Page 1

210

5,1

175

210

Är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet?

Läromedelskatalogen

Nu går den svenska skolan in i en ny fas – att med hjälp av digitala läromedel fylla datorer och läsplattor med kvalitets­

fr ån natur & kultur

säkrat och pedagogiskt innehåll. Läromedel som medför en

2014

rad positiva förändringar i klassrummet och ­hjälper eleverna att klara kunskapskrav och utveckla förmågor. På följande sidor kan du läsa mer om hur du kan bredda ­undervisningen med hjälp av vår nya interaktiva bok.

ÅRSKURS

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se

4000_Omslag7-9_NY.indd 1

ISBN 978-91-27-43663-3

7 – 9

2014-02-12 09:29


210

5,1

175

210

Är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet?

Läromedelskatalogen

Nu går den svenska skolan in i en ny fas – att med hjälp av digitala läromedel fylla datorer och läsplattor med kvalitets­

fr ån natur & kultur

säkrat och pedagogiskt innehåll. Läromedel som medför en

2014

rad positiva förändringar i klassrummet och ­hjälper eleverna att klara kunskapskrav och utveckla förmågor. På följande sidor kan du läsa mer om hur du kan bredda ­undervisningen med hjälp av vår nya interaktiva bok.

ÅRSKURS

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se

4000_Omslag7-9_NY.indd 1

ISBN 978-91-27-43663-3

7 – 9

2014-02-12 09:29


175

210

5,1

210

KONTAKT

Vad bra att man kan hitta alla anteckningar och bokmärken på samma ställe.

Ok, klar… tror jag går vidare till hörövningen.

Härligt! Nästan alla rätt på webbövningen.

Vill du göra en beställning?

Vill du veta mer?

Kontakta Order Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se Faxa: 08-618 34 70 www.fsbutiken.se

Gå in på www.nok.se/laromedel Här hittar du bl a smakprov, information, ISBN och priser. Kontakta Produktinformation Fråga om innehåll och få kundsupport. Ring: 08-453 87 00 Mejla: produktinfo@nok.se

Vill du fråga om leveranser, returer och reklamationer? Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se

Tur att jag kan titta på det här igen hemma.

Så här tänkte jag när jag jobbade i elevbladet.

Kontakta en säljare Boka ett besök eller fråga om innehåll.

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel: 08-453 86 00 info@nok.se

Tur att jag kommer åt det mesta offline. Filmen var bra, nu tror jag att jag förstår.

Martin Nyman Mejla: martin.nyman@nok.se Ring: 08-453 87 67

Mats Lagunoff Mejla: mats.lagunoff@nok.se Ring: 070-602 56 00

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel: 08-657 95 00

Anne Öhlander Mejla: anne.ohlander@nok.se Ring: 070-271 60 75

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal, beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör.

Bertil Evertsson Mejla: bertil.evertsson@nok.se Ring: 070-352 86 04

Matti Moberg Mejla: matti.moberg@nok.se Ring: 070-290 52 57

Verkar ok, ska bara titta i facit för säkerhets skull.

4000_Omslag7-9_NY.indd 2

Vad skönt att kunna lyssna på texten och att det är en människa som pratar.

Följ oss!

Natur & Kultur Läromedel

@naturochkultur

nokfilm

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

2014-02-12 09:29


NYH

ET

Interaktiv bok Med den interaktiva boken hittar du lösningar som passar dig och dina elever. Jobba fullt ut med de interaktiva elevböckerna och lärarhandledningarna eller använd de interaktiva böckerna som komplement till tryckta böcker.

Fördelarna med den interaktiva ­boken är många • Den ger eleverna i din klass möjlighet att lära sig samma sak på olika sätt. • De interaktiva funktionerna ger dina elever omedelbar respons i sin kunskapsinhämtning. • Alla texter är inlästa av en mänsklig röst. • Offlineläget ger tillgång till huvuddelarna av läromedelsinnehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Den interaktiva boken finns i två versioner, Interaktiv bok Bas, som innehåller alla bas­funktioner, och Inter­aktiv bok Plus som ger dig ett utbyggt innehåll och en rad andra plusvärden. För detaljerad information, se Funktioner och plattformar på nästa uppslag.

Interaktiv bok Bas Interaktiv bok Bas har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen och passar även utmärkt för klassrumsgenomgångar. Förutom intalad text så finns andra användbara funktioner för eleverna som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning.

Interaktiv bok Plus Interaktiv bok Plus innehåller, förutom alla basfunktioner, en rad plusfunktioner som t ex filmer, webb- och hörövningar kopplade till de aktuella avsnitten i boken. Dessutom är flera av läromedlen försedda med ordlistor och facit. Den interaktiva lärarhandledningen är baserad på elevboken och innehåller ett stort och ­varierat material, exempelvis handledning, film och kopieringsmaterial direkt kopplat till avsnitt i boken. Plusfunktionerna varierar beroende på läromedel.

Alla har sitt sätt att lära Lyft på fliken och se hur du kan skapa nya möjligheter i klassrummet!

Läs mer under presentationen av respektive läromedel i katalogen.

1

4000_NoK_7-9_2013.indd 1

2014-02-11 11:23


Den interaktiva boken har ett stort antal webbövningar, men vi erbjuder även i fortsättningen ett urval webb­ övningar på våra läromedels webbplatser.

Mina sidor När du loggar in på Mina sidor på nok.se får du överblick över dina och dina elevers digitala läromedel. Vi hjälper dig också att bevaka när din abonnemangstid börjar gå mot sitt slut. Då får du en signal och kan enkelt köpa en ny abonnemangsperiod.

Håll dig uppdaterad! Den digitala utvecklingen i skolorna pågår för fullt och vi arbetar parallellt med att utveckla och förfina våra digitala läromedel. Du är alltid välkommen in på nok.se för att läsa mer om funktioner och uppdateringar.

Läs mer om vilka ­digitala möjlig­heter du och dina elever kan ta del av under ­presentationen av respektive ­läromedel i katalogen!

Här ser du alla användbara funktioner du har tillgång till i våra interaktiva och digitala böcker. Längst ner ser du även på vilka plattformar de kan användas. En fullständig förteckning över tekniska krav hittar du på nok.se/tekniskakrav.

Klickbar innehållsförteckning Klickbar navigering bild/text Bläddringsfunktion Sökfunktion text Egna inställningar Zoomfunktion Anteckna på post it Samla anteckningar Skriv ut anteckningar Maila anteckningar Inläst ljud Uppspelning av ljud Styckeindelat ljud Bokmärk Samla bokmärken Skriv på fri hand Rita på fri hand Redigera egen text och bild Stryk över viktig text Ställ in pennstorlek Ställ in färg Välj att arbeta offline

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ● ● ● ●

FÖR ELEVEN2 Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista

● ● ● ● ● ●

FÖR LÄRAREN2 Lärarhandledning i anslutning till elevbok Kopieringsunderlag Extra undervisningsmaterial Film Interaktiva övningar Ledtrådar och lösningar Hörövningar Facit Ordlista Kommunicera med elev1

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

PLATTFORM PC Mac iPad iPhone Chromebook

Digital bok

Övningar på nätet

Funktioner och plattformar:

Interaktiv bok Plus

Digitalboken finns kvar för vissa läromedel och har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen. Den har samma grundfunktioner som Interaktiv bok Bas, med den skillnaden att den endast är tillgänglig online.

Interaktiv bok Bas

Digitalbok

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●3

● ●

1. Funktionerna kommer till skolstart HT 2014 2. Materialet skiljer sig åt och är anpassat för respektive bok 3. Det finns särskilda Digitala böcker som har övningar anpassade för Interaktiv skrivtavla, dessa är markerade med IST

4000_NoK_7-9_2013.indd 2

2014-02-11 11:23


Innehåll Så här gör du

Svenska 4

Interaktiv bok Bas och Interaktiv bok Plus

Svenska som andraspråk

18

Interaktiva språkläromedel

22

1. Beställ din interaktiva bok via å ­ terförsäljare eller nok.se 2. Koderna skickas med brev eller digitalt via mail

Engelska 24 Tyska 29 Spanska 30

3. Aktivera koden på w ­ ww.nok.se/aktivera

Franska 33

4. Ladda ner läsaren N&K Läro­medel på App Store ­ eller via nok.se

Språk 34

5. Öppna läsaren och ladda ner boken

Matematik 48

6. Nu är du redo för de digitala möjlig­heterna i ­klassrummet

NO 54

SO 36

Lärarlitteratur 58

Digitalbok

Författarregister 62

Vid beställning av en digitalbok följer du steg 1 till 3 ovan. ­Därefter är din onlinetjänst klar att användas.

Titelregister 63 Försäljningsvillkor 64

Produktion: Traffic AB. Omslag: Helena Lunding Hultqvist.

Kontakt 65

Priser i katalogen De priser som anges är f-priser exklusive moms (p = preliminärt f-pris). Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Fullständiga villkor för försäljning av läromedel hittar du på s 64. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Det här betyder ikonerna i katalogen: Är anpassad för iPhone, iOS 7 eller nyare

Rådgivning och ­support Vi vill underlätta för dig att komma igång. På nok.se ­hittar du mer information, instruktionsfilm och manual, svar på vanliga frågor samt kontakt­uppgifter till support och rådgivning. En fullständig förteckning över tekniska krav för alla digitala produkter hittar du på nok.se/tekniskakrav.

4000_NoK_7-9_2013.indd 3

Är anpassad för iPad, iOS 7 eller nyare

Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X Är anpassad för PC, Windows X eller Mac, OS X. ­ Fungerar via ­projektor direkt på inte­raktiva tavlor och skärmar.

2014-02-11 11:23


och förb tegier för skönl itteratu ättra en r. Om at hur du s t e x t o m t utveck kriver e t i d n i n g la n e skönlitt erär tex nyhetsartikel. ns innehåll och t. Att be Att anal argumen ysera en r ätta utif tera skr Sagan o iftligt. A r ch det m tt kritisk ån ett manus. A toria oc u h framti ntliga berättan t bedöma en b t ok. d. Konst det. Vår och ljud en att b . Levnad t språks e den. ANuttfinns läromedlet sskildrin rätta me hi gar från d ord, b läsdu a håller och förs gör att ild o eratursom l i k a t å d . stadig e en kurs genom s Skriv- st lar av vä akprosa utveckLgr11. r t r Kontakt har ateg e lx t e i r e lduadinaoMed o r c f h ö celevers r skönlit skönlith fspråkö r b ä ch hurutveckling t t tra en te eratur. O i din hand. d u s x m att t om tid river en ger demk kontakt könlittDu n nyhetsa ingens i med förmågor i ersina ä r t e nnehål r tikel. At xt. Att b svenska. gumen t analys erätta u tera skr era en tifrån et iftligt. A gan och t ma nus tt kritisk det mun . Att t bedöm ria och f tliga ber a en bok ramtid. ä t t a n d et. Vårt . Konsten h ljud. L s e p a n. Att lä vnadsskildringa tt berätta med råks hisord, bild sa och f r från ol ö ik ur. Skriv r strategi stå sakprosatex a delar NYHET av vä rler för sk t er och s ö könlitte n litt2eratu KONTAKT Huvudbok 1 och r. SVENSKA

KONTAKT – utvecklar förmågor i svenska! HUVUDBOK 2 Svenska för åk 7–9

ch ckla o r t utve t sk a u m d hur ur. O 7–9 ll och erär tex t. tterat å li h n e ö n k Skr in tt rs iv skönli ingens ift gier fö och strate strate ext om tidn nalysera en entera skr iv r k g S t förb a m tliga i t n u n e t e g u r A r a hur l. tr ta tm f du s ättra e ör skö förbät yhetsar tike t manus. At gan och de onsten a nlit skö n te t K kriv er en n t n bok. S x mtid. ifrån e Att litterä er en n t om t eratur. iv t berätta ut bedöma en oria och fra skildringar id r t t y s a O t bok rgume text. A hetsar ninge mAatt . Att kritisk r t språks his ljud. Levnad stå sakpro ns i ligt utv . Sa r tike nte å t h ö V c f t . o t h b n c e d ön r g råk eh älltteacnkdla med ord, bil n. Att läsa o egier för sk s hi an och a skrif erätta l. Att a nb r å e stor t e t n u o a m a ord t l r o ld d a t c t i t gt. ifrå lys beräh et vär rivs text ia , elar av teratur. Sk rbättra en tsar ti d av v bild oc och fr muntli Att kr n ett matetra e a k n li t it g he h a nli ä no h fö skö rlden. ljud. L mtid. a berä iskt be farnåus. ter och skö tveckla oc kriver en ny rätta Kon ttan u nlit x s e d Att t e e b u t t t v a a d ö t s r n A m m t u s Om d O e a l ch h text. t ligt. Att o r ll ä att ratur. äsa och dsskild ten att et. Vårlitateernatur. å r e h t lit rif ut v inne Skr ber t sp gens inne ring för a be era sk n skön e iv ä tidnin analysera e t argument det muntlig s lyse håll oc ckla oc - strat stå sak ar från tta m e h At tt ch e h p r Kon kedl. A a nus. agan o nus a en sk hur du förbä gier fö rosate olika d mtid. . At t t ra n ett m a en bok. S oria och fra vnadsski e r sk x ö å s r l t n k a if e t l r r t ar itte t r oc u m önli en b e iver en t g r h t bedö ljud. L t åks his ch e råk ok. Sag umente är text en nyh xt om teratu kritisk et. Vår t sp r rd, bild och . Att läsa o t s hi r . n e o s t d an o . e r A n d iv i t r ld a a d e s r t k t t m s a n S ä t be bild tori r tik inge rä ch d skrif av v tur. ätta r a r r e r la e b a e t t e o ä h t t n e d l t c l li o t igt. . At o t s ten a ch f ön rlde ch lju olika eckla ta At ta uti ra mun och sk atTOMAS d n r från t utvBERGSTEN exter h hur t m c ratu . Att l . Levna mtid. tliga be t kritis från et na ldringa a o O s . ll o r r å u h Kon t kt b rat akp r. Sk äsa o rätt dss s inne st ed ma förstå s ör skönlitte ki a c rivs ningen id f t r trat h först ldringa en att b ndet. V öma ie m g o xt egie å rate å r e a en te r fö sakpro från o rätta m r t sp rbättr ö r sk l f i s k e a a te önli ela d ord tter xterTOoM Ad chS BsERGrSTaENv vä , atur kön . litte H U VU

Elevens huvudböcker i Kontakt inne håller material samlat kring tjugoåtta arbetsområden, t ex Att analysera skönlitteratur, Att berätta utifrån ett manus, Att argumentera skriftligt osv.

DBOK

1 Sven ska för åk

I arbetsområdet är allt inkluderat: aktivering av förförståelse, exempeltexter att utgå ifrån, elevuppgifter och slutuppgift.

För dig som lärare innebär det att du skapar en tydlig arbetsgång: allt från att göra eleverna medvetna om vilka förmågor de tränar på, till avslutningen av varje arbetsområde där eleverna använder allt de lärt sig. För eleven blir det tydligt vilka kunskaper de ska utveckla och hur detta ska ske. Mönstertexter och belysande resonemang

fungerar som förebild för elevens egen produktion. Och allt sätts i ett sammanhang. Huvudbok 1 och 2 täcker hela det centrala innehållet. Det finns även en inbyggd progression mellan böckerna. Huvudbok 2 är mer avancerad på så sätt att eleverna måste förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det centrala innehållet.

FÖRMÅGOR

CENTRALT INNEHÅLL

BEDÖMNING/KUNSKAPSKRAV

Varje arbetsområde inleds med en elevnära genomgång av vilka förmågor eleverna ska utveckla.

Förmågorna bryts ner i det centrala innehållet som i sin tur ligger till grund för arbetsområdets texter och elevuppgifter.

Varje arbetsområde avslutas med en slutuppgift. Här visar eleverna hur de utvecklats i förhållande till förmågorna och det centrala innehållet. I Kontakts interaktiva lärarhandledning finns bedömningsstöd till slutuppgifterna.

4

4000_NoK_7-9_2013.indd 4

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:25


SVENSKA

eckla och Kontakts arbetsområden är allt inkluderat: aktivering av en Iförförståelse, exempeltexter att utgå ifrån, elevuppgifter s. Att och slutuppgift. Allt utgår från Lgr11. bok. Guidad tur genom ett ks hisarbetsområde i KONTAKT: bild värlnlitatt ehåll • a en • Att • • k. • his• ld • rl• teHUVUDBOK 1 Svenska för åk 7–9

HUVUDBOK 2 Svenska för åk 7–9

Skrivstra la och tegier för utveck r och för r du sk . Om att bättra en skönlitteratu eratur ehåll och hu r tex t. r. Om att hur du skönlitt inn skriver text om tidnin litterä en nyhets gens inn utveckla gier för tidningens ra en skön a skr ift skönlit ehå strate ter se art om t analy t argumenter t muntliga Att arg är text. Att ber ikel. Att analys ll ochSkriv ttra en text At l. umentera ke At de ätta uti och från ett era enförbä nyhetsarti ett manus. bok. Sag skriftligt Sagan mtid. Konsten n manus. iver en k. an och . Att frå bo en kri det mu råks his ringar och fra rätta uti döma ntliga ber tiskt bedöm tor a enAtt be t kritiskt be råks historia Levnadsskild pro ättandet. ord, bild ia och framtid. och ljud stå sak rt sp ljud. t. At Konsten Vår av världe d och . Levnad och för för skön det. Vå att berätt t sp lig ssk n. Att läs rättan med ord, bil en. Att läsa gier skönlit a och för ildringar från a med be rätta värld teratur. rivstrate a en text om Skriv- str stå sakprosat olika delaratt be ka delar av eratur. Sk Om att bättr tsarti utv exter och ategier från oli och skönlitt ckla och för er en nyhe ta för skö innehåll eckla och för ve riv nlitteratu bät och hur t berät satexter . Om att ut h hur du sk r. lysera en du skrive tra en text om text. At t ligt. Att eratur tidningen r en nyh skönlit ehåll oc önlitterär rif ter nus. Att ets s litt ningens inn tera sk iga be en sk argument är text. Att ber artikel. Att tid alysera Att argumen h det muntl ns ana en bok. Ko Att an s. Sagan och era skriftligt. ätta utifrån ett n oc l. id. nu ga ke mt Sa ma Att råks his fra ma i det mu bok. n ett tor ia och ntliga ber kritiskt bedöm vnadssk utifrå bedöma en bild och ia och framtid. s histor a ättandet. h ljud. Le ljud kritiskt t. Vårt sp råk , bild och . Att läsa oc Vår t sp rlden. Att . Levnadssk Konsten att ber ord de en d rivst ildr rld tan ätt rät a med rätta me delar av vä litteratur. Sk h ratur. Skr läsa och förstå ingar från olik att be oc ka a delar ord, sakprosat ön ivstrateg la ten oli sk ck n h av vä utve r oc ier för skö r ext TOMAS BERGSTEN TOMAS BERGSTEN ar frå atexte tur. Om att och hu ldring nlitteratu er och skönlit os åll pr eh te sak era r. gens inn förstå för skönlitt tidnin rategier a en text om förbättr

I Huvudbok 1 och 2 finns hela det centrala innehållet i kursplanen för svenska 7–9. Här är exempel på några av de arbetsområden som ingår:

1

Startuppslag ger medvetenhet och känsla

När ett nytt arbetsområde startar ser eleven direkt vilka förmågor som tränas här, och vad han eller hon kommer att få göra för att utveckla dessa förmågor. Bilden och den inspirerande rubriken är valda för att väcka elevens förväntan och ge en känsla. Underrubriken ger förförståelse inför vad arbetsområdet innehåller, t ex Om att utveckla och förbättra en text.

Skrivstrategier för skönlitteratur

en till Välkomm en rd underjo

Att analysera skönlitteratur

en text förbättra veckla och Om att ut

Att läsa och förstå sakprosa

åga att: ckla din förm ska du utve er tsområde kliga norm I detta arbe xten och följa språ strukturer bearbetar te språkliga erjorden och att • urskilja mmen till und n bland annat genom älko en V orrekt cklar de Du läser text ndelning på k orn. Du utve ckei dat a sty p av h använd med hjäl ndningen oc xtbi ra te varie sätt. a i skrift nde kommunicer llade gestalta a dig och r dig av så ka • formuler ur saker är så och använde att beskriva h r en egen text att istället för Du skrive äger och gör. . Det innebär t personerna s ngar m de rivni besk r till geno ur saker ligge du h visar

Att kritiskt bedöma en bok Att utveckla och förbättra en text

Att berätta utifrån ett manus

2013-11-12

Sagan och det muntliga berättandet

Tidningens innehåll och hur du skriver en nyhetsartikel

• Att argumentera skriftligt • Att lyssna, anteckna och återberätta

• Vårt språks historia och framtid

16.08

.indd 16-17

Kontakt 131002

2

Mönstertext att använda

I varje arbetsområde finns en tydlig utgångspunkt för det eleven ska träna på, ofta en mönstertext. Det kan vara ett reportage, en chatt på nätet eller skönlitterär text. Här ser eleven hur språket används i ett visst sammanhang och för ett särskilt syfte. Texten kopplar både till förmågorna eleverna fått kännedom om och till slutuppgiften.

• Att värdera källor och skriva

Att skriva bra svenska är som att spela fotbo ll! Först har vi det här med regler. En förut ska fungera sättning för är att alla är att en fotbo överens om llsmatch ordentligt om reglerna. Det vissa utespelare går inte att spela tycker att de eller att ett lag får ta bollen tycker att de med händerna ska få ha 20 samma sätt spelare iställ har vi vissa et för 11. På regler för skriv stavas, hur vi andet. Vi har bildar en men bestä mt hur ord ska ing och hur vare reglerna vi använder kan vi läsa och grammatiken. förstå det andr Tack a skriver. Sedan krävs det samarbete . Spelarna måst spela bollen e lära sig att till varandra samarbeta, och att hjälp Målet är att att a den som hamnar få flyt i spele i svårigheter. t. På samma samarbeta när sätt ska du få meningar du skriver så na att att du får flyt i texten och Slutligen behö den blir lättlä st. vs det träning. Ingen blir en träna. Likad bra fotbollssp ant är det med elare utan att att skriva text. skriva riktig Du behöver t bra svenska. öva för att kunn Så nu sätter a vi igång!

referat

• Att spela teater • Krönikan och konsten att skriva underhållande

• Med flera …

Att utveck la

en tex

t Nu ska du få ar beta med att u tveck utgå i Välkomm en till underjord la en text i flera olika ste g. Vi ska på olika sätt en, och seda förbättra den n blir det din så att den blir uppgift att intressant. Du mer lättläst, kommer även uttrycksfull att få andra för att träna och kortare uppg dig, så att din ifter på väge bearbetning som möjligt. n av exempelte För precis som xten blir så bra en fotbollssp innan matchen! elare behöver du lite träning Här följer den text som du s ka bearbeta

18

KONTAKT

Välkommen

till underjo rden

Tåget bromsar in. Rälsen vibre Jag hoppar de rar. Jag sprin ger nerför trapp sista stegen. Jag faller på stängs. Tåge an. perrongen. Tågd t åker iväg. En örrarna plastpåse flyge lampa blink r runt på perro ar till ngen. En väggen där tidta och ett surrande ljud upps tår. Jag går bort bellerna sitter . Nästa tåg går surrande lamp till om tio minu an slocknar. ter. Den Det är helt tomt börjar tänka otäcka saker. Jag backar bort på perrongen. Jag mig i mörkret från kanten där och ställer Någon kommer lampan nyss slocknade . Här syns jag springande. inte. Jag blir rädd mig. Det är en . Gestalten sprin kille. Han har ger förbi en svart rygg mig. Jag nyse säck. Jag kan r. Han stann inte hejda ar till och vänd rakt på hans er sig om. Lam ansik pan lyser vid samma bord te. Jag känner igen hono m. Han bruk som min stora ar sitta salen. Hector syster och henn tror jag att han es pojkvän i heter. Han har måste ha hört matmig. Han stann en huvtröja på. Han han tittar på ar till med blick mig. Jag står en. Det känn stilla. Jag anda och jag kan s inte. Han vänd s som andas igen. er sig om Hector hopp ar ner svinner in i tunn på spåret. Han springer längs rälsen. eln. Jag tittar Han förpå klockan. Om tåget. Vad hålle tre minuter kom r han på med ? Rälsen börja väg. Han kom mer r vibrera. Tåge mer att dö. Jag t är på kommer att som såg hono vara den sista m. Tåget tutar personen . Det rullar in öppnas. Jag går på perrongen in genom de . Dörrarna öppna tågdö mig. Tåget åker rrarna. De stäng iväg. Jag sätter s bako jag just varit m mig på sätet. m Jag funderar p ed om. å det

- Möte på nätet

KONTAKT

- Möte på nätet

19

5

4000_NoK_7-9_2013.indd 5

2014-02-11 11:26


SVENSKA

3

Övningar som tränar förmågor

Nu är det dags att träna själv och utveckla sina förmågor. Övningarna gör steg för steg eleverna medvetna om det som berörs från det centrala innehållet, och sedan får de tillämpa det de lärt sig utifrån mönstertexten. Det kan handla om allt från styckeindelning, att muntligt fånga en publik, skriva dialog, anpassa text till olika mottagare eller göra en miljöbeskrivning.

Gesta

ltande

beskri Här ska du vninga dem. De öva på att beskri r t be va så ska du tyder att när du stämningar och inte bara kän ska beskr på ett sät skriva de iva till exe slor genom att t som hjä ges t rakt ut. mpel hu lpe känner Du ska r någon talta r läsaren sig läsare istället att själv n närm beskriva känner, lor bättr räkna are perso e. nen i tex ut vad persone personen Hur ska n ten och du då gö förstår pe känner. Då händer ra rsonens för i texten känsoch du ska lära dig att ges Hur vis talta? De ar sig bes t är en här menin det? Metoden kriva det, ställer du dig den kelt. När något förklaras gen har får inte författar enklast magiska svar på frågan: frågan Hu en inte gjort en genom ett exe mp gestaltan r visar sig el. I den Hon ble de beskr v ledsen det?: ivning. . Vi Men i de n persone här meningen nö n känne r, utan be jer sig inte för fat skr tar Hon vän iver också en med de sig bo att bara hur det rt, tittad säg visar sig a hur e ner och Det här : tårarna är trängde kvinnan en gestaltning. fram i hen Lä är ledsen nes ögon. , men vi saren förstår att Författa ren vis beskr meningen betyder Att använ ar vad som ske iver det istället att för r da och hur. att skriva gestaltan litteratur de be det rakt , uta ut. du vill ska n även om du skrivningar är inte bara skriver pa närva tidningsa eff ro. rtiklar och ektivt i skönandra tex ter där

5

Dela in stycken Den här texten bo rde egen Förklara tligen var var du vill a ha nytt stycke och uppdelad i tre Huvudp stycken. ersonen varför jus i boken t där. hur har heter Fro han do. Vem äventyren blivit indragen är Frodo i de här ? , och spännan tycker om När boken börja de r och hem att leva efter mi bekväm är Frodo en lite ska ddagen. t, äta go n Men sna d mat och hobbit som att trollk rt stö arl ta för Frodo en Gandalf komm rs friden i hans en pipa rök ho att han er bb på besök ithåla av har för att räd da världe ett uppdrag som . Gandalf förkla äventyr rar han må kommer n från de onda ste klara ma Frodo slu där ringen av tligen fra kterna. Efter må ska förgö m till må nga ras let, det ställe

I lärarhandledningen får du bedömningsstöd till slutuppgiften i varje arbetsområde.

Välkomm en till un styckein delning derjorden Tag fram din text Vä lämplig styckeind lkommen till un derjorde elning av n och gö texten. r en 26

KONT AKT Välko

mmen

Kontakt

7

Brottsp latsen Två bro ttsutredar e kom ligt har int räffat. Din mer till en plats där något märkliga uppgift föremål mycket är att be undersom de skriva pla som ett två polise avsnitt i tsen och rna hittar. en decka några Tänk på re. Betrakta att vara din text mycket platsen. detaljera d i din be skrivning av brotts-

till un der

jorden

131002.in

dd 26-2 7

KONT AKT Välko

mmen

till un der

tra s v i r k S rb ö f h c o v i r k s du e terär t s a r e t n och de och fr ljud. L Att lä Skriv och du s terä me och oc lju

jorden

27

2013-11-1

2 16.1 2

4

Slutuppgift som leder vidare

Slutuppgiften binder ihop hela arbetsområdet, både för läraren och eleverna. Som lärare får du ett sätt att mäta just det ni arbetat med, och eleverna får använda allt de lärt sig. Dessutom leder slutuppgiften vidare. Vad säger eleverna om att själva skriva nästa kapitel i romanen de läst starten på? Eller insändare till en tidning om något de tycker är viktigt?

SLUTUP

PGIFT

. fortsättning tar efter en der sedan? text som läng försvunnen? Är det rden är en är han till underjo r sig för att dag eller bestämme Välkommen lan nästa och sko sla till räd Hector ner sin Kommer n övervin n huvudperso nya romane så att vår erjorden? itel 2 till den utforska und själv som skriver kap du Nu är det erjorden. und till n . Välkomme du lärt dig nas längd inte vad meningar mmer väl att variera Och du glö flyt genom texten får ta meningar många kor • Se till att ihop alltför och binda . ken texten i styc • Dela in taltande. • Skriv ges

Vad hän

ng - gestaltni erjorden kan en till und flickan (du Välkomm försök se och en pojke) . Blunda och ättelsen är uter på dig ”jag” i ber ! Hur ser att Ta några min rna ma alje a det så bestäm för dig. Hitt reklamaffischerna? förstås ock fram gen perron garna, rgarna, väg tunnelbane sko ? per ar hör hon ut, pap Hur reager bänkarna ar det? Vad i skuggan? et? Hur lukt hon när hon står där Hur är ljus vad tänker flickan när ande och ? Vad tänker mer spring om honom sonen kom ner hon till n till ? Vad kän hon när per Välkomme om en hon text i igen hur pa stämning hon känner a miljön och nu är att ska att beskriv händer. Din uppgift du genom och det som mer n. Detta gör på miljön återkom underjorde n, reagerar samma ord nen, flicka rden, huvudperso iera språket så att inte ommen till underjo var ten Välk av delat in tex Tänk på att din version ningar och Utgå ifrån samman me hela tiden. har bundit an red där du . i stycken

9

Interaktiv bok Plus

2013-11-12

rden

underjo men till

30

Kontakt

131002.indd

kom KT - Väl

KONTA

30-31

16.13

Huvudbok 1 och 2 kommer även att finnas tillgängliga som Interaktiv bok Plus. I de interaktiva böckerna får du fler övningar till innehållet. Fokus ligger på förförståelse, läsförståelse, ordkunskap och hörförståelse. Läs mer om de digitala läromedlen i början av katalogen.

6

4000_NoK_7-9_2013.indd 6

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:26


SVENSKA

KONTAKT Introboken När man som lärare tar emot en ny 7:a vet man oftast inte var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Man har även ett behov av material som man snabbt kan sätta i händerna på eleverna så att de kommer i gång och börjar arbeta. Med Introboken får du en tydlig bild av vilka kunskaper eleverna har med sig från mellanstadiet medan ni repeterar centrala moment på ett smidigt sätt. Samtidigt förbereder du klassen på vad ämnet svenska innebär på högstadiet. I Introboken jobbar ni bl a med:

INTROBOKEN Svenska för åk 7–9

ckla och att utve du skr m O r. tu hur tera r skönlit ehåll och x t. gens inn ategier fö tterär te li in n n ö d k ti s n m Skrivstr e o t t ra x if e r te s k n ly s na ra ae Läsa förbättr etsar tikel. Att a . Att argumente iga yh et muntl nus d a h m c t o t e n iver en n » lästekniker a n g n å a te fr S s . ti n k u o o b tta tid. K Att berä tiskt bedöma en » lässtrategier och fram ildringar a ri to ri k is t h k s ligt. At t språks Levnads kpro det. Vår ch ljud. Ordkunskap förstå sa n h berättan med ord, bild o c o a s lä t kö t s r ta A t . fö » svårstavade ord att berä världen ategier t om delar av Skrivstr x a r. k te li tu n o e ra n » förstå främmande ord frå litte rbättra och skön la och fö er en nyhetsar ti satexter t utveck t riv a k s m u O r. rd Skriva t berätta litteratu innehåll och hu text. At r rä Att s te t n li e » mottagaranpassning n skön krift ligt. be tidning alysera e t argumentera s a n a ig t tl t n A u » respons kel. s. At det m tt ma nu bok. Sagan och Kons utifrån e n framtid. e h a c o m ö a d ri e Informationssökning sski to b d t is a k h n s v s kriti ljud. Le t sp råk r h å c V o ch t. d o e il » jämföra källor ord, b tt läsa rättand tta med rlden. A rä ä vst e v b ri v t k a » källkritik t S r a ten teratur. lika dela t o li n n å ö k fr c s r o la h eckWEJRUM ter och ldringa MARIE prosatex ratur. Om att utv k a s ch hur tå o förs önlitte innehåll k s s n r e fö g r in rategie t om tidn a en tex förbättr

la k c e v t u t t r a u h m h O c . r u lo l t å a r h e e t n t t i i n l l i n n s ö ö n k k e s g rs n n ö i e f n a r d r i e e e t i s g m y e m l u t o a g a n r t r a x e2015 ta t vst Information t t t A A n . e . l s inför Vt a e k nu tr i t a t an r ä g m a b a s r t t t S ö e f e . h k y Språkhandboken o ån n r b KONTAKT f i n n t e e u ia r skrive Att berätta iskt bedöma pråks histor h s . t c i t t r o x r k e d å l t t i V t r b A ä t. , . e d t r d g o i . n l a n t d t f e i e t r d ä l m k r r s e ta b vä t a ä v era r g a i e . l r r t b a u n l t t e u t a a d r m h det id. Konsten r från olika ch skönlitte kla a t o c g r e m n e a i v t r t r f x u d l e i tt k ch at a s s r s o u d m r h a p O n k h . v r a c e ud. L och förstå s könlitteratu s innehåll o önlit n s k a e s r s g ö ä n l n f i e t r n t a e r i id A e g t s e t y u m l a g o a r r t n t a s a x t Skriv bättra en te artikel. Att ma nus. At Saga . s r t och fö er en nyhet ta utifrån et döma en bok toria t iv s du skr xt. Att berä tt kritiskt be rt sp råks hi och e d å A l t i V . r t b . ä g t , r i e l d e t t d if or n r a d e k t e t s d l ä r a m r r e ä a e t b v t ät v r ga a i e l men r t b a n l t e u t a d ra m e a n t t k t e e i i t l l d s o n n n o kö å och K s r . f h d r c i l a t o k g r m c n e a i e t r r v f x t d l e u t ki t a s t och s s a o d r a m p n O v ak ch . e s r o L u l å l . t t å a s d r r h u ö e lj te f n t i n l h i c n s o ö n k s sa ge Ordklasser » substantiv, adjektiv, verb, prepositioner, pronomen Språkriktighet » textbindning » skiljetecken

Kontakt Språkhandboken är en praktisk handbok i svenska för åk 7–9. Innehållet fokuserar på språkets form och struktur och berör språklig korrekthet, språklig variation och anpassning, språklig medvetenhet och språkliga strukturer. Du kan använda Kontakt Språkhandboken fristående från Huvudböckerna, mellan arbetsområdena eller för att fördjupa och stärka färdigheter du vill att klassen tränar mer på.

SPRÅKHANDBOKEN Svenska för åk 7–9

Skrivst rategie r fö och för bättra e r skönlitterat ur. Om n hur du att utve skriver text om tidnin ck en nyhe g skönlit tsar tike ens innehåll o la terär te ch l. xt. Att A Att arg t t a nalys berä um bok. Sa entera skriftli tta utifrån ett era en gan och gt. Att manus. kritiskt det mu råks his ntli bed to ord, bil ria och framtid ga berättande öma en do t. . av värld ch ljud. Levna Konsten att be Vår t sp dsskild r en. Att ätta me ringar f lä skönlit d rån olik teratur. sa och förstå a delar s Skriv- s akprosa Om att trat tex ut innehåll veckla och för egier för skön ter och bättra e li och hur n text o tteratur. lysera e d m tidnin n skönli u skriver en n gens yhetsar tterär t nus. At tike ext ta en bok. rgumentera sk . Att berätta u l. Att ana tif Sa rif råks his gan och det m tligt. Att krit rån ett ma iskt bed toria oc untliga öma h framt berätta bild och id. nde lj rlden. A ud. Levnadssk Konsten att be t. Vår t sp ildringa rätta m tt läsa o ed ord, rf c ratur. S krivstra h förstå sakpr rån olika dela r av vä o tegier f WEJRUM ör skön satexter oMARIE ch skön litterat litte ur.

Författare: Tomas Bergsten, Marie Wejrum Kontakt

Kontakt Introboken

27-43525-4

96 s

68:-

Kontakt Huvudbok 1

27-43434-9

248 s

236:-

Kontakt Huvudbok 1 Interaktiv Plus

27-43601-5

12 mån Utk ht 2014

Kontakt Huvudbok 1 Lärarhandledning Interaktiv Plus

27-43602-2

36 mån

755:-

Kontakt Huvudbok 2

27-43435-6

248 s

236:-

Kontakt Huvudbok 2 Interaktiv Plus

27-43603-9

12 mån Utk vt 2015

Kontakt Huvudbok 2 Lärarhandledning Interaktiv Plus

27-43604-6

36 mån

755:-

Kontakt Språkhandboken Utk Vt 2015

27-43526-1

160 s

148:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

7

4000_NoK_7-9_2013.indd 7

2014-02-11 11:27


SVENSKA

ESS i svenska – allt du behöver!

ESS i Svenska är ett gediget och innehållsrikt läromedel som går igenom svenskämnets alla moment. På www.nok.se/laromedel finns en tydlig uppställning över hur varje moment är kopplat till det centrala innehållet i Lgr 11. I läroboken guidas eleven genom svenskämnets innehåll och får även möjlighet att reflektera och diskutera innehållet. I Studieboken finns ett rikt och varierat övningsmaterial för elevernas färdighetsträning och egna produktion. Övningarna är av olika svårighetsgrad

vilket gör det enkelt för dig att individualisera och få alla elever att nå målen. I ESS finns även antologier där du smidigt arbetar med läsförståelse, och i ESS Litteraturhistoria hittar du klassiska texter och tillhörande uppgifter från antik tid till nutid. För dig som har elever som har behov av ett enklare material finns ESSens, en kombinerad läro- och arbetsbok som fokuserar på kärnan i svenskämnet.

Läromedelswebb Till ESS i svenska hör en läromedelswebb med extramaterial för dig och dina elever. Gå in på www.nok.se/laromedel Författare: Jan Ollars, Runo Lindskog, Annika Lyberg Mogensen ESS i svenska 6, 4:e upplagan Lärobok

27-76223-7

192 s

Studiebok med facit

27-76224-4

128 s

148:73:-

Lärarbok

27-76226-8

144 s

581:-

Antologi

27-76225-1

320 s

216:-

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Malin Nordberg, Lennart Husén, Runo Lindskog, Hugo Rydén, Ewa-Lisa Carlstrand-Skoog, Dick Widing, Dixie Eriksson, Sven Holmstrand ESS i svenska 7, 4:e upplagan Lärobok

27-76211-4

192 s

Studiebok med facit

27-76212-1

128 s

148:73:-

Lärarbok

27-76214-5

160 s

667:-

Antologi

27-76213-8

320 s

227:-

ESSens

27-76227-5

144 s

124:-

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Malin Nordberg, Lennart Husén, Runo Lindskog, Hugo Rydén, Hans Thorbjörnsson, Ewa-Lisa Carlstrand-Skoog, Dick Widing, Dixie Eriksson, Sven Holmstrand ESS i svenska 8, 4:e upplagan

Lätt att koppla till Lgr 11 Extramaterial på Läromedelswebben

Lärobok

27-76215-2

192 s

Studiebok med facit

27-76216-9

136 s

148:73:-

Lärarbok

27-76218-3

156 s

667:-

Antologi

27-76217-6

320 s

227:-

ESSens

27-76228-2

144 s

124:148:-

ESS i svenska 9, 4:e upplagan

Klar och tydlig struktur

Lärobok

27-76219-0

192 s

Studiebok med facit

27-76220-6

128 s

73:-

Lärarbok

27-76222-0

144 s

667:-

Antologi

27-76221-3

320 s

227:-

ESSens

27-76229-9

144 s

124:-

Litteraturhistoria

27-76230-5

256 s

221:-

Klassisk läsebok

27-76231-2

352 s

221:-

Ess i svenska

ÖVRIGA TITLAR I SERIEN Hanna Feist-Wechselblatt, Suzanna Diskay

Steven Ekholm

Steven Ekholm

Deckare

Skräck

Rätt och orätt

27-76186-5

27-76185-8

27-76178-0

160 s

176 s

160 s

115:-

115:-

Annika Lyberg Mogensen

Hanna Feist-Wechselblatt

Steven Ekholm

Kerstin Svevar, Ingrid Lindskog

Poesi & sånt

Förbjudna texter

Fantasy

ESS Grammatiken i praktiken

27-76175-9

27-76180-3

27-76184-1

27-76234-3

160 s

160 s

176 s

Facit

115:-

115:-

115:-

27-76235-0

115:-

160 s

155:-

32 s

43:-

8

4000_NoK_7-9_2013.indd 8

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:27


SVENSKA

Läs och skriv i genrer Fixa texten! Den mycket populära och uppskattade Fixa texten! har kompletterats med bedömningsstöd kopplat till kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr 11. Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna arbeta med olika slags texter, deras syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Därför behöver eleverna lära sig att känna igen texttyper och genrer. Med Fixa texten! 1 och 2 får dina elever en strukturerad genomgång av ett flertal genrer. Varje kapitel behandlar en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet i mönstertexterna. De får dessutom arbeta med genretypiska drag samt ord och uttryck. Kapitlet avslutas med skrivuppgifter där eleverna skriver både gemensamt i gruppen och enskilt. Nu innehåller dessutom böckerna bedömningsstöd för både svenska och svenska

som andraspråk. Bedömningsstödet utgår från kunskapskraven enligt Lgr 11. Med Fixa texten! lär sig eleverna identifiera ett stort antal genrer och har dessutom goda möjligheter att fixa det nationella provet! Digitalbok Digitalboken har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen men du och dina elever läser och lyssnar på boken online. Digitalboken passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Boken innehåller även funktioner som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning. Läs mer om digitala läromedel på katalogens inledande sidor.

Beställ kostnadsfri lärarguide på www.nok.se/fixatexten

Författare: Pär Sahlin Fixa texten! Fixa texten! 1

27-41891-2

Fixa texten 1, Digitalbok

27-42809-6 12 mån

112 s

152:-

Fixa texten! 2

27-41892-9

144 s

172:-

Fixa texten 2, Digitalbok

27-42810-2 12 mån

57:-

51:-

9

4000_NoK_7-9_2013.indd 9

2014-02-11 11:27


SVENSKA

Inspirera dina elever – med Arena

Arena är ett basläromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om eleverna ska läsa skönlitteratur eller sakprosa, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar eller arbeta med grammatik så är Arena en oumbärlig hjälp och inspirationskälla. Arena ger även dig som lärare stor valfrihet att välja och plocka ut det material som passar just dig. Faktaboken är navet i serien och Arenas lärobok. Den fungerar som en liten ”yrkesbok” där eleverna går en skrivarkurs för att bli bra författare, en journalistkurs för att bli duktiga skribenter, en skådespelarkurs för att utveckla sina muntliga förmågor osv. Denna struktur gör

det lustfyllt och verklighetsanknutet för eleverna! Bland Arenas övriga komponenter finner du Arenas arbetsböcker och antologier. Bland dessa kan du välja ut det material som du behöver för att på bästa sätt komplettera innehållet i Faktaboken.

Författare: Tomas Bergsten, Ulrika Lundén, Lena Norée, Monica Ljung, Kerstin Meyer Arena

Antologi 1

27-73311-4

320 s

208:-

Faktaboken

27-73989-5

300 s

257:-

Antologi 2

27-73316-9

332 s

208:-

Arbetsbok Grön

27-73991-8

108 s

104:-

Antologi 2 cd

27-86681-2

Arbetsbok Orange

27-73990-1

112 s

55:-

Antologi 3

27-73993-2

332 s

208:-

Arbetsbok Blå

27-74002-0

116 s

55:-

Lärarbok

27-73999-4

190 s

345:-

753:-

10

4000_NoK_7-9_2013.indd 10

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:27


SVENSKA

Med litteraturen i centrum

Författare: Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen, Malin Nordberg

Svenska i dag

Svenska i dag

Svenska i dag är ett spännande läromedel för grundskolans senare del. Fyra läckra antologier med ett varierat texturval utgör stommen i materialet. Med hjälp av dessa sätter Svenska i dag litteraturen i centrum. Innehållet i Svenska i dag är modernt och anpassat för eleverna i dagens skola. Läroböckerna innehåller texter och uppgifter för alla moment som ingår i svenskämnet. Övningsböckerna repeterar och övar de moment som tas upp i respektive lärobok samt tränar eleverna inför de nationella proven. De fyra antologierna innehåller en mängd olika texttyper och varierade uppgifter, vilket gör att de passar varje årskurs. Tanken är att elevernas läslust ska väckas med hjälp

av intressanta och roliga texter. Lärarhandledningarna i form av nedladdningsbara pdf:er innehåller metodiska tips, kopieringsunderlag samt facit till elevböckernas uppgifter. Digitalböcker Svenska i dag finns också som digitalbok för åk 7, 8 och 9. Du får all text uppläst, dessutom ingår zoom, sökning av innehåll, att kunna bokmärka och anteckna.

Lärobok 7

27-40681-0

192 s

156:-

Lärobok 7, Digitalbok

27-42508-8 12 mån

52:-

Övningsbok 7

27-40682-7

128 s

73:-

Övningsbok 7, Digitalbok

27-42795-2 12 mån

70:-

Lärarhandledning 7

27-40680-3

90 s

628:-

Lärobok 8

27-40684-1

192 s

156:-

Lärobok 8, Digitalbok

27-42509-5 12 mån

52:-

Övningsbok 8

27-40685-8

128 s

73:-

Övningsbok 8, Digitalbok

27-42796-9 12 mån

70:-

Lärarhandledning 8

27-40683-4

90 s

628:-

Lärobok 9

27-40687-2

192 s

156:-

Lärobok 9, Digitalbok

27-42510-1 12 mån

52:-

Övningsbok 9

27-40688-9

128 s

73:-

Övningsbok 9, Digitalbok

27-42797-6 12 mån

70:-

Lärarhandledning 9

27-40686-5

Från Gilgamesh till Guillou, antologi

90 s

628:-

27-40677-3

320 s

208:-

Från Boye till blogg, antologi 27-40679-7

320 s

208:-

Från Cras till Krog, antologi

27-40678-0

320 s

208:-

Från Tolkien till Thydell, antologi

27-40676-6

320 s

208:-

Dina behov och önskemål styr Hur ser dina behov och önskemål ut? Med Svenska i dag kan du själv välja i vilken omfattning du vill använda lärobok, övningsbok och antologier: LÄROBOK

ÖVNINGSBOK

ANTOLOGIER

LÄRARHANDLEDNING

Mini Vill du ha ett slimmat svenskläromedel klarar du dig med endast läroboken.

Midi Med övningsboken som komplement till läroboken finns många möjligheter att gnugga och fördjupa färdigheter.

Maxi Lärobok, övningsbok och fyra antologier blir tillsammans ett maxat svenskpaket.

Lärarstöd Lärarhandledningen är digital och innehåller metodiska tips och kopieringsunderlag.

11

4000_NoK_7-9_2013.indd 11

2014-02-11 11:27


SVENSKA

Utvecklar eleverna som talare, läsare och skribenter

BRUS Handboken

ANDRA UPPLAGAN

Nu finns den mycket populära BRUS Handboken i en uppdaterad upplaga. Under rubriker som ”Argumentera och debattera”, ”Utredande och vetenskapliga texter” och ”Bästa språket” finns överblickbara arbetsgångar som hjälper eleven att utvecklas som talare, läsare och skribent. Längst bak finns guider för bl a källkritik och bild- och filmanalys.

Författare: Annika Bayard, Karin Sjöbeck BRUS Handboken 2:a upplagan BRUS Handboken

27-42379-4

Digitalbok

27-42669-6 12 mån 34:-

128 s 101:-

Alla gillar Gnugga! Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén

En serie arbetsböcker där eleverna kan arbeta på egen hand med de viktiga basfärdigheterna i svenska: ordkunskap, stavning och språklära. Böckerna är främst avsedda för årskurs 7–9 men passar också som repetition för äldre elever. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien, som börjar med böcker för årskurs 4–6. Gnugga ord 5–7 Hjälper eleverna att systematiskt utveckla sitt ordförråd och sin säkerhet när de möter orden.

Gnugga stavning 4–5 Ger eleverna strukturerad och systematisk stavningsträning.

Gnugga

Gnugga språklära 3–4 Repeterar och fördjupar elevernas kunskaper om ordklasser och satsdelar.

Gnugga ord 5

27-61400-0

Gnugga ord 5, facit 5-pack

27-61413-0

72 s 79:8 s 116:-

Gnugga ord 6

27-61401-7

72 s 79:-

Gnugga ord 6, facit 5-pack

27-61414-7

8 s 116:-

Gnugga ord 7

27-61402-4

72 s 79:-

Gnugga ord 7, facit 5-pack

27-61415-4

72 s 116:-

Gnugga stavning 4

27-61403-1

80 s 79:-

Gnugga stavning 4, facit 5-pack

27-61416-1

8 s 116:-

Gnugga stavning 5

27-61404-8

80 s 79:-

Gnugga stavning 5, facit 5-pack

27-61417-8

8 s 116:-

Gnugga språklära 3

27-61405-5

80 s 79:-

Gnugga språklära 3, facit 5-pack

27-61418-5

8 s 116:-

Gnugga språklära 4

27-61406-2

80 s 79:-

Gnugga språklära 4, facit 5-pack

27-61419-2

8 s 116:-

Lugn inlärning i Klara språket I Klara språket arbetar eleverna med svenska utifrån skönlitteratur och faktatexter. Den kombinerade läro- och arbetsboken ger träning i att läsa, skriva och tala samt grundläggande grammatikkunskaper för elever som behöver lugnare inlärningstakt. Möjligheten att skriva direkt i boken ger eleverna en överblick över vad de lärt sig och hur de utvecklas.

Författare: Anna Ivarsson Klara språket Allt-i-ett-bok

27-73487-6

144 s

197:-

Digitalbok

27-42806-5 12 mån

197:-

– litteratur från hela världen

Svenska ordböcker Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius Natur och Kulturs ordböcker Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7 1280 s

403:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

27-50454-7 1248 s

428:-

Har du tidigare köpt böcker i serien Alla Tiders Klassiker och vill köpa fler? Du hittar numera information om den här utgivningen hos på www.kulturradet.se Det digitala lärarmaterialet till Alla Tiders Klassiker presenteras på www.nok.se/laromedel

12

4000_NoK_7-9_2013.indd 12

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:27

Teate


– Samarbetet med Natur & Kultur är avgörande för att vi skall nå vår viktigaste publik: miljonprogrammens unga, säger Ulf och Emil.

– En bra pjäs kan rädda livet på nån

Våld ger identitet till den som ingen har och tillhörighet åt den som står utanför. Teater Fryshuset visar hur. De förklarar varför man blir gängmedlem, nynazist, fotbollshuligan, självskadare, eller varför man tänder eld på sin egen förort. Dramatiken drivs av människorna den handlar om. Det är på dem, deras berättelser och vittnesmål allt bygger. De deltar själva i den kreativa processen. Ulf och Emil är konstnärliga ledare för Teater Fryshuset, med egna erfarenheter av en våldsam livsstil. Resultatet är teater som drabbar hårt. Efter föreställning och diskussion har de flesta i publiken förstått något nytt om sig själva, eller om dem som kallas de andra. Många har fått motivation och kraft att ta sig ur eller undvika destruktiva utanförskap. Det bidrar Natur & Kultur med stolthet till. Rätt använd teater räddar liv. Natur & Kultur ger ut läromedel, kurslitteratur och böcker för den allmänna bokmarknaden. Förlaget grundades 1922 och ombildades 1947 till en den oberoende stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska verka för folkbildning och motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, genom samarbeten, priser och stipendier.

4000_NoK_7-9_2013.indd 13 TeaterFryshusetHelsidaRightNoK.indd 1

2014-02-11 2014-02-07 11:27 14:27


Nu var jag pappas budbärare, och tyckte egentligen att det hela var en smula pinsamt. »Jag kan inte åka själv, det måste du förstå«, sa han. »Jag klarar inte av att gå upp där just nu.« Nähä. Men det skulle jag ty gen klara. Som om mina känslor inte var lika starka som hans. Men jag svalde mina protester, han var a deles för instabil för att det skulle vara värt att bråka. Hellre göra honom en tjänst, särskilt när han inne inne visste att det var orättvist, att det var något man inte kunde begära av sitt barn, så jag hade något at växla in lite senare. En beprövad strategi som räckte genom hela gymnasiet och gjorde att jag kom unda med sådant som jag aldrig kommit undan med ifall saker och ting varit som vanligt. Men det var de ju in Det hade de inte varit på länge. När jag verkligen hade åkt den här vägen från Märsta till McDonalds och Röda Kvarn så hade det varit med mina syskon, fast inte som ett av dem utan som en vuxen, för att avlas pappa och ge honom en chans att vara ensam med mamma. »Pappa vet det inte, han tror att jag kommer klara av det, men det kommer jag inte«, hade hon viskat sent en eftermiddag när det börjat skymma uta för sjukhuset, när solen sjunkit bakom de där lövverken på Norra kyrkogården som jag kände så väl. »D är bara en tidsfråga. Säg det inte till honom, för det orkar han inte. Men det kommer jag inte.« Jag log lit för bara någon dag tidigare hade pappa sagt ordagrant samma sak: »Mamma vet det inte, hon tror att ho Jag reste avavhelt andra skäl. hon Jaginte, var pånu. väg insägtill kommer att klara det, men det kommer detsexton är bara enoch tidsfråga Men detstan inte tillför hen för det orkar hon inte.«Men jag, jag skulle minsann orka.»Varför?« frågade jagstation när pappa räckte över ka överlämna en kartong. Också för mig hade Märsta annars tongen. »Varför ska vi tacka dem?«»Det måste man«, sa pappa. »Det hör till.«»Men vad har de gjort för o varit vägen till äventyret, till allt det roliga. Vägen till morfars och Jag ångrade genast att jag frågat, för jag kunde se att han hade tårar i ögonen. »De gjorde vad de kunde« han. »Det var verkligen deras fel. Vi har alla skäl att vara tacksamma dem, de var så duktiga.« mormors stora inte lägenhet och Katarinahissen ochmotSkansen, till Röda Inte tillräckligt, tänkte jag. Inte tillräckligt duktiga.Fanns det inte något undergivet över alltihop, att t Kvarn och Gamla Brogatan. Men det hade ändrats under senaste att man skulle åka tvärs över Stockholms län med en kartong i knäet bara för att tacka dem som låtit tiden,dö. jag helt andra skäl sättaSamtidigt mig påsom pendeltåget in til mamma Varhade inte dethaft att acceptera nederlaget lite iatt överkant? det var skönt att komm hemifrån. Det blåste alltid på mer Märstaän station, jag lät mig gärna föras vartsomhelst av vinden, vartso stan. Det var ingen jagoch som fortsatte från bussen till pendelt

Noveller

get, perrongen låg helt tom. Att röra sig ute i den fria världen mitt på ljusa dagen var lite grann som att vara sjuk, man befann sig mitt i et undantagstillstånd som egentligen var ganska behagligt. Det var vä därför jag låtit mig övertalas av pappa så pass lätt: jag hade ändå ing bättre för mig, jag kunde lika gärna tillbringa dan på buss och pende tåg. Även om jag tyckte att pappas idé var dum så innebar den ju att fick komma bort, stanna kvar i undantaget lite till, leva i bubblan av tidlöshet utanför vardagen ännu en stund: tids nog stacks det nog h på den. Ett sätt att utnyttja situationen var naturligtvis att passa på att röka öppet: jag grävde fram en cigarrett ur jackans gömslen och njöt av att för stunden slippa oroa mig för att bli sedd. Många år sena blev jag uppringd sent på kvällen av en kvinna vars föräldrar umgåt med morfar och mormor, de hade tillbringat en sommar i skärgårde Myrios_kataloguppslag_original.indd Alla sidor 4000_NoK_7-9_2013.indd 14

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:28


inte åka lle jag tydlitydli an var allall han innerst något att om undan r de ju inte. nalds och att avlasta kommer mma utanutan å väl. »Det ag log lite, ror att hon an att e tillför henne, e över karnars jort för oss?« och kunde«, sa ktiga.« Röda hop, att tycka ste m låtit tt komma in till n, vartsom-ndeltå ndeltå-

r

har sina sidor

mitt på itt i ett var väl då inget pendelpendel ju att jag lan av nog hål ssa på n och r senare umgåtts rgården 4000_NoK_7-9_2013.indd 15

Ett perfekt format i undervisningen Romaner är bra. Men långa. Använder du i stället noveller i undervisningen får eleverna bekanta sig med många olika berättarröster under terminen. Myrios noveller är specialskrivna för unga läsare – eller lyssnare. Alla noveller är inlästa och tillgängliga för dina elever via iPhone, iPad, Mac och PC.

Läsning för alla På Myrios hittar du något för alla, även texter för mer svårflörtade läsare. Här skildras ständigt aktuella ämnen av Johannes Anyuru, Karolina Ramqvist, Jonas Hassen Khemiri och många fler. Eleverna får även möjlighet att möta människan bakom texten, i författarintervjuerna som följer med.

Paketläsning Ska ni jobba med teman under terminen? Myrios noveller finns att köpa såväl styckevis som sorterade i användbara temapaket om tre noveller. Här får eleverna möjlighet att möta flera perspektiv på teman som exempelvis »Kärlek 2.0«, »Dråpligheter« och »Annorlunda«.

Mer kreativitet i klassrummet Noveller kan läsas i helklass, parvis och enskilt. De kan läsas i mobilen, på datorn och lyssnas till på väg till träningspasset. Med novellens hjälp kan ni jobba med analysförmåga, lässtrategier, läsförståelse och tolkning. Ni kan debattera, diskutera och argumentera … Ja, det finns massor att berätta om hur du kan använda Myrios i undervisningen. Men vi slutar här. Mer tips får du i lärarhandledningarna. Vi vill ju inte bli för långrandiga …

Läs mer på: www.nok.se/myrios

2013-11-13 2014-02-11 12.03 11:28


Lästips från Natur & Kultur! Mellan vinter och himmel Martins lillebror Andreas är femton år och ska snart dö. Martin tar sin tillflykt till musiken. Själv skriver Andreas i hemlighet en lista över tre viktiga saker han måste göra. Nu, innan det händer. Författare: Elin Bengtsson Mellan vinter och himmel 156 s 27-13371-6

Frostskymning Fjärde och avslutande delen i Berättelsen om Blodet. En andlöst spännande fantasyberättelse om två syskons kamp mot Kylan men också om priset för rigida tankemönster, fanatism och fundamentalism. Författare: Anders Björkelid Frostskymning 27-13722-6

16

4000_NoK_7-9_2013.indd 16

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:28


Semlan och Gordon

 – två steg fram och ett tillbaka

Författare: Moni Nilsson

Detta är den femte boken i serien om Semlan och Gordon och handlar bland annat om att absolut vara tvungen att hitta lite ny mening.

steg fram och ett tillbaka

Semlan och Gordon

Semlan och Gordon – Två 190 s 27-13391-4

 – meningen med ett (mitt) liv

Författare: Moni Nilsson

Del 6 om Semlan, 13 år. Om hur svarta hål kan fyllas med mening och hur allt plötsligt kan förändras. Det kan vara skitläskigt eller alldeles, alldeles underbart!

Meningen med ett (mitt) liv

Jag finns Jag finns är en berättelse om Johanna som går i åttan, om mod och överlevnad mot alla odds, men även en svidande kritik av skolan och om hur vuxna kan svika ett barn.

Inte på riktigt, inte på låtsas Inte på riktigt, inte på låtsas är den fristående fortsättningen på Jag finns. Johanna har nu blivit 17 år och är på väg ut i vuxenlivet.

Semlan och Gordon – 224 s 27-13665-6

Författare: Maja-Maria Henriksson Jag finns 174 s 27-12986-3

Författare: Maja-Maria Henriksson Inte på riktigt, inte på låtsas 160 s 27-13173-6

Kroppspanik – fett, lögner och sjukt onödig ångest Med vass humor och drastiska exempel från verkligheten gör Julia Skott upp med BMI-lögner, hälsomyter och skeva kroppsideal. Hon tecknar bilden av ett samhälle som drabbats av kroppspanik.

Författare: Julia Skott Kroppspanik 223 s 27-13586-4 E-BOK 27-13587-1

Skönlitterära ungdomsböcker från Natur & Kultur hittar du på www.nok.se 17

4000_NoK_7-9_2013.indd 17

2014-02-11 11:28


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

när jag var liten Det kan vara svår t at t komma ihåg vad du gjorde när du var liten. Det är ju så längesedan. Men of ta finns det någon i din familj som kan berät ta. Det är fint at t få höra vilka roliga, tokiga och ibland farliga saker man har gjor t.

3

3

Innehåll I textboken kapitel 3 får du möjlighet att •

läsa olika texter om barndomen

Du får också kunskap om • hur du skriver om ett barndomsminne • kamratrespons • sammansatta ord • ord som hör ihop med dina fem sinnen • hur du beskriver något med hjälp av dina sinnen

46

Kapitel 3

27-42230-8_Fordel_TB 2_inlaga.indd 46

När jag var liten

2013-01-22 15.13

27-42230-8_Fordel_TB 2_inlaga.indd 47

47

2013-01-22 15.13

18

4000_NoK_7-9_2013.indd 18

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:28


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Fördel  –möter nybörjarelever med olika förkunskaper Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 7–9. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk för att uttrycka känslor och tankar. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andra­språk på flera nivåer samtidigt. Fördel består av två textböcker, två övnings­ böcker samt lärarhandledningar med inspel­ ningar i mp3-format. Textböckerna utkommer även som Digitalbok och Interaktiv bok Bas. Fördel Textbok och Övningsbok 1 Textbok 1 innehåller tio kapitel med teman som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje tema består av: •  En upptaktsbild som inleder kapitlet och som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. •  En språkträningsdel som bär progressionen i materialet. •  En faktatext som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO. •  Längst bak i boken finns en skönlitterär följetong på enkel svenska, men med ett utmanande innehåll, samt en uppslagsdel. Övningsbok 1 följer textbokens teman. Här finns uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas egna ordlistor samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp. Fördel Textbok och Övningsbok 2 Fördel 2 bygger vidare på Fördel 1. Textboken består av tio kapitel med olika teman och en uppslagsdel. Varje kapitel innehåller texter från olika genrer, t ex argumenterande, berättande, beskrivande och återgivande texter. Sist i varje kapitel finns en stjärntext. Den har ett ordförråd som ligger lite över elevernas förväntade språknivå. Många av dessa stjärntexter är hämtade från skönlitterära böcker och faktaböcker för ungdomar.   I kapitlen finns också en genomgång av vad som är typiskt för en viss texttyp, t ex en saga, en insändare eller en recension. På så sätt får eleverna lära sig att känna igen hur olika slags texter är uppbyggda och vilka språkliga drag som förekommer. Presentationen av genren ligger i textboken, men eleverna skriver i övningsboken eller

i en separat skrivbok när de arbetar med uppgifter till texterna.   Uppslagsdelen innehåller praktiska råd om hur man gör en tankekarta, arbetar med kamratrespons, genomför en intervju och vad man bör tänka på när man ska prata inför andra. Övningsbok 2 följer textbokens teman. Här finns skrivuppgifter som tränar ord, fraser, grammatik, läsförståelse samt hörförståelse. Hörövningarna ligger sist i varje kapitel och ljudfilerna till dessa laddas ner tillsammans med lärarhandledningen. Flexibel skolstart Fördel 1 och Fördel 2 kan användas i klasser med flexibel skolstart. Detta är möjligt eftersom flera av övningarna har uppgifter på två nivåer. Den svårare nivån är markerad med en stjärna.   Faktatexterna och den skönlitterära följetongen i del 1 har dessutom ett språk som ligger lite över elevernas språknivå. Det gäller även stjärntexterna i del 2.   Det här gör att hela gruppen kan arbeta med samma kapitel. De elever som varit kort tid i klassen arbetar med språkträningsdelen. De elever som kommit lite längre kan arbeta med stjärnuppgifterna, faktatexterna eller de skönlitterära texterna. Nyhet! Fördel som Interaktiv bok Bas Under hösten 2014 kommer vi att kunna erbjuda Fördels textböcker som Interaktiv bok Bas. Basböckerna innehåller allt som finns i digitalböckerna och passar utmärkt när du vill göra gemensamma klassrums­genomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst.   Offline-läget ger tillgång till huvuddelen av innehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade.   Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23 och i början av katalogen.

Koppling till olika skolämnen Texter i olika genrer

Fördel Digitalbok Fördel Digitalbok passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst.   Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23 och i början av katalogen. Lärarhandledningar Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er och ger förslag på hur man kan arbeta med texter och övningar i läroböckerna, kapitel för kapitel. De innehåller också en mängd kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Ulrika Dahl, Anna Kaya, Monica Gudomlund Fördel Textbok 1

27-42183-7

192 s

239:-

Textbok 1, Digitalbok

27-42582-8 12 mån

80:-

Textbok 1, Interaktiv Bas

27-43652-7 12 mån utk ht -14

Övningsbok 1

27-42184-4

192 s

Lärarhandledning 1 (pdf med mp3-filer)

159:-

27-42229-2

200 s

798:-

Textbok 2

27-42230-8

192 s

239:-

Textbok 2, Digitalbok

27-42954-3 12 mån

80 :-

Textbok 2, Interaktiv Bas

27-43653-4 12 mån utk ht -14

Övningsbok 2

27-42231-5

192 s

159:-

Lärarhandledning 2 (pdf med mp3-filer)

27-42232-2

200 s

798:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

19

4000_NoK_7-9_2013.indd 19

2014-02-11 11:28


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om världen – på mycket lätt svenska Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap. Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsedd för svenska som andraspråksundervisning i grundskolans förberedelseklasser, språkintroduktion på gymnasiet och sfi studieväg 1 och 2. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund. Materialet består av elevbok med skrivrader samt digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning. Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och innehåller värdefull vägledning för dig som arbetar med nyanlända elever. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förståelse. Intalning av texterna i Läroboken finns i lärarhandledningen. Författare: Margareta Mörling Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Lärobok

27-42713-6

158:-

Lärarhandledning (pdf+mp3)

27-42714-3

1014:-

Kom i gång! Kom i gång! är ett basläromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Varje kapitel inleds med målrutor som talar om vad kapitlet handlar om. Texter varvas sedan med övningar där syftet tydligt beskrivs och eleverna skriver svaren direkt i boken. Nya ord och begrepp förklaras fortlöpande i texten så att eleverna blir förtrogna med dem. Varje kapitel avslutas med en utvärdering. Eleverna får med hjälp av mönstertexter arbeta med sakprosa och berättande text i olika genrer. Det finns även kapitel som tränar rättstavning, skrivregler och grammatik. Facit finns på www.nok.se. Med varje lärobok följer en cd (mp3). På den finns alla mönstertexter inlästa. Kom i gång! har även en egen läsebok. Texterna i denna är specialskrivna och väl anpassade för målgruppen. Till varje text finns diskussionsfrågor och arbetsuppgifter. Samtliga texter finns inlästa på en medföljande cd.

Digitalböcker Kom i gång! läroböcker finns även som digitalböcker med inläst ljud. De har dessutom sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor.

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Åse Wewel Kom i gång!

Lärarhandledningar Här finns kopieringsunderlag samt förslag och tips på hur du och dina elever kan arbeta med texter och övningar i böckerna. Till läroböckerna finns även en lärar-cd-bok (audio).

Läsebok med cd (mp3)

27-41014-5

80 s 123:-

Lärobok 7 med cd (mp3)

27-41017-6

168 s 157:-

Lärobok 7, Digitalbok

27-42517-0 12 mån

Lärarhandledning 7

27-41652-9

79:-

86 s 471:-

Lärar-cd-box 7 med 3 cd (audio) 27-41654-3 12 mån 603:Lärobok 8 med cd (mp3)

27-41016-9

Lärobok 8, Digitalbok

27-42518-7 12 mån

168 s 157:-

Lärarhandledning 8

27-41653-6

79:-

82 s 471:-

Lärar-cd-box 8 med 2 cd (audio) 27-41655-0 12 mån 681:Lärobok 9 med cd (mp3)

27-41015-2

Lärobok 9, Digitalbok

27-42519-4 12 mån

168 s 157:-

Lärarhandledning 9

27-41571-3

64 s 366:-

Lärar-cd-box 9 med 3 cd (audio) 27-41570-6

3 st 681:-

79:-

20

4000_NoK_7-9_2013.indd 20

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:29


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om att lyssna och läsa sig till språket Läroböckerna för ungdomar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap. Lyssna! och Lyssna mera! innehåller hörövningar för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. I Lyssna! finns mycket lätta övningar på bokstäver och räkneord. Här finns också övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller skolbibliotekarie. I Lyssna mera! är dialoger och intalningar längre. Innehållet är fortfarande hämtat från elevernas vardag, i skolan och på fritiden. Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Alla texter finns inspelade på medföljande cd. Läs! är i första hand tänkt för elever i åldrarna 13–18 år. Materialet innehåller texter i olika genrer. Här finns bland annat berättande, beskrivande och instruerande text. Texterna är indelade i fem olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen: I skolan, Hem och familj, På fritiden, På stan och Kärlek och vänskap. Läs! har samma struktur som materialet Lyssna! Till varje text finns uppgifter på två eller tre nivåer – tanken är att samma text ska kunna användas av elever som ligger på olika

språkliga nivåer. Alla texter i materialet finns inspelade på medföljande cd. Övningarna Varje övning består av två intalningar, A och B, som är lika varandra när det gäller innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning. B kan de göra som ett test. Olika språkliga nivåer Till varje intalning finns uppgifter på två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå. Intalningsmanus och elevblad Elever som behöver stöd av tryckt text när de lyssnar kan få en kopia av den intalade texten. Intalningsmanusen finns som kopieringsunderlag i materialet. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns ett elevblad där eleven prickar av gjorda övningar. Allt i ett Materialet består av intalningar på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, intalningsmanus, läraranvisningar, elevblad och facit.

23 TEXT

Välkommen!

23

Namn:

·

Välkommen! Rätt eller fel? Sätt kryss. Rätt

Fel

1 Kelly skriver ett sms. 2 Kelly kommer inte på festen. 3 Adrian bor på Handelsgatan. 0791234556

12345

4 Kelly ska gå av bussen på Köpmansgatan.

is! Jag Vad kul! Gratt på festen. kommer gärna Hur kommer Var bor du? od? Vad man dit? Portk nt? vill du ha i prese Kelly

LU

5 Adrians hus har portkod. 6 Festen är på lördag. 7 Adrian vill ha en present.

12345 LU

Författare: Anette Althén

07066789

00

Roligt att du bor på Köp kommer. Jag mansgatan Ta buss 3B. 312 mot Ekholmen. Gå av på Handels gata förbi Ica så kommer n. Gå min gata . Portkod du till 1498. ses på fred ag. Välkomm Vi Du behöve en! r någon pres inte ha med dig ent. Adrian

Läs ! Läsförståelse på mycket lätt svenska

90

Kopieringsunderlag © 2011 Anette Althén och Natur & Kultur ISBN 978-91-27- 42244-5

Lyssna! och Lyssna mera! Läs!

Läs ! Läsförståelse på mycket lätt svenska

91

Kopieringsunderlag © 2011 Anette Althén och Natur & Kultur ISBN 978-91-27- 42244-5

Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-41896-7

120 s

979:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska, Cd och häfte.

27-41853-0

128 s

999:-

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-42244-5

120 s

1144:-

21

4000_NoK_7-9_2013.indd 21

2014-02-11 11:29


INTERAKTIVA SPRÅKLÄROMEDEL

Interaktiva språkläromedel NYHET

Till våra läromedel i moderna språk och engelska har vi utvecklat interaktiva böcker – Bas och Plus – med en mängd användbara och pedagogiska funktioner. De interaktiva böckerna är välstrukturerade och har ”lärobokskänsla”, för att underlätta både läsning och arbete.

Läs mer om våra digitala läromedel i början av katalogen

Funktionerna i den interaktiva boken • Läs och lyssna på boken. Fungerar även offline. • Markera, sök och anteckna. • Ta del av interaktiva tillägg som film, webbövningar, hörövningar och kopieringsunderlag för utskrift.

Interaktiv bok Bas I den interaktiva Bas-boken får du de nödvändigaste verktygen och funktionerna samt all text inläst med naturligt tal. Interaktiv bok Plus I den interaktiva Plus-boken finns dessutom lättnavigerade webbövningar där eleverna kan öva på ord, fraser och grammatik med direkt respons, om och om igen. Se exempel på webbövningar på nästa sida. Interaktiv lärarhandledning I de interaktiva lärarhandledningarna finns samma funktioner som i de interaktiva elevböckerna samt lärarhandledning direkt kopplad till en viss sida i boken. Här finns även en testsektion.

22

4000_NoK_7-9_2013.indd 22

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:29


INTERAKTIVA SPRÅKLÄROMEDEL

Interaktiva webbövningar Webbövningarna följer bokens indelning, och eleverna väljer i menyn eller på startsidan vilket kapitel de vill jobba med. Efter varje övning finns möjlighet att göra om de uppgifter man inte klarade på första försöket. Man kan också välja att göra övningarna som test. Caminando 1 webbövningar

Unidad 1

1b América del Sur

Uttal

Meny

Spela in dig själv

Spela in dig själv

Övning Sida

Lyssna på ljudet och spela sedan in dig själv med hjälp av inspelaren.

Latinamerikansk spanska

Europeisk spanska

◄ 1 2 3 4 5 ► 5/6 ◄ • • • • • ► 2/7

Inspelaren

3:30/5:00

Uttalsträning – Eleven kan öva på sitt uttal genom att spela in sig själv och sedan lyssna på resultatet.

1:55/3:10

1:55/3:10

América del Sur es un continente grande. En el

América del Sur es un continente grande. En el

sur, en la Tierra del Fuego, hace bastante frío,

sur, en la Tierra del Fuego, hace bastante frío,

pero en el norte, en el Caribe, hace mucho calor.

pero en el norte, en el Caribe, hace mucho calor.

En nueve países hablan español: Argentina,

En nueve países hablan español: Argentina,

Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,

Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,

Colombia y Venezuela.

Colombia y Venezuela.

Ledtråd

Föregående sida

Facit

3:30/5:00

Börja om

Rätta

Nästa sida

Åsas skiss 9.indd 49

2012-12-19 14.40

Caminando 4 webbövningar

Unidad 2

2b Una Sueca en Madrid

Träna på glosor

Para ihop glosor

Meny

Para ihop glosor

Övning

Para ihop rätt alternativ.

Sida

fluido ................................................................

Du är klar med övningen!

ya que .............................................................

Vad vill du göra nu? Välj ett av alternativen nedan.

referirse a .......................................................

Jag vill... på första försöket.

el permiso de maternidad ..........................

göra om övningen från början

la subvención .................................................

gå vidare till nästa övning.

Starta test

Övning – I övningsläge får eleven tre försök på varje fråga, sedan visas facit. Frågor med fel svar kan eleven välja att göra om.

göra om de uppgifter jag inte klarade

la facilidad ......................................................

Föregående sida

◄ 1 2 3 4 5 ► 5/6 ◄ • • • • • ► 5/5

Ledtråd

Facit

Börja om

Försök 3 av 3

Rätta

Nästa sida

Åsas skiss 9.indd 46

Mål 1 webbövningar

2012-12-19 14.40

Kapitel 1

Vad heter du?

Meny

Dina resultat för Vad heter du? Exportera till PDF

Du fick 12 av 59 rätt (20%) Du behärskar en del av uppgifterna. Gör uppgifterna en gång till så kommer ditt resultat att förbättras.

Antal rätt

Andel %

Ord och begreppsträning

0 / 13

0%

Alfabetet

3/3

100%

Hur stavas det?

3/6

50%

Jag heter Jonas

5 / 15

33%

Hej!

0/1

0%

Världskarta

1/5

20%

I skolan

0/4

0%

Upp en nivå Åsas skiss 9.indd 48

Dina fel

Tidigare testresultat

Gör om testet

Test – I testläge får eleven ett försök på varje fråga och inga ledtrådar. Efter ett test får man se sitt resultat och kan gå tillbaka och titta på sina felaktiga svar. Man kan även spara resultaten som pdf och skicka till sin lärare.

Nästa moment 2012-12-19 14.40

23

4000_NoK_7-9_2013.indd 23

2014-02-11 11:29


ENGELSKA

of actors appear in many Hollywood films. They are young, slender and have muscular bodies. Lots of movies do not show us ordinary looking people, older people or people who are common. This can make us feel pressure to dress a certain way, cut our hair in a special manner and also sometimes lose too much weight. Celebrities can even make us cut our hair like they do or dress like them. Many teens like to get the same hairstyle as a famous singer or actress. There is nothing wrong with looking good or taking care of our bodies. But occasionally problems happen because of this. Many teen girls become anorexic or bulimic and this is not healthy. Teen boys may take steroids to build muscles. These drugs are hazardous to our health. We should not feel pressured to look a certain way or have to make ourselves sick to do so. There are also other things to think about. Some clothes, watches, jewellery, shoes and other products are very expensive. Teens who cannot afford to buy these products should not feel that they are less good or less important as people.

The importance of looking good Is it very important to look good? What do you think? Should we judge our friends and people we meet by the clothes that they wear and their physical appearance? In English there is a famous saying: “Do not judge a book by its cover.” This means that we should not assume that something is superior or great just because of how it looks. It is what is on the inside that matters. This is true about friends and people too. A good person and a true friend is someone who is good on the inside. Nice clothes, fancy hair, the right make-up, being thin and having a nice body do not mean that much if you are not kind, honest and generous. But we live in a world where we see models on magazine covers. Often only certain types

Section 2

38

Wings8TB 23mars09OKTT.indd 38

judge döma physical appearance utseende saying ordspråk cover omslag assume [əsjum] antaga superior överlägset matter spela roll true sann, riktig fancy snygg, läcker honest ärlig appear förekomma slender smal ordinary looking som ser ut som folk gör mest pressure tryck manner sätt occasionally [əkenəl] då och då build muscles bygga muskler hazardous [hzədəs] riskfylld afford ha råd

09-03-23 14.45.35

Wings8TB 23mars09OKTT.indd 39

39

09-03-23 14.45.42

24

4000_NoK_7-9_2013.indd 24

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:30


ENGELSKA

Wings forever! Wings, engelska för åk 6–9, är ett läromedelspaket med tydlig struktur. Innehållet är ungdomstillvänt och tematiskt. Texterna finns i Textbook och alla övningar i Workbook, samlade under rubrikerna: Words and phrases, Speaking, Reading, Writing och Listening. Alla instruktioner är på engelska och grammatikövningarna ligger sist i varje sektion.   I varje Textbook medföljer en elev-cd (mp3). Komplettera med nya prov som är anpassade till kraven i Lgr 11. Wings – green för årskurs 6 Följ med Simon och hans pappa på en resa till platser i tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hongkong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort antal ord och fraser som behövs i sammanhanget. Wings – blue för årskurs 7 Innehåller många intresseväckande texter och övningar som fungerar för olika lärstilar. Textbook är tematiskt indelad i sektioner: Music, Clothes, Food, In the house, In town och Life in Britain. Den sista texten i varje sektion är en lite längre och mer avancerad text, tänkt som en extra utmaning för den som vill. Wings – red för årskurs 8 Följer samma struktur som Wings – blue och innehåller följande teman: The Media, Health, The Environment och The USA.

Wings – black för årskurs 9 Följer samma struktur som Wings – blue och red och innehåller följande teman: Crime and Punishment, Love, Life and Death samt English around the World. Nyhet! Wings – blue, red, black som Interaktiv bok Bas och Interaktiv bok Plus Under våren 2014 kommer vi att kunna erbjuda Wings Textbooks som Interaktiv bok Bas. Basböckerna passar utmärkt när du vill göra gemensamma klassrumsgenomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst.   Motsvarande Workbooks kommer att finnas som Interaktiv bok Plus. Plusböckerna innehåller allt som Basböckerna innehåller plus lättnavigerade webb­ övningar. Där får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik om och om igen. Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23.

Wings Digitalbok Wings Digitalbok passar utmärkt för klassrumsgenomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23 och i början av katalogen. Lärarmaterialet Det finns en lärarhandledning samt en box med cd-skivor till varje årskurs. I handledningen beskrivs och ges förslag på hur man kan arbeta med texter och övningar. I direkt anslutning ligger de arbetsblad som hör till sektionen samt Prov med facit. Nya prov Nu kan du komplettera proven som finns i Wings lärarhandledningar med nya prov. Dessa säljs som nedladdningsbara pdf:er. Det finns två nya prov per sektion och de är anpassade till kraven i Lgr 11. Du kan köpa proven årskursvis eller samlade blue/red/black.

Författare: Anna Mellerby , Susanna Rinnesjö, Dominic Summerton, Elisabeth Ström, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg Wings green åk 6 Textbook, inkl elev-cd

27-41158-6

112 s

Workbook

27-41159-3

104 s

120:115:-

Lärarhandledning

27-41160-9

200 s

654:-

Elevfacit

27-41163-0

32 s

47:-

Lärar-cd

27-41164-7 679:-

Ersättnings elev-cd

27-42234-6

Wings black åk 9

53:Wings red åk 8

Wings blue åk 7 Textbook, inkl elev-cd

27-40769-5

160 s

137:-

Textbook, inkl elev-cd

27-41454-9

152 s

141:-

Textbook 7, Digitalbok

27-42511-8 12 mån

46:-

Textbook 8, Digitalbok

27-42513-2 12 mån

47:-

Textbook 7, Interaktiv Bas

27-43625-1 12 mån

Workbook

27-40771-8

168 s

126:-

Workbook 7, Digitalbok

27-42512-5 12 mån

42:-

Workbook

27-41455-6

176 s

136:-

Workbook 8, Digitalbok

27-42514-9 12 mån

46:-

27-43629-9 12 mån

Lärarhandledning

27-41453-2

188 s

691:-

Elevfacit

27-41451-8

32 s

49:-

Lärar-cd

27-41452-5 711:-

52:-

Ersättnings elev-cd

27-41945-2

261:-

Wings 8 red Ersättningsprov pdf

27-43628-2 12 mån

Lärarhandledning

27-40772-5

218 s

691:-

Elevfacit

27-40773-2

32 s

49:-

Lärar-cd

27-40774-9 711:-

Ersättnings elev-cd

27-41881-3 27-42345-9

27-43626-8 12 mån

Workbook 8, Interaktiv Plus

Workbook 7, Interaktiv Plus

Wings 7 blue Ersättningsprov pdf

Textbook 8, Interaktiv Bas

27-42346-6

52:261:-

Textbook, inkl elev-cd

27-41899-8

156 s

141:-

Textbook 9, Digitalbok

27-42515-6 12 mån

47:-

Textbook 9, Interaktiv Bas

27-43627-5 12 mån

Workbook

27-41900-1

176 s

136:-

Workbook 9, Digitalbok

27-42516-3 12 mån

45:-

Workbook 9, Interaktiv Plus

27-43630-5 12 mån

Lärarhandledning

27-41902-5

148 s

Elevfacit

27-41901-8

32 s

49:-

Lärar-cd

27-41903-2

711:-

Ersättnings elev-cd

27-42241-4

52:-

Wings 9 black Ersättningsprov pdf

27-42347-3

261:-

Wings 7 blue, 8 red, 9 black Ersättningsprov pdf

27-42348-0

679:-

691:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

25

4000_NoK_7-9_2013.indd 25

2014-02-11 11:30


ENGELSKA

Allt ljus på engelskan med

Spotlight

Författare: Randall Jonas, Catharina Lantz, Evy Robertsen, Eva Olsson, Jennifer Haythorpe, Annette Engström, Marie Wejrum, Emma Bohman, Carolyn Keay Spotlight 7

Med Spotlight får du ett lättarbetat läromedel som garanterat attraherar dina elever; här finns moderna texter med ord som de själva använder och hör på TV och i filmer. Textbook är indelad i tematiska units. Varje unit inleds med två bastexter, tänkta för alla elever. Därefter följer valbara texter – Cool Reads – de är av olika längd, genrer och svårighetsgrad och tar upp olika aspekter av kapitlets tema. Uppdelningen i bastexter samt valbara Cool Reads gör att Spotlight passar både i grupper där eleverna själva är delaktiga i planeringen och i grupper där läraren i större utsträckning leder arbetet. Realiaavsnitten i åk 7 behandlar Sweden,

Textbook

27-40789-3

144 s

Workbook

27-40790-9

176 s

125:94:-

Lärarhandledning

27-40791-6

240 s

681:-

Facit

27-40792-3

64 s

Cd-box

27-40793-0

681:-

Elev-cd

27-42339-8

79:-

49:-

Spotlight 8

Great Britain och USA. I åk 8 handlar det om Canada, New York och Asia. I åk 9 behandlas South Africa och Ireland. Webbövningar I lättnavigerade webbövningar får eleverna möjlighet att öva på ord och grammatik om och om igen. De kan sedan göra övningarna som test. Gå in på www.nok.se/laromedel

Textbook

27-41505-8

144 s

Workbook

27-41506-5

160 s

131:96:-

Lärarhandledning

27-41507-2

184 s

681:-

Facit

27-41508-9

48 s

Cd-box

27-41509-6

707:-

Elev-cd

27-42242-1

79:-

49:-

Spotlight 9 Textbook

27-41904-9

160 s

Workbook

27-41905-6

176 s

131:96:-

Lärarhandledning

27-41907-0

225 s

681:-

Facit

27-41906-3

56 s

Cd-box

27-41908-7

707:-

Elev-cd

27-42243-8

79:-

49:-

Spotlight finns även för åk 4–6, se www.nok.se/laromedel

Så här fungerar Spotlight: •

planeringssidor. Övningarna ansluter direkt till texterna – de omarkerade övningarna utgör basen medan de stjärnmarkerade är något svårare.

När du bläddrar i boken ser du att varje kapitel innehåller två bastexter samt ett antal valbara texter. Glosorna ligger på samma sida som texterna för att underlätta förståelsen. I Workbook inleds varje avsnitt med

Du hittar musik, hör- och läsförståelseuppgifter i varje kapitel.

Grammatiken är fristående och ligger separat. I lärarhandledningen finns bl a test till varje kapitel. Webbövningarna tränar ord och grammatik.

26

4000_NoK_7-9_2013.indd 26

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:30


ENGELSKA

Godkänd i engelska med

Back on track Back on track A, B och C Back on track består av tre allt-i-ett böcker för elever som läser engelska som språkval och behöver arbeta med att nå målen för godkänt (E). I böckerna finns texter av olika längd och svårighetsgrad. Glosorna ligger i anslutning till texterna. Texterna varvas med ordövningar, läsförståelse- och hörövningar samt muntliga övningar. I C-boken får eleverna bekanta sig med provtyper som brukar finnas i det nationella provet i åk 9. En elev-cd medföljer varje bok och ger möjlighet till individuellt arbete. Här finns alla texter och hörövningar inlästa.

Författare: Catharina Lantz, Dorte Juel Hansen, Dorte Maria Buhl, Annika Edwall, Anne-Catrine Janlöv Back on track Back on track A, elevbok inkl cd

27-41764-9

96 s

193:-

Back on track B, elevbok inkl cd

27-41765-6

96 s

193:-

Back on track C, elevbok inkl cd

27-63520-3

128 s

193:-

Get in Shape Get in Shape är ett läromedel i engelska för elever som behöver repetera de första årens engelska. Materialet är inte årskursbundet. Varje bok innehåller sju kapitel som följer ett tydligt mönster: texten introduceras i form av en tecknad serie med pratbubblor, ordlista, ord- och frasträning, hör- och läsförståelse, dialogträning och grammatik. I grammatikdelen fokuseras ett grammatiskt moment åt gången. Till varje bok finns en separat cd-skiva med inlästa texter, ordlistor och hörövningar. Samma material, men i mp3-format, medföljer den nedladdningsbara lärarhandledningen och i den ingår också facit samt ett antal kopieringsunderlag med extra övningar och underlag för stordia.

Författare: Andrew Cowle, Annica Bonthron, Ann-Louise Christensson Get in Shape Get in Shape 1 elevbok

27-41024-4

Get in Shape 1 cd

27-41039-8

96 s

129:377:-

Lärarhandledning med facit och mp3-filer

27-42091-5

100 s

700:-

Get in Shape 3 elevbok

27-41026-8

96 s

129:-

Lärarhandledning med facit och mp3-filer

27-41850-9

102 s

700:-

Get in Shape 3 cd

27-41041-1

Get in Shape 2 elevbok

27-41025-1

96 s

129:-

Get in Shape 2 cd

27-41040-4

Lärarhandledning med facit och mp3-filer

27-42090-8

377:-

377:100 s

700:-

27

4000_NoK_7-9_2013.indd 27

2014-02-11 11:30


ENGELSKA

Welcome to Polar Fish – a world of Interactive fiction! www.polarfish.se

Simply the best fiction resource available. CATARINA VÄRMON, ENGLISH TEACHER, MYRSJÖSKOLAN, NACKA

Författare: Andy Coombs Polar Fish Level 1 Crime: Lawless

27-42004-5

32 s 57:-

Fantasy: Bilious Blue

27-42002-1

48 s 68:-

Friendship: Fantastic Me

27-42003-8

32 s 57:-

Horror: Razor Sharp

27-42005-2

32 s 57:-

Polar Fish Level 2 Crime: Star Player

27-42008-3

56 s 68:-

Fantasy: The Speed of Winter

27-42006-9

48 s 68:-

Friendship: Yellow Eyes

27-42007-6

56 s 68:-

Horror: Out of Time

27-42009-0

48 s 68:-

Crime: Paper Ghosts

27-42012-0

64 s 79:-

Fantasy: Polar Fish

27-42010-6

48 s 68:-

Friendship: Sound of Drums

27-42011-3

64 s 79:-

Horror: Snowfall

27-42013-7

48 s 68:-

Crime: The Moon´s Eye

27-42016-8

64 s 79:-

Fantasy: Mudmen

27-42014-4

64 s 79:-

Friendship: The Still Feather

27-42015-1

80 s 79:-

Horror: Burn

27-42017-5

64 s 79:-

Bilious Blue mp3 enanvändarlicens

27-42425-8

51:-

Fantastic Me mp3 enanvändarlicens

27-42429-6

51:-

Lawless mp3 enanvändarlicens

27-42421-0

51:-

Razor Sharp mp3 enanvändarlicens

27-42433-3

51:-

Polar Fish Level 3

Polar Fish Level 4

Lyssna och läs!

Nedladdningsbara ljudfiler (mp3)

Polar Fish – absorbs youthful minds!

Polar Fish är en serie noveller på engelska för ungdomar från 12 år. Novellerna är 16 till antalet och titlarna är indelade efter nivå (1–4) och genre (fantasy, friendship, crime, horror). Samtliga titlar finns också inlästa och säljs som nedladdningsbara ljudfiler (mp3). Appar för Windows Phone Novellerna i serien Polar Fish finns som appar för Windows Phone. Se www.nok.se/nok/laromedel/digitala-larresurser

The Speed of Winter mp3 enanvändarlicens

27-42426-5

51:-

Yellow Eyes mp3 enanvändarlicens

27-42430-2

51:-

Star Player mp3 enanvändarlicens

27-42422-7

51:-

Out of Time mp3 enanvändarlicens

27-42434-0

51:-

Polar Fish mp3 enanvändarlicens

27-42427-2

51:-

Sound of Drums mp3 enanvändarlicens 27-42431-9

51:-

Paper Ghosts mp3 enanvändarlicens

27-42423-4

51:-

Snowfall mp3 enanvändarlicens

27-42435-7

51:-

Mudmen mp3 enanvändarlicens

27-42428-9

51:-

The Still Feather mp3 enanvändarlicens 27-42432-6

51:-

The Moon’s Eye mp3 enanvändarlicens 27-42424-1

51:-

Burn mp3 enanvändarlicens

51:-

27-42436-4

28

4000_NoK_7-9_2013.indd 28

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:31


TYSKA

Matnyttiga Mahlzeit Nyhet på smörgåsbordet: Interaktiv bok Plus Mahlzeit A är en allt-i-ett-bok för årskurs 6. Den innehåller texter och övningar i åtta tematiskt indelade sektioner och är avsedd för förbrukning. Mahlzeit B, C och D innehåller fyra sektioner. Sektion 1 i Mahlzeit B fungerar som repetition för de elever som redan arbetat med Mahlzeit A, men är också en bra start för dem som börjar med tyska i årskurs 7. Varje sektion är indelad i fyra delar, A (grön), B (blå), C (röd) och D (brun). Innehållet i de gröna och blå delarna leder eleverna mot betyget E i tyska, medan den röda delen kräver en något större arbetsinsats. Den bruna delen innehåller litterära texter.

Övningsbok B, C och D Här finns ett stort antal övningar som eleverna kan välja bland. Varje sektion inleds med ett planeringsuppslag där innehållet respektive målen för sektionen presenteras. Nyhet! Mahlzeit som Interaktiv bok Plus Under vårterminen 2014 kommer vi att kunna erbjuda Mahlzeits textböcker som Interaktiv bok Plus. Plusböckerna innehåller allt som de digitala böckerna innehåller plus lättnavigerade webbövningar. Där får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik om och om igen. Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23.

Mahlzeit Digitalbok Mahlzeit Digitalbok passar utmärkt för klassrumsgenomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23 och i början av katalogen. Lärarhandledningarna Här finns bl a kopieringsunderlag med extraövningar, grammatikuppgifter och prov. Facit till övningsbokens uppgifter och kopieringsunderlagen hittar du på www.nok.se/laromedel Inspelningar På elev-cd:n finns alla texter och de viktigaste orden och fraserna inspelade. På lärar-cd:n finns dessutom hörövningarna inspelade.

Författare: Kicki Karlsson, Ann-Kristin Lindström, Gudrun Schornack Mahlzeit D

Mahlzeit

Övningsbok

27-63867-9

Mahlzeit A

Elev-cd 5-pack

27-41245-3

366:-

Textbok

27-63872-3

120 s

131:-

628:-

Textbok, Digitalbok

27-42680-1 12 mån

44:-

Textbok, Interaktiv Plus

27-43624-4 12 mån

Övningsbok

27-63873-0

Elev-cd, 5-pack

27-41247-7

Lärar-cd

27-88275-1

Lärarhandledning

27-63874-7

144 s

94:-

Allt-i-ett-bok inkl elev-cd

27-63865-5

120 s

120:-

Lärar-cd

27-88273-7

Allt-i-ett-bok, Digitalbok

27-42790-7 12 mån

120:-

Lärarhandledning

27-63868-6

116 s

524:-

Allt-i-ett-bok Interaktiv Plus

27-43621-3 12 mån

Textbok

27-63869-3

120 s

131:-

Lärar-cd

27-88276-8

366:-

Textbok, Digitalbok

27-42678-8 12 mån

44:-

Lärarhandledning

27-63875-4

524:-

Textbok, Interaktiv Plus

27-43623-7 12 mån

Övningsbok

27-63870-9

Elev-cd, 5-pack

27-41246-0

Lärar-cd

27-88274-4

Lärarhandledning

27-63871-6

Mahlzeit C

80 s

Mahlzeit B Textbok

27-63866-2

120 s

131:-

Textbok, Digitalbok

27-42676-4 12 mån

44:-

Textbok, Interaktiv Plus

27-43622-0 12 mån

136 s

94:366:-

136 s

94:366:628:-

116 s

524:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

628:120 s

524:-

29

4000_NoK_7-9_2013.indd 29

2014-02-11 11:31


SPANSKA

Deportes

EL BALONMANO Iker romero Nace el 15 de junio de 1980 en Vitoria, España. Iker es alto, mide 1,97 metros y pesa aproximadamente 100 kilos. Tiene el pelo moreno y los ojos castaños.

Deportistas El fútbol leo Messi Nace en 1987 en Argentina, en una ciudad que se llama Rosario. Ahora vive en España con su familia. Su padre se llama Jorge y su madre se llama Celia. Leo tiene tres hermanos: Marisol, Matías y Rodrigo. Leo es bajo, mide 1,69 metros y tiene el pelo moreno. Su cumpleaños es el 24 de junio. el fútbol nace bajo mide 1,69 metros el pelo moreno su cumpleaños es el

el balonmano alto pesa kilos

handboll lång (han) väger kilo

el tenis cuando uno de los mejores los jugadores de tenis del mundo jugar al golf pescar estar apelativo cariñoso

tennis när en av de bästa tennisspelarna i världen att spela golf fiska att vara smeknamn

fotboll han föds kort han är 1,69 meter lång brunt hår hans födelsedag är den

la corriDa DE toros cristina sánchez

EL TENIS

Nace el 20 de febrero de 1972 en Madrid, España. En 1993 es la primera mujer torera en Las Ventas, la plaza de toros de Madrid. Hoy vive en Madrid y Portugal con sus dos hijos y su marido. Tiene el pelo rubio y los ojos castaños. la corrida de toros la primera mujer torera la plaza de toros marido el pelo rubio los ojos castaños

rafael Nadal Nace en 1986. Es de Manacor, Mallorca. Tiene los ojos castaños y el pelo moreno. Empieza con el tenis cuando tiene cuatro años. Hoy es uno de los mejores jugadores de tenis del mundo. Tiene una hermana menor. En su tiempo libre le gusta jugar al golf, pescar y estar con sus amigos. Su apelativo cariñoso es “Rafa”.

tjurfäktning den första kvinnlig tjurfäktare tjurfäktningsarenan man blont hår bruna ögon

74

COLORES 7 TB_ny.indd 74

DEPORTES – 75

2012-07-06 14:50

COLORES 7 TB_ny.indd 75

2012-07-05 14:33

30

4000_NoK_7-9_2013.indd 30

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:31


SPANSKA

Colores   – ditt val I Colores väljer du själv hur du vill arbeta med boken, traditionellt från pärm till pärm, eller mer fritt där du väljer ut vissa delar av boken eller hoppar mellan de olika temaområdena. Colores är väl anpassat till Lgr 11. Colores 6 Denna allt-i-ett-bok för nybörjare är indelad i ett antal temaområden där texter och övningar varvas. Det finns även en pjäs på lätt spanska, ett julkapitel, en tävling, projektförslag, gramma­tikavsnitt samt alfabetiska ordlistor. Textböcker 7–9 Colores 7–9 är uppbyggda kring temaområden med bastexter och valbara texter. Böckernas bastexter har en lugn progression genom hela serien. Många texter tar upp ämnen som intresserar eleverna och handlar om deras vardag. De valbara texterna är av olika svårighetsgrad, men tar upp ämnen som har en koppling till det aktuella temat, vilket gör att eleverna kan arbeta med samma tema men på olika nivåer. Övningsböcker 7–9 Övningsböckerna har innehållsförteckningar till varje tema med målrutor. Dessa ger en tydlig överblick över vilka övningar som finns och tydliggör kunskapsmålen. Övningarna är varierade för att eleverna ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga samt kontinuerligt förbättra både läs- och hörförståelsen. Grammatiken ligger som en separat del i boken. Lärarhandledningar och inspelningar Här finns bl a förberedande övningar, extraövningar, prov, utvärderingsblad, facit, samt arbetsblad. Till läromedlet finns både lärar-cd och elev-cd.

Digitalbok Digitalboken har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen men du och dina elever läser och lyssnar på boken online. Digitalboken passar utmärkt för klassrumsgenomgångar eller för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. Boken innehåller även funktioner som sökbart innehåll, antecknings- och överstrykningsmöjligheter samt bokmärkning. Läs mer om digitala läromedel på katalogens inledande sidor.

Interaktiv bok Plus Colores Interaktiv bok Plus har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen och en mängd användbara och pedagogiska funktioner. I onlineläge kan eleverna t ex göra webbövningar kopplade till de aktuella avsnitten i boken. Arbeta fullt ut eller använd som komplement till de tryckta böckerna.   Unikt för våra interaktiva böcker är offlineläget som ger tillgång till huvuddelarna av läromedelsinnehållet även när du och dina elever inte är uppkopplade. Läs mer om digitala läromedel på sidorna 22–23.

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Johansson Colores 6 Allt-i-ett-bok

Colores 8 27-69393-7

120 s

119:-

Textbok

27-41236-1

27-43656-5 12 mån Utk vt -14

Colores 8 Textbok Interaktiv Plus

27-43658-9 12 mån Utk vt -14

27-42724-2

116:-

Textbok, Digitalbok

27-42672-6

39:-

Lärarhandledning

27-69394-4

618:-

Övningsbok

27-41472-3

136 s

107:-

Lärar-cd

27-41232-3 524:-

Lärarhandledning

27-41473-0

180 s

639:-

Elev-cd (1-pack)

27-41230-9

57:-

Lärar-cd

27-41476-1 524:-

Elev-cd (10-pack)

27-41231-6

419:-

Elev-cd (1-pack)

27-41474-7

57:-

Elev-cd (10-pack)

27-41475-4

419:120:-

Colores 6 Allt-i-ett-bok Interaktiv Plus Allt-i-ett-bok, Digitalbok

140 s

Colores 7 Textbok

27-69395-1

Colores 7 Textbok Interaktiv Plus

120 s

117:-

27-43657-2 12 mån Utk vt -14

Textbok, Digitalbok

27-42670-2

Övningsbok

27-69396-8

128 s

Lärarhandledning

27-69397-5

166 s

Lärar-cd Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

128 s

120:-

Colores 9 Textbok

27-41237-8

Colores 9 Textbok Interaktiv Plus

27-43659-6 12 mån Utk vt -14

105:-

Textbok, Digitalbok

27-42674-0

628:-

Övningsbok

27-41951-3

128 s

107:-

27-41235-4 524:-

Lärarhandledning

27-41954-4

207 s

639:-

27-41233-0

57:-

Lärar-cd

27-41952-0 524:-

27-41234-7

419:-

Elev-cd (1-pack)

27-41953-7

57:-

Elev-cd (10-pack)

27-41955-1

419:-

40:-

128 s

39:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

31

4000_NoK_7-9_2013.indd 31

2014-02-11 11:31


SPANSKA

Tapas Tapas är ett flexibelt läromedel i spanska där eleverna uppmuntras att tidigt använda sina förmågor. För nybörjarna i årskurs 6 finns Tapas 1. Tapas 2 är också en nybörjarbok, för elever i årskurs 7. Den används även av elever som redan läst spanska i årskurs 6 – delar av boken blir då repetition. Alla elevböcker i Tapas är allt-i-ett-böcker. Varje kapitel i elevboken inleds med en ”startruta” som synliggör syftet. Kontinuerliga och tydliga utvärderingar och återkopplingar görs enkelt med slutrutorna som finns sist i kapitlen. Eleverna får möta olika typer av texter och stildrag. De får även möta olika livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser. Tapas uppmanar till reception (lyssna och läsa), produktion och interaktion (tala, skriva och samtala).

Författare: Camila Alves, Lena Aronsson, Teresa Eriksson, Tove Johnson, Mira Noreen, Manuel Medina, Francisco Rodríguez, Eva Sigsjö, Lena Öhman Tapas 1 Elevbok

27-69415-6

80 s

111:-

Lärarhandledning

27-69420-0

124 s

639:-

Lärar-cd

27-81686-2

352:-

Tapas 2 Elevbok

27-69416-3

180 s

217:-

Lärarhandledning

27-69421-7

200 s

885:-

Lärar-cd

27-81687-9

550:-

Tapas 3 Elevbok

27-69417-0

180 s

217:-

Lärarhandledning

27-69422-4

144 s

885:-

Elev-cd 5-pack

27-81690-9

518:-

Lärar-cd

27-81688-6

717:-

Tapas 4

I lärarhandledningen finns information om portfolio-idén och olika inlärningsstilar. Till varje kapitel finns arbetsblad med t ex övningar, användbara fraser och spel.

Elevbok

27-69418-7

180 s

217:-

Lärarhandledning

27-69423-1

172 s

661:-

Elev-cd, 5-pack

27-81691-6

525:-

Lärar-cd

27-81689-3

717:-

iEscucha! Hörövningar i spanska 1 och 2 ¡Escucha! är skrivet för Lgr11 och riktar sig till åk 6–9. Materialet innehåller 44 hörförståelseövningar, varav fyra sammanfattande prov. Hörövningarna ger dig vardagsnära teman med naturligt men enkelt tal från olika delar av den spansktalande världen. Uppgifterna liknar dem som finns i de nationella proven och övar både generell och detaljerad förståelse. Alla uppgifter finns på tre nivåer; lyssna gemensamt och arbeta på lämplig nivå eller lyssna flera gånger och klara alla. ¡Escucha! innehåller hörmanus, elevblad, facit och intalningar. Det finns som tryckt kopieringsunderlag med cd och som nedladdningsbar pdf + mp3 (skolenhetslicens).

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Johansson ¡Escucha! Kopieringsunderlag (inkl cd) 27-42718-1

1 494:-

Skolenhetslicens, pdf + mp3-filer

2 927:-

27-42719-8

Vamos a leer

Författare: Horacio Lizana

Nivå 1, 5 teman

27-69291-6 295:-

Vamos a leer är 20 specialskrivna noveller för elever som läser nybörjarspanska (motsvarande Spanska 1 och 2). Här får de möjligheten att läsa ”en hel bok” på enkel spanska på sin egen nivå och med ett spännande innehåll. Novellerna kan köpas till paketpris efter nivå (1– 4) eller 5-pack av enskild titel. Comprensión de textos innehåller läsförståelseövningar, utvärderingsblad, facit och ordlistor. Alla texter finns också inlästa på cd. Varför inte ha en följetong med ett kapitel per lektion?

Nivå 2, 5 teman

27-69292-3 295:-

Nivå 3, 5 teman

27-69293-0 295:-

Nivå 4, 5 teman

27-69294-7 295:-

Vamos a leer Nivå (5 titlar)

Tema (4 titlar) Amor 1–4

27-69286-2 235:-

Policial 1–4

27-69287-9

Conflicto 1–4

27-69288-6 235:-

235:-

Amistad 1–4

27-69289-3 235:-

Misterio 1–4

27-69290-9 235:-

Comprensión de textos 27-69285-5 250:5-pack (av en och samma titel) samt övriga komponenter se www.nok.se/laromedel

32

4000_NoK_7-9_2013.indd 32

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:32


FRANSKA

Cascade – i franska Cascade lockar eleverna att pröva sin franska. Flera olika nivåer i varje kapitel underlättar individualisering och det finns gott om hörövningar samt par- och gruppövningar. Eleverna får se hur språket används i bland annat mejl, tidningsartiklar, faktatexter och sånger. Låt nybörjarna i årskurs 6 börja med Cascade 1, en allt-i-ett-bok som de skriver i. Cascade 2 är avsedd för nybörjare och fortsättare i årskurs 7 och består liksom böckerna för årskurs 8 och 9 av en huvudbok med texter och muntliga övningar samt en cahier, där alla skriftliga övningar finns. Till varje årskurs finns lärar-cd, elev-cd samt lärarbok. Övningar Övningarna ger eleverna tillfälle att kommunicera på franska – på olika sätt. Vissa elever lär sig nya ord och fraser genom att skriva, andra repeterar muntligt och en del föredrar kort med bilder. Varje kapitel har flera hörövningar som ofta ligger efter varandra.

Grammatik I Cascade ska eleven själv försöka komma fram till hur språket är uppbyggt. I inforutor förklaras sedan företeelsen på ett lättfattligt sätt. Det finns också separata grammatikavsnitt. Cascade Grammaire Behöver dina elever träna mer på fransk grammatik? I Cascade Grammaire 2, 3 och 4 finns skriftliga självgående övningar som tränar den grammatik som finns i Cascade. Webbövningar I lättnavigerade och tydliga webbmoduler får eleverna möjlighet att öva på ord och grammatik om och om igen. De kan sedan testa sina kunskaper genom att göra övningarna som test. Gå in på www.nok.se/laromedel

Författare: Karin Högberg, Lena Lindgren, Annika Finér (1 och 2) Cascade Cascade 1 Allt-i-ett-bok

27-49814-3

144 s

132:-

Lärarbok

27-49815-0

128 s

626:-

Lärar-cd

27-81821-7

397:-

Elev-cd, 5-pack

27-81822-4

397:-

Cascade 2 Huvudbok

27-49816-7

180 s

Skrivhäfte, 5-pack

27-49817-4

112 s

162:414:-

Lärarbok

27-49818-1

160 s

626:-

Lärar-cd

27-81823-1

Elev-cd, 5-pack

27-81824-8

Grammaire 2 Elevhäfte

27-49825-9

48 s

69:-

Huvudbok

27-49819-8

180 s

162:-

Skrivhäfte, 5-pack

27-49820-4

120 s

414:-

Lärarbok

27-49821-1

196 s

683:-

Lärar-cd

27-81825-5

Elev-cd, 5-pack

27-81826-2

Grammaire 3 Elevhäfte

27-49826-6

582:397:-

Cascade 3

683:397:48 s

80:162:-

Cascade 4 Huvudbok

27-49822-8

192 s

Skrivhäfte, 5-pack

27-49823-5

120 s

414:-

Lärarbok

27-49824-2

120 s

683:-

Lärar-cd

27-81827-9

Elev-cd, 5-pack

27-81828-6

Grammaire 4 Elevhäfte

27-49827-3

683:397:64 s

80:-

33

4000_NoK_7-9_2013.indd 33

2014-02-11 11:32


SPRÅK

Listen to this A, B, C 24 hörövningar på engelska (steg 2–4) Här får eleverna träna sin förmåga att förstå talad engelska i naturliga, kommunikativa situationer som anknyter till deras vardag. Texterna är ofta i dialogform och handlar om utseende, klädsel, yrken, hemmiljö, fritid, kommunikationer med mera. Materialet kan användas som förberedelse inför det nationella provet i åk 9 eller som kontinuerligt inslag i undervisningen i åk 6–9. Det finns åtta–tio hörövningar på varje nivå.

Författare: John McClintock, Börje Stern Listen to this A, B, C Kopieringsunderlag inkl cd

27-41027-5

88 s 1 457:-

Mi querida familia Serien består av tio delar och är lämplig för nybörjare (motsvarande Spanska 1–2). Man väljer att se filmen med eller utan spansk textremsa. Till dvd-filmen finns en lärarhandledning som kan skrivas ut på www.nok.se/laromedel. Mi querida familia Dvd

27-40893-7

1047:-

Välj språk! Prova på franska, tyska och spanska Välj språk! är en lekfull språkintroduktion där eleverna ges möjlighet att jämföra franska, tyska och spanska för att sedan kunna bestämma sig för ett språk som de trivs med. De tre språken finns samlade i ett häfte; samma teman tas upp men på ett varierat sätt. En cd med inspelningar av ord och dialoger finns att köpa separat.

Författare: Ingrid Markham, Ann-Christine Wagner Välj Språk! 1-pack

27-40878-4

10-pack

27-40949-1

48 s

359:-

42:-

Cd

27-41536-2

220:-

Engelsk ordbok • • • •

Författare: Mats Bergström, Torkel Nöjd, Mona Nöjd-Bremberg, Kerstin Andersson

Engelsk-svensk/svensk-engelsk. 63 500 ord och fraser till och från engelska. Enkel, överskådlig och pedagogisk. Övningsbok i form av kopieringsunderlag finns till.

Engelsk ordbok

27-71515-8 768 s

Övningsbok (kopieringsunderlag) 27-71516-5

40 s

162:385:-

34

4000_NoK_7-9_2013.indd 34

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:32

Expo


– Natur & Kultur lämnar ett betydande stöd till Expo, exempelvis genom ett stort lärarnätverk och bra utbildningsmateriel, säger Daniel Poohl.

De mörka krafterna avskyr upplysning. Expo jagar undan skuggorna.

Kunskap och empati är oumbärliga i kampen mot fruktan, inskränkthet och våld. Det vet stiftelsen Expo, som studerar och sprider kunskap om antisemitism, islamofobi, homofobi och antiziganism. –Vi arbetar med fackföreningar, skolor, polis och politiker. Via kurser och seminarier får de nödvändiga insikter om grupper som upphöjt våld och intolerans till ideologi. – De som utbildas blir nyckelpersoner i arbetet mot fördomar inom sina organisationer och i förlängningen i samhället, säger Daniel Poohl på Expo. –Vår tidning, som även den heter Expo är också en viktig opinionsbildare med stor spridning, avslutar han. Natur & Kultur har i många år bidragit till stiftelsen Expo, med såväl finansiellt som praktiskt stöd. I ett upplyst samhälle får alla plats.

Natur & Kultur ger ut läromedel, kurslitteratur och böcker för den allmänna bokmarknaden. Förlaget grundades 1922 och ombildades 1947 till en den oberoende stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska verka för folkbildning och motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, genom samarbeten, priser och stipendier.

4000_NoK_7-9_2013.indd ExpoHelsidaNoK.indd 1 35

2014-02-11 2014-02-03 11:32 14:29


SO

SOL 4000 är till för dagens högstadieelever … Att vara SO-lärare är en viktig yrkesuppgift. Det är att ha ansvar för att undervisningen bidrar till den plattform och värdegrund eleverna behöver för att själva bli kompetenta samhällsmedborgare. Läromedel kommer och går och det gör även trenderna inom skolan och läromedelsbranschen. SOL har hängt med ett tag. En viktig anledning till att SOL blivit en sådan långkörare är helt enkelt att det fungerar. Med SOL 4000 får du ett komplett läromedel som behandlar kursplanens krav och mål på ett genomtänkt och tillgängligt sätt.

36

4000_NoK_7-9_2013.indd 36

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:33


SO

… som snart ska vara med och forma morgondagens samhälle Undervisningspaketet SOL 4000 Det som är nytt i kursplanerna finns i SOL 4000. Läromedlet omfattar totalt 80 komponenter och innehåller elevböcker, digitala lärarhandledningar, Fokus elevböcker och arbetsböcker i alla SO-ämnen. Vill du jobba ämnes­över­skridande finns Horisont. För alla elever Med hjälp av de olika komponenterna i SOL 4000 kan du hitta en undervisningsmetod för varje elev. Nivå-2-texter gör att extraintresserade kan fördjupa sig. Varje kapitel avslutas med frågor på tre nivåer och hjälper dig att skapa förutsättningar för individualiserat lärande. För elever med läs- och skrivsvårig­heter eller med ett annat modersmål än svenska använder du Fokus. Här ställs inte lika stora krav på att eleverna ska kunna läsa mellan raderna, och arbets­böckerna stärker elevernas språkutveckling. Elevböckerna finns även som digitala böcker med en mängd finesser, som inläst text och zoomfunktioner.

Interaktiva elevböcker! Under 2014 kommer vi att kunna erbjuda SOL 4000 elevböcker som Interaktiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner. Unikt för Interaktiv bok Plus är bl a offlineläget som ger tillgång till huvud­delarna av läromedlets innehåll även när du och dina elever inte är uppkopplade.

På följande sidor får du en mer ingående beskrivning av läromedlen för dina ämnen!

Välfyllda lärarhandledningar Lärarhandledningarna är tydligt kopplade till kursplanemålen och innehåller beskrivningar av ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen och kopierings­underlag. Är du redo? Digitala läromedel är här för att stanna. Natur & Kultur erbjuder samma kvalitetssäkrade och genomarbetade innehåll som i alla våra tryckta läromedel.

37

4000_NoK_7-9_2013.indd 37

2014-02-11 11:33


SO

GEOGRAFI 9

GEOGRAFI 9

ELEVBOK

Per Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson och Ludvig Myrenberg

Temat Sju länder i världen beskriver USA; Japan, Ryssland, Brasilien, Kina, Indien och Nigeria. Samma rubriker återkommer i respektive beskrivning, vilket underlättar jämförelser mellan länderna.

ELEVBOK

Temat Människan och miljön handlar om jordens befolkning och fattigdom och utveckling. Frågor som var bor människorna?, orsaker till fattigdom och ohälsa och åtgärder att minska fattigdomen får här sina svar.

GEOGRAFI 9

Geografi 9 innehåller två teman som ansluter till kunskapskraven enligt Lgr11.

Boken erbjuder fördjupning genom färgade nivå 2-texter. Faktarutor och arbetsuppgifter kompletteras av frågeuppslag i tre nivåer för sammanfattning, repetition och ytterligare fördjupning. Geografi 9 finns som digital bok med inläst text. Till boken finns: • Lärarhandledning • Fokus Elevbok • Fokus Arbetsbok Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

I serien SOL 4000 finns: Geografi

Samhälle i dag

Religion och liv

Levande historia

9

är samhällsorienterande läromedel för de senare skolåren. Samtliga

ISBN 978-91-27-42302-2

Per Thorstensson Anna-Britta Thorstensson Christer Jonasson Ludvig Myrenberg

delar är strukturerade på samma sätt. 9 789127 423022

SOL_Omslag_Geografi9.indd 1

2013-01-07 22:48

Geografi SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden. Geografi 7 Geografi 7 innehåller två teman. Temat Vår värld ger en bred orientering om den värld vi lever i: länder, världsdelar och klimatområden. Vår livsmiljö handlar om den ömtåliga biosfären: luften, marken och vattnet. På särskilda sidor diskuteras sårbara platser som regnskogar och ökenområden och hur den förstärkta växthuseffekten påverkar oss. Geografi 8 Även Geografi 8 innehåller två teman. Det första, Människan och naturen, handlar om våra basnäringar: jorden, skogen, haven och marken. Det behandlar också industri, tjänster och service, transporter och kommunikation samt energi. I åttans bok tar specialsidorna upp intressekonflikter. Det kan vara om rätten till mark och hur marken ska användas eller hur framtidens fiskenäring ska utformas för att vara långsiktigt hållbar. Geografi 9 I Geografi 9 heter temana Människan och miljön och Sju länder i världen. I Människan och miljön lyfts frågor om befolkning, ojämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling.

I sju länder kan eleverna läsa om USA, Kina, Nigeria och fyra länder till. I nians bok återkommer rubriken Våra sårbara platser. Här handlar det bland annat om Mississippifloden i USA och de återkommande jordbävningarna i Japan. Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips och kopieringsunderlag till eleverna. Facit finns också. Fokusböckerna Samtliga elevböcker finns också som fokusböcker. Läs mer om dessa på s 40–41. Digitalböcker Både elevböckerna och fokusböckerna är tillgängliga som digitalböcker. De innehåller inläst ljud, zoom-funktioner och mycket annat. Interaktiva böcker Under hösten 2014 kommer våra nya interaktiva böcker. Först ut är elevboken och lärarhandledningen för åk 7.

De interaktiva böckerna innehåller allt som de digitala böckerna innehåller plus filmer, webbövningar och kopplingar till lärarhandledningarnas innehåll.

Författare: Per Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Maria Willebrand SOL 4000 Geografi Åk 7 Elevbok

27-40870-8

Digitalbok

27-42500-2 12 mån

152 s

139:-

Lärarhandledning

27-40954-5

Horisont 7 Elevbok

27-42246-9

568 s

417:-

Elevbok

27-42274-2

152 s

139:-

Digitalbok

27-42574-3 12 mån

Lärarhandledning

27-42312-1

Horisont 8 Elevbok

27-42247-6

568 s

429:-

Elevbok

27-42302-2

156 s

139:-

Digitalbok

27-42905-5 12 mån

Lärarhandledning

27-42319-0

46:948:-

Åk 8 46:948:-

Åk 9 46:948:-

Horisont 9 Elevbok

27-42248-3

620 s

440:-

Elevbok Stadiebok åk 7–9

27-42994-9

460 s

401:-

För Fokusböcker, se s 42–43. Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

38

4000_NoK_7-9_2013.indd 38

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:33


SO

Levande historia SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. Levande historia 7 Levande historia 7 börjar med de första människorna och slutar med arabernas enande och expansion. Där emellan beskrivs hur människan går från att ha varit samlare och jägare till att bli bonde, de första städerna och de stora civilisationernas framväxt. Varje kapitel inleds med den Röda tråden, som snabbt hjälper eleven att sätta in händelser och personer i ett större sammanhang. Levande historia 8 Levande historia 8 fortsätter där bok 7 slutar, med den europeiska medeltiden och skildrar sedan tiden fram till 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och lyfter fram begrepp som imperialism och kolonialism. Den beskriver renässansen, upplysningen och de stora revolutionerna och hur dessa resulterade i nya samhällsklasser och idéer som vi fortfarande bär med oss. Även i åttans bok finns den Röda tråden med. Levande historia 9 Levande historia 9 fortsätter den berättelse som inleddes med Tysklands enande i åttans bok och nu leder fram till första världskriget, ryska revolutionen, andra världskriget,

Förintelsen och Gulag. Framställningen går vidare till det kalla kriget och Berlinmurens fall, ett fall som drar med sig hela Östeuropa och supermakten Sovjetunionen. Även demokratins genombrott i Sverige, välfärdsstatens framväxt och framtida utmaningar får stort utrymme. Det nyskrivna kapitlet Motstånd mot förtryck tar upp kampen mot både politiskt och normativt förtryck. Lärarhandledningarna I lärarhandledningarna beskrivs hur boken matchar kursplanens krav på såväl centralt innehåll som förmågor och kunskapskrav. Den innehåller även tips för undervisningen och kopieringsunderlag till eleverna. Fokusböckerna Samtliga elevböcker finns också som fokusböcker. Läs mer om dessa på s 40–41. Digitalböcker Både elevböckerna och fokusböckerna är tillgängliga som digitalböcker. De innehåller bl a inläst ljud. Interaktiva böcker Under hösten 2014 kommer våra nya interaktiva böcker. Först ut är elevboken

och lärarhandledningen för åk 7. De interaktiva böckerna innehåller allt som de digitala böckerna innehåller plus filmer, webbövningar och kopplingar till lärarhandledningarnas innehåll.

Författare: Kaj Hildingson, Lars Hildingson SOL 4000 Levande historia Åk 7 Elevbok

27-40871-5

Digitalbok

27-42502-6 12 mån

144 s

135:-

Lärarhandledning

27-40956-9

Horisont 7 Elevbok

27-42246-9

568 s

417:-

Elevbok

27-42287-2

144 s

135:-

Digitalbok

27-42575-0 12 mån

Lärarhandledning

27-42313-8

Horisont 8 Elevbok

27-42247-6

568 s

429:-

Elevbok

27-42303-9

156 s

139:-

Digitalbok

27-42906-2 12 mån

Lärarhandledning

27-42316-9

45:948:-

Åk 8 45:948:-

Åk 9 46:948:-

Horisont 9 Elevbok

27-42248-3

620 s

440:-

Elevbok Stadiebok åk 7–9

27-42997-0

444 s

401:-

För Fokusböcker, se s 42–43. Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

39

4000_NoK_7-9_2013.indd 39

2014-02-11 11:33


SO

Religion och liv SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna lyfts fram. Även etiken får stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer i alla elevböcker, får eleverna ta ställning till olika etiska dilemman. Religion och liv 7 Religion och liv 7 inleds med kapitlet Hur ska jag leva mitt liv? Där får eleven möta ungdomar från olika delar av världen och läsa om deras syn på livsfrågor. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är viktigt för att kunna skapa en identitet. Inledningskapitlet följs av två mer historiska kapitel och ett om Bibeln, boken som förändrat världen. Religion och liv 8 Religion och liv 8 tar vid där sjuans bok slutar och handlar främst om kristendomen och dess utveckling. I tre kapitel beskrivs Jesu liv och Nya testamentet, hur kristendomen växer till en världsreligion och hur Sverige går från asatro till väckelse och sekularisering. Religion och liv 9 Religion och liv 9 handlar om de andra världsreligionerna, och här får eleverna återigen möta ungdomarna från Religion och liv 7. Nians bok avslutas med kapitlet Fri att tänka själv. Här beskrivs bl a sambandet mellan samhälle och religion, från faraonernas tid fram till den arabiska våren.

Här diskuteras också religion och vetenskap och varför humanisterna hävdar att religion är en privatsak. Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna innehåller tips för undervisningen och kopieringsunderlag till eleverna. Författare: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Fokusböckerna Samtliga elevböcker finns också som fokusböcker. Läs mer om dessa på s. 40–41. Digitalböcker Både elevböckerna och fokusböckerna är tillgängliga som digitalböcker. De innehåller inläst ljud, ett bra stöd för lässvaga elever. Interaktiva böcker Under hösten 2014 kommer våra nya interaktiva böcker. Först ut är elevboken och lärarhandledningen för åk 7. De interaktiva böckerna innehåller allt som de digitala böckerna innehåller plus filmer, webbövningar och kopplingar till lärarhandledningarnas innehåll.

SOL 4000 Religion och liv Åk 7 Elevbok

27-41944-5

Digitalbok

27-42504-0 12 mån

144 s

135:-

Lärarhandledning

27-40957-6

Horisont 7 Elevbok

27-42246-9

568 s

417:-

Elevbok

27-42288-9

144 s

135:-

Digitalbok

27-42576-7 12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42314-5

Horisont 8 Elevbok

27-42247-6

568 s

429:-

Elevbok

27-42304-6

152 s

139:-

Digitalbok

27-42903-1 12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42317-6

45:948:-

Åk 8 45:948:-

Åk 9 46:948:-

Horisont 9 Elevbok

27-42248-3

620 s

440:-

Elevbok Stadiebok åk 7–9

27-42996-3

444 s

401:-

För Fokusböcker, se s 42–43. Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

40

4000_NoK_7-9_2013.indd 40

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:33


SO

Samhälle i dag SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Samhälle i dag 7 Samhälle i dag 7 handlar främst om närsamhället, individen och de gemenskaper vi ingår i. Boken innehåller bl a kapitel om vardagsekonomi, lag och rätt och ungdomskulturer. Varje kapitel inleds med ett bilduppslag som utgångspunkt för diskussion. Samhälle i dag 8 I Samhälle i dag 8 vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter. Samhälle i dag 9 I Samhälle i dag 9 breddas perspektivet ytterligare. Efter de inledande kapitlen om ekonomi och samhället och maten, beskrivs EU, länder i världen och vår många gånger ojämlika och konfliktfyllda värld. I avslutningskapitlet diskuteras skolan. Stämmer t ex mediernas bild av skolan?

Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna går igenom innehållet i Lgr 11 och i Samhälle i dag. De innehåller också undervisningstips och kopieringsunderlag som ”Det här är jag – med många identiteter” och ”Källkritik på webben”. Fokusböckerna Samtliga elevböcker finns också som fokusböcker. Läs mer om dessa på s 40–41. Digitalböcker Både elevböcker och fokusböcker är tillgängliga som digitalböcker. De innehåller bl a inläst ljud och mycket annat. Interaktiva böcker Under hösten 2014 kommer våra nya interaktiva böcker. Först ut är elevboken och lärarhandledningen för åk 7. De interaktiva böckerna innehåller allt som de digitala böckerna innehåller plus filmer, webbövningar och kopplingar till lärarhandledningarnas innehåll.

Författare: Karin Wergel, Kaj Hildingson, Maria Willebrand SOL 4000 Samhälle i dag Åk 7 Elevbok

27-40873-9

Digitalbok

27-42506-4 12 mån

128 s

132:-

Lärarhandledning

27-40955-2

Horisont 7 Elevbok

27-42246-9

568 s

417:-

Elevbok

27-42289-6

144 s

135:-

Digitalbok

27-42577-4 12 mån

Lärarhandledning

27-42315-2

Horisont 8 Elevbok

27-42247-6

568 s

429:-

Elevbok

27-42305-3

156 s

139:-

Digitalbok

27-42904-8 12 mån

Lärarhandledning

27-42318-3

44:948:-

Åk 8 45:948:-

Åk 9 45:948:-

Horisont 9 Elevbok

27-42248-3

620 s

440:-

Elevbok Stadiebok åk 7–9

27-42995-6

406 s

401:-

För Fokusböcker, se s 42–43. Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

41

4000_NoK_7-9_2013.indd 41

2014-02-11 11:33


SO

DAG 9

RELIGIONI OCH SAMHÄLLE DAGLIV9 9

FOKUS

RELIGION OCH LIV 9

FOKUS

Leif Berg och Gunilla Rundblom

omin, marknaden och Mat – politik, pengar och rika i världen, De mänskliga

som digital bok

Religion och liv 9 Fokus är en lättare version av Religion och liv 9 och är anpassad till Lgr 11. Boken är indelad i två teman: Religioner i världen och Vetenskapen och religionen.

FOKUS

O

Religion och liv 9 Fokus finns även som digital bok med inläst text.

FOKUS

FOKUS

O

FOKUS

RELIGION OCH LIV 9

SAMHÄLLE I DAG 9

e version av Samhälle i dag 9

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter.

uppgifter.

Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

lningsnummer

I serien SOL 4000 finns: Religion och liv

on iv

9

Levande historia

Geografi

Samhälle i dag

är samhällsorienterande läromedel för de senare skolåren. Samtliga delar är strukturerade på samma sätt.

9

Karin Wergel Kaj Hildingson

9

ISBN 978-91-27-42298-8

Leif Berg Gunilla Rundblom

ISBN 978-91-27-42301-5

9 789127 422988

9 789127 423015

SOL_Fokus_Omslag_Religion9.indd 1

2013-05-08 10:38

LEVANDE HISTORIA 9 GEOGRAFI 9

FOKUS

son, Christer Jonasson,

2013-04-25 15:47

LEVANDE HISTORIA 9

FOKUS

Kaj Hildingson och Lars Hildingson

O FOKUS

Fokusboken innehåller nio kapitel: Maktkamp i Sverige, Första världskriget, Ryssland blir Sovjetunionen, Mellankrigstiden, Andra världskriget, Det kalla kriget, En supermakt försvinner, Motstånd mot förtryck och Ett sekel i Sverige. Levande historia 9 Fokus finns även som digital bok med inläst text.

gitalbok med inläst text.

FOKUS

O FOKUS

ar om jordens befolkning at Sju länder i världen asilien, Kina, Indien ommer i respektive förelser mellan länderna.

LEVANDE HISTORIA 9

GEOGRAFI 9

on av Geografi 9 och är

FOKUS Levande historia 9 Fokus är en lättare version av Levande historia 9 och är anpassad till Lgr 11.

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter.

uppgifter.

Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

lningsnummer

I serien SOL 4000 finns: Levande historia

de ia

Geografi

Samhälle i dag

Religion och liv

är samhällsorienterande

9

läromedel för de senare skolåren. Thorstensson Samtliga Per Thorstensson Anna-Britta delar är strukturerade på samma sätt.Maria Willebrand Christer Jonasson Ludvig Myrenberg

ISBN 978-91-27-42299-5

9

Kaj Hildingson Lars Hildingson

ISBN 978-91-27-42300-8

9 789127 422995

9 789127 423008

SOL_Fokus_Omslag_Historia9.indd 1

2013-09-26 13:37

2013-06-13 11:04

42

4000_NoK_7-9_2013.indd 42

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


SO

SOL 4000 Fokus Elevbok Utmaningen Du känner säkert igen situationen: flera av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem att hänga med i talad svenska, men har läs- och skrivsvårigheter eller diagnosticerad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har svenska som sitt andraspråk. Alla finns i samma klassrum.

Hur är elev- och arbetsböckerna bearbetade? • De innehåller inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i ”stora” SOL.

Lösningen Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna enligt de senaste forskningsrönen om vad som gör texter lättlästa. Fokus fungerar!

• Vi skriver i princip ut alla förkortningar.

• Fokus-böckerna ger fler kontextuella ledtrådar, och orsakssammanhangen är tydligare förklarade vilket gör att kraven på läsaren att göra inferenser (läsa mellanraderna) är mindre.

• Elevböckerna innehåller inga uppgifter som stör läsningen.

SOL 4000 Fokus Åk 8

Åk 7 Geografi 7 Elevbok

27-42177-6

Digitalbok

27-42501-9

Geografi 7 Arbetsbok

27-42270-4

Levande historia 7 Elevbok

27-42176-9

Digitalbok

27-42503-3

Åk 9

Geografi 8 Elevbok

27-42286-5

52:-

Digitalbok

27-42578-1

48 s

40:-

Geografi 8 Arbetsbok

27-42282-7

96 s

156:-

96 s

156:-

Levande historia 8 Elevbok

27-42283-4

52:-

Digitalbok

27-42579-8

Levande historia 8 Arbetsbok 27-42279-7

Levande historia 7 Arbetsbok 27-42271-1

48 s

40:-

Religion och liv 7 Elevbok

27-42178-3

96 s

158:-

Digitalbok

27-42505-7

Religion och liv 7 Arbetsbok

27-42272-8

Samhälle i dag 7 Elevbok

27-42175-2

Digitalbok

27-42507-1

Samhälle i dag 7 Arbetsbok

27-42273-5

Religion och liv 8 Elevbok

27-42284-1

52:-

Digitalbok

27-42580-4

52 s

40:-

Religion och liv 8 Arbetsbok

27-42280-3

96 s

153:-

48 s

Samhälle i dag 8 Elevbok

27-42285-8

50:-

Digitalbok

27-42581-1

40:-

Samhälle i dag 8 Arbetsbok

27-42281-0

96 s

156:-

Geografi 9 Elevbok

27-42299-5

52:-

Digitalbok

27-43004-4

96 s

156:-

48 s

40:-

Geografi 9 Arbetsbok

27-42295-7

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Levande historia 9 Elevbok

27-42300-8

52:-

Digitalbok

27-43005-1

48 s

40:-

Levande historia 9 Arbetsbok 27-42294-0

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

52:-

Religion och liv 9 Elevbok

27-42301-5

52:-

Digitalbok

27-43002-0

48 s

40:-

Religion och liv 9 Arbetsbok

27-42296-4

48 s

40:-

96 s

153:-

96 s

156:-

48 s

40:-

48 s

Samhälle i dag 9 Elevbok

27-42298-8

50:-

Digitalbok

27-43003-7

40:-

Samhälle i dag 9 Arbetsbok

27-42297-1

52:-

52:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

Tidigare upplagor

www.nok.se/SOL3000

43

4000_NoK_7-9_2013.indd 43

2014-02-11 11:34


SO

Impuls

Vill du läsa mer om Impuls och kursplanen? Gå in på www.nok.se/impuls, välj ämne och klicka på smakprovet till respektive lärarhandledning.

– leder eleverna vidare Ordet impuls betyder ”påverkan som leder vidare”. Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare – från kunskap till insikt och förståelse. Impuls utgår från läromedlet PULS. Vi har tagit tillvara det som är bra och tillfört nytt, allt för att skapa ett modernt läromedel som passar både den nya kursplanen för Lgr 11 och dina behov. Impuls finns både som stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker. Till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar. Impuls har försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Uppslagen bygger på samspelet mellan text och bild och inbjuder till samtal och diskussioner i klassrummet. Vill du så går det att bygga hela lektioner kring dem. Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna innehåller bl a avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Det mesta är kopieringsunderlag och säljs som nedladdningsbara filer via vår hemsida (www.nok.se/impuls).

Impuls Samhälle Om du tycker att demokrati är viktigt Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan – din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen – det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten. I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus. Följande kapitel ingår: Jorden vårt hem, Massmedierna – om information och påverkan, Hur samhället styrs, Den europeiska gemenskapen, Vår miljö

samt ett kapitel om etik och värdegrundsfrågor: Vårt ansvar för varandra. I Grundbok 3 vidgas perspektivet ytterligare och världen och de stora frågorna hamnar i centrum i kapitlen: Vid sidan om, Din framtid – om arbete och utbildning, Samhällsekonomi, En värld full av konflikter, Konflikter i orättvisans spår, Hur löser vi världens konflikter? samt Vår gemensamma framtid.

Författare: Lars Lagheim, Göran Körner, Anna Fridén, Joel Knöös Impuls Impuls Samhälle Grundbok 1

27-41439-6

124 s

118:-

Grundbok 2

27-41440-2

136 s

118:118:-

Grundbok 3

27-41441-9

144 s

Stadiebok

27-75749-3

390 s 283:-

Lärarhandledning (pdf:er) 27-41442-6

200 s 838:-

44

4000_NoK_7-9_2013.indd 44

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


SO

När alla religioner finns här

Impuls Religion Grundbok 1 handlar i första hand om de abrahamitiska religionerna och är indelad i fem kapitel: Är du religiös? Judendom, Kristendom, Islam och Allt det där andra då? Grundbok 2 är också indelad i fem kapitel: Att möta religionerna, Naturnära folks religioner, Hinduism, Buddhism och Allt det där andra då? I Grundbok 3 lyfts etikfrågorna fram liksom väckelserörelserna i Sverige, nya religiösa rörelser och alternativa livsåskådningar som feminism, marxism och ekosofi. Boken är indelad i kapitlen: Att tolka livet, Sverige i går, i dag, i morgon, Synvändor samt Etik – att värdera och agera.

Författare: Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter Impuls Impuls Religion Grundbok 1

27-41430-3

128 s

118:-

Grundbok 2

27-41431-0

116 s

118:-

Grundbok 3

27-41432-7

132 s

118:-

Stadiebok

27-75747-9

376 s 283:-

Lärarhandledning (pdf:er) 27-41444-0

200 s 838:-

Vad historien kan lära oss

Impuls Historia Grundbok 1 börjar med den äldsta historien och går fram till slutet av 1600-talet. Grundbok 2 börjar med upplysningen och behandlar sedan de stora revolutionerna, industrialiseringen och nationsbyggandets tid. Grundbok 3 tar vid i brytningen mellan 1800- och 1900-talet och följer historien fram till vår tid.

Författare: Lars Lagheim, Göran Körner, Niklas Gårdfeldt Leavy Impuls Impuls Historia Grundbok 1

27-41433-4

144 s

118:-

Grundbok 2

27-41434-1

144 s

118:118:-

Grundbok 3

27-41435-8

144 s

Stadiebok

27-75745-5

144 s 283:-

Lärarhandledning (pdf:er) 27-41443-3

144 s 838:-

Se sambanden

Impuls Geografi Grundbok 1 handlar om naturgeografi och tar upp jordens naturliga förutsättningar i fyra kapitel: Jorden och kartan, Jordskorpan – grunden för allt liv, Klimat och vegetation samt Jordens vatten. Grundbok 2 behandlar kulturgeografi, hur människan använder och förändrar jorden. Den innehåller sex kapitel: Världens befolkning, Marken, maten och landskapet, Städer, Näringslivet i världen, Energi samt Geografi och politik. Grundbok 3 handlar om regioner i världen och är en syntes av Grundbok 1 och 2. Kapitlen har rubrikerna: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien samt Antarktis.

Författare: Maria Bergman, Peter Kinlund, Joel Knöös Impuls Impuls Geografi Grundbok 1

27-41436-5

120 s

118:-

Grundbok 2

27-41437-2

144 s

118:-

Grundbok 3

27-41438-9

168 s

118:-

Stadiebok

27-75743-1

432 s 283:-

Lärarhandledning (pdf:er) 27-41445-7

200 s 838:-

45

4000_NoK_7-9_2013.indd 45

2014-02-11 11:34


SO

Hur tänker andra? ”Undervisning för tolerans är ingen debatt om vem som har rätt och vem som har fel. Det handlar om att stimulera eleverna till att vilja, kunna och våga undersöka hur andra människor tänker.” 10 lektioner om tolerans vänder sig till lärare i högstadiet och gymnasiet och visar hur det är möjligt att, med utgångspunkt från verkliga berättelser om människor ur det förflutna, hantera och lösa konflikter i skolan.

Författare: Magnus Hermansson Adler, Christer Mattsson 10 Lektioner om tolerans Lärarmaterial

27-42859-1

150 s

185:-

Konsten i historien Konsten i historien ger eleverna grundläggande kunskap om vårt kulturarv, om konsthistoriska epoker och stilar från grottkonst till i dag. Några viktiga konstnärer presenteras och de kvinnliga konstnärernas arbete och villkor tas upp speciellt. Den metodiska genomgången av bildens olika delar hjälper eleverna att tolka och värdera information i bilder. I den metodiska delen beskrivs också konstens olika motivkretsar och hur konstnären använder symboler och allegorier i olika tider.

Samhällskunskap på lätt svenska Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap och passar för grundskolans förberedelseklass/internationell klass. Den finns även som digitalbok med all text inläst.

Författare: Greta Burman Konsten i historien Konsten i historien

27-75698-4

192 s

257:-

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel Samhällskunskap på lätt svenska Textbok

27-42186-8

96 s

157:-

Digitalbok

27-42803-4 12 mån

78:-

46

4000_NoK_7-9_2013.indd 46

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


SO

NYHET

Om det här med droger Fakta & sånt är en serie fördjupningsböcker som tar ett rejält kliv utanför den vanliga läroboken, och nu kommer Droger & Sånt, den senaste komponenten i serien. Droger & sånt I Droger & sånt berättar Katerina Janouch och Robert Bohman om droger ur ett perspektiv som ligger nära eleven. Hur kan drogdebuten se ut? Vad gör jag om jag blir orolig för mina kompisars alkohol- och drogvanor? Hur är det att vara anhörig till en missbrukare? Naturligtvis finns det även avsnitt som förklarar vad som menas med missbruk och beroende, och boken tar dessutom upp droger ur ett historiskt perspektiv och berättar om den världsindustri som droger är i dag. Droger & sånt ger dig som lärare möjligheten att visa en bred bild av vad droger är.

Sex & sånt I Sex & sånt finns allt det nödvändiga med – kapitel om tjejers och killars kroppsutveckling, kärlek och sex och så vidare. Men också allt det nya – genus, heteronormativitet och HBT. Gener & sånt Gener & sånt berättar på ett annorlunda sätt om genetiken, gentekniken, varför organismerna ser ut som de gör och om människans nya möjlighet att styra livet på dess mest grundläggande nivå. Författare: Katerina Janouch, Robert Bohman, Marie Nordström Fakta & sånt Droger & sånt

27-41703-8

144 s

236:-

Sex & sånt

27-60572-5

144 s

236:-

Gener & sånt

27-57585-1

116 s

236:-

47

4000_NoK_7-9_2013.indd 47

2014-02-11 11:34


MATEMATIK

Vektor tränar alla förmågor på alla nivåer Ett nytt läromedel i matematik har självklart hela det centrala innehållet ur Lgr11. Lika självklart är att boken har snygg layout och är lätt för eleverna att följa. En fördel kan också vara att det ser ut som ett ”vanligt” matteläromedel när det gäller exempeluppgifter, genomgångar och olika spår. Förutom detta ger Vektor dig möjlighet att sätta fokus på förmågorna. De matematiska förmågorna som beskrivs i Lgr 11 är komplexa och går in i varandra. Samtidigt krävs det att de bedöms var för sig. Det innebär att lärare måste identifiera olika förmågor i olika typer av uppgifter för att kunna göra denna bedömning.

Vektor gör eleven delaktig i sitt lärande

Förberett för undervisning om förmågor I Vektor har vi markerat uppgifter där vi identifierat en eller flera förmågor som vi bedömer framträder tydligt, och där eleverna kan visa förmågorna på minst två kunskapsnivåer. Markeringen talar om att ”de här uppgifterna kan ni använda när ni vill jobba med just de här förmågorna”. På nästa sida berättar vi hur.

48

4000_NoK_7-9_2013.indd 48

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


MATEMATIK

PROBLEMLÖSNING

Vissa uppgifter i Vektor har en färgsnurra, där varje färg representerar en av de fem förmågorna i matematik enligt Lgr 11. Uppgifterna är markerade med de förmågor som eleven, på ett tydligt sätt och på olika nivåer, kan visa när de löser dem.

BEGREPP

METOD RESONEMANG

3329 Vilmer ska laga mat till sex inbjudna

3332 Fyra vänner ska dela på en chokladkaka.

gäster, men receptet är bara för två personer. I receptet står det att han behöver 3 3 dl mjölk. Hur många liter 4 mjölk behöver Vilmer för att kunna laga sex portioner?

KOMMUNIKATION

3 av chokladen, 8 1 Tomas får och Sofia får 1 så blir det 3 6 3 rutor kvar till Liva. Hur många rutor var chokladkakan indelad i? Om Andreas får

3333 Minna bakar mockarutor och behöver

3330 Rita av och fyll i de tomma figurerna så

4 dl socker. Hon har ett mått som rymmer 1 3 dl och ett mått som rymmer dl. 2 4

att summan längs alla sidor blir lika stor.

Hur ska hon göra för att mäta upp 4 dl och samtidigt använda måtten så få gånger som möjligt?

+

+

Jämför lösningen med en kompis.

+

+

Undervisa om förmågorna Som lärare kan du använda snurruppgifterna på flera sätt: • Använd dem för gemensam genomgång av de olika förmågorna. • Låt eleverna använda dem för att träna på och bli medvetna om hur de använder och visar sina förmågor. • Låt eleverna prata med varandra och jämföra olika sätt att lösa uppgifterna. • Använd snurruppgifterna som underlag för bedömning.

1 2

+

3 10

+

3331 Rita av och fyll i de tomma figurerna så

att summan längs alla sidor blir lika stor.

+

+

1 4

+

+ +

+

1 2

br å k o ch pr o ce n t

Matriser för bedömning och dialog Vektors bedömningsmatriser beskriver förmågorna eleven kan visa i en viss uppgift på tre olika nivåer. Kunskapskraven är angivna kopplade till betyg E, C och A, och formulerade utifrån ett elevperspektiv: ”Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet.” Vektors matriser underlättar dialogen mellan dig och dina elever om vad de kan nu och hur de kan utveckla sina förmågor i matematik. De fungerar även utmärkt i samtal med elevens föräldrar.

109

03_Brak och procent 130502.indd 109

2013-05-03 14:36

Bedömningsmatris Vektors förslag på tolkning av kunskapskraven i matematik enligt Lgr 11. E PROBLEMLÖSNING

C

A

Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning.

Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning.

Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning.

Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.

Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk.

Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.

RESONEMANG BEGREPP METOD KOMMUNIKATION • Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat.

49

4000_NoK_7-9_2013.indd 49

2014-02-11 11:34


MATEMATIK

Vektor – på alla nivåer Det finns många olika sätt att lära sig matematik och varje elev är unik. Elever kan också ha lätt för ett visst matematiskt område och större svårigheter med ett annat. Därför ska det vara lätt för eleven att anpassa och växla nivå.

I Vektor får eleverna därför tydliga anvisningar om hur de tar sig vidare genom varje avsnitt. Återkommande symboler visar vägen. Vi presenterar dem nedan!

starta

ett varv till

4301 Bestäm det största och det minsta värdet

4304 Utgå från det största och det minsta

värdet och ange variationsbredden. a) 5 14 1 38 4

och beräkna variationsbredden. a) 7 12 6 25 15

b) 73 71 70 72 75

b) 23 64 2 17 31

c) 8 41 7 29 32

c) 9 45 36 27 5 32 4302 I tabellen visas nederbörden i Göteborg

4305 Tabellen visar hur många sidor Agnes

läser i sin bok varje kväll under en vecka.

under en vecka. Veckodag

Starta är en introduktion och syftar till att alla elever relativt snabbt ska komma i gång och hitta rätt nivå att jobba på. Alla elever börjar här.

Veckodag

Nederbörd i mm

Måndag

3

Tisdag

5

Onsdag

7

Torsdag

0

Fredag

9

Lördag

11

Söndag

7

16

Onsdag

22

Torsdag

6

Fredag

18

Lördag

21

Söndag

12

b) Vad kallas måttet i a)?

b) Vad kallas måttet i a)?

4306 Alfred har nio kusiner. En av kusinerna

är 12 år, 3 st är 10 år, 2 st är 4 år och övriga är 14 år.

Variationsbredden för deras åldrar är 4 år. a) Ge två exempel på hur gamla deltagarna skulle kunna vara.

Hur stor är variationsbredden mellan åldrarna på Alfreds kusiner?

b) Ge förslag på deltagarnas åldrar om variationsbredden är 6 år?

Ett varv till är uppgifter på samma nivå som Starta. De befäster och tränar helt enkelt mer. För elever som vill och behöver få ny inspiration erbjuder Vektor Interaktiv bok Plus korta filmer med genomgångar av aktuellt stoff.

13

Tisdag

a) Hur många sidor skiljer det mellan den kväll då Agnes läste minst respektive läste mest?

a) Hur många millimeter skiljer det mellan dagen då det regnade minst och dagen då det regnade mest?

4303 Note bjuder 12 kompisar på bowlingkalas.

Antalet lästa sidor

Måndag

Hur gick det? Ta Ett varv till om du behöver repetera, annars Kör vidare.

stat i st ik

04 Statistik 130503.indd 171

2013-05-03 11:39

öka 3424 På en förskola går

Det säger sig själv: hit hoppar elever som tyckte uppgifterna på Starta gick bra. De kör vidare, helt enkelt.

171

1 av barnen på 4 3 går på Fjärilen

avdelningen Myran,

8

och resten, 36 stycken, går på Humlan. Hur många barn går det på hela förskolan? 3425 Hur mycket är det hela om

a)

2 motsvarar 20 3

kör vidare

b)

3 motsvarar 15 5

3420 På en parkering står det tre röda bilar.

c)

3 motsvarar 75 2

d)

7 motsvarar 70 5

4 har andra färger. Hur många 5 bilar står på parkeringen? Övriga

3421

Ja, som du märker är Vektor på många sätt självförklarande. Elever som vill ha extra utmaningar hittar lätt uppgifterna som gör att de kan öka. Följ pilen!

1 av alla eleverna i klass 7 valde textil3 slöjd. Övriga 16 elever valde träslöjd. a) Hur många elever går det i klass 7? b) Hur många valde textilslöjd?

3422 15 elever i en klass tycker om att läsa

3 av hela 5 klassen. Hur många elever går i klassen? skönlitteratur. Det motsvarar

3426 Rita en kvadrat med sidan 3 cm. Sätt ut

punkten A i övre vänstra hörnet.

3427 Jarmo vill kunna mäta

a) Vilken är kvadratens omkrets?

1 av sin m 4 1 Efter ett snöfall är 3 täckt av snö medan 50 ovanför snön. Hur dju gräver ner

b) Utgå från punkten A och sätt ut punkten B när du gått 5 varv. 6 c) Utgå från punkten A och sätt ut 1 punkten C när du gått 1 varv. 4

3428 Laila målar en tavla so

Hon målar halva tavla

1 med 3 vatten. Theos flaska är också fylld till 1 . Kan Theo hälla över vattnet från sin 3

3423 Liams tillbringare är fylld till

Efter varje avsnitt finns förstås också diagnos och möjlighet att repetera. Här finns även extra uppgifter för de elever som vill fördjupa arbetet med att utveckla en viss förmåga.

andra halvan målar ho blir blå. Hur stor area

flaska till tillbringaren utan att det rinner över? Motivera.

114

br å k o ch pr o ce n t

03_Brak och procent 130502.indd 114

2013-05-03 14:36

03_Brak och procent 130502.indd 115

50

4000_NoK_7-9_2013.indd 50

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


MATEMATIK

Eleverna väljer väg genom Vektor starta

ett varv till

4301 Bestäm det största och det minsta värdet

4304 Utgå från det största och det minsta

och beräkna variationsbredden. a) 7 12 6 25 15 c) 9 45 36 27 5 32

4302 I tabellen visas nederbörden i Göteborg

under en vecka. Veckodag

värdet och ange variationsbredden. a) 5 14 1 38 4 b) 73 71 70 72 75

b) 23 64 2 17 31

Nederbörd i mm

Måndag

3

Tisdag

5

Onsdag

7

Torsdag

0

Fredag

9

Lördag

11

Söndag

7

a) Hur många millimeter skiljer det mellan dagen då det regnade minst och dagen då det regnade mest? b) Vad kallas måttet i a)? 4303 Note bjuder 12 kompisar på bowlingkalas.

Variationsbredden för deras åldrar är 4 år. a) Ge två exempel på hur gamla deltagarna skulle kunna vara. b) Ge förslag på deltagarnas åldrar om variationsbredden är 6 år?

c) 8 41 7 29 32 4305 Tabellen visar hur många sidor Agnes

läser i sin bok varje kväll under en vecka. Veckodag

Antalet lästa sidor

Måndag

13

Tisdag

16

Onsdag

22

Torsdag

6

Fredag

18

Lördag

21

Söndag

12

Interaktiv bok Plus Vektor Interaktiv bok Plus kommer bl a att innehålla filmade genomgångar inom det aktuella avsnittet. Filmerna kommer att ta upp de genomgångar som finns i början av varje avsnitt, men också genomgångar med alternativa eller fördjupade förklaringar för de elever som behöver Ett varv till.

a) Hur många sidor skiljer det mellan den kväll då Agnes läste minst respektive läste mest? b) Vad kallas måttet i a)? 4306 Alfred har nio kusiner. En av kusinerna

är 12 år, 3 st är 10 år, 2 st är 4 år och övriga är 14 år. Hur stor är variationsbredden mellan åldrarna på Alfreds kusiner?

Hur gick det? Ta Ett varv till om du behöver repetera, annars Kör vidare.

stat i st ik

04 Statistik 130503.indd 171

171

2013-05-03 11:39

Lärarhandledning Lärarhandledningen utgår ifrån den interaktiva boken och följer Vektor uppslag för uppslag. Här hittar du, förutom kommentarer till stoffet, även diagnoser, provfrågor och bedömningsmatriser.

Författare: Daniel Domert, Jenny Lundin Jakobsson, Lars Madej, Mia Öberg Vektor Elevbok åk 7

27-42875-1

Elevbok åk 7 Interaktiv Plus

27-43718-0

12 mån Utk ht 2014

246 s

198:-

Lärarhandledning åk 7 Interaktiv Plus

27-42876-8

36 mån

1495:-

Elevbok åk 8

27-43006-8 ca 280 s

198:-

Elevbok åk 8 Interaktiv Plus

27-43522-3

12 mån Utk ht 2014

Lärarhandledning åk 8 Interaktiv Plus

27-43521-6

36 mån

1495:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

51

4000_NoK_7-9_2013.indd 51

Interaktiv bok Plus

2014-02-11 11:34


MATEMATIK

Summit matematik – hjälper eleven klara kursen Summit är för elever som har svårt att nå målen Anita Ristamäki i åk 9. Boken sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå och passar även för grundvux. För elever som behärskar matematiken men behöver en språkligt lättläst bok kan Summit också vara rätt som grund.

Summit MATEMATIK

NYHET

Drivkraften för mig är att se elevernas självförtroende växa. Jag vill se dem sträcka på sig när de äntligen får lyckas i matematik. ANITA RISTAMÄKI, FÖRFATTARE

Procentuella förändringar

3. Hitta Det Hela

Ex.

15 % rabatt

Pelle ser den här annonsen för en cykel. Hur mycket kostade cykeln från början?

Förändringen i procent

Ex.

Hur många procent billigare har ringen blivit? delen det hela

Vi vet att 15 % = 1 200 kr.

När vi räknade ut procenten förut så tog vi

Om vi delar 1 200 kr i 15 delar får vi fram hur mycket 1 % är.

Nu vill vi veta hur många procent rabatten är av det gamla priset.

1 % = Hela priset är 100 %

Du sparar 1 200:-

1  200 15

Delen i det här fallet är rabatten i kronor och det hela är det gamla priset.

= 80 kr

Rabatten kan vi kalla en förändring och det gamla priset för det ursprungliga värdet.

100 % = 100 . 80 kr = 8 000 kr

1  899 – 1  349 = 550

förändringen ursprungliga värdet

Cykeln kostade 8 000 kr från början.

=

550 1 899

≈ 0,29 = 29 %

Ringen har blivit 29 % billigare.

Uppgifter 220

Förändringen i procent =

a) 8 % = 1 920 kr

b) 24 % = 36 kr

1 % = ______ = 100 % = 100 ·

1 % = ______ =

kr =

kr

100 % = 100 ·

kr =

Ex.

1899 kr 1349 kr

förändringen ursprungliga värdet

Anders har en månadslön på 21 300 kr. Toms månadslön är 22 050 kr. Hur många procent högre lön har Tom jämfört med Anders?

kr

Vi jämför mot Anders lön. Hans lön sätter vi som det ursprungliga värdet. 221

Förändringen är skillnaden mellan lönerna.

Malin prutade ner priset på en TV med 12 %.

förändringen ursprungliga värdet

TV:n blev 1 080 kr billigare. a) Vad kostade TV:n från början? b) Hur mycket betalade Malin?

22 050 – 21 300 21 300

≈ 0,035 = 3,5 %

Uppgifter 223

222

=

Tom tjänar 3,5 % mer än Anders.

En bilskola höjer priset för en körlektion

46 % av medlemmarna i en dansklubb

från 570 kr till 620 kr.

vill renovera klubblokalen.

Med hur många procent höjer man priset?

Det är 322 medlemmar. Hur många medlemmar har klubben? 76 • PROCENT

PROCENT • 77

52

4000_NoK_7-9_2013.indd 52

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


MATEMATIK

Tydlig struktur där eleven ser sina framsteg BASE CAMP

Avsnittet klart den:

MÅL

CHECK POINT

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här markerar och utvärderar de själva varje avklarad etapp, och du som lärare har möjlighet att ge ditt omdöme direkt i elevens bok. Begrepp som Base Camp och Check Point visar dem vägen genom matematiken på väg till toppen. Där går de i mål och klarar kursmålen för årskurs 9 samt får gymnasiebehörighet i matematik.

Omdöme av lärare: Signatur: Nuläge: Nästa steg:

Grafer och funktioner

Geometri

Algebra

Sannolikhetslära

Statistik

Färdvägen genom matematikens områden: Kartan över berget gör att eleverna lätt kan se var de befinner sig och vilka etapper de har kvar.

Procent

Aritmetik

START

Erfarna färdledare till Summit:

Allt-i-ett-bok som eleven skriver i Summit är gjort för att hjälpa eleven att hålla fokus på matematiken. Inga lösa blad att hålla reda på, ingen växling mellan lärobok

Tyd Bild Mina kunskaper i Statist liga lay

Omdöme av lärare:

Omdöme av lärare:

Signatur:

Signatur:

Signatur:

Lättläst som stärker förståelse Summit är skriven på lättläst svenska. Ord och begrepp är dessutom granskade med tanke på elever med annat modersmål. Tydligt bildspråk och lugn layout Bilderna är valda så att de fungerar för alla åldrar och för att ytterligare förklara det uppgiften handlar om, samtidigt som den lugna layouten underlättar fokus.

All Sum tike och iho

Avsnittet klart den:

Omdöme av lärare:

Nuläge: och skrivhäfte. Eleven skriver direkt i boken steg: och ser sinaNästa lösningar ihop med uppgiften.

Su sv Bo

Lät Sum gra

Base Camp inleder varje nytt matematiskt område (kapitel). Check Point: De fem förmågorna i matematik enligt Lgr11 Avsnittet klart den: Avsnittet klart den: Här aktiverar eleverna sina förkunskaper och blir medvetna stäms av i slutet av varje kapitel. Här får eleverna möjlighet om vad de kan inför nästa etapp. De ser också en sammanatt testa och dokumentera sina nyvunna förmågor inom det Mina kunskaper i Aritmetik: Mina kunskaper i Procent: fattning av vad de ska lära sig. område de just jobbat med.

Teamet som skapat Summit har erfarenhet av många olika elevgrupper och stadier. De har jobbat som matematiklärare på yrkesprogram, introduktionsprogram, vid gymnasiesärskola och vuxenutbildning. De är gymnasielärare, specialpedagoger och utbildade vid Centrum för lättläst.

S

Mina kunskaper i Grafer

Nuläge: handla om telefoner och transportmedel ellerNästa lönsteg: för extrajobb och kostnad för bilskola. Matten blir konkret och meningsfull.

Nuläge: Nästa steg:

Lärarmaterial och facit Till dig som pedagog görs en interaktiv lärarhandledning till Summit. Här finns elevboken, facit, material för uppföljning, fler övningsuppgifter och tips. Svar och lösningar till bokens uppgifter finns i ett separat häfte. Författare: Anita Ristamäki Summit matematik

Elevnära exempel ger mening Exempel är ofta kopplade till saker i elevens närhet och tankar om framtiden. Det kan

Elevbok

27-43427-1

200 s

176:-

Svar och lösningar, häfte

27-43675-6

72 s

p 42:-

Lärarhandledning Interaktiv Bas

27-43676-3

36 mån

p 575:-

Priser och utgivningstider för interaktiva böcker, se www.nok.se/laromedel

Ele Exe fram ext

Träna mer på viktiga ord och begrepp

Lär Till finn tip

www.nok.se/laromedel

53

4000_NoK_7-9_2013.indd 53

2014-02-11 11:34


NO

Biologins alla viktiga områden PULS Biologi är en komplett lärobok som tar upp biologins alla viktiga områden. I fem olika avdelningar behandlas ekologi, människan och livets utveckling på djupet, liksom den stora mångfalden av levande organismer. PULS Biologi utgör en bred och bra grund för biologiundervisningen och ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som beskrivs i Lgr 11.

Till varje kapitel i boken finns ett stort urval av olika sorters uppgifter, praktiska undersökningar, diskussionsuppgifter och begreppsträning. Flera av uppgifterna finns med varierande grad av öppenhet, så att elever kan arbeta med samma uppgift men på olika sätt, allt utifrån behov och förutsättningar. Dessutom finns det ett antal instuderingsuppgifter med ökande svårighetsgrad sist i varje kapitel. I lärarhandledningen finns många tips på hur man kan arbeta med bokens innehåll, men också många idéer kring hur man t ex kan samverka med andra ämnesområden eller använda andra aktörer i samhället som arbetar inom biologiområdet. Källkritisk granskning och värdering av information är viktiga bitar som lyfts fram.

Digitalböcker PULS Biologi grundbok och PULS Biologi Fokus finns också som digitalböcker. I dessa är all text inläst, och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Lärarhandledning Till PULS Biologi finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf). PULS Biologi Fokus För elever som av olika anledningar upplever PULS Biologi grundbok som svår rekommenderar vi PULS Biologi Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken men texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. För mer information se www.nok.se.

PULS NO Fjärde upplagan Författare: Berth Andréasson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, Helene Fägerblad, Charlotta Andersson, Ylva Yngwe, Maria Ramsby Guillemain PULS BIOLOGI 7–9 Fjärde upplagan Grundbok (elevbok)

27-42166-0

Grundbok, Digitalbok

27-42468-5 12 mån

384 s

269:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42167-7

324 s

FOKUS, Digitalbok

27-42469-2

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42530-9

FOKUS Arbetsbok 1

27-42655-9

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42706-8

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42707-5

40:-

FOKUS Arbetsbok 4

27-42708-2

40:-

89:263:87:1576:-

54

4000_NoK_7-9_2013.indd 54

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


NO

Från de minsta beståndsdelarna till de stora frågorna PULS Kemi är tydligt förankrad i Lgr 11 och det centrala innehållet. Den erbjuder en bra grund för kemiundervisningen och för eleverna när de arbetar mot att utveckla de förmågor som beskrivs i Lgr 11.

PULS Kemi sträcker sig från forna tiders kemi och den betydelse tidiga upptäckter har haft för nutiden, fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Boken tar upp materiens minsta beståndsdelar och deras betydelse och roll i olika spridningsprocesser och i frågor om energi- och resursanvändning. Miljö- och hälsoperspektivet löper som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor med stigande svårighetsgrad samt en sammanfattning. I lärarhandledningen finns det gott om praktiska och teoretiska uppgifter och det läggs stor vikt vid säkerhetsaspekten i samband med laborativt arbete. Källkritisk granskning och värdering av information är viktiga bitar som lyfts fram.

Digitalböcker PULS Kemi grundbok och PULS Kemi Fokus finns också som digitalböcker. I dessa är all text inläst, och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Lärarhandledning Till PULS Kemi finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf).

PULS NO Fjärde upplagan Författare: Berth Andréasson, Kent Boström, Eva Holmberg PULS Kemi 7–9 Fjärde upplagan Grundbok (elevbok)

27-42170-7

208 s

Grundbok, Digitalbok

27-42470-8

12 mån

247:82:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42171-4

180 s

241:-

FOKUS, Digitalbok

27-42471-5

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42528-6

FOKUS Arbetsbok 1

27-42657-3

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42711-2

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42712-9

40:-

80:1576:-

PULS Kemi Fokus För elever som av olika anledningar upplever PULS Kemi grundbok som svår rekommenderar vi PULS Kemi Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken men texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. För mer information se www.nok.se.

55

4000_NoK_7-9_2013.indd 55

2014-02-11 11:34


NO

För att förstå fysiken PULS Fysik är väl förankrad i Lgr 11 och dess centrala innehåll och erbjuder en stabil grund att utgå ifrån i fysikundervisningen.

PULS Fysik består av 15 innehållsrika och välstrukturerade kapitel som vart och ett ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som efterfrågas. Den är fylld med tydliga, förklarande illustrationer och inspirerande foton och texterna spänner över den historiska utvecklingen fram till i dag, då hållbar utveckling och miljöpåverkan är viktiga begrepp. Utgångspunkten är att presentera och förklara fysikens begrepp, modeller och teorier i sammanhang där eleverna kan känna igen sig. Det finns gott om varierade uppgifter, både praktiska och teoretiska, och i boken finns också en mall man kan följa när man gör sina fysikaliska undersökningar. I slutet av varje kapitel finns instuderingsfrågor med stigande svårighetsgrad samt en sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i kapitlet.

Digitalböcker PULS Fysik grundbok och PULS Fysik Fokus finns också som digitalböcker. I dessa är all text inläst, och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

läsförståelse. Det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. För mer information se www.nok.se.

PULS NO Fjärde upplagan

Lärarhandledning Till PULS Fysik finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf). PULS Fysik Fokus För elever som av olika anledningar upplever PULS Fysik grundbok som svår rekommenderar vi PULS Fysik Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken men texterna är anpassade för att underlätta läsning och

Författare: Staffan Sjöberg, Börje Ekstig PULS Fysik 7–9 fjärde upplagan Grundbok (elevbok)

27-42168-4

320 s

Grundbok, Digitalbok

27-42472-2

12 mån

265:88:-

FOKUS (lättläst elevbok)

27-42169-1

236 s

259:-

FOKUS, Digitalbok

27-42473-9

12 mån

Lärarhandledning (pdf)

27-42529-3

1576:-

FOKUS Arbetsbok 1

27-42656-6

40:-

FOKUS Arbetsbok 2

27-42709-9

40:-

FOKUS Arbetsbok 3

27-42710-5

40:-

86:-

56

4000_NoK_7-9_2013.indd 56

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:34


NO

Ett ämne för alla PULS Teknik tar avstamp i den spännande teknikhistoriska utvecklingen och landar i dagens komplexa samhälle. Den tar upp små detaljer och stora system och förklarar hur de hänger ihop.

Denna unika bok ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de utvecklar sina kunskaper och sin medvetenhet inom teknikområdet, en förutsättning för att kunna ta medvetna beslut i en värld som svämmas över av teknik. Det finns tydliga kopplingar mellan bokens innehåll och Lgr 11. Grundläggande förmågor som eleverna förväntas utveckla analyseras och exemplifieras. Genom att dessa förmågor ges en central och återkommande roll uppmuntras eleverna att reflektera över vad de gör och varför. Utgångspunkten har varit att eleverna ska kunna känna igen sig i texter och bilder och känna att teknik är ett ämne som angår dem – ett ämne för alla. PULS Teknik är rikt illustrerad och har gott om varierade uppgifter att arbeta med,

både praktiska och teoretiska. De flesta uppgifterna är dessutom sådana att de bara kräver enkel utrustning som redan finns i många klassrum och skolor. Uppgifterna tränar eleverna i de arbetssätt som används vid teknikutveckling. Digitalbok PULS Teknik finns också som digitalbok. I den är all text inläst, och dessutom har den sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Du kan också använda den med projektor för genomgångar i klassen.

Lärarhandledning Till PULS Teknik finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf).

Författare: Staffan Sjöberg PULS Teknik 7–9 fjärde upplagan Grundbok (elevbok)

27-41627-7

Grundbok, Digitalbok

27-42623-8 12 mån

240 s

Lärarhandledning (pdf)

27-41628-4

236:79:1576:-

57

4000_NoK_7-9_2013.indd 57

2014-02-11 11:34


LÄRARLITTERATUR

NYHET

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet

Daniel Barker

Det omvända arbetssättet Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp i dag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att använda färdigt material eller spela in egna filmklipp. En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand, efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet. Flipped Classroom är skriven utifrån författarens personliga erfarenheter, men har en vetenskaplig förankring. Här finns exempel ur vardagen, praktiska tips och intressanta frågeställningar. Flipped Classroom kan läsas av alla, men vänder sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet. Boken ingår i serien Input, avsedd att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen.

Författaren Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Han arbetar sedan en tid enligt modellen Flipped Classroom och föreläser regelbundet om detta. På www.danielbarker.se lägger författaren ut lektionsunderlag, bl a filmklipp, till sina elever. Dessutom har han en egen blogg: http://barkersthlm.blogspot.se

Författare: Daniel Barker Input Flipped Classroom - det omvända arbetssättet

27-43442-4

112 s

237:-

58

4000_NoK_7-9_2013.indd 58

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:35


LÄRARLITTERATUR

Höga förväntningar förbättrar elevernas resultat Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp: • Självkänsla • Ansträngning • Återkoppling • Utmaning • Reflektion

NYHET

Författaren James Nottingham beskriver hur man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla och öka medvetenheten om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han belyser också återkopplingens betydelse för elevers motivation och redogör för tre grundläggande aspekter: innehåll, tidpunkt och rollfördelning.

Skolutveckling på evidensbaserad grund Alla i mål är en handbok som innehåller konkreta checklistor för skolutveckling på alla nivåer, från huvudmannanivå till skolledning och ända ner till undervisande lärare! Per Kornhalls budskap är att det går att skapa en skola där alla elever når målen. De krav som ställs på läroplaner, i kurs- och ämnesplaner, är möjliga att uppfylla för så gott som alla. Men om man ska nå dit krävs det att alla som är inblandade i skolans verksamhet ställer upp och hjälper till. En skola förändras genom att de som arbetar med skolan förändrar den tillsammans och genom att undervisningen förändras i varje klassrum. Bokens tips och praktiska råd lutar sig mot gedigen evidens och beprövad erfarenhet. Här beskrivs flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Författaren lyfter frågan om vad som verkligen motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat.

James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien och har ett nära samarbete med John Hattie. James Nottingham arbetar med skolutveckling och det skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus. Författare: James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet 27-13632-8 208 s 270:-

NYHET

Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han har på annat förlag skrivit flera böcker, bland annat Barnexperimentet. Författare: Per Kornhall Alla i mål 27-13843-8 240 s 200:(Utk. sommar 2014)

59

4000_NoK_7-9_2013.indd 59

2014-02-11 11:35


LÄRARLITTERATUR

NYHET

John Hattie Synligt lärande – Världens största forskningsöversikt 27-13857-5

Världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers skolresultat ... Synligt lärande – Världens största forskningsöversikt är en presentation och analys av den banbrytande sammanställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politiker en fördjupad förståelse för John Hatties banbrytande studie, som han arbetat med i 15 år och där han sammanställt 800 metastudier av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat.

Boken är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett personligt och enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföljande diskussion. I den avslutande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser. John Hattie är professor vid Melbourne University i Australien och chef vid Melbourne Education Research Institute. Han har också skrivit en bearbetad version för lärare Synligt lärande för lärare, som på svenska gavs ut 2012.

380 s 345:(Utk. sommaren 2014)

… och hur du använder Hatties slutsatser i klassrummet … Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra deras resultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och åter-

koppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar, fallstudier och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet. Synligt lärande för lärare riktar sig till lärarstudenter och lärare som vill ha evidensbaserade svar på frågan hur man kan förbättra elevers studieresultat.

John Hattie Synligt lärande för lärare 27-13467-6 336 s 310:-

NYHET

John Hattie, Gregory Yates Hur vi lär 27-13856-8 ca 350 s Utk ht 2014

… och en fördjupning om hur vi lär Den här boken bygger vidare på John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande, om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur vi lär och hur våra lärprocesser går till. Några av de frågeställningar som tas upp i boken är t ex lärares personlighet, hur kunskap lagras och effekterna av kognitiv belastning, återkopplingens betydelse, tänka snabbt och tänka långsamt, multitasking och myter om hur människor lär sig. Boken består av tre delar: Lärande i klassrummet, Lärandets grunder och Känn dig själv. De första delarna redogör för de kognitiva byggstenarna för kunskapsinhämtning och den sista delen utforskar betydelsen av självförtroende och självkännedom i lärprocessen. I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och rekommendationer för vidare läsning.

Boken riktar sig till lärare och lärarstuderande, men även till skolledare, föräldrar, studenter och andra som vill veta mer om vetenskapen om våra lärprocesser. John Hattie är professor vid Melbourne University i Australien och chef vid Melbourne Education Research Institute. Hans bok Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievment är världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat har fått stor uppmärksamhet internationellt. I Synligt lärande för lärare förmedlar Hattie sina resultat direkt till lärare. Gregory Yates är Senior Lecturer in Education vid University of South Australia och ingår i redaktionen för tidskriften Educational Psychology.

p 250:-

60

4000_NoK_7-9_2013.indd 60

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:35


LÄRARLITTERATUR

NYHET Anne Palmér, Eva ÖstlundStjärnegårdh

Liza Greczanik

Att bedöma elevers läsförståelse

Bedömning av elevtext – en modell för analys

Bloggen möter under visningen – konkreta metodiska tips

27-13758-5

27-72295-8

27-41178-4

355 s

192 s

64 s

220:-

292:-

154:-

Barbro Westlund

Brian Butterworth, Dorian Yeo

Christina Olin-Scheller

Agneta Hult, Anders Olofsson (red.)

Dyskalkyli – att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Såpor istället för Strindberg? – litteraturundervisning i ett nytt medielandskap

27-41642-0

27-41482-2

27-12198-0

128 s

160 s

300 s

321:-

223:-

235:-

Utvärdering och bedömning i skolan – för vem och varför?

Ulf Jämterud Digital kompetens i under visningen – handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen

Ingvar Lundberg

Torleif Høien, Ingvar Lundberg

Konsten att läsa faktatexter

Dyslexi – från teori till praktik

27-42045-8

27-72304-7

27-13468-3

248 s

48 s

336 s

180:-

67:-

320:-

Elisabet Nihlfors Lärarens dubbla uppdrag – i gränslandet mellan politik och profession

Christina Wikström Konsten att göra bra prov

Svensklärarföreningens årsskrift 2013

27-13007-4

27-13241-2

27-43552-0

Sid: 208

224 s

224 s

210:-

230:-

164:-

Jan Håkansson, Daniel Sundberg Utmärkt undervisning 27-13344-0

Fler titlar hittar du på www.nok.se

309 s 295:-

61

4000_NoK_7-9_2013.indd 61

2014-02-11 11:35


FÖRFATTARREGISTER

Författarregister A

G

Alfredsson, Chris................... 31, 32 Althén, Anette............................. 21 Alves, Camila............................... 32 Andersson, Charlotta................... 54 Andersson, Kerstin...................... 34 Andréasson, Berth................. 54, 55 Aronsson, Lena............................ 32

Gedda, Sture............................... Glover, Mary................................ Glover, Richard............................ Greczanik, Liza............................. Gudomlund, Monica................... Gårdfeldt Leavy, Niklas................ Göth, Lennart..............................

B

H

Barker, Daniel.............................. 58 Bayard, Annika............................. 12 Bengtsson, Elin............................ 17 Berg, Leif..................................... 40 Bergman, Maria........................... 45 Bergsten, Tomas...................... 7, 10 Bergström, Mats.......................... 34 Björkelid, Anders......................... 17 Bohman, Emma........................... 26 Bohman, Robert.......................... 47 Bonthron, Annica......................... 27 Boström, Kent.............................. 55 Buhl, Dorte Maria........................ 27 Burman, Greta............................. 46 Butterworth, Brian....................... 61

Hattie, John................................. 60 Haythorpe, Jennifer..................... 26 Hedberg, Bo................................ 25 Henriksson, Maja-Maria............... 16 Hermansson Adler, Magnus........ 46 Hildingson, Kaj................ 39, 41, 46 Hildingson, Lars........................... 39 Holmberg, Eva............................. 55 Holmstrand, Sven.......................... 8 Hult, Agneta................................ 61 Husén, Lennart.............................. 8 Håkansson, Jan............................ 61 Högberg, Karin............................ 33 Høien, Torleif............................... 61

C

Ivarsson, Anna............................. 12

Carlstrand-Skoog, Ewa-Lisa........... 8 Christensson, Ann-Louise............ 27 Coombs, Andy............................. 28 Cowle, Andrew............................ 27

D Dahl, Ulrika.................................. 19 Diskay, Suzanna............................. 8 Domert, Daniel............................ 51

E Edwall, Annika............................. 27 Ekholm, Steven........................ 8, 11 Ekstig, Börje................................ 56 Engström, Annette...................... 26 Eriksson, Dixie............................... 8 Eriksson, Teresa........................... 32

F Feist-Wechselblatt, Hanna............. 8 Finér, Annika................................ 33 Frennberg, Sten........................... 12 Fridén, Anna................................ 44 Fägerblad, Helene....................... 54

54 25 25 61 19 45 45

I J Janlöv, Anne-Catrine................... 27 Janouch, Katerina........................ 47 Johansson, Anneli................. 31, 32 Johansson, Birgitta...................... 54 Johnson, Tove............................. 32 Jonas, Randall............................. 26 Jonasson, Christer....................... 38 Juel Hansen, Dorte...................... 27 Jämterud, Ulf............................... 61

K Karlsson, Kicki.............................. 29 Kaya, Anna.................................. 19 Keay, Carolyn............................... 26 Kinlund, Peter.............................. 45 Knöös, Joel............................ 44, 45 Kornhall, Per................................ 59 Köhler, Per Olof........................... 12 Körner, Göran........................ 44, 45

L

R

Lagheim, Lars........................ 44, 45 Lantz, Catharina..................... 26, 27 Leavy, Niklas Gårdfeldt................ 45 Lindgren, Lena............................. 33 Lindskog, Ingrid............................. 8 Lindskog, Runo.............................. 8 Lindström, Ann-Kristin................. 29 Lizana, Horacio............................ 32 Ljung, Monica.............................. 10 Lundberg, Ingvar......................... 61 Lundén, Ulrika.............................. 10 Lundin Jakobsson, Jenny............ 51 Lyberg Mogensen, Annika. 8, 11, 20 Lycken Rüter, Katarina................. 45

Ramsby Guillemain, Maria..... 19, 54 Rinnesjö, Susanna........................ 25 Ristamäki, Anita........................... 53 Robertsen, Evy............................. 26 Rodríguez, Francisco................... 32 Rundblom, Gunilla....................... 40 Rydén, Hugo................................. 8

M Madej, Lars.................................. Malmberg, Per............................. Markham, Ingrid.......................... Mattsson, Christer....................... McClintock, John......................... Medina, Manuel.......................... Mellerby, Anna............................ Messelius, Ulla............................. Meyer, Kerstin.............................. Myrenberg, Ludvig...................... Mörling, Margareta......................

51 25 34 46 34 32 25 12 10 38 20

N Nihlfors, Elisabet......................... 61 Nilsson, Moni............................... 16 Nordberg, Malin...................... 8, 11 Nordström, Marie........................ 47 Norée, Lena................................. 10 Noreen, Mira............................... 32 Nottingham, James..................... 59 Nöjd-Bremberg, Mona................ 34 Nöjd, Torkel................................. 34

O Olin-Scheller, Christina................ 61 Ollars, Jan...................................... 8 Olofsson, Anders......................... 61 Olsson, Eva.................................. 26

P Palmér, Anne............................... 61

S Sahlin, Pär...................................... 9 Schornack, Gudrun...................... 29 Sigsjö, Eva................................... 32 Sjöbeck, Karin.............................. 12 Sjöberg, Staffan..................... 56, 57 Skott, Julia................................... 17 Sondén, Marianne....................... 12 Stern, Börje.................................. 34 Ström, Elisabeth.......................... 25 Summerton, Dominic................... 25 Sundberg, Daniel......................... 61 Svensson, Jenny.......................... 19 Svevar, Kerstin............................... 8

T Thorbjörnsson, Hans..................... 8 Thorstensson, Anna-Britta........... 38 Thorstensson, Per........................ 38

W Wagner, Ann-Christine................ 34 Wejrum, Marie......................... 7, 26 Wergel, Karin......................... 41, 46 Westlund, Barbro......................... 61 Wewel, Åse.................................. 20 Widing, Dick.................................. 8 Wikström, Christina..................... 61 Willenbrand, Maria................ 38, 41

Y Yates, Gregory............................. 60 Yeo, Dorian.................................. 61 Yngwe, Ylva................................. 54

Ö Öberg, Mia.................................. 51 Öhman, Lena............................... 32 Östlund-Stjärnegårdh, Eva.......... 61

62

4000_NoK_7-9_2013.indd 62

Highlight:are antal rader

Highlight:are antal rader

2014-02-11 11:35


TITELREGISTER

Titelregister A

H

O

T

Alla i mål...................................... 59 Alla Tiders Klassiker..................... 12 Arena........................................... 10 Att bedöma elevers läsförståelse. 61

Hur vi lär...................................... 60

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska.............................. 20

Tapas........................................... 32 Tio Lektioner om tolerans............ 46

B Back on track............................... Bedömning av elevtext............... Bloggen möter undervisningen.... BRUS Handboken........................

27 61 61 12

C Cascade....................................... 33 Colores........................................ 31

D Deckare......................................... 8 Digital kompetens i undervisningen...................... 61 Droger & sånt.............................. 47 Dyskalkyli..................................... 61 Dyslexi – från teori till praktik...... 61

E Engelsk ordbok............................ 34 ¡Escucha!...................................... 32 ESS Grammatiken i praktiken........ 8 ESS i svenska................................. 8

F Fantasy.......................................... 8 Fixa texten!.................................... 9 Flipped Classroom...................... 58 Frostskymning............................. 17 Förbjudna texter............................ 8 Fördel.......................................... 19

G Gener & sånt.................................47 Get in shape................................ 27 Gnugga....................................... 12

I Impuls Geografi........................... Impuls Historia............................. Impuls Religion............................ Impuls Samhälle.......................... Inte på riktigt, inte på låtsas........

45 45 45 44 16

P

U

Jag finns...................................... 16

Poesi & sånt................................... 8 Polar Fish..................................... 28 PULS Biologi 7–9......................... 54 PULS Fysik 7–9............................. 56 PULS Kemi 7–9............................ 55 PULS NO 7–9............. 54, 55, 56, 57 PULS Teknik 7–9.......................... 57

K

R

Vamos a leer................................ Vektor.......................................... Välj Språk!.................................... Wings..........................................

J

Klara språket................................ 12 Kom i gång!................................. 20 Konsten att göra bra prov........... 61 Konsten att läsa faktatexter......... 61 Konsten i historien....................... 46 Kontakt.......................................... 5 Kroppspanik................................ 17

L Listen to this................................ Lyssna!......................................... Lyssna mera!................................ Lärarens dubbla uppdrag............ Läs!..............................................

34 21 21 61 21

M Mahlzeit....................................... Mellan vinter och himmel............ Mi querida familia........................ Myrios..........................................

29 17 34 14

N Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok............ 12 Natur och Kulturs Svenska Ordbok...................... 12

Rätt och orätt................................. 8

S

Utmanande undervisning i klassrummet.......................... 59 Utmärkt undervisning.................. 61 Utvärdering och bedömning i skolan.................................... 61

V, W 32 51 34 25

Samhällskunskap på lätt svenska. 46 Semlan och Gordon – Meningen med ett (mitt) liv.............................. 17 Semlan och Gordon – Två steg fram och ett tillbaka................ 17 Sex & sånt.................................... 47 Skräck............................................ 8 SOL 3000 Fokus.......................... 43 SOL 4000 Fokus.......................... 43 SOL 4000 Geografi...................... 38 SOL 4000 Levande historia......... 39 SOL 4000 Religion och liv........... 40 SOL 4000 Samhälle i dag............ 41 Spotlight...................................... 26 Summit matematik...................... 53 Svenska i dag............................... 11 Svensklärarföreningens årsskrift 2013........................... 61 Synligt lärande............................. 60 Synligt lärande för lärare............. 60 Såpor istället för Strindberg?....... 61

63

4000_NoK_7-9_2013.indd 63

2014-02-11 11:35


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkor för försäljning av läromedel Priser Priserna i katalogen gäller 1 januari – 31 december 2014. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning. Samtliga priser i katalogen är förlagsnettopriser (f-priser) exkl moms. F-pris gäller för förskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl moms, eventuell orderavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p. Orderbegrepp Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning. Frakter Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. Önskemål om bestämd leveranstid kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta görs per e-mail eller telefon direkt till Förlagssystem. Betalningsvillkor och leveranstider 30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning.

Rabatter Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt i orderns f-prisvärde exkl moms. Om alla i beställningen ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är det slutgiltiga priset inte alltid bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet får artikeln ett p-pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras (f-pris). P-priset ligger till grund för rabattberäkningen. Ordervärde kr

Rabatt

0 – 14 999

0%

15 000 – 29 999

2%

30 000 – 79 999

3%

80 000 – 179 999

4%

180 000 – 269 999

5%

270 000 – 439 999

7%

440 000 – 549 999

8%

550 000 –

9%

Natur & Kultur reserverar sig dock för att andra rabattsatser kan tillämpas i det enskilda fallet. Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker.   Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske.

Kreditering till inköpspris med avdrag 20  % sker senast 15 december.   Läromedel som köps under perioden 1 oktober  –  28 februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inköpspris med avdrag 20  % sker senast 15 maj.   Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden.   Defekta exemplar ska returneras inom 6 månader från leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Natur & Kultur. Digitala läromedel Digitala produkter (digitalböcker, interaktiva böcker och lärarhandledningar) säljs som abonnemang. I katalogen och på www.nok.se/laromedel finns information om vilken abonnemangstid som gäller för varje digital produkt.   En digital produkt är levererad då akti­ verings­kod med tillhörande instruktioner översänts till beställaren. Returer av digitala läromedel En digital produkt som kunden har aktiverat på www.nok.se kan inte returneras. Digitala produkter som inte har aktiverats 30 dagar från angiven leveransdag kan returneras. Kontakta Förlagssystem för returunderlag. Returfrakten betalas av kunden.   Fullständiga användarvillkor för digitala produkter finns på www.nok.se/laromedel. Välkommen med din beställning!

Returer av tryckta läromedel Samtliga returer av läromedel ska först godkännas av förlaget via Förlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett retur­ underlag. Detta ska sedan följa med de varor som kunden returnerar.   Det finns två returperioder. Läromedel som köps under perioden 1 mars – 30 september får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år.

64

4000_NoK_7-9_2013.indd 64

2014-02-11 11:35


175

210

5,1

210

KONTAKT

Vad bra att man kan hitta alla anteckningar och bokmärken på samma ställe.

Ok, klar… tror jag går vidare till hörövningen.

Härligt! Nästan alla rätt på webbövningen.

Vill du göra en beställning?

Vill du veta mer?

Kontakta Order Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se Faxa: 08-618 34 70 www.fsbutiken.se

Gå in på www.nok.se/laromedel Här hittar du bl a smakprov, information, ISBN och priser. Kontakta Produktinformation Fråga om innehåll och få kundsupport. Ring: 08-453 87 00 Mejla: produktinfo@nok.se

Vill du fråga om leveranser, returer och reklamationer? Ring: 08-657 95 00 Mejla: order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se

Tur att jag kan titta på det här igen hemma.

Så här tänkte jag när jag jobbade i elevbladet.

Kontakta en säljare Boka ett besök eller fråga om innehåll.

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel: 08-453 86 00 info@nok.se

Tur att jag kommer åt det mesta offline. Filmen var bra, nu tror jag att jag förstår.

Martin Nyman Mejla: martin.nyman@nok.se Ring: 08-453 87 67

Mats Lagunoff Mejla: mats.lagunoff@nok.se Ring: 070-602 56 00

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel: 08-657 95 00

Anne Öhlander Mejla: anne.ohlander@nok.se Ring: 070-271 60 75

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal, beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör.

Bertil Evertsson Mejla: bertil.evertsson@nok.se Ring: 070-352 86 04

Matti Moberg Mejla: matti.moberg@nok.se Ring: 070-290 52 57

Verkar ok, ska bara titta i facit för säkerhets skull.

4000_Omslag7-9_NY.indd 2

Vad skönt att kunna lyssna på texten och att det är en människa som pratar.

Följ oss!

Natur & Kultur Läromedel

@naturochkultur

nokfilm

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

2014-02-12 09:29


210

5,1

175

210

Är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet?

Läromedelskatalogen

Nu går den svenska skolan in i en ny fas – att med hjälp av digitala läromedel fylla datorer och läsplattor med kvalitets­

fr ån natur & kultur

säkrat och pedagogiskt innehåll. Läromedel som medför en

2014

rad positiva förändringar i klassrummet och ­hjälper eleverna att klara kunskapskrav och utveckla förmågor. På följande sidor kan du läsa mer om hur du kan bredda ­undervisningen med hjälp av vår nya interaktiva bok.

ÅRSKURS

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Växel: 08-453 86 00 Produktinfo: 08-453 87 00 Order: 08-657 95 00 www.nok.se info@nok.se

4000_Omslag7-9_NY.indd 1

ISBN 978-91-27-43663-3

7 – 9

2014-02-12 09:29

Läromedelskatalog 7-9 2014  
Läromedelskatalog 7-9 2014  
Advertisement