Page 1

Läromedelskatalogen fr ån natur & kultur

2014 Kurslitteratur

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se

omslagVuxenutbildningen.indd 2-3

ISBN 978-91-27-43824-8

Vuxenutbildning

2014-05-09 10.17


KONTAKT

Natur & Kulturs Interaktiva böcker är här! Har dina elever få timmar i klassrummet? Läser dina elever

Vill du göra en beställning?

Vill du veta mer?

Kontakta Order Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se Faxa: 08-618 34 70 www.fsbutiken.se

Gå in på www.nok.se/laromedel Här hittar du bl a smakprov, information, ISBN och priser. Kontakta Produktinformation Fråga om innehåll och få kundsupport. Ring: 08-453 87 00 Mejla: produktinfo@nok.se

Vill du fråga om leveranser, returer och reklamationer? Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se

Kontakta en säljare Boka ett besök eller fråga om innehåll.

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel: 08-453 86 00 info@nok.se

Martin Nyman Mejla: martin.nyman@nok.se Ring: 08-453 87 67

Mats Lagunoff Mejla: mats.lagunoff@nok.se Ring: 070-602 56 00

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel: 08-657 95 00

Anne Öhlander Mejla: anne.ohlander@nok.se Ring: 070-271 60 75

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal, beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör.

Bertil Evertsson Mejla: bertil.evertsson@nok.se Ring: 070-352 86 04

på distans? Vill du individualisera din undervisning?

Matti Moberg Mejla: matti.moberg@nok.se Ring: 070-290 52 57

Behöver dina elever studera på språng? … Ta dig då en titt på våra digitala läromedel!

Följ oss!

Natur & Kultur Läromedel

@naturochkultur

nokfilm

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

omslagVuxenutbildningen.indd 4-5

2014-05-09 10.18


Interaktiv bok

NYH

ET

Med den interaktiva boken hittar du lösningar som passar dig och dina elever. Jobba fullt ut med de interaktiva elevböckerna och lärarhandledningarna eller använd de interaktiva böckerna som komplement till tryckta böcker.

Fördelarna med den interaktiva boken är många • Den ger eleverna i din klass möjlighet att lära sig samma sak på olika sätt. • De interaktiva funktionerna ger dina elever omedelbar respons i sin kunskapsinhämtning. • Alla texter är inlästa av en mänsklig röst. • Offlineläget ger tillgång till huvuddelarna av läromedelsinnehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Den interaktiva boken finns i två versioner, Interaktiv bok Bas, som innehåller alla basfunktioner, och Interaktiv bok Plus som ger dig ett utbyggt innehåll och en rad andra plusvärden. För detaljerad information, se Funktioner och plattformar på nästa uppslag.

Interaktiv bok Bas Interaktiv bok Bas har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen och passar även utmärkt för klassrumsgenomgångar. Förutom intalad text så finns andra användbara funktioner för eleverna som sökbart innehåll, antecknings­ och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning.

Interaktiv bok Plus Interaktiv bok Plus innehåller, förutom alla basfunktioner, en rad plusfunktioner som t ex filmer, webb­ och hörövningar kopplade till de aktuella avsnitten i boken. Dessutom är flera av läromedlen försedda med ordlistor och facit. Den interaktiva lärarhandledningen är baserad på elevboken och innehåller ett stort och varierat material, exempelvis handledning, film och kopieringsmaterial direkt kopplat till avsnitt i boken. Plusfunktionerna varierar beroende på läromedel.

NoK_VUX-kat_2014.indd 1

2014-05-09 01.53


Den interaktiva boken har ett stort antal webbövningar, men vi erbjuder även i fortsättningen ett urval webb­ övningar på våra läromedels webbplatser.

Mina sidor När du loggar in på Mina sidor på nok.se får du över­ blick över dina och dina elevers digitala läromedel. Vi hjälper dig också att bevaka när din abonnemangstid börjar gå mot sitt slut. Då får du en signal och kan enkelt köpa en ny abonnemangsperiod.

Håll dig uppdaterad! Den digitala utvecklingen i skolorna pågår för fullt och vi arbetar parallellt med att utveckla och förfina våra digitala läromedel. Du är alltid välkommen in på nok.se för att läsa mer om funktioner och uppdateringar.

Läs mer om vilka ­digitala möjlig­heter du och dina elever kan ta del av under ­presentationen av respektive ­läromedel i katalogen!

Här ser du alla användbara funktioner du har tillgång till i våra interaktiva och digitala böcker. Längst ned ser du även på vilka plattformar de kan användas. En fullständig förteckning över tekniska krav hittar du på nok.se/tekniskakrav.

Klickbar innehållsförteckning Klickbar navigering bild/text Bläddringsfunktion Sökfunktion text Egna inställningar Zoomfunktion Anteckna på post it Samla anteckningar Skriv ut anteckningar Maila anteckningar Inläst ljud Uppspelning av ljud Styckeindelat ljud Bokmärk Samla bokmärken Skriv på fri hand Rita på fri hand Redigera egen text och bild Stryk över viktig text Ställ in pennstorlek Ställ in färg Välj att arbeta offline

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ● ● ● ●

FÖR ELEVEN2 Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista

● ● ● ● ● ●

FÖR LÄRAREN2 Lärarhandledning i anslutning till elevbok Kopieringsunderlag Extra undervisningsmaterial Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista Kommunicera med elev1

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

PLATTFORM PC Mac iPad iPhone Chromebook

Digital bok

Övningar på nätet

Funktioner och plattformar:

Interaktiv bok Plus

Digitalboken finns kvar för vissa läromedel och har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen. Den har samma grundfunktioner som Interaktiv bok Bas, med den skillnaden att den endast är tillgänglig online.

Interaktiv bok Bas

Digitalbok

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●3

● ●

1. Funktionerna kommer till skolstart HT 2014 2. Materialet skiljer sig åt och är anpassat för respektive bok 3. Det finns särskilda Digitala böcker som har övningar anpassade för Interaktiv skrivtavla, dessa är markerade med IST

NoK_VUX-kat_2014.indd 2

2014-05-09 01.53


Innehåll Så här gör du Interaktiv bok Bas och Interaktiv bok Plus 1. Beställ din interaktiva bok via å ­ terförsäljare eller nok.se

Svenska & SVA gymnasial vuxenutbildning

4

Svenska & SVA grundläggande vuxenutbildning 12 Interaktiva språkläromedel

20

Engelska gymnasial vuxenutbildning 22 Engelska grundläggande vuxenutbildning 27 Moderna språk gymnasial vuxenutbildning 28

2. Koden skickas med brev eller digitalt via mail 3. Aktivera koden på w ­ ww.nok.se/aktivera

Psykologi gymnasial vuxenutbildning. 30 Filosofi gymnasial vuxenutbildning 31 Historia gymnasial vuxenutbildning 32

4. Ladda ner läsaren N&K Läro­medel på App Store ­ eller via nok.se 5. Öppna läsaren och ladda ner boken

Religion gymnasial vuxenutbildning 33 SO grundläggande vuxenutbildning 34 Matematik gymnasial vuxenutbildning 36 Matematik grundläggande vuxenutbildning 42

6. Nu är du redo för de digitala möjlig­heterna i ­klassrummet

Digitalbok Vid beställning av en digitalbok följer du steg 1 till 3 ovan. ­Därefter är din onlinetjänst klar att användas.

Fysik gymnasial vuxenutbildning 44 Biologi gymnasial vuxenutbildning 46 Naturkunskap gymnasial vuxenutbildning 48 Kemi gymnasial vuxenutbildning 50 Naturbruksprogrammet 51 Lärarlitteratur 52

Årets nyheter!

Produktion: Traffic AB. Omslag: Helena Lunding Hultqvist.

Caminando Fixa svenskan Insikt biologi och bioteknik Kontakt Matematik 5000 Myrios noveller Rivstart Summit

Rådgivning och ­support Vi vill underlätta för dig att komma igång. På nok.se ­hittar du mer information, instruktionsfilm och manual, svar på vanliga frågor samt kontakt­uppgifter till support och rådgivning. En fullständig förteckning över tekniska krav för alla digitala pro­ dukter hittar du på nok.se/tekniskakrav. Priser i katalogen De priser som anges är f-priser exklusive moms (p = preliminärt f-pris). Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Fullständiga villkor för försäljning av läromedel hittar du på s 56. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

NoK_VUX-kat_2014.indd 3

s 28 s4 s 46 s 13 s 36 s 11 s 16 s 42

Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev på www.nok.se/laromedel Det här betyder ikonerna i katalogen: Är anpassad för iPhone, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för iPad, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X. ­ Fungerar via ­projektor direkt på inte­raktiva tavlor och skärmar.

2014-05-09 01.53


SVENSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Fixa svenskan

– med maximal frihet och maximal trygghet Nu släpper vi de första böckerna i den nya serien Fixa svenskan – en serie som fixar det centrala innehållet i Svenska 1–3. Du som väljer Fixa svenskan får ett läromedel som ger dig maximal frihet som lärare. Och samtidigt maximal trygghet.

En arbetsmodell Fixa svenskan är en arbetsmodell som fungerar utmärkt inom svenskämnets alla områden. Med sin tydliga och återkommande struktur får både du som lärare och dina elever en tydlig bas att arbeta kring. En bas som det är lätt att lämna när du vill göra egna utflykter i undervisningen. Och lika enkel att återgå till när ni fortsätter framåt i ämnesplanen.

Så hur ser Fixa-modellen ut? Grundtanken i Fixa­modellen är att det finns en återkom­ mande struktur som utgår från mönster av olika slag. Strukturen ser ut så här: • Varje kapitel presenterar ett mönster. Hur mönstret ser ut beror på vilket stoff som behandlas. Handlar det om skönlitterär analys är det en längre mönstertext och gäller det grammatik presenteras i stället kortare språkexempel. • Efter mönstret levereras avsnittets faktakunskaper. • Faktakunskaperna omsätts i övningar under rubriken ”Arbeta med …”. Här handlar det om att förstå, förklara och diskutera. • Övningarna leder vidare till workshopar med undersökande och kreativa uppgifter. Här får eleverna vidga perspektiven och samla på sig ytterligare information inför nästa steg. • Kapitlet avslutas med en examinerande uppgift där eleverna producerar eget material med mönstret som utgångspunkt. Du följer dina elever med hjälp av bedömningsstödet, som även eleverna kan använda för att hålla koll på hur de ligger till. I Fixa­modellen ingår dessutom Uppslaget längst bak i varje bok som definierar centrala begrepp.

4

NoK_VUX-kat_2014.indd 4

2014-05-09 01.53


SVENSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Varsågod! Tre goda nyheter

NYHET

FIXA GRAMMATIKEN – med fokus på ord, fras och sats För kursen Svenska 2 enligt Gy 2011

FIXA GRAMMATIKEN

Helga Stensson, Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin

Serien Fixa svenskan presenterar en arbetsmodell för hela svenskämnet. Modellen utgår från mönster i språket och litteraturen och består av en tydlig och återkommande struktur: efter faktakunskaper och övningar finns examinerande uppgifter och bedömningsstöd. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. Fixa svenskan behandlar hela det centrala innehållet i Svenska 1–3 enligt Gy 2011 och består av flera komponenter. Kursen Svenska 1: Fixa litteraturen 1 Fixa språket 1 Kursen Svenska 2: Fixa grammatiken Kurserna Svenska 2–3: Fixa litteraturen 2 Fixa språket 2 Kurserna Svenska 1–3: Fixa genren Samtliga komponenter finns både som tryckt och interaktiv bok. Läs mer på www.nok.se/fixasvenskan

ISBN 978-91-27-43534-6

9 789127 435346

Fixa grammatiken cover.indd All Pages

2014-04-25 10.26

Fixa litteraturen 1 För Svenska 1 – med fokus på motiv, stildrag och berättarteknik I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, t ex Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshopar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift. Fixa litteraturen 2 kommer till vt 2015 och behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2–3.

Fixa språket 1 För Svenska 1 – med fokus på språklig variation och attityder Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språk och språkbruk. Mönstren består av kortare språkexempel som visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön och social bakgrund. Här introduceras språkvetenskapliga begrepp som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor. Fixa språket 2 kommer till vt 2015 och behandlar språkförhållanden, språk­ förändring och språkhistoria enligt det centrala innehållet i kurserna Svenska 2–3.

Fixa grammatiken För Svenska 2 – med fokus på ord, fras och sats Fixa grammatiken beskriver språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de olika nivåerna samspelar. Boken börjar med språkets minsta beståndsdelar fonem och morfem i kapitlet om ljud och ordbildning och arbetar sig sedan vidare till ordens sortering i ordklasser. Vilka roller orden har i frasen och satsen beskrivs i kapitlet om syntax innan Fixa grammatiken avslutas med ett kapitel om språktypologi.

5

NoK_VUX-kat_2014.indd 5

2014-05-09 01.53


SVENSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Du har väl inte missat genresuccén? Fixa genren För Svenska 1–3 med fokus på att läsa och skriva i genrer Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Varje kapitel inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, övningar och workshopar innan eleven producerar sin egen text i den aktuella genren. Uppslaget behandlar bland mycket annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik – helt enkelt det eleverna behöver för att lyckas så bra som möjligt med sina egna texter. Fixa genren ger eleverna nycklar till en bredare skriv- och läsrepertoar och har fungerat så bra i klassrummet att den bildar skola för en hel serie läromedel som fixar svenskan. Här finns mönstren eleverna behöver när de ska producera egna texter inom såväl svenskan som andra ämnen.

Författarna Bakom Fixa svenskan står författartrion Pär Sahlin, Helga Stensson och Ann-Sofie Lindholm. Fixa-modellen är utarbetad i klassrummet och växte fram när Pär Sahlin sökte ett arbetssätt för sin undervisning. Hans upplägg visade sig fungera väldigt bra och ur framgången sprang tanken att sprida sina erfarenheter till andra lärare. Helga Stensson undervisar i svenska, svenska som andraspråk och spanska. Ann-Sofie Lindholm är lärare i svenska och religionskunskap. Dessutom vidareutbildar hon sig för att bli behörig i svenska som andraspråk.

Pär Sahlin Foto: Lorna Bartram

Helga Stensson Foto: Lorna Bartram

Ann-Sofie Lindholm Foto: Eva Lindblad

6

NoK_VUX-kat_2014.indd 6

2014-05-09 02.13


SVENSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Så här fixar du svenskan Fixa svenskan behandlar hela innehållet i Svenska 1–3 enligt Gy 2011. Med Fixa-modellen får du både maximal frihet och maximal trygghet.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

ü

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

ü

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, d v s att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

ü

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

ü ü

ü ü ü ü ü

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

ü ü ü ü

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Interaktiva böcker Aktuell information om interaktiva böcker till Fixa svenskan finns på www.nok.se/laromedel. Läs mer om digitala läromedel i början av katalogen. • Flexibelt läromedel • Individanpassning • Ger struktur • Gy2011

Författare: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson Fixa svenskan Fixa litteraturen 1

27-43535-3

Fixa litteraturen 1, Interaktiv Bas

27-43650-3

Fixa språket 1

27-43537-7

Fixa språket 1, Interaktiv Bas

27-43648-0

160 s

p 192:-

136 s

174:-

116 s

109:-

Fixa grammatiken

27-43534-6

Fixa grammatiken, Interaktiv Plus

27-43647-3

Fixa genren

27-42249-0

248 s

209:-

Fixa genren, Digitalbok

27-42814-0

12 mån

68:-

7

NoK_VUX-kat_2014.indd 7

2014-05-09 02.14


SVENSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Ekengrens svenska Vår populära serie Ekengrens svenska är uppdaterad och svarar mot det centrala innehållet i ämnesplanerna för Gy 2011. Tydlig struktur och uppdelning gör det enkelt för dig som lärare att välja vilka delar som passar din undervisning och dina elever. Litteraturen och språket Litteraturbok 1 och Litteraturbok 2 är allt­i­ ett­böcker där skönlitterära texter kopplas till respektive litteraturhistoriskt avsnitt. Litteraturbok 1 inleds med ett kapitel om myter och avslutas med ett avsnitt som behandlar realismen och naturalismen. Litteraturbok 2 inleds med kapitlet ”Moderna strömningar och ismer”. Därefter presenteras 1900­talets litteratur och ett antal

betydelsefulla författarskap fram till vår egen tid. Boken avslutas med kapitlet ”Litteratur i vår tid” som diskuterar 2000­talets perspektiv på litteraturen. Språkbok 1 tar upp de språkliga delarna i kursen Svenska 1. Språkbok 2 täcker in språkmomenten i kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

• Ny upplaga för Gy 2011 • Vuxet innehåll • Tydliga förklaringar • Få & effektiva arbetstimmar

Författare: Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren

Digitalböcker I serien ingår också digitalböcker med en mängd användbara funktioner som inläst text med naturligt tal och sökbart innehåll. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Läs mer om Natur & Kulturs digitala läromedel i början av katalogen.

Ekengrens svenska 3:e upplagan Litteraturbok 1

27-42187-5

384 s

313:-

Litteraturbok 1 Digitalbok

27-42494-4 12 mån

104:-

Litteraturbok 2

27-42188-2

336 s

310:-

Språkbok 1

27-42189-9

176 s

240:-

Språkbok 1 Digitalbok

27-42495-1 12 mån

Språkbok 2

27-42190-5

94:-

256 s

293:-

Text & tal Text & tal fokuserar på de viktiga delar av det centrala innehållet i kursen Svenska 1 som handlar om att tala och skriva. Text & tal består av nio kapitel med rubriker som ”Referat och källkritik”, ”Argumenterande text” och ”Språksocio­ logi”. Här finns även kapitel som behandlar språkriktighet, till exempel textbindning och skillnaden mellan formellt och informellt språk. Varje kapitel innehåller ett stort antal övningar som leder fram till en examina­ tion. Kapitlen avslutas med konkretiserade kunskapskrav som tydliggör vad som krävs för att nå upp till betygsnivåerna A–E.

• Svenska 1 enligt Gy2011 • Färdighetsfokus • Passar självstudier • Tydliga förklaringar & kunskapskrav • Kan kombineras med skönlitteratur

Digitalbok Text & tal finns också som digitalbok med funktioner som inläst text och möjligheten att koppla upp sig mot boken var eleven än befinner sig. Läs mer om funktionerna i början av katalogen.

Författare: Frida Bexell, Erika Granholm Text & tal Text & tal

27-42540-8

192 s

208:-

Digitalbok

27-42748-8 12 mån

69:-

8

NoK_VUX-kat_2014.indd 8

2014-05-09 01.54


SVENSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

BRUS – ger överblick över språket och litteraturen Praktiskt och pedagogiskt Vår populära BRUS Handboken är ett praktiskt och pedagogiskt läromedel i svenska, nu i en uppdaterad upplaga enligt Gy2011. Under rubriker som ”Argumentera och debattera”, ”Utredande och vetenskapliga texter” och ”Bästa språket” finns överblickbara arbets­ gångar. Längst bak finns guider för bland annat källkritik och bild­ och filmanalys.

ANDRA UPPLAGAN

• Vuxet material • Digitalbok • Lämnar utrymme för kreativitet

Författare: Annika Bayard, Lars Melin, Karin Sjöbeck,

Undervisa kreativt Boken är en del i en serie där alla böcker ger läraren utrymme för kreativitet och komplettering med eget material. De andra böckerna i BRUS Handboksserien är Litteraturhandboken, Genrer samt Greppa texten. Med hjälp av noga utvalt innehåll, begränsat omfång och tydlig grundstruktur blir BRUS Handboksserien en användbar bas i din undervisning. Välj mellan tryckt bok och digitalbok. Läs mer om böckerna i serien på www.nok.se/laromedel

AnnChristine Ström Brus Handboksserien BRUS Handboken 2:a upplagan

128 s

101:-

BRUS Handboken 2:a upplagan Digitalbok 27-42669-6 12 mån

27-42379-4

34:-

BRUS Genrer

27-42191-2

96 s

95:-

BRUS Genrer Digitalbok

27-42817-1 12 mån

32:-

BRUS Litteraturhandboken

27-42095-3

160 s

159:-

BRUS Litteraturhandboken Digitalbok

27-42813-3 12 mån

53:-

BRUS Greppa texten!

27-41561-4

48 s

59:-

BRUS Greppa texten! Digitalbok

27-42812-6 12 mån

59:-

Modern retorik Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning har fått en framskjuten plats i ämnesplanen för ämnet svenska enligt Gy 2011. Modern retorik ger massor av möjligheter till övning, utmanar eleverna och är skriven av retorikgurun Elaine Eksvärd, med förord av professor Lennart Hellspong. I Modern retorik levandegör Elaine Eksvärd den klassiska retoriken i ny tappning. Med konkreta exempel från modern tid och situationer som eleven kan känna igen sig i presenterar författaren sitt budskap: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Modern retorik visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, hur man använder sig av presentationsteknik och hur man på bästa sätt hanterar talängs­ lan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Modern retorik utgår från det centrala inne­ hållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i de övriga svenskkurserna. Tack vare tydlig struktur och mängder med övningar kan eleverna studera mycket hemma och passar därför såväl klassrums­ studier som distansstudier.

Läromedelswebb Till Modern retorik hör också en lärome­ delswebb med retoriska tips, filmklipp och annat material som du och dina elever har nytta av i undervisningen. Digitalbok Modern retorik finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessut­ om ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjlig heter, bokmärkning, länkad innehållsförteck­ ning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill, var de än befinner sig.

• Konkreta & moderna exempel • Många övningar • Läromedelswebb • Digitalbok

Författare: Elaine Eksvärd Modern retorik Modern retorik

27-42820-1

208 s

Digitalbok

27-42821-8

12 mån

264:90:-

9

NoK_VUX-kat_2014.indd 9

2014-05-09 01.54


SVENSKA & SVA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Respons För alla elever Under rubriker som exempelvis ”Att tala”, ”Texter som verktyg i vardagen”, ”Att söka och använda information” och ”Språk och stil” hittar du tydliga förklaringar, beskrivningar och uppgifter som utvecklar elevens språk. I Respons finns grunderna som förenklar din lärar­ vardag samtidigt som du får möjlighet att komplettera med just de texter och författarskap som du vill att eleverna ska möta. I Respons finns uppgifter på fyra nivåer för individanpassad undervisning som möter alla elever på rätt nivå och dessutom utmanar dem.

Digitalbok Respons finns också som Digitalbok där t ex all text är inläst med naturligt tal. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Läs mer om Natur & Kul­ turs digitala läromedel i början av katalogen.

• Gy 2011 • Tydliga förklaringar • Ordlistor • Uppgifter på olika nivåer • Individanpassning

Författare: Pär Larsson, Anna Åhlgren Respons

Ta för dig! Ta för dig! är tänkt för elever som läser svenska som andraspråk eller som behöver ett lättare material i svenska på gymnasiet. Textboken passar elever som läser svenska och arbetsboken passar för elever som läser svenska som andraspråk. Den följer textbokens fem teman och är fylld med inspirerande språkutvecklande övningar.

Respons

27-42093-9

176 s

Digitalbok

27-42497-5

12 mån

193:64:-

• Tydlig arbetsgång • Språkutvecklande övningar

Författare: Mari Bergquist, Eva Ramshorn, Anna Almqvist, Mahiyar Moghadam Ta för dig! Elevbok

27-59504-0

224 s

341:-

Lärarbok

27-59505-7

152 s

885:-

Arbetsbok med cd

27-59506-4

160 s

236:-

27-42858-4

112 s

156:-

Syntaxboken Syntaxboken är en läro­ och övningsbok i svensk grammatik för dem som studerar svenska som andraspråk/svenska som främmande språk på avancerad nivå, dvs nivå B2 och C1/C2. Boken fokuserar på de tre största problemområdena för dem som lär sig svenska: ordföljd i olika satstyper, tempus och bestämdhet. Många av övningarna passar också bra för muntlig träning och facit baktill i boken gör att boken också passar bra för självstudier.

• Övar ordföljd, tempus & bestämdhet • Passar för självstudier • Passar vuxna

Författare: Håkan Rosenqvist Syntaxboken Syntaxboken med facit

10

NoK_VUX-kat_2014.indd 10

2014-05-09 01.54


Noveller – som Interaktiv bok Läsning för alla Romaner är bra. Men långa. Använder du istället noveller i undervisningen får eleverna bekanta sig med många olika berättarröster under terminen. På Myrios hittar du något för alla, även texter för mer svårflörtade läsare. Här skildras ständigt aktuella ämnen av Johannes Anyuru, Karolina Ramqvist, Jonas Hassen Khemiri och många fler. Eleverna får även möjlighet att möta människan bakom texten, i författarintervjuerna som följer med.

Lärarhandledning Varje novell presenteras ingående i den interaktiva lärarhandledningen. I ett separat sidofönster finns dessutom en utförlig läsguide. Med stöd av lärarhandledningen kan ni arbeta med lässtrategier, analysförmåga, läsförståelse och kamratrespons. Läs mer om våra interaktiva lärarhandledningar i början av katalogen

Mer kreativitet i klassrummet Myrios noveller är inlästa och tillgängliga för dina elever via iPhone, iPad, Mac och PC. Novellerna kan läsas i helklass och enskilt i datorn eller i mobilen och lyssnas till på väg till jobbet. Det finns massor att berätta om hur du kan använda Myrios i undervisningen. Men vi slutar här. Vi vill ju inte bli för långrandiga … Läs mer på: www.nok.se/myrios

Bland Myrios 33 noveller hittar du något för alla, även texter för mer svårflörtade läsare.

”Får man spionera på sin tonåring?” Jonas Hassen Khemiri

Karolina Ramqvist

Johannes Anyuru

Frågan min dotter ställer får mig ur balans en sekund. Sedan säger jag så lugnt jag kan: ”Freja kommer att tappa förtroendet för dig om du gör det.” ”Men det hon skriver är ju inte klokt! Och så lägger hon ut bilder på sig själv som … som om hon bjuder ut sig!” ”Prata med henne.” ”Men Freja vet ju inte om att jag har sett det.” ”Gör ingenting, då. Ta det lugnt ett par dagar.” ”Vet du, nu kommer hon hem. Vi hörs senare, morsan.” Samtalet tar paus. Jag tar kaffekoppen med mig ut på balkongen. Jag tillbringar en hel del tid här. Jag är sextiett fyllda och arbetslös, men det uttrycket använder jag helst inte. Folk får fel uppfattning om en och jag har precis lika mycket att göra som tidigare. Dessutom har jag räknat på det och vet att jag kommer att klara mig. Det var nästan bra att jag fick gå, för nu har jag tid att hjälpa mitt barn och barnbarn. Och jag fick balkongen inglasad utan att hyran höjdes! Änglatrumpeten har börjat blomma. De enorma klockorna gör mig glad varje gång. Men idag är det annat som bråkar om uppmärksamheten. Sara frågade om man får spionera på sin tonåring. Tonåring, förresten, Freja fyller

Martina Lowden

Eleverna får möjlighet att träffa människan bakom texten i författarintervjuerna som medföljer. Tillhörande diskussionsfrågor sätter fart på lässamtalen.

Läs mer på www.nok.se/myrios eller följ oss på Facebook.

Missa inte Tackla! – övningshäften i svenska och svenska som andraspråk. Läs mer på www.nok.se/laromedel

Alla noveller finns även som ljudbok.

För mer information om basfunktionerna i den interaktiva boken se början av katalogen.

Tackla

TACKLA AnnA Almqvist

GUNNEL BERGSTRÖM

mAhiyAr moghAdAm

Ann-mAri tormAlm

Läs­förs­tåels­e

Ordkunskap

 Skönlitteratur

IDIOM

Grön pist

GRÖN pist

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA LäsSkönGrön.indd 1

08-02-05 08.36.22

11

NoK_VUX-kat_2014.indd 11

2014-05-09 10.15


SVENSKA & SVA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Fixa texten! – Läs och skriv i genrer Fixa texten! är ett läromedel som är skrivet för svenska och svenska som andraspråk för åk 7–9, men som har många texter med äm­ nen som är intressanta även för vuxna elever. Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna arbeta med olika slags texter, deras syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Därför behöver eleverna lära sig att känna igen texttyper och genrer. I Fixa texten! behandlar varje kapitel en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet i mönstertexterna. De får även arbeta med genretypiska drag samt ord och uttryck. Kapitlet avslutas med skrivuppgif­ ter. Dessutom ger Fixa texten! eleverna goda möjligheter att fixa grundskolans svenska! Läromedlet är flexibelt och du som lärare kan välja vilka genrer och moment

• Vanliga genrer övas • Flexibelt • Bedömningsstöd • Lgr 11

Digitalbok Fixa texten! som digitalbok passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Boken innehåller även många fler funktioner som du kan läsa mer om i början av katalogen.

Författare: Pär Sahlin Fixa texten! Fixa texten! 1

27-41891-2

Fixa texten 1, Digitalbok

27-42809-6 12 mån

Fixa texten! 2

27-41892-9

144 s

172:-

Fixa texten 2, Digitalbok

27-42810-2 12 mån

57:-

K lara texten! Ann-Sofie Lindholm

Med Klara texten! får dina elever träna på olika texttyper som de kommer att stöta på i deras vardags-, studie- och arbetsliv. Vad är typiskt för en instruktion?

Klara texten! är ett läromedel om texttyper för Utbildningen i svenska för invandrare (sfi). Läromedlet är i första hand tänkt för studieväg 3. Klara texten! innehåller utvalda texttyper för kurs C och här finns tydliga genomgångar av texternas struktur och språkliga nyanser. I boken finns även en lärarguide som presenterar arbetsgången grundligt och har fler arbetsuppgifter.

Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs C. Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs D.

Tydlig arbetsgång K lara texten! Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och alla kapitel har samma struktur. Kapitlen börjar med utvalda, vanligt förekommande, mönstertexter. Sedan följer en analys av tex­ tens olika delar där eleven får kunskap om det typiska för textens struktur och språk. Därefter får eleverna möjlighet att själva arbeta med kapitlets texter och texttypiska drag. Kapitlet avslutas med skrivövningar både i grupp och individuellt. Referensnivåer Kurs A Kurs B

Kurs C

Kurs D

A1

A2

B2

A 1 – /A1

A 1 /A2

Ann-Sofie A2 /A2 + Lindholm B 1 / B1 +

Vad är typiskt för en novell?

Klara texten! är ett läromedel om texttyper för utbildningen i svenska för invandrare (sfi). Läromedlet är i första hand tänkt för studieväg 3. Klara texten! innehåller utvalda texttyper för kurs D och visar tydligt olika texttypers struktur och språkliga nyanser. Kursdeltagarna får även träna textproduktion på egen hand och tillsammans med läraren. I boken finns även en lärarguide som presenterar arbetsgången grundligt och har fler arbetsuppgifter. ISBN 978-91-27-43462-2 Klara texten! består av:9

789127 434622

Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs C.

Klara texten C cover.indd All Pages

Kurs A Kurs C

A1

A2

51:-

K lara tex ten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS D

NYHET

Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs D.

Referensnivåer

TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS D

Vad är det för skillnad mellan en artikel och en faktatext?

Kurs B

Olika texttyper för vanliga situationer Med Klara texten! lär sig dina elever att sär­ skilja vanligt förekommande texttyper. Med hjälp av en lärarguide längst bak i boken kan du gå igenom de olika texttyperna steg för steg så att eleverna lätt kan förstå vad som är typiska drag för texten. Genom att arbeta med texttyper får dina elever ökad kunskap och förståelse för struktur och språkliga ny­ anser och lär sig att själva producera texter för olika situationer och mottagare.

B1

152:-

TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C

Klara texten!

Klara texten! består av:

Klara texten! består av två läroböcker, bok C och bok D. Bok D är skriven för nivå B1/ B1+ enligt GERS (Gemensamma europeiska referensramen för språk) kan med fördel användas som kompletterande läromedel i SVA grundläggande vuxenutbildning och innehåller allt från insändare, arbetsansökan och mejl till noveller och dikter.

TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C

Vad är det för skillnad mellan ett meddelande och ett brev?

112 s

K lara tex ten!

Klara texten!

Klara texten!

dina elever bör övas i. Böckerna innehåller dessutom bedömningsstöd för både svenska och svenska som andraspråk. Du kan även beställa en kostnadsfri lärarguide på www.nok.se/fixatexten

B1

2014-02-13 11.59

B2

A 1 – /A1

A 1 /A 2

A 2 /A 2+

Kurs D

B 1 / B1+

situn akut r någo padnske va för att det ka terna ute. kte att at kano a här – Jag tän gra hade lån e så oft te sto d r ju int nå in t h gå go n oc nå ation misn. Busse Rune att HA lisen an är d RNA till sta ck Po in sto TE ve . ra NO dla lisen re för började A KA nn i för en sena larmade po gåtts och sva VUNN M för n. RS hettt de be DE FÖ ter som ade till ägare l och allmän al är mi ott ha s från tal kano rätt til mn terna ett br ett tip De tio lagerlok h återlä . Kano nkte att gen. Efter till en stä tade oc cket lättad as hit in år nu sp kanoter undersökn är my terna no hyrt ut i – Jag r ka r e ha nd . a år Det va d! en ku mång n Sveg d ut. levebrö som i ser gla . I skju- några mil frå Berg, ndet, var fel Rune vid su något tomt. en ute rkte att var det helt 2014-04-02 11.28 i hamn som han mä ga ade lig ags månd na bruk ter no ka let där ATS R HITT

Lärarguide, test och matris I slutet av varje bok finns ett text­test och en lärarguide med förslag på lektionsgenom­ gångar och extra arbetsuppgifter. Här finns även ett resonemang kring bedömning av texter med en matris som utgångspunkt. Klara texten! är författad av Ann­Sofie Lindholm efter en grundidé från Fixa texten! skriven av Pär Sahlin.

ISBN 978-91-27-43463-9

9 789127 434639

Klara texten D cover.indd All Pages

• Olika texttypers struktur & språk förklaras • Tydlig arbetsgång • Bra vid självstudier Författare: Ann-Sofie Lindholm Klara texten! Klara texten, kurs C

27-43462-2

80 s

129:-

Klara texten, kurs D

27-43463-9

96 s

129:-

12

NoK_VUX-kat_2014.indd 12

2014-05-09 01.55


SVNSKA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

INTROBOKEN Svenska för åk 7–9

HUVUDBOK 1 Svenska för åk 7–9

HUVUDBOK 2 Svenska för åk 7–9

Skrivstr och eckla ate ckla och att utve du skr att utv ur du skr och förb gier för skön m m O r. O tu r. r li h ättra en tteratu era tu hu h r. Om a hur du littera innehåll oc tterär tex t. r skönlitt ns innehåll och x t. tt utvec skriver text om tidnin r skön tegier fö ge tterär te en nyhe kla gens in ingens ra en skönli skr ift gier fö skönlitt Skrivstra n text om tidnin lysera en skönli skr ift n e t id a t r n t ts eh s se erär tex e a om e ra na mentera t. Att b r tikel. Att ana åll ochSkriv tra en text el. Att analy t argument t muntliga Att arg förbättra etsartikel. Att a untliga Att argu t erätta u lysera e förbät u m s. h ik m t A u y t e . n n e r d h s a n n a c u te e m s ch o de onsten n t n tifrån e ra bok. Sa iver an o ån ett Sagan tt manu ett ma nsten n nyhe .K gan och skriftligt. Att bok. Sag tta utifr mtid. Ko ar s. iver e ätta utifrån ma en bok. ch framtid ringar a k d fr ri rå Att berä tiskt bedöma en e ti t ch k s o m s k o ö a historia g r untliga t bedöm d ri d n e il ia ri e to r b ri k d b k is o s il t h t t k s t tt s k d berä is och a enA ord, bil ligt. A språk Levnadss sakpro t kritis år t språks h ljud. Levna rstå sakpro d och lj framtid. Kons ttandet. Vår t det. Vårt ch ljud. gt. At h ö rstå V li c f . fö u o s te t h p d a c e n d berättan med ord, bild o ch . v ön o o L il d a världen evnads tt berä sa n för sk ättan t läsa ord, b tta en. Att lä rategier för skö skönlitt . Att läsa och skildringar frå tta med ber erätta med världen. At ivstrategier ext om att berä av värld st r v m la ri o e k r fö e t t n d v b S x ra k a a o rstå sak t r. S te tur. Skri en Om att från olik litteratu prosate lika delarat olika delar litteratur. ättra en tsarti v- strate bättra yhetsar ti utv x och skön och förb e ön ch för från innehåll eckla och förb gier för skön ter och satexter utveckla u skriver en nyh tta och sk utveckla o skriver en n erätta r tt a e t m x li O t o tt ä r. rä rd tb sate hur du Om at lysera e ch hur du skri ttra en text om eratur. litteratu innehåll och hu t. Att be xt. At tt ve erär tex n skönli Att eratur. innehåll och nlitterär te krift ligt. A ns tterär te r en nyhetsar tidningens litt n skönlitt ntera skrift ligt. ö n s s tidninge e u k n a s. s ra r e e n A g se t e e ti tt ly liga be b in n e xt. Att a kel. Att t a a n a e n m r n rg a ig u e m id u tl u tt s rg t n u a m A m u g ly berätta e kel. s. Att det m tt ana nus. Att ar gan och det tid. Kons utifrån ana s en bok. Sagan ntera skriftlig tt ma nu bok. Sagan och kel. A tid. Kon ett ma t. och det Sa ma am utifrån e och fram adsski råks historia ma en muntlig Att kritiskt be ån ett ma en bok. toria och fr evnadsski ö a r d ri e if to b t t is u h n o ö döma a berätt v s L is ch fram e k d . h L b e rå kritisk . d s il d b u d k u sp t lj lj å o ch a ti ch ljud. t. Vårt kritisk t. Vår t sp r rd, bild och . Att läsa o t , bild och Levnad d. Konsten att ndet. Vår t sp läsa och rlden rättande o s de sskildri en a med ord v vä rlden. Att . b n d iv A e tt r ld a e r rä t tt k st rä t m v e S ä tt lä ä b ri a v r n a med o k a s r. ten att berätt ka delar av önlitteratu rd, ka delar skönlitteratur. S ch ratur. Skriv a och förstå sa gar från olika h t li t c o a o n å n fr la li d e k o k strateg t elar av o s eck ldringar xter och tveckla ier för s prosatexterTOMAS vä TOMAS t utvBERGSTEN er och ur ar från ochBERGSTEN kprosate eratur. Om att u MARIEllWEJRUM könlitte hur ldring kprosatext atur. Om at ehåll och h skönlitt förstå sa ratur. r a ehå och n litt s e n n e t ö in in å t t s s sk li n s r n e r n e fö g ö ö r g f in k ie n s in g d r n ti te ö m ra tid rf en text o rategie a en text om förbättra tr förbät

KONTAKT

SPR Å

KH A

N DB O KE

N Sv

enska Skr för åk 7–9 och ivstra teg f ö hur rbä ier skö du sk ttra e för sk n ö r Att nlitte iver e text nlitte r o bok argum är tex n nyh m tid ratur. e råk . Saga enter t. Att tsar t ninge Om at i n b s ord histo n och a skrif erätt kel. A s inne t utve tt a ckl , d au t r hå l b i e ig a i t av vär ld och och f mun t. At tifrån nalys ll och a lde skö e t t e ra ljud ram tliga t kri n e n t t Interaktiv bok Plus m Om litte . Att . Lev id. K berä iskt b anu n ra o tt lä n s e a Huvudbok 1 och 2 finns snart inneh tt utve tur. Skrsa och adsskilnsten atandet. döma e. d å V f c lys era ll och kla o iv- str örstå ringa t berä år t sp n c även som Interaktiv bok Plus. nus en r a t s h skö ur du h förb tegier akpro från o ta me e .A I de interaktiva böckerna fårrå n bok.tt argumnlitterä skrive ättra enför skösatextelika de d r en lar Sa ks rt nl ro en te du fler övningar till innehål­bild o historiagan och tera skext. Att nyhetsxt om titteratu ch c r i r rld en. h ljud och f det m iftlig berät ar tike dning . t let. Läs mer om de digitala r t u e rat . l ur. Att lä Levn amtid ntlig . Att k a utif . Att ns a a r s a Skr . ivs a och dsski Kons berät ritiskt ån ett na läromedlen i början av t ra l teg förstå dring ten at tande bedö ma a t ier m t katalogen. för sakpr r från berät . Vår t a skö osa t o s nlit tex lika d a med p t ter e atu er oMcAhRIE WlaEJrRUav ord, r. skö M vä Information inför Vt 2015 nlit te

– utvecklar förmågor i svenska! Serien kontakt har två huvudböcker som till­ sammans täcker hela det centrala innehållet i svenska åk 7–9 i Lgr11. Böckerna är skrivna för högstadieelever men har en stilren form och ett moget språk som gör att de med fördel även kan användas på grundläggande vuxenutbildningar. KONTAKT Huvudbok 1 och 2 Elevens huvudböcker i Kontakt innehåller material samlat kring tjugoåtta arbetsom­ råden, t ex Att analysera skönlitteratur. I arbetsområdet är allt inkluderat: aktivering av förförståelse, exempeltexter att utgå ifrån, elevuppgifter och slutuppgift. Böckerna medvetandegör eleverna om vilka förmågor de tränar på och varje arbetsområde avslutas med att eleverna använder allt de lärt sig. Det blir tydigt för eleverna vilka kunskaper de ska utveckla och hur detta ska ske. KONTAKT Introboken När man som lärare tar emot en ny elev vet man oftast inte var denne befinner sig kunskapsmässigt. Kontakt introboken är då ett material som man snabbt kan sätta i händerna på eleverna så att de kan repetera kunskaper på mellanstadienivå, introduceras för ämnet svenska så att de kommer i gång och börjar arbeta. Förklarande text och övningar blandas och varje elev kan arbeta med boken självgå­ ende och i sin egen takt.

KONTAKT Språkhandboken Kontakt Språkhandboken är en praktisk handbok i svenska för åk 7–9. Innehållet fokuserar på språkets form och struktur och berör språklig korrekthet, språklig variation och anpassning, språklig medvetenhet och språkliga strukturer. Du kan använda Kontakt Språkhandboken fristående från Huvudböckerna, mellan arbetsområdena eller för att fördjupa och stärka färdigheter du vill att klassen tränar mer på.

NYHET

• Moget språk & bildspråk • Utvecklar förmågor • Lgr 11

Författare: Tomas Bergsten, Marie Wejrum Kontakt Kontakt Introboken

27-43525-4

96 s

68:-

Kontakt Huvudbok 1

27-43434-9

248 s

236:-

Kontakt Huvudbok 1 Interaktiv Plus

Utk ht 2014

27-43601-5

12 mån

Kontakt Huvudbok 1 Lärarhandledning Interaktiv Plus

27-43602-2

36 mån

755:-

Kontakt Huvudbok 2

27-43435-6

248 s

236:-

Kontakt Huvudbok 2 Interaktiv Plus

27-43603-9

12 mån

Utk vt 2015

Kontakt Huvudbok 2 Lärarhandledning Interaktiv Plus

27-43604-6 36 mån

755:-

Kontakt Språkhandboken Utk Vt 2015

27-43526-1

148:-

160 s

Priser ör interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

13

NoK_VUX-kat_2014.indd 13

2014-05-09 01.56


SVA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Nya Mål 3 Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå. Läroboken innehåller obearbetade skön­ litterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ord­ kunskap och fördjupning. Samtliga texter finns inlästa och cd­boxen innehåller tre skivor.

• Obearbetade texter med uppgifter • Läsförståelse • Möjlighet till fördjupning

Författare: Harriet Risérus, Åke Sandahl, Sune Stjärnlöf, Margareta Lindström, Gunilla Serin Nya mål 3 Lärobok

27-50589-6

Cd-box (3 cd)

27-88360-4

320 s

253:992:-

Övningsbok

27-50590-2

176 s

163:-

Facit till övningsbok

27-50596-4

16 s

59:-

Uttalsboken Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och av den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar.

Ordböcker En guldgruva för alla som vill lära sig svenska! Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck är mycket uppskattad av både lärare och elever tack vare det enkla och vardagsnära språket i förklaringarna. Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok är en utökad version som omfattar 50 000 ord och uttryck.

• Ger en god grund till svenskt uttal

Författare: Håkan Rosenqvist Uttalsboken Uttalsboken med cd (mp3)

27-40645-2

96 s

Uttalsboken Digitalbok ljud 27-42789-1

215:108:-

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius Natur och Kulturs Svenska Ordböcker Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7 1280 s

403:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

27-50454-7 1248 s

428:-

Ordböcker till/från främmande språk Engelsk ordbok

27-71515-8

768 s

162:-

Engelsk ordbok övningsbok

27-71516-5

40 s

385:-

Fransk ordbok

27-71358-1

984 s

198:-

Tysk ordbok

27-71359-8 1008 s

198:-

Du har väl inte missat vår läromedelskatalog för SFI/SVA?

14

NoK_VUX-kat_2014.indd 14

2014-05-09 01.56


SVA FĂ–R GRUNDLĂ„GGANDE VUXENUTBILDNING

SVENSK GRAMMATIK PĂ… ALBANSKA

Đ? ĎƒÎżĎ…nδΚκΎ ÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽ ĎƒĎ„Îą ξΝΝΡνΚκΏ Î´ÎšÎąĎ†Î­Ď ÎľÎš ιπó τΚς κοΚνές ÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚, γΚιτί δξίχνξΚ Ď€Ď ÎżÎżÎ´ÎľĎ…Ď„ÎšÎşÎŹ κιΚ ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎˇÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŹ Ď€oΚι ξίνιΚ Ρ δοΟΎ τΡϚ ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎąĎš. Î‘ĐşĎŒÎźÎą ένι ĎƒÎˇÎźÎąÎ˝Ď„ÎšĐşĎŒ ĎƒĎ„ÎżÎšĎ‡ÎľÎŻÎż ξίνιΚ πως οΚ ÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšĐşÎ­Ď‚ ÎżĎ ÎżÎťÎżÎłÎŻÎľĎ‚ ÎľĎ ÎźÎˇÎ˝ÎľĎ?οντιΚ Ď€ÎľĎ ÎšÎťÎˇĎ€Ď„ÎšĐşÎŹ Ď€Ď ÎżĎ„ÎżĎ? xĎ ÎˇĎƒÎšÎźÎżĎ€ÎżÎšÎˇÎ¸ÎżĎ?ν. Η ÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽ κιΝĎ?πτξΚ Ď„Îą ξΞΎς Ď†ÎąÎšÎ˝ĎŒÎźÎľÎ˝Îą: • Ď„Îż ĎƒĎ‡ÎˇÎźÎąĎ„ÎšĎƒÎźĎŒ των Ď€Ď ÎżĎ„ÎŹĎƒÎľĎ‰Î˝ • τΡν ĐşÎťÎŻĎƒÎˇ των ΝέΞξων • τΡν Ď€Ď ÎżĎ†ÎżĎ ÎŹ κιΚ τΡν ÎżĎ Î¸ÎżÎłĎ ÎąĎ†ÎŻÎą • Ď€ÎąĎ ÎąÎ´ÎľÎŻÎłÎźÎąĎ„Îą γΚι Ď„Îż πως ξίνιΚ ĎƒĎ…ĎƒĎ„ÎˇÎźÎąĎ„ÎżĎ€ÎżÎšÎˇÎźÎ­Î˝Îż Ď„Îż ÎťÎľÎžÎšÎťĎŒÎłÎšÎż Η ÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšÎşÎŽ ιποτξΝξί ĎƒĎ…ÎźĎ€ÎťÎŽĎ Ď‰ÎźÎą του δΚδικτΚκοĎ? υΝΚκοĎ? MĂĽl, ιΝΝι ÎźĎ€ÎżĎ ÎľÎŻ νι xĎ ÎˇĎƒÎšÎźÎżĎ€ÎżÎšÎˇÎ¸ÎľÎŻ κιΚ ÎąÎ˝ÎľÎžÎŹĎ Ď„ÎˇĎ„Îą. ΕίνιΚ ΟΚι ÎąĎ€ĎŒ τΚς ÎłĎ ÎąÎźÎźÎąĎ„ÎšÎşÎ­Ď‚ που έxουν ĎƒĎ…ÎłÎłĎ ÎąĎ†ÎľÎŻ ĎƒÎľ ÎłÎťĎŽĎƒĎƒÎľĎ‚ που ΟΚΝοĎ?ντιΚ ÎąĎ€ĎŒ ποΝΝοĎ?Ď‚ ÎźÎľĎ„ÎąÎ˝ÎŹĎƒĎ„ÎľĎ‚ ĎƒĎ„Îˇ Σουδίι.

SVENSK GRAMMATIK PĂ… GREKISKA

A CONCISE SWEDISH GRAMMAR • SVENSK GRAMMATIK PÅ ENGELSKA

GRAMATIKA SUEDEZE NРSHOIP ¸

Ă…ke Viberg • Kerstin Ballardini • Sune StjärnlĂśf Ă–versättning Ann-Margret Mellberg ÎŁÎ&#x;ÎĽâˆ†Î™ÎšÎ— Î“ÎĄÎ‘ÎœÎœÎ‘Î¤Î™ÎšÎ— • SVENSK GRAMMATIK PĂ… GREKISKA

Svensk grammatik pü grekiska skiljer sig frün vanliga grammatikor genom att den steg fÜr steg visar hur sprüket är uppbyggt och pü sü sätt har en inbyggd inlärningsgüng. Ett annat genomgüende drag är att grundläggande grammatiska termer kort fÜrklaras innan de används. Grammatiken täcker fÜljande omrüden: • satsens byggnad • ordens bÜjning • uttal och stavning • exempel pü hur ordfÜrrüdet är uppbyggt Grammatiken är tänkt som ett komplement till nybÜrjarläromedlet Mül men kan ocksü användas fristüende. Den ingür i en serie med svenska grammatikor pü sprük som talas av münga invandrare i Sverige.

ISBN 978-91-27-50252-9

9 789127 502529

ÎŁÎ&#x;ÎĽÎ—âˆ†Î™ÎšÎ— Î“ÎĄÎ‘ÎœÎœÎ‘Î¤Î™ÎšÎ— SVENSK GRAMMATIK PĂ… GREKISKA

ISBN 978-91-27-50143-0

ISBN 978-91-27-50147-8

9 789127 501430

9 789127 501478

Nytt omslag.indd 1

2011-09-20 16:39:59

Gramatica limbii suedeze se deosebește de gramaticile tradiționale prin aceea cǎ, arǎtÎnd in mod gradat cum este construitǎ limba suedezǎ, dezvoltǎ un sistem de Învǎțare progresivǎ. O altǎ trǎsǎturǎ caracteristicǎ a cǎrții este aceea cǎ termenii gramaticali de bazǎ sÎnt explicați pe scurt Înainte de a fi folosiți. Gramatica de fața acoperǎ urmǎtoarele domenii: • construcția propozițiilor • exiunea cuvintelor • pronunțare și ortografie • elemente de vocabular și construcția cuvintelor

SVENSK GRAMMATIK PĂ… RUMĂ„NSKA

Åke Viberg • Kerstin Ballardini • Sune StjärnlÜf Översättning Tudor Boros Granskning och bearbetning Felicia och Petru Mircea Iliescu GRAMATICA LIMBII SUEDEZE • SVENSK GRAMMATIK PÅ RUMÄNSKA

GRAMATICA LIMBII SUEDEZE

Đ“PAMMATĐ˜KA ШBEĐ”CKOĐ“O ĐŻ3ĐŹIKA

SVENSK GRAMMATIK PĂ… RUMĂ„NSKA

SVENSK GRAMMATIK PĂ… RYSKA

Gramatica limbii suedeze este conceputǎ ca un complement la manualul pentru Începǎtori Mül, dar poate fi folositǎ și independent de acesta. Ea face parte dintr-o serie de gramatici suedeze publicate În limbile vorbite de diferite grupuri de imigranți din Suedia. Svensk grammatik pü rumänska skiljer sig frün vanliga grammatikor genom att den steg fÜr steg visar hur sprüket är uppbyggt och pü sü sätt har en inbyggd inlärningsgüng. Ett annat genomgüende drag är att grundläggande grammatiska termer kort fÜrklaras innan de används. Grammatiken täcker fÜljande omrüden: • satsens byggnad • ordens bÜjning • uttal och stavning • exempel pü hur ordfÜrrüdet är uppbyggt Grammatiken är tänkt som ett komplement till nybÜrjarläromedlet Mül men kan ocksü användas fristüende. Den ingür i en serie med svenska grammatikor pü sprük som talas av münga invandrare i Sverige.

• Övningar direkt i boken • Grammatik pü 17 sprük! • Grundläggande fÜrklaringar av svensk grammatik

ISBN 978-91-27-50148-5

9 789127 501485

Omslag.indd 1-3

Omsl somaliska:Omsl somaliska

10-02-11

14.01

2012-08-22 09:11

Sida 1

Naxwaha iswiidhishka ee buuggan wuxuu uga duwan yahay buuggaagta kale ee naxwaha caadiga ah ku qoran, isagoo tallaabo tallaabo u sharxaya sida afka loo dhiso, taasoo kuu noqonaysa tababbar waxbarasho oo horumar leh. Intaa waxaa dheer oo sharraxaad gaaban laga bixinayaa ereyada asaasiga ah ee naxwaha ka hor intaan la isticmaalin ereyada. Buuggan naxwaha wuxuu sharraxaad ka bixinayaa:

• sida loo dhiso weerta • isrogroga ereyda • dhawaaqa iyo hingaadda • tusaalooyin ku saabsan sida loo dhiso ereyo cusub Waxaa buuggan loogu talagalay inuu kabo ama dhammaystir u noqdo dadka bilowga ah ee barta buugga Mül, ha yeeshee, waa loo baran karaa si madaxbannaan. Buuggan waa mid ka mid ah buuggaag taxane ah ee naxwaha af-iswiidhishka oo loo turjumay afaf badan ooy ku hadlaan dadka soo galootiga ah ee deggen iswiidhan. Svensk grammatik pü somaliska skiljer sig frün vanliga grammatikor genom att den steg fÜr steg visar hur sprüket är uppbyggt och pü sü sätt har en inbyggd inlärningsgüng. Ett annat genomgüende drag är att grundläggande grammatiska termer kort fÜrklaras innan de används. Grammatiken täcker fÜljande omrüden:

• satsens byggnad • ordens bÜjning • uttal och stavning • exempel pü hur ordfÜrrüdet är uppbyggt Grammatiken är tänkt som ett komplement till nybÜrjarläromedlet Mül men kan ocksü användas fristüende. Den ingür i en serie med svenska grammatikor pü sprük som talas av münga invandrare i Sverige.

SVENSK GRAMMATIK PĂ… SVENSKA

NAXWAHA ISWIIDHISHKA OO KU QORAN AF-SOOMAALI SVENSK GRAMMATIK PĂ… SOMALISKA

NAXWAHA ISWIIDHISHKA OO KU QORAN AF-SOOMAALI . SVENSK GRAMMATIK PĂ… SOMALISKA

Åke Viberg . Kerstin Ballardini . Sune StjärnlÜf Översättning Soyan Abdigani och Abdi Ismail Mohamed Granskning Warsame Yassin Osman och Adam Ali

MĂĽlgrammatiken

SVENSK GRAMMATIK PĂ… SOMALISKA

*4#/ FÜrfattare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune StjärnlÜf

27-50266-6

184 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ arabiska

27-50147-8

224 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ arabiska Digitalbok

27-42767-9

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ engelska

27-50252-9

160 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ engelska Digitalbok

27-42768-6

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ ďŹ nska

27-50256-7

152 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ ďŹ nska Digitalbok

27-42763-1

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ franska

27-50251-2

176 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ franska Digitalbok

27-42764-8

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ grekiska (p-o-d)

225:-

ISBN 978-91-27-50149-2

9 789127 501492

 

Omslag.indd 1

2011-11-07 16.01

• SVENSK GRAMMATIK PÅ TIGRINSKA

SVENSK GRAMMATIK PĂ… TYSKA ISBN 978-91-27-50267-3

ISBN 978-91-27-50249-9

ISBN 91-27-50260-4

9 789127 502673

9 789127 502499

Tiginska_Omslag.indd 1

Svensk grammatik pĂĽ albanska

2011-10-17 11.08

Tyska omslag gulare.indd 1-3

2013-01-18 12.22

Mülgrammatiken Svensk grammatik pü 17 sprük! Den populära Mülgrammatiken är en svensk grammatika som finns bearbetad och Üversatt till ett ertal sprük. Mülgrammatiken visar steg fÜr steg hur svenska sprüket är uppbyggt och täcker de viktigaste reglerna när det gäller satsens byggnad, ordens bÜjning samt uttal och stavning. Alla grammatiska termer fÜrklaras fÜrsta güngen de används. Den svenska versionen av Mülgrammatiken, som är avsedd fÜr läraren, fÜrklarar hur ver­ sionerna pü olika sprük skiljer sig frün varandra. Det gÜr det lättare att fÜrstü bakgrunden till de svürigheter elever med olika modersmül har. DigitalbÜcker Mülgrammatiken finns även som digitalbok fÜr era sprük. Digitalboken har sÜkbart innehüll, anteckningsmÜjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion.

27-50143-0

180 s

Svensk grammatik pĂĽ grekiska Digitalbok

27-42941-3

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ persiska

27-50243-7

256 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ persiska Digitalbok

27-42765-5

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ polska

27-50245-1

160 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ polska Digitalbok

27-42760-0

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pü rumänska (p-o-d)

225:-

27-50148-5

184 s

Svensk grammatik pü rumänska Digitalbok

27-42844-7

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ ryska

27-50264-2

192 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ serbokroatiska

27-50145-4

160 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ serbokroatiska Digitalbok 27-42762-4

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ somaliska

27-50258-1

184 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ spanska

225:-

27-50255-0

168 s

Svensk grammatik pĂĽ spanska Digitalbok

27-42757-0

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ svenska

27-50149-2

184 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ svenska Digitalbok

27-42758-7

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pü thailändska 27-50267-3

256 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ tigrinska

27-50260-4

200 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ turkiska

27-50247-5

172 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ turkiska Digitalbok

27-42754-9

6 mĂĽn

113:-

Svensk grammatik pĂĽ tyska

27-50249-9

180 s

225:-

Svensk grammatik pĂĽ tyska Digitalbok

27-42755-6

6 mĂĽn

113:-

15

NoK_VUX-kat_2014.indd 15

2014-05-09 01.57


SVA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

NYHET

– Den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande. Reviderad för ännu mer aktivitet Nya reviderade Rivstart har ett uppdaterat innehåll och en tydligare struktur. Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kom­ munikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Rivstart innehåller nivåerna A1­C1 där nivå B1+B2 med fördel kan användas på SVA grundläggande vuxen­ utbildning. För självstudier Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapit­ len och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardags­ kommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. På läromedlets webbsida hittar såväl du som dina elever extramaterial som webbövningar, text­ och övningsbokens facit, hörövningstester, framstegstester med facit, övningsdialoger samt verblista. Dess­ utom finns ordlistor på engelska och tyska. Inloggningskod för extramaterial samt inlästa ljudfiler hittar du på omslagets insida. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Lärarhandledning I Rivstarts lärarhandledning finns råd och tips för arbetet med böckerna samt en mängd kopieringsunderlag och tester där eleven själv kan se sin språkutveckling. I lärarhand­ ledningarna hittar du även manus till varje kapitels hörövningar. Cd­skiva med mp3 filer till alla texter och hörövningar ingår.

16

NoK_VUX-kat_2014.indd 16

2014-05-09 01.57


SVA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Rivstart som Interaktiv bok Bas Rivstart finns nu även som Interaktiv bok Bas! Här ingår, förutom själva boken i digital form, funktioner som inspelad uppläsning av hela boken, en mängd varierade interaktiva webb­ och hörövningar, möjlighet att bok­ märka, markera, söka, förstora och anteckna samt kopieringsunderlag och extramaterial. Passar extra bra för elever som studerar mycket på egen hand eller för grupper av elever med varierande kunskapsnivåer. Läs mer om Natur & Kulturs interaktiva böcker i början av katalogen.

• Roligt & varierat • Snabb inlärning • Uppmuntrar till kommunikation • Nu fl er övningar • Interaktiv bok Plus

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart (2:a uppl) A1+A2 Textbok inkl. ljudfiler 27-43420-2 A1+A2 Textbok Interaktiv Bas (utk ht-14)

27-43615-2

240s

277:-

6 mån

208:-

A1+A2 Textbok Interaktiv Bas (utk ht-14)

27-43845-3 12 mån

277:-

A1+A2 Övningsbok

27-43421-9

182:-

A1+A2 Lärarhandledning (inkl. cd)

27-43422-6

345:-

A1+A2 Elev-cd

27-43828-6

130:-

B1+B2 Textbok inkl. ljudfiler (utk ht-14)

27-43423-3

277:-

B1+B2 Textbok Interaktiv Bas (utk ht-14)

27-43616-9

B1+B2 Textbok Interaktiv Bas (utk ht-14)

27-43846-0 12 mån

B1+B2 Övningsbok (utk ht-14) 27-43424-0 B1+B2 Lärarhandledning (utk ht-14)

192 s

6 mån

192 s

27-43425-7

208:277:182 :345 :-

B2+/C1 Textbok (utk vt-15) Rivstart (1:a uppl) A1+A2 Textbok med cd (mp3) 27-66685-6

240 s

277:-

A1+A2 Textbok Digitalbok

27-42498-2 12 mån

277:-

A1+A2 Övningsbok

27-66686-3

182:-

A1+A2 Övningsbok Digitalbok

27-42666-5 12 mån

182:-

A1+A2 Lärarhandledning

27-66683-2

170 s

623:-

B1+B2 Textbok med cd (mp3) 27-66687-0

240 s

277:-

160 s

B1+B2 Textbok Digitalbok

27-42499-9 12 mån

277:-

B1+B2 Övningsbok

27-66688-7

182:-

B1+B2 Övningsbok Digitalbok

27-42668-9 12 mån

182:-

B1+B2 Lärarhandledning

27-66684-9

623:-

160 s

120 s

17

NoK_VUX-kat_2014.indd 17

2014-05-09 01.57


SVA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING & YRKESINRIKTNINGAR

Rivstart Yrkesliv

Språkliga verktygsrutor för muntlig interaktion.

Diskussionsövningar med stödfraser.

Texter om kulturella företeelser/ koder på en arbetsplats.

Språkutvecklande skrivuppgifter.

– fungerande svenska på jobbet! Språklig och kulturell kompetens Målgruppen är personer som redan jobbar i Sverige men som inte har börjat använda svenska på arbetet och personer som är på väg ut i det svenska arbetslivet. Boken innehåller texter och övningar med fokus på det språk och den kulturella kompetens man behöver för ett yrkesliv i Sverige. Nivån är B1 och uppåt enligt den gemen­ samma europeiska referensramen för språk eller motsvarande kurs D i sfi. Innehåll Boken innehåller integrerade övningar som tränar eleven i att läsa, skriva, tala och förstå.

De många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket och tips och träningsuppgifter ges för tänkbara situationer där muntlig färdighet krävs. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet. Hörövningarna och bokens texter är inlästa med naturligt talad svenska och för att under­ lätta självständigt arbete finns en elev­cd med mp3­filer där alla texter och hörövningar finns inspelade. En minigrammatik baktill i boken ger en översikt över den grammatik eleverna behöver. Facit ligger längst bak i boken. Manus till hörövningarna ligger på www.nok.se/laromedel

• Svensk arbetskultur • Svenska för arbetslivet • Kommunikativa övningar

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm Rivstart Yrkesliv Lärobok (allt-i-ett bok) med cd (mp3)

27-42571-2

128 s

162:-

Yrkessvenska i äldreomsorgen Boken är i första hand tänkt för elever som vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor har stor nytta av boken. På Ljungbackens vård­ och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Eleverna tränar omvårdnads­

kunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras­ och ordför­ råd. Genom både muntliga och skriftliga övningar förbereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården. I denna reviderade upplaga finns ett ökat fokus kring de äldres välbefinnande och inte­ gritet. Varje kapitel innehåller flera ordlistor med tillhörande förklaringar.

• Intressanta fallbeskrivningar • Ger yrkesspecifi kt ordförråd

Författare: Märta Johansson Yrkessvenska I äldreomsorgen (2 uppl) Lärobok

27-42838-6

112 s

152:-

18

NoK_VUX-kat_2014.indd 18

2014-05-09 01.58


SVA FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING & YRKESINRIKTNINGAR

Framåt yrkesinriktade böcker Uppmuntra elevernas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.

Bakom ratten – Att arbeta med transport

Vinklar och rör – Att arbeta med teknik

Huvudpersonerna i boken berättar om sitt arbete som chaufför: de kör taxi, lastbil, buss och tunnelbana. Eleverna får både lära känna deras vardag och höra om mer ovanliga händelser. Boken tar också upp grundläggande svenska trafikregler.

Fyra högaktuella tekniska områden presenteras i boken: VVS, sopor och avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna får möta en VVS­företagare, en chef på ett renhållningsföretag, en maskin­ tekniker på Stockholm Vatten och ett skydds­ ombud på IF Metall.

Hos Karlssons – Att arbeta på restaurang och i storkök Eleverna får bekanta sig med Stig och hans anställda i restaurangen Karlssons. Boken beskriver en arbetsdag från morgon till sen kväll och hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.

Digitalböcker Framåt yrkesinriktade böcker finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoom­ funktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud.

Förskolan Liljan – Att arbeta inom barnomsorg Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Harrys hörna – Att arbeta inom handel Här får eleverna bekanta sig med Harry och hans sex anställda i mataffären Harrys hörna. Texterna behandlar vardagliga situationer i en svensk mataffär, men också hur man söker jobb och hur det är att ha eget företag.

Idas arbetsvecka – Att arbeta inom vård och omsorg Ida arbetar i hemtjänsten och vi får följa hennes och kollegernas skiftande arbetsuppgifter under en vecka. Texterna behandlar vardagliga situa­ tioner inom vård och omsorg, men också hur man söker jobb. Ordförrådet och övningarna spänner över hela vårdområdet.

• God inblick i olika branscher & jobb • Yrkessvenska & arbetskultur

Författare: Märta Johansson, Torbjörn Hansen, Helene Österlund, Gunnel Bergström Framåt Yrkesinriktade böcker Bakom ratten - Att arbeta med transport

27-72324-5

64 s

102:-

Bakom ratten Digitalbok

27-42589-7 6 mån

50:-

Hos Karlssons - Att arbeta på restaurang och i storkök

27-72326-9

64 s

102:-

Hos Karlssons Digitalbok

27-42592-7 6 mån

50:-

Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg

27-72322-1

80 s

102:-

Förskolan Liljan Digitalbok

27-42590-3 6 mån

50:-

Harrys hörna - Att arbeta inom handel

27-72323-8

80 s

102:-

Harrys hörna Digitalbok

27-42591-0 6 mån

50:-

Idas arbetsvecka - Att arbeta inom vård och omsorg

27-72320-7

64 s

102:-

Idas arbetsvecka Digitalbok

27-42594-1 6 mån

50:-

Vinklar och rör - Att arbeta med teknik

27-72325-2

80 s

102:-

Vinklar och rör Digitalbok

27-42593-4 6 mån

50:-

19

NoK_VUX-kat_2014.indd 19

2014-05-09 01.58


OM INTERAKTIVA SPRÅKLÄROMEDEL

Interaktiva språkläromedel NYHET

Till våra läromedel i moderna språk och engelska har vi utvecklat interaktiva böcker – Bas och Plus – med en mängd användbara och pedagogiska funktioner. De interaktiva böckerna är välstrukturerade och har ”lärobokskänsla”, för att underlätta både läsning och arbete.

Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen

Funktionerna i den interaktiva boken • Läs och lyssna på boken. • Fungerar även offline. • Markera, sök och anteckna. • Ta del av interaktiva tillägg som film, webbövningar, hörövningar och kopieringsunderlag för utskrift.

Interaktiv bok Bas I den interaktiva Bas­boken får du de nödvändigaste verktygen och funktionerna samt all text inläst med naturligt tal. Interaktiv bok Plus I den interaktiva Plus­boken finns dessutom lättnavigerade webbövningar där eleverna kan öva på ord, fraser och grammatik med direkt respons, om och om igen. Se exem­ pel på webbövningar på nästa sida. Interaktiv lärarhandledning I de interaktiva lärarhandledningarna finns samma funk­ tioner som i de interaktiva elevböckerna samt lärarhand­ ledning direkt kopplad till en viss sida i boken. Här finns även en testsektion.

20

NoK_VUX-kat_2014.indd 20

2014-05-09 01.58


OM INTERAKTIVA SPRÅKLÄROMEDEL

Interaktiva webbövningar Webbövningarna följer bokens indelning, och eleverna väljer i menyn eller på startsidan vilket kapitel de vill jobba med. Efter varje övning finns möjlighet att göra om de uppgifter man inte klarade på första försöket. Man kan också välja att göra övningarna som test. Caminando 1 webbövningar

Unidad 1

1b América del Sur

Uttal

Spela in dig själv

Meny

Spela in dig själv

Övning

Lyssna på ljudet och spela sedan in dig själv med hjälp av inspelaren.

Latinamerikansk spanska

Sida

Europeisk spanska

◄ 1 2 3 4 5 ► 5/6 ◄ • • • • • ► 2/7

Inspelaren

3:30/5:00

Uttalsträning – Eleven kan öva på sitt uttal genom att spela in sig själv och sedan lyssna på resultatet.

1:55/3:10

1:55/3:10

América del Sur es un continente grande. En el

América del Sur es un continente grande. En el

sur, en la Tierra del Fuego, hace bastante frío,

sur, en la Tierra del Fuego, hace bastante frío,

pero en el norte, en el Caribe, hace mucho calor.

pero en el norte, en el Caribe, hace mucho calor.

En nueve países hablan español: Argentina,

En nueve países hablan español: Argentina,

Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,

Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,

Colombia y Venezuela.

Colombia y Venezuela.

Ledtråd

Föregående sida

Facit

3:30/5:00

Börja om

Rätta

Nästa sida

Åsas skiss 9.indd 49

2012-12-19 14.40

Caminando 4 webbövningar

Unidad 2

2b Una Sueca en Madrid

Träna på glosor

Para ihop glosor

Meny

Para ihop glosor

Övning

Para ihop rätt alternativ.

Sida

fluido ................................................................

Du är klar med övningen!

ya que .............................................................

Vad vill du göra nu? Välj ett av alternativen nedan.

referirse a .......................................................

Jag vill... på första försöket.

el permiso de maternidad ..........................

göra om övningen från början

la subvención .................................................

gå vidare till nästa övning.

Starta test

Övning – I övningsläge får eleven tre försök på varje fråga, sedan visas facit. Frågor med fel svar kan eleven välja att göra om.

göra om de uppgifter jag inte klarade

la facilidad ......................................................

Föregående sida

◄ 1 2 3 4 5 ► 5/6 ◄ • • • • • ► 5/5

Ledtråd

Facit

Börja om

Försök 3 av 3

Rätta

Nästa sida

Åsas skiss 9.indd 46

Mål 1 webbövningar

2012-12-19 14.40

Kapitel 1

Vad heter du?

Meny

Dina resultat för Vad heter du? Exportera till PDF

Du fick 12 av 59 rätt (20%) Du behärskar en del av uppgifterna. Gör uppgifterna en gång till så kommer ditt resultat att förbättras.

Antal rätt

Andel %

Ord och begreppsträning

0 / 13

0%

Alfabetet

3/3

100%

Hur stavas det?

3/6

50%

Jag heter Jonas

5 / 15

33%

Hej!

0/1

0%

Världskarta

1/5

20%

I skolan

0/4

0%

Upp en nivå Åsas skiss 9.indd 48

Dina fel

Tidigare testresultat

Gör om testet

Test – I testläge får eleven ett försök på varje fråga och inga ledtrådar. Efter ett test får man se sitt re­ sultat och kan gå tillbaka och titta på sina felaktiga svar. Man kan även spara resultaten som pdf och skicka till sin lärare.

Nästa moment 2012-12-19 14.40

21

NoK_VUX-kat_2014.indd 21

2014-05-09 01.58


ENGELSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

English for a g ECHO är det heltäckande läromedlet i engelska som kombinerar genrepedagogik med skönlitteratur och globala perspektiv med digital teknik. Hör du till dem som skapar ditt eget under visningsmaterial? Men som gärna skulle använda ett bra läromedel, om det fanns något? Med Echo kan du och dina elever säga goodbye till lösbladssystem och hello till ett läromedel som fokuserar på förmågorna i Engelska 5 och 6, och på elevernas utveckling till tänkande och analyserande individer.

Echo För kreativ och individanpassad undervisning!

22

NoK_VUX-kat_2014.indd 22

2014-05-09 01.58


ENGELSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

a global generation. In a digital age. Engelska 5 och 6. För studieförberedande och yrkesprogram.

Fakta och fiktion Echo ger dig fakta och fiktion inom angelägna ämnen. Med fokus på förmågorna och med tydliga målbeskrivningar enligt Gy 2011. Echo består av Main Issues och Short Stories – två böcker som med fördel används parallellt. Main Issues är huvudboken, med fokus på hur vi lever i dag, i Sverige och i världen: vuxna och autentiska situationer, men specialskrivna texter av hög kvalité. Principen i Main Issues är ”testa som du övar”: den texttyp eleverna läst är också den de sedan ska producera. Short Stories bjuder på utvalda noveller från hela den engelskspråkiga världen. I Short Stories 6 finns även texter som representerar olika tidsepoker. Varje novell i Short Stories har en naturlig tematisk koppling till ett kapitel i Main Issues. På så vis kan du jobba med skönlitterära texter på ett naturligt och intressant sätt.

Interaktiva elevböcker

Interaktiv lärarhandledning

Main Issues och Short Stories finns som Interaktiv bok Plus där all text är inläst med naturligt tal. Boken innehåller även hör­ övningar, facit till bokens uppgifter samt webbaserad ord­ grammatik­ och ling­ vistikträning.

Den interaktiva lärarhandledningen innehåller både Main Issues och Short Stories samt ljudfiler, hörövningar, facit till bokens uppgifter, extra arbetsblad, bedömningsmatriser och metodiska tips. Videoklippen, med autentiska diskussioner och intervjuer med ungdomar, som hör till varje tema i Echo 5, ger dina elever verklighetsnära hörförståelseträning. Ett smidigt hands­on­material som du också kan använda via projektor vid genomgångar. Dessutom finns en provbank som testar alla färdigheter!

Funktionerna i den interaktiva boken • Läs och lyssna på boken (inläst med naturligt tal). • Markera, sök, anteckna och spara. • Ta del av interaktiva tillägg som filmklipp, webbövningar och autentiska hörövningar. Läs mer om digitala läromedel på katalogens inledande sidor.

I den interaktiva lärarhandledningen för Echo ingår båda elevböckerna. Handledningstexten är direkt kopplad till respektive sida i boken. Även en provbank ingår.

23

NoK_VUX-kat_2014.indd 23

2014-05-09 01.58


ENGELSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Echo 5 och 6 För studieförberedande och yrkesprogram.

Main Issues 5 och 6

Main Issues Vocational

Main Issues fokuserar på förmågorna såväl som på elevernas utveckling till tänkande och analyserande människor. I Main Issues 5 finns engagerande teman som Global Tou­ rism, Bullying och Dreams and Role Models. I Main Issues 6 kan du jobba med t.ex. War and Armed Conflicts, Job Applications och Gender Issues. NYHET! Facit, ljudfiler, hörövningar och webbövningar ingår – dem når du enkelt på webben.

Main Issues Vocational är ett basläromedel som riktar sig till Engelska 5 för yrkespro­ gram. Använd det gärna tillsammans med novellsamlingen Short Stories 5 för att få maximalt undervisningsstöd. Main Issues Vocational innehåller alla Echos kännetecken, med autentiskt, hög­ kvalitativt material kopplat till Gy 2011. Main Issues Vocational lägger dessutom extra vikt vid följande: • Teman med extra arbetslivsfokus, både på ett globalt och personligt plan. Exempel är Job Seeking och The Road to Success. • Varje tema erbjuder texter av olika längd och svårighetsgrad för större möjlighet till individualisering och flexibilitet. • Metodisk läsförståelseträning och grundläggande lingvistikövningar. • Extra tydlig tal­ och skrivträning som liknar uppgifterna i de nationella proven. • Examinationsuppgifterna är synliga för eleven och de förklaras ingående och steg för steg med fokus på målen. • Checklistor och viktiga ord och fraser finns till varje examinationsuppgift. • I den interaktiva boken finns uppgifter för programinfärgning.

Reception Varje text i Main Issues tillhör en tydlig text­ typ: debattartikel, broschyr, intervju, formellt brev etc. Eleverna får därmed en värdefull provkarta över olika genrer. Texterna är av hög kvalitet och speglar flera engelsk­ talande länder och sammanhang, ofta från nya vinklar. I Main Issues 6 hittar du även Facts & Figures – korta faktatexter som stöttar elevernas egen research och tränar dem i kritiskt tänkande. Produktion och interaktion Uppgifterna har ett tydligt färdighetsfokus. De ger läsförståelseträning, praktiska ord­ och lingvistikkunskaper samt välstrukturerad tal­ och skrivträning. Examinationsuppgifterna är utformade så att den texttyp som eleverna läst fungerar som en modell för den egna produktionen. Resources och Grammar I avsnittet Resources finns riktlinjer för bokens alla text­ och taltyper samt strategier för källkritik, kamratrespons och text­ bearbetning. Avsnittet Grammar innehåller viktiga fokusområden för respektive kurs med exempel från texterna. Fördjupad ord­, lingvistik­ och grammatikträning finns i den interaktiva boken. Main Issues ger dig fakta. I Main Issues arbetar ni med angelägna ämnen och tydliga genrer.

24

NoK_VUX-kat_2014.indd 24

2014-05-09 01.59


ENGELSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Författarna Författaren till Main Issues 5 och 6, Kevin Frato är gymnasielärare, journalist, översättare och skönlitterär författare. Han undervisar också på skrivarkurser.

Författaren till Short Stories 5 och 6, Alastair Henry, är gymnasielärare och universitetslektor i ämnesdidaktik vid Högskolan Väst.

Författaren till Short Stories 6, Åke Persson, är gymnasielärare och docent i engelska vid Högskolan Väst.

Författarna till Echo Vocational, Marie Kabala-Rejment och Bodil Jonsson arbetar som gymnasielärare på Rudbeck gymnasium i Sollentuna.

Short Stories 5 och 6 Short Stories är Echos skönlitterära del och innehåller utvalda och läsvärda noveller från hela den engelskspråkiga världen. Texterna rör ämnen som fördomar, sexualitet, krig och sociala konventioner. Eleverna arbetar med innehåll, språk och litterära begrepp kopplade till texterna. I Short Stories 6 knyts varje novell dessutom samman med äldre prosatexter, dikter och pjäser av kända författare som Wilde, Shakespeare och Austen. Eleverna

får därmed viktig träning i att se likheter och skillnader mellan äldre och nyare texter och bli medvetna om de sammanhang de skrevs i. Gemensamt för Echo är att varje text i Short Stories kan koppas till ett tema i Main Issues eller Main Issues Vocational och på så vis kan du integrera skönlitteratur i dina kurser på ett naturligt sätt. NYHET! Facit, ljudfiler, hörövningar och webbövningar ingår – dem når du enkelt på webben.

• Gy 2011 • Kreativ & flexibel undervisning • Fokus på färdigheter & förmågor • Angelägna ämnen & vuxet tilltal • Interaktiv bok Plus

Författare: Kevin Frato, Alastair Henry, Åke Persson, Marie Kabala-Rejment, Bodil Jonsson Echo 5 Main Issues 5 Elevbok

Short Stories ger dig fiktion.

Short Stories innehåller noveller som kan kopplas till Main Issues och Main Issues Vocational.

27-42729-7

144 s

Main Issues 5 Elevbok Interaktiv Plus

228:-

27-43439-4

12 mån

78:-

Short Stories 5 Elevbok

27-42733-4

144 s

118:-

Short Stories 5 Elevbok Interaktiv Plus

27-43440-0

12 mån

43:-

Echo 5 Interaktiv lärarhandledning Plus

27-42737-2

36 mån

1499:-

Main Issues 5 Vocational Elevbok

27-43518-6

216 s

238:-

Main Issues 5 Vocational Elevbok Interaktiv Plus

27-43519-3

12 mån

78:-

Vocactional 5 Interaktiv lärarhandledning

27-43673-2

36 mån

1499:258:-

Echo 6 Main Issues 6 Elevbok

27-42731-0

232 s

Main Issues 6 Elevbok lnteraktiv Plus

27-42732-7

12 mån

100:-

Short Stories 6 Elevbok

27-42735-8

312 s

208:-

Short Stories 6 Elevbok Interaktiv Plus

27-42736-5

12 mån

130:-

Echo 6 Interaktiv lärarhandledning

27-42738-9

36 mån

1499:-

25

NoK_VUX-kat_2014.indd 25

2014-05-09 01.59


ENGELSKA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Your Guide to English En språklig handbok som ger lärare och elever handfast struktur genom Engelska 5, 6 och 7. Hur lägger jag upp ett argumenterande tal? Vad är skillnaden mellan reportage och nyhetsartikel? Vad är översiktsläsning? Vilka är de vanligaste misstagen i engelska? Med pedagogiska metoder och lättsamt språk presenteras Speaking, Writing, Reading och Listening samt Vocabulary & Grammar i varsitt avsnitt. Här finns information om struktur och tekniker, exempeltexter och praktiska övningar att ge­ nomföra direkt, i grupp eller ensam. The English Handbook är skriven i enlighet med ämnes­ planerna för Engelska 5, 6 och 7 och är helt på engelska. Utnyttja den som huvudbok eller informationsbank genom alla kurser: tidsbesparande för dig, oumbärlig för dina elever.

Hur är The English Handbook uppbyggd? Production & Interaction Speaking Här finns anvisningar och övningar på de förberedda talsituationer som brukar före­ komma i Engelska 5, 6 och 7, t ex presen­ tation, tal, möte, debatt och seminarium. Du hittar också avsnitt som rör retorik och improviserad konversation samt stilnivåer, kroppsspråk och interkulturell medvetenhet. Writing Här finns modeller för de flesta texttyper i Engelska 5, 6 och 7: argumenterande text, formellt brev, vetenskaplig artikel, recension, nyhetsartikel osv. Eleverna får goda och dåliga exempel samt jämförelser mellan olika genrer. Dessutom finns information och öv­ ningar som rör textbindning och disposition samt avsnitt om textbearbetning, plagiat och källhänvisningar.

Reception Reading Här behandlas strategier och tekniker för olika typer av läsning på engelska: skim­ ming, scanning och in­depth reading. Hur skiljer sig skönlitteratur från faktatexter? Vad innebär det att läsa mellan raderna? Du hittar exempeltexter, jämförelser mellan olika genrer samt övningar i källkritik.

Listening Här finns tekniker och strategier för olika lyssningssituationer på engelska: Hur lyssnar man efter huvudbud­ skap och detaljer? Hur kan jag förstå och minnas en föreläsning? Vilka fällor finns i det nationella provet? Vocabulary & Grammar Här beskrivs de vanligaste grammatiska misstagen. Det finns också konkreta övningar för att utöka ordförrådet. Interaktiv bok Plus och Digitalbok I Interaktiv bok Plus finns inläst ljud, höröv­ ningar, extra arbetsblad, facit, webbövning­ ar och konkretiseringar av betygskriterierna. The English Handbook finns också som digitalbok. I basvarianten finns sökfunktion, anteckningsmöjligheter, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Författare Mats Fredriksson

• Ger struktur • Praktisk för elev & lärare • Tidsbesparande • Gy 2011

Engelska 5,6,7 Facit till bokens uppgifter hittar du också på www/nok.se/english handbook Läs mer om digitala läromedel i början av katalogen.

Författare: Mats Fredriksson The English Handbook Grundbok

27-42963-5

184 s

Digitalbok

27-42964-2

12 mån

183:-

Interaktiv Plus

27-43717-3

12 mån Utk ht 2014

61:-

Priser för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

26

NoK_VUX-kat_2014.indd 26

2014-05-09 01.59


ENGELSKA FÖR GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

ack C

kt för de elever som be-

t i år 9.

e och intresseväckande

B A CK ON TRA CK C

RINE JANLÖV

Back on track C

Back on track

Annika Edwall

– Godkänd i engelska

Anne- Catrine Janlöv

maner. Texterna är ord-

ad. Övningarna som är

verna kan göra mycket

förutom bokens texter

ISBN 978-91-27-63520-3

9 789127 635203

10-05-21 13.38.28

Förberedande för Engelska 5 Back on track består av tre allt­i­ett­böcker för elever som behöver arbeta intensivt med att nå målen för godkänt inför Engelska 5. I böckerna finns texter av olika längd och svårighetsgrad. Glosorna finns i anslutning till texterna. Texterna varvas med ordöv­ ningar, läsförståelse­ och hörövningar samt muntliga övningar. I C­boken får eleverna bekanta sig med provtyper som brukar finnas i det nationella provet i åk 9. En elev­cd medföljer varje bok och ger möjlighet till individuellt arbete. Här finns alla texter och hörövningar inlästa.

• Individanpassning • Övar nationella prov

Författare: Catharina Lantz, Dorte Juel Hansen, Dorte Maria Buhl, Annika Edwall, Anne-Catrine Janlöv Back on track Back on track A (inkl cd)

27-41764-9

96 s

193:-

Back on track B (inkl cd)

27-41765-6

96 s

193:-

Back on track C (inkl cd)

27-63520-3

128 s

193:-

27-42015-1

80 s

79:-

64 s

79:-

64 s

79:-

64 s

79:-

• Flexibelt • Bedömningsstöd • Lgr 11

Polar Fish

Författare: Andy Coombs

– absorbs youthful minds!

Friendship: The Still Feather

Polar Fish är noveller på engelska. No­ vellerna är 16 till antalet och titlarna är indelade efter nivå (1–4) och genre (fantasy, friendship, crime, horror). Nivå 4 är skriven för elever i åk 9 och gymnasiet. Samtliga titlar finns inlästa och säljs som nedladdningsbara ljudfiler (mp3) och som som appar för Windows Phone, se nok.se/laromedel.

Polar Fish nivå 4 The Still Feather mp3 enanvändarlicens

27-42432-6

Horror: Burn

27-42017-5

Burn mp3 enanvändarlicens

27-42436-4

Fantasy: Mudmen

27-42014-4

Mudmen mp3 enanvändarlicens

27-42428-9

Crime: The Moon´s Eye

27-42016-8

The Moon’s Eye mp3 enanvändarlicens

27-42424-1

51:51:-

51:-

51:-

Nivå 1–3: se www.nok.se

27

NoK_VUX-kat_2014.indd 27

2014-05-09 01.59


MODERNA SPRÅK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

1

NYHET

NYHET

Caminando – Spanska som inspirerar Detta marknadsledande läromedel i spanska för gymnasiet och vuxenutbildningen passar såväl i grupper som vid självstudier. I Caminando får eleven möta språket i en stor variation av texter och övningar som passar unga och vuxna och som ger insikter om hela den spansktalande världen. Fem allt-i-ett-böcker Caminando omfattar fem allt­i­ett­böcker för Spanska 1–5. I Caminando blandas faktatex­ ter, berättande texter och dialoger. Böck­ erna är inriktade på färdighetsträning med reception, produktion och interaktion på olika nivåer. Eleverna blir medvetna om sin inlär­ ning genom att aktivt öva strategier, bearbeta sin produktion och göra självdiagnoser. Caminando passar utmärkt för undervisning i både klassrum och på distans.

uppläst av en mänsklig röst. Alla våra digitala läromedel innehåller många fler funktioner. Läs mer på katalogens inledande sidor. Lärarhandledningarna I lärarhandledningarna finns utförliga lek­ tionsförslag med bakgrundsinformation och uppföljningstips, hörövningstexter, kopie­ ringsunderlag och prov. Det finns även avsnitt med språklekar och information om hur du kan arbeta med formativ bedömning.

• För både grupper & självstudier • Inspirerar eleven • Gratis webbövningar (Caminando 1–4) • Interaktiv bok Plus • Gy2011

Spanska 1–5 Författare: Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, María José Faci Lucia, Vicky Béjar Alonso Caminando (3:e upplagan) Caminando 1 Lärobok (inkl elev-cd)

27-69434-7

240 s

313:-

Lärobok Digitalbok

27-42682-5 12 mån

156:-

Lärarhandledning

27-69435-4

Lärar-cd (inkl elev-cd)

27-81708-1

164 s

692:-

692:-

Lärobok ersättnings-cd

27-41864-6

54:-

Caminando 2

Inspirerande texter Genom möten med människor i skiftande och autentiska miljöer i Spanien och Latinamerika arbetar eleven på ett berikande sätt med kommunikation, grammatik, omvärldskunskap och ordförråd. Texterna är levande men konkreta och allmänbildade och har teman som väcker ge­ nuint intresse hos eleven. Här kan eleven läsa om platser, sevärdheter, kulturer och historia kopplat till världens spansktalande länder. Ordlistorna vid sidan om texterna hjälper eleven att läsa utan onödiga avbrott. Interaktiv bok Plus och Digitalbok Caminando 5 finns nu som Interaktiv bok Plus, där du har alla elevens verktyg samlade på ett ställe, inklusive facit och webbövningar. Caminando 1–4 finns idag som digitalbok. Perfekt för elever som behöver få texten

Nu reviderar vi Caminando! Nu revideras hela Caminando­serien för att ännu bättre spegla ämnesplanen. Vi behåller givetvis alla de ingredienser som gör Cami­ nando till det läromedel som ger dig och dina elever överlägset mest innehåll. I nya Caminando hittar du ett flertal olika texttyper: dialoger, brev, annonser, faktatexter osv. Kapitlen är flera och kortare; vart och ett med en tydlig röd tråd. Det övergripande syftet med varje Unidad blir tydligt för både dig och eleverna. Caminando 1 utkommer vt 2014 Caminando 2 utkommer ht 2015 Caminando 3 utkommer ht 2016 Caminando 4 utkommer ht 2017 Caminando 5 finns redan nu!

Lärobok (inkl elev-cd)

27-40693-3

Lärobok Digitalbok

27-42683-2 12 mån

264 s

157:-

Lärarhandledning

27-41238-5

692:-

162 s

313:-

Lärar-cd

27-41239-2

692:-

Lärobok ersättnings-cd

27-41888-2

54:-

Caminando 3 Lärobok (inkl elev-cd)

27-40694-0

Digitalbok

27-42684-9 12 mån

264 s

165:-

Lärarhandledning

27-41675-8

692:-

194 s

330:-

Lärar-cd

27-41676-5

692:-

Lärobok ersättnings-cd

27-41865-3

54:-

Caminando 4 Lärobok (inkl elev-cd)

27-40695-7

270 s

341:-

Lärobok Digitalbok

27-42685-6 12 mån

170:-

Lärarhandledning (pdf)

27-42025-0

692:-

Lärar-cd

27-42031-1

692:-

Lärobok ersättnings-cd

27-42026-7

54:-

Lärobok

27-43307-6

279:-

Lärobok Interaktiv Plus

27-43332-8 12 mån

95:-

Lärarhandledning Interaktiv Plus

27-43331-1 36 mån

1018:-

206 s

Caminando 5

28

NoK_VUX-kat_2014.indd 28

2014-05-09 01.59


MODERNA SPRÅK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

• Interaktiv bok Plus • Gy 2011 • Inspirerar eleven • För både grupper & självstudier

Franska 1–4 Författare: Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg Génial 1 Allt-i-ett-bok

27-41497-6 224 s

311:-

Digitalbok

27-42686-3 12 mån

152:-

Génial 1 Allt-i-ett-bok Interaktiv Plus

27-43617-6 12 mån

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41501-0

Lärar-cd

27-42070-0

727:-

Elev-cd mp3

27-42901-7

182:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3 27-42072-4

52:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3 27-42071-7

2609:-

855:-

Génial 2

Génial – Encore plus Génial ! Är mycket nöjd med Génial 1. Mina elever tycker också om boken. Så mycket bättre kan en lärobok faktiskt inte bli tycker jag! MARIKA NORDMAN, LÄRARE Reviderad för Gy2011 Vår populära serie i franska för gymnasiet och vuxenutbildningen, Génial, har revi­ derats i enlighet med Gy11 och blivit ännu bättre. Textmängden har utökats; en del tex­ ter har behållits, andra har bytts ut, liksom foton och illustrationer. I Génial finns en blandning av texttyper: faktatexter, berättelser och annan fiktion, t ex dikter och sångtexter, dialoger och intervjuer, vilket svarar väl mot ämnesplanerna i Gy11. Levnadsvillkor, traditioner och kulturella fö­ reteelser i den fransktalande världen skildras genom möten med autentiska personer. Övningarna är inriktade på färdighetsträ­ ning med reception, produktion och interak­ tion. I varje kapitel finns ett antal hörövningar som tränar förmågan att uppfatta såväl detal­ jer som att förstå sammanhang. Génial 1–4 är avsedda för Moderna språk 1–4. För varje steg finns en allt­i­ett­bok

med A­, B­ och C­texter, omvärldskunskap, övningar, minigrammatik, facit och texterna på svenska. Inspelningarna av texter och hörövningar finns att köpa som nedladdningsbara ljudfiler eller på elev­cd (mp3). Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er. Interaktiv bok Plus Nu lanseras Génial elevböcker som Interak­ tiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner som autentiskt in­ läst ljud, sökfunktioner, webbövningar m.m. Med webbövningarna kan eleverna öva på ord, fraser och grammatik, med omedel­ bar feedback, om och om igen. Génial finns också som digitalbok. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen!

Allt-i-ett-bok

27-41498-3 280 s

311:-

Digitalbok

27-42687-0 12 mån

165:-

Génial 2 Allt-i-ett-bok Interaktiv Plus

27-43618-3 12 mån

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41502-7

Lärar-cd

27-42064-9

727:-

Elev-cd mp3

27-42898-0

182:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3 27-42066-3

52:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3 27-42065-6

2609:-

855:-

Génial 3 Allt-i-ett-bok

27-41499-0 240 s

311:-

Digitalbok

27-42688-7 12 mån

165:-

Génial 3 Allt-i-ett-bok Interaktiv Plus

27-43619-0 12 mån

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41503-4

Lärar-cd

27-42060-1

727:-

Elev-cd mp3

27-42899-7

182:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3 27-42062-5

52:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3 027-42061-7

855:-

2609:-

Génial 4 Allt-i-ett-bok

27-41500-3 280 s

311:-

Digitalbok

27-42689-4 12 mån

165:-

Génial 4 Allt-i-ett-bok Interaktiv Plus

27-43620-6 12 mån

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41504-1

Lärar-cd

27-42056-4

727:-

Elev-cd mp3

27-42900-0

182:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3 27-42058-8

52:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3 27-42057-1

2609:-

855:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

29

NoK_VUX-kat_2014.indd 29

2014-05-09 01.59


PSYKOLOGI FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Levanders psykologi för gymnasiet Psykologi 1+2a Bokens tydliga upplägg och medryckande språk får läsaren att sätta sig in i texten. Dina elever känner igen sig och får den ena aha-upplevelsen efter den andra. Levanders psykologi är reviderad för Gy 2011. Perspektiv och tillämpning Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden. Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information och bearbetar den och vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Fördjupningsområden såsom personlighetspsykologi, vetenskapsteori, genuspsykologi och psykologisk testning finns också med. Alla kapitel innehåller frågor, diskussionsuppgifter och lästips.

Ny struktur Psykologi 1+2a innehåller flera nyheter för att matcha ämnesplanernas krav. Ett nyskrivet kapitel inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang kopplat till samhälle och vetenskap. Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som människa, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mera överskådlig och lättanvänd.

Fem tematiska delar Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som män­ niska, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mera överskådlig och lättanvänd. Interaktiv bok Plus Under hösten 2014 kommer Psykologi 1+2a som Interaktiv bok Plus. Den kom­ mer bland annat innehålla webbövningar, fallbeskrivningar och länkar direkt kopplade till olika avsnitt. Läs mer om våra interaktiva böcker i början av katalogen! • Lättöverskådlig & lättanvänd • Tydligt upplägg & medryckande språk • Gy 2011

Psykologi 1 Psykologi 1 är anpassad till 50­poängskursen. Ett nyskrivet kapitel inleder boken. Det introdu­ cerar ämnet och sätter det i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang. Nytt i boken är också bland annat avsnitten om främlingskap, genus­ psykologi och minnespsykologi. Psykologi 1 ger som tidigare en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. En hel del ut­ rymme ägnas åt psykiska störningar av olika slag.

Psykologi 1 + 2a Författare: Martin Levander, Cornelia Sabelström Levander, Sture Olsson Levander/psykologi Psykologi 1+2a, Lärobok

27-42716-7

336 s

304:-

Digitalbok

27-42818-8

12 mån

101:-

Interaktiv Plus Psykologi 1, Lärobok

utk ht 2014 27-42117-2

192 s

246:-

Fallbeskrivningar i Psykologi 3:e upplagan Fallbeskrivningar

27-42384-8

96 s

233:-

Digitalbok

27-42816-4

12 mån

78:-

27-45020-2

288 s

299:-

Texter i psykologi Antologi

Missa inte böckerna Texter i psykologi samt Fallbeskrivningar

30

NoK_VUX-kat_2014.indd 30

2014-05-09 02.00


FILOSOFI FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Psykologi 2b – Teknisk psykologi ANDRA UPPLAGAN

Att verka tillsammans. Sammantaget ger de en helhetssyn över ett viktigt och spännande forskningsfält. Samtliga kapitel är fyllda av konkreta exempel, scheman och illustratio­ ner. Mängder av uppgifter finns också, som eleverna kan arbeta med.

• Gy2011 • Konkreta exempel • Många övningar

Psykologi 2b Författare: Mats Danielsson Psykologi 2b – Teknisk psykologi Lärobok (2:a upplagan)

27-42746-4

172 s

261:-

Filosofi Gula idéer sover lugnt Gula idéer sover lugnt har uppdaterats och anpassats till ämnesplanen för filosofi 1 och 2. Det innebär bland annat att nutida riktningar, som postmodern och feministisk filosofi, tas upp och att moralfilosofin har fått större utrymme. Precis som tidigare utgår Gula idéer sover lugnt från att filosofi är en intellektuell och social aktivietet. Genom att identifiera problem, ställa frågor och diskutera möjliga svar kan vi bättre lära känna och förstå vår värld. I den nya boken presenteras sex problem­ områden: moralfilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori

Direkt ykologi

vår edom om ska få känn ykologi enkelt sätt, .nok.se/ps gt, på ett på www våra a som möjli hälsa. Gå in idag å läsa om så mång och kan du ocks i, livsstil oterapi. webben psykolog och psyk remie. På psykiatri en bokp så får du Psykologi, tsbrev, t.ex. nde nyhe

Kultur 23 Stockholm n 31 Karlaväge 00 -453 86 90 8-453 87 nok.se

I ämnesplanen för kursen Psykologi 2b står att undervisningen ska fördjupa några psykologis­ ka perspektiv och tillämpningsområden. Den andra upplagan av Psykologi 2b – Teknisk psykologi gör just detta. Utifrån samspelet mellan människor och teknik beskriver och dis­ kuterar den bland annat kognitionspsykologi och socialpsykologi. Några av de frågor som tas upp är vad som händer när tekniken ersät­ ter människan? Vad ett bra gränssnitt är? Hur vi bearbetar information med våra sinnesor­ gan? Vad som händer när vi använder tekniska system tillsammans med andra? Boken är indelad i sju kapitel: Vad är teknisk psykologi?, Människan och tekni­ ken, Varseblivning, Minne, Tänkande och problemlösning, Motivation och stress samt

e-böcker att vinna • Chans äsningar ar till förel • Inbjudning får du som mycket mer tsbrevet. Detta och rant på nyhe prenume ng års utgå före 2013 plar av Anmäl dig vi ett exem utgåva så skickar – ny på vikten koll Hjärn någon som dig, utan – hem till ad. helst kostn FÖR PREMIEBOK

t gi Direk Psykolo – litte ratu

psy kolo r ino m

a och häls gi, livs stil

och verklighetsteori. Tillsammans täcker de in frågor om allt från gott till ont till män­ niskans plats i tillvaron.

• Modern filosofi • Gy2011

Filosofi 1 + 2 Författare: Lars-Göran Alm, Pernilla Nordström Gula idéer sover lugnt Lärobok 1+2

27-42351-0

240 s

313:-

Natur & Kultur har gett ut psykologiböcker sedan starten 1922. I dag är förlaget ledande inom psykologi i Sverige och ger ut såväl kurslitteratur för högskola och professionslitteratur för fortbildning, som självhjälpsböcker och populärpsykologi för allmänheten.

ANTER PRENUMER

Gå in på www.nok.se/psykologi och anmäl dig till Psykologi Direkt, ett digitalt nyhetsbrev. Där berättar vi om nya och kommande böcker, lottar ut e­böcker och bjuder in till spännande seminarier och författarpresentationer.

har lse som en stifte r ägs av totalitära & Kultu motverka t Natur ål. ildning, Bokförlage ella ändam för folkb att verka och kultur nnyttiga i uppdrag stödja allmä idéer och

31

NoK_VUX-kat_2014.indd 31

2014-05-09 02.00


HISTORIA FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Med fokus på det viktiga Historia 1a1 är skriven enligt Gy2011 och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen. Boken följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer sig människor? Hur styrs samhällen? Och varför ser vår värld ut som den gör? Den betonar också de stora internationella konflikternas betydelse för föl­ jande händelser och hur samhället ser ut idag. Bokens första del handlar om vad historia är och varför kunskaper i källor och källkritik är så viktigt. Teori varvas här med praktik, och källkritiska övningar återkommer sedan längre fram i boken. Inledningsdelen avslutas med en epoköversikt från äldsta tid till 1800­talets början. Bokens andra del går på djupet och beskriver flera viktiga förändringsprocesser och händelser under 1800­ och 1900­talet, till exempel Sveriges väg från kungamakt till parlamentarisk demokrati och tredje världens frigörelse efter andra världskrigets slut. Den tredje och sista delen innehåller te­ matiska längdsnitt och gör det möjligt att gå ännu mera på djupet. Längdsnitten tar upp Mellanöstern i historien och hur krig och fred har påverkat människor genom tiderna.

Översiktskartor Boken innehåller tre stora översiktskartor. De visar hur världen såg ut vid sekelskiftena 1800, 1900 och 2000 med textrutor som lyfter fram och betonar viktiga händelser och tillstånd. Tillsammans med de övriga kartorna i boken skapar de förutsättningar att visa globala förändringsprocesser. Digitalbok Boken finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill, var de än befinner sig. Lärarhandledningen Till boken finns en lärarhandledning med facit, lektionsförslag och fördjupar och kom­ pletterar bokens innehåll.

• Tydlig struktur & enkelt språk • Frågerutor • Inspirerande bilder • Digitalbok

Historia 1a:1 50 p Författare: Christer Öhman, Joel Knöös Historia 1a:1 Elevbok

27-41848-6

240 s

Elevbok Digitalbok

27-42496-8

12 mån

Lärarhandledning

27-41849-3

126 s

258:86:912:-

Milstolpar Historia 1b Milstolpar är skriven för kursen 1b och har ett klassiskt kornologiskt upplägg. Läs mer på www.nok.se/laromedel Tydlig struktur och enkelt språk Bokens fokus och indelning ger den en tydlig och lättarbetad struktur. Till denna tydlighet bi­ drar också den läsvänliga layouten och texten, där författaren månar om att förklara och pro­ blematisera ofta komplicerade orsakssamband. Till tydligheten bidrar även de omsorgsfullt valda bilderna och de många mellanrubrikerna.

Frågerutor avslutar varje avsnitt Frågorna är ibland enkla till sin karaktär och fungerar som kontrollstationer för läsaren. Har jag förstått det jag just har läst? Ibland är de svåra och kräver både kunskaper och förmåga att se historiska samband.

• Gy2011 • Lättbegriplig

Historia 1b 100 p Författare: Lars-Göran Alm Milstolpar Lärobok 1b

27-64117-4

432 s

355:-

32

NoK_VUX-kat_2014.indd 32

2014-05-09 02.01


RELIGION FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Religion 1 Om religion och livet Religion 1 är en lättöverskådlig och innehållsrik bok som utifrån ämnesplanens krav ger verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar i ett livsfrågeperspektiv. Tre delar Religion 1 är indelad i tre delar. Den första delen handlar om att läsa om livsåskåd­ ningar och om frågor om rätt och fel, gott och ont. Här diskuteras bland annat frihe­ ten till eller från religion och olika etiska modeller. Den andra delen presenterar religioner och livsåskådningar utifrån grundläggande begrepp och konkreta exempel på olika tolkningar och perspektiv. Inledande kapi­ tel presenterar de abrahamitiska och asia­ tiska religionerna. Därefter beskrivs varje religion för sig. I Mening utan gud lyfts tre icke­religiösa livsåskådningar fram.

Den avslutade delen innehåller fördjup­ ningar som Vetenskap och religion, Politik och religion och Människa, kön och genus. Bland det som tas upp är tre sätt att dis­ kutera förhållandet mellan vetenskap och religion, att en religion kan ha många slags politik och hur normer begränsar. Kultur och identitet Kopplingar mellan religion, kultur och iden­ titet speglas i flera kapitel. I kapitlet Film, spel och livet diskuteras särskilt koppling­ arna mellan religion och populärkultur.

Digitalbok Religion 1 finns även som digitalbok med inläst text med naturligt tal. Digitalböck­ erna har sökbart innehåll, antecknings­ möjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen. Mediepedagogisk lärarhandledning Till boken finns en lärarhandledning som inleds med ett kapitel om Religion 1 och ämnesplanen. Det följs av ett kapitel om hur du kan arbeta mediepedagogiskt i ämnet religionskunskap. Att arbeta med medier är ett sätt att både ta tillvara och föra in elevernas erfarenheter i undervis­ ningen. Lärarhandledningen säljs som nedladd­ ningsbar pdf.

Klar och tydlig Religion 1 har ett klart och tydligt språk, där viktiga begrepp är markerade och förklarade i texten. Väljer du att köpa den digitala versionen är texten dessutom inläst, ett bra alternativ för lässvaga elever. Bilderna är valda för att visa att religioner och andra livsåskådningar har många ansikten. De är också tänkta att inbjuda till eftertanke och diskussion. Använder du den digitala versionen kan du visa bilderna på storskärm i klassrummet.

Varje större avsnitt avslutas med förståelse­ frågor. Det ger eleverna möjlighet att enkelt repetera och reflektera över innehållet.

• Gy2011 • Lättöverskådlig • Perspektiv på livsfrågor • Digitalbok • Mediepedagogisk lärarhandledning

Religionskunskap 1 50 p Författare: Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter, Veronica Wirström Religion 1 Religion 1

27-42182-0

232 s

Digitalbok

27-42520-0

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42884-3

131 s

234:78:967:-

33

NoK_VUX-kat_2014.indd 33

2014-05-09 02.01


SO FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

SOL 4000 Fokus – SO för alla! SOL 4000 Fokus hjälper dig att anpassa undervisningen i SO-ämnena för varje elev. Med SOL 4000 Fokus får du hjälp att skapa den plattform och värdegrund eleverna behöver för att själva bli kompetenta samhällsmedborgare. Fokus – för att språket inte ska vara hindret SOL 4000 Fokus är för elever som upplever SOL 4000 grundböcker svåra och som har behov av ett enklare språk. Texternas språk är därför anpassat för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokus hjälper helt enkelt dina elever att nå målen i den nya kurspla­ nen utan att hindras av språket. Fokusböckerna har, förutom ett lättare språk, mindre textmängd, enklare layout och betonar orsakssammanhangen tydligare. Här ställs inte lika stora krav på att eleverna ska kunna läsa mellan raderna. Fokusböck­ erna innehåller heller inga frågor som stör läsningen, i stället är frågorna samlade i särskilda arbetsböcker som bidrar till att stärka elevernas språkutveckling. Både Fokusböckerna och grundböck­ erna är kompletta läroböcker som tar upp SO­ämnenas alla viktiga områden och Fokusböckerna är helt parallella med seriens grundböcker. Det går alltså utmärkt att an­ vända båda böckerna samtidigt i klassrum­ met så alla dina elever får den undervisning som passar dem. Välfyllda lärarhandledningar Till SOL 4000 finns välfyllda lärarhandled­ ningar. Dessa är tydligt kopplade till kurspla­ nemålen och innehåller beskrivningar av äm­ nets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen och kopieringsunderlag. Geografi Med hjälp av innehållet i SOL 4000 Geografi kan eleverna utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden. Levande historia SOL 4000 Levande historia beskriver världs­ historien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referens­ ram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden.

Religion och liv SOL 4000 Religion och liv lyfter fram de historiska bakgrunderna, de centrala tanke­ gångarna och urkunderna inom kristendo­ men och de andra världsreligionerna. Även etiken får stort utrymme.

Digitalböcker Elevböckerna finns även som digitala böcker med en mängd funktioner, som inläst text och zoom. Vi utvecklar även interaktiva böcker för SOL­serien.

Samhälle i dag SOL 4000 Samhälle i dag hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Ojämn högerkant för att undvika avstavningar och göra ordmellan­ rummen mindre

Numrerade rader

Större textrad Ny rad i stället för indrag

En textspalt

34

NoK_VUX-kat_2014.indd 34

2014-05-09 02.02


SO FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

• Lgr 11 • Alla SO-ämnen på lättare svenska • Uppläst text

Författare: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel, Maria Willebrand

SOL 4000 Fokus Åk 8

Åk 7 Geografi 7 Elevbok

27-42177-6

Digitalbok

27-42501-9

Geografi 7 Arbetsbok

27-42270-4

Levande historia 7 Elevbok

27-42176-9

Digitalbok

27-42503-3

Åk 9

Geografi 8 Elevbok

27-42286-5

52:-

Digitalbok

27-42578-1

48 s

40:-

Geografi 8 Arbetsbok

27-42282-7

96 s

156:-

96 s

156:-

Levande historia 8 Elevbok

27-42283-4

52:-

Digitalbok

27-42579-8

Levande historia 8 Arbetsbok 27-42279-7

Levande historia 7 Arbetsbok 27-42271-1

48 s

40:-

Religion och liv 7 Elevbok

27-42178-3

96 s

158:-

Digitalbok

27-42505-7

Religion och liv 7 Arbetsbok

27-42272-8

Samhälle i dag 7 Elevbok

27-42175-2

Digitalbok

27-42507-1

Samhälle i dag 7 Arbetsbok

27-42273-5

Religion och liv 8 Elevbok

27-42284-1

52:-

Digitalbok

27-42580-4

52 s

40:-

Religion och liv 8 Arbetsbok

27-42280-3

96 s

153:-

48 s

Samhälle i dag 8 Elevbok

27-42285-8

50:-

Digitalbok

27-42581-1

40:-

Samhälle i dag 8 Arbetsbok

27-42281-0

96 s

156:-

Geografi 9 Elevbok

27-42299-5

52:-

Digitalbok

27-43004-4

96 s

156:-

48 s

40:-

Geografi 9 Arbetsbok

27-42295-7

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Levande historia 9 Elevbok

27-42300-8

52:-

Digitalbok

27-43005-1

48 s

40:-

Levande historia 9 Arbetsbok 27-42294-0

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Religion och liv 9 Elevbok

27-42301-5

52:-

Digitalbok

27-43002-0

48 s

40:-

Religion och liv 9 Arbetsbok

27-42296-4

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

48 s

40:-

48 s

Samhälle i dag 9 Elevbok

27-42298-8

50:-

Digitalbok

27-43003-7

40:-

Samhälle i dag 9 Arbetsbok

27-42297-1

52:-

52:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

35

NoK_VUX-kat_2014.indd 35

2014-05-09 02.02


Im

MATEMATIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Re

π

–π

(2, 0) I (spole)

I (kondensator) U

y 5 y = 5 – x2

y

ymax Amplituden

x

y = 3 sin x y = sin x

x

180°

360°

ymin

y

y

t

t O

O

34,13% 34,13% 0,13%

2,14% 3

2,14%

13,59%

13,59%

2

2

0,13% 3

68,27% 95,45% 99,73%

36

NoK_VUX-kat_2014.indd 36

2014-05-09 02.02


MATEMATIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

NYHET

Matematik 5000 som interaktiva böcker Under 2014 lanseras Matematik 5000 som Interaktiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner som videolektioner, facit, ledtrådar och fullständiga lösningar till bokens alla övningar samt en enkel grafräknarhjälp till vissa uppgifter. Läs mer på s 38 samt i början av katalogen.

2 bc

LENA ALFREDSSON KAJSA BRÅTING PATRIK ERIXON HANS HEIKNE

VUX

2bc VUX

Matematik 5000

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med.

Välj mellan RÖD SERIE

för serviceinriktade yrkesprogram

GUL SERIE

för tekniskt inriktade yrkesprogram

Matematik 5000

är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.

Matematik

5000

GRÖN SERIE för SA, EK, ES, HU samt vuxenutbildningen BLÅ SERIE

för NA och TE

BASBÖCKER för elever som behöver en enklare framställning

För aktuell information om serien och digitalt material, besök www.nok.se/matematik5000

ISBN 978-91-27-43504-9

9 789127 435049

Matematik5000_Green_2bc_VUX.indd 1

Grön serie för SA, EK, ES och HU.

2013-05-03 16:10

Grön serie för VUX.

Röd och Gul serie för yrkes­ programmen.

Blå serie för NA, TE och Basåret.

Matematik 5000 – Uppmuntrar, förklarar och finns för alla program

Matematik 5000 är ett marknadsledande läromedel i matematik som täcker samtliga kurser och som dessutom har specialskrivna böcker för VUX! Tryckta läroböcker, digitalböcker, digitala lärarhandledningar, extramaterial på webben och läxhjälp på Facebook är bara början – nu lanseras Matematik 5000 som Interaktiv bok Plus. Och som App! VUX-böcker och programanpassat I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samt­ liga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. VUX­böckerna täcker in både b­ och c­ spåret i matematik Kurs 1–4 och innehåller extra material och avsnitt anpassade vux­ enutbildningen. Läs mer om VUX­böckerna på s 40. Den gröna serien, kurs b­spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar. Den blå serien, kurs c­spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. I den blå serien finns nu även Matematik 5000 Kurs 3c Basåret för elever som har läst a­ eller b­spåret men som vill fortsätta med c­spåret för att sedan kunna gå vidare till kurs 4c. Den röd/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a­spåret.

På läromedelets webbplats finns service­ material för både lärare och elever, till exempel tidsplaner, rättelser och smakprov ur de digitala komponenterna. Vilka böcker ska du välja? − Röd respektive Gul serie för yrkesprogram­ men samt introduktionsprogrammen − Grön serie för SA, EK, ES och HU samt VUX − Blå serie för NA och TE samt Basåret Gy2011 och varierad undervisning I den nya ämnesplanen beskrivs de sju förmågorna som eleverna ska utveckla i matematik: begrepps­, procedur­, problem­ lösnings­, modellerings­, resonemangs­, kommunikations­ samt relevansförmågan. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla dessa förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna. I Matematik 5000:s alla läroböcker finns

många återkommande inslag som gör att du och dina elever kan variera och anpassa under­ visningen genom hela boken. Lärarhandledningar Lärarhandledningarna följer lärobokens upplägg och till samtliga aktiviteter finns här en didaktisk kommentar, t.ex. svar och lösningar, samt information om materiel och genomförande. Lärarhandledningarnas kopieringsunderlag består av Aktiviteter, Träna mera, Teman och Uppgiftsbanker. Uppgifterna i upgiftsbanken är kategri­ serade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och till många uppgifter finns dessutom en kommentar och/eller en lösning. Lärarhandledningarna är i pdf­form och säljs som abonnemang. Läs mer om Matematik 5000:s alla böcker på www.nok.se/matematik5000

37

NoK_VUX-kat_2014.indd 37

2014-05-09 02.02


MATEMATIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Matematik 5000 Interaktiv bok Plus

Q

P

R

S

NYHET

Under 2014 lanseras Matematik 5000 som Interaktiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner som videolektioner, facit, ledtrådar och fullständiga lösningar till bokens alla övningar samt en enkel grafräknarhjälp till vissa uppgifter. Matematik 5000 som interaktiv bok är lika pedagogisk och genomarbetad som de tryckta böckerna, men den underlättar för såväl elev som lärare då den effektivt möjliggör individuellt lärande och självstudier. Videolektioner I de interaktiva böckerna i Matematik 5000 finns ett stort utbud av videolektioner. De består av inspelade, lärarledda genomgångar tätt knutna till läroboken. Dessa är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt genomgångar som visar på en lösningsmodell för valda uppgifter ur läroboken. Filmerna tillför det där lilla extra för att ”poletten ska trilla ner”. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar en­ ligt metoden Flipped Classroom eller låter dina

elever studera och repetera på egen hand. Vi utvecklar Matematik 5000 kontinu­ erligt och nästa uppdatering kommer att innehålla ännu mer, som exempelvis extra webbövningar med feedback och direkt­ rättande facit. Natur & Kulturs interaktiva böckers alla funktioner kan du läsa mer om i början av katalogen. Läxhjälp på Facebook! Matematik 5000 på Facebook riktar sig till elever som är i behov av läxhjälp online, även kvällar. Där kan elev­ en fråga vår matematiklärare om hjälp med

specifika uppgifter ur sin Matematik 5000. Ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! Se www.facebook.com/matematik5000laxhjalp App för Matematik 5000 – en efterlängtad nyhet! Appen innehåller filmer, samt ledtrådar, svar och lösningar för alla övningar. Den är lättnavigerad och fungerar på alla smartphones vilket gör att eleven kan studera var som helst, när som helst!

Varierade filmer Till vissa av bokens avsnitt finns filmer som tillför det där lilla extra för att ”poletten ska trilla ner”. De kan vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. På bilden förklaras positionssystemet med spelpjäser.

38

NoK_VUX-kat_2014.indd 38

2014-05-09 02.02


MATEMATIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

1556

Ca 49 kr/pizza. Ledtråd: Hur många pizzor får han gratis? Lösning: När Sebastian köper 17 pizzor får han 3 av dem gratis.

Kurs 1bc Vux

Total kostnad = 14 · 59 kr = 826 kr

s. 68 Pris per pizza =

1557

!"# !"

!" !"##$%  

≈ 48,59 kr/pizza 1551 Per läser ett kapitel i en bok. Det börjar på sidan 15 och slutar på sidan 38. Hur många sidor var det i detta kapitel?

Projektgruppen behöver utökas med 20 personer.

1558 I en friidrottsförening var dubbelt så många pojkar som flickor medlemmar. En fjärdedel av pojkarna och hälften av flickorna var löpare.

1552 Det tar 20 minuter att svetsa samman två rör.

Hur stor andel av medlemmarna var löpare?

Hur lång tid tar det att svetsa samman fem rör?

Ledtråd: För projektet behövs totalt 1 800 persondagar. På 30 dagar ska den utökade gruppen klara 1 500 persondagar.

1553 Antag att du har vunnit en stor summa pengar och vill ge bort en miljon kronor. Du beslutar att dela ut en 100-kronorssedel varje minut, 8 timmar per dag. Hur många dagar räcker miljonen?

Lösning: Antal persondagar som behövs = = 30 personer · 60 dagar = 1 800 persondagar

1554 En ask med 6 golfbollar väger 280 g. Samma ask med 4 golfbollar i väger 190 g.

Antal kvarvarande persondagar = = 1 800 – (30 · 10) = 1 500

Vad väger asken? 1555 En äppleodlare har gjort 2 600 liter cider som ska hällas på flaskor som rymmer 2/3 liter.

Antal kvarvarande dagar = 60 – 10 – 20 = 30 Antal personer som behövs = 1 500/30 = 50 Antal nya personer = 50 – 30 = 20

Hur många flaskor behövs? 1556 En pizzeria har följande erbjudande: Köp fem pizzor betala för fyra!

1558

Sebastian ska beställa 17 pizzor till en fest. En pizza kostar 59 kr.

1/3 av medlemmarna var löpare.

Vad kostar de 17 pizzorna per styck?

Ledtråd: 2/3 är pojkar och 1/3 är flickor.

1557 I ett företag arbetar en grupp på 30 personer med ett projekt. Beräknad tid för projektet är 60 dagar. När gruppen arbetat i 10 dagar beslutar företagets ledning att projektet ska bli klart 20 dagar tidigare än vad som först bestämdes.

Lösning: 2/3 är pojkar och 1/3 är flickor

! !

·

! !

+

! !

·

! !

=

!

!"

+

!

!"

=

!

!"

=

Med hur många personer måste då projektgruppen utökas?

! !

1559 I en frågesport startar alla deltagarna på 0 poäng. Rätt svar på en fråga ger +2 poäng och fel svar ger –3 poäng. Vilka resultat är möjliga efter fem frågor? 1560 Talet 138 215 030 är en produkt av tre primtal. Vilka?

68

1.5 problemlösning

Kurs 1bc Vux.indb 68

Lösningar

Funktionerna i den interaktiva boken • Alla övningar har ledtrådar och lösningar • Filmer, videolektioner och kopierings­ underlag för utskrift • Fungerar även offline • Läs och lyssna på boken • Bokmärk, stryk över, sök, förstora och anteckna

2013-07-11 15:09

68 av 460

Material 1

Kurs 2a Röd & Gul

2.3 Andragradsekvationer

Faktorisera Tal och uttryck kan ibland delas upp i faktorer. faktorisera

Vi kan t ex skriva 30 = 2 ∙ 3 ∙ 5 4x 4 2=2∙2∙x∙x

Vi har brutit ut 2 ur uttrycket.

2x x + 10 = 2 ∙ (x (x + 5) bryta ut

2229

”Bryta ut” är motsatsen till att ”multiplicera in”.

Bryt ut största möjliga faktor. a) 2 x + 6

Exempel 1

b) 3a2 – a

En kvadratisk gräsmatta har arean 625 m2. Vilka mått har gräsmattan? Vi kan bestämma längden x på kvadratens sida genom att lösa andragradsekvationen x · x = 625 x2 = 625

a) 2 x + 6 = 2 ∙ x + 2 ∙ 3 = 2( x + 3) b) 3a2 – a = 3 ∙ a ∙ a – a ∙ 1 = a(3a – 1)

Ekvationen har två lösningar

2230

Förenkla uttrycket

Metod 2:

8a – 20 8a 20 = 2a – 5 = − 4 4 4

8a – 20 4(2a – 5) 4(2 = 2a – 5 = 4 4 1

a) 20 + 12x x 2233 Förenkla 4 a) 12

I vårt exempel är x ett positivt tal. Gräsmattan har måtten 25 m × 25 m.

1

andragradsekvation

2235 Bryt ut faktorn x

2231 Bryt ut faktorn 3. a) 6x 6x + 9

x = ±√625 som betecknas x1 och x2 x = ± 25 x1 = 25 och x2 = –25

8a – 20 4

Metod 1:

a) x3 – 3x

b) 9x x – 12

b) 21x x – 15

4x x Videolektioner c) b) 2x

2

2

12x 3

Exempel 2

b) x2 – x

2232 Bryt ut största möjliga faktor.

Läs mer om Natur & Kulturs digitala läromedel i början av katalogen!

Enkla andragradsekvationer

En uppdelning i faktorer kallas att faktorisera.

c) 3x2 + 2x pröva en lösning

2236 Ola gör förenklingen 2 x + y = x + y 2 som han misstänker är fel. Är det så?

B

x·x x

D

x+x 2

x = 2 är en lösning eftersom VL = HL

110

d)

2x + 8 6

x = 4 är också en lösning eftersom VL = HL rot, rötter

2.2 Mer algebra

M5000 Rod o Gul 2a.indb 110

Lösningar

6x x+8=0 Vi prövar om x = 4 är en lösning till x2 – 6 VL = 42 – 6 · 4 + 8 = 16 – 24 + 8 = 0 HL = 0

6

5

b) 12 – 15x 3

Ett annat ord för en lösning till en ekvation är en rot till ekvationen. En andragradsekvation kan ha två rötter, en rot eller sakna reella rötter. 111

2.3 AndrAgrAdsekvAtioner

2012-10-08 16.01

Material 1

6x + 8 = 0 Vi prövar om x = 2 är en lösning till x2 – 6x Vänsterled VL = 22 – 6 · 2 + 8 = 4 – 12 + 8 = 0 Högerled HL = 0

2337 Förenkla uttrycket.

Enkla andragradsekvationer 6x + 6 a) 15a – 20 c)

2234 Vilket av följande uttryck går inte att förenkla till x? x+x A 0,5 x + 0,5 x C x

x2 = 625 är ett exempel på en enkel andragradsekvation. Allmänt kan en andragradsekvation skrivas ax2 + bx + c = 0 där a, b och c är konstanter och a ≠ 0. 6x x + 8 = 0 har två lösningar, Klas påstår att andragradsekvationen x2 – 6 x1 = 2 och x2 = 4. Vi kan kontrollera om detta är korrekt:

M5000 Rod o Gul 2a.indb 111

2012-10-08 16.01

110 av 277

Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne Matematik 5000 Interaktiva böcker Kurs 1a Röd Interaktiv Plus

27-43632-9

12 mån

utk ht 2014

Kurs 1a Gul Interaktiv Plus

27-43633-6

12 mån

utk ht 2014

Kurs 1b Grön Interaktiv Plus

27-43634-3

12 mån

utk ht 2014

Kurs 1bc Vux Interaktiv Plus

27-43636-7

12 mån

utk ht 2014

Kurs 1bc Vux Interaktiv Plus

27-43871-2

6 mån

Kurs 1c Blå Interaktiv Plus

27-43635-0

12 mån

utk ht 2014

Kurs 2a Röd & Gul Interaktiv Plus

27-43637-4

12 mån

utk 2015

Kurs 2b Grön Interaktiv Plus

27-43638-1

12 mån

utk 2015

Kurs 2bc Vux Interaktiv Plus

27-43640-4

12 mån

utk 2015

Kurs 2bc Vux Interaktiv Plus

27-43875-0

6 mån

Kurs 2c Blå Interaktiv Plus

27-43639-8

12 mån

Kurs 5 Blå Interaktiv Bas

27-42990-1

12 mån

91:-

Kurs 5 Blå Interaktiv Bas

27-43864-4

6 mån

78:-

98:-

89:utk 2015

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

39

NoK_VUX-kat_2014.indd 39

2014-05-09 02.03


MATEMATIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Aktiviteterna ges i katego­ rierna Undersök, Upptäck, Diskutera, Laborera samt Modellera. Eleverna får här möjlighet att arbeta mer undersökande och kreativt.

Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassen med hjälp av projektor eller interaktiv skrivtavla.

Matematik 5000 VUX – Uppmuntrar, stöttar, motiverar och utvecklar Pedagogiska Matematik 5000 täcker alla program på gymnasieskolan och finns även specialskriven för VUX, introduktionsprogrammen och naturvetenskapligt basår. Anpassat för VUX VUX­böckerna täcker in både b­ och c­ spåret i matematik Kurs 1–4. Böckerna upp­ manar, precis som serien i övrigt, till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina egna kunskaper. Vi rekommenderar särskilt avsnitten Kan du det här?, Diagnos och Re­ petition. Extra diagnoser ges i anslutning till avsnittet Repetition. Dessutom har avsnittet Svar, ledtrådar och lösningar utökats med ännu fler ledtrådar och lösningar, jämfört med gymnasieböckerna. De elever som vill läsa in kurser för NA eller TE kan givetvis välja böckerna för c­spåret för att få en mer naturvetenskaplig inramning. Variera, repetera och individualisera Med Matematik 5000 VUX kan eleven träna extra, repetera och individualisera sin inlär­ ning, i klassrum eller själv hemma på kvällen.

Matematik 5000 är ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen. I läro­ böckerna finns några återkommande inslag: Aktiviteter, Kan du det här, Historik, Blan­ dade övningar, Tema, Repetition, Problem­ lösning samt Svar, ledtrådar och Lösningar. Ett läromedel som uppmuntrar och stöttar Den stora variationen i Matematik 5000 VUX gör att alla elever kan anpassa sitt arbetssätt oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Matematik 5000 är skriven för att alla elever ska förstå bokens teorier, faktabegrepp och övningar, på egen hand. De utförliga förklaringarna och de extra avsnitten gör att eleverna kan studera utan att känna brist på stöd. Matematik 5000 VUX är ett starkt stöd, både i klassrummet och hemma, så att eleverna utvecklas vidare och lyckas med sin matematik.

Yrkesprogrammen och Basåret För kurs 1 erbjuder vi två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd bok för de serviceinriktade yrkesprogrammen respektive Kurs 1a Gul bok för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. Till dessa finns två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas och Kurs 1a Gul Bas, som är ned­ kortade versioner av de ordinarie läroböck­ erna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan också med fördel använ­ das på introduktionsprogrammen. För Kurs 2a finns Kurs 2a Röd och Gul lärobok. För naturvetenskapligt basår lanserar vi nu boken Kurs 3c Basåret. Denna bok riktar sig till elever som har läst a­ eller b­spåret men som vill fortsätta med c­spåret. Boken repeterar främst algebra­, geometri­ samt funktionsinnehållet och kompletterar c­spåret upp till och med Kurs 3c, så att man kan fortsätta med Kurs 4 Blå lärobok.

40

NoK_VUX-kat_2014.indd 40

2014-05-09 02.03


MATEMATIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Matematik 5000 för alla kurser Röd och Gul serie Grön serie Yrkesprogrammen SA, EK, ES, HU

Grön serie VUX 1 bc

LENA ALFREDSSON KAJSA BRÅTING PATRIK ERIXON HANS HEIKNE

VUX

Blå serie NA, TE, Basåret

1bc VUX

• Motiverar & stöttar • Uppmuntrar & utvecklar • Självdiagnos & repetition • För alla kurser enligt Gy2011 • Interaktiv bok Plus

Matematik 5000

Matematik 5000

är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med.

Välj mellan RÖD SERIE GUL SERIE

Matematik

5000

för serviceinriktade yrkesprogram för tekniskt inriktade yrkesprogram

GRÖN SERIE för SA, EK, ES, HU samt vuxenutbildningen BLÅ SERIE

för NA och TE

BASBÖCKER för elever som behöver en enklare framställning

Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne, Gabriel Lindgren

Kurs 1

För aktuell information om serien och digitalt material, besök www.nok.se/matematik5000

ISBN 978-91-27-42162-2

9 789127 421622

Matematik 5000 Röd serie (Serviceinriktade yrkesprogram) Gul serie (Tekniskt inriktade yrkesprogram)

2 bc

LENA ALFREDSSON KAJSA BRÅTING PATRIK ERIXON HANS HEIKNE

VUX

2bc VUX

Matematik 5000

Kurs 2

Matematik 5000

är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med.

Välj mellan RÖD SERIE GUL SERIE

Matematik

5000

för serviceinriktade yrkesprogram för tekniskt inriktade yrkesprogram

Kurs 1a Gul Lärobok

27-42158-5

368 s

Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok

27-42463-0

12 mån

Kurs 1a Gul Bas Lärobok

27-42159-2

308 s

Kurs 1a Gul Bas Lärobok Digitalbok

27-42612-2

12 mån

Kurs 1a Röd Lärobok

27-42156-1

344 s

Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok

27-42462-3

12 mån

293:98:271:90:282:90:-

Kurs 1a Röd Bas Lärobok (även för Introduktionsprogrammen)

27-42157-8

288 s

Kurs 1a Röd Bas Lärobok Digitalbok

27-42613-9

12 mån

87:-

Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning, pdf

27-42365-7

36 mån

932:-

Kurs 2a Röd & Gul Lärobok

27-42363-3

277 s

271:-

Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Digitalbok

27-42703-7

12 mån

90:-

Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning, pdf

27-42981-9

36 mån

932:-

Kurs 1b Grön Lärobok

27-42161-5

400 s

293:-

Kurs 1b Grön Lärobok Digitalbok

27-42460-9

12 mån

98:-

Kurs 1b Vux Lärobok Digitalbok

27-42615-3

12 mån

101:-

Kurs 1b Grön Lärarhandledning, pdf

27-42366-4

36 mån

932:-

Kurs 1bc Vux Lärobok

27-43505-6

460 s

327:-

Kurs 1bc Vux Lärarhandledning, pdf

27-43572-8

36 mån

932:-

Kurs 2b Grön Lärobok

27-42364-0

324 s

271:-

Kurs 2b Grön Lärobok Digitalbok

27-42618-4

12 mån

Kurs 2b Vux Lärobok Digitalbok

27-42702-0

12 mån

94:-

Kurs 2b Grön Lärarhandledning, pdf

27-42982-6

36 mån

932:295-

261:-

GRÖN SERIE för SA, EK, ES, HU samt vuxenutbildningen BLÅ SERIE

för NA och TE

BASBÖCKER för elever som behöver en enklare framställning

För aktuell information om serien och digitalt material, besök www.nok.se/matematik5000

ISBN 978-91-27-43504-9

9 789127 435049

Matematik5000_Green_2bc_VUX.indd 1

2013-05-03 16:10

3c LENA ALFREDSSON KAJSA BRÅTING PATRIK ERIXON HANS HEIKNE

Grön serie (SA, EK, ES, HU samt VUX)

3c

BASÅRET

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med.

Välj mellan RÖD SERIE GUL SERIE

för serviceinriktade yrkesprogram för tekniskt inriktade yrkesprogram

GRÖN SERIE för SA, EK, ES, HU samt vuxenutbildningen BLÅ SERIE

för NA och TE

BASBÖCKER för elever som behöver en enklare framställning

För aktuell information om serien och digitalt material, besök www.nok.se/matematik5000

Matematik 5000

är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.

Basåret

Matematik 5000

Matematik

5000

ISBN 978-91-27-43010-5

Kurs 3

9 789127 430105

4

VUX

LENA ALFREDSSON KAJSA BRÅTING PATRIK ERIXON HANS HEIKNE

4 VUX

Matematik 5000

Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med.

Välj mellan RÖD SERIE GUL SERIE

för serviceinriktade yrkesprogram

Kurs 4

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Matematik 5000

är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.

Matematik

5000

90:-

Kurs 2bc Vux Lärobok

27-43504-9

352 s

Kurs 2bc Vux Lärobok Digitalbok

27-43517-9

12 mån

98:-

Kurs 2bc Vux Lärarhandledning, pdf

27-43573-5

36 mån

932:271:-

Kurs 3b Grön Lärobok

27-42630-6

294 s

Kurs 3b Grön Lärobok Digitalbok

27-42987-1

12 mån

91:-

Kurs 3b Grön Lärarhandledning, pdf

27-42983-3

36 mån

932:295:-

Kurs 3bc Vux Lärobok

27-42631-3

354 s

Kurs 3bc Vux Lärobok Digitalbok

27-42988-8

12 mån

98:-

Kurs 3bc Vux Lärarhandledning, pdf

27-43574-2

36 mån

932:-

Kurs 4 Vux Lärobok

27-43631-2

324 s

utk vt 2015

293:-

för tekniskt inriktade yrkesprogram

GRÖN SERIE för SA, EK, ES, HU samt vuxenutbildningen BLÅ SERIE

för NA och TE

BASBÖCKER för elever som behöver en enklare framställning

Blå serie (NA, TE samt Basåret)

För aktuell information om serien och digitalt material, besök www.nok.se/matematik5000

ISBN 978-91-27-43631-2

Kurs 5

9 789127 436312

Kurs 1c Blå Lärobok

27-42160-8

376 s

Kurs 1c Blå Lärobok Digitalbok

27-42461-6

12 mån

98:-

Kurs 1c Blå Lärarhandledning, pdf

27-42367-1

36 mån

932:-

Kurs 2c Blå Lärobok

27-42253-7

288 s

263:-

Kurs 2c Blå Lärobok Digitalbok

27-42619-1

12 mån

87:-

Kurs 2c Blå Lärarhandledning, pdf

27-42862-1

36 mån

932:-

Kurs 3c Basåret Lärobok

27-43010-5

416 s

305:-

Kurs 3c Blå lärobok

27-42628-3

288 s

271:-

Kurs 3c Blå Lärobok Digitalbok

27-42774-7

12 mån

90:-

Kurs 3c Blå Lärarhandledning, pdf

27-42984-0

36 mån

932:-

Kurs 4 Blå Lärobok

27-42632-0

310 s

273:-

Kurs 4 Blå Lärobok Digitalbok

27-42989-5

12 mån

Kurs 4 Blå Lärarhandledning, pdf

27-42985-7

36 mån utk ht 2014

Kurs 5 Blå Lärobok

27-42633-7

284 s

Kurs 5 Blå Lärarhandledning, pdf

27-43009-9

36 mån utk ht 2014

91:273:-

41

NoK_VUX-kat_2014.indd 41

2014-05-09 02.04


MATEMATIK FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Summit matematik – för grundvux och introduktionsprogrammen Summit är för elever som vill få behörighet till Anita Ristamäki gymnasiet i matematik. Boken sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå. För elever som behärskar matematiken men behöver en språkligt lättläst bok kan Summit också vara rätt att starta med.

Summit MATEMATIK

NYHET

Drivkraften för mig är att se elevernas självförtroende växa. Jag vill se dem sträcka på sig när de äntligen får lyckas i matematik. ANITA RISTAMÄKI, FÖRFATTARE

Procentuella förändringar

3. Hitta Det Hela

Ex.

15 % rabatt

Pelle ser den här annonsen för en cykel. Hur mycket kostade cykeln från början?

Förändringen i procent

Ex.

Hur många procent billigare har ringen blivit? delen det hela

Vi vet att 15 % = 1 200 kr.

När vi räknade ut procenten förut så tog vi

Om vi delar 1 200 kr i 15 delar får vi fram hur mycket 1 % är.

Nu vill vi veta hur många procent rabatten är av det gamla priset.

1 % = Hela priset är 100 %

Du sparar 1 200:-

1  200 15

Delen i det här fallet är rabatten i kronor och det hela är det gamla priset.

= 80 kr

Rabatten kan vi kalla en förändring och det gamla priset för det ursprungliga värdet.

100 % = 100 . 80 kr = 8 000 kr

1  899 – 1  349 = 550

förändringen ursprungliga värdet

Cykeln kostade 8 000 kr från början.

=

550 1 899

≈ 0,29 = 29 %

Ringen har blivit 29 % billigare.

Uppgifter 220

Förändringen i procent =

a) 8 % = 1 920 kr

b) 24 % = 36 kr

1 % = ______ = 100 % = 100 ·

1 % = ______ =

kr =

kr

100 % = 100 ·

kr =

Ex.

1899 kr 1349 kr

förändringen ursprungliga värdet

Anders har en månadslön på 21 300 kr. Toms månadslön är 22 050 kr. Hur många procent högre lön har Tom jämfört med Anders?

kr

Vi jämför mot Anders lön. Hans lön sätter vi som det ursprungliga värdet. 221

Förändringen är skillnaden mellan lönerna.

Malin prutade ner priset på en TV med 12 %.

förändringen ursprungliga värdet

TV:n blev 1 080 kr billigare. a) Vad kostade TV:n från början? b) Hur mycket betalade Malin?

22 050 – 21 300 21 300

≈ 0,035 = 3,5 %

Uppgifter 223

222

=

Tom tjänar 3,5 % mer än Anders.

En bilskola höjer priset för en körlektion

46 % av medlemmarna i en dansklubb

från 570 kr till 620 kr.

vill renovera klubblokalen.

Med hur många procent höjer man priset?

Det är 322 medlemmar. Hur många medlemmar har klubben? 76 • PROCENT

PROCENT • 77

42

NoK_VUX-kat_2014.indd 42

2014-05-09 02.04


MATEMATIK FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Tydlig struktur där eleven ser sina framsteg BASE CAMP

Avsnittet klart den:

MÅL

CHECK POINT

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här markerar och utvärderar de själva varje avklarad etapp, och du som lärare har möjlighet att ge ditt omdöme direkt i elevens bok. Begrepp som Base Camp och Check Point visar dem vägen genom matematiken på väg till toppen. Där går de i mål och klarar kursmålen för årskurs 9 samt får gymnasiebehörighet i matematik.

Mina kunskaper i Grafer

Omdöme av lärare: Signatur: Nuläge: Nästa steg:

Grafer och funktioner

Geometri

Algebra

Sannolikhetslära

Statistik

Färdvägen genom matematikens områden: Kartan över berget gör att eleverna lätt kan se var de befinner sig och vilka etapper de har kvar.

Procent

Aritmetik

START

Avsnittet klart den:

Avsnittet klart den:

Base Camp inleder varje nytt matematiskt område (kapitel). Check Point: De fem förmågorna i matematik enligt Lgr11 Mina kunskaper i Aritmetik: Mina kapitel. kunskaperHär i Procent: Här aktiverar eleverna sina förkunskaper och blir medvetna stäms av i slutet av varje får eleven möjlighet om vad de kan inför nästa etapp. De ser också en samman­ att testa och dokumentera sina nyvunna förmågor inom det fattning av vad de ska lära sig. område de just jobbat med.

Avsnittet klart den:

Mina kunskaper i Statis

Omdöme av lärare:

Omdöme av lärare:

Omdöme av lärare:

Signatur:

Signatur:

Signatur:

Nuläge:

Nuläge:

Nuläge:

Nästa steg:

Nästa steg:

Nästa steg:

Erfarna färdledare till Summit: Teamet som skapat Summit har erfarenhet av många olika elevgrupper och stadier. De har jobbat som matematiklärare på yrkesprogram, introduktionsprogram, vid gymnasiesärskola och vuxenutbildning. De är gymnasielärare, specialpedagoger och utbildade vid Centrum för lättläst. Allt-i-ett-bok som eleven skriver i Summit är gjort för att hjälpa eleven att hålla fokus på matematiken. Inga lösa blad att hålla reda på, ingen växling mellan lärobok och skrivhäfte. Eleven skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften.

framtiden. Det kan handla om telefoner och transportmedel eller lön för extrajobb och kostnad för bilskola. Matten blir konkret och meningsfull. Lärarmaterial och facit Till dig som pedagog görs en interaktiv lärarhandledning till Summit. Här finns elevboken, facit, material för uppföljning, fler övningsupp­ gifter och tips. Svar och lösningar till bokens uppgifter finns i ett separat häfte.

• Tydlig struktur • Eleven ser sina framsteg • Lättläst • Verklighetskopplar

Lättläst som stärker förståelse Summit är skriven på lättläst svenska. Ord och begrepp är dessutom granskade med tanke på elever med annat modersmål. Tydligt bildspråk och lugn layout Bilderna är valda så att de fungerar för alla åldrar och för att ytter­ ligare förklara det uppgiften handlar om, samtidigt som den lugna layouten underlättar fokus. Elevnära exempel ger mening Exempel är ofta kopplade till saker i elevens närhet och tankar om

Författare: Anita Ristamäki Summit matematik Elevbok

27-43427-1

200 s

176:-

Svar och lösningar, häfte

27-43675-6

72 s

p 42:-

Lärarhandledning Interaktiv Bas 27-43676-3

36 mån

p 575:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

43

NoK_VUX-kat_2014.indd 43

2014-05-09 02.04


FYSIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Heureka – nu fattar jag! Heureka är läromedlet i fysik som hjälper eleven att förstå. Texter och bilder visar fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt och verklighetskopplat sätt. Vårt populära fysikläromedel finns för alla kurser och är reviderat enligt Gy 2011. Heureka är ett tydligt och pedagogiskt läromedel och passar utmärkt för vuxna elever som.

övningar och problem

fysik 1 fysik 1

rune alphonce • per gunnvald • inger kristiansen • roy nilsson

fysik 1

fysik 1

rune alphonce • lars bergström • per gunnvald • erik johansson • roy nilsson

rune alphonce • lars bergström • per gunnvald • erik johansson • roy nilsson

För information om övriga komponenter i serien Heureka! se www.nok.se/heureka. Att lösa övningsuppgifter i fysik kan vara både nyttigt och spännande. Men ibland kör man fast och behöver en ledtråd för att komma vidare. Räcker inte det, kanske man vill se övningens fullständiga lösning.

fysik 3

ledtrådar och lösningar

ledtrådar och lösningar

Nyttiga övningar och kluriga problem, uppgifter för grafritande räknare, enkla experiment och mer därtill finns i denna bok

för gymnasieskolans fysik. fysik 2 Den ingår i serien Heureka!

Den här boken ingår i serien Heureka! och innehåller ledDen här boken ingår i serien Heureka! och innehåller ledtrådar och lösningar till de övningsuppgifter som avslutar trådar och lösningar till de övningsuppgifter som avslutar Att lösa övningsuppgifter i fysik kan vara både nyttigt och varje kapitel i läroboken för kurs 1. varje kapitel i läroboken för kurs 2. spännande. Men ibland kör man fast och behöver en ledtråd För information om övriga komponenter i serien Heureka! för att komma vidare. Räcker inte det, kanske man vill se För information om övriga komponenter i serien Heureka! se www.nok.se/heureka. se www.nok.se/heureka. övningens fullständiga lösning.

1

ledtrådar och lösningar

Att lösa övningsuppgifter i fysik kan vara både nyttigt och spännande. Men ibland kör man fast och behöver en ledtråd för att komma vidare. Räcker inte det, kanske man vill se övningens fullständiga lösning.

rune alphonce • lars bergström • per gunnvald • erik johansson • roy nilsson

fysik

fysik 3

Reviderat för alla kurser Heureka 1 och 2 inleds med förklaringar om modeller och metoder. Det ger eleverna en förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet. Nytt för lärobok 1 är även kapitlet om miljö- och klimatfrågor, som beskrivs och diskuteras utifrån ett fysikaliskt perspektiv. Det gör att eleverna förbereds och kan delta i samhällsdebatten om hållbar utveckling. I Heureka 2 har bl a informationen om exoplaneter utökats. I Heureka 3 görs bl a en fördjupad behandling av rörelser och krafter, med tillämpningar inom områden som akustik och rörelser i jordskorpan och en fortsatt behandling av vågpartikeldualismen. Där tas avstamp i historiska upptäckter, men också de senaste upptäckterna som bidragit till att vår syn på universum kommit att förändrats dramatiskt. Matematiken i Heureka är anpassad till elevernas kunskaper. Läs mer om komponenterna på www.nok.se/heureka.

Lärarhandledningar Här finns nya, moderna och variationsrika laborationer (att göra såväl hemma som i klassrum) med bla användning av datorn i fysikundervisningen. Dessutom beskrivs de olika undervisningsmomenten med kopplingar till ämnesplanens syften och mål.

fysik 2

Hjälper eleven att förstå Heureka gör allt för att göra fysiken lättillgänglig och intresseväckande. Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning. Kontrolluppgifter dyker upp efter varje nytt avsnitt och varje kapitel avslutas med en sammanfattning tillsammans med övningsuppgifter för övning, repetition och fördjupning. Till läroböckernas övningsuppgifter finns ledtrådar och lösningsangivelser i böckerna Ledtrådar och lösningar. Perfekt för självstudier!

I böckerna Övningar och problem får eleverna nyttiga övningar och kluriga problem.

fysik

2

Den här boken ingår i serien Heureka! och innehåller ledtrådar och lösningar till de övningsuppgifter som avslutar varje kapitel i läroboken för kurs 3.

fysik fysik

För information om övriga komponenter i serien Heureka! se www.nok.se/heureka.

3

1

ISBN 978-91-27-42873-7

9 789127 428737

Heureka 1 Ovningar och problem Omslag CS4.indd 1

2012-07-06 15.32

ISBN 978-91-27-43368-7

ISBN 978-91-27-42531-6

9 789127 433687

9 789127 425316

Heureka 1 Ledtrådar och lösningar Omslag.indd 1

Heureka 2 Ledtrådar och lösningar Omslag.indd 1

2011-10-10 15.56

2014-04-10 15:41

ISBN 978-91-27-43555-1

9 789127 435551

Heureka 3 Ledtrådar och lösningar Omslag.indd 1

2014-02-10 08:58:40

För elever som behöver lite extra hjälp på traven finns böckerna Ledtrådar och lösningar och för de elever som suktar efter extra utmaningar finns böckerna Övningar och problem.

44

NoK_VUX-kat_2014.indd 44

2014-05-09 10.17


FYSIK FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

2.25 En låda som väger 56 kg ligger på ett golv,

där friktionskraften högst kan bli 8,0% 8,0 % av normalkraften. När du försöker flytta lådan med en vågrät kraft av storleken 40 N, rubbas den inte.

jämvikt mellan de motståndskrafter som verkar på bilen (t.ex. luftmotståndet) och drivkrafterna på drivhjulen. Rita två figurer som visar riktningen hos

a) den horisontella kraften på vägbanan

b) Hur stor kraft behövs minst för att rubba

b) den horisontella kraften på ett drivhjul

från golvet?

3

2.28 Då en bil kör med konstant hastighet är det

a) Hur stor är samtidigt friktionskraften

från ett drivhjul.

lådan?

Pedagogiska foton och illustrationer förklarar fenomen och samband på ett elevnära och verklighetskopplat sätt. Även mindre övningar har illustrationer som hjälper eleverna att förstå frågan och komma fram till svaret. Eleven uppmanas hela tiden att tänka själv vilket hjälper denne att få en djupare förståelse kopplad till sin egen verklighet.

Densitet och tryck

från vägbanan.

Varför känns bly så tungt och bomull så lätt? Och varför lämnar den slanka damens högklackade skor fula märken i parketten, när sumobrottarens tunga steg inte märks?

2.26 Rita i olika figurer a) kraften på A från repet och kraften på B

från repet.

b) krafterna på repet (som anses vara lätt). c) B byts ut mot en krok i en vägg. Besvara

på nytt a) och b).

B

A

03_U_28

Experimentella uppgifter 2.29 Använd en sten fastsatt i ett snöre, en gum-

misnodd samt fyra olika vikter.

2.27 På ett träbord står en stavmagnet med mas-

san 0,40 kg. Ovanför hänger en liten järnbit, 03_U_26 som magneten attraherar med kraften 1,0 N.

a) Hur stor är kraften

• Interaktiv bok Plus • Tydliga förklaringar • Verklighetskopplar • Passar självstudier

a) Bestäm så noggrant du kan tyngdkraften

som verkar på stenen.

b) Försök uppskatta hur stort ditt fel i kraft-

bestämningen högst kan vara.

2.30 En vikt av järn med känd massa hänger i en

dynamometer. Rakt under vikten står en stavmagnet. Hur stor är kraften på vikten från stavmagneten?

från järnbiten på magneten?

b) Med hur stor kraft

trycker bordet mot magneten?

c) Med hur stor kraft

trycker magneten mot bordet?

03_U_27

42

kapitel 3 densitet och tr yck

k apite l 2 k rafte r i vardagen

02_Heureka 1 2011.indd 42

2011-05-13 13.41

03_Heureka 1 2011.indd 43

43

Fysik 1 (150 p)

2011-05-13 13.45

Fysik 2 (100 p) Fysik 3 (100 p) Interaktiv bok Plus Heureka Interaktiv bok Plus har Ledtrå­ dar och lösningar i direkt anslutning till övningarna i läroboken. Den innehåller också korta filmer som gör fysiken mer tillgänglig och som hjälper eleven att förstå. Till varje kapitel hör även 20 självrättande

interaktiva övningar, tio frågor inleder ka­ pitlet och tio frågor avslutar. Dessutom har Heureka Interaktiv bok Plus alla funktioner som finns i Interaktiv bok Bas (se katalogens inledande sidor), t ex all text inläst, anteck­ ningsmöjligheter och sparfunktioner. Läs mer på www.nok.se/laromedel

Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, Inger Kristiansen, Conny Modig Heureka! Kurs 1–3 Kurs 1 Lärobok

27-56727-6 400 s

435:-

Kurs 1 Lärobok Digitalbok

27-42464-7 12 mån

149:-

Kurs 1 Lärobok Interaktiv Plus 27-43660-2

Utk ht 2014

Kurs 1 Ledtrådar och lösningar 27-42531-6 64 s

124:-

Kurs 1 Ledtrådar och lösningar Digitalbok Bas

27-42843-0 12 mån

Kurs 1 Övningar och problem

27-42873-7 128 s

Kurs 1 Lärarhandledning (pdf)

27-42539-2

Kurs 2 Lärobok

27-56728-3 336 s

448:-

Kurs 2 Lärobok Digitalbok

27-42609-2 12 mån

116:-

Kurs 2 Ledtrådar och lösningar

27-43368-7

122:-

42:182:1561:-

Kurs 2 Övningar och problem utk ht 2014 27-43369-4

184:-

Kurs 2 Lärarhandledning (pdf) 27-42639-9

1561:-

Kurs 3 Lärobok

27-56729-0

448:-

Kurs 3 Lärobok Digitalbok

27-43547-6 12 mån

149:-

Kurs 3 Ledtrådar och lösningar

27-43555-1

122:-

Kurs 3 Övningar och problem utk ht 2014 27-43556-8

184:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

45

NoK_VUX-kat_2014.indd 45

2014-05-09 02.05


BIOLOGI FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

NYHET

Insikt Biologi – Förklarar så att alla förstår Med Insikt blir biologikursen rolig och lättillgänglig! Insikt Biologi och Insikt Bioteknik hjälper eleverna att verkligen förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat lilla osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att reflektera, analysera och dra egna slutsatser.

Eleverna är mycket nöjda med den! Sällan har så många kommenterat att de haft nytta av en bok. INGER GISTVIK, FACKGRANSKARE OCH BIOLOGILÄRARE PÅ BROMANGYMNASIET

Insikter i alla kurser Insikt Biologi finns för kurserna Biologi 1, 2 samt Bioteknik. Böckerna passar för såväl vux­ enutbildning, på distans eller i klassrum, som för gymnasium eller naturvetenskapligt basår och är utvecklat i enlighet med Gy2011. För självstudier och korta lektioner Insikt Biologi är tydlig och förklarande på ett sätt som gör att eleverna lättare kan arbeta med boken hemma och komma väl förbe­ redda till lektionerna. Böckerna har tydliga förklaringar som beskriver, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp och texterna förstärks med många

inspirerande foton och pedagogiska illustra­ tioner. Insikt Biologi passar även utmärkt för distansstudier då tydlighet och uppmuntran hjälper eleverna att klara studierna själva. Alla kapitel avslutas med Insikter samt Fundera vidare­frågor där eleverna kan repetera, läsa kapitelsammanfattningen och utmanas ytterligare. Skapar nyfikenhet och förståelse I böckerna används ett lättillgängligt språk med ett tydligt läsartilltal som skapar nyfi­ kenhet och väcker intresse hos dina elever. Texterna är berättande och exemplen och förklaringarna utgår ifrån läsarens perspektiv,

46

NoK_VUX-kat_2014.indd 46

2014-05-09 02.05


BIOLOGI FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

är lätta att ta till sig och skapar verklig förståelse. Eleverna får mer än faktakunskaper, de uppmuntras till egen analys och reflektion som ger insikter. Insikt Biologi 1 Läroboken inleds med ett kapitel som beskriver vetenskapligt arbetssätt. Det följs av kapitlet Så började det, där grunderna i cellbiologi och evolution läggs. I kapitlet Livets utveckling och historia förklaras evolutionsteorin ingående. Därefter kommer Etologi, Ekologi och Genetik. Genetiken finns även med genomgående i samtliga kapitel, eftersom förståelsen för sambanden mellan det lilla och det stora är viktigt. Ett sammanfattande kapitel om Människan och naturen belyser viktiga framtidsfrågor i en positiv anda.

INSIKTER Biologi är läran om livet, men vad liv egentligen är kan ingen riktigt säga. Alla är överens om att det finns ordning och aktivitet i det som lever. Detta kostar energi, och allt levande måste därför utnyttja energirika ämnen som bryts ner till energifattiga. Det som lever måste också kunna växa, föröka sig och reagera på omgivningen. Därför behövs information om hur det ska se ut, information som ofta kallas för arvsanlag eller gener. Allt levande hanterar alltså både information och förbrukar energi. Allt som lever består av en eller flera celler, och man kan säga att en cell är livets minsta enhet. En del levande varelser består bara av en cell, andra består av många celler som samarbetar. Cellerna är uppbyggda av samma slags grundämnen som resten av universum. En levande varelse består till största delen av vatten. Det finns fyra typer av stora molekyler som utmärker det levande: • proteiner, som på olika sätt styr cellens liv och därför proteiner, som på olika sätt styr cellens liv och därför gör att organismer får olika egenskaper

Interaktiv bok Bas Serien finns även som Interaktiv bok Bas och som Digitalbok. Här är all text inläst och dessutom har de funktioner som sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Interaktiv bok Bas fungerar även offline. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill och var de än befinner sig. Läs mer i början av katalogen. Lärarhandledning Här finns laborationer att göra hemma eller i klassrum, begreppsträning, ordlistor, övningar och fördjupningsuppgifter, tips, råd samt instuderingsuppgifter. Även förslag på ett urval svårare provuppgifter eller frågor som kan användas som diskussionsunderlag ges. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med koppling till ämnesplanen, för både elever och lärare. Med lärarhandledningen blir det lättare att anpassa undervisningen för varje individ, oavsett om de studerar i klassrum eller på distans.

• lipider (fettaktiga ämnen), som lagrar energi och som lipider (fettaktiga ämnen), som lagrar energi och som bildar de höljen som avgränsar cellerna. Allt liv på jorden har utvecklats från en enda tidig cell, som måste ha bildats då jorden ännu var mycket ung. Om den första cellen bildades i en vattenpöl, i en het källa på havsbotten eller djupt nere i en klippa är oklart. Men på något sätt har små molekyler satts ihop med varandra till kedjor, som först fått förmåga att kopiera sig själva, sedan att skapa fler byggstenar till kopieringen, och därefter att slå in sig själva i ett hölje. Ur en sådan urcell uppkom för mer än fyra miljarder år sedan den första moderna cellen med både proteiner och DNA. Att allt liv sedan utvecklades från en enda sådan cell ser vi bl.a. på att alla levande varelser använder samma språk för att översätta informationen i DNA till proteiner.

ÄR VI ENSAMMA I UNIVERSUM? VAR UPPKOM LIVET?

FUNDERA VIDARE 1. Vilka fyra grupper av biomolekyler ingår i allt levande?

11. Rita en djurcell och namnge de olika delarna.

2. Alla celler behöver energi. Varför?

13. Hur uppkom fritt syre (syrgas) på jorden och vilken påverkan fick det?

3. Vilken kolkälla har en autotrof respektive heterotrof organism? 4. Vilken energikälla utnyttjar en fotoautotrof? 6. Var kan de första cellerna på jorden ha bildats?

Insikt Bioteknik Den nya boken Insikt Bioteknik inleds med en inblick i vad bioteknik är. Därefter behandlas bl a biotekniska och gentekniska verktyg och metoder samt hur de appliceras på områden där vi i dag och i framtiden kommer att ha användning för dem.

2 Så började det

• kolhydrater, som bär energi och fungerar som byggkolhydrater, som bär energi och fungerar som byggstenar

HUR SÅG DEN FÖRSTA VARELSEN UT?

• DNA som lagrar information om vilka proteiner som DNA som lagrar information om vilka proteiner som kan bildas hos en viss organism

5. Hur kan biomolekyler ha uppkommit på vår jord?

Insikt Biologi 2 Läroboken inleds med en grundlig beskrivning av den eukaryota cellen för att sedan gå vidare till individen och dess olika organ. Växter och svampars livscykel och fysiologi beskrivs också. Frågor om hur arv och livsstil påverkar vår hälsa diskuteras mot bakgrund av de stora folksjukdomarna. I kapitlet Förälskelse och fortplantning förklaras reproduktionens anatomi och fysiologi. Boken avslutas med ett kapitel om bioteknik.

I varje kapitel, från början till slut, uppmuntras eleverna att fundera vidare och reflektera själva.

Insikter sammanfattar utan att upprepa, här konkretiseras kapitlet i en för sig intressant, lärorik och mer verklighetskopplad text.

12. Vad innebär den s.k. endosymbiosteorin?

★ 15.

8. Bakterier orsakar inte bara sjukdomar. På vilket sätt är vi människor beroende av bakterier?

Argumentera för påståendet ”Virus är inte levande organismer”.

★ 16.

Hur kan en cell i ditt öga ha en helt annan funktion än en cell i din lever, trots att de har exakt samma DNA-innehåll?

9. Rita en bakteriecell och namnge de olika delarna. 10. Rita en växtcell och namnge de olika delarna.

48

2

VAD ÄR EN CELL?

14. Gener är ”recept” på de proteiner som kan bildas i en viss organism, och det som skiljer en organism från en annan är alltså innehållet av proteiner! Förklara hur proteinerna kan ha en så stor påverkan på organismer.

7. Vad skiljer bakterier och arkéer från eukaryota celler?

FINNS DET LIV PÅ MARS?

så började det

2

02_Insikt Biologi 110405 CS3 OK.indd 48

11-06-08 11.23.31

Fundera vidare-frågorna är utformade så att eleven får reflektera kring svaren. Stjärnmarkerade frågor ger eleverna en extra utmaning.

02_Insikt Biologi 110405 CS3 OK.indd 17

Filosofiska drag ger boken ett djup som skapar nyfikenhet och väcker genuint intresse hos eleverna.

så började det

17

11-06-08 11.22.23

Insikt Biologi förklarar hur allting hänger ihop, smått som stort.

• Lättillgängligt & engagerande • Uppmuntrar till egen refl ektion • Förklarar & väcker nyfi kenhet • Passar självstudier • Tydlig koppling mellan smått & stort • Gy 2011

Biologi 1 (100 p) Biologi 2 (100 p) Bioteknik 1 (100 p) Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger, Maria Forsberg Insikt Biologi Kurs 1 Lärobok

27-40958-3

Kurs 1 Lärobok Interaktiv Bas

12 mån

Kurs 1 Lärarhandledning (pdf)

27-40960-6

260 s

1528:-

Kurs 2 Lärobok

27-40959-0

320 s

374:-

Kurs 2 Lärobok Interaktiv Bas

12 mån

Kurs 2 Lärarhandledning (pdf) Bioteknik Lärobok

374:-

utk ht 2014

utk ht 2014

27-40961-3

27-42874-4

Bioteknik Lärarhandledning

288 s

1528:-

utk aug 2014

296:-

utk ht 2014

Priser för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

47

NoK_VUX-kat_2014.indd 47

2014-05-09 09.42


NATURKUNSKAP FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Insikt Naturkunskap – Mötet mellan naturvetenskap och samhället Med hjälp av Insikt skapar sig eleven en egen uppfattning om sådant man ofta hör om på nyheterna. De uppmuntras att reflektera om hur samhället och naturvetenskapen hänger samman.

Eleverna får mer än faktakunskaper, de uppmuntras till egen analys och reflektion som ger insikt

Engagerande tilltal, språk och form Vikten av naturvetenskap i vardagen visas på ett elevnära sätt med inspirerande bilder som väcker nyfikenhet för vad naturen betyder för oss och hur vi själva påverkar den. Böckerna är skrivna med ett lättsamt och tilltalande språk som engagerar elev­ erna och får dem att verklighetskoppla och reflektera själva. Böckerna lägger stor vikt på att eleven ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till naturvetenskapliga resultat och ovetenskap­ ligt grundade påståenden. Tydliga förklaringar I Insikt Naturkunskap förklaras fenomen med konkreta exempel som ligger nära elevens

verklighet. Böckerna kan med fördel använ­ das vid självstudier då de är läsvänliga, har en tydlig struktur och förklarar så att det är lätt att förstå. Insikt Naturkunskap 1a och 1b Böckerna behandlar vår roll på jorden, vil­ ken påverkan vi har på de naturliga kretslop­ pen och vilka konsekvenser vårt handlande får. Böckerna lyfter också vetenskapens möjligheter och vårt ansvar för dess risker. 1b täcker kurserna 1a1 och 1a2. I Insikt 1b behandlas människokroppen från litet till stort med fokus på livsstil och hur denna på­ verkar hälsan. En bra bas ges för att skapa förståelse för och bredda kunskaperna kring lust, kärlek och sexualitet.

48

NoK_VUX-kat_2014.indd 48

2014-05-09 02.06


NATURKUNSKAP FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

? ? ?

Kan du komma på något som skulle kunna få en population att krascha?

När tvivlade du senast på något som beskrevs som fakta? Varför?

Är det möjligt med fortsatt ekonomisk tillväxt samtidigt som naturresurserna skyddas?

Genom hela boken uppmanas läsaren att tänka själv och reflektera vidare för att skapa sig en egen uppfattning.

En hållbar utveckling

6

7

En hållbar utveckling A

lla kända levande organismer behöver vatten och näring, samt oftast syre och ljus. De måste kunna skydda sig mot faror som fiender, gifter, sjukdomar och strålning från solen. Nästan alla människor på jorden lever i större eller mindre samhällen. Det skapar alldeles särskilda behov. Vi måste ha fungerande transporter, material att bygga av och system för att fördela och utbyta resurser. Vi behöver ljus, värme, mat, kläder och andra varor. För att samhället ska fungera behöver vi dessutom kunna förmedla information och ge vård och utbildning. Vi måste också kunna ta hand om vårt avfall – allt skräp och allt avloppsvatten. I dag talar vi ofta om ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Med det menar vi att samhället måste byggas så att våra behov kan tillfredsställas:

❧ utan att vi förstör för kommande generationer ❧ utan att vi förstör för andra människor, varken här i Sverige eller i andra delar av världen ❧ utan att vi förstör för andra arter (djur eller växter) ❧ ... och utan att vi gör slut på eller förstör sådant vi behöver för att samhället ska fungera, som bränsle, luft eller vatten. Ta till exempel en fabrik som tillverkar mobiltelefoner. Vad krävs för att man ska kunna säga att fabriken drivs på ett hållbart sätt? Den får inte släppa ut giftiga ämnen i miljön. Den

Natur a 15,24.indd 6

bör faktiskt inte påverka miljön ens på något mindre allvarligt sätt. Om fabriken till exempel släpper ut ånga eller varmt vatten förändrar det temperaturen i omgivningen, vilket ändrar förutsättningarna för de arter som lever där. Fabriken får inte släppa ut ämnen som bidrar till att jordens klimat förändras. Den får inte heller använda material som utvunnits eller bearbetats på något sätt som har skadat miljön. Att i så liten utsträckning som möjligt påverka naturen kallas ekologisk hållbarhet. Tillverkningen får inte heller bidra till att vi gör slut på någon resurs som det kan finnas ett behov av i framtiden. Det kan handla om till exempel en energikälla eller en metall. Det kallas ekonomisk hållbarhet. Arbetsmiljön i fabriken får inte vara ohälsosam för dem som arbetar där. Utvinningen och tillverkningen av material och delar till telefonerna får inte genomföras på ett sätt som skadar människor. Dessutom måste de som är inblandade i tillverkningsprocessen få rimlig ekonomisk ersättning. Att samhället byggs så att vi alla kan få våra grundläggande behov tillfredsställda kallas social hållbarhet. Det hållbara samhället bygger på hänsyn och på kunskap, framför allt om naturen. För att kunna skapa ett hållbart samhälle måste vi veta hur naturen fungerar. Vi måste förstå hur samspelet ser ut mellan olika arter och deras miljö, hur de påverkar varandra och hur vi påverkar dem. Vi måste också ta hänsyn till vilka resurser som kan ta slut och vilka som bildas på nytt.

2011-06-27 Natur 15.25a 15,24.indd 7

2011-06-27 15.25

I Insikt Naturkunskap är miljöfrågor och hållbar utveckling centrala begrepp som behandlas ur ett brett perspektiv. Naturkunskap 2 I Insikt Naturkunskap 2 behandlas universums och jordens bildande. Boken behandlar vidare människokroppens organ och organsystem och hur evolutionen skapat den mångfald av organismer vi nu ser. Den tar också ett grepp om organiska och oorganiska ämnen i varda­ gen och hur naturvetenskapliga metoder och teorier bidragit till det liv vi lever. Interaktiv bok Bas Serien finns även som Interaktiv bok Bas och som Digitalbok. Här är all text inläst och dessutom har de funktioner som sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärk­ ning, länkad innehållsförteckning, zoom­ funktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill och var de än befinner sig. Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen. Lärarhandledning Här finns bland annat kommentarer till boken, instuderingsuppgifter, sammanfatt­ ningar av kapitlen och förslag på laboratio­ ner och övningar för eleverna att göra både hemma och i klassrummet.

• För alla kurser • Uppmuntrar till egen reflektion • Verklighetskopplar • Ger insikter • Lättillänglig, förklarande & tydlig

Naturkunskap 1a1 (50 p) Naturkunskap 1b (100 p) Naturkunskap 2 (100 p) Författare: Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren Insikt Naturkunskap Kurs 1a1 Lärobok

27-42165-3

Kurs 1a1 Lärobok Digitalbok 27-42467-8 Lärarhandledning kurs 1a1 (pdf)

27-42640-5

Kurs 1b Lärobok

27-42320-6

Kurs 1b Lärobok Digitalbok 27-42610-8

136 s 12 mån

233:78:627:-

240 s

304:-

12 mån

101:-

Lärarhandledning kurs 1b (pdf)

27-43524-7

Kurs 2 Lärobok

27-43370-0

200 s

304:-

Kurs 2 Lärobok Interaktiv Bas

27-43438-7

12 mån

101:-

802:-

49

NoK_VUX-kat_2014.indd 49

2014-05-09 02.06


Formelsamlingarnas formelsamling Andra upplagan av den populära formel­ samlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med pedagogiska illustrationer och tydlig form vilket gör den lättläst. Dessutom har innehållet anpassats till Gy2011. Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. Boken är indelad i avsnitten matematik, fysik samt kemi och avslutas med gott om användbara tabeller.

• För matematik, fysik & kemi • Användbar!

Författare: Rune Alphonce, Helen Pilström Formler och tabeller Formler och Tabeller

27-42245-2

116 s

98:-

Kemiserien för nyfikna! Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att Modell och verklighet är ett tryggt val.

Kemi 1

medel

arens

e kemiska

gskemiska

Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. Böckerna är försedda med moderna fotografier och illus­ trationer som förstärker texternas innehåll. Sambandet mellan modeller och verklighet går som en röd tråd genom boken. Vardags­ fenomen kopplas samman med teori på ett elevnära och resonerande sätt. Det gör att texterna upplevs som både lättlästa och lättillgängliga. I läroböckerna finns rikligt med lösta uppgifter som är lätta att förstå och det erbjuds många tillfällen för eleverna att diskutera samt presentera sina nyvunna kunskaper.

Kemi 1

Kemi 1

hand­

Helen Pilström Ebba Wahlström Björn Lüning Gunilla Viklund Lena Aastrup Anna Peterson

Modell och verklighet

h t

NATURKUNSKAP & KEMI FÖR GYMNASIAL UTBILDNING

ISBN 978-91-27-61189-4

9 789127 611894

2012-09-06 15:07

Digitalbok Digitalboken har inläst text, sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, sparfunktion m m. Läs mer om digitala läromedel på katalogens inledande sidor. Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna innehåller en mängd kopieringsunderlag, bland annat förkun­ skapstester, ledtrådar till bokens övningar,

förslag på lösningar till övningarna Tänkvärt samt massor av experiment. Förutom alla kopieringsunderlag finns även en mängd demonstrationsförsök, didaktiska tips, risk­ bedömningar samt historiska notiser.

• Lättläst & lättillgänglig • Digitalbok • Gy2011

Kemi 1 (100 p) Kemi 2 (100 p) Författare: Helen Pilström, Ebba Wahlström, Björn Lüning, Stefan Nordlund, Gunilla Viklund, Lena Aastrup, Lars-Johan Norrby, Anna Peterson Modell och verklighet andra upplagan Kurs 1 lärobok

27-61189-4

296 s

Kurs 1 lärobok Digitalbok

27-42465-4

12 mån

407:140:-

Kurs 1/A lärarhandledning 27-40983-5

214 s

1877:-

Kurs 2/B lärobok

27-40982-8

288 s

440:-

Kurs 2/B lärarhandledning 27-41769-4

214 s

1668:-

50

NoK_VUX-kat_2014.indd 50

2014-05-09 02.06


NATURBRUKSPROGRAMMET

Grisar

Mjölkkor

En bok om att arbeta med grisar: den dagliga skötseln, ekonomi, näringslära och utfodring, byggnader, smittskydd, fortplantning, tillväxt­ grisar, slaktgrisar, rekrytering, sjukvård och avel. Praktiska kunskaper paras med aktuella forskningsresultat.

En lärobok om det dagliga arbetet med att sköta en mjölkkobesättning, management, näringslära och utfodringsstrategier, byggnadsplanering, mjölkningsanläggningar, fortplantning, rekrytering, sjukvård och avel.

Författare: Kerstin Ewing

Husdjur Mjölkkor

Husdjur Grisar

Författare: Maria Nilsson

27-41402-0

224 s

27-41401-3

224 s

323:-

323:-

Nötkött

Hästen

Denna lärobok handlar om produktion av nötkött och behandlar bl a byggnader och utfodringsystem, fodermedel, närings­ omsättning och tillväxt, uppfödningsmodeller och foderstater för slaktdjur, dikalvsproduktion, hälsovård, avel för nötköttproduktion, produk­ tionsplanering, uppföljning och ekonomi.

Hästen är en fakta­ och lärobok för elever som läser kurser i hästkunskap i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen samt för hästintresserade i allmänhet. Här finns information ombeteende, utfodring, fysiologi, anatomi, historia, raser, signalement, färger, tecken och mycket mer. Boken är rikt illustrerad med teckningar och fotografi er.

Författare: Anna Jamieson

Författare: Bo Furugren, Margareta Rundgren, Ingrid Ternrud, Märta North

Husdjur Nötkött

27-41752-6

224 s

323:-

Hästen Faktabok

27-13378-5

208 s

300:-

Naturbrukets husdjur 1

Hästens biologi

Behandlar grundläggande djurkunskaper samt fjäderfä, får, getter, hjortdjur, pälsdjur, sällskapsdjur och försöksdjur.

Ingående om hur hästen är byggd och fungerar – vad den äter och dricker, hur den andas, hjärtats funktion, fortplantning, syn, hörsel och känsel samt hur den rör sig.

Författare: Josefine Lärn-Nilsson, Desirée S Jansson, Lena Strandberg m fl Naturbrukets husdjur Del 1

27-35632-0

304 s

429:-

Författare: Barbro Attrell, Göran Björnhag, Göran Dalin, Bo Furugren, Jan Philipsson, Christina Planck, Margareta Rundgren Hästens biologi Faktabok

27-35205-6

282 s

290:-

Trädgårdens växtskydd

Träden i din trädgård

Om skador som kan dyka upp på träd­ gårdsväxter, hur de kan förebyggas och vad man kan göra för att bekämpa dem. En oumbärlig kursbok för studerande på trädgårdsutbildningar.

Träden i din trädgård är en praktisk och personlig bok om träd, med råd om sortval och plantering, användningsområde och skötselråd. Cirka 100 träd beskrivs här utförligt i text och bild.

Författare: Maj-Lis Pettersson, Ingrid Åkesson

Författare: Ylva Landerholm, Cecilia Bengtsson

Trädgårdens växtskydd Faktabok

Träden i din trädgård 27-13070-8

352 s

345:-

Faktabok

27-13239-9

144 s

180:-

51

NoK_VUX-kat_2014.indd 51

2014-05-09 02.06


LÄRARLITTERATUR

NYHET

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet

Daniel Barker

Det omvända arbetssättet Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp i dag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att använda färdigt material eller spela in egna filmklipp. En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet. Flipped Classroom är skriven utifrån författarens personliga erfarenheter, men har en vetenskaplig förankring. Här finns exempel ur vardagen, praktiska tips och intressanta frågeställningar. Flipped Classroom kan läsas av alla, men vänder sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet. Boken ingår i serien Input, avsedd att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen.

Författaren Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Han arbetar sedan en tid enligt modellen Flipped Classroom och föreläser regelbundet om detta. På www.danielbarker.se lägger författaren ut lektionsunderlag, bl a filmklipp, till sina elever. Dessutom har han en egen blogg: http://barkersthlm.blogspot.se Författare: Daniel Barker Input Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

27-43442-4

112 s

237:–

52

NoK_VUX-kat_2014.indd 52

2014-05-09 02.07


LÄRARLITTERATUR

NYHET

Synligt lärande En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat Synligt lärande – En syntes är en presen­ tation och analys av den banbrytande sammanställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en använd­ bar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politiker en fördjupad förståelse för John Hatties banbrytande studie, som han arbetat med i 15 år och där han sammanställt 800 metastudier av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat.

Boken är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett personligt och enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföljande diskussion. I den avslu­ tande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser.

Författare: John Hattie Synligt lärande – En syntes Mjukband, ca 380 sidor Utkommer sommar 2014 ISBN 27-13857-5 345:-

Vuxendidaktik Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande Vuxendidaktik ger överblick och bidrar med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studie­ processen utformas? Fokus ligger på alternativa sätt att resonera, så kallade tankelinjer, och grundar sig på internationell forskning om vuxnas studier och lärande. Boken riktar sig till lärare och ledare som verkar inom vuxenutbildning, folkbildning, högskola och arbetslivet.

NYHET

Staffan Larsson är professor i vuxen­ pedagogik vid Linköpings universitet. Han har under 35 år ägnat sig åt forskning om vuxnas studier. Vuxendidaktik Staffan Larsson Inbunden, 243 sidor Utkom 2013 ISBN 27-12000-6 Pris: 205 kr

John Hattie & Gregory Yates

Torleiv Høien & Ingvar Lundberg

Hur vi lär

Dyslexi - från teori till praktik

27-13856-8

27-13468-3

Utvärdering och bedömning i

ca 350 s

336 s

skolan – för vem och varför?

Utk ht 2014

320:-

27-12198-0

Agneta Hult, Anders Olofsson (red.)

300 s

p 250:–

235:-

John Hattie Synligt lärande för lärare 27-13467-6 336 s 310:-

Brian Butterworth, Dorian Yeo Dyskalkyli – att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter 27-41642-0 128 s

Fler titlar hittar du på www.nok.se

321:-

53

NoK_VUX-kat_2014.indd 53

2014-05-09 02.07


FÖRFATTAR- OCH TITELREGISTER

Författarregister A

G

M

V

Aastrup, Lena ...............................50 Alfredsson, Lena......................39, 41 Alm, Lars-Göran.......................31, 32 Almqvist, Anna..............................10 Alphonce, Rune.......................45, 50 Attrell, Barbro................................51

Granholm, Erika...............................8 Gunnvald, Per................................45 Göth, Lennart................................33

Messelius, Ulla...............................14 Modig, Conny................................45 Moghadam, Mahiyar.....................10

Viberg, Åke....................................15 Viklund, Gunilla ............................50

H

N

Hansen, Dorte Juel........................27 Hattie, John...................................53 Heikne, Hans...........................39, 41 Hildingson, Kaj..............................35 Hult, Agneta..................................53 Høien, Torleiv................................53

Nilsson, Maria................................51 Nilsson, Roy...................................45 Nordlund, Stefan ..........................50 Nordström, Pernilla.......................31 Norrby, Lars-Johan .......................50 North, Märta..................................51

I

O

Wahlström, Ebba ..........................50 Waldenström, Elisabet...................28 Wejrum, Marie...............................13 Wennberg, Lena............................29 Wergel, Karin.................................35 Westerman, Ninni..........................28 Wik-Bretz, Märet............................28 Willebrand, Maria..........................35 Wirström, Veronica........................33

Ivarsson, Jenny..............................45

Olofsson, Anders...........................53 Olsson, Sture.................................30

Y

P

Yates, Gregory...............................53 Yeo, Dorian....................................53

B Ballardini, Kerstin...........................15 Barker, Daniel................................52 Béjar Alonso, Vicky........................28 Bengtsson, Cecilia.........................51 Berg, Leif.......................................35 Bergquist, Mari..............................10 Bergsten, Tomas............................13 Bergström, Lars.............................45 Bexell, Frida.....................................8 Björnhag, Göran............................51 Brynhildsen, Lena..........................47 Bråting, Kajsa...........................39, 41 Brändén, Henrik.............................47 Buhl, Dorte Maria..........................27 Butterworth, Brian.........................53

C Coombs, Andy...............................27

D Dalin, Göran..................................51 Danielsson, Mats...........................31

E Edwall, Annika...............................27 Ehinger, Magnus............................47 Ekengren, Hans-Eric........................8 Eksvärd, Elaine................................9 Erixon, Patrik............................39, 41 Ewing, Kerstin................................51

F Forsberg, Maria.............................47 Forsgren, Helen.............................49 Fredriksson, Mats..........................26 Furugren, Bo..................................51

J Jamieson, Anna.............................51 Janlöv, Anne-Catrine.....................27 Jansson, Desirée S.........................51 Johansson, Erik..............................45 Jonasson, Christer.........................35

K Kirsebom, Lisa...............................49 Knöös, Joel....................................32 Kristiansen, Inger...........................45 Köhler, Per Olof.............................14

L Landerholm, Ylva...........................51 Lantz, Catharina.............................27 Larsson, Staffan.............................53 Larsson, Pär...................................10 Levander, Martin............................30 Levy Scherrer, Paula.................17, 18 Lindemalm, Karl.......................17, 18 Lindgren, Gabriel...........................41 Lindholm, Ann-Sofie......................12 Lindström, Margareta....................14 Lodén, Anna..................................49 Lorentzson-Ekengren, Brita.............8 Lundberg, Ingvar...........................53 Lucia, María José Faci...................28 Lycken Rüter, Katarina...................33 Lüning, Björn.................................50 Lärn-Nilsson, Josefine...................51

Peterson, Anna .............................50 Pettersson, Maj-Lis........................51 Philipsson, Jan...............................51 Pilström, Helen..............................50 Planck, Christina............................51

R Ramshorn, Eva...............................10 Risérus, Harriet..............................14 Ristamäki, Anita.............................43 Rosenqvist, Håkan...................10, 14 Rundblom, Gunilla.........................35 Rundgren, Margareta....................51

W

Å Åhlgren, Anna................................10 Åkesson, Ingrid..............................51

Ö Öhman, Christer............................32

S Sabelström Levander, Cornelia......30 Sahlin, Pär..................................7, 12 Samuelsson, Stefan.......................53 Sandahl, Åke..................................14 Sanner, Marie-Louise.....................29 Serin, Gunilla.................................14 Stensson, Helga...............................7 Stjärnlöf, Sune.........................14, 15 Strandberg, Lena...........................51

T Ternrud, Ingrid...............................51 Thorstensson, Anna-Britta.............35 Thorstensson, Per..........................35

54

NoK_VUX-kat_2014.indd 54

2014-05-09 09.40


FÖRFATTAR- OCH TITELREGISTER

Titelregister B

H

N

T

Back on track.................................27 BRUS................................................9

Naturbrukets husdjur 1..................51 Nya Mål 3......................................14 Nötkött..........................................51

Caminando....................................28

Heureka.........................................44 Historia 1a:1..................................32 Hur vi lär........................................53 Hästen...........................................51 Hästens biologi..............................51

D

I

Ordböcker.....................................14

Tackla.............................................11 Ta för dig!......................................10 Text & tal.........................................8 The English Handbook..................26 Träden i din trädgård.....................51 Trädgårdens växtskydd..................51

P

U

C

Dyskalkyli.......................................53 Dyslexi - från teori till praktik.........53

Insikt Biologi .................................46 Insikt Naturkunskap ......................48

E Echo 5 och 6..................................22 Ekengrens svenska .........................8

K

Polar Fish ......................................27 Psykologi 1 + 2a............................30 Psykologi 2b..................................31

Uttalsboken ..................................14 Utvärdering och bedömning i skolan.....................................53

Klara texten! .................................12 KONTAKT .....................................13

R

V

Religion 1......................................33 Respons ........................................10 Rivstart...........................................16 Rivstart Yrkesliv..............................18

Y

F

L

Fixa svenskan...................................4 Fixa texten! ...................................12 Flipped classroom.........................52 Formler och Tabeller.....................50 Framåt Yrkesinriktade böcker........19

M

G Génial............................................29 Grisar.............................................51 Gula idéer sover lugnt ..................31

O

Levanders psykologi......................30

Matematik 5000.............................37 Matematik 5000 VUX.....................40 Milstolpar.......................................32 Mjölkkor.........................................51 Modell och verklighet....................50 Modern retorik................................9 Myrios............................................11 Målgrammatiken............................15

Vuxendidaktik................................53

Yrkessvenska i äldreomsorgen......18

S SOL 4000 Fokus............................34 Summit matematik........................42 Synligt lärande – En syntes............53 Synligt lärande för lärare...............53 Syntaxboken..................................10

55

NoK_VUX-kat_2014.indd 55

2014-05-09 02.07


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkor för försäljning av läromedel Priser Priserna i katalogen gäller 1 januari – 31 december 2014. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning. Samtliga priser i katalogen är förlagsnettopriser (f-priser) exkl moms. F-pris gäller för förskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieför­ bund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl moms, eventuell orderavgift, frakt-, em­ ballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakture­ ring. Preliminära priser markeras med p. Orderbegrepp Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställ­ ningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning. Frakter Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfäl­ le, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunk­ ten har fastställts i samråd med Förlagssys­ tem. Önskemål om bestämd leveranstid kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta görs per e-mail eller telefon direkt till Förlagssystem. Betalningsvillkor och leveranstider 30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssys­ tem om kontakt tas innan orderläggning.

Rabatter Ordervärdesrabatt lämnas med utgångs­ punkt i orderns f-prisvärde exkl moms. Om alla i beställningen ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, medräk­ nas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är det slutgiltiga priset inte alltid bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet får artikeln ett p-pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras (f-pris). P-priset ligger till grund för rabattberäkningen. Ordervärde kr

Rabatt

0 – 14 999

0%

15 000 – 29 999

2%

30 000 – 79 999

3%

80 000 – 179 999

4%

180 000 – 269 999

5%

270 000 – 439 999

7%

440 000 – 549 999

8%

550 000 –

9%

Natur & Kultur reserverar sig dock för att andra rabattsatser kan tillämpas i det enskilda fallet. Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveran­ sen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker.   Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, göra anmälan till transportföretaget. Trans­ portskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssys­ tem, som även ger besked om hur återsän­ dandet ska ske.

Kreditering till inköpspris med avdrag 20  % sker senast 15 december.   Läromedel som köps under perioden 1 okto­ ber  –  28 februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inköpspris med avdrag 20  % sker senast 15 maj.   Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden.   Defekta exemplar ska returneras inom 6 månader från leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Natur & Kultur. Digitala läromedel Digitala produkter (digitalböcker, interaktiva böcker och lärarhandledningar) säljs som abonnemang. I katalogen och på www.nok.se/laromedel finns information om vilken abonnemangstid som gäller för varje digital produkt.   En digital produkt är levererad då akti­ verings­kod med tillhörande instruktioner översänts till beställaren. Returer av digitala läromedel En digital produkt som kunden har aktiverat på www.nok.se kan inte returneras. Digitala produkter som inte har aktiverats 30 dagar från angiven leveransdag kan returneras. Kontakta Förlagssystem för returunderlag. Returfrakten betalas av kunden.   Fullständiga användarvillkor för digitala produkter finns på www.nok.se/laromedel. Välkommen med din beställning!

Returer av tryckta läromedel Samtliga returer av läromedel ska först godkännas av förlaget via Förlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett retur­ underlag. Detta ska sedan följa med de varor som kunden returnerar.   Det finns två returperioder. Läromedel som köps under perioden 1 mars – 30 september får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år.

56

NoK_VUX-kat_2014.indd 56

2014-05-09 02.07


KONTAKT

Natur & Kulturs Interaktiva böcker är här! Har dina elever få timmar i klassrummet? Läser dina elever

Vill du göra en beställning?

Vill du veta mer?

Kontakta Order Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se Faxa: 08-618 34 70 www.fsbutiken.se

Gå in på www.nok.se/laromedel Här hittar du bl a smakprov, information, ISBN och priser. Kontakta Produktinformation Fråga om innehåll och få kundsupport. Ring: 08-453 87 00 Mejla: produktinfo@nok.se

Vill du fråga om leveranser, returer och reklamationer? Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se

Kontakta en säljare Boka ett besök eller fråga om innehåll.

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel: 08-453 86 00 info@nok.se

Martin Nyman Mejla: martin.nyman@nok.se Ring: 08-453 87 67

Mats Lagunoff Mejla: mats.lagunoff@nok.se Ring: 070-602 56 00

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel: 08-657 95 00

Anne Öhlander Mejla: anne.ohlander@nok.se Ring: 070-271 60 75

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal, beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör.

Bertil Evertsson Mejla: bertil.evertsson@nok.se Ring: 070-352 86 04

på distans? Vill du individualisera din undervisning?

Matti Moberg Mejla: matti.moberg@nok.se Ring: 070-290 52 57

Behöver dina elever studera på språng? … Ta dig då en titt på våra digitala läromedel!

Följ oss!

Natur & Kultur Läromedel

@naturochkultur

nokfilm

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

omslagVuxenutbildningen.indd 4-5

2014-05-09 10.18


Läromedelskatalogen fr ån natur & kultur

2014 Kurslitteratur

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se

omslagVuxenutbildningen.indd 2-3

ISBN 978-91-27-43824-8

Vuxenutbildning

2014-05-09 10.17

Katalog Natur & Kultur Kurslitteratur Vuxenutbildning 2014  
Katalog Natur & Kultur Kurslitteratur Vuxenutbildning 2014  
Advertisement