquist, Eva Ramshorn, Anna Almqvist, Mahiyar Moghadam Ta för dig! Textbok

27-59504-0

224 s

341:-

Lärarbok

27-59505-7

152 s

885:-

Arbetsbok med cd

27-59506-4

160 s

236:-

JObearbetade texter med uppgifter JLäsförståelse JMöjlighet till fördjupning

Nya Mål 3 Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå. Läroboken innehåller obearbetade skönlitterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ordkunskap och fördjupning. Samtliga texter finns inlästa och cd-boxen innehåller tre skivor.

Du har väl inte missat vår läromedelskatalog för GY&VUX 36

PASSAR FÖ R :

- Sva grundvux Författare: Harriet Risérus, Åke Sandahl, Sune Stjärnlöf, Margareta Lindström, Gunilla Serin Nya mål 3 Lärobok

27-50589-6

Cd-box (3 cd)

27-88360-4

Övningsbok

27-50590-2

176 s

163:-

Facit till övningsbok

27-50596-4

16 s

59:-

Läromedelskatalogen FR ÅN NATUR & KULTUR

2014

GY & VUX

320 s

253:992:-


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om att lyssna och läsa sig till språket Läromedel för ungdomar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap. I Lyssna! finns mycket lätta övningar på bokstäver och räkneord. Här finns också övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller skolbibliotekarie. I Lyssna mera! är dialoger och intalningar längre. Innehållet är fortfarande hämtat från elevernas vardag, i skolan och på fritiden. Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Alla texter finns inspelade på medföljande cd. Läs! är i första hand tänkt för elever i åldrarna 13–18 år. Materialet innehåller texter i olika genrer. Här finns bland annat berättande, beskrivande och instruerande text. Texterna är indelade i fem olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen: I skolan, Hem och familj, På fritiden, På stan och Kärlek och vänskap. Läs! har samma struktur som materialet Lyssna! Till varje text finns uppgifter på två eller tre nivåer – tanken är att samma text ska kunna användas av elever som ligger på olika språkliga nivåer. Alla texter i materialet finns inspelade på medföljande cd.

 TEXT

Välkommen!

Övningarna Varje övning består av två intalningar, A och B, som är lika varandra när det gäller innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning. B kan de göra som ett test. Olika språkliga nivåer Till varje intalning finns uppgifter på två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå. Intalningsmanus och elevblad Elever som behöver stöd av tryckt text när de lyssnar kan få en kopia av den intalade texten. Intalningsmanusen finns som kopieringsunderlag i materialet. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns ett elevblad där eleven prickar av gjorda övningar. Allt i ett Materialet består av intalningar på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, intalnings-manus, läraranvisningar, elevblad och facit.



Namn:

Välkommen! Rätt eller fel? Sätt kryss. Rätt

Fel

 Kelly skriver ett sms.  Kelly kommer inte på festen.  Adrian bor på Handelsgatan.

0791234556

 Kelly ska gå av bussen på Köpmansgatan.

is! Jag Vad kul! Gratt på festen. kommer gärna Hur kommer Var bor du? od? Vad man dit? Portk nt? vill du ha i prese Kelly

J*AO>18QA6QABCP5<B5 läsförståelse JÖ vningar & test JEnkelt att individualisera

 Adrians hus har portkod.  Festen är på lördag.  Adrian vill ha en present.

PASSAR FÖ R :

- Språkintroduktion - Förberedelseklass

07066789

00

Roligt att du bor på Köp kommer. Jag mansgatan Ta buss 3B. 312 mot Ekholmen. Gå av på Handels gata förbi Ica så kommer n. Gå min gata du till . Por ses på fred tkod 1498. Vi ag. Välkomm Du behöve en! r någon pres inte ha med dig ent. Adrian

Författare: Anette Althén Lyssna! Lyssna mera! Läs! Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-41896-7

120 s

979:-

128 s

999:-

120 s

1144:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska, Cd och häfte Läs ! Läsförståelse på mycket lätt svenska

90

Kopieringsunderlag © 2011 Anette Althén och Natur & Kultur ISBN --- -

Läs ! Läsförståelse på mycket lätt svenska

91

Kopieringsunderlag © 2011 Anette Althén och Natur & Kultur ISBN --- -

27-41853-0

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-42244-5

37


SO/NO

Omvärldskunskap â&#x20AC;&#x201C; pĂĽ mycket lätt svenska Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de fĂĽr vissa elementära och fĂśrberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap. Omvärldskunskap pĂĽ mycket lätt svenska ingĂĽr i serien FramĂĽt och är avsedd fĂśr svenska som andrasprĂĽksundervisning i grundskolans fĂśrberedelseklasser, sprĂĽkintroduktion pĂĽ gymnasiet och sfi studieväg 1 och 2. MĂĽlgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund. Materialet bestĂĽr av elevbok med skrivrader samt digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning. Lärarhandledningen är viktig fĂśr kursens helhet och innehĂĽller värdefull vägledning fĂśr dig som arbetar med nyanlända elever. De mĂĽnga arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar fĂśr elevernas fĂśrstĂĽelse. Intalning av texterna i Läroboken finns i lärarhandledningen.

J)@AP; O=>5B utvecklande J#5E1>4529<45A J979C1<<OA1A81>4<54>9>7 med konkreta tips PASSAR FĂ&#x2013; R :

- Sfi studieväg 1 & 2 - FÜrberedelseklass - Sprükintroduktion

FÜrfattare: Margareta MÜrling Omvärldskunskap pü mycket lätt svenska Lärobok

27-42713-6

158:-

Lärarhandledning (pdf+mp3)

27-42714-3

1014:-

Samhällskunskap pü lätt svenska Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap och passar fÜr grundskolans fÜrberedelseklass/internationell klass. Den finns även som digitalbok med all text inläst. Boken är tänkt fÜr ungdomar och vuxna som läser svenska som andrasprük/svenska fÜr invandrare i nügon form av nybÜrjarverksamhet, som grundskolans fÜrberedelseklass/ internationell klass och gymnasiets sprükintroduktion. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter fÜljer ütta teman med rubrikerna Sü styrs Sverige, Vür kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Samhällskunskap pü lätt svenska bygger pü material ur läromedlet SOL Fokus Sam9S==6:528TCD<FCDL>6?G:DD22GD?:EESC nyskrivna, andra kraftigt bearbetade.

J%H1?A46QA;<1A1B J*H4<971?AB1;B C94B samband J2BCA1;C1257A5@@ konkretiseras J(5>CH4<97<1H?DC PASSAR FĂ&#x2013; R :

- Samhällskunskap ük 7-9 - FÜrberedelseklass - Sprükintroduktion

FĂśrfattare: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Boken finns även som digitalbok med all text inläst. Digitalboken säljs som abonnemang.

38

Samhällskunskap pü lätt svenska Textbok

27-42186-8

96 s

157:-

Digitalbok

27-42803-4 12 mĂĽn

78:-


SO/NO

PULS Fokus – NO på lättare svenska PULS Fokus är läroböcker i NO på lättare svenska som kan hjälpa elever med svenska som andraspråk att klara kunskapskraven i biologi, kemi och fysik. Puls Fokus ger alla elever möjlighet att lära sig NO, oavsett modersmål!

Biologi FOKUS

Kemi FOKUS

ysik FOKUS

J#7A J%&@P5>;5<BE5>B;1 J9>>BOE5>B?=E1><97 grundbok PASSAR FÖ R :

- Grundskola 7–9 - Språkintroduktion

Fokus – för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever PULS grundböcker svåra och som har behov av ett enklare språk. Texternas språk är anpassat för att underlätta läsning och läsförståelse för att även elever med svenska som andraspråk ska ha samma förutsättningar att lära sig NO-ämnena som andra elever. Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta läroböcker som tar upp ämnenas alla viktiga områden. Det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. PULS Fokusserien finns i ämnena biologi, kemi och fysik. Såväl Fokusböckerna som grundböckerna är väl förankrade i Lgr 11 och är anpassade för att eleverna ska utveckla de förmågor som däri beskrivs. I samtliga böcker avslutas varje kapitel med instuderingsfrågor samt en sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i kapitlet. Biologi PULS Biologi och PULS Biologi Fokus är indelade i fem olika avdelningar som behandlar ekologi, människan och livets utveckling på djupet, liksom den stora mångfalden av levande organismer. Till varje kapitel finns ett stort urval av olika sorters uppgifter, praktiska undersökningar, diskussionsuppgifter och begreppsträning. Kemi PULS Kemi och PULS Kemi Fokus erbjuder en bra grund för kemiundervisningen och kemins begrepp, modeller och teorier har

en central plats. Böckerna tar upp materiens minsta beståndsdelar och deras betydelse och roll i olika spridningsprocesser och i frågor om energi- och resursanvändning. Fysik PULS Fysik och PULS Fysik Fokus erbjuder en stabil grund att utgå ifrån i fysikundervisningen och hjälper dina elever att förstå ämnet. Böckerna är fyllda med tydliga, förklarande illustrationer och inspirerande foton och de presenterar och förklarar fysikens begrepp, modeller och teorier i sammanhang där eleverna kan känna igen sig. PULS grundbok finns även för ämnet teknik, men PULS Teknik finns inte som Fokusbok.

Författare: Berth Andréasson, Lars Bondesson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe Puls Biologi 7–9 (4:e uppl) Grundbok (elevbok)

27-42166-0

Grundbok Digitalbok

27-42468-5 12 mån

384 s

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42167-7

324 s

FOKUS Digitalbok

27-42469-2

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42530-9

269:89:263:87:1576:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42655-9

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42706-8

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42707-5

40:-

FOKUS Arbetsbok 4

27-42708-2

40:-

Författare: Berth Andréasson, Lars Bondesson, Kent Boström, Eva Holmberg, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe Puls Kemi 7–9 (4:e uppl)

Digitalböcker PULS och PULS Fokus samtliga böcker finns också som digitalböcker. I dessa är all text inläst, de har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Lärarhandledning Till samtliga böcker i PULS-serien finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf). Här finns många tips på hur man kan arbeta med bokens innehåll och förslag på övningar. Källkritisk granskning och värdering av information är även viktiga bitar som lyfts fram. För mer information se www.nok.se.

Grundbok (elevbok)

27-42170-7

Grundbok Digitalbok

27-42470-8 12 mån

208 s

247:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42171-4

180 s

FOKUS Digitalbok

27-42471-5

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42528-6

FOKUS Arbetsbok 1

27-42657-3

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42711-2

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42712-9

40:-

82:241:80:1576:-

Författare: Staffan Sjöberg, Börje Ekstig, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe Puls Fysik 7–9 (4:e uppl) Grundbok (elevbok)

27-42168-4

320 s

Grundbok, Digitalbok

27-42472-2

12 mån

265:88:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42169-1

236 s

259:-

FOKUS Digitalbok

27-42473-9

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42529-3

1576:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42656-6

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42709-9

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42710-5

40:-

86:-

39


SO/NO

SOL 4000 Fokus – SO för alla! SOL 4000 Fokus hjälper dig att anpassa undervisningen i SO-ämnena för varje elev. Med SOL 4000 Fokus får du hjälp att skapa den plattform och värdegrund eleverna behöver för att själva bli kompetenta samhällsmedborgare. SO är ett viktigt ämne för alla, oavsett om de har svenska som modersmål eller inte. Fokus – för att språket inte ska vara hindret SOL 4000 Fokus är för elever som upplever SOL 4000 grundböcker svåra och som har behov av ett enklare språk. Texternas språk är därför anpassat för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokus hjälper helt enkelt dina elever att nå målen i den nya kursplanen utan att hindras av språket. Fokusböckerna har, förutom ett lättare språk, mindre textmängd, enklare layout och betonar orsakssammanhangen tydligare. Här ställs inte lika stora krav på att eleverna ska kunna läsa mellan raderna. Fokusböckerna innehåller heller inga frågor som stör läsningen, i stället är frågorna samlade i särskilda arbetsböcker som bidrar till att stärka elevernas språkutveckling. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta läroböcker som tar upp SO-ämnenas alla viktiga områden och Fokusböckerna är helt parallella med seriens grundböcker. Det går alltså utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet så alla dina elever får den undervisning som passar dem. Välfyllda lärarhandledningar Till SOL 4000 finns välfyllda lärarhandledningar. Dessa är tydligt kopplade till kursplanemålen och innehåller beskrivningar av ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen och kopieringsunderlag. Geografi Med hjälp av innehållet i SOL 4000 Geografi kan eleverna utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografi ska förhållanden. Levande historia SOL 4000 Levande historia beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden.

40

Religion och liv SOL 4000 Religion och liv lyfter fram de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna. Även etiken får stort utrymme.

Digitalböcker Elevböckerna finns även som digitala böcker med en mängd funktioner, som inläst text och zoom. Vi utvecklar även interaktiva böcker för SOL-serien.

Samhälle i dag SOL 4000 Samhälle i dag hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Ojämn högerkant för att undvika avstavningar och göra ordmellanrummen mindre

Numrerade rader

Större textrad Ny rad i stället för indrag

En textspalt


SO/NO

J#7A JAlla SO-ämnen på lättare svenska JU ppläst text PA S S A R F Ö R :

- SO åk 7–9 - Språkintroduktion

Författare: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel, Maria Willebrand

SOL 4000 Fokus Åk 8

Åk 7 Geografi 7 Elevbok

27-42177-6

Digitalbok

27-42501-9

Geografi 7 Arbetsbok

27-42270-4

Levande historia 7 Elevbok

27-42176-9

Digitalbok

27-42503-3

Åk 9

Geografi 8 Elevbok

27-42286-5

52:-

Digitalbok

27-42578-1

48 s

40:-

Geografi 8 Arbetsbok

27-42282-7

96 s

156:-

96 s

156:-

Levande historia 8 Elevbok

27-42283-4

52:-

Digitalbok

27-42579-8

Levande historia 8 Arbetsbok 27-42279-7

Levande historia 7 Arbetsbok 27-42271-1

48 s

40:-

Religion och liv 7 Elevbok

27-42178-3

96 s

158:-

Digitalbok

27-42505-7

Religion och liv 7 Arbetsbok

27-42272-8

Samhälle i dag 7 Elevbok

27-42175-2

Digitalbok

27-42507-1

Samhälle i dag 7 Arbetsbok

27-42273-5

Religion och liv 8 Elevbok

27-42284-1

52:-

Digitalbok

27-42580-4

52 s

40:-

Religion och liv 8 Arbetsbok

27-42280-3

96 s

153:-

48 s

Samhälle i dag 8 Elevbok

27-42285-8

50:-

Digitalbok

27-42581-1

40:-

Samhälle i dag 8 Arbetsbok

27-42281-0

96 s

156:-

Geografi 9 Elevbok

27-42299-5

52:-

Digitalbok

27-43004-4

96 s

156:-

48 s

40:-

Geografi 9 Arbetsbok

27-42295-7

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Levande historia 9 Elevbok

27-42300-8

52:-

Digitalbok

27-43005-1

48 s

40:-

Levande historia 9 Arbetsbok 27-42294-0

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Religion och liv 9 Elevbok

27-42301-5

52:-

Digitalbok

27-43002-0

48 s

40:-

Religion och liv 9 Arbetsbok

27-42296-4

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

48 s

40:-

48 s

Samhälle i dag 9 Elevbok

27-42298-8

50:-

Digitalbok

27-43003-7

40:-

Samhälle i dag 9 Arbetsbok

27-42297-1

52:-

52:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

41


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FK-6

Mina ord Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. Arbetshäften Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/ Kläder, Djur/Natur och I staden/På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. PASSAR FÖ R :

Lärarhandledningen Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Detta beskrivs i den utförliga lärarhandledningen, som också ger konkreta förslag på språkutvecklande övningar. Bildkort Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer för gemensamma genomgångar och enskilda övningar.

- Åk 2-6 Författare: Christina de Jounge Sturesson Mina ord

Övningsblad till bildkorten På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten.

Sagoklassiker Med Sagoklassiker från skilda delar av världen kan du arbeta med sagan som tema! De 20 sagorna är fördelade på 5 nivåer, vilket gör att alla elever får en chans att hitta sagor på sin läsnivå. Med Sagoklassikerna tränar eleverna inte bara sin läsning – de möter även sagans speciella språk och uppbyggnad, kulturer, länder, författare och illustratörer. Sammantaget lägger detta en god grund för läsförståelse. I alla böcker finns en tydlig handledning på konkret nivå.

42

Extra lästräning hemma Sagoklassikerna passar bra att ta hem för att träna mer läsning – även föräldrarna kan använda sig av den tydliga handledningen på omslagets insidor. www.nok.se/sagoklassiker Här kan du kostnadsfritt ladda ned praktiska läs- och skrivövningar till sagorna att arbeta vidare med. Här finns också ett brev riktat till föräldrarna, där de får veta bakgrund och förhållningssätt till sagorna.

Familjen/I skolan

27-41174-6

32 s

75:-

Hemma/I affären

27-41175-3

32 s

75:-

Kroppen/Kläder

27-41176-0

32 s

75:-

Djur/Natur

27-41177-7

32 s

75:-

I staden/På landet

27-41355-9

48 s

99:-

Lärarhandledning

27-41099-2

200 s

499:-

Bildkort

27-41356-6

73 s

574:-

Övningsblad till bildkorten

27-41354-2

140 s

325:-

PASSAR FÖ R :

- FK-åk 3

Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar Den fula ankungen, Musen och elefanten, Skomakaren och pysslingarna, Den kloka hönan 27-43450-9 12 s 199:Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar Fort, fort!, Den stora moroten, Ta fast råttan!, Hemma bäst

27-43451-6

12 s

199:-

Bockarna Bruse, Guldlock, Räven som blev lurad, Koka soppa på stenar 27-43452-3 16 s

249:-

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar

Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar Månen i dammen, Den magiska penseln, Youshi, stenhuggaren, Apan med den magiska flöjten 27-43453-0 24 s 249:Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar Aladdin, Hur Anansi fick sina sagor, Mulan, Östan om sol västan om måne 27-43454-7

32 s

249:-


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FK-6

PASSAR FÖ R :

- FK-åk 3

Författare: Eva Fylking, Jørn Jensen, Pär Sahlin, Gitten Skiöld, Ann-Kristin Åklint Läshoppet – paket om 4 olika titlar

Läshoppet Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid diagnostisering, som läsläxa eller som lästräning i klassrummet. Varje paket består av fyra böcker med sin egen huvudperson. Böckerna har 16 sidor och härliga bilder. Texterna i nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några

vanliga småord med andra bokstäver (t ex och, ett, den, det). Böckerna i Läshoppet är anpassade till de olika stegen i dimensionen ordavkodning i boken God läsutveckling. Läs mer om God läsutveckling och Läshoppet på www.nok.se/lashoppet

Nivå 1 – Lova 1

27-41539-3

16 s

199:-

Nivå 1 – Lova 2

27-41759-5

16 s

199:-

Nivå 1 – Mio

27-42893-5

16 s

199:-

Nivå 2 – Max 1

27-41540-9

16 s

199:-

Nivå 2 – Max 2

27-42892-8

16 s

199:-

Nivå 2 – Sira

27-41760-1

16 s

199:-

Nivå 3 – Klara

27-41541-6

16 s

199:-

Nivå 3 – Knut

27-41761-8

16 s

199:-

Nivå 4 – Elvira

27-41358-0

24 s

199:-

Nivå 4 – Lillen 1

27-41542-3

16 s

199:-

Nivå 4 – Lillen 2

27-41762-5

16 s

199:-

Nivå 4 – Agaton

27-43358-8

16 s

199:-

PASSAR FÖ R :

Välkommen till Djurlunda skola I dessa tre böcker får eleverna arbeta med läsförståelse i en för dem välkänd miljö. Tillsammans med Katja, Dogge, Fröken Floda och många fler får de läsa och reflektera, skriva, kryssa, rita och måla. Varje kapitel inleds med en kort lästext. Sedan följer frågor, som dels hämtar svaren

direkt ur texten och dels ger eleverna möjlighet att tänka själva och dra egna slutsatser. Innehållet passar bra för elever med svenska som andraspråk. Böckerna blir efter hand något svårare. De finns i sin helhet även som facit, så att eleverna lätt kan rätta själva.

- Åk 1-3 Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh Djurlunda skola Djurlunda skola 1

27-41749-6

48 s

47:-

Djurlunda skola 1, facit

27-41845-5

48 s

90:-

Djurlunda skola 2

27-41750-2

48 s

47:-

Djurlunda skola 2, facit

27-41846-2

48 s

90:-

Djurlunda skola 3

27-41751-9

48 s

47:-

Djurlunda skola 3, facit

27-41847-9

48 s

90:-

PASSAR FÖ R :

Träna på svenska Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper i svenska. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen.

- Åk 1-6 Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll Träna på Svenska, 5-pack Träna på alfabetisk ordning, 5-pack

27-42953-6

16 s

100:-

Träna på dubbelteckning, 5-pack

27-42944-4

16 s

100:-

Träna på j-ljudet 1, 5-pack

27-42946-8

16 s

100:-

Träna på j-ljudet 2, 5-pack

27-42947-5

16 s

100:-

Träna på ng-ljudet, 5-pack

27-42945-1

16 s

100:-

Träna på sj-ljudet 1, 5-pack

27-42948-2

16 s

100:-

Träna på sj-ljudet 2, 5-pack

27-42949-9

16 s

100:-

Träna på stava vanliga ord, 5-pack

27-42951-2

16 s

100:-

Träna på tj-ljudet, 5-pack

27-42950-5

16 s

100:-

Träna på skiljetecken – punkt, frågetecken och utropstecken, 5-pack 27-42952-9

16 s

100:-

43


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FK-6

Greppa språket

Svapp

Språkmosaik

Nio språkutvecklande temaarbeten för årskurs 4–6

6-årstest av substantiv, verb, adjektiv och prepositioner i det passiva ordförrådet. Ett fungerande ordförråd är nödvändigt för ett lyckat skolarbete. Detta utprövade test visar vilka barn som är i behov av svenska som andraspråk eller annan extra språkträning.

En lärarhandledning med kopieringsunderlag som ger lektionsförslag och idéer för språkstimulans i svenska som andraspråk. För att lära sig ett språk behövs lust och motivation – det är lätt att hitta här!

Arbeta ämnesövergripande och tematiskt med språkutvecklingen i fokus! Greppa språket är utformat för klasser med stor andel andraspråkselever.

PASSAR FÖ R :

- Åk 1-6

PASSAR FÖ R :

- FK

PASSAR FÖR:

- Åk 4-6

Författare: Catarina Littman, Carin Rosander

Författare: Emma Frey-Skøtt, Gunilla Utterhall

Författare: Christina de Jounge Sturesson, Birgitta H-Holmberg, Gunnel Thelberg

Greppa språket

Svapp

Lärarbok

27-41148-7

50 s

Lärarbok

284:-

24 s

Språkmosaik Lärarbok

27-50606-0

160 s

377:-

Kopieringsunderlag 27-50607-7

27-72321-4

128 s

389:-

936:-

Ord, ord, ord Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse Hur kan man undervisa i ordkunskap? Med Ord, ord, ord får du hjälp med att föra en strukturerad undervisning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår. Materialet består av en lärarhandledning

med 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.

PASSAR FÖ R :

- Åk 4-6 Författare: Ulrika Wolff Ord, ord, ord Lärarhandledning med kopieringsunderlag och ordkort 27-42627-6

48 s

210:-

a ÖvViktiga ord va i matematik ord a Ö Viktiga ÖvViktiga ord a i matematik i matematik ÖvViktiga ord

STATISTIK, SANNOLIKHET OCH ALGEBRA ST

GEOMETRI

frekvens

SIFFROR, TAL OCH diagram RÄKNING

i matematik hörn

=

passare

MÅTT OCH MÄTNING

summa area

udda

komb

procent

x

inator ik kvartal

y

z

grader

rektan gel växla

area

tallin je

//// /

vinklar

statistik

centim timme ete cirkel r kongruens

rabatt algebra

räknesätt median

meter

O

VO iff

kanter

enheter sträcka

antal

kvot i dd 1

07 12 18 09 27 30

skala O

V VO OM Mått ått

h

ä ätt i

2i d dd d 1

dygn 2013 2 013 02 02 26 26 09 09 01 01

PASSAR FÖ R :

Viktiga ord Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Låt dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i matematik, svenska samt no och so i ordboken Viktiga ord. Träna begreppen med arbetshäften Låt eleverna arbeta självständigt med att befästa viktiga ord inom matematiken och ämnet svenska! Till Viktiga ord i svenska och Viktiga ord i matematik hör vardera fyra arbetshäften i vilka eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för grundbegrepp. Eleverna kan slå upp alla begreppen i ordböckerna.

44

- Åk 3-6 Författare: Anna Ericsson Nordh, Eva Marand Viktiga ord Viktiga ord i svenska

27-60559-6

80 s

189:-

Viktiga ord i matematik

27-60558-9

80 s

189:-

Viktiga ord i no och so

27-62270-8 160 s

299:-

Öva Viktiga ord i svenska Ordkunskap, skrivning och skrivregler

27-41170-8

32 s

39:-

Läsning och litteratur

27-41171-5

32 s

39:-

Språklära

27-41172-2

32 s

39:-

Stavning

27-41173-9

24 s

39:-

Öva viktiga ord i matematik Siffror, tal och räkning

27-41166-1

24 s

39:-

Mått och mätning

27-41167-8

32 s

39:-

Geometri

27-41168-5

32 s

39:-

Statistik, sannolikhet och algebra 27-41169-2

32 s

39:-


ORDBÖCKER & LÄRARLITTERATUR

Natur & Kulturs ordböcker En guldgruva för alla som vill lära sig svenska! Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck är mycket uppskattad av både lärare och elever tack vare det enkla och vardagsnära språket i förklaringarna. Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok är en utökad version som omfattar 50 000 ord och uttryck.

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius Natur och Kulturs Svenska Ordböcker Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7 1280 s

403:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

27-50454-7 1248 s

428:-

Ordböcker till/från främmande språk Engelsk ordbok

27-71515-8

768 s

162:-

Engelsk ordbok övningsbok

27-71516-5

40 s

385:-

Fransk ordbok

27-71358-1

984 s

198:-

Tysk ordbok

27-71359-8 1008 s

198:-

MARGARETA MÖRLING

Att undervisa analfabeter Att undervisa analfabeter beskriver hur man som lärare börjar arbeta med en grupp när det inte finns något gemensamt språk, när man sällan har tillgång till modersmålslärare och då eleverna inte kan ta lexikon till hjälp. Arbetsgångar visar hur man lägger upp undervisningen och hur konkret man som lärare måste gå till väga för att eleverna ska förstå. Att undervisa analfabeter ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning om pedagogik och lärande.

Författare: Margareta Mörling Att undervisa analfabeter Lärarbok

27-72285-9

192 s

311:-

Mjukband

Författare: John Hattie Synligt lärande – En syntes Mjukband, ca 380 sidor Utkommer sommar 2014

NYHET

ISBN 978-91-27-13857-5 345:-

JOHN HATTIE

Författare: John Hattie

Synligt lärande

Synligt lärande för lärare Mjukband, 336 sidor Utkom 2012

Synligt lärande är en presentation och analys av den banbrytande sammanställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer.

ISBN 978-91-27-13467-6 310:Författare: John Hattie & Gregory Yates

NYHET

Hur vi lär Mjukband, ca 350 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN 978-91-27-13856-8 250:-

45


LÄRARLITTERATUR

Det omvända arbetssättet

Flipped Classroom

Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp i dag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att använda färdigt material eller spela in egna filmklipp. En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet. Flipped Classroom kan läsas av alla, men vänder sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet. Boken ingår i serien Input, avsedd att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen.

– det omvända arbetssättet

NYHET

På www.danielbarker.se lägger författaren ut lektionsunderlag, bl a filmklipp, till sina elever som han undervisar genom egna metoden Flipped Classroom. Dessutom har han en egen blogg: http://barkersthlm.blogspot.se

Daniel Barker

Författare: Daniel Barker Input Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

NYHET

27-43442-4

NYHET

112 s

237:–

NYHET

Studiehandledning finns till boken Författare: Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson

Författare: Catharina Tjernberg Framgångsrik läs- och skrivundervisning ISBN 978-91-27-13738-7

Mjukband ca. 230 s

230:-

Konsten att göra bra prov

Att bedöma och sätta betyg ISBN 978-91-27-13706-6

Utkom 2013

Författare: Christina Wikström

ISBN 978-91-27-13241-2 Mjukband ca 240 s

240:-

Inbunden

224 s

260:-

Mjukband

256 s

306:-

Utkom 2014

Utkommer sommar 2014

Studiehandledning ISBN 978-91-27-13986-2

59:-

NYHET

Studiehandledning finns till boken Författare: Barbro Westlund

Författare: Eva-Kristina Salameh (red)

Författare: Inger Lindberg

Att bedöma elevers läsförståelse

Flerspråkighet i skolan

Språka samman

ISBN 978-91-27-13758-5

Mjukband ca 356 s

220:-

Utkom 2013

27-42172-1

Studiehandledning

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-140011

46

59:-

Lärarbok

Lärarbok Mjukband

192 s

269:-

27-50496-7 Utkom 2005


REGISTER

FĂśrfattare A

G

Almqvist, Anna ....................... 34, 36 AlthĂŠn, Anette .......................... 14,37 Andersson, Charlotta..................... AndrĂŠasson, Berth ......................... 

Gedda, Sture ................................. GesĂŠn, Pernilla .............................. 27 Gombrii, Sara................................. 10 Grettve, Anna ................................ 46 Gudomlund, Monica ..................... 33

B Ballardini, Kerstin ............... 14, 15, 28 Barker, Daniel ................................ 46 Berg, Leif ....................................... 41 Bergquist, Mari .............................. 36 BergstrĂśm, Gunnel .................. 30, 34 Bondesson, Lars ............................ BostrĂśm, Kent................................ Brusewitz, Thyra............................. 10 Bucht-Kring, Elisabet ..................... 31 Burger, Elke ................................... 26

C Callenbo, Eva ................................ 27 Cicek, Madelene............................ 11

D Dahl, Ulrika .................................... 33

E Eckerbom, Torun ........................... 24 Ekstig, BĂśrje .................................. Elffors, Karin .................................. 34 Ericsson Nordh, Anna ............... 43,44

F Frey-Skøtt, Emma .......................... 44 Fylking, Eva ................................... 43 Fägerblad, Helene ......................... 

H HallstrĂśm, Anna ............................. 28 Hansen, TorbjĂśrn ........................... 30 Hansson StrĂśm, Eva....................... 20 Hattie, John ................................... 45 H-Holmberg, Birgitta ..................... 44 Hildingson, Kaj ........................ 38, 41 Holmberg, Eva............................... Holmgren Ording, Hans ............... 28

I Israelsson, Marie ............................ 46

J Jensen, Jørn .................................. 43 Johansson, Birgitta ........................ Johansson, Märta .................... 30, 31 Jonasson, Christer ......................... 41 de Jounge Sturesson, Christina.. 42, 44 JÜnsson, Anders ........................... 46

K Kaya, Anna .................................... 33 KĂśhler, Per Olof ............................. 45

L Larsson, Pär ................................... 36 Levy Scherrer, Paula ...........  Lindberg, Inger .............................. 46

Lindemalm, Karl.................  Lindholm, Ann-Sofie ...................... 23 LindstrÜm, Margareta .................... 36 Littman, Catarina ........................... 44 Lundhäll, Ingmari ........................... 43 Lyberg Mogensen, Annika............. 34

M Marand, Eva .................................. 44 McShane, Maria ...................... 21, 27 Messelius, Ulla ............................... 45 Moghadam, Mahiyar ............... 34, 36 MĂśrling, Margareta.............. 8, 38, 45

R Ramsby Guillemain, Maria ....... Ramshorn, Eva ............................... 36 Renlund, Bodil ............................... 10 RisĂŠrus, Harriet .................. 20, 34, 36 Rosander, Carin ............................. 44 Rosenqvist, HĂĽkan ......................... 27 Rundblom, Gunilla ......................... 41

S Sahlin, Pär ................................ 35, 43 Salameh, Eva Kristina .................... 46 Samuelsson, Lena .......................... 27 Sandahl, Ă&#x2026;ke.................................. 36 Sandqvist, Inger............................. 31 Serin, Gunilla ................................. 36 SjĂśberg, Staffan ............................. SkiĂśld, Gitten ................................. 43 StjärnlĂśf, Sune ................... 14, 15, 36 Stringer, ThĂŠrèse............................ 21 Svensson, Jenny ............................ 33 Svensson, Margaretha ................... 25 SĂśderberg, Eva .............................. 24

T Thelberg, Gunnel .......................... 44 Thorstensson, Anna-Britta ............. 41 Thorstensson, Per .......................... 41 Tjernberg, Catharina ..................... 46 Tormalm, Ann-Mari ........................ 34

U Uddling, Jenny .............................. 20 Utterhall, Gunilla............................ 44

V, W Viberg, Ă&#x2026;ke .............................. 14, 15 Wergel, Karin ........................... 38, 41 Westerlund, Barbro ....................... 46 Wewel, Ă&#x2026;se .............................. 27, 34 WikstrĂśm, Christina ....................... 46 Willebrand, Maria .......................... 41 Wolff, Ulrika ................................... 44 Wäremark, Lars .............................. 28

Y Yates, Gregory ............................... 45 Yngwe, Ylva ................................... 

Z Zachrisson, Ingemar ...................... 

Ă&#x2026; Ă&#x2026;hlgren, Anna................................ 36 Ă&#x2026;klint, Ann-Kristin .......................... 43

Ă&#x2013; Ă&#x2013;stberg, Urban.............................. 28 Ă&#x2013;sterlund, Helene .................... 24,30

Titel A

H

N

Att bedÜma elevers läsfÜrstüelse .. 46 Att bedÜma och sätta betyg ......... 46 Att undervisa analfabeter .............. 45

Harrys hÜrna .................................. 30 Hos Karlssons ................................ 30 Hur vi lär ........................................ 45

B

I

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok.............. 45 Natur och Kulturs Svenska Ordbok ....................... 45 Nya MĂĽl 3 ...................................... 36

Bakom ratten ................................. 30

Idas arbetsvecka ............................ 30

O

D

K

Djurlunda skola .............................. 43

Klara texten! .................................. 22 Kom i gĂĽng! ................................... 34 Konsten att gĂśra bra prov ............. 46

Omvärldskunskap pü mycket lätt svenska ...................................... 38 Ord, ord, ord ................................. 44

E

P

Sju familjer ..................................... 28 Sju jobb ......................................... 28 Skriv i vardagen! ............................ 26 SOL 4000 Fokus SO ...................... 40 SprĂĽka samman ............................. 46 SprĂĽkmosaik .................................. 44 Svapp............................................. 44 Svenska i sikte ............................... 21 Svenska till max ............................. 21 Svenska till vardags ....................... 28 Synligt lärande â&#x20AC;&#x201C; En syntes ............ 45 Synligt lärande fĂśr lärare ............... 45 Syntaxboken .................................. 27

T

Extra! ............................................. 25

L

Puls Fokus No ................................ 

F

Lyssna! ........................................... 37 Lyssna mera! .................................. 37 Läs! ................................................ 37 Läsa till max ................................... 27 Läshoppet...................................... 43

R

Tackla ............................................. 34 Ta fÜr dig! ...................................... 36 Träna pü svenska ........................... 43

Respons ......................................... 36 Rivstart ........................................... 16 Rivstart Yrkesliv ........................ 

U

M

S

Mina ord ........................................ 42 Mitt i mĂĽl ....................................... 20 MĂĽl................................................. 12 MĂĽlgrammatiken.............................15

Sagoklassiker ................................. 42 Sagor och sanningar ...................... 24 Samhällskunskap pü lätt svenska ... 38 Se upp! .......................................... 28 Sju dagar ....................................... 28

Fixa texten! .................................... 35 Flersprükighet i skolan ................... 46 Flipped classroom ......................... 46 Form och funktion ......................... 28 Framüt ............................................. 6 Framgüngsrik läs- och skrivundervisning ........................... 46 FÜrdel ............................................ 32 FÜrskolan Liljan .............................. 30

G Greppa sprĂĽket.............................. 44

Uttalsboken ................................... 27

V Viktiga ord ..................................... 44 Vinklar och rĂśr ............................... 30 VĂĽrd och omsorg ........................... 31

Y Yrkessvenska i äldreomsorgen....... 21

47


FĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNINGSVILLKOR

Villkor fĂśr fĂśrsäljning av läromedel Priser Priserna i katalogen gäller 1 januari â&#x20AC;&#x201C; 31 december 2014. Vi reserverar oss fĂśr eventuella prisändringar efter katalogens tryckning. Samtliga priser i katalogen är fĂśrlagsnettopriser (f-priser) exkl moms. F-pris gäller fĂśr fĂśrskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studiefĂśrbund samt, efter bedĂśmning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även fĂśr av fĂśrlaget erkända ĂĽterfĂśrsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl moms, eventuell orderavgift, frakt-, emballage- och fĂśrsäkringskostnader. F-priset utgĂśr basen fĂśr rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p. Orderbegrepp Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras fĂśr senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) fĂśr varje artikel ska alltid anges pĂĽ ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns pĂĽ www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgĂĽr endast om en avvikande leveransadress begärs eller fĂśr emballagekostnader fĂśr specialpackning. Frakter Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även pĂĽ restorder. Godset ska i kĂśprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, dĂĽ självständig transportĂśr mottagit varorna hos FĂśrlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samrĂĽd med FĂśrlagssystem. Ă&#x2013;nskemĂĽl om bestämd leveranstid kan tillgodoses efter särskild Ăśverenskommelse mellan kund och FĂśrlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta gĂśrs per e-mail eller telefon direkt till FĂśrlagssystem. Betalningsvillkor och leveranstider 30 dagar netto frĂĽn fakturadatum fĂśr order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3 arbetsdagar. FĂśr huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden fĂśrlängd till den 31 augusti samma ĂĽr. Ă&#x2013;nskemĂĽl om bestämd leveranstid frĂĽn kundens sida kan tillgodoses efter särskild Ăśverenskommelse mellan kund och FĂśrlagssystem om kontakt tas innan orderläggning.

48

Rabatter Ordervärdesrabatt lämnas med utgüngspunkt i orderns f-prisvärde exkl moms. Om alla i beställningen ingüende artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Dü en artikel restnoteras är det slutgiltiga priset inte alltid bestämt. FÜr beräkning av det sammanlagda ordervärdet für artikeln ett p-pris som kan skilja sig frün det pris som senare debiteras (f-pris). P-priset ligger till grund fÜr rabattberäkningen. Ordervärde kr

Rabatt

L 

0%L

2%

 

L

3%

 

L 

4%

 

L

5%

 

L

7%

 

L

8%

550 000 â&#x20AC;&#x201C;Natur & Kultur reserverar sig dock fĂśr att andra rabattsatser kan tillämpas i det enskilda fallet. Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om nĂĽgon del av leveransen saknas ska detta anmälas till FĂśrlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges pĂĽ fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, gĂśra anmälan till transportfĂśretaget. Transportskadat gods ska som regel inte ĂĽtersändas till FĂśrlagssystem. Eventuellt ĂĽtersändande fĂĽr endast ske efter godkännande frĂĽn FĂśrlagssystem, som även ger besked om hur ĂĽtersändandet ska ske. Returer av tryckta läromedel Samtliga returer av läromedel ska fĂśrst godkännas av fĂśrlaget via FĂśrlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett returunderlag. Detta ska sedan fĂślja med de varor som kunden returnerar. Det finns tvĂĽ returperioder. Läromedel som kĂśps under perioden 1 mars â&#x20AC;&#x201C; 30 september fĂĽr returneras och ska vara FĂśrlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma ĂĽr.

Kreditering till inkĂśpspris med avdrag 20 % sker senast 15 december. Läromedel som kĂśps under perioden 1 oktober â&#x20AC;&#x201C; 28 februari fĂĽr ocksĂĽ returneras och ska vara FĂśrlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inkĂśpspris med avdrag 20 % sker senast 15 maj. Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden. Defekta exemplar ska returneras inom 6 mĂĽnader frĂĽn leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden fĂśr ĂĽtersändandet betalas av Natur & Kultur. Digitala läromedel Digitala produkter (digitalbĂścker, interaktiva bĂścker och lärarhandledningar) säljs som abonnemang. I katalogen och pĂĽ www.nok.se/laromedel finns information om vilken abonnemangstid som gäller fĂśr varje digital produkt. En digital produkt är levererad dĂĽ aktiveringskod med tillhĂśrande instruktioner Ăśversänts till beställaren. Returer av digitala läromedel En digital produkt som kunden har aktiverat pĂĽ www.nok.se kan inte returneras. Digitala produkter som inte har aktiverats 30 dagar frĂĽn angiven leveransdag kan returneras. Kontakta FĂśrlagssystem fĂśr returunderlag. Returfrakten betalas av kunden. Fullständiga användarvillkor fĂśr digitala produkter finns pĂĽ www.nok.se/laromedel. Välkommen med din beställning!


KONTAKT

Vill du göra en beställning?

Vill du veta mer?

Kontakta Order Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se Faxa: 08-618 34 70 www.fsbutiken.se

Gå in på www.nok.se/laromedel Här hittar du bl a smakprov, information, ISBN och priser. Kontakta Produktinformation Fråga om innehåll och få kundsupport. Ring: 08-453 87 00 Mejla: produktinfo@nok.se

Vill du fråga om leveranser, returer och reklamationer? Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se

Kontakta en säljare Boka ett besök eller fråga om innehåll.

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel: 08-453 86 00 info@nok.se

Martin Nyman Mejla: martin.nyman@nok.se Ring: 08-453 87 67

Mats Lagunoff Mejla: mats.lagunoff@nok.se Ring: 070-602 56 00

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel: 08-657 95 00

Anne Öhlander Mejla: anne.ohlander@nok.se Ring: 070-271 60 75

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal, beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör.

Bertil Evertsson Mejla: bertil.evertsson@nok.se Ring: 070-352 86 04

Matti Moberg Mejla: matti.moberg@nok.se Ring: 070-290 52 57

Följ oss!

Natur & Kultur Läromedel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

@naturochkultur

nokfilm


ISBN 978-91-27-43668-8

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se

SFI & SVA Katalog2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you